The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zaini5297, 2019-12-25 00:35:33

Buku Pengurusan SK (F) Lui Muda 2020 (induk)

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

SEJARAH SEKOLAH

SK Lui Muda ditubuhkan pada 4 Januari 1988 dengan menumpang di bangunan Sekolah
Agama Rakyat dan kelas KEMAS bersebelahan dengan Masjid Felda Lui Muda. Ketika itu

jumlah murid seramai 227 orang dan tenaga pengajarnya seramai 12 orang dan diketuai
oleh En Hassan Yusof sebagai Guru Besar.

Pada 1 Oktober 1990 SKLM telah berpindah ke bangunan baharunya sendiri yang
mempunyai 1 bangunan 3 tingkat yang dilengkapi dengan pejabat, bilik guru, bilik darjah,

Pusat Sumber Sekolah, surau, setor dan tandas. Turut serta tersedia adalah sebuah kantin,
padang dan 2 buah rumah guru.

Selain daripada itu sebuah makmal komputer dan sebuah surau telah dibina. Bangunan di

blok B juga telah diubahsuai untuk menempatkan kelas prasekolah, bilik Kemahiran Hidup
dan Makmal Sains. Rumah guru juga ditambah lagi sebanyak 8 unit. Semua kemudahan

yang tersedia ini dapat dimanfaatkan oleh Warga SKLM sepenuhnya.


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia dalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek , rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu
bagi memenuhi aspirasi negara

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

MOTTO SEKOLAH

BERILMU BERAMAL BERDISIPLIN- Jika seseorang itu berilmu hendaklah istiqomah
dalam amalannya dan berdisiplin bagi memastikan kejayaan di dunia dan akhirat.FALSAFAH SEKOLAH

Integriti,Adil,Penyayang Dan Muafakat


IKRAR SEKOLAH

Kami, warga Sekolah Kebangsaan Lui Muda dengan penuh iltizam berjanji
menyempurnakan tugas dan tanggungjawab bagi mendidik, murid-murid menjadi insan
yang sempurna rohani dan jasmani dan sentiasa berusaha ke arah kejayaan yang lebih
besar.
Ke arah itu, kami mengiktiraf hak pelanggan kami seperti berikut:-

1. Menghayati dan melaksanakan Falsafah Pendidikan Negara bagi mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial dengan
berpegang kepada Rukun Iman dan Rukun Negara.

2. Memastikan semua murid mendapat layanan yang sama serta pendidikan yang
sempurna sesuai dengan konsep pendemokrasian pendidikan.

3. Berusaha dengan gigih serta berterusan bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang
Pentadbiran, sahsiah, koPentadbiran serta pengurusan dan pentadbiran.

4. Memastikan semua masalah diambil tindakan mengikut keperluan dan keutamaan.

5. Sentiasa menjalin interaksi padu dengan ibu bapa, masyarakat serta komuniti sosial yang
lain ke arah kemajuan dan perkembangan sekolah.

6. Memastikan semua maklumat terkini dari dan kepada PPD JJ dan JPNS dapat
disampaikan dalam tempoh yang ditetapkan.

7. Sentiasa mengeratkan silatulrahim antara warga sekolah dan pelajar dengan konsep
sekolah penyayang .

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

PIAGAM SEKOLAH

1. Memastikan urusan perkhidmatan nasihat, bimbingan dan kebajikan dapat dimanfaatkan
oleh Murid.
2. Memastikan kemudahan infrastruktur sekolah dilengkapkan mengikut keperluan
3. Menguruskan agihan tugas guru dan staf secara adil
4. Menyediakan data dan maklumat sekolah yang lengkap dan terkini
5. Menyedia dan melaksanakan program latihan kepada guru dan kakitangan sokongan
Dengan berkesan
6. Memastikan semua program pendidikan dan perkhidmatan sokongan dapat dilaksanakan
dengan berkesan
8. Memastikan pengurusan dan pelaksanaan berkesan Pentadbiran, koPentadbiran dan
sukan di sekolah.
9. Memastikan pentaksiran berasaskan sekolah dan berpusat dilaksanakan dengan
cekap, lancar dan selamat
10. Memastikan peruntukan kewangan yang diperoleh daripada pelbagai sumber
dimanfaatkan sepenuhnya mengikut prosidur yang ditetapkan
11. Mengadakan permuafakatan dengan PIBG, agensi-agensi kerajaan, swasta dan
organisasi bukan kerajaan untuk kemajuan.

.

CIRI-CIRI PELAJAR SEKOLAH

TAAT DAN PATUH

Ajaran Agama, Ibubapa, Guru, Peraturan Sekolah dan Undang-Undang Negara

MENCINTAI ILMU

Minat Membaca, Suka Mencatat
Minat Berbincang, Suka Bertanya
Minat Mengkaji, Suka Menganalisa
Minat Menghadiri Majlis Ilmu

BERUSAHA MENGUASAI

Kemahiran Pengurusan Diri, Membaca, Berfikir, dan Teknologi Terkini (Komputer)

MENYAYANGI

Diri Sendiri, Ibubapa, Keluarga, Guru, Rakan Sebaya, Sekolah, Alam Sekitar dan Sekolah

BERBUDI PEKERTI

Tingkahlaku Terpuji, Bersopan-Santun, Hormat-Menghormati, Berdisiplin Yang Tinggi,
Bertoleransi dan Rasional.
Kearah Menuju Ciri-Ciri Yang Tersebut di atas adalah *TERPUJI SEMUANYA
CEMERLANG*

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) LUI MUDA
72120 BANDAR SERI JEMPOL
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS


1. Nama Sekolah SK (Felda) Lui Muda
2. Alamat Sekolah 72120 Bandar Seri Jempol
Negeri Sembilan Darul Khusus
3. Kod Sekolah NBA6024

4. Lokasi Luar Bandar
5. Daerah Jempol

6. PPD Jempol Jelebu
7. Mukim Bandar Seri Jempol

8. Jenis Bantuan PCG (Per Kapita Grant)
9. Gred A

10. Keluasan Tanah 2.7 HEKTAR
11. Nama Guru Besar MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA PMC,PJK

12. Sesi 1 Sesi (Pagi)
13. Bilangan Guru 19 orang

14. Enrolmen Murid 115 orang
15. Bilangan Kelas Beroperasi 8 buah kelas
16. Email Sekolah [email protected]
[email protected]
[email protected]

17. Laman Blog Sekolah http://
18. Laman Web http://www.

19. No. Pendaftaran PIBG JPNS/0231

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

LENCANA SEKOLAH


WARNA / SIMBOL PENGERTIANMERAH Diambil sempena warna-warna yang terdapat dalam
bendera Negeri Sembilan Darul Khusus
HITAM

KUNING


OREN Diambil dari warna asas Felda

PUTIH Dan Warna Bendera SKLMBINTANG Lambang Agama Islam

BULAN SABIT MERAH Ini bermakna SK (F) Lui Muda adalah berteraskan
kepada Pendidikan IslamBUKU Melambangkan kepentingan ilmu dan pendidikan
dalam kehidupan iniOBOR Melambangkan sekolah sebagai cabang institusi
yang menyampaikan illmu


BENTUK ‘PENTAGON’ Lambang PerpaduanMOTTO – “Berilmu Beramal Jika seseorang itu berilmu hendaklah istiqomah
Berdisiplin” dalam amalannya dan berdisiplin bagi
memastikan kejayaan di dunia dan akhirat.

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
LAGU SEKOLAH


SKLM TEMPAT KAMI BERNAUNG
MENUNTUT ILMU PENGETAHUAN
DISINI KAMI BERSAMA-SAMA
MEMBENTUK NILAI-NILAI MURNI

KAMI BELAJAR SELURUHNYA

MENGIKUT MATLAMAT YANG SATU
BELAJAR HINGGA AKHIRNYA
BUDI BAHASA DI JAGA

“Chorus”
KEBERSIHAN, KESOPANAN, AMALAN KAMI
AMANAH SENTIASA
DISIPLIN TERPELIHARA

MENJADI LAMBANG BERSAMA 2 XMUZIK DAN LIRIK ASAL : EN MOHD NOR BIN WAHAB
GUBAHAN SEMULA MUZIK : EN. AHMAD SYARIFI (KOMENG) 2017
NYANYIAN : PN KAMISAH SHAHAROM, EN MOHD RIDUAN ZAKAREA DAN PELAJAR TAHUN 6 (2017)

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

PELAN SEKOLAH


ROOM WAR TAHUN 6 B/DARJAH

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

PELAN KEBAKARAN SEKOLAHPadang Permainan Pra
BLOK Sekolah


A

Pra Sekolah Bilik RBT Makmal Sains


Perpustakaan Bilik Tayangan Tahun 4 Tahun 5 Bilik J-Qaf Tandas
Murid

BLOK Tangga Tangga
A B
B
Pejabat Bilik Guru Bilik Tahun 6 Tahun 3 Tahun 2 Tandas Tandas

Boss Murid Guru

Tangga Tangga
A B

B. Bilik War Tahun 1 Dewan Bilik Stor Tandas
D.M Pemulihan Room B.D. Sukan Murid
K
Tangga Tangga

A B
Makmal Komputer Surau KantinPadang Sekolah (Tempat berkumpul)
Laluan Keselamatan

Laluan Alternatif

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
PANDUAN AM GURU DAN STAF SOKONGAN

1. PERINTAH AM
Sebagai penjawat awam, guru-guru da kakitangan sekolah adalah tertakluk dengan arahan
yang terdapat di dalam Perintah am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dan kakitangan
dikehendaki memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut serta pekeliling-pekeliling
berkaitan.

2. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH
2.1. Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Rukun
Negara, Falsafah Pendidikan kebangsaan, Etika Kerja Islam, Teras Perkhidmatan
dan Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia.
2.2. Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Visi dan Misi sekolah.
2.3. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi dan Objektif Sekolah.
2.4. Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah.
2.5. Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi
kepentingan peribadi.
2.6. Semua guru adalah guru disiplin.
2.7. Semua guru adalah guru kaunseling

3. WAKTU HADIR / WAKTU PULANG
3.1. Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
3.2. Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah pada jam 7.15 pagi setiap hari
sebelum waktu persekolahan dan merekod SENDIRI waktu sampai di pejabat.
3.3. Guru hendaklah memberitahu Guru Besar secepat mungkin, kiranya tidak dapat hadir
atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab munasabah.
3.4. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali
dalam keadaan kecemasan.
3.5. Waktu bekerja semua staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam
yang sedang berkuatkuasa.
3.6. Guru adalah digalakkan balik selepas 10 minit waktu pulang rasmi.
3.7. Biar murid pulang dahulu untuk elakkan kesesakan.
3.8. Guru / staf perlu tunjukkan teladan yang baik.
3.9. Pastikan guru / staf merekod SENDIRI waktu pulang.

4. KELUAR WAKTU BERTUGAS
4.1. Pada waktu persekolahan / kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan
meninggalkan kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat
dielakkan dengan syarat mendapat kebenaran daripada Guru Besar atau Penolong
Kanan (jika ketiadaan Guru Besar).
4.2. Guru dan staf sokongan dikehendaki mencatat dalam Buku Kebenaran Keluar di
pejabat.
4.3. Kerja bertulis / tugasan hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan
sekolah.
4.4. Guru dan staf sokongan hendaklah merekod waktu semasa keluar dan masuk
semula dalam Buku Kebenaran Keluar.

5. MELAKUKAN KERJA LUAR
Penjawat Awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi
Perintah Am Bab “D” seperti berikut :-
5.1. Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
5.2. Dibenarkan dengan syarat :-
5.2.1. Tidak dilakukan semasa waktu bekerja / pejabat.

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
5.2.2. Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
5.2.3. Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan
kepentingan jabatan.

6. DISIPLIN GURU
6.1. Menghayati tatasusila profesion perguruan sebagai satu profesion dan bukan sebagai
satu kerja :-
1.1.1. Bertanggungjawab begi menentukan pencapaian akademik dan pendidikan
semua murid dengan memuaskan.
1.1.2. Menjalankan tugas-tugas koPentadbiran seperti mana yang ditetapkan dan
ditugaskan. Setiap kegiatan yang melibatkan murid perempuan mestilah
dihadiri bersama oleh guru perempuan.
1.1.3. Batasan pergaulan antara sesame kakitangan dan murid-murid hendaklah
sentiasa dijaga.
6.2. Menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang.
6.2.1. Menepati masa.
6.2.2. Semua projek yang dirancangkan di peringkat sekolah hendaklah
dilaksanakan dengan sempurna.
6.2.3. Guru gantilah mesti terima dengan rela hati dan penuh rasa setiakawan
memasuki dan mengajar kelas-kelas yang telah ditetapkan.
6.2.4. Tidak dibenarkan membuat kenyataan akhbar.
6.2.5. Segala masalah pelajaran dan pembelajaran hendaklah dirundingkan.
6.3. Mengutamakan kepentingan setiap murid di sekolah.
6.3.1. Adalah menjadi tanggungjawab bersama guru-guru terhadap masalah disiplin
dan akhlak.
6.3.2. Guru-guru bertanggungjawab mengatasi dan mengawasi masalah ponteng,
kesihatan, kebajikan, kebersihan murid, bilik darjah dan sekolah.
6.3.3. Bersikap tegas terhadap pelajar tetapi elakkan dari melakukan deraan.
6.3.4. Denda yang dikenakan hendaklah berbentuk positif dan memberi pengajaran
kepada murid. Denda yang boleh merugikan murid-murid di dalam pelajaran
adalah dilarang.
6.4. Waktu tidak mengajar (Free Period)
6.4.1. Bukan ‘free’ mutlak tetapi ‘non teaching period’.
6.4.2. Gunakan untuk membuat perancangan, menyemak kerja murid, sediakan
BBM, buat rujukan atau menulis persediaan mengajar.
6.4.3. Berbincang secara professional dengan rakan sejawat tentang masalah murid
dan PdP.
6.4.4. MAKAN sekadar menghilangkan lapar.
6.4.5. Jangan mewujudkan ‘Budaya Kopitiam”.
6.5. Tugas mengawas Peperiksaan Dalaman.
6.5.1. Diwajibkan untuk semua guru.
6.5.2. Mesti ikut waktu mula hingga waktu tamaty seperti yang telah ditetapkan
dalam Jadual Pengawasan Kelas.
6.5.3. Dilarang melakukan aktiviti lain seperti emmeriksa kertas jawapan pelajar,
membaca akhbar, menanda buku latihan atau berbual dengan rakan sejawat.

7. CUTI
7.1. Cuti Rehat / Cuti Penggal
Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046. SJ/A (30) bertarikh
24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapati cuti penggal sekolah untuk
menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak
melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-
tugas selain daripada tugas mengajar biasa.

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
7.2. Cuti Rehat Khas(CRK)
7.2.1. Cuti Sambilan tidak lebih daripada tujuh (7) hari yang diberi kepada Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4
Tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak sepuluh (10) hari
dalam satu tahun kalendar, (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2017)
7.2.2. Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun
berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang
Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
7.2.3. Layak dipohon dan kelulusan atau budi bicara Guru Besar dengan syarat tidak
menjejaskan keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran
sekolah.
7.2.4. Mesti dipohon daripada Guru Besar dengan berjumpa secara peribadi BUKAN
isi borang dan ditinggalkan kepada Pembantu Tadbir.
7.2.5. Isi borang setelah mendapat kebenaran.
7.2.6. Permohonan hendaklah dibuat lebih awal sekurang-kurangnya 3 hari
sebelum, kecuali kes-kes kecemasan (perlu maklum melalui telefon).
11.2.7. CUTI BUKAN ALASAN UNTUK MELEPASKAN TANGGUNGJAWAB.
GURU BESAR BERHAK MEMBATALKAN CUTI ATAU MEMANGGIL
GURU KEMBALI BERTUGAS SEKIRANYA PERLU.
7.3. Cuti Sakit
7.3.1. Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari
berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
7.3.2. Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh Doktor Swasta tidak melebihi 15 hari dalam
setahun.
7.3.3. Cuti Sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan kepada PPD/JPN dan KPM.
7.3.4. Semua jenis Cuti Sakit hendaklah dilaporkan kepada PPD/JPN dan KPM.
7.4. Cuti Keluar Negara
Semua guru yang bercuti keluar Negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan
borang permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 5 minggu
sebelum tarikh bercuti.
7.5. Cuti Khas – Isteri Bersalin
Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai Cuti Tanpa Rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan
am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.
7.6. Cuti Tanpa Rekod
Cuti Tanpa Rekod yang dibenarkan adalah Cuti Gantian kerana bekerja lebih masa,
cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan /
persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan
ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.
7.7. Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari
sebagai Cuti Tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah; suami atau isteri,
anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan
pelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

8. PAKAIAN
8.1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan
masyarakat. Semua jenis pakaian ‘jenas’ tidak dibenarkan.
8.2. Pakaian berbentuk seluar, pakaian nipis, ketat, menampakkan bentuk badan
8.3. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang
sesuai.

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
8.4. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut / sepatu, guru perempuan juga
dikehendaki memakai sepatu (lasut sarung / bukan sandal) supaya kelihatan lebih
kemas dan rasmi.
8.5. Semua guru digalakkan memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis.
8.6. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani / Aktiviti Kokuriulum dikehendaki memakai
pakaian yang sesuai:
8.6.1. Guru Perempuan : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T
berlengan panjang labuhnya melebihi paras punggung, kemeja sukan, baju
trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
8.6.2. Guru lelaki : Seluar trek yang sesuai, kemeja T berkolar, kemeja sukan, baju
trek atau jersi berkolar, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. Baju
hendaklah dimasukkan kedalam.
9. TANDA NAMA
Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan,
majlis rasmi di sekolah atau apabila ada urusan rasmi di luar sekolah.

10. TUGAS GURU
10.1. Tugas guru diberikan dalam bidang Pentadbiran, koPentadbiran, HEM dan juga
pentadbiran. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan
bertanggungjawab.
10.2. Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di PPD / JPN atau sekolah lain
hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
melaksanakannya tanpa keizinan Guru Besar.
10.3. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit
curai hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar dengan menggunakan borang
khas yang boleh diperolehi di pejabat Sekolah.
10.4. Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila
balik ke sekolah hendaklah menjalankan “In-House Training” kepada guru dan
dimaklumkan kepada Guru Besar / Penolong Kanan tarikh dan masa
pelaksanaannya.
10.5. Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan
bertulis untuk pelajar dan memaklumkan kepada Ketua Panitia / Penolong Kanan.

11. REKOD MENGAJAR
11.1. Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan Rekod Mengajar, Semua
butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini
hendaklah diserahkan kepada Guru Besar setiap hari Jumaat untuk disemak dan
ditandatangani.
11.2. Guru yang bercuti, buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan
untuk urusan guru pengganti.
11.3. Setiap akhir tahun persekolahan, Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat
sekolah.

12. SURAT MENYURAT
Semua surat rasmi yang menggunakan “letter head sekolah hendaklah ditandatangani oleh
Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.
12.1. Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedarkan kepada guru untuk
diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap
surat-surat tersebut.
12.2. Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan menyatakan melalui dan
salinan kepada Guru Besar, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
12.3. Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar dan Guru Besar mengedarkannya untuk
tindakan guru berkenaan maka guru itu hendaklah :-

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
12.3.1. Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat, jika
salinan asal sila minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan
dalam fail di pejabat.
12.3.2. Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang
yang dilampirkan, maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah
lengkap disi hendaklah diserahkan kepada Pembantu Tadbir untuk disediakan
surat litup / iringan (covering) dan hantar segera ke pihak yang berkenaan 3
hari sebelum tarikh akhir dan elakkan menerima peringatan daripada pihak
berkenaan.
12.3.3. Segala surat rasmi sekolah yang dituju kepada pihak luar hendaklah hanya
ditandatangani oleh Guru Besar sahaja, kecuali jika beliau sedang bercuti dan
sebagainya, maka surat itu akan ditandatangani oleh Penolong Kanan bagi
pihak Guru Besar.

13. KELUAR MASUK KELAS MENEPATI MASA
Guru-guru dikehendaki memasuki kelas untuk mengajar dan menepati masa. Demikian juga
guru-guru yang sedang mengajar dikehendaki menamatkan pengajarannya sebaik sahaja
masa tamat.

14. PERLAKUAN WAKTU MENGAJAR
14.1. Semasa mengajar guru-guru hendaklah berada di dalam keadaan yang cergas serta
membolehkan mereka mengawal murid dengan baik serta menyampaikan
pengajaran dengan teratur. Mengajar sambil duduk / bertenggek di atas meja adalah
tidak dibenarkan.
14.2. Semasa mengajar guru-guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang
aktif. Jangan sama sekali membiarkan mana-mana pelajar tidur dan membuat bising.
14.3 Penggunaan telifon bimbit semasa mengajar adalah tidak dibenarkan sma sekali
kecuali ia adalah alat PdPc.

15. BUKU LATIHAN MURID
15.1. Guru-guru hendaklah memberitahu murid-murid untuk hanya menggunakan buku
latihan yang ada dijual di kedai buku sekolah atau mana-mana buku latihan yang
dipersetujui oleh Guru Besar untuk kegunaan mereka.
15.2. Guru-guru hendaklah mempastikan setiap murid membuiat kerja latihan yang
diarahkan dan mengawasi supaya segala kerja murid dilakukan dengan bersih,
kemas dan teratur.
15.3. Guru-guru dikehendaki menyerah buku-buku latihan murid ini kepada Ketua Panitia /
Penolong Kanan / Guru Besar untuk ditandatangani.

16. LATIHAN BERTULIS DAN PEMERIKSAANNYA
16.1. Guru hendaklah memberi latihan bertulis kepada murid-murid seberapa kerap yang
mungkin.
16.2. Latihan yang diberi hendaklah yang boleh mencabar kebolehan keupayaan murid.
16.3. Pemeriksaan latihan bertulis hendaklah dilakukan oleh guru sendiri dan dijalankan
secepat mungkin dan hendaklah sentiasa kemaskini. Guru-guru tidak boleh
menyimpan satu-satu buku latihan murid-murid lebih dari satu minggu di bilik darjah.

17. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT
17.1. Guru dan staf sokongan perlu menjalinkan hubungan peribadi secara professional
yang baik dan sihat sesama rakan dan hendaklah sentiasa memelihara tutur kata
supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi.
17.2. Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial,
sosio ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
di sekolah.
17.3. Guru-guru dikehendaki sentiasa bekerjasama diantara satu sama lain dan
mewujudkan kemesraan dan keseronokan semasa bertugas.

18. GURU SEBAGAI PEMIMPIN TELADAN DI SEKOLAH
18.1. Guru-guru dikehendaki menonjolkan sikap kepimpinan yang baik untuk dijadikan
teladan kepada murid-murid.
18.2. Guru-guru / staf sokongan dilarang merokok di kawasan sekolah.

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
KALENDER PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

HARI KELEPASAN AM BAGI NEGERI SEMBILAN TAHUN 2020

Tarikh Hari Cuti


1 Jan Rabu Tahun Baru

14 Jan Selasa Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan


25 Jan Sabtu Tahun Baru Cina

26 Jan Ahad Tahun Baru Cina Hari Kedua

27 Jan Isnin Cuti Tahun Baru Cina


8 Feb Sabtu Hari Thaipusam

22 Mac Ahad Israk dan Mikraj


23 Mac Isnin Cuti Israk dan Mikraj

1 Mei Jumaat Hari Pekerja

7 Mei Khamis Hari Wesak


24 Mei Ahad Hari Raya Aidilfitri

25 Mei Isnin Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua

26 Mei Selasa Cuti Hari Raya Aidilfitri


6 Jun Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong

31 Jul Jumaat Hari Raya Haji


20 Ogos Khamis Awal Muharram

31 Ogos Isnin Hari Kebangsaan

16 Sep Rabu Hari Malaysia


29 Okt Khamis Maulidur Rasul

14 Nov Sabtu Hari Deepavali


25 Dis Jumaat Hari Krismas

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKAN OLEH KPM TAHUN 2020

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
SENARAI NAMA GURU TAHUN 2020


BIL. NAMA GRED JAWATAN OPSYEN

01. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk DG44 GURU BESAR MATEMATIK
02. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID DG34 GPK PENTADBIRAN MATEMATIK
03. ZAINI BIN NGAI SENIN DG34 GPK HEM MATEMATIK &
SAINS
04. EN ZAMRIN BIN JANHARI DG42 GPK KOPENTADBIRAN B. MELAYU
05. GHAZALI BIN ABDULLAH DG44 GURU MEDIA B.MELAYU
06. KAMISAH BT SHAHAROM DG44 GURU DATA B. ARAB

07. JAMILAH BT ABD KADIR DG44 GURU AKADEMIK MATEMATIK
08. SITI HAJAR BT JAAFAR DG44 GURU AKADEMIK REKA BENTUK
DAN TEKNOLOGI
09. ANA BT JAAFAR DG42 GURU AKADEMIK MATEMATIK

10. JUNAIDAH BT JAMALUDDIN DG42 GURU PRASEKOLAH PRASEKOLAH
11. MOHAMMAD NAJIB BIN ISMAIL DG42 GURU AKADEMIK SAINS
12. RUGAYAH BT BUHADI DG41 GURU AKADEMIK B.INGGERIS

13. AMIRAH BT AZHAR DG41 GURU PEMULIHAN PEMULIHAN
14. MUHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD ISA DG41 GURU AGAMA P. ISLAM
15. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN DG41 GURU AKADEMIK B.INGGERIS
16. YOGGESHWARI A/P MOHAN DG41 GURU AKADEMIK B.TAMIL (SJKT)
17. PN. SITI MARIAM BT MOKTI DG41 GURU AGAMA P. ISLAM

18. SALAZLINA BT ABD SALAM DG34 GURU AKADEMIK B.INGGERIS
19 RUSLI BIN AHMAD DG34 GURU AKADEMIK B. MELAYU


SENARAI NAMA KAKITANGAN SOKONGAN TAHUN 2020


BIL. NAMA GRED JAWATAN

01. SITI NOR AZMA BT ABU ZARIN N19 PEMBANTU TADBIR
02. NORAIDAH BT ZAINAL ABIDIN N17 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
03. ABDUL RAHMAN BIN YUSOF N11 PEMBANTU OPERASI (P/O)

04. SULAIMAN BIN ARIS N11 PEMBANTU AM PEJABAT (PAP)

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020
JAWATANKUASA INDUK SEKOLAH


1.1 Pengurusan dan Pentadbiran

Guru Besar : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk
Guru Penolong Kanan Pentadbiran : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN

Guru Penolong Kanan KoPentadbiran : EN. ZAMRIN BIN JANHARI

1.2 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
Setiausaha : PN. NOR AZMA BT ABU ZARIN (Pembantu Tadbir)
AJK : 1. EN GHAZALI BIN ABDULLAH (KP Bahasa Melayu)

2. CIK RUGAYAH BT BUHADI (KP Bahasa Inggeris)
3. PN.ANA BT JAAFAR (KP Matematik)
4. EN. EN. MUHAMMAD NAJIB BIN ISMAIL (KP Sains)
5. EN. MOHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD ISA (KP Pendidikan Islam)
6. PN. SITI HAJAR BIN JAAFAR (KP TMK)
7. EN AHMAD FADLAN BIN ROSLAN (KP PJ/PK)
8. CIK RUGAYAH BT BUHADI (KP Pendidikan Kesenian)

10. PN JAMILAH BT ABD KADIR (KP Sejarah)
11. PN. JAMILAH BT ABD KADIR (Bimbingan dan Kaunseling)
12. PN. AMIRAH BT AZHAR ( Pemulihan)
13. EN. GHAZALI BIN ABDULLAH (Pusat Sumber Sekolah)
14. PN. JUNAIDAH BT JAMALUDDIN (Pra Sekolah )
15. CIK YOGGESHWARI A/P MOHAN ( KP Moral )

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

2.6.Jawatankuasa Mesyuarat Guru & Profesional

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum)
Setiausaha : EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN
AJK : SEMUA GURU


2.7.Jawatankuasa Jadual Waktu

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum)

Setiausaha : EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN
AJK : PN. SITI MARIAM BT MOKTI
: PN. KAMISAH BT SHAHAROM

2.8.Jawatankuasa Perpaduan

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Setiausaha : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum)

AJK : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN
: EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID
: EN. MOHD NAJIB BIN ISMAIL

: CIK YOGGESHWARI A/P MOHAN

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 20201.3 Jawatankuasa Aset dan Inventori Sekolah

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
Setiausaha : PN. JAMILAH BT ABD KADIR (Pegawai Aset)
AJK : EN. MOHAMMAD ZULFAQAR B MOHD ISA (Pegawai Pelupusan)
1.4 Jawatankuasa Manual dan Takwim Sekolah

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
AJK : 1. EN GHAZALI BIN ABDULLAH (KP Bahasa Melayu)

2. CIK RUGAYAH BT BUHADI (KP Bahasa Inggeris)
3. PN.ANA BT JAAFAR (KP Matematik)
4. EN. EN. MUHAMMAD NAJIB BIN ISMAIL (KP Sains)
5. EN. MOHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD ISA (KP Pendidikan Islam)
6. PN. SITI HAJAR BIN JAAFAR (KP TMK)
7. EN AHMAD FADLAN BIN ROSLAN (KP PJ/PK)
8. CIK RUGAYAH BT BUHADI (KP Pendidikan Kesenian)

10. PN. JAMILAH BT ABD KADIR (KP Sejarah)
11. PN KAMISAH BT SHAHAROM ( KP Bahasa Arab/ Data)
12. PN. JAMILAH BT ABD KADIR (Bimbingan dan Kaunseling)
13. PN. AMIRAH BT AZHAR ( Pemulihan)
14. EN. GHAZALI BIN ABDULLAH (Pusat Sumber Sekolah)
15. PN. JUNAIDAH BT JAMALUDDIN (Pra Sekolah )

16. CIK YOGGESHWARI A/P MOHAN ( KP Moral )

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020


1.5 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
Setiausaha : PN. NOR AZMA BT ABU ZARIN (Pembantu Tadbir)
AJK:

S/U KoPentadbiran : PN. KAMISAH BT SHAHAROM
S/U KWAPM : PN. AMIRAH BT AZHAR
S/U Kebajikan :
S/U Jadual Waktu : EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN
S/U Inventori/ASET : PN. JAMILAH BT ABD KADIR

