The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by xba3051 SKBT, 2018-12-29 12:47:24

BUKU PENGURUSAN KURIKULUM 2019

BUKU
PENGURUSAN

KURIKULUM
2019

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTTO

ILMU TANGGA KEJAYAAN

MATLAMAT & OBJEKTIF SEKOLAH

• MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS MEMBACA, MENULIS
DAN MENGIRA.

• MELAHIRKAN INSAN YANG BERIMAN, BERAKHLAK
MULIA, BERILMU DAN BERKETRAMPILAN.

• MENGETAHUI PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
INDIVIDU DALAM MASYARAKAT.

• BERINTERAKSI , BERKOMUNIKASI DAN BEKERJASAMA
SECARA BERADAB DENGAN RAKAN, GURU, IBUBAPA,

KELUARGA DAN SESIAPA SAHAJA YANG BERHUBUNGAN
DENGANNYA.

ANJAKAN 1 ANJAKAN 2 ANJAKAN 3 ANJAKAN 4 ANJAKAN 5

MENYEDIAKAN MEMASTIKAN SETIAP MELAHIRKAN TRANSFORMASI MEMASTIKAN

KESAMARATAAN AKSES MURID PROFISIEN RAKYAT MALAYSIA KEGURUAN SEBAGAI KEPIMPINAN
KEPADA PENDIDIKAN DALAM BAHASA DENGAN PROFESION PILIHAN BERPRESTASI
BERKUALITI BERTARAF MALAYSIA DAN
BAHASA INGGERIS PENGHAYATAN NILAI TINGGI
ANTARABANGSA DITEMPATKAN DI

SETIAP SEKOLAH

Menanda aras Memperkenalkan Memperkukuh Mengetatkan syarat Memperkenalkan

keupayaan dalam kurikulum Bahasa yang Pendidikan Sivik lantikan guru mulai kriteria pemilihan

kemahiran membaca, sama pada peringkat dengan menjadikan 2013 supaya dalam berasaskan

matematik dan sains rendah, dengan perkhidmatan kalangan graduan 30% kompentensi dan

dengan standard sokongan pemulihan komuniti sebagai teratas memperkukuhkan

A antarabangsa intensif untuk murid prasyarat untuk tamat proses perancangan

yang memerlukan bagi persekolahan Meningkatkan kualiti penggantian bagi

Melancarkan kurikulum menggantikan kelas menjelang 2017 CPD mulai 2013, pengetua / Guru

baru sekolah menengah Peralihan dengan lebih tumpuan Besar mulai 2013

N (KSSM) dan semakan Memperkukuh ke atas keperluan

semula kurikulum Memperluas program Pendidikan Islam dan individu dan latihan Melaksanakan pakej

sekolah rendah (KSSR) LINUS supaya meliputi Moral dengan berasaskan sekolah kerjaya baharu bagi

pada 2017 literasi Bahasa Inggeris memberi lebih focus Pengetua / Guru

J ke aras teras nilai dan Memastikan guru Besar mulai 2013,

Merombak peperiksaan Meningkatkan falsafah agama utama memberi focus ke atas lebih fleksibiliti

dan pentaksiran kemahiran Bahasa menjelang 2017 fungsi teras pengajaran pengoperasian bagi

kebangsaan untuk Inggeris guru dan mulai 2013 dengan menambah baik

A meningkatkan tumpuan memperluaskan Memperkembangkan mengurangkan beban sekolah, kurikulum

terhadap kemahiran peluang bagi murid secara holistic pentadbiran dan kokurikulum,

berfikir aras tinggi pada pendedahan terhadap dengan mengukuhkan serta lebih

2016 Bahasa Inggeris keperluan penyertaan Melaksanakan laluan akauntanbiliti

K murid dalam 1 Sukan, kerjaya guru berasaskan terhadap

Meningkatkan kualiti Menggalakkan setiap 1 Kelab, dan 1 Badan kompetensi dan meningkatkan

Prasekolah dan murid mempelajari Beruniform prestasi mulai 2016 keberhasilan murid

meningkatkan enrolmen Bahasa tambahan

A kepada 100% menjelang menjelang 2025 Mengukuhkan dan Meningkatkan laluan

2020 memperluas RIMUP guru untuk peranan

mulai 2016 untuk kepimpinan, pakar

Melanjutkan pendidikan memudahcara pengajaran dan pakar

N wajib daripada 6 tahun interaksi antara jenis bidang khusus

kepada 11 tahun sekolah, kumpulan menjelang 2016

bermula pada umur 6+ etnik dan sosio

tahun, disokong dengan ekonomi Membudayakan

program pengekalan kecemerlangan

yang disasarkan dan berasaskan pimpinan

latihan vokasional rakan sekerja dan

sebagai persediaan proses pensijilan mulai

untuk pekerjaan 2025

Meningkatkan pelaburan
bagi sumber fizikal dan
pengajaran kepada
murid dengan keperluan
khusus

ANJAKAN 6 ANJAKAN 7 ANJAKAN 8 ANJAKAN 9 ANJAKAN 10 ANJAKAN 11
MENGUPAYAKAN MEMANFAATKAN MENTRANFORMASI BEKERJASAMA MEMAKSIMUMKA MENINGKATKAN
KEBOLEHUPAYAAN DENGAN IBUBAPA, N KEBERHASILAN
JPN, PPD, DAN ICT BAGI KOMUNITI DAN KETELUSAN
SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN DAN KAPASITI SEKTOR SWASTA MURID BAGI UNTUK
MENYEDIAKAN PENYAMPAIAN SECARA MELUAS SETIAP RINGGIT
PENYELESAIAN KUALITI KEMENTERIAN AKAUNTABILITI
PEMBELAJARAN Melengkapi Mengaitkan setiap AWAM SECARA
KHUSUS Mengupayakan JPN ibubapa bagi program kepada
BERASASKAN DI MALAYSIA dan PPD dengan membantu keberhasilan murid LANGSUNG
KEPERLUAN memberi lebih hak pembelajaran anak yang jelas dan
Mempercepatkan Meningkatkan membuat keputusan mereka melalui merasionalisasi Menerbitkan
penambahbaikan akses internet dan terhadap bajet dan saran penglibatan program berimpak laporan tahunan
prestasi sekolah persekitaran personel, serta ibubapa dan akses rendah pada setiap awam bagi
melalui program pembelajaran meningkatkan atas talian kepada tahun, selaras kemajuan sasaran
yang sistematik maya melalui akauntabiliti bagi KPI kemajuan anak di dengan dengan dan inisiatif Pelan
dan dipimpin PPD 1 BestariNet bagi 2013 sekolah (SAPS) anjakan Pembangunan
di semua negeri semua 10 000 keseluruhan Pendidikan mulai
menjelang 2014 sekolah menjelang Sekurang-kurangnya Mendapatkan kerajaan kea rah 2013
2013 2 500 lagi personel maklum balas bajet Berasaskan
Meningkatkan ditempatkan daripada setiap Keberhasilan (OBB) Melaksanakan
autonomi Menambahkan daripada KPM dan PIBG mengenai semakan
pengurusan kandungan atas JPN kepada PPD pelaksanaan Memanfaatkan komprehensif pad
berasaskan talian untuk untuk menyokong kurikulum setempat peluang atahun 2015, 2020
sekolah , termasuk perkongsian sekolah menjelang dan kualiti guru meningkatkan dan 2025 bagi
lebih fleksibiliti amalan terbaik 2014 mulai 2016 efiensi, dengan memastikan Pelan
pengoperasian ke bermula dengan mengagihkan Pembangunan
atas pengagihan perpustakaan Memperkukuh 1 000 biasiswa peruntukan kepada Pendidikan kekal
bajet dan video guru terbaik kebolehupayaan daripada sector bidang paling relevan dengan
pelaksanaan menyampaikan kepimpinen bagi 150 swasta untuk murid kritikal seperti memasukkan
kurikulum, dimulai pengajaran dalam – 200 jawatan berbakat daripada peningkatan maklum balas
dengan sekolah mata pelajaran kepimpinan utama komuniti miskin kemahiran dan daripada pihak
yang mencapai kritikal pada 2013 mulai 2013 untuk belajar di latihan guru berkepentingan
prestasi tinggi dan sekolah swasta dan dan
menunjukkan Memanfaatkan Memperkukuh antarabangsa mengambilkira
peningkatan penggunaan ICT fungsi utama dan perkembangan
prestasi besar bagi pembelajaran merasionalisasi Memperluas model persekitarannya
jarak jauh dan struktur Sekolah Amanah
Memastikan 100% berasaskan kendiri Kementerian mulai kepada 500 buah
sekolah memenuhi untuk 2016 menjelang 2025
keperluan meningkatkan dengan melibatkan
infrastruktur asas kapasiti dan kumpulan alumni
menjelang 2015, pembelajaran dan NGO yang
bermula dengan lebih khusus berpotensi sebagai
Sabah dan penganjur
Sarawak

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TAWAU
PETI SURAT 214, 91007 TAWAU, SABAH
No. Tel: 089 772866 / No. Fax: 089 776082
Email: [email protected]

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. Nama sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TAWAU
2. Alamat sekolah PETI SURAT 214,
91009 TAWAU, SABAH
3. Kod sekolah XBA 3051
4. Lokasi Bandar
5. Daerah Tawau
6. PPD Tawau
7. Jenis bantuan PCG ( Per Capita Grant )
8. Gred A
9. Nama Guru Besar TUAN HAJI CHUMI BIN ANGAN
10.Sesi 2 ( Pagi dan Petang )
11.Bilangan Guru 71 Orang
12.Enrolmen Murid 923
13.Bilangan kelas Operasi 17
14.Email Sekolah [email protected]

PIAGAM PELANGGAN

Semua kakitangan dan staf Sekolah kebangsaan Bandar
Tawau, dengan ini berazam bersungguh – sungguh
dengan penuh tekad untuk ;

• Menjadikan sekolah ini sebuah institusi masyarakat dan
memupuk hubungan yang erat antara warga sekolah dengan
masyarakat setempat.

• Memberi pendidikan yang berkualiti secara adil kepada semua
murid di sekolah ini.

• Memberikan layanan kepada pelanggan kami dengan cekap,
tepat dan mesra.

• Mewujudkan persekitaran yang kondusif dan
memberangsangkan pembelajaran.

• Melaksanakan program pengajaran dan pembelajaran terkini
berasaskan budaya ilmu yang diredhai Allah bagi memenuhi
keperluan murid, ibubapa, masyarakat dan Negara.

MATLAMAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

MELAHIRKAN BANGSA MALAYSIA YANG TAAT
SETIA DAN BERSATU PADU

MELAHIRKAN INSAN YANG BERIMAN, BERAKHLAK
MULIA, BERILMU, BERKETRAMPILAN DAN
SEJAHTERA

MENYEDIAKAN SUMBER TENAGA MANUSIA
UNTUK KEPERLUAN KEMAJUAN NEGARA

MEMBERI PELUANG-PELUANG PENDIDIKAN
KEPADA SEMUA WARGANEGARA

MISI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

MEMBANGUNKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI DAN BERTARAF DUNIA BAGI

MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU
SEPENUHNYA DAN MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MALAYSIA

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TAWAU
PETI SURAT 214, 91007 TAWAU,SABAH
N0.TEL : 089 772866 / NO.FAX : 089776082

EMAIL:[email protected]

PENGURUSAN

KURIKULUM

PANDUAN AM

BIL PERKARA / AKTIVITI

01 PERINTAH AM
Sebagai penjawat awam, guru-guru dan kakitangan sekolah adalah tertakluk dengan
arahan yang terdapat di dalam Perintah Am Kerajaan. Olrh itu, semua guru dan
kakitangan dikehendaki memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut serta
pekeliling-pekeliling berkaitan.

02 ASAS PENGURUSAN SEKOLAH
2.1 Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati
Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Etika Kerja Islam, Teras
Perkhidmatan dan Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia.
2.2 Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Sekolah.
2.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Objektif Sekolah.
2.4 Bertekad dan beriltizam melaksanakan Piagam Pelanggan Sekolah.
2.5 Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi
kepentingan peribadi.
2.6 Semua guru adalah guru disiplin.
2.7 Semua guru adalah guru kaunseling.

03 WAKTU HADIR / WAKTU PULANG
3.1 Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
3.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah sekurang-kurangnya jam 6.30
pagi bagi sesi pagi dan jam 12.00 tengahari bagi sesi petang setiap hari sebelum
waktu persekolahan dan merekod SENDIRI waktu sampai di pejabat.
3.3 Guru hendaklah memberitahu Guru Besar atau Penolong Kanan secepat
mungkin, kiranya tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas
sebab-sebab yang munasabah.
3.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan
kecuali dalam keadaan kecemasan.
3.5 Waktu bekerja semua staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan
awam yang sedang berkuatkuasa.
3.6 Guru adalah digalakkan balik selepas 10 minit waktu pulang rasmi.
3.7 Guru / Staf perlu tunjukkan teladan yang baik.
3.8 Pastikan guru / staf merekod SENDIRI waktu pulang.

04 KELUAR WAKTU BERTUGAS
4.1 Pada waktu persekolahan / kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan
meninggalkan kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat
dielakkan dengan syarat mendapat kebenaran daripada Guru Besar atau Penolong
Kanan (jika ketiadaan Guru Besar).
4.2 Guru dan staf sokongan dikehendaki mengisi borang Kebenaran Keluar di
pejabat.
4.3 Kerja bertulis / tugasan hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum
meninggalkan sekolah.

05 MELAKUKAN KERJA LUAR
Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan
mematuhi Perintah Am Bab “D” seperti berikut;

5.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
5.2 Dibenarkan dengan syarat;
5.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja / pejabat.
5.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
5.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan
kepentingan jabatan.

06 DISIPLIN GURU
6.1 Menghayati tatasusila profesion perguruan sebagai satu profesion dan bukan
sebagai satu kerja:
6.1.1 Bertanggungjawab bagi mementukan pencapaian akademik dan pendidikan
semua murid dengan memuaskan.
6.1.2 Menjalankan tugas-tugas kokurikulum seperti mana yang ditetapkan dan
ditugaskan. Setiap kegiatan yang melibatkan murid perempuan mestilah dihadiri
bersama oleh guru perempuan.
6.1.3 Batasan pergaulan antara sesame kakitangan dan murid-murid hendaklah
sentiasa dijaga.

6.2 Menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang.
6.2.1 Menepati masa.
6.2.2 Semua projek yang dirancangkan di peringkat sekolah hendaklah dilaksanakan
dengan sempurna.
6.2.3 Guru ganti mestilah terima dengan rela hati dan penuh rasa setiakawan
memasuki dan mengajar kelas-kelas yang telah ditetapkan.
6.2.4 Tidak dibenarkan membuat kenyataan akhbar.
6.2.5 Segala masalah pelajaran dan pembelajaran hendaklah dirundingkan.

6.3 Mengutamakan kepentingan setiap murid di sekolah
6.3.1 Adalah menjadi tanggungjawab bersama guru-guru terhadap masalah disiplin
dan akhlak.
6.3.2 Guru-guru bertanggungjawab mengatasi dan mengawasi masalah ponteng,
kesihatan, kebajikan, kebersihan murid, bikil darjah dan sekolah.
6.3.3 Bersikap tegas terhadap pelajar tetapi elakkan dari melakukan deraan.
6.3.4 Denda yang dikenakan hendaklah berbentuk positif dan memberi pengajaran
kepada murid. Denda yang boleh merugikan murid-murid di dalam pelajaran adalah
dilarang.

6.4 Waktu tidak mengajar ( Free Period )
6.4.1 Bukan ‘free’ mutlak tetapi ‘ non – teaching period ‘
6.4.2 Gunakan untuk membuat perancangan, menyemak kerja murid, sediakan
BBM, buat rujukan atau membuat persediaan mengajar.
6.4.3 Berbincang secara professional dengan rakan sejawat tentang masalah murid
dan PdP.
6.4.4 MAKAN sekadar menghilangkan lapar.

6.5 Tugas mengawas Peperiksaan Dalaman

6.5.1 Diwajibkan untuk semua guru.
6.5.2 Mesti ikutwaktu mula hingga waktu tamat seperti yang telah ditetapkan dalam
jadual Pengawasan kelas.
6.5.3 Dilarang melakukan aktiviti lain seperti memeriksa kertas jawapan pelajar,
membaca akhbar, menanda buku latihan atau berbual dengan rakan sejawat.
07 CUTI
7.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal
Mengikut Surat Perkeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakkan mendapat cuti penggal sekolah untuk
menggantikan cuti rehat, tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak
melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-
tugas selain daripada tugas mengajar biasa.

7.2 Cuti Rehat Khas ( CRK )
7.2.1 cuti Sambilan tidak lebih daripada tujuh ( 7 ) hari yang diberi kepada Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan di perengan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun
1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh ( 10 ) hari dalam satu tahun
kalender, ( Pekeliling Perkhidmatan Bil.8 Tahun 2017 )
7.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun
berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai
Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
7.2.3 Layak dipohon dan kelulusan atas budi bicara Guru Besar dengan syarat tidak
menjejaskan keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
7.2.4 Mesti dipohon daripada Guru Besar dengan berjumpa secara peribadi BUKAN
isi borang dan tinggalkan kepada Pembentu Tadbir.
7.2.5 Isi borang setelah mendapat kebenaran.
7.2.6 Permohonan hendaklah dibuat lebih awal sekurang-kurangnya 3 hari sebelum,
kecuali kes-kes kecemasan ( perlu maklum melalui telefon )
7.2.7 CUTI BUKAN ALASAN UNTUK MELEPASKAN TANGGUNGJAWAB. GURU BESAR
BERHAK MEMBATALKAN CUTI ATAU MEMANGGIL GURU KEMBALI BERTUGAS
SEKIRANYA PERLU.

7.3 Cuti Sakit
7.3.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doctor swasta yang melebihi dua hari berturut-
turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
7.3.2 Cuti sakit yang dikeluar oleh doctor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam
setahun.
7.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan ke PPD / JPN dan KPM.
7.3.4 Semua jenis cuti sakit hendaklah dilaporkan kepada PPD / JPN dan KPM.

7.4 Cuti Keluar Negara
Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan borang
permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh
bercuti.

7.5 Cuti Khas- Isteri Bersalin.
Diberikan selama tujuh ( 7 ) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan pelepasan
am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima ( 5 ) kali dan tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.

7.6 Cuti Tanpa Rekod.
Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gentian kerana bekerja lebih masa, cuti
latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan,
mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.

7.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat.
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga ( 3 ) hari
sebagai cuti tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri,
anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan pelepasan
am. Lelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.
08 PAKAIAN
8.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan
masyarakat. Semua jenis pakaian ‘ jeans’ tidak dibenarkan.
8.2 Pakaian berbentuk seluar, pakaian nipis, ketat, menampakkan bentuk badan dan
mendedahkan aurat tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
8.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang
sesuai.
8.4 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu, guru perempuan juga
dikehendaki memakai sepatu ( kasut sarung/bukan sandal ) supaya kelihatan lebih
kemas dan rasmi.
8.5 Semua guru digalakkan memakai pakaian batik pada setiap hari khamis.
8.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani/Aktiviti Kokurikulum dikehendaki
memakai pakaian yang sesuai:
8.6.1 Guru Perempuan: seluar trekatau seluar panjang yang sesuai, kemeja
Tberlengan panjang labuhnya melebihi paras punggung, kemeja sukan, baju trek,
kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
8.6.2 Guru lelaki: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja
sukan, baju trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
09 TANDA NAMA
Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan, majlis rasmi di sekolah atau apabila ada urusan rasmi di luar sekolah.
10 TUGAS GURU
10.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum , HEM dan juga
pentadbiran.Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan
bertanggungjawab.
10.2 Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di PPD/JPN atau sekolah
lain hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
melaksanakannya tanpa keizinan Guru Besar.
10.3 Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar,

minit curai hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar dengan menggunakan
borang khas yang boleh diperolehi di pejabat sekolah.
10.4 guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya,
apabila balik ke sekolah hendaklah menjalankan “ In-Hous Training” kepada guru dan
dimaklumkan kepada Guru Besar / Penolong kanan tarikh dan masa pelaksanaannya.
10.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan
tugasan bertulis untuk pelajar dan memaklumkan kepada Ketua Panitia / Penolong
Kanan.
11 REKOD MENGAJAR
Setiap guru bertanggungjawab menyediakan rekod mengajar, semua butiran
hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Rekod mengajar ini
disediakan secara atas talian ( on line ) dan hendaklah dihantar ( send) pada setiap
hari jumaat.
12 SURAT MENYURAT
Semua surat rasmi yang menggunakan ‘letter head’ sekolah hendaklah
ditandatangani oleh Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.
12.1 terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedarkan kepada guru
untuk diambil tindakan.Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera
terhadap surat-surat tersebut.
12.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan menyatakan melalui
dan Salinan kepada Guru Besar, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil
tindakan.
12.3 Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar dan Guru Besar mengedarkannya
untuk tindakan guru berkenaan maka guru itu hendaklah:
12.3.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu Salinan asal atau fotostat, jika
Salinan asal sila minta difotostat terlebih dahulu supaya Salinan asal disimpan dalam
fail di pejabat.
12.3.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang
yang dilampirkan, maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap diisi
hendaklah diserahkan kepada Pembantu Tadbir untuk disediakan surat litup/iringan
(covering) dan hantar segara ke pihak yang berkenaan 3 hari sebelum tarikh akhir
dan elakkan memerima peringatan daripada pihak berkenaan.
12.3.3 Segala surat rasmi sekolah yang dituju kepada pihak luar hendaklah hanya
ditandatangani oleh Guru Besar sahaja, Kecuali jika beliau sedang bercuti dan
sebagainya, maka surat itu akan ditandatangani oleh Penolong Kanan bagi pihak
Guru besar.
13 KELUAR MASUK KELAS MENEPATI MASA
Guru-guru dikehendaki memasuki kelas untuk mengajar dengan menepati masa.
Demikian juga guru-guru yang sedang mengajar dikehendaki menamatkan
pengajarannya sebaik sahaja masa tamat.

14 PERLAKUAN WAKTU MENGAJAR
14.1 Semasa mengajar guru-guru hendaklah berada di dalam keadaan yang cergas
serta membolehkan mereka mengawal murid dengan baik serta menyampaikan
pengajaran dengan teratur. Mengajar sambal duduk/ bertenggek di atas meja adalah
tidak dibenarkan.
14.2 Semasa mengajar guru-guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran

yang aktif. Jangan sama sekali membiarkan mana-mana pelajar tidur dan membuat
bising.
15 BUKU LATIHAN MURID
15.1 Guru-guru hendaklah memberitahu murid-murid untuk hanya menggunakan
buku latihan yang dipersetujui oleh Guru Besar untuk kegunaan mereka.
15.2 Guru-guru hendaklah mempastikan setiap murid membuat kerja latihan yang
diarahkan dan mengawasi supaya segala kerja murid dilakukan dengan bersih, kemas
dan teratur.
15.3 Guru-guru dikehendaki menyerah buku-buku latihan murid kepada Ketua
Panitia/Penolong Kanan/Guru Besar untuk disemak.
16 PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT
16.1 Guru dan staf sokongan perlu menjalinkan hubungan peribadi secara
professional yang baik dan sihat sesame rakan dan hendaklah sentiasa memilihara
tutur kata supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi.
16.2 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status
social, sosio ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali
wujud di sekolah.
16.3 Guru-guru dikehendaki sentiasa berkerjasama di antara satu sama lain dan
mewujudkan kemesraan dan keseronokan semasa bertugas.
17 GURU SEBAGAI PEMPMPIN TELADAN DI SEKOLAH
17.1 Guru-guru dikehendaki menonjolkan sikap kepimpinan yang baik untuk
dijadikan teladan kepada murid-murid.
17.2 Guru-guru/staf sokongan dilarang merokok di kawasan sekolah.

SENARAI NAMA GURU 2019

BIL NAMA GURU GRED CATATAN
1 TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN DG44
2. NUHANNIE BINTI DULLAH DG38
3. NORMAH@NOR AZWANEE BT AJIS@AZIZ DG44
4. DAHLAN BIN AHMAD DG34
5. ALIMAH BINTI WAHID DG44
6. ABD.RAHMAN BIN MADIAH DG44
7. AMIRUDDIN BIN LANTJI DG41
8. ANWAR BIN AHMAD DG42
9. ASMIMAR BIN ALI DG34
10. ASRIMAH BINTI ASMAD DG44
11. AZIZAH BINTI AZIZ DG44
12. AZLINA BINTI AHMAD DG32
13. BAMBINA BINTI KUNSUL DG32
14. DG.MASNAH BINTI TALIB DG34
15. DIANAH BINTI IBNU HASSAN DG32
16. ERNI BINTI ABDDUL MANAF DG41
17. FAJARIAH BINTI DERISE DG32
18. FATIMAH BINTI MAME DG42
19. HABIBIAH BINTI AWANG DG42
20. HAIDAH BINTI HJ.SAHIBE DG41
21. HAMIRUDIN BIN LASANIPA DG42
22. HAERANA BINTI ABDUL AZIZ DG41
23. HARSIDI BIN JUNICK DG41
24. HAZMA BINTI AMBO DG44
25. ISMAIL BIN SILA DG44
26. JAILAH BINTI MOHAMAT@MOHAMAD DG34
27. JAQUELIN SONIAH JOHN LABUNGAN DG32
28. JOSEPHINE ANAK LANG DG41
29. MARIYANI BINTI LIRA DG44
30. MARLINA BINTI MOHAMAD DG41
31. MARSIAH BINTI SURMIN DG34
32. MARTINA BINTI MAHMUDIN DG41
33. MARYSIA JOHNNY DG41
34. MASINDAH BINTI BATCHO DG41
35. MASLINA BINTI MARALI DG44
36. MISRAH BINTI SIRAH DG34
37. MUHAMAD ARDANSHA BIN NUSI DG44
38. MUHAMMAD YUZAIDEEN BIN YAHYA DG42
39 NAIMAH BINTI CHE MAT DG41
40 NASRI BIN LAKURAISA DG34

41 NOOR LIZA BINTI WARIS DG41
42. NORDIN BIN MOHAMED DG42
43. NORLIAH BINTI AMINULLA DG41
44 NORSIMAH BINTI DAMRAH DG34
45. NURSAMSA BINTI DG41

[email protected] DG42
46. RAFIDAH BINTI HJ.MISRAN DG44
47 RINAI@NURUL AKMAL BINTI OKK MULOK DG44
48. RIYANTI BINTI ABDU RAHMAN DG41
49. ROHANI BINTI NAHU DG44
50. ROSLAN BIN ADAM DG34
51. ROSMINAH BINTI ARSAD DG41
52. SABRIN BIN YACHO DG42
53. SARINAH BINTI MOHAMMAD DG44
54. SITI NOOR EFFEZAH BINTI MOHD ASLOM DG41
55. SUHARITINI BINTI JOHAN SHAH DG34
56. SULAIMAN BIN ABD.RAHMAN DG34
57. SUSILAWATI BINTI SABUDIN DG34
58. SUTINAH@ DAYANG BINTI DOLLAH DG34
59. HJ.YUSOFF BIN HJ.AWANG YAHYA DG41
60. ZAHRATON NUR BINTI CHE YA DG42
61. ZALIMI BIN MATALI DG41
62. ZANISA BINTI MEGAT ZABIDI DG41
63. ZURINA BINTI SHARANI DG41
64. MIRNA DANIATI BINTI IDRIS DG41
65. NURSHAZWANI BINTI BUSE DG44
66. IDRISSIAH BINTI IDRIS DG44
67. SENABE BINTI HASENG DG41
68. NORHASINAH BINTI HABIZUDI DG44
69. SUFIRMAN BIN ARIFFIN

SENARAI NAMA STAF SOKONGAN 2019

BIL NAMA NO.K/P GRED CATATAN
1. DAYANG ANISAH BINTI EXIE@AHMAD 780820-12-5846 N22
2. MARIA BINTI MAJID 681124-12-5582 N22
3. NORHAYATI BINTI MOHD YUSUF 761013-12-5256 N22
4. IDER BIN SYALIHIN 830712-12-5753 N17
5. SABERIAH BINTI SUARNO 780512-12-5334 N17
6. NORSIAH BINTI LAMPA 720525-12-5590 N17
7. AYRISH ARIESYA PAULA ROBERT BINTI ABDULLAH 850401-13-5266 N17
8. SAODAH BINTI ABDUL HARIS 860718-49-5090 N17
9. SUPINAH BINTI TARIO 640922-12-5324 N14
10. MARIAH BINTI ABDUL SALAM 781216-12-6038 N11

PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

DAFTAR HARI-HARI KELEPASAN AM
NEGERI SABAH

HARI-HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

Tahun Baru 2019 01.01.2019 Selasa
Tahun Baru Cina 05.02.2019 Selasa
Tahun Baru Cina 06.02.2019 Rabu
Good Friday 19.04.2019 Jumaat
Hari Pekerja 01.05.2019 Rabu
Hari Wesak 19.05.2019 Ahad
20.05.2019 Isnin
Pesta Kaamatan 30.05.2019 Khamis
Pesta Kaamatan 31.05.2019 Jumaat
Hari Raya Aidilfitri 05.06.2019 Rabu
Hari Raya Aidilfitri 06.06.2019 Khamis
Hari Raya Aidil Adha 11.08.2019 Ahad
12.08.2019 Isnin
Hari Kebangsaan 31.08.2019 Sabtu
Hari Keputeraan YDP Agong 09.09.2019 Isnin
Awal Muharram 02.09.2019 Isnin
Hari Malaysia 16.09.2019 Isnin
Harijadi Yang di-Pertua Negeri 05.10.2019 Sabtu
Sabah
Hari Deepavali 27.10.2019 Ahad
28.10.2019 Isnin
Maulidur Rasul 09.11.2019 Isnin
Hari Krismas 25.12.2019 Rabu

JAWATANKUASA PENTADBIRAN

01. JAWATANKUASA PERANCANGAN SEKOLAH

PENGERUSI : TN. HJ. CHUMI BIN ANGAN
SETIAUSAHA : PN. NUHANNIE BINTI DULLAH
AJK : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT. AZIZ

EN. DAHLAN BIN AHMAD
PN. ALIMAH BINTI WAHID
Setiausaha Kurikulum
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum
Ketua Panitia Matapelajaran

Bidang Tugas :
1. Berperanan sebagai tempat rujukan.
2. Merancang pembangunan fizikal sekolah serta kawasan sekolah.
3. Merancang kecemerlangan akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah.
4. Menyelaras segala pogram yang dirancang.
5. Merancang Takwim Sekolah dan memastikan pelaksanaan program mengikut

jadual.

02. JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
SETIAUSAHA : PN. NUHANNIE BINTI DULLAH
AJK : PN. NORMAH@NUR AZWANEE BT.AZIZ

EN. DAHLAN BIN AHMAD
PN. ALIMAH BINTI WAHID
Guru Disiplin
Guru Bimbingan

Bidang Tugas :
1. Menerima laporan salah laku.
2. Membuat siasatan.
3. Mengadakan mesyuarat apabila diperlukan.
4. Membuat laporan dan timbang tara.
5. Menghantar laporan ke PPD dan JPN.

03. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN

NAIB PENGERUSI : PN. NUHANNIE BINTI DULLAH

SETIAUSAHA : CIK. DG.ANISA BINTI EXIE

AJK : PN. NORMAH@NUR AZWANEE BT.AZIZ

EN.DAHLAN BIN AHMAD

PN. ALIMAH BINTI WAHID

PN. FAJERIAH BINTI DERISE

Bidang Tugas :

1. Melaksanakan pengurusan kewangan berdasarkan pekeliling yang berkaitan.

2. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada mana-mana guru dan staf.

3. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.

4. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.

5. Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat ikut peraturan kewangan

( pesanan tempahan, invois, bil, baucer dan cek ).

6. Menyediakan Buku Tunai Akaun Kerajaan/SUWA dan Buku Tunai Panjar Wang Runcit.

7. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Akaun

Kerajaan/SUWA dan Panjar Wang Runcit.

8. Meneliti dan mengambil tindakan susulan terhadap Laporan Audit.

04. JAWATANKUASA SKPMg2

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN

SETIAUSAHA 1 : PN. NUHANNIE BINTI DULLAH

SETIAUSAHA 2 : EN. DAHLAN BIN AHMAD

SETIAUSAHA 3 : PN. NORMAH@NUR AZWANEE BT AZIZ

SETIAUSAHA 4 : PN. ALIMAH BINTI WAHID

: PN. NURSAMSAH BINTI ABD.LATIF@LATIEF

: Semua Ketua Panitia

: Semua Ketua Unit HEM

: Semua Guru Penasihat Kokurikulum

: Guru Prasekolah

Pembantu Tadbir

Bidang Tugas :

1. kendiri bagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sekolah.

2. Merancang program kemajuan sekolah secara berterusan.

3. Menyemak setiap standard dan menilai serta memberi skor berasaskan aspek.

4. Membuat penarafan Melaksanakan e-penarafan SKPM setiap tahun.

5. Mengukur tahap kecemerlangan sekolah dengan menjadikan SKPM sebagai rujukan.

05. JAWATANKUASA DATA DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
TIM. PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA : MARYSIA JHONNY ( GURU DATA )
AJK
: PN. NORMAH@NUR AZWANEE BT. AZIZ
: EN. DAHLAN BIN AHMAD
: PN. ALIMAH BINTI WAHID
: Semua Guru Kelas
: Guru Prasekolah
: Pembantu Tadbir
: Pembantu Pengurusan Murid

Bidang Tugas :
1. Mendapatkan maklumat yang lengkap daripada guru dan murid baharu dengan

menyediakan borang.
2. Mengemaskini data dari semasa ke semasa seperti yang diarahkan oleh PPD/

JPN.
3. Menghantar data mengikut keperluan pada masa yang ditetapkan.
4. Melengkapkan penyata bulanan murid dan guru semasa dan menghantar ke PPD.
5. Melengkapkan system maklumat ( SMM, APDM dan EMIS )

06. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
PENYELARAS : PN.MASINDAH BINTI BATCHO
PEN. PENYELARAS
BENDAHARI : EN. SUFIRMAN BIN ARIFFIN
AJK : DAYANG ANISA EXIE
: PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT AZIZ ( Motivasi )
: EN.DAHLAN BIN AHMAD ( Pasca UPSR )
: PN.ALIMAH BINTI WAHID
: Semua Guru Matapelajaran Tahun 6
: Setiausaha Peperiksaan 1
: Guru Data

Bidang Tugas :
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.
2. Mengenalpasti murid-murid yang tidak mencapai prestasi seperti yang

ditetapkan.
3. Merancang dan melaksana aktiviti kecemerlangan akademik.
4. Menyediakan kertas kerja setiap program.
5. Memantau keberkesanan program untuk penambahbaikan.
6. Menyediakan laporan aktiviti dari semasa ke semasa mengikut keperluan.
7. Merancang dan melaksana program Pasca UPSR.

07. JAWATANKUASA LADAP

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
PENYELARAS/SU : FATIMAH MAME
AJK : PN. NORMAH@NUR AZWANEE BT AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: PN. ALIMAH BINTI WAHID
: Semua Panitia
: Guru Bimbingan
: Guru Media
: Pembantu Tadbir

Bidang Tugas :
1. Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf kepada semua guru dan staf

sokongan.
2. Menyediakan kertas kerja.
3. Menyelaras jawatankuasa program.
4. Menyelaras program secara keseluruhan.
5. Mengurus penceramah.
6. Mengedarkan borang kehadiran peserta kursus semasa program.
7. Menyedia dan menghantar pelaporan ke PPD.

08. GURU KELAS GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS

KELAS DIANAH BINTI IBNU HASSAN NORSIAH BINTI LAMPA
FAJERIAH BINTI DERISE SABERIAH BINTI SUARNO
PRASEKOLAH ROSE HAZMA BINTI AMBO AYRISH ARIESYA PAULA ROBERT
PRASEKOLAH LILY BT. ABDULLAH
PRASEKOLAH TULIP SITI NOOR EFFIZAH BINTI SAODAH BINTI ABDUL HARIS
MOHD.ASLOM
PRASEKOLAH DAISY MARTINA BINTI MAHMUDIN SARINAH BINTI MOHAMMAD
RIYANTI BINTI ABDU RAHMAN MARYSIA JOHNNY
1 AMANAH MARLINA BINTI MOHAMMAD ASMIMAR BINTI ALI
1 BESTARI ZURINA BINTI SHARANI ROSMINAH BINTI ARSHAD
1 CEKAP JAILAH BINTI MOHAMAD AZLINA BINTI AHMAD
1 DEDIKASI MARSIAH BINTI SURMIN RINAI@NURUL AKMAL BT.OKK MULOK
1 ETIKA BAMBINA BINTI KUNSUL NORHASINAH BINTI HAZBUDI
2 AMANAH NURHAZWANI BINTI BUSE
2 BESTARI SUTINAH@DAYANG BINTI DOLLAH ASRIMAH BINTI SAMAD
2 CEKAP IDRISSIAH BINTI IDRIS NORHASINAH BINTI HABIZUDI
2 DEDIKASI MISRAH BINTI HJ.SIRAH NASRI BIN LAKURAISA
2 ETIKA HAIDAH BINTI HJ.SAHIBE ZAHRATON NUR BINTI CHE YA
3 AMANAH MASLINA BINTI MARIALI
3 BESTARI NORSIMAH BINTI DAMRAH EKO BIN MOHD.KASSIM RITI
3 CEKAP SENABE BINTI HASENG ANWAR BIN AHMAD
3 DEDIKASI NOOR LIZA BINTI WARIS ABD.RAHMAN BIN MADIAH
3 ETIKA HAMIRUDIN BIN LASANIPA SUHARITINI BINTI JOHAN SHAH
4 AMANAH AMIRUDDIN BIN LANTJI HARSIDI BIN JUNICK
4 BESTARI ROHANI BINTI NAHU JOSEPHINE ANAK LANG
4 CEKAP RAFIDAH BINTI MISRAN ERNI BINTI ABD.MANAF
4 DEDIKASI HAERANA BINTI ABDUL AZIZ NAIMAH BINTI CHE MAT
4 ETIKA SUSILAWATI BINTI SABUDIN MARIYANI BINTI LIRA
5 AMANAH DG.MASNAH BINTI TALIB NORLIAH BINTI AMINULLA
5 BESTARI FATIMAH BINTI MAME SABRIN BIN YACHO
5 CEKAP HJ.YUSOFF BIN HJ.AWG.YAHYA NORDIN BIN MOHAMED
5 DEDIKASI MIRNA DANIANTI BINTI IDRIS NURSAMSA BINTI ABD.LATIEF
5 ETIKA JAQUELIN SONIAH LAMBUNGAN MUHD. YUZAIDEEN BIN YAHYA
6 AMANAH AZIZAH BINTI AZIZ MASINDAH BINTI BATCHO
6 BESTARI HJH.HABIBIAH BINTI AWANG ZANISA MEGAT ZABIDI
6 CEKAP SUFIRMAN BIN ARIFFIN SULAIMAN BIN ABD.RAHMAN
6 DEDIKASI
6 ETIKA

09. PROSEDUR KERJA GURU KELAS PETUNJUK

BIL PROSES KERJA 1. Jadual kedatangan
JADUAL KEDATANGAN mesti sempurna dan
lengkap.
1.1 Jadual kedatangan perlu diisi dengan lengkap.
1.2 Senarai nama murid mengikut abjad . 2. Jadual kedatangan
1.3 Isikan nombor pendaftaran pelajar. diletak di pejabat Am.
1 1.4 Isikan maklumat ibubapa/penjaga dan lain-lain.
1.5 Guna pena mata bulat. 3. Pastikan tiada sebarang
1.6 Tulis huruf besar dan kemas. kesilapan teknikal.

MENANDA KEDATANGAN 4. Jangan guna ‘liquid
paper’
2.1 Fahami arahan di dalam jadual kedatangan.
2.2 Menanda mengikut cara yang betul. 1. Ditanda dengan teliti.
2.3 Murid yang tidak hadir ambil tindakan berikut; 2. Hantar jadual

✓ 3 hari berturut-turut atau berselang kedatangan sebelum
2 hari hantar surat kepada penjaga. masa kedua.
3. Surat cuti murid
✓ 7 hari – hantar surat peringatan kedua. disimpan dengan
✓ 14 hari – hantar surat amaran pertama. sempurna.
✓ 21 hari – hantar surat amaran kedua. 4. Ambil tindakan kes
ponteng.
Bertindak dengan segera, jangan 5. Jadual diurus dengan
bertangguh. teliti dan sempurna
setiap hujung bulan.
2.4 Sila ‘tutup’ jadual kedatangan dengan tepat:
➢ Bilangan hari belajar. 1. Tampalkan di hadapan
➢ Hitung panjang kedatangan kelas dan semak setiap
➢ Purata dan lain-lain yang perlu. bulan.

IVENTORI KELAS 2. Catatkan kerosakan
yang berlaku.
3.1 Sediakan daftar iventori kelas:
❖ Bilangan kerusi.
❖ Bilangan meja.
❖ Meja Guru.
❖ Kerusi Guru.

3 ❖ Tong Sampah.
❖ Penyapu.
❖ Penyodok.

❖ Almari ( Jika ada ) 1. Pastikan murid
❖ Cabinet ( Jika ada ) menutup pintu sebelum
❖ Dan lain-lain yang ada dalam kelas. pulang.

PENGURUSAN KELAS AWAL DAN AKHIR TAHUN 2. Pastikan bilik darjah
ditinggalkan dalam
4.1 Bentuk jawatankuasa kelas. keadaan kemas, bersih
4.2 Urus keceriaan kelas. dan teratur.
4.3 Tampalkan jadual kelas, jadual bertugas

harian atau kata-kata hikmat.
4.4 Meja murid disusun mengikut kumpulan (

Pembelajaran Abad – 21 )
4 4.5 Tong sampah, penyapu dan penyodok

diletakkan di sudut belakang kelas.
4.6 Mengemas dan membersihkan bilik darjah

setiap kali sebelum cuti penggal sekolah.
4.7 Mengingatkan pembentu guru kelas jika

guru kelas berkursus atau bercuti.
4.8 Membantu guru SPBT dalam urusan

meminjam dan memulangkan buku teks.
4.9 Menyediakan Sijil Berhenti Sekolah

( Tahun 6 )

VISI KURIKULUM

MENJANA KURIKULUM CEMERLANG

MATLAMAT KURIKULUM

Memberi pengetahuan dan pendidikan yang bermutu selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, beramal

dan berketrampilan bagi merealisasikan visi sekolah.

OBJEKTIF KURIKULUM

1. Meningkatkan prestasi akademik setiap matapelajaran yang sesuai
dengan objektif sekolah.

2. Berusaha memastikan keputusan peperiksaan dalaman bagi setiap kelas
mencapai 80% ke atas.

3. Meningkatkan Gred Purata Sekolah dan Peratus lulus mengikut KPI UPSR
.

4. Memastikan perancangan program peningkatan akademik yang disusun
oleh jawatankuasa Kurikulum dilaksanakan sepenuhnya.

5. Memastikan keberkesanan PdPc dengan meningkatkan kecekapan guru
dan memaksimumkan pengurusan masa guru dan murid-murid.

6. Memberi tumpuan secara berfokus kepada murid-murid mengikut
kelompok pencapaian cemerlang, sederhana dan galus semua
matapelajaran bagi meningkatkan pencapaian akademik setiap murid.

Carta organisasi kurikulum

Pengerusi
Guru Besar
Tn.Hj.Chumi Bin Angan
DG44 (KUP)

Timb. Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi
PK. Pentadbiran PK Hem PK Kokurikulum PK Petang
Pn, Nuhannie Dullah Ust. Dahlan Ahmad
Pn, Normah@Norazwanee Pn, Alimah Wahid
DG44 (KUP) DG44 (KUP) DG44 (KUP)
DG44 (KUP)
Naib Setiausaha Setiausaha
Maslina Mariali Noor Liza Waris

KETUA PANITIA PENYELARAS PUSAT SUMBER @ NILAM PENYELARAS TAHUN @ GURU KELAS

Bahasa Malaysia : Pn. Dg.Masnah Talib Cik.Suharitini Johan Shah Penyelaras Tahun 1 : Martina Mahmudin
Bahasa Inggeris : Pn. Jaquelin Soniah Pn Susilawati Sabudin Penyelaras Tahun 2 : Marsiah Surmin
Matematik : Pn. Rafidah Misran Penyelaras Tahun 3 : Misrah Hj.Sirah
Sains : En. Abd.Rahman Madiah GURU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Penyelaras Tahun 4 : Muhd.yuzaideen Yahya
Pendidikan Islam : Us. Nordin Mohamed Penyelaras Tahun 5 : Sufirman Ariffin
Pn.Noor Liza Waris Penyelaras Tahun 6 : Masindah Batcho

GURU BIMBINGAN
En.Ismail Sila

Sejarah : En.Amiruddin Lantji GURU JADUAL WAKTU Tahun 1 A: Martina Tahun 4B: Hamirudin
Pendidikan Moral : Pn. Josephine Anak Lang Pn.Nursamsa Abd.Latief Tahun 1 B: Riyanti Tahun 4C: Amiruddin
RBT : Pn. Rohani Nahu Tahun 1 C: Marlina Tahun 4D: Rohani
Dunia Seni Muzik : En. Sabrin Yacho PENYELARAS PEPERIKSAAN Tahun 1 D: Zurina Tahun 4E: Rafidah
Pend.Jasmani : En. Nasri Lakuraisa En. Hamiruddin Lasanipa (UPSR) Tahun 1 E: Jailah Tahun 5A: Haerana
Dunia Seni Visual : Pn. Nur Shazwani Buse Pn. Zanisa Megat Zabidi (PKBS) Tahun 2 A: Marsiah Tahun 5B: Susilawati

Bahasa Arab : ustzh. Erni Abd.Manaf PENYELARAS Tahun 2 B: Bambina Tahun 5C: Dg.Masnah
: Cik Mariyani Lira
TMK : En. Harsidi Junick Makmal Komputer : Pn.Naimah Che Mat Tahun 2 C: NurShazwani Tahun 5D: Fatimah
Bilik jQaf : Pn.Maslina Mariali
: Pn.Riyanti Abdu Rahman Tahun 2 D: Sutinah Tahun 5E: Hj.Yusoff
Kesihatan : En. Zalimi Matali Bilik Akses : Pn Siti Noor Effizah
LINUS : Pn Nurul Akmal OKK Mulok
: Pn.Fatimah Mame Tahun 2 E: Idrissiah Tahun 6A: Mirna Danianti
Prasekolah : Cik Mariyani Lira
: Pn Hjh.Habibiah Awang Tahun 3 A: Misrah Tahun 6B: Jaquelin Soniah
Pemulihan : Pn.Susilawati Sabudin
: En.Sufirman Ariffin
Protim : Marysia Jhonny Tahun 3 B: Haidah Tahun 6C: Azizah

Laman Web Tahun 3 C: Maslina Tahun 6D: Hjh,Habibiah

KSSR/PBD

MBMMBI Tahun 3 D: Norsimah Tahun 6E: Sufirman

01. JAWATANKUASA INDUK KURIKPULCLUM Tahun 3 E: Senabe
Data

Tahun 4 A: Noor Liza

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
TIM. PENGERUSI : PN. NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA : NOOR LIZA WARIS
TIM.SETIAUSAHA : MASLINA MARIALI
AJK : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: PN.ALIMAH BINTI WAHID
: Setiausaha Peperiksaan Luar/ Dalaman
: Semua Ketua Panitia
: Guru PSS
: Guru Data/BESTARI
: Guru Pemulihan/ LINUS
: Guru Pemulihan
: Guru Prasekolah
: Guru SPBT
: Penyelaras SPLKM

Bidang Tugas :
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.
2. Mempastikan matlamat serta objektif kurikulum tercapai.
3. Merancang dan menyelaras program kurikulum secara keseluruhan.
4. Membantu guru-guru menerusi panitia mata pelajaran.
5. Mewujudkan system pengawalan, penyeliaan, penilaian dan penambahbaikan.
6. Membincang kekuatan dan kelemahan murid-murid selepas setiap peperiksaan.
7. Memilih dan menentukan jenis buku-buku rujukan.

02. PANITIA MATA PELAJARAN

BIL MATA PELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA AJK

01 BAHASA MALAYSIA DG.MASNAH TALIB

02 BAHASA INGGERIS JACQUELIN SONIAH

03 MATEMATIK RAFIDAH MISRAN

04 SAINS ABD.RAHMAN MADIAH

05 PEN.AGAMA ISLAM UST.NORDIN MOHAMED

06 PEN. MORAL JOSEPHINE ANAK LANG SEMUA
GURU
07 BAHASA ARAB ERNI ABDUL MANAF MATA
PELAJARAN
08 PEN. JASMANI NASRI LAKURAISA

09 PEN.KESIHATAN ZALIMI MATALI

10 PEN.SENI VISUAL NURHAZWANI BUSE

11 PEN.MUZIK SABRIN YACHO

12 SEJARAH AMIRUDDIN LANTJI

13 TMK HARSIDI JUNICK

14 RBT ROHANI NAHU

Bidang Tugas

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.
2. Mempastikan visi kurikulum dicapai.
3. Menyelaras program kurikulum secara berkesan.
4. Membantu guru-guru dengan menyediakan sumber seperti fail, sukatan pelajaran,

dll.
5. Mewujudkan system pengawalan, penyeliaan, penilaian dan penambahbaikan.
6. Menganalisis hasil peperiksaan dan membuat diagnosis.
7. Mengendalikan ‘ in- House training’.

03. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH ( PSS )

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN

NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH

GURU PENYELARAS MEDIA : CIK. SUHARITINI BINTI JOHAN SHAH

GURU PENYELARAS BESTARI : CIK MARIYANI BINTI LIRA

AJK : PN. NORMAH@NUR AZWANEE BT AZIZ

: EN.DAHLAN BIN AHMAD

: PN.ALIMAH BINTI WAHID

: Guru Penyelaras Bestari

: Semua Ketua Panatia

: Guru Pemulihan / Guru SPBT

Bidang Tugas

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.
2. Memilih bahan yang sesuai dengan keperluan dan perkembangan terbaharu.
3. Menyediakan perancangan jangka panjang dan pendek serta anggaran

belanjawan tahunan.
4. Mempertingkatkan penggunaan PSS.
5. Memastikan keselesaan dan menceriakan PSS.
6. Penyebaran maklumat kepada semua guru dan murid mengenai PSS.
7. Kemaskini Buku Stok.
8. Memastikan peralatan dan kelengkapan dalam PSS elok dan boleh digunakan.
9. Melaksanakan Program NILAM dengan berkesan.

04. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA 1 : NURSAMSA ABD.LATIF @ LATIEF
SETIAUSAHA 2 : RINAI@NURUL AKMAL OKK MULOK
AJK : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT.AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: PN.ALIMAH BINTI WAHID
: Semua Panatia
: Semua Penyelaras Bilik Khas
: Guru Pemulihan
: SU Peperiksaan 1

Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat menentukan guru yang mengajar.
2. Menyediakan Jadual Waktu Induk, Individu, Kelas dan Jadual Guru ganti (Relief).
3. Membuat perubahan jadual mengikut keperluan.
4. Menyediakan jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dan makmal.
5. Mengagihkan Salinan jadual waktu kepada semua guru dan kelas.
6. Memastikan Salinan jadual waktu induk dipaparkan di papan kenyataan.

05. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN & PENILAIAN

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA 1 : ZANISA MEGAT ZABIDI
SETIAUSAHA 2 : HAMIRUDIN LASANIPA
AJK : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT. AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: PN.ALIMAH BINTI WAHID
: Semua Ketua Panitia

Bidang Tugas
1. Menyediakan panduan Gred untuk matapelajaran dalam peperiksaan.
2. Menyediakan jadual peperiksaan dan jadual pengawasan peperiksaan.
3. Mengumpul keputusan peperiksaan dan membuat analisis untuk diserahkan

kepada PPD, Guru Besar, Penolong kanan, Guru Kelas dan Ketua Panitia.
4. Membuat pesanan bagi barang yang diperlukan dalam peperiksaan.
5. Mendaftar dan menyemak senarai calon bagi peperiksaan awam.
6. Menyediakan slip peperiksaan dan penyerahan kepada murid-murid.

06. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS )

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI 1 : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
NAIB PENGERUSI 2 : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT.AZIZ
NAIB PENGERUSI 3 : EN. DAHLAN BIN AHMAD
NAIB PENGERUSI 4 : PN.ALIMAH BINTI WAHID
SETIAUSAHA :HJH. HABIBIAH AWANG
AJK : Semua Ketua Panitia
: Semua Pentaksir Sekolah
: Guru Bimbingan ( Psikometrik )
: Guru PJ Tahun 4, 5 & 6 ( PAJSK )

Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.
2. Menyediakan minit mesyuarat.
3. Mengurus keperluan untuk mengoperasikan PBS ( Fail, Dokumen, dll )
4. Memastikan guru mata pelajaran memasukkan prestasi secara ‘offline’ secara

berkala dari semasa ke semasa.
5. Memastikan semua pentaksir sekolah mencetak dan menyerahkan pelaporan

prestasi kepada murid-murid. ( Formatif – ikut keperluan dan Sumatif – akhir
penggal )

07. JAWATANKUASA MBMMBI

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA : SUSILAWATI SABUDIN
AJK : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT. AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: PN.ALIMAH BINTI WAHID
: Semua Guru Bahasa Malaysia
: Semua Guru Bahasa Inggeris
: Guru Bimbingan
: Guru PSS
: Guru ICT

Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.
2. Memastikan program dijalankan mengikut jadual.
3. Menganjurkan kursus Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris kepada guru.
4. Menjalankan Bengkel Pembinaan BBM.
5. Mempastikan penggunaan BBM / ‘Software’ yang dibekalkan digunakan

semaksimum mungkin.
6. Menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan aktiviti.
7. Menghantar laporan status pelaksanaan MBMMBI kepada PPD / PKG.

08. JAWATANKUASA TRANSISI / INTERVENSI SEKOLAH

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.ALIMAH BINTI WAHID
SETIAUSAHA : EKO BIN MOHD.KASSIM RITI@MOHAMMAD
AJK : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
: PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT.AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: Guru Bahasa Inggeris Tahun 1
: Guru Bahasa Malaysia Tahun 1
: Guru Matematik Tahun 1
: Guru Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1
: Guru Dunia Seni Visual tahun 1
: Guru Dunia Muzik Tahun 1
: Guru Pend. Agama Islam Tahun 1

Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyauarat bila diperlukan.
2. Menyediakan minit mesyuarat.
3. Menjalankan program mengikut tema dan jadual yang ditetapkan.
4. Membawa murid-murid melawat kawasan sekolah.
5. Pastikan murid-murid mengenali kantin sekolah, tandas lelaki dan perempuan

serta bilik-bilik khas.
6. Memberi taklimat berkenaan peraturan sekolah.
7. Menghantar laporan bergambar program Transisi ke PPD.

09. JAWATANKUASA LINUS

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA : RIYANTI ABDU RAHMAN
AJK : PN.ALIMAH BINTI WAHID
: PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT.AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: Semua Guru Bahasa Malaysia Tahun 1, 2 & 3
: Semua Guru Bahasa Inggeris Tahun 1, 2 & 3
: Semua Guru Matematik Tahun 1, 2 & 3
: Guru Pemulihan

10. JAWATANKUASA PROTIM

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA : FATIMAH MAME
PEN. SETIAUSAHA : NOOR LIZA WARIS
AJK : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT.AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: PN.ALIMAH BINTI WAHID
: Semua Guru Bahasa Malaysia Tahun 4, 5 & 6
: Semua Guru Matematik Tahun 4, 5 & 6
: Guru Pemulihan

Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun.
2. Menyediakan minit mesyuarat.
3. Mengurus keperluan untuk mengoperasikan LINUS dan PROTIM (Fail, Dokumen,

dll )
4. Memastikan guru mata pelajaran memasukkan skor secara berkala dari semasa

ke semasa.
5. Mempastikan semua guru menjalankan program pemulihan selepas sesuatu

penilaian.
6. Melengkapkan borang skor dan menghantar ke PPD.

11. JAWATANKUASA BILIK GERAKAN

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA : DAYANG ANISA EXIE
AJK : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: PN.ALIMAH BINTI WAHID
: SU KURIKULUM
: SU HEM
: SU KOKURIKULUM
: SU PEPERIKSAAN

Bidang Tugas
1. Memastikan bilik gerakan sentiasa kemas, bersih dan selesa sepanjang masa.
2. Menghias bilik gerakan supaya Nampak kemas dan ceria.
3. Menyediakan buku rekod penggunaan bilik gerakan.
4. Memastikan info yang terdapat di dalam bilik gerakan adalah yang terkini.

12. JAWATANKUASA BILIK GURU

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.ALIMAH BINTI WAHID
SETIAUSAHA 1 : AZIZAH AZIZ
SETIAUSAHA 2 : HAIDAH HJ SAHIBE
AJK : PK KURIKULUM
: PK HAL EHWAL MURID
: PK KOKURIKULUM
: Semua Guru

Bidang Tugas
1. Merancang aktiviti keceriaan bilik guru.
2. Memastikan bilik guru sentiasa bersih serta susun atur perabot dan bahan PdPc

dalam keadaan baik.
3. Menyediakan senarai tugas kepada semua ahli.
4. Melaporkan kerosakkan di bilik guru kepada Guru Besar.

JAWATANKUASA PRASEKOLAH

PENGERUSI : TN.HJ.CHUMI BIN ANGAN
NAIB PENGERUSI : PN.NUHANNIE BINTI DULLAH
SETIAUSAHA : SITI NOOR EFFEZAH BINTI MOHD.ASLOM
BENDAHARI : DAYANG ANISA EXIE
AJK : PN.NORMAH@NUR AZWANEE BT. AZIZ
: EN.DAHLAN BIN AHMAD
: PN.ALIMAH BINTI WAHID
: Guru Pemulihan
: Guru Bimbingan
: Semua Ketua Panitia Matapelajaran

TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM & PANITIA

BIL TARIKH MESYUARAT

1 16 Febuari 2019 ( Sabtu ) JKS Bil.1/2019 – AJK Sahaja
21 – 26 Januari 2019 Semua Panitia Matapelajaran – Guru MP

2 06 April 2019 ( sabtu ) JKS Bil.2/2019 – AJK Sahaja
01– 05 April 2019 Semua Panitia Matapelajaran – Guru MP

3 15 Jun 2019 ( Sabtu ) JKS Bil.3/2019 – AJK Sahaja
10 – 14 Jun 2019 Semua Panitia Matapelajaran – Guru MP

4 19 Oktober 2019 ( Sabtu ) JKS Bil.4/2019 – AJK Sahaja
07– 11 Oktober 2019 Semua Panitia Matapelajaran – Guru MP

TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

BIL TARIKH MESYUARAT
1 02 Mac 2019 ( Sabtu ) JPS Bil.1/2019 – Semua Guru & AKP

2 04 Mei 2019 ( Sabtu ) JPS Bil.2/2019 – Semua Guru & AKP

3 03 Ogos 2019 ( Sabtu ) JPS Bil.3/2019 – Semua Guru & AKP

4 16 Nov 2019 ( Sabtu ) JPS Bil.4/2019 - Semua Guru & AKP

• Nota Peringatan
Tertakluk kepada pindaan.Sebarang pindaan tarikh akan dimaklumkan kemudian.

JADUAL PEPERIKSAAN DAN UJIAN / PEPERIKSAAN UPSR 2019

BI PERKARA TARIKH/ MATA TAHUN
L PELAJARAN 1 hingga 6
1. UJIAN HARI Semua M/Pelajaran
19 – 21 Mac 2019 Teras Sahaja 1 hingga 6
1
( Selasa - Rabu ) 1 hingga 6
2. Peperiksaan 6 sahaja
Semester 1 Post Mortem Ujian ( 1 ) 6 Sahaja
1 Hingga 6
03 April 2019 (Rabu )

13 – 16 Mei 2019 Semua

( Isnin - Khamis ) Matapelajaran

Post Mortem Peperiksaan Semester 1

3. UJIAN 12 Jun 2019 ( Rabu )
2 16 – 18 Julai 2019 Semua M/Pelajaran

( Selasa - Khamis ) Teras Sahaja

4. Peperiksaan 16 – 18 Julai 2019 Matapelajaran

Percubaan UPSR ( Selasa - Khamis ) Teras

Post Mortem Percubaan UPSR

31 Julai 2019 ( Rabu )

5. Peperiksaan 23 – 26 September Mata Pelajaran

UPSR 2019 Teras

( Isnin - Khamis ) Semua
6. Peperiksan 29 Okt – 01 Nov 2019

Semester 2 ( Selasa - Jumaat ) Matapelajaran

JADUAL PENYEMAKAN BUKU KERJA/LATIHAN MURID 2019

MATA TAHUN PENYEMAK PENYEMAK TARIKH
PELAJARAN SEMAKAN SEMAKAN
1-6 PERTAMA Semakan
BAHASA 1–6 KEDUA Pertama pada
MALAYSIA 1–3 Guru Besar PK FEBRUARI
4–6
BAHASA 4–6 PK Pentadbiran 2019
INGGERIS 1–6 Pentadbiran KP BM
1–6 Bil. Hantar
MATEMATIK / KP BI Guru Besar 1 - 15
SAINS PK
PK Semakan
MATEMATIK / Hal Ehwal Murid Petang Kedua pada
SAINS KP SAINS KP M3 JULAI 2019
RBT& PK
TMK Kokurikulum PK Bil. Hantar
KP M3 Hal Ehwal Murid 16 – 30+
PENDIDIKAN
ISLAM KP RBT& KP KP SAINS
TMK KP RBT& KP
PENDIDIKAN
MORAL Ketua Panitia TMK
Pend. Islam PK
Kokurikulum
PK
Petang Ketua Panitia
Pend. Moral

Penyerahan:

1. 15 buah buku latihan dan aktiviti (BLA) setiap mata pelajaran bagi setiap
penyerahan

2. Diserahkan mengikut senarai nama murid dalam jadual kedatangan secara
berperingkat yang akan ditetapkan oleh penyemak. Contoh penyerahan : kali
pertama BM murid No. 1 hingga 15. Kali kedua BM, murid No. 16 hingga 30+
dan seterusnya sama untuk mata pelajaran lain.

3. Guru mata pelajaran hendaklah mengumpul buku aktiviti dan serahkan kepada
penyemak.

4. Lengkapkan “ Borang Semakan” buku dan hantarkan bersama senarai nama kelas
dan buku murid kepada Pegawai Penyemak.

PENCERAPAN PDPc GURU TAHUN 2019

NAMA GURU PEGAWAI PENCERAP TARIKH MP KELAS
FEB JUL
BI

L

1 ABD.RAHMAN MADIAH GURU BESAR

2 NOOR LIZA WARIS KP.BAHASA MALAYSIA

3 ROHANI NAHU PK. PENTADBIRAN

4 ZANISA MEGAT ZABIDI KP.BAHASA INGGERIS

5 ROSLAN ADAM KP.MATEMATIK

6 AZIZAH AZIZ KP.BAHASA INGGERIS

7 NAEMAH CHE MAT KP.PEND.AGAMA ISLAM

8 ERNI ABD. MANAF PK. KOKURIKULUM

9 ASRIMAH ASMAD KP.PEND.AGAMA ISLAM

10 SENABE HASENG KP.BAHASA INGGERIS

11 MARIYANI LIRA KP. SAINS

12 NORDIN MOHAMED GURU BESAR

13 FAJERIAH DERISE PK. HAL EHWAL MURID

14 DIANAH IBNU HASSAN PK. HAL EHWAL MURID

15 HAMIRUDDIN LASANIPA KP.MATEMATIK

16 SUSILAWATI SABUDIN KP.BAHASA INGGERIS

17 HAERANA ABD. AZIZ KP.MATEMATIK

18 MUHD. YUZAIDEEN YAHYA KP.SAINS

19 HJ.YUSOFF HJ.AWG.YAHYA KP.PEND.AGAMA ISLAM

20 NURSAMSA ABD.LATIEF KP.PEND.AGAMA ISLAM

21 ZALIMI MATALI PK.HAL EHWAL MURID

22 RAFIDAH MISRAN GURU BESAR

23 SULAIMAN ABD.RAHMAN KP.MATEMATIK

24 DG.MASNAH TALIB GURU BESAR

25 MASINDAH BATCHO PK. HEM

26 SABRIN YACHO GURU BESAR

27 AMIRUDDIN LANTJI KP.BAHASA MALAYSIA

28 JOSEPHINE ANAK LANG PK.HAL EHWAL MURID

29 NORLIA AMINULLA PK. HAL EHWAL MURID

30 SITI NOOR EFFEZAH HASLOM PK. PENTADBIRAN

31 HAIDAH HJ.SAHIBE KP.BAHASA MALAYSIA

32 MARYSIA JOHNNY PK. PENTADBIRAN

33 MUHD.ARDANSHA NUSI GURU BESAR

34 RIYANTI ABDU RAHMAN KP.SAINS

35 MASLINA MARIALI KP.SAINS

36 RINAI@NURUL AKMAL OKK PK. PETANG

MULOK

37 JAQUELIN SONIAH JOHN L GURU BESAR

38 NASRI LAKURAISA PK.PETANG

39 SARINAH MOHAMMAD KP.BAHASA INGGERIS

40 ROSMINAH ARSHAD PK. PETANG

41 AZLINA AHMAD KP.PEND.AGAMA ISLAM

42 ANWAR AHMAD KP.MATEMATIK

43 SUTINAH@DAYANG DOLLAH KP.BAHASA INGGERIS

44 MISRAH SIRAH KP.BAHASA MALAYSIA

45 MIRNA DANIANTI IDRIS KP.BAHASA INGGERIS

46 MARLINA MOHAMMAD KP.MATEMATIK

47 BAMBINA KUNSUL KP.SAINS
48 JAILAH MOHAMED PK.PENTADBIRAN
49 SUHARITINI JOHAN SHAH PK. PENTADBIRAN
50 NORSIMAH DAMRAH PK. PETANG
51 MARSIAH SURMIN PK.KOKURIKULUM
52 ASMIMAR ALI KP. MATEMATIK
53 HARSIDI JUNICK PK. KOKURIKULUM
54 SUFIRMAN ARIFFIN KP.SAINS
55 EKO MOHAMAD KASSIM PK.KOKURIKULUM

RITI@MOHAMMAD PK.PENTADBIRAN
56 FATIMAH MAME KP.BAHASA MALAYSIA
57 HJH.HABIBIAH AWANG PK.KOKURIKULUM
58 HAZMA AMBO KP.BAHASA MALAYSIA
59 IDRISSIAH IDRIS KP.BAHASA MALAYSIA
60 MARTINA MAHMUDIN KP.PEND.AGAMA ISLAM
61 NORHASINAH HABIZUDI PK.PETANG
62 NUR SHAZWANIE BUSE KP.PEND.AGAMA ISLAM
63 ZHARATON NUR CHE YA PK.PETANG
64 ZURINA SHARANI GURU BESAR
65 DAHLAN AHMAD GURU BESAR
66 NORMAH@NOR AZWANEE
GURU BESAR
AJIS@AZIZ PK.PENTADBIRAN
67 NUHANNIE DULLAH
68 CHUMI AMGAN

NOTA: Tarikh dan masa pemantauan PDPc adalah mengikut kesesuaian masa Pegawai Pemantau.

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN
TAHUN 2019

MINGGU TARIKH NAMA GURU PENTADBIR CATATAN
1
2 02 JAN 2019 ABD.RAHMAN MADIAH GURU BESAR 01 JAN 2019
3
4 HINGGA AZIZAH AZIZ PK 1 CUTI TAHUN
5
6 04 JAN 2019 ERNI ABD.MANAF BAHARU

7 07 JAN 2019 AMIRUDIN LANTJI GURU BESAR
8
9 HINGGA DG.MASNAH TALIB PK HEM
10
11 11 JAN 2019 FATIMAH MAME
12
14 JAN 2019 HAMIRUDDIN LASANIPA GURU BESAR
13
HINGGA HJH.HABIBIAH AWANG PK. KOKUM

18 JAN 2019 JACQUELIN SONIAH

21 JAN 2019 HARSIDI JUNICK GURU BESAR

HINGGA JOSEPHINE ANAK LANG PK 1

25 JAN 2019 MARIYANI LIRA

28 JAN 2019 ISMAIL SILA GURU BESAR
HINGGA HAERANA ABD.AZIZ PK HEM
RAFIDAH MISRAN
01 FEB 2019

04 FEB 2019 MUHD.YUZAIDEEN GURU BESAR 05 – 06 FEB

HINGGA NURSAMSA ABD.LATIEF PK KOKUM 2019

08 FEB 2019 ROHANI NAHU CUTI TAHUN

BARU CINA

11 FEB 2019 NORDIN MOHAMED GURU BESAR

HINGGA NAIMAH CHE MAT PK 1

15 FEB 2019 MIRNA DANIATI IDRIS

18 FEB 2019 ROSLAN ADAM GURU BESAR

HINGGA ZANISA MEGAT ZABIDI PK HEM

22 FEB 2019 NOORLIZA WARIS

25 FEB 2019 SABRIN YACHO GURU BESAR

HINGGA NORLIAH AMINULLA PK KOKUM

01 MAC 2019 SUSILAWATI SABUDIN

04 MAC 2019 SUFIRMAN ARIFFIN GURU BESAR

HINGGA SUHARITINI JOHANSHAH PK 1

08 MAC 2019 HJ.YUSOFF AWG YAHYA

11 MAC 2019 SULAIMAN AB.RAHMAN GURU BESAR

HINGGA MASINDAH BATCHO PK HEM

15 MAC 2019 ZALIMI MATALI

18 MAC 2019 ABD.RAHMAN MADIAH GURU BESAR

HINGGA AZIZAH AZIZ PK KOKUM

22 MAC 2019 ERNI ABD.MANAF

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER SATU 23.03.2019 HINGGA 31.03.2019

01 APRIL 2019 AMIRUDDIN LANTJI GURU BESAR

HINGGA DG.MASNAH TALIB PK 1

05 APRIL 2019 FATIMAH MAME

08 APRIL 2019 HAMIRUDIN LASANIPA GURU BESAR PK

14 HINGGA HJH.HABIBIAH AWANG HEM

12 APRIL 2019 JACQUELIN SONIAH

15 APRIL 2019 HARSIDI JUNICK GURU BESAR 19.APR 2019

15 HINGGA JOSEPHINE ANAK LANG PK KOKUM CUTI GOOD

19 APRIL 2019 MARIYANI LIRA FRIDAY

22 APRIL 2019 ISMAIL SILA GURU BESAR
PK 1
16 HINGGA HAERANA ABD AZIZ

26 APRIL 2019 RAFIDAH MISRAN

29 APRIL 2019 MUHD.YUZAIDEEN GURU BESAR 01 MEI 2019

17 HINGGA NURSAMSAH AB.LATIEF PK HEM CUTI HARI

03 MEI 2019 ROHANI NAHU PEKERJA

06 MEI 2019 NORDIN MOHAMED GURU BESAR

18 HINGGA NAIMAH CHE MAT PK KOKUM

10 MEI 2019 MIRNA DANIANTI

13 MEI 2019 ROSLAN ADAM GURU BESAR

19 HINGGA ZANISA MEGAT ZABIDI PK 1

17 MEI 2019 NOOR LIZA WARIS

20 MEI 2019 SABRIN YACHO GURU BESAR 20 MEI 2019

20 HINGGA NORLIAH AMINULLA PK HEM CUTI HARI

24 MEI 2019 SUSILAWATI SABUDIN WESAK

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25.05.2019 HINGGA 09.06.2019

10 JUN 2019 SUFIRMAN ARIFFIN GURU BESAR

21 HINGGA SUHARITINI JOHANSHAH PK KOKUM

14 JUN 2019 HJ.YUSOFF AWG YAHYA

17 JUN 2019 SULAIMAN AB.RAHMAN GURU BESAR

22 HINGGA MASINDAH BATCHO PK 1

21 JUN 2019 ZALIMI MATALI

24 JUN 2019 ABD.RAHMAN MADIAH GURU BESAR

23 HINGGA AZIZAH AZIZ PK HEM

28 JUN 2019 ERNI ABD MANAF

01 JULAI 2019 AMIRUDDIN LANTJI GURU BESAR

24 HINGGA DG.MASNAH TALIB PK KOKUM

05 JULAI 2019 FATIMAH MAME

08 JULAI 2019 HAMIRUDIN LASANIPA GURU BESAR

25 HINGGA HJH.HABIBIAH AWANG PK 1

12 JULAI 2019 JACQUELIN SONIAH

15 JULAI 2019 HARSIDI JUNICK GURU BESAR

26 HINGGA JOSEPHINE ANAK LANG PK HEM

19 JULAI 2019 MARIYANI LIRA

22 JULAI 2019 ISMAIL SILA GURU BESAR
PK KOKUM
27 HINGGA HAERANA ABD.AZIZ

26 JULAI 2019 RAFIDAH MISRAN

29 JULAI 2019 MUHD.YUZAIDEEN GURU BESAR

28 HINGGA NURSAMSAH AB.LATIEF PK 1

02 OGOS 2019 ROHANI NAHU

05 OGOS 2019 NORDIN MOHAMED GURU BESAR

29 HINGGA NAIMAH CHE MAT PK HEM

09 OGOS 2019 MIRNA DANIATI IDRIS

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER DUA 10.08.2019 HINGGA 18.08.2019

19 OGOS 2019 ROSLAN ADAM GURU BESAR

30 HINGGA ZANISA MEGAT ZABIDI PK KOKUM

23 OGOS 2019 NOOR LIZA WARIS

26 OGOS 2019 SABRIN YACHO GURU BESAR 31 OGOS 2019

31 HINGGA NORLIAH AMINULLA PK 1 CUTI HARI

30 OGOS 2019 SUSILAWATI SABUDIN KEMERDEKAAN

02 SEPT 2019 SUFIRMAN ARIFFIN GURU BESAR 02 SEPT 2019

32 HINGGA SUHARITINI JOHANSHAH PK HEM CUTI AWAL

06 SEPT 2019 HJ.YUSOFF AWG.YAHYA MUHARRAM

09 SEPT 2019 SULAIMAN AB.RAHMAN GURU BESAR 09 SEPT 2019

33 HINGGA MASINDAH BATCHO PK KOKUM CUTI HARI

13 SEPT 2019 ZALIMI MATALI KEPUTERAAN

DYMM

16 SEPT 2019 ABD.RAHMAN MADIAH GURU BESAR 16 SEPT 2019

34 HINGGA AZIZAH AZIZ PK 1 CUTI HARI

20 SEPT 2019 ERNI ABD.MANAF MALAYSIA

23 SEPT 2019 AMIRUDDIN LANTJI GURU BESAR

35 HINGGA DG.MASNAH TALIB PK HEM

27 SEPT 2019 FATIMAH MAME

30 SEPT 2019 HAMIRUDIN LASANIPA GURU BESAR

36 HINGGA HJH.HABIBIAH AWANG PK KOKUM

04 OKT 2019 JACQUELIN SONIAH

07 OKT 2019 HARSIDI JUNICK GURU BESAR

37 HINGGA JOSEPHINE ANAK LANG PK 1

11 OKT 2019 MARIYANI LIRA

14 OKT 2019 ISMAIL SILA GURU BESAR

38 HINGGA HAERANA ABD.AZIZ PK HEM

18 OKT 2019 RAFIDAH MISRAN

21 OKT 2019 MUHD.YUZAIDEEN GURU BESAR

39 HINGGA NURSAMSAH AB.LATIEF PK KOKUM

25 OKT 2019 ROHANI NAHU

28 OKT 2019 NORDIN MOHAMED GURU BESAR 28 OKT 2019

40 HINGGA NAIMAH CHE MAT PK 1 CUTI HARI

01 NOV 2019 MIRNA DANIANTI IDRIS DEEPAVALI

04 NOV 2019 ROSLAN ADAM GURU BESAR

41 HINGGA ZANISA MEGAT ZABIDI PK HEM

08 NOV 2019 NOOR LIZA WARIS

11 NOV 2019 SABRIN YACHO GURU BESAR

42 HINGGA NORLIAH AMINULLA PK KOKUM

15 NOV 2019 SUSILAWATI SABUDIN

18 NOV 2019 SUFIRMAN ARIFFIN GURU BESAR

43 HINGGA SUHARITINI JOHANSHAH PK 1

22 NOV 2019 HJ.YUSOFF AWG YAHYA

CUTI AKHIR TAHUN 23 NOV HINGGA 31 DIS 2019

Bidang Tugas
1. Hari bertugas

1.1 Bertugas mengikut jadual bertugas mingguan yang telah ditetapkan.
1.2 Bertugas mulai hari Isnin hingga Sabtu kecuali pada hari cuti sekolah atau cuti

umum.
1.3 Guru bertugas hendaklah menjalankan tugas dan menyiapkan buku laporan

bertugas pada setiap hari.

2. Lokasi bertugas
2.1 Semua guru bertugas handaklah datang awal dan berada di pintu utama pada
setiap hari persekolahan untuk mengawasi disiplin murid.

3. Waktu masuk
3.1 Guru bertugas hendaklah memastikan loceng masuk dibunyikan pada jam
6.40 pagi dan waktu rehat pada jam 9.40 pagi pada setiap hari persekolahan.

4. Waktu pulang
4.1 Guru bertugas memastikan loceng pulang dibunyikan pada jam 12.30
tengahari dan mengawasi disiplin murid dibantu oleh guru disiplin di kawasan
pintu yang telah ditetapkan.

5. Sebelum perhimpunan
5.1 Sebelum perhimpunan pastikan semua murid berbaris dendan lurus
mengikut darjah/kelas.
5.2 Pastikan kerusi cukup dan teratur untuk barisan pentadbir dan guru sebelum
perhimpunan.
5.3 Tentukan alat siaraya dan bendera siap untuk digunakan sebelum
perhimpunan.
5.4 Pastikan semua guru berada di dalam dewan perhimpunan kecuali guru yang
bertugas pada minggu tersebut.
5.5 Pastikan pengawas bertugas ( pengacara majlis ) dan pengawas sekolah
bersedia untuk memulakan perhimpunan.

6. Semasa perhimpunan
6.1 Menulis laporan perhimpunan di dalam buku laporan guru bertugas.

7. Selepas perhimpunan
7.1 Membantu pengawas mengawasi pergerakan murid balik ke kelas mengikut
arah yang telah ditetapkan.
7.2 Pastikan kerusi-kerusi dan alat siaraya disimpan di tempat yang sepatutnya.

8. Sepanjang waktu persekolahan
8.1 Mengawasi pergerakan murid sepanjang waktu persekolahan supaya
mematuhi peraturan sekolah.

8.2 Jika berlaku pergaduhan atau suasana tegang antara murid, pastikan guru
mengambil tindakan yang sesuai.

8.3 Laporkan kepada guru disiplin / PK HEM dengan segera.

9. Mengurus murid yang sakit atau cedera
9.1 Pertimbangkan rawatan kecemasan yang perlu dilakukan.
9.2 Laporkan kepada guru disiplin / PK HEM.
9.3 Hubungi ibu bapa atau waris murid.
9.4 Jika serius uruskan penghantaran ke hospital atau hubungi ambulance.
9.5 Minta waris datang untuk mengambil murid yang ingin pulang awal.
9.6 Pastikan waris yang datang mengambil murid menulis nama dan kad
pengenalan dalam buku rekod yang telah disediakan.

10. Kebersihan
10.1 Bertugas memastikan bilik darjah / kelas dan tandas sentiasa bersih.
10.2 Membuat laporan segera jika berlaku kerosakan.
10.3 Membuat laporan kebersihan kantin semasa dan selepas rehat.

ASPEK KEMAHIRAN ABAD Ke-21 YANG PERLU DIKUASAI

1. Cara pemikiran baru iaitu kreativiti, kritis, penyelesaian masalah, membuat
keputusan dan pembelajaran.

2. Cara bekerja iaitu komunikasi dan kerjasama. Pertukaran idea dan pemikiran
menerusi tulisan dan lisan.

3. Pelbagai bahasa. Keupayaan untuk berkomunikasi dalam pelbagai Bahasa akan
memberikan keistemewaan dan kelebihan.

4. Kemahiran mengurus. Membantu dan mengurus orang lain melaksanakan,
menyelesaikan konflik dan masalah.

5. Kerja berpasukan. Bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai sasaran dan
matlamat.

6. Kreativiti. Menyumbang idea kreatif dan artistic dalam menyelesaikan masalah.
7. Keupayaan untuk menyesuaikan diri. Kemampuan untuk menghadapi dan

menyesuaikan diri dengan perubahan.
8. Sifat empati. Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain.
9. Pengurusan stress. Berkemampuan untuk mengawal situasi stress dan mengenal

pasti punca stress.
10. Etika kerja. Mempamerkan etika dan disiplin kerja yang baik dan bertahap tinggi.
11. Disiplin diri. Mengawal tingkah laku dalam hal peribadi dan kaunseling.
12. Tanggungjawab. Mempunyai aspirasi dan akauntabiliti.
13. Pemikiran. Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan pemikiran orang lain.
14. Kemahiran tatabahasa. Keupayaan mengeluarkan pandangan dan idea yang bernas.
15. Kemahiran analitikal. Kemampuan untuk menggunakan pemikiran logic dan abstrak.
16. Ekonomi dan pengurusan. Kemampuan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan

perniagaan.
17. Kemahiran matematik. Kemampuan untuk menggunakan dan mengaplikasikan teori

asas matematik dalam kehidupan.
18. Kemahiran computer. Keupayaan menggunakan computer dalam perkhidmatan

kaunseling.
19. Telekomunikasi. Keupayaan menggunakan talian komunikasi sebagai alat

perhubungan dalam kaunseling.

CIRI-CIRI GURU ABAD Ke-21

1. Guru perlu menguasai subjek terutama terhadap kandungan kurikulum.
2. Mahir dan berketerampilan dalam pedagogi semasa pengajaran dan pembelajaran.
3. Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi pelajar.
4. Memahami psikologi pembelajaran.
5. Memiliki kemahiran kaunseling.
6. Mahir menggunakan teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran.
7. Mengikut perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan.
8. Menerapkan nilai-nilai murni. Seorang pendidik perlu beretika untuk mewujudkan

kesejahteraan dan keharmonian negara. Penting untuk menjaga hubungan sesame
manusia.

CIRI-CIRI PELAJAR ABAD Ke-21

Pelajar abad ke-21 ialah pelajar yang celik dalam aspek akademik dan teknologi maklumat.
Antara aspek yang harus dimiliki seperti;

1. Pelajar mempunyai keupayaan membuat hubung kait.
2. Bijak menyoal guru dan rakan-rakan.
3. Yakin berkomunikasi.
4. Berani mengambil risiko.
5. Dahagakan ilmu.
6. Perasaan ingin tahu.
7. Dapat menjana idea.
8. Fleksibel.
9. Tidak mudah putus asa.
10. Kebolehan mendengar dan membuat refleksi.
11. Kemahiran kritis.
12. Menguasai kemahiran literasi.
13. Berani mencuba.
14. Mampu membuat perubahan.
15. Berintegriti.


Click to View FlipBook Version