The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alianajwa698, 2021-10-20 22:56:52

kumpulan 2

kumpulan 2

TUTORIAL MINGGU 6

PERANAN
PEJABAT KARANG

MENGARANG

SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA
MELAYU

AMANI | ALEEYA | ARISYA | NAJWA

SEMASA sebelum merdeka Pejabat KUar/aEnDg

Mengarang di Maktab Perguruan Sultan Idris
(MPSI) yang sekarang Universiti Perguruan
Sultan Idris (UPSI) memainkan
peranan penting dalam perkembangan
kesusasteraan Melayu.

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) belum
lagi bergerak aktif dalam bidang
kesusasteraan ketika itu. Pendita Zaâba
ialah orang yang bertanggungjawab
menyuburkan bidang bahasa dan sastera
melalui Pejabat Karang Mengarang MPSI ini.

Ia ditubuhkan pada tahun 1924 dikenali
sebagai Penerbit Universiti dan pada 1
November 2001 dikenali sebagai Penerbit
Universiti. Penubuhannya bertujuan untuk
menghasilkan penerbitan ilmiah dalam
bahasa Melayu dan Inggeris serta
memperbanyakkan bahan rujukan kepada
semua golongan masyarakat.

PERANAN
PEJABAT KARANG

MENGARANG

Terbit hasil penyelidikan
dalam bentuk jurnal,
buku dan sebagainya.
Menganjurkan bengkel
penulisan serta kursus
penterjemahan.
Penubuhan pejabat
disebabkan oleh daya
usaha O.T Dussek,
Pengetua MPSI dan
Pendita Za'ba sebagai
penggerak.
Pusat pencetak
bukusupaya
pengeluaran
memuaskan.

Pendita Za'ba

01 Nama sebenarnya Zainal Abidin Ahmad

(16 September 1895 - 23 Oktober 1973),
juga dikenali sebagai seorang sasterawan dan
pemikir Melayu keturunan Minangkabau

02 Beliau merupakan salah seorang budak

kampung yang berjaya meletakkan
dirinya sebagai tokoh terkemuka dalam
sejarah negara ini.
Beliau merupakan seorang cendekiawan
Melayu yang dihormati dan selama
hampir 40 tahun, aktif dalam kegiatan
penulisan termasuk penterjemahan.

Pendita Za'ba

Zab’a memulakan kerjayanya sebagai guru

03 sekolah di Johor Bahru pada tahun 1916.

Beliau seorang yang gemar membaca dan
memiliki bakat dalam bidang penulisan.
Kebanyakan hasil penulisannya disiarkan dalam

04 akhbar dan majalah-majalah seperti Utusan

Melayu, Lembaga Melayu, Pangasuh, dan
Pakar Majalah.
Beliau telah menerbitkan beberapa siri monograf
dalam bahasa Melayu, termasuk Bahasa Pelita
dan Ilmu Mengarang.
Hasil penulisannya yang lain termasuk cerita-
cerita Shakespeare yang diterbitkan oleh
Percetakan Gudang Chap, Singapura.

Za'ba sebagai tenaga penting di
pejabat , beliau diberi peluang

melawat Penerbit Pustaka
Indonesia untuk mempelajari hal-

hal yang berkaitan dengan
percetakan dan menambah
pengetahuan dalam penerbitan

buku

indonesia

lawatan dari Indonesia Balai Pustaka, Indonesia
menyebabkan Za'ba
daan O.T Dussek cadangan
mencadangkan agar
pejabat tersebut menambah bilangan
mencontohi kerja- pekerja sehingga 60
kerja penerbitan yang orang kerana tugasan
dilakukan oleh Balai semakin banyak dan
Pustaka,Indonesia
berkembang

namun O.T. Dussek telah banyak buku
dibesarakan lebih awal hendak
kerana pertelingkahan
dengan pengawai tinggi diterbitkan
Kerajaan Pusat . (1936) .
selepas ketiadaannya
pejabat ini menjadi lemah

dan tiada idea

Perang Dun ia Kedua meletus

kerja-kerja penerbitan

seakan-akan terhenti sama

sekali. Pejabat ini juga

terpecah kepada dua

bahagian

1) di Tanjung Malim

2) di Jabatan Pelajaran Kuala
Lumpur

Kesan usaha untuk membesar dan
memperkasakannya terbantut.
Peranan semakin
mengecil&akhirnya
dibubar(1957)

JOHOR BAHARU Dewan Bahasa dan Pustaka
dipindahkan

kUALA LUMPUR

maka,peranan pengembangan
bahasa melayu dan penerbitan

buku berbahasa Melayu
diambil oleh DBP

PEJABAT KARANG
MENGARANG

SEHINGGA 1957

sebanyak 44 buah 34 buah
buku telah diterbitkan sebelum
diterbitkan
1936.

Selepas perang empat buah
sebanyak 24 buah daripadanya adalah
telah diterbitkan,
hasil daripada
peraduan

mengarang anjuran
Pejabat Pelajaran.


Click to View FlipBook Version