The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhammadfarez958, 2022-07-12 10:28:42

INFO PROGRAM GEMPUR NILAM SMKTD 2022

INFO PROGRAM GEMPUR NILAM SMKTD 2022

SLIDE UNTUK
GURU NILAM

PROGRAM

NILAM ditambak baik

OBJEKTIF

• melestarikan budaya pembacaan berkualiti, membantu proses
pencarian ilmu pengetahuan, membina kemahiran, penguasaan literasi
maklumat dan digital sepanjang hayat;

• menyediakan murid Malaysia untuk menjawab soalan yang menguji
pemikiran aras tinggi (KBAT) yang menguji keupayaan menaakul,
membuat refleksi, dan menilai melalui aktiviti pengayaan;

• menggalakkan pelibatan semua warga sekolah dalam pelaksanaan
program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum.

• menggalakkan pelibatan masyarakat / komuniti setempat / pertubuhan
kerajaan dan bukan kerajaan

Perbandingan PERBANDINGAN NILAM ditambah baik

FOKUS DAN NILAM sedia ada
PENDEKATAN
✓ Kuantiti buku dibaca dan ✓ Kuantiti dan kualiti bahan bacaan
rumusan ✓ Aktiviti bacaan diikuti pelbagai aktiviti

✓ NILAM Jauhari, Rakan pengayaan
Pembaca ✓ Semua murid terlibat dalam aktiviti
✓ Menggalakkan pelibatan murid lelaki

PENGLIBATAN ✓ Semua murid Tahun 1-6, ✓ Murid pra sekolah – Tingkatan 5
MURID,GURU, Peralihan – Tingkatan 5 Pendidikan Khas, Kolej Vokasional
IBUBAPA DAN
✓ Guru bahasa ✓ Semua guru terlibat
KOMUNITI ✓ Galakan Ibu bapa ✓ Pemantauan berkala oleh Guru

kelas/Guru NILAM/Guru GPM
✓ Ibu bapa, komuniti setempat,

pertubuhan kerajaan dan bukan
kerajaan

KUALITI BUKU, ✓ Semua jenis buku ✓ Mengambil kira kesesuaian bahan
JENIS BAHAN ✓ Buku bacaan
BACAAN DAN ✓ Menulis rumusan
PEMBUKTIAN ✓ Disahkan oleh guru ✓ Buku dan bahan bacaan dalam
pelbagai format dan sumber

✓ Pelbagai aktiviti selepas pembacaan

✓ Semua guru boleh sahkan

OBJEKTIF ✓ Kuantiti buku dibaca dan ✓ Melestari budaya pembacaan berkualiti
rumusan ✓ Tumpuan kepada literasi dan Ilmu
✓ Mengalakkan kemahiran abad ke 21
✓ Menjana idea untuk ✓ Pelibatan semua guru, ibubapa dan
menggalak murid
membaca komuniti

✓ “role model” murid banyak
membaca

PROGRAM NILAM YANG DITAMBAHBAIK

Gabungan Aktiviti Pembacaan
( Kuantiti Dan Kualiti Bahan)

Fokus Kepada Aktiviti-Aktiviti Pengayaan Selepas Pembacaan
Kualiti ( Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran
Selepas Pembacaan)
Pembacaan

Pelbagai Bahan Dibaca

Pra-sekolah Sekolah Rendah

Kumpulan Sasaran

Sekolah Menengah Pra Diploma
( Kolej Vokasional)

BAHAN BACAAN

BUKU BAHAN BUKAN
BUKU

BUKU E-BOOK BAHAN BAHAN BUKAN
BERBENTUK BERCETAK BERCETAK

FIZIKAL

1. TIDAK TERMASUK BUKU TEKS ATAU BUKU
YANG DISELARASKAN KPM

2. BUKU SASTERA DIBENARKAN

Murid Yang Lemah/Murid Pemulihan

BAHAN BUKAN BUKU
(BAHAN BUKAN CETAK)

BAHAN BUKAN BUKU
(BAHAN BERCETAK)

Tugas Pentadbir Sekolah

➢ Memberi Taklimat

➢ Memahami konsep

➢ Memastikan Aktiviti Berjalan Lancar

Tugas Guru Mata Pelajaran / Guru Kelas / Semua Guru

✓ Menggalakkan murid
✓ Menyemak dan mengesah

✓ Membimbing murid melaksanakan aktiviti-aktiviti
pembacaan

✓ Memantau dan menggalakkan murid membaca bahan
bacaan yang sama tahap dengan umur

Guru Menggalakkan Murid Membaca Atau Mencari Maklumat

Cara 1 Cara 2

Membaca/mencari maklumat Murid membaca/mencari
atas permintaan guru (PdP) maklumat kerana minat

Menjalankan aktiviti Pengayaan Murid menjalankan aktiviti
semasa PdP. pengayaan di sekolah,
Cth: bercerita, forum, dll...
rumah, perpustakaan …

Disahkan oleh Guru Disahkan Oleh

penjagaIb, ugbuarup…a,

Guru

Bekerjasama Menggalakkan
dengan Tabiat

pihak sekolah Membaca

Tugas PIBG

IbuBapa / Komuniti

Galakan

Murid Membaca/ Mencari Maklumat

Melakukan Aktiviti Pengayaan

Disahkan Oleh

Ibubapa, Penjaga, Komuniti,NGO,Badan Kerajaan ……….

Ibu Bapa / Penjaga Menanam Minat Murid Membaca Atau Mencari Maklumat

Cara 1 Cara 2

Membaca / mencari maklumat Murid membaca/mencari maklumat
atas permintaan ibu / bapa / kerana minat / kerja rumah
penjaga (masa terluang)

Menjalankan aktiviti pengayaan Menjalankan aktiviti pengayaan

bersama ibu / bapa / penjaga bersama ibu / bapa / penjaga
Cth: bercerita, berbual, melukis, Cth: bercerita, berbual, melukis,
menyanyi, dll...
menyanyi, dll...

Disahkan oleh Ibu Bapa / Disahkan Oleh
Penjaga
Ibubapa, Ibubapa,
penjaga, guru… penjaga, guru...

RUMUSAN PELAKSANAAN AKTIVITI NILAM 2017

PENTADBIR SEKOLAH Memastikan Aktiviti Berjalan
Lancar / Taklimat
SEKOLAH GPM Merancang Aktiviti / LADAP /
KOMUNITI Mengutip Data
GURU NILAM Mengutip Data
Pelaksana & Mengesahkan
GURU KELAS & aktiviti penggayaan
MATAPELAJARAN
Rakan Pembimbing
PENGAWAS PUSAT
SUMBER Pelaksana & Mengesahkan
aktiviti penggayaan
IBU, BAPA, PENJAGA
(PIBG), GURU TUISYEN,
NGO...

Di Sekolah

Perhimpunan

Program-program Anjuran Sekolah

PDP Waktu Rehat

Waktu PSS

Masa Yang Sesuai Di Luar Waktu Persekolahan

Sekolah Rendah (Pra Sekolah - Tahun 6)

Pengiktirafan

144 - 287 288 - 431

432 - 575 576 - 719 720 ke atas

Sekolah Menengah (Peralihan - Tingkatan 5)

Pengiktirafan

120 - 239 240 - 359

360 - 479 480 - 599 600 ke atas

Sekolah Menengah
(Tingkatan 6 Bawah – Tingkatan 6 Atas)

Pengiktirafan

48 - 95 96 - 143

144 - 191 192 239 240
ke atas

Berdasarkan Jumlah Bahan Bacaan
( Jumlah Mata Ganjaran Buku + Jumlah Mata Ganjaran Bukan Buku) / 10

SKOR ASPEK PENGLIBATAN KOKURIKULUM BAGI PROGRAM NILAM YANG
DITAMBAHBAIK (PAJSK)

PROGRAM NILAM 5 BINTANG 4 BINTANG MARKAH 2 BINTANG 1 BINTANG
6 4 3
SEKOLAH 7 7 3 BINTANG 5 4
5
ZON/DAERAH/BAHAGIAN 8 6

NEGERI 9

KEBANGSAAN 10

IQ NILAM

1.CARA PENGIRAAN INDEKS KUALITI NILAM 2.CONTOH PENGIRAAN
(IQ NILAM)
Sekolah Purata Purata Indeks Kualiti
AN DIBACA (BUKU + BAHAN BUKAN BUKU) Bahan Aktiviti NILAM (IQ
= Sekolah A dibaca Pengayaan NILAM)
Sekolah B
3. SKALA PENARAFAN IQ NILAM Sekolah C 24 48 2

< 1 = TIDAK MENCAPAI TAHAP NILAM 24 24 1

24 6 0.25

1 = BAIK DAN MENCAPAI TAHAP NILAM RUJUKAN UNTUK IQ
NILAM

> 1 = BAIK DAN MELEPASI TAHAP NILAM

Syarat Menyertai Program NILAM

Baca Salah Satu Buku

ATAU

Bahan Bukan Buku

Cara Perekodan

PROSEDUR PELAKSANAAN Catat Dalam Buku
Rekod Bacaan
Baca Buku / Bahan Bukan Buku NILAM

Tulis Rumusan ( Wajib)

dan

Aktiviti Pengayaan yang lain

Pengesahan (Guru , Ibubapa….)

Buku Rekod Bacaan
NILAM

SENARAI MATA GANJARAN BAGI BAHAN BACAAN
SEKOLAH RENDAH

SENARAI MATA GANJARAN BAGI BAHAN BACAAN
SEKOLAH MENENGAH

MATA GANJARAN BAHAN BUKAN BUKU (CONTOH)

Jurnal G4

Laporan /Majalah
Risalah / Brosur / Artikel / Rencana / Pela / cerpen/
E-Bahan Pembelajaran/ Kit Pembelajaran/ BahanBan-
tu Belajar CD Perisian Pendidikan/ Video Klip Ber-

informasi
4. Katalog/ Manual Pengguna / Buku Skrap / Buletin

Carta/ Poster / Komik

Cara Mengisi Buku Rekod Baca

SEKOLA9RENDAH R110
R120
([email protected] -TAHJM 6) R130
R140
R150

JENIS AKTIVITI PENGAYAAN

➢ Tunjuk cara ➢ Mencipta lirik lagu

➢ Membaca bersama ➢ Radio Sekolah

➢ Buku Skrap ➢ Syarahan

➢ Lakonan / sketsa ➢ Forum

➢ Resensi Buku/ Mengulas buku/ ➢ menghasilkan buku /

Bicara Buku Menulis

➢ Berpantun ➢ Bercerita

➢ Lukisan/poster ➢ Deklamasi sajak

➢ Rumusan - Ayat atau peta minda (wajib)

Wajib

Melukis / peta minda / catatan

Pengesahan = Tandatangan daripada guru, ibubapa …
Kalau membuat rumusan sahaja – 1 aktiviti

Jumlah Bilangan Keseluruhan Bahan Yang Dibaca Dibawa Ke Hadapan

Bu£u R1.10 ( ) R1.20 ( ) R1.30 ( ) R1.40 ( ) RI.50 ( )

BahanBukanBuku 61 ( ) 62 ( ) 63 ( ) 64 ( ) GS ( )

Aktiviti ()

Sila rujuk jadwal di hadapan berkaitan bahan dan mata ganjaran

Tambah bilangan sebelum dengan bilangan semasa

Buku Jenis Bahan Bukan Buku / Aktiviti Pengayaan
Bil Bukan Bercetak Rumusan Lain-lain (Nyatakan)

Bil Kod Thn Kod Alamat URL
m/s Terbit

DIISI OLEH MURID. PERLU DITUNJUK AJAR
OLEH GURU & PENGAWAS PUSAT SUMBER

Buku : R1.10 ( ) R1.20 ( ) R1.30 ( ) R1.40 ( ) R1.50 ( )
) G2 ( ) G3 ( ) G4 ( ) G5 ( )
Bahan Bukan Buku : G1 (
)
Aktiviti :(

95 m/s

95

Risalah

Risalah

Melukis / peta minda /catatan Airil
2
+

Aktiviti - Lakonan

95 Airil 2
1
2

Helaian Seterusnya

90 Jumlah Semasa 1
3 2
1
2
Jumlah Sebelum

Helaian Seterusnya

Brosur 1

Jumlah Semasa

1 1

2 1
Jumlah Sebelum 3

95 m/s CONTOH Aktiviti - Lakonan

95 +1 Melukis/ peta minda / catatan 2
2
3
1

2

Perkara-perkara Yang Penting

✓ Aktiviti Pengayaan yang diusahakan oleh murid sahaja.
✓ Rumusan adalah wajib

✓ SKALA PENARAFAN IQ NILAM
< 1 = TIDAK MENCAPAI TAHAP NILAM
1 = BAIK DAN MENCAPAI TAHAP NILAM
> 1 = BAIK DAN MELEPASI TAHAP NILAM

✓ Purata bahan yang dibaca mestilah lebih daripada 24 supaya mencapai KPI.

✓ Jumlah aktiviti mestilah sama ATAU lebih daripada jumlah bahan.
✓ Buku teks atau buku yang dibekalkan oleh KPM tidak boleh dikira sebagai bahan bacaan
tambahan

Template

Satu “Sistem IQ NILAM” sedang dibangunkan.

BAHAN BUKU - BUKU FIKSYEN Cerita Rakyat Cerita Sains

Antara cerita yang terdapat dalam buku-buku fiksyen:
Cerita Misteri Cerita Sejarah Cerita Lagenda Cerita Binatang

Cerita Sukan Cerita Seram Cerita Khayalan Cerita Dongeng Cerita Teladan Cerita Penyiasatan

BAHAN BUKU - BUKU BUKAN FIKSYEN

✓ Buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta
Buku Rujukan
Terdiri daripada
❖ Rujukan Am – Memberi maklumat umum dan berguna tetapi tidak mendalam

❖ Rujukan Khas – Memberi maklumat semasa secara terperinci, mendalam dan khusus

BAHAN BUKAN BUKU – BAHAN BERCETAK

G5 Jurnal

Jurnal lengkap

BAHAN BUKAN BUKU – BAHAN BERCETAK

Laporan Majalah

G4

Laporan lengkap Senashkah

BAHAN BUKAN BUKU – BAHAN BERCETAK

Peta Rencana Cerpen Artikel

maklumat Daripada surat khabar/
majalah,website,blogs

Risalah / Brosur

G3

HANYA HARGA SAHAJA

Tidak ada maklumat berilmiah

BAHAN BUKAN BUKU -BAHAN BUKAN CETAK

Video klip
berinformasi

Video
berilmiah

G3 Kit pembelajaran

CD Perisian Pendidikan E-Bahan Pembelajaran
Bahan pembelajaran dari web


Click to View FlipBook Version