The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ILHAM NASRAY BIN FAISAL, 2022-06-07 22:09:29

E-FOLIO ETIKA (1) (1)

E-FOLIO ETIKA (1) (1)

ASPEK-ASPEK MASALAH DAN CARA MENGATASI ISU
YANG PERKAUMAN

MEMECAHBELAHKA
N MASYARAKAT
BERBILANG KAUM

NAMA PENSYARAH: ENCIK RASHIDAN BIN
BAKRI

ISI - AHLI KUMPULAN
KANDUNGAN
- SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

- LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN

- KEPENTINGAN PERSEFAHAMAN
ANTARA KAUM

- ASPEK MEMECAHBELAHKAN
KAUM

- CARA MENGHINDARI SIFAT
PERKAUMAN

- KESIMPULAN

- RUJUKAN

PENGENALAN

-Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negarayang bercirikan
pelbagai jenis kaum serta identiti . Terdapat lebih 80 kaum dIseluruh Malaysia.Daripada
keseluruhan bangsa tersebut,terdapat tiga bangsa utama di Malaysia iaitu Melayu,Cina dan
India.Berpandukan kamus dewan, konsep masyarakat membawa maksud kepada kumpulan
manusia yang menetap bersama-sama di suatu tempat dengan megikut aturan serta cara
tersendiri dan masyrakat ini terdiri daripada beberapa kaum dan bangsa.Demikian itu ,
gabungan kedua dua istilah ini iaitu masyarakat majmukmebawa maksud kepada " satu
kumpula manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu
kesatuan, khususnya dalam aspek politik , sosial dan ekonomi di suatu tempat bagi membenuk
satu kumpulan yang mampu mewujudkan nilai bersatu padu antara satu sama lain.

MUHAMMAD FAIZ HAIKAL BIN MUHAMAD ADAM BIN MUHAMMAD DANIEL MUHAMMAD AIZAT ILHAM NASRAY BIN
MUHAMAD ZAINIZAM NORAZLEE HAKIM BIN MUHAMAD BIN AZHAR FAISAL
F2020 F2050 RAFIZ F2064 F2008
F2040

AHLI KUMPULAN

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG KAUM DI MALAYSIA

PENDAHULUAN

• Pada zaman moden ini terlalu banyak kes yang berpunca daripada Demokrasi Negara juga tidak dapat berjalan
dengan perpecahan dalam perpaduan antara kaum. Jika ianya dibiarkan perkara ini lancar. Hal sedemikian akan
menyebababkan ekonomboleh menggugat sesebuah Negara itu sendiri, ini kerana perpaduan dan Negara akan
jatuh merudum. Ketika itu Negara akan perkauman adalah tunjang utama dalam membangunkan sesebuah negara.
mengalami kemunduran dan kemerosotan. Negara juga Antara punca puncanya ialah, propaganda perkaumandi
laman sosial seperti akan di pandang rendah oleh Negara lain. Sehubungan facebook, myspace dan tagged
merupakan salah satu punca yang telah dengan itu, marilah kita sama sama berusaha menaikkan menyebabkan
berlakunya perpecahan kaum di Malaysia contohnya kejadian nama Negara. Pada saat inilah ketua Negara
Perdana
yang berlaku baru baru ini di mana seorang seorang warga cina telah memuat Menteri wajib memainkan peranan
dengan sebaiknya.naik gambar yang berunsur penghinaan di laman facebook nya. Kes ini telah Rakyat juga perlu
menyokong dan member kejasama membuat banyak pihak tidak berpuas hati dan membuat laporan polis. seteguhnya
kepada ketua Negara. Kata sepakat amat penting bagi mengukuhkan lagi sesebuah Negara. Bukan itu
sahaja, ahli agama yang mengkritik secara langsung dan tidak langsung pada kaum lain juga boleh menyebabkan
berlakunya perpecahan di Negara kita. Oleh itu ibubapa perlu memberi didikan yang sebaiknya kepada anak anak
untuk masa depan

LANGKAH-LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN

• Salah satu usaha yang pasti membuahkan perpaduanantara kaum di Malaysia adalah dengan menyatukan
institusi pendidikan dari peringkat rendah. Umum mengetahui kita mempunyai sekolah vernakular yang
dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Kebangsaan Jenis Cina (SJKC) dan Sekolah Kebangsaan
Jenis Tamil (SJKT). Pembahagian ini bukan sahaja mejejaskan perpaduan antara kanak-kanak malah
mewujudkan jurang pendidikan antara mereka kerana pelaksanaan kurikulum yang tidak sama. Oleh itu,
kita hendaklah mewujudkan satu jenis sahaja sekolah kebangsaan yang menghimpun kanak-kanak dan
remaja tanpa mengira latar belakang mereka dan memberikan pendidikan yang terbaik. Secara langsung
dan tidak langsung, mereka akan berinteraksi dan bergaul sesame mereka dan melahirkan kesefahaman
serta kekitaandalam menghadapi persekolahan. Tegasnya, denganmenyatukan institusi pendidikan di
bawah satu system sahaja semangat perpaduan antara kaum dapat dilahirkan persis kata peribahasa,
melentur buluh biarlah dari rebungnya.

• Usaha lain yang dapat direncana untuk memupuk
perpaduan antara kaum di Malaysia adalah dengan
menyambut hari perayaan bersama-sama. Konsep ini
sebenarnya telahpun diperkenalkan iaitu penganjuran
rumah terbuka. Negara kita merupakan antara masyarakat
yang banyak meraikan perayaan sepanjang tahun
daripada Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan
Aidiladha, Deepavali, Wesak, Hari Gawai, Pesta Kaamatan
dan Hari Natal. Dengan pengajuran rumah terbuka, bangsa
lain yang tidak mengetahui budaya dan tradisi
kaum yang menyambut perayaan tersebut boleh
memepelajari dan menikmati hidangan yang lazimnya
dihidangkan. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta.
Pada masa yang sama, aktiviti kunjung mengunjung
semasa hari perayaan dapat mengeratkan hubungan
antara jiran tetangga dan komuniti. Jelasnya,
penganjuran rumah terbuka dapat memupuk perpaduan
antara kaum menerusi perayaan yang d

KEPENTINGAN PERSEFAHAMAN ANTARA KAUM

MERAPATKAN HUBUNGAN PERSAHABATAN MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTIK ANTARA
ANTARA KAUM KAUM

Sahabat itu seperti bintang, tidak selalu Semangat patriotisme adalah semangat yang
nampak tetapi selalu ada di hati. Kita dapat cinta akan Negara. Untuk
merapatkanhubungan persahabatan Antara kaum dengan mewujudkan semangat patriotik antara kaum
cara mengamalkan sifat semangat kejiranan. Dengan adalah dengan adalah berkumpul
sifat kejiranan ini kita dapat berinteraksi meraikan kemerdekaan Negara tanpa mengira
dengan jiran tetangga serta dapat mendidik perbezaan agama dan bangsa. Dengan perkumpulan ini
anak –anak untuk berkelakuan yang baik dan juga kita dapat saling
peramah terhadap orang sekeliling. Selain itu, menghormati dan bekerjasama
dengan hubungan mesra antara sesama kaum dalam memeriahkan sambutan hari kemerdekaan.
ini juga dapat mewujudkan negara yang harmoni.

• MEMBENTUK MASYARAKAT YANG HARMONI • Perpaduan kaum juga memainkan peranan
dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara
Masyarakat yang harmoni dapat dibentuk melalui nilai- dengan penglibatan semua kaum dalam
nilai murni yang dipupuk dan didikan agama kegiatan ekonomi. Misalnya, Dasar
yangsempurna. Serta perkara yang paling penting Ekonomi Baru yang dilancarkan pada tahun
adalahpara remaja haruslah dididik sejak dari kecil lagi 1970 oleh Tun Abdul Razak, adalah
untukMenghormati orang yang berada di sekeliling nya bertujuan untuk menyusun semula
samaada yang sudah berusia atau muda. Bukan itu ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang
sahaja, malahan dengan sifat nilai nilai murni yang wujud di negara ini. Pelancaran dasar
dipupuk dalam diri juga dapat melahirkan rakyat yang ekonomi tersebut memastikan bahawa taraf
sedarakan kewujudan sebuah Negara yang berdaulat hidup masyarakat dapat ditinggikan dalam
dandapat menghalang sikap tidak menghargai usaha untuk mencapai kemajuan dalam
kedaulatanNegara.selain itu, penghayatan terhadap pembangunan negara. Jurang perbezaan
rukun Negarajuga dapat melahirkan rakyat yang taat akan terhapus dalam fungsi ekonomi
setia danharmoni. mengikut kaum dan lahirnya perpaduan
ekonomi di kalangan rakyat, sambil
meningkatkan lagi taraf pembangunan
ekonomi negara

ASPEK YANG MEMECAHBELAHKAN MASYARAKAT

• Dalam kita memantapkan pelbagai usaha memupuk perpaduan jadi.Tiga isu ini merupakan perkara yang sensitif
dan keharmonian kaum, wujud pula isu dan sentimen yang dan boleh menimbulkan ketidakpuasan hati antara
bersebar di media sosial yang boleh mengancam keselamatan kaum dan agama.Sebagai sebuah negara yang
negara. Perkara yang sering dilakukan oleh pengguna WhatsApp mempunyai masyarakat pelbagai kaum,
dan media sosial lain adalah mengedar dan menularkan perkara Perlembagaan penting supaya isu sensitif yang
yang boleh mencetus kebencian atau rusuhan. Apatah lagi jika ia termaktub dalam Perlembagaan tidak
menyentuh pertelingkahan dan perbezaan pandangan antara dipersoalkan. Namun ramai yang tidak memahami
kaum dan agama.Media sosial dijadikan gelanggang menyemai sejarah Perlembagaan dan isi kandungan
kebencian dan mewujudkan prasangka dan amarah. Pihak yang menyebar kandungan sensitif 3R iaitu perkauman
(race), agama (religion) dan institusi diraja (royalty) muktahir ini semakin menjadi.Dalam kita memantapkan
pelbagai usaha memupuk perpaduan jadi.Tiga isu ini merupakan perkara yang sensitive dan keharmonian kaum,
wujud pula isu dan sentimen yang dan boleh menimbulkan ketidakpuasan hati antara bersebar di media sosial yang
boleh mengancam keselamatan kaum dan agama.Sebagai sebuah negara yang negara. Perkara yang sering
dilakukan oleh pengguna WhatsApp mempunyai masyarakat pelbagai kaum, memahami dan media sosial lain
adalah mengedar dan menularkan perkara Perlembagaan penting supaya isu sensitif yang boleh mencetus kebencian
atau rusuhan. Apatah lagi jika ia termaktub dalam Perlembagaan tidak menyentuh pertelingkahan dan perbezaan
pandangan antara dipersoalkan. Namun ramai yang tidak memahami kaum dan agama.Media sosial dijadikan
gelanggang menyemai sejarah Perlembagaan dan isi kandungan kebencian dan mewujudkan prasangka dan amarah.
terutamanya perkara sensitif menyebabkan masyarakat tinggal dengan prasangka. Lebih merbahaya jika
melibatkan prejudis antara kaum yang boleh mencetus pelbagai perkara negatif. Isu-isu sensitif membabitkan
agama, kaum, hak keistimewaan dan institusi diraja di negara ini.

CARA MENGHINDARI SIFAT PERKAUMAN

• Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya yang berbeza
sifat kebersamaan dan cintakan keharmonian serta keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan
national. Kesepaduan daLam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi
antara kaum dan agama. Justeru, keutamaan harus diberi kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai
keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Hubungan baik dalam masyarakat berbilang kaum tidak boleh
dijadikan taruhan oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda tersendiri. Mereka perlu ada sikap belas
kasihan kepada rakyat yang inginkan keamanan dan kestabilan negara agar berpeluang untuk meneruskan
kelangsungan hidup dengan selamat dan terjamin. Cukup kekacauan dan pengajaran kepada kita pada zaman
jajahan dahulu.

KESIMPULANNYA

• Kesimpulannya,masyarakat di negara ini perlulah bersatu padu dan memupuk perpaduan
Antara satu sama lain. Sebagai rakyat Malaysia , kita seharusnya bersyukur dengan keamanan yang berjaya kita kecapi
hari ini disamping dapat mengekalkan keharmonian antara kaum yang berbilang bangsa dimana kita hidup dalam sebuah
komuniti.
Oleh demikian, walaupun adaperbezaan ideologi politik kita haruslah mengawalnya supaya tidak menjadi tegang serta
menjaga hubungan baik sesama masyarakat dengan keharmonian yang telah terbina sekian
lama. Selain itu, perpecahan merugikan semua pihak. Musuh akan seronok apabila kita berpecah
belah kerana ia akan memudah kerja mereka memusnahkan negara ini. Justeru, semua pihak
harus memelihara perpaduan supaya keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati selama ini
berkekalan. Seterusnya, persefahaman dalam kalangan pemimpin juga amat penting kerana melaluinya,
rakyat akan dapat isyarat yang jelas mengharmonikan hubungan masyarakat berbilang bangsa
dan budaya di negara ini adalah tanggungjawab semua warganegara. Akhir kata, keharmonian dan kesejahteraan dalam
hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan jika setiap individu mempunyai pemahaman baik terhadap peranan
masing-masinguntuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian

TERIMA KASIH,SELAMAT MEMBACA !

SUMBER RUJUKAN

• HTTP://KARANGANSPMSKA.BLOGSPOT.COM/2016/03/LANGKAH-LANGKAH-MEMUPUK
• PERPADUAN.HTM
• HTTPS://SEJKSSRT6T3U7.WORDPRESS.COM/2017/08/21/K12-1-5-KEPENTINGAN- PENGLIBATAN-

PELBAGAI-KAUM-MENGHARUMKAN- NAMA-NEGARA/

• HTTP://JAFAWARAYA.BLOGSPOT.COM/2016/07/PERPADUAN-DAN-PERKAUMAN.HTML?M=1
.
HTTPS://WWW.BHARIAN.COM.MY/RENCANA/KOMENTAR/2020/01/656514/HARMONIKANHUBUNGAN-
MASYARAKAT-PELBAGAI-KAUM

• HTTPS://WWW.JOBSTORE.COM/CAREERS-BLOG/2019/08/29/KEPENTINGAN-PERPADUANKAUM-DI-
MALAYSIA/

• HTTPS://WWW.SLIDESHARE.NET/100000420219825/FAKTO


Click to View FlipBook Version