The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tba3019, 2018-12-20 01:35:17

BUKU PENGURUSAN2019

BUKU PENGURUSAN2019

BIODATA

NAam.a : __P__E_R__IB__A_D__I_________________________________ No. Telefon : _________________

Nama : _____________________________________________ No. Telefon : _________________
Alamat : _________________________________________________________________________
No. K/P Baru : __________________________ No. K/P Lama : ______________________________
No. Akaun Bank : ____________________ Nama Bank : _______________ Kump. Darah : ________
No. Cukai : ______________________ No. Polisi Insuran : _________________________________

B . KELUARGA

Nama Bapa :__________________________________________ No.K/P : ____________________
Nama Ibu : ___________________________________________ No.K/P : ____________________
Alamat : ____________________________________________ No. Tel :____________________
Nama Suami/Isteri : __________________________________ No.K/P : ____________________
Pekerjaan : _______________________________ No.Telefon Pejabat : _____________________
Alamat : _________________________________________________________________________

C . PERKHIDMATAN

Fail Diri : ________________________ Tarikh Lapor Diri : ________ Jawatan Sekarang : __________
Tarikh Lantikan : _______________________ Ruj. SSP : ____________________________________
Tarikh Disahkan : ___________________________ KWSP : _____________ No.Gaji : ____________
Skim Pencen : _____________________________ T/ Isytihar Harta : __________________________

D . PERINGATAN

Tarikh Pasport : ______________________________ Tarikh Insuran : ________________________
Jenis Lesen Memandu : ________________________ Tarikh Lesen Memandu : _________________
Tarikh Lahir : ____________________________ Tarikh Kahwin : _____________________________
Lain –lain : ________________________________________________________________________

Kod Sekolah : TBA 3019
Gred Sekolah :A
Email : [email protected]
No. Telefon : 09-622 2814
No. Fax : 09-631 2431
Bilangan Guru : 28 orang
Bilangan Kakitangan Sokongan : 3 orang
Bilangan Peg. Teknologi Maklumat : 1 orang
Bilangan Kakitangan Swasta : 2 orang
Bilangan Pengawal Keselamatan : 4 orang
Jumlah Murid : 311 orang

(Sehingga 31hb Disember 2019)

BIL PERKARA MUKA SURAT
Biodata 1
Profil Sekolah 2
Isi Kandungan 3-7
Dari Meja Guru Besar 8
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 9
Visi Dan Misi 10
Kerangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
MTP 11-12
Piagam Pelanggan 13-14
Hala Tuju Sekolah
Sejarah Sekolah 15
Lagu Sekolah 16
Penggal Dan Perincian Persekolahan Tahun 2019 17-19
Hari Kelepasan AM 2019 20
Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2019 21
Renungan 22
Jadual Peperiksaan 2019 23
Jadual Pembayaran Gaji 2019 24
Kemudahan Prasarana Sekolah 25
Senarai Mantan Guru Besar 26
Nota 27
28
29

BIL PERKARA MUKA SURAT
A PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 30
31
Carta Organisasi Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah
Senarai Nama Guru dan AKP 32-35
Nama Guru Penyelaras Tahun dan Guru Kelas 36
Jadual Bertugas Mingguan 2019
Jadual Pencerapan PdPc Guru Tahun 2019 37-45
B JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 46-48
Jawatankuasa Urustadbir Sekolah
Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 49
Jawatankuasa Pengurusan Aset 50
Jawatankuasa Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) dan Kajian Tindakan 51
Jawatankuasa Profesional Learning Community (PLC) dan PA21
Jawatankuasa Jawatankuasa PBPPP 52
Jawatankuasa Menangani Bencana
Jawatankuasa Perancangan Strategik 53
Jawatankuasa Penarafan SKPMg2
Jawatankuasa Keciciran Murid 54
Jawatankuasa LADAP
Jawatankuasa Pengurusan Data dan Maklumat 55
Jawatankuasa Kemahiran Berfikiran Aras Tinggi(KBAT) Sekolah 2018
Jawatankuasa Persediaan Persekolahan 2020
Jawatankuasa Mesyuarat Guru dan AKP
Jawatankuasa Mesyuarat Kurikulum
Jawatankuasa Mesyuarat Hem

BIL PERKARA MUKA SURAT
Jawatankuasa Mesyuarat Ko-kurikulum
Jawatankuasa PIBG 55
Jawatankuasa Prasekolah
Jawatankuasa Jadual Waktu dan MMI 56
Jawatankuasa Kebersihan Swasta dan Kawalan Keselamatan
Jawatankuasa Pengurusan ICT/TMK DAN FROG VLE 57
Jawatankuasa Pembangunan dan Fizikal Sekolah
Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas 58
Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia 59
Laporan Serta Tindakan Guru Bertugas Harian 60-61
Takwim Pengurusan Dan Pentadbiran 2019 62
63
C JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 64
Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 65-70
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) 70
Jawatankuasa Panitia-Panitia Mata Pelajaran
Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR dan Pasca UPSR 71
Jawatankuasa KSSR
Jawatankuasa MBMMBI 72-74
Jawatankuasa Pemulihan Khas / LINUS 75
Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS)
Jawatankuasa Sistem Pengurusan Peperiksaan Sekolah Rendah (SPPSR)
Jawatankuasa Program Transisi Tahun 1

BIL PERKARA MUKA SURAT
Jawatankuasa Program J-Qaf 76
Jawatankuasa Kelas Maya Dan iKELAS
Takwim Kurikulum 2019 77-82
83
D JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM) 84
Carta Organisasi Pengurusan HEM 85
Jawatankuasa Induk Hem 86
Jawatankuasa Pengawas dan Badan Disiplin
Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling / PRS 87
Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks 88
Jawatankuasa Kantin
Jawatankuasa RMT dan Program Susu 1MALAYSIA 89
Jawatankuasa KWAPM Dan Ekasih / Kebajikan Murid /
Anak Yatim & Sekolah Penyanyang 90
Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan 91
Jawatankuasa Surau dan Kerohanian
Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan (3K) 92
Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PDDa)
Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah 93
Jawatankuasa Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 94
Jawatankuasa APDM/ Data Murid
Jawatankuasa Kemasukan Murid Ke Sekolah Menengah
Jawatankuasa Kelab Kebajikan Guru Dan Kakitangan SKP 2019/2020
Ahli Jawatankuasa Kecil Hal Ehwal Murid

BIL PERKARA MUKA SURAT
Takwim Hem 2019 95-99
100
E JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 101
Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 102
Jawatankuasa Induk Kokurikulum 103
Jawatankuasa Unit Beruniform 104-105
Jawatankuasa Kelab Dan Persatuan 105-106
Jawatankuasa Pembangunan Pasukan Sukan Sekolah 107
Jawatankuasa Rumah-Rumah Sukan 108
Jawatankuasa 1 Murid 1 Sukan 109-110
Jawatankuasa Sambutan Dan Perayaan
Jawatankuasa Lawatan Bermaklumat 111
Jawatankuasa Sijil Dan Penghargaan
Jawatankuasa PAJSK 112-116
Takwim Kokurikulum 2019 117-118
Takwim Pertandingan Permainan Tahun 2019
119
F LAMPIRAN 120
PELAN SUSUN ATUR BANGUNAN DAN LALUAN KECEMASAN

DARI MEJA GURU BESAR

SELAMAT MENYAMBUT SESI PERSEKOLAHAN 2019

Bismillahirrahmanirrahim..
Assalamu’alaikum Wbt.

