The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT PEMBUATAN ROTI 2019 TERKINI (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rozilahmohamed69, 2019-01-08 00:11:41

RPT KSSM PK 3 PEMBUATAN ROTI

RPT PEMBUATAN ROTI 2019 TERKINI (2)

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

JADUAL PEMBAHAGIAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) AMALI
HT-013-2:2011 – PEMBUATAN ROTI

CoCu 3 : DONUT
CoCu 6 : MUFFIN

TINGKATAN 3
PENDIDIKANC0K2H:ASSWMEAESTASLAAVHOPREYMBELAJARAN

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN PENILAIAN SAINTIFIK
KERJA
1 PEMEBELAJARAN Murid dapat :
(2-4 JAN BERTULIS (WIM) 1.1 Pengenalan
kepada 1.1.1 Menyatakan cara-cara
2019) C03 keselamatan menjaga Keselamatan
Penyediaan Donat makanan ketika di bengkel.

1.1.2 Mengamalkan/mematuhi Latihan Bertanggungjawab
peraturan Keselamatan bertulis
di bengkel Berdisiplin

1.1.3 Mengetahui susun atur dan Mengamalkan
penyimpanan peralatan di kebersihan
bengkel
Mematuhi
1.1.4 Mengetahui badan-badan peraturan
berkanun,NGO dan keselamatan
swasta yang terlibat dalam
aspek keselamatan,
kesihatan dan kebersihan

2 1.2 Murid dapat :
(7-11 JAN Mengenalpasti 1.2.1 Mengenal dan menyenaraikan
keperluan
2019) penyediaan pelbagai jenis donat
Donat 1.2.2.Mengamalkan langkah kebersihan

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
3 PEMEBELAJARAN dan keselamatan di bengkel
(14-18 JAN BERTULIS (WIM) 2.1 1.2.3 Mengenal bahan, alatan kecil dan
Menyediakan
2019) C03 mise en place peralatan membuat donat
Penyediaan Donat donat 1.2.4 Mendapatkan resepi standard
4,5,6 1.2.5 Menentukan jenis donat
(21 JAN -8 1.2.6 Mengamalkan langkah kebersihan
FEB 2019)
dan keselamatan di bengkel
1.2.7 Mengenal bahan, alatan kecil dan

peralatan membuat donat
1.2.8 Mendapatkan resepi standard
1.2.9 Menentukan jenis donat
1.2.10 Menentukan aliran kerja

penyediaan donat
2.1.1 Menentukan jenis peralatan

memasak dan peralatan
2.1.2 Tentukan fungsi dan penggunaan

peralatan memasak dan peralatan
2.1.3 Menyusun peralatan memasak dan

peralatan
2.1.4 Menyediakan bahan-bahan donat

mengikut resepi standard
2.1.5 Amali menimbang dan menyukat

bahan –bahan untuk penyediaan
donat

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
7-12 PEMEBELAJARAN
(11 FEB -22 BERTULIS (WIM)
MAC 2019)
3.1.1 Mengikut resepi standard donat
3.1 3.1.2 Menyediakan bahan dan alatan
Melaksanakan
penyediaan membuat donat
donat 3.1.3 Menyukat bahan-bahan membuat

donat mengikut resepi standard
3.1.4 Mengadun bahan mengikut resepi

standard
3.1.5 Mengaplikasikan kaedah

penyediaan donat
i. merehatkan doh
ii. membuang angin
iii. meleperkan doh
iv. menerap acuan donat
v. merehatkan doh kali ke 2
vi. menggoreng donat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23 MAC HINGGA 31 MAC 2019)

C03 4.1.1 Menentukan jenis kemasan dan
Penyediaan Donat hiasan donut
4.1
13-16 4.1.2 Topping donat
(1 APRIL - Melaksanakan i. buah –buahan
26 APRIL ii. coklat
hiasan dan iii. kekacang
2019) iv. aising
mencorakkan v. krim

donat 4.1.3 Inti

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
17-18 PEMEBELAJARAN
(29 APRIL – BERTULIS (WIM)

10 MEI 5.1 Memeriksa i. kastard
2019) ii. coklat
kualiti dan iii. jem buah buahan
19 4.1.4 Membungkus dan mempamerkan
(13-17 MEI kuantiti donat produk
5.1.1 Memeriksa
2019) 6.1 Laporan i. bentuk donat
aktiviti ii. tekstur donat
20 penyediaan iii. aroma donat
(20 -24 MEI donat iv. warna donat
v. rasa donat
2019) vi. penghasilan donat
vii. Sahkan kuantit donat memenuhi
keperluan pesanan
6.1 Menentukan kakitangan yang terlibat
6.2 Menentukan format laporan aktiviti
penyediaan donat
6.3 Gunakan kaedah melaporkan aktiviti-
aktiviti penyediaan donat
6.4 menghasilkan donat aktiviti
penyediaan laporan
6.5 Mengikut tatacara melaporkan
aktiviti-aktiviti penyediaan donat.
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN PENILAIAN SAINTIFIK
KERJA
PEMEBELAJARAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
BERTULIS (WIM) 25 MEI – 09 JUN 2019

Murid dapat :

1.1.1 Menyatakan cara-cara menjaga

Keselamatan ketika di bengkel.

1.1.2 Mengamalkan/mematuhi

peraturan

1.1 Pengenalan Keselamatan di bengkel
kepada
21 keselamatan 1.1.3 Mengetahui susun atur dan
(10 JUN-14 makanan
JUN 2019) penyimpanan

C03 peralatan di bengkel
Penyediaan Muffin
1.1.4 Mengetahui badan-badan

berkanun,NGO dan

swasta yang terlibat dalam aspek

keselamatan,kesihatan dan

kebersihan

22 2.1 Murid dapat :
(17 JUN-21 Mengenalpasti 1.2.1 Mengenal dan menyenaraikan
JUN 2019) keperluan
penyediaan pelbagai jenis muffin
Muffin 1. 2.2 Mengamalkan langkah kebersihan

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN PENILAIAN SAINTIFIK
KERJA
PEMEBELAJARAN dan
BERTULIS (WIM) keselamatan di bengkel

1.2.3 Mengenal bahan, alatan kecil dan
peralatan membuat muffin

1.2.4 Mendapatkan resepi standard
1.2.5 Menentukan jenis muffin

23-25 C03 2.1 2.1.1 Menentukan jenis peralatan
(24 JUN-12 Penyediaan Muffin Menyediakan memasak dan peralatan
JULAI 2019) mise en place
muffin 2.1.2 Tentukan fungsi dan penggunaan
26-29 peralatan memasak dan peralatan
(15 JULAI-9 3.1
OGOS 2019) Melaksanakan 2.1.3 Menyusun peralatan memasak dan
penyediaan peralatan
muffin
2.1.4 Menyediakan bahan-bahan muffin
mengikut resepi standard

2.1.5 Amali menimbang dan menyukat
bahan –bahan untuk penyediaan
muffin

3.1.1 Mengikut resepi standard muffin
3.1.2 Menyediakan perkakas dan

peralatan muffin
3.1.3 Timbang bahan muffin mengikut

resepi standard
3.1.4 Campurkan bahan- bahan muffin

mengikut resepi standard
3.1.5 Melaksanakan Teknik membakar

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
PEMEBELAJARAN
BERTULIS (WIM)

muffin
3.1.6 Ikut prosedur penyediaan inti

muffin

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
10 -18 OGOS 2019)

30-31 3.1 3.1.1 Mengikut resepi standard muffin
(19-30 Melaksanakan 3.1.2 Menyediakan perkakas dan
OGOS 2019) penyediaan
muffin peralatan muffin
3.1.3 Timbang bahan muffin mengikut

resepi standard
3.1.4 Campurkan bahan- bahan muffin

mengikut resepi standard
3.1.5 Melaksanakan Teknik membakar

muffin
3.1.6 Ikut prosedur penyediaan inti

muffin

4.1

32-35 Melaksanakan 4.1.1 Tentukan kerja akhir muffin
(2-27 SEPT 4.1.2 Bungkus dan pamerkan muffin
C03 kerja akhir
2019) Penyediaan Muffin 5.1.1 Semak bentuk muffin
penyediaan 5.1.2 Semak tekstur muffin
36-37 5.1.3 Semak aroma muffin
(30 SEPT-11 muffin
OKT 2019)
5.1 Semak

kualiti dan

kuantiti muffin

RPT Pembuatan Roti Tingkatan 3

SEMESTER/ PEMBAHAGIAN PENYATAAN KRITERIA PEMBELAJARAN/ NILAI MURNI/ CATATAN
MINGGU BAHAN AKTIVITI PENCAPAIAN SAINTIFIK
KERJA PENILAIAN
38-39 PEMEBELAJARAN
(14 – 25 BERTULIS (WIM) 6.1 Rekod
OKT 2019) aktiviti
penyediaan 5.1.4 Semak warna muffin
40 muffin 5.1.5 Semak rasa muffin
(28 OKT – 1 5.1.6 Semak rupa muffin
NOV 2019) 5.1.7 Sahkan kuantiti muffin sesuai
standing order
41-43 6.1.1 Menentukan kakitangan yang
(4-23 NOV terlibat
6.1.2 Menentukan format laporan aktiviti
2019) penyediaan muffin
6.1.3 Guna langkah laporan aktiviti
penyediaan muffin
6.1.4 Menjana aktiviti penyediaan muffin
6.1.5 Mengikut prosedur laporan aktiviti
penyediaan muffin

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

AMALI JUALAN DONAT DAN MUFFIN


Click to View FlipBook Version