The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nor azila musa, 2019-11-28 08:11:51

ManualPengurusan_Lengkap_WEB

ManualPengurusan_Lengkap_WEB

BEA 7620

SMK SERI KUNDANG

48020 RAWANG, SELANGOR

CERGAS MANUAL
CERDAS ENGURUSAN
CEMERLANG
SEKOLAH
NAMA :
SESI 2020
NO. JPNS :
03-6034 2395
03-6034 2642
[email protected]TITIPAN PENGHARAPAN PENGETUA

Bersyukur saya ke hadrat Allah Yang Maha Esa, atas izin-Nya BUKU
MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH Tahun 2020 dapat diterbitkan
menepati sasaran masanya. Terima kasih kepada semua Ahli Jawatankuasa
yang melipatgandakan usaha untuk menghasilkan BMPS 2020 dengan hasrat
meminimumkan ralat dan perubahan.

Saya merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru yang
berjaya memartabatkan profesion keguruan sehingga mampu membantu kerajaan
melahirkan modal insan yang berkualiti serta berjiwa patriotik. Saya juga
berharap pihak sekolah dan PIBG dapat bekerjasama mendepani segala cabaran
dan permasalahan yang timbul. Pihak sekolah dan ibu bapa, sebaik-baiknya
mewujudkan suasana kolaboratif dengan sentiasa berbincang untuk memastikan
kecemerlangan akademik, sahsiah, kokurikulum dan pembangunan sekolah.
Hindari sebarang perbalahan kerana ini tidak menguntungkan sesiapa pun.

Kementerian Pendidikan memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-
kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringat menengah atas (Tingkatan 5)
bermula tahun 2020.

“Kementerian Pendidikan akan memberi penekanan kepada ‘naratif
baharu amalan pendidikan’ bagi melahirkan pelajar yang cemerlang
dan bersahsiah tinggi. Saya ingin mengembalikan dari naratif yang
berorientasikan peperiksaan kepada naratif yang berorientasikan bukan
peperiksaan, yang berorientasikan pertumbuhan, dan berorientasikan
perkembangan.”

Datuk Dr Amin Senin, KPPM KPM
Seminar Pendidikan Kebangsaan KGMMB 2019

KPM juga berhasrat agar semua pemegang taruh (stake holders) supaya berganding bagi membetulkan naratif
semasa yang menekankan peperiksaan. Pembelajaran berorientasikan peperiksaan kepada berorientasikan
perkembangan menekankan kepada usaha membina watak dan membangun sahsiah, dan merapatkan jurang
dan meningkatkan prestasi. Itu sebabnya Menteri Pendidikan, Dr Maszlee Malik mengumumkan bahawa
peperiksaan Tahap Satu bagi murid tahun 1 hingga 3 akan dimansuhkan mulai 2019. Beliau menekankan tiga
teras sistem pendidikan iaitu “yang berorientasikan nilai, menekankan kualiti dan memberi autonomi.” YB
Menteri turut mahu merealisasikan aspirasi rakyat dengan menyediakan pendidikan berkualiti yang membentuk
rakyat Malaysia menjadi modal insan berkemahiran tinggi, berpengetahuan serta saling bersatu padu.

Para guru perlu faham bahawa kaedah komunikasi satu hala yang diamalkan sejak sekian lama sudah kurang
efektif dalam proses PdPc dalam kalangan murid sekarang. Konsep pembelajaran berpusatkan murid mestilah
diperkukuhkan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran berfikir,
berkomunikasi dan bekerja dalam kumpulan. Guru-guru perlulah bersedia mengubah cara dan kaedah PdPc
mereka. Sebagai pengajar guru-guru perlulah berilmu dan bertindak sebagai fasilitator, iaitu proses pembelajaran
akan dilakukan oleh murid itu sendiri. Maka guru-guru wajib peka dengan perubahan dan perkembangan semasa
negara seperti Revolusi Industri 4.0. Saya percaya pendidikan sepatutnya lebih daripada skop akademik.
Pendidikan sepatutnya menjadikan seseorang itu kreatif, selain ada sikap kasih sayang dan nilai murni. Apa yang
terpenting adalah mengasah kemahiran seperti berkomunikasi, melakukan penyampaian dan penglibatan dalam
aktiviti kemasyarakatan. Meskipun tiada peperiksaan, saya berharap guru-guru akan memberi ujian berkala bagi
menguji kefahaman murid dalam sesuatu subjek selain menilai kemajuan pembelajaran mereka.CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2020

PIBG PENGETUA

PEN KANAN KOKU KURIKULUM PEN KANAN PEPERIKSAAN PSS PK HEM
SU KOKU GKMP KEMANUSIAAN SU KURIKULUM SU PEPERIKSAAN SU PEPERIKSAAN SU HEM
PEN SU KURIKULUM PEN SU HEM
PEN SU KOKU GKMP BAHASA AWAM DALAMAN
GKMP SC & MATH GURU MEDIA 3K
PBB GURU PUSAT SU 3K
GKMP TV
SUMBER
PENGAWAS PSS

KETUA PANITIA KESELAMATAN KEBERSIHAN KESIHATAN

PEKE SUPER SU SUKAN AHLI LEMBAGA KOOP MAJALAH

PENYELARAS PBB PENYELARAS PEKE PENYELARAS SUPER OLAHRAGA KETUA RUMAH MAJLIS SUKAN SEKOLAH
GURU PENASIHAT PBB
GURU PENASIHAT PEKE GURU PENASIHAT SUPER AHLI KOPERASI

AJK SCHOOL TEAM

SPBT KEBAJIKAN / KWAMP KANTIN DISIPLIN B&K
BIASISWA SU KANTIN KETUA GURU DISIPLIN GBKSM
SU SPBT PENGAWAS KANTIN
PENGAWAS SPBT TAKAFUL / EMK SU DISIPLIN PRS
BKAP GURU PENGAWAS
PENGAWAS SEKOLAH
iii

iv

Kandungan Buku Manual
Pengurusan Sekolah

Bab Tajuk/ Perkara/ Maklumat Halaman
Bab 1 Titipan Pengharapan Pengetua i
Melangkah Ke Hadapan oleh KPPM ii
Bab 2 Carta Organisasi iii
Bab 3 Maklumat Am Sekolah, Tatacara Perkhidmatan Awam & Etika
Profesion Perguruan 1
 Pelan Premis Sekolah 2
2
 Misi Nasional, Keberhasilan Utama Negara
 Sub-bidang bagi Keberhasilan Utama Negara dalam 3
4
Pendidikan 5
 PPPM : Aspirasi Murid dan Aspirasi Sistem 6
7
 12 Inisiatif Terbaru Sekolah
 Kerangka KSSM, Amalan STEM 8
 Info Grafik Pendidikan Sivik -
13
 Misi dan Fokus KPPM & Moto Sekolah
 Lencana Sekolah, Bendera Sekolah, Lagu Sekolah 14
 Rukunegara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi Sekolah, 17
18
Misi Sekolah, Target Akademik Sekolah, Hala Tuju Sekolah,
Objektif Sekolah, Piagam Pelanggan, Ikrar Guru, Teras 28
Perkhidmatan Cemerlang, Budaya Kerja Sekolah, Budaya 29
Sekolah 37
39
 Cuti-cuti (Kumpulan B) diperuntukan oleh KPM 40
 Takwim Peperiksaan Awam 41
 Teras Perkhidmatan Awam, Etika Profesion & Panduan Am 44
46
Guru 47
 Komitmen & Dasar Kualiti
49
 Hala Tuju & Sasaran Utama Sekolah 2019 – 2021
 Senarai Staf Akademik Sekolah 2020 62
 Senarai Staf Bukan Akademik 2020 62
63
 Pakej Tawaran Mata Pelajaran Tahun 2020
 Jadual Guru Bertugas Mingguan 2020

 Jadual Bertugas Pentadbir dan Guru Gred DG52
 Senarai Pencerapan SKPMg2 (Std 4)
 Senarai guru mengawas SPM
Takwim Tahunan 2020 & Disember 2019

 Disember 2019-Disember 2020
Pengurusan & Pentadbiran Sekolah
 Jawatankuasa Pengurusan Sekolah (PS)
 Jawatankuasa Perancang Sekolah (PS)

 Jawatankuasa Pengurusan Pejabat & AKP

v

Bab 4  Jawatankuasa Pengurusan Sumber Manusia 64
Bab 5 (PBPP/SKT/LNPT)
64
 Jawatankuasa Pengurusan Akaun dan Kewangan Sekolah
(JKPAK) 65
66
 Jawatankuasa Data Maklumat Sekolah (DMS)
 Jawatankuasa Standard Kualiti Pelajaran Malaysia 66
67
Gelombang 2
 Jawatankuasa Pembestarian Sekolah (BS) 67
 Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Profesionalisme 68

Berterusan (PPB/SLP) 69
 Jawatankuasa Perancangan Strategik Sekolah (PSS) 69
 Jawatankuasa Pembangunan Fizikal & Infrastruktur Sekolah 70
70
(PFIS) 71
 Jawatankuasa ‘High Immersive Programme’ (HIP)
 Jawatankuasa Buku Manual Pengurusan Sekolah (BMPS) 72
 Jawatankuasa Sebut Harga/Tender (SHT)
 Jawatankuasa Sambutan Hari Kebesaran Islam (SHKI) 73
 Jawatankuasa Sambutan Rasmi/Perayaan Sekolah/Graduasi 73

(SRSG) 75
 Jawatankuasa Mesyuarat Guru & Sesi Khabar Berita 76
78
(MGSKB) 79
 Jawatankuasa Dialog Prestasi 80
 Jawatankuasa Jadual Waktu, Guru Ganti dan MMI 80
Pengurusan Akademik dan Kurikulum Sekolah 81
 Jawatankuasa Induk Unit Kurikulum 82
 Jawatankuasa Unit Kecemerlangan Akademik(UKA) 82
 Senarai Nama Ketua-Ketua Panitia
 Jawatankuasa Peperiksaan, Pentaksiran dan Penilaian 84
 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 85
 Jawatankuasa MBMMBI / HIP 86
 Jawatankuasa Pentaksiran Bilik Darjah (PBD & KSSM)
 Jawatankuasa Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik 89
 Jawatankuasa STEM 90
Lampiran 90
 Carta Organisasi Unit Akademik & Kurikulum 92
 UKA Ting 1 dan Ting 2 93
 UKA Ting 3, 4 dan 5 93
Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Sahsiah Murid 94
 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 95
 Jawatankuasa Lembaga Disiplin & Peraturan Sekolah
 Jawatankuasa Disiplin Murid
 Jawatankuasa APDM (Data Murid)
 Jawatankuasa Badan Pengawas
 Jawatankuasa Majlis Kepimpinan Murid
 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
 Jawatankuasa Induk 3K Sekolah

vi

Bab 6  Jawatankuasa Keselamatan Sekolah & Bencana Alam 96
Bab 7  Jawatankuasa Kesihatan Sekolah 96
 Jawatankuasa Kebersihan & Keceriaan Sekolah 97
 Jawatankuasa Skuad Lavender 98
 Jawatankuasa Skuad Perabot 98
 Jawatankuasa Kantin Sekolah 99
 Jawatankuasa Pembangunan Fizikal dan Infrastruktur 100

Sekolah 100
 Jawatankuasa Penyelaras Tingkatan 101
 Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling (UBK) 103
 Jawatankuasa Kebajikan Murid 103
 Jawatankuasa Program SUMUR 104
 Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas
Lampiran 106
 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid
Pengurusan Kokurikulum Dan Majlis Sukan Sekolah 107
 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 108
 Jawatankuasa Pasukan Badan Beruniform(PBB) 108
 Jawatankuasa Persatuan & Kelab(PeKe) 109
 Jawatankuasa Sukan & Permainan(SuPer) 110
 Jawatankuasa Pasukan KoAkademik 110
 Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah 111
 Jawatankuasa Pembangunan Sukan (School Teams) 112
 Jawatankuasa Rumah Sukan (RS) 113
 Jawatankuasa Majalah Paradigma Sekolah 114
 Ahli Lembaga Koperasi Sekolah (ALK) 114
 Jawatankuasa Sukan & Permainan (SuPer) 116
 Jawatankuasa Pasukan Badan Beruniform (PBB) 117
 Jawatankuasa Persatuan & Kelab (PeKe)
Lampiran 119
 Jadual Pelaksanaan Perhimpunan Bulanan Koku Sekolah
120
Daerah Gombak 121
 Carta Organisasi Kokurikulum 2019
 Takwim Perhimpunan Rasmi Kokurikulum 123
Pengurusan Permuafakatan
 Jawatankuasa Induk Penglibatan Ibu Bapa & Komuniti 124
125
Sekolah 125
 Jawatankuasa PIBG SMK Seri Kundang 2019/2020
 Jawatankuasa Kelab Guru & Staf 2020 126
 Jawatankuasa Pengurusan & Pembangunan Surau Nurul 127

Falah
 Jawatankuasa Badan Ihsan SKUSES
 Jawatankuasa Alumni SKUSES

BAB 1

Maklumat Am Sekolah,
Tatacara Perkhidmatan Awam
& Etika Profesion Perguruan

2  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  1

Pelan Premis Sekolah
Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kundang

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  32

Misi Nasional

 Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi.
 Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi Negara serta memupuk minda kelas

pertama.
 Menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusansecara membina dan

produktif.
 Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup.
 Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

Bidang Keberhasilan Utama Negara

ENAM TERAS BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA)
1. Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan
2. Mengurangkan Kadar Jenayah
3. Memerangi Rasuah
4. Memperkasakan Prasarana Luar Bandar Dan Pedalaman
5. Menambahkanbaikan Pengangkutan Awam
6. Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat Berpendapatan Rendah

Sub-bidang Keberehasilan Utama Negara
Bagi Pendidikan

1. Memperluaskan Dan Memperkasakan Pendidikan Pra Sekolah.
2. Meningkatkan Kadar Literasi Dan Numerasi (LINUS).
3. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT).
4. Memberi Tawaran Baru“New Deal” (Bai’ah)/ Anugerah Kepada Pemimpin Sekolah- Pengetua

Dan Guru Besar Cemerlang - yang melepasi sasaran.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

4  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  3

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  54

Dua Belas Inisiatif Terbaru Sekolah

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

6  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  5

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  76

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

8  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  7

Misi Dan Fokus
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

1. Pelaksanaan yang mantap dan tindakan pantas (strong implementation and rapid
execution) yang berfokus kepada
a) Pemantauan yang rapi (close mentoring).
b) Langkah Kawalan (Controller).
c) Keupayaan membezakan pencapaian sebenar dan pencapaian yang disasarkan.

2. Pelaksanaan Mantap juga mengambil kira :-
a) Pelaksanaan di pelbagai peringkat sehingga ke bilik darjah.
b) Fungsi Pengawalan dengan memastikan semua pihak digerakkan untuk
melaksanakan inisiatif.
c) Menilai progres sasaran.

3. Tindakan pantas pula mengambil kira :
a) Membentuk kumpulan pelaksana melalui whatsapp untuk berhubung.
b) Program Turun Padang.

4 Perkara penting untuk Tindakan Pantas
a) Penghayatan semua warga pendidikan memahami hasrat dan pelan yang dilaksanakan.
b) Menilai kemampuan kita untuk menilai dan melaksanakan sesuatu inisiatif (assess).
c) Membina apa yang perlu dilaksanakan (arkitek).
d) Bertindak berdasarkan setiap perancangan dengan memberikan keutamaan kepada tugas
yang penting dan segera.
e) Berupaya untuk membuat anjakan dan lonjakan untuk merealisasikan matlamat yang telah
ditetapkan.

Moto Sekolah

Cergas, Cerdas, Cemerlang

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  98

Lencana Sekolah

Penerangan tentang warna dan lambang pada lencana sekolah:

Kuning : Taat setia kepada Raja.
Ungu : Warna biji kundang
Topi Graduasi : Menuntut ilmu tanpa sempadan.
3 Jalur Wayar : Tiga bangsa yang menuju matlamat integrasi.
Komputer : Penguasaan dalam bidang teknologi maklumat dan telekomunikasi.
3 Gelung : Penglibatan aktif pelajar dalam 3 bidang kokurikulum :
unit beruniform, persatuan/kelab & permainan
Cogan Kata : Cergas, Cerdas, Cemerlang
Tahun : Permulaan Sekolah beroperasi, iaitu Tahun 2003 (1423M).

Bendera Sekolah

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

10  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  9

Lagu Sekolah

Kami warga SMKSK SMKSK
Berekad dan berusaha Kebanggaan kami
Mencapai cita-cita Setia tersemat di hati
Menuju puncak jaya Menjejak arus gemilang
Kami berjanji setia Membentuk generasi terbilang
Mendukung ikrar Bersama Menjejak arus gemilang
Cergas, cerdas, cemerlang Membentuk generasi terbilang
Prinsip kami semua
Mari kita bersatu Lagu : En Hafitz b Khamis
Mencurah khidmat bakti Lirik : Pn Jamaliah bt Abu
Taat ibu bapa hormati guru
Moga diberkati segala ilmu

Rukunegara

Bahawasanya kami mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di
kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta suatu
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami,
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :

Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang- Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  11 10

Falsafah Pendidkan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan hormonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Visi Sekolah

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Maju

Misi Sekolah

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Falsafah Sekolah

Kami, warga SMK Seri Kundang, bersedia:
menerima dan memberi perkhidmatan dengan penuh cekap dan mesra

bagi mencapai kecemerlangan
selaras dengan Visi dan Misi Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

12  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  11

Target Akademik Sekolah

Gred Purata Sekolah (GPS) bagi PT3 : 1.05 SPM: 4.7
Peratus Lulus : SPM 90% , PT3 MTM (Mencapai Tahap Minimum) 100%
Target Cemerlang: SPM 0.5% mendapat Straight A, 20% mendapat 6A ke atas .
Mendapat 90 % berada di band 6 dalam PBS bagi semua mata pelajaran bagi menengah rendah.
Memastikan semua pelajar Tingkatan 4 mencapai 100% lulus dalam semua mata pelajaran (MTM)

Hala Tuju Sekolah

Sekolah Lestari
Pendidik Berkualiti
Murid Beraspirasi

Ikrar Guru

Bahawasanya Kami Guru Malaysia dengan ini berikrar:
 Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan

kami pada cita-cita murni pekerjaan kami
 Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan Negara kami
 Kami sentiasa menjunjung perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-

prinsip Rukun Negara pada setiap masa

Objektif Sekolah

Usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berasaskan paduan ilmu, iman dan amal soleh serta
budaya Islam dan suasana pembelajaran yang sempurna ke arah melahirkan murid yang berilmu
pengetahuan, seimbang, berakhlak mulia, bertakwa dan bertanggungjawab untuk mengamalkan
cara hidup Islam dan beragama serta mampu memberi sumbangan yang bermanfaat kepada agama,
diri, masyarakat dan negara.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  1132

Piagam Pelanggan

1. Memantapkan tahap profesionalisme guru khususnya dalam
bidang pedagogi dan pengurusan sahsiah murid.

2. Menjalin kerjasama dan pemuafakatan yang utuh dalam
kalangan warga SkuSeS sebagai satu pasukan untuk merealisasikan matlamat sekolah.

3. Memantapkan ketaatan dan kepatuhan murid kepada undang-
undang dan peraturan sekolah dengan penuh ikhlas supaya sentiasa berada pada tahap
‘Zero Defect’.

4. Mencapai kecemerlangan murid 100% dalam semua
peperiksaan terutama peperiksaan PT3 dan SPM.

5. Melahirkan murid yang sihat, cergas dan berwibawa dalam
bidang-bidang kepimpinan dan kokurikulum.

6. Melahirkan murid yang mempunyai jati diri serta daya tahan
yang teguh dan daya juang yang kental.

7. Melahirkan murid yang sentiasa mengamalkan budaya hidup
Islam dan beragama dalam semua aspek kehidupan harian.

8. Melahirkan murid yang mampu memberi sumbangan yang
positif dan proaktif untuk diri, masyarakat, negara dan agama.

9. Mewujudkan perhubungan dan kerjasama yang erat dengan
komuniti sekitar dan semua pihak-pihak lain yang berkaitan.

10. Merealisasikan pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) dalam semua aspek pengurusan dan pentadbiran sekolah, Kurikulum, Hal
Ehwal Murid dan Kokurikulum.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

14  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  13

Teras Perkhidmatan Cemerlang

 Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
 Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara
 Berpegang teguh kepada ajaran agama

Budaya Kerja Sekolah

1. Memahami dan menghayati:
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah.

2. Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, Jabatan dan Kementerian
Pelajaran setiap masa.

3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
4. Menentukan objektif (setiap tugas).
5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.
6. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.
7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.
8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.
9. Kepimpinan melalui teladan.
10. Sentiasa memimpin dan menilai diri (muhasabah diri)
11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
12. Kerja adalah ibadat.

Budaya Sekolah

1. Premis dan kemudahan sekolah sentiasa terbuka untuk PPD, JPN dan KPM.
2. Tidak menangguhkan kerja hari ini kepada esok
3. Pentingkan maklumat maya
4. Cakna murid
5. Budaya 5S
6. Solat Berjemaah
7. Khidmat Murabbi (guru)

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  1145

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.

TAHUN 2020

MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
HARI MINGGU
PENGGAL PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN
11
02.01.2020 31.01.2020 19 1
9
01.02.2020 29.02.2020 20 2
7
01.03.2020 13.03.2020 10 1

JUMLAH HARI 49 16
6
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1 14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020 16

08.06.2020 30.06.2020 17

01.07.2020 24.07.2020 18

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

2 03.08.2020 31.08.2020 19
21
01.09.2020 30.09.2020

01.10.2020 31.10.2020 21

01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

16  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  15

Kalender Cuti Umum 2020 di Negeri Selangor.
Tarikh berikut tertakluk pada perubahan.

Tarikh Hari Cuti
Tahun Baru
1 Jan Rabu Tahun Baru Cina
Hari Thaipusam
23 Jan-27 Jan Khamis Hari Pekerja
Hari Wesak
8 Feb Sabtu Hari Nuzul Al Quran
Hari Nuzul Al Quran
1 Mei Jumaat Hari Raya Aidilfitri
Hari Keputeraan YDP Agong
7 Mei Khamis Hari Raya Haji
Awal Muharram
10 Mei Ahad Hari Kebangsaan
Hari Malaysia
11 Mei Isnin Maulidur Rasul
Hari Deepavali
21 Mei - 26 Mei Khamis Hari Keputeraan Sultan Selangor
Hari Krismas
6 Jun Sabtu

31 Julai Jumaat

20 Ogos Khamis

31 Ogos Isnin

16 Sep Rabu

29 Oktober Khamis

13 Nov - 16 Nov Jumaat

11 Dis Jumaat

25 Dis Jumaat

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  1716

CUTI YANG DIPERUNTUKAN OLEH KPM

CUTI PERAYAAN CUTI YANG DIPERUNTUKAN OLEH KPM

TAHUN BARU CINA KUMPULAN A KUMPULAN B
23.01.2020 (Khamis) -
27.01.2019 (Isnin) 13.03.2020 (Jumaat) 14.03.2020 (Sabtu)

HARI RAYA AIDIL FITRI 22.05.2020 (Jumaat) 23.05.2020(Sabtu)
21.05.2020 (Khamis) -
26.05.2020 (Selasa) 24.07.2020 (Jumaat) 25.07.2020 (Sabtu)
HARI DEEPAVALI
13.11.2020 (Jumaat) - 20.11.2020 (Jumaat) 21.11.2020 (Sabtu)
16.11.2020 (Isnin)

YB Dr Maszlee bin Malik

Pesanan YB Menteri Pendidikan :

Program Kesedaran Kesejahteraan Psikologi Guru
→ Aware
→ Alert
→ Action

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

18  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  17

TAKWIM PEPERIKSAAN/ PENTAKSIRAN 2020

BIL PEPERIKSAAN/ PENTAKSIRAN TARIKH

1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN (SPMU)

a. Ujian Lisan 4 Jun – 30 Jun 2020

b. Ujian Bertulis 18 – 20 Jun 2020

2 UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 21 September - 25 September 2020
Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR)
a. ProKhas 1 1 – 30 Ogos 2020

b. Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) 10 September – 11 Oktober 2020
ProKhas 1
3 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

a. Petaksiran Pendidikan Kesenian PT3 28 Januari – 12 Julai 2020

b. Ujian Lisan Bertutur [BM, BI & BA(KBD)] 2 - 13 September 2020

c. Ujian Lisan Mendengar

1. Bahasa Melayu Bermula 24 September 2020

2. Bahasa Inggeris

3. Bahasa Arab (Al-Lughah Al-Arabiah

Al-Mu’asirah) 17 – 27 September 2020
d. Maharat Al-Quran & Hifz Al-Quran (KBT)

e. Ujian Bertulis PT3 (BM, BI, Sejarah, Geografi) 30 Sept. 2020 – 8 Oktober 2020

4 PENTAKSIRAN ASAS VOKASIONAL (PAV) 30 September – 2 Oktober 2020

5 SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 15, 16,17, 21 dan 22 Oktober 2020

6 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Ujian Bertulis 4 November – 4 Disember 2020

7 Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa (UPBA) 24-Jul-2020
8 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

a. Semester 2 (2020) 8, 9, 13 dan 14 Mei 2020

b. Semester 3 (2020) 4, 5, 6, 7 dan 13 November 2020

c. Semester 1 (2021) 18, 19, 20 dan 21 November 2020

d. Ujian Lisan Bahasa Arab 24, 25, 26, 30 September dan 1, 2
Oktober 2020
9 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (ULANGAN)

a. Ulangan 1 (2019) 18, 19, 20 dan 21 November 2020

b. Ulangan 2 (2019) 25, 26, 27 dan 28 November 2020

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  1819

Teras Perkhidmatan Awam, Etika
Profesion

Dan Panduan Am Guru

A. AM

1.1 Semua guru diminta memberi perhatian terhadap pelaksanaan sistem kualiti sekolah selaras
dengan status SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT). Untuk itu semua guru
hendaklah:-
==> Memahami dan menghayati sepenuhnya sistem kualiti Sekolah Menengah Kebangsaan
Seri Kundang yang didokumen dan diamalkan.
+ Kualiti Manual
+ Prosedur Kualiti
+ Arahan Kerja
+ Semua Dokumen Sokongan

==> Mempastikan pelaksanaan sistem kualiti sentiasa berkesan ke arah penambaikan dan
berterusan

==> Mempastikan peraturan-peraturan dan sistem kawalan yang ditetapkan ke arah
perlaksanaan sistem kualiti dipatuhi sepenuhnya

1.2 Semua guru juga dikehendaki memberi perhatian utama kepada pekara berikut sebagai
seorang Pegawai Perkhidmatan Awam dan sebagai seorang guru.

B. TERAS PERKHIDMATAN AWAM

+ Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
+ Bekerja dengan penuh tanggungjawab
+ Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
+ Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan
+ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat
+ Bekerjasama dalam membenteraskan kelemahan dan musuh-musuh negara
+ Berpegang teguh kepada ajaran agama

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

20  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  19

C. TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA

+ Tanggungjawab terhadap pelajar
+ Tanggungjawab terhadap ibubapa
+ Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
+ Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan.

D. PANDUAN AM

1. Asas Pengurusan Sekolah

1.1. Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia.

1.2. Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Sekolah.
1.3. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, Matlamat dan Objektif Sekolah.
1.4. Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah.
1.5. Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi

kepentingan peribadi.
1.6. Semua guru adalah guru disiplin dan guru kaunseling.

2. Kedatangan

2.1. Jadual waktu persekolahan/waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
2.2. Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah sebelum atau pada pukul 7.20 pagi

waktu persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah di
pejabat.
2.3. Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat hadir
atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah.
2.4. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali
keadaan kecemasan.
2.5. Waktu bekerja semua staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang
sedang berkuatkuasa.

3. Keluar Waktu Bertugas

3.1. Pada waktu persekolahan ,guru/staf tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah
kecuali jika ada perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada KPM/JPN/PPD
dan mendapat kebenaran pihak pengetua.

3.2. Guru dikehendaki mengisi Borang Kebenaran Keluar dan Kad Kebenaran dan dapatkan
tandatangan Pengetua atau Penolong Kanan. Serahkan kad kepada pengawal di pintu
pagar sekolah. Manakala borang disimpan dalam fail di pejabat.

3.3. Kerja bertulis wajiblah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah dan
serahkan kepada PK.

3.4. Staf sokongan dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Pengetua ataü wakil
dan mengisi borang kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan.

3.5. Guru dan staf hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  2021

4. Melakukan Kerja Luar

4.1. Penjawat awam dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab ‘ D
' seperti berikut:
4.1.1. Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
4.1.2. Dibenarkan dengan syarat :-
4.1.2.1. Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat
4.1.2.2. Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam
4.1.2.3. Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan
kepentingan jabatan

4.2. Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan
tersebut adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 50) subseksyen 79(1) dan
subseksyen 132(g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 5,000 atau dipenjarakan
selama tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya sekali.

5. Cuti

5.1. Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993. guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan
cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh pengetua tidak melebihi separuh
daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas
mengajar biasa.

5.2. Cuti Rehat Khas (CRK)
5.2.1. Cuti sambilan tidak lebih daripada sepuluh (10) hari yang dibenar kepada
Pengawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan Gantian Cuti Rehat sebanyak sepuluh
(10) hari dalam satu tahun kalendar ; dan
5.2.2. Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak dapat dibawa ke tahun
berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang
Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
5.2.3. Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru
Kontrak.
5.2.4. Kelulusan diberikan pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Permohonan cuti mestilah
sekurang-kurangnya 3 hari bekerja dan disertakan dengan dokumen sokongan.
5.2.5. Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh
perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan (rujuk Penintah Am 1
(ix) Bab C.

5.3. Cuti Sakit
5.3.1. Cuti sakit perlu dimaklumkan kepada pengetua sebelum 6.30 pagi.
5.3.2. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari
dalam setahun.
5.3.3. Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus
akan dilaporkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan
Malaysia.
5.3.4 Dokumen Cuti Sakit diserahkan (serah tangan) kepada Pengetua dalam masa 3
hari.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

22  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  21

5.4. Cuti Keluar Negara
5.4.1. Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan
borang permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 5 minggu
sebelum tarikh bercuti.

5.5. Cuti Khas - Isteri bersalin
5.5.1. Diberikan selama tujuh (7) hari sebagal cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan
kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima kali dan tertakluk kepada
kepentingan perkhidmatan.

5.6. Cuti Tanpa Rekod
5.6.1. Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja Iebih masa,
cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan/pasukan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan,
mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.

5.7. Cuti Urusan Kematian Keluarga Tedekat
5.7.1. Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3)
hari sebagai cuti tanpa rekod .AhIi keluarga yang diambil kira : suami atau
isteri, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan
am. Kelulusannya tertakhluk kepada kepentingan perkhidmatan.

5.8. Cuti Kuarantin
5.8.1. Tertakluk pada Dasar Kementerian Kesihatan Malaysia.

6. Pakaian

6.1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat
timur.

6.2. Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan
bagi guru perempuan.

6.3. Guru Ielaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
6.4. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu. Guru perempuan juga dikehendaki

memakai sépatu (kasut sarung/bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.
6.5. Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada setiap hari khamis.
6.6. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sèsuài:

6.6.1. Guru :perempuan : seluar, trek, atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja
T ,kemeja sukan, baju trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

6.6.2. Guru lelaki : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja T, kemeja
sukan, baju trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

7. Tanda Nama

7.1. Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan,
majlis rasmi di sekolah atau ketika bertugas di luar sekolah.

8. Bilik Guru

8.1. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas.Masa tersebut
hendaklah dianggap 'non- teaching period' dan bukannya 'free period'. Masa tersebut

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  2223

sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti berunsur
perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.
8.2. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan
suasana yang sesuai dan tidak menganggu ketenteraman orang lain.
8.3. Murid tidak dibenarkan berada di bilik guru tanpa pas.
8.4. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru,
termasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru. Oleh itu guru tidak
dibenarkan membuat kunci pendua bagi bilik guru.
8.5. Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer,
lampu, air-cond dipadamkan dan semua pintu dikunci.

9. Masalah Perjawatan Dan Pengajaran

9.1. Sekiranya guru menghadapi masalah dengan bidang pejawatan, beliau bolehlah berurusan
dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.

9.2. Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan
Ketua Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan.

10. Tugas Guru

10.1. Tugas setiap guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga
10.2. pentadbiran. (Tiada penggiliran dalam aktiviti kokurikulum)
Semua guru yang diarahkan menghadiri mesyuarat di JPN atau PPD atau di sekolah
10.3. lain hendaklah mematuhi arahan. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru
lain melaksanakannya tanpa pengétahuan Pengetua.
10.4. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit
10.5. curai hendaklah dikemukakan kepada Pengetua dan Penolong Kanan berkaitan dengan
menggunakan borang khas di pejabat sekolah.
10.6. Minit Curai yang disediakan diserahkan kepada Pengetua dan Ketua Unit 3 hari selepas
program tamat untuk maklum balas dan tindakan susulan.
10.7. Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus atau seumpamanya, hendaklah
10.8. menjalankan “In House Training" dan dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan/
10.9. Pengetua tarikh dan masa pelaksanaannya.
Guru yang melaksanakan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan
bertulis dan maklumkan kepada Penolong Kanan sebagai bahan untuk MMI, termasuk
penyediaan Google Classroom.
Semua guru mengisi aplikasi keberadaan sekiranya tidak dapat menjalankan PdPc.
Guru menguatkuasakan penggunaan Pas Keluar Murid.
Pengisian SSDM (salah laku dan amalan baik) merupakan tanggungjawab semua guru.

11. Buku Rekod Mengajar (BRM)

11.1. Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan Fail/Buku Rekod Mengajar.
Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini
hendaklah diserahkan kepada Guru Kanan berkenaan untuk disemak dan
ditandatangani pada akhir bulan Januari untuk penyerahan kali pertama.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

24  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  23

11.2. Guru yang bercuti, BRM-nya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan,
11.3. untuk urusan guru ganti.
BRM hendaklah dihantar kepada Penolong Kanan atau Guru Kanan masing-masing.
11.4. BRM ini juga dikehendaki diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk
11.5. semakan pada Cuti Pertengahan Tahun dan Cuti Akhir Tahun.
BRM semua Penolong Kanan dan GKMP hendaklah disemak oleh Pengetua pada
setiap minggu. BRM Pengetua disemak oleh KPPD mengikut penjadualan PPD.
Setiap akhir tahun persekolahan BRM hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah.

12. Jadual Waktu Mengajar

12.1. Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
12.2. Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran.
12.3. Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan
dalam kelas sendiri.
12.4. Setiap Jadual Waktu hendaklah ditandatangani oleh Pengetua.

13. Keselamatan Harta Benda Sekolah

13.1. Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda
13.2. sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau
tidak hendaklah dimaklum kepada Guru Penolong Kanan HEM.
Ketua Panitia/ Guru Kanan/ Penyelaras Bilik Khas hendaklah memastikan ada
I. Buku Log Penggunaan
II. Peraturan-peraturan penggunaan alat
III. Carta Organisasi
IV. Pelan Lantai
V. Senarai Aset

14. Kebersihan

14.1. Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas
pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. Alat-
14.2. alat membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan
14.3. baik.
Guru Kanan/ Ketua Panitia yang mempunyai bilik-bilik tertentu seperti makmal,
bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.
Semua guru, staf sokongan dan murid sama-sama bertanggungjawab terhadap
kebersihan kawasan sekolah.

15. Surat -Menyurat

15.1. Semua surat rasmi yang menggunakan letter head sekolah hendaklah ditandatangani
oleh Pengetua sahaja untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  2425

15.2. Sebarang maklum balas yang diminta oleh PPD, JPN dan KPM wajib disertai bersama
dengan surat iringan.
15.3. Surat maklum balas / memo daripadapengetua wajib diambil tindakan susulan dalam
tempoh 3 hari.
15.4. Bungkusan yang menggunakan alamat sekolah hendaklah dituntut di pondok pengawal.
15.5. Penerimaan surat-surat peribadi yang menggunakan alamat sekolah akan dilupuskan
selepas 2 minggu, sekiranya tidak dituntut di pejabat.

16. Surat Yang Diterima

16.1. Surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil tindakan.
16.2. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.
16.3. Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
Jika surat itu ditujukan kepada pengetua dan pengetua mengedarkannya untuk tindakan
guru berkenaan, maka guru itu hendaklah:-
16.3.1. Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat ,

jika salinan asal sila minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal
disimpan dalam fail di pejabat.
16.3.2. Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi borang maklumat
dalam borang yang diiampirkan, maka borang tersebut hendaklah ditaip
dan hendaklah disediakan surat litup/iringan yang boleh didapati di pejabat
sekolah. Adalah tidak wajar borang berkenaan, dihantar terus kepada
pihak berkenaan tanpa surat litup walaupun dihantar dengan serah tangan.
Satu salinan borang berkenaan hendaklah disimpan dalam fail sekolah di
pèjabat untuk rekod atau rujukan bila perlu.

17. Urusan Dengan JPN/PPD

17.1. Guru dan staf sokongan tidak digalakkan pergi atau menghubungi secara langsung JPN
atau PPD untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat demikian.

18. Pelawat/Jurujual

18.1. Semua pelawat DIMESTIKAN bejumpa dengan Pengetua atau Guru Penolong Kanan
18.2. (jika Pengetua tidak ada di sekolah) terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang
dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua/Penolong
Kanan.
Semua pelawat yang berurusan dengan guru perlu mendapatkan Pas Kebenaran
daripada pejabat.

19. Pembelian Barang

19.1. Setiap pembelian barang mesti dengan kebenaran terlebih dahulu dengan
19.2. menggunakan borang pesanan dalaman yang boleh didapati di pejabat sekolah.
Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Guru Kanan/Penolong Kanan sebelum
diluluskan Pengetua.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

26  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  25

19.3. Pembantu Tadbir akan menguruskan selanjutnya, iaitu menyediakan Borang Pesanan
19.4. Tempatan (Local Order)
Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekodkan no.
19.5. daftar stok dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima
hendaklah direkodkan serta merta dalam buku stok dengan tepat dan kemas.
Semua sumbangan dalam bentuk harta atau wang hendaklah mendapat kebenaran
daripada JPN. Sila berurusan dengan PT Aset untuk keterangan lanjut.

20. Kegiatan Kokurikulum

20.1. Semua guru adalah Penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan
20.2. dengan teratur mengikut jadual yang ditetapkan.
Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran
20.3. ko-kurikulum yang disediakan di pejabat sekolah. Rujuk halaman 22 (10.1. Tugas
20.4. Guru).
Guru Penasihat Kokurikulum mengisi markah prestasi murid dengan tepat dan telus.
Contohnya dalam PJSK.
Bahan maklumat dipapan kokurikulum perlu terkini.

21. Perhimpunan Rasmi Sekolah

21.1. SEMUA GURU WAJIB menghadiri perhimpunan rasmi sekolah dan berada bersama-
sama di tapak perhimpunan sehingga tamat pada masa dan hari yang ditetapkan.
21.2. Guru lelaki hendaklah memakai kemeja putih berlengan panjang, bertali Ieher dan
digalakkan memakai kot.
21.3. Guru perempuan memakai pakaian rasmi sekolah.
21.4. Guru akan bersama-sama murid-murid menyanyikan lagu Negaraku, Lagu Negeri,
Lagu Sekolah dan lagu-lagu yang diarahkan oleh KPM/JPN/PPD dari semasa ke
21.5. semasa.
21.6. Semua guru duduk di Anjung Al-Ahmadi, Dataran Semarak Ilmu.
Semua guru menandatangani slip kehadiran.

22. Mesyuarat Guru/ Dialog Prestasi/ Sesi Khabar Berita

22.1. Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat pada setiap hari khamis kecuali
22.2. dimaklumkan penundaannya. Kedatangan guru ke mesyuarat adalah DIWAJIBKAN.
22.3. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong
22.4. Kanan/Guru Kanan/Ketua Panitia.
Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja. Kemeja-T,
seluar trek, selipar tidak dibenarkan.
Seorang guru penasihat PEKE / SUPER dibenarkan bersama ahli sekiranya
bertembung dengan Mesyuarat Guru / DP / SKB.

23. Acara/ Majlis Rasmi Sekolah/ Mesyuarat/ Kursus Dalaman

23.1. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah dan juga
kursus dalaman.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  2627

23.2. Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran
kepada Pengetua dalam tempoh satu minggu daripada tarikh kejadian/ perisitiwa. Satu
salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

24. Perhubungan Sesama Rakan Sejawat

24.1. Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang
baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata supaya wujud perasaan
24.2. kekitaan dalam organisasi. Elakkan provokasi dan isu sensitif keagamaan.
24.3 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan/
fahaman/ pendapat sesama rakan atau pun murid sekolah ini.
Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kaum, status sosial,
sosioekonomi , kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di
sekolah.

25. Keahlian Kelab Guru-Staf (KGS) / Persatuan Ibu Bapa & Guru (PIBG)

25.1. Semua guru dan kakitangan sekolah secara automatik menjadi ahli kelab guru (Kelab
Guru – Staf : KGS) dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Sekolah Menengah
25.2. Kebangsaan Seri Kundang.
25.3. Keahlian, penglibatan dan peraturan tertakluk kepada perlembagaan masing-masing.
Semua ahli wajib memberi sumbangan kepada KGS dan PIBG mengikut perlembagaan.

26. Arahan Dan Pekeliling

26.1. Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti
26.2. dan dipatuhi.
Sekiranya arahan dan pekeliling yang diedarkan hendaklah menyimpannya di dalam
fail khas.

27. Penggunaan Alat-Alat/ Harta Sekolah

27.1. Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.
27.2. Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok dan direkodkan.
27.3. Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta
berkeadaan baik.
27.4. Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta-merta dan menggantinya.

28. Telefon

28.1. Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau staf sekolah
28.2. tidak dibenarkan menggunakan telefon sekolah untuk urusan peribadi.
28.3. Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdPc di dalam bilik darjah kecuali
untuk penggunaan PdPc dan semasa mesyuarat (silent mode).
Guru bertugas perlu menghubungi sendiri ibu bapa, penjaga murid yang sakit atau apa-
apa permasalahan yang timbul.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

28  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  27

29. Kunci

29.1. Semua kunci wajib disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah
29.2. mengisi Buku Rekod Peminjaman di pejabat.
Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu wajib mendapat kebenaran
daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

30. Buku Stok/Inventori

30.1. Ketua Panitia/Ketua Unit bertanggungjawab menguruskan buku stok/inventori dan
30.2. memastikan maklumat dalam buku stok/inventori adalah tepat, Iengkap dan sentiasa
dikemaskini.
Ketua Panitia/Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok/inventori ini dari
semasa ke semasa dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh Guru
Penolong Kanan/Pengetua.

31. Komputer Riba/ LCD Projector

31.1. Guru yang diberi kemudahan komputer riba hendaklah mematuhi peraturan-peraturan
31.2. yang telah ditetapkan oleh KPM. Sebarang penggunaan yang menyalahi etika akan
31.3. dapat dikesan.
Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untuk PdPc sebagaimana
31.4. objektif penggunaannya.
31.5. LCD projector yag dibeli menggunakan duit kerajaan hendaklah disimpan di tempat
31.6. khas. Guru yang ingin menggunakannya hendaklah merekodkan pengambilan dan
pemulangannya. Penggunaan LCD projector hendaklah mematuhi peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan oleh KPM. Sebarang penggunaan yang menyalahi etika akan
dapat dikesan.
Peminjaman dan Pemulangan LCD Projector yang disimpan dalam peti besi bilik
pengetua adalah melalui Pengetua.
LCD Projector mobile yang dibeli menggunakan wang kerajaan perlu distokkan di
pejabat.
Sebarang kerosakan perlu dilaporkan segera kepada Pegawai Aset.

32. Guru Berpindah Sekolah / Bersara

32.1. 2 salinan Nota Serah Tugas perlu disiapkan dan diserahkan kepada pengetua sebelum
berpindah atau bersara.
32.2. Semua dokumen dan harta benda sekolah diserahkan bersama-sama Nota Serah Tugas.
32.3. Jika perlu Surat Penangguhan Kerja perlu dibuat tanpa menggunakan kepala surat
sekolah.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  2289

Komitmen Dan Dasar Kualiti
Sekolah Menengah

KOMITMEN WARGA SEKOLAH

Kami akan berusaha untuk mengekalkan kedudukan akademik, kokurikulum dan sahsiah murid
sekolah ini sejajar dengan objektif penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan di negara ini, dan
ke arah merealisasikan visi sekolah kami. INSYA-ALLAH.

DASAR KUALITI SEKOLAH

Dasar Kualiti SKuSeS adalah untuk memberi perkhidmatan pendidikan berkualiti kepada semua
murid tanpa mengira perbezaan taraf hidup serta memenuhi kehendak pelanggan iaitu ibu bapa,
masyarakat, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH

Objektif Kualiti Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kundang, Rawang, Selangor adalah seperti
berikut:-

1. Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan

2. Bekerja dalam semangat berpasukan

3. Bersedia menerima pembaharuan untuk penambah baik berterusan

4. Melahirkan murid yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

WAKTU PERSEKOLAHAN :

7.20 pg - 2.30 ptg : ISNIN - KHAMIS

7.20 pg - 12.30 ptg : JUMAAT

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

30  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  29

Hala Tuju dan Sasaran Kerja
Utama Sekolah

HALA TUJU KEPIMPINAN SEKOLAH DAN SASARAN KERJA TAHUNAN
2019 - 2021

Selaras dengan perkembangan dan matlamat negara bagi melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis serta berketrampilan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara. Maka Sekolah
Menengah Kebangsaan Seri Kundang telah mengariskan 10 strategi utama sebagai Hala tuju
Kepimpinan dan Sasaran Kerja Tahunan 2019 – 2021 ke arah merealisasikan Wawasan
Pendidikan Negara seiring dengan Wawasan 2020 dan Sub-Bidang Keberhasilan Utama Negara
bagi Kementerian Pelajaran Malaysia “NKRA”.

Antara agenda utama 10 strategi ini ialah menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri
Kundang berhasrat menjadi antara sekolah yang cemerlang di Pejabat Pendidikan Daerah
Gombak di dalam semua bidang yang bermatlamatkan SEKOLAH KAMI CERGAS,
CERDAS, DAN CEMERLANG.

10 STRATEGI UTAMA

STRATEGI 1 : Pentadbir Berwawasan

 Semua guru dan staf bukan guru adalah pentadbir di peringkat tugas dan jawatan masing-
masing.

 Mengamalkan ciri-ciri budaya kerja berkualiti, berwawasan dan kreatif.

 Mengorak langkah menghasilkan pelbagai pembaharuan dan program inovatif sebagai
kebanggaan organisasi.

1.1. Merancang dan melaksanakan perubahan kepada organisasi melalui pelbagai
program yang diterajui oleh pentadbir G8 dan Kumpulan Think Thank.

1.2. Merancang dan mengurus program peningkatan profesionalisme kepada warga
sekolah melalui seminar, bengkel, mesyuarat dan perkembangan staf.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  3031

1.3. Mengurus pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid
berdasarkan perancangan strategik untuk mencapai kualiti kemenjadian murid.

1.4. Mengurus pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid
berdasarkan perancangan strategik untuk mencapai kualiti kemenjadian murid.

1.5. Sensitif terhadap isu-isu keselamatan yang membabitkan semua warga sekolah
berdasarkan amalan Sistem Amaran Awal dan pengurusan berhemah.

1.6. Mengamalkan Budaya ‘Kerja Berpasukan’ dengan mengutamakan minat, kreativiti,
pengalaman dan kepakaran.

1.7. Sentiasa memberi pengiktirafan kepada semua warga sekolah melalui
penganugerahan sijil, lawatan penandaarasan, hadiah dan keraian.

1.8. Mengurus pendokumentasian data dan maklumat dalaman dan luaran untuk
keperluan perancangan dan penambahbaikan program dan aktiviti sekolah.

1.9. Mengurus kewangan sekolah dangan cekap, cepat dan betul menurut prosedur dan
tatacara pengurusan kewangan serta mesra laporan audit.

STRATEGI 2 : Program Unit Kecemerlangan Akademik (UKA)

 Melibatkan diri secara aktif, penuh dedikasi, berdaya saing dan cintakan ilmu.

 Bersikap positif terhadap proses perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran untuk
menjana prestasi akademik yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam PBSMR dan
SPM

2.1. Lulus markah minima 70% dalam setiap ujian bulanan, pertengahan tahun dan
akhir tahun/percubaan peringkat sekolah berdasarkan Program Unit
Kecemerlangan Akademik.

2.2. Mencapai peratus A dalam semua mata pelajaran dan GPS sekurang- kurangnya
pada tahap skor 3 berdasarkan ‘Instrumen Pemastian Standard’ dalam PT3 dan
SPM.

2.3. Murid berinteraksi dengan guru-guru secara berkesan semasa proses pengajaran
dan pembelajaran di bilik darjah, kelas tuisyen dan klinik akademik.

2.4. Murid melaksanakan semua latihan dan tugasan yang diberikan oleh guru dengan
lengkap, kemas, betul, bersih dan menepati masa.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

32  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  31

2.5. Membentuk ‘Kumpulan Studi’ yang dipilih sendiri untuk berbincang,
mengulangkaji, menyiapkan latihan dan kerja-kerja kursus serta bertukar-tukar
fikiran.

2.6. Mendapatkan khidmat bimbingan dan nasihat daripada kaunselor dan guru mentor
yang dipilih berkaitan kemahiran belajar dan masalah pembelajaran.

2.7. Menghadiri dan memanfaatkan masa pembelajaran di kelas tuisyen yang
disediakan oleh pihak sekolah dan di kelas-kelas persediaan petang dan malam

2.8. Menyediakan nota ringkas dalam pelbagai bentuk yang memudahkan ingatan
secara cepat seperti peta minda, singkatan perkataan dan rajah untuk PBSMR dan
SPM.

2.9. Menggalakkan guru dan pelajar mengguna Peta Minda atau “Mind Mapping”
semasa proses pengajaran dan pembelajaran supaya dapat mengenalpasti isi-isi
atau nota-nota penting dalam sesuatu tajuk atau subtajuk.

STRATEGI 3 : Koakademik Berfokus

 Program dan aktiviti kokurikulum dirancang dan dilaksanakan secara berfokus melalui
perancangan strategik.

 Pemantauan yang sistematik dan penglibatan secara aktif bagi tujuan pengukuhan akademik
dan pencapaian kejuaraan

3.1. Sekolah mengenal pasti bidang koakademik yang cemerlang dan berusaha secara
aktif untuk merangkumi kejuaraan pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

3.2. Setiap murid melibatkan diri secara aktif dalam sesuatu bidang koakademik yang
dikuasai dan boleh menjuarai pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

3.3. Aktiviti-aktiviti persatuan/kelab, badan beruniform serta sukan dan permainan
hendaklah boleh mengukuhkan kokurikulum/ akademik di bilik darjah.

3.4. Kemudahan-kemudahan sedia ada untuk pelaksanaan aktiviti kokurikukum
dimanfaatkan secara optimum untuk mencapai kecemerlangan.

3.5. Aktiviti-aktiviti kokurikulum dilaksanakan menurut kurikulum, perlembagaan dan
peraturan-peraturan yang berkaitan.

3.6. Pelaksanaan aktiviti-aktiviti koakademik dibuat pemantauan sacara terancang
berjadual dan berekod untuk maklum balas dan tindakan susulan.

3.7. Penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum diseimbangkan supaya
kecemerlangan dalam bidang akademik lebih diutamakan.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  3233

3.8. Segala aktiviti kokurikulum dibuat penilaian impak untuk tindakan perancangan
strategik dan penambahbaikan ke arah kecemerlangan pada masa hadapan

STRATEGI 4 : Sahsiah Terpuji

 Sentiasa iltizam memelihara personaliti yang unggul dan mithali.

 Mempunyai nilai jati diri yang mantap dan semangat patriotik yang tinggi terhadap agama,
bangsa dan Negara.

 Mengamalkan tingkah laku disiplin ke arah memartabatkan imej dan nama baik sekolah yang
tersohor dalam kalangan masyarakat sepanjang masa.

4.1. Bertatasusila yang baik dengan menghormati guru, rakan, ibu bapa dan masyarakat
dalam dan di luar kawasan sekolah.

4.2. Bermotivasi tinggi dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran secara
bersungguh-sungguh dalam dan luar waktu rasmi persekolahan.

4.3. Menghindarkan diri daripada perlakuan-perlakuan negatif yang boleh menjejaskan
nama baik diri, sekolah dan keluarga dalam dan luar kawasan sekolah.

4.4. Sentiasa mematuhi segala arahan dan peraturan yang ditetapkan di sekolah sebagai
murid yang berdisiplin sepanjang masa.

4.5. Mempamerkan keterampilan diri dengan menjaga kebersihan fizikal, kekemasan
pakaian dan kematangan pemikiran sebagai pemimpin yang berwibawa.

4.6. Sentiasa bertolak ansur dan mengawal emosi amarah dalam komunikasi dan pergaulan
bagi mengelak daripada berlaku kesan-kesan negatif.

4.7. Sentiasa berjiwa patriotik dan sayang kepada sekolah dengan menyebarluaskan
keistimewaanya dan mempertahankan nama baik warganya.

.
4.8. Yakin terhadap kebolehan dan keistimewaan diri sendiri dari segi jasmani, emosi,
rohani dan intelek (JERI) untuk maju mencapai kecemerlangan.

STRATEGI 5 : Pendidik Penyayang

 Memikul tanggungjawab dan amanah sebagai Murābbi, Mualim, Mudarris, Muwajjih,
Mursyid, Mughāťiť, Munafiž, Muslih, Mu’ādib, Al-Qāid, ad-Dā’ie, dan Abi atau Ummi.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

34  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  33

 Semua pendidik menjalankan tugas dan tanggungjawab profesional mendidik, membimbing,
menasihati, merancang dan membantu setiap peringkat dan tahap kebolehan murid untuk
menjamin pencapaian akademik dan sahsiah yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

5.1 Mengurus pengajaran dan pembelajaran secara berkualiti berdasarkan ‘Standard
Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) dalam ‘Instrumen Pemastian Standard’.

5.2 Berperwatakan yang menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif
seperti penyayang, ikram, mesra, prihatin, penampilan diri yang kemas dan berinteraksi
secara bersopan dan penuh kasih sayang sebagai seorang pendidik, pembimbing dan
pemudah cara.

5.3 Memberi pengiktirafan kepada murid terhadap sesuatu bidang kecemerlangan yang
dicapai melalui pemberian sijil, hadiah, lawatan, pujian dan keraian.

5.4 Guru sebagai mentor, sentiasa mengesan, menilai dan memantau pencapaian murid
semasa pembelajaran di bilik darjah dan prestasi dalam setiap ujian peringkat sekolah.

5.5 Guru bermotivasi tinggi untuk sentiasa membantu murid mengatasi masalah
pembelajaran melalui klinik-klinik akademik bagi yang berpencapaian sederhana.

5.6 Mengurus program khas kecemerlangan akademik dan persediaan menghadapi
peperiksaan bagi murid-murid calon PBSMR dan SPM.

5.7 Membantu bersama kaunselor mengimbangi psikologi murid dalam pembelajaran
melalui bimbingan dan kaunseling tentang resepi dan rahsia kejayaan.

5.8 Membudayakan amalan ‘mesra ibu bapa’ melalui program ‘Menggilap Permata Ayah
Bonda’ untuk bersama membantu anak-anak mencapai kecemerlangan.

STRATEGI 6 : Mesra ‘Loco-Parento’

 Guru ibarat penjaga dan ibu bapa kedua, sentiasa prihatin terhadap kebajikan semua murid di
sekolah, membantu dan menasihati.

 Sentiasa mendekati dan didekati serta mendengar dan berusaha menyelesaikan segala
rintihan dan masalah mereka dengan layanan yang mesra.

6.1. Memberi layanan mesra kepada murid, penjaga dan ibu bapa dari segi tutur kata,
perwatakan dan tingkah laku yang menyenangkan.

6.2. Sering mendengar dan berfikiran terbuka kepada rundingan dengan murid, penjaga
dan ibu bapa berkaitan isu-isu kebajikan murid.

6.3. Perihatin kepada masalah keselamatan murid berkaitan kemudahan asas dan
ketidakselesaan persekitaran yang terdedah kepada ancaman penyakit.

6.4. Sentiasa mudah dihubungi oleh murid, penjaga dan ibu bapa bagi sesuatu urusan dan
semasa berlaku sesuatu insiden yang berkaitan.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  3435

6.5. Membuat pemantauan terhadap aktiviti dan kehidupan murid di sekolah melalui
jadual bertugas harian dan pemeriksaan mengejut.

6.6. Berusaha mewujudkan suasana harmoni dan ikatan kemesraan yang padu dalam
kalangan murid di sekolah sebagai langkah pengawasan salah laku.

6.7. Mendapatkan kerjasama yang erat daripada kakitangan dan pekerja swasta bagi
membantu menangani sebarang masalah murid di sekolah.

6.8. Sentiasa menasihati murid supaya menghindarkan diri daripada sebarang salah laku dan
mengingatkan mereka tentang kesan dan akibat yang akan dihadapi.

STRATEGI 7 : Komuniti Prihatin

 Merasa prihatin dan mengambil tanggungjawab bersama atas prinsip kejiranan untuk
membantu dan bekerjasama dengan pihak sekolah.

 Memerhati, menasihati dan memaklumkan hal-hal berkaitan dengan pelajar serta bersedia
untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti sekolah.

7.1. Jawatankuasa Permuafakatan yang melibatkan JKK, PIBG, Ibu bapa, polis, bomba,
agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan diwujudkan dan diaktifkan.

7.2. Ahli komuniti sentiasa turut terlibat menyertai pelbagai program dan aktiviti
sekolah berkaitan keselamatan dan kepentingan pelajar dan penduduk sekitar.

7.3. Jalinan kerjasama Jawatan Permuafakatan dan sekolah diperkukuhkan melalui
perancangan yang ditetapkan dalam takwim tahunan sekolah

7.4. Makluman penting berkaitan program sekolah disampaikan kepada ibu bapa dan
komuniti dari semasa ke semasa untuk tujuan kerjasama.

7.5. Perjumpaan dengan ibu bapa dan penduduk sekitar dengan pihak sekolah diadakan
menurut kekerapan yang sesuai dan munasabah.

7.6. Ibu bapa dan komuniti bersedia memaklumkan kepada sekolah berkaitan disiplin dan hal
ehwal pembelajaran murid menurut pemerhatian dan maklumat yang sah.

7.7. Warga sekolah sentiasa bersedia memberi kerjasama kepada komuniti yang memerlukan
bantuan seperti majlis perkahwinan dan gotong royong.

7.8. Program permuafakatan dilaksanakan secara berkesan dan berterusan serta direkodkan
untuk tujuan post-mortem dan penambahbaikan.

STRATEGI 8 : Keselamatan, Kesihatan Dan Keceriaan (3K)

 Iklim sekolah dinaungi ciri-ciri ‘keselamatan, kesihatan dan keceriaan, menjadi amalan
seluruh warga SMK Seri Kundang sepanjang masa.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

36  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  35

 Sebagai tempat yang damai dan harmoni untuk murid menggali ilmu dan guru mencurahkan
khidmat menghasilkan generasi yang gemilang.

8.1. Bilik darjah, makmal, asrama dan kawasan sekolah bebas daripada keadaan yang tidak
selamat untuk belajar, tinggal dan rekreasi.

8.2. Mempunyai tatacara dan peraturan mengawal keselamatan murid pergi dan balik dari
rumah ke sekolah sebagai langkah menghindari kemalangan.

8.3. Mempunyai tatacara mengurus keselamatan murid dan warga sekolah bagi menghadapi
krisis melalui langkah pencegahan dan tindakan penyelesaian.

8.4. Mempunyai polisi terhadap salah laku sifar dalam kalangan murid sekolah untuk
keberkatan ketika belajar dan keselesaan ketika bekerja.

8.5. Kemudahan kesihatan dan langkah-langkah pengawalan bagi menjamin kesihatan murid
dan warga sekolah semasa belajar dan bertugas disedia dan diutamakan.

8.6. Sistem pengekalan kebersihan tandas, longkang, sisa buangan, kertas-kertas dan daun-
daun di kawasan sekolah, kantin, dan bilik darjah dipantau dan diambil tindakan.

STRATEGI 9 : Dokumentasi Dan Maklumat Bertaraf Global

 Segala data dan maklumat berkaitan murid, guru dan staf sokongan serta program dan
aktiviti sekolah didokumentasikan secara menyeluruh, berterusan dan terkini untuk kegunaan
semua warga sekolah dengan telus berorientasikan warga bermaklumat

9.1. Pendokumentasian data dan maklumat disediakan berasaskan aplikasi ICT selaras
dengan perkembangan teknologi terkini.

9.2. Perolehan data dan maklumat adalah daripada sumber dalaman (sekolah) dan luaran
seperti KPM, JPN, PPD, laman web dan sekolah luar.

9.3. Data dan maklumat meliputi pelbagai aspek berkaitan pengurusan dan pentadbiran
sekolah, kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid.

9.4. Data dan maklumat disebarkan kepada warga sekolah yang memerlukannya secara
langsung serta PIBG, ibu bapa, JPN, PPD dan KPM secara tidak langsung.

9.5. Pengaksesan data dan maklumat asas adalah mesra pengguna, iaitu mudah difahami dan
cepat diperoleh melalui sisitem penyimpanan maklumat berpusat.

9.6. Penyimpanan data dan maklumat berbentuk bahan bercetak (seperti buku, kertas kerja,
kertas minit dan brosur), CD, gambar dan laman web.

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  3637

9.7. Penggunaan data dan maklumat terbuka kepada seluruh warga sekolah secara telus
sebagai bahan rujukan.

9.8. Data dan maklumat terkumpul dikemaskinikan dari semasa ke semasa bagi menjamin
kesahan sesuatu perancangan dan tindakan.

9.9. Setiap guru diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun e-mail atau
facebook atau twiter sebagai alat komunikasi dengan pihak pentadbir, rakan-rakan
sekerja dan murid sesuai dengan tuntutan masa kini dan perkembangan TMK yang
bertaraf global.

STRATEGI 10 : Masa Itu Emas

 Semua warga sekolah sentiasa menghargai masa berdasar petikan surah “Al-Alaq”.

 Menguruskannya secara bijak, cekap dan tepat dalam pelaksanaan setiap tugasan dan kerja
yang sepatutnya dilakukan, diarah dan diamanahkan dengan jujur dan ikhlas.

10.1. Menghadirkan diri di lokasi untuk sesuatu tugas atau kerja sekurang-kurangnya
sepuluh (10) minit lebih awal sebelum tugasan atau majlis bermula.

10.2. Bertindak segera menyelesaikan sesuatu tugas/kes tepat pada masa yang ditentukan/
sepatutnya dengan kemas dan betul.

10.3. Murid memanfaatkan sepenuh masa pembelajaran di bilik darjah, perpustakaan dan
makmal pada waktu persekolahan dan semasa kelas persediaan.

10.4. Murid menyelesaikan tugasan dan latihan serta persediaan untuk ujian/ peperiksaan
dengan segera dan lebih awal.

10.5. Staf guru menghabiskan pengajaran bagi sukatan pelajaran yang ditetapkan
sekurang- kurangnya pada penghujung Bulan Jun atau sebulan sebelum Peperiksaan
Akhir Tahun.

10.6. Staf guru menyelesaikan pemeriksaan buku latihan, kertas ujian dan kerja kursus
murid serta pengendalian latih tubi dan klinik akademik dengan segera.

10.7. Staf sokongan pejabat mengurus surat-menyurat, sistem fail, hal ehwal kewangan
dan urusan di kaunter dengan cepat, cekap dan sempurna.

10.8. Pembantu makmal mengurus penyediaan alatan untuk pengajaran dan pembelajaran
di makmal dan mengemaskannya dengan segera dan bersih .

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

38  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  37

SENARAI STAF AKADEMIK TAHUN 2020

BIL NAMA GURU NO KP JAWATAN GRED PENEMPATAN
1 NOR AZILA BINTI MUSA PENGETUA DG54 DI SKUSES
2 MAIMUNAH BINTI ABDUL GHANI 600810035846 PEN KANAN DG52 25/09/2017
3 NORISHAH BT ISMAIL 620612115018 DG52 16/04/2018
4 KHAIRUDDIN BIN MOHD AMIN 691026086144 PK HEM DG48 22/11/2019
5 SALINA BINTI GHAFFAR 640301016221 PK KOKUR DG48 16/09/2017
6 MAZIDAH BT ISMAN @ HJ ABDUL RAHIM 650721106062 GKMP TEK-VOK DG52 01/01/2004
7 TIMAH BINTI MOHAMAD 681126105104 GKMP MAT-SC DG48 02/07/2012
8 ZAMIAH BINTI AB. GHANI 681218065226 GKMP KEM DG48 21/11/2019
9 ABD RAHMAN BIN MD NOOR 670618045052 GKMP BAHASA DG44 01/01/2005
10 AHMAD BIN CHE YUNUS 700401015703 DG44 01/01/2006
11 AHZAISHIMA BINTI AHMAD 670705115389 G.A.B DG48 01/05/2007
12 AIMAN SYAMIMI BINTI ZULKIFLI 750304145632 G.A.B DG41 01/01/2014
13 ANITA ROSE BINTI MD.YANG GHAZALI 920719025690 G.A.B DG52 18/02/2019
14 AZIZAH BINTI ARIFIN 680529085166 G.AB DG48 05/01/2004
15 AZLINA BT SHAARI 741210086470 G.A.B DG44 01/01/2006
16 BADARIAH BT SURIP 751224105176 G.A.B DG52 01/06/2010
17 FAIZAH NOR BINTI ABDULLAH 670117016536 GURU DATA DG44 25/04/2016
18 FATIMAH BINTI OTHMAN 791006035102 G.A.B DG48 01/01/2007
19 FAUZIAH BINTI AHMAD 710212106250 G.A.B DG48 01/01/2008
20 FILDZA BINTI AB. RAZAK 641026106234 G.A.B DG48 05/01/2004
21 HALIMAH BINTI AB RAHMAN 720715105056 G.A.B DG48 01/04/2006
22 HARYATI BINTI HASHIM 750511035348 G.A.B DG48 01/01/2014
23 JULAINA BINTI MAN HURI 770123105250 G.A.B DG52 03/01/2005
24 KHADIJAH BINTI ABDUL WAHAB 630612086332 G.A.B DG48 06/01/2003
25 LAILA BT MD NOR 680603105904 GURU MEDIA DG44 01/01/2005
26 MAHANI BINTI ZAKARIA 860524295760 G.A.B DG48 07/01/2019
27 MALINA BT GANTI 690907035246 GBKSM DG41 01/12/2009
28 MARIANI BT JUSOH 840509085038 G.A.B DG44 12/06/2019
29 MASLIZA BINTI SHAHADAN 780928115148 G.A.B DG48 01/07/2009
30 MAZIDAH BINTI ABD. SAMAD 720111105338 G.A.B DG44 01/01/2004
31 MAZILAH BINTI ISHAK 710314105566 G.A.B DG44 01/05/2003
32 MAZLIANA BT AHMAD AFANDI 701205055040 G.A.B DG44 01/01/2004
33 MAZURA BINTI AB. SALAM 800331085826 G.A.B DG44 09/05/2017
34 MICHELE GERALDINE CARVALHO 730826035504 G.A.B DG52 16/02/2009
670528045040 G.A.B 01/01/2003
G.A.B

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  3938

BIL NAMA GURU NO KP JAWATAN GRED PENEMPATAN
G.A.B DG41 DI SKUSES
35 MOHAMMAD RAZWAN BIN RUSLAN 800604145215 G.A.B DG44 16/03/2014
751018025263 G.A.B DG44 01/06/2016
36 MOHD FAIZAL BIN MOHD MERZUKHI 680327106619 GBKSM DG44 01/01/2005
691107085426 G.A.B DG48 10/01/2007
37 MOHD KAMARUL ARIFFIN BIN BASRI 711115095056 GBKSM DG44 01/01/2003
730101026192 DG44 01/01/2008
38 MUSLIMAH BINTI HUSIN 700312085187 GURU AL-QURAN DG52 01/04/2006
711123085106 G.A.B DG44 05/01/2004
39 NASRIAH BINTI ABU 791030085476 G.A.B DG48 01/06/2016
680708105134 G.A.B DG44 01/01/2004
40 NIHAN BINTI AHMAD 671001025128 G.A.B DG44 03/01/2005
811222145336 G.A.B DG52 01/05/2016
41 NIZAM BIN ABDUL HAMID 650118105524 G.A.B DG44 03/01/2005
801207086738 G.A.B DG44 16/09/2018
42 NOLIDA BINTI AHMAD MARKEH 760121035026 G.A.B DG44 01/12/2009
740827016400 G.A.B DG44 01/01/2007
43 NOOR HAZIRA BINTI ABU HASSAN 801018145778 G.A.B DG44 01/06/2007
790619035178 G.A.B DG44 01/01/2014
44 NOOR LIZA BINTI PAMUJI 780302035904 G.A.B DG48 16/01/2011
640416106438 G.A.B DG48 01/01/2005
45 NOORZIAH BINTI HUSAIN 620905075590 G.A.B DG48 03/01/2005
741224065152 G.A.B DG44 01/01/2009
46 NOR AIFAA BT JAAFAR SIDEK 781217135622 G.A.B DG52 11/01/2010
710102065996 G.A.B DG44 01/08/2005
47 NOR ESHAH BINTI ABDULL 780429025674 G.A.B DG44 01/01/2014
740920086016 G.A.B DG44 01/01/2014
48 NOR HANIZAH BINTI MAD NISAH 780827095037 G.A.B DG44 12/02/2014
801219065280 G.A.B DG52 16/01/2010
49 NOR ZURAIDA BT MUSTAPHA 670714055218 G.A.B DG48 02/01/2019
700806105969 G.A.B DG48 04/05/2017
50 NORAINI BINTI RAMDAN 730906016338 G.A.B DG44 02/01/2012
690723085636 G.A.B DG52 01/01/2007
51 NORASHIKIN BINTI YUSOFF 700129025426 G.A.B DG44 01/01/2006
750709026164 G.A.B DG52 01/01/2003
52 NORAZMAWATI BINTI AB GHANI 700531035454 G.A.B DG52 01/01/2015
640308075566 G.A.B 01/01/2004
53 NORIZAN BINTI MAT HASSAN

54 NORLAILA BINTI MANSOR

55 NORMALA BINTI HASHIM

56 NORMASDUHA BINTI AJIS

57 NUR SUHANAWATI BT HUSSAIN

58 NURJULIANA HIDAYAH OH BINTI
ABDULLAH

59 RAFIDAH BINTI RAMLI

60 RIZATULRISHAH BINTI MOHD
SHAHARUDDIN

61 ROHAIZAