The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 48

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-54014501, 2021-05-28 20:37:10

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 48

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 48

Sabtu

1

Tentatif Program

9.00 pagi Kata alu-aluan Pengerusi Majlis

Bacaan doa

Ucapan
EN MOHD RADZI BIN HARUNARRASHID
Yang Dipertua Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG)
SMK(P) Sultan Ibrahim, Johor Bahru

Ucapan
PN ROSLIZA BINTI TAIB
Pengetua SMK(P) Sultan Ibrahim,
Johor Bahru

Pembentangan Minit Mesyuarat Agung ke-47

Pembentangan Laporan Kewangan berakhir
31 Disember 2020

Perbincangan usul

Pembubaran AJK PIBG 2020/2021 dan Pelantikan
AJK PIBG 2021/2022

Pengenalan calon-calon AJK 2021/2022

Pengundian dan pelantikan AJK 2021/2020

10.00 pagi Majlis bersurai
2

Perutusan

Yang Dipertua PIBG

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam
Sejahtera.

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat Nya
kita dapat bersama-sama berkumpul di Mesyuarat Agung PIBG
kali ke-48 sesi 2021/2022

Selaku Yang Dipertua PIBG, saya mengambil kesempatan ini menzahirkan
jutaan terima kasih saya kepada barisan Ahli Jawatankuasa PIBG, khususnya para ibu
bapa yang tidak jemu-jemu memberi sokongan padu dalam menjayakan aktiviti-aktiviti
yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh PIBG. Sokongan padu daripada semua
pihak sangat diperlukan demi prestasi anak-anak sekali gus melonjakkan kecemer-
langan sekolah sama ada dalam bidang akademik mahupun kokurikulum walaupun kita
sekarang sedang pademik covid-19. Dengan itu, hasrat SMK (P) Sultan Ibrahim menjadi
Sekolah Berprestasi Tinggi akan tercapai dengan jayanya. Tidak dinafikan juga, PIBG
merupakan medium bagi ibu bapa dalam mengutarakan sesuatu perkara demi kemasla-
hatan anak-anak kita. Namun demikian, besarlah harapan saya agar para ibu bapa dan
guru dapat menggembleng tenaga dalam mengatasi masalah demi kepentingan bersa-
ma.

Bagi pihak ibu bapa, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada
barisan pentadbir dan guru-guru yang bertungkus-lumus mendidik anak-anak kami dan
mengatur pelbagai program demi meningkatkan prestasi akademik mereka dalam nor-
ma baharu ini. Berkat bimbingan dan tunjuk ajar para guru, SMK (P) Sultan Ibrahim te-
lah berjaya melahirkan ramai pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum.
Insya Allah, dengan izin Nya, usaha murni para guru dimanfaatkan anak-anak murid
menjadi modal insan yang gemilang di dunia dan akhirat.

Akhirul kalam, saya mendoakan semoga dengan semangat dan kesungguhan
yang tinggi, SMK (P) Sultan Ibrahim akan sentiasa beroleh kejayaan dan berjaya dalam
segala bidang seterusnya dapat mencapai visi kudsi dan misinya.

Sekian, terima kasih.

………………………………………….
(EN MOHD RADZI BIN HARUNARRASHID)
Yang Dipertua PIBG Sesi 2018/2019
SMK (P) Sultan Ibrahim,
Johor Bahru.

3

Perutusan

Pengetua

4

Ali Jawatankuasa

PIBG Sesi 2020/2021

Ex– officio : Pn. Rosliza binti Taib
Yang Dipertua : En. Mohd Radzi bin Harunarrashid
Naib Yang Dipertua : Pn. Siti Harlina binti Ahmad
Setiausaha Kehormat : Pn. Norma binti Mat Nor
Pen. S/U Kehormat : Pn. Nornazihan binti Muhamed
Bendahari Kehormat : Pn. Idayu Suryani binti A.Rahim
Pen. Bendahari : Pn. Nurulnadirah binti Ahamad Dormad
Setiausaha PIBK : Pn. Norizan binti Ismail
Pen. Setiausaha PIBK : Cik Lim Bee Ling

AJK PIBG (Ibu Bapa) : En Cheng Chee Kong
: Pn. Sharifah Roziah binti Syed Abdul Ghafar
: Pn. Helen Joo Shwu Fung
: En. Raman A/L Batumalai

AJK PIBG (Guru) : Pn. Sakinah
: Pn. Marfiza binti Mohtar
: Pn. Nurul Syahirah binti Mazlan
: Cik Nursuhadah binti Ramdzan

AJK Sarana KSIB : En. Mohd Nasir bin Ahmad
\ (Ibu Bapa) : En. Zulkifle bin Abdul Majid
: En. Mohd Ali bin Ahmad
: Pn. Maniza binti Sulaiman
: Pn. Salmizana binti Saniman
: Pn.Tan Moi Moi
: Pn.Kamaliza Bte Kamin
: Hj. Abdul Rahman Mohammad
: Pn. Zainuha binti Zainor

AJK Sarana KSIB (Guru) : Tn. Haji Mohd Ali Khanafiah bin Mohd Khayat.

Juruaudit 1 : Pn. Nor Faezah binti Ghazal (Guru)
2 : Pn. Haslin binti Majid (Ibu bapa)

5

Agenda Mesyuarat
kali ke –48

1.0 UCAPAN PENGERUSI
2.0 UCAPAN PENGETUA
3.0 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT

MESYUARAT AGUNG KALI KE-47
4.0 MEMBENTANG DAN MENERIMA PENYATA

KEWANGAN YANG BERAKHIR PADA 31 DISEMBER
2021
5.0 MEMBENTANG DAN MEMBAHASKAN USUL
6.0 PEMBUBARAN AHLI JAWATANKUASA 2020/2021
7.0 PENGENALAN CALON AJK PIBG 2021/2022
8.0 PENGUNDIAN DAN PELANTIKAN AJK PIBG 2021/2020
9.0 UCAPAN PENANGGUHAN

6

Ahli Jawatankuasa Biro
PESATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG]

Nama Biro AJK
Biro Pembangunan En. Cheng Chee Kong
Pn. Tan Moi Moi
Ekonomi Pn. Haslin Binti Majid

Biro Agama dan Keba- Hj. Abdul Rahman Mohammd
jikan Pn. Zainuha binti Zainor

Biro Sukan dan Ke- Pn.Sharifah Roziah Binti Syed Abdul Ghafar
budayaan En. Zulkifle Bin Abd Majid
Pn.Kamaliza Binti Kamin

Biro Pendidikan dan 4K Pn. Siti Harlina Binti Ahmad
En Raman A/L Batumalai
Pn.Maniza Hj Sulaiman

Biro Pemuafakatan Pn.Helen Joo Shwu Fung
Asrama Pn.Salmizana Binti Saniman
En. Mohd Ali bin Ahmad

7

Minit Mesyuarat

PK07/3
MINIT MESYUARAT AGUNG PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

KALI KE-47 2020/2021

Tarikh : 16 Februari 2020 (Ahad)
Masa : 08.00 pagi
Tempat : Dewan Budi, SMK (P) Sultan Ibrahim
Pengerusi : Encik Mohd Radzi bin Harunarrashid
Kehadiran : 310 orang
Nama yang hadir : Rujuk lampiran
Turut Hadir (Jika ada): -

1.0 KATA-KATA ALUAN PENGERUSI
1.1 En. Mohd Radzi bin Harunarrashid memaklumkan bahawa kehadiran
ibu bapa pada mesyuarat kali ini adalah lebih kurang 200 orang.
1.2 En. Mohd Radzi bin Harunarrashid mengucapkan ucapan terima
kasih kepada ibu bapa yang hadir ke Mesyuarat Agung Persatuan Ibu
Bapa dan Guru Kali ke-47.
1.3 En. Mohd Radzi bin Harunarrashid menjemput En. Ali Khanafiah
Bin Mohd Khayat untuk membaca doa bagi memberkati majlis.
1.4 En. Mohd Radzi bin Harunarrashid memperkenalkan barisan Ahli
Jawatankuasa ibu bapa dan guru yang dipilih tahun lepas.

