The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rozilahmohamed69, 2019-01-22 22:06:13

RPT MATEMATIK KSSM TING 3

RPT MATEMATIK KSSM TING 3

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK

TINGKATAN 3 KSSM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK TINGKATAN 3

MINGGU / TAJUK/ TEMA STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KBAT BBM
TAJUK KANDUNGAN

1-2 JISIM 1.1 Aplikasi 1.1.1 Menyatakan hubungan antara Mengenalpasti Slaid
pengetahuan kilogram (kg) dan gram (g) Memahami gambar,
dalam Menyatakan Penimbang
pengukuran unit
jisim. Membezakan Penimbang
Memberi contoh

1.1.2 Mengukur dan menyatakan jisim Menunjuk cara
pelbagai objek menggunakan alat Melaksana
penimbang yang sesuai. Memilih

1.1.3 Menganggar jisim objek dan Membanding Lembaran
membuat keputusan Membuat kerja,
kesimpulan

3-7 1.2 Penyelesaian 1.2.1 Menambah dan menolak ukuran Menunjuk cara Lembaran
masalah berkaitan jisim. Melaksana kerja,
operasi asas ukuran
jisim. Menunjuk cara Penimbang
Melaksana
1.2.2 Melakukan operasi bergabung Lembaran
menambah dan menolak ukuran Merancang kerja
jisim. Mengaplikasi
Lembaran
1.2.3 Menyelesaikan masalah harian kerja
melibatkan ukuran jisim dalam
pelbagai situasi menggunakan Penimbang
kalkulator. Kalkulator

7-14 2.0 PERATUS 2.1 Nilai Peratus 2.1.1 Menukar peratus kepada pecahan Mengenal pasti Slaid/kad
mudah dan sebaliknya. Memahami bergambar,
Kertas grid
2.1.2 Mengira peratus daripada suatu Menggambarkan
kuantiti. Membeza

2.1.3 Menyelesaikan masalah harian Menunjuk cara, Tag harga,
melibatkan peratus menggunakan Melaksana Slaid/kad
kalkulator. bergambar

Merancang Lembaran
Menyelesaikan kerja,

masalah. Kalkulator

15 - 26 MASA DAN 3.1 Operasi Asas 3.1.1 Menyatakan ukuran masa Menamakan, Jam,
WAKTU Melibatkan mengikut unit minit dan jam, hari, Menterjemah, Jam randik,
Masa minggu, bulan dan tahun. Menunjukkan, Kalendar,

3.1.2 Melakukan operasi tambah yang Menunjuk cara Lembaran
melibatkan: Melaksana kerja
(a) jam dan minit.
(b) hari dan jam.
(c) minggu dan hari.
(d) tahun dan bulan.

3.1.3 Melakukan operasi tolak yang Menunjuk cara Lembaran
melibatkan: Melaksana kerja
(a) jam dan minit.
(b) hari dan jam. Merancang Lembaran
(c) minggu dan hari. Menyelesaikan kerja
(d) tahun dan bulan.
masalah
3.1.4 Menyelesaikan masalah harian
melibatkan operasi tambah dan
tolak berkaitan dengan masa.

27 - 30 4.0 UKURAN 4.1 Unit Panjang 4.1.1 Mengenal unit panjang: Mengenal pasti, Pembaris,
PANJANG (a) Milimeter (mm) Memahami, pita ukur,
(b) Sentimeter (cm)
(c) Meter (m) Menamakan, carta
(d) Kilometer (km) Menterjemah, ketinggian,
Menunjukkan, slaid/kad
4.1.2 Menyatakan hubungan antara: bergambar.
(a) Milimeter dan sentimeter.
(b) Sentimeter dan meter. Lembaran
(c) Meter dan kilometer kerja

4.1.3 Mengukur objek dalam unit Menilai Pembaris,
milimeter dan sentimeter pita ukur,

carta
ketinggian,

4.1.4 Menganggar jarak dalam Meramal
kilometer dan meter.

31 – 36 4.2 Operasi Asas 4.2.1 Menambah dan menolak ukuran Menunjuk cara, Lembaran
Melaksana kerja
UkuranPanjang panjang.

4.2.2 Melakukan operasi bergabung Menunjuk cara, Lembaran
menambah dan menolak ukuran Melaksana kerja
panjang.

4.2.3 Menyelesaikan masalah harian Merancang, Lembaran
melibatkan ukuran panjang Menyelesaikan kerja
tanpa dan dengan menggunakan
kalkulator. masalah


Click to View FlipBook Version