The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zaini5297, 2018-12-20 01:20:52

Pengurusan Unit HEM SK(F)LM 2019

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

VISI DAN MISI HEM____________________________________
VISI

Melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi,
bersikap positif dan unggul dalam semua
bidang.

MISI

Melengkapkan pelajar dengan pelbagai ilmu
dan kemahiran untuk memantapkan
perkembangan sahsiah, bermotivasi, bercita-
cita dan mempunyai keazaman.

1

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


1. MANDAT___________________________________________________1.1 Definisi
Mandat merupakan sesuatu perkara yang dirujuk kepada apa yang diarah atau
dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan yang dilarang
melakukannya. (Nota Kuliah Dr Muhamad Bustaman Hj. Abdul Manaf. IAB, KPM, (2007).


“Mandates are written and unwritten rules that govern and guide an institution and its
stakeholders. Its may bedrectly tied to laws, by laws, ordinances, ects and charters” (Sevier, 2000,
Nota Kuliah Dr Muhamad Bustaman Hj. Abdul Manaf. IAB, KPM, 2007)”:-


• Tauliah (Punca kuasa)
• Apa yang mesti dibuat bagi tujuan memenuhi tanggungjawab dan misinya
• Garis panduan tanggungjawab umum sesebuah organisasi
• Semua polisi tersebut akan menentukan ‘nature’, skop dan arah tujuan perancangan
institusi terutama strategi-stratregi yang boleh dilaksanakan atau skop kawalan membuat
keputusan dan tindakan.
• Menjadikan perancangan ada ‘validity’ dan ‘reliability’ yang tinggi


Sumber mandat dalam sistem organisasi pendidikan, khususnya di peringkat sekolah adalah
seperti berikut:1. Akta Pendidikan (AP 96)
2. Misi Nasional, Dasar Pendidikan Kebangsaan
3. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010
4. Pekeliling Ikhtisas dan PKPA
5. Arahan Perbendaharaan
6 Surat Arahan Jabatan Pelajaran Negeri1.2 Mandat Berdasarkan Bidang Hal Ehwal Murid

i) SPI Bil. 8/1985 -Pakaian Seragam murid-murid Sekolah (pindaan)
ii) SPI Bil. 7/1986 - Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah

iii) SPI Bil. 2/1987 -Kesulitan Mendapatkan Buku Teks
iv) SPI Bil. 2/1991 -Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid

v) SPI Bil. 3/1992- Pemakaian Tudung /Mini Telekong Bagi Pelajar Perempuan
vi) SPI Bil. 8/1999 - Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan pergi dan Balik Sekolah2

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


1.3 Mandat Berdasarkan Bidang Kewangan

i) SP Kewangan KPM Bil. 17/1995 - Elaun Penginapan & Makan bagi Guru-guru
membawa pelajar menyertai kegiatan Kokurikulum

ii) SPI Bil. 3/1997 - Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar Dan Pungutan
Wang
iii) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bahagian XI Seksyen 124, Sumbangan Bantuan

dan Sumbangan Modal hendaklah tertakluk kepada Syarat, dsb yang ditetapkan.1.4 Mandat Berdasarkan Fizikal


i) SPI Bil. 14/1989 - Kebersihan Sekolah
ii) SPI Bil. 6/1997 - Amalan Kebersihan Di Sekolah
iii) Surat Siaran KP (BS/HEP) 8614/026/B(12) : 3 November 1997 - Program Bersepadu

Sekolah Sihat
iv) Program Bersepadu Sekolah Sihat, 1997 Kementerian Pendidikan Malaysia.1.5 Mandat berdasarkan Hubungan Luar


i) Bil 6/1988 - Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di sekolah
ii) Bil I/1991 - Penceramah Jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah

iii) Bil 3/1993 - Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah
iv) Bil 9/1991- Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah
v) Bil 6/1992 - Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan, institusi, syarikat

dan kerajaan negara luar
vi) Bil 12/2000 - Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan

vii) Bil 19/2000 - Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam
program ICT di sekolah
viii) Bil 5/2001 - Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah.

3

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019PENGENALAN____________________________________________________

Unit ini merupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran

yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit
ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat

diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan
Pelajaran Negeri Sembilan Darul Khusus.
Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lantas
menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan

ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu,

bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara.Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai

pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik.
Uni

t ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.
4

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

MATLAMAT______________________________________________________

Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal
pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan
dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan
pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.


OBJEKTIF_______________________________________________________

Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

❖ Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama
ke arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

❖ Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan
berilmu, beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab,

ramah mesra dan saling hormat menghormati.

❖ Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di
sekolah.

❖ Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.


Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat
Sekolah Kebangsaan (Felda) Lui Muda, diantaranya :

❖ Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil.


❖ Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah.

❖ Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

❖ Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan
masyarakat sekeliling.

❖ Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program
“DIA KAWANKU”.

❖ Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu
pembelajaran.

❖ Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini.

❖ Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati.

5

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019
DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID_________________________Berikut adalah ketetapan yang diguna pakai untuk memantapkan pengurusan Unit-unit
HEM SK (Felda) Lui MudaA. PENGURUSAN KELAS

1. Semua kelas mesti sentiasa dalam keadaan yang bersih, kemas dan ceria. Papan kenyatan
perlu diisi dengan maklumat yang bersesuaian dan dikemaskini dari masa ke semasa.

2. Guru- guru mata pelajaran MESTI terlebih dahulu memastikan kelas dalam keadaan bersih
dan kemas sebelum memulakan PdPc.

