The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mizan Gme, 2020-08-21 04:33:38

MRSM

Flipbook_V1(4)

MRSM Program Premier melaksanakan Sistem Pendidikan MRSM (SPMRSM) yang
berteraskanSTEM mengintegrasikan kurikulum kebangsaan dan kurikulum MARA.
Ini bermakna pelajar-pelajar di MRSM akan mengikuti sukatan pelajaran Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, kursus khas
dan kursus pembangunan sahsiah. Kursus Khas merupakan satu kursus yang
menekankan nilai kemahiran insaniah.

Program Ulul Albab ialah program pendidikan gabungan antara kurikulum
kebangsaan yang berteraskan STEM dengan program aliran agama termasuk Tah z
Al-Quran. Program Ulul Albab ini bermatlamat untuk melahirkan ahli professional,
teknokrat dan usahawan yang bukan sahaja berilmu pengetahuan tetapi mempunyai
kemahiran dalam bidang keagamaan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai
generasi Ulul Albab

Program International General Certi cate of Secondary Education (IGCSE)
menawarkan dua sijil kepada pelajar iaitu Cambridge IGCSE dan Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) yang berteraskanSTEM. Program ini memberi peluang kepada
pelajar untuk mengikuti kurikulum antarabangsa seawall umur 13 tahun lagi.
Cambridge Syllabus merupakan kurikulum yang diiktiraf di seluruh dunia setaraf
British GCSE dan International GCE O Level.

Program IB MYP melaksanakan kurikulum kebangsaan dengan mengintegrasikan MRSM Program Teknikal menerapkan elemen teknikal yang berteraskan STEM
kerangka IB MYP yang berteraskan STEM. Program ini menggunakan pendekatan melalui mata pelajaran Sains Kejuruteraan yang merangkumi ilmu Kejuruteraan
pembelajaran yang menggalakkkan pelajar ber kir secara kreatif, kritis dan Robotik, Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan Elektrikal bermula dari
menghasilkan pemikir yang re ektif. Pengajaran dan pembelajaran dalam IB MYP Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Pada peringkat Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 pelajar
merupakan satu kerangka yang eksibel dan disesuaikan dengan keperluan diberi pilihan untuk mengambil aliran teknikal Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
kurikulum sedia ada. atau Kejuruteraan Mekanikal dengan subjek Lukisan Kejuruteraan menjadi subjek
elektif pilihan wajib.
MRSM PKP menawarkan pendekatan dalam pendidikan yang mengaplikasikan
pembelajaran pintar cerdas dan pembangunan bakat pelajar yang berteraskan
STEM. Program pintar cerdas (gifted) menekankan kemahiran ber kir aras tinggi
dan kemahiran menyelesaikan masalah. Pelaksanaan model pendidikan pintar
cerdas di MRSM PKP adalah bagi memenuhi keperluan pelajar yang terbeza dari
segi keupayaan intelek, kecekapan ber kir, potensi serta keperluan pendidikan dan
bimbingan.


PERMOHONAN KEMASUKAN KE
MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)
TINGKATAN SATU & TINGKATAN EMPAT TAHUN 2021

Program Premier yang berteraskan STEM • MRSM SERTING, NEGERI SEMBILAN
adalah Sistem Pendidikan MRSM (SPMRSM) • MRSM TUN MUSTAPHA, TAWAU SABAH
yang mengintegrasikan kurikulum • MRSM KOTA KINABALU, SABAH
kebangsaan dan MARA. Pelajar akan • MRSM MUKAH, SARAWAK
mengikuti sukatan pelajaran Kurikulum • MRSM BETONG, SARAWAK
Standard Sekolah Menengah, kurikulum • MRSM KUCHING, SARAWAK
• MRSM TERENDAK, MELAKA
pembangunan sahsiah dan kemahiran • MRSM BESUT, TERENGGANU
insaniah. • MRSM PDRM, KULIM
• MRSM PENGKALAN HULU, PERAK

