The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by as.avivitsc, 2020-01-14 06:58:40

ינואר 2020

ינואר 2020

‫ינואר ‪2020‬‬

‫לקוחות יקרים‪,‬‬
‫מצ"ב עדכונים לתחילת שנת המס ‪ ,2020‬שתהיה לכולנו שנת מס מוצלחת‪.‬‬

‫כמה בקשות להמשך העבודה המשותפת‪:‬‬
‫‪ .1‬הודעות וטפסים נא לשלוח למיילים‬

‫‪ - [email protected]‬נמרוד‬
‫‪ - [email protected]‬שרית‬

‫‪- [email protected]‬עומר‬
‫הודעות לנייד הפרטי אפשרי לשלוח בימים א‪-‬ה בין השעות ‪8:00-18:00‬‬

‫בבקשה לא לשלוח לי הודעות בלילה או בסופ"ש‪.‬‬
‫‪ .2‬מבחינת המשרד‪ ,‬העבודה ממשיכה ‪ ,‬במידה ויש שינוי ורוצים להפסיק את העבודה‬

‫המשותפת אנא עדכנו אותנו במהלך ינואר שנוכל להסיר את ייפוי הכוח‪.‬‬
‫‪ .3‬לכל מי שמקבל שירותי הנה"ח נא לדאוג להעביר את המסמכים בזמן ומסודרים ולא‬

‫לחכות לרגע האחרון דבר שמכביד על העבודה‪.‬‬
‫‪ .4‬הדרכות‪ /‬הרצאות – ב‪ 2020-‬נעביר הדרכות‪ /‬הרצאות בנושאים שונים ‪,‬שיעזרו לכל‬

‫אחד לקדם את העסק שלו‪ .‬בינואר הייתה הדרכה בנושא רישום תקבולים תשלומים‪-‬‬
‫המצגת מצורפת בסוף הגיליון‬

‫נשמח לשמוע מה מעניין אתכם וננסה לקיים מידי כמה שבועות הרצאה בנושאים‬
‫השונים‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שרית‪.‬‬

‫הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת ‪ 2019‬בתחילת שנת המס ‪2020‬‬
‫עד תאריך ה‪ 31.01.2020-‬ניתן לשלם את הפרשי המס לשנת ‪ 2019‬לא ריבית והצמדה‪.‬‬

‫למשלמים עד תאריך ה‪ 29.2.2020-‬ינתן פטור של ‪ 50%‬מחיובי הפרשי ריבית והצמדה‬
‫מתום שנת המס ועד מועד התשלום‪.‬‬

‫למשלמים עד תאריך ה‪ 31.03.2020-‬ינתן פטור של ‪ 25%‬מחיובי הפרשי ריבית והצמדה‬
‫מתום שנת המס ועד מועד התשלום‪.‬‬

‫תשלום אגרת חברות לשנת ‪2020‬‬
‫תשלום אגרת חברות שנתית מופחתת למשלמים בחודשים ינואר‪-‬פברואר‪-‬מרץ ‪.‬‬

‫למשלמים עד תאריך ה‪ 1137 - 31.03.2020-‬ש"ח‪( .‬הנחה של ‪ 374‬ש"ח)‪.‬‬
‫למשלמים לאחר ה‪ 1511- 31.03.2020-‬ש"ח‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬ניתן לשלם את האגרה השנתית של רשם החברות בסניפי הדואר ללא כל צורך‬
‫בשובר אלא באמצעות ציון מספר חברה‪/‬שותפות בלבד‪.‬‬

‫לתשלום האגרה השנתית באתר השירותים והמידע הממשלתי‬

‫היערכות לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת ‪2019‬‬

‫לקראת הכנת הדו"חות השנתיים לשנת ‪ 2019‬מומלץ להתחיל לאסוף את המסמכים‬
‫הבאים(במידה והם רלוונטים)‪:‬‬

‫עבור עוסקים פטורים את ספר תקבולים תשלומים‬

‫עבור עוסקים מורשים דוח רווח והפסד וכרטסת ( למי שלא מבצע זאת דרך המשרד)‬

‫✔טפסי ‪ 106‬שלכם ושל בן‪/‬בת הזוג‬
‫✔אישורים על הפקדות לקרן פנסיה‪/‬קופת גמל‬

‫✔אישורים על הפקדות לקרן השתלמות‬
‫✔אישור על תשלום לביטוח חיים‬

‫✔אישור על תשלום לביטוח אובדן עבודה‬
‫✔אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים‬

‫✔קבלות על תרומות‬
‫✔אישורים מהבנקים על רווחים או הפסדים בשוק ההון בארץ ובחו"ל‬

‫✔אישורים על הכנסות מפנסיה‪/‬קיצבה‬
‫✔חוזי שכירות ‪ -‬עבור הכנסות משכר דירה למגורים‬
‫✔אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי‬
‫)דמי לידה‪ ,‬דמי מילואים‪ ,‬דמי אבטלה או כל תשלום אחר מביטוח לאומי(‬
‫✔אישורים על משיכת כספי פיצויים‪/‬קרן השתלמות‪/‬קרן גמל‬
‫✔אישורים נדרשים עבור זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה‬

‫✔אישורי תושב‬
‫✔דו"חות על הכנסות מחו"ל‬
‫✔אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת ‪ 2019‬ולא צויינו‬

‫הקלה בדיווח המקוון של הפקדות לקופות גמל למעסיקים עד ‪ 10‬עובדים‬

‫הכניסה לתוקף של הוראות הדיווח עבור מעסיקים שיש להם לפחות ‪ 4‬עובדים אך לא‬
‫יותר מ‪ 9-‬עובדים נדחתה ל‪ 25/06/2020-‬ועבור מעסיקים שיש להם פחות מ‪ 4-‬עובדים‬

‫נדחתה ל‪. 24/06/2021-‬‬

‫בנוסף‪ ,‬מעסיקים קטנים יוכלו לדווח לקופות הגמל בקובץ אקסל פשוט וכן אחת לרבעון‬
‫לקבל קובץ איזונים חוזרים בקובץ אקסל פשוט‪.‬‬

‫בנק ישראל פרסם הנחיות חדשות למעבר בין בנקים‬

‫כיום‪ ,‬פחות מ‪ 3%-‬מהלקוחות עוברים בין הבנקים‪ ,‬על כן פרסם לאחרונה בנק ישראל‬
‫כללים חדשים למעבר של לקוחות בין בנקים באופן מהיר‪.‬‬

‫✔ניתן יהיה לעבור מבנק לבנק בתוך ‪ 7‬ימי עסקים לא עלות‪.‬‬
‫✔ההטבות וההנחות בבנק הקודם ישמרו ללקוח לפחות למשך שלושה חודשים ממועד‬

‫בקשת המעבר‪.‬‬
‫✔ההנחיות יכנסו לתוקף בשנת ‪.2021‬‬

‫ניתן יהיה לנייד‬
‫•חשבונות עובר ושב‬

‫•מטבע חוץ‬
‫•הוראות קבע‬

‫•צ'קים‬
‫•ניירות ערך‬
‫•חיובים בכרטיס אשראי‬
‫•חיובים בכרטיס אשראי חוץ בנקאי‬

‫לא ניתן יהיה לנייד‬
‫•חשבונות ביתרת חוב ללא כיסוי‬
‫•חשבונות שקיימת לגביהם מורכבות או מניעה משפטית‬

‫הבחירות לכנסת העשרים ושלוש שיתקיימו במרץ ‪2020‬‬

‫בתאריך ה‪ 2.3.2020-‬יתקיימו הבחירות לכנסת העשרים ושלוש ‪.‬‬
‫על תשלום ב"תקופת הבחירות" יחול מס מיוחד שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודת‬

‫מס הכנסה‪ .‬שיעור המס המיוחד הוא ‪ 25%‬והוא מוטל על מלוא התשלום‪ ,‬בלא זכות‬
‫לניכוי‪ ,‬קיזוז‪,‬פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או‬

‫נמצאבשיעור מס שולי נמוך יותר ‪.‬‬

‫מאחר ומדובר במס שאיננו מס הכנסה יחולו ההוראות הבאות לגבי התשלום האמור‪:‬‬
‫‪1.‬התשלום אינו "הכנסה"‪ ,‬כהגדרתה בפקודת מס הכנסה‪ ,‬לכן עצם קבלתו אינה‬
‫מחייבת את מקבלה בהגשת דוח למס הכנסה ‪.‬‬

‫‪2.‬התשלום אינו "הכנסה" או "שכר"‪ ,‬לעניין חוק מע"מ‪ ,‬חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק‬
‫הביטוח הלאומי ‪ -‬למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה ‪.‬‬

‫לחוזר המלא בנושא מתוך אתר רשות המסים‬
‫פינקס תקבולים תשלומים‬

‫כל עסק מורשה ופטור חייב לנהל רישום של כל ההכנסות וההוצאות‪ .‬בכל דיון במס‬
‫הכנסה מבקשים לראות את הנה"ח‪ .‬ב‪ 6/1/2020-‬הייתה הדרכה לעוסקים פטורים איך‬

‫מתיידדים עם רישום הכנסות והוצאות‪ .‬מצורפת מצגת ההדרכה ומתכונים למי שנהנה‬
‫מהמטעמים שמירית סולומון הכינה לנו‬

‫לקובץ הדרכה מילוי ספר תקבולים ותשלומים‬

‫להתראות בניוזלטר הבא‬


Click to View FlipBook Version