3. Pada waktu terakhir pula, pastikan kipas dan lampu ditutup, bakul sampah telah
dikosongkan, kerusi dan meja tersusun.


.4. Semua buku kedatangan murid berada di rak selewat- lewatnya waktu ketiga setiap pagi.
Guru waktu pertama perlu bertindak mengisi kehadiran sekiranya ada guru kelas yang tidak
hadir ke sekolah supaya TIDAK BERLAKU kehadiran tidak diisi pada hari berkenaan.


5. Buku catatan Rekod Merit Demerit murid sentiasa dikemaskini dan sebarang maklumat
baru perlu dilaporkan kepada Guru Disiplin.


6. Murid hanya dibenarkan keluar dengan KEBENARAN GURU dan hanya seorang murid
lelaki sahaja manakala dua orang murid perempuan sahaja dibenarkan keluar pada satu-
satu masa.


7. Guru kelas perlu sentiasa memainkan peranan memantapkan peranan dan tugas hakiki
ketua kelas dan penolong ketua kelas serta ahli jawatankuasa kelas yang lain.

8. Semua guru mata pelajaran hendaklah memastikan bilangan murid di dalam kelas dan
mengisi buku pengesanan sebelum memulakan PdPc.

9. Kehadiran LEWAT melebihi masa pertama perlu dilaporkan kepada Guru Disiplin/Guru
Bertugas/PK HEM
B. PENGURUSAN PERHIMPUNAN PAGI1. Guru bertugas mesti hadir ke tapak perhimpunan sebelum jam 7.15 pagi hari setiap hari.
Pada pukul 7.30 pagi, murid sudah berbaris mengikut kelas masing- masing. Guru bertugas
mula mengendalikan perhimpunan tepat jam 7.30 pagi (pada hari Isnin setiap minggu)

2. Murid yang lewat (tiba di sekolah selepas 7.30 pagi) perlu diambil nama dan dikenakan
tindakan yang sewajarnya mengikut peraturan kecil sekolah. Pintu pagar sekolah akan
ditutup pada jam 7.30 pagi.

6

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019
3. Murid tidak dibenarkan berkumpul di tempat- tempat tertentu seperti garaj basikal, kelas
dan kantin. Sebaliknya mereka perlu terus berada di tapak perhimpunan setiap pagi. Mohon
perhatian guru bertugas/ semua guru untuk memastikan arahan ini dipatuhi.


4. Seorang guru disiplin dan dua orang guru bertugas mingguan akan membantu memantau
keadaan semasa perhimpunan pagi dan semasa pulang jam 12.50 / 1.20 petang
C. KEKEMASAN DIRI PELAJAR


1. Semua guru perlu memberi penekanan kepada aspek kekemasan diri murid pada setiap
masa.

2. Rambut murid lelaki hendaklah sentiasa kemas dan pada ukuran 4:2:1. Kaki seluar mestilah
pada ukuran lebih dari 14 sentimeter.

3. Murid perempuan MESTI memakai tudung yang sesuai dan anak tudung mestilah berwarna
PUTIH sahaja. Tudung berwarna HITAM hanya dibenarkan apabila murid memakai pakaian
sukan/kokurikulum.


4. Senarai barangan larangan seperti yang dipamerkan perlu dikuatkuasa. Guru perlu
bertindak merampas barangan tersebut dan diserahkan kepada Guru Disiplin/PK HEM.
Penyerahan barang berharga hendaklah direkodkan didalam buku rekod khas di bilik
Disiplin/PK HEM.

5. Murid yang mengikuti kelas PJ sekolah perlu lengkap dan pakaian tersebut boleh dipakai
sehingga waktu tamat persekolahan hari berkenaan.


6. Murid WAJIB memakai tag nama dan lencana sekolah pada pakaian sekolah mereka.

7. Tali pinggang mengikut spesifikasi tanpa logo sahaja dibenarkan dipakai. (Rujuk buku
peraturan dan disiplin sekolah). Tali pinggang adalah WAJIB untuk dipakai pada setiap
masa.
8. Kasut sekolah berwarna putih/hitam dan berstokin putih/hitam adalah satu peraturan
pakaian seragam yang WAJIB. Sandal dan selipar tidak dibenarkan sama sekali.


9. Mohon kerjasama semua guru mengambil tindakan segera ke atas murid yang melanggar
peraturan sekolah semasa dalam/luar bilik darjah. (Tindakan menegur/ memberi nama
kepada guru disiplin)
7

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019
D. ASPEK KESELAMATAN


Aspek keselamatan mestilah diberi perhatian pada setiap masa dan guru-guru mesti
memastikan prosedur keselamatan dipatuhi. Sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik
darjah.
1. Sebarang kerosakan peralatan elektrik perlu dilaporkan segera kepada Guru Penyelaras
3K/Guru Bertugas/PK HEM untuk diambil tindakan.


2. Guru matapelajaran/ guru ganti mesti berada di dalam kelas tepat pada waktunya dan
tidak sewenangnya meninggalkan kelas tanpa pengawasan yang mungkin mengundang
pelbagai risiko keselamatan murid.

3. Sebarang bentuk perbuatan buli, vandalisme, gangsterime dan salah laku yang lain diambil
tindakan segera oleh guru yang berada di tempat kejadian/ kelas.


4. Guru dan murid dilarang membaiki sendiri sebarang kerosakan elektrik bagi mengelakkan
sebarang kejadian tidak diingini.


5. Guru- guru juga perlu memantau dan memberi teguran keras terhadap mana- mana murid
yang memanjat atau melakukan perbuatan yang boleh mengundang bahaya.


6. Sebarang aktiviti/ penggunaan bilik/ kelas selepas waktu persekolahan perlu mendapat
kebenaran atau memaklumkan kepada Pentadbir. Aktiviti murid selepas waktu
persekolahan , pada hari Sabtu dan cuti am hanya dibenarkan jika ada guru bersama-
sama murid.


E. PERHIMPUNAN MINGGUAN

(Isnin : 7.30 pagi hingga 8.00 pagi)


1. Perhimpunan rasmi bermula tepat 7.30 pagi.
2. Semua guru WAJIB hadir di tapak perhimpunan sebelum 7.30 pagi


3. Perhimpunan mingguan adalah acara rasmi, maka jika ada majlis tertentu, mohon
penyelaras majlis tersebut memastikan perjalanan majlis tersusun dan lancar.


4. Guru bertugas mesti memastikan ;

i) Semua murid dalam keadaan betul- betul bersedia, terkawal dan berdisiplin
pada jam 7.30 pagi.

ii) Pengawas- pengawas bertugas untuk kawalan disiplin dan PA Sistem
BERFUNGSI dan BERKESAN
8

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID____________________________________

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran, kemasukan, penempatan dan


pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah.

3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji


semula dari masa ke semasa.

4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan


Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling, keselamatan pelajar, pemeriksaan

kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan.


5. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling

Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya


kepada pengguna.

6. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan


dan sijil berhenti sekolah.

7. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat


9

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID_____________


PENGERUSI
En. Mohd Riduan Bin Hj. Zakarea
(Guru Besar)
NAIB PENGERUSI 1
En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
En. Zainal Abu Bin Bador En. Mohd Zamrin Bin Janhari
(PK Akademik) (PK Kokurikulum)SETIAUSAHA
Pn. Amirah Bt. Azhar

Perkhidmatan Murid Pengurusan Murid Kebajikan 3KDisiplin / APDM (DATA, Yatim, SPBT Pengurusan Aset
Badan Pengawas Miskin & OKU) Cik Rugayah Bt. Buhadi Pn. Jamilah Bt. Abd Kadir
En. Muhammad Zulfaqar Pn. Kamisah Bt. Saharom
B. Mohd Isa

Transisi Rawatan & Kesihatan Bilik Guru & BBM
Bimbingan & Pn. Siti Hajar Bt. Jaafar En. Zulkifli B. Abu Zarin En. Zulkifli B. Abu Zarin
Psikometrik
Pn. Jamilah Bt. Abd Kadir
Kecemasan &
KWAPM & Kebajikan Bencana
Pn. Amirah Bt. Azhar
Kantin, RMT & PS1M En. Zulkifli B. Abu Zarin
Pn. Ana Bt. Jaafar
SPEAKERS CORNER
En. Ahmad Fadhlan B.
PPDa Roslan Tandas & Denggi
Pn. Siti Hajar Bt. Jaafar Pn. Siti Hajar Bt. Jaafar

PIBG/PIBK/Sarana
En. Rusli B. Ahmad Pengurusan 3K
Guru Penyayang Pn. Siti Hajar Bt. Jaafar
Pn. Jamilah Bt. Abd Kadir
Kuarters Guru
En. Ahmad Fadhlan B.
Lawatan & Insuran Roslan Bilik Sidang & Dewan
Pn. Junaidah Bt.
Pn. Junaidah Bt. Jamaludin
Jamaludin
------------
10

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID ( HEM )2019_____________

Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Hj. Zakarea
(Guru Besar)Naib Pengerusi 1 : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Zainal Abu Bin Bador
(PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 3 : En. Mohd Zamrin Bin Janhari

(PK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Amirah Binti Azhar
(KWAPM, Kebajikan)


Pen. Setiausaha : Pn. Ana Binti Jaafar
(Kantin, RMT & PS1M)

Ahli Jawatankuasa :-

1. En. Muhammad Zulfaqar bin Mohd. Isa - Disiplin, Badan Pengawas,
SSDM, Kuartes Guru
2. Cik Rugayah Binti Buhadi - SPBT, BOSS, Program Pasca UPSR
3. En. Ghazali Bin Abdullah - Keceriaan Kelas

4. Pn. Siti Hajar Binti Jaafar - Transisi, PPPDa, Denggi, 3K
5. En. Rusli Bin Ahmad - Sarana, PIBG, PIBK
6. Pn. Kamisah Binti Shaharom - APDM, DATA, Perpustakaan
Komuniti
7. Pn. Junaidah Binti Jamaludin - Pra Sekolah, Lawatan, Insuran, Bilik
Sidang, Dewan, Hari Kanak-kanak
8. En. Ahmad Fadhlan Bin Roslan - Speakers Corner
9. Pn. Jamilah Binti Abd Kadir - Bimbingan, Psikometrik, Guru
Penyayang
10. En. Zulkifli Bin Abu Zarin - Rawatan & Kesihatan, Kecemasan &
Bencana, Sambutan Hari
Kemerdekaan11

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

JAWATANKUASA PELAKSANA______________________________________

1. BADAN DISIPLIN, SSDM, PENGAWAS DAN KETUA DARJAH

Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Hj. Zakarea
(Guru Besar)

Naib Pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : En. Muhammad Zulfaqar Bin Mohd Isa

AJK : Pn. Jamilah Binti Abd Kadir
En. Ghazali Bin Abdullah
Semua Guru Kelas

I.Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan
pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran.