Lokasi Syarat UMUM
• MRSM ARAU, PERLIS Warganegara Malaysia.
• MRSM BALING, KEDAH Ibu atau bapa adalah warganegara
• MRSM BATU PAHAT, JOHOR Malaysia.
• MRSM BESERI, PERLIS Mestilah memohon online.
• MRSM FELDA, SUNGKAI PERAK Sihat tubuh badan.
• MRSM GERIK, PERAK Calon kurang upaya mestilah calon yang
• MRSM JELI, KELANTAN boleh bergerak sendiri tanpa bantuan
• MRSM KUALA BERANG, TERENGGANU orang lain
• MRSM KUALA KRAI, KELANTAN
• MRSM KUALA TERENGGANU, Syarat KHUSUS
Pencapaian akademik yang cemerlang
TERENGGANU Aktif dalam aktiviti kokurikulum
• MRSM LENGGONG, PERAK Keutamaan diberi kepada pelajar
• MRSM MERBOK, KEDAH daripada keluarga berpendapatan rendah.
• MRSM MERSING, JOHOR Pemilihan pelajar ke MRSM adalah
• MRSM MUADZAM SHAH, PAHANG berdasarkan merit.
• MRSM MUAR, JOHOR
• MRSM PASIR SALAK, PERAK
• MRSM PASIR TUMBOH, KELANTAN
• MRSM PENDANG, KEDAH
• MRSM SULTAN AZLAN SHAH, KUALA

KANGSAR PERAK
• MRSM TRANSKRIAN, NIBONG TEBAL

P. PINANG
• MRSM TUN GHAZALI SHAFIE, KUALA LIPIS

PAHANG


PERMOHONAN KEMASUKAN KE
MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)

TINGKATAN SATU TAHUN 2021

Program Ulul Albab ialah program Syarat UMUM
pendidikan gabungan antara kurikulum Warganegara Malaysia.
kebangsaan yang berteraskan STEM dengan Ibu atau bapa adalah warganegara
program aliran agama termasuk Tahfiz Malaysia.
Al-Quran. Program Ulul Albab ini Mestilah memohon online.
bermatlamat untuk melahirkan generasi Sihat tubuh badan.
Teknokrat Hafiz Profesional yang bukan Calon kurang upaya mestilah calon yang
sahaja berilmu pengetahuan tetapi boleh bergerak sendiri tanpa bantuan
mempunyai kemahiran dalam bidang orang lain.
keagamaan berlandaskan Al-Quran dan
Al-Sunnah sebagai generasi Ulul Albab. Syarat KHUSUS
Pencapaian akademik yang cemerlang.
Lokasi Aktif dalam aktiviti kokurikulum.
• MRSM GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN Keutamaan diberi kepada pelajar
• MRSM KEPALA BATAS, PULAU PINANG daripada keluarga berpendapatan
• MRSM SUNGAI BESAR, SABAK BERNAM rendah.
Pemilihan pelajar ke MRSM adalah
SELANGOR berdasarkan merit.
• MRSM KOTA PUTRA, BESUT TERENGGANU
• MRSM SEMPORNA, SABAH

Ujian KHAS PROGRAM ULUL ALBAB
• Pemohon yang memilih PROGRAM ULUL

ALBAB sebagai pilihan pertama perlu
menduduki Ujian Khas yang telah
ditetapkan.
• Panggilan untuk menduduki Ujian Khas
ini akan dimaklumkan melalui emel.
• Pemohon yang dipanggil untuk
menduduki Ujian Khas mestilah
membawa cetakan borang permohonan
dan dokumen berkaitan yang telah
disahkan ke pusat ujian.


PERMOHONAN KEMASUKAN KE
MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)

TINGKATAN SATU TAHUN 2021

Program IGCSE adalah berasaskan kurikulum • MRSM TUMPAT, KELANTAN
antarabangsa iaitu Cambridge International • MRSM TUN ABDUL RAZAK, PAHANG
General Certificate of Secondary Education • MRSM KUANTAN, PAHANG
yang berteraskan STEM. • MRSM LANGKAWI, KEDAH
• MRSM KUCHING, SARAWAK
Program ini memberi peluang kepada pelajar * MRSM TUN MUSTAPHA, TAWAU SABAH
untuk mengikuti kurikulum antarabangsa
seawall umur 13 tahun lagi. Cambridge Syarat UMUM

Syllabus merupakan kurikulum yang diiktiraf Warganegara Malaysia.
di seluruh dunia setaraf British GCSE dan Ibu atau bapa adalah warganegara
International GCE O Level. Malaysia.

Pelajar juga berpeluang untuk mengikuti Mestilah memohon online.
pembelajaran berasaskan kurikulum Sihat tubuh badan.
Calon kurang upaya mestilah calon yang
kebangsaan. Integrasi kurikulum ini akan boleh bergerak sendiri tanpa bantuan
memberi nilai tambah (value add) kepada orang lain

pelajar. Pelajar akan menduduki Cambridge Syarat KHUSUS
IGCSE pada akhir tahun tingkatan 4 dan SPM
semasa tingkatan 5
Pencapaian akademik yang cemerlang
Aktif dalam aktiviti kokurikulum
Lokasi Keutamaan diberi kepada pelajar

