The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norazlina2308, 2021-10-30 13:57:56

Buku Program Mesyuarat Agung PIBG Kolej Vokasional Segamat kali ke-31

Cover dan isi kandungan-combined

KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT

KM5, JALAN GENUANG,
85000 SEGAMAT, JOHOR

1

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-31

ISI KANDUNGAN

 Agenda Mesyuarat 1
 JK Pengelola Mesyuarat Agung PIBG kali ke-31 2
 Notis Mesyuarat Agung PIBG kali ke-31 3
 Borang jawapan kehadiran (Google Form) 5
 Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30 7
 Laporan tahunan PIBG 9
 Laporan penyata kewangan 12
 Sumbangan PIBG tahun 2020 15
 Laporan juruaudit 16
 Usul dan cadangan 19

2

AGENDA MESYUARAT

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-31
KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT
TAHUN 2021

AGENDA MESYUARAT:

2.15 ptg : Ibu bapa / penjaga dan guru mula login masuk ke dalam aplikasi

Google Meet dan mendaftar kehadiran pada link google form yang

disediakan

2.25 ptg : Ucapan alu-aluan pengacara majlis
Bacaan doa

2.30 ptg : 1. Ucapan Pemangku YDP PIBG KV Segamat
2. Ucapan Tuan Pengarah
3. Mesyuarat Agung PIBG KV Segamat Kali Ke - 31
4. Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung

Kali ke - 30
5. Membentangkan dan menerima Laporan Aktiviti PIBG KV

Segamat bagi Tahun 2020
6. Membentang, menerima dan meluluskan Penyata Kewangan

PIBG KV Segamat bagi tahun 2020.
7. Membahaskan usul ( jika ada )
8. Cadangan kutipan sumbangan PIBG KV Segamat
9. Ucapan Penangguhan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG KV

Segamat Kali Ke - 31

1

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

JAWATANKUASA PENGELOLA MESYUARAT
PIBG KALI KE -31

JAWATANKUASA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE – 31
KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT

TARIKH : 31 OKTOBER 2021 ( AHAD )
MASA : 2.30 PETANG

PENGERUSI : EN. ABDUL RAHIM BIN KASIM

TIMBALAN PENGERUSI : HJ. AFFANDI BIN MASTURI
NAIB PENGERUSI 1 : EN. ABDUL HALIM BIN HASNAN
NAIB PENGERUSI 2 : CIK HASFARINA BINTI ABAS

SETIAUSAHA PIBG : EN. AZMI BIN JAAFAR
NAIB SETIAUSAHA PIBG : PN. NOR FARAHIN BINTI ROSLIN

BIL JAWATANKUASA SENARAI TUGAS
JK JEMPUTAN
1. Menyediakan dan menghantar surat kepada YDP dan
1. HJH. RAZLIN BINTI ASMON @ SARIMAN (K) AJK PIBG.
1 2. PN. NORAINI BINTI HASSAN
2. Mendapatkan senarai nama dan alamat terkini YDP
dan AJK PIBG daripada setiausaha PIBG.

JK PENDAFTARAN IBU BAPA DAN GURU

1. Menyediakan google form untuk kehadiran ibu bapa

2 1. CIK SHAHIDA BINTI SUKIMAN (K) dan guru.

2. PN. ALIZA BINTI ABDULAH 2. Memberikan jumlah kehadiran kepada setiausaha dan
3. EN. MOHD TAUFIK BIN SAMUJI
JK pelaporan untuk tujuan pelaporan.

JK BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG

1. Menyediakan buku program secara dalam talian.

1. PN. AINAA MARDHIYAH BINTI MUHAMMAD NAJHAN 2. Berbincang bersama setiausaha untuk bahan buku

3 (K) program.

2. PN. NOR AZLINA BINTI RAMLI

3. PN. NOR HUDA AZIDA BINTI ZOLKIFLI

JK MULTIMEDIA DAN FOTOGRAFI 1. Menyediakan Latar Pentas sepanjang majlis.
2. Menyediakan link google meet majlis.
1. EN. SAIFUL FAIZAL BIN MOKHTAR (K) 3. Bersedia dengan back up plan sekiranya bekalan
2. EN. MOHAMMAD NAZIRUL MUBIN BIN YUSOF
3. EN. MUHAMMAD FAUZI BIN AZIZAN eletrik terputus.
4. EN. SING KOCK BENG 4. Mengambil gambar yang sesuai untuk dimuatkan di
4
dalam album dan majalah sekolah.
5. Menyediakan foto perjalanan majlis yang berwarna

dan diserahkan kepada JK Pelaporan untuk

dilampirkan di dalam pelaporan mereka.

Nurturing Knowledge Worker With Character
1

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

JK PENGACARA MAJLIS

5 1. PN. NUR HAZIQAH BINTI MOHD RUZMI (K) 1. Mendapatkan aturcara majlis daripada setiausaha.
2. EN. MOHD ANWARRUDIN BIN ISMAIL 2. Menyediakan skrip pengacara majlis dan memastikan

JK BACAAN DOA tidak melakukan kesalahan dari segi susunan majlis
6 1. EN. ABD AZIZ BIN ABD KADIR (K) dan protokol.

JK PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG 1. Membaca doa yang sesuai dengan majlis yang
dijalankan.
7 1. EN. AZMI BIN JAAFAR (K)
SEMUA AJK PIBG 1. Sentiasa berada di dalam google meet sepanjang
majlis berlangsung.
JK PENCATAT MINIT
1. Mencatat minit mesyuarat agung.
8 1. PN. NOR FARAHIN BINTI ROSLIN (K)
2. PN. NOR HAFIFAH BINTI AHMAD AWAT 1. Membuat laporan perjalanan majlis.

3. CIK MASLINDA BINTI TUMIRAN

JK PELAPORAN

9 1. PN. SARIPAH BINTI ISMAIL (K)
2. PN. SITI AMINAH BINTI SAHAT

Nurturing Knowledge Worker With Character
2

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

NOTIS MESYUARAT PIBG KALI KE-31

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU ( PIBG ) Tel : 07 – 9433103
KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT Fax : 07 - 9433375
KM 5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT
JOHOR DARUL TAA’ZIM

Ruj : SMV / SGT / 100-3 / ( )
Tarikh : 10 Jun 2021

Kepada:

Ibu Bapa, Penjaga Pelajar dan Guru,
Kolej Vokasional Segamat.

Tuan / Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-31 TAHUN 2021

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung KV Segamat Kali ke-31
tahun 2021 akan diadakan berdasarkan butiran di bawah :

Tarikh : 20 JUN 2021 ( AHAD )

Masa : 2.30 petang

Tempat: LOKASI MASING-MASING ( Dalam Talian Sepenuhnya )

2. Berikut adalah agenda bagi mesyuarat yang tersebut di atas.
2.1 Ucapan Pemangku Pengerusi
2.2 Ucapan Tuan Pengarah
2.3 Membentang, menerima dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung
Kali Ke - 30
2.4 Membentang dan menerima Laporan Aktiviti Tahunan 2020
2.5 Membentang, menerima dan meluluskan Penyata Kewangan bagi tahun 2020
2.6 Membahaskan usul ( Jika ada )
2.7 Ucapan Penangguhan

3. Kehadiran tuan / puan amatlah diharapkan bagi memenuhi tanggungjawab tuan /
puan sebagai ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru KV Segamat.

Nurturing Knowledge Worker With Character
3

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

4. Semoga dengan kehadiran tuan / puan dapat merapatkan lagi ukuwah antara Ibu
Bapa dengan KV Segamat seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan dan
kemenjadian pelajar

Sekian. Terima kasih

Yang benar Disahkan oleh

....................................... ...............................
( Jamri Bin Suratmin ) ( Mohd Joned Bin Musa )
Yang Di Pertua PIBG Sementara
Kolej Vokasional Segamat. Pengarah Kolej
Vokasional Segamat
s.k 1. Fail Kolej & PIBG

Nurturing Knowledge Worker With Character
4

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

BORANG JAWAPAN KEHADIRAN KE
MESYUARAT PIBG KALI KE-31

Nurturing Knowledge Worker With Character
5

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021
Nurturing Knowledge Worker With Character

6

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG
KALI KE- 30

Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-30
Kolej Vokasional Segamat
Tahun 2020

Tarikh : 12 Mac 2020
Masa : 10.40 pagi

Tempat : Dewan Arkitek Kolej Vokasional Segamat
Kehadiran : 183 orang ( termasuk guru dan ibu bapa )

1.0 Ucapan Pengerusi ( En. Amir Bin Surip)

1.1 Ucapan terima kasih kepada semua ibu bapa dan pensyarah yang
hadir dalam mesyuarat.

2.0 Membentang, menerima dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung kali
ke-29, 2019

2.1 En. Amir bin Surip membentangkan minit mesyuarat yang boleh
dirujuk pada halaman 10, 11, 12 dan 13.

2.2 Cadangan diterima dan disahkan oleh En. Nordin bin Isa.

3.0 Membentang dan menerima Laporan Tahunan PIBG Kolej Vokasional
Segamat bagi Tahun 2019

3.1 En. Azmi bin Jaafar membentangkan laporan tahunan PIBG yang
boleh dirujuk pada halaman 13, 14 dan 15.

3.2 Penyata disahkan oleh Pn. Zuriati binti Abdul Karim.

4.0 Membentang, menerima dan meluluskan Laporan Kewangan PIBG yang
berakhir pada 31 Disember 2019.

4.1 Pn Ainaa Mardhiyah binti Muhammad Najhan membentangkan
laporan penyata kewangan PIBG yang boleh dirujuk pada halaman 16, 17, 18,
19, 20 dan 21.

4.2 En. Abdul Halim bin Abdul Wahab bertanyakan berkenaan lebihan
perbelanjaan berbanding dengan kutipan. Peruntukan yang terlalu besar
untuk program di item nombor 14 muka surat 19 iaitu Karnival Voktek
peringkat kebangsaan. Program kebangsaan penyertaan di peringkat sekolah

Nurturing Knowledge Worker With Character
7

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

tidak ramai tetapi mengeluarkan kos yang tinggi. Sekiranya kos yang
tinggi dikeluarkan untuk program berimpak besar tiada masalah. Pengarah
memberikan respon berkenaan program Karnival Voktek ada kesilapan pada
tajuk tersebut. Sumbangan ini sebenarnya menyumbang pada tiga program
besar iaitu Karnival Voktek, KV Skills dan Perkhemahan Beruniform dan
melibatkan peringkat zon dan peringkat kebangsaan. Sumbangan RM 20
bagi setiap pelajar yang berada di setiap Kolej Vokasional.

4.3 En. Abdul Halim bin Abdul Wahab menerima dan mengesahkan
laporan penyata kewangan.

4.4 En. Zuraidi bin Alis menyokong.

5.0 Pembentangan dan Pembahasan Usul

5.1 Usul 1 – Pelajar yang tinggal di asrama telah membayar RM10
untuk bayaran kebajikan asrama. Penambahan RM10 bagi pelajar
yang tinggal di asrama untuk bayaran keceriaan asrama.
Cadangan usul En. Abdul Halim bin Hasnan.

Respon
En. Azmi menjelaskan pelajar yang tinggal di asrama telah membayar
RM10 untuk duit kebajikan asrama pada hari pendaftaran. Bayaran
tambahan RM10 untuk keceriaan asrama akan mula dikutip bermula
pendaftaran tahun hadapan. Jumlah bayaran tambahan bagi setiap
pelajar asrama bermula tahun depan adalah RM20 untuk sepanjang
tahun.

En. Syaiful Nizam menjelaskan keadaan asrama yang agak uzur yang
memerlukan banyak peruntukan untuk penambahbaikan asrama kolej
demi anak-anak pelajar. En. Syaiful mengharapkan sokongan ibu
bapa untuk sama-sama membentuk dalam memastikan keadaan
asrama pelajar dapat ditambah baik.

Tn. Pengarah menjelaskan RM10 yang dibayar sebelum ini adalah
untuk kebajikan pelajar asrama seperti pembayaran kepada
penceramah untuk kuliah agama. Selain itu, kolej telah menerima
penambahan pekerja kontrak kebersihan menjadikan jumlah pekerja
kebersihan seramai 32 orang. Oleh itu, sekiranya ibu bapa ingin
menyumbangkan pokok, pasu, tanah, baja dan sebagainya sangat
dialukan untuk dihiaskan di sekitar kolej dan asrama.

