The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-23 18:11:10

BUKU PENGURUSAN 2019 LATEST1 (1)

BUKU PENGURUSAN 2019 LATEST1 (1)

ISI KANDUNGAN 2019

ISI KANDUNGAN MUKA
SURAT
BIL PERKARA
1
1 Perutusan Pengetua 2
2 Bendera Sekolah 3
3 Lencana Sekolah 4-5
4 Visi, Misi , Rukun, Wawasan & Piagam Sekolah 6
5 Ikrar Murid 7
6 Lagu Sekolah 8-9
7 Sejarah Sekolah 10-13
8 Dasar dan Peraturan Tetap Guru 14
9 Pegawai Pengurusan & Pentadbiran 15-19
10 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ( Guru Akademik ) 20
11 Anggota Kumpulan Pelaksana 21
12 AJK PIBG
22
BAHAGIAN 1 : TAKWIM 23
13 Kalendar Persekolahan Tahun 2019 24-25
14 Hari Kelepasan AM WPKL 26-29
15 Takwim Peperiksaan Dalaman/ Ujian 30-31
16 Jadual Penyemakan Buku Latihan Murid 32- 66
17 Jadual Pencerapan Guru-guru 67-70
18 Takwim Pengurusan Sekolah 71-75
19 Jadual Guru Bertugas Mingguan 76-77
20 Jadual Penolong Kanan Bertugas
21 Pengawas Peperiksaan Awam 78-79
80
BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN & PENTADBIRAN
22 Carta Organisasi Induk Pengurusan &Pentadbiran TS25 81-83
23 Carta Organisasi QR Kod 84-96
97-98
Jawatankuasa EKSA
24 Jawatankuasa Pengurusan & Pentadbiran 99
25 Program Induk Sekolah 100
101-106
BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 107
26 Jawatankuasa Induk Pengurusan Kurikulum 108-111
27 Senarai Ketua Panitia Mengikut Mata Pelajaran
28 Bidang Tugas Dan AJK Kurikulum 112
29 Kelas dan Pakej Mata Pelajaran 113-118
30 Program Peningkatan Akademik
119
BAHAGIAN 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 120-121
31 Carta Organisasi Pengurusan HEM
32 Jawatankuasa HEM 122
33 Pengurusan Guru Tingkatan 123-126
34 Program HEM 127-131

BAHAGIAN 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM 132-133
35 Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 134-135
36 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 136-137
37 Guru Penasihat Pasukan Badan Beruniform, Persatuan, Kelab 138-139

dan Permainan
38 Senarai Guru Rumah Sukan
39 Jadual Waktu Kokurikulum
40 Takwin Kejohanan Olahraga
41 Jadual Aktiviti Kokurikulum

ISI KANDUNGAN 2019

42 Program Pembangunan Sukan 140-150
BAHAGIAN 6 : PENGURUSAN PEMUAFAKATAN
151
43 Carta Organisasi Jawatankuasa Pemuafakatan 152
44 Jawatankuasa Pemuafakatan 153-173

BAHAGIAN 7 : LAMPIRANPERUTUSAN PENGETUA 2019

PERUTUSAN PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT JALAN PEEL, TAHUN 2019

Assalamualaikum w.b.t, Salam Sejahtera dan Salam Transformasi untuk semua warga SMK
Convent Jalan Peel, Kuala Lumpur.

Bersyukur kita ke hadrat Ilahi, dengan izinNya kita dapat melangkah ke sesi persekolahan
tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun keempat SMK Convent Jalan Peel melaksanakan
program Transformasi Sekolah (TS25). Dengan tema Transformation Towards Excellence
,guru-guru telah dapat melaksanakan PAK 21 dengan PdPc menggunakan Coperative
Learning Structure(CLS) untuk menyediakan iklim pembelajaran yang menyeronokkan
kepada para murid. Keberhasilan utama Pendidikan Malaysia dilihat dari dua perspektif
penting dalam PPPM 2013-2025 iaitu kualiti sekolah dan kualiti kemenjadian murid. Oleh
itu,tugas dan perjuangan sebagai seorang pendidik dengan mendukung visi dan misi KPM.
Visi: Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera dan Misi: Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara; menuntut warga guru SMKCJP supaya sentiasa lebih komited, bekerjasama ,
mengembeling usaha dan tenaga serta kompeten dalam subjek matter masing-masing bagi
mencapai hasrat Menteri Pendidikan Malaysia untuk mewujudkan warga sekolah yang
bertanggungjawab, kasih sayang, hormat menghormati dan kebahagiaan.

Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2019 ini dapat dijadikan rujukan kita dalam menjalankan
tugas dan tanggungjawab. Pembahagian tugas yang dirancang dengan teliti dan menyeluruh
dapat membantu kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan lebih terancang dan
berkesan bagi melahirkan modal insan terbilang yang akan digambarkan melalui keputusan
Pelaporan Profil Murid(PPM), Tingkatan 3 dan SPM ke arah melestarikan pendidikan negara.

Saya menyeru agar semua warga SMK Convent Jalan Peel berganding bahu, bekerja secara
berpasukan dengan semangat ”Kekitaan” yang tinggi; berintegriti, bersungguh-sungguh dalam
melaksanakan tugas, inovatif dan kreatif bagi memastikan apa yang kita rancang dan impikan
dapat kita capai dengan jayanya menggunakan ’ Team Work Makes The Dream Work’.
Jadikanlah sekolah ini sebagai tempat untuk murid meneroka potensi diri melalui proses
pendekatan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang bermakna dan menyeronokkan,
di samping itu bersama-sama kita merealisasikan dan menjayakan anjakan ke 10 dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid
bagi setiap ringgit (OBB).

Saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua warga SMKCJP yang telah
berusaha keras untuk mengekalkan Sijil EKSA Kategori Cemerlang bagi tempoh 2019 – 2020
yang dianugerahkan oleh MAMPU kepada SMKCJP. Setinggi tahniah juga kepada semua
yang terlibat menyediakan buku pengurusan ini. Semoga niat baik, kejelekitan hubungan,
usaha dan pengorbanan kita mendapat keberkatan Allah S.W.T.

TO EXCEL, LEARN EVERYDAY, PRACTICE EVERYDAY

FARIDAH BINTI ABD GANI
Pengetua
SMK Convent Jalan Peel, Kuala Lumpur

1|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

BENDERA SEKOLAH 2019
BENDERA SEKOLAH

Warna biru diambil sebagai tema pada bendera sekolah yang
melambangkan perpaduan dan integrasi ke arah keharmonian warga
Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Jalan Peel, manakala logo

sekolah diletakkan di bahagian tengah bendera dengan membawa
maksudnya tersendiri.

2|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

LENCANA SEKOLAH 2019

LENCANA SEKOLAH

Lencana Sekolah-sekolah Convent Infant Jesus ialah lencana
antarabangsa yang digunakan oleh murid dalam kelima-lima
benua meliputi tempat-tempat yang berjarak jauh seperti
California, Perancis, Peru, Itali, Sepanyol, England, Ireland,
Jepun, Thailand dan Malaysia. Simbol lencana ini relevan sejak
berabad-abad yang lampau hinggalah sekarang.

Di tengah lencana ini berwarna merah dan berpalang perak dan emas. Merah membawa
mesej kasih sayang Tuhan kepada semua manusia di dunia ini.

Di sebelah kanan terdapat sebuah kitab suci. Kepada penganut agama Kristian, kitab ialah
Kitab Injil; kepada orang Islam ialah “Al-Quran”; kepada orang Hindu “Kitab Bhagavagita” dan
kepada orang Buddha “Kitab Dharmapada”. Pengajaran dari kitab suci ini menjadi panduan
prinsip-prinsip agama masing-masing yang ditekankan kepada kita, rakyat Malaysia dalam
Prinsip Rukun Negara yang pertama, “Kepercayaan Kepada Tuhan”.

Di sebelah kiri lencana ini terdapat gelendung benang. Ini ialah simbol “kerja”. Dalam
pekerjaan masing-masing, kita berbangga kerana dikaitkan dengan ribuan murid perempuan
dengan pelbagai budaya, umur dan zaman yang telah diwariskan kepada kita sebagai satu
tradisi yang mulia. Tiap-tiap seorang daripada kita memainkan peranan penting secara
intelektual dan spiritual dalam membentuk satu dunia yang aman dan damai.

Sebutir bintang emas terletak di bahagian atas perisai dan sejambak bunga “Marguerites”
dengan moto “Tulus Dengan Fadilah, Azam Dengan Bakti” mengelilinginya. Bintang ini
melambangkan sinaran dan cahaya panduan dengan menggalakkan kita memenuhi cita-cita,
iaitu kelima-lima Prinsip Rukun Negara.

1. Kepercayaan Kepada Tuhan
2. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
3. Keluhuran Perlembagaan
4. Kedaulatan Undang-Undang
5. Kesopanan dan Kesusilaan

Moto kita singkat tetapi mempunyai erti yang mendalam “Tulus dengan Fadilah” ialah
mendekati Tuhan dengan penuh kasih sayang serta keyakinan. Ini bermakna kita mestilah
jujur serta berterus-terang (atau mempunyai sikap terbuka) dengan orang lain supaya kita
boleh hidup dengan semangat kekeluargaan. Ketulusan bermakna menyedari dan mengaku
akan kelemahan sendiri dan berusaha untuk mengatasi perasaan mementingkan diri.

“Azam dengan Bakti” bermakna kesedaran kepada tanggungjawab untuk berbakti kepada
orang lain. Membuat bakti memerlukan tenaga di sepanjang masa. Keazaman dalam bakti
hanya boleh dicapai apabila kita mengetepikan kepentingan diri.

Jambak “ Marguerites” merupakan kesucian dan ketulusan kepada Tuhan, jiran dan diri
sendiri.

Lencana sekolah ini ialah lambang “kehormatan” yang menunjukkan sifat semangat murid-
murid Convent Infant Jesus di seluruh dunia. Ini menggalakkan kita meneruskan tradisi
“kemuliaan dan usaha” turun-temurun.

3|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

VISI DAN MISI SEKOLAH 2019

VISI SMK CONVENT JALAN PEEL
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara

Sejahtera
********************************************************

MISI SMK CONVENT JALAN PEEL
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

4|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

RUKUN SMK CONVENT JALAN PEEL 2019

RUKUN SMK CONVENT JALAN PEEL, KUALA LUMPUR

Kami murid-murid SMK Convent Jalan Peel, Kuala Lumpur akan mengamalkan prinsip-prinsip
yang berikut:

1. Sentiasa menjaga nama baik dan imej sekolah
2. Bersikap positif , penyayang, adil, bermoral, beretika serta berpegang teguh kepada

Prinsip-prinsip Rukun Negara
3. Mengamalkan sikap hormat-menghormati, bekerjasama, tolong-menolong tanpa

mengira usia, keturunan serta agama demi perpaduan masyarakat.
4. Berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi akademik dan

kokurikulum ke arah kecemerlangan.
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan

dedikasi.

WAWASAN SMK CONVENT JALAN PEEL, KUALA LUMPUR

1. Melahirkan murid yang bersatu, yakin diri, mempunyai nilai moral dan etika yang
mantap.

2. Melahirkan murid yang berusaha ke arah kecemerlangan dalam bidang akademik
dan kokurikulum.

3. Melahirkan murid yang berbudi bahasa, bertanggungjawab, jujur, saling hormat-
menghormati tanpa mengira usia dan keturunan.

