The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zaini5297, 2018-12-20 01:31:01

Pengurusan Unit Kokurikulum SK(F)LM 2019

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

KONSEP PENGURUSAN KOKURIKULUM
Gerak kerja kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. Setiap pelajar
harus melibatkan diri. Kegiatan ini dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. Gerak kerja ini juga

boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman bagi perkembangan mental, minat, bakat,
jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.
DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUM


Setiap orang pelajar diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya satu kegiatan bagi setiap tiga
bidang yang disediakan iaitu:


 Pasukan Pakaian Seragam / Badan Beruniform

 Kelab Sukan 1M1S dan Permainan
 Persatuan Akademik / Kelab Bukan AkademikVISI


Ke Arah Melahirkan Pelajar Yang Cemerlang Dalam Kokurikulum.
MISI

Membina Insan Yang cemerlang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek.

MOTTO

Badan Cergas Minda Cerdas

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 1

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

PIAGAM PELANGGAN


1. Melaksanakan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan kokurikulum sekolah dengan

berkesan berdasarkan arahan Kementerian Pelajaran Malaysia dan Pihak Pentadbiran.
2. Menyediakan jurulatih dan penasihat yang mempunyai kemahiran dan pengalaman
berdasarkan sumber dan kemudahan sekolah.
3. Berusaha untuk memberi peluang kepada pelajar memilih aktiviti kokurikulum

berdasarkan minat dan kebolehan.
4. Sentiasa bekerjasama dengan pihak luar demi memperkasakan lagi jati diri pelajar untuk

menghadapi kehidupan selepas alam persekolahan.
5. Bersedia melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.


OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN KOKURIKULUM


1. Meningkatkan kualiti pengurusan persatuan, kelab, badan beruniform, sukan dan
permainan mengikut standard Unit Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.
2. Menilai pelajar dalam aspek kepimpinan, penglibatan, pencapaian, tanggungjawab dan

kehadiran dalam pemberian markah dalam PAJSK sebagai syarat kemasukan ke Sekolah
Menengah.

3. Menyeimbangkan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) serta
membina intergrasi nasional dan jati diri bangsa Malaysia kearah melahirkan modal insan
kelas pertama.

4. Mencungkil dan mengembangkan bakat serta kemahiran pelajar dalam bidang
kokurikulum secara terancang, berhalatuju, bersistematik dan bermanfaat.
5. Melonjakkan imej warga sekolah di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan

antarabangsa.

PELAKSANAAN AKTIVITI


 Perjumpaan Mingguan Kokurikulum : Rabu setiap minggu (2.30 petang – 4.30 petang)

 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum : Rabu Minggu Ketiga setiap bulan (7.30 pagi)
 Senamrobik Bulanan Kokurikulum : Rabu Minggu Kedua setiap bulan (7.30 pagi)
 Hari Sukan Negara : Sabtu 12 Oktober 2019 (8.00 pagi)


PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 2

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 2019

SK (F) LUI MUDA, JEMPOL, NEGERI SEMBILAN.
Pengerusi
En. Mohd Riduan bin Zakarea
Guru Besar SKFLM
Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 3
En. Zainal Abu bin Bador En. Mohd Zamrin bin Janhari En. Zaini bin Ngai Senin
PK Pentadbiran & Akademik PK Kokurikulum PK Hal Ehwal MuridSetiausaha Kokurikulum : En.Ahmad Fadhlan b. Roslan Setiausaha Sukan : En.Ahmad Fadhlan b. Roslan


Penyelaras Penyelaras Penyelaras Kelab Penyelaras Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan
Badan Beruniform Kelab / Persatuan Sukan 1M1S / PAJSK
En. Muhammad Pn. Amirah bt. Permainan En.Ghazali b. RUMAH BIRU (WAJA) RUMAH KUNING (WIRA)
Zulfaqar b. Mohd Isa Azhar Pn. Siti Hajar bt. Jaafar Abdullah Pn. Junaidah bt. Jamaludin En. Muhammad Zulfaqar b.
(K) Mohd Isa (K)
Pn. Amirah bt. Azhar Cik Rugayah bt. Buhadi
En. Rusli b. Ahmad En.Ghazali b. Abdullah
Pn. Kamisah bt. Saharom
Pn. Jamilah bt. Abd Kadir
Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Penasihat En. Abd Rahman b. Mohd Pn. Siti Nor Azma bt. Abu Zarin
Yusof
PENGAKAP P.BAHASA BOLA JARING
En.Ghazali b. Abdullah En. Rusli b. Ahmad(K) Pn. Ana bt. Jaaffar (K)
(K) Pn. Salazlina bt. Abd Salam Pn. Salazlina bt. Abd Salam Guru Rumah Sukan
En. Ahmad Fadhlan b. En.Ghazali b. Abdullah Pn. Kamisah bt. Saharom Jawatankuasa
Roslan Pn. Jamilah bt. Abd Kadir
En.Rusli b. Ahmad P.MATEMATIK & Guru Kelas Tahun 4 RUMAH MERAH (SATRIA)
En. Zulkifli b. Abu Zarin BADMINTON En. Zulkifli b. Abu Zarin (K)
En. Muhammad Zulfaqar b. SAINS Guru Kelas Tahun 5 Pn. Siti Hajar bt. Jaafar

Mohd Isa Pn. Ana bt. Jaaffar(K) Pn.Siti Hajar bt. Jaafar (K) Guru Kelas Tahun 6 Pn. Ana bt. Jaaffar
En. Ahmad Fadhlan b.
Pn. Junaidah bt. Jamaludin Pn Junaidah bt. Jamaludin Roslan Pn. Salazlina bt. Abd Salam
Pn. Ana bt. Jaaffar En. Zulkifli b. Abu Zarin En.Rusli b. Ahmad En. Sulaiman b. Aris
Cik Rugayah bt. Buhadi Pn. Noraidah bt. Zainal Abidin
P.PUTERI ISLAM
Pn. Kamisah bt. Saharom P.PEND.ISLAM &
(K) K.RUKUN
Pn. Jamilah bt. Abd Kadir BOLA BALING
Pn. Salazlina bt. Abd NEGARA Pn Junaidah bt. Jamaludin
Salam En. Muhammad Zulfaqar b. (K)
Cik Rugayah bt. Buhadi Mohd Isa (K) En. Muhammad ZulFaqar b.
Pn. Amirah bt. Azhar En. Ahmad Fadhlan b. Mohd Isa
Pn. Siti Hajar bt. Jaafar Roslan Pn. Siti Hajar bt. En.Ghazali b. Abdullah
Jaafar En. Zulkifli b. Abu Zarin
Pn. Amirah bt. Azhar

K.KOMPUTER &
K.KITAR SEMULA
Pn. Amirah bt. Azhar (K)
Pn. Kamisah bt. Saharom


K.DOKTOR MUDA
Pn.Jamilah bt. Abd Kadir
(K)
Cik Rugayah bt. BuhadiPengerusi Pasukan Badan Beruniform, Kelab / Persatuan, Kelab Sukan 1M1S / Permainan, Ketua Rumah
Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Aktiviti).

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 3

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

PENGURUSAN KOKURIKULUM

A. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pengerusi : En. Mohd Riduan bin Zakarea
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Zamrin bin Janhari
Naib Pengerusi 2 : En. Zainal Abu bin Bador
Naib Pengerusi 3 : En. Zaini bin Ngai Senin
Setiausaha Kokurikulum : En. Ahmad Fadhlan bin Roslan
Setiausaha Sukan : En. Ahmad Fadhlan bin Roslan
Penyelaras Badan Beruniform : En. Muhammad Zulfaqar bin Mohd Isa
Penyelaras Kelab / Persatuan : Pn. Amirah binti Azhar
Penyelaras Kelab Sukan 1M1S / Permainan : Pn. Siti Hajar binti Jaafar
Penyelaras PAJSK : En. Ghazali bin Abdullah
Ahli-ahli Jawatankuasa : Semua Guru Pemimpin Badan Beruniform
: Semua Guru Penasihat Kelab / Persatuan
: Semua Guru Penasihat Kelab Sukan
1M1S / Permainan

B. JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Mohd Riduan bin Zakarea
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Zamrin bin Janhari
Naib Pengerusi 2 : En. Zainal Abu bin Bador
Naib Pengerusi 3 : En. Zaini bin Ngai Senin
Setiausaha : En. Ahmad Fadhlan bin Roslan
Penolong Setiausaha : En. Ghazali bin Abdullah
Penyelaras Sukan & Permainan : Pn. Siti Hajar binti Jaafar
Ahli-ahli Jawatankuasa : Ketua Guru Rumah Waja (BIRU)
: Ketua Guru RumahWira (KUNING)
: Ketua Guru Rumah Satria (MERAH)
: Ketua Guru Bola Jaring
: Ketua Guru Badminton
: Ketua Guru Bola Baling
: Pengurus Pasukan Badminton
: Pengurus Pasukan Catur
: Pengurus Pasukan Bola Tampar
: Pengurus Kontinjen Olahraga / Merentas
desa

C. JAWATANKUASA MAJLIS PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Mohd Riduan bin Zakarea
Naib Pengerusi 1 : En. Mohd Zamrin bin Janhari
Naib Pengerusi 2 : En. Zainal Abu bin Bador
Naib Pengerusi 3 : En. Zaini bin Ngai Senin
Setiausaha : En. Ahmad Fadhlan bin Roslan
Setiausaha Kokurikulum : En. Ahmad Fadhlan bin Roslan
Penyelaras Sukan & Permainan : Pn. Siti Hajar binti Jaafar
Jawatankuasa : Jawatan Kuasa PIBG


PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 4

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

: Ketua Guru Rumah Waja (BIRU)
: Ketua Guru RumahWira (KUNING)
: Ketua Guru Rumah Satria (MERAH)
: Ketua Guru Bola Jaring
: Ketua Guru Badminton
: Ketua Guru Bola Baling
: Pengurus Pasukan Badminton
: Pengurus Pasukan Catur
: Pengurus Pasukan Bola Tampar
: Pengurus Kontinjen Olahraga / Merentas
desaD. PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

Penyelaras : En. Muhammad Zulfaqar bin Mohd Isa


PENGAKAP
En. Ghazali b. Abdullah(K)
En. Ahmad Fadhlan bin Roslan

En. Rusli b. Ahmad
En. Zulkifli b. Abu Zarin
En. Muhammad Zulfaqar bin Mohd Isa

Pn. Junaidah bt. Jamaludin
Pn. Ana bt. Jaaffar


P.PUTERI ISLAM
Pn. Kamisah bt. Saharom(K)

Pn. Jamilah bt. Abd Kadir
Pn. Salazlina bt. Abd Salam
Cik Rugayah bt. Buhadi

Pn. Amirah bt. Azhar
Pn. Siti Hajar bt. Jaafar

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 5

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


E. PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN AKADEMIK

Penyelaras : Pn. Amirah bt. Azhar


PERSATUAN BAHASA
En. Rusli b. Ahmad(K)
Pn. Salazlina bt. Abd Salam

En. Ghazali b. Abdullah


PERSATUAN MATEMATIK & SAINS
Pn. Ana bt. Jaaffar(K)
Pn. Junaidah bt. Jamaludin

En. Zulkifli b. Abu Zarin


PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM & KELAB RUKUN NEGARA
En. Muhammad Zulfaqar bin Mohd Isa (K)
En. Ahmad Fadhlan bin Roslan

Pn. Siti Hajar bt. Jaafar

KELAB KOMPUTER & KELAB KITAR SEMULA

Pn. Amirah bt. Azhar (K)
Pn. Kamisah bt. Saharom


KELAB DOKTOR MUDA
Pn. Jamilah bt. Abd Kadir (K)

Cik Rugayah bt. Buhadi
PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 6

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


F. PENGURUSAN SUKAN PERMAINAN DAN KEJURULATIHAN

Penyelaras : Pn. Siti Hajar bt. Jaafar


BOLA JARING
Pn. Ana bt. Jaaffar (K)

Pn. Salazlina bt. Abd Salam
Pn. Kamisah bt. Saharom
Pn. Jamilah bt. Abd Kadir


BADMINTON

Pn. Siti Hajar bt. Jaafar (K)
En. Ahmad Fadhlan bin Roslan
En. Rusli b. Ahmad

Cik Rugayah bt. Buhadi

BOLA BALING

Pn. Junaidah bt. Jamaludin (K)
En. Muhammad Zulfaqar bin Mohd Isa
En. Ghazali b. Abdullah

En. Zulkifli b. Abu Zarin
Pn. Amirah bt. Azhar


PASUKAN CATUR
Pn. Amirah bt. Azhar (Pengurus)

Pn. Salazlina bt. Abd Salam (Jurulatih)
En. Ghazali b. Abdullah (Jurulatih)

Pn. Jamilah bt. Abd Kadir (Jurulatih)

PASUKAN BADMINTON

Pn. Siti Hajar bt. Jaafar (Pengurus)
En. Ahmad Fadhlan bin Roslan(Jurulatih)
En. Rusli b. Ahmad (Jurulatih)

Pn. Kamisah bt. Saharom (Jurulatih)

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 7

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019PASUKAN BOLA TAMPAR
Cik Rugayah bt. Buhadi (Pengurus)

En. Zulkifli b. Abu Zarin(Jurulatih)
En. Muhammad Zulfaqar bin Mohd Isa(Jurulatih)
Pn. Junaidah bt. Jamaludin(Jurulatih)

Pn. Ana bt. Jaaffar(Jurulatih)

G. PENGURUSAN KONTINJEN OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA

Penyelaras : Pn. Siti Hajar bt. Jaafar
Jurulatih : Setiausaha Sukan
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Rumah SukanH. JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM

Pengerusi : Guru Besar
Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Setiausaha Kokurikulum
: Penyelaras PAJSK
: Penyelaras Badan Beruniform
: Penyelaras Sukan Permainan
: Penyelaras Kelab/Persatuan
: Setiausaha Majlis Sukan Sekolah
: Setiausaha Disiplin

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 8

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019I. PENGURUSAN RUMAH SUKAN

Penyelaras : En. Ahmad Fadhlan bin Roslan

RUMAH BIRU (WAJA)
Pn. Junaidah bt. Jamaludin (K)
Pn. Amirah bt. Azhar (P)
En.Rusli b. Ahmad
Pn. Jamilah bt. Abd Kadir
En. Abd Rahman b. Mohd Yusof

RUMAH KUNING (WIRA)
En. Muhammad Zulfaqar bin Mohd Isa (K)
Cik Rugayah bt. Buhadi (P)
En. Ghazali b. Abdullah
Pn. Kamisah bt. Saharom
Pn. Siti Nor Azma bt. Abu Zarin


RUMAH MERAH (SATRIA)
En. Zulkifli b. Abu Zarin (K)
Pn. Siti Hajar bt. Jaafar (P)
Pn. Ana bt. Jaaffar
Pn. Salazlina bt. Abd Salam
En. Sulaiman b. Aris
Pn. Noraidah bt. Zainal Abidin


PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 9

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019


BIDANG TUGAS / SENARAI TUGAS KOKURIKULUM
UMUM

 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah secara jangka pendek.
 Mengadakan mesyuarat Ahli Jawatankuasa dan menyediakan minit berkenaan.
 Menggubal dasar dan peraturan kokurikulum sekolah.
 Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
 Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dan sukan untuk semua.
 Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat
daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
 Memastikan Pengurusan Kokurikulum Tahun3 – 6 dilaksanakan secara berkesan.
 Menggalakkan semua murid Tahun3 – 6 melibatkan diri secara aktif untuk mendapat
markah cemerlang / gred A.
 Menentukan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
 Menentukan tarikh Sukan Tahunan, Merentas Desa dan kegiatan-kegiatan tahunan
yang lain.
 Membuat bajet perbelanjaan dan peruntukan kewangan untuk kegiatan kokurikulum.
 Memantau pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
 Menilai aktiviti setengah tahun dan setahun tahunan serta membuat laporan.
 Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar-pelajar.
 Menyediakan laporan bertulis dan memaklumkan kepada Guru Besar.


SETIAUSAHA KOKURIKULUM

 Menyelaraskan semua aktiviti kokurikulum sekolah.
 Membantu Guru Besar dan PK Kokurikulum mengagihkan tugas kepada guru dalam aktiviti
kokurikulum, perancangan, pelaksanaan dan penilaian murid.
 Menetapkan pelajar dalam unit kokurikulum.
 Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti kelab/ persatuan/ pasukan
badan beruniform dan sukan / permainan.
 Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi.
 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
 Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti kokurikulum di dalam dan di luar sekolah.
 Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan kokurikulum sekolah.
 Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi.
 Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan
latihan dengan mereka.
 Menyimpan dan mengemaskinikan buku stok dan inventori peralatan kokurikulum.
 Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan kokurikulum.
 Menyediakan dan merekodkan laporan lengkap tentang semua aktiviti kokurikulum sekolah
dan luar sekolah untuk rujukan.
 Sentiasa berbincang dengan Guru Besar / PK kokurikulum untuk kepentingan kokurikulum.


PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 10

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

SETIAUSAHA SUKAN

 Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.
 Melaksanakan Majlis Sukan Sekolah.
 Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD / MSSS /
MSSM.
 Membantu Guru Besar dan PK Kokurikulum mengagih tugas guru dalam olahraga dan
permainan.
 Menyelaras semua permainan / olahraga antara kelas, Rumah Sukan dan antara sekolah.
 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
 Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
 Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
 Menyimpan dan mengemaskinikan buku stok dan inventori peralatan sukan.
 Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
 Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk
edaran, rujukan dan rekod.
 Sentiasa berbincang dengan Guru Besar / PK Kokurikulum/ PK HEM untuk kepentingan
sukan sekolah.
 Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod
Pencapaian Sukan Sekolah.
 Menghadiri kursus dari masa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.
 Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.PENYELARAS KELAB / PERSATUAN DAN BADAN BERUNIFORM

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Mengatur dan menyelia perjalanan kelab sukan / permainan / persatuan / kelab / pasukan
badan beruniform.
 Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
 Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
 Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk pelajar menyertai persatuan /
kelab / pasukan badan beruniform.
 Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
 Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang
ditetapkan.
 Menguruskan Buku Laporan / Buku Kokurikulum :-
 Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada murid.
 Mengumpul semula daripada guru kelas pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod
di bilik PK Kokurikulum.
 Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti :-
 Borang penyertaan persatuan.
 Borang senarai AJK dan ahli.
 Buku laporan aktiviti.
 Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod.
 Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum
sekolah.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 11

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

PENYELARAS 1M1S / PERMAINAN

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Memastikan guru penasihat permainan menubuhkan pasukan yang mewakili sekolah
dalam acara yang sesuai.
 Memastikan setiap murid melibatkan diri dalam mana-mana sukan / permainan sama
ada peringkat sekolah dan luar.
 Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
 Menyelaras semua aktiviti sukan / permainan.
 Mengurus semua jenis pertandingan sukan/ permainan.
 Memastikan semua murid dan guru mematuhi undang-undang dan peraturan
pertandingan sukan / permainan.
 Membantu guru penasihat menguruskan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk
penyertaan murid.
 Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
 Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh
yang ditetapkan.
 Menguruskan Buku Laporan / Buku Kokurikulum :-
 Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada murid.
 Mengumpulkan semula daripada guru kelas pada akhir tahun untuk simpanan dan
rekod di bilik PK Kokurikulum.
 Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti :-
 Borang penyertaan sukan / permainan.
 Borang senarai AJK dan ahli.
 Buku laporan aktiviti
 Mengumpul rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod.
 Menyelia penggunaan peralatan sukan dan memastikan dipulangkan dalam keadaan
baik dan sempurna.
 Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian sukan /
permainan sekolah.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.


JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 Memastikan guru-guru penasihat telah menyelesaikan penilaian markah bagi setiap
bidang sama ada kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan dan Badan Beruniform.
 Menguruskan markah penilaian kokurikulum setiap murid berdasarkan markah
daripada setiap bidang.
 Menyemak dan menyempurnakan analisa markah setiap murid dan setiap bidang.
 Menyerahkan markah penilaian kokurikulum kepada murid pada setiap akhir tahun.
 Menyediakan laporan bertulis dan melaporkan kepada Guru besar.
 Menghantar markah penilaian kokurikulum bagi calon UPSR ke PPD, JPN dan
Kementerian mengikut tarikh yang ditetapkan.PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 12

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH

 Memastikan objektif sukan sekolah tercapai.
 Merancang aktiviti sukan sekolah jangka panjang / jangka pendek.
 Mengenal pasti TOV dan merancang aktiviti sukan.
 Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.
 Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah.
 Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan.
 Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui dalaman / luaran.
 Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin
keselamatan kelancaran dan kelicinan pelaksanaan.

JAWATANKUASA RUMAH SUKAN


KETUA PENASIHAT RUMAH SUKAN

 Memastikan ada senarai nama guru dan murid (ahli) yang lengkap.
 Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.
 Membentuk JK di kalangan ahli.
 Menjalankan mesyuarat agung tahunan Rumah Sukan.
 Sentiasa membuat perbincangan dengan SU Sukan / Pen Kanan / Pengetua
berkaitan dengan pengurusan Rumah Sukan.


GURU PENASIHAT

 Menubuhkan Jawatankuasa Guru Rumah bagi mengurus pertandingan antara rumah:
o Pengerusi (Ketua)
o Setiausaha
o Bendahari
o Ahli Jawatankuasa
 Menubuhkan jawatankuasa Pelajar Rumah Sukan bagi membantu guru-guru rumah
mengurus pertandingan antara rumah seperti jawatan dalam perkara satu di atas.
 Memilih dan melatih wakil atau pasukan rumah untuk menyertai pertandingan antara
Rumah dalam acara sukan, olahraga, permainan atau pertandingan aktiviti
kokurikulum yang lain pada hari yang ditetapkan. Guru dan pelajar wajib hadir pada
waktu latihan dan kedatangan dicatatkan dalam buku kehadiran.
 Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
 Merekodkan kedatangan pelajar sewaktu latihan.
 Mengawasi keselamatan pelajar sewaktu latihan.
 Sentiasa berbincang dengan ketua rumah untuk meningkatkan prestasi rumah.

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 13

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

TUGAS GURU PERMAINAN

 Membentuk jawatankuasa.
 Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam
permainan.
 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar.
 Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
 Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum
sekolah.
 Menganjurkan perlawanan antara Rumah sukan / Kelas / Tingkatan / Sekolah.
 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
 Menguruskan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk pertandingan luar sekolah.
 Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
 Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.
 Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik,
selamat dan mencukupi untuk digunakan.
 Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.
 Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mempertingkatkan nya.
 Merekod nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang.
 Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, Kebudayaan dan
Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan / Sukan.
 Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.


JAWATANKUASA KELAB / PERSATUAN

KETUA PENASIHAT KELAB / PERSATUAN / BADAN BERUNIFORM

 Menyediakan jadual aktiviti mengikut takwim sekolah dan tempat aktiviti dijalankan.
 Menentu dan menyelaraskan guru bertugas yang mengendalikan aktiviti.
 Mengadakan mesyuarat dan minit mesyuarat berkaitan.
 Mengendalikan pemilihan AJK pelajar dan melantik mereka yang bertanggungjawab
dan berkebolehan membantu guru-guru penasihat.
 Memantau guru yang bertugas semasa aktiviti dijalankan.
 Menyediakan TOV tahun 2018 / target 2019.
 Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah
(Melalui Guru Besar).
 Memastikan inventori peralatan dan kelengkapan sentiasa dalam keadaan baik,
selamat dan mencukupi untuk digunakan.
 Memastikan semua pelajar mendapat kebenaran daripada ibu bapa / penjaga yang
sah untuk menyertai aktiviti di luar sekolah.
 Memastikan setiap tajaan / kutipan derma untuk persatuan mendapat kelulusan
daripada Pengetua.
 Mengemaskinikan Kad Rekod Gerko dan menandatanganinya untuk rujukan Laporan
Adap Belajar, Sijil Berhenti Sekolah atau Sijil Kokurikulum.
 Mengemaskinikan rekod keahlian, inventori fail untuk semakan / serahan tugas.
 Membentuk pelapis pemimpin di kalangan pelajar.

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 14

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

 Mencadangkan nama-nama pelajar yang layak menerima sijil penghargaan kepada
jawatankuasa kokurikulum sekolah.
 Memastikan buku log aktiviti pelajar dikemaskinikan dengan maklumat yang
lengkap
 Memastikan Buku Laporan Aktiviti telah dikemaskinikan dan ditandatangani oleh guru
penasihat yang bertugas untuk diserahkan kepada GPK Kokurikulum pada setiap
bulan untuk semakan / rekod.
 Melengkapkan maklumat kokurikulum dalam LAB (Laporan Adab Belajar).
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar / PK Kokurikulum.


SENARAI TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT

 Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid. Memastikan Mesyuarat Agung
diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.
 Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
 Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
 Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam
Perlembagaan.
 Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
 Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform,
Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan dan Permainan.
 Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diurus dengan baik.
 Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.
 Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform, Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan dan
Permainan kepada Pengetua Cemerlang atau Badan Induk.
 Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-
ahli.
 Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah / zon / daerah
/ negeri / kebangsaan / antarabangsa dengan baik.
 Mengiringi dan sentiasa bersama ahli dalam lawatan, aktiviti atau projek yang
dijalankan.
 Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
 Menandatangani Buku / Borang Kehadiran Ahli.
 Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
 Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
 Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar dalam kalangan ahli.
 Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
 Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke
semasa.

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 15

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

JAWATANKUASA BADAN BERUNIFORM
KETUA PENASIHAT KELAB / PERSATUAN / BADAN BERUNIFORM


 Menyediakan jadual aktiviti mengikut takwim sekolah dan tempat aktiviti dijalankan.
 Menentu dan menyelaras guru bertugas yang mengendalikan aktiviti.
 Mengadakan mesyuarat dan minit mesyuarat berkaitan.
 Mengendalikan pemilihan AJK pelajar dan melantik mereka yang bertanggungjawab
dan berkebolehan membantu guru-guru penasihat.
 Memantau guru yang bertugas semasa aktiviti dijalankan.
 Menyediakan TOV tahun 2018 / target 2019.
 Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah
(Melalui Guru Besar).
 Memastikan inventori peralatan dan kelengkapan sentiasa dalam keadaan baik,
selamat dan mencukupi untuk digunakan.
 Memastikan semua pelajar mendapat kebenaran daripada ibu bapa / penjaga yang
sah untuk menyertai aktiviti di luar sekolah.
 Memastikan setiap tajaan / kutipan derma untuk persatuan mendapat kelulusan
daripada Guru Besar.
 Mengemaskinikan Kad Rekod Gerko dan menandatanganinya untuk rujukan Laporan
Adab Belajar, Sijil Berhenti Sekolah atau Sijil Kokurikulum.
 Mengemaskinikan rekod keahlian, inventori fail untuk semakan / serahan tugas.
 Membentuk pelapis pemimpin di kalangan pelajar.
 Mencadangkan nama-nama pelajar yang layak menerima sijil penghargaan kepada
jawatankuasa sekolah.
 Memastikan buku log aktiviti pelajar dikemaskinikan dengan maklumat yang lengkap.
 Memastikan Buku Laporan Aktiviti telah dikemaskinikan dan ditandatangani oleh guru
penasihat yang bertugas untuk diserahkan kepada GPK Kokurikulum pada setiap
bulan untuk semakan / rekod.
 Melengkapkan maklumat kokurikulum dalam LAB (Laporan Adab Belajar).
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar / PK Kokurikulum.

SENARAI TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT

 Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid. Memastikan Mesyuarat Agung
diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.
 Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
 Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
 Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam
Perlembagaan.
 Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
 Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform,
Kelab, Persatuan dan Kelab Sukan dan Permainan.
 Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diurus dengan baik.
 Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.
 Mendaftar Pasukan Badan Beruniform, Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan dan
Permainan kepada Guru Besar atau Badan Induk.
 Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-
ahli.

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 16

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

 Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah / zon / daerah /
negeri / kebangsaan dan antarabangsa dengan baik.
 Mengiringi dan sentiasa bersama ahli dalam lawatan, aktiviti atau projek yang
dijalankan.
 Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
 Menandatangani Buku / Borang kehadiran Ahli.
 Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
 Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
 Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar dalam kalangan ahli.
 Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
 Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke
semasa.PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 17

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

Sila Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Berikut Untuk Memahami Isi
Kandungannya Supaya Tuan/Puan Dapat Melaksanakan Tugas
Dengan Lebih Mantap Dan EfisyenBIL WARTA / PEKELILING PERKARA


1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950

2 Warta Kerajaan 1956 Schools Societies Regulations, L.N 179-180

3 Akta pelancongan 1957 Pemberitahuan Undang-undang 326

4 Akta Pelajaran 1961 Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajian Sekolah 1956)

5 Warta Kerajaan 1967 Bil 27 Jil. 11. Bertarikh 28 Disember 1967

6 Warta Kerajaan 1997 Peraturan-Peraturan kokurikulum kebangsaan, P.U(A)531
dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 1 Disember 1997

7 Warta Kerajaan 1998 Pemberitahuan Undang-Undang 196, Jil. 42, No 11

8 SPI Bil. 3/1984 Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di
Sekolah.

Kandungan : Menegaskan dalam menjalankan aktiviti
kebudayaan dan kesenian, nilai bahasa, pakaian
mahupun perlakuan, harus ditanam di jiwa pelajar

9 SPI Bil. 1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Sekolah

Kandungan: menjalankan 3 jenis aktiviti yang telah
dinyatakan untuk perpaduan dan pembentukan peribadi
pelajar

10 SPI Bil. 1/1986 Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata

Kandungan: Sebarang hadiah/cenderamata yang mahal
adalah tidak digalakkan diberi kepada tetamu khas.
Memadai dengan “corsage” atau “rosette” atau
cenderamata kecil

11 SPI. Bil. 2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak kerja Kokurikulum
PelajarPENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 18

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

Kandungan: Kehadiran pelajar dalam kerja-kerja
Kokurikulum adalah dinilai

12 SPI Bil. 3/1986 Pelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan Kepada
Komputer dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah

Kandungan: Penyelarasan pelaksanaan nsure I dan
kegiatan Kelab Komputer di sekolah

13 SPI Bil 5/1986 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer
Sekolah

Kandungan: Lanjutan daripada SPI Bil. 3/1986

14 SPI Bil. 1/1988 Panduan dan Pengurusan Kelab Reka cipta Sekolah

Kandungan: Melahirkan generasi yang kreatif, berdaya
cipta

15 SPI Bi. 6/1988 Panduan Tajaan oleh Syarikat Badan Perniagaan di
Sekolah

Kandungan: Memberikan satu garis panduan kepada
syarikat/badan perniagaan dalam membiayai sesuatu
projek di sekolah

16 SPI Bil 7/1988 Penyertaan Pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan
Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan

Kandungan: Pelajar yang menyertai perlu mematuhi
peraturan-peraturan sebelum dibenarkan.

17 SPI Bil 10/1988 Senaman Beramai-ramai

Kandungan: Sekolah hendaklah mengadakan senaman
beramai-ramai yang boleh dijadikan sebahagian daripada
gerak kerja kokurikulum.

18 SPI Bil. 14/1988 Keberangkatan DYMM Sultan/ Raja/ TYT/ yang Dipertua
Negeri Menghadiri Majlis Sekolah

Kandungan: Garis panduan tuntutan nsure I dan istiadat
serta segala persiapan yang perlu dilakukan.


19 SPI Bil 1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di Sekolah

Kandungan: Memperingati pihak sekolah bahawa
penyertaan pelajar dalam sukan adalah diwajibkan.PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 19

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

20 SPI Bil. 10/1989 Atur cara Majlis Rasmi Sekolah

Kandungan: Sekolah mesti mematuhi penetapan yang
telah diputuskan dalam mengendalikan majlis sekolah.
Hanya tiga ucapan rasmi dibenarkan

21 SPI Bil 1/1991 Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama
Islam di Sekolah

Kandungan: Memberikan keutamaan kepada guru-guru
agama Islam yang sedang berkhidmat di sekolah atau
perkhidmatan ini

22 SPI Bil 3/1991 Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara
Sekolah Institusi Pendidikan (Lihat Pindaan SPI Bil
8/1991)

Kandungan: Sebarang undangan hendaklah melalui KPM

23 SPI Bil 4/1991 Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini di Sekolah

Kandungan: Pihak sekolah hendaklah serta-merta
melaporkan segala kejadian yang tidak diingini kepada
KPM melalui PPD dan JPN

24 SPI BIL 7/1991 Penggunaan Kemudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan
Persatuan Belia


Kandungan: Persatuan berkenaan boleh memohon untuk
menggunakan kemudahan sekolah bagi tujuan tertentu
pada masa cuti. Namun kebenaran tertakluk kepada
rasional, panduan dan peraturan sebagaimana yang
dinyatakan.

25 SPI Bil 8/1991 Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke
Upacara Sekolah/ Institusi Pendidikan

Kandungan: Pindaan ke atas para 2 SPI Bil 3/1991
Undangan kepada Setiausaha, ketua Pengarah
Pendidikan Malaysia, Pengarah Bahagian dan Pegawai
Tertinggi Kementerian Pendidikan hendaklah dibuat
melalui Pengarah Pendidikan Negeri

26 SPI Bil 4/1992 Panduan Penubuhan & Pengurusan Persatuan Silat
Sekolah


PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 20

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

Kandungan: Sekolah yang mencadang atau sudah
menubuhkan Persatuan Silat hendaklah mematuhi
panduan penubuhan dan pengurusan

27 SPI Bil 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan
Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan
Sukan Di Kawasan Luar Sekolah

Kandungan: Keselamatan diri pelajar semasa
menjalankan aktiviti tersebut amat diambil berat.

28 PUP Bil 1/1995 Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan / Persatuan Di
Sekolah
PS.72795/2
Lihat SPI Bil 9/2000

Kandungan: Persatuan luar tidak boleh tubuhkan
cawangan di sekolah. Guru Besar/Pengetua tidak boleh
disalahgunakan dengan tujuan tertentu.

29 SPI Bil 3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok
Bagi Semua Pelajar Sekolah dan Bantuan Kerajaan


Kandungan: Penyertaan semua pelajar. Pelindungan 24
jam selagi masih menjadi pelajar. Buat tuntutan mengikut
prosedur .
PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 21

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

PANDUAN PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM
BIL. PERKARA CATATAN

01. Fail Persatuan / Kelab / Unit Beruniform

Mengandungi :- Semua fail persatuan / kelab
/ unit beruniform, sukan &
 Surat permohonan menubuhkan persatuan permainan disimpan di
 Surat kelulusan permohonan persatuan pejabat sekolah.
 Surat pelantikan Guru Penasihat
 Minit mesyuarat penubuhan persatuan
 Perlembagaan
 Visi Guru penasihat boleh
 Misi
 Objektif mengambil fail persatuan
 Logo / Moto untuk dikemaskinikan dan
 Senarai guru penasihat dan AJK dikembalikan di tempat
 Senarai nama ahli kelab / Persatuan / asalnya selepas itu.
UnitBeruniform
 Rancangan aktiviti tahunan
 Carta Gantt
 Jadual kehadiran ahli Fail persatuan / kelab / unit
 Kutipan yuran (jika ada) beruniform, sukan &
 Akaun kewangan / perbelanjaan permainan MESTI sentiasa
 Minit-minit mesyuarat yang diadakan berada dalam simpanan
 Surat-surat pekeliling dari GPK Kokurikulum untuk
- JPNS
- PPD tujuan pemantauan dan
- Sekolah penyemakan oleh Pegawai
 Laporan pencapaian cemerlang oleh ahli Unit Kokurikulum dari
 Laporan aktiviti mingguan Kementerian / JPN / PPD.
 Laporan tahunan
 Surat pergerakan kuasa dan pelantikan
sebagai guru penasihat

