The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU PEMULIHAN KHAS 2012

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kamiha.kamis, 2020-04-06 07:49:53

LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU PEMULIHAN KHAS 2012

LEMBARAN KERJA BAHASA MELAYU PEMULIHAN KHAS 2012

Keywords: LEMBARAN BM PEMULIHAN KHAS,KEMAHIRAN PEMULIHAN KHAS,BM PEMULIHAN,BAHAN BM PEMULIHAN

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

Kemahiran 10 LEMBARAN KERJA 44
Arahan
: Perkataan V + KVK.
: Padankan perkataan dengan gambar.

Contoh:

ular
obor

ayam
enam
epal

itik
ulat
ikan
otak
oren

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 44
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 45

Kemahiran 10 : Perkataan V + KVK.
Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.

itik ular oren ayam

epal ikan

Contoh:

ikan

_______________

_______________

_______________

_______________

______________

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 45
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 46

Kemahiran 10 : Perkataan V + KVK.
Arahan : Tulis perkataan berpandukan gambar di bawah.

Contoh:

ular ___________ ___________

____________ ___________ __________

___________ ___________ ___________

____________ ___________ ___________

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 46
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 47

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK
Arahan : Cantumkan suku kata di bawah menjadi perkataan.

Contoh:

lam malam

nis
ma

kan

rah

pas 47
tab
ki
lat
cap

Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 48

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK
Arahan : Suaikan suku kata di bawah.

Contoh:

be jah

li lin

pa lon

ga gar

na kat

ba nas
si mah

ru kul

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 48
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 49

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK.
Arahan : Tulis suku kata awal berpandukan gambar.

Contoh:

ba dak

tol

wan

sut

tik

tam

las

Lembaran Kerja Bahasa Melayu pak
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia
49

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 50

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK.
Arahan : Isikan petak kosong dengan huruf yang betul

berdasarkan gambar.

Contoh:

ka ti l

p

a

b
k

p

t

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 50
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 51

Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK.
Arahan : Susun huruf-huruf di bawah menjadi perkataan yang

betul.

Contoh: sayur

syrau

nsbua

pskia

eeckr
rskie
knnee

aaktk
aktus

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 51
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 52

Kemahiran 12 : Perkataan KVK + KV.
Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar di bawah.

Contoh:

lembu

kunci
baldi

garpu
lampu
pintu
jambu
bendi

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 52
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 53

Kemahiran 12 : Perkataan KVK + KV.
Arahan : Suaikan suku kata di bawah berpandukan gambar.

Contoh: da
tu
bal di
cik bu
jam ci
pin gu
pan pu
kun bu
lam
lem

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 53
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 54

Kemahiran 12 : Perkataan KVK + KV.
Arahan : Tulis suku kata awalan bagi perkataan di bawah.

Contoh:

bal di di

pu tu

bu ci

gu bu

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 54
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 55

Kemahiran 12 : Perkataan KVK + KV.
Arahan : Tulis perkataan berpandukan gambar di bawah.

Contoh:

bendi

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 55
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 56

Kemahiran 13 : Perkataan KVK + KVK.
Arahan : Sambung suku kata di bawah supaya menjadi perkataan
yang betul.

Contoh: sampan

sam pan
pin
pul
but

pul

pah
tum

buh

pat

ram but
tan duk
man cis

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 56
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 57

Kemahiran 13 : Perkataan KVK + KVK
Arahan : Tulis suku kata akhir bagi perkataan di bawah.

Contoh:

cok lat ram cer
coklat

rum sam tan

tom sam dok 57

Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 58

Kemahiran 13 : Perkataan KVK + KVK.
Arahan : Tulis suku kata awal bagi perkataan di bawah.

Contoh:

ram but bor jid
rambut

duk cis lat

min cin tor

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 58
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 59

Kemahiran 13 : Perkataan KVK + KVK.
Arahan : Tulis suku kata berdasarkan gambar di bawah.

Contoh:

ram but

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 59
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 60

Kemahiran 14 : Perkataan KV + KV + KVK.
Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar yang betul

Contoh:

piramid
telefon
pulasan
ketupat
zirafah
tetikus
kelawar
basikal

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 60
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 61

Kemahiran 14 : Perkataan KV + KV + KVK
Arahan : Lengkapkan suku kata dan tulis perkataan berpandukan
gambar.
Contoh:

ba si kal te te

basikal

zi ke ke

ke pu pi 61

Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 62

Kemahiran 14 : Perkataan KV + KV + KVK
Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi.

ketuhar basikal pulasan piramid

zirafah keledek telefon

tetikus ketupat

Contoh:

ketuhar

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 62
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 63

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK.
Arahan : Padankan perkataan dengan gambar.

Contoh:

komputer

jambatan

tempayan

pembaris

cendawan
cempedak

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 63
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 64

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK.
Arahan : Tuliskan perkataan berpandukan gambar.

cendawan komputer jambatan
tempayan pembaris cempedak

Contoh:

cempedak

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 64
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

Kemahiran 15 LEMBARAN KERJA 65
Arahan
: Perkataan KVK + KV + KVK.
: Lengkapkan suku kata dan tuliskan perkataan

berpandukan gambar di bawah.

Contoh:

cem pe dak
cempedak

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 65
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 66

Kemahiran 16 : Perkataan KVKK.
Arahan : Padankan perkataan yang sama.

Contoh: jong

bank

tong zink

gong wang

jong bank

zink gong

wang tong

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 66
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 67

Kemahiran 16 : Perkataan KVKK.
Arahan : Gunting dan tampalkan perkataan yang sama.

Contoh: jong gong

wang

wang

tong bank zink

Gunting suku kata di bawah

wang jong gong

tong zink bank

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 67
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

Kemahiran 16 LEMBARAN KERJA 68
Arahan
: Perkataan KVKK.
: Salin semula perkataan di bawah.

Contoh:

bank

bank jong

tong

zink

gong

wang

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 68
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 69

Kemahiran 17 : Suku kata KVKK.
Arahan : Padankan suku kata yang sama.

Contoh :

bang ding

ceng king

ding sang

king bang

tong ceng

sang tong

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 69
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

Kemahiran 17 LEMBARAN KERJA 70
Arahan
: Suku kata KVKK.
: Gunting dan tampalkan suku kata yang sama.

Contoh :

lang sang cing

lang

pong rung leng

Gunting suku kata di bawah.

sang rung leng

pong cing lang

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 70
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

Kemahiran 17 LEMBARAN KERJA 71
Arahan
: Suku kata KVKK.
: Salin semula suku kata di bawah.

Contoh :

bang ceng ding
bang

bong rung sang

jeng king long

pung kang leng

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 71
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 72

Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK.
Arahan : Suaikan suku kata di bawah berdasarkan gambar.

Contoh:

ba nang

be wang
ka rung
bu cang
ja cing

ke rang
ca sing
ga gung

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 72
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 73

Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK.
Arahan : Isikan huruf yang tertinggal berpandukan gambar.

Contoh :

te r ung ea ui

ia ea aa
oo ai uu

oe au au

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 73
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 74

Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK.
Arahan : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan yang

betul berdasarkan gambar.

Contoh :

krgean kerang

eanbng

ckgaan
uurbng

gjgaun

gtlanu 74

pnegto

gsgain

Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 75

Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK.
Arahan : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan yang

betul berdasarkan gambar.

grtneu terung

kcguin
ltguan

gntsoo

oeclgn

angbaw
auypng

ngdpea 75

Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 76

Kemahiran 19 : Perkataan V + KVKK.
Arahan : Salin semula perkataan di bawah.

Contoh : udang udang udang

udang

abang

iring

alang

usang

usung

arang
asing

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 76
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 77

Kemahiran 19 : Perkataan V + KVKK.
Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

udang Abang usang

orang arang asing

Contoh:

Munir suka makan kari udang.
1. Badan adik kotor kena _______________ .
2. Rumah itu sudah _________________ .
3. ________________ panjat pokok rambutan.
4. Ramai _________________ di padang sekolah.
5. Polis tangkap pendatang __________________.

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 77
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 78

Kemahiran 20 : Perkataan KVK + KVKK.
Arahan : Padankan gambar dengan perkataan yang betul.

Contoh :

kentang

kambing

kumbang
kandang

bintang

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 78
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 79

Kemahiran 20 : Perkataan KVK + KVKK.
Arahan : Baca dan warnakan perkataan yang sama.

Contoh : kembing lembing kambing

kambing

kembang kembung kembang kimbang

bintang bentang bintong bintang

sumbang sumbing sumbang sumbeng
kompang kumpang komping kompang

gendang gendang gendong gandang

sumbing sumbang sumbing sembing

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 79
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 80

Kemahiran 20 : Perkataan KVK + KVKK.
Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh :

kambing

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 80
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 81

Kemahiran 21 : Perkataan KVKK + KV.
Arahan : Baca dan warnakan perkataan yang sama.

Contoh : jangga janggo jangsa jangka

jangka

bangsa bangsi bangta bangsa bangka

sangka songka dangka sangka rangka

tangga tanggu bangga tangga tengku

mangga manggo mangga rangka langka

bangku bangki bangku sangku dangku

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 81
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 82

Kemahiran 21 : Perkataan KVKK + KV.
Arahan : Padankan suku kata dan tulis perkataan tersebut.

bang gu

tang ka

tung ku
sa
nang ga

bang

Contoh :

bangsa

1._____________ 82

2. _____________

3. _____________

4. _____________

Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 83

Kemahiran 21 : Perkataan KVKK + KV.
Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh :

mangga

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 83
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

Kemahiran 22 LEMBARAN KERJA 84
Arahan
: Perkataan KVKK + KVK.
: Cantum suku kata dan tulis perkataan tersebut.

Contoh :

cang kul cangkul cangkul

jang gut

lang sat
lang sir

mang gis

mang kuk

song kok

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 84
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 85

Kemahiran 22 : Perkataan KVKK + KVK.
Arahan : Bina ayat berpandukan perkataan di bawah.

Contoh :
janggut
Janggut datuk panjang.

langsat

langsir

manggis

mangkuk 85

tunggul

Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 86

Kemahiran 22 : Perkataan KVKK + KVK.
Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

janggut langsir mangkuk
langsat manggis tunggul

Contoh :
Janggut datuk panjang.

1. Ibu beli _______________ di pasar.
2. Kebun ayah ada pokok _______________ .
3. Emak ganti _______________ baru .
4. Adik pecahkan _______________ kaca.
5. Kaki abang berdarah tersepak _______________.

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 86
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

Kemahiran 23 LEMBARAN KERJA 87
Arahan
: Perkataan KVKK + KVKK.
: Bina ayat berpandukan perkataan di bawah.

Contoh :

longkang
Kaki adik luka kerana terjatuh ke dalam longkang.

jengking

kangkung

jongkong

tanglung 87

tongkang

Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

Kemahiran 23 LEMBARAN KERJA 88
Arahan
: Perkataan KVKK + KVKK.
: Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

jengking kangkung jongkong
bengkang Tanglung longkang

Contoh:
Rahman takut melihat kala jengking itu.

1. Salmah sedang mencuci _______________ .
2. Jalan lama itu _______________ bengkok.
3. Lim pergi ke Pesta _______________ bersama Tan.
4. Emak memasak sayur _______________ di dapur.
5. Perompak itu berjaya melarikan ______________ emas.

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 88
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 89

Kemahiran 24 : Perkataan KV + KV + KVKK.
Arahan : Padankan perkataan di bawah.

Contoh :

senapang belalang

belalang seladang

seladang pepatung
teropong peladang
pepatung senapang
peladang binatang
terowong terowong

ketapang teropong
binatang ketapang

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 89
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 90

Kemahiran 24 : Perkataan KV + KV + KVKK.
Arahan : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.

Contoh :

be + la + lang = belalang

se + la + dang =

pe + pa + tung =
pe + la + dang =
se + na + pang =
te + ro + pong =
te + ro + wong =
ke + ta + pang =
bi + na + tang =

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 90
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 91

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KV K + KVKK.
Arahan : Padankan perkataan di bawah.

Contoh : kerinting

pelampung

belimbing pelampung

menendang serombong
melancong belimbing
serombong selendang
kerinting gelombang

pelancong melancong
gelombang menendang
selendang pelancong

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 91
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..

Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 92

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK.
Arahan : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.

Contoh : = belimbing

be + lim + bing

pe + lam + pung =

me + nen + dang =
se + rom + bong =

ke + rin + ting =

me + lam + bung =
pe + lan + cong =

ge + lom + bang =

se + len + dang =

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 92
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia

Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..
Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...

LEMBARAN KERJA 93

Kemahiran 26 : Perkataan KVK + KV + KVKK.
Arahan : Suaikan perkataan yang sama.

Contoh : lembayung

pendayung

tempurung pencawang

pencawang temberang

lembayung sembilang

sembilang pendayung

temberang tempurung

Lembaran Kerja Bahasa Melayu 93
Program Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Guia de Xanathar Para Todo
Next Book
Bab Najis