The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azaheen70, 2019-11-24 00:01:20

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

43000 KAJANG SELANGORMURID HEBAT GURU HEBAT MURID HEBATSEKOLAH HEBAT SEKOLAH HEBAT GURU HEBAT [email protected]

603 - 9075 3549


603 - 9075 3784

i

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SUNGAI LONG
JALAN SUNGAI LONG
43000 KAJANG
SELANGOR DARUL EHSANMAKLUMAT PERIBADI GURU

1. NAMA: ________________________________________ 19. NO TELEFON
SUAMI:___________________________HP
2. NO.FAIL DIRI (JPS):______________________________
___________________________PEJ
3. NO.KAD PENGENALAN BARU: 20. TARIKH SAH
JAWATAN:_______________________________
_________________________________________________
5. NO.KAD PENGENALAN 21. TARIKH MASUK SKIM PENCEN:-
LAMA:__________________________________________ __________________________________________
6. JANTINA: 22. TARIKH ISYTIHAR HARTA:
________________________________________________ __________________________________________

7. JAWATAN:______________________________________ 23. OPSYEN:_________________________________

8. BANGSA:________________________________________ 24. KELULUSAN:_____________________________


9. WARGANEGARA:________________________________ I. AKADEMIK:___________________________

10. AGAMA:_________________________________________ II. IKHTISAS:____________________________


11. TARIKH LAHIR:_________________________________ 25. KATEGORI:_______________________________


12. TARIKH LANTIKAN : ___________________________

13. NO. TELEFON:________________________________HP 26. TARIKH KENAIKAN GAJI:_________________

_________________________________R
14. ALAMAT EMEL:________________________________ 27. TARIKH KENAIKAN GAJI:_________________


15. TARAF 28. TARIKH MULA MENGAJAR DI SMKBBSL:
PERKAHWINAN:_________________________________ __________________________________________
16. NAMA SUAMI/ ISTERI : 29. NAMA SEKOLAH TERDAHULU:
_________________________________________________ __________________________________________
17. PEKERJAAN SUAMI: 30. TAHUN TERIMA APC:
_________________________________________________ __________________________________________
18. ALAMAT MAJIKAN SUAMI/ ISTERI: 31. NO TELEFON UNTUK DIHUBUNGI SEMASA
_________________________________________________ KECEMASAN:

_________________________________________________ __________________________________________

ii

ISI KANDUNGANBIL PERKARA HALAMAN

1. Kalendar 2020 i

2. Maklumat peribadi guru ii
3. Isi kandungan iii - iv

4. Sekapur sireh pengetua v

5. Watikah pelantikan jawatan dan tanggungjawab guru 2020 vi

6. Falsafah Pendidikan Negara vii

7. Visi dan Misi sekolah viii - ix
8. Pengurusan dan Pentadbiran sekolah 1

KPI Pengetua 2 - 3

Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah 4

Carta Organisasi Pentadbiran Pejabat Sekolah 5

Kalendar persekolahan tahun 2020 6 - 7

Takwim peperiksaan/ pentaksiran 2020 8

Data guru terlatih 2020 8
Data kakitangan sokongan 2020 8

Senarai nama guru 2020 sesi pagi 9 - 11

Senarai nama guru 2020 sesi petang 12 - 13

Ahli kumpulan pelaksana 13

Senarai nama guru tingkatan dan guru pembantu 2020 14 - 16
Penyelaras tingkatan 16

Pakej mata pelajaran 2020 17 - 18

Jadual guru bertugas mingguan 2020 19 - 22

Senarai tugas guru jawatankuasa pengurusan dan pentadbiran 23 - 33

9. Pengurusan Kurikulum Sekolah 31

Moto kurikulum 31

Carta organisasi unit kurikulum 2020 32 - 33
Fokus akademik dan KPI kurikulum 34

Jawatankuasa kurikulum 35 - 39


iii

Jawatankuasa Bilik-bilik Khas 40

Jawatankuasa pencerapan 41 - 44

Aktiviti bidang mata pelajaran 45 - 66

10. Pengurusan Hal Ehwal Murid 73

Moto Hal Ehwal Murid 73
Carta organisasi Hal Ehwal Murid 74 - 76

Misi dan Visi Hal Ehwal Murid 77

Matlamat Hal Ehwal Murid 78

Objektif Hal Ehwal Murid 78

KPI Hal Ehwal Murid 79

Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 80 - 98
11. Pengurusan Kokurikulum 99

Moto Kokurikulum 99

Carta Organisasi Kokurikulum 100 - 101

KPI Kokurikulum 102

Jawatankuasa Kokurikulum 103 - 109

Agihan tugas Penyelaras dan guru penasihat 109 - 118

Jadual Aktiviti Kokurikulum 119 - 122
12. Takwim sekolah 2020 123 - 143

13. Pelan Sekolah 144


iv

Sekapur Sireh

Pengetua

Assalamualaikum warah matullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Alhamdulillah dengan limpah rahmat dan nikmat-Nya dapatlah kita
semua meneruskan perjuangan bagi menggalas tanggungjawab sebagai
warga pendidik yang mampu bergerak selari dan seiring dengan era dunia
Globalisasi tanpa sempadan.

Era kepesatan modenisasi sistem pendidikan Malaysia yang selaras
dengan kemajuan pendiidikan global menuntut pengorbanan besar para pendidik agar lebih prihatin,
mempunyai daya juang dan daya saing yang utuh seiring dengan perubahan generasi baru yang menuntut
transformasi pendidikan selaras dengan keperluan masyarakat dan dunia global masa kini. Anjakan paradigma
warga pendidik merupakan jawapan professional kerana guru merupakan individu yang mempunyai
kepentingan diri sebagai penggerak utama dalam mencapai perubahan demi kecemerlangan pendidikan negara.
Para guru juga seharusnya tidak lupa untuk meneruskan agenda menyatukan hubungan etnik, perpaduan dan
intergrasi di sekolah bagi mewujudkan kestabilan sosial dalam kalangan murid SMKBBSL yang terdiri daripada
pelbagai kaum.

Rakaman penghargaan yang tidak terhingga dan tahniah juga buat semua jawatankuasa yang terlibat
dalam usaha merealisasikan Buku Pengurusan 2020. Sebagai pemimpin sekolah, saya menyeru agar semua guru
dapat memanfaatkan dan menjadikan bahan ini sebagai panduan bagi memantapkan pengurusan dan kerja
buat guru sepanjang sesi 2020. Usaha murni dan kesepaduan komitmen dalam tugas tuan puan para guru
hanya Allah sahaja sebaik-baik penilai dan diberikan kita ganjaran yang sewajar oleh-Nya.
Oleh itu, betulkan niat tetapkan matlamat dengan kata muafakat membawa berkat, juga betulkan
yang biasa, biasakan yang betul demi perjuangan menggapai Murid Hebat Guru Hebat Sekolah Hebat.

Sekian, terima kasih.

Wassalam.(ZAITUN BT IBRAHIM)
Pengetua
SMK Bandar Baru Sungai Long


v

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SUNGAI LONG

43000 KAJANG SELANGOR DARUL EHSAN
Telefon : 0390753549

Faks : 0390753784

emel : https://webmail.1gov4c.gov.my/owa

Ruj. Kami : SMKBBSL 500-2/13/1 ( )

Ruj. Tuan :

Tarikh : 2 JANUARI 2017
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera,

Warga guru SMK Bandar Baru Sungai Long,
Tuan/ Puan,

WATIKAH PELANTIKAN JAWATAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU SMKBBSL 2020

Dengan hormatnya, saya merujuk perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa tuan/puan adalah dengan ini dilantik dan dipertanggungjawabkan untuk memegang
jawatan yang diamanahkan seperti tercatat dalam buku pengurusan bagi tahun 2020.

3. Jawatan, amanah dan tanggungjawab dalam buku pengurusan SMKBBSL 2020 ini juga boleh diubah, sama
ada dikurang atau ditambah oleh pihak sekolah dari semasa ke semasa.
4. Pihak sekolah amat berbesar hati atas kesudian tuan/puan menerima pelantikan ini.


5. Semoga tuan/ puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan cemerlang dan penuh dedikasi. Segala
kerjasama dan komitmen padu daripada pihak tuan/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih,

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menjalankan amanah,

(ZAITUN BT IBRAHIM)
Pengetua
SMK Bandar Baru Sungai Long


vi

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAANvii

VISI

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONGPENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

Pendidikan berkualiti di SMK Bandar Sungai Long
merupakan sistem pendidikan yang berteraskan
Falsafah Pendidikan Negara. Melalui sistem
pendidikan berkualiti usaha untuk seimbangkan unsur-

unsur kemanusiaan dan unsur-unsur ketuhanan
adalah berterusan bagi melahirkan insan terdidik yang
cemerlang, seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani. Sistem pendidikan yang
berkualiti akan melahirkan generasi Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak

mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai
kesejahteraan diri serta menyumbang terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara berteraskan semangat perpaduan
Malaysia. Generasi cemerlang akan menjadikan
Malaysia negara yang sejahtera dan harmoni.

viii

MISI

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONGMELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG

BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI
NEGARASMK Bandar Baru Sungai Long berupaya
untuk melestarikan sistem pendidikan berkualiti yang
selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. SMK

Bandar Baru Sungai Long juga mampu
membangunkan potensi individu bagi melahirkan
generasi muda yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Individu
yang dilahirkan di SMK Bandar Baru Sungai Long
merupakan insan yang mempunyai ilmu
pengetahuan yang beramal dengan ilmunya, mulia

beragama, mempunyai akhlak terpuji,
bertanggungjawab menjunjung teras perpaduan
antara kaum, saling menghormati serta
mempunyai hidup yang berkualiti dan sihat
fizikalnya. Ciri-ciri pelajar berkualiti, berdaya saing,
berkepimpinan dan berketrampilan unggul

merupakan aset negara untuk masa depan.

ix

PENTADBIRAN


SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG


PENTADBIRAN
1

PENTADBIRAN

KPI PENGETUA SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

KURIKULUM
1. Meningkatkan kualiti kecemerlangan murid dalam peperiksaan PT3 - 3.0 dan SPM –
3.80.
2. Memastikan peningkatan pencapaian dalam keputusan peperiksaan dalaman bagi
semua tingkatan.
3. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara terancang
dan sistematik supaya memenuhi standard 4 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
Gelombang 2 (SKPMg2).
4. Memperkasakan kajian tindakan, penyelidikan dan pembangunan dalam
pengurusan kurikulum.
5. Semua guru membudayakan PAK 21 semasa pengajaran dan pembelajaran.
6. MMI dipatuhi.

HAL EHWAL MURID
1. Kehadiran Murid ke sekolah meningkat dari 86.99% kepada 87.91%.
2. Penurunan Peratus Kes Murid Ponteng Kelas 5.14% (2019) kepada 4.14% pada
tahun 2020.
3. Penurunan Peratus Kes Murid Datang Lewat ke sekolah menurun sebanyak 0.10%
(2019) kepada 0.12% pada 2020.
4. Penurunan peratus salah laku murid sebanyak 0.65% dari 16.65% (2019) kepada
16.00% (2020).
5. Buku kawalan kelas 100% dilengkapkan oleh guru mata pelajaran dan disemak oleh
guru disiplin.
6. Semua tandas dalam keadaan ceria, bermaklumat, berfungsi dan bersih.
7. Cermin tingkap lengkap dan bersih.
8. Persekitaran sekolah dan kantin diceriakan dan bermaklumat.

KOKURIKULUM
1. Peningkatan pencapaian kemenangan dalam pertandingan (tempat 1, 2 dan 3) dan
penyertaan sukan/kokurikulum di peringkat kebangsaan (6 Acara), negeri (8 Acara)
dan Daerah (14 Acara).
2. Peningkatan Gred Purata Sekolah Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan
Kokurikulum dari 3.20 (2019) kepada 3.10 (2020). Peningkatan kehadiran murid
dalam aktiviti Kokurikulum dari 65 % kepada 68 %.
2

PENTADBIRAN
PENTADBIRAN
1. Semua unit dalam bidang Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan, Hal Ehwal Murid,
Kewangan, Sumber Manausia, Kemudahan dan Keperluan Asas Sekolah mempunyai
Perancangan Strategik tahun 2017-2020
2. Memperkasa pengurusan kewangan sekolah dan mengekalkan audit tanpa teguran dan
seterusnya menuju ke arah pengurusan kewangan cemerlang.
3. Memberi pengetahuan tentang pengurusan kewangan sekolah kepada semua guru dan
staf sokongan terlibat dari masa ke semasa.
4. Kerusi, meja dan buku teks mencukupi bagi setiap murid.
5. Mencapai skor 4 bagi semua aspek dalam SKPMg2.


BUDAYA KERJA SEKOLAH
1. Memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat, Misi dan Visi
Kementerian Pendidikan Malaysia.
2. Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, Jabatan dan Kementerian Pendidikan
Malaysia.
3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
4. Menentukan objektif setiap tugas.
5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.
6. Sentiasa bekerja dengan bersih , cekap dan amanah.
7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.
8. Mengamalkan sikap perkhidmatan penyayang.
9. Kepimpinan melalui teladan.
10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
12. Kerja adalah ibadah


TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG
1. Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan.
2. Bekerja dengan penuh tanggungjawab.
3. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri.
4. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan.
5. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara.
6. Berpegang teguh kepada ajaran agama.


PRINSIP ETIKA KERJA
Etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
1. Niat kerja yang betul.
2. Perlakuan yang baik.
3. Penggerak ke arah kebaikan.
4. Memperkotakan apa yang diperkatakan.
5. Berdisiplin dan beradab.
6. Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi.

3

PENTADBIRAN

CARTA ORGANISASI SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG 2020


ALUMNI PENGETUA PIBGPENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN PETANG HEM KOKURIKULUM

KELAB &
UNIT
KURIKULUM BERUNIFORM PERSATUAN

Kantin KRS B Melayu ICT
GKMP GKMP GKMP GKMP APDM Pengakap B Inggeris Malaysiaku
BAHASA TEK & VOKE SAINS & MAT KEMANUSIAAN SPBT Kadet Polis B Cina Kebudayaan
Disiplin BSMM B Tamil Fotografi
KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA Pengawas Pandu Puteri B Jepun Robotik
Perniagaan
Pelancongan
Biasiswa Kadet Bomba P Islam Kompang
Kebajikan Puteri Islam
Bahasa Melayu Pertanian Sains Pendidikan Islam EMK Silat Sejarah & Usahawan
Bahasa Inggeris Prinsip Akaun Matematik Pendidikan Moral KWAPM Wushu Geografi SPBT
STEM
Kitar semula
Bahasa Cina Perniagaan Fizik Geografi Sarana Ibu Bapa Taekwando RBT Tarian Singa
Bahasa Tamil Sains Komputer Kimia Sejarah PRS & SLAD Silambam Pend Seni & Naga
Bahasa Jepun Mat Tambahan Biologi Ekonomi 3K Kadet JPJ SRT &
ABM SRT PSV Perhimpunan Koreksional Pertanian
RBT PJK Pengurusan Kelas
ASK PSK Tinta
SUKAN & RUMAH
PERMAINAN SUKAN
PENTADBIRAN GBKSM

Bola Sepak Sepak Takraw Kuning
Koperasi Bola Jaring Ping Pong Biru
Kewangan SKPMg2 PIBG Bola Keranjang Badminton Hijau
Pentadbiran Pejabat Siaraya I-Think / KBAT Bola Tampar Catur Merah
Lembaga Tata Tertib Wacana JPMS Bola Baling Petanque Ungu
PBPPP Orientasi Guru Baru Pengurusan ICT RIMUP Olahraga Permainan Elit
Pengurusan Aset Kelab Guru JPEM Hoki
Perancangan Strategik SPSK HIP
MBMMBI Kajian Tindakan LADAP 4 PAJSK

PENTADBIRAN

CARTA ORGANISASI SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG 2020


ALUMNI PENGETUA PIBGPENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN PETANG HEM KOKURIKULUM

KELAB &
UNIT
KURIKULUM BERUNIFORM PERSATUAN

Kantin KRS B Melayu ICT
GKMP GKMP GKMP GKMP APDM Pengakap B Inggeris Malaysiaku
BAHASA TEK & VOKE SAINS & MAT KEMANUSIAAN SPBT Kadet Polis B Cina Kebudayaan
Disiplin BSMM B Tamil Fotografi
KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA Pengawas Pandu Puteri B Jepun Robotik
Perniagaan
Pelancongan
Biasiswa Kadet Bomba P Islam Kompang
Kebajikan Puteri Islam
Bahasa Melayu Pertanian Sains Pendidikan Islam EMK Silat Sejarah & Usahawan
Bahasa Inggeris Prinsip Akaun Matematik Pendidikan Moral KWAPM Wushu Geografi SPBT
STEM
Kitar semula
Bahasa Cina Perniagaan Fizik Geografi Sarana Ibu Bapa Taekwando RBT Tarian Singa
Bahasa Tamil Sains Komputer Kimia Sejarah PRS & SLAD Silambam Pend Seni & Naga
Bahasa Jepun Mat Tambahan Biologi Ekonomi 3K Kadet JPJ SRT &
ABM SRT PSV Perhimpunan Koreksional Pertanian
RBT PJK Pengurusan Kelas
ASK PSK Tinta
SUKAN & RUMAH
PERMAINAN SUKAN
PENTADBIRAN GBKSM

Bola Sepak Sepak Takraw Kuning
Koperasi Bola Jaring Ping Pong Biru
Kewangan SKPMg2 PIBG Bola Keranjang Badminton Hijau
Pentadbiran Pejabat Siaraya I-Think / KBAT Bola Tampar Catur Merah
Lembaga Tata Tertib Wacana JPMS Bola Baling Petanque Ungu
PBPPP Orientasi Guru Baru Pengurusan ICT RIMUP Olahraga Permainan Elit
Pengurusan Aset Kelab Guru JPEM Hoki
Perancangan Strategik SPSK HIP
MBMMBI Kajian Tindakan LADAP 4 PAJSK

PENTADBIRAN
CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN PEJABAT SEKOLAH 2020PENGETUA

Pn Zaitun binti Ibrahim


PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PETANG
Pn Rosnee binti Abd Pn Noorlaili binti Pn Rossilawati binti Pn Maimun binti
Rahman Mahmud Ahmad Wook

GKPM GKPM GKPM GKPM
SAINS & MATEMATIK KEMANUSIAAN BAHASA TEKNIK &VOKASIONAL
Pn Anisatun Najah Pn Sarbanun binti YM Tunku Hamidah Datin Siti Mariam binti
binti Osman Ismail binti Tunku Ahmad Wan Chek

GBKSM


KETUA PEMBANTU TADBIR N26

Pn Rasidah binti MeonPEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR PEMBANTU PEMBANTU MAKMAL C19
KEWANGAN W29 N19 MAKMAL C22 Pn Hasnita binti Izham
Pn Ainul Nadiah binti Pn Rohani binti Pn Nur Rahayu binti Pn Noorazilla Abdul Wahab
Mohd Parawes Bohari Md Yusuf Pn Latifah binti Selamat
En Ku Harith Fitri bin Ku Rejmi

PEMBANTU OPERASI PEMBANTU OPERASI
N14 N11
Pn Maisyarah binti En Aiman bin

Abd Majid Baharudin

5

PENTADBIRANKALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2020


KUMPULAN B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang,
Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.

MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01. 2020 31.01. 2020 19
01.02. 2020 29.02. 2020 20
01.03. 2020 13.03. 2020 10 11

JUMLAH HARI 49
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1
14.03. 2020 22.03. 2020 9
I
23.03. 2020 31.03. 2020 7
01.04. 2020 30.04. 2020 22
01.05. 2020 22.05. 2020 11 9

JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23.05. 2020 07.06. 2020 16 2

08.06. 2020 30.06. 2020 17
01.07. 2020 24.07. 2020 18 7

JUMLAH HARI 35
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
25.07. 2020 02.08. 2020 9 1

II 03.08. 2020 31.08. 2020 19
01.09. 2020 30.09. 2020 21
01.10. 2020 31.10. 2020 21 16
01.11. 2020 20.11. 2020 13

JUMLAH HARI 74
CUTI AKHIR TAHUN 6
21.11. 2020 31.12. 2020 41

Jumlah Hari Persekolahan - 198 hari

Jumlah Hari Cuti Penggal - 75 hari6

PENTADBIRAN
HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR BAGI TAHUN 2020


Cuti Tarikh Hari
Tahun Baru 2020 01 Januari 2020 Rabu
Tahun Baru Cina 25 - 27 Januari 2020 Sabtu - Isnin
Hari Thaipusam 08 Februari 2020 Sabtu

Hari Pekerja 01 Mei 2020 Jumaat
Hari Wesak 07 Mei 2020 Khamis
Hari Keputeraan SPB YDP Agong 06 Jun 2020 Sabtu
Hari Nuzul Al-Quran 10 - 11 Mei 2020 Ahad & Isnin

Hari Raya Aidilfitri 24 - 25 Mei 2020 Ahad & Isnin
Hari Kebangsaan 31 Ogos 2020 Isnin
Hari Raya Qurban 31 Julai 2020 Jumaat
Hari Malaysia 16 September 2020 Rabu
Awal Muharram 1440H (Maal Hijrah) 20 Ogos 2020 Khamis
Deepavali 14 November 2020 Sabtu

Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W
29 Oktober 2020 Khamis
(Maulidur Rasul)
Hari Keputeraan Sultan Selangor 11 Disember 2020 Jumaat

Hari Krismas 25 Disember 2020 JumaatANALISIS CUTI PERAYAAN 2020

Cuti Jenis Cuti Tarikh

TAHUN BARU CINA Cuti yang diperuntukkan 23.01.2020 ( Khamis )
25.01.2020 (Sabtu) dan oleh KPM
26.01.2020 (Ahad) 24.01.2020 ( Jumaat )

21.05.2020 ( Khamis )

HARI RAYA AIDIL FITRI
24.05.2020 (Ahad) dan Cuti yang diperuntukkan 22.05.2020 ( Jumaat )
oleh KPM
25.05.2020 (Isnin)
23.05. 2020 – 07.06. 2020
Cuti Pertengahan Tahun

HARI DEEPAVALI Cuti yang diperuntukkan 13. 11.2020 ( Jumaat )
14.11.2020 (Sabtu) oleh KPM
16.11.2020 ( Isnin )7

PENTADBIRAN


TAKWIM PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN 2020


BIL PEPERIKSAAN /PENTAKSIRAN TARIKH
1 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
i Ujian Bertutur Bahasa Melayu 18 - 28 Ogos 2020
ii Ujian Bertutur Bahasa Inggeris 01 – 10 September 2020
iii Ujian Mendengar Bahasa Melayu 23 September 2020
iv Ujian Mendengar Bahasa Inggeris 24 September 2020
v Ujian Bertulis 05 – 14 Oktober 2020
2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
i Ujian Bertulis 19 Okt – 19 Nov 2020
3 UJIAN PENCAPAIAN BAHASA ANTARABANGSA 20 Julai 2020

DATA GURU TERLATIH 2020

BUKAN
SISWAZAH
(orang) SISWAZAH JUMLAH
JANTINA (orang) JUMLAH
Sesi Sesi Sesi Sesi Sesi Sesi
pagi petang pagi petang pagi Petang
Lelaki 10 7 - - 10 7 17

Perempuan 83 59 - - 83 59 143
JUMLAH 93 66 - - 93 66 159


DATA KAKITANGAN SOKONGAN 2020JAWATAN KATEGORI LELAKI PEREMPUAN

Ketua Pembantu Tadbir (P/O) N26 (KUP) - 1
Penolong Akauntan W29 (KUP) - 1
Pembantu Tadbir N19 - 1
(Perkhidmatan)(P/O)
Pembantu Makmal C19 1 4
Pembantu Makmal C22 (KUP) - 1

Pembantu Operasi N14 - 1

Pembantu Operasi N11 1 -
JUMLAH 2 9

JUMLAH KESELURUHAN 11 orang8

PENTADBIRAN


SENARAI NAMA GURU 2020

GURU SESI PAGI
Gred
BIL Nama Opsyen 1 Opsyen 2
Jawatan
1 Zaitun binti Ibrahim (Pengetua) DG54 Geografi PSK
2 Rosnee binti Abd Rahman (Pk Pentadbiran) DG52 Sejarah Bahasa Melayu
3 Noorlaili binti Mahmud (Pk Hem) DG52 Bahasa Melayu
4 Rossilawati binti Ahmad (Pk Kokurikulum) DG52 Biologi Kimia
5 Anisatun Najah bt Osman (GKMP Sains & Mate) DG48 Prinsip Akaun Perdagangan
6 Tunku Hamidah bt Tunku Ahmad (GKMP Bahasa) DG48 Bahasa Inggeris
7 Datin Siti Mariam binti Wan Chek (GKMP Votek) DG52 Ekonomi Prinsip Akaun
8 Sarbanun binti Ismail (GKMP Kemanusiaan) DG48 Pendidikan Jasmani
9 Abd Latif bin Udin DG52 Matematik Kimia
10 Adzna Leesa binti Azmi DG44 Fizik Matematik
11 Amizar bin Mahadi DG42 Bahasa Malaysia Geografi
12 Anisah binti Yasinan @ Jasman DG44 Prinsip Akaun Perdagangan
13 Arba'eyah binti Abdul Rahman DG44 Geografi
14 Azina binti Hamzah DG44 Teknologi Maklumat Matematik
15 Azlizan bin Alias DG44 Matematik
16 Bahador bin Kamis DG44 Sains Pertanian
17 Balbir Kaur a/p Joginder Singh DG48 Bahasa Inggeris
18 Che Nor Hamidah binti Che Soh DG44 Muzik Pendidikan Islam
19 Devaki a/p N. Karumban DG48 Sejarah Bahasa Melayu
20 Fadzilah binti Sulaiman DG48 Sejarah Bahasa Melayu
21 Faraniza binti Jamaluddin DG44 Prinsip Akaun Tekn. Maklumat
22 Fazilah binti Ahmad DG44 Bahasa Inggeris
23 Foo Chui Hong DG44 Bahasa Cina Perdagangan
24 Gan Siew Ping DG41 Ekonomi
25 Hasnah binti Hashim DG48 Ekonomi Prinsip Akaun
26 Hasrulazam bin Hasbullah DG44 Bahasa Melayu Sejarah
27 Hemaladevi a/p Mayakrishnan DG44 Prinsip Akaun Matematik
28 Herawaty binti Syaiful Gusmenta DG41 Sains Pertanian
29 Ho Shia Foon DG48 Bahasa Cina
30 Husnaningsih binti Mat Hussin DG44 Fizik Matematik
31 Jacqueline Audrey a/p T. Victor John DG44 Ekonomi Matematik
32 Jasbir Kaur a/p Bikar Singh DG52 Bahasa Inggeris Sejarah
33 Joharah binti Kunhi Mohamed DG48 Peng. Bhs Inggeris TESL
34 Kamarul Arifin bin Idris DG48 Bahasa Melayu
35 Kamariah @ Ina binti Mohamed Salleh DG48 Kimia Sains
36 Mazura binti Abdul Majid DG48 Bahasa Inggeris Pend Seni Visual
37 Maznina binti Ramli DG41 Pendidikan Moral
38 Mohamad Durrani bin Moen DG41 Bahasa Melayu Peng. Pend. Seni
39 Musa bin Bachik DG48 Pendidikan Jasmani
40 Nor Akhmar binti Monomiah DG44 Sains Pengajian Am
9

PENTADBIRAN


Gred
BIL. Nama Opsyen 1 Opsyen 2
Jawatan
41 Nor Azmira binti Dollah DG41 Bahasa Melayu
42 Noor Azlinda Asyikin binti Samad DG44 Bahasa Inggeris Tekn. Maklumat
43 Noor Farizan binti Dzulkifli DG41 KH-E Rumahtangga
44 Noor Shuhaidda binti Sa'aid DG44 Matematik
45 Noor Wanah binti Abdul Aziz DG44 Matematik Kimia
46 Nor Afizan binti Badaruddin DG48 Bahasa Melayu Perdagangan
47 Nor Azaheen binti Abdul Hamid DG48 Biologi Sains
48 Nor Emiliya binti Darusan DG48 KH-Sains Pertanian
49 Nordiana binti Ibrahim DG44 Bahasa Melayu
50 Norfadlina binti Teriman DG41 Geografi
51 Norhazimah binti Ismaib @ Mat Ismail DG44 Fizik Matematik
52 Norhidayati binti Jalil DG44 Perakaunan Perdagangan
53 Noryati binti Luso DG48 Pend Seni Visual
54 Nurul Akmar binti Ab. Kadir DG44 Sains Biologi
55 Ooi Hooi Boey DG48 Bahasa Cina Matematik
56 Prema Devi a/p M. Rasathurai DG48 Bahasa Melayu
57 Rahayu binti Ibrahim DG44 Bahasa Melayu
58 Rashihah binti Ahmad Rashidi DG48 Bahasa Inggeris
59 Roslina binti Ab. Ghani DG41 Komunikasi Sejarah
60 Roslina binti Yunus DG48 Perdagangan Prinsip Akaun
61 Rosliza binti Abd Rahman DG52 Pendidikan Islam
62 Shaida binti Mat Yusuf DG44 Kimia Biologi
63 Sharar bin Mad Jisin DG48 Bahasa Melayu
64 Siti Azwaniza binti Md Tin DG44 Geografi Sejarah
65 Siti Noridawati binti Othman DG44 Fizik Matematik
66 Siti Aisyah binti Mamat DG41 Pendidikan Moral Bahasa Melayu
67 Sobhana a/p Sankaran DG52 Bahasa Inggeris
68 Sri Dianey binti Amzah DG44 Pend Seni Visual
69 Subbulakshimi a/p Subbiah DG52 Sejarah Bahasa Melayu
70 Sumita Banu a/p K. Gopalan DG44 Bahasa Inggeris Muzik
71 Suraya Hanei binti Yailani @ Jailani DG44 Matematik Kimia
72 Suziana binti Sulaiman DG48 KH-Sains Pertanian
73 Tai Yoke Ling DG44 Ekonomi Sejarah
74 Usha a/p Subramaniam DG41 Bahasa Tamil
75 Vani a/p Ramasamy DG44 PJK
76 Vijaya Letchumi a/p Nadarajan DG44 Bahasa Inggeris
77 Wan Harniyanty binti Wan Ahmad DG44 Matematik Fizik
78 Wan Norliza binti Wan Samad DG48 Geografi Sejarah
79 Wasitah binti Darus DG48 Sejarah
80 Wun Sau Lin DG48 Bahasa Cina Sains
81 Yusnita binti Maselan DG44 Sains Pertanian Perdagangan
82 Yuszana binti Yunos DG44 Reka Cipta Tekn. Maklumat
83 Zaiton binti Haron DG48 Pendidikan Islam Bahasa Arab
84 Zaizo binti Abd Kadir DG48 Sains

10

PENTADBIRAN


Gred
Bil Nama Opsyen 1 Opsyen 2
Jawatan
85 Zalina binti Nasir DG52 Bahasa Melayu
86 Zeti Akhtar binti Abdul Rahman DG48 Matematik Biologi
87 Zulaikha binti Yahaya @ Kamaluddin DG44 Biologi
88 Zulfa binti Othman DG44 Ekonomi Asas Peng. Maklumat
89 Zuriati binti Ali DG44 Biologi Kimia
90 Zuziani binti Md. Salleh DG48 Sains Bahasa Melayu
Guru UBK (GBKSM) Gred
91 Alina binti Abdullah DG44 Bimbingan & Kaunseling
92 Khairul Azwa bin Ismail DG41 Bimbingan & Kaunseling
93 Zuraida binti Abd Rahman DG44 Bimbingan & Kaunseling


Cuti Belajar / Dipinjamkan Ke PPDHL / Cuti Gred
Bil Opsyen 1 Opsyen 2
Tanpa Gaji / Cuti Sakit Jawatan
Rosni binti Adnan @ Andan
1 DG44 Bahasa Melayu
(Dipinjamkan Ke PPD)
Nor Aishah binti Mat Rohim KH-Ekonomi
2 DG41
(Cuti Menjaga Anak) Rumahtangga
3 Haliza binti Zulkefly (Cuti Menjaga Anak) DG44 Prinsip Akaun Bahasa Inggeris11

PENTADBIRAN


SENARAI NAMA GURU 2020
GURU SESI PETANG

Gred
Bil. Nama Opsyen 1 Opsyen 2
Jawatan
1 Maimun bt Wook (Penolong Kanan Petang) DG52 Pendidikan Islam Bahasa Arab
2 Rosianah binti Misni (Pembantu PK Petang) DG52 Pengajian Am Ting6 Bahasa Inggeris
3 Ahnimaroah binti Mohd Noor DG44 Bahasa Melayu
4 Amilia binti Zakariah DG44 Fizik Matematik
5 Azura binti Ariffin DG48 Bahasa Inggeris Pendidikan Jasmani
6 Chia Poi Kiah DG44 Kimia Matematik
7 Chin Soo Lee DG48 Ekonomi Bahasa Cina
8 Chong Wai Yee DG44 Sains
9 Chew Hiew Kuang DG48 Bahasa Inggeris
10 Farahana binti Musa DG44 Biologi Kimia
11 Hasrul Izam bin Mohd DG44 Prinsip Akaun Matematik
12 Idawati binti Ab Wahab DG44 Matematik
13 Juhaida binti Auni DG44 Bahasa Jepun
14 Juniadah @ Junaidah binti Mohd Saleh DG44 Sains Pengajian Am
15 Lim Lai Choon DG48 Bahasa Inggeris
16 Low Mei Foong DG42 Bahasa Jepun
17 Malar Vily a/p Thangarajoo DG44 KH-Sains Pertanian Hortikultur Lanskap
18 Ma Sharipah binti Yusof DG44 Sains Pertanian Kemahiran Hidup
19 Mohd Hafiz bin Sahid DG44 Matematik Pendidikan Islam
20 Mohd Zainuddin bin Che Husain DG44 Sains Matematik
21 Muhd Nizam bin Mohd Yusoff DG48 Pend Seni Visual
22 Mursyida binti Mohammad DG44 Prinsip Akaun Matematik
23 Naurah binti Stanley Flynn @ Mohamed Sani DG41 Kemahiran Hidup
24 Noor Hasnidah binti Abdul Halim DG44 Sains Pertanian Eko Rumahtangga
25 Noorhayati binti Yahaya DG44 Pendidikan Islam
26 Nor Ayu Syuhada binti Mat Salleh DG44 Matematik Kimia
27 Nordiana binti Nor Aini DG41 Sains Pertanian
28 Nor Asiah binti Yusuf DG41 Sains Pertanian
29 Nor Azian binti Rosli DG44 Biologi Sains Komputer
30 Nor Baizura binti Samsudin DG44 KH-Kem. Teknikal
31 Nor Shamiza binti Abdul Hamid DG41 Sains Pertanian
32 Norhashidah binti Muhamad Yusof DG41 KH-Kem.Teknikal
33 Noraidawati binti Abd Razak DG44 Pend Seni Visual Geografi
34 Norlida binti Husin DG52 Geografi Sejarah
35 Norshafinaz binti Dit DG41 Geografi
36 Nur Asdiyana binti Abdul Rahman DG42 KH-Kem.Teknikal
37 Nur Farahiyah binti Abd Wahab DG41 Matematik
38 Nur Hafiza binti Harun DG44 Pendidikan Jasmani
39 Nur Hasyuzuraini binti Mohd Yusop DG44 Perakaunan Perdagangan
40 Nur Shuhada binti Ibrahim DG41 Bahasa Melayu Sejarah
41 Nurhafidah binti Tomijan DG44 Matematik Tekn. Maklumat
42 Nurul Ain binti Manut DG41 Perdagangan12