4. Kepercayaan, bertolak ansur, adil, progresif, cekal dan kental untuk mencapai
matlamat yang dikongsi bersama.

5. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.
6. Melahirkan murid yang ideal dalam semua aspek, berkualiti, berpandangan jauh,

berdaya tahan agar mereka pada suatu masa nanti akan berupaya memenuhi
keperluan mengikut perubahan dan cabaran semasa.
7. Menanam sikap inovatif, kreatif dan mempunyai iltizam dalam kalangan tenaga
pengajar demi kebenaran dan keadilan.

PIAGAM SEKOLAH

Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Jalan Peel, Kuala Lumpur dengan
penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk:

1. Memastikan semua murid di sekolah ini mendapat pendidikan yang sempurna,
berakhlak mulia, amanah dan berketerampilan.

2. Sentiasa memberikan perkhidmatan yang cekap, efektif dan bertanggungjawab demi
kepentingan masyarakat dan negara.

3. Mewujudkan suasana persekolahan yang terbaik demi merangsang kecemerlangan.
4. Sentiasa peka dan responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.

5|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

IKRAR MURID 2019

LAFAZ IKRAR MURID

Hari Isnin
Kami, sebagai rakyat Malaysia, dengan penuh
kesedaran dan kesyukuran, membuat ikrar akan
sentiasa memberi serta menumpukan taat setia yang
tidak berbelah bahagi kepada Negara Malaysia yang
kami cintai. Kami berikrar akan sentiasa menjunjung
prinsip-prinsip Rukun Negara pada setiap masa.

Hari Selasa
Kami, murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan

Convent Jalan Peel, Kuala Lumpur berikrar akan
menjulang nama baik dan imej sekolah.

Kami juga berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh untuk
meningkatkan pencapaian akademik dan kokurikulum.

Hari Rabu
Kami, murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan

Convent Jalan Peel, Kuala Lumpur berikrar akan
pada setiap masa bersikap positif, penyayang, adil,
bermoral dan beretika serta berpegang teguh kepada

prinsip-prinsip Rukun Negara.

Hari Khamis
We, students of Sekolah Menengah Kebangsaan
Convent Jalan Peel Kuala Lumpur, pledge at all times
to adopt a respectful attitude, be co-operative, regardless of age,
background and religious beliefs in order to attain

a harmonious society and country.

Hari Jumaat
Kami, murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Convent

Jalan Peel, Kuala Lumpur berjanji akan
sentiasa berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan penuh

dedikasi demi kepentingan masyarakat dan Negara.

6|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

LAGU SEKOLAH 2019

LAGU SEKOLAH

Versi Bahasa Melayu

SMK Convent Jalan Peel
Mendidik puteri tercinta
ke arah keyakinan diri
Berilmu berakhlak mulia

Jasa guru kami sanjungi
Kenangan ke akhir nanti

Segala ilmu diberi
Panduan hidup kami

Tulus dengan fadhilah
Azam dengan bakti

Ke arah kecemerlangan
Berdisiplin berharmoni

Bersatu dan bertekad
Capai hidup jaya

Berjasa pada masyarakat
Agama dan negara

Versi Bahasa Inggeris

We will climb the hill of youth and love**
We will ease all strife and pain

We will scale the height to God above
We will help suffering abate

Go forward Convent Peel Road**
Show the world your very best

Let simple virtue be your own code
Steadfast duty without rest
(Repeat **)

7|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

SEJARAH SEKOLAH 2019

SEJARAH PERKEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT
JALAN PEEL KUALA LUMPUR

Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Jalan Peel bermula sebagai cawangan
Sekolah Convent Bukit Nanas Kuala Lumpur pada Januari 1949 dengan enam buah kelas,
darjah satu dan dua. Setiap kelas mempunyai empat puluh orang murid dan ditempatkan di
dewan sekolah. Sekolah ini diberi taraf sekolah Bantuan Kerajaan (Grant-In-Aid) di bawah
naungan Congregation Infant Jesus.

Pada Januari 1951, bangunan yang terdiri daripada 16 buah kelas, sebuah pejabat dan
sebuah bilik guru siap dibina. Pada tahun yang sama, Sekolah Menengah Convent Jalan Peel
bermula dengan tiga buah kelas tingkatan satu. Sebuah bangunan tambahan dibina dan
dilengkapkan dengan sebuah bengkel Sains Rumah Tangga dan beberapa buah kelas. Pada
tahun 1955, 3 buah kelas tingkatan lima yang pertama telah menduduki peperiksaan Sijil
Seberang Laut (OSC).

Pada tahun 1958, 6 buah kelas Sekolah Rendah dipindahkan ke Sekolah La Salle di
Jalan Shahbandar Kuala Lumpur kerana kekurangan bilik. Pada tahun 1961, 6 kelas lagi
dipindahkan ke Sekolah Dato’ Abu Bakar Off Jalan Pasar Kuala Lumpur. Pada tahun yang
sama, dewan baru sekolah siap dibina. Pada tahun 1963, dua pertiga daripada murid sekolah
rendah dipindahkan ke Sekolah Inggeris Perempuan Kampung Pandan Kuala Lumpur.
Sebuah makmal Sains dan enam buah kelas ditambah.

Pada tahun 1976, sesi bermula dengan lima buah kelas tingkatan satu. Kantin baru
sekolah dibina pada tahun 1979 atas sumbangan PIBG. Pada tahun 1980, tingkatan lima yang
pertama menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pada tahun 1981, sesi
petang mempunyai 14 buah kelas manakala sesi pagi mempunyai sembilan belas kelas
dengan 1378 orang murid. Jumlah murid telah bertambah kepada 1460 orang pada tahun
1984. Pada tahun 1988, 10 buah tandas baru dibina atas usaha dan kerjasama PIBG dan
DBKL menjadikan jumlah tandas adalah 32 buah. Pada Januari 1999 Sekolah Menengah
Kebangsaan Convent Jalan Peel mempunyai 37 buah kelas iaitu 16 buah kelas sesi petang
dan 21 buah kelas sesi pagi dengan 1420 orang murid. Empat buah kelas sesi pagi adalah
kelas terapung kerana kekurangan bilik darjah.

Pada tahun 2006, sekolah ini telah berjaya memperoleh status Sekolah Bantuan
Penuh Kerajaan. Pada 26 Julai 2012, SMK Convent telah berpindah ke tapak bangunan
baharu yang dahulunya merupakan padang sekolah. Majlis penyerahan kunci juga telah
diadakan pada 12 Julai 2012 yang disempurnakan oleh wakil daripada Kementerian Pelajaran
Malaysia. Bangunan yang didirikan menggunakan konsep sekolah dalam bandar (City
School). Terdapat tiga blok bangunan (1 blok 8 tingkat dan 2 blok 6 tingkat) yang bersambung
di kiri dan kanannya. Reka bentuk bangunan ini sesuai kerana kekangan ruang sedia ada.
Bangunan baharu ini mempunyai 36 buah bilik darjah dan dilengkapi dengan bilik-bilik khas
seperti Pusat Sumber sekolah (2 tingkat), Makmal Sains, Bilik Darjah, Bengkel KH, Bilik PJK,
Bilik Kokurikulum, Bilik Muzik, Koperasi, Bilik Pengawas, Bilik Redaksi, Dewan Serbaguna,
Galeri Sekolah, Bilik Persalinan, Makmal Bahasa, Bilik SAL, Bilik Geografi & Sejarah, Makmal
Komputer, Bilik ICT, Bilik Keselamatan, Bilik Kesihatan, Bilik Peperiksaan, Bilik Mesyuarat,
Bilik Pengetua, Bilik Penolong-Penolong Kanan, Bilik Guru, Pejabat Sekolah, Bilik Guru
Kanan Mata Pelajaran, Bilik Kaunselor, Kantin, Surau dan Kamar Selesa.

8|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

SEJARAH SEKOLAH 2019
Bagi mengingati saat meninggalkan bangunan lama sekolah maka satu majlis telah
diadakan pada 26.07.2012.
Mulai September 2015 sekolah telah dipilih sebagai sekolah rintis untuk Program
Sekolah Transformasi (PST) peringkat KPM. Bermula dari tahun 2017, Program Sekolah
Transformasi telah ditukar kepada TS25 yang bermaksud Transformasi Sekolah 2025.
Sekolah juga telah mendapat pengiktirafan Sijil kategori cemerlang bagi audit Ekosistem
Kondusif Sektor Awam (EKSA) daripada MAMPU pada 1 Jun 2016. Sekolah ini juga telah
menjuarai Anugerah 3K3C Peringkat Kebangsaan pada 19 November 2016. Pembinaaan
Skylite dan naik taraf Dataran Puteri bermula pada 26 November 2016 dan siap sepenuhnya
pada bulan Februari 2017. Majlis perasmian Skylite Dataran Puteri telah disempurnakan oleh
Datuk Seri Syed Ali Al Habshee pada 21 Julai 2017 semasa program Penyarang
Raya(RIMUP) 2017.

9|TRANSFORMATION TOWARDS EXCELLENCE

PERATURAN GURU 2019

DASAR DAN PERATURAN TETAP GURU SMK CONVENT JALAN PEEL

Kehadiran Bertugas

1. Semua guru dikehendaki berada di sekolah SEBELUM JAM 7.20 pagi, manakala
guru bertugas harian perlu hadir ke sekolah pada pukul 7.00 pagi.

2. Kehadiran bertugas itu adalah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81 yang
bertarikh 12 September 1981. Mengikut Surat Pekeliling itu, semua Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan adalah diwajibkan untuk memelihara dan mengekalkan
amalan masa datang dan menghadirkan diri ke sekolah.

3. Semua guru bertugas mengamalkan ketepatan masa dalam semua tugasan seperti
yang dijadualkan.

4. PERATURAN KETEPATAN MASA ITU DIWAJIBKAN KEPADA SEMUA GURU.
GURU-GURU PERLU MEMBERI CONTOH TELADAN YANG BAIK UNTUK
MENANAM TABIAT KETEPATAN MASA DALAM KALANGAN MURID MEREKA.

Kepatuhan Tugas

1. Semua guru hendaklah menggunakan mesin pengimbas biometrik untuk
menandakan waktu hadir dan waktu pulang.

2. Semua guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah pada waktu
persekolahan tanpa mendapat keizinan Pengetua terlebih dahulu.

3. Guru yang datang lewat hendaklah memaklumkan kepada Pengetua sebab
kelewatan itu.

4. Guru yang tidak hadir ke sekolah, hendaklah menghubungi pihak pentadbir dan
mengemukakan dokumen berkaitan ketidakhadirannya.

5. Bagi guru-guru yang lewat sampai ke sekolah, guru berkenaan hendaklah berjumpa
Pengetua/Penolong Kanan dan memberi sebab kelewatan hadir bertugas secara
lisan.

6. Semua guru tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah semasa mengajar kecuali
sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan dan mereka telah mendapat kebenaran
daripada pengetua.

7. Kehadiran semua guru adalah wajib dalam semua aktiviti dan upacara rasmi sekolah.

8. Semua guru yang melaksanakan kegiatan kokurikulum wajib berada bersama-sama
murid dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan mereka sepanjang
aktiviti dijalankan.

9. Semua guru wajib mrngimbas QR KOD untuk e-Kawalan Kelas.

10 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PERATURAN GURU 2019

Tugas Guru Akademik Biasa

1. Sebagai ahli profesion, guru hendaklah menunjukkan segala sikap profesionalisme
dan budaya kerja yang bermutu tinggi.

2. Melaksanakan PAK21 sepenuhnya dengan menggunakan CLS dalam PdPc di bilik
darjah.

3. Melaksanakan tugas-tugas berikut dan perlu dipatuhi sepenuhnya.

● Kerja rumah hendaklah diberi kepada murid berdasarkan garis panduan yang
telah ditetapkan oleh Ketua Jabatan dan Guru Kanan Mata Pelajaran masing-
masing.

● Semua kerja rumah yang diberikan oleh murid hendaklah diperiksa dengan teliti.
Latihan yang diberi itu tidak dibiarkan bertimbun kerana tidak diperiksa oleh guru.

● Ketua Jabatan dan Guru Kanan Mata Pelajaran diberi kuasa untuk menyemak dan
menentukan bahawa buku latihan, buku kerja dan lain-lain latihan diperiksa
dengan penuh teliti.

● Guru yang ditugaskan sebagai guru ganti perlu membawa murid ke stesen relief
serta mengisi waktu itu dengan PdPc seperti modul yang telah disediakan oleh
guru atau Panitia dan ini merupakan juga tugas rasmi guru juga.

● Semua soalan ujian/penilaian hendaklah disahkan oleh Pengetua/Penolong
Kanan.

● Waktu tidak mengajar atau waktu luang adalah waktu kerja. Waktu-waktu itu
hendaklah digunakan:
● Membuat persediaan mengajar, membaca buku tambahan, membuat nota
mengajar, menyediakan alat bantu mengajar, membuat site Frog Vle dan
memeriksa buku latihan murid.
● Menjadi guru ganti(relief) kepada guru-guru yang tidak hadir.
● Mengadakan pertemuan dengan murid yang bermasalah dalam pelajaran
yang diajar oleh guru.
● Membuat persediaan aktiviti-aktiviti gerak kokurikulum dan tugas-tugas
lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa.

Fail Rekod Mengajar/ eBRM

1. Kementerian Pendidikan telah menetapkan peraturan mengenai pengisian Fail
Rekod Mengajar. Peraturan ini hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya.

2. Dalam Fail Rekod Mengajar mesti mengandungi salinan jadual waktu persendirian,
salinan RPT dan keputusan peperiksaan bagi tiap-tiap kelas yang diajar oleh guru
masing-masing.

3. Pada tiap-tiap hari Jumaat, e-RPH yang lengkap disediakan untuk satu minggu
hendaklah dihantar secara atas talian. Fail Rekod Mengajar adalah hak milik sekolah
dan perlu diserahkan ke pejabat sekolah apabila guru itu bertukar, bercuti panjang

11 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PERATURAN GURU 2019

dan juga pada akhir tahun sekiranya mereka diperlukan untuk berbuat demikian oleh
pentadbir sekolah.

Perhubungan Guru dengan Murid

1. Sebagai pendidik, guru perlu mempunyai hubungan baik dengan murid serta
menunjukkan teladan yang baik. Guru perlu memahami dan mengetahui masalah
yang dihadapi oleh murid.

2. Disiplin adalah menjadi tanggungjawab guru dan tindakan segera perlu diambil
sekiranya ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid. Pelanggaran disiplin
yang serius hendaklah dilaporkan dan dirujuk kepada pengetua.

3. Guru yang mengajar dalam kelas hendaklah mengawal disiplin murid-murid di dalam
kelas supaya tidak bising dan proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan
berkesan.

4. Guru yang mendapati murid sakit atau ditimpa kemalangan hendaklah melaporkan
kepada guru bertugas harian dan Guru Penolong Kanan HEM dengan kadar segera.

Pakaian

1. Guru hendaklah memakai pakaian formal kerja semasa waktu sekolah. Pakaian batik
bercorak-corak pelbagai warna tidak dibenarkan bagi guru lelaki kecuali pada hari
Khamis.

2. Guru perempuan hendaklah berpakaian baju kebangsaan semasa tugas rasmi
seperti menghadiri kursus-kursus dan Latihan Dalam Perkhidmatan(LDP).

3. Guru hendaklah memakai tanda nama dan guru lelaki bertali leher sepanjang waktu
persekolahan.

4. Semua guru yang mengajar PJK diwajibkan berpakaian sukan semasa PdPc di luar
bilik darjah.

Rambut

1. Potongan rambut tidak melebihi kolar baju bagi guru lelaki. Rambut perlu terurus dan
kelihatan kemas dengan mematuhi Pekeliling Kementerian Pendidikan.

Perintah Am

1. Semua guru perlu mengambil perhatian kandungan Bab C dan Bab D yang
menyenaraikan tatalaku Pegawai Kerajaan dan cuti-cuti yang dibenarkan diambil
oleh guru.

Kebersihan
1. Guru-guru bertanggungjawab terhadap kebersihan sekolah dan juga kelas ternasuk

bilik darjah.

12 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PERATURAN GURU 2019

Kerosakan dan Penyelenggaraan Sekolah
1. Para guru hendaklah memastikan bahawa murid tidak merosakkan harta benda

sekolah dengan cara yang sengaja.
2. Laporkan kepada Guru Penyelenggaraan Sekolah dan Pengetua jikalau terdapat

tanda-tanda kerosakan harta benda sekolah.
Pelawat
1. Pelawat tidak dibenarkan termasuk jurujual berjumpa guru di Bilik Guru dan dengan

murid di dalam bilik darjah/makmal.
2. Pelawat termasuk jurujual hanya boleh berjumpa dengan guru sekiranya setelah

mendapat kebenaran daripada Pengetua sahaja.
Papan Kenyataan
1. Semua notis dari luar dan persatuan hendaklah mendapat kebenaran Penolong

Kanan atau Pengetua terlebih dahulu sebelum ditampal di papan kenyataan.

Kenyataan Akhbar
1. Guru adalah dilarang daripada membuat kenyataan akhbar walaupun bertindak atas

nama Pengetua dan pihak sekolah.
Surat Pekeliling
1. Surat Pekeliling yang hendak diedarkan kepada guru-guru hendaklah mendapat

kebenaran daripada Pengetua terlebih dahulu.
Surat Rasmi
1. Semua surat rasmi yang keluar dari sekolah sama ada dari guru atau dari Unit

Kokurikulum hendaklah melalui Pengetua.
Lawatan
1. Guru yang menguruskan lawatan sila patuhi peraturan (pelancongan) sekolah 1957.
Pensyarah Jemputan
1. Jemputan pensyarah luar hendaklah mendapat persetujuan daripada Pengetua

terlebih dahulu.
Kutipan Wang
1. Kutipan wang daripada murid untuk Unit Kokurikulum atau sebarang kegiatan yang

berkaitan dengan sekolah hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengetua

13 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PEGAWAI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2019

PEGAWAI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
SMK CONVENT JALAN PEEL 2019

BIL NAMA JAWATAN GRED KELAYAKAN KELAYAKAN OPSYEN.
1 FARIDAH BT ABD GANI DG 54 AKADEMIK IKHTISAS /
2 NORLAILI BT IDRIS PENGETUA DG 52 KUP TERTINGGI/ INSTITUSI GEOGRAFI
3 SUMARNI BT OSMAN DG 48 KUP INSTITUSI /BAHASA
PK TADBIR & DIPLOMA MELAYU
4 NUR MUNIRAH TEOH BT KURIKULUM DG 54 KUP SARJANA PENDIDIKAN
ABDULLAH PENDIDIKAN SEJARAH
PK HAL EHWAL DG 52 KUP (PENGURUSAN BAHASA
5 EDAH BT MUSTAPHA MURID DG 52 KUP KURIKULUM) MELAYU & PENGAJIAN
DG 48 KUP GEOGRAFI MELAYU/SEJA
6 NOOR KARTINI BT PK / UM
HASHIM KOKURIKULUM DG 44 /UM RAH
IJAZAH
7 MUNIRAH BT MOHAMAD GURU KANAN SARJANA DIPLOMA PENGAJIAN
BAHASA PENDIDIKAN MELAYU/
8 ROHANI BT HAJI MOHD MUDA SEJARAH/BM
SALIM GURU KANAN SEJARAH PENDIDIKAN
TEKVOK DENGAN SIJIL MORAL
KEPUJIAN PERGURUAN/
GURU KANAN BAHASA
KEMANUSIAAN IJAZAH MAKTAB INGGERIS/
SARJANA PERGURUAN GEOGRAFI
GURU KANAN PEREMPUAN
SAINS DAN MUDA BIOLOGI/MAT
MATEMATIK PENDIDIKAN MELAYU EMATIK

BAHASA DIPLOMA PENDIDIKAN
MELAYU/UM PENDIDIKAN/ ISLAM

IJAZAH UKM MATEMATIK
SARJANA
SIJIL
MUDA PERGURUAN/
PENGAJIAN
MAKTAB
BAHASA PERGURUAN
MELAYU
(LINGUISTIK)/ MOHD
KHALID
UKM
DIPLOMA
BACELOR PENDIDIKAN/
PENDIDIKAN
USM
TESL/UPM
DIPLOMA
SARJANA PENDIDIKAN/
MUDA
UM
SAINS(KEPUJI
AN) /UM SARJANA
ISM MUDA

USULUDDIN PENDIDIKAN
(KEPUJIAN)/ MATEMATIK/

UM UNIV.
IJAZAH TERBUKA
SARJANA MALAYSIA
MUDA
PENDIDIKAN
MATEMATIK/
UNIV.
TERBUKA
MALAYSIA

14 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 2019

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(GURU AKADEMIK)

SMK CONVENT JALAN PEEL 2019

BIL NAMA JAWATAN GRED KELAYAKAN KELAYAKAN OPSYEN.
DG 41 AKADEMIK IKHTISAS /
TERTINGGI/ INSTITUSI
INSTITUSI

GURU ISM EKONOMI DIPLOMA

ALIAS BIN SEDIK AKADEMIK DENGAN PENDIDIKAN LEPAS PERDAGANGAN

BIASA KEPUJIAN/UKM IJAZAH/UPSI

1

AMANDA JUNE LEE YIE GURU DG 41 ISM PSIKOLOGI DIPLOMA MATEMATIK
NIN AKADEMIK DENGAN PENDIDIKAN
2
BIASA KEPUJIAN/UNITA SEJARAH/
R

GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN PENDIDIKAN
ARVIN CHEONG KEE SIN AKADEMIK TEKNOLOGI
DG 41 TEKNOLOGI TEKNOLOGI MAKLUMAT
3 BIASA
MAKLUMAT/UPSI MAKLUMAT/UPSI

4 BHEVIKKA @ BHRITA A/P GURU DG 52 KUP ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN MATEMATIK
JAYANTILAL AKADEMIK MATEMATIK/USM MATEMATIK/USM

BIASA

5 CHE AZWANA BT ABD GURU DG 52 KUP BACELOR SIJIL PERGURUAN TESL/BAHASA
AZIZ AKADEMIK PENDIDIKAN LEPAS INGGERIS
TESL DENGAN
BIASA KEPUJIAN/UPM IJAZAH/MAKTAB
PERGURUAN
MOHD KHALID

SARJANA MUDA SARJANA MUDA

PENGURUSAN PENGURUSAN

FELICIA CHONG PHUI GURU DENGAN DENGAN PENGURUSAN
YOKE AKADEMIK DG 44 KUP PENDIDIKAN PENDIDIKAN PERNIAGAAN/
(PENGURUSAN
BIASA (PENGURUSAN EKONOMI

PERNIAGAAN/ PERNIAGAAN/

6 UUM) UUM)

DIPLOMA

GURU ISM PENDIDIKAN AMALAN

7 HAIDA BT HAMAT AKADEMIK DG 41 KEUSAHAWANAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN
BIASA
/ UUM (KEUSAHAWAN)/ (KEUSAHAWANAN)

UPSI

8 HERIANA BT MD SALLEH GURU DG 48 KUP B.A B.A HONS(BAHASA BAHASA
AKADEMIK HONS(BAHASA INGGERIS)/UPM INGGERIS/
INGGERIS)/UPM PENGAJIAN
BIASA INGGERIS

KHAIRUL IKRAM B. GURU ISM EKONOMI DIPLOMA
BAHARIN AKADEMIK
DG 41 DENGAN PENDIDIKAN LEPAS PERDAGANGAN
BIASA
9 KEPUJIAN/UKM IJAZAH/UPSI

LALITHA AMBIGHAI A/P GURU DG 41 ISM DIPLOMA SAINS
AKADEMIK BIOTEKNOLOGI PENDIDIKAN RBT/
10 GANESAN
BIASA KEPUJIAN/
TAYLORS UNIV.

