Vịnh Thanh Download PDF
  • 15
  • 0
Người phụ nữ mất ký ức.. đợi chồng
11-4-2021: Đúng 2 năm trước vào nửa khuya 11-4-2019 ý tưởng chợt đến khiến tôi thức trọn đêm để viết truyện này. Bản dịch Anh ngữ là “Immortal Love in Amnesia” được Tiểu thuyết gia Eros S. Atalia đưa vào học trình sinh viên văn khoa De La Salle University tại Manila vào tháng 9-2019. Một số sinh viên Philippines bộc lộ là đã khóc nhiều khi đọc truyện này (“cried so much”).
Hy vọng chuyện tình trần bất phàm (không tầm thường trong đời) có thể sưởi ấm tiếng lòng thao thức của những mối tình băng giá do chưa kịp trọn vẹn vì đại nạn tan tác 30-4-1975.
Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications