The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT PEMBUATAN ROTI 2019 TERKINI (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rozilahmohamed69, 2019-01-08 01:27:27

RPT KSSM 3 PEMBUATAN ROTI

RPT PEMBUATAN ROTI 2019 TERKINI (2)

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

HT-013-2:2011 – PEMBUATAN ROTI
CoCu 3 : DONUT
CoCu 6 : MUFFIN

TINGKATAN 3 KSSM
PENDIDIKAN KHCA0S2 M: SAWSEAELATHSAPVEOMRBYELAJARAN

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN PENILAIAN SAINTIFIK
KERJA
PEMEBELAJARAN Murid dapat :
BERTULIS (WIM)

1 1.1.1 Menyatakan cara-cara Latihan Bertanggungjawab
(2-4 JAN menjaga Keselamatan bertulis
ketika di bengkel. Berdisiplin
2019)
1.1.2 Mengamalkan/mematuhi Mengamalkan
C03 1.1 Pengenalan peraturan Keselamatan kebersihan
Penyediaan Donat kepada di bengkel
Mematuhi
keselamatan 1.1.3 Mengetahui susun atur dan peraturan
makanan penyimpanan peralatan di keselamatan
bengkel

1.1.4 Mengetahui badan-badan
berkanun,NGO dan
swasta yang terlibat dalam
aspek keselamatan,
kesihatan dan kebersihan

2 1.2 Murid dapat :
(7-11 JAN Mengenalpasti 1.2.1 Mengenal dan menyenaraikan

2019) keperluan pelbagai jenis donat
penyediaan 1.2.2.Mengamalkan langkah kebersihan

Donat

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
PEMEBELAJARAN
BERTULIS (WIM) 2.1
Menyediakan
3 mise en place dan keselamatan di bengkel
(14-18 JAN
donat 1.2.3 Mengenal bahan, alatan kecil dan
2019)
peralatan membuat donat
C03
Penyediaan Donat 1.2.4 Mendapatkan resepi standard

4,5,6 1.2.5 Menentukan jenis donat
(21 JAN -8
FEB 2019) 1.2.6 Mengamalkan langkah kebersihan

dan keselamatan di bengkel

1.2.7 Mengenal bahan, alatan kecil dan

peralatan membuat donat

1.2.8 Mendapatkan resepi standard

1.2.9 Menentukan jenis donat

1.2.10 Menentukan aliran kerja

penyediaan donat

2.1.1 Menentukan jenis peralatan
memasak dan peralatan

2.1.2 Tentukan fungsi dan penggunaan
peralatan memasak dan peralatan

2.1.3 Menyusun peralatan memasak dan
peralatan

2.1.4 Menyediakan bahan-bahan donat
mengikut resepi standard

2.1.5 Amali menimbang dan menyukat
bahan –bahan untuk penyediaan
donat

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
PEMEBELAJARAN
BERTULIS (WIM)

3.1.1 Mengikut resepi standard donat

3.1.2 Menyediakan bahan dan alatan

membuat donat

3.1.3 Menyukat bahan-bahan membuat

7-12 donat mengikut resepi standard
(11 FEB -22
MAC 2019) 3.1 3.1.4 Mengadun bahan mengikut resepi

Melaksanakan standard

penyediaan 3.1.5 Mengaplikasikan kaedah

donat penyediaan donat

i. merehatkan doh

ii. membuang angin

iii. meleperkan doh

iv. menerap acuan donat

v. merehatkan doh kali ke 2

vi. menggoreng donat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23 MAC HINGGA 31 MAC 2019)

13-16 C03 4.1 4.1.1 Menentukan jenis kemasan dan
(1 APRIL - Penyediaan Donat Melaksanakan hiasan donut
26 APRIL
hiasan dan 4.1.2 Topping donat
2019) mencorakkan i. buah –buahan
ii. coklat
donat iii. kekacang
iv. aising
v. krim

4.1.3 Inti

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
PEMEBELAJARAN
BERTULIS (WIM) 5.1 Memeriksa
kualiti dan
17-18 i. kastard
(29 APRIL – kuantiti donat ii. coklat
iii. jem buah buahan
10 MEI 6.1 Laporan 4.1.4 Membungkus dan mempamerkan
2019) aktiviti produk
5.1.1 Memeriksa
19 penyediaan i. bentuk donat
(13-17 MEI donat ii. tekstur donat
iii. aroma donat
2019) iv. warna donat
v. rasa donat
20 vi. penghasilan donat
(20 -24 MEI vii. Sahkan kuantit donat memenuhi
keperluan pesanan
2019) 6.1 Menentukan kakitangan yang terlibat
6.2 Menentukan format laporan aktiviti
penyediaan donat
6.3 Gunakan kaedah melaporkan aktiviti-
aktiviti penyediaan donat
6.4 menghasilkan donat aktiviti
penyediaan laporan
6.5 Mengikut tatacara melaporkan
aktiviti-aktiviti penyediaan donat.
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN PENILAIAN SAINTIFIK
KERJA
PEMEBELAJARAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
BERTULIS (WIM) 25 MEI – 09 JUN 2019

Murid dapat :

21 1.1 Pengenalan 1.1.1 Menyatakan cara-cara menjaga
(10 JUN-14 kepada Keselamatan ketika di bengkel.
JUN 2019)
keselamatan 1.1.2 Mengamalkan/mematuhi peraturan
makanan Keselamatan di bengkel

C03 1.1.3 Mengetahui susun atur dan
Penyediaan Muffin penyimpanan
peralatan di bengkel

1.1.4 Mengetahui badan-badan
berkanun,NGO dan
swasta yang terlibat dalam aspek
keselamatan,kesihatan dan
kebersihan

22 2.1 Murid dapat :
(17 JUN-21 Mengenalpasti 1.2.1 Mengenal dan menyenaraikan
JUN 2019)
keperluan pelbagai jenis muffin
penyediaan 1. 2.2 Mengamalkan langkah kebersihan
dan
Muffin

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN PENILAIAN SAINTIFIK
KERJA
PEMEBELAJARAN keselamatan di bengkel
BERTULIS (WIM) 1.2.3 Mengenal bahan, alatan kecil dan

peralatan membuat muffin
1.2.4 Mendapatkan resepi standard
1.2.5 Menentukan jenis muffin

23-25 2.1 2.1.1 Menentukan jenis peralatan
(24 JUN-12 Menyediakan memasak dan peralatan
JULAI 2019) mise en place
2.1.2 Tentukan fungsi dan penggunaan
C03 muffin peralatan memasak dan peralatan
Penyediaan Muffin
3.1 2.1.3 Menyusun peralatan memasak dan
26-29 Melaksanakan peralatan
(15 JULAI-9
OGOS 2019) penyediaan 2.1.4 Menyediakan bahan-bahan muffin
muffin mengikut resepi standard

2.1.5 Amali menimbang dan menyukat
bahan –bahan untuk penyediaan
muffin

3.1.1 Mengikut resepi standard muffin
3.1.2 Menyediakan perkakas dan

peralatan muffin
3.1.3 Timbang bahan muffin mengikut

resepi standard
3.1.4 Campurkan bahan- bahan muffin

mengikut resepi standard
3.1.5 Melaksanakan Teknik membakar

muffin

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
PEMEBELAJARAN
BERTULIS (WIM)

3.1.6 Ikut prosedur penyediaan inti
muffin

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
10 -18 OGOS 2019)

30-31 3.1 3.1.1 Mengikut resepi standard muffin
(19-30 Melaksanakan 3.1.2 Menyediakan perkakas dan
OGOS 2019)
penyediaan peralatan muffin
muffin 3.1.3 Timbang bahan muffin mengikut

resepi standard
3.1.4 Campurkan bahan- bahan muffin

mengikut resepi standard
3.1.5 Melaksanakan Teknik membakar

muffin
3.1.6 Ikut prosedur penyediaan inti

muffin

32-35 C03 4.1 4.1.1 Tentukan kerja akhir muffin
(2-27 SEPT Penyediaan Muffin Melaksanakan 4.1.2 Bungkus dan pamerkan muffin

2019) kerja akhir 5.1.1 Semak bentuk muffin
penyediaan 5.1.2 Semak tekstur muffin
36-37 5.1.3 Semak aroma muffin
(30 SEPT-11 muffin
OKT 2019) 5.1 Semak
kualiti dan
kuantiti muffin

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
PEMEBELAJARAN
BERTULIS (WIM) 6.1 Rekod
aktiviti
38-39 5.1.4 Semak warna muffin
(14 – 25 penyediaan 5.1.5 Semak rasa muffin
muffin 5.1.6 Semak rupa muffin
OKT 2019) 5.1.7Sahkan kuantiti muffin sesuai
standing order
6.1.1 Menentukan kakitangan yang
terlibat
6.1.2 Menentukan format laporan aktiviti
penyediaan muffin
6.1.3 Guna langkah laporan aktiviti
penyediaan muffin
6.1.4 Menjana aktiviti penyediaan muffin
6.1.5 Mengikut prosedur laporan aktiviti
penyediaan muffin

40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
(28 OKT – 1 AMALI JUALAN DONAT DAN MUFFIN
NOV 2019)

41-43
(4-23 NOV

2019)


Click to View FlipBook Version