2.0 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT
AGUNG PIBG KALI KE 47 SESI 2019/2020

2.1 En. Mohd Radzi bin Harunarrashid meminta Pn Norma binti Mat
Nor selaku Setiausaha Kehormat PIBG sesi 2019/2020 untuk mem-
bentangkan minit mesyuarat yang lepas untuk disahkan oleh hadirin
yang hadir ketika mesyuarat tersebut.

2.2 Pn Haniza Binti Lod mencadangkan supaya minit mesyuarat lepas
diterima.

8

2.3 Pn. Asni Binti Md.Sani menyokong cadangan tersebut.
Makluman semua

3.0 MENERIMA DAN MENGESAHKAN LAPORAN AKTIVITI
TAHUNAN PIBG SESI 2019/2020
3.1 Pn. Siti Harlina Binti Ahmad memperkenal barisan biro PIBG.
3.2 Pn. Siti Harlina Binti Ahmad membentangkan laporan aktiviti
tahunan yang telah dijalankan oleh PIBG pada sepanjang tahun.
3.3 Pn. Siti Harlina Binti Ahmad memaklumkan kepada hadirin ba
hawa segala aktiviti yang dijalankan oleh ahli PIBG telah
dimuatnaik dalam laman sesawang Facebook mereka yang
beralamat PIBG SMK SIGS.
3.4 En. Ali Khanafiah Bin Mohd Khayat mencadangkan supaya laporan
aktiviti tahunan yang lepas disahkan.
3.5 Pn Wani binti Ishak menyokong cadangan tersebut.

4.0 MENERIMA DAN MENGESAHKAN PENYATA KIRA-KIRA
PIBG SESI 2019/2020
4.1 En. Mohd Radzi bin Harunarrashid meminta Pn Idayu Suryani
Binti A.Rahim Dormad untuk membentangkan penyata kira-
Kira PIBG sesi 2019/2020.
4.2 Pn. Zainon binti Abdullah mencadangkan supaya penyata kira-
kira tersebut diterima.
4.3 Pn Nor Arushah binti Alauddin menyokong cadangan tersebut.
Makluman semua

9

5.0 MEMBENTANG DAN MEMBAHASKAN USUL
5.1 En Rahman A/L Batumalai mengusulkan sumbangan PIBG adalah
sebanyak RM150 bagi satu keluarga dan bayaran-bayaran lain
sebanyak RM100 dikekalkan.Beliau juga mengusulkan bayaran
bagi pelajar asrama untuk penyelenggaraan RM110 serta keba-
jikan & Keceriaan RM110 .Haji Abdul Rahman Mohamed meca-
dangkan supaya usul tersebut diterima. En.Roslan Bin Hussain dan
ahli mesyuarat yang terdiri daripada ibu bapa dan guru sebulat suara
menyokong cadangan tersebut.
Makluman semua

6.0 HAL-HAL LAIN
6.1 TANDAS
6.1.1 Puan Zuraidah binti Said memaklumkan pihak sekolah telah be-
rusaha membaik pulih tandas-tandas yang rosak dengan kerjasa-
ma PIBG dan sekolah juga telah mendapat peruntukan daripada
Pejabat Pendidikan Daerah sebanyak RM50,000.
6.1.2 Puan Zuraidah binti Said juga memaklumkan kebersihan tandas
tidak dapat dijaga sepenuhnya kerana sekolah kekurangan pekerja
pembersihan iatu hanya mempuyai 4 daripada 8 orang pekerja
yang sepatunya. Oleh hal yang demikian beliau memohon agar
murid-murid menjaga kebersihan tandas.
6.2 KANTIN
6.2.1 Puan Zuraidah binti Said memaklumkan bahawa kantin sekolah
Adalah kantin bergred A. Masalah keadaan kantin yang kurang
bersih hanya pada waktu kritikal iaitu selepas waktu rehat per
tama. Beliau juga memaklumkan bahawa laporan yang diterima
daripada ibu bapa dan pelajar berkenaan makanan tidak
mencukupi akan diambil tindakan oleh pihak sekolah.

10

6.3 KERUSI DAN MEJA
6.3.1 Puan Zuraidah binti Said memaklumkan bahawa dalam tempoh
dua tahun ini tidak ada bekalan kerusi dan meja daripada kemen-
terian. Pihak sekolah mengalu-alukan ibu bapa yang berkemam-
puan untuk memberikan sumbangan meja dan kerusi.
Makluman semua

KADAR SUMBANGAN PIBG SESI 2020

BIL SUMBANGAN SEMUA
TINGKATAN
1. PIBG 1 ( 1 Keluarga)
150
2. PROGRAM MOTIVASI DAN KECEMER- 50
LANGAN SEKOLAH 20
20
3. MAJALAH SEKOLAH
(1 Keluarga)

4. PROGRAM KOKURIKULUM DAN SUKAN

5. SANITARI 10

JUMLAH 250
110
10. PENYELENGARAAN & KEBAJIKAN 1 tahun
ASRAMA 110
1 tahun
PROGRAM MEMBUDAYAKAN AL-
QURAAN & KEBAJIKAN ASRAMA (Pelajar
11. Asrama)

11

7.0 UCAPAN PENANGGUHAN

7.1 En Mohd Radzi bin Harunarrashid mengucapkan terima kasih kepa-
da semua ibu bapa yang hadir. Beliau memohon kepada ibu bapa
agar terus berada di dewan untuk mengikuti program Penetapan Tar-
get PT3 dan SPM.

7.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 9.40 pagi. Makluman semua

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

..................................................... ...................................................
(PN NORMA BINTI MAT NOR) (PN ZURAIDAH BINTI SAID)
Setiausaha Kehormat PIBG, Pengetua,
SMK (P) Sultan Ibrahim, SMK (P) Sultan Ibrahim,
Johor Bahru. Johor Bahru.
20 Februari 2020 22 Februari 2020
Disemak oleh,

...............................................................................
(EN MOHD RADZI BIN HARUNARRASHID)
Yang Dipertua PIBG,
SMK (P) Sultan Ibrahim,
Johor Bahru.
22 Februari 2020

12

Senarai Kehadiran

Guru

BIL NAMA GURU

1 PN. ZURAIDAH BINTI SAID
2 PN. MOLINA BINTI MOHAMMED
3 PN. NORIJAH BINTI TUNGGAL
4 PN. SITI MAHANI BINTI ADNIN
5 PN. HJH ANISAH BINTI MOHAMED
6 PN. SUSILAWATI BINTI AHMAD
7 PN. NG MEI LEE
8 PN. NORMALA BINTI HARON
9 EN. MOHD FITRI BIN AHMAD
10 PN. ROSITA BINTI HUSIN
11 TN. HJ. MOHD ALI KHANAFIAH BIN MOHD KHAYAT
12 CIK CHEE LEE SIA
13 PN. FADZILAH BINTI ABD RAHMAN @LAHMAT
14 PN. HJH. SHARIMAH BINTI ISMAIL
15 PN. SAKINAH BINTI ALI
16 EN. SHAMSUL NAZLY BIN JUMAIN
17 PN. MADIHATURRAHMAH BINTI AMINUDIN
18 PN. HASLINA BINTI A SAMAT
19 PN. HAYATI BINTI TOBIANNY
20 PN. MALIHA BINTI MOHAMED BADRI
21 PN. NAM LIANG CHEN
22 PN. NOR HASLINDA BINTI MAT JUNOH
23 PN. NORMA BINTI MAT NOR
24 PN.NORAINA BINTI ABDULLAH
25 PN. YEW YEN KEAT
26 PN. SIA WAN YING
27 PN. NUR FARAHANA BINTI ZAKARIA

13

BIL NAMA GURU
28 PN. EFA ELFRIEDA BINTI ABU BAKAR
29 PN. NG YIN YIN
30 PN. NOR FAIZAH BINTI GHAZA
31 PN. SABRINA BINTI ZAKARIA
32 EN. ROHAZUDDIN BIN HASSAN
33 PN. NORIZAN BINTI ISMAIL
34 EN. TUAH BIN ISHAK
35 PN. MARFIZA BINTI MOHTAR
36 PN. ASMAUNI ARINA BINTI AB. WAHAB
37 PN. NORNAZIHAN BINTI MUHAMED
38 PN. NUR FATEHA BINTI ABDUL SAMAD
39 CIK NURSUHADAH BINTI MOHAMAD RAMDZAN
40 PN. NURUL ASYKIN BINTI JALIL
41 CIK NURUL AZIHA BINTI ASMUNI
42 PN. SITI NOR SUZIANA BINTI ZULKIFLI
43 PN. SITI ROSHADAH BINTI ROZARI
44 PN. SUZIANA BINTI MD SALLEH
45 PN. ZUBAIDAH BINTI OSAMAN
46 CIK LIM BEE LING
47 PN. NURUL SYAHIRAH BINTI MAZLAN
48 EN. MOHD REDZUAN BIN ZULKIPLI
49 PN. NURULNADIRAH BINTI AHAMAD DORMAD
50 PN FAIZAH BINTI IDRIS
51 EN. NG KIAN HONG
52 PN. SITI NURUL SHAHIRA BINTI MOHD FAUZI
53 PN.IDAYU SURYANI BINTI A.RAHIM