02. Mesyuarat Agong / Mesyuarat Penubuhan Tarikh mengadakan
mesyuarat dan Perjumpaan
 Melantik AJK pertama sila rujuk takwim.
 Merancang aktiviti tahunan
 Menentukan kutipan wang


03. Mesyuarat AJK Perjumpaan khas AJK
sekurang-kurangnya 2x
 Pengagihan tugas AJK seminggu. (*Mengikut
 Membincangkan pelaksanaan aktiviti dan kesesuaian)
tarikhnya


PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 22

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

04. Penyampaian / Kehadiran Ahli Laporan aktiviti dibuat dan
difailkan
 Mencatatkan kehadiran ahli
 Membuat laporan aktiviti
 Menyimpan rekod bergambar (jika ada)


05. Kad Kokurikulum Tindakan oleh Guru
Penasihat untuk dihantar
 Mengemaskinikan perkara-perklara berikut kepada Guru kelas di dalam
:-
- Penglibatan murid dalam persatuan semester persekolahan.06. Sijil Penghargaan Setiap pelajar akan diberi sijil
penghargaan dalam aktiviti
 Diberi kepada pelajar-pelajar yang layak yang disertai. Guru penasihat
menerima pada Hari Anugerah.
menyerahkan kepada GPK /
Pejabat untuk tindakan.


PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 23

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

PENGURUSAN DAN ANGGARAN BELANJAWAN UNIT KOKURIKULUM

JENIS PROJEK / ANGGARAN
TARIKH SASARAN OBJEKTIF
MESYUARAT PERBELANJAAN

JAN 2019 * Mesyuarat JK 1 * Guru * Pelantikan JK
Sekolah / Kelab /
Persatuan / Unit
Beruniform
* Merangka
perancangan
tahunan
JAN – * Mesyuarat JK 2 * Guru * RM 200.00 * Menyediakan
OKT 2019 * Latihan * Murid-Murid murid untuk
Permainan pertandingan
* Aktiviti Persatuan / ditemasya sukan
Kelab / * Memupuk minat
Permainan dan
menyambungkan
bakat murid
JAN - FEB * Latihan Sukan * Guru * Mencungkil dan
2019 Tahunan * Murid-Murid mengembangkan
bakat murid-murid
* Mesyuarat JK * Guru-Guru dibidang sukan.
Sukan * Merapatkan
Tahunan hubungan
* Murid-Murid, silaturahim antara
* Sukan Tahunan Guru-guru dan * RM 2,000.00 sekolah dan
Ibubapa masyarakat
APRIL * Perkhemahan Unit * Murid-Murid * RM 3,000.00 * Memberi peluang
2019 Beruniform dan kepada murid-
Guru-Guru murid hidup
berdikari
* Mesyuarat JK 3 * Guru-Guru * Membincangkan
agihan tugasan
dan aktiviti
MEI 2019 * Hari Guru * Guru-Guru, * RM 500.00 * Pelantikan JK
Ketua Murid * Merancang Aktiviti

OKT 2019 * Karnival Sukan / * Murid Tahap * RM 200.00 * Penyediaan
Permainan 2 pasukan 2020
NOV 2019 * Hari Anugerah * Murid-Murid * RM1 500.00 * Penghargaan
Kokurikulum dan kepada murid-
* Hari Anugerah Guru-Guru murid dan guru-
Kecemerlangan guru yang
pelajar cemerlang dalam
aktiviti kokurikulum
peringkat sekolahPENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 24

PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
TAHUN 2019

CARTA GANT AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2019

Bil Bulan / Aktiviti J F M A M J J O S O N
1 Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum / / / /

2 Mesyuarat Agung unit Kokurikulum /
3 Perjumpaan Mingguan / / / / / / / / / / /
4 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum / / / / / / / / / / /

5 Senamrobik Bulanan kokurikulum / / / / / / / / / / /
6 Latihan Sukan / Sukantara / /

7 Latihan Permainan / pertandingan / / / / /
8 Perkhemahan Badan Uniform /

9 Kejohanan Sukan Sekolah /
10 Ladap PAJSK /

11 Hari Sukan Negara /
12 Hari Anugerah Sijil Penghargaan Ko /
13 Hari Anugerah kecemerlangan /

Pelajar
14 Pengurusan Bilik Sukan / /

15 Data Kokurikulum / /
16 Data PAJSK / /
17 Merentas Desa / /

18 Kem Sahsiah Diri / /
19 Kursus Jurulatih / / /

20 Semakan Pelaporan / / / /
21 Pemantauan Aktiviti / / / / / / / / / / /

22 Kemaskini alatan Bilik Sukan / / /
“ORANG YANG CEMERLANG MELIHAT SETIAP HALANGAN SEBAGAI PELUANG
UNTUK MENGASAH POTENSI, MANAKALA ORANG YANG TIDAK CEMERLANG
MENGANGGAP SETIAP HALANGAN SEBAGAI ALASAN YANG MENYEBABKAN
KEMUNDURANNYA.”

PENGURUSAN KOKURIKULUM SKFLM 2019 25


Click to View FlipBook Version