The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

10 คำศัพท์ การเงินดิจิทัล น่ารู้ ปี 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-07-10 22:02:42

10 คำศัพท์ การเงินดิจิทัล น่ารู้ ปี 2022

10 คำศัพท์ การเงินดิจิทัล น่ารู้ ปี 2022

10 คำศัพท์ "การเงินดิจิทัล"
น่ารู้ ปี 2022

Blockchain

"บล็อกเชน" คือเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ที่ไม่มีตัวกลาง ใช้
รูปแบบการจัดเก็บเป็นสำเนาไว้ในเครื่องของทุกคนที่ใช้ฐาน
ข้อมูลเดียวกัน ทำให้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิใน
ข้อมูลตัวจริง เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลใดๆ สำเนาข้อมูลในฐาน
เดียวกันก็จะอัพเดทตามไปด้วยทันที ทำให้ปลอมแปลงข้อมูล
ได้ยาก ระบบนี้ถูกนำมาใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวม
ถึง "Bitcoin" อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปใช้ในระบบอื่นๆ ที่
ต้องการความโปร่งใสได้ด้วย

Cryptocurrency

"คริปโทเคอร์เรนซี" คือ "สินทรัพย์ดิจิทัล" ประเภท
หนึ่งที่อยู่ในระบบบล็อกเชน เกิดขึ้นมาเพื่อใช้แลก
เปลี่ยนคล้ายกับเงิน แต่ไม่มีรูปร่าง จับต้องไม่ได้ จึง
จัดว่าเหรียญคริปโทฯ เหล่านี้ เป็นทรัพย์สินดิจิทัล ที่
สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน และสะสมได้

NFT (Non-Fungible Token)

"NFT" คือสินทรัพย์ดิจิทัลอีกประเภทหนึ่งในระบบบล็อก
เชน ที่มีจุดเด่นคือสามารถใช้แสดงความเป็นเจ้าของบางสิ่ง
บางอย่างที่ไม่สามารถทำซ้ำหรือทดแทนกันได้
NFT ในต่างประเทศ เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะในแวดวงงานศิลปะและนักสะสมที่เข้ามาสร้างตัว
ตนแบบดิจิทัลกันมากขึ้น เช่น งานศิลปะ เกม และการ
ลงทุน ฯลฯ

DeFi (Decentralized Finance)

ระบบการเงินแบบ "ไม่มีศูนย์กลาง" หรือ ในการทำธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ ผ่านระบบ Blockchain ไม่ต้องผ่านตัวกลางที่
เป็นธนาคาร
"DeFi" จะถูกสร้างบนระบบนิเวศน์ของ "Ethereum" ทุกธุรกรรม
จะดำเนินการผ่าน "Smart Contract" หรือสัญญาซื้อขายเงิน
ดิจิทัล ซึ่งข้อดีคือ ไม่ว่าใครก็จะไม่สามารถแก้ไข หรือปลอม
แปลงข้อมูลในธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ระบบ DeFi มีความ
โปร่งใสเพราะไม่ว่าใครก็สามารถเข้าตรวจสอบผ่าน Smart
Contract ได้ทุกเวลานั่นเอง

CBDC
(Central Bank Digital Currency)

"สกุลเงินดิจิทัล" ที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือธนบัตร
ในรูปแบบดิจิทัล มีมูลค่าคงที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้
ตามกฎหมาย ช่วยลดค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น
ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือสูง

Metaverse (เมตาเวิร์ส)

"เมตาเวิร์ส" หรือ "เทคโนโลยีเสมือนจริง" คือเทคโนโลยีที่
ผสมผสาน "โลกความจริง" และ "เทคโนโลยี" ที่เป็นเรื่อง
จินตนาการเข้าด้วยกัน ทำให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันได้ในโลกเสมือนที่สร้างขึ้น ที่เกิดเป็นการปฏิสัมพันธ์
หรือมูลค่าต่างๆ ตามมา เช่น ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารบนโลก
เสมือนจริง แต่ตัวนั่งอยู่ที่บ้าน เป็นต้น

BIN attack

ภัยทางไซเบอร์อย่างหนึ่ง ที่เป็นลักษณะการ "หลอกขอ
ข้อมูล" สุ่มเลขบัตร หรือใช้ข้อรั่วไหลจากแพลตฟอร์ม
เสี่ยง เพื่อตัดเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตโดยที่เจ้าของ
บัตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

e-KYC
(Electronic Know Your

Customer)

ระบบการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ให้บริการทางการเงินจะผู้ใช้บริการ
ทำเพื่อป้องกันการสวมรอยแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การทำ NDID การจดจำใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ฯลฯ

NDID
(National Digital ID)

"NDID" คือการบริการ "ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล" เพื่อ
สมัครบริการทางการเงินต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
การเปิดบัญชีเงินฝาก สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไป
แสดงตัวตนที่สาขา และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

OTP
(One Time Password)

รหัสผ่าน ที่ใช้ครั้งเดียวในระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อยืนยันตนก่อนทำธุรกรรมออนไลน์

THANK YOU


Click to View FlipBook Version