14

Senarai Kehadiran
Ibu bapa

5 DLP

BI
L NAMA ANAK
NAMA IBU /BAPA

1 ANGEL ANG YEN ANG KIAN HUAT

2 ELISHA BINTI AFANDI ANISAH MOHAMED

3 FIDELIS CHAI XIN ER JOANNE SOH

4 GENEVIENVE CHENG JHING WAYN CHENG KEE KONG

5 KOO WEN YI LAU YONG TAI

6 NAVITHAA DHANAMPALU SIVAGAMI

7 NY HUI YI NG KENG BOON

8 NITYAINI A/P NADARAJA NADARAJA SINNAKANNU

9 NOR AIN FARISYA BINTI MUHAMAD MUHAMAD FARIQ
FARIQ YATIMAN

10 NURHANISAH INSYIRAH BINTI MO-
HAMAD AZHAR MASHINA AHMAD

11 RUPADHARRSHINI A/P SIVAKUMAR S.GANDIMATH

12 SANTHIYA A/P RABART KENNADY RABART KENNADY

13 SARAH LIM MAY YEE LORRCUNE CHANG

14 SARVESWARI KAUR A/P THIVVLA KARUM KUAR
RAJAN MAGESWARI

15 SUSHMEETHA VEERA SINGHAM VEERA SINGHAM

16 SYELHA ANN A/P SANTHANADAS UMG

17 VIMALASRII RAJ LANGASVARAN VANAJA ELLAN

18 VYNJANA RAJ LANGASVARAN LANGASVARAN

15

Senarai Kehadiran
Ibu bapa

5 CENDEKIA

BIL

NAMA ANAK NAMA IBU/BAPA

1 ALLYSA EMMIL BINTI MOHD
NAJIB NORAZLINDA ABD RAHIM

2 EIRDYNA NAJIHAH BINTI ER- ERWAN NAJIHA OTHMAN
WAN NAJHAN

3 EZZA NUR AZIRA BINTI RAM-
LI RAMLI B. HT HASBINI

4 MARYAM BINTI MOHAMED
ZAINI NOR ARUSHAH

5 NELYA HANAN BINTI MD
IDRUS MOHD IDRUS B SHAH

6 NOORALIA NAZIRAH BINTI
MUHADZIR ROZILA BINTI TOPAN

7 NORANISHA BINTI KARIM KARIM ATANI

8 NUR AMISYA ELYA BINTI
AZLI ROSNAH BT ALI

9 JAZARIAH BINTI ABD HA-
NUR FAQIHAH BINTI SAHLAN MID

10 NUR KAMALA SARI BINTI TITIK TRIWIMDHARSIH
MOHD SIDEK

11 NURIN JAZLINA BINTI FEROZ ROZITA BT MD. ALI

12 NURUL AINAA AFWA NURUL ASIKIN BT YOSNI
HAMDAN

13 SALSABILA BINTI SAHRIM SAHRIM B. SAMSURI

14 SUJATHA A/P SABRALU-
SMERTHI A/P GUNALAN ANIAL

15 SYAMIMI BINTI RAHMAT RAHMAT B. JAAFAR

16

Senarai Kehadiran

Ibu bapa

5 DINAMIK

BIL

NAMA ANAK NAMA IBU / BAPA

1 BALQIS BATRISYA BINTI ZURAIDA BINTI TUMIN
MOHD RAZALI

2

IRDINA BINTI PAISAL PAISAL BIN ABDUL KADIR

3 KIRTHANAH A/P KRISHNAVENY VADIVELU
KATHIRKAMA

4 MARIAH KHAIRISYA BINTI
KHAIRUL NEZAM MAZNI BINTI BUJANG

5 MILDA ADRIANNA BINTI MASLINDA
ABUD ZAHRINN

6 NUR ADRIANA DURRAH HAFIZ AZIAN B. HARUN
BINTI HAFIZ AZLAN

7 NUR HAZUANIE BINTI HASLINA BT SULAIMAN
ZAMRI

8 NUR NABIHAH BINTI AZUAN ANIZA BT SIDIN

9 NUR NAJWATI BINTI NUR HUMAIRA BT YOUSZE-
YOUSZELAN LAN

10 NUR SHAFIQA AMYLIA ZARINA DAUD
BINTI MUHAMMAD HAZLI

11 NURDAYANA BINTI NO- NORHISAM BIN AYOB
RHISAM

12 NUREEN SABRINA BINTI REEZA HAIDA MISKAM
MOHD FEISAL

13 NURIN SABRINA BINTI NURJAFI BT ZISURAYAAH
ZULKIFLI YUSOFF

14 NURSALINA BINTI ABD RAH- NURYATI BTE ZAINAL
MAN

15 NURUL AIN NADHIRAH BASIRON YUSOF
BINTI BASIRON

16 SHARIFAH MARZUIN SHAZI- SHARIFAH ROZIAH SY. ABD
ERA BINTI SYED MAHDHAR GHAFAR

17

Senarai Kehadiran

Ibu bapa

5 ELIT

BIL NAMA ANAK NAMA IBU / BAPA

1 ALIEYA NABIHAH BINTI MOHD MOHD NIZAM
NIZAM

2 BAQESHLEE BINTI HARIZ HARIZ HASSAN

3 CECILEA ROSSITY ANAK MASEN KETHERINE ANAK JOSEPH

4 HANI SYAZWANI BINTI WALID ROSNI BT. MOHD. AMIN

5 HAYQA QURAISHAH BINTI RAM- JUMILAH BT. IBRAHIM
LEE

6 NASABILA BINTI MOHD NAZRI MOHD NAZRI

7 NOOR AINA SYUHADA BINTI MO- SITI NOR SUZIANA
HAMED NAZRI ZULKIFLI

8 NORISH AZUREEN BINTI MOHD SURAITI AMAN
YAZID

9 NUR ADILAH BINTI MOHD SALLEH NOR HAYATI JAFFAR

10 NUR AISYAH BINTI ZULKIFLEE ARIFF BIN ZULKIFLEE

11 NUR ALLESYA BATHASHA NAJIB NAJIB BIN MDHANAFUN

12 NUR FAIQAH HUMAIRA BINTI YUSUP B. MOHAMAD
YUSUP

13 NUR IFFAH HAZIQAH BINTI SA- NAFSAN
HARUM

14 NURAIN SOFIAH BINTI ZULKIFLI RAKILAH ABDULLAH

15 NURFARAH YASMIN ISMAIL KALTHOM KASSIM

16 NURFARIN NADZIRAH BINTI SALMIE
MOHD ZULKARNAIN

17 NURUL BATRISYIA BINTI MOHD MOHD HARIZAL
HARIZAL

18 SITI NURNABILAH BINTI HUSIN NORZILAN BT. IDRIS

19 YUWANESHWARY A/P SIVAGURU RAVITA AMADURAI

18

Senarai Kehadiran

Ibu bapa
4DLP

BIL

NAMA ANAK NAMA IBU/BAPA

1 ALYA SOFEA BINTI ALI AZIZAN ALI AZIZAN BIN ABDUL AZ-
IZ

2 ANG SHI HUI TAN MOI MOI

3 KESAHVINODHINI A/P GUN- LETCHUMY VAIRAVAN
ASEKARAN

4 PRATIKSHA A/P LETCHUMANAN LETCHUMANAN/ SRIVALLI

4 BITARA

BIL NAMA ANAK NAMA IBU/BAPA
NOR HASLINDA BT MAT JU-
1 NUR IMAN SOLEHAH BITI HAS
NORSEKAWE NOH

4 CENDEKIA

BIL NAMA ANAK NAMA IBU/BAPA

1 IZZ KHALISA BINTI AMRI AMRI BIN HJ JASTASIR

4 DINAMIK

BIL NAMA ANAK NAMA IBU/BAPA

1 ZAHEERA IRDINA BINTI ZAFUAN ZAFUAN BIN IBRAHIM

4 ELIT

BI NAMA IBU/BAPA
L NAMA ANAK

1 DANILA ADREYANA NOORAISHAH MAZALAN
DHIA BATRISYIA BINTI HAIRUL WANI BT A.HADIS

2 ANUAR

3 ELYSHA DIANAH BINTI EZREEN KAMALIZA KAMIN

4 HASYA DIENA BINTI MOHD NIZAM ISMAIL BAHAN

5 LEONESSE LIM JIA NING HELEN JOO

19

Senarai Kehadiran
Ibu bapa

3 DLP NAMA IBU BAPA
LIM LAY PING
BIL NAMA ANAK NURLIZA BINTI MOHD
1 ALICE THOO XING ZI ABID
LEE SUK FAN
2 AMIRA SAFIAH BINTI MD NORSIAH BINTI KAMDINI
SUHAIMI
RAJENDRAN THARMARA-
3 BAN YIE XIN JOO
LUO KANG YONG
4 DANISSHA HANNAN BINTI MOHD CHIN PEI WEI
SHUKOR K.PARAMESWARY
HON MEI CHU
5 DHANYADASHINIE A/P RAJEN- YUSRIZAL
DRAN
WANI ISHAK @ TAIB
6 FOO JING ERN
ROSMAH MOHD SIDEK
7 GOH EN TONG
PAWANESWARY
8 JANANNI A/P KUMARASAN SEET LUK SAN
POW MEI LING
9 KRISTINA LOO HUI NING

10 NUR AMNANI INSYIRAH BINTI
YUSRIZAL

11 NUR AZWA SAFRINA BINTI NOOR
AZHAR

12 NUR HANNA ADLEENA BINTI
ROSMAN

13 RUTHANA SREE

14 SEET JIA XI

16 WONG YEE MINN

20

Senarai Kehadiran

Ibu bapa

3 BITARA

BIL NAMA ANAK NAMA IBU BAPA

1 ASHA BINTI AHMAD FARID ROHA ZAINON

2 DANIA HASYA BINTI ROY AF- NORSILAH ABU BAKAR
FANDY

3 FAATIHAH BINTI MUHAMMAD FAUZIAH ISMAIL
FUAD

4 NURSUHADAH
GLORIA ABIGAIL IKAS RAMDZAN

5 HING WEN LIN TAN GEK CHOO

6 HURAIYAH MUYASSARAH NOR RAHAYU

BINTI NORJAN

7 IYLIA' LIYANA HAZIRAH BINTI MOHD HASRUL BIN
MOHD HASRUL MOHD IDRIS

8 KRISYA IMELDA BINTI MOHD HAMIDAH AHMAT
ARIF TAN

9 MARYM NUR QISTINA BINTI ROSAINI AHMAD

MUHAMMAD KHALDUN

10 NOR ALLYSYA BINTI NORZAIDI NORZAIDI BIN ANUAR

11 NORSHAFIKAH ERIANA BINTI EILIMASAYU
NORHAMIZI

12 NUR ARINA BATRISYA BINTI KHADIJAH MOHD NOR

ROSTAM

13 NURAFIFAH BINTI MOHD MOHD RADZI BIN HA-
RADZI RUNARRASHID

14 NURZULAIKA BINTI ZULKEFLI ZULKEFLI BIN KAFRIN

15 FARAHNEZ HJ HASBUL-
PUTERI NADIA BINTI HAMIDIN LAH

16 RABIATUL ADAWIYAH BINTI RADEN NORZAF-
RADEN NORZAFFARUNNISA FARUNISA BIN MISKAN

17 SANGEETA A/P RABART KEN- RABART KENNADY

NADY

18 SITI ZULAIKHA BINTI AHMAD SHAMSIAH ABDULLAH
SUFFIAN

19 SYALEEN SYAHIRAH BINTI NORASHIKIN KHALID

KAMAL

21

Senarai Kehadiran

Ibu bapa

3 CENDEKIA

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 ATANMISIKMHALIESAH BINTI MOHD ROSASLINAH BINTI ISHAK

2 DAMIA FARHANA BINTI AZIZAN NORZAILAH AHMAD

3 FSAANRAH NUR ARRISYA BINTI HAS- LAILA BINTI MOHAMAD

4 HANIS DIYANA BINTI MOHD NI- ISMAIL BAHARI
ZAM AZIZAH AHMAD

5 IMAN ADRIANA BINTI
SYAHRULAZAMIR

6 JESSFIZSALIZDA BINTI ZULKAN- IZZAIDAH KHAIRUNISSA
AIN BINTI JIFRI

7 LIM HUAI XUAN TAN GEK CHOO

8 MARSYA AINA BINTI SUHAIMI SUHAIMI BIN HAMZAH

9 MIRZA MAHIRAH BINTI MARYADI NORIZAN SADERI

10 NBIANMDPERRESEITNGKHAUR TOOR A/P JAS- SURINDER KAUR

11 NROASRHIMRDAINNA ALYA BINTI NOR NOR SUHAILA BT DAIMIN

12 NZAOKR SYAHIDAH BINTI ABD RA- KHADIJAH BINTI DAUD
13 NORIS ALISIA SUFFIYAH BINTI NORIZAN BINTI LOD

NORIS AZWIE

14 NUHA MUNEERA BINTI AHMAD NOR AZREEN
MURAD

15 NUR HIDAYAHTUL NAJLA BINTI MASITA ABU BAKAR
HASAN

16 NUR RAUDAH BINTI MOHD RAZI MOHD RAZI ABDULLAH

17 NUR SABRINA AYUNI BINTI MO- MOHD ZAMRI SAARI
HAMAD ZAMRI

18 NHUARLEWEAMFA NABILA BINTI HASFARINA BINTI HASBI

19 WQIISNTDINAANYUMAIRAH BINTI NOR AR- SUZANA

20 SITI JAMAIAH BINTI SHUHAIMI AZALINA RAYA

21 TAN YV XIN YIAU SOA FUNG

22

Senarai Kehadiran

Ibu bapa

3 DINAMIK

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 ADRIANNA DAMIA BINTI MANIZA HJ SULAIMAN
KHAIRILADNAN ARIFFIN AZMAN HASSAN

2 AIDA NAJWA BINTI AZMAN

3 ALIS SOFEA BINTI MOHD HALIMATUN ARIFF
ZAMRI

4 ALYAA KHALIESAH BINTI AH- WAN NORAZLINA
MAD

5 AMYLIA IMELDA BINTI MO- MOHD ARSHAD
HAMAD ARSHAD

6 AZLYNN NUR IZZATI BINTI ABD AZIZ
ABDUL AZIZ

7 CYNDI CHIN XIN LING ANG SIEW WI

8 DAMIA QISTINA BINTI MOHD FAKHRIAH ABD SALAM
NAJIB

9 FATIMA ZAHARA BINTI ELIAS ELIAS MARWADI

10 NARMADHA A/P V SIVAVELAN MUNISWARI A/P KUPUSAMY

11 NORAISHAH BINTI ZULKIPLI ENDAH SHARIFF

12 NUR WARDINA SYAFIAH SITI MARIA BINTI MAZALAN
BINTI ABDUL NASIR

13 NURQAISYA KAMALIA BINTI NERI SARBANI
MUZAFFAR

14 PUTERI NUR FATIHAH MOHD NORHAYATI JAAFAR
ZAINAL ABIDIN

15 PUTERI NURIN JAZLINA BINTI ROHAZLINA IBRAHIM
ABDUL WAHID

16 SITI ANNIS NAZIRA BINTI SITI ROHAIZAN
MOHD ZAINAL

17 SITI KHADEEJA BINTI AHMAD HJH SHAHIDA BT HJ HASSAN
HAMKA

18 ZAHARATUL EMYLIA ABID ROHANI SAMSUL

20 ZUHAYRA NASRYN BINTI NAZRY
NAZRY

23

Senarai Kehadiran

Ibu bapa

3 ELIT

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 ANIS HAZIQAH BINTI RAHMAT NORIAM IKSAN

2 JASMINE MD JAMIAN NORSITA BT KHAMIS

3 NIK NUR NATASYA BINTI NIK AZ- WAN EZMA ISMAIL
MAN NOOR AZLINA BT AHMAD

4 NOOR ADRIANNA BINTI ZAINI

5 NOOR NADZIRAH BINTI MOHD FAZNITA SHAMSUDIN
LOTHFI ROSMIZA BT JUSOH

6 NUR AFIQAH BINTI SUHAIMI

7 NUR ALEYA FAROUK HAWA HAZLINDA HASIM

8 NUR AMIRAH DURRAH BINTI MO- ROS HASLINDA HAMDAN
HAMED AFZAL

9 NUR ELLYSA NATASHA BINTI NOR ZITA BT MD AMIN
MOHD AZREE

10 NUR FARAHANA BINTI MOHD NOO- AZALILA BT MPHD ARIS
RAZAM

11 NUR FATIN AQILAH BINTI ZUBIR MALIHA BT MOHAMED
BADRI

12 NUR FITRI IZAINIE BINTI ISMAIL NUR FITRI BINTI ISMAIL

13 NUR HAZIRAH BINTI MOHD AFZA- NORHALIZA BINTI AMID
NIZAM ALI BIN AMIR
NOR ASHIKIN ALIAS
14 MOHD NIZAIRIN AMID
NUR NAJWA NATASYA BINTI ALI ASMAH BEBE

