The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

היערכות לדוח 2019 ולקראת 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by as.avivitsc, 2019-12-29 05:04:15

היערכות לדוח 2019 ולקראת 2020

היערכות לדוח 2019 ולקראת 2020

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫חוזר ללקוחות משרדי בני קיויתי‬

‫היערכות לתום שנת המס ‪ 2019‬תחילת שנת ‪2020‬‬

‫שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל‬
‫מכלול נושאים בתחומי המס השונים והיערכות לסיומה של שנת המס ‪.2019‬‬

‫כמו כן‪ ,‬מצורפים טפסים רלוונטיים להכנת הדו"ח השנתי אותם הנך מתבקש\ת למלא ולשלוח‬
‫אלינו בהתאם ללוח הזמנים המצוין על כל אחד מהטפסים‪.‬‬

‫להלן המסמכים שיש להמציא‪ ,‬פעולות שיש לבצע וטיפים לחסכון במס‪.‬‬

‫‪1-15‬‬ ‫תוכן‬
‫‪16-17‬‬
‫הנחיות ומידע לקראת הכנת דו"ח ‪ ,2019‬היערכות לשנת ‪2020‬‬
‫‪8-19‬‬ ‫תמצית החוק לצמצום השימוש במזומנים‪ ,‬הסברים ועונשין‬
‫‪19‬‬ ‫עמדות חייבות בדיווח‬
‫יישום "חוק הכתובות" ברשות המיסים והשלכותיו עליך‬
‫‪20-21‬‬ ‫ביקורת רשות המיסים בעסק – עשה ואל תעשה‬
‫‪21‬‬ ‫הוראות ניהול פנקסי חשבונות – מה זה אומר לגביך?‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬ ‫דף עזר לספירת מלאי והערכת שווי המלאי העסקי נכון ליום ‪31.12.2019‬‬
‫‪24‬‬ ‫נספח לרישום פרטי רכב\ים ששימשו בעסק בשנת ‪2019‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬ ‫נספח לרישום יתרות חייבים וזכאים נכון ליום ‪31.12.2019‬‬
‫‪27‬‬ ‫נספח לרישום מזומנים ושיקים בעסק נכון ליום ‪31.12.2019‬‬

‫עדכון פרטי קשר‬
‫ריכוז הרישומים הדרושים בסוף השנה ‪ 2019‬ותחילת השנה הבאה ‪2020‬‬

‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫לקראת דו"חות ‪2019‬‬

‫נכבד\תי‬
‫במהלך חודשים ינואר – מרץ ‪ 2020‬יגיעו אליך מסמכים מהמעסיקים‪ ,‬מחברות הביטוח‬
‫ומקרנות הפנסיה וההשתלמות ‪ -‬אותם הנך מתבקש\ת להעביר אלינו עם קבלתם בידיך‪,‬‬

‫ואלה הם‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬

‫אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס)‪:‬‬

‫‪ .1‬טופס ‪ 106‬מהמעסיק שלך ושל בן‪/‬בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים)‪.‬‬
‫אם הנך או בן‪/‬בת הזוג מועסק‪/‬ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס‬

‫‪ 106‬מכל מעסיק‪.‬‬
‫‪ .2‬אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל‪ :‬הכנסות משוק ההון‪ ,‬ריבית‪,‬‬
‫דיבידנד‪ ,‬מימוש תוכניות חסכון‪ ,‬דמי שכירות בארץ ובחו"ל‪ ,‬רווח מניירות ערך‬
‫וכו'‪ .‬במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור (טפסי ‪867‬‬

‫מהבנקים)‪.‬‬
‫‪ .3‬אישורים על קצבאות (פנסיה‪ ,‬ביטוח לאומי)‪.‬‬
‫‪ .4‬אישורים על גמלות מהביטוח הלאומי כגון‪ :‬תגמולי מילואים‪ ,‬דמי לידה‪ ,‬דמי‬
‫אבטלה‪ ,‬דמי פגיעה בעבודה או כל גמלה אחרת מביטוח לאומי‪ ,‬ו‪/‬או כל מקור‬
‫אחר (לדוגמא‪ :‬רנטה‪ ,‬משרד הביטחון וכד')‪.‬‬
‫‪ .5‬אישורים על זכיות בפרסים‪ ,‬השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים‪,‬‬
‫במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור‪.‬‬
‫‪ .6‬מסמכים על ירושות שהתקבלו‪ ,‬כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל‬

‫סכומים שנתקבלו מהמשפחה)‪.‬‬
‫‪ .7‬אישורים על קבלת פיצויי פיטורין‪ ,‬מימוש קרן השתלמות‪ ,‬מימוש קופות גמל‪.‬‬

‫‪ .8‬חוזי השכרת נכסים לרבות דירה\ות מושכרת\ות למגורים‬
‫‪ .9‬כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן‪/‬בת זוגך שלא הוזכרה לעיל‪.‬‬

‫‪-1-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים‪:‬‬
‫‪ .1‬אישורים על הפקדות לקרן השתלמות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישורים על הפקדות לקופת גמל שלך‪ ,‬של בן‪/‬בת הזוג ושל ילדיך‪.‬‬
‫‪ .3‬אישורים על הפקדות לקרן פנסיה שלך ושל בן‪/‬בת הזוג‪.‬‬
‫‪ .4‬אישורי תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן‪/‬בת הזוג‪.‬‬
‫‪ .5‬אישורי תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה‪.‬‬
‫‪ .6‬קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור רשות מקומית על מגורים ביישוב ספר בשנת המס‪( -‬יישובים‬

‫זכאים בלבד)‪.‬‬
‫‪ .9‬אם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור עליך לפנות למנכים‬

‫ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס ‪.)857‬‬
‫‪ .10‬אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש‬
‫(ילדים עם לקות למידה‪ ,‬רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה‬

‫לחינוך מיוחד)‪.‬‬
‫‪ .11‬אישור על אחזקת קרוב מדרגה ראשונה במוסד סיעודי‬

‫במידה ויש‪.‬‬
‫‪ .12‬אישור על זכאות לתואר ראשון או שני ממוסד אקדמי‪.‬‬
‫‪ .13‬כל אישור אחר שיתקבל עבור צירוף לדו"ח מס הכנסה ולא‬

‫הוזכר לעיל‪.‬‬

‫‪-2-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫ספירת מלאי והערכתו‬

‫במידה והנך מחזיק‪/‬ה במלאי עליך לבצע ספירת מלאי ליום ‪ ..31.12‬יש לערוך את ספירת‬
‫המלאי בתאריך זה‪ .‬במידה ואין ביכולתך לבצע את ספירת המלאי ביום זה ניתן לערוך את‬
‫ספירת המלאי בכל חודש דצמבר או ינואר תוך מתן הודעה מראש בכתב לפקיד השומה‪ .‬כמו‬
‫כן ניתן לבצע את הספירה עד ‪ 10‬ימים לפני או אחרי ‪ 31.12.018‬ללא הודעה לפקיד‬
‫השומה‪ .‬בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי שלא במועד ‪ 31.12‬יש לדאוג לביצוע‬
‫רישום מדויק של הסחורות הנכנסות והיוצאות מהעסק בין מועד ספירת המלאי בפועל לבין‬

‫‪.31.12‬‬

‫רשימות המלאי יכללו את כל הסחורה אשר בבעלות או ברשות העסק‪ .‬סחורה השייכת‬
‫לאחרים ונמצאת ברשות העסק‪ ,‬תירשם ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה"‪.‬‬

‫כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי סחורה אשר בבעלות העסק ונמצאת אצל אחרים‪.‬‬

‫הרשימות חייבות לכלול את פירוט הסחורות‪ ,‬יחידת מדידה‪ ,‬כמות‪ ,‬מחיר ליחידה וערך כספי‬
‫של המוצר‪ .‬את רשימת המלאי של עסק יצרני יש לערוך לפי הקבוצות הבאות‪ :‬מוצרים‬

‫מוגמרים‪ ,‬חומרי גלם‪ ,‬וחומרי עזר ועיבוד‪.‬‬

‫ערך הכספי של המלאי (שווי) יחושב לפי מחיר עלות או שוק הנמוך שביניהם(לא כולל מע"מ)‪.‬‬

‫מלאי ללא ערך וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) יש לרשום ברשימה נפרדת‪ ,‬ולחשב לפי ערך‬
‫המימוש תוך ציון עלות מקורית‪ .‬כמו כן יש לערוך את הרשימות בדיו‪ ,‬לציין את מקום אחסון‬

‫המלאי‪ ,‬למספר את דפי הרשימות ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו‪.‬‬

‫רשימות המלאי הנן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק‬

‫יש לשמרן במשך ‪ 7‬שנים !‬

‫פעולות נוספות‬

‫עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום ‪.31.12‬‬

‫יש לבצע רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרוייקט את כל העלויות וערך‬
‫העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס‪.‬‬

‫רשימת חייבים וזכאים וקופה‬

‫יש לערוך רשימת חייבים וזכאים‪ ,‬ספירת קופה הכוללת רשימת שיקים דחויים‪ ,‬מזומנים‬
‫וכרטיסי אשראי שיימצאו בקופתכם בסוף יום ‪31.12.2018‬‬

‫‪-3-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫אחזקת רכב‬

‫אם הנך משתמש‪/‬ת ברכב לצורכי העסק הנך מתבקש‪/‬ת לרשום את מד הקילומטר של הרכב‬
‫ביום ‪.31.12.2019‬‬

‫לידיעה ‪ -‬ההכרה בהוצאות רכב יוכרו ‪ 45%‬מסך ההוצאות או סך ההוצאות בניכוי שווי שימוש‬
‫לפי הגבוה ביניהם‪.‬‬

‫תשלומים למס הכנסה‬

‫ניתן על פי החוק לשלם יתרת המס עבור שנת ‪ 2019‬עד סוף חודש ינואר ‪ 2020‬ללא ריבית‬
‫והצמדה‪ ,‬עד סוף פברואר ‪ 2020‬ב‪ 50%-‬ריבית והצמדה‪ ,‬ועד סוף מרץ ‪ 2020‬ב‪ 75%-‬ריבית‬

‫והצמדה‪.‬‬

‫תשלומים לביטוח לאומי‬

‫לידיעתכם במידה ותוקדם מקדמה לחודש דצמבר ‪ 2019‬המיועדת ל‪ 15.1.2020 -‬לפני‬
‫‪ 31.12.2019‬היא תיכלל באישור סוף השנה‪ ,‬דבר המזכה בהקטנת ההכנסה החייבת בכ‪-‬‬
‫‪ 1/3‬מסכום התשלום‪ .‬במידה ונדרשתם לשלם הפרשי שומה מומלץ לשלמם לפני תום השנה‬
‫מאותה הסיבה‪ .‬ניתן לבצע את התשלום בהסדר שיקים או בהסדר בכרטיס אשראי‪ .‬בתשלום‬
‫בהסדר שיקים יכללו באישור רק תשלומים שנפרעו ואילו בהסדר בכרטיס אשראי ייכלל כל‬

‫הסכום שבהסדר גם אם טרם נפרע‪.‬‬

‫תשלומים עבור שירותים‪ -‬הקדמת הוצאות‬

‫רצוי לשלם לפני תום השנה בגין שירותים שהעסק זקוק להם כגון פרסום‪ ,‬יחסי ציבור‪,‬‬
‫אחזקה‪ ,‬רכישת ציוד מתכלה וכמו כן תשלומי חובות לעירייה‪ ,‬חשמל טלפון וכו'‬

‫להלן המלצותיי להפקדות וחיסכון במס עבור שנת המס ‪:2019‬‬

‫החל מינואר ‪ 2017‬נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה‪ ,‬המשמעות היא שאתם חייבים להפקיד‬
‫לפנסיה‪ .‬החובה חלה על כל העצמאים שטרם מלאו להם ‪ 55‬שנים ביום ‪.1.1.2017‬‬

‫מי חייב להפקיד?‬
‫עצמאים שעברו את גיל ‪ 21‬ועדיין לא הגיעו לגיל ‪( 60‬למעט אלה שהיו בגיל ‪ 55‬ומעלה ביום‬

‫‪ ,)1.1.2017‬וחלפו שישה חודשים מהמועד שנרשמו כעוסק בהתאם לחוק‪.‬‬

‫כמה צריך להפקיד?‬
‫ההפקדה הינה חובה עפ"י השיעורים הבאים ובהתאם לשכר הממוצע במשק (‪₪ 10,273‬‬

‫בשנת ‪.)2019‬‬

‫‪-4-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫לדוגמא עצמאי בעל הכנסה חודשית של ‪ 7,000‬שקלים‪ .‬עצמאי זה יהיה חייב בהפקדה‬
‫חודשית לפנסיה כך‪:‬‬

‫הפקדה חודשית‬ ‫שיעור הפקדה‬ ‫הכנסה‬

‫‪221.00‬‬ ‫‪4.45%‬‬ ‫‪4,953‬‬

‫‪257.00‬‬ ‫‪12.55%‬‬ ‫‪2,047‬‬

‫‪478.00‬‬ ‫‪7,000‬‬

‫עצמאים עם הכנסה חודשית של ‪ 9,906‬ש"ח בחודש ומעלה חייבים להפקיד את תקרת‬
‫ההפקדה של ‪.₪ 822‬‬

‫על עצמאי שחל עליו חוק פנסיה חובה שלא יפקיד לפנסיה‪ ,‬יוטל קנס בגובה של ‪₪ 500‬‬
‫לכל שנה‪.‬‬

‫המלצה‪:‬‬
‫במידה ואתה עצמאי המרוויח יותר מהשכר הממוצע במשק אל תסתפק בהפקדה‬
‫המינימאלית לפי חוק פנסיה חובה כדי ליהנות מהטבת מס מוגדלת כאמור להלן‪:‬‬

‫מהן הטבות המס בגין הפקדות לפנסיה?‬
‫ב‪ 2018-‬הוגדלה הטבת המס לחיסכון פנסיוני בחצי אחוז מ‪ 16% -‬מהכנסה ל‪16.5% -‬‬

‫מהכנסה‪.‬‬

‫חסכון לאבטלה‪ -‬אפשרות למשיכת שליש מכספי החיסכון במקרה של סגירת העסק‬
‫כפיצויים‪( .‬מהסכום שמפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה‪ ,‬בשנת מס‪ ,‬ייוחס ‪ 33%‬כולל‬
‫מצבירות שנצברו עד כה בקופות‪ ,‬למרכיב חיסכון לסגירת העסק (ומקסימום ‪ ₪ 12,380‬לכל‬

‫שנת הפקדה(‪.‬‬

‫התנאים למשיכת כספים בידי עצמאי במצב של אבטלה‬
‫למצב אבטלה לעצמאי יחשבו סגירת עסק או גיל פרישה‪ ,‬אך ניתן למשוך כספים במצב‬
‫אבטלה לעצמאי רק אם העצמאי הפקיד בקופה במשך שנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו‬

‫‪-5-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫למועד המשיכה‪ .‬המשיכה תהיה בשלושה תשלומים (למי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום‬
‫אחד)‪ .‬שר האוצר יקבע תנאים נוספים לעניין משיכת כספים במצב של אבטלה לעצמאי‪.‬‬

‫סכום המשיכה במצב אבטלה לעצמאי‬
‫עצמאי שיגיע למצב אבטלה יוכל למשוך את הגבוה מבין סך שלוש פעמים שכר המינימום‬
‫לבין תקרת פיצויים פטורים מוכפלת בשנות ההפקדה לקופה (מאז המשיכה הקודמת)‪ ,‬אך‬
‫בכל מקרה לא יותר מחלק ההפקדה המיועד למצב אבטלה כאמור לעיל‪ .‬סכום המשיכה יהיה‬

‫פטור ממס בתנאים מסוימים (סעיף ‪7(9‬ב) לפקודה שנוסף בתיקון) לחוק זה‪.‬‬

‫הטבת המס בקרן פנסיה לעצמאים בשנת ‪2018‬‬

‫תקרת הכנסה מוטבת לעצמאי שמפקיד לקרן הפנסיה בשנת ‪ 2019‬עומדת על ‪,₪ 211,200‬‬
‫מהם ניתן להפקיד ‪ 34,848 – 16.5%‬ש"ח‪ .‬הטבת המס תתחלק לשניים‪ ,‬ניכוי וזיכוי‪:‬‬

‫עצמאי‪ ,‬שיפקיד את מלוא התקרה לקרן פנסיה‪ ,‬יקבל הטבת מס בשווי עד ‪₪ 14,600‬‬

‫הטבת המס בקרן השתלמות לעצמאים בשנת ‪2018‬‬
‫עצמאי יכול להפקיד בשנת ‪ 2018‬לקרן השתלמות עד לתקרה של ‪ 18,480‬ש"ח וליהנות‬

‫מפטור ממס רווחי הון במועד המשיכה‪.‬‬
‫הגדלת התקרה המוכרת לצורך הטבות מס בקרן השתלמות לעצמאים‪:‬‬
‫עצמאי שרוצה לקבל הטבת מס על ההפקדה לקרן השתלמות יכול להפקיד עד ל‪4.5% -‬‬

‫מהכנסה שלו‪ .‬אך לא מעבר לתקרת הכנסה של ‪ 261,000‬שקלים‪.‬‬

‫עצמאי שיפקיד את מלוא התקרה לקרן השתלמות‪ ,‬יקבל הטבת מס בשווי עד ‪₪ 4,165‬‬

‫חשוב לזכור ! ניתן להפקיד לקרן ההשתלמות עד לגובה התקרה ‪ ₪ 18,270‬וליהנות מפטור‬
‫ממס רווחי הון במועד המשיכה‪.‬‬

‫הפקדה לקרן השתלמות לבעל שליטה ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן‬
‫השתלמות הינה עד‪ 4.5%‬מהשכר השנתי עד ‪ 188,867‬ש"ח = ‪ ₪ 8,499‬בשנה‪ .‬בעל‬
‫השליטה יפקיד ‪ ( ₪2,833 1.5%‬כלומר הפקדה מקסימום של ‪ 6%‬ממשכורת חודשית של‬
‫עד ‪ )15,739 ₪‬אולם‪ ,‬מרבית בעלי השליטה מפקידים את התקרה הרגילה של השכר מפני‬

‫שבעל השליטה מקבל פטור על מס רווחי הון על כל ההפקדה המקסימלית בשנה‪.‬‬

‫חלוקת ההפקדה חודשית לפי תקרה‪ :‬חברה‪ .₪ 707 :‬מנהל‪ - ₪ 236 :‬סה"כ‪.₪ 943 :‬‬

‫ביטוח אובדן כושר עבודה‬

‫עצמאי וגם שכיר שמעבידו אינו משלם עבורו לביטוח זה רשאים לרכוש לעצמם ביטוח אכ"ע‬
‫ולדרוש ניכוי סכום של עד ‪ 3.5%‬מהכנסתם החייבת‪ .‬תקרת המשכורת הינה פי ‪ 2‬וחצי‬
‫מהשכר הממוצע במשק‪ ,‬היינו ‪ ₪ 25,683‬לחודש בשנת המס ‪ =2019‬פרמיה מרבית של‬

‫‪ ₪ 899‬לחודש‪.‬‬

‫‪-6-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫לשכיר ההוצאה תותר בניכוי כאמור לעיל בכפוף להגשת דוח שנתי לפקיד השומה‪.‬‬

‫עצמאי\ת ושכיר\ה – לידיעתך‪ :‬הכנסות המתקבלות עפ"י פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה‬
‫הן הכנסות החייבות במס לפי סעיף ‪ )2(2‬לפקודה כמחליפות שכר‪ .‬יש לתת את הדעת לכך‬
‫שאם הינך מקבל‪/‬ת פיצוי זה‪ ,‬יתכן וכדאי יהיה לפנות למס הכנסה ולנסות לתבוע פטור זמני‬

‫ממס עפ"י סעיף ‪ - )5(9‬בתנאי שתקופת אי הכושר היא מעל ‪ 6‬חודשים‪.‬‬

‫הלוואות לעובדים (ס' ‪(3‬ט) לפקודה)‬

‫• הלוואות לעובדים עד ‪ 7,800‬ש"ח יחויבו במס על שיעור עליית המדד בלבד ‪.‬‬
‫• הלוואות לעובדים שמעל ‪ 7,800‬ש"ח‪ ,‬והלוואות לבעלי שליטה ולנותני שירותים יחויבו‬

‫במס בגין עליית המדד בתוספת ריבית של ‪ 4.07%‬לשנה‪.‬‬
‫• הריבית חייבת במע"מ ויש להוציא חשבונית מס בגינה‪.‬‬

‫•‬
‫סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודה‪:‬‬

‫סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬מחייב במס משיכת כספים במישרין או בעקיפין מחברה על ידי בעל מניות‬
‫מהותי או קרובו מעל ‪ 100,000‬ש"ח‪ .‬הגדרת משיכת כספים כוללת הלוואה‪ ,‬העמדת ערבות‬
‫על ידי חברה לטובת בעל מניות או קרובו‪ .‬כמו כן‪ ,‬השימוש על ידי בעל מניות מהותי או קרובו‬
‫בנכסים של חברה ייחשב למשיכה‪ :‬דירת מגורים‪ ,‬חפצי אמנות או תכשיטים‪ ,‬כלי שיט או כלי‬

‫טיס‪.‬‬
‫הכנסה תסווג בידי בעל מניות כדיווידנד אם לחברה יש עודפים או משכורת בהתקיים יחסי‬
‫עובד‪-‬מעסיק בין בעל המניות והחברה או הכנסה ממשלח יד אם אין עודפים ואין יחסי עובד‬
‫מעסיק‪ .‬כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש במהלך השנתיים הקרובות‬
‫יראו אותם כאילו לא הושבו לעניין החיוב לפי הוראות סעיף ‪(3‬ט‪ - )1‬למעט משיכה לתקופה‬
‫של עד ‪ 60‬יום‪ ,‬לגבי שימוש בנכס – אם שוב הועמד לשימוש בעל מניות במהלך שלוש שנים‪.‬‬
‫מועד החיוב במס לגבי משיכת כספים הוא תום שנת המס הבאה‪ ,‬לגבי שימוש בנכס – תום‬

‫שנת המס השוטפת‪ .‬כלומר אם בעל מניות ישיב כספים‪ /‬נכס עד מועד החיוב‪ ,‬הסעיף לא‬
‫יחול‪ .‬דיווח על משיכה יוגש בטופס ‪.1350‬‬

‫במקרה שבעל מניות או קרובו גר בדירה של חברה עליו לבחור עד תום שנת ‪ 2019‬בין‬

‫החלופות המוצעות בהוראות מעבר‪:‬‬

‫להשיב את הדירה לחברה‬ ‫‪-‬‬

‫להמשיך לגור בה (תוך תשלום מס על דיווידנד‪ /‬משכורת)‬ ‫‪-‬‬

‫לקנות דירה מהחברה ללא תשלום מס שבח ומס רכישה‬ ‫‪-‬‬

‫‪-7-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫זיכוי לימודי תואר‬

‫מי שסיים לימודי תואר אקדמי ראשון בשנים ‪ 2017-2018‬יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת‪,‬‬
‫בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה – לפי בחירתו‪.‬‬

‫מי שסיים לימודי תואר אקדמי שני בשנים ‪ 2017-2018‬יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי‪,‬‬
‫בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה – לפי בחירתו‪.‬‬

‫בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות‪ ,‬היחיד רשאי לדחות את הזיכויים הנ"ל לשנת המס‬
‫שלאחר שנת סיום ההתמחות‪.‬‬

‫מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים ‪ 2017-2018‬יהיה זכאי לנקודת‬
‫זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו‪ ,‬וכן‬

‫למחצית נקודת זיכוי בשנה שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור‪.‬‬

‫מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים ‪ 2017-2018‬יהיה זכאי‬
‫לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה‪,‬‬
‫לפי בחירתו‪ ,‬וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או‬

‫בשנת המס שלאחריה‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬

‫מי שסיים לימודי מקצוע בשנים ‪ 2017-2018‬וזכאי לתעודת מקצוע‪ ,‬יהיה זכאי למחצית‬
‫נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה‪ ,‬לפי‬

‫בחירתו‪.‬‬

‫תרומות למוסדות מוכרים‬

‫עפ"י ס' ‪ 46‬יותר למי שתרם סכומים שמעל לרצפה של ‪ ₪ 180‬זיכוי בשיעור ‪ 35%‬מסך‬
‫התרומות למוסדות מוכרים עד לתקרה של ‪ ₪ 9,212,000‬או ‪ 30%‬מההכנסה החייבת לפי‬

‫הנמוך שבהם‪.‬‬

‫שמירת מערכת החשבונות‬
‫יש לשמור את מערכת החשבונות ‪ 7‬שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת‪ ,‬או ‪ 6‬שנים‬

‫מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה‪ ,‬לפי המאוחר‪.‬‬
‫מסמכים סטטיסטיים‪ ,‬הזמנות‪ ,‬רישומים פנימיים בין‪-‬מחלקתיים‪ ,‬חוזים ופרוטוקולים‪ ,‬פריטי‬
‫תיעוד ופנקסים‪ ,‬שהנישום אינו חייב לנהל על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות‪ ,‬אך ניהל‬
‫אותם מרצון או מכוח דין אחר‪ ,‬יש לשמור במשך ‪ 3‬שנים לפחות מיום הגשת הדוח על‬

‫ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים‪.‬‬

‫השכרת נכס עסקי‬
‫המיסוי יהיה לפי הוראות סעיף ‪ 121‬לפקודה‪ .‬ייתכן שהכנסה זו תמוסה כהכנסה מיגיעה‬

‫אישית אם הנכס שימש אותך לעסקך בתקופה של ‪ 10‬שנים בהתאם לסעיף ‪ 1‬לפקודה‪.‬‬

‫‪-8-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫אם הכנסה זו תיחשב הכנסה מיגיעה אישית‪ ,‬ניתן ליהנות מפטור לפי זכאות מתוקף הוראות‬
‫סעיף ‪ )5(9‬לפקודה‪.‬‬

‫הכנסות מהשכרה בחו"ל‬
‫קיים מנגנון המיסוי הרגיל מכוח סעיף ‪ 121‬לפקודה‪( .‬הכנסות פחות הוצאות)‬
‫מסלול מיסוי נוסף מופיע בסעיף ‪122‬א לפקודה‪ .‬ההכנסה החייבת תמוסה בשיעור מס מוגבל‬
‫של ‪ .15%‬במסלול זה ניתן לנכות רק פחת‪ ,‬ללא זיכוי או פטור‪ .‬וללא קיזוז המס הזר ששולם‬

‫בחו"ל‪.‬‬
‫תנאי להפעלת סעיף ‪122‬א לפקודה הוא שאין מדובר בהכנסה מעסק‪ .‬במיסוי הכנסות‬

‫שכירות מחו"ל אין הבחנה בין השכרת דירות מגורים לבין השכרת נכס עסקי‪.‬‬

‫מיסוי על הכנסות משכ"ד למגורים בישראל‬

‫כל תקבול בגין שכר דירה שנתקבל בשנת המס‪ ,‬גם אם הוא בעבור שכר דירה מראש לשנים‬
‫אחדות‪ ,‬יירשם כולו כהכנסה בשנה שבה נתקבל‪ .‬לפיכך‪ ,‬למעוניינים לדחות גביית הכנסות‪,‬‬
‫מוטב שימתינו לתחילת השנה הבאה לגביית שכר דירה‪ .‬כדי להימנע ממיסוי מוקדם על‬
‫הכנסה משכר דירה רצוי לקבל הכנסה משכר דירה בתוך שנת המס‪ ,‬ולא לקבל שכר דירה‬
‫מראש‪ .‬תקרת ההכנסה מהשכרה למגורים הפטורה ממס ב‪ 2018-‬הינה ‪ ₪ 5,090‬לחודש‪.‬‬

‫ניתן למסות ב‪ 10%-‬על הכנסות מהשכרה למגורים שלא נוכו מהן הוצאות‪.‬‬

‫מסלול פטור – על הכנסה של עד ‪ ₪ 5,090‬לחודש‪ .‬במקרה שעוברים את תקרת הפטור‬
‫התקרה קטנה בסכום שבו עולות ההכנסות על התקרה‪ .‬כפל ההכנסה מעל התקרה החדשה‬
‫תמוסה עפ"י שיעור המס השולי או ‪ 31%‬לפי הגבוה ביניהם‪( .‬בני ‪ 60‬ומעלה מס התחלתי‬

‫החל מ‪.)10% -‬‬

‫מסלול ‪ 10%‬מההכנסה – ניתן לשלם ‪ 10%‬מס על ההכנסות משכ"ד למגורים (ללא ניכוי‬
‫הוצאות ופחת)‪ .‬מ‪ 2014-‬בוטל התנאי לפיו יש לשלם את המס עד ‪ 30‬בינואר ‪. 2019‬‬

‫מס רגיל – ניתן לשלם מס בשיעור המס השולי על הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות ופחת)‪.‬‬

‫היעדר פטור‪-‬כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה עולה על כפל תקרת הפטור‬
‫(‪ ,)₪ 10,180‬לא יחול כל פטור וכל סכום ההכנסה החודשית משכר דירה יהיה חייב במס‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬ניתן יהיה לבחור במסלול חיוב במס מופחת בשיעור של ‪ 10%‬או במסלול‬

‫מדרגות המס‪.‬‬

‫יש לבחון עבור כל דירה ודירה מסלול מס כדאי בהתאם לאופיה‪.‬‬

‫רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המפרט את השיקולים לבחינת סיווג ההכנסה מהשכרת‬
‫דירות למגורים כהכנסה מעסק לעומת הכנסה פאסיבית‪.‬‬

‫‪-9-‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫עמדת רשות המסים‪:‬‬

‫עפ"י הפסיקה האחרונה (פס"ד לשם ו‪-‬פס"ד בירן) עמדת רשות המיסים היא כי הכנסה‬
‫מהשכרה של ‪ 10‬דירות מגורים ומעלה תסווג כהכנסה מעסק‪ .‬כמו כן‪ ,‬על מנת לאפשר ודאות‬
‫מסוימת‪ ,‬מניחה הרשות כי הכנסה מהשכרה של עד ‪ 5‬דירות מגורים תיחשב כהכנסה‬
‫פאסיבית‪ .‬השכרה של למעלה מ‪ 5-‬דירות מגורים ופחות מ‪ 10-‬דירות תיבחן בהתאם‬
‫למבחנים השונים שהובאו בטיוטת החוזר שפרסמה ועל פיהם יוכרע אופייה כהכנסה מעסק‬

‫או כהכנסה פאסיבית‪.‬‬

‫חבות ביטוח לאומי על הכנסות מהשכרה למגורים‬

‫הכנסות משכר דירה למגורים שמוסו בכל אחת מהאופציות הנ"ל פטורות מדמי ביטוח לאומי‪,‬‬
‫אלא אם נחשבו כהכנסה מעסק כאמור לפי המבחנים הרלוונטיים‪.‬‬

‫פטור לנכה ‪100%‬‬

‫נישום שנקבעה לו נכות מעל ‪ 365‬יום זכאי לפטור על הכנסה מיגיעה אישית עד סך‬
‫‪ ₪ 615,600‬בשנת המס‪.‬‬

‫הפטור חל על הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד לסך ‪.₪ 73,800‬‬
‫למי שנקבעה נכות זמנית בין ‪ 185‬יום ל ‪ 364‬ימים יש לחשב את תקרת הפטור לפי חודשים‬

‫‪ 51,300‬להכנסה מיגיעה אישית ולסך של ‪ ₪ 6,150‬לחודש להכנסה שאינה מיגיעה אישית‪.‬‬
‫מי שנכותו נקבעה לתקופה קצרה מ‪ 185 -‬לא זכאי לפטור ממס‪.‬‬

‫העסקת עובדים‬

‫אם הנך מעסיק‪/‬ה עובדים וודא‪/‬י כי ברשותך טפסי ‪ 101‬חתומים עבור כל העובדים לשנת‬
‫‪ 2018‬לקראת השנה החדשה – ‪ - 2019‬על עובדיך למלאם פעם נוספת‪ ,‬לעדכן שינויים‬

‫במצבם האישי ולחתום עליהם‪ .‬יש לצרף צילום תעודת זהות של העובד לטופס ‪.101‬‬

‫להזכירך עליך למלא טופס "הודעה לעובד ‪ -‬תנאי העסקתו"‪ ,‬לכל עובד חדש וכן לכל עובד‬
‫ותיק שתנאי העסקתו שונו‪.‬‬

‫פיצויי פיטורים‬

‫פיצויי פיטורים שהמעביד משלם יותרו כהוצאה רק אם שולמו בשנת המס לקופת פיצויים‪,‬‬
‫לביטוח מנהלים‪ ,‬לקרן פנסיה או לעובד שחדל לעבוד‪.‬‬

‫הפיצויים המותרים כהוצאה הינם בגובה שכר חודש עבודה או ‪ 8.33%‬מהשכר השנתי של‬
‫העובד‪ .‬כדאי לבדוק סכומי כיסוי עבור העובדים ולבצע השלמה לפני תום שנת המס לסכומים‬

‫המותרים‪.‬‬

‫תקרת הסכום הפטור ממס של פיצויי פיטורין הינו סך ‪ ₪ 12,380‬לכל שנת עבודה‪.‬‬

‫תקרת הסכום הפטור ממס של מענק פטירה הינו סך ‪.₪ 24,760‬‬

‫‪- 10 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫הוצאות מוכרות‬

‫פקודת מס הכנסה מתירה לנכות מהכנסתו החייבת של אדם‪ ,‬הוצאות שיצאו כולן בייצור‬
‫הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד‪ .‬כאשר עסקינן בבעל עסק שעובד מביתו‪ ,‬הרי שיותר לו‬

‫בניכוי חלק יחסי של הוצאות הפעלת העסק מהבית‪.‬‬

‫התרת הוצאות שכירות יותרו בניכוי בתנאי שהמשכיר מדווח ומשלם את המס על‬
‫הכנסות מהשכרה למטרה עסקית ‪ ,‬ונוכה מהן מס במקור לפי אישור תקף שיציג המשכיר‬

‫או המס בשיעור מקסימלי לפי התקנות בהיעדר אישור בידי המשכיר‪.‬‬

‫הוצאות כיבודים במקום העסק‪:‬‬

‫יותרו בניכוי ‪ 80%‬מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העסק של הנישום‪ ,‬כאשר "כיבוד‬
‫קל" לענין זה כולל שתיה קרה או חמה‪ ,‬עוגיות‪ ,‬פירות וירקות וכיוצא באלה‪ .‬יודגש כי כיבוד‬

‫לעובדי העסק אינו מותר בניכוי‪.‬‬

‫הוצאות אירוח‪:‬‬

‫הוצאות אירוח בארץ לא יותרו בניכוי‪ ,‬למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם שהגיע מחו"ל‪.‬‬
‫במקרה כזה יש לשמור תיעוד מדויק אודות שם האורח מחו"ל‪ ,‬הארץ ממנה הוא בא‪ ,‬מטרת‬

‫ביקורו‪ ,‬גובה הוצאות האירוח ועל מה שולמו בדיוק‪.‬‬

‫הוצאות טלפון נייד‪:‬‬

‫לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה‪ ,‬בסכום של ‪ ₪ 1,200‬או‬
‫מחצית מההוצאות‪ ,‬לפי הנמוך‪ .‬למרות האמור‪ ,‬הוצאות מעביד בשל טלפון נייד‪ ,‬שהועמד‬
‫לרשות עובד‪ ,‬יותרו בניכוי במלואן‪ ,‬ובמקביל לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד‬
‫שהוצאו בייצור הכנסת עבודה‪ .‬יובהר כי האמור לעיל לא מתייחס לטלפון נייד המותקן באופן‬

‫קבוע במרכזיה במקום עסקו או משלח ידו של הנישום‪.‬‬

‫הוצאות שהוצאו במסגרת נסיעה לחו"ל‪:‬‬

‫הזמנות לתערוכות‪ ,‬לקונגרסים ולהשתתפות בהשתלמויות ובירידים‪ ,‬וכן כל מסמך המעיד כי‬
‫הנסיעה לחו"ל הייתה לצורך עסקים ‪ -‬כדאי לשמור‪ .‬כך גם מסמכים המעידים על יעדי‬

‫הנסיעה ומועדי הנסיעה‪ ,‬יומן פגישות והתעניינות במוצרים‪ ,‬מסמכי משא ומתן עם יצרנים‬
‫וספקים בחו"ל‪ ,‬או כל מסמך התקשרות עם גורמי חו"ל‪.‬‬

‫חובה לשמור את כל הקבלות בגין הוצאות שונות הכרוכות בנסיעה לחו"ל‪.‬‬
‫אסמכתאות אלה נחוצות לשכנוע פקיד השומה שההוצאות היו עסקיות‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫להלן סכומי התרת הוצאות נסיעה לחו"ל בשנת ‪2019‬‬

‫למקומות בהם יותרו בניכוי‬ ‫לרוב היעדים בחו"ל‬ ‫סוג ההוצאה הגבלות ההוצאה‬
‫‪ 125%‬מסכומי ההוצאות‬
‫מותרות מלוא ההוצאות במחלקת‬ ‫‪ .1‬למחלקת תיירים‬ ‫כרטיסי טיסה‬
‫המותרות לניכוי‬ ‫עסקים‬ ‫או עסקים‬

‫מלוא ההוצאות עד לגובה‬ ‫כרטיס באותה טיסה במחלקת‬ ‫‪ .2‬למחלקה‬
‫מחיר כרטיס‬ ‫עסקים‬ ‫ראשונה‬

‫‪ .1‬לנסיעה שכללה עד ‪ 90‬לינות‬ ‫לינה בפועל‬

‫מותרות כל ההוצאות‪ ,‬אך לא‬ ‫מותרות כל ההוצאות‪ ,‬אך לא יותר‬ ‫‪ 7‬הלינות‬
‫יותר מ‪ 347.50$-‬ללילה‬ ‫מ‪ 278$-‬ללילה‬ ‫הראשונות‬

‫עד‪ 152.50$-‬ללינה‬ ‫עד‪ 122$-‬ללינה‬ ‫מהלילה ה‪8-‬‬
‫יותרו במלואן‬ ‫יותרו במלואן‬ ‫ועד הלילה ה‪90-‬‬

‫מעל‪ 152.50$-‬ללינה ‪75% -‬‬ ‫מעל‪ 122$-‬ללינה ‪75% -‬‬
‫מההוצאה‪ ,‬אך לא פחות מ‪-‬‬ ‫מההוצאה‪ ,‬אך לא פחות‬
‫מ‪ 122$-‬ולא יותר מ‪208.48$-‬‬
‫‪ 152.50$‬ולא יותר מ‪260.60$-‬‬

‫‪ .2‬לנסיעה שכללה יותר מ‪ 90-‬לינות‬

‫ההוצאות עד‪ 152.50$-‬ללינה‬ ‫ההוצאות עד‪ 122$-‬ללינה‬ ‫‪---‬‬
‫עד‪ 97.50$-‬לכל יום שהייה‬
‫אם נדרשו הוצאות עד‪ 78$-‬לכל יום שהייה‬ ‫הוצאות‬
‫עד‪ 162.50$-‬לכל יום שהייה‬ ‫לינה‬ ‫אחרות‬

‫הוצאות השכירות בפועל‬ ‫עד‪ 130$-‬לכל יום שהייה‬ ‫אם לא נדרשו‬ ‫שכירות רכב‬
‫עד‪ 61$-‬ליום‪.‬‬ ‫הוצאות לינה‬ ‫חינוך בחו"ל‬

‫עד‪ 696$-‬לילד לחודש‬ ‫הוצאות השכירות בפועל‬ ‫‪---‬‬
‫עד‪ 61$-‬ליום‪.‬‬

‫בעבור ילדים שטרם עד‪ 696$-‬לילד לחודש‬
‫מלאו להם ‪ 19‬שנים‬

‫חובה לשמור את כל הקבלות בגין הוצאות שונות הכרוכות בנסיעה לחו"ל‪.‬‬
‫אסמכתאות אלה נחוצות לשכנוע פקיד השומה שההוצאות היו עסקיות‪.‬‬

‫‪- 12 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫הוצאות בגין מתנות‪:‬‬

‫יותרו בניכוי מתנות שנתן נישום באופן הבא ובלבד שנרשמו פרטי זיהוי המקבל‪ ,‬מקום נתינת‬
‫המתנה וקבלות לאימות ההוצאה‪:‬‬

‫מתנות שניתנו בישראל ‪ -‬לא יותר בניכוי סכום העולה על ‪ ₪ 210‬לשנה לאדם אחד;‬

‫מתנות שניתנו בחו"ל ‪ -‬לא יותר ניכוי סכום העולה על ‪ 15‬דולר של ארצות הברית לשנה‬
‫לאדם אחד‪.‬‬

‫נבהיר כי גם מתנות לעובדי העסק יותרו בניכוי עד לסכום שנתי של ‪ ₪ 210‬לשנה לעובד‬
‫במידה וניתנו ביחס לאירועים אישיים כגון חתונה‪ ,‬לידה‪ ,‬בר מצווה וכו'‪ .‬סכום המתנה כאמור‬
‫לא ייחשב להכנסת עבודה בידי העובד‪ .‬היתרה שמעבר לסכום הנ"ל תיחשב כהוצאה עודפת‬

‫בידי המעביד במידה שהוא חברה‪.‬‬

‫הוצאות ביגוד‪:‬‬

‫הוצאות בגין קניית ביגוד שניתן להשתמש בו רק לצרכי עבודה‪ ,‬יותרו בניכוי במלואן‪ .‬לעומת‬
‫זאת‪ ,‬הוצאות בגין קניית ביגוד שניתן להשתמש בו גם שלא לצרכי עבודה‪ ,‬יותרו בניכוי ‪80%‬‬

‫מהן ללא ניכוי מע"מ תשומות‪.‬‬

‫לעניין זה "ביגוד" משמעותו בגדים‪ ,‬לרבות נעליים‪ ,‬שנועדו לשמש לצורכי עבודה ומתקיים‬
‫בהם אחד מאלה‪:‬‬

‫(‪ )1‬ניתן לזהות בהם‪ ,‬באופן בולט‪ ,‬השתייכות לעסקו של הנישום;‬

‫(‪ )2‬על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד‪.‬‬

‫הוצאות אחזקת רכב ‪:‬‬

‫הוצאות אחזקת הרכב הן הוצאות מעורבות מעצם טיבן‪ ,‬לפיכך רשות המיסים קבעה שיטה‬
‫להכרה בהוצאות רכב לעצמאיים לעומת חברה ‪.‬‬

‫לעצמאיים – הוצאות הרכב מוכרות ‪ -‬לרוב בשיעור של ‪ 45%‬מסך ההוצאות לרבות פחת‬

‫לחברות – הוצאות הרכב מוכרות בשיעור מלא בתנאי שנזקף "שווי" בתלוש השכר של‬
‫העובד לו הרכב הוצמד‪.‬‬

‫רכב תפעולי – ישנם רכבים אשר משמשים אך ורק את העסק ואינם צמודים לעובד ולא לבעל‬
‫העסק‪ .‬רכבים אלו נמצאים בסוף יום העבודה בעסק עצמו ‪ ,‬לפיכך רכב העונה להגדרה זו –‬
‫יוכרו כלל הוצאותיו באופן מלא‪ .‬יש לזכור כי חובה עלינו לשכנע את פקיד השומה כי אכן‬

‫מתקיימים לגבי רכב זה התנאים להכרתו כרכב תפעולי ‪.‬‬

‫‪- 13 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫שיעורי מס על הכנסה מיגיעה אישית לשנת ‪2019‬‬

‫שיעור המס‬ ‫)הכנסה שנתית (יגיעה אישית‬ ‫שיעור המס‬ ‫הכנסה חודשית (יגיעה‬
‫)אישית‬
‫‪10%‬‬ ‫עד ‪75,720‬‬ ‫‪10%‬‬
‫‪14%‬‬ ‫מ‪ 75,721-‬עד ‪108,600‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫עד ‪6,310‬‬
‫‪20%‬‬ ‫מ‪ 108,601-‬עד ‪174,360‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫מ‪ 6,311-‬עד ‪9,050‬‬
‫‪31%‬‬ ‫מ‪ 174,361-‬עד ‪242,400‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫מ‪ 9,051-‬עד ‪14,530‬‬
‫‪35%‬‬ ‫מ‪ 242,401-‬עד ‪504,360‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫מ‪ 14,531-‬עד ‪20,200‬‬
‫‪47%‬‬ ‫מ‪ 504,361 -‬עד ‪649,560‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫מ‪ 20,201-‬עד ‪42,030‬‬
‫‪50%‬‬ ‫מ‪ 649,561 -‬ומעלה‬ ‫‪50%‬‬ ‫מ‪ 42,031-‬עד ‪54,130‬‬

‫מ‪ 54,131-‬ומעלה‬

‫שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת ‪2018‬‬

‫שיעור המס‬ ‫הכנסה שנתית (לא מיגיעה‬ ‫שיעור המס‬ ‫הכנסה חודשית (לא‬
‫)אישית‬ ‫)מיגיעה אישית‬
‫‪31%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫עד ‪20,200‬‬
‫‪35%‬‬ ‫עד ‪242,400‬‬ ‫‪35%‬‬
‫‪47%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫מ‪ 20,201-‬עד ‪42,030‬‬
‫‪50%‬‬ ‫מ‪ 242,401-‬עד ‪504,360‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫מ‪ 42,031-‬עד ‪54,130‬‬
‫מ‪ 504,361 -‬עד ‪649,560‬‬
‫מ‪ 54,131-‬ומעלה‬
‫מ‪ 649,561 -‬ומעלה‬

‫נקודת זיכוי חודשית = ‪ 218‬ש"ח החל מ‪ 1-‬בינואר ‪2019‬‬

‫"מס יסף" ‪ -‬מס נוסף על הכנסות גבוהות‬
‫על פי סעיף ‪121‬ב לפקודת מס הכנסה‪ ,‬יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס תעלה על‬
‫‪ ₪ 54,131( ₪ 648,561‬לחודש)‪ ,‬יהיה חייב במס נוסף בשיעור של ‪ ,3%‬על חלק הכנסתו‬

‫החייבת העולה על הסכום הנ"ל‪.‬‬

‫שיעור מס החברות בשנים ‪:2020 - 2019‬‬

‫שיעור מס החברות בשנת ‪ 2019‬הינו ‪ .23%‬בתחילת ‪ 2020‬יעמוד שיעור מס חברות על‬
‫‪ .23%‬ייתכן שכנסת ישראל שתיבחר בבחירות שיתקיימו במרץ ‪ 2020‬תגדיל את מס‬

‫החברות‪.‬‬

‫‪- 14 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫נקודות זיכוי עבור ילדים‪:‬‬

‫במסגרת תכנית 'נטו משפחה'‪ ,‬נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה‪ ,‬הניתנות להורים עובדים‬
‫שכירים או עצמאיים שלהם ילדים קטנים‪.‬‬

‫הורים לילדים עד גיל ‪ 18‬זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין כל ילד‪ ,‬וזאת בנוסף‬
‫לנקודות זיכוי הניתנות בגין תושב‪.‬‬

‫אשה שילדה במהלך שנת ‪ 2018‬זכאית לבקש דחייה של קבלת נקודות הזיכוי לשנה‬
‫העוקבת‪ .‬האפשרות לדחות את קבלת נקודות הזיכוי בשנה מאפשרת להן לקבל את‬

‫אותה הטבה בתקופה בו הן מרוויחות יותר כסף ובכך יכולות ליהנות יותר מהטבות‬
‫המס‪( .‬לשם כך עליה למלא ולמסור למעסיק (או לצרף לדו"ח השנתי) טופס ‪ 116‬הן בשנת‬

‫הלידה והן בשנה שלאחריה)‪.‬‬

‫נקודות זיכוי בגין ילד משנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו חמש שנים באופן הבא‪:‬‬

‫‪ 1.5‬נקודות זיכוי בשנת לידתו של הילד‬
‫‪ 2.5‬נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד השנה שבה מלאו לו ‪ 5‬שנים‪.‬‬

‫האמור לעיל נכון גם להורים החיים בנפרד‪.‬‬

‫נקודות זיכוי בגין ילד שמלאו לו ‪ 6‬ועד ‪ 18‬שנים‬
‫•אם לילד שמלאו לו ‪ 6‬עד ‪ 17‬שנים זכאית לנקודת זיכוי אחת בכל שנה בגינו‪.‬‬
‫•אם לילד בוגר (בשנה בה מלאו לו ‪ 18‬שנים) זכאית למחצית נקודת זיכוי בגינו‪.‬‬

‫‪- 15 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫תמצית החוק לצמצום השימוש במזומנים‬

‫בשנת ‪ 2019‬נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומנים בישראל‪.‬‬

‫מטרת החוק ‪ -‬לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פלילית‪ ,‬לרבות פשיעה חמורה‪,‬‬
‫העלמות מס‪ ,‬הלבנת הון ומימון טרור‪ ,‬ולעשות צדק עם אוכלוסיית משלמי המסים כחוק‪.‬‬

‫החוק כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים‪ ,‬הגבלות החלות על‬
‫עוסק‪ ,‬אדם שאינו עוסק‪ ,‬תייר‪.‬‬

‫בין עיקרי החוק‪:‬‬

‫• בעסקאות עם עוסק במסגרת העסק מעל ‪ - ₪ 11,000‬ניתן לשלם או לקבל‬
‫במזומן ‪ 10%‬ממחיר העסקה או ‪ ,₪ 11,000‬לפי הנמוך ביניהם‪.‬‬

‫• בעסקאות בין אנשים פרטיים מעל ‪ - ₪ 50,000‬ניתן לשלם במזומן ‪ 10%‬ממחיר‬
‫העסקה או ‪ ,₪ 50,000‬לפי הנמוך ביניהם‪.‬‬

‫• איסור תשלום בצ'ק פתוח‪.‬‬

‫• מגבלות והוראות מיוחדות על הסבת שיקים סחירים‪.‬‬

‫• התמורה כולה או חלק ממנה שולם בשווה כסף תיחשב כתשלום\תקבול מזומן‪.‬‬

‫• במכירת כמה נכסים‪ ,‬לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של‬
‫עסקה אחת‪ ,‬אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת‪.‬‬

‫• בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי‬
‫מעת לעת‪ ,‬כמחיר העסקה‪.‬‬

‫• במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת‪ ,‬ולא לשיעורין‪ ,‬יראו כל‬
‫תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה‪.‬‬

‫• בעסקה שנושאה הוא מזומן‪ ,‬ובכלל זה הפקדה‪ ,‬משיכה‪ ,‬העברה או המרה של‬
‫מזומן‪ ,‬לא יראו את סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה‬

‫• בעת תשלום שכר עבודה ומתן תרומה או הלוואה שגובהם עולה על ‪11,000‬‬
‫ש"ח‪ ,‬לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן בגובה העולה על ‪ 10%‬מסכום שכר‬

‫העבודה‪ ,‬התרומה או ההלוואה‪ ,‬או ‪ 11,000‬ש"ח‪ ,‬הנמוך מבין השניים‪.‬‬

‫• במתן מתנה שגובהה עולה על ‪ 50,000‬ש"ח‪ ,‬לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום‬
‫במזומן בגובה העולה על ‪ 10%‬מסכום המתנה או ‪ 50,000‬ש"ח‪ ,‬הנמוך מבין‬

‫השניים‪.‬‬

‫‪- 16 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫• אין הגבלה על תשלום במזומן בין קרובי משפחה (בן זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬הורה‬
‫הורה‪ ,‬בן‪ ,‬בת‪ ,‬אח או אחות וילדיהם‪ ,‬נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד‬

‫מאלה‪ ,‬וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו)‪ ,‬למעט לעניין שכר עבודה‪.‬‬

‫• עורך דין ורואה חשבון המקבל במסגרת שירות עסקי ללקוח סכום מזומן‬
‫העולה על הסכום הקבוע בפרט (‪ )1‬או (‪ )2‬לתוספת הראשונה ‪ .......‬דינו –‬

‫קנס בשיעור שייקבע לפי החוק‪.‬‬

‫• בשלוש השנים הראשונות לתחולת החוק הוא לא יחול על תושבי השטחים‬
‫שאינם אזרחי ישראל ועל אזרח ישראל המבצע עסקה עם תושב השטחים‪.‬‬

‫הגבלות על שימוש בהמחאות (שיקים)‪:‬‬

‫עוסק לא ייתן ולא יקבל‪ ,‬במסגרת עסקו‪ ,‬תשלום בהמחאה (בלשון החוק‬ ‫•‬
‫"שיק") בעבור עסקה או כשכר עבודה‪ ,‬כתרומה‪ ,‬כהלוואה או כמתנה‪ ,‬בלי‬
‫ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב‪ ,‬לפי העניין‪ .‬איסור‬

‫מקביל חל על נותן ההמחאה‬

‫• אדם שאינו עוסק לא יקבל תשלום בהמחאה העולה על ‪ 5,000‬ש"ח‪ ,‬בעבור‬
‫עסקה או כשכר עבודה‪ ,‬כתרומה‪ ,‬כהלוואה או כמתנה‪ ,‬בלי ששמו נקוב‬

‫בשיק כנפרע או כנסב‪ ,‬לפי העניין‪ .‬איסור מקביל חל על נותן ההמחאה‬

‫• לא יסב אדם המחאה ולא יקבל נסב המחאה מוסבת‪ ,‬בלי ששמו ומספר‬
‫זהותו של המסב נקובים בהמחאה‪.‬‬

‫בשיק שמעל ‪ ₪ 10,000‬מותר להסב רק פעם אחת בלבד‪ ,‬למעט חריגים‬ ‫•‬
‫המנויים בתוספת השניה לחוק‪.‬‬ ‫עונשים‪:‬‬

‫העושה מעשה מרמה במטרה להתחמק מאחד האיסורים הקבועים בחוק זה דינו –‬
‫מאסר שלוש שנים‪:‬‬

‫(‪ )1‬מפצל במרמה עסקה‪ ,‬שכר עבודה‪ ,‬תרומה‪ ,‬הלוואה או מתנה‬

‫(‪ )2‬רושם פרטים כוזבים במסמך‬

‫רשות המסים בישראל רשאית להטיל עיצום כספי על מי שמפר הוראה מההוראות הנ"ל‪.‬‬
‫גובה העיצום נקבע לפי גובה התשלום במזומן המהווה את ההפרה‪ ,‬והוא גדל כאשר זו‬
‫הפרה חוזרת‪ .‬על עיצום כספי שהוטל ניתן לערער לבית משפט השלום‪ .‬פרטי העיצום‬
‫הכספי‪ ,‬למעט שם המפר‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המסים‪ .‬הפרות מסוימות‬

‫חושפות את המפר גם לקנס ואף למאסר‪.‬‬

‫‪- 17 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫עמדות חייבות בדיווח לרשות המיסים‬
‫סעיף ‪(131‬ז) לפקודת מס הכנסה מחיל חובת דיווח על רשימת תכנוני המס (מס הכנסה‪,‬‬

‫מס ערך מוסף‪ ,‬מיסוי מקרקעין) –‬
‫התקנות לעניין זה מכילות רשימה מקיפה וסגורה של עסקאות שעשויות להעלות חשד‬

‫בעיני המחוקק ורשות המיסים שמדובר בתכנון מס אגרסיבי או מלאכותי‪.‬‬
‫במסגרת תיקון ‪ 197‬לפקודה מיום ‪ 1/8/2013‬הורחבה חובת הדיווח לגבי תכנוני מס‪.‬‬

‫רשימה (חלקית) של עמדות חייבות בדיווח‬
‫תשלום דמי ניהול בסך ‪ 2‬מיליון ‪ ₪‬ומעלה בין אדם לקרובו‬

‫מכירת נכס לקרוב תוך יצירת הפסד אצל המוכר‬
‫הסבת רווח לקרוב לשם קיזוז מול הפסד שקיים אצל מקבל הרווח או הנכס‬

‫מחילת חוב אצל חבר בני אדם לקרוב‬
‫פירעון חוב של בעל מניות מהותי בתום שנת המס ויצירתו מחדש‬

‫המחאת יתרת זכות שלא שולמה במלואה‬
‫רכישת חברה בהפסדים‬

‫פעילות באמצעות חברה זרה תושבת מדינה שאינה גומלת‬
‫פעילות באמצעות חברה תושבת מדינת אמנה‬

‫משיכת כספים מחברה משפחתית ללא חבות במס‬
‫עסקה למתן שרותי בניה מורת זכות במקרקעין ועסקאות מפוצלות‬

‫חוות דעת חייבות בדיווח לרשות המיסים‬

‫תיקון ‪ 215‬לפקודה – חובת דיווח על המקבל חוות דעת בכתב חתומה שניתנה במישרין‬
‫או בעקיפין ויוצרת יתרון מס (במס הכנסה‪ ,‬מע"מ‪ ,‬מכס‪ ,‬מס קניה‪ ,‬בלו על דלקים)‬

‫הכוונה לחוו"ד שניתנו החל מ‪ 1.1.2016-‬וכרוכות בתשלום שכר טירחה בסך ‪₪ 100,000‬‬
‫ומעלה לנותן החוו"ד ‪-‬‬

‫‪- 18 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫לתכנוני מדף‬

‫לתכנונים עם תוכן אחיד לשלושה שאינם קרובים בתוך שנתיים‪.‬‬

‫הנותן הוא היוזם והמקבל חוייב בסודיות‬

‫ההכנסה \ מחזור העסקאות הגלום בתכנון הוא מעל ‪ 3‬מיליון ‪ ₪‬ו\או תמורה הונית מעל‬
‫‪ 1.5‬מיליון ‪₪‬‬

‫לפי הוראת סעיף ‪(131‬ה) לפקודה‬
‫כאשר יתרון המס מעל ‪ 5‬מיליון ‪ ₪‬בשנה או מעל ‪ 10‬מיליון ‪ ₪‬ב‪ 4-‬שנים‬

‫הבהרה‪ :‬אין חובה למסור את חוות הדעת עצמה לרשות המיסים!‬

‫יישום "חוק הכתובות" ברשות המיסים והשלכותיו עליך‬

‫רשות המיסים ביטלה את האפשרות להפנות מכתבים שנשלחים לנישומים ולעוסקים‬
‫מטעמה לכתובת המייצג‪ ,‬המכתבים ההודעות והשומות שמס הכנסה ומע"מ נשלחים‬

‫אליך לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין (בתעודת הזהות)‪.‬‬

‫לפיכך הינך מתבקש\ת‪:‬‬

‫‪ .1‬לבדוק את הכתובת הרשומה בתעודת הזהות‪.‬‬

‫‪ .2‬לעדכן את רישום הכתובת במשרד הפנים (אם אינה‬
‫מעודכנת)‪.‬‬

‫‪ .3‬להעביר אלינו במיידי כל מסמך שמגיע אליך ממס הכנסה‬
‫ו\או ממע"מ‪.‬‬

‫‪- 19 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫ביקורת בעסק שעורכת רשות המיסים‬

‫מה צריך ומה לא צריך לעשות בעת ביקורת של רשות המיסים בעסק‬

‫נציגי רשות המיסים עורכים מפעם לפעם מתוקף תפקידם ביקורת בעסק‪ .‬לעיתים היא נערכת‬
‫במסגרת ביקור פתע בעסק – לעיתים ניתנת הודעה מראש לתיאום הביקור‪ .‬עוצמת‬
‫ההתרגשות \ ההפתעה עלולה במקרים רבים לגרום להתנהלות שגויה‪ .‬על אף זאת חשוב‬

‫להיערך למצב מעין זה על מנת שלא להיתפס לא מוכנים ולטעות‪...‬‬

‫להלן נסקור מספר עצות בנוגע לפעולות שיש או שאין לעשותן בקשר לביקורת בעסק‪:‬‬

‫‪ .1‬לשמור בעסק את הניירת והמסמכים הרלבנטיים שדרושים לצורך עמידה בהוראות‬
‫ו‪/‬או הצבעה על התנהלות עסקית תקינה;‬

‫‪ .2‬להכין את עובדי העסק מבעוד מועד ולתת להם הנחיות מדויקות וברורות ביחס לאופן‬
‫ההתנהלות בעת ביצוע ביקורת רשות המיסים בעסק;‬

‫‪ .3‬מספר המבקרים בביקורת הוא תמיד ‪ 2‬ומעלה‪ .‬חל איסור לקיים ביקורת באמצעות‬
‫מבקר אחד‪.‬‬

‫‪ .4‬לדרוש מהמבקרים להציג מסמכים‪/‬תעודות מזהים שמעניקים להם סמכות לבצע‬
‫ביקורת בעסק;‬

‫‪ .5‬לבקש מהמבקרים מידע ביחס למטרה המדויקת שבגינה נערכת הביקורת בעסק;‬
‫‪ .6‬להתייחס למבקרים בכבוד ובנימוס;‬

‫‪ .7‬להפגין ביטחון עצמי וחוסר דאגה ביחס לפעולת הביקורת;‬
‫‪ .8‬לדאוג לכך שבעל תפקיד הבקיא בתחום שבו נערכת הביקורת בעסק ילווה באופן‬

‫צמוד את המבקר במהלך ביצוע הביקורת;‬
‫‪ .9‬על בעל התפקיד להעניק למבקר את כל המידע וההסברים שיש בהם כדי למנוע אי‬
‫הבנות והחלטות שגויות מצד המבקר וכך להביא לתוצאה חיובית של תהליך‬

‫הביקורת;‬
‫‪ .10‬על בעל התפקיד להימנע מלנדב מידע בלתי נחוץ ולא מועיל‪ .‬הדברים נכונים‬

‫שבעתיים כשמדובר במידע שהינו בתחום סמכותו של עובד מקצועי אחר בעסק‪.‬‬
‫‪.11‬הצגת דפי בנק או איפשור כניסה לחשבון באינטרנט – למבקרי מס הכנסה מותר‬

‫‪ .12‬אסור למפקחים לערוך חיפוש במקום במידה ואין צו חיפוש שיפוטי‪.‬‬
‫‪ .13‬אין לאפשר להם לפתוח מגירות‪ ,‬לערוך חיפוש גופני או בארנק או בכל מקום בו‬

‫הנישום אינו מעוניין שיגיעו אליו‪.‬‬
‫‪ .14‬יש להראות להם את קופת העסק ולאפשר הם לבצע ספירת הקופה‪.‬‬
‫‪ .15‬אין לאפשר כניסה לבית פרטי במידה והעסק לא מתנהל בבית ללא צו שיפוטי‪.‬‬
‫‪ .16‬יש למסור את ספרי החשבונות ובמידה והם נלקחים ממקום העסק ‪ ,‬לבצע תרשומת‬

‫ולהחתים את המפקחים על אישור עם פירוט הספרים שנלקחו‪.‬‬
‫‪ .17‬אין חובה למסור דפי בנק כאשר מדובר בעוסק מורשה אשר מנהל ספרים בשיטה‬
‫החד צידית הואיל והם אינם חלק מספרי החשבונות של העסק גם אם חשבון הבנק‬

‫הוא עיסקי‪.‬‬

‫‪- 20 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫‪ .18‬במידה ומתנהלת חקירה פלילית – רצוי לשמור על זכות השתיקה עד להיוועצות עם‬
‫עורך דין‪.‬‬

‫‪ .19‬לעיתים מתקיים תשאול שהופך תוך כדי לחקירה באזהרה – בשלב זה רצוי לשמור‬
‫על זכות השתיקה מרגע זה עד להיוועצות עם עורך דין‪.‬‬

‫‪ .20‬אין הכרח שכל השאלות ייענו באופן מיידי‪ .‬אם שאלה שנשאלתם לא הובנה כיאות או‬
‫שאינכם בטוחים במענה לשאלה‪ ,‬ציינו זאת בפני המבקרים ובקשו שהות מספקת‬
‫למתן מענה ראוי ובדוק‪.‬‬

‫ניהול פנקסי חשבונות בעסקים קטנים ובינוניים‬

‫החוק בישראל מטיל חובה מוגברת על בעלי עסקים ועוסקים לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישת מס‬
‫הכנסה ומס ערך מוסף (מע"מ) – וזאת בהתאם לכללים הכתובים בקובץ הוראות שנקרא "תקנות מס‬
‫הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ‪ 1973‬משולב עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות)‬

‫התשל"ו ‪."1976 -‬‬

‫הלכה למעשה‪ ,‬כל עוסק מחויב לנהל פנקסי חשבונות ברמה מסוימת‪ ,‬כפי שמפורט בהוראות ניהול‬
‫ספרים‪ .‬ההוראות ממיינות את העוסקים לפי סוגי הפעילות השונים והיקפי הפעילות (מספר‬
‫מועסקים‪ ,‬מחזור פעילות שנתי) ומפרטות את הפנקסים שהם חייבים לנהל בעסקיהם – קבלה‪,‬‬

‫חשבונית מס‪ ,‬הזמנת עבודה‪ ,‬הזמנת סחורה‪ ,‬תעודת משלוח‪ ,‬רשימות מלאי‪ ,‬ועוד‪.‬‬

‫הוראות ניהול ספרים מפרטות גם את אופן הניהול של כל ספר ופנקס חשבונות – מבנה כללי‪ ,‬תכולה‪,‬‬
‫תוכן‪ ,‬מתי ולמה הוא משמש‪ ,‬וכמה זמן חייבים לשמור אותו אחרי שהוא מסיים את תפקידו המיידי‪.‬‬

‫סטייה מהוראות ניהול פנקסי חשבונות מסכנת את העוסק בפסילת הפנקסים וראייתם בעיני מס‬
‫הכנסה ומע"מ כ"ספרים לא קבילים"‪ ,‬הימנעות מניהול הספרים על ידי מי שהחוק מחייבו לכך נחשבת‬
‫כעבירה חמורה אף יותר‪ .‬שומת מס שכוללת הכנסה שנקבעה בספרים לא קבילים או כחייבת בניהול‬
‫פנקסים שלא נוהלו תגרור את בעליה למיסוי עונשי במדרגות מס גבוהות ולקנסות בסכומים ניכרים‬

‫ובמקרים קיצוניים – תגרור כתב אישום פלילי והליכי ענישה נרחבים‪.‬‬

‫לפיכך אני ממליץ לקדם את שנת ‪ 2020‬שבאה עלינו לטובה בתיאום פגישה במשרדי לצורך בדיקה‬
‫מקיפה – יחד נבחן את הוראות ניהול הספרים הרלוונטיות לסוג והיקף הפעילות הנדרשת בעסק‬

‫שלך‪ ,‬ותקבל\י הסברים לאופן הניהול הנדרש בחוק של הפנקסים השונים שאת\ה חייב\ת בניהולם‪.‬‬

‫כל הדברים האמורים בחוברת זו ונספחיה מהווים תמצית בלבד‪ ,‬ואינם מהווים תחליף‬
‫לייעוץ אישי!‬

‫נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת‬

‫‪- 21 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫דפי עזר לספירת מלאי ליום ‪31/12/2019‬‬

‫שם העסק‪_______________________________________ :‬‬

‫ספירת המלאי חייבת להתבצע ביום‪ # 31.12.2019‬ניתן לבצע הספירה עד עשרה ימים לפני‬

‫או אחרי ה‪ 31/12 -‬במקרה זה יש לצרף לרשימות המלאי רשימה יומית של הקניות‬

‫והמכירות (רישום כמותי)‪ .‬יש להודיע לנו מראש על ביצוע הספירה בתאריך שונה מה‪-‬‬

‫‪ ,31/12‬על מנת שנעדכן את פקיד השומה על כך‪ #‬עסקים שהמלאי בעיסקם אינו מהותי (עד‬

‫שווי של ‪ )₪ 9,200‬פטורים מהכנת הרשימה – ויכולים להצהיר על שווי המלאי ללא פירוט‬

‫הערות‪:‬‬ ‫סך הכל‬ ‫מחיר‬ ‫יח'‬ ‫תיאור הפריט‬

‫מידה‪/‬כמות קניה מלאי‬

‫מת\מקולקל\ישן\לא‬ ‫ללא‬

‫נמצא בעסק‬ ‫מע"מ‬

‫העברה מדף קודם‬

‫סך הכל‬

‫‪( .....................................................‬להעברה‬

‫לדף‬

‫__________ ________‬ ‫________ __ה_ב_א)________‬ ‫________‬

‫חתימה‬ ‫שם בעל העסק‬ ‫שם עורך הספירה חתימה‬ ‫תאריך‬

‫‪- 22 -‬‬ ‫דף _____ מתוך ______ דפי ספירה‬

‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫רשימת כלי הרכב בעסק ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2019‬וקריאת מד‪-‬אוץ‬

‫שם העסק‪______________________________ :‬‬

‫כלי רכב ששימשו בכל שנת ‪2019‬‬

‫מד אוץ הערות‬ ‫מד אוץ‬ ‫תאריך‬ ‫מספר שנת צמוד‬ ‫מס' סוג‬
‫רישוי ייצור לעובד‬ ‫סידורי הרכב‬
‫רכישה ‪31/12/2019 31/12/2018‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫כלי רכב שנרכש\ו בשנת ‪:2019‬‬

‫מחיר‬ ‫מד אוץ‬ ‫מד אוץ‬ ‫תאריך‬ ‫צמוד‬ ‫מספר שנת‬ ‫מס' סוג‬
‫רכישה‬ ‫לעובד‬ ‫רישוי ייצור‬ ‫סידורי הרכב‬
‫ברכישה ‪ 31/12/2019‬רכישה‬
‫‪1‬ר‬
‫‪2‬ר‬

‫‪3‬ר‬

‫כלי רכב שנמכר\ו בשנת ‪:2019‬‬

‫מחיר‬ ‫מד אוץ‬ ‫מד אוץ‬ ‫תאריך‬ ‫מספר שנת צמוד‬ ‫מס' סוג‬
‫מכירה‬ ‫במכירה‬ ‫‪31/12/2018‬‬ ‫מכירה‬ ‫רישוי ייצור לעובד‬ ‫סידורי הרכב‬

‫‪1‬מ‬
‫‪2‬מ‬

‫‪3‬מ‬

‫אני\ו החתום\ים מטה מצהיר\ים בזאת כי כלי הרכב הרשום\ים לעיל הינם בבעלות העסק‬

‫ומשמשים את העסק‪ ,‬לפיכך יש לתבוע הוצאות החזקתם כהוצאות עסקיות‬

‫______________ ______________ ______________‬

‫שם וחתימה‬ ‫שם וחתימה‬ ‫תאריך‬

‫‪- 23 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫דף עזר לרישום יתרות חייבים וזכאים ‪31/12/2019‬‬

‫בעסק‪___________________________:‬‬

‫הנני להודיע בזה כי יתרות לקוחות \ חייבים וספקים \ זכאים ליום ‪ 31/12/2019‬הן כדלקמן‪:‬‬

‫יתרה‬ ‫שם הספק \ הזכאי‬ ‫יתרה‬ ‫שם הלקוח\ החייב‬

‫שם _______________ מס' ת"ז__________________ חתימה____________‬

‫‪- 24 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫רשימת שיקים ומזומנים בקופה ושיקים חוזרים ליום ‪31/12/2019‬‬
‫הנני להודיע בזה כי ספירת הקופה ליום ‪ 31/12/2019‬הינה כדלקמן‪:‬‬

‫‪ .1‬מזומנים בסך ______________________ ‪.₪‬‬
‫‪ .2‬שיקים לפי הפירוט‪:‬‬

‫סכום בש"ח‬ ‫הערות‬ ‫זמן‬ ‫סודר מס' בנק‬
‫פרעון‬ ‫שיק (‪3‬‬

‫ספרות‬
‫אחרונות)‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬

‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

‫סך הכל‪:‬‬

‫הנני להודיע בזה שברשות העסק שיקים שלא כובדו (שיקים שחזרו ללא כיסוי מהבנק)‬
‫בסכום כולל של ______ ‪ ,₪‬ולהלן הפירוט‪:‬‬

‫סכום בש"ח‬ ‫הערות‬ ‫זמן‬ ‫סודר מס' שיק בנק‬
‫פרעון‬ ‫(‪4‬‬

‫ספרות‬
‫אחרונות)‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫שם _______________ מס' ת"ז__________________ חתימה____________‬

‫‪- 25 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫דף לעדכון פרטי קשר‬

‫נא למלא ולהעביר אל משרדנו בהקדם‬

‫____________________________________‬ ‫שם ומשפחה‬
‫__________מס' ת"ז בן\בת זוג_____________‬ ‫מס' תעודת זהות‬
‫____________________________________‬
‫____________________________________‬ ‫תאריך לידה‬
‫____________________________________‬ ‫תאריך לידה בן\בת זוג‬
‫____________________________________‬ ‫תאריכי לידה ילדים שגילם‬
‫____________________________________‬
‫____________________________________‬ ‫ב‪ 2019-‬מתחת ‪19‬‬
‫____________________________________‬ ‫מס' טלפון נייד‬
‫____________________________________‬
‫____________________________________‬ ‫מס' טלפון בעסק‬
‫____________________________________‬ ‫מס' טלפון נייד‬
[email protected]_________________‬ ‫מס' פקס‬
‫כתובת דואר‬
‫כתובת מגורים‬
‫כתובת עסק‬

‫כתובת דואר אלקטרוני‬

‫‪- 26 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬

‫בני קיויתי‬

‫חשבונאי יועץ‪-‬מס מוסמך‪ ,‬מגשר‪ ,‬בורר‪ ,‬נאמן‬

‫אין מקום שהוא רחוק מדי‬

‫דף מרכז לרישומים לסוף שנת המס ליום ‪31/12/2019‬‬

‫על פי החוק‪ ,‬הינך\ם נדרש\ת\ים לבצע את הרישומים הבאים ביום ‪,31/12/2019‬‬
‫ולהעבירם אלינו בהתאם ללו"ז המפורט להלן‪:‬‬

‫‪ .1‬ספירת המלאי ליום ‪ 31/12/2019‬בצרוף רשימות מלאי מסודרות‬
‫* מצורפים דפי עזר‪ ,‬נא לצלם מספר דפים בכמות הנדרשת לפני מילוי‬

‫* נא להעביר למשרדנו את דפי הספירה עד ‪.30/01/2019‬‬
‫* יש להשלים הערכת שווי המלאי במחירי קניה או ערך שוק לפי הנמוך‪ ,‬ללא‬

‫מע"מ עד ‪31/04/2020‬‬

‫‪ .2‬קריאת המונה "קילומטראז'" של המכוניות העיסקיות נכון ליום ‪ - 31/12/2019‬נא‬
‫למלא הטופס המצורף עבור כל אחד מכלי הרכב העיסקיים‪ ,‬ולהעביר אלינו עד‬

‫‪.30/1/2020‬‬

‫‪ .3‬ספירת היתרות בקופת העסק של מזומנים ושיקים נכון לסוף יום ‪31/12/2019‬‬
‫(שטרם הופקדו לחשבון הבנק) בצרוף רשימת השיקים שבקופת העסק בציון סכום‬

‫ותאריך פרעון רשום – נא להעביר אלינו עד ‪.30/1/2020‬‬

‫‪ .4‬רשימת שיקים שלא כובדו (שיקים "חוזרים") נכון ליום ‪ ,31/12/2019‬כולל שיקים‬
‫שנמסרו לטיפול משפטי\הוצל"פ‪ - .‬להעביר אלינו עד ‪.10/01/2020‬‬

‫‪ .5‬לעצמאיים המנהלים חשבונות בשיטה חד‪-‬צידית‪ :‬רשימת לקוחות חייבים ושיקים‬
‫דחויים מלקוחות‪ ,‬ורשימת ספקים זכאים ושיקים דחויים לספקים מעודכנות ליום‬

‫‪ - 31/12/2019‬נא להעביר אלינו עד ‪.30/1/2020‬‬

‫נא לעדכן אותנו על שינויים במצב המשפחתי‬

‫(ילדים‪ ,‬נישואין‪ ,‬גירושין)‪ ,‬כתובת‪ ,‬מס' הטלפון‪ ,‬מס' הפקס וכתובת דוא"ל‬

‫נא להעביר למשרדנו את כל המסמכים והדו"חות‬
‫המפורטים בחוברת זו עד ‪!30/1/2020‬‬

‫צוותי המשרדים ואנוכי עומדים לרשותכם‬
‫לצורך בירורים ולמתן מענה לכל השאלות‬

‫‪- 27 -‬‬ ‫חיפה‪ ,‬שער פלמר ‪ 1‬בנין לבנט מעלות‪ ,‬מתחם "סונול" בצומת הילה‪-‬מעיליא‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר‪www.bkivity.co.il :‬‬
‫טלפון‪ 052-2619172 :‬פקס‪153-522-619172 :‬‬


Click to View FlipBook Version