II.Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang-undang dan
peraturan sekolah.


III.Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para
pengawas.

IV.Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha-kesalahan
serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah
berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. 9/1975. Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru
Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai
disiplin.

V.Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan.Menerima
laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan.

VI.Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar.

VII.Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas.

VIII.Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di
kalangan murid.

IX.Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD, JPN / Kementerian apabila
dikehendaki berbuat demikian.

X.Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan
penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah.12

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


TUGAS GURU DISIPLIN
1. Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah.

2. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua.

3. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid.
4. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ).

5. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap
minggu.

6. Merancang tugasan “spot check” di kalangan murid.
7. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes-kes yang serius

seperti penyalahgunaan dadah, gambar, majalah dan video lucah, peras ugut, kumpulan

haram, bohsia/bohjan, buli dan lain-lain.
8. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama melibatkan kawalan murid.
PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISPLIN
1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni.

2. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan.
3. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes-kes murid yang melanggar

disiplin,peraturan, tatatertib dan salahlaku.
4. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.

5. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan

Pengawas Sekolah.
BADAN PENGAWAS SEKOLAH
1. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas

2. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas.
3. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas-pengawas sekolah.

4. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas.

5. Mengadakan Kem Kepimpinan
13

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH
1. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing.

2. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong.

3. Mengadakan jamuan akhir tahun.
4. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas.

8. Mengawal murid semasa pertukaran guru dan memastikan guru-guru masuk ke
kelas mengikut jadual kelas.

9. Membantu guru-guru kelas masing-masing.
10. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan.

11 .Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas.

5. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu
6. Mengadakan kem motivasi

7. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah


2. BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Jamilah Binti Abd Kadir

AJK : En. Muhamad Zulfaqar Bin Mohd. Isa
Semua Guru Kelas

I. Mengenalpasti murid yang bermasalah yang berkaitan dengan pelajaran, disiplin,
kesihatan dan masalah peribadi.
II. Khidmat Runding Cara yang berkaitan dengan pelajaran, disiplin, kesihatan, masalah
peribadi murid, Ibubapa dan Guru.
III. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah
dan bekerjasama dengan Kelas Pemulihan14

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

3. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT )

Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Cik Rugayah Binti Buhadi

AJK : En. Rusli Bin Ahmad
Semua Guru Kelas

I. Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ).
II. Membuat laporan keperluan buku teks.
III. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela.
IV. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan
kuasa oleh Guru Besar.
V. Menguruskan pelupusan buku teks.
VI. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan
buku teks.

VII. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke

semasa.


PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
1. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenuhi keperluan

semasa di sekolah.

2. Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun.
3. “Spotcheck” dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang

telah diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ).
4. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan

pemulangan buku teks.

5. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang
dianjurkan oleh pihak BBT/JPN.

6. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan.
7. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan.

8. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa.
15

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

4. BADAN KEBAJIKAN & KWAPM

Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Amirah Binti Azhar

AJK : En. Muhammad Zulfaqar Bin Mohd Isa
Semua Guru Kelas


PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID
1. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim.

2. Menguruskan bantuan kebajikan

3. Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat
4. Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian, kemalangan dan sebagainya untuk

disumbangkan kepada keluarga mangsa.
5. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit

HEM).PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP
1. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui

guru kelas masing-masing.
2. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing-masing.

3. AJK KWAMP membuat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima
bersama dengan Para Pentadbir Sekolah, Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia

Pembangunan Mukim.
4. Borang Rumusan KWAPM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD.

5. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan

dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. Pelajaran.
6. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun

di Bank yang terpilih.
7. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan.

16

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


5. RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS)


Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Ana Binti Jaafar

AJK : Pn Jamilah Binti Abd Kadir
Pn. Kamisah Binti Saharom
Semua Guru Kelas


BIDANG TUGAS JK RMTS

I. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS
II. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS

III. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS
IV. Memilih menu RMTS dan memastikan makanan yang disediakan mengikut menu

V. Memastikan makanan dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan

Jumlah murid RMTS.
VI. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS.

VII. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan.


PERANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN

I. Mesyuarat AJK RMTS
II. Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian dan berunding dengan pihak kantin

untuk penyediaan makanan murid-murid RMTS
III. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS

IV. Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk

panduan pemilihan

17

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

6. KANTIN SEKOLAH


Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Ana Binti Jaafar

AJK : Pn. Siti Hajar Binti Jaafar
En. Rusli Bin Ahmad


BIDANG TUGAS JK KANTIN


I. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan /
Pelajaran.
II. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.

III. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan
senarai harga dipamerkan.

IV. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidak halal.
V. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta
menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.

VI. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih,
kemas dan ceria.

VII. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan
tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.

VIII. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas
yang bertutup.

IX. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi.
X. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa.

XI. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi.
XII. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan.

XIII. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi
kantin.
XIV. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan

mengadakan perbincangan dari masa ke semasa.18

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH
Mengemaskini keadaan kantin :

1. Susun kerusi dan meja dengan teratur.
2. Alaskan meja kantin.

3. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih.
4. Papan kenyataan dengan maklumat baru.
Penggunaan Kantin :
1. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka

mengikuti peraturan di kantin.
2. Semua murid mesti makan di kantin sekolah.
Keceriaan Kawasan Kantin :
1. Susun bunga-bunga berpasu.

2. Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat
kepada semua murid.Projek Juara ‘Kantin Berbintang’

1. Menyediakan buku pengurusan.
2. Buku komen Pelanggan

3. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum

mengikut skima yang ditetapkan.


19

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

7. PPDa, Denggi & Tandas


Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Siti Hajar Binti Jaafar

AJK : Pn. Ana Binti Jaafar
En. Ahmad Fadhlan Bin Roslan
Kelab Doktor Muda
Semua Guru Kelas


PERANCANGAN TAHUNAN
I. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah, HIV dan lain-lain.

II. Menampal iklan-iklan mengenai dadah.
III. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah.
IV. Menjemput penceramah di kalangan polis dan pegawai AADK untuk memberikan
ceramah.
V. Memastikan tandas sekolah sentiasa bersih dan kering.
VI. Mengatur sesi pendidikan dan ceramah kebersihan tandas dengan kerjasama pihak
Kementerian Kesihatan.

VII. Menjalankan aktiviti mendidik tentang kebersihan seperti ‘Cara Membasuh Tangan

Selepas Ke Tandas dan sebagainya.
VIII. Menjalankan kempen ‘Tandas Bersih dan Kering’ secara berkala dan memastikan semua

peraturan kebersihan dipatuhi oleh semua warga sekolah
IX. Memeriksa dan memastikan kawasan sekolah bebas daripada tempat pembiakan nyamuk

Aedes
X. Mengadakan gotong-royong bersama murid dan guru dan kakitangan sekolah .

XI. Mengisi borang-borang laporan mingguan pembiakan Aedes kepada PK HEM.
XII.Mengisi borang laporan bulanan Aedes dan hantar kepada pihak berkenaan.


20

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

8. APDM/DATA

Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Kamisah Binti Shahrom

AJK : Pn. Siti Nor Azma Binti Abu Zarin (PT)
En. Sulaiman Bin Aris (PAP)
En. Abd Rahman Bin Mohd Yusof (PO)
Semua Guru Kelas


TUGAS-TUGAS
1. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru

kelas masing-masing.
2. Guru kelas mengemas kini maklumat murid daripada borang maklumat murid.

3. Memastikan data maklumat murid sentiasa dikemaskini oleh guru kelas.
4. Memberi taklimat kepada guru-guru kelas untuk mengemaskini data murid terkini.

9. PROGRAM SUSU 1MALAYSIA

Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Ana Binti Jaafar

AJK : Pn. Salazlina Binti Abd Salam
En. Abd Rahman Bin Mohd Yusof (PO)

TUGAS-TUGAS :

I. Meneliti pekeliling dari Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, dan pihak penaja
untuk memastikan syarat dipatuhi

II. Menerima dan menandatangani borang penghantaran susu dari pembekal untuk tujuan

dokumentasi


21

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


III. Menyimpan data dan bilangan murid mengikut kelas yang terkini pada setiap masa
untuk tujuan agihan susu.

IV. Memanggil mesyuarat (Jika Perlu) bersama pasukan Unit kebajikan dan PIBG untuk
membuat penilaian dan perakuan Susu Sekolah kepada murid mengikut masa dan

ketetapan.
V. Bekerjasama dengan pembantu tadbir kewangan sekolah dari masa ke semasa untuk

pengauditan dan laporan akhir.

VI. Bekerjasama dengan guru kesihatan jika berlaku sebarang masalah keracunan akibat
pengambilan susu.

VII. Menyediakan laporan borang Susu (A) - Laporan data murid menerima untuk tujuan audit
disiap-lengkapkan.

VIII. Menyediakan laporan akhir
10. GURU PENYAYANG

Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Jamilah Binti Abd Kadir

AJK : Semua Guru
Semua Staff Sokongan

BIDANG TUGAS :


I.Menyambut kedatangan murid ke sekolah.
II.Bersalaman dengan murid ketika murid datang dan hendak pulang.

III.Menyambut Hari Lahir murid
IV.Membantu mengembangkan potensi individu murid22

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

11. PENYELARAS 3K ( KESIHATAN, KESELAMATAN , KEBERSIHAN )

Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : Pn. Siti Hajar Binti Jaafar

AJK : En. Zulkifli Bin Abu Zarin
Semua Pekerja Kebersihan
Semua Pengawal Keselamatan


BIDANG TUGAS

I.Mengurus aktiviti 3K

II.Merancang program 3K
III.Melaksanakan dan memantau aktiviti yang 3K

IV.Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun.


12. RAWATAN DAN KESIHATAN
Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : En. Zulkifli Bin Abu Zarin

AJK : Pn. Siti Nor Azma Binti Abu Zarin (PT)
Semua Guru Kelas


BIDANG TUGAS


I.Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih.
II.Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi.

III.Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula

selepas ianya digunakan.
IV.Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan bila diperlukan.


23

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


13. KECEMASAN & BENCANA
Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : En. Zulkifli Bin Abu Zarin

AJK : Pn. Siti Hajar Binti Jaafar
Semua Pekerja Kebersihan & Keselamatan

SEMUA GURU KELAS SEMUA PEKERJA SEKOLAH


TUGAS-TUGAS :
I. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh

Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD.
II. Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti keselamatan lalulintas dan

bekerjasama dengan program JKJR, keselamatan bangunan dan perabot serta
keselamatan di makmal/ bengkel/ bilik/ bilik- bilik khas.

III. Menyediakan pelan laluan kecemasan semasa kebakaran serta mengadakan latihan
kebakaran, ‘Fire Drill’ sekurangnya 2 kali setahun. (Mac & Jun)

IV. Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi

V. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis/ polis trafik, bomba, JKR, Jabatan
Bekalan Air dan elektrik.

