The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurhidayahkama, 2018-12-25 06:10:23

BUKU PENGURUSAN SKST 2018

BUKU PENGURUSAN SKST 2018

Panduan pengurusan skst 2018

BUKU

PANDUAN

PENGURUSAN

SKST 2018

SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG TAYOR
24020 KEMAMAN, TERENGGANU
TEL. NO: 09 858 6160

NAMA : --------------------------------------------------------------------

JAWATAN : ---------------------------------------------------------------------

1

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018 2

MAKLUMAT PERIBADI

NAMA
NO. KAD PENGENALAN
NO.TELEFON (R)
NO. TELEFON (H/P)
ALAMAT E-MEL
ALAMAT RUMAH
ALAMAT TETAP
NAMA SUAMI/ISTERI
N0. TELEFON
SUAMI/ISTERI
ALAMAT SUAMI/ISTERI
NAMA PEWARIS
N0. TELEFON
PEWARIS
ALAMAT PEWARIS

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018 3

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

NO. GAJI
BULAN KENAIKAN GAJI
NO. FAIL DIRI
NO. FAIL CUKAI
NO FAIL KWSP
OPSYEN BERSARA
JAWATAN
GRED JAWATAN HAKIKI
GRED JAWATAN SEMASA
TARAF JAWATAN
TARIKH-TARIKH PENTING
1.TARIKH LANTIKAN PERTAMA
2.TARIKH PENGESAHAN PERTAMA
3.TARIKH KHIDMAT SEKOLAH SEMASA
4.TARIKH KHIDMAT DAERAH SEMASA
5.TARIKH KHIDMAT NEGERI SEMASA
6.TARIKH LANTIKAN JAWATAN
SEKARANG
7.TARIKH MASUK SKIM PENCEN

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

KATA ALUAN GURU BESAR

Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpah kurniaNya, Buku
Panduan Pengurusan SKST 2018 telah berjaya disiapkan dalam
masa yang dirancang.
In Shaa Allah ia akan dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam
melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diamanahkan
kepada kita sebagai pendidik.

Sebagai pemimpin sekolah, saya sangat mengharapkan buku
ini dapat dioptimumkan penggunaannya dalam kita menjalankan
tanggungjawab seharian kita bagi melahirkan modal insan yang
seimbang dunia mahupun akhirat.

Juga harapan saya dapatlah jawatankuasa yang telah dilantik
dan tercatat di dalam buku ini membaca dan memahami serta
menghayati tanggungjawab dan peranan yang telah dihuraikan
dengan sebaik mungkin.

Juga besarlah harapan saya agar semua warga guru dapat
mematuhi jadual tugasan dan takwim yang telah dirangka sebegitu
rupa demi mewujudkan suasana harmoni dan selesa sesama kita
dalam melunasi amanah yang diberi.

Akhir kata marilah kita bersatu hati, eratkan persaudaraan kita
dalam memastikan setiap anak didik kita dilayan sama rata
dan juga memastikan pendemokrasian pendidikan terlaksana
dengan baik dan in shaa Allah anak-anak Tayorian bakal
menjadi pemimpin yang soleh dan solehah…..

“Tayorian always the best”

Sekian Terima Kasih.

4

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

MOTO SEKOLAH
“USAHA PASTI JAYA.”

SLOGAN SEKOLAH

‘PICK A DREAM
THAT

MOTIVATES, DRIVES AND INSPIRES YOU.”

VISI SEKOLAH
“PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK.”

MISI SEKOLAH

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA.”

SLOGAN DAERAH KEMAMAN
“KEMAMAN UNGGUL”

TAGLINE DAERAH KEMAMAN 5
“PENERAJU TRANSFORMASI PENDIDIKAN”

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk

melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan Negara.”

6

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018 7

TUNGGAK DUA BELAS

“Menghargai masa”
Kebijaksaan berhemah”

“Nikmat mencipta”
“Ketekunan membawa kejayaan”

“Keseronokan bekerja”
“Memuliakan kesederhanaan”

“Pengaruh teladan”
“Ketinggian peribadi”
“Keutamaan kesabaran”
“Kekuatan sifat baik hati”
“Peningkatan bakat”
“Kewajipan menjalankan tugas”

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

TERAS PENDIDIKAN
CEMERLANG

“Berpegang kepada ajaran agama”
“Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan”
“Berusaha mengikis sikap mementingkan diri”
“Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan”
“Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan

pembangunan”
“Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan

musuh-musuh Negara”

8

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

Lima(5) ASPIRASI SISTEM
PENDIDIKAN MALAYSIA

AKSES

(100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang 2020.)

KUALITI

(Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti
TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.)

EKUITI

(50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar - luar Bandar, sosioekonomi,
gender menjelang tahun 2020.)
PERPADUAN

(Sistem pendidikan yanmg menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai
kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian.)
KECEKAPAN

(Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia
ada.)

ENAM(6) ASPIRASI MURID

“PENGETAHUAN”

“KEMAHIRAN BERFIKIR”

“KEMAHIRAN MEMIMPIN”

“KEMAHIRAN DWIBAHASA”

“ETIKA DAN KEROHANIAN”

“IDENTITI NASIONAL”

…….sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

9

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

MODEL MURID NEGERI
TERENGGANU PASCA 2020

“PANDAI SOLAT”
“PANDAI AL-QURAN”
“PANDAI KOMPUTER”
“KEYAKINAN DAN HARGA DIRI YANG TINGGI”
“MENGAMALKAN BUDAYA MENARIK”
“MAHIR BERBAHASA MALAYSIA DAN BARBAHASA

INGGERIS”
“BERANI BERHIJRAH DEMI KERJAYA”
“SANGGUP MENCEBURKAN DIRI DALAM KERJAYA

MENCABAR”
“MENJAWAT JAWATAN TINGGI DALAM
PERKHIDMATAN AWAM DAN SWASTA DI PERINGKAT

PUSAT DAN ANTARABANGSA”

10

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

MODEL BUDAYA GENERASI
PELAJAR TERENGGANU
BAHARU MTP

“MENEPATI MASA”
“BERFIKIR DAN MENGEJAR KECEMERLANGAN”

“AGAMA, AKHLAK DAN SAHSIAH”
“MEMBACA”

“DISIPLIN DIRI DAN INTEGRITI”
“YAKIN DIRI DAN JATI DIRI”
“BERSIH”
“SIHAT DAN CERGAS”
“PENYAYANG”
“HORMAT MENGHORMATI”

“BANTU MEMBANTU DAN SUKARELAWAN”
“KESELAMATAN DIRI”

11

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

MODEL GURU TERENGGANU

“BERKETRAMPILAN”
“BERPENGETAHUAN”

“POSITIF”
“SURI TELADAN”
“SIHAT DAN CERGAS”
“KEPELBAGAIAN BAKAT/KEMAHIRAN”
“KASIH SAYANG”

“INTEGRITI”
“PATUH DAN TAAT”

“PROFESIONAL”
“KREATIF DAN INOVATIF”

12

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

PENDIDIKAN ABAD 21(PAK 21)

Tiga(3) Kemahiran yang perlu dipelajari oleh murid:
~ KEMAHIRAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
~ KEMAHIRAN BERFIKIR DAN MENYELESAIKAN MASALAH
~ KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN ARAH KENDIRI

Sepuluh(10) ciri pembelajaran abad 21(PAK 21)

~ BERPUSATKAN MURID
~ PENGGUNAAN KOMPUTER

~ PEMBELAJARAN AKTIF
~ PEMBELAJARAN KENDIRI
~ PERSEKITARAN YANG KONDUSIF
~ MURID FAHAM DAN MEMATUHI ARAHAN
~ SALING HORMAT MENGHORMATI
~ MURID BERTANGGUNGJAWAB TERHAD PELAJARAN MEREKA
~ PENILAIAN BERASASKAN PENCAPAIAN
~ PEMBELAJARAN KOLABORATIF

13

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

SKST DALAM DALAM
LIPATAN SEJARAH

Sekolah Kebangsaan Seberang Tayor mula dibuka pada
Ahad, 14hb Julai 1963. Ianya dibuka di atas sebidang tanah yang
luasnya kira-kira 5.056 hektar. Sekolah ini terletak lebih kurang 30
kilometer dari Bandar Chukai, Kemaman dan telah dirasmikan
pada 3hb Mac 1966 oleh Allahyarham Datuk Ibrahim Fikri,
Menteri Besar Terengganu ketika itu.

Pada awal penubuhannya, sekolah ini hanya terdiri daripada
sebuah bangunan kayu yang mempunyai 3 bilik darjah(bangunan
berkenaan masih digunakan hingga ke hari ini). Bilangan murid
sekolah ketika itu hanya 47 orang dengan hanya 3 orang guru
termasuk Guru Besar. Murid-muridnya terdiri daripada anak-anak
penduduk Kampung Seberang Tayor Hilir, Seberang Tayor Hulu,
Kampung Kuala Tayor dan anak-anak peneroka Felda Seberang
Tayor yang belum mempunyai sekolah pada waktu itu.
Pembelajaran dijalankan secara kelas bercantum.

14

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

JASAMU DIKENANG
(SENARAI GURU BESAR)

Bil. Nama Tempoh Berkhidmat di SKST
1 Encik Mohamad bin Ismail 1963 – 1968
2 Encik Abdul Ghani bin Abu Bakar 1968 - 1971
3 Encik Ghazali bin Salleh 1971 - 1972
4 Encik Othman bin Abdullah 1973 - 1979
5 Encik Nik Malek bin Muda 1980 - 1987
6 Encik Wan Abdullah bin Nik 1987 – 1994
7 Encik Wahid bin Kasim
8 Encik Khalid bin Hamzah(Pemangku) 01.02.1994 – 31.12.1994
9 Encik Abdullah bin Che Din 01.01.1995 – 30.11.1995
10 Encik Anuar bin Taj Mamat 01.12.1995 – 30.16.1996
11 Encik Haris bin Endut 01.07.1996 – 31.01.1999
12 Encik Ruslan bin Abdullah 01.02.1999 – 31.12.2000
13 Encik Alias bin Yahya 01.01.2001 – 31.10.2004
14 Encik Othman bin Salleh 01.11.2004 – 01.08.2010
15 Encik Wan Adnan bion Wan Muda 01.08.2010 – 04.02.2012
16 Puan Fuziah binti Muda 16.02.2012 – 31.01.2013
17 Puan Wan Akma binta Wan Yusoff 01.02.2013 – 16.01.2014
18 Puan Rosnani binti Idris 16.01.2014 – 16.10.2015

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.” 16.10.2015 - sekarang

15

Panduan pengurusan skst 2018

LAKARAN UPSR 1997 - 2017

PENCAPAIAN KESELURUHAN
UPSR

Tahun Jumlah Bil. Dapat GPS % LSMP
Calon 5A/6A
2000 2.33 66.67
2001 21 0 2.34 68.97
2002 29 0 72.72
2003 33 2 - 75.0
2004 29 2 2.30 59.45
2005 37 2 2.41 86.66
2006 30 2 2.16 77.42
2007 32 2 69.40
2008 36 2 - 51.43
2009 35 0 - 55.00
2010 20 2 2.63 67.56
2011 37 0 2.40 85.71
2012 22 4 2.16 70.83
2013 24 2 1.84 92.30
2014 24 1 2.21 76.82
2015 26 0 1.84 100
2016 17 2 2.38 78.9
2017 14 0 1.95 71.88
32 0 3.33
2.83

16

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

% PENCAPAIAN “A” SETIAP
SUBJEK UPSR

Tahun B.M(PM) B.M(PN) B.I(PM) B.I(PN) MT SC

2000 52.4 28.6 - - 23.8 9.5
- - 34.5 17.2
2001 41.4 48.3 6.6 - 42.4 18.2
7.1 - 42.9 17.9
2002 30.3 54.5 5.4 - 37.8 16.2
2.0 - 33.3 16.7
2003 39.9 60.7 6.45 - 22.6 12.9
5.6 - 25.0 5.6
2004 37.8 48.6 - - 14.0 3.0
10.0 - 25.0 10.0
2005 33.3 50.0 - - 43.2 18.9
47.6 - 38.1 23.8
2006 48.4 71.0 29.2 - 16.7 12.5
21. - 39.1 4.35
2007 52.8 52.8 3.97 - 23.1 11.5
11.8 - 35.3 17.7
008 25.7 37.0 0 0
3.1 0 0 0
2009 30.0 25.0 9.4 6.3

2010 48.6 48.6 17

2011 61.9 57.1

2012 37.5 62.5

2013 52.2 73.9

2014 30.8 38.5

2015 52.9 52.9

2016 7.1 7.1

2017 18.8 43.8

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

PELAN SEKOLAH

18

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

PELAN KECEMASAN

19

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018 20

LAGU KEBANGSAAN
“NEGARAKU”

NEGARAKU
TANAH TUMPAHNYA DARAHKU,

RAKYAT HIDUP
BERSATU DAN MAJU.

RAHMAT BAHAGIA
TUHAN KURNIAKAN,

RAJA KITA
SELAMAT BERTAKHTA.

RAHMAT BAHAGIA
TUHAN KURNIAKAN,

RAJA KITA
SELAMAT BERTAKHTA.

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

LAGU NEGERI TERENGGANU
“SELAMAT SULTAN”

ALLAH DAULATKAN
TUANKU SULTAN,
TERENGGANU DARUL IMAN.
ALLAH PELIHARAKAN
TUANKU SULTAN
SEJAHTERA SEPANJANG ZAMAN.
ALLAH RAHMATKAN
TUANKU SULTAN
MEMERINTAH RAKYAT AMAN.

21

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

LAGU SEKOLAH
“USAHA PASTI JAYA”

Berdiri megah berwawasan
Sedia berkhidmat berjasa
Mencurah ilmu menjana jaya
Harapan warga diutama.

SK Seberang Tayor berbakti
Luhur budi ikhlas membantu
Membina bangsa sifat madani

Jadi insan maju berilmu.

Berusaha pasti berjaya
Menggapai impian mulia
Menimba ilmu penuh di dada
Moga harapan jadi nyata.

Pada guru kami berjanji
Ilmu sentiasa dicari

Bentuk peribadi yang terpuji
Amal bakti berbudi.

Bentuk peribadi yang terpuji
Amal bakti berbudi.

22

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

PIAGAM PELANGGAN SKST

Kami warga SKST dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami :

MURID
~ Memastikan kebajikan dan keselamatan semua murid diutamakan.

~ Memastikan semua murid mendapat pengajaran dan pembelajaran mengikut
jadual waktu yang telah ditetapkan.

~ Memastikan semua kerja murid akan disemak dengan teliti dalam jangka masa
selewat-lewatnya dua hari selepas diberi.

IBU BAPA DAN PELAWAT
~ Memastikan ibu bapa dan pihak yang berurusan dengan kami dilayan dengan

mesra, cepat dan memuaskan hati.

~ Memastikan segala aduan daripada ibu bapa/waris akan mendapat layanan dan
perhatian serta tindakan segera.

~ Memastikan setiap laporan pentaksiran murid akan sentiasa dimaklumkan
kepada ibu bapa/waris selewat-lewatnya dua minggu selepas pentaksiran dibuat.

GURU DAN STAFF
~ Memastikan pengagihan waktu mengajar yang seimbang mengikut opsyen.

~ Memastikan setiap guru dan staff memdapat peluang latihan untuk
meningkatkan kemahiran sekurang-kurangnya tujuh hari setahun.

~ Memastikan guru-guru dan staff sokongan yang baru bertugas menerima gaji
dalam tempoh paling lama dua bulan bertugas.

~ Memastikan agihan tugas dibuat secara adil dan saksama.
STAKEHOLDER
~ Memastikan setiap laporan atau data yang diminta oleh PPD, JPN atau KPM

akan dihantar sebelum masa yang telah ditetapkan.

~ Memastikan segala urusan surat menyurat dengan PPD, JPN atau KPM
berbalas dalam tempoh paling lama tiga hari.

~ Memastikan setiap program atau aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah akan
berlandaskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(PPPM).

23

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

SENARAI GURU DAN AKP

Bil Nama No. KP Jawatan/Gred N0.HP

1 Rosnani bt. Idris 621122115108 GB/DG44 KUP 0139760648

2 Aminah bt. Embong 710820115142 PKP/DG42 KUP 0139230911

3 W. Sitina bt. W. Ismail 630527035776 PKHEM/DG34 KUP 0199445390

4 Anidah bt. Ngah 660208115384 PKKK/DG34 KUP 0199794944

5 Hasal Masri b. Muda 731015115089 GP/DG44 KUP 0139835447

6 M. Nor Fadhlan b. Nayan 810827146337 GP/DG44 KUP 0199314478

7 Noor Haslina bt. Ramli 811007115142 GP/DG44 KUP 01126702073

8 Norazman b. Nor 660819035601 GP/DG44 KUP 0139795219

9 Roslina bt. Mohamad 771026115486 GP/DG44 KUP 0199184346

10 Shahuda b. Alias 820627145881 GPM/DG44 KUP 0139906600

11 W. Nur Elliza W. Muhd 780524035176 GP/DG44 KUP 01110902939

12 Zainon bt. Othman 680629115086 GP/DG44 KUP 0194545141

13 A. Saufi b. Mahmud 850428115839 GP/DG41 0193690425

14 Ghazali b. Jusoh 771114115371 GP/DG42 KUP 0179214016

15 Nur Fatiha Akmal Yusah 840912146224 GP/DG42 KUP 0167353326

16 Salmiyah bt. Ali 770111115216 GP/DG42 KUP 0137537954

17 Hasnah bt. Hasan 830921036028 GP/DG41 0138989854

18 M. Faiz Syahmi M. Sidek 880302115371 GD/DG41 0174225281

24

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

19 Noor ‘Ain bt. Moider 890422115156 GP/DG41 01125679352
GP/DG41 0148107361
20 Nor Fadhilah Ab. Ghani 791028035576 GP/DG41 0129839924
GP/DG41 01125578435
21 Nur Hidayah Kamarudin 841223115320 GP/DG34 KUP 01110873103

22 Rasniza bt. Sidek 850507115706

23 Tn. Sh. Rubiah Tn. Sidek 611111115146

1 Nor Hafizah bt.Mat Din 770807115222 PT/N22 KUP 0199746101
PPM/N19 0199622406
2 Rafidah bt.Abd.Razak 821108115458 PPM/N19 0199925084
PO/N11 0132707076
3 Wahidah bt.Khairulanuar 930118115106

4. Mohammad Fais Che Ya 840603115109

25

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

SENARAI GURU KELAS DAN
RAKAN GURU

Kelas Nama Guru Kelas Nama Rakan Guru

Pra Sekolah Pn. Roslina bt. Mohamad PPM

PPKI(A) Pn. Hasnah bt. Hasan PPM

PPKI(B) Pn. Noor ‘Ain bt. Moider PPM

1 Ibnu Sina Pn. Zainon bt. Othman Cik Rasniza bt. Sidek

2 Ibnu Khaldun Pn. Nor Fadhilah bt. Abdul Ghani Pn.Salmiyah bt.Ali

3 Ibnu Thaimiyah Pn. Nur Fatiha Akmal bt.Yusah En. Ahmad Saufi b.Mahmud

4 Ibnu Khathir Pn. Wan Elliza bt. Wan Muhammad Pn.Nur Hidayah bt.Kamarudin

5 Ibnu Qayyum En. Mohd Nor Fadhlan b. Nayan En. Ghazali b. Jusoh

6 Ibnu Majjah En. Norazman b. Nor En.M. Faiz Syahmi b.M.Sidek

26

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

TANGGUNGJAWAB GURU KELAS
DAN RAKAN GURU

~ Bertanggungjawab memastikan semua murid dalam kelas tersebut mempunyai
satu set kerusi meja yang sesuai digunakan sepanjang sesi persekolahan.

~ Bertanggungjawab membantu jawatankuasa SPBT dalam memastikan setiap
murid dalam kelas tersebut mendapat satu set buku teks sebelum sesi
persekolahan bermula.

~ Memastikan kelas sentiasa berada di dalam keadaan kondusif untuk pengajaran
dan pembelajaran.

~ Memastikan kehadiran murid direkod setiap hari persekolahan dalam jadual
kedatangan dan menghantarnya ke pejabat selewat-lewatnya pukul 9.00 pagi.

~ Bertanggungjawab dalam membantu PK HEM dalam urusan “key-in” kehadiran
murid dalam e-kehadiran selewat-lewatnya pukul 9.00 pagi setiap hari
persekolahan.

~ Bertanggungjawab memberi peringatan kepada ibu bapa/ waris sekiranya murid
tidak hadir ke sekolah secara bertulis.

~ Memastikan buku jadual kehadiran murid dilengkapi butir-butir peribadi murid
termasuk hal-hal berkaitan pewaris murid.

~ Bertanggungjawab dalam memastikan fail peribadi murid mengandungi semua
dokumen yang diperlukan.

~ Sentiasa mengingatkan semua murid di kelas tersebut tentang tanggungjawab
menjaga kebersihan kelas dan keselamatan diri ketika berada di dalam kelas.

~ Rakan Guru hanya bertanggungjawab memainkan peranan Guru Kelas semasa
ketiadaan guru kelas bukan mengambil alih tanggungjawab Guru Kelas.

27

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

SENARAI PENYELARAS
BILIK-BILIK KHAS

Bil. Bilik Khas Penyelia Penyelaras
1 Surau j-QAF PKKK Cik Rasniza bt. Sidek
2 Perpustakaan PKP En. Shahuda b. Alias
3 Bilik BBM PKP En. Ghazali b. Jusoh
4 Bilik ICT PKP Pn. Nur Hidayah bt. Kamarudin
5 Bilik vle Frog PKP Pn. Nur Hidayah bt. Kamarudin
6 Bilik Muzik PKP Pn. W. Nur Elliza W. Muhammad
7 Bilik PPSR PKP En. M. Faiz Syahmi b. M. Sidek
8 Bilik SPBT PKHEM Pn. Salmiyah bt. Ali
9 Pejabat PKP Pn. Nor Hafizah bt. Mat Din
10 Bilik Guru PKKK
11 Bilik Bimbingan & Kaunseling PKHEM S/U KGKT
12 Bilik Mesyuarat PKP Pn. Tn.Sh. Rubiah bt.Tn. Sidek
13 Bilik Linus PKP
14 Bilik Seni PKP Pn. Roslina bt. Mohamad
15 Bilik Rawatan & Kesihatan PKHEM Pn. Zainon bt. Othman
16 Bilik Operasi PS1M PKHEM
17 Bilik Sains PKP Pn. Nur Fatiha Akmal bt. Yusah
18 Bengkel RBT PKP Pn. Nor Fadhilah bt. Abdul Ghani

En. Hasal Masri b. Muda
En.M. Faiz Syahmi b.Mohd Sidek
En. Mohd Nor Fadhlan b.Nayan

28

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018 PKHEM Pn. Noor ‘Ain bt. Moider
PKHEM Pn. Noor ‘Ain bt. Moider
19 Bilik Makan Guru PKKK Pn. Roslina bt. Mohamad
20 Ruang Makan Murid PKHEM
21 Dewan Sri Tayor PKHEM Cik Rasniza bt. Sidek
22 Sudut RMT PKHEM Pn. Noor ‘Ain bt. Moider
23 Sudut Kantin En. Hasal Masri b.Muda
24 Sudut PS1M PKP Pn. Tn.Sh Rubiah bt.Tn. Sidek
25 Bilik Audio Visual PKKK
26 Kedai KGKT PKKK Pn. Salmiyah bt. Ali
27 Bilik P.Jasmani & Sukan PKKK Pn. Nor Fadhilah bt. Abdul Ghani
28 Bilik Kokurikulum PKKK
29 Dewan PIBG PKKK Cik Noor Haslina bt. Ramli
30 Surau Sekolah PKKK En. Norazman b.Nor
31 Rumah Pengakap PKKK
32 Rumah TKRS PKP En. Ahmad Saufi b. Mahmud
33 Galeri Sekolah PKKK Cik Noor Haslina bt. Ramli
34 Bilik Gerakan PIBG En. Ghazali b. Jusoh
Pn. Hasnah bt. Hasan
Cik Rasniza bt. Sidek

29

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

TANGGUNGJAWAB
PENYELARAS

BILIK-BILIK KHAS

~ Membantu Guru Besar memastikan bilik-bilik berkenaan sentiasa berada di
dalam keadaan kondusif.

~ Memastikan kebersihan dan keselamatan bilik-bilik berkenaan sentiasa diselia
untuk penggunaan murid dan guru.

~ Menyediakan jadual penggunaan jika berkaitan dan memastikan setiap
penggunaan dicatat dalam buku rekod penggunaan.

~ Memastikan buku rekod penggunaan ditandatangani oleh Penolong Kanan
berkenaan sebulan sekali.

~ Menampal senarai inventori berkaitan di ruang yang mudah dilihat oleh guru.

~ Memastikan pekerja swasta membersihkan bilik-bilik berkenaan sekurang-
kurangnya dua kali seminggu.

~ Menyediakan panduan dan peraturan penggunaan bilik-bilik tersebut dan
ditampal di ruang yang mudah dilihat oleh guru dan murid.

~ Memastikan tiada murid yang masuk ke bilik-bilik berkenaan tanpa guru.

30

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

JADUAL
TUGASAN MINGGUAN GURU

Minggu Tarikh Kumpulan Nama Guru
1 A
2 01.01 B 1. En.Norazman b.Nor
3 - C 2. Pn.W. Nur Elliza bt.W.Muhamad
4 D 3. Cik Noor Haslina bt.Ramli
5 04.01 E
6 F 1. En.Mohd Nor Fadhlan b.Nayan
7 07.01 A 2. Pn.Nur Hidayah bt Kamarudin
8 - B 3. Pn.Tn.Sh.Rubiah bt Tn.Sidek
9 C
11.01 1. En.Shahuda b.Alias
2. Roslina bt Mohamad
14.01 3. Pn.Zainon bt.Othman Mublaf
-
1. En.M.Faiz Syahmi b.Mohd Sidek
18.01 2. Pn.Nur Fatiha Akmal bt.Yusah
3. Cik Rasniza bt.Sidek
21.01
- 1. En.Ahmad Saufi b.Mahmud
2. Pn.Hasnah bt Hasan
25.01 3. Nor Fadhilah bt.Abdul Ghani

28.01 1. En.Hasal Masri b.Muda
- 2. Pn.Salmiyah bt.Ali
3. Pn.Noor Ain bt.Moider
01.02
1. En.Norazman b.Nor
04.02 2. Pn.W. Nur Elliza bt.W.Muhamad
- 3. Cik Noor Haslina bt.Ramli

08.02 1. En.Mohd Nor Fadhlan b.Nayan
2. Pn.Nur Hidayah bt Kamarudin
11.02 3. Pn.Tn.Sh.Rubiah bt Tn.Sidek
-
1. En.Shahuda b.Alias
15.02 2. Roslina bt Mohamad
3. Pn.Zainon bt.Othman Mublaf
18.02
- 31

22.02

25.02
-

01.03

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018 1. En.M.Faiz Syahmi b.Mohd Sidek
D 2. Pn.Nur Fatiha Akmal bt.Yusah
04.03
10 - 3. Cik Rasniza bt.Sidek

08.03 1. En.Ahmad Saufi b.Mahmud
E 2. Pn.Hasnah bt Hasan
11.03
11 - 3. Nor Fadhilah bt.Abdul Ghani

15.03 1. En.Hasal Masri b.Muda
F 2. Pn.Salmiyah bt.Ali
25.03
12 - 3. Pn.Noor Ain bt.Moider

29.03 1. En.Norazman b.Nor
A 2. Pn.W. Nur Elliza bt.W.Muhamad
01.04
13 - 3. Cik Noor Haslina bt.Ramli

05.04 1. En.Mohd Nor Fadhlan b.Nayan
B 2. Pn.Nur Hidayah bt Kamarudin
08.04
14 - 3. Pn.Tn.Sh.Rubiah bt Tn.Sidek

12.04 1. En.Shahuda b.Alias
C 2. Roslina bt Mohamad
15.04
15 - 3. Pn.Zainon bt.Othman Mublaf

19.04 1. En.M.Faiz Syahmi b.Mohd Sidek
D 2. Pn.Nur Fatiha Akmal bt.Yusah
22.04
16 - 3. Cik Rasniza bt.Sidek

26.04 1. En.Ahmad Saufi b.Mahmud
E 2. Pn.Hasnah bt Hasan
29.04
17 - 3. Nor Fadhilah bt.Abdul Ghani

03.05 1. En.Hasal Masri b.Muda
F 2. Pn.Salmiyah bt.Ali
06.05
18 - 3. Pn.Noor Ain bt.Moider

10.05 1. En.Norazman b.Nor
A 2. Pn.W. Nur Elliza bt.W.Muhamad
13.05
19 - 3. Cik Noor Haslina bt.Ramli

17.05 1. En.Mohd Nor Fadhlan b.Nayan
B 2. Pn.Nur Hidayah bt Kamarudin
20.05
20 - 3. Pn.Tn.Sh.Rubiah bt Tn.Sidek

24.05

32

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

21 27.05 C 1. En.Shahuda b.Alias
- D 2. Roslina bt Mohamad
E 3. Pn.Zainon bt.Othman Mublaf
31.05 F
A 1. En.M.Faiz Syahmi b.Mohd Sidek
03.06 B 2. Pn.Nur Fatihah Akmal bt.Yusah
22 - C 3. Cik Rasniza bt.Sidek
D
07.06 E 1. En.Ahmad Saufi b.Mahmud
F 2. Pn.Hasnah bt Hasan
24.06 A 3. Nor Fadhilah bt.Abdul Ghani
23 -
1. En.Hasal Masri b.Muda
28.06 2. Pn.Salmiyah bt.Ali
3. Pn.Noor Ain bt.Moider
01.07
24 - 1. En.Norazman b.Nor
2. Pn.W. Nur Elliza bt.W.Muhamad
05.07 3. Cik Noor Haslina bt.Ramli

08.07 1. En.Mohd Nor Fadhlan b.Nayan
25 - 2. Pn.Nur Hidayah bt Kamarudin
3. Pn.Tn.Sh.Rubiah bt Tn.Sidek
12.07
1. En.Shahuda b.Alias
15.07 2. Roslina bt Mohamad
26 - 3. Pn.Zainon bt.Othman Mublaf

19.07 1. En.M.Faiz Syahmi b.Mohd Sidek
2. Pn.Nur Fatihah Akmal bt.Yusah
22.07 3. Cik Rasniza bt.Sidek
27 -
1. En.Ahmad Saufi b.Mahmud
26.07 2. Pn.Hasnah bt Hasan
3. Nor Fadhilah bt.Abdul Ghani
29.07
28 - 1. En.Hasal Masri b.Muda
2. Pn.Salmiyah bt.Ali
02.08 3. Pn.Noor Ain bt.Moider

05.08 1. En.Norazman b.Nor
29 - 2. Pn.W. Nur Elliza bt.W.Muhamad
3. Cik Noor Haslina bt.Ramli
09.08
1. En.Mohd Nor Fadhlan b.Nayan
12.08
30 - 33

16.08

26.08
31 -

30.08

02.09

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018 B 2. Pn.Nur Hidayah bt Kamarudin
C 3. Pn.Tn.Sh.Rubiah bt Tn.Sidek
32 - D
06.09 E 1. En.Shahuda b.Alias
F 2. Roslina bt Mohamad
09.09 A 3. Pn.Zainon bt.Othman Mublaf
33 - B
C 1. En.M.Faiz Syahmi b.Mohd Sidek
13.09 D 2. Pn.Nur Fatihah Akmal bt.Yusah
E 3. Cik Rasniza bt.Sidek
16.09 F
34 - A 1. En.Ahmad Saufi b.Mahmud
2. Pn.Hasnah bt Hasan
20.09 3. Nor Fadhilah bt.Abdul Ghani

23.09 1. En.Hasal Masri b.Muda
35 - 2. Pn.Salmiyah bt.Ali
3. Pn.Noor Ain bt.Moider
27.09
1. En.Norazman b.Nor
30.09 2. Pn.W. Nur Elliza bt.W.Muhamad
36 - 3. Cik Noor Haslina bt.Ramli

04.10 1. En.Mohd Nor Fadhlan b.Nayan
2. Pn.Nur Hidayah bt Kamarudin
07.10 3. Pn.Tn.Sh.Rubiah bt Tn.Sidek
37 -
1. En.Shahuda b.Alias
11.10 2. Roslina bt Mohamad
3. Pn.Zainon bt.Othman Mublaf
14.10
38 - 1. En.M.Faiz Syahmi b.Mohd Sidek
2. Pn.Nur Fatihah Akmal bt.Yusah
18.10 3. Cik Rasniza bt.Sidek

21.10 1. En.Ahmad Saufi b.Mahmud
39 - 2. Pn.Hasnah bt Hasan
3. Nor Fadhilah bt.Abdul Ghani
25.10
1. En.Hasal Masri b.Muda
28.10 2. Pn.Salmiyah bt.Ali
40 - 3. Pn.Noor Ain bt.Moider

01.11 1. En.Norazman b.Nor
2. Pn.W. Nur Elliza bt.W.Muhamad
04.11 3. Cik Noor Haslina bt.Ramli
41 -
34
08.11

11.11
42 -

15.11

18.11
43 -

22.11

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

TANGGUNGJAWAB GURU
TUGASAN MINGGUAN

~ Setiausaha jawatankuasa disiplin (En.Ghazali b.Jusoh)) dikecualikan daripada
tugasan mingguan kerana beliau akan memantau pemimpin kecil menjalankan
tugas mereka .

~ Setiap guru bertanggungjawab memastikan kerjasama dan keharmonian kerja
berpasukan terjaga selaras etika keguruan.

~ Agihan tugas bagi memantau dan menyelia murid di dewan adalah
tanggungjawab bersama.

~ Memastikan perjalanan perhimpunan mingguan setiap pagi Ahad dan
perhimpunan setiap pagi Isnin hingga Selasa berjalan lancar dan mematuhi
masa yang diperuntukkan dalam jadual waktu.

~ Memastikan tahap disiplin murid terkawal sepanjang minggu bertugas. Membuat
laporan kepada guru bimbingan dan kaunseling seandainya terdapat
perlanggaran disiplin bagi dipanjangkan kepada guru disiplin.

~ Memastikan tahap kebersihan kawasan sekolah terutama tandas berada dalam
keadaan kondusif untuk digunakan oleh guru dan murid.

~ Mengiringi murid yang cedera atau sakit ke klinik berhampiran dan menghubungi
waris murid tersebut.

~ Mencatat laporan harian dan mingguan ke dalam Buku Laporan Guru Bertugas
Mingguan.

~ Membuat laporan di perhimpunan mingguan pada minggu berikutnya.

35

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

PERINCIAN TAKWIM
PERSEKOLAHAN

Penggal Mula Akhir Jumlah Hari Jumlah Minggu

Persekolahan Persekolahan 23
20
01.01.18 31.01.18 11
54 11
01.02.18 28.02.18
09 01
01.03.18 15.03.18
05
Jumlah Hari 22
23
Cuti Pertengahan Penggal 1 05
(16.03.18 – 24.03.18) 55 11

25.03.18 31.03.18 16 02

1 01.04.18 30.04.18 05
23
01.05.18 31.05.18 12
40 08
01.06.18 07.06.18
09 01
Jumlah Hari
05
Cuti Pertengahan Tahun 21
(08.06.18 – 23.06.18) 23
16
24.06.18 30.06.18 65 13

01.07.18 31.07.18 39 5

01.08.18 16.08.18

Jumlah Hari

Cuti Pertengahan Penggal 2
(17.08.18 – 25.08.18)

2 26.08.18 31.08.18

01.09.18 30.09.18

01.10.18 31.10.18

01.11.18 22.11.18

Jumlah Hari

Cuti Akhir Tahun
(23.11.18 – 31.12.18)

36

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

HARI KELEPASAN AM NEGERI
TERENGGANU

Tarikh

Bil. Cuti Sempena Hari Masihi Hijrah
Jumaat 16.02.18
1 Tahun Baru Cina Sabtu 17.02.18 30 J’Awal
01 J’Akhir
2 Sempena Tahun Baru Cina Ahad
Ulang Tahun Pertabalan Sultan 18.02.18 02 J’Akhir
Sabtu
3 Terengganu 04.03.18 16 J’Akhir
Hari Keputeraan Sultan Khamis
26.04.18 10 Sya’ban
4 Terengganu Selasa
01.05.18 15 Sya’ban
5 Hari Pekerja Selasa
29.05.18 13 Ramadhan
6 Hari Wesak Sabtu
02.06.18 17 Ramadhan
7 Nuzul Al-Quran Ahad
Jumaat 03.06.18 18 Ramadhan
8 Sempena Nuzul Al-Quran 15.06.18 01 Syawal
Sabtu 16.06.18 02 Syawal
9 Hari Raya Aidil Fitri
Ahad 17.06.18 03 Syawal
10 Sempena Hari Raya Aidil Fitri Rabu 22.08.18 10 Zulhijjah
Khamis 23.08.18 11 Zulhijjah
11 Hari Raya Aidil Adha
Jumaat 31.08.18 19 Zulhijjah
12 Hari Kebangsaan
Hari Keputeraan Seri Paduka Ahad 09.09.18 28 Zulhijjah

13 Baginda Yang di Pertuan Agong Selasa 11.09.18 01 Muharam

14 Awal Muharam Ahad 16.09.18 06 Muharam

15 Hari Malaysia Selasa 06.11.18 28 Safar
20.11.18 12 R’Awal
16 Deepavali Selasa 25.12.18 17 R’Akhir

17 Maulidur Rasul Selasa

18 Krismas

37

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

JADUAL PEMBAYARAN GAJI

Bulan Tarikh Hari Catatan
Januari 25.01 Khamis Tahun Baru Cina
Februari 08.02 Khamis
22.03 Khamis Hari Raya Aidil Fitri
Mac 25.04 Rabu Hari Raya Aidil
April 24.05 Khamis Adha
Mei 07.06 Khamis
Jun 25.07 Rabu Deepavali
Julai 14.08 Selasa
Ogos 25.09 Selasa
September 25.10 Khamis
Oktober 22.11 Khamis
November 24.12
Disember Isnin

38

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN

Tarikh Hari Aktiviti Kumpulan Penyelia Tindakan
Sasaran

DISEMBER 2017

20.12 Rabu Mesyuarat Semua Guru S/U JK
Pengurusan 2018 Pentadbir Besar Pengurusan
kali pertama
Sekolah

21.12 Khamis

24.12 Ahad

25.12 Isnin CUTI HARI NATAL

26.12 Selasa

27.12 Rabu Mesyuarat Guru Semua guru Guru S/U JK
sesi 2018 kali Besar Pengurusan
pertama
Guru Sekolah
Mesyuarat KGKT Semua ahli Besar S/U JK KGKT
KGKT
S/U JK
28.12 Khamis Mesyuarat JK Semua guru PKP Kurikulum
Kurikulum Semua guru PKP sekolah
Sekolah 2018
kali pertama GPM

Mesyuarat JK 39
PSS 2018 kali

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

pertama
(Mesyuarat JK
kecil di bawah
PSS berjalan
serentak)

30.12 Sabtu Mesyuarat JK Semua guru PKHEM S/U JK HEM
31.12 Ahad PKKK Sekolah
HEM Sekolah
S/U JK
2018 kali pertama Kokurikulum

Mesyuarat JK Semua guru sekolah
S/U JK
Kokurikulum Pendaftaran

2018 kali pertama S/U JK Kedai
KGKT
Pendaftaran Semua PKHEM
Tahun 1 dan Guru Kelas S/U JK SPBT
Prasekolah,
S/U JK KGKT
Pendaftaran
Semula Tahun 2 PT
– 6.

Penjualan buku Semua PKKK
tulis murid

Agihan buku teks Semua PKHEM
murid

Gotong royong Semua guru PKKK
mengemas dan
menceriakan bilik
guru

Gotong royong Semua AKP PKP
mengemas dan dan
menceriakan
pentadbir

JANUARI 2018

01.01 Isnin Sessi Semua guru Guru PKP
persekolahan dan murid Besar
2018 bermula Guru bertugas
Semua PKKK 40
Bacaan Yaasin warga

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018 mingguan

oleh semua murid Tayorian

02.01 Selasa Pelancaran Murid-murid PKHEM S/U JK
Program Transisi Tahun 1 Bimbingan &
Tahun 1 dan dan Kaunseling
Prasekolah
Prasekolah

03.01 Rabu

04.01 Khamis

07.01 Ahad Mesyuarat JK AJK yang Guru S/U JK PPSR
PPSR dan dialog terlibat Besar
prestasi kali
pertama

08.01 Isnin Mesyuarat JK AJK yang Guru S/U JK
Linus, Pemulihan terlibat Besar Linus,Pemulihan
dan Protim kali
pertama dan Protim

09.01 Selasa

Latihan merentas Semua PKKK S/U Sukan
desa murid Sekolah
Tahap 2

10.01 Rabu Latihan merentas Semua PKKK S/U Sukan
desa murid Sekolah
Tahap 2

11.01 Khamis Pertandingan Semua PKKK S/U Sukan
Merentas Desa murid Sekolah
peringkat sekolah Tahap 2

13.01 Sabtu Gotong royong Ibu bapa PKKK S/U PIBG
41

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

membersih dan Tahap 2,
menceriakan AJK PIBG
dewan lama, bilik dan semua
gerakan PIBG
dan Galari guru
Tayorian

14.01 Ahad Majlis Semua PKHEM S/U JK Disiplin
penyerahan pengawas
watikah
perlantikan
pengawas

15.01 Isnin

16.01 Selasa

17.01 Rabu Majlis Cakna Semua ibu PKHEM S/U JK
Waris Tahun 6 bapa murid Bimbingan &
kali pertama Kaunseling
Tahun 6

18.01 Khamis Majlis penutup Semua PKHEM S/U JK
Program Transisi murid Bimbingan &
dan Sekolah Tahun 1 Kaunseling
Penyayang dan
Tahun 1 Prasekolah

21.01 Ahad

22.01 Isnin Majlis Semua guru PKHEM S/U JK
dan murid Bimbingan &
perlancaran Tahun 6 Kaunseling
Program “Muridku
Anakku”

23.01 Selasa

42

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

24.01 Rabu

25.01 Khamis

26.01 Jumaat Mesyuarat Agong Semua ibu Guru S/U JK PIBG
PIBG bapa Besar
2017

28.01 Ahad

29.01 Isnin

30.01 Selasa

31.01 Rabu

FEBRUARI 2018

01.02 Khamis Kem Kesedaran Semua PKHEM S/U JK
dan Jati Diri Murid murid PKKK Bimbingan &
Tahun 6 bermula. Tahun 6 Kaunseling

Majlis Solat Hajat Semua ibu S/U JK Surau
dan Bacaan bapa murid Sekolah
Yaasin Ibu bapa
& murid Tahun 6 Tahun 6
kali pertama