15 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 2019

11 LATIFAH BT MAHMUD GURU DG 52 KUP B.A HONS DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM
PENOLONG (SYARIAH)/UKM PENDIDIKAN/MPI

AGAMA

12 LIAN OI FONG GURU DG 48 KUP ISM SASTERA/ BACELOR SASTERA
AKADEMIK USM PENDIDIKAN
SASTERA/ USM
BIASA

GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN
AKADEMIK
13 LIM LAY KUAN DG 44 KUP DENGAN SAINS/ DENGAN SAINS/ KIMIA/BIOLOGI
BIASA
UMS UMS

GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN SEJARAH/
SEJARAH SEJARAH DENGAN PENDIDIKAN
14 MARLIA BT ABDUL MUKTI AKADEMIK DG 41 DENGAN KEPUJIAAN/ UPSI
BIASA MORAL
KEPUJIAAN/ UPSI
PENDIDIKAN
GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN JASMANI &
(KEPUJIAN)/UKM (KEPUJIAN)/UKM KESIHATAN/
15 MAZIRAWATI BT ZAKARIA AKADEMIK DG 44 KUP SAINS SUKAN
BIASA
KIMIA
MAZRITA BT MUSTAFA GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN
AKADEMIK DG 44 KUP KIMIA DENGAN KIMIA DENGAN
16
BIASA KEPUJIAN/KIMIA KEPUJIAN/KIMIA

MOHAMAD FARID BIN GURU DG 41 ISM TEKNOLOGI ISM TEKNOLOGI KEMAHIRAN
MOHAMAD FAHIMI AKADEMIK SERTA SERTA HIDUP

17 BIASA PENDIDIKAN PENDIDIKAN
(KEMAHIRAN (KEMAHIRAN
HIDUP)/ UTM HIDUP)/ UTM

MOHAMMAD KHAIRIL BIN GURU DG 41 ISM PENDIDIKAN SARJANA MUDA KEMAHIRAN
AKADEMIK DG 41 KEMAHIRAN PENDIDIKAN HIDUP/
18 MOHD ISA DG 41 HIDUP (UPSI)
BIASA KEMAHIRAN HIDUP PENGAJIAN AM
(UPSI)

MOHD HAFIS BIN GURU BAC. BAC. SAINS PERTANIAN
NGADIMIN AKADEMIK PENDIDIKAN PENDIDIKAN / KEMAHIRAN
HIDUP
19 BIASA (SAINS (SAINS
PERTANIAN) PERTANIAN)
KEPUJIAN KELAS KEPUJIAN KELAS

KEDUA KEDUA
TINGGI/UPM TINGGI/UPM

ISM

MOHD HELMAN BIN GURU PENGURUSAN DIPLOMA
TALIB AKADEMIK
PERNIAGAAN PENDIDIKAN LEPAS PERDAGANGAN
20 BIASA
ANTARABANGSA/ IJAZAH/UPSI

UUM

MOHD SABRI BIN CHE GURU DG 41 ISM DENGAN ISM DENGAN FIZIK
AKADEMIK DG 41 PENDIDIKAN PENDIDIKAN
21 NOH
BIASA SAINS SAINS
(FIZIK)/UPSI (FIZIK)/UPSI

MOHD SAFWAN BIN GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN SEJARAH /
AKADEMIK SEJARAH SEJARAH KESUSASTERAAN
22 MAHMUD DENGAN DENGAN
BIASA MELAYU
KEPUJIAN/ UPSI KEPUJIAN/ UPSI

16 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 2019

NOLIZA BT SAIDIN GURU DG 44 KUP SARJANA SIJIL TEKNOLOGI
AKADEMIK PENDIDIKAN PERGURUAN MAKLUMAT/
23 TEKNOLOGI MATEMATIK
BIASA MAKLUMAT/ LEPAS
NOOR FAIZAH BT MATEMATIK IJAZAH/MAKTAB
PERGURUAN IPOH
24 MOHAMAD /UPSI

GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN BIOLOGI/ KIMIA
AKADEMIK DG 44 KUP DENGAN SAINS DENGAN SAINS

BIASA (KEPUJIAN)/UMS (KEPUJIAN)/UMS

GURU DG 41 ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN PENDIDIKAN
MORAL DEN.GAN MORAL DEN.GAN MORAL/
NOORHAYATI BT JOHARI AKADEMIK KEPUJIAN/UPSI KEPUJIAN/UPSI
PENGAJIAN AM
25 BIASA

NOORSYAHIDA BT GURU DG 41 ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN KIMIA/ BIOLOGI
AKADEMIK
26 MUHAMMAD JOHARI (KIMIA)/ UKM (KIMIA)/ UKM
BIASA

GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN PENDIDIKAN
AKADEMIK PERAKAUNAN &
27 NOR AKHMAL BT JAMALI DG 44 KUP PERAKAUNAN PERAKAUNAN PENGURUSAN
BIASA
28 NOR ARISHAH BT EIN /UPSI /UPSI PERNIAGAAN
GURU
NOR DIANA BT HASSAN AKADEMIK DG 48 KUP B.A HONS DIPLOMA BAHASA MELAYU/
RANCANGAN PENDIDIKAN/UM KESUSASTERAAN
29 BIASA
BAHASA MELAYU
GURU MELAYU/UM
AKADEMIK
ISM SAINS SERTA ISM SAINS SERTA
BIASA
PENDIDIKAN PENDIDIKAN

DG 44 KUP DENGAN DENGAN MATEMATIK/ FIZIK
KEPUJIAN KEPUJIAN

MATEMATIK MATEMATIK

(UTM) (UTM)

NOR HANIDAR BT GURU DG 41 ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN KIMIA
AKADEMIK SAINS DENGAN SAINS DENGAN
30 IBRAHIM KEPUJIAN/UPSI KEPUJIAN/UPSI
BIASA

GURU ISM PENGAJIAN ISM PENGAJIAN
AKADEMIK
31 NOR HIDAYU BT MUDA DG 41 MELAYU DENGAN MELAYU DENGAN PENGAJIAN
BIASA MALAYSIA
NOR ROSDIANA BT PENDIDIKAN/ PENDIDIKAN/
GURU MATEMATIK/
32 AWANG AKADEMIK UPSI UPSI SAINS

BIASA DG 44 KUP SARJANA MUDA SARJANA MUDA
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
MATEMATIK MATEMATIK
(UPSI) (UPSI)

NORHIDAYU BT GURU ISM SAINS ISM SAINS
AKADEMIK
33 MOHAMMAD DG 44 KUP DENGAN DENGAN KIMIA/BIOLOGI
BIASA
PENDIDIKAN/USM PENDIDIKAN/USM

GURU IJAZAH SARJANA IJAZAH SARJANA
MUDA MUDA PENDIDIKAN
34 NORWAHAYU BT NORDIN AKADEMIK DG41 PEND. SENI
BIASA PENDIDIKAN SENI DENGAN
SENI DENGAN KEPUJIAN/ UPSI
KEPUJIAN/ UPSI

ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN

35 NUR ASYIKIN BT MD NOR KAUNSELOR DG 44 KUP BIMB. DAN BIMB. DAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING KAUNSELING KAUNSELING

(UPSI) (UPSI)

17 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 2019

NURAINSAFIKA BINTI GURU DG 41 ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN SEJARAH
AKADEMIK SEJARAH/UPSI SEJARAH/UPSI
36 MOHD SABRI
BIASA

GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN
MATEMATIK MATEMATIK
37 NURUL AIN BT ZULKEPLI AKADEMIK DG 41 DENGAN DENGAN MATEMATIK/ KIMIA
BIASA
KEPUJIAN/UPSI KEPUJIAN/UPSI

NURUL SYAFIQAH BT GURU ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN SEJARAH/
AKADEMIK GEOGRAFI
38 RAZALI DG 41 DENGAN SAINS DENGAN SAINS
BIASA
SOSIAL/ UMS SOSIAL/ UMS

NURULHUSNA BT ABD GURU DG 41 BSC. (HONS) IN MATEMATIK
AKADEMIK MATHEMATICS/ KPLI/IPGM KAMPUS
39 RAHMAN UNIVERSITY OF PULAU PINANG
BIASA NOTTINGHAM,UK

40 RAHAYU BT YAHYA GURU DG 44 KUP ISM SAINS DIPLOMA MATEMATIK/
AKADEMIK KOMPUTER/ UPM PENDIDIKAN/UKM PERAKAUNAN

BIASA

RAJEISWARI A/P GURU DG 44 KUP ISM BIOLOGI/ ISM BIOLOGI/ BIOLOGI/
AKADEMIK MATEMATIK/ MATEMATIK/ MATEMATIK/
41 BALASUNDARAM PENGAJIAN PENGAJIAN PENGAJIAN
BIASA MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK

GURU BAC. BAC. PENDIDIKAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN PEND. MORAL/ MORAL/ BAHASA
42 ROKIAH BINTI SULAIMAN AKADEMIK DG41 PEND. MORAL/ B.MELAYU/ UPM
BIASA B.MELAYU/ UPM MELAYU

GURU ISM SENI DIPLOMA

43 ROZINA JASMIN BT ELIAS AKADEMIK DG 48 KUP TEKSTIL DENGAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN SENI
BIASA
KEPUJIAN/UITM (PEND. SENI)/UITM

SIJIL PERGURUAN

SALINAH BT ABAS GURU DG 48 KUP/ ISM (BAHASA ASAS/ MAKTAB PENGAJIAN

44 CEMERLANG GCBM MELAYU)/UPM PERGURUAN SERI INGGERIS/PJK

PINANG

GURU DG 41 ISM PENDIDIKAN ISM PENDIDIKAN PENDIDIKAN AL-

SALMA BINTI MOHAMED PEN.OLONG AL-QURAN AL-QURAN QURAN

45 AGAMA

46 SANTHA MARY LOUIS GURU DG 48 KUP MASTER IN SIJIL PERGURUAN TESL/PJK
AKADEMIK ENGLISH AS A LEPAS IJAZAH/
47 SAONAH BT ATON MAKTAB
BIASA SECOND
SARADHA A/P LANGUAGE / UM PERGURUAN BATU
GURU RAKIT
48 VARADARAJOO AKADEMIK
DG 52 KUP B.A HONS DIPLOMA KESUSASTERAAN
BIASA KESUSASTERAAN PENDIDIKAN/ MELAYU/
MELAYU/ UKM INSTITUT BAHASA
GURU PENGAJIAN
AKADEMIK MELAYU

BIASA DG 48 KUP ISM KIMIA SIJIL PERGURUAN PENGAJIAN AM/
DENGAN ASAS/ MAKTAB BAHASA TAMIL
KEPUJIAN/USM
PERGURUAN SERI
KOTA

18 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 2019

SEE SU CHYN GURU SARJANA MUDA KURSUS TEKNOLOGI
AKADEMIK DENGAN PERGURUAN MAKLUMAT/
49 MATEMATIK
BIASA DG 48 KUP KEPUJIAN LEPAS
(TEKNOLOGI IJAZAH/MAKTAB

MAKLUMAT)/UUM PERGURUAN
TEKNIK

50 SITI ASLINDA BT GURU DG 48 KUP ISM DENGAN KPLI/MAKTAB PENDIDIKAN
MOHAMAD ASRO PEN.OLONG KEPUJIAN PERGURUAN ISLAM ISLAM

AGAMA (SYARIAH)/ UKM

SITI NOR HIDAYAH BT GURU DG 41 BAC. PEND. BAC. PEND. PEND. JASMANI/
AKADEMIK (PEND.JASMANI)/ (PEND.JASMANI)/ PEND.KESIHATAN
51 AMBOK WIROK
BIASA UPM UPM

SITI NORASHIKIN BINTI GURU DG44 KUP BAC PENDIDIKAN DIPLOMA TESL/
AKADEMIK LITERATURE
52 MOHD ANUAR TESL PENDIDIKAN TESL
BIASA

SRI ROHAIYU BT GURU ISM SENI LUKIS KPLI/MAKTAB PENDIDIKAN SENI
AKADEMIK DAN SENI REKA
53 MOHAMED DG 44 KUP PERGURUAN VISUAL/
BIASA SENI HALUS/
UITM TUANKU BAINUN REKACIPTA

SUHANA BT GURU ISM SIJIL PERGURUAN PENGAJIAN
AKADEMIK BAHASA
54 MOHAMAD NOR DG 48 KUP (KEPUJIAN)TESL/ ASAS/ MPIK KUALA INGGERIS
BIASA
WAN NOR ASSHIKIN UITM LUMPUR

55 BINTI WAN YAHYA GURU DG 41 DIPLOMA
AKADEMIK ISM EKOLOGI/UM PENDIDIKAN LEPAS SAINS PERTANIAN

BIASA IJAZAH/UPSI

BAC. BAC. BIMBINGAN DAN
PENDIDIKAN KAUNSELING /
56 WAN NORANA BT KAUNSELOR DG 44 KUP PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN PERDAGANGAN
WAN MAT (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)

KAUNSELING)

57 ZURAINI BT YAKOB GURU MPV DG 41 ISM TEKNOLOGI DIPLOMA TEKNOLOGI
ICT MAKLUMAT/ UM PENDIDIKAN (IT)/ MAKLUMAT

UTHM

58 RAMLAH BT SAIIN GURU DG 48 KUP
AKADEMIK

BIASA

59 AZLIDA BT ABD RAHMAN GURU DG 48 KUP
AKADEMIK

BIASA

19 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2019

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
SMK CONVENT JALAN PEEL 2019

BIL NAMA GRED KELULUSAN JAWATAN
SPM
1 FAZURA BT MANSOR KETUA PEMBANTU SPM N22
TADBIR SPM N19
SPM C19
2 ZURAINAH BT KASSIM PEMBANTU TADBIR SPM N11
SPM C19
3 MOHD FADZLY BIN ZAINAL PEMBANTU SPM C19
MAKMAL SPM C19
FT19
4 MOHD HAFFIZ BIN AZMI PEMBANTU AM
PEJABAT

5 NORSIAH BT NGADIMAN PEMBANTU
MAKMAL

6 NOR FADZILAH BT MOHD ISA PEMBANTU
MAKMAL

7 SYARIFAH ZAITON BT SYED PEMBANTU
ZUBIN MAKMAL

8 ZURIDAN B MUHAMMAD JURUTEKNIK
KOMPUTER

20 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

AJK PIBG 2019

AHLI JAWATANKUASA
PERSATUAN IBU BAPA & GURU SESI 2018/2019

BIL NAMA PEKERJAAN ALAMAT JAWATAN NO TEL NAMA TING
ANAK 2 WALIT
PN. SALASIAH BT SURI RUMAH BLOK 28-00-02 SRI AJK IBU 019-
BUYONG MELAKA, KM 6 JLN BAPA 3283514 QISTINA

1 CHERAS,KL NAIB YDP 016-
PIBG 3145632
EN. MOHAMAD PEM. EHWAL NO. 21, LORONG WAN ANAS
LUAS 3, KG. AJK IBU NADIRAH
2 NORIZAM B EKONOMI PANDAN, KL BAPA 1 MER

MOKHTAR (KANAN) BLOK B-6-7 RKAT AJK IBU
DESA BAPA
3 RAJENDRAN A/L TUDM 013- SARMMILA 1 CEN
GANDIRAJU ANGKASARAYA, JLN AJK IBU 5849952 A/P
LAPANGAN BAPA
RAJENDRAN
TERBANG LAMA AJK IBU
4 PN. SADIAH BT PESARA BAPA 018- ALYA 3 CEN.
OMAR DBKL 25 JLN KEN.CANA 3887429 SHAMIRA 1 WALIT
27, TAMAN AJK IBU
5 EN. NAZIR B PENSYARAH KENCANA BAPA 013- NUUR
ELIAS 2277849 WAHYU
KUARTERS 2-3 AJK IBU MAISARAH
INST.LATIHAN BAPA
6 EN. MOHD ZAKI B PENGURUS PERINDUSTRIAN 019- SOFEA 1 WALIT
TAHIR AJK IBU 7525644 NATASHA 1 MER
58200 KL BAPA 1 WALIT
7 PN. ROHANA BT PELUKIS BATU 21 ¼, KG 016- AIDATUL
MOHD NOR PULAU, 78300 SETIAUSAHA 2303717 WIDAD
MASJID TANAH PIBG NOORHAZWE
8 EN. RAHMAN B PENGURUS NO 42 LORONG C9 019- EN BALQIS
SAPAR KG PANDAN KL BENDAHARI 6667907
04-16-16,PPR TUN
9 PN. SANTHI A/P SURI RUMAH RAZAK,CHERAS AJK GURU 016- T.KIRTI 2 CEN
KRISHNASAMY CJ 1/3, SYMPHONY 2560601
APT, JLN WAWASAN AJK GURU
10 PN. MAZRITA BT GURU 012- TIADA -
MUSTAFA 1/10 AJK GURU 2483434
3, JLN PERDANA
11 PN. NOR AKHMAL GURU AJK GURU 013- TIADA -
BT JAMALI 7/1A, PANDAN 3551711
PERDANA AJK GURU
12 PN. BHEVIKKA A/P GURU 03- KIIRTI 5 CEN
JAYANTILAL NO 35 JALAN INDAH AJK GURU 23892156 TIADA -
17, TMN CHERAS TIADA -
13 PN. LIAN OI FONG GURU INDAH 012-
90, JLN LIMAU 3052217
14 PN. WAN NORANA GURU KASTURI, TMN
BT W MAT BANGSAR 019-
2626550
NO, 68, JLN PUJ 5/3,
15 PN. NORHIDAYU GURU TMN PUNCAK JALIL 019- TIADA -
BT MOHAMMAD N0: 18, JALAN PUJ 3244503
6/12, TMN PUNCAK
16 EN. KHAIRUL GURU 013- TIADA -
IKRAM B BAHARIN JALIL 3233679
A-9-10, PANDAN
17 CIK NORWAHAYU GURU 016- TIADA
BT M. NORDIN UTAMA APT, 3129794
PANDAN UTAMA

L10-2-15,
PANGSAPURI
PENDEKAR, TMN
TUN PERAK
LOT 67, JALAN
HOSBA, PADANG

SERA

21 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C EKALENDAR PERSEKOLAHAN 2019
22 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

KALENDAR PERSEKOLAHAN 2019

JADUAL HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN 2019

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

1 Tahun Baru 01/01/2019 Selasa

2 Hari Thaipusam 21/01/2019 Isnin

3 Hari Wilayah Persekutuan 01/02/2019 Jumaat
05/02/2019 Selasa
4 Tahun Baru Cina 06/02/2019 Rabu
01/05/2019 Rabu
5 Hari Pekerja
19/05/2019 Ahad
6 Hari Wesak
09/09/2019 Isnin
7 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong 22/05/2019 Rabu
05/06/2019 Rabu
8 Nuzul AlQuran 06/06/2019 Khamis
31/08/2019 Sabtu
9 Hari Raya Puasa * 11/08/2019 Ahad
12/08/2019 Isnin
10 Hari Kebangsaan 16/09/2019 Isnin

11 Hari Raya Qurban* 01/09/2019 Ahad

12 Hari Malaysia 27/10/2019 Ahad

13 Awal Muharram(Maal Hijrah) 09/11/2019 Sabtu

14 Hari Deepavali* 25/12/2019 Rabu

15 Hari Keputeraan Nabi Muhammad
SAW

16 Hari Krismas

*Tertakluk kepada perubahan

23 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PEPERIKSAAN 2019

TAKWIM PEPERIKSAAN TAHUN 2019

PEPERIKSAAN TARIKH

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 30/09/2019 -02/10/2019

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 04/11/2019 -04/12/2019

*Tertakluk kepada perubahan daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM)

TAKWIM PEPERIKSAAN (IKUT BULAN) 2019

BIL UJIAN/PEPERIKSAAN/ TINGKATAN TARIKH BIL. HARI
PENILAIAN PEPERIKSAAN

FEBRUARI 4 DAN 5 11/03 – 15/03/2019 5
1, 2 DAN 3 11/03 – 15/03/2019 5
1 UJIAN 1
UJIAN 1

MEI 4 02/05 – 21/05/2019 14
5 02/05 – 21/05/2019 14
2 PERTENGAHAN TAHUN 1, 2 DAN 3 13/05 – 17/05/2019 5
PERTENGAHAN TAHUN

3 PERTENGAHAN TAHUN

OGOS 3 26/08 – 30/08/2019 5
1 DAN 2 19/08 – 23/08/2019 5
4 PERCUBAAN *PT3 19/08 – 23/08/2019 5
5 UJIAN 2 4 15
6 UJIAN 2 5 26/08 - 13/09/2019
7 PERCUBAAN SPM

OKTOBER

8 *PT3 3 30/09 – 02/10/2019 4
07/10 – 25/10/2019 14
9 AKHIR TAHUN 4 21/10 – 25/10/2019 5

10 AKHIR TAHUN 1 DAN 2

*Tertakluk kepada pindaan oleh JPWP dan LPM

24 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PEPERIKSAAN 2019

TAKWIM PEPERIKSAAN 2019
(IKUT TINGKATAN)

BIL TINGKATAN UJIAN/PEPERIKSAAN/ PENILAIAN TARIKH
11/03 – 15/03/2019
1 UJIAN 1 13/05 – 17/05/2019
19/08 – 23/08/2019
2 PERTENGAHAN TAHUN 21/10 – 25/10/2019
SATU UJIAN 2 11/03 – 15/03/2019
13/05 – 17/05/2019
3 19/08 – 23/08/2019
21/10 – 25/10/2019
4 AKHIR TAHUN 11/03 – 15/03/2019
13/05 – 17/05/2019
5 UJIAN 1 26/08 – 30/08/2019
30/09 – 02/10/2019
6 PERTENGAHAN TAHUN 11/03 – 15/03/2019
DUA UJIAN 2 02/05 – 21/05/2019
19/08 – 23/08/2019
7 07/10 – 25/10/2019
11/03 – 15/03/2019
8 AKHIR TAHUN 02/05 – 21/05/2019

9 UJIAN 1 26/08 - 13/09/2019
04/11 – 04/12/2019
10 PERTENGAHAN TAHUN
TIGA PERCUBAAN PT3

11

12 PT3

13 UJIAN 1

14 PERTENGAHAN TAHUN
EMPAT UJIAN 2

15

16 AKHIR TAHUN

17 UJIAN 1
18 LIMA PERTENGAHAN TAHUN

19 PERCUBAAN SPM

20 SPM
*Tertakluk kepada pindaan oleh JPWP dan LPM

25 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 2019

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2019

BIL MASA BIDANG BIDANG SAINS BIDANG BIDANG
1. BAHASA & TEKNIK & KEMANUSIAAN
VOKASIONAL
MAC MATEMATIK 1. RBT T3 1. Sejarah
1. Matematik T3,5 T1,2,3,4,5

2. Fizik T5 2.Prinsip 2. Geografi
3. Kimia T5 Perakaunan Tingkatan
T4,5 1,2,3
4. Biologi T5
3. SRT T4,5

2. 1. Bahasa 1. Sains 1. Perniagaan T4 1. Pendidikan

Malaysia T3,5 Islam

T3,5 2. Perniagaan T5 T1,2,3,4,5

APRIL 2.Bahasa 2.Matematik 3. Ekonomi T4,5 1. KKQ T1,2,3
Inggeris Tambahan
T3,5 T4 4. Matematik 3. Pendidikan
Tambahan Moral
3. Bahasa Arab T4,5 T1,2,3,4,5
T1,2,3

3. 1. Bahasa 1. Fizik 1. RBT T1 1. Pendidikan

Malaysia T4 Seni

T1,2,4 2. RBT T2 T1,2,3,4,5

2. Bahasa 2. Kimia 2. Pendidikan
MEI Inggeris T4 Sivik
T1,2,3,4,5
T1,2,4

3. Biologi
T4

4. 1. Matematik 1. PJK
JUN T2,4 T1,2,3,4,5

2. Sains
T1

5. 1. Bahasa Tamil 1. Sains

T1,2,3,4,5 T2,4

JULAI 2. Bahasa Cina
T1,2,3,4,5

6. 1. Matematik
OGOS T1

7. OGOS – SEMAKAN KALI KEDUA AKAN DILAKUKAN MENGIKUT KEPERLUAN.
OKTOBER

26 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 2019
● Sila hantar 10 buah buku latihan/nota untuk setiap jenis (murid yang berlainan)

kepada Guru Kanan masing-masing.
● Sila hantar buku latihan pada tarikh yang ditetapkan.
● Sila isikan 2 salinan Borang Penyemakan Buku Latihan dan sertakan satu salinan

senarai nama murid setelah ditanda jenis buku yang dihantar.
● Sila letak buku-buku yang diikat kemas pada rak besi di bilik guru kanan.
● Sila ambil semula buku pada rak besi dan pulangkan kepada murid secepat mungkin.
● Minta murid-murid untuk dapatkan tandatangan ibu bapa mereka pada ruang yang

berkenaan.
● Borang penyemakan buku-buku latihan akan diserahkan kepada Pengetua untuk

pengesahan.
● Surat peringatan akan diberikan kepada guru yang gagal menghantar buku-

buku latihan mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

27 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 2019

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID OLEH PENGETUA 2019

BIL MASA BIDANG BIDANG SAINS & BIDANG BIDANG

BAHASA MATEMATIK TEKNIK & KEMANUSIAAN

VOKASIONAL

1. BM - Ting 1 Sains - Ting 1 Geografi - Ting 1

RBT - Ting 3

BI -Ting 1 Matematik - Ting 1 Sejarah - Ting 1

Matematik Tambahan T5

B. Arab – Ting 1 PI - Ting 1

MAC Perniagaan- Ting 5

P.Moral - Ting 1

SRT - Ting 5

PSK - Ting 1

Prinsip Perakuanan - Ting 5

PSV - Ting 1

2. BM - Ting 3 Sains - Ting 3 Geografi - Ting 3
Sejarah - Ting 3
RBT- Ting 3 PI - Ting 3
P.Moral - Ting 3
BI - Ting 3 Matematik - Ting 3 PSK - Ting 3

B. Arab – Ting 3 Matematik Tambahan T4

APRIL Ekonomi - Ting 5

SRT - Ting 4

PSV - Ting 3

3. BM - Ting 5 Fizik - Ting 5 Sejarah - Ting 5

BI - Ting 5 Kimia - Ting 5 Mat. Tambahan - Ting 5 Pend. Islam - Ting 5

Biologi - Ting 5 Ekonomi - Ting 4 Pend. Moral - Ting 5

MEI Matematik - Ting 5 Mat. Tambahan - Ting 4 PSK - Ting 5

Sains - Ting 5 PSV - Ting 5

4. BM - Ting 2 Sains - Ting 2 Geografi - Ting 2

Perniagaan - Ting 4

BI - Ting 2 Matematik - Ting 2 Sejarah - Ting 2

B. Arab – Ting 2 Prinsip Perakuanan - Ting 4
PI - Ting 2

JUN RBT - Ting 1

P.Moral - Ting 2

PSK - Ting 2

PSV - Ting 2

28 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 2019

5. BM - Ting 4 Fizik - Ting 5 Sejarah - Ting 4
BI - Ting 4 Kimia - Ting 4 Pend. Islam - Ting 4
Pend. Moral - Ting 4
JULAI Biologi - Ting 4 PSK - Ting 4
PSV - Ting 4
Matematik - Ting 4
Sains – Ting 4

● Sila hantar 5 buah buku latihan/nota untuk setiap kelas yang diajar.
● Sila hantar buku latihan mengikut bulan yang ditetapkan terus kepada Pengetua.
● Sila isikan 2 salinan Borang Penyemakan Buku Latihan dan sertakan satu salinan

senarai nama murid setelah ditanda jenis buku yang dihantar.

 PERHATIAN: Mohon sebilangan guru yang akan dimaklumkan dalam Mesyuarat Panitia Bil
1/2019 menghantar buku latihan/nota kepada Pengetua untuk disemak. Tarikh
penghantaran sama seperti di atas.

29 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

JADUAL PENCERAPAN GURU 2019

JADUAL PENCERAPAN GURU-GURU 2019

PENCERAP PENGGAL PERTAMA

Pn. Hjh Faridah bt 1. Pn. Hjh. Norlaili bt Idris
Abd Gani (Pengetua) 2. Pn. Hjh Sumarni bt Osman
3. Pn. Nur Munirah Teoh bt Abdullah
Pn. Hjh Norlaili bt Idris
(Penolong Kanan Tadbir & 4. Semua Guru
Kurikulum)
1. Pn. Hjh Faridah bt Abd Gani
Pn. Hjh Sumarni bt Osman 2. Pn. Edah bt Mustapha
(Pen Kanan Hal Ehwal Murid) 3. Pn. Munirah bt Mohamad
4. Pn. Noor Kartini bt Hashim
Pn. Nur Munirah Teoh bt 5. Pn. Rohani bt Hj Mohd Salim
Abdullah 6. Pn. Salinah bt Abas
(Pen Kanan 1. Pn. Nur Asyikin bt Mohd Nor (Kaunselor)
Kokurikulum) 2. Pn. Wan Norana bt Wan Mat (Kaunselor)
3. Pn. Pn. Che Azwana bt Abd Aziz
Pn. Edah bt Mustapha 4. Pn. Rajeiswari a/p Balasundaram
(Guru Kanan Bahasa) 5. Pn. See Su Chyn
6. Pn. Siti Aslinda bt Mohamad Asro
Pn. Rohani bt Hj Mohd Salim 7. Pn. Suhana bt Mohamad Nor
(Guru Kanan 1. Pn. Mazirawati bt Zakaria
Sains & Matematik) 2. Pn. Saonah bt Aton
3. Pn. Siti Nor Hidayah bt Ambok Wirok
4. En. Mohd Safwan b Mahmud
5. Pn. Nor Rosdiana bt Awang
1. En. Arvin Cheong Kee Sin
2. Pn. Heriana bt Md. Salleh
3. Pn. Noorhayati bt Johari
4. Pn. Nor Hidayu bt Muda
5. Pn. Nurainsafika bt Mohd Sabri
6. Pn. Nurul Syafiqah bt Razali
7. Pn. Siti Asyikin bt Mohd. Anuar
8. Pn. Santha Mary Louis
9. Pn. Saradha a/p Varadarajoo
10. Pn. Ramlah bt Saiin
11. Pn. Azlida bt Abd Rahman
1. Pn. Nurulhusna bt Abd. Rahman
2. Pn. Lim Lay Kuan
3. En. Mohd. Sabri b Che Noh
4. Cik Noorsyahida bt Muhammad Johari
5. Pn. Noor Faizah bt Mohamad
6. Pn. Bhevikka @ Bhrita a/p Jayantilal
7. Pn. Nurul Ain bt Zulkepli
8. Pn. Mazrita bt Mustafa
9. Pn. Norhidayu bt Mohammad

30 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

JADUAL PENCERAPAN GURU 2019

Pn. Noor Kartini Bt Hashim 10. Nor Dianan bt Hassan
(Guru Kanan 11. Pn. Nor Hadinar bt Ibrahim
Teknik & Vokasional) 12. Wan Nor Asshikin bt Wan Yahya
1. En. Mohd Hafis b Ngadimin
Pn. Munirah bt Mohamad 2. En. Alias b Sedik
(Guru Kanan Kemanusiaan) 3. Pn. Nor Akhmal bt Jamali
4. En. Mohammad Khairil b Mohd Isa
5. Pn. Haida bt Hamat
6. Pn. Noliza bt Saidin
7. En. Khairul Ikram b Baharin
8. En. Mohammad Farid b Mohammad Fahimi
9. Cik Nor Arishah bt Ein
10. Pn. Rahayu bt Yahya
11. Cik Felicia Chong Phui Yoke
12. Pn. Zuraini bt Yakob
13. Cik Lalitha Ambhigai a/p Ganesan
1. En. Mohd. Helman b Talib
2. Pn. Lian Oi Fong
3. Pn. Marlia bt Abdul Mukti
4. Cik Amanda June Lee Yie Nin
5. Cik Norwahayu bt M. Nordin
6. Pn. Rokian bt Sulaiman
7. Cik Rozina Jasmin bt Elias
8. Pn. Salma bt Mohamed
9. Pn. Sri Rohaiyu bt Mohamed
10. Cik Amanda June Lee Yie Nin

CATATAN : Semua Guru Cemerlang dan Ketua Panitia Mata Pelajaran digalakkan untuk
membuat pencerapan bagi ahli panitia masing-masin

31 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

DISEMBER 2018

MINGGU TARIKH/HARI AKTIVITI MASA TINDAKAN
19.12.2018 8.30 pg – 2.30 ptg Semua
(RABU) Mesyuarat Pengurusan
Bil.1/2019 Pentadbir

20.12.2018

(KHAMIS)

21.12.2018 Mesyuarat AKP Bil.1/2019 8.30 pg – 2.30 ptg Semua

P (JUMAAT) Pentadbir
E Semua AKP

R
S 22.12.2018
E (SABTU)

D 23.12.2018

I (AHAD)
A
A 24.12.2018 (ISNIN)

N 25.12.2018 CUTI HARI KRISMAS

(SELASA)

26.12.2018 Mesyuarat Guru Bil. 1/2019 8.30 pg – 10.30 pg Semua Guru
(RABU) Taklimat LaDaP/ SPSK/
EKSA

Mesyuarat JKS Bil 1/2019 11.00 pg - 1.00 tgh

27.12.2018 Penyediaan QR Code 2.00 ptg - 4.00 ptg Semua Guru
(KHAMIS) 8.30 pg – 2.00 ptg HEM & Ajk
Mesyuarat HEM Bil.1/2019
LaDaP 1: Pengurusan LaDaP
Register

28.12.2018 Mesyuarat Kokurikulum 2.00 ptg - 4.00 ptg SLT/MLT/KP/
(JUMAAT) Bil. 1/2019 8.00 pg - 12.00 tgh Guru MP
29.12.2018 8.00 pg - 10.00 pg Kaunselor
(SABTU) Majlis Orientasi Tingkatan
Satu Sesi 2019 Semua Guru

Mesyuarat Panitia SLT/MLT/KP/
Bil.1/2019 – Sains & Guru MP
Matematik/ Kemanusiaan

Mesyuarat Panitia 10.30 pg - 12.30 ptg
Bil.1/2019 – Teknik &

Vokasional/ Bahasa

PLC Panitia Bil.1/2019

30.12.2018
(AHAD)

31.12.2018
(ISNIN)

32 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

JANUARI

MINGGU TARIKH/HARI AKTIVITI MASA TINDAKAN
1 01.1.19 (SELASA) CUTI TAHUN BAHARU
Semua Guru
02.1.19 Perhimpunan 7.30 pg - 9.00 pg Ketua Guru Disiplin
(RABU) Rasmi/Taklimat Disiplin

Minggu Suai Kenal 9.00 pg - 10.00 pg Kaunselor
Ting.4

03.1.19 Minggu Suai Kenal 10.20 pg -12.20 tgh Kaunselor
(KHAMIS) Ting.1 7.30 pg - 11.50 pg Kaunselor
04.1.19 7.30 pg - 12.20 tgh
(JUMAAT) Minggu Suai Kenal
Ting.1
05.1.19 (SABTU)
06.1.19 (AHAD) Minggu Suai Kenal
Ting.1
07.1.19
(ISNIN) Gotong Royong EKSA 11.20 pg - 12.20 tgh Penyelaras EKSA
1/2019
08.1.19
(SELASA) Pelancaran 7.30 pg – 8.00 pg KP Sejarah
“Sejarah Excellent” KP Matematik
09.1.19 “I Love Mathematics”
(RABU)
Taklimat Sukan dan 7.30 pg – 8.30 pg S/U Sukan
Kokurikulum S/U Kokurikulum

Solat Zohor & Hajat 1.50 tgh - 2.10 ptg GK Kemanusian
Berjemaah KP P.Islam

2 Mesyuarat Agung 2.30 ptg – 4.00 ptg SU Sukan/ Pen SU
Rumah Sukan 3.00 ptg – 4.00 ptg Sukan/Ketua Guru
10.1.19
(KHAMIS) “Coaching & Rumah Sukan
Mentoring” 1
11.1.19 MLT/ Guru Baharu TS
(JUMAAT) Bacaan Yassin/Nilam 25
12.1.19 (SABTU)
LaDaP 2 : Kreativiti 7.20 pg - 7.40 pg GKK
13.1.19 (AHAD) dan Inovatif dalam 7.30 pg - 1.00 tgh KP PI/Moral
Pedagogi PAK 21 TS 25 & AJK LaDaP

33 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

14.1.19 Pelancaran Minggu 7.30 pg – 8.00 pg SU Disiplin

(ISNIN) Disiplin 2019 &

Program #Hadirlah

Sayang 8.00 pg- 2.50 ptg SLT/ MLT

LW Fasa 1

(Pengurusan Kelas) 3.00 ptg - 4.30 ptg Guru Ketua Rumah

Puteri Saadong

15.1.19 Tun Fatimah 3.00 ptg - 4.30 ptg Guru Ketua Rumah

3 (SELASA)

16.1.19 Pendaftaran Badan 7.30 pg - 8.30 pg SU Koko/Pen SU

(RABU) Beruniform(1) Koko/ Penyelaras/

Ketua Guru Penasihat

Tun Teja 2.30 ptg - 4.00 ptg Gurug Ketua Rumah
Ceramah UBK
17.1.19 3.00 ptg - 4.30 ptg Guru Ketua Rumah
(KHAMIS) Mahsuri
7.20 pg - 7.40 pg GKK
18.1.19 Bacaan Yassin/Nilam 1.30 ptg - 3.00 ptg KP PI/Moral
(JUMAAT) SU Koko/Pen SU
Program Koko/ Penyelaras/
19.1.19 (SABTU) Pembangunan Sukan Ketua Guru Penasihat
20.1.19 (AHAD) (B. Baling, B. Jaring,
21.1.19 (ISNIN)
Olahraga, Wushu)
22.1.19
(SELASA) CUTI SEMPENA PERAYAAN THAIPUSAM

23.1.19 Puteri Saadong 3.00 ptg - 4.30 ptg Guru Ketua Rumah
(RABU)
Tun Fatimah

Pendaftaran Persatuan 7.30 pg -8.30 pagi SU Koko/ Pen SU

dan Kelab (1) Koko/Penyelaras/

Ketua Guru Penasihat

Tun Teja 2.30 ptg - 4.00 ptg Guru Ketua Rumah

Ceramah Keselamatan

4 24.1.19 Mesyuarat AJK Induk 3.00 ptg - 4.30 ptg AJK Induk PSS

(KHAMIS) PSS Bil 1/2019

Mahsuri Guru Ketua Rumah

25.1.19 Bacaan Yassin/Nilam 7.20 pg - 7.40 pg GKK
(JUMAAT) 1.30 ptg - 3.00 ptg KP PI/Moral
Program SU Koko/Pen SU
Pembangunan Sukan Koko/ Penyelaras/
(B. Baling, B. Jaring, Ketua Guru Penasihat

Olahraga, Wushu)

26.1.19 (SABTU) LaDaP 3 : Kajian 7.30 pg - 1.00 tgh Pentadbiran & AJK
Tindakan LaDaP

34 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

27.1.19 (AHAD) Pelancaran Nilam 7.20 pg - 8.00 pg Guru PSS
28.1.19 Puteri Saadong 3.00 ptg - 4.30 ptg Guru Ketua Rumah
(ISNIN) 3.00 ptg - 4.30 ptg
29.1.19 Tun Fatimah Guru Ketua Rumah

(SELASA)

30.1.19 Pendaftaran 7.30 pg - 8.30 pg SU Koko/Pen SU
(RABU) Permainan (1) 2.00 ptg - 4.00 ptg Koko/Penyelaras/
Ketua Guru Penasihat
Mesyuarat Pengurusan Semua Pentadbir
Bil. 2/2019

Tun Teja 2.30 ptg - 4.00 ptg Guru Ketua Rumah

5

Ceramah Kesihatan

31.1.19 Hari Penetapan Target 8.00 pg - 12.00 tgh S/U Peperiksaan
(KHAMIS) PT3 dan SPM, 2019

Mahsuri 3.00 ptg - 4.30 ptg Guru Ketua Rumah

35 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

FEBRUARI

MINGGU TARIKH/HARI AKTIVITI MASA TINDAKAN
6 01.2.19 (JUMAAT)
02.2.19(SABTU) CUTI HARI WILAYAH PERSEKUTUAN
03.2.19 (AHAD)
TAHUN BAHARU CINA
04. 2.19 TAHUN BAHARU CINA
(ISNIN)
05 .2.19 Bacaan Yassin/Nilam 7.20 pg -7.40 pg GKK
(SELASA) KP PI/Moral
06. 2.19
(RABU) SU Koko/Pen SU
07. 2.19 Koko/ Penyelaras/
(KHAMIS)
08. 2.19 Ketua Guru
(JUMAAT) Penasihat

Program Pembangunan 1.30 ptg - 3.00 ptg
Sukan (B. Baling, B.
Jaring, Olahraga,
Wushu)

09 .2.19 (SABTU) Anugerah Kelas Ikon 7.30 pg - 8.00 pg Penyelaras PTS
10. 2.19 (AHAD) KA21 (Jan) Ketua Guru Disiplin
11. 2.19 (ISNIN)

LW Fasa 1

(PdPc-Pencerapan

Klinikal)

7.30 pg- 2.50 ptg SLT/ MLT

Mesyuarat Guru Bil (11/2- 1/3)

2/2019

Taklimat Audit SPSK Bil

1/2019 3.00 ptg – 4.30 ptg SU Mesyuarat Guru/

Ketua Juru Audit

SPSK

7 12.2.19 Sukantara 3.00 ptg - 4.30 ptg S/U Sukan/Pen SU

(SELASA) Puteri Saadong & Tun Sukan

Fatimah Guru Ketua Rumah

13.2.19 Perjumpaan Semua 7.30 ptg - 8.30 pg Guru Ketua Rumah
(RABU) Rumah Sukan

Sukantara 2.30 ptg - 4.00 ptg S/U Sukan/Pen SU
Mahsuri & Tun Teja Sukan/

Guru Ketua Rumah

Ceramah UBK

36 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

14.2.19 “Coaching & Mentoring” 3.00 ptg – 4.00 ptg MLT/ Guru Baharu
(KHAMIS) 2 TS 25

15.2.19 Bacaan Yassin/Nilam 7.20 pg - 7.40 pg GKK
(JUMAAT) KP PI/Moral

Program Pembangunan 1.30 ptg - 3.00 ptg SU Koko/Pen SU
Sukan (B. Baling, B. Koko/ Penyelaras/
Jaring, Olahraga,
Wushu) Ketua Guru
Penasihat

16.2.19 (SABTU) Kursus AJK Tertinggi 7.30 pg – 12.00 tgh Kaunselor
Kelab/ Persatuan/

Badan Khas/ Permainan

17.2.19 (AHAD) Pelantikan Ketua & 7.30 pg & Guru Badan Ketua
18.2.19 Penolong Ketua Kelas sepanjang tahun Kelas
(ISNIN) Pelancaran Program
3.00 ptg - 4.30 ptg GKK & SU SUMUR
19.2.19 SUMUR
(SELASA) S/U Sukan/ Pen SU
Acara Padang Sukan

20.2.19 LaDaP 4 : Pemantapan 3.00 ptg - 5.00 ptg Guru Ketua
(RABU) PdPc 7.30 pg - 8.30 pg Rumah

Perjumpaan Semua TS 25 & AJK LaDaP

Rumah Sukan Guru Ketua Rumah
S/U Sukan/Pen S/U
Acara Padang 2.30 ptg - 4.00 ptg
Sukan
8 21.2.19 LaDaP 4 : Pemantapan 3.00 ptg - 5.00 ptg Guru Ketua Rumah
(KHAMIS) PdPc TS 25 & AJK LaDaP

22.2.19 Bacaan Yassin/Nilam 7.20 pg - 7.40 pg GKK
(JUMAAT) KP PI/Moral
SU Koko/Pen SU
Program Pembangunan 1.30 ptg - 3.00 ptg Koko/ Penyelaras/
Sukan (B. Baling, B. Ketua Guru
Jaring, Olahraga, Penasihat
Wushu) TS 25, CPR PRIMA
& AJK LaDaP
23.2.19 (SABTU) LaDaP 5 : ‘Team
24.2.19 (AHAD) Building’ - Sg. Kelah, TS 25, CPR PRIMA
& AJK LaDaP
Perak
LaDaP 5 : ‘Team Penyelaras Program
Building’ - Sg. Kelah JUARA

, Perak GK Bahasa
GK Sains Math
25.2.19 Pelancaran 7.30 pg - 8.00 pg
(ISNIN) Program JUARA

26.2.19 PLC Panitia Bil.2/2019 3.00 ptg - 4.00 ptg

9 (SELASA)

37 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

27.2.19 Saringan 7.30 pg - 1.00 ptg PK Kokurikulum
(RABU) Stadium Mini Seri 3.00 ptg - 4.00 ptg S/U Sukan/Pen SU
Sukan/SU Koko/Pen
28.2.19 Permaisuri
(KHAMIS) Su Koko
PLC Panitia Bil.2/2019 Guru Ketua Rumah

GK TEKVOK
GK Kemanusiaan

38 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MAC TARIKH/HARI AKTIVITI MASA TINDAKAN
MINGGU 01.3.19 Merentas Desa 7.30 pg - 12.30 tgh PK Kokurikulum
S/U Sukan/Pen SU
(JUMAAT) Anugerah Kelas Ikon Sukan/SU Koko/Pen SU
KA21 (Feb)
Koko
Guru Ketua Rumah

02.3.19 (SABTU) 7.30 pg – 8.00 pg Penyelaras PTS
03.3.19 (AHAD)

04.3.19
(ISNIN)

05.3.19 Latihan Kawad Selepas R2 Unit 3K
(SELASA) Kebakaran 1

06.3.19 Raptai Kejohanan 7.30 pg PK Kokurikulum

(RABU) Sukan Olahraga S/U Sukan/Pen
Lawatan Tapak Sukan/SU Koko/Pen SU

Koko

Guru Ketua Rumah

10 07.3.19 Raptai Kejohanan 7.30 pg PK Kokurikulum
S/U Sukan /Pen SU
(KHAMIS) Sukan Olahraga

Sukan/SU Koko /Pen

Koko

Guru Ketua Rumah

08.3.19 Kejohanan Sukan 7.30 pg PK Kokurikulum

(JUMAAT) Olahraga 2019 S/U SUkan/Pen SU

Sukan/SU Koko/Pen SU

Koko

Guru Ketua Rumah

09.3.19 (SABTU) Mesyuarat Agung 7.30 pg - 1.00 tgh PK HEM/AJK PIBG

PIBG

10.3.19 (AHAD) *LaDaP 6 : ICT dalam Kurikulum & AJK LaDaP
Pedagogi
11.3.19 (ISNIN) SU Peperiksaan
Ujian 1 (Ting. SU Peperiksaan
12.3.19 1,2,3,4&5) SU Peperiksaan
(SELASA)
Ujian 1 (Ting.
13.3.19 1,2,3,4&5)
(RABU)
Ujian 1 (Ting.
1,2,3,4&5)

11 Mesyuarat 2.00 ptg – 4.00 ptg Semua Pentadbir

Pengurusan Bil 3/

2019

39 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

14.3.19 Ujian 1 (Ting. SU Peperiksaan
(KHAMIS) 1,2,3,4&5)

15.3.19 Mesyuarat HEM/ 3.00 ptg - 4.30 ptg SU HEM/ SU KOKO
(JUMAAT) Kokurikulum Bil 2 7.20 pg - 7.40 pg
Bacaan Yassin/Nilam GKK
16.3.19 (SABTU) KP PI/Moral
17.3.19 (AHAD) Ujian 1 (Ting. SU Peperiksaan
1,2,3,4&5)

18.3.19 “Coaching & 3.00 ptg – 4.00 ptg MLT/ Guru Baharu TS 25
(ISNIN) Mentoring” 3 8.00pg - 9.30 pg
19.3.19 Kemahiran Belajar T1 3.00 ptg - 4.00 ptg UBK
(SELASA)
PLC Panitia Bil.3/2019 GK Bahasa
GK Sains Maths

20.3.19 Perjumpaan Badan 7.30 pg -8.30 pagi SU Koko/Pen.SU
(RABU) Beruniform (2) Koko/Penyelaras/Guru

Penasihat

Kemahiran Belajar T2 8.00 pg - 9.30 pg UBK

12 Perjumpaan

2.30 ptg - 4.00 ptg SU Sukan/ Pen SU

Permainan(5) Sukan Penyelaras/Guru

Penasihat

21.3.19 Kemahiran Belajar T4 8.00 pg - 9.30 pg UBK
(KHAMIS) PLC Panitia Bil.3/2019 3.00 ptg - 4.00 ptg
GK TEKVOK
GK Kemanusiaan

22.3.19 Bacaan Yassin/Nilam 7.20 pg -7.40 pg GKK
(JUMAAT) KP PI/Moral
Program 1.30 ptg - 3.00 ptg
23.3.19 (SABTU) Pembangunan Sukan SU Koko/Pen SU Koko/
24.3.19 (AHAD) (B. Baling, B. Jaring, Penyelaras/ Ketua Guru
25.3.19 (ISNIN)
Olahraga, Wushu) Penasihat
26.3.19
(SELASA) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
27.3.19 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(RABU)
28.3.19 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KHAMIS)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

40 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

29.3.19 TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019
(JUMAAT)
30.3.19 (SABTU) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
31.3.19 (AHAD) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

41 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

APRIL TARIKH/HARI AKTIVITI MASA TINDAKAN
MINGGU
01.4.19
(ISNIN) Program JUSA PT3 Siri 8.00 pg - 2.50 ptg Penyelaras JUSA PT3
02.4.19 1
(SELASA)
03.4.19 Program JUSA PT3 Siri 8.00 pg - 2.50 ptg Penyelaras JUSA PT3
(RABU) 1
4.4.19 CUTI ISRAK & MIKRAJ
(KHAMIS)
Program JUSA PT3 Siri 8.00 pg - 2.50 ptg Penyelaras JUSA PT3
13 05.4.19 1 2.00 ptg – 4.00 ptg Semua Pentadbir
(JUMAAT) 7.20 pg - 7.40 pg
Mesyuarat Pengurusan GKK
Bil 4/2019 KP PI/Moral

Bacaan Yassin/Nilam

Program JUSA PT3 Siri 8.00 pg - 12.20 tgh Penyelaras JUSA PT3
1

Program Pembangunan 1.30 ptg - 3.00 ptg SU Koko/Pen SU Koko/
Sukan (B. Baling, B. Penyelaras/ Ketua Guru
Jaring, Olahraga,
Wushu) Penasihat

06.4.19(SABTU) Anugerah Kelas Ikon 7.30 pg Penyelaras PTS
07.4.19 (AHAD) KA21 (Mac)

08.4.19
(ISNIN)

Pelancaran Minggu 7.30 pg Unit PPDa
PPDa

Pembugaran Program 7.30 pg UBK
Mentor Mentee

14 09.4.19 LW Berfokus Fasa 2 8.00 pg- 2.50 ptg SLT/ MLT
(SELASA) (PdPc-PBD) 3.00 ptg - 5.00 ptg
SU Mesyuarat Guru/ S/U
10.4.19 Mesyuarat Guru Bil. 7.30 pg -8.30 pg JKS/ Ketua Kerani/ Guru
(RABU) 3/2019
Data/ Pen. Guru Data
Mesyuarat JKS/
Aset/Kewangan Bil SU Koko/Pen SU
Koko/Penyelaras
2/2019 /Guru Penasihat
Perjumpaan Persatuan
UBK
/ Kelab (2)

Seminar Pecutan Awal 8.30 pg - 1 ptg
PT3

42 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Audit Dalaman SPSK 8.00 pg – 4.00 ptg Pasukan Audit SPSK
Bil. 1/2019 2.30 ptg - 4.00 ptg
SU Sukan/Pen SU
Perjumpaan Permainan Sukan/ Penyelaras/Guru
(6)
Penasihat
Mesyuarat Panitia Bil.
2/2019 GKMP/ KP

11.4.19 Seminar Pecutan Awal 8.30 pg – 1.00 ptg UBK
(KHAMIS) SPM GKMP/ KP

12.4.19 Mesyuarat Panitia Bil.
(JUMAAT) 2/2019

Bacaan Yassin/Nilam 7.20 pg - 9.30 pg GKK
Ceramah Israk Mikraj KP PI/Moral

Program Moral

Program Pembangunan 1.30 ptg - 3.00 ptg SU Koko/Pen SU Koko/
Sukan (B. Baling, B. Penyelaras/ Ketua Guru
Jaring, Olahraga,
Wushu) Penasihat

Mesyuarat Panitia Bil. GKMP/ KP
2/2019

13.4.19 (SABTU) Majlis Anugerah 8.00 pg- 12.00 tgh Penyelaras MAC, 2019
Cemerlang 2019

14.4.19 (AHAD) Program JUSA SPM Siri 8.30 pg - 2.50 ptg Penyelaras JUSA SPM
1 GKMP/ KP
15.4.19
(ISNIN) Penyelaras JUSA SPM

Mesyuarat Panitia Bil. GKMP/ KP

2/2019 SU Koko/Pen SU Koko/
Penyelaras/Guru
16.4.19 Program JUSA SPM Siri 8.30 pg - 2.50 ptg Penasihat

(SELASA) 1
15

17.4.19 Mesyuarat Panitia Bil. 7.30 pg -4.00 ptg
(RABU) 2/2019 7.30 pg - 8.30 pg

Karnival STEM 2019

Perjumpaan Badan
Beruniform (3)

Perjumpaan Permainan 2.30 ptg - 4.00 ptg
(7)

43 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Program JUSA SPM Siri 8.30 pg - 4.00 ptg Penyelaras JUSA SPM
1
GKMP/ KP
18.4.19 Mesyuarat Panitia Bil. 8.30 pg - 2.50 ptg
(KHAMIS) 2/2019 7.20 pg - 7.40 pg Penyelaras JUSA SPM
GKK
19.4.19 Program JUSA SPM Siri
(JUMAAT) 1 KP PI/Moral

Bacaan Yassin/Nilam

Program JUSA SPM Siri 8.30 pg - 12.20 tgh Penyelaras JUSA SPM
1

20.4.19 (SABTU) Program Pembangunan 1.30 ptg - 3.00 ptg SU Koko/Pen SU Koko/
21.4.19 (AHAD) Sukan (B. Baling, B. Penyelaras/ Ketua Guru
Jaring, Olahraga, 7.30 pg – 8.30 pg
22.4.19 Wushu) 3.00 ptg - 4.00 ptg Penasihat
(ISNIN) Kem Kepimpinan 7.30 pg - 8.30 pg
Pengawas Lembaga Pengawas &
23.4.19 Kem Kepimpinan UBK
(SELASA) Pengawas
Anugerah SUIT(1) Lembaga Pengawas&
24.4.19 UBK
(RABU) Minggu Pusat Sumber
(22/4 – 26/4/2019) Pennyelaras Suit & UBK
Kem Membaca Guru PSS
1Malaysia
GK Bahasa
PLC Panitia Bil.4/2019 GK Sains Maths

Perjumpaan Persatuan SU Koko/Pen SU
/ Kelab (3) Koko//Penyelaras/ Guru

Perjumpaan Permainan 2.30 ptg - 4.00 ptg Penasihat

16 (8) AJK Induk PSS

25.4.19 Mesyuarat AJK Induk 3.00 ptg - 4.00 ptg GK TEKVOK
GK Kemanusiaan
(KHAMIS) PSS Bil 2/2019
GKK
PLC Panitia Bil.4/2019 3.00 ptg - 4.00 ptg KP PI/Moral

26.4.19 Bacaan Yassin/Nilam 7.20 pg - 7.40 pg SU Koko/Pen SU Koko/
(JUMAAT) Penyelaras/ Ketua Guru

Program Pembangunan 1.30 ptg - 3.00 ptg Penasihat
Sukan (B. Baling, B.
Jaring, Olahraga,
Wushu)

27.4.19 (SABTU)

44 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH 2019

28.4.19 (AHAD)
29.4.19
(ISNIN)
30.4. 19

(SELASA)

45 | T R A N S F O R M A T I O N T O W A R D S E X C E L L E N C E


Click to View FlipBook Version