The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

e-portfolio Wan Najihah

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurhartiqa, 2022-06-07 09:42:45

Wan Najihah

e-portfolio Wan Najihah

//

WAN NAJIHAH BINTI WAN IHSAN

KURANG UPAYA MASALAH PEMBELAJARAN
RENDAH PEREMPUAN

SK BAYAN BARU

ISI KANDUNGAN

BIL KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Profil Peribadi Murid / Resume (disertakan Salinan Kad 2-6
OKU dan Salinan MyKid / MyKad)

2. Borang Folio Calon - NILAM 04 7-10

3. Senarai pencapaian dan penglibatan calon dalam 11-12
aktiviti kurikulum dan kokurikulum

4. Salinan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun 13-14
2020 /ujian terhampir

5. Salinan sijil-sijil penyertaan / pencapaian tahap 15-20
tertinggi
(maksima 10 sijil).

6. Gambar-gambar penglibatan calon dalam aktiviti / 21-22
program / pertandingan kokurikulum.

7. Salinan rekod kutipan data NILAM interim calon yang 23-24
perlu disahkan oleh Pengetua atau Guru Besar dan
Sektor Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri.

8. 1 ulasan buku / sinopsis bagi sekolah rendah dan 2 25-27
ulasan bagi sekolah menengah yang dipilih untuk
dibentangkan semasa Penilaian Lisan (Individu)

1

Profil Peribadi Murid / Resume
(disertakan Salinan Kad OKU dan

Salinan MyKid / MyKad)

2

PROFIL PERIBADI MURID

MAKLUMAT PERIBADI

NAMA : WAN NAJIHAH BINTI WAN IHSAN
NO. KAD : 090529-07-0896
PENGENALAN
NO. KAD OKU : LD070517000088
: NO 100, LEBUH MAHSURI
ALAMAT BAYAN BARU, 11950 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG

NO. TELEFON : 010-2008117

EMEL : [email protected]
TARIKH LAHIR : 29 MAY 2009
JANTINA : PEREMPUAN
UMUR : 12 TAHUN
WARGANEGARA : MALAYSIA

PENDIDIKAN INSTITUSI
: SK BAYAN BARU
TAHUN
2016- KINI :
:
:
:

3

PROFIL PERIBADI MURID

PENCAPAIAN PENCAPAIAN
LARIAN 200 METER – KEJOHANAN OLAHRAGA
TAHUN PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT NEGERI - EMAS
2019
LARIAN 100 METER – KEJOHANAN OLAHRAGA
2020 PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT DAERAH - EMAS
2020
2020 LARIAN 100 METER – KEJOHANAN OLAHRAGA
2020 PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT NEGERI - EMAS
2021
2021 LARIAN 200 METER – KEJOHANAN OLAHRAGA
2021 PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT DAERAH - EMAS

LARIAN 200 METER – KEJOHANAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT NEGERI - EMAS

LARIAN MAYA MSSPP PERINGKAT NEGERI -
PENYERTAAN

E-NILAM PERINGKAT BARAT DAYA - JOHAN

E-NILAM PERINGKAT NEGERI - NAIB JOHAN

KEKUATAN:

WAN NAJIHAH SEORANG YANG SANGAT AKTIF DALAM BIDANG SUKAN,
MURID BOLEH DI ASAH LAGI BAKAT DAN POTENSINYA UNTUK PERGI
LEBIH JAUH DALAM BIDANG SUKAN.

4

Salinan MyKid / MyKad

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL” 5

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

Salinan Kad OKU

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL”

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL”

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

6

Borang Folio Calon - NILAM 04

7

BORANG FOLIO PENCALONAN ANUGERAH e- NILAM 04
NILAM PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT
KEBANGSAAN 2021

NEGERI : PULAU PINANG
KATEGORI PENCALONAN: Tandakan (√) di ruang yang berkenaan

KATEGORI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
LELAKI PEREMPUAN LELAKI PEREMPUAN
KURANG UPAYA
PENGLIHATAN /

KURANG UPAYA
PENDENGARAN

MASALAH
PEMBELAJARAN

A : BUTIRAN CALON

1. Nama Calon : WAN NAJIHAH BINTI WAN IHSAN

2. Tahun / Tingkatan : 6 ( ANGGERIK )

3. No Kad Oku : LD0700517000088

4. No Sijil Kelahiran / Mykid / Mykad : 090912-07-0223

5. Alamat Sekolah : SK BAYAN BARU

11950 BAYAN LEPAS,

PULAU PINANG.

6. Alamat Rumah : NO 100,

LEBUH MAHSURI,

11950 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG.

7. Jantina : Lelaki Perempuan /

8. No Telefon Sekolah : 04-6422996 9. No Fax Sekolah : 04-6422996

10. No Telefon Rumah : ……-………

11. Emel Murid : [email protected]

8

BORANG FOLIO PENCALONAN NILAM 04

ANUGERAH e-NILAM PENDIDIKAN KHAS
PERINGKAT KEBANGSAAN

B. MAKLUMAT NILAM

Pertandingan Anugerah NILAM yang pernah disertai :

Peringkat sekolah Peringkat daerah/bahagian Peringkat negeri
/ /

C. REKOD BACAAN PROGRAM NILAM (DISERTAKAN REKOD BACAAN NILAM)

Jumlah bahan dibaca :
125

Pengesahan jumlah bahan dibaca disahkan :

.…………………………………………………. /
( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )

Tandatangan danGcUoRpUGBuErSuABResar / Pengetua
SK BAYAN BARU

D. DOKUMEN SOKON1G1AN95(K0URBIAKUYLAUNM &LEKPOA-KSURIKULUM)
PULAU PINANG

1. Salinan sijil penyertaan / kemenangan aktiviti ko-kurikulum

E. AKTIVITI GALAKAN MEMBACA

(Senaraikan semua aktiviti galakan membaca yang disertai oleh calon. Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi.
Sertakan salinan dokumen yang telah disahkan)

Aktiviti Jawatan / Peringkat (Sekolah Tahu
Bi Persatuan / Pertandingan Keduduka / Daerah / n
l n
Negeri / Kebangsaan 2022
1. KELAB KEBUDAYAAN & PENGERUSI
KEUSAHAWANAN PPKI SEKOLAH
NAIB
2. PENGAKAP PPKI PENGERUSI SEKOLAH 2022

3. 9

4.

BORANG FOLIO PENCALONAN NILAM 04
ANUGERAH e-NILAM PENDIDIKAN
KHAS PERINGKAT KEBANGSAAN

PERAKUAN SEKOLAH :

Dengan ini disahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah betul.

Tandatangan: Tarikh : 2 JUN 2022
Cop Sekolah :
………………………………………….

(Guru(BNeAZsZaArT/UPL eASnGHgUIMeRAUtuBBIEaNS)TAIRABD RAHMAN )

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

PERAKUAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI :

Dengan ini disahkan bahawa segala maklumat berkaitan Folio Calon telah disemak dan
betul.

Tandatangan:

…………………………………………. 10
(Ketua Penolong Pengarah Kanan / Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri)

Tarikh : ……………………….

Cop Jabatan :

Senarai pencapaian dan
penglibatan calon dalam aktiviti

kurikulum dan kokurikulum

11

Senarai pencapaian dan penglibatan calon
dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Bil Aktiviti Jawatan / Peringkat Tahun
Persatuan / Kedudukan (Sekolah / Daerah /
Pertandingan SETIAUSAHA Negeri /
AJK Kebangsaan
1 KELAB KEBUDAYAAN PENYERTAAN
DAN EMAS SEKOLAH 2021
KEUSAHAWANAN
PPKI EMAS SEKOLAH 2021
NEGERI 2021
2 PENGAKAP PPKI EMAS NEGERI 2020

3. LARIAN MAYA MSSP- EMAS DAERAH 2020
PENYERTAAN NEGERI 2020
EMAS DAERAH 2020
4. LARIAN 100 METER- DAERAH 2019
KEJOHANAN
OLAHRAGA
PERIGKAT NEGERI

5. LARIAN 100 METER-
KEJOHANAN
OLAHRAGA
PERIGKAT DAERAH

6 LARIAN 200 M -
KEJOHANAN
OLAHRAGA
PENDIDIKAN KHAS

7. LARIAN 200 M -
KEJOHANAN
OLAHRAGA
PENDIDIKAN KHAS

8. LARIAN 200 M -
KEJOHANAN
OLAHRAGA
PENDIDIKAN KHAS

12

Salinan keputusan Peperiksaan
Pertengahan Tahun 2020 /Ujian

Terhampir

13

PENTAKSIRAN/PENILAIAN
AKHIR TAHUN 2021

KELAS : ANNGERIK

MARKAH

N Nama Murid B BI MA SN U K TM PJ K PI PM JUML PERATUS
o.
M TH D M K H AH KESELURU
AHMAD BIN FIRDAUS
1 MARK HAN
2 DEN AMARYN A/L U DUM
AH

86 94 88 96 96 80 90 85 85 88 888 88.8%

75 68 76 88 82 78 80 80 70 70 767 76.7%

3 DANIAL HISYAM BIN ABDUL NAFI’ 85 82 84 92 90 83 85 85 80 84 850 85%

4 MUHAMMAD DANISH KHUZAIMI 86 94 88 96 96 80 90 85 85 88 888 88.8%
BIN MOHD HAZARUL HASUAT 89 88 92 92 88 82 90 88 90 86 889 87.8%
88 96 96 96 96 82 85 85 84 88 896 89.6%
5 MUHAMMAD IQBAL SYAHMI BIN 89 88 92 92 92 82 90 88 90 86 889 88.9%
MOHD SAYUTI

6 MUHAMMAD FARIS GHAZLAN BIN
MASLAN

7 WAN NAJIHAH BINTI WAN IHSAN

8

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL”

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

14

Salinan sijil-sijil penyertaan /
pencapaian tahap tertinggi

(maksima 10 sijil)

15

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL” 16

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL” 17

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL” 18

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL” 19

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

“SALINAN DIAKUI SAH SEPERTI SALINAN ASAL” 20

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

Gambar-gambar penglibatan calon
dalam aktiviti / program /

pertandingan kokurikulum.

21

KEJOHANAN AKUATIK
PERINGKAT NEGERI
TAHUN 2020

LARIAN 200 METER
KEJOHANAN OLAHRAGA
PERINGKAT NEGERI TAHUN
2020

PENYAMPAIAN SIJIL
KEJOHANAN OLHRAGA
TAHUN 2020 DI SEKOLAH.

22

Salinan rekod kutipan data NILAM
interim calon yang perlu disahkan

oleh Pengetua atau Guru Besar
dan Sektor Pendidikan Khas,

23

DATA NILAM 2022
SEKOLAH KEBANGSAAN BAYAN

BARU

DATA MAC 2022- JUN 2022

KELAS : ANGGERIK

BIL NAMA MURID BAHAN BUKU BUKU BUKU BUKU BUKU
BACAAN FIKSYEN FIKSYEN FIKSYEN BUKAN BUKAN
TAHUN FIKSYEN FIKSYEN
- BM - BI - BLL
LALU - BM - BI

1 AHMAD BIN FIRDAUS 25 3 0 0 2 0

2 DEN AMARYN A/L U 30 8 2 0 2 0
DUM

3 DANIAL HISYAM BIN 25 3 0 0 2 0
ABDUL NAFI’

MUHAMMAD DANISH

4 KHUZAIMI BIN MOHD 34 6 0 0 3 0

HAZARUL HASUAT

MUHAMMAD IQBAL

5 SYAHMI BIN MOHD 44 2 0 0 7 0

SAYUTI

MUHAMMAD FARIS

6 GHAZLAN BIN 50 2 0 0 2 0

MASLAN

7 WAN NAJIHAH BINTI 85 26 0 0 7 0
WAN IHSAN

DI SAHKAN OLEH :

BUKU BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN JUMLAH
BUKAN BUKAN BUKAN BUKAN DIGITAL DIGITAL DIGITAL BUKU
FIKSYEN BUKU - BUKU BUKU -
- BM - BI - BLL
- BLL BM - BI BLL

0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 2 0 0 44
0 0 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 4 0 0 47

0 0 0 0 7 0 0 60

0 0 0 0 2 0 0 56
0 0 0 0 7 0 0 125

( NAZZATUL ASHIMA BINTI ABD 24
RAHMAN )
GURU BESAR

SK BAYAN BARU
11950 BAYAN LEPAS

PULAU PINANG

1 ulasan buku / sinopsis bagi
sekolah rendah dan 2 ulasan bagi

sekolah menengah yang dipilih
untuk dibentangkan semasa

25

ULASAN BUKU INSPIRASI CERIA - “ SAYA MAHU GUNTING
RAMBUT! ”

Oleh

WAN NAJIHAH BINTI WAN IHSAN

Penulis : HEFFA IZZAR HUSSAIN
Penerbit : SASMURNI BAKTI SDN BHD
Pencetak : PERCETAKAN TATT SDN BHD
Jumlah halaman : 72 muka surat
Tajuk : INSPIRASI CERIA - SAYA MAHU GUNTING RAMBUT !

Inspirasi ceria ini merupakan koleksi cerita kanak-kanak yang
diolah untuk menggalakkan minat membaca selain menerapkan nilai-
nilai kemanusian dalam diri kanak-kanak. Selain itu juga buku ini
berharga RM 8.00 bagi semenanjung Malaysia dan bagi sabah dan
serawak harga buku ini RM 8.50 sahaja. Buku ini mudah untuk di miliki
kerana harga yang sangat murah.

Di samping itu juga, buku ini juga terdapat pelbagai cerita yang
turut memuatkan sudut kata-kata tokoh atau individu yang memberikan
inspirasi dan teladan kepada para pembaca.

Setiap cerita ini juga terdapat sudut Jom Fikir yang mengandungi
soalan-soalan berteraskan KBAT untuk melatih dan merangsang minda
agar dapat berfikir di luar kotak. Sangat sesuai kepada murid-murid
tahap 2 dalam kemahiran berfikir seperti TEORI TAKSONOMI BLOOM.

26

Para pembaca inspirasi ceria pasti terpesona dengan ilustrasi
yang berwarna warni selain penggunaan bahasa yang mudah untuk
difahami oleh golongan kanak-kanak.

Ayuh, ikuti koleksi cerita kanak-kanak yang penuh teladan ini yang
pasti menghiburkan anda.
SEKIAN, TERIMA KASIH.

27

SEKIAN
TERIMA KASIH

28


Click to View FlipBook Version