VI. Memastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat

dan menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada waktu rasmi
sekolah.

VII. Memastikan kawasan sekolah sentiasa selamat untuk pelajar, guru dan kakitangan
sekolah termasuk makmal sains dan bengkel Kemahiran Hidup mempunyai arahan

keselamatan.
VIII. Mengatur sesi pendidikan dan ceramah keselamatan dengan kerjasama pihak Polis,

Bomba dan Hospital.

IX. Bekerjasama dengan pengawal keselamatan (memberi & menerima maklumat)
mengenai hal-hal berkaitan keselamatan murid/ guru / sekolah.
24

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

14. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


Pengerusi : En. Mohd Riduan Bin Zakarea
(Guru Besar)

Naib pengerusi : En. Zaini Bin Ngai Senin
(PK HEM)

Setiausaha : En. Ghazali Bin Abdullah

AJK : Semua Guru Kelas
Semua Pekerja KebersihanTUGAS-TUGAS :
I. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh

Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD yang berkaitan dengan kebersihan.
II. Menyediakan perancang program setahun (tentatif)

III. Memastikan kawasan sekolah sentiasa bersih dari sampah.
IV. Mengatur sesi pendidikan dan ceramah kebersihan dengan kerjasama dari Majis

Daerah atau Jabatan Kesihatan.

V. Menjalankan aktiviti mendidik tentang kebersihan seperti ‘Cara Membasuh Tangan’,
‘Gaya Hidup Sihat’ dan sebagainya.

VI. Menjalankan kempen ‘Sekolah Bebas Sampah’ secara berkala dan memastikan
semua peraturan kebersihan dipatuhi oleh semua warga sekolah

VII. Membantu Pentadbir sekolah memantau tugas-tugas pekerja pembersihan swasta
dalam usaha meningkatkan tahap kebersihan dan memberi laporan berkala kepada

Guru Besar

VIII. Mengadakan aktiviti- aktiviti berkaitan keceriaan kelas, bilik-bilik khas dan kawasan
sekolah.

IX. Memastikan kelas dan kawasan sekolah sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, ceria
dan kondusif.


25

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


Carta Gant Unit HEM SK (Felda) Lui Muda____________________________

BIL AKTIVITI DIS JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Pendaftaran tahun 1
Pra sekolah dan
taklimat serta X X X
Mesyuarat HEM
2018
2. Pengemaskinian
Data Maklumat Murid X X X
Terkini
3. Skim Pinjaman Buku
Teks (SPBT)
 Pesanan
dan X
penerimaan
 Agihan

 Pelupusan X X
 Stok X X
 Borang X X
SPBT X
Tahun 6
 Kemaskini X
Fail SPBT
4. Program Suaikenal
dan Transisi Tahun X
1 dan Pra Sekolah
5. RMT X X X X X X X X X X
6. Senarai bayaran
Tambahan, Derma X X X
PIBG , Buku Kerja
7. Kebajikan (insuran X X X X X X X X X X X
dan Simpanan)
8. Ceramah Motivasi X X X
(murid dan Penjaga)
9. Pemeriksaan X X
Kesihatan
10. Pemeriksaan Buku X X X X X X X X X X X
Kedatangan Murid
11. Latihan Kebakaran X X
12. Sijil Akuan Murid X X
13. Laporan Sahsiah Diri
Murid Ke KPM X X X X X X X X X X X
(SSDM 2.0)
14. Mersyuarat Unit HEM X X X X
15. Watikah perlantikan
Pengawas/ X
Pustakawan
16. Kursus Kepimpinan
Pengawas/ X
Pustakawan/ Ketua
dan Penolong Kelas
17. Ceramah
Keselamatan X
Jalanraya.
18. Minggu anti Dadah X
19. Minggu anti Denggi X
20. Keceriaan X X X X X X X X X X X26

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


21. Program Bimbingan dan X
Kesedaran Sosial
22. Penyerahan tugas dan X X X X X X
kemaskini fail
23. Minggu Budi Bahasa dan X
Berhemah (Tahun 6)
24. Bulan Kemerdekaan X
25.Mesyuarat Jawatankuasa
Unit Hem X X X X
* Jawatakuasa Disiplin X X X X
* Jawatankuasa Badan X X X
Pengawas Sekolah X X X
*Jawatankuasa PPDa X X X
* Jawatankuasa Kantin & RMT X X X
* Jawatankuasa Rawatan dan X X X
Kesihatan murid X X X X
* Jawatankuasa SPBT
* Jawatankuasa B&K
*Jawatankuasa Keceriaan dan X X X
Keselamatan27

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


SENARAI GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019___________________________________MINGGU TARIKH NAMA GURU TUGAS TEMA PENTADBIR

PERATURAN
02 JANUARI EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN LAPORAN SEKOLAH DAN
01 HINGGA PN. AMIRAH BINTI AZHAR MINGGUAN TANGUNGJAWAB GURU BESAR
04 JANUARI BUKU LAPORAN
MURID
07 JANUARI LAPORAN
02 HINGGA EN. GHAZALI BIN ABDULLAH MINGGUAN DISIPLIN DIRI DAN PK PENTADBIRAN
PN. ANA BINTI JAAFAR
KEBERSIHAN
11 JANUARI BUKU LAPORAN
15 JANUARI EN. MUHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD. LAPORAN KESELAMATAN
03 HINGGA ISA MINGGUAN DIDALAM DAN LUAR PK HEM
18 JANUARI PN. JAMILAH BINTI ABD KADIR BUKU LAPORAN SEKOLAH
21 JANUARI EN. RUSLI BIN AHMAD LAPORAN ROHANIAH DAN PK
04 HINGGA PN. JUNAIDAH BINTI JAMALUDIN MINGGUAN PEGANGAN AGAMA KOKURIKULUM
25 JANUARI BUKU LAPORAN
BUDAYA SOPAN /
28 JANUARI LAPORAN
SALAM DAN
05 HINGGA EN. ZULKIFLI BIN ABU ZARIN MINGGUAN UCAPAN TERIMA GURU BESAR
PN. KAMISAH BINTI SAHAROM
01 FEBRUARI BUKU LAPORAN
KASIH
04 HINGGA 08 FEBRUARI 2019 (CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA)

11 FEBRUARI CIK RUGAYAH BINTI BUHADI LAPORAN HORMAT
06 HINGGA PN. SALAZLINA BINTI SALAM MINGGUAN MENGHORMATI(RAK PK PENTADBIRAN
15 FEBRUARI BUKU LAPORAN AN/GURU/IBUBAPA)
18 FEBRUARI PN. SITI HAJAR BINTI JAAFAR LAPORAN HIDUP BESATU
07 HINGGA MINGGUAN PK HEM
22 FEBRUARI EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN BUKU LAPORAN PADU
25 FEBRUARI PN. AMIRAH BINTI AZHAR LAPORAN PK
08 HINGGA MINGGUAN BERDEDIKASI
01 MAC EN. GHAZALI BIN ABDULLAH BUKU LAPORAN KOKURIKULUM
04 MAC PN. ANA BINTI JAAFAR LAPORAN
09 HINGGA EN. MUHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD. MINGGUAN BERWAWASAN GURU BESAR
08 MAC ISA BUKU LAPORAN
11 MAC LAPORAN
10 HINGGA PN. JAMILAH BINTI ABD KADIR MINGGUAN SEKOLAHKU PK PENTADBIRAN
15 MAC EN. RUSLI BIN AHMAD BUKU LAPORAN RUMAHKU
18 MAC LAPORAN KEPENTINGAN
11 HINGGA PN. JUNAIDAH BINTI JAMALUDIN MINGGUAN MENYERTAI PK HEM
EN. ZULKIFLI BIN ABU ZARIN
22 MAC BUKU LAPORAN KOKURIKULUM
25 HINGGA 29 MAC 2019 (CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1)


01 APRIL LAPORAN
12 HINGGA PN. KAMISAH BINTI SAHAROM MINGGUAN BERBUDI BAHASA PK
05 APRIL CIK RUGAYAH BINTI BUHADI BUKU LAPORAN KOKURIKULUM
08 APRIL LAPORAN
13 HINGGA PN. SALAZLINA BINTI ABD SALAM MINGGUAN PENGURUSAN MASA GURU BESAR
12 APRIL PN. SITI HAJAR BINTI JAAFAR BUKU LAPORAN
15 APRIL LAPORAN
PERPADUAN
14 HINGGA EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN MINGGUAN MASYARAKAT PK PENTADBIRAN
PN. AMIRAH BINTI AZHAR
19 APRIL BUKU LAPORAN
22 APRIL LAPORAN
15 HINGGA EN. GHAZALI BIN ABDULLAH MINGGUAN INTERGITI PK HEM
PN. ANA BINTI JAAFAR
26 APRIL BUKU LAPORAN
29 APRIL EN. MUHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD. LAPORAN
PK
16 HINGGA ISA MINGGUAN BERTANGGUH KOKURIKULUM
MERUGIKAN
03 MEI PN. JAMILAH BINTI ABD KADIR BUKU LAPORAN
28