En. Zuraidi menyokong cadangan yang diusulkan dan ingin
menambah nilai tersebut tetapi dengan syarat duit tersebut digunakan
sepenuhnya untuk kelengkapan asrama sepenuhnya. En. Zuraidi juga
mencadangkan bayaran RM50 untuk tambahan pada kutipan
keceriaan asrama.

Pn. Saripah binti Ismail bersetuju dengan cadangan untuk
menceriakan asrama. Saya ingin mencadangkan bayaran PIBG
RM100 bagi setiap keluarga itu dibahagikan mengikut pecahan
beberapa peratus kepada kebajikan.

10 Nurturing Knowledge Worker With Character
8

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

En. Azmi meminta para ibu bapa yang hadir untuk membuat undi
antara 3 cadangan tersebut. 1 orang hanya 1 kali undian. Hasil undian
ibu bapa bersetuju sebulat suara dengan usul asal iaitu tambahan
RM10 setiap pelajar bermula tahun 2021.

5.2 Usul 2 – Menetapkan bayaran sumbangan PIBG tahun 2020
En. Azmi (Setiausaha) mencadangkan untuk mengekalkan bayaran
RM100 bagi setiap keluarga dan dipersetujui dengan sebulat suara.

6.0 Ucapan Penangguhan
6.1 En. Amir bin Surip (YDP PIBG) mengucapkan terima kasih kepada
semua ibu bapa dan guru-guru kerana memberi komitmen dalam
meningkatkan prestasi pendidikan anak-anak masing-masing. Wang
yang disumbangkan akan digunakan untuk kebaikan bersama-sama.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.00 tengah hari.

Disediakan oleh :

(NOR FARAHIN BINTI ROSLIN)
Penolong Setiausaha PIBG
Kolej Vokasional Segamat

Disemak oleh : Disahkan oleh :

(AZMI BIN JAAFAR) (AMIR BIN SURIP)
Setiausaha PIBG Yang Dipertua PIBG

Kolej Vokasional Segamat Kolej Vokasional Segamat

11 Nurturing Knowledge Worker With Character
9

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

LAPORAN TAHUNAN PIBG
KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT

SESI 2020

1. SENARAI JAWATANKUASA PIBG SESI 2020 / 2021

EX - OFFICIO : PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT
Tn. Hj. Abdul Rahim Bin Kassim

Yang Dipertua : En. Amir Bin Surip

Naib Yang DiPertua : En. Ahmad Khairan Bin Hj Selamat

Setiausaha : En. Azmi Bin Jaafar
Penolong Setiausaha : Pn. Nor Farahin Binti Roslin
Bendahari : Pn. Ainaa Mardhiyah Binti Muhammad Najhan
AJK Guru : En. Noranizam Bin Jamian ( Kaunselor KV )

AJK Ibu Bapa En. Saiful Faizal Bin Mokhtar
Pn. Atiqah Binti Aman
Pn. Nur Haziqah Binti Mod Ruzmi
: En. Jamri Bin Suratmin
En. Azlan Bin Asrap
En.Syaiful Nizam Bin Mohd Yusop
Pn. Kokilavani A/P Raghavan
Pn. Zuriati Binti Abd Karim
Pn. Zetiakhttar Binti Jani

Juruaudit 1 : Tn. Hj. Mohd Timyati Bin Sajira
Juruaudit 2 : Pn. Norainina Binti Abu Bakar

Nurturing Knowledge Worker With Character
12

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

2. Mesyuarat Jawatankuasa PIBG

Ahli jawatankuasa PIBG telah mengadakan mesyuaratnya pada tarikh seperti
berikut:

2.1 Mesyuarat AJK Pertama - 14 September 2020
2.2 Mesyuarat AJK Kedua - 21 Februari 2021
2.3 Mesyuarat AJK Ketiga - 11 April 2021
2.4 Mesyuarat AJK Keempat - 20 May 2021
2.5 Mesyuarat AJK Kelima - 24 Oktober 2021

Kehadiran Mesyuarat

Bil Nama AJK 14 Sept 21 Feb 11 April 20 May 24
2020 2021 2021 2021 Oktober
1 En. Amir Bin Surip
2 En. Ahmad Khairan Bin Hj / / / 2021

Selamat Meninggal Dunia
3 En. Azmi Bin Jaafar
4 Pn. Nor Farahin Binti Roslin Telah Meletakkan Jawatan

5 Pn. Ainaa Mardhiyah Binti /// / /
Muhammad Najhan
/// / /
6 En. Jamri Bin Suratmin
7 En. Azlan Bin Asrap /// / /

8 En.Syaiful Nizam Bin Mohd / X (K) / / /
Yusop /// / /

9 Pn. Kokilavani A/P Raghavan /// / /
10 Pn. Zuriati Binti Abd Karim
11 Pn. Zetiakhttar Binti Jani X (K) / X (K) / X (K)
12 En. Noranizam Bin Jamian /// / /
13 En. Saiful Faizal Bin Mokhtar /// / /
14 Pn. Nur Haziqah Binti Mod /// / /
/// / /
Ruzmi
15 Pn. Atiqah Binti Aman / / X (K) / /

// Telah Bertukar

Nota : (K) - Dengan kenyataan (TK) - Tanpa kenyataan

Nurturing Knowledge Worker With Character
13

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

3. Aktiviti - Aktiviti PIBG KV Segamat Bagi Tahun 2020
Di antara aktiviti – aktiviti Kolej Bersama PIBG yang dilaksanakan sepanjang tahun
2020 ialah:

PERBELANJAAN UNTUK AKTIVITI PIBG

Bil Aktiviti PIBG Perbelanjaan

1 Jamuan mesyuarat AJK PIBG pada 2 Feb 100.00
2 Carta banner PIBG 15.00
3 Mesyuarat agong PIBG- jamuan makan tetamu dan VIP
4 Jamuan mesyuarat AJK PIBG pada 27 Feb 2092.50
5 Baju korporat AJK PIBG 81.60
6 Mesyuarat agong PIBG - hamper, hadiah AJK PIBG
7 Banner carta organisasi PIBG 1445.50
8 Mesyuarat agong PIBG: Banner 3252.50
9 Hadiah persaraan Cikgu Kamaluddin
10 Jamuan Makan AJK PIBG Mesyuarat 25.00
83.00
Total = 100.00
72.00
7267.10

Disediakan oleh,

( AZMI BIN JAAFAR )
Setiausaha PIBG

Nurturing Knowledge Worker With Character
14

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

PENYATA KEWANGAN PIBG
KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT
BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

PENERIMAAN RM PEMBAYARAN RM
Baki b/b - PIBG 17,217.23 8,001.50
# Sumbangan kewangan kepada
program kecemerlangan

baki b/b (akaun tumpang) 1,197.00 # Sumbangan kebajikan kepada 13,422.50
pelajar/ kolej/asrama

Kutipan sumbangan PIBG 23,957.00 # Sumbangan untuk kelab/ 2,730.50
Jan - Julai 2020 persatuan/badan beruniform

Kutipan sumbangan PIBG 10,690.60 # Aktiviti PIBG 7,267.10
Ogos - Disember 2020
# Kos-kos lain 5,163.00
Akaun tumpang 4,585.65 # Akaun tumpang 3,870.00

JUMLAH PEMBAYARAN 40,454.60

Baki h/b - PIBG 15,280.73
Baki h/b - TUMPANG 1,912.15

57,467.48 57,467.48

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disemak oleh,

aina ……………………… ………………………
( Tn. Hj. Mohd Timyati Bin (Pn. Norainina Binti Abu
……………………….............. Sajiran ) Bakar)
(Ainaa Mardhiyah Binti Juruaudit 1 Juruaudit 2
Muhammad Najhan) PIBG Kolej Vokasional PIBG Kolej Vokasional
Bendahari Segamat Segamat
PIBG Kolej Vokasional
Segamat

Nurturing Knowledge Worker With Character
15

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

SUMBANGAN PIBG TAHUN 2020

PERBELANJAAN UNTUK PROGRAM KECEMERLANGAN

Bil Sumbangan Kewangan Kepada Program Kecemerlangan Perbelanjaan

1 Hadiah Kecemerlangan Subjek Bahasa Melayu 940.50
2 Pertandingan KV Skill Kebangsaan - Program Pemesinan 670.00
3 Program Kelas Tambahan Bahasa Melayu 3120.50
4 Hadiah Kecemerlangan Bahasa Inggeris 480.00
5 Program Kelas Tambahan Kelas Sejarah 1140.00
6 Program Kelas Tambahan Matematik 1650.50
8001.50
Total =

PERBELANJAAN UNTUK KEBAJIKAN KEPADA PELAJAR / KOLEJ / ASRAMA

Bil Sumbangan Kebajikan Kepada Pelajar/ Kolej / Asrama Perbelanjaan

1 Pendaftaran Pelajar Tahun 1SVM - Sarapan 350.00
2 Pembelian Printer - Diletakkan Di Pejabat Warden Untuk MPP 400.00
1830.50
3 Pembelian Projektor untuk Makmal Komputer 3500.50
160.00
4 Pembinaan Bilik Kebal Pentaksiran & Penilaian 750.50
560.00
5 Bengkel Perancangan Strategik Majlis Perwakilan Pelajar
2050.50
6 Pertandingan Kebersihan Dan Keceriaan 2020
300.00
7 Pembelian Thermometer - Unit Hal Ehwal Pelajar 120.00
600.00
8 Program Guru Penyayang - hadiah hari lahir kepada semua 700.00
pelajar mengikut bulan kelahiran. 970.50
450.00
9 Majlis Anugerah Pengarah 320.00
10 Membaiki Kerusi Sofa VIP
11 Pembelian Mesin Ketam Rambut Untuk Unit Disiplin
12 Pengurusan Penilaian Akhir SKM Kohort 2018
13 Program Outrecah KV Segamat 2020
14 Pembelian Langsir Untuk Blok Ehsan (Asrama)
15 Program Penyerahan Sijil SLDN

Nurturing Knowledge Worker With Character
16

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

16 Pembelian Thermometer Stand - Unit Hal Ehwal Pelajar 360.00
Total = 13422.50

PERBELANJAAN UNTUK KELAB / PERSATUAN / BADAN BERUNIFORM

Bil Sumbangan Untuk Kelab / Persatuan/ Badan Beruniform Perbelanjaan

1 Pertandingan Merentas Desa MSSD 2020 30.00
2 Duit Hadiah Menang Hoki Dari PIBG Untuk Pelajar 400.00
3 Kejohanan Ragbi L18 MSSD 2020 200.00
4 Kejohanan Bola Tampar MSSD (L&P) 240.00
5 Larian VSmat - Hamper 330.00
6 Kejohanan Sofbol MSSD 150.00
7 Pembelian Kelengkapan Peralatan Memanah 780.50
8 Pertandingan Hoki MSSJ 100.00
9 Pertandingan Olahraga MSSD 300.00
10 Pertandingan Perkhemahan Kadet Bomba (Johor) 200.00
2730.50
Total =

PERBELANJAAN UNTUK KOS - KOS LAIN

Bil Kos - Kos Lain Perbelanjaan

1 Pemulangan duit lebih bayar kepada pelajar 100.00
2 Pemulangan duit lebih bayar kelas 2MPP 129.00
3 Pemulangan duit lebih bayar kelas DMC 210.00
4 Cas Pengeluaran Cek
5 Sumbangan PIBG Ke Program BPTV - VOKTEK 3.50
4720.50
Total = 5163.00

Nurturing Knowledge Worker With Character
17

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

AKAUN TUMPANG

Masuk

Bil Sumbangan Nilai - RM

1 CLC VENDING 343.05
2 Sumbangan Tabung COVID - 19 - APRIL 3600.00
3 Sumbangan Tabung COVID - 19 - MEI
4 CLC VENDING 270.00
372.60
Total = 4585.65

Keluar

Bil Perbelanjaan Nilai - RM

1 Sumbangan COVID - 19 kepada keluarga pelajar 1500.00
terjejas akibat penyakit pandemik. - FASA 1
2370.00
2 Sumbangan COVID - 19 kepada keluarga pelajar 3870.00
terjejas akibat penyakit pandemik. - FASA 2

Total =

Nurturing Knowledge Worker With Character
18

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

Kepada :

Ahli-ahli Persatuan Ibubapa dan Guru Sekolah Menengah Vokasional Segamat.

Tetuan,

Mengikut daripada Akaun PIBG Sekolah Menengah Vokasional Segamat yang
berakhir pada 31 Disember 2020. Setelah disemak dan diteliti bersama-sama
dengan nota-nota memberikan gambaran yang benar dan saksama tentang
transaksi-transaksi kewangan dan kedudukan hal ehwal Persatuan pada 31
Disember 2020 dan lebihan kewangan Persatuan bagi tempoh berakhir pada tarikh
tersebut. Bendahari adalah dinasihatkan agar sentiasa merekod, memfail dan
menyimpan segala kemasukan dan pengeluaran wang PIBG. Akaun juga hendaklah
sentiasa dikemaskini supaya tidak mengalami sebarang kesulitan pada masa akan
datang.

….…………………………………… ….……………………………………
Tn. Hj. Mohd Timyati Bin Sajiran Pn. Norainina Binti Abu Bakar
Juruaudit 1 Juruaudit 2

Kolej Vokasional Segamat, Kolej Vokasional Segamat,
Johor. Johor.

Nurturing Knowledge Worker With Character
19

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

USUL-USUL DAN CADANGAN
MESYUARAT AGUNG PIBG 2021

BIL PEMBAWA USUL USUL / CADANGAN ULASAN
1 Pn. Selhah Binti Saee Jawapan Daripada Timbalan
Pihak kolej perlu membuat Pengarah.
2 Pn. Azizah Binti Kelab Silat untuk menarik
Mohammed minat pelajar agar pelajar Pernah ada suatu ketika dahulu
dapat mengetahui ilmu namun menghadapi masalah
3 En. Zuraidi Aziz Bin mempertahankan diri dan kutipan yuran yang agak tinggi
Khasbollah asal usul Melayu kerana kita mengambil tenaga
pengajar dari luar

1. Laluan masuk pintu Jawapan Daripada Timbalan

masuk dari pos kawalan ke Pengarah.

pejabat dan asrama rosak, 1. Kertas kerja telah pun

perlu tindakan segera.

dibuat dan dihantar kepada pihak
2. Semasa kelas pdpr ada JKR namun ianya tergantung.
pelajar tercicir tidak Susulan yang dibuat pun belum
mengikuti kelas secara mendapat jawapan. Sehinggalah
konsisten mohon adakan kontraktor bangunan masuk untuk
kelas tambahan bagi 2SVM penambahan bangunan. Telah
kerana akan mengambil berbincang dengan pihak
peperiksaan besar.
kontraktor tentang jalan yang

semakin teruk. Janji daripada

pihak kontraktor mereka akan

menurap semula sehingga ke

bangunan tambahan baru.

PIBG perlu menambah baik 2. Kelas-kelas tambahan
kualiti dan keselesaan telah ada dalam perancangan dan
pelajar yg tinggal di asrama, mengikut kebiasaannya memang
seperti penukaran tilam yg akan dibuat

terlalu uzur dan kabinet DIBAHASKAN
barangan yg rosak. Memberi

sedikit peruntukan kepada
asrama utk melaksanakan
aktiviti keceriaan.

20 Nurturing Knowledge Worker With Character
10

MESYUARAT PIBG KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT KALI KE-31, TAHUN 2021

4 Pn. Norazizah Binti Membuat kerja -kerja Jawapan Daripada Timbalan
Jamil semburan nyah kuman Pengarah.
secara berkala di asrama Pihak KV memang ada membuat
5 En. Azmi Bin Jaafar khasnya dan di seluruh sanitasi di setiap bangunan
termasuk asrama sebelum
kawasan KV. pembukaan Kolej.

Mencadangkan agar DIBAHASKAN

perlantikan Pemangku YDP

PIBG En. Jamri Bin

Suratmin dan AJK PIBG

yang sedia ada dikekalkan

sehingga ke Mesyuarat

Agung PIBG secara
Bersemuka

21 Nurturing Knowledge Worker With Character
11


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Каталог AVON Россия 12/2021
Next Book
Fledermaus-Artenliste