15 NUR QASHRINA NUREEN BINTI
SHALLEHUDIN

16 NURHANNANI QISTINA BINTI MO-
HAMAD NIZAIRIN

17 NURUL SYAFIQAH BINTI HUSSEIN

18 PUTRI DANISYA BINTI TAMAIM TAMAIM BIN AHMAD

19 PUTRI DE FATIKA BINTI SUMANI PUTRI AYUNI BINTI SUMA-
20 RAJA FARISYA DANIA NI
SITI FARIDAH SELIMIN

21 SHARIFAH NUR IZAZI BINTI SYED SYED MOHD SAFRIZAT
MOHD SAFRIZAT
24

Senarai Kehadiran

Ibu bapa

3 FUTURIS

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 AINA BATRISYIA BINTI MUHAM- NOORAIDA ISMAIL
MAD ALI

2 DAFINAH KAMILAH BINTI ROS- ROSLAN BIN HUSSAIN
LAN

3 EZMIERA BALQIS BINTI PAEZAL HAFIZAH MANAF

4 ILEESYA NATASHA BINTI KAMA- FARHANA
RUDDIN

5 ITA ILIYANA MOHD RAMDAN ROSLINDA

6 LEOW KER XUAN LEOW KAH HOCK

7 NADEERA HANEY BINTI ZOLKA- ZOLKAPALY
PALY

8 NELLY KARRISA BINTI YUSNI NOORHALIDAWATI BT JUPRI

9 NUR AFIFA BASIRAH BINTI NORAZEAN BT YAAKUB
MOHD SHAFIE SUSANTI BINTI BAHKTIAR

10 NUR AFIQAH BINTI ABDULLAH

11 NUR ALYA WAFA BINTI YUSRI YUSRI

12 NUR DINI IELLYASHA BINTI MOHD IEZAD ISMAIL
MOHD IEZAD

13 NUR MIA NIGINA BINTI MOHD MOHDFAIRUZ
FAIRUZ

14 NUR SARA UMAIRAH BINTI NA- JONAHARY
HARYZAM

15 NUR SYAZWANA BINTI SHA- JURAIHAH BINTI RUSJUNA
HARUDDIN

16 PUTERI FAKHIRA BINTI MOHD JULISZA ISHAK
FADILLAH

17 SYARIFAH NUR INSYYIRAH BINTI ROSIDAH ARIFFIN
SYED NAJIB

18 SYASYA QISTINA BINTI MOHD AMIZA ZAINI
HAIRUL NIZAM

19 WISHAL RANIA HUMAIRA BINTI RAZALI OTHMAN
RAZALI

20 YANG SHYUADA BINTI ZULKIFLI SITI EISAH

21 ZARISH QISTINA BINTI MOHD MOHD ZOOHILMI ISMAIL
ZOOLHILMI

25

Senarai Kehadiran
Ibu bapa

2 DLP

BIL NAMA ANAK NAMA IBU / BAPA

1 HANIS SOFEA BINTI SHUKRI SHUKRI BAHARUM / SITI
2 NOR AIN FAHIRA BINTI MU- RAMIZA RAMLI
MUHAMAD FARIQ YATIMAN /
HAMAD FARIQ NURHASIMAH CHE MAT

2 BITARA

BIL NAMA IBU/BAPA
NAMA ANAK
SA'EDIAH AFFANDI
AINUR MARDIHA BINTI ABDUL- YOGESWARAN A/L DANDAR-
1 LAH GAN

RASHIKA DEVI A/P YOGESWA-
2 RAN

2 CENDEKIA

BIL NAMA ANAK NAMA IBU/BAPA

1 DANIA NARSSA UMAIRA BINTI HAFIZATON ARIFFIN
NOR HISHAM

2 NUR NAFEESA NAEILA BINTI SHAHRAL HISHAM
SHARRAL HISHAM

2 DINAMIK

BIL NAMA ANAK NAMA IBU BAPA

1 ANEES BATRIESYA BINTI MU- JULIANA MUSTAFA
HAMMAD ZAKYFIKRIE POOBATHY MARIAPPAN

2 RISHIKA A/P POOBATHY

2 ELIT

BIL NAMA ANAK NAMA IBU/BAPA

1 NUR AMANINA BINTI MUZAMIR MUZAMIR SHAH
JAMILAH ABU HASAN
2 NUR DANIA AISHIKA BINTI BU- AMIZA BT ZAINI
KHARI

3 SYAZA QISTINA BINTI MOHD
HAIRUL NIZAM

4 IRDINA SAFFIYA BTE NORAZMI NOR AZMI B. RAKIMEN

2 FUTURIS

BIL NAMA ANAK NAMA IBU/BAPA

1 NURAISYA FARZANA BINTI MAZUYI
MOHD NAZZYR ASNI BINTI MD. SANI

2 NURDINIE BALQIS BINTI
ADAN

26

Senarai Kehadiran
Ibu bapa

1 AUTENTIK

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 JANANI A/P KB SAGRAN SHEDHURI A/P SEKE-
REN

2 NUHA RAFEEQAH SHAFFRIN SHAFFRIN IBRAHIM
BINTI ABDULLAH

3 NUR ALYAA NATASHA BINTI ASRI ASRI BIN KATRI

4 WONG JING HAN PAULINE

1 BITARA

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 KHUSHALINI A/P PUGALNESAN PUGALNESAN

2 LIYANA WARDIAH BINTI MOHD AZIZAH BT AHMAD
NASRUN

3 MYRA ZAHRA SOFEA BINTI AINI AZIAN
MOHD SHAHROL ABD.RAHMAN

4 NUR FATINI BINTI MOHD AFENDI SITI FIRDAOUS BT ITH-
NIN

5 SITI HAFSAH BINTI ISMAIL RUZILAD.RAHMANH
SELAMAT

6 SAFRIN ARAFAT BINTI MOHD ANIS FATHIMA
SULTAN

1 CENDEKIA

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 NUR ADREANNA BINTI MOHD AZ- SHARIZA ABD HAMID
REEN

2 NUR DAMIA KHAIRUNISSISA MOHAMED FAHMI BIN
BINTI MOHAMED FAHMI MUSTAPHA

3 SITI AISYAH KHADIJAH BINTI KAMULLAI MOHD KE-
KAMULLAI NAR

27

Senarai Kehadiran
Ibu bapa

1 DINAMIK

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 ANNISA NUR HANANI BINTI ABD HJ ABD. WAHID BIN HJ
WAHID SUHAIMI

2 IZZ DAMIA BINTI AMRI AMRI BIN HJ.JANTAN

3 NORA JASMINE BINTI RAZALI AZIZAH BINTI MOHD
4 NUR SYAFIQAH BT JOHARI YUSOF
NORA BT MOHAMMAD

1 ELIT

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 ALIESYA AFEEQA BINTI ALI MASRIAH KASIRAN

2 DIYANA BATRISYIA BINTI MOHD MOHD RUZAIMI BIN MOHD
RUZAIMI AQIL

3 DIYANA BATRISYIA BINTI MOHD SALIZA RAMLI
RUZAIMI

4 HASYA HANI BINTI HAIZAT SURAYA BINTI TUMIN

5 NURN DHANIYAH AMANINAH NUR FADZRINA BT MOHD
MOHD RIDZUAN JABAR

6 NUR HARYANA BINTI KHAIRUDIN KHAIRUDIN TAHIR

7 NURIN ADRIANA BINTI ABD HA- MOHD FAIZAL B. MOHD
MID ARIS

8 NURIN WADHIHAH BINTI AHMAD ROSLINA BINTI MD ISMAIL
HAMDAN

9 SITI KHATIJAH BINTI ZULKIFLI ZULKIFLI BIN AHMAD

10 NUR HIDAYATUL AISYAH IZIANA BT ISMAIL

28

Senarai Kehadiran
Ibu bapa

1 FUTURIS

BIL NAMA NAMA NAMA IBU BAPA

1 DAMIA HANANI BINTI MO- SITI NURBAIYAH
HAMAD HALIL

2 NUR KHAIRENA BINTI HARYANA BT JAMAL
KHAIRUL

3 NUR YASMIN BATRISYIA MASNI MARLAN
BINTI KHAIRIL ANUAR

4 NURUL ANIS BATRISYIA SITI NORDIANA TARKISI
BINTI HUSSEN

5 UMMAIRA FARIESYA BINTI NOREHAN MOHD AWAL
MOHD FADZLANI

29

Laporan Aktiviti

RUMUSAN LAPORAN AKTIVITI
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
SEPANJANG TAHUN 2020 HINGGA FEBRUARI 2021

BULAN TARIKH AKTIVITI

JANUARI 04.01.2020 TAKLIMAT ASRAMAWATI AMaL
04.01.2020 PEMBINAAN TREK DI PADANG SIGS
12.01.2020 SUMBANGAN BENDERA BARU DARI PUAN
22.01.2020 KAMALIZA KAMIN
28.01.2020 MAJLIS PELANTIKAN PEMIMPIN
28.01.2020 SOLAT HAJAT DAN DOA SELAMAT
30.01.2020 PENYAMPAIAN “NASAL MASK” KEPADA
WARGA SIGS
LARIAN SIGS DAN HARI KEUSAHAWANAN