S/U SPBT/ BOSS : EN. GHAZALI BIN ABDULLAH
S/U LDP : EN. ZULFAQAR B MOHD ISA
Penyelaras ICT/Data : PN. KAMISAH BT SHAHAROM
S/U Peperiksaan Dalaman/ Awam /PBS : PN. JAMILAH BT ABD KADIR
Guru Kelas : 1. PN. SITI HAJAR BIN JAAFAR (1UM)
2. CIK RUGAYAH BT BUHADI (2UM)
3. CIK YOGGESHWARI A/P MOHAN (3 UM)
4. EN RUSLI BIN AHMAD (4 UM)
5. PN. SITI MARIAM BT MOKTI (5UM)
6. EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN (6UM)

7. PN JUNAIDAH BT JAMALUDIN (Pra )


Pembantu Tadbir : PN. NOR AZMA BT ABU ZARIN

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

1.6 Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMg2)

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Setiausaha : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
: EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)

: EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
AJK : PN. JUNAIDAH BT JAMALUDDIN (Peny. Pra Sekolah)
: EN. ROSLI BIN AHMAD (Peny. LINUS)
: PN. JAMILAH BT ABD KADIR (SU Pep. Dalaman/ Awam)

: PN. KAMISAH BT SHAHAROM (Penyelaras ICT/Data)


1.7 Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Setiausaha : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
: EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)

: EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum)
AJK : EN. GHAZALI BIN ABDULLAH
: PN. KAMISAH BT SHAHAROM
URUSETIA : PN. NORA AZMA BT ABU ZARIN1.8 Jawatankuasa Staf Sokongan

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)

Setiausaha : PN. NORA AZMA BT ABU ZARIN
AJK : PN. NORAIDAH BT ZAINAL ABIDIN
: EN. ABDUL RAHMAN BIN MOHAMMAD YUSOF
: EN. SULAIMAN BIN ARIS

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020

1.9 Jawatankuasa Penilaian dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
AJK : PN.JAMILAH BT ABD KADIR (S/U Peperiksaan Dalaman/Awam/PBS )

: EN. ROSLI BIN AHMAD (Penyelaras LINUS)
: PN. AMIRAH BT AZHAR (Pemulihan/ Psikometrik)
: EN. ZULKIFLI B ABU ZARIN (KP Sains)
: PN. JUNAIDAH BT JAMLUDDIN (Pra Sekolah)
: EN. MOHAMMAD ZULFAQAR B MOHD ISA (KP Pendidikan Islam)


2.1.Jawatankuasa Perancangan Strategik


Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)

Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
AJK : PN. AMIRAH BT AZHAR (S/U Pentadbiran)
: EN. ZULKIFLI B ABU ZARIN (S/U HEM)

: PN. KAMISAH BT SHAHAROM (S/U KoKurikulum)

PENGURUSAN & TAKWIN SEKOLAH
TAHUN 2020


2.2.Jawatankuasa Melindungi Masa Instruksional (MMI)


Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)

Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
Setiausaha : PN AMIRAH BT AZHAR
AJK 1. EN GHAZALI BIN ABDULLAH (KP Bahasa Melayu)
2. CIK RUGAYAH BT BUHADI (KP Bahasa Inggeris)

3. PN.ANA BT JAAFAR (KP Matematik)
4. EN. EN. MUHAMMAD NAJIB BIN ISMAIL (KP Sains)
5. EN. MOHAMMAD ZULFAQAR BIN MOHD ISA (KP Pendidikan Islam)
6. PN. SITI HAJAR BIN JAAFAR (KP TMK)
7. EN. AHMAD FADHLAN BIN ROSLAN (KP PJ/PK)
8. CIK RUGAYAH BT BUHADI (KP Pendidikan Kesenian)
10. PN. JAMILAH BT ABD KADIR (KP Sejarah)

11. PN KAMISAH BT SHAHAROM ( KP Bahasa Arab)
12. PN. JAMILAH BT ABD KADIR (Bimbingan dan Kaunseling)
13. PN. AMIRAH BT AZHAR ( Pemulihan)
14. EN. GHAZALI BIN ABDULLAH (Pusat Sumber Sekolah)
15. PN. JUNAIDAH BT JAMALUDDIN (Pra Sekolah )


2.3. Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum

Setiausaha : EN. MOHAMMAD ZULFAQAR B MOHD ISA

2.5.Jawatankuasa Kewangan

Pengerusi : EN. MOHD RIDUAN BIN HJ ZAKAREA pmc pjk (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1 : EN. MUHAMMAD AMIN BIN ABD HAMID (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : EN. ZAINI BIN NGAI SENIN (GPK HEM)

Naib Pengerusi 3 : EN. ZAMRIN BIN JANHARI (GPK KoKurikulum
Setiausaha : PN. NOR AZMA BT ABU ZARIN (PT)
: GURU-GURU KELAS


Click to View FlipBook Version