The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shafinikreatif, 2019-01-23 02:22:17

ARTIKEL EXIMIUS MAC 2017_Neat

ST
PEMBELAJARAN 21 C ???


Nama Penulis :
Shafini Binti Yahya

Pengalaman
Mengajar :
1.1996-2003
Guru SMK di Johor
Bahru

2. 2003-2012
Pensyarah Biologi
Kolej Matrikulasi
ST
Johor PRINSIP PEMBELAJARAN 21 C

3. 2012-2015
Pensyarah Biologi • Mampu mendapatkan maklumat baru secara aktif
Kolej Matrikulasi PENGAJARAN • Bermotivasi dan bertanggungjawabyang tinggi
Negeri Sembilan BERPUSATKAN PELAJAR • Maklumat baru digabungkan pengetahuan sedia ada bagi
menyelesaikan masalah
4. 2015-Kini
Pensyarah Biologi PEMBELAJARAN • Boleh bekerjasama kerana setiap orang berbeza dari segi
Kolej Matrikulasi KOLABORATIF nilai, budaya, kekuatan dan bakat

PEMBELAJARAN • Pelajar diajar kemahiran-kemahiran berguna secara
KONTEKSTUAL aplikasi dan praktikal dalam situasi kehidupan sebenar.


INTEGRASI DENGAN • Mempelajari nilai-nilai membantu warga yang lain
MASYARAKAT • Memelihara persekitaran dan dunia amnya.

Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )

ST
PRINSIP PEMBELAJARAN 21 C


ST
PENDIDIK 21 C


MEMAHAMI PSIKOLOGI
PEMBELAJARAN


KEMAHIRAN
KAUNSELING

MENGUASAI SUBJEK MAHIR DAN BERKETRAMPILAN
DALAMIMEMAHAMI PERKEMBANGAN DAN
MENYAYANGI PELAJAR


PENGGUNA TEKNOLOGI TERKINIEdisi Ke-5 ( Mac 2017 )

PENILAIAN
ST
PELAJAR 21 C BERASASKAN
PENCAPAIAN
PENGGUNAAN
KOMPUTER
YAKIN DIRI

PEMBELAJARAN AKTIF
PERSEKITARAN
KONDUSIF

BERPUSATKAN PELAJARSALING
MENGHORMATI
PEMBELAJARAN KENDIRI
PEMBELAJARAN
KOLABORATIF
FAHAM DAN PATUH ARAHAN


PENSYARAH DIKEHENDAKI…Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )

ST
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN 21 C


ACTIVELEARNING/KMJ/SY/2017
ACTIVE
ACTIVE
LISTENING READING
ACTIVE
SPEAKINGACTIVE
WRITING
ATLAS
Dr Mark Windale

SEQUENCING STUDENT-CENTRED ACTIVITIES
ACTIVITIES THAT GENERATE
FUN LEARNING EXPERIENCES
Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )

ACTIVE
ACTIVE
LISTENING READING
ACTIVE
SPEAKING
ACTIVE
WRITING


SEQUENCING
ACTIVITIES
KERTAS LATIHAN MEMERLUKAN PELAJAR MENGHAYATI ARAHAN


ACTIVE
ACTIVE
LISTENING READING
ACTIVE
SPEAKINGACTIVE
WRITING
SEQUENCING
ACTIVITIES FISHERMAN’S DOUBLE RING
(PHOSPHOLIPID BILAYER MEMBRANE)

Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )

ACTIVE
ACTIVE READING
LISTENING
ACTIVE
SPEAKING
ACTIVE
WRITING


SEQUENCING
ACTIVITIES PENULISAN MENU MENGGUNAKAN NAMA SAINTIFIK
UNTUK FLORA DAN FAUNAACTIVE
ACTIVE READING
LISTENING
ACTIVE
SPEAKING
ACTIVE
WRITING


SEQUENCING
ACTIVITIES

MENYUSUN SUBSTRAT DALAM CELLUAR RESPIRATION


Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )

8 Thinking Skills
Dr Balasandaran a/l Ramaiah
IAB Caw Utara
Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )

NAMA AKTIVITI TUJUAN/MASA AKTIVITI
(STR PEMBELAJARAN + KONTEN)
1 SWOT PELUANG BAGI PELAJAR MENILAI DIRI STRENGTH
SESUAI DIJALANKAN PADA AWAL WEAKNESSES
SEMESTER OBSTACLES
SELEPASKEPUTUSAN DIKELUAR- THOUGHTS
KAN2 CHECKLIST PELAJAR DIBERIKAN SENARAI Pelajar dikehendaki untuk menjawap item-item LO secara
‘LEARNING OUTCOME’ DI AKHIR lisan dan menandakan senarai yang diberikan.
SETIAP TOPIK
3 SHOUT OUT MEMBINA MIND-MAP Pelajar digalakkan memberi idea secara lisan dalam sesi
MEMBINA RUMUSAN sumbang saran.
Idea-idea dicatatkan di atas papan putih.
Idea disusun semula secara sistematik
4 VOCABULARY MEMBINA MIND-MAP 1. Pelajar diberi masa 3 minit untuk menulis istilah-istilah
MEMBINA RUMUSAN yang dipelajari dalam tajuk tersebut.
2. Pilih seorang pelajar untuk membaca senarainya dan yang
lain memangkah sekiranya senarainya juga mempunyai
istilah tersebut.
5 ROCKET WRITING PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar diberi masa 3-5 minit untuk menulis apa yang mereka
tahu tentang topik berkenaan.
6 VIDEO CLIPS MEMAHAMI PROSES ATAU Menggunakan klip video yang diSERTAkan dengan soalan-
SITUASI soalan berkaitan.
7 RECAP GROUPS MENGINGAT SEMULA Kumpulan-kumpulan kecil memberi LAPORAN kepada kelas
secara LISAN berkenaan apa yang telah dipelajari sebelum
ini.
8 MASTERY LEARNING PELAJAR MAHIR DALAM SE- Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil dan diberikan
SUATU SUBTOPIK nama A, B, C, D dan E.
Setiap kumpulan diberikan soalan bagi membina konsep
mereka dalam sesuatu subtopik berlainan.
Pelajar A dari setiap kumpulan kecil akan dikumpulkan ber-
sama bagi membina kumpulan baru dan diberi tugasan
untuk menerangkan kepada rakan dalam kumpulan
baru dapatan dari perbincangan.
Pelajar B, C, D dan E juga dikumpulkan bersama dalam kum-
pulan yang baru.

9 BUS STOP MEMPELBAGAIKAN KAEDAH Soalan di atas kertas ditampal di beberapa tempat di dinding.
MENJAWAP ESEI Pelajar bergerak di dalam kumpulan kecil pada aras kebole-
han pelbagai.
Pelajar berkongsi pendapat dan merekod komen/maklumat
yang diperolehi.

Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )

10 I SEE, PEMAHAMAN STRUKTUR PEMBI- Penggunaan gambar / foto :
I THINK, NAAN SESUATU SISTEM Senaraikan apa yang dilihat
I WONDER Fikirkan apa yang dilihat dan kaitkan dengan khidupan sehar-
ian atau lain-lain perkara.
Bertanya soalan-soalan yang berkaitan.

11 GALLERY WALK MENGINGAT Berbincang dengan rakan sekumpulan tentang hasil kerja
PROSES-PROSES MENGIKUT rakan yang telah disusun aturkan/ditampal di dinding
TURUTAN TANPA MERUJUK NOTA.
FAKTOR-FAKTOR DAN PENERAN- Komen dituliskan di atas kertas disediakan.
GANNYA
12 FISHERMAN’S Pelajar perlu fokus terhadap 5 min – Pensyarah bincangkan dahulu isi esei. Pelajar
DOUBLE RING/ PHOSPHOL- pasangannya dan mendengar diminta untuk membentuk 2 bulatan yang menghadap
IPID BILAYER (PLBL) tanpa mengganggu atau pasangan.
menulis 5 min – pelajar di lapisan luar bercakap dan dalam dengar
Keadaan pada awal akan seolah- 5 min – pelajar di lapisan dalam bercakap dan luar dengar
olah berbisik tapi akhirnya 1 min – pelajar luar bangun dan bergerak beberapa tempat
apabila tiba pada kali kedua duduk ke kiri
perbincangan dilakukan, Langkah 2 dan 3 diulangi
pelajar akan menjadi lebih Soalan-soalan esei (didengari dan diceritakan sekurang-
konfiden dan suasana perbin- kurangnya 4 kali) dan sekali lagi pelajar perlu menulis
cangan menjadi hangat. perbincangan apabila balik ke bilik untuk kali ke 5.


13 LEARNING TRIOS ESEI (hampir sama seperti PLBL Pelajar ditempatkan bertiga-tiga. (A, B dan C)
A-B-C tetapi dalam kumpulan A bercakap, B dan C dengar dan bertanya soalan. Tiada
bertiga-tiga) catatan dibuat.
Penggilliran dilakukan.

14 LISTENING TRIAD ESEI (hampir sama seperti Learn- Bertiga dalam satu kumpulan
ing Trios tetapi penulisan dan Penyoal
pelaporan di akhir perbualan) Penjawap
Pencatat
Pencatat akan membuat laporan selepas perbualan bera-
khir.15 READ AND HIGHLIGHT ESEI Pelajar diberikan teks esei
Pelajar dikehendaki mengenalpasti dan menandakan kata
kunci.


16 CLOZE PROCEDURES ESEI Pelajar diberi helaian tugasan.
Mereka perlu mendengar dengan teliti mengisikan tempat-
tempat kosong dengan maklumat yang sesuai.

Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )

17 JIGSAW READING ESEI Pelajar diberikan keratan ayat dalam satu perengan esei
Keratan-keratan perlu disusun mengikut kronologi.


18 PRESENTATION PELAJAR LAIN BOLEH MEMBUAT Video
PENILAIAN TERHADAP ISI KAND- Power Point
UNGAN PERSEMBAHAN YANG Nyanyian – konsep yang susah dijadikan chorus dalam lagu
DgaIBERI. Lakonan
Pensyarah dan pelajar lain boleh bersama membuat penilaian
(berstruktur) dan memberi maklumbalas


19 SKITS SKETSA / LAKONAN PENDEK Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil bagi mem-
bincang, merancang dan berlatih memainkan peranan berbeza
dalam menggambarkan konsep yang diketengahkan.

20 CONSTRUCTIVISM MEMBINA IDEA Pelajar digalakkan
membina idea-idea baru
menyusun idea tersebut
menghubungkait idea
menghuraikan idea
21 ROUND TABLE MEMBINA IDEA Pelajar bergilir menulis idea menggunakan kertas dan pen yang
sama mengikut topik diberikan.
Membentang dapatan kumpulan.

22 COLLABORATION BEKERJASAMA DI DALAM DAN DI Pelajar diberi tugasan secara kumpulan
LUAR KUMPULAN SENDIRI dan perlu bekerjasama dengan kumpulan lain bagi melengkapkan
tugasan.


23 QUICK QUIZ MENGUJI PENGETAHUAN SEDIA Pelajar dikehendai menjawap soalan kuiz di awal atau di akhir
ADA ATAU APA YANG TELAH PdP
DIPELAJARI BERDASARKAN LO


24 SNOWBALLING BERSAMA-SAMA MENCARI JAWA- Setiap pelajar menghasilkan satu jawapan secara individiu
PAN YANG PALING JITU Berkongsi jawapan dengan pasangan dan menjadikan dua jawa-
pan yang ada kepada satu jawapan dipersetujui
Pasangan berkongsi jawapan dengan pasangan yang lain.
Jadikan 2 jawapan ini kepada 1 jawapan yang dipersetujui ber-
sama.
25 HOT SEATING BERSEDIA MENJAWAB SOALAN Seorang pelajar dipilih tampil ke hadapan kelas bagi menjawap
DENGAN PANTAS soalan dari rakan-rakan dalam tajuk yang dibincangkan.26 GOLDFISH BOWL HAMPIR SEPERTI HOT SEATING Sekumpulan pelajar dipilih tampil ke hadapan kelas bagi men-
TETAPI DALAM KEADAAN jawap soalan dari rakan-rakan dalam tajuk yang dibincangkan.
BERKUMPULANEdisi Ke-5 ( Mac 2017 )

27 POST IT MEMBERI PELUANG Pelajar diberi peluang untuk ber-
SEMUA PELAJAR tanya secara bertulis
BERTANYA DAN Menghantarkan soalan tersebut se-
MELATIH PELAJAR cara rawak
MENJAWAB SOA- Pelajar yang menerima pos tersebut
LAN diberi masa 15 minit untuk men-
jawap secara bertulis juga.
28 COMPASS DI AKHIR KELAS, EXCITED
POINT PELAJAR MERU- WORRISOME
MUSKAN SENDIRI NEED TO KNOW
PRESTASI DIRI SUGGESTION
29 INDIKATOR PENGGUNAAN 3 Perlu melakukan
(REFLEKSI WARNA LAMPU ulangkaji dan
PENSYARAH) ISYARAT UNTUK mengingat kon-
MENUNJUKKAN sep subjek
JAWAPAN INDI-
VIDU Konsep ada tetapi
PELAJAR DIINGAT- perlu disusun
KAN UNTUK terutama mengi-
MENGAMALKAN kut cara penan-
INTEGRITI daan PSPM

Konsep dan cara
menjawap adalah
betul //
Objektif subjek
pada hari itu ter-
capai.


Rujukan penulisan :
1. http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.my/2012/11/29-macam-strategi-pembelajaran-berbasis.html?m=1
2. http://www.cikgushare.com/2017/02/90-cadangan-aktiviti-pembelajaran-abad.html?m=1
3. http://www.slideshare.net/mpsmcawanganmelaka/abad-ke-21
4. http://www.slideshare.net/carrothy21/pengajaran-dan-pembelajaran-abad-ke-21?next_slideshow=1
5. https://www.youtube.com/watch?v=d1q0Jx04EDE

Edisi Ke-5 ( Mac 2017 )


Click to View FlipBook Version