The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by xba3051 SKBT, 2018-12-15 00:08:29

PELAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

Keywords: Pelan tindakan

SK BANDAR TAWAU 1
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

PERANCANGAN STRATEGIK
2018 - 2020

SK BANDAR TAWAU 2
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

VISI FROG VLE
Memperkasa Generasi Masa Depan Menerusi Pendidikan Berkualiti

MISI FROG VLE
Menyediakan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa

Dengan Memanfaatkan Teknologi ICT

SK BANDAR TAWAU 3
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

DASAR FROG VLE SEKOLAH

 Semua pentadbir,guru dan staf sokongan dan pelajar menggunakan ICT diberikan ID Yes 1Bestarinet untuk daftar masuk
tunggal untuk mengakses Frog VLE (URL : https://mea2021.1bestarinet.net).

 Frog VLE adalah platform pembelajaran maya yang menyediakan akses kepada Penyelesaian Pembelajaran Bersepadu.
 Penyelesaian bersepadu membolehkan pengajaran, pembelajaran, kolaborasi dan pentadbiran dijalankan melalui

Persekitaran Pembelajaran Maya (Frog VLE) berasaskan internet.
 Frog VLE boleh diakses di sekolah, di rumah atau di mana juga dengan adanya sambungan internet (Internet Yes 4G).
 Sistem pembelajaran berasaskan laman web yang menyerupai pendidikan dunia sebenar dengan menyatukan konsep

pendidikan konvensional.
 Frog memfokuskan kepada usaha untuk memudahkan kehidupan guru dan pelajar, sekaligus mempertingkatkan teknik

pengajaran dan pembelajaran.
 Frog juga boleh disepadukan dengan kandungan dan alat pendidikan lain termasuklah Google Apps untuk pendidikan, Khan

Akademy, Video pembelajaran Youtube atau Vimeo dan juga aplikasi Web 2.0 untuk pendidikan.

SK BANDAR TAWAU 4
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

OBJEKTIF

 Melahirkan rakyat Malaysia yang berkuasa ke atas pemilikan pendidikan serta berdaya saing dalam ekonomi global yang
berasaskan pengetahuan.

 Membolehkan guru merancang pengajaran, mengurus dan menyemak tugasan murid dan latihtubi dan mengurus
pentadbiran.

 Frog VLE menghubungkan para pendidik di seluruh negara bagi membolehkan perkongsian sumber pembelajaran dan idea.

 Membolehkan pelajar belajar di luar sempadan garis masa dan tempat kerana pembelajaran boleh berlaku bila-bila dan di
mana jua kerana Frog adalah berasaskan awan (cloud-base).

 Sistem Frog yang mudah digunakan membolehkan guru-guru menyediakan laman pembelajaran yang menarik
mengandungi imej, nota, video dan bahan interaktif yang bersesuaian tanpa perlu ada kepakaran teknikal.

SK BANDAR TAWAU 5
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)

1. PEMBELAJARAN MURID (Meningkatkan pembelajaran murid)
2. GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH (Memperkasa guru dan pemimpin sekolah)
3. TRANSFORMASI KEMENTERIAN (Mentransformasi Kementerian)

4. STRUKTUR SISTEM (Mengupaya struktur sistem)

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)

1. Kurikulum dan Pentaksiran (TS1) 6. Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian (TS3)
2. Profesiensi Bahasa (TS1)
3. Kualiti Sekolah (TS1) 7. Produktiviti Sumber (TS3)
4. Kualiti Guru (TS2)
8. Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta (TS4)
5. Kualiti Guru Besar (TS2)
2. Laluan Pendidikan (TS4)

10. Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
4. Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
7. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10.Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11.Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

SK BANDAR TAWAU 6

PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

25 INISIATIF UTAMA PPPM

1. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri
2. Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa.
3. Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS dan PISA (The

Programme for International Student Assessment Tests).
4. Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris.
5. Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris.
6. Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi.
7. Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu.
8. Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational

Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru.
9. Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi

Tinggi.
10. Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6.
11. Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid

berkeperluan khas.
12. Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah.
13. Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard.
14. Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB).
15. Penstrukturan semula organisasi (KPM).
16. Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik.
17. Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP.
18. Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti.
19. Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan.
20. Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru.
21. Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta.
22. Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM.
23. Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru.
24. Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran.
25. Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah).

SK BANDAR TAWAU 7
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

KERANGKA PELAN FROG VLE SEKOLAH
SK BANDAR TAWAU 2018 -2020

HALA TUJU SK BANDAR TAWAU
MENJELANG 2018

ASAS MODAL PENGGUNAAN APLIKASI INSFRASTRUKTUR INFO KOMUNITI
PEMBANGUNAN INSAN FROG VLE FROG VLE ICT
EMAIL
MISI DAN VISI GURU,MURID PEMBELAJARAN NOTA WIFI YES SMS
DAN STAF DAN LATIHAN KOMPUTER PORTAL SEKOLAH
SOKONGAN NETBOOK
PENGURUSAN KUIZ
BOLEH AKSES P&P BORANG LCD
FROG VLE PENGURUSAN
SEKOLAH

KEPEMIMPINAN
GURU BESAR

MATLAMAT PEMBUDAYAAN FROG VLE SKTT

SK BANDAR TAWAU 8
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

PELAN TAKTIKAL FROG VLE 2018

NKRA MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN
Sub-NKRA PRASEKOLAH, LINUS
BIDANG KEUTAMAAN PPPM KUALITI SEKOLAH
KPI MENINGKATKAN PERATUS PENCAPAIAN WARGA SEKOLAH DALAM PENGGUNAAN FROG VLE
PENGARAH/PPD/SEKOLAH
SEKTOR/PPD/SEKOLAH SK BANDAR TAWAU
BIDANG / UNIT PROGRAM 1BESTARINET FROG VLE/ KURIKULUM
STRATEGI MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN MURID

Program/ projek Objektif Tindakan Tempoh/ Kos/ KPI TOV Sasaran
hari Sumber

1. Memperkasakan Memanfaatkan Frog Pentadbir, Sepanjang Maklumat Semua guru 50% 20%
penggunaan FROG VLE ke Vle sebagai platform Penyelaras tahun kurikulum, menyediakan 10% 50%
atas guru melalui: eRPH melalui Frog Vle
PdPC dan komunikasi Bestari, kokum, HEM
 Penyediaan eRPH dalam kalangan guru, Admin Frog Maklumat sahih,
guru Perkongsian bahan
murid dan ibu bapa. dalam kalangan guru.
 Pusat rujukan
maklumat
program/aktiviti
sekolah.

 Perkongsian bahan
dan sumber PDP guru.

SK BANDAR TAWAU 9
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

2. LADAP untuk Guru Memberikan Guru Besar Sepanjang - Nota Bilangn guru 10% 50%
berkenaan penggunaan pendedahan Admin Frog tahun - Slide menggunakan Apps 40%
30%
Frog Vle dan pemahaman yang Vle, JU FrogPlay sebagai
jelas tentang FrogVLE tugasan/assign yang 40%

untuk PdPC diberikan kepada murid
meningkat.

3. Pemantauan ke atas Memastikan Guru Besar Sepanjang Jumlah guru 5%
guru dalam penggunaan keberkesanan Admin Frog tahun menggunakan Frog Vle

Frog Vle dalam PdPC latihan dan bengkel Vle Sekolah dalam PdP meningkat
dapat (PK1)

diaplikasikan dalam
PdP

4. Kursus Frog Vle murid Murid mahir Sepanjang ID dan Jumlah murid yang 5%
tahun
Tahap 2 (Tahun 5 dan 6) menggunakan Guru kelas, Katalaluan mahir menggunakan
Tahap 1 (Tahun 3) FrogVLE AJK, Admin murid aplikasi dalam Frog Vle
(verify,login/logout, meningkat

kemaskini site
personal,

menghantar tugasan,
kuiz dan soalan)

5. Pertandingan Meningkatkan 1 kali Jumlah murid yang 1%
setahun
membuat slaid, nota dan kemahiran Guru kelas, mahir menggunakan
menulis esei. penggunaan Frog-VLE guru subjek aplikasi dalam Frog Vle

kepada murid dengan meningkat
menghantar bahan

kerja
sekolah melalui Frog-

VLE

SK BANDAR TAWAU 10
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

6. Taklimat Frog VLE Memberikan Mac - Poster Memberi kesedaran 0% 10%
untuk ibu bapa pendedahan - Pamphlet dan pengetahuan ibu 20%
Guru Besar,
dan pemahaman yang - Brosur bapa tentang Frog Vle
jelas tentang Admin Frog
Vle 1 & 2
FrogVLE kepada PIBG
dan ibu bapa AJK PIBG

Memberi pendedahan 1 atau 2 Nota Ibu bapa menggunakan 0%
Slide
7. Kursus dan bengkel kepada AJK tentang AJK PIBG, kali Frog Vle untuk
Frog VLE kepada AJK FrogVLE untuk Admin setahun memantau

PIBG disampaikan Guru, perkembangan akademik
kepada Ibu Bapa JU anak di sekolah.

SK BANDAR TAWAU 11
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

STRATEGI FROG VLE
2018 – 2020

PENJANAAN STRATEGI
MENGGUNAKAN TOWS MATRIK

DALAMAN KEKUATAN (STRENGTH -S) KELEMAHAN (WEAKNESS -W)
 S1 Guru mencukupi -70% terlatih  W1 50% staf sokongan yang kurang kemahiran asas
LUARAN  S2 80% guru mempunyai kemahiran asas dalam
ICT
ICT  W2 Kemudahan peralatan ICT sering dirosakkan oleh
 S3 Terdapat 50% staf sokongan mempunyai
murid
kemahiran ICT  W3 Ada 30% guru yang kurang menggunakan ICT
 S4 Ada kemudahan bilik komputer,bilik Mobil Lab
untuk pengajaran dan pembelajaran
Chromebook  W4 Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh
 S5 Ada kemudahan capaian Wifi Yes  W5 Peralatan ICT sering rosak
 S6 Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan  W6 Kurang komunikasi antara pihak sekolah dan ibu

peruntukan kokurikulum bapa
 S7 Pengetua dan barisan pengurusan berpegalaman  W7 50% pelajar tiada kemudahan capaian internet di

dan berkemahiran dalam ICT rumah
 S8 80% murid celik ICT  W8 Pelajar sering terleka melayari FB, twitter dan

youtube bukan ilmiah

PELUANG (OPPORTUNITIES -O) S-O STRATEGI W-O STRATEGI
 O1 PIBG membiayai dan menyokong program VLE Frog  Wujudkan pemuafakatan dan kerjasama antara  Meningkatkan penggunaan VLE Frog (User log in)
 Peningkatan kualiti pembelajaran dan pengurusan
sekolah sekolah dengan PIBG dan pihak luar  Meningkatkan kualiti akademik pelajar
 O2 Terdapat 30% guru celik IT untuk menyokong dan  Mengadakan kursus dalaman 4 kali setahun bagi

khidmat bantu guru-guru yang kurang mahir meningkatkan profesionalisme guru
 O3 Pemantauan Pihak PKG/BTP/PPD/JPN dan KPM  Menambahkan bilangan site sebagai bahan rujukan
 O4 Mempunyai makmal computer dan Mobil Lab
online dan panduan guru (akses kendiri) bagi
Chromebook yang boleh beroperasi sepenuhnya membolehkan guru menyediakan bahan/site
 O5 Kerjasama dengan JU VLE Frog sekolah-sekolah lain pembelajaran

SK BANDAR TAWAU 12
PERANCANGAN STRATEGIK FROG VLE 2018-2020

ANCAMAN (THREATS -T) S-T STRATEGI W-T STRATEGI
 T1 Ibu bapa kurang celik komputer  Tingkatkan penggunaan VLE Frog dalam pengajaran  Tingkatkan Hubungan sekolah dengan ibu bapa melalui
 T2 Kurang sokongan ibu bapa
 T3 Ibu bapa tiada kemudahan ICT dan internet di rumah dan pembelajaran PIBG
 T4 Kekurangan peruntukan untuk penyelenggaraan Peralatan  Mengoptimum penggunaan PCG,pusat sumber dan
 Tingkatkan motivasi guru dan murid melalui
ICT dan internet program galakan (pertandingan) pertandingan, hebahan dan makluman dari semasa ke
 T5 Murid lebih berminat bahan picisan dalam internet  Tingkatkan pemantauan pengajaran dan semasa

berbanding bahan ilmiah pembelajaran
 T6 Harapan ibu bapa terlalu tinggi terhadap pencapaian  Dedahkan murid dengan asas penggunaan VLE Frog

akademik anak-anak
 Guru-guru terpaksa habiskan sukatan pelajaran dan anggap

membuang masa jika menggunakan VLE Frog

Disediakan oleh Disemak oleh, Disahkan oleh,

………………………………………… ____________________________ ___________________________
(MARIYANI LIRA ) (PN. NUHANNIE DULLAH) (TN. HJ. CHUMI ANGAN )
Admin Frog Vle Guru Admin Frog Vle Sekolah/ Guru Besar
SK Bandar Tawau Penolong Kanan Pentadbiran SK Bandar Tawau
SK Bandar Tawau


Click to View FlipBook Version