NAIK TARAF DAN BAIK PULIH SEKOLAH
DAN ASRAMA

FEBRUARI 03.02.2020 SUMBANGAN 40 KOTAK LIMAU DARIPADA
05.02.2020 ENCIK CHENG CHEE KONG
12.02.2020 SAMBUTAN TAHUN BAHARU CINA
16.02.2020 MAJLIS MAULIDUR RASUL
MESYUARAT AGUNG PIBG DAH HARI
PENETAPAN TARGET PT3 DAN SPM

MENYELENGGARA DAN BAIK PULIH
SEKOLAH DAN ASRAMA

MAC 04.03.2020 LAWATAN PEMERIKSAAN ASRAMA
05.03.2020 TEMASYA OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE 60
20.03.2020 DI STADIUM EDUCITY
PEMBELIAAN SANITIZER UNTUK SEMUA KE-
LAS

BAIK PULIH ASRAMA

MEI 18.05.2021 PROGRAM SEMBURAN NYAH KUMAN SANI-
TIZER SEKOLAH DAN ASRAMA

JUN 23.06.2020 PROGRAM FOGGING DI SEKOLAH DAN
ASRAMA OLEH MAJLIS BANDARAYA JOHOR
BAHRU

30

Laporan Aktiviti

JULAI 07.07.2020 SUMBANGAN PENGHAWA DINGIN DARI ENCIK
OGOS 15.07.2020 CHENG CHEE KONG
26.07.2020 LAWATAN DAN PEMANTAUAN PEGAWAI PEM-
BANGUNAN SEKOLAH (PPS) BERSAMA PPD JO-
HOR BAHRU
PEMBINAAN SUSUR GAJAH DARI ASRAMA KE
SEKOLAH
BAIK PULIH KELAS DAN MAKMAL DI SEKOLAH

11.08.2020 PENYERAHAN BUNTING TIMBALAN
16.08.2020 PENGARAH JPN
30.08.2020 MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN
MAJLIS PELANCARAN BULAN KEBANGSAAN
DAN AMBANG MERDEKA

SEPTEM- 02.09.2020 PEMBINAAN SUSUR GAJAH DI SUSUR PEJALAN
BER 06.09.2020 KAKI DARI SEKOLAH KE ASRAMA
JANUARI 16.09.2020 SUMBANGAN ALAT KAWALAN LALU LINTAS
FEBUARI 19.09.2020 SAMBUTAN HARI MALAYSIA
07.01.2021 PEMASANGAN BUNTING PENANDA ARAH
31.01.2021 NAIK TARAF SEKOLAH DAN ASRAM
16.02.2021 LAWATAN PEGAWAI PPD ENCIK ABDULLAH
17.02.2021 BIN YUSOF KE ASRAMA
19- BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN RM100
20.02.2021 LAWATAN TAPAK SEKOLAH DAN ASRAMA
20.02.2021 OLEH TELEKOM MALAYSIA
PROGRAM BACAAN YASSIN DAN DOA
SELAMAT SEMPENA SPM
PEMASANGAN PENGHAWA DINGIN DI DEWAN
BUDI
KERJA-KERJA MENEBANG DAN MENCANTAS
POKOK DI ASRAMA

31

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

SMK (P) SULTAN IBRAHIM, JOHOR BAHRU

Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

PROGRAM ASRAMA

MOTIVASI PROGRAM DANA
& KOKURIKU-
PIBG MAJALAH HAL EHWAL DEWAN JUMLAH
KECEMER- SEKOLAH LUM & PENYELENG- KEBAJIKAN & SERBAGU
MURID GARAAN KECERIAAN NA
SUKAN
LANGAN

Baki pada 1 Januari (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
90,282.77 29,109.95 17,630.00 20,585.00 12,093.00 (93.91) 7,635.68 35,218.10 212,460.59
Penerimaan
32Sumbangan PIBG Murid
Sumbangan ibu bapa
Sumbangan sewa Coway 49,640.00 25,700.00 9,400.00 5,360.00 5,140.00 18,465.00 18,465.00 132,170.00
Sumbangan keperluan murid Sabah 200.00 200.00
Jumlah penerimaan 8,789.80
Jumlah besar 1,980.00 1,980.00
5,360.00 5,140.00 18,465.00 27,254.80 - 8,789.80
51,820.00 25,700.00 9,400.00 25,945.00 17,233.00 18,371.09 143,139.80
142,102.77 54,809.95 27,030.00 34,890.48 35,218.10 355,600.39

Pembayaran 5,424.00 3,600.00 1,520.40 5,424.00
650.80 650.80
Mesyuarat Agung PIBG & Penetapan Target PT3 & SPM (Nota 1) 8,870.00 9,911.60
Pengurusan PIBG (Nota 2) 5,538.08 390.00 5,538.08
33 Keselamatan Sekolah & Pengurusan Covid-19 (Nota 3) 25,511.32 27,031.72
Program Akademik (Nota 4) 8,375.00 8,375.00
Program Motivasi & Kecemerlangan (Nota 5) 13,490.00 22,040.00
Perbelanjaan penyelenggaraan infrastruktur (Nota 6) 18,440.00 3,670.00 18,781.60
Perbelanjaan penyelenggaraan & kebajikan asrama (Nota 7) 1,820.00
Insentif murid (Nota 8) 1,820.00
Program Cinta Al-Quran (Nota 9) 390.00
Hadiah sumbangan PIBG (Nota 10) 1,921.00 1,921.00
Elaun lalulintas (Nota 11) 2,610.00 2,610.00
Penyewaan water cooler / Coway (Nota 12) 8,212.00 8,212.00
Keceriaan kelas 2,700.00 2,700.00
Majalah Malar Hijau 13,490.00
Sambutan Maulidur Rasul 1,000.00 1,000.00
Temasya Sukan Tahunan 3,670.00

Khemah Unit Kokurikulum 5,500.00 8,380.00 5,500.00
Yuran Pasukan Badan Beruniform 1,150.00 8,380.00
Kebajikan Murid Sabah di Asrama 6,859.80 8,009.80
Yuran proses cek
Jumlah Pembayaran 8.50 34,886.32 8,870.00 18,681.80 - 8.50
Baki pada 31 Disember 88,128.39 9,501.09 145,552.50
Disediakan Oleh, 19,923.63 16,208.68 210,047.89
13,540.00 13,895.00 13,633.00 35,218.10

