The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vanisharajantiran, 2019-05-22 01:45:02

My family

i love my family..

Lampiran A

SYARAT AM

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi
mata pelajaran Bahasa Melayu.

2. Berumur di antara 17 hingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2019.

SYARAT KHAS

1. JURUSAN SAINS

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred
tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan
seperti berikut:

• Matematik/ Matematik Tambahan
• Fizik
• Kimia
• Biologi
• Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian

Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka
Cipta/ Pengajian Agroteknologi/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains
Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal
• Pengurusan Makanan/ Pengajian Pakaian

2. JURUSAN SAINS SOSIAL

i. Sekolah Menengah Harian

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred
tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang
berlainan seperti berikut:

• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
• Sejarah
• Geografi/ Pendidikan Seni Visual
• Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan

Muzik/ Muzik/ Tari
• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
• Matematik/ Matematik Tambahan
• Prinsip Perakaunan
• Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
• Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
• Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan

Syariah Islamiah
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
• Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Arab/ Bahasa Iban/ Bahasa

Kadazandusun/ English for Science and Technology

4

• Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/
Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/
Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

ii. Sekolah Menengah Agama
a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah
Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa
Arab
dan
Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata
gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada
kumpulan yang berlainan seperti berikut:

• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
• Sejarah
• Geografi/ Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/

Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
• Matematik/ Matematik Tambahan
• Prinsip Perakaunan
• Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional

(MPV)
• Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
• Tasawwur Islam / Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
• Pendidikan Syariah Islamiah
• Bahasa Arab
• Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/

Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/
Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

5

b) Di Sekolah Berasrama Penuh Bagi Kolej Islam Sultan Alam Shah
(KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP)
Labu
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa
Arab
dan
Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata
gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada
kumpulan yang berlainan seperti berikut:
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
• Sejarah
• Geografi/ Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/
Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
• Matematik/ Matematik Tambahan
• Prinsip Perakaunan
• Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional
(MPV)
• Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
• Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
• Pendidikan Syariah Islamiah
• Bahasa Arab
• Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/
Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/
Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

6

Lampiran A1

SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2019
(Murid Berkeperluan Khas)

SYARAT AM

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya lulus bagi
mata pelajaran Bahasa Melayu.

3. Berumur di antara 17 hingga 21 tahun pada 1 Januari tahun 2019.

SYARAT KHAS

1. JURUSAN SAINS

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred
tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran iaitu sekurang-kurangnya C bagi
mata pelajaran berikut:

• Matematik/ Matematik Tambahan
• Kimia
• Fizik
• Biologi
• Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian

Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka
Cipta/ Pengajian Agroteknologi/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/ Sains
Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal
• Pengurusan Makanan/ Pengajian Pakaian

2. JURUSAN SAINS SOSIAL

i. Sekolah Menengah Harian.

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred
tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang
berlainan seperti berikut:

• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
• Sejarah
• Geografi
• Pendidikan Seni Visual
• Komunikasi Visual
• Seni Halus
• Teater
• Reka Bentuk
• Pendidikan Muzik
• Muzik
• Tari
• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral

7

• Matematik/ Matematik Tambahan
• Prinsip Perakaunan
• Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
• Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
• Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan

Syariah Islamiah/
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran
• Bahasa Arab/ Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Iban/ Bahasa

Kadazandusun/ English for Science and Technology
• Pengajian Keusahawanan/ Sains Sukan/ Sains Rumah Tangga/

Sains Komputer/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Asas Kelestarian/
Pertanian/ Ekonomi/ Perniagaan

ii. Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah
Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa
Arab

dan

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata
gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran elektif seperti
berikut :

• Tasawwur Islam
• Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
• Pendidikan Syariah Islamiah
• Bahasa Arab
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran

b) Di Sekolah Berasrama Penuh Bagi Kolej Islam Sultan Alam Shah
(KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP)
Labu

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C bagi mata pelajaran Bahasa
Arab

dan

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata
gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran elektif seperti
berikut :

• Tasawwur Islam
• Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
• Pendidikan Syariah Islamiah
• Bahasa Arab
• Hifz Al-Quran/ Maharat Al-Quran

8


Click to View FlipBook Version