03.02 Sabtu Penutup Kem Semua PKHEM S/U JK
Kesedaran dan murid Bimbingan &
Jati Diri Murid Tahun Kaunseling
Tahun 6

43

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

04.02. Ahad

05.02 Isnin Majlis Pelancaran Semua PKP S/U JK Nilam
Kem Membaca 1 warga
Malaysia dan sekolah
Nilam peringkat
sekolah

06.02 Selasa

07.02 Rabu Majlis Titisan Semua ibu PKHEM S/U JK
Kasih( Cakna bapa murid Bimbingan &
Linus) kali linus dan Kaunseling
pertama pemulihan

08.02 Khamis

11.02 Ahad Kelas Ceria Semua PKP S/U JK PPSR
Petang Tahun 6 murid
bermula Tahun 6

12.02 Isnin

13.02 Selasa Kunjungan Semua PKP S/U JK PPSR
Tautan Kasih Murid tahun
Anak-Anak Tahun
6 Tayorian ke SM 6
Imtiyaz Dungun
dan SM Sains
Dungun

14.02 Rabu

15.02 Khamis CUTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA

44

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

18.02 Ahad CUTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA

19.02 Isnin CUTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA

20.02 Selasa

21.02 Rabu Pelancaran KSIB, Semua PKHEM S/U JK Hal
PPIBK dan warga Ehwal Murid
Persatuan bekas sekolah
murid SKST

22.02 Khamis Kem Kepimpinan Semua PKHEM S/U JK
dan Motivasi pemimpin Bimbingan &
Pemimpin Kecil Kaunseling
bermula kecil
sekolah

24.02 Sabtu Majlis penutup Semua PKHEM S/U JK
Kem Kepimpinan pemimpin Bimbingan &
dan Motivasi Kaunseling
Pemimpin Kecil kecil
sekolah

25.02 Ahad Mesyuarat JK AJK yang Guru S/U JK PPSR
PPSR dan dialog terlibat Besar
prestasi kali dua

26.02 Isnin Mesyuarat JK AJK yang Guru S/U JK
Linus, Pemulihan terlibat Besar Linus,Pemulihan
dan Protim kali
kedua dan Protim

27.02 Selasa

28.02 Rabu

45

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

MAC 2018

01.03 Khamis Temasya Sukan Semua PKKK S/U Sukan
Tahunan warga Sekolah
Tayorian

04.03 Ahad CUTI SEMPENA HARI ULANGTAHUN PERTABALAN
KEBAWAH D.Y.M.M SULTAN TERENGGANU

05.03 Isnin

06.03 Selasa Lawatan Semua PKP GPM
Bermaklumat Pengawas
Pengawas Pusat
Sumber ke Pusat
Perpustakaan Sumber
Tun Seri Lanang
SK Kijal

07.03 Rabu

08.03 Khamis

11.03 Ahad

12.03 Isnin Pengisian borang Semua guru Guru PKP
keberhasilan kali Besar 46
pertama dan
penilaian e-
prestasi kali
pertama bermula.
(tertakluk kepada
tarikh oleh JPNT)

13.03 Selasa

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

14.03 Rabu Majlis Cakna Semua ibu PKHEM S/U JK
Waris murid bapa murid Bimbingan &
Tahun 6 kali Kaunseling
kedua Tahun 6

15.03 Khamis

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
(16.03.18 – 24.03.18)

25.03 Ahad

26.03 Isnin

27.03 Selasa Mesyuarat guru Semua guru Guru S/U JK
kali kedua Besar Pengurusan

Sekoah

28.03 Rabu Lawatan Murid PKHEM S/U JK Lawatan
bermaklumat Tahap 2 dan Rekreasi
murid Tahap 2 ke
Pusat Sains
Terengganu

29.03 Khamis

APRIIL 2018

01.04 Ahad Pelancaran Semua PKP KP Panitia
Minggu Bahasa warga B.Melayu,
Tayorian B.Inggeris dan

B.Arab

47

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

Kelas Malam Semua PKP S/U JK PPSR
PIBG bermula murid PKP GPM
Tahun 6

02.04 Isnin

03.04 Selasa Pelancaran” Semua
Gerak Gempur warga
Budaya Tayorian
Membaca” dan
Majlis Perasmian
Pondok Ilmu dan
Pondok Nilam
Tayorian oleh
Pegawai PKG

04.04 Rabu

05.04 Khamis

08.04 Ahad

09.04 Isnin Mesyuarat JK Semua guru PKKK S/U JK
Kokurikulum
Kokurikulum kali
Sekolah
kedua

10.04 Selasa

11.04 Rabu

12.04 Khamis

15.04 Ahad

48

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

16.04 Isnin Mesyuarat JK AJK yang PKP GPM
PSS kali kedua terlibat

17.04 Selasa

18.04 Rabu Mesyuarat JK AJK yang Guru S/U JK
Linus, Pemulihan terlibat Besar Linus,Pemulihan
dan Protim kali
ketiga dan Protim

19.04 Khamis Perkhemahan Semua PKKK Penyelaras Unit
Unit Beruniform murid Beruniform
peringkat sekolah Tahap 2

21.04 Sabtu Majlis Penutup Semua PKKK Penyelaras Unit
Perkhemahan murid Beruniform
Unit Beruniform Tahap 2
peringkat sekolah

22.04 Ahad

23.04 Isnin

24.04 Selasa

25.04 Rabu CUTI HARI KEPUTERAAN KEBAWAH D.Y M.M SULTAN
TERENGGANU

26.04 Khamis

29.04 Ahad Mesyuarat JK AJK yang Guru S/U JK PPSR
Besar 49
PPSR dan dialog terlibat

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”

Panduan pengurusan skst 2018

prestasi kali
ketiga

30.04 Isnin

01.05 Selasa MEI 2017

CUTI HARI PEKERJA

02.05 Rabu Mesyuarat JK Semua guru PKP S/U JK
Kurikulum Kurikulum
Sekolah kali Sekolah
kedua

03.05 Khamis

06.05 Ahad

07.05 Isnin Majlis Titisan Semua ibu PKHEM S/U JK
08.05 Selasa Kasih( Cakna bapa murid PKP Bimbingan &
Linus) kali kedua linus dan Kaunseling
pemulihan
S/U JK PPSR
Kunjungan Semua
Tautan Kasih Murid tahun
Anak-Anak Tahun
6 Tayorian ke 6
SMK Chukai dan
SMK Mak Lagam

09.05 Rabu

10.05 Khamis

13.05 Ahad Mesyuarat JK Semua guru PKKK S/U JK
50

“Pick a dream that motivates, drives and insPires you.”


Click to View FlipBook Version