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

06 MEI LAPORAN
17 HINGGA EN. RUSLI BIN AHMAD MINGGUAN HIKMAH BERPUASA GURU BESAR
10 MEI PN. JUNAIDAH BINTI JAMALUDIN BUKU LAPORAN
13 MEI LAPORAN
18 HINGGA EN. ZULKIFLI BIN ABU ZARIN MINGGUAN AMALAN KETIKA PK PENTADBIRAN
BERPUASA
PN. KAMISAH BINTI SAHAROM
17 MEI BUKU LAPORAN
20 MEI LAPORAN MENGISI MASA
19 HINGGA CIK RUGAYAH BINTI BUHADI MINGGUAN LAPANG SEMASA PK HEM
PN. SITI HAJAR BINTI JAAFAR
24 MEI BUKU LAPORAN CUTI
27 MEI HINGGA 04 JUN 2019 (CUTI PERTENGAHAN TAHUN)
05 HINGGA 10 JUN 2019 (HARI RAYA AIDILFITRI)
10 JUN PN. SALAZLINA BINTI ABD SALAM LAPORAN PK
20 HINGGA EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN MINGGUAN HOBI KOKURIKULUM
14 JUN BUKU LAPORAN
17 JUN PN. AMIRAH BINTI AZHAR LAPORAN IKATAN
21 HINGGA MINGGUAN GURU BESAR
21 JUN EN. GHAZALI BIN ABDULLAH BUKU LAPORAN KEKELUARGAAN
24 JUN PN. ANA BINTI JAAFAR LAPORAN
22 HINGGA EN. MUHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD. MINGGUAN JATI DIRI PK PENTADBIRAN
28 JUN ISA BUKU LAPORAN
01 JULAI LAPORAN
23 HINGGA PN. JAMILAH BINTI ABD KADIR MINGGUAN PERAYAAN DI PK HEM
05 JULAI EN. RUSLI BIN AHMAD BUKU LAPORAN MALAYSIA
08 JULAI LAPORAN
PK
24 HINGGA PN. JUNAIDAH BINTI JAMALUDIN MINGGUAN ADAB KOKURIKULUM
EN. ZULKIFLI BIN ABU ZARIN
12 JULAI BUKU LAPORAN
15 JULAI LAPORAN
RAJIN DAN USAHA
25 HINGGA PN. KAMISAH BINTI SAHAROM MINGGUAN TANGGA KEJAYAAN GURU BESAR
PN. SITI HAJAR BINTI JAAFAR
19 JULAI BUKU LAPORAN
22 JULAI LAPORAN
PATUH KEPADA
26 HINGGA EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN MINGGUAN UNDANG UNDANG PK PENTADBIRAN
PN. AMIRAH BINTI AZHAR
26 JULAI BUKU LAPORAN
29 JULAI LAPORAN
27 HINGGA EN. GHAZALI BIN ABDULLAH MINGGUAN JIMAT CERMAT PK HEM
PN. ANA BINTI JAAFAR
02 OGOS BUKU LAPORAN
05 OGOS EN. MUHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD. LAPORAN PK
28 HINGGA ISA MINGGUAN BERSYUKUR KOKURIKULUM
09 OGOS PN. JAMILAH BINTI ABD KADIR BUKU LAPORAN
10 HINGGA 12 OGOS 2019 (HARI RAYA HAJI/QURBAN)
13 HINGGA 18 OGOS 2019 (CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 2)
19 OGOS EN. RUSLI BIN AHMAD LAPORAN
29 HINGGA MINGGUAN KEMERDEKAAN GURU BESAR
23 OGOS PN. JUNAIDAH BINTI JAMALUDIN BUKU LAPORAN
26 OGOS LAPORAN
30 HINGGA EN. ZULKIFLI BIN ABU ZARIN MINGGUAN SEMANGAT PK PENTADBIRAN
30 OGOS PN. KAMISAH BINTI SAHAROM BUKU LAPORAN CINTAKAN NEGARA
02 SEPT LAPORAN
31 HINGGA PN. SITI HAJAR BINTI JAAFAR MINGGUAN PEJUANG NEGARA PK HEM
06 SEPT CIK RUGAYAH BINTI BUHADI BUKU LAPORAN
09 SEPT LAPORAN
PK
32 HINGGA PN. SALAZLINA BINTI ABD SALAM MINGGUAN TANGGUNGJAWAB KOKURIKULUM
EN. GHAZALI BIN ABDULLAH
KEPADA NEGARA
13 SEPT BUKU LAPORAN
16 SEPT PN. AMIRAH BINTI AZHAR LAPORAN SEJARAH
33 HINGGA EN. MUHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD. MINGGUAN PENUBUHAN GURU BESAR
20 SEPT ISA BUKU LAPORAN MALAYSIA
23 SEPT LAPORAN
MEMBACA
34 HINGGA PN. ANA BINTI JAAFAR MINGGUAN JAMBATAN ILMU PK PENTADBIRAN
EN. RUSLI BIN AHMAD
27 SEPT BUKU LAPORAN
30 SEPT LAPORAN
ALAM SEKITAR
35 HINGGA PN. JAMILAH BINTI ABD KADIR MINGGUAN ANUGERAH TUHAN PK HEM
EN. ZULKIFLI BIN ABU ZARIN
04 OKTOBER BUKU LAPORAN
07 OKTOBER PN. JUNAIDAH BINTI JAMALUDIN LAPORAN MEMBACA PK
36 HINGGA PN. KAMISAH BINTI SAHAROM MINGGUAN JAMBATAN ILMU KOKURIKULUM
11 OKTOBER BUKU LAPORAN
29

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

14 OKTOBER LAPORAN
37 HINGGA CIK RUGAYAH BINTI BUHADI MINGGUAN AKTIVITI MASA GURU BESAR
18 OKTOBER EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN BUKU LAPORAN LAPANG
21 OKTOBER LAPORAN
HIDUP
38 HINGGA EN. GHAZALI BIN ABDULLAH MINGGUAN BERMASYARAKAT PK PENTADBIRAN
PN. SITI HAJAR BINTI JAAFAR
25 OKTOBER BUKU LAPORAN
28 OKTOBER EN. MUHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD. LAPORAN
JIRAN KU
39 HINGGA ISA MINGGUAN KELUARGA KU PK HEM
01 NOV PN. AMIRAH BINTI AZHAR BUKU LAPORAN
04 NOV LAPORAN
PK
PATUH KEPADA
40 HINGGA EN. RUSLI BIN AHMAD MINGGUAN UNDANG-UNDANG KOKURIKULUM
PN. ANA BINTI JAAFAR
08 NOV BUKU LAPORAN
11 NOV LAPORAN
41 HINGGA EN. ZULKIFLI BIN ABU ZARIN MINGGUAN SAHABAT SEJATI GURU BESAR
PN. JAMILAH BINTI ABD KADIR
15 NOV BUKU LAPORAN
18 NOV PN. KAMISAH BINTI SAHAROM LAPORAN
42 HINGGA PN. JUNAIDAH BINTI JAMALUDIN MINGGUAN SAHSIAH DIRI PK PENTADBIRAN
22 NOV BUKU LAPORAN
25 NOVEMBER 2019 HINGGA 01 JANUARI 2020 (CUTI AKHIR TAHUN 2019)
30


Click to View FlipBook Version