34 (IDAYU SURYANI BINTI A. RAHIM)
Bendahari PIBG Sesi 2020/2021

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
SMK (P) SULTAN IBRAHIM, JOHOR BAHRU
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

Pendapatan 2020

Faedah Simpanan Tetap 446.76
Sumbangan PIBG Murid 132,170.00
Sumbangan ibu bapa
Sumbangan sewa Coway 200.00
Sumbangan keperluan murid Sabah 1,980.00
8,789.80
143,586.56

Perbelanjaan 5,424.00
650.80
Mesyuarat Agung PIBG & Penetapan Target PT3 &
5,538.08
Pengurusan PIBG (Nota 2) 27,031.72
Keselamatan Sekolah & Pengurusan Covid-19 8,375.00
(Nota 3)
Program Akademik (Nota 4) 22,040.00
Program Motivasi & Kecemerlangan (Nota 5)
Perbelanjaan penyelenggaraan infrastruktur (Nota 18,781.60
6) 1,820.00
Perbelanjaan penyelenggaraan & kebajikan
asrama (Nota 7) 390.00
Insentif murid (Nota 8) 1,921.00
Program Cinta Al-Quran (Nota 9) 2,610.00
Hadiah sumbangan PIBG (Nota 10) 8,212.00
Elaun lalulintas (Nota 11) 2,700.00
Penyewaan water cooler / Coway (Nota 12) 13,490.00
Keceriaan kelas 1,000.00
Majalah Malar Hijau 3,670.00
Sambutan Maulidur Rasul 5,500.00
Temasya Sukan Tahunan 8,380.00
Khemah Unit Kokurikulum
Yuran Pasukan Badan Beruniform 8,009.80
Kebajikan Murid Sabah di Asrama 8.50
Yuran proses cek
145,552.50
Jumlah Perbelanjaan
-1,965.94
Kurangan Pendapatan

35

Nota Kepada Penyata Pendapatan

Nota 1 180.00 Nota 6 420.00
4,264.00 Baikpulih penghawa 7,000.00
Cenderahati PIBG dingin 5,220.00
150.00 Baik pulih Dewan 1,000.00
Makanan ibu bapa & 200.00 Budi 4,800.00
murid Ting 3 & 5 630.00 Baikpulih kelas di 3,600.00
5,424.00 Blok B 22,040.00
Banner Kerja mengecat
bangunan Blok B 855.00
Sewa kerusi 3,230.00
mesyuarat Agung Baikpulih tandas 4,000.00
Cetakan buku pro-
gram Sanitari sekolah 785.00
2,880.00
Nota 2 395.00 Nota 7 3,659.60
Jamuan Mesyuarat 74.80 Penyelenggaraan 3,300.00
AJK PIBG 181.00 Asrama 1
Fotostat & alat tulis Penyelenggaraan 72.00
650.80 Asrama 2 18,781.60
Banner Baikpulih awning
Asrama 1
Nota 3 Baikpulih tandas
Asrama 2
Safety cone & head- 356.00 Sanitari asrama
lamp
Pembersih tangan 2,100.00 Wifi Asrama 1 & 2
beralkohol 1,164.00 Sewa COWAY
Asrama
Pelitup muka 681.08 Rawatan murid
1,000.00 asrama
Termometer
Sanitasi kawasan 237.00
sekolah 5,538.08
Vest & sarung tan-
gan

36

Nota 4 Nota 8

Modul Pecutan Akhir Ting 1-5 7,260.97 Insentif murid bola baling 620.00
Modul Kecemerlangan SPM 2,648.50 Insentif murid bola jaring 400.00
Program Hikmah PT3 Insentif murid badminton 300.00
Program Hikmah SPM 900.00 Insentif murid olahraga 500.00
Bengkel Teknik Menjawab SPM 1,725.00 1,820.00
Senandung Ilmu Asrama 12,976.85 Nota 9
1520.40
27,031.72

Nota 5 4,525.00 Elaun kelas mengaji 200.00
Kuliah agama 190.00
Majlis Seribu Bintang Anugerah 3,000.00
Kem Kepimpinan Pengawas 500.00 Nota 10 390.00
Program Ceramah Motivasi Ting 3 & 5 350.00 Baju korporat AJK PIBG
Program Penghayatan Nilai Murni Kain pasang AJK PIBG 1,268.00
8,375.00 653.00
1,921.00

Nota 11 Nota 12

Elaun lalulintas (Jan) 380.00 Penyelenggaraan water cooler 292.00
Elaun lalulintas (Feb) 400.00 Sewa Coway (Jan) 660.00
Elaun lalulintas (Mac) 200.00 Sewa Coway (Feb) 660.00
Elaun lalulintas (Jun) 100.00 Sewa Coway (Mac) 660.00
Elaun lalulintas (Jul) 420.00 Sewa Coway (Apr) 660.00
Elaun lalulintas (Ogos) 340.00 Sewa Coway (Mei) 660.00
Elaun lalulintas (Sept) 400.00 Sewa Coway (Jun) 660.00
Elaun lalulintas (Okt) 370.00 Sewa Coway (Jul) 660.00
2,610.00 Sewa Coway (Ogos) 660.00
Sewa Coway (Sept) 660.00
Sewa Coway (Okt) 660.00
Sewa Coway (Nov) 660.00
Sewa Coway (Dis) 660.00
8,212.00

37

SIJIL AUDIT
PENYATA KEWANGAN

Kepada :
Ahli-ahli
Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru
SMK (P) Sultan Ibrahim
Johor Bahru
Kami telah memeriksa akaun Persatuan Ibu Bapa dan Guru-

guru SMK (P) Sultan Ibrahim, Johor Bahru yang terdiri daripada Kunci
Kira-kira pada 31 Disember 2020, Penyata Pendapatan dan
Perbelanjaan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir
31 Disember 2020 bersama-sama resit, baucer dan buku-buku akaun
PIBG SMK (P) Sultan Ibrahim, Johor Bahru.

Pada pendapat kami, akaun-akaun yang dikemukakan dan
maklumatnya adalah diakui benar berkenaan urusan PIBG SMK (P)
Sultan Ibrahim, Johor Bahru bagi tahun berakhir 31 Disember 2020

……………………………………………………..
PN.NOR FAEZAH GHAZA

Pemeriksa Kira-kira Dalaman 1
…………………………………………..

PN. HASLIN BINTI MAJID
Pemeriksa Kira-kira Dalaman 2

38

Ahli Jawatankuasa PIBG
SMK(P) Sultan Ibrahim

BIL NAMA JAWATAN

1 PN.ROSLIZA BINTI TAIB EX-OFFICIO
2 YANG DI PERTUA
3 NAIB YANG DIPERTUA
4 SETIAUSAHA
KEHORMAT
5 BENDAHARI KEHORMAT
6 AJK GURU
7 AJK GURU
8 AJK GURU
9 AJK GURU
10 AJK GURU
11 AJK IBU BAPA
12 AJK IBU BAPA
13 AJK IBU BAPA
14 AJK IBU BAPA
15 AJK IBU BAPA
16 AJK IBU BAPA
17 JURU AUDIT (GURU)
18 JURU AUDIT (IBU BAPA)

39

Catatan

Sekian, terima Kasih

40


Click to View FlipBook Version