• MRSM ALOR GAJAH, MELAKA daripada keluarga berpendapatan
• MRSM JOHOR BAHRU, JOHOR rendah.
• MRSM KUALA KLAWANG, NEGERI Pemilihan pelajar ke MRSM adalah
berdasarkan merit.
SEMBILAN
• MRSM KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
• MRSM KUBANG PASU, KEDAH
• MRSM PARIT, PERAK


PERMOHONAN KEMASUKAN KE
MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)

TINGKATAN SATU TAHUN 2021

Program IB MYP yang berteraskan STEM Syarat UMUM
melaksanakan kurikulum kebangsaan Warganegara Malaysia.
dengan mengintegrasikan kerangka IB MYP. Ibu atau bapa adalah warganegara
Program ini menggunakan pendekatan Malaysia.
pembelajaran yang menggalakkkan pelajar Mestilah memohon online.
berfikir secara kreatif, kritis dan Sihat tubuh badan.
menghasilkan pemikir yang reflektif. Calon kurang upaya mestilah calon yang
Pengajaran dan pembelajaran dalam IB-MYP boleh bergerak sendiri tanpa bantuan
merupakan satu kerangka yang fleksibel dan orang lain.
disesuaikan dengan keperluan kurikulum
sedia ada. Syarat KHUSUS
Pencapaian akademik yang cemerlang.
Lokasi Aktif dalam aktiviti kokurikulum
• MRSM TUN DR. ISMAIL, PONTIAN JOHOR Keutamaan diberi kepada pelajar
• MRSM BALIK PULAU, PULAU PINANG daripada keluarga berpendapatan
• MRSM TUN MOHAMMAD FUAD rendah.
Pemilihan pelajar ke MRSM adalah
STEPHENS, SANDAKAN SABAH berdasarkan merit.


PERMOHONAN KEMASUKAN KE
MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)

TINGKATAN SATU TAHUN 2021

Program Teknikal menerapkan elemen Syarat KHUSUS
kejuruteraan melalui pembelajaran Teknikal Pencapaian akademik yang cemerlang
dan Kejuruteraan pada peringkat menengah Aktif dalam aktiviti kokurikulum
rendah yang berteraskan STEM. Pada Keutamaan diberi kepada pelajar
peringkat menengah atas pelajar akan daripada keluarga berpendapatan
memilih aliran sama ada Kejuruteraan rendah.
Mekanikal atau Kejuruteraan Elektrik & Pemilihan pelajar ke MRSM adalah
Elektronik. berdasarkan merit.

Lokasi
• MRSM BENTONG, PAHANG

Syarat UMUM
Warganegara Malaysia.
Ibu atau bapa adalah warganegara
Malaysia.
Mestilah memohon online.
Sihat tubuh badan.
Calon kurang upaya mestilah calon yang
boleh bergerak sendiri tanpa bantuan
orang lain.


PERMOHONAN KEMASUKAN KE
MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM)

TINGKATAN EMPAT TAHUN 2021

Program Khas Pendidikan (PKP) adalah
program yang ditawarkan kepada pelajar
cemerlang PT3. Program ini menawarkan Syarat UMUM
pendidikan berteraskan STEM yang Warganegara Malaysia.
mengaplikasikan pembelajaran pintar cerdas Ibu atau bapa adalah warganegara
dan pembangunan bakat pelajar. Program ini Malaysia.
berdasarkan kepercayaan bahawa pelajar Mestilah memohon online.
yang berkebolehan tinggi memerlukan Sihat tubuh badan.
program pendidikan khusus sebagai nilai Calon kurang upaya mestilah calon yang
tambah kepada kurikulum sedia ada. boleh bergerak sendiri tanpa bantuan
Program pintar cerdas (GATE- Gifted and orang lain
Talented Education) menekankan kemahiran
berfikir aras tinggi dan kemahiran Syarat KHUSUS
menyelesaikan masalah seperti Aktif dalam aktiviti kokurikulum.
pembangunan keupayaan intelek, kecekapan Keutamaan diberi kepada pelajar
berfikir, potensi serta keperluan pendidikan daripada keluarga berpendapatan
dan bimbingan. rendah.
Pemilihan pelajar ke MRSM adalah
Lokasi berdasarkan merit
• MRSM TUN GHAFAR BABA, JASIN MELAKA
• MRSM PENGKALAN CHEPA, KELANTAN
• MRSM TAIPING, PERAK


Click to View FlipBook Version
Previous Book
#PDF The New Entrepreneurs: An Institutional History of Television Anthology Writers (Wesleyan Film) for ipad
Next Book
^PDF #Download Catholic Humor for android