Alhamdulliah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNya, dapat juga kita
menyiapkan Buku Manual Prosedur Kerja untuk 2019 ini dalam jangka masa yang diperlukan. Buku ini
diterbitkan sebagai garis panduan kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Paloh.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat
secara langsung atau tidak langsung yang telah memberi sumbangan untuk penerbitan ini. Juga terima kasih
saya ucapkan yang tidak terhingga kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Paloh yang telah memberi
kerjasama dan komitmen yang baik sepanjang tahun 2018 yang lalu.

Marilah sama-sama kita berusaha dengan lebih baik lagi demi kecemerlangan murid khususnya dan
sekolah amnya. Dalam masa yang sama kita jangan lupa tugas yang paling besar sebagai warga pendidik yang
memikul mandat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melaksanakan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia(PPPM) dan Transformasi Pendidikan Negara yang sekarang telah berada dalam
Gelombang Kedua selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Tranformasi Terengganu
Baharu(TTB).

Semoga usaha gigih diberkati Tuhan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“GURU PENYAYANG MURID BERKUALITI”

(RAZMANNAZRI BIN MAT SHAH)
Guru Besar
SK Paloh
Kuala Terengganu

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian

dan kemakmuran
masyarakat dan negara”KERANGKA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN (MTP)Sekolah Kebangsaan Paloh
Kuala Terengganu

PIAGAM PELANGGAN

KAMI BERJANJI SERTA BERSEDIA MENAWARKAN PERKHIDMATAN YANG PENUH
IKHLAS DAN JUJUR SECARA ADIL, MESRA DAN MENYELURUH KEPADA SETIAP
PELANGGAN SEPERTI BERIKUT :

Warga sekolah bersama mengembangkan bakat, kreativiti, menjaga kesihatan dan
kecergasan diri.

Kenalkan budaya sekolah untuk mewujudkan rasa cinta dan sayang kepada
sekolah iaitu “Sekolahku Rumahku”.

Bekerjasama dengan semua pihak untuk menambahbaikan sekolah demi
kecemerlangan pendidikan.

Berkhidmat secara mesra, dedikasi dan bertanggungjawab tanpa mengharapkan
balasan .

Rajin dan berusaha mempertingkatkan mutu kerja bagi mencapai kecemerlangan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sambil merintis kejayaan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR).

Sentiasa mengalu-alukan hubungan baik pelanggan dengan warga sekolah.

Saksama dan adil tanpa diskriminasi dalam memberi khidmat.

Eratkan silaturrahim dan kemesraan dua hala antara warga sekolah dan
masyarakat.

Semua murid dapat menguasai fardhu ain dan mengamalkan akhlak mulia serta
nilai-nilai murni.

Inovatif dan kreatif sebagai slogan untuk mewujudkan “Sekolah Penyayang” dan
“Sekolah Selamat” yang menyeronokkan dan merangsang suasana pembelajaran.

Mengamalkan sikap dan perlakuan berasaskan nilai murni etika kerja.

Bersedia menerima pandangan, teguran dan cadangan dalam usaha menangani
pelbagai cabaran.

“SK Paloh
Gemilang
2020”

SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH
20050, KUALA TERENGGANU
TERENGGANU DARUL IMAN
Kod Sekolah : TBA 3019
Emel : [email protected]

SEJARAH RINGKAS SEKOLAH
Sejarah penubuhan sekolah rendah di daerah Kuala Terengganu telah bermula sejak tahun 1912 lagi bagi

memenuhi tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat setempat yang dahagakan ilmu ketika itu. Antara sekolah terawal
yang dibuka di daerah ini adalah Sekolah Kebangsaan Paloh yang telah memulakan operasinya pada tahun 1927 dan
dibuka secara rasmi pada tahun 1928.

PELAN LOKASI KEDUDUKAN
KAMPUNG PALOH SERTA
SEKOLAH KEBANGSAAN
PALOH

Usaha untuk mendirikan sebuah sekolah di Kampung Paloh ini telah digerakkan oleh Encik Long Tonggak yang
merupakan Ketua Kampung Paloh pada ketika itu. Beliau memainkan peranan utama dalam usaha kerajaan mengambil
semula tanah kepunyaan Encik Long Bin Ibrahim yang berasal dari kampung berdekatan, Kampung Losong Atap
Zing dengan nilai bayaran pada harga semasa. Bangunan awal yang digunakan merupakan bangunan kayu tanpa bilik
yang berukuran 20 kaki x 70 kaki dan bertiang batu setinggi 2½ kaki. Bangunan ini didirikan dengan bertiang batu bertujuan
untuk mengelak daripada banjir yang sememangnya sering melanda kawasan lembah di sepanjang Sungai Terengganu.
Bilik darjah diasingkan hanya dengan menggunakan dinding mudah alih(Skrin ).

Bangunan Pertama SK Paloh yang dibina pada tahun 1926,
kini diubahsuai menjadi Dewan Sekolah

Pada peringkat awal pembukaannya, lebih kurang seramai seratus orang murid telah mendaftar yang terdiri
daripada murid-murid lelaki sahaja. Bilangan tenaga pengajar yang menjadi pengasas kepada tradisi keilmuan di
sekolah ini adalah seramai enam orang termasuk Guru Besar pertamanya, Encik Long bin Naim yang berasal dari Negeri
Sembilan dan telah menerajui pentadbiran sekolah ini selama hampir tiga tahun ( 1927 -1929 ).

Kesedaran penduduk setempat tentang perlunya pendidikan secara formal telah membawa kepada penerimaan
murid perempuan untuk memasuki sekolah ini menjelang tahun 1932. Walaupun bilangan murid bertambah dengan
kemasukan murid perempuan sementara bangunan yang digunakan tetap sama, namun kekurangan ini tidak menjadi
penghalang kepada tenaga pengajar di sekolah ini untuk terus menabur bakti kepada anak bangsa yang dahagakan ilmu.
Kekurangan bilik darjah yang mendesak ini telah menarik perhatian penduduk setempat. Sebuah bangsal beratapkan nipah
telah didirikan oleh penduduk kampung pada tahun 1952 secara bergotong-royong yang jelas memperlihatkan keprihatinan
mereka terhadap perkembangan pendidikan anak-anak mereka.

Bangunan tambahan yang
dibina pada tahun 1960

Pada tahun 1960, sebuah bangunan yang menempatkan dua bilik darjah telah didirikan bagi menampung
pertambahan murid yang berlaku setiap tahun terutama dengan pertambahan ketara jumlah kemasukan murid perempuan.
Kekurangan prasarana asas sekolah ini telah mendapat perhatian pihak Kementerian Pelajaran apabila pada tahun
1964 sebuah bangunan batu yang mengandungi 5 bilik darjah, sebuah bilik Guru Besar serta pejabat pentadbiran telah
dibina. Bangunan ini telah dirasmikan oleh Menteri Pelajaran ketika itu, Y.B. Encik Mohd Khir Bin Johari pada 28 September
1965.

Menjelang awal tahun 1970-an, bilangan murid sekolah ini telahpun mencecah angka 500 orang. Kekurangan bilik
darjah yang terus menghambat kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran telah mendapat perhatian sewajarnya
Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu apabila “Projek Kilat” pembinaan 2 bilik darjah dilaksanakan pada tahun 1986.
Projek seumpamanya dilaksanakan lagi pada tahun 1987 dengan

pembinaan bangunan kilat yang menempatkan 3 bilik darjah dengan salah sebuah daripadanya diubahsuai
menjadi pusat sumber.