PENTADBIRAN


Bil. Nama Gred Opsyen 1 Opsyen 2
Jawatan
43 Nurul Huda binti Che Khalid DG44 Tekn. Maklumat Biologi
44 Nurul Hanani binti Ismail DG44 Tekn. Maklumat Perakaunan
45 Nurul Zahidah binti Abdul Hamid DG41 KH-Kem. Teknikal
46 Regita a/p Chandrasegaran DG44 Bahasa Inggeris
47 Rohaida binti Othman DG48 Perdagangan Perniagaan
48 Salita Hashma binti Hashim Muzbidi DG44 Kimia Sains
49 Sazlan bin Kamis DG44 Kimia Reka Cipta
50 Senkamala Selvi a/p Kandasamy DG48 Bahasa Inggeris PJK
51 Siti Aisah binti Sulaiman DG41 Matematik Kimia
52 Siti Izawati binti Ibrahim DG44 Biologi Kimia
53 Siti Mastura binti Jaafar @ Safar DG44 Matematik Ekonomi
54 Siti Salwani binti Ab Rahman DG44 Biologi Kimia
55 Siti Solehah binti Ahmad DG41 KH-Sains Pertanian
56 Suraya binti Mamad @ Mahmud DG44 Sains
57 Suhailah binti Badri DG44 KH-Sains Pertanian
58 Theh Chu Sin DG48 Sastera Melayu Muzik
59 Ting Chui Sin DG44 Bahasa Inggeris Muzik
60 Wan Norfazirah binti Abd Hamid DG44 Biologi Kimia
61 Yan Seow Leng DG44 Bahasa Cina
62 Zaili bin Mohamad DG48 Sejarah Bahasa Melayu
63 Zainab binti Zakaria DG41 Kemahiran Hidup
Guru UBK (GBKSM) Gred
64 Nur Syafiqah binti Shahrudin DG41 Bimbingan & Kaunseling
65 Rosmawati binti Mohd Noor DG44 Bimbingan & Kaunseling
66 Siti Fairus binti Abdullah Bokhari DG41 Bimbingan & Kaunseling
SENARAI KAKITANGAN SOKONGAN


Bil. Nama Jawatan Gred Jawatan
1 Rasidah binti Meon Ketua Pembantu Tadbir N26 (KUP)
2 Ainul Nadiah binti Mohd Parawes Pembantu Akauntan W29 (KUP)
3 Rohani binti Bohari Pembantu Tadbir N19
4 Maisyarah binti Abd Majid Pembantu Operasi N14

5 Aiman bin Baharudin Pembantu Operasi N11
6 Nur Rahayu binti Md Yusof Pembantu Makmal C22 (KUP)
7 Hasnita binti Izaham Pembantu Makmal C19
8 Ku Harith Fitri bin Ku Rejmi Pembantu Makmal C19
9 Noorazilla binti Abdul Wahab Pembantu Makmal C19
10 Latifah binti Selamat Pembantu Makmal C1913

PENTADBIRAN


SENARAI NAMA GURU TINGKATAN DAN GURU PEMBANTU 2020


BIL. TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU
1 Peralihan A Malar Vily a/p Thangarajoo Guru A
2 Peralihan B Regita a/p Chandrasegaran Chong Wai Yee


BIL. TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU
1 1 Amanah Nor Farahiyah binti Abd Wahab Theh Chu Sin (Penyelaras Ting 1)
2 1 Bestari Chia Poi Kiah Ahni Maroah binti Mohd Noor
3 1 Cekal Suraya binti Mamad Theh Chu Sin (Penyelaras Ting 1)
4 1 Dedikasi Nur Asdiyana binti Abdul Rahman Nurul Ain binti Manut
5 1 Ehsan Noraidawati binti Abd Razak Siti Izawati binti Ibrahim
6 1 Fitrah Norshafinaz binti Dit Low Mei Fong
7 1 Gigih Amilia binti Zakariah Noor Hasnidah binti Abdul Halim
8 1 Harmoni Nor Asiah binti Yusuf Nurhafidah binti Tomijan
9 1 Ikhlas Naurah binti Mohd Sani Flynn Sazlan bin Kamis
10 1 Jujur Idawati binti Abdul Wahab Nur Hafiza binti Harun
11 1 Kreatif Nor Baizura binti Samsudin Mohd Hafiz bin Sahid
12 1 Luhur Suhailah binti Badri Mursyida binti Mohammad
13 1 Murni Senkamala Selvi a/p Kandasamy Rosmawati binti Mohd Noor
14 1 Nurani Nor Azian binti Rosli Siti Fairuz binti Abdullah
15 1 Pintar Wan Norfazirah binti Abd Hamid Nordiana binti Noor Aini
16 1 Rajin Siti Aisah binti Sulaiman Salita Hashma binti Hashim Muzbidi

BIL. TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU
1 2 Amanah Nurul Zahida binti Abd Hamid Noorhayati binti Yahaya
Junaidah binti Mohd Saleh
2 2 Bestari Nur Hasyuzuraini binti Mohd Yusop
(Penyelaras Ting 2)
3 2 Cekal Nor Shamiza binti Abdul Hamid Siti Mastura binti Jaafar
Junaidah binti Mohd Saleh
4 2 Dedikasi Ma Sharipah binti Yusof
(Penyelaras Ting 2)
5 2 Ehsan Ting Chui Sin Hasrul Izam bin Mohd
6 2 Fitrah Lim Lai Choon Rohaida binti Othman
7 2 Gigih Azura binti Ariffin Mohd Zainuddin bin Che Husain
8 2 Harmoni Yan Seow Leng Siti Salwani binti Abd Rahman
9 2 Ikhlas Nor Ayu Syuhada binti Mat Salleh Nur Syafiqah binti Shahrudin
10 2 Jujur Farahana binti Musa Zaili bin Mohamad
11 2 Kreatif Norlida binti Husin Norhashidah binti Muhamad Yusof
12 2 Luhur Nurul Hanani binti Ismail Chew Hiew Kuang
13 2 Murni Siti Soleha binti Ahmad Nurul Huda binti Che Khalid
14 2 Nurani Nur Shuhada binti Ibrahim Muhd Nizam bin Mohd Yusoff
15 2 Pintar Zainab binti Zakaria Juhaida binti Auni
16 2 Rajin Chin Soo Lee Guru B
14

PENTADBIRAN


BIL. TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU
1 3 Amanah Fazilah binti Ahmad Che Nor Hamidah binti Che Soh
2 3 Bestari Arba’eyah binti Abdul Rahman Roslina binti Ab Ghani

3 3 Cekal Rahayu binti Ibrahim Herawaty binti Syaiful Gusmenta
4 3 Dedikasi Ho Shia Foon Bahador bin Kamis
5 3 Ehsan Wun Sau Lin Noryati binti Luso
6 3 Fitrah Foo Chui Hong Alina binti Abdullah
7 3 Gigih Usha a/p Subramaniam Wasitah binti Darus
8 3 Harmoni Noor Shuhaidda binti Sa’aid Vani a/p Ramasamy

9 3 Ikhlas Prema Devi a/p M. Rasathurai Amizar bin Mahadi
10 3 Jujur Suziana binti Sulaiman Mazura binti Abdul Majid
11 3 Kreatif Vijaya Letchumi a/p Nadarajan Norhidayati binti Jalil
12 3 Luhur Norfadlina binti Teriman Hasrulazam bin Hasbullah
13 3 Murni Tai Yoke Ling Mohamad Durrani bin Moen

14 Seri Melor 3 Wan Norliza binti Wan Samad Yuszana binti Yunos
Seri
15 Norhazimah binti Ismaib @ Mat Ismail Rosliza binti Abd Rahman
Cempaka 3


BIL. TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU
1 4 Amanah Kamariah @ Ina binti Mohamed Salleh Ooi Hooi Boey
2 4 Bestari Azlizan bin Alias Musa bin Bachik
3 4 Cekal Zuriati binti Ali Fadzilah binti Sulaiman
4 4 Dedikasi Balbir Kaur a/p Joginder Singh Suraya Hanei binti Yailani @ Jailani
5 4 Ehsan Guru X Zuraida binti Abd Rahman

6 4 Fitrah Hasnah binti Hashim Faraniza binti Jamaluddin
7 4 Gigih Zulaikha binti Yahaya @ Kamaluddin Siti Aisyah binti Mamat
8 4 Harmoni Siti Noridawati binti Othman Zulfa binti Othman
9 4 Ikhlas Nor Afizan binti Badaruddin Hemaladevi a/p Mayakrishnan

10 4 Jujur Noor Wanah binti Abdul Aziz Anisah binti Yasinan @ Jasman
11 4 Kreatif Sharar bin Mad Jisin Gan Siew Ping
12 4 Luhur Yusnita binti Maselan Nor Akhmar binti Monomiah
13 4 Murni Abd Latif bin Udin Guru P
14 4 Nurani Nurul Akmar binti Ab Kadir Guru Q
15 4 Pintar Nor Emiliya binti Darusan Guru R
15

PENTADBIRAN


BIL. TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU
1 5 Amanah Shaida binti Mat Yusuf Jasbir Kaur a/p Bikar Singh
2 5 Bestari Maznina binti Ramli Siti Azwaniza binti Md Tin

3 5 Cekal Sri Dianey binti Amzah Zalina binti Nasir
4 5 Dedikasi Joharah binti Kunhi Mohamed Rashihah binti Ahmad Rashidi
5 5 Ehsan Devaki a/p N. Karumban Zuziani binti Md Salleh
6 5 Fitrah Jacqueline Audrey a/p T Victor John Azina binti Hamzah
7 5 Gigih Subbulakshimi a/p Subbiah Wan Harniyanty binti Wan Ahmad
8 5 Harmoni Zaiton binti Haron Khairul Azwa bin Ismail

9 5 Ikhlas Roslina binti Yunus Sumita Banu a/p K. Gopalan
10 5 Jujur Zaizo binti Abd Kadir Husnaningsih binti Mat Hussin
11 5 Kreatif Kamarul Arifin bin Idris Guru S
12 5 Luhur Guru Y Guru T
13 5 Murni Noor Azlinda Asyikin binti Samad Nordiana binti Ibrahim

14 5 Nurani Nor Azmira binti Dollah Zeti Akhtar binti Abdul Rahman
15 5 Pintar Adzna Leesa binti Azmi Nor Azaheen binti Hj Abdul Hamid


SENARAI NAMA PENYELARAS TINGKATAN


TINGKATAN NAMA PENYELARAS TINGKATAN
PERALIHAN Pn Theh Chu Sin
1 Pn Nurul Ain binti Manut

Pn Juniadah@Junaidah binti Mohd Salleh
2
Pn Norhashidah binti Muhamad Yusof
3 Pn Che Nor Hamidah binti Che Soh
KRK Pn Usha a/p Subramaniam

Pn Fadzilah binti Sulaiman
4
Pn Rashihah binti Ahmad Rashidi

Pn Jasbir Kaur a/p Bikar Singh
5
Pn Nordiana binti Ibrahim


16

PENTADBIRAN


PAKEJ MATA PELAJARAN 2020

PILIHAN BAGI MATAPELAJARAN KSSM TINGKATAN 1
BIL TINGKATAN 1 KH
1 Amanah ASK
2 Bestari ASK

3 Cekal ASK
4 Dedikasi RBT
5 Ehsan RBT
6 Fitrah RBT
7 Gigih RBT

8 Harmoni RBT
9 Ikhlas RBT
10 Jujur RBT
11 Kreatif RBT
12 Luhur RBT
13 Murni RBT

14 Nurani RBT
15 Pintar RBT
16 Rajin RBT


PILIHAN BAGI MATAPELAJARAN KSSM TINGKATAN 2 DAN 3

BIL TINGKATAN 2 KH BIL TINGKATAN 3 KH
1 Amanah ASK 1 Sri Cempaka ASK

2 Bestari ASK 2 Sri Melor ASK
3 Cekal ASK 3 Amanah ASK
4 Dedikasi RBT 4 Bestari RBT
5 Ehsan RBT 5 Cekal RBT
6 Fitrah RBT 6 Dedikasi RBT

7 Gigih RBT 7 Ehsan RBT
8 Harmoni RBT 8 Fitrah RBT
9 Ikhlas RBT 9 Gigih RBT
10 Jujur RBT 10 Harmoni RBT
11 Kreatif RBT 11 Ikhlas RBT
12 Luhur RBT 12 Jujur RBT

13 Murni RBT 13 Kreatif RBT
14 Nurani RBT 14 Luhur RBT
15 Pintar RBT 15 Murni RBT
16 Rajin RBT

17

PENTADBIRAN


PAKEJ MATAPELAJARAN TINGKATAN 4

KELAS KOMBINASI MATA PELAJARN
4 Amanah Teras + Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Tasawwur Islam
4 Bestari Teras + Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Tasawwur Islam
4 Cekal Teras + Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Tasawwur Islam
4 Dedikasi Teras + Pendidikan Seni Visual

4 Ehsan Teras + Pendidikan Seni Visual + Perniagaan
4 Fitrah Teras + Pendidikan Seni Visual + Perniagaan
4 Gigih Teras + Pendidikan Seni Visual + Perniagaan
4 Harmoni Teras + Sains Komputer / Sains Rumahtangga, Ekonomi + Perniagaan
4 Ikhlas Teras + Sains Komputer / Sains Rumahtangga, Ekonomi + Prinsip Akaun

4 Jujur Teras + Sains Komputer + Ekonomi + Prinsip Akaun
4 Kreatif Teras + Ekonomi + Prinsip Akaun + Matematik Tambahan
4 Luhur Teras + Ekonomi + Prinsip Akaun + Matematik Tambahan
4 Murni Teras + Sains Komputer + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan
4 Nurani Teras + Biologi + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan + Pertanian
4 Pintar Teras + Biologi + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan + Pertanian


PAKEJ MATAPELAJARAN TINGKATAN 5

KELAS KOMBINASI MATA PELAJARN
5 Amanah Teras
5 Bestari Teras
5 Cekal Teras + Pendidikan Seni Visual
5 Dedikasi Teras + Pendidikan Seni Visual

5 Ehsan Teras + Pendidikan Seni Visual/Sains Rumahtangga
5 Fitrah Teras + Pendidikan Seni Visual/Sains Rumahtangga + Perniagaan
5 Gigih Teras + Ekonomi + Perniagaan
5 Harmoni Teras + Ekonomi + Perniagaan

5 Ikhlas Teras + Ekonomi + Prinsip Akaun+ Perniagaan
5 Jujur Teras + Ekonomi + Prinsip Akaun + Matematik Tambahan
5 Kreatif Teras + Ekonomi + Prinsip Akaun + Matematik Tambahan
5 Luhur Teras + Sains Komputer + Prinsip Akaun + Matematik Tambahan
5 Murni Teras + Sains Komputer + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan
5 Nurani Teras + Biologi + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan + Pertanian

5 Pintar Teras + Biologi + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan + Pertanian

18

PENTADBIRAN


JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

SESI PAGI
NOMBOR MINGGU TARIKH BERTUGAS
KUMPULAN NAMA GURU BERTUGAS
1. Hasrul Azam Bin Hasbullah (pada minggu 1
sahaja)
2. Abd Latif bin Udin 1 02 Jan – 03 Jan
3. Subbulakshimi a/p Subbiah 14 06 Apr -10 Apr
1 4. Azlizan bin Alias 27 20 Jul – 24 Jul
5. Roslina binti Abd Ghani 40 26 Okt – 30 Okt
6. Rosliza binti Abd Rahman
7. Arba`eyah binti Abdul Rahman

1. Hemaladevi A/P Mayakrishnan
2. Zulaikha binti Yahaya@Kamaluddin 2 06 Jan – 10 Jan
3. Siti Noridawati binti Othman 15 13 April – 17 April
2 4. Prema Devi a/p Rasathurai 28 03 Ogos – 07 Ogos

5. Wun Sau Lin 41 02 Nov – 6 Nov
6. Guru X

1. Jasbir Kaur a/p Bikar Singh
2. Amizar bin Mahadi 3 13 Jan – 17 Jan
3. Gan Siew Ping 16 20 April – 24 April
3 4. Siti Aisyah binti Mamat 29 10 Ogos – 14 Ogos

5. Suraya Hanei binti Yailani 42 09 Nov – 13 Nov
6. Jacqualine Audrey a/p T. Victor John

1. Hasnah binti Hashim
2. Anisah binti Yasinan
3. Joharah binti V. Kunhi Mohamed 4 20 Jan – 24 Jan
27 April – 01 Mei
4 4. Sobhana a/p Sankaran 17 17 Ogos – 21 Ogos
30
5. Shaida binti Mat Yusuf
43 16 ov – 20 Nov
6. Noor Farizan binti Dzulkifli

1. Zuziani binti Md Salleh
2. Sumita Banu a/p K Gopalan 5 27 Jan - 31 Jan
3. Kamariah@ Ina binti Mohd Salleh 18 04 Mei – 8 Mei
5 4. Husnaningsih binti Mat. Hussin 31 24 Ogos -28 Ogos

5. Yusnita binti Maselan
6. Noor Wanah binti Abdul Aziz

1. Devaki a/p N. Karumban
2. Kamarul Ariffin bin Idris 6 03 Feb – 07 Feb
3. Wan Harniyanty binti Wan Ahmad 19 11 Mei – 15 Mei
6 4. Sri Dianey binti Amzah 32 31 Ogos – 4 Sept
5. Zalina binti Nasir
6. Ooi Hooi Boey

1. Faraniza binti Jamaluddin 7 10 Feb – 14 Feb
2. Bahador bin Kamis
3. Mazura binti Abdul Majid 20 18 Mei – 22 Mei
7 33 07 Sept – 11 Sept
4. Ho Shia Foon
5. Suziana binti Sulaiman

6. Wan Norliza binti Wan Samad
19

PENTADBIRAN


1. Fadzilah binti Sulaiman
2. Nor Akhmar binti Monomiah 8 17 Feb – 21 Feb
3. Norfadlina binti Teriman 21 08 Jun – 12 Jun
8 4. Nor Afizan binti Badaruddin 34 14 Sept – 18 Sept
5. Tai Yoke Ling
6. Maznina binti Ramli

1. Foo Chui Hong
2. Wasitah binti Darus 9 24 Feb –28 Feb
3. Noor Azlinda Asyikin binti Samad 22 15 Jun – 19 Jun
9 4. Nor Azmira binti Dollah 35 21 Sep – 25 Sept
5. Yuszana binti Yunos
6. Azina binti Hamzah

1. Fazilah binti Ahmad
2. Zulfa binti Othman 10 02 Mac – 06 Mac
3. Siti Azwaniza binti Md Tin 23 22 Jun – 26 Jun
10 4. Roslina binti Yunus 36 28 Sept – 02 Okt
5. Zuriati binti Ali
6. Noryati binti Luso

1. Nor Emiliya binti Darusan
2. Mohamad Durrani bin Moen 11 09 Mac – 13 Mac
3. Noor Shuhaidda binti Sa`aid 24 29 Jun – 03 Jul
11 4. Usha a/p Subramaniam 37 05 Okt – 09 Okt
5. Musa bin Bachik
6. Vani a/p Ramasamy

1. Nordiana binti Ibrahim
2. Sharar binti Mad Jisin 12 23 Mac -27 Mac
3. Rahayu binti Ibrahim 25 06 Jul – 10 Jul
12 4. Nurul Akmar binti Ab Kadir 38 12 Okt – 16 Okt
5. Che Nor Hamidah binti Che Soh
6. Vijaya Letchumi a/p Nadarajan

1. Norhazimah binti Mat Ismail
2. Zaiton binti Haron 13 30 Mac – 03 April
3. Zeti Akhtar binti Abd Rahman 26 13 Jul – 17 Jul
13 4. Adzna Leesa binti Azmi 39 19 Okt – 23 Okt
5. Rashihah binti Ahmad Rashidi
6. Zaizo binti Abd Kadir
20

PENTADBIRAN


JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

SESI PETANG

NOMBOR NAMA GURU MINGGU TARIKH BERTUGAS
KUMPULAN BERTUGAS
1. Mohd Hafiz bin Sahid (pada minggu 1
sahaja)
2. Ahnimaroah binti Mohd Noor 1 02 Jan – 3 Jan
1 3. Nur Asdiyana binti Abdul Rahman 15 13 April – 17 April
4. Juhaidah binti Auni 29 10 Ogos - 14 Ogos
43 16 Nov – 20 Nov
5. Ma Sharipah binti Yusof

1. Salita Hashma binti Hashim Muzbidi
2. Nor Ayu Syuhada binti Mat Salleh
3. Senkamala Selvi a/p Kandasamy 2 6 Jan – 10 Jan
2 16 20 April – 24 Mei
4. Norlida binti Husin
5. Nur Hafiza binti Harun 30 17 Ogos - 21 Ogos

1. Sazlan bin Kamis
2. Azura binti Ariffin
3. Nor Baizura binti Samsudin 3 13 Jan - 17 Jan
3 17 27 April – 01 Mei
4. Siti Izawati binti Ibrahim
5. Lim Lai Choon 31 24 Ogos –28 Ogos

1. Muhd Nizam bin Mohd Yusoff
2. Chia Poi Kiah
3. Noor Hasnidah binti Abdul Halim 4 20 Jan – 24 Jan
4 18 04 Mei – 08 Mei
4. Mursyida binti Mohammad
5. Norazian binti Rosli 32 31 Ogos – 04 Sept

1. Chin Soo Lee
2. Chong Wai Yee 5 27 Jan - 31 Jan
5 3. Rohaida binti Othman 19 11 Mei – 15 Mei
4. Noraidawati binti Ab Razak 33 07 Sept –11 Sept

1. Theh Chu Sin
2. Siti Solehah binti Ahmad 6 03 Feb – 07 Feb
6 3. Chew Hiew Kuang 20 18 Mei – 22 Mei
4. Nor Asiah binti Yusuf 34 14 Sept –18 Sept

1. Siti Salwani binti Ab. Rahman
2. Norfarahiyah binti Abd Wahab
3. Nurul Hanani binti Ismail 7 10 Feb – 14 Feb
7 21 08 Jun – 12 Jun
4. Suraya binti Mamad@Mahmud 35 21 Sept – 25 Sept
5. Nur Nurul Ain binti Manut


1. Farahana binti Musa
2. Norshafinaz binti Dit 8 17 Feb – 21 Feb
8 3. Suhailah binti Badri 22 15 Jun –19 Jun
4. Low Mei Foong 36 28 Sept –02 Okt


21

PENTADBIRAN


1. Hasrul Izam bin Mohd
2. Regita a/p Chandrasegaran 9 24 Feb – 28 Feb
9 3. Nordiana binti Nor Aini 23 22 Jun – 26 Jun
4. Guru Y 37 05 Okt – 09 Okt

1. Nurul Zahidah binti Abdul Hamid
2. Siti Aisyah binti Sulaiman 10 02 Mac – 06 Mac
10 3. Ting Chui Sin 24 29 Jun – 03 Julai
4. Yan Seow Leng 38 12 Okt – 15 Okt

1. Idawati binti Ab Wahab
2. Nur Hasyuzuraini binti Mohd Yusop 11 09 Mac – 13 Mac
11 3. Naurah binti Stanley Flynn 25 06 Julai – 10 Julai
4. Nor Shamiza binti Abdul Hamid 39 19 Okt – 23 Okt

1. Juniadah binti Mohd Salleh
2. Nur Shuhada binti Ibrahim
3. Noor Hayati binti Yahaya 12 23 Mac – 27 Mac
12 26 13 Julai – 17 Julai
4. Norhashidah binti Muhamad Yusof
5. Wan Norfazirah binti Abd Hamid 40 26 Okt – 30 Okt

1. Amilia binti Zakariah
2. Nurhafidah binti Tomijan 13 30 Mac – 03 April
13 3. Zaili bin Mohamad 27 20 Julai – 24 Julai
4. Zainab binti Zakaria 41 02 Nov – 06 Nov

1. Malar Vily a/p Thangarajoo
2. Mohd Zainuddin bin Che Husain 14 06 April – 10 April
14 3. Nurul Huda binti Che Khalid 28 03 Ogos - 07 Ogos
4. Siti Mastura binti Jaafar@Safar 42 09 Nov – 13 Nov

22

PENTADBIRAN


SENARAI TUGAS GURU 2020

A. PENTADBIRAN

1. JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)

2. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Rasidah binti Meon
Penolong Setiausaha : Pn Ainul Nadiah binti Parawes
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: Pn Zuraida binti Abdul Rahman (GBKSM)
: Pn Zulfa binti Othman (Guru Media)
: Semua Ketua Panitia
: En Abdul Latif bin Udin (Pegawai Pemeriksa Aset)
: Pn Amilia binti Zakariah (Pegawai Pemeriksa Aset)
Juru Audit Sekolah : Pn Anisatun Najah binti Osman


3. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Rasidah binti Meon
Penolong Setiausaha : Pn Rohani binti Bohari
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
Semua Staf Pejabat
Semua Staf Pembantu Makmal
Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling

4. LEMBAGA TATA TERTIB SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP

23

PENTADBIRAN


5. JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP) / LNPT / HRMIS / APC

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Rosnee binti Abd Rahman
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: Pn Rasidah binti Meon (Ketua Pembantu Tadbir)
Urusetia : Pn Rohani binti Bohari (Pembantu Tadbir)6. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Pegawai Aset : Pn Maimun binti Wook
Pegawai Pemeriksa Aset : Pn Amilia binti Zakariah
: En Abd Latip bin Udin
Lembaga Pemeriksa Pelupusan : En Kamarul Arifin bin Idris
: Pn Rohani binti Bohari
Pemverifikasi Stor dan Bilik Khas: Pn Ainul Nadiah binti Parawes
: Pn Nur Rahayu binti Md Yusof
Aset ICT : Guru X
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: Semua Ketua Panitia
: Penyelaras Bilik Khas
: Pembantu Makmal


7. JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Guru Data : Pn Azina binti Hamzah
24

PENTADBIRAN


AJK JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

PERKARA AJK SESI PAGI AJK SESI PETANG
EMIS Pn Azina binti Hamzah
e-OPERASI Pn Rosnee binti Abd Rahman / Pn Azina binti Hamzah
APDM 1 Pn Yuszana binti Yunus Pn Nurhafidah binti Tomijan
SSDM Pn Gan Siew Ping Pn Yan Seow Leng
i-NILAM Pn Zulfa binti Othman Pn Mursyida binti Mohammad
e-MATEKS Pn Siti Azwaniza binti Md Tin Pn Siti Salwani binti Abd Rahman
PAJSK/Data Koko Pn Fazilah binti Ahmad En Hasrul Izam bin Mohd
SEGAK Pn Vani a/p Ramasamy Pn Nur Hafiza binti Harun
Data Bantuan Murid Pn Noor Azlinda Asyikin bt Abd Samad Pn Theh Chu Sin
SSO Guru X
email 1GovUC Pn Rasidah binti Meon
HRMIS Pn Rohani binti Bohari
SisMakan Pn Norazmira binti Dollah
SPKS Pn Nordiana binti Ibrahim
Psikometrik Pn Alina binti Abdullah


8. JAWATANKUASA ICT SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Guru X
Ahli Jawatankuasa : Pn Siti Solehah binti Ahmad
: Semua Guru ICT

Video Korporat : Mohamad Durrani bin Moen
: Semua Penyelaras/ Setiausaha Program

Google Classroom : En Hasrul Izam bin Mohd
: Pn Yuszana binti Yunus
9. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN (SKPMg2)
Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Fadzilah binti Sulaiman
Ahli Jawatankuasa : Pn Yuszana binti Yunus (Guru ICT)
: Pn Azina binti Hamzah

25

PENTADBIRAN


10. JAWATANKUASA SIARAYA

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : En Khairul Azwa bin Ismail
Penolong Setiausaha : En Mohd Zainuddin bin Che Husain
Ahli Jawatankuasa : En Mohamad Durrani bin Moen
: En Azlizan bin Alias
: En Hasrul Izam bin Mohd11. JAWATANKUASA MESYUARAT GURU/ WACANA / DIALOG PRESTASI

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Ahli Jawatankuasa : SU Kurikulum
: SU HEM
: SU Kokurikulum
: Guru Bertugas Mingguan (Wacana)12. JAWATANKUASA ORIENTASI GURU BARU

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: Ketua Panitia (Mengikut subjek)


13. JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF SOKONGAN

Penasihat : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Pengerusi :
Naib Pengerusi :
Setiausaha :
Naib Setiausaha :
Bendahari :
Naib Bendahari :
Ahli Jawatankuasa :
:
:
:

26

PENTADBIRAN


14. JAWATANKUASA PIBG

Penasihat : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Yang Di Pertua : En Selveratinam a/l A. Manickam
Naib Yang Di Pertua :
Setiausaha : Cik Ahnimaroah binti Mohd Nor
Bendahari : Pn Hemaladevi a/p Mayakrishnan
Ahli Jawatankuasa (Ibu bapa) :
:
:
:
Ahli Jawatankuasa (Guru) : Pn Sri Dianey binti Amzah
Pn Zulaikha binti Yahaya@Kamaluddin
Pn Azura binti Ariffin
Pn Rohaida binti Othman
Pn Chia Poi Kiah
Juruaudit :

15. JAWATANKUASA I-THINK / KBAT


Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua) (Kepimpinan)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran) (PdPc)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM) (Murid)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang) (PdPc)
Setiausaha : Pn Noor Azlinda Asyikin binti Samad
Penolong Setiausaha : Pn Ting Chui Sin
Ahli Jawatankuasa : Pn Fadzillah binti Sulaiman
: Nor Asiah binti Yusuf
: Cik Nurul Akmar binti Abdul Kadir


16. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Rosianah binti Misni
Penolong Setiausaha : Pn Nor Azian binti Rosli
Unit Kurikulum : Pn Rosnee binti Abd Rahman
: Pn Nor Azaheen binti Abdul Hamid
Unit HEM : Pn Noorlaili binti Mahmud
: Pn Norhidayati binti Jalil
Unit Kokurikulum : Pn Rossilawati binti Ahmad
: Pn Herawaty binti Syaiful Gusmenta
Kewangan : Pn Anisatun Najah binti Osman
: Pn Ainul Nadiah binti Mohd Parawes

27

PENTADBIRAN


Hubungan Luar : Tunku Hamidah binti Tunku Ahmad
: Pn Zuraida binti Abd Rahman
Pembangunan Sumber Manusia : Datin Siti Mariam binti Wan Chek
Pentadbiran dan : Pn Maimun binti Wook
Pembangunan Fizikal

17. JAWATANKUASA PASUKAN PETUGAS KUALITI SEKOLAH (SPSK)
Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Sri Dianey binti Amzah
Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia

AJK Pengurusan Fail Kualiti SPSK:

Bil. PK Pengurusan Kerja (PKP) AJK
Pn Nor Azaheen binti Abdul Hamid
1 PK01 Pengurusan Panitia
Pn Rosianah binti Misni
Pn Zeti Akhtar binti Abdul Rahman
2 PK02 Pengurusan Jadual Waktu
Pn Siti Mastura binti Jaafar
3 PK03 Pengurusan Pelaksanaan P & P Pn Fadzilah binti Sulaiman
4 PK04 Pengurusan Pencerapan Pn Azina binti Hamzah
Pn Zuziani binti Mohd Salleh
5 PK05 Pengurusan Peperiksaan
Cik Chin Soo Lee
Pn Yusnita binti Maselan
6 PK06 Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
Pn Noraidawati binti Abd Razak
7 PK07 Pengurusan Mesyuarat SU Kurikulum, HEM & Kokurikulum
Pn Zuraida binti Abd Rahman
8 PK08 Pengurusan Bimbingan
Pn Siti Fairuz binti Abdullah Bokhari
Pn Zulfa binti Othman
9 PK09 Pengurusan Pusat Sumber
Pn Mursyida binti Mohammad
Pn Norfadlina binti Teriman
10 PK10 Pengurusan Perkembangan Staf
Pn Nurhafidah binti Tomijan
11 PK11 Pengurusan Aduan Pelanggan Pn Rasidah binti Meon
12 PK12 Maklum Balas Pelanggan Pn Nordiana binti Aini
13 PK13 Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod Kualiti Pn Noorhayati binti Yahaya
14 PK14 Pengurusan Audit Dalam Cik Nor Afizan binti Badaruddin
Pn Jacqueline Audrey
15 PK15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Tidak Akur Pn Salita Hashma binti Hashim
Muzbidi
Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan
16 PK16 En Abd Latif bin Udin
Penambahbaikan
17 PK17 Pengurusan Perolehan dan Pembelian Pn Ainul Nadiah binti Mohd Parawes
Pengurusan Pembelajaran Dan Pengajaran Tanpa Pn Suziana binti Sulaiman
18 PK18
Guru Mata Pelajaran Pn Norlida binti Husin
Pn Wun Sau Lin
19 PK19 Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Pn Rohaida binti Othman
20 PK20 Pengurusan Data Pn Azina binti Hamzah
Pn Zuraida binti Abd Rahman
21 PK21 Pengurusan Program
Pn Rosmawati binti Mohd Noor
28

PENTADBIRAN


18. JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA ENROLMEN MURID (JPEM)

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Zuraida binti Abd Rahman (GBKSM)
Penolong Setiausaha : Pn Rosmawati binti Mohd Noor (GBKSM)
AJK (KPM) : Pn Yuszana binti Yunus (APDM)
: Guru X (APDM)
: Pn Norhidayati binti Jalil (Guru Disiplin)
: Pn Nor Farahiyah binti Abd Wahab (Guru Disiplin)
: Pn Alina binti Abdullah (GBKSM)
: En Khairul Azwa bin Ismail (GBKSM)
: Pn Rosmawati binti Mohd Noor (GBKSM)
: Pn Siti Fairus binti Abdullah Bokhari (GBKSM)
: Semua Guru Kelas
AJK (Bukan KPM) : En Selveratinam a/l A. Manickam (YDP PIBG)
: Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis)
: Pengerusi Taman / Penduduk / KRT19. JAWATANKUASA PROGRAM H.I.P (KPM)

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Jacqueline Audrey a/p T Victor John
Penolong Setiausaha : Cik Chin Soo Lee
Ahli Jawatankuasa : Pn Alina binti Abdullah (GBKSM)
: Pn Rosmawati binti Mohd Noor (GBKSM)
: Pn Kamariah@Ina binti Mohamed Salleh
: YDP Persatuan Ibubapa dan Guru
: Semua Guru Penasihat Kelab dan Persatuan


20. JAWATAN KUASA MBMMBI

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : YM Tunku Hamidah binti Tunku Ahmad (GKMP Bahasa)
Ahli Jawatankuasa : Semua guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
: Pn Azina binti Hamzah
: Guru Media
: Guru SPBT


29

PENTADBIRAN


21. JAWATANKUASA LADAP

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Norfadlina binti Teriman
Penolong Setiausaha : Pn Nor Azian binti Rosli
Ahli Jawatankuasa : Pn Nurul Nadiah binti Mohd Parawes
: Pn Zulaikha binti Yahaya @ Kamaluddin
: Semua GBKSM
: Pengerusi Kelab Guru
22. JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : Pn Zaitun binti Ibrahim (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Rosnee binti Abd Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn Noorlaili binti Mahmud (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Rossilawati binti Ahmad (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn Maimun binti Wook (PK Petang)
Setiausaha : Pn Zaizo binti Abd Kadir
Penolong Setiausaha : Pn Nor Shamiza binti Abdul Hamid
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: Semua Ketua Panitia30


Click to View FlipBook Version