Perkembangan semasa sistem pendidikan yang memerlukan lebih banyak bilik-bilik khas telah membawa kepada
pembinaan bangunan 3 tingkat bagi menampung keperluan tersebut pada tahun 1993. Bangunan ini menampung 8 bilik
darjah, sebuah Pusat Sumber Sekolah, setor serta bilik Kemahiran Hidup. Setahun sebelumnya iaitu pada tahun 1992,
proses pembesaran kawasan padang permainan telah dijalankan bagi memenuhi keperluan aktiviti sukan dan permainan.

Selain keperluan terhadap bilik darjah yang mencukupi, bagi memantapkan lagi sahsiah murid yang kesemuanya
beragama Islam maka pada tahun 1984 sebuah surau telah didirikan atas inisiatif Persatuan Ibu Bapa dan Guru (

PIBG ). PIBG sekolah ini yang ditubuhkan pada 27 November 1973 dan terdaftar pada 14 November 1974 telah
memainkan peranan penting dalam usaha memperkasakan lagi sekolah bagi mendepani cabaran yang mendatang. Sebuah
astaka juga telah didirikan oleh PIBG sekolah bagi kemudahan menjalankan aktiviti di padang. Kesedaran tentang
perlunya disemai budaya ilmu dan maklumat dalam kalangan murid sekolah ini maka sekali lagi PIBG telah menjalankan
tanggungjawab sosialnya dengan menubuhkan makmal komputer pada tahun 2002. 20 buah komputer sumbangan bekas
murid sekolah ini, Tan Sri Mohd Razali Bin Abdul Rahman telah ditempatkan di makmal ini.

Surau Sekolah yang dibina pada tahun 1984
atas inisiatif PIBG Sekolah

Kini, dengan jumlah muridnya yang berjumlah 315 orang, boleh dikatakan prasarana yang ada dikira mencukupi
bagi memenuhi keperluan semasa dan membolehkan sekolah ini dijalankan dalam satu sesi sahaja. Rentak kecemerlangan
masih terus diburu di samping berusaha mengekalkan kejayaan yang lalu menjadikan sekolah ini tetap mampu bersaing
mengharungi arus perdana dunia pendidikan. Dengan pentadbir serta warganya yang terus menunjukkan dedikasi yang
tinggi, sudah pasti sekolah ini akan terus mampu untuk mengorak langkah menghasilkan produk bermutu bagi
memenuhi tuntutan modal insan yang dapat memberi sumbangan bermakna dalam usaha memajukan negara amnya dan
negeri Terengganu khasnya.

LAGU SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Paloh
Di Sini Ilmu Kami Timba

Falsafah Pendidikan Menjadi Teras
Lahirkan Generasi Wawasan

Sekolah Indah, Bersih, Sentosa
Mendidik Kami Menjadi Insan
Demi Agama, Bangsa Dan Negara
SK Paloh Ke Arah Kemajuan

Kepada Ayah Juga Ibu
Kami Janji Terus Maju
Tidak Lupa Jasa Guru-Guru
Terima Kasih Cikgu
Terima Kasih Cikgu

SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH
20050 KUALA TERENGGANU
TEL: 09-6222814
FAX : 09-6312431

Rujukan Kami : SKP/KT/06/06/002
Tarikh : 28 Disember 2018
Bersamaan : 28 Rabiul Awal 1438H

Semua Guru dan Kakitangan
SK Paloh
20050 Kuala Terengganu

Tuan,

PELANTIKAN MENDUDUKI JAWATANKUASA BIDANG AKADEMIK, HAL EHWAL MURID DAN
KOKURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka satu jawatankuasa kerja
sekolah bagi sesi persekolah tahun 2019.

3. Sehubungan itu, tuan telah dilantik menduduki Jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan
sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pengurusan 2019 sekolah ini.

Semoga tuan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan cemerlangan dan
sistematik untuk kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menjalankan amanah,

.........................…………………..

(RAZMANNAZRI BIN MAT SHAH)
Guru Besar
SK Paloh

Kuat Bekerja
Bersemangat dengan kerjanya
Mempunyai sifat kepimpinan
Baik hati dan senang memahami masalah murid
Mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidangnya

Mudah bergaul
Mempunyai unsur kelakar (humor)

Menepati masa dan janji
Menjaga perwatakan dan pakaiannya
Suka melayan keperluan pendidikan murid-muridnya
Lemah lembut tetapi tegas (class control)

Bermoral tinggi dan bersimpati

Mempunyai masalah emosi dan moral
Selalu berkonflik dengan pentadbiran sekolah

Tidak menunjukkan keseronokan bekerja
Kepimpinan pengajaran tidak di utamakan dan kebajikan

murid di abaikan
Suka memukul dan mendera murid
Sukar menerima tunjuk ajar dari ketua dan kurang

bercampur / komunikasi
Mudah naik darah

Selalu tidak mengikut disiplin kerja
Kurang mengajar, memberi tugasan kepada pelajar

tetapi tidak menyelia mereka
Suka berdebat mengenai idealisma yang di anuti,

tetapi kurang bekerja
Tidak menguasai pengetahuan yang secukupnya
Tidak mempunyai kaedah dan teknik pengajaran yang baik

Dengki dan tidak komited
dengan warga sekolahnya

BIL PERKARA TARIKH CATATAN

1 TOV 06.01.2019 – 10.01.2019 TAHUN 6

2 SUMATIF 1 03.03.2019 – 07.03.2019 MURID TAHAP 2
MURID TAHAP 2
SUMATIF 2
3 (Peperiksaan Pertengahan 19.05.2018 – 23.05.2019

Tahun)

4 Pra-Percubaan UPSR 30.06.2019 – 04.07.2019 TAHUN 6

5 SUMATIF 3 04.08.2019 – 08.08.2019 TAHUN 6
Percubaan UPSR

6 UPSR 29.09.2019-26.09.2019 TAHUN 6

7 SUMATIF 4 03.11.2019-07.11.2019 MURID TAHAP 2
(Peperikasaan Akhir Tahun)KEMUDAHAN PRASARANA SEKOLAH

Bil Kemudahan Jumlah

1 Bilik Darjah 13
2 Bilik guru 1
3 Pejabat 1
4 Bilik Guru Besar 1
5 Bilik Penolong Kanan 3
6 Pusat Sumber Sekolah
1
Perpustakaan 1
Bilik Bahan Bantu Mengajar 1
Bilik Tayangan Audio Visual 1
Makmal Komputer 1
7 Bilik Sains 1
8 Bilik Pemulihan 1
9 Bilik j-QAF 1
10 Kantin 16
11 Tandas 1
12 Bilik SPBT 1
13 Bilik Kemahiran Hidup 2
14 Setor Alatan Pekerja 1
15 Setor Alatan Pendidikan Jasmani 1
16 Tempat Letak Basikal 1
17 Dewan Tertutup 1
18 Surau 1
19 Padang Permainan 1
20 Dataran Perhimpunan 1
21 Bilik Pra Sekolah 1
22 Bilik SAL 3
23 Tempat Letak Kereta Guru 1
24 Bilik MAYA

SENARAI MANTAN GURU BESAR

SEK. KEB. PALOH
KUALA TERENGGANU

BIL NAMA GURU BESAR TEMPOH BERKHIDMAT

1 EN. LONG B. NAIM 1927 – 1929
2 EN. ABD. RAHMAN B. SYAWAL 1929 – 1930
3 YM TENGKU TAHIR 1930 – 1931
4 EN. LONG B. NAIM 1931 – 12.11.1931
5 YM CHE ENGKU LONG B. MOHD 1931 – 1936
6 EN. MUDA B. MOHD AMIN 1936 – 1937
7 EN. JAAFAR B. ALI 1937 – 1942
8 EN. WAN SULAIMAN B. YUSOF 1942 – 1947
9 EN. IBRAHIM B. ABDULLAH 1947 – 1952
10 EN. WAN AHMAD B. A. BAKAR 1952 – 1965
11 EN. WAN MOHD B. SULONG 1965 – 1970
12 EN. AHMAD B. ALI 1971 – 31.5.1971
13 EN. MUDA B. YUSOF 1971 – 1983
14 YM TG. MUDA B. HUSIN 1983 – 1987
15 EN. MOHD ARIFFIN B. ABDULLAH 1987 – 1989
16 EN. AHMAD RADZI B. ABDUL AZIZ 1989 – 1994
17 EN. ABDULLAH B. DAUD 1.2.1994 – 15.12.1994
18 TN. HJ. ARIFFIN B. MUDA 1995 – 1996
19 TN. HJ. RAMLI B. MOHD 1996 – 1998
20 TN. HJ. MUSLAM B. MUSLIM 1998 – 2000
21 EN. NGAH B. IBRAHIM 2000 – 2005
22 PN. HJH. WAN SAUDAH BT. HJ. A. RAHMAN 2005 – 2007
23 EN. MUSTAFA B. HJ. MOHD SALLEH 2007 - 2011
24. PN. CHE JARAH BINTI CHE MAT 2011 - 2014
25. EN. KAMARDIN BIN KAFFI 2014 - 2015
26. EN. ALIAS BIN SAID 2015-2018

Tarikh NOTA Tindakan

PerkaraSekolah Kebangsaan Paloh
20050, Kuala Terengganu

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

PIBG GURU BESAR J/ KUASA PENGURUSAN
Ust. Razmannazri Bin Mat Shah

GPK HEM GPK PENTADBIRAN GPK KO-KU
Cg. Noraini Bt Abdullah Cg. Sabri Bin Yusof Cg. Saleha Bt Mohamad Sah

PENTADBIRAN PENTADBIRAN PENTADBIRAN

 Pengerusi J/K HEM  Pengerusi J/K Kurikulum  Pengerusi J/K
 Sijil/ Surat Akuan  Takwim Sekolah KoKurikulum
 Kemasukan / pertukaran  Tugasan Guru
 Belanjawan Tahunan  Rekod & Data Koko
murid  Rujukan Guru  Perayaan & Sambutan
 Perangkaan & data murid  Data & Maklumat  Penyeliaan
 Peraturan Sekolah  Tugasan Guru
 Kehadiran Murid Perangkaan  Belanjawan Koko
 Kemudahan Fizikal  Alatan & Kemudahan
HAL EHWAL MURID  Penyeliaan  Kursus & Latihan
 Kursus & Latihan
 Pengawas / Disiplin KOKURIKULUM
 BimbinganKaunseling KURIKULUM
 Buku Teks  Sukan & Permainan
 Kesihatan/ Rawatan  Panitia Mata Pelajaran  Badan Beruniform
 RMT/ PSS  Jadual Waktu  Persatuan & Kelab
 KWAMP  Pusat Sumber Sekolah  Ko Akademik
 Skim Baucar Tuisyen  Penilaian & Peperiksaan
LAWATAN
KEBAJIKAN Pemulihan / KIA 2M /
PROTIN
 Surau  E-Pantau / EMIS / Data
 Kantin Buku Adab Belajar &
 Kedai Jadual Markah
 PPSMI / ICT
Sekolah  Pra Sekolah
 Takaful  Kajian Tindakan
 J-QAF
KEBERSIHAN  PPAI - JPNT
KECERIAAN &
KESELAMATAN PENG. BANGUNAN &
PERABUT

Pembantu Tadbir

Pekerja Swasta

BIL NAMA / NO. K.P / F. DIRI JAWATAN TARIKH MULA ALAMAT &
GRED & DILANTIK BERTUGAS NO. TELEFON
OPSYEN
& DI
GURU BESAR DISAHKAN SK PALOH
DG 42
UST. RAZMANNAZRI BIN MAT PAI 17.1.2000 05.11.2018 D 910 KG. DURIAN GULING,
01.11.2002 WAKAF TAPAI
1 SHAH 21040 MARANG
741209-11-5385 019-9360225

PPD(KT)001/01/1-01/4364

CG. SABRI BIN YUSOF GPK 1.1.1991 01.08.2017 210, KG. TUALANG,
PENTADBIRAN 31.12.1991 MANIR 21200
2 690101-36-5377 K. TERENGGANU.
PPD(KT)001/01/1-01/1987 DG 44 013-9547960
BM

CG. NORAINI BT ABDULLAH GPK HEM 1.7.1996 06.12.2017 44301, KG. JERAM,
640501-11-5662 DG 34 1.7.1999 MANIR 21200
3 PPD(KT)001/01/1-01/638 MUZIK K.TERENGGANU
013-9733349

CG. SALEHA BT MOHAMAD GPK KO-KU 1.1.1994 20.12.2017 PT 2338 P, TAMAN SRI
DG 38 1.1.1997 MERBAU, KG.BELADAU
4 SAH BM KOLAM, 21200 K.TRG
651115-11-5190 010-9187276

PPD(KT)001/01/1-01/3268

CG. MD SOFFAIRIZAL B. GURU 17.1.2000 16.06.2001 LOT 16201, JLN. BUKIT
MD YUSOF PENOLONG 17.1.2003 TUNGGAL,KG. SEBERANG
5 760106-11-5255 TUAN CHIK, 21200,
P.T.01014-01 / 22176 DG 41 K. TERENGGANU
KDPM/ PI/MT 019-9136176

CG. MOHD KAMAL AZMAN BIN GURU 01.01.1995 01.02.2008 1613-C, BATU 5 ¼, KG.
SALLEH PENOLONG 01.01.1998 PENGADANG BARU, KUALA
6 690306-11-5267 TERENGGANU
P.T.01014-01 / 16167 DG 41 09-6231450/013-9274450
PM/SN

CG. WAN ASLAH BT WAN AB GURU 1.7.1996 NO.3 KG.LOSONG HJ. LONG,
GHANI PENOLONG 1.7.1999 20.12.2017 20050 K.TERENGGANU
7 670131-11-5290
PPD(KT)001/01/1-01/2505 DG 34 012-9573557
BM

UST. SYED ABDUL HAFIDZ BIN GURU j-QAF 1.8.2008 01.08.2008 10433 KG. PAYA DATU,
SYED MOHAMMAD DG 41 1.8.2009 MANIR, 21200 K.
8 820822-11-5493 TERENGGANU.
P.T.01014-01 / 31890 DPM BA/PAI 09-6155282 / 013-3034414

CG. TING HUN LIAN GURU
9 781019-03-5380 PENOLONG
DGA 32(KUP)

BM

UST. ZAKARIA BIN SALLEH GURU 3.7.2000 1.6.2014 1374-B,LORONG HJ DA,
10 720723-11-5203 PENOLONG 1.11.2002 KG.BATU BURUK,
20400 KUALA TERENGGANU
PPD(KT)001/01/1-01/4213 DG 32 012-7159661
PAI

CG. AMINAH@ ARNI BT. MOHD GURU 1.7.1996 01.01.2001 PT 27039 KG. BANGGOL TOK
11 680811-11-5154 PENOLONG 1.7.1999 JIRING, 21300 K.
DGA 32(KUP) TERENGGANU.
P.T.01014-01 / 18335 014-5425056
PSR/ SN

CG. AZMA BT. MOHD GURU 1.3.1989 01.01.2001 LOT 2770, CENGAL LAPAN,
640124-11-5172 PENOLONG 1.3.1990 KG. DURIAN BURONG, 20050,
12 P.T.01014-01 / 9256 K. TERENGGANU
DG 44 09-6231454 / 013-9751511
PI

CG. MARIANA BT. NAWI GURU DATA 1.7.1997 01.01.2004 LOT 2335, KG. SERDANG
740714-11-5226 DG 44 1.7.2000 BARU, 21200,
13 P.T.01014-01 / 19619 K. TERENGGANU
KPLD / MT 012-9615706

CG. HJH. NAIDAH BT. EMBONG GURU 1.3.1986 16.03.2000 LOT 21084 P KG. PADANG
PEMULIHAN 1.3.1987 TEPOH,21060 K.
630302-11-5396 DGA 32(KUP) TERENGGANU.
14 P.T.01014-01 / 7974 09-6699693 / 014-5313693
PSR/ PM

USTZ. NORHAYATI BT. GURU 17.5.1987 01.05.2007 871-A, DEPAN SK KEPONG,
15 MD YASIN PENOLONG 17.5.1988 20050 K. TERENGGANU.
DGA 32(KUP) 09-6220196 / 014-8242961
610730-11-5028
P.T.01014-01 / 7843 PSR/ PAI 11.8.1997 16.03.2003 LOT 2946 KG. PADANG TELOK
11.8.2000 PASU, KUBANG JELA, MANIR,
USTZ. NUR SHALIZAWATI BT. GURU 21200 K. TERENGGANU.
MOHD. RASHID PENOLONG 013-9335116
16 751015-11-5124 DGA 32(KUP)
P.T.01014-01 / 26559
PSR/ PAI

CG. ROHANI BT. MOHAMAD GURU 1.1.1990 01.01.2001 LOT 11545, KG. SEKATI MANIR
641110-11-5248 PENOLONG 1.1.1991 22100 K. TERENGGANU.
17 P.T.01014-01 / 10044 DGA 32(KUP) 09-6153401 / 014-5181967

CG. SHARIFAH HAMIZAH BT. PSR/ PM
SYED AHMAD
18 710715-06-5614 GURU 01.03.1998 01.01.2009 LOT 663, KG. KUBANG
P.T.01014-01 / 20786 PENOLONG 01.03.2001 TANGGA, SUNGAI RENGAS,
20050,
CG. WAN ZUHAILAH BT. DGA 32 K. TERENGGANU
WAN MOHD KAMIL PSR/PM 019-9045296
19 760331-11-5198
P.T.01014-01 / 22611 GURU 17.01.2000 01.01.2009 37-C, KG. LOSONG MASJID,
PENOLONG 17.01.2001 21000, K. TERENGGANU
09-6238667 / 014-8087620
DG 41
DPM SN/KT

CG. YIN SHEAU HUI GURU 1.7.1996 01.01.2004 136-3/9 JLN. AIR JERNIH,
721015-06-5182 PENOLONG 1.7.1999 20300 K. TERENGGANU.
20 P.T.01014-01 / 19263 DGA 32(KUP) 09-6222260 / 016-9805500

PSR / MT

21 USTZ. ZANARIAH BT. MANSOR GURU j-QAF 1.8.2008 01.08.2008 C-492 KG. PANTAI PANDAK,
770523-11-5298 DG 41 1.8.2009 CHENDERING, 21080 K. TRG.
019-9334401
P.T.01014-01 / 31892 DPM PAI/BA

CG. ALDRIN@ALDRINI BINTI GURU 5.1.2004 01.01.2010 D 88, KG. PALOH TUAN
PENOLONG 5.1.2005 SULONG, 20050, K.
ALING@TONY TERENGGANU
DGA 32 013-8721241
22 790404-12-5328 PM/KT
PPD(KT)001/01-01/156

CG. ROHANA BT. MAMAT GURU 1.12.1993 01.01.2011 949, KG. TOK KAYA, 20050, K.
640116-11-5324 PRA- SEKOLAH 1.1.1997 TERENGGANU
23 01014-01/21569 019-9581904
DGA 32
PRA

USTZ. ASMAIZA BINTI MAMAT GURU j-QAF 08.07.2007 01.04.2011 No. 4856, KG. KOTA, MANIR
DG 41 08.07.2008 21200 KUALA TERENGGANU
24 790111-11-5548 019-9805978
P.T.01014-01 / 30403 DPM PAI/BA

USTZ. NOR SHOLEHAH BT. GURU 1.1.1997 01.01.2013 LOT 558 KG.PALOH
SULONG PENOLONG 1.1.2000 TUAN SULONG,
25 710723-11-5108 20050 KUALA TERENGGANU
PPD(KT)001/01/1-01/3273 DG 32 014-8476992
PAI

CG. RUBAIEYAH BT MOKHTAR GURU 3.1.2005 01.01.2014 1627-B, KG. PALOH SG.KIAT
26 740309-11-5476 PENOLONG 3.1.2006 20050 KUALA TERENGGANU
013-2242290
PPD(KT)001/01/1-01/4091 DG 44
BI

CG. MOHD SHAHRIL AMIZI BIN GURU 1.08.2008 19.01.2015 1438 JALAN BUDIMAN
PENOLONG 1.08.2009 20400 KUALA TERENGGANU.
27 ABD. RAHMAN 019-9595567
791101-11-5135 DG 41
BM/PJ
PPD(KT)001/01/1-01/4318

CG. NORFARIZA BT MUSTAFFA GURU 06.01.1998 16.12.2016 LOT 2905, KG. TOK HARUN,
710807-11-5076 PENOLONG 06.01.2001 21200 MANIR
28 PPD(KT)001/01/1-01/609 KUALA TERENGGANU
DG 41 013-9391316
TMK

KAKITANGAN SK PALOH

BIL NAMA / NO. K.P / F. DIRI JAWATAN TARIKH MULA ALAMAT &
GRED DILANTIK BERTUGAS NO. TELEFON

& DI
DISAHKAN SK PALOH

PN. NOR ASMAWATI BINTI PEMBANTU 1.11.2000 01.04.2012 LOT 1819 KG. PADANG JIRAT
KASIM TADBIR 1.11.2002 20050, KUALA TERENGGANU
1 780121-11-5526 N22 013-2515663
PPD(KT)001/01/1-01/1050

HAMISAH BINTI ISMAIL PEMBANTU 1.2.2006 876-B KAMPUNG MERBAU
AM PEJABAT 28.4.2007 PATAH, 20050
2 740110-08-6698 01.04.2016 KUALA TERENGGANU
P.T.01016-01/5236 N1 019-9406383

PN. SUHAIDA BT MOHAMAD PEMBANTU 26.02.2007 01.10.2017 257, KG. WAKAF CHE KAPOR,
840126-11-5092 PENGURUSAN 31.04.2008 20050 KUALA TERENGGANU.
3 P.T.01016-01 / 5853 011-12910484
MURID
N19

PN. NURUL SHAZILLA BT. PEGAWAI 4.4.2010 01.07.2010 NO. 8021, KG. PULAU
TEKNOLOGI BAHAGIA, MANIR, 21200,
4 SAMELI MAKLUMAT KUALA TERENGGANU
871007-11-5286 014-5398632
(E.I.O)

NAMA GURU PENYELARAS TAHUN DAN GURU KELAS

TAHUN NAMA GURU KELAS PENYELARAS JUMLAH
TAHUN MURID

1 IK CG. TING HUN LIAN USTZ. ZANARIAH 27
1 IS CG. SHARIFAH HAMIZAH BT SYED AHMAD BT MANSOR 26
2 IK CG. AMINAH@ARNI BT. MOHAMAD 25
2 IS CG. YIN SHEAU HUI USTZ. NOR 25
3 IK CG. WAN ZUHAILAH BT WAN MOHD KAMIL SHOLEHAH BT 27
3 IS CG. ALDRIN@ALDRINI BT ALING SULONG 26
4 IK CG. WAN ASLAH BT WAN AB GHANI 28
4 IS CG. ROHANI BT MOHAMAD CG. MD. 21
5 IK CG. MARIANA BT. NAWI SOFFAIRIZAL BIN 26
5 IS USTZ. NORHAYATI BT MD YASIN MD YUSOFF 17
6 IK CG. RUBAIEYAH BT MOKHTAR 25
6 IS CG. AZMA BT MOHD UST. SYED ABDUL 17
HAFIDZ BIN SYED 21
MOHD
311
UST. ZAKARIA BIN
SALLEH

CG. MOHD KAMAL
AZMAN BIN SALLEH

PRA SEK CG. ROHANA BT. MAMAT -

JUMLAH

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019

Minggu Tarikh Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

1/1/2019 Cg. Mohd Shahril Ust. Syed Abdul Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal
1 Hingga Amizi Hafidz
Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah
3/1/2019 Cg. Norfariza Ustz. Nur
Shalizawati
6/1/2019 Ust. Zakaria
2 Hingga Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Cg. Asmaiza Cg. Mariana
Ustz. Zanariah
10/1/2019 Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin Cg. Azma
Cg. Mohd Kamal @Aldrini
13/1/2019 Azman Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah Cg. Mohd Shahril
3 Hingga Cg. YM Sharifah Amizi
Ust. Syed Abdul Hamizah
17/1/2019 Hafidz
Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza

20/1/2019 Ustz. Nur Shalizawati Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria

4 Hingga
24/1/2019
Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah

27/1/2019 Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin Cg. Azma Cg. Mohd Kamal
@Aldrini Azman
5 Hingga Cg.Mohd Shahril
Cg. Sharifah Amizi Ust. Syed Abdul
31/2/2019 Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah Hamizah Hafidz

3/2/2019 Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz. Nur
Shalizawati

6 Hingga
7/2/2019

Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni

10/2/2019 Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah
Cg. Azma
7 Hingga
14/2/2019
Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati
@Aldrin Azman

17/2/2019 Cg. Wan Aslah Cg. Sharifah Cg. Mohd Shahril Ust. Syed Abdul Cg. Rubaieyah
Hamizah Amizi Hafidz

8 Hingga

21/2/2019 Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz.Nur Shalizawati Cg. Rohana

24/2/2019 Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian
9 Hingga

28/2/2019

Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah

3/3/2019 Cg. Aldrin Cg. Azma Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah
@Aldrini Azman

10 Hingga

7/3/2019 Cg. Sharifah Cg. Mohd Shahril Cg. Syed Abdul Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui
Hamizah Amizi Hafidz

11 10/3/2019 Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz. Nur Cg. Rohana Cg. Rohani
Shalizawati

Hingga
14/3/2019 Cg. Wan Zuhailah
Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza

17/3/2019 Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Ustz. Hjh. Naidah Cg. Aldrin
12 Hingga Cg. Azma @Aldrini
Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah Cg. Sharifah
21/3/2019 Azman Hamizah

24/3/2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 / 2019
Hingga 22/3/2019 hingga 30/3/2019

28/3/2019

31/3/2019 Cg. Mohd Shahril Ust. Syed Abdul Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal
Amizi Hafidz

13 Hingga
4/4/2019
Ustz. Nur
Cg. Norfariza Shalizawati Cg. Rohana Cg. Rohani Cik Wan Zuhailah

7/4/2019 Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana
Cg. Azma
14 Hingga
11/4/2019
Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin
@Aldrini

Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah Cg. Sharifah Cg. Mohd Shahril
Azman Hamizah Amizi
14/4/2019
15 Hingga

18/4/2019 Ust. Syed Abdul
Hafidz
Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza

Ustz. Nur Shalizawati Cg. Rohana Cg. Rohani Cik Wan Zuhailah Ust. Zakaria
21/4/2019
16 Hingga
25/4/2019
Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah

17 28/4/2019 Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin Cg. Azma Cg. Mohd Kamal
Hingga @Aldrini Azman

2/5/2019

Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah Cg. Sharifah Cg. Mohd Shahril Ust. Syed Abdul
Hamizah Amizi Hafidz

5/5/2019 Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz. Nur
Shalizawati

18 Hingga
9/5/2019
Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni

12/5/2019 Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah
Cg. Azma
19 Hingga
16/5/2019
Cg. Aldrin Cg. Mohd Kamal
Cg. Hjh. Naidah @Aldrini Azman Ustz. Norhayati

19/5/2019 Cg. Wan Aslah Cg. Sharifah Cg. Mohd Shahril Ust. Syed Abdul Cg. Rubaieyah
Hamizah Amizi Hafidz

20 Hingga
23/5/2019

Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz.Nur Shalizawati Cg. Rohana

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019
24/5/2019 hingga 8/6/2019

9/6/2019 Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian

21 Hingga
13/6/2019
Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah

Cg. Aldrin Cg. Azma Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah
@Aldrini Cg. Mohd Shahril Azman
16/6/2019
Amizi Ust. Syed Abdul
22 Hingga Hafidz
20/6/2019
Cg. Sharifah Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui
Hamizah

23/6/2019 Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz.Nur Cg. Rohana Cg. Rohani
Shalizawati

23 Hingga

27/6/2019 Cg. Wan Zuhailah Ustz. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza

30/6/2019 Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin
24 Hingga Cg. Azma Cg. Wan Aslah @Aldrini
Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati
4/7/2019 Azman Cg. Sharifah
Hamizah

7/7/2019 Cg. Mohd Shahril Ust. Syed Abdul Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal
Amizi Hafidz

25 Hingga

11/7/2019 Ustz. Nur
Shalizawati
Cg. Norfariza Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah

14/7/2019 Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Zurriat Ustz. Asmaiza Cg. Mariana
Cg. Aldrin Cg. Azma
26 Hingga @Aldrini
18/7/2019

Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah

21/7/2019 Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah Cg. Sharifah Cg. Mohd Shahril
Azman Hamizah Amizi
27 Hingga

25/7/2019 Ust. Syed Abdul Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza
Hafidz

28/7/2019 Ustz. Nur Shalizawati Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria

28 Hingga
1/8/2019
Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah

Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin Cg. Azma Cg. Mohd Kamal
@Aldrini Cg. Mohd Shahril Azman
4/8/2019
29 Hingga Cg. Sharifah Amizi Ust. Syed Abdul
8/8/2019 Hamizah Hafidz
Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 / 2018
9/8/2019 hingga 17/8/2019

18/8/2019 Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz. Nur
Shalizawati
30 Hingga
22/8/2019
Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni

25/8/2019 Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah
Cg. Azma
31 Hingga Cg. Aldrin Cg. Mohd Kamal
29/8/2019 @Aldrini Azman
Cg. Hjh. Naidah Ustz. Norhayati

1/9/2019 Cg. Wan Aslah Cg. Sharifah Cg. Mohd Shahril Ust. Syed Abdul Cg. Rubaieyah
Hamizah Amizi Hafidz

32 Hingga
5/9/2019
Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz. Nur Cg. Rohana
Shalizawati

8/9/2019 Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian
33 Hingga
Cg. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah
12/9/2019 Cg. Aldrin
@Aldrini Cg. Azma Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah
15/9/2019 Cg. Sharifah Azman
34 Hingga Hamizah Cg. Mohd Shahril Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui
Amizi Ust. Syed Abdul
19/9/2019 Hafidz

22/9/2019 Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz. Nur Cg. Rohana Cg. Rohani
Shalizawati Ustz. Asmaiza

35 Hingga

26/9/2019 Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Zurriat

29/9/2019 Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin
36 Hingga Cg. Azma Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah @Aldrini

3/10/2019 Azman Cg. Sharifah
Hamizah

6/10/2019 Cg. Mohd Shahril Ust. Syed Abdul Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal
Amizi Hafidz

37 Hingga
10/10/2019
Cg. Norfariza Ustz. Nur Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah
Shalizawati

13/10/2019 Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Cg. Asmaiza Cg. Mariana
Cg. Aldrin Cg. Azma
38 Hingga @Aldrini
17/10/2019
Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah

20/10/2019 Cg. Mohd Kamal Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah Cg. Sharifah Cg. Mohd Shahril
Azman Hamizah Amizi

39 Hingga
24/10/2019
Ustz. Syed Abdul Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza
Hafidz

27/10/2019 Ustz. Nur Shalizawati Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria

40 Hingga

31/11/2019 Cg. Aminah@Arni Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah

3/11/2019 Ustz. Norsholehah Cg. Hjh. Naidah Cg. Aldrin Cg. Azma Cg. Mohd Kamal
Hingga @Aldrini Azman
41 7/11/2019 Cg. Mohd Shahril
Cg. Sharifah Amizi Cg. Syed Abdul
Ustz. Norhayati Cg. Wan Aslah Hamizah Hafidz

10/11/2019 Cg. Rubaieyah Cg. Yin Sheau Hui Cg. Md Soffairizal Cg. Norfariza Ustz.Nur
Shalizawati
Hingga
42 14/11/2019

Cg. Rohana Cg. Rohani Cg. Wan Zuhailah Ust. Zakaria Cg. Aminah@Arni

17/11/2019 Cg. Ting Hun Lian Ustz. Asmaiza Cg. Mariana Ustz. Zanariah Ustz. Norsholehah
Cg. Azma
43 Hingga
21/11/2019
Cg. Aldrin Cg. Mohd Kamal
Cg. Hjh. Naidah @Aldrini Azman Ustz. Norhayati

PERHATIAN

Setiap guru yang bertugas mesti :

1. Menyedia & mengemas peralatan untuk perhimpunan.
2. Menjadi Pengacara Majlis.
3. Menghebahkan semua aktiviti yang telah berlangsung dan akan berlangsung.
4. Mengambil cakna dan peka dengan masalah murid dan mengambil tindakan.
5. Mengawas disiplin murid.
6. Memastikan P & P berjalan lancar.
7. Peka dengan aktiviti yang berlaku dan kehadiran pelawat ke sekolah.
8. Menulis laporan bertugas harian.

Cuti Umum Persekutuan / Negeri

PANDUAN GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Ketua kumpulan hendaklah mengadakan mesyuarat untuk menentukan agihan tugas di
antara ahli kumpulannya.

2. Guru bertugas dikehendaki dating lebih awal untuk membuat pengawasan menyeluruh
terhadap murid-murid sebelum loceng pertama dibunyikan (di pintu pagar sekolah).

3. Kumpulan Guru Bertugas MESTI mengendalikan Perhimpunan Mingguan atau Perhimpunan
Tergempar termasuk persediaan tempat dengan Ketua Guru Bertugas sebagai Pengerusi
Majlis/ Penyelaras dan Pelapor aktiviti sekolah. Sila rujuk Panduan Perhimpunan.

4. Membantu Guru Besar membuat pengawasan di kawasan sekolah, waktu rehat, waktu
pulang dan mengambil tindakan segera dan munasabah jika perlu.

5. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik Kemahiran Hidup dan kawasan
sekolah.

6. Membuat dan melengkapkan laporan dalam buku ‘Laporan Guru Bertugas’ pada setiap hari.
Jika perlu laporkan terus kepada Guru Besar supaya tindakan dapat diambil dengan segera.
Di antara perkara-perkara yang perlu dicatatkan ialah :

a. Kedatangan murid-murid, guru-guru dan kakitangan
b. Murid-murid ponteng, tidak hadir atau sakit
c. Ucapan-ucapan penting dalam perhimpunan
d. Lawatan pelawat-pelawat
e. Aktiviti-aktiviti yang sedang berjalan

7. Melaporkan segera kepada ketua mingguan untuk pengurusan rawatan murid sakit sama
ada menghantar ke bilik sakit atau ke hospital/rumah. Pastikan surat kebenaran diperolehi
daripada Penolong Kanan HEM.

8. Surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama murid-murid yang memohon.
9. Mengurus hal-hal bersabit dengan kehilangan atau kejumpaan barang-barang.
10. Menentukan keselamatan murid-murid di sekitar kawasan sekolah dan mengawasi harta

benda sekolah.

11. Mencatatkan kegiatan-kegiatan kokurikulum sekolah.
12. Mengelola bersama AJK Perhimpunan dan mempengerusikan perhimpunan sekolah.
13. Mengawasi keselamatan murid-murid yang menaiki van atau kenderaan persendirian.
14. Membuat sebarang pengumuman melalui siaraya sekolah berhubung dengan aktiviti-aktiviti

yang dijalankan di sekolah. Pengumuman hendaklah dibuat pada waktu pertama (selepas
doa) atau di waktu akhir (sebelum doa) kecuali jika perlu dibuat pada bila-bila masa.
15. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pentadbir sekolah dari masa ke semasa.

PANDUAN PERSEDIAAN
PERHIMPUNAN MINGGUAN SEKOLAH

1. Rasional

Perhimpunan mingguan sekolah ialah suatu majlis yang rasmi dan tersangat penting bagi sesebuah
sekolah. Maklumat dan ucapan diberi oleh Guru Besar/ Guru Penolong Kanan/ Guru Penolong kepada
murid-murid sebagai bekalan/ persiapan menghadapi masa persekolahan dalam minggu tersebut dan
seterusnya pada tahun ini. Justeru itu persiapan dan pengendalian perhimpunan mestilah kemas dan
mantap kerana ia mencerminkan ‘kebijaksanaan’ pengurusan sekolah.

2. Objektif

2.1 Untuk mendisiplinkan murid-murid beratur mengikut kelas masing-masing.

2.2 Menanamkan sifat/ sikap kerjasama, tolak ansur, tolong menolong sesama
mereka.

2.3 Melatih murid-murid (pengawas) mengendalikan perhimpunan (juruacara) dan seterusnya
mengembangkan potensi mereka.

2.4 Melatih murid-murid (pengawas) mempunyai sifat keberanian berdepan serta bercakap di
khalayak ramai.

2.5 Melatih bakat kepimpinan murid-murid.

2.6 Sebagai suatu landasan di mana maklumat/ teguran/ ingatan diberi oleh guru-guru untuk
menjadikan murid-murid berdisiplin tinggi, cemerlang dalam pelajaran, sahsiah dan bakat
menonjol serta budi pekerti yang tinggi.

TUGAS-TUGAS YANG PERLU DILAKUKAN OLEH GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Persediaan Awal dan Akhir

1.1 Memastikan tapak perhimpunan bersih dan ceria.
1.2 Menyediakan / menyusun kerusi yang mencukupi untuk guru-guru.
1.3 Memastikan semua murid beredar dari kelas dan terus ke tapak perhimpunan dengan segera

dengan iringan muzik ‘march’.
1.4 Memastikan semua murid berada di dalam keadaan yang senyap dan terkawal serta

bersedia.
1.5 Memastikan pengawas bertugas berada di tempat menaikkan bendera.
1.6 Memastikan ada juruacara (pengawas) majlis tersebut.
1.7 Memastikan SEMUA GURU mengambil tempat masing-masing dengan memenuhi barisan

hadapan dahulu.
1.8 Mematuhi tatacara perhimpunan mingguan.
1.9 Memastikan semua kerusi diletakkan semula ke tempat simpanan kerusi setelah selesai

majlis.
2. Persembahan/ Lagu/ Aturcara Majlis

2.1 Memastikan kaset lagu di pasang dengan baik.
2.2 Memastikan sistem siaraya berfungsi dan beroperasi lebih awal sebelum perhimpunan

bermula.
2.3 Memastikan segala aturcara/ persembahan majlis itu berjalan dengan baik dan lancar.
3. Siaraya
3.1 Memastikan alat siaraya mencukupi dan sempurna.
3.2 Memastikan sistem siaraya berfungsi dan beroperasi lebih awal sebelum perhimpunan

bermula.
3.3 Memastikan sistem siaraya berjalan dengan baik di sepanjang majlis.
3.4 Memastikan alat siaraya disimpan sebaik sahaja selesai perhimpunan.

4. Kawalan
4.1 Memastikan guru-guru bertugas minggu itu mengawal murid-murid supaya keadaan tenang,
senyap dan teratur.
4.2 Memastikan murid-murid beredar ke kelas masing-masing dengan beratur setelah selesai
perhimpunan.

4.3 Memastikan murid-murid berpakaian kemas, berkasut hitam, berstokin dan memakai
lencana.

TATACARA PERHIMPUNAN MINGGUAN
Aturcara Majlis:

7.35 - Loceng dibunyikan

- Murid-murid berbaris beredar ke tapak perhimpunan mengikut kelas masing-

masing.

- Guru-guru mengambil tempat masing-masing.

- Bacaan doa, tazkirah/ renungan

- Nyanyian 3 buah lagu :

i. Negaraku

ii. Selamat Sultan kelolaan Guru Muzik

iii. Lagu Sekolah

- Ikrar (Ketua Murid)

- Laporan Ketua Guru Bertugas Mingguan

Persembahan (Jika Ada)

Ucapan Guru/ Guru Penolong Kanan

Majlis Penyampaian Hadiah/Anugerah

Ucapan Guru Besar

- Bacaan Doa
- Majlis Bersurai

JADUAL PENCERAPAN PdPc GURU 2019

PENCERAP : GURU BESAR TARIKH

1 SABRI BIN YUSOF

2 NORAINI BT ABDULLAH
3 SALEHA BT MOHD SAH
4 ZAKARIA BIN SALLEH
5 ROHANA BINTI MAMAT
6 NORHAYATI BINTI MD YASSIN

PENCERAP : GPK PENTADBIRAN TARIKH

1 MOHD KAMAL AZMAN BIN SALLEH

2 WAN ASLAH BT WAN AB GHANI
3 MARIANA BINTI NAWI
4 NORFARIZA BINTI MUSTAFFA
5 AZMA BINTI MOHD
6 RUBAIEYAH BINTI MOKHTAR

7 ROHANI BINTI MOHAMAD

PENCERAP : GPK HAL EHWAL MURID TARIKH

1 SYED ABD HAFIDZ BIN SYED MOHAMMAD

2 MD SOFFAIRIZAL BIN MD YUSOF
3 ZANARIAH BINTI MANSOR
4 ASMAIZA BINTI MAMAT
5 NOR SHOLEHAH BINTI SULONG
6 NAIDAH BINTI EMBONG

7 NUR SHALIZAWATI BINTI MOHD RASHID

PENCERAP : GPK KOKURIKULUM TARIKH

1 TING HUN LIAN

2 MOHD SHAHRIL AMIZI BIN ABD RAHMAN
3 ALDRIN BINTI ALING
4 AMINAH@ARNI BINTI MOHD
5 SHARIFAH HAMIZAH BT SYED AHMAD
6 YIN SHEAU HUI

7 WAN ZUHAILAH BT WAN MOHD KAMIL

Pencerapan PdPc Fasa 1 : Jan – Mac
Pencerapan PdPc Fasa 2 : April – Julai
Pencerapan PdPc Fasa 3 : Ogos - November

JADUAL PENCERAPAN PdPc GURU TAHUN 2019

BIL NAMA GURU TARIKH GB PKP PKHEM PKKO

1 RAZMANNAZRI BIN MAT SHAH M13
2 SABRI BIN YUSOF M29
3 NORAINI BT ABDULLAH M13 /
4 SALEHA BT MOHD SAH M29 /
5 ALDRIN @ ALDRINI BT ALING @ TONY M13 /
6 AMINAH @ ARNI BT MOHD M29 /
7 ASMAIZA BT MAMAT M13 /
8 AZMA BT MOHD
9 MARIANA BT NAWI M29 /
10 MOHD KAMAL AZMAN BIN SALLEH M13 /
11 MOHD SHAHRIL AMIZI B ABD RAHMAN M29 /
12 MOHD SOFFAIRIZAL MD. YUSOF M13 /
13 WAN ASLAH BT WAN AB GHANI M29 /
14 NAIDAH BT EMBONG M13 /
15 NOR SHOLEHAH BT SULONG M29 /
16 NORFARIZA BT MUSTAFA M13 /
17 NORHAYATI BT MOHD YASIN
18 NUR SHALIZAWATI BT MOHD RASHID M29 /
19 ROHANA BT MAMAT M13 /
20 ROHANI BT MOHAMAD M29 /
21 RUBAIEYAH BT MOKHTAR M13 /
22 SHARIFAH HAMIZAH BT SYED AHMAD M29 /
23 SYED ABD HAFIDZ B SY. MOHAMMAD M13 /
24 WAN ZUHAILAH BT WAN MOHD KAMIL M29 /
25 YIN SHEAU HUI
26 ZAKARIA BIN SALLEH M13 /
27 ZANARIAH BT MANSOR M29 /
28 TING HUN LIAN M14 /
M30 /
M14 /
M30 /
M14 /

M30 /
M14 /
M30 /
M14 /
M30 /
M14 /
M30 /
M14 /

M30 /
M14 /
M30 /
M14 /
M30 /
M14 /
M30 /

M14 /
M30 /
M14 /
M30 /
M15 /
M31 /
M15 /

M31 /
M15 /
M31 /
M15 /
M31 /

PENYELIAAN BUKU LATIHAN MURID

NAMA/TAHUN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
GURU BESAR/GPK PENTADBIRAN √√
GPK HEM
GPK KOKURIKULUM √√
√√

Catatan :

1. Buku Latihan murid hendaklah dihantar kepada pihak pengurusan berkenaan pada bulan Mac 2018 bagi

penyeliaan pertama

2. Penyeliaan kedua ialah pada bulan Julai 2018
3. Semua guru subjek bagi kelas berkenaan dikehendaki menghantar sebanyak 10 buah buku
pada

penyeliaan pertama dan selebihnya bagi penyeliaan kedua
4. Pastikan semua buku latihan murid di selia oleh Pihak pengurusan bagi tahun tersebut. (sila pastikan

buku murid-murid yang lain dihantar bagi penyeliaan kedua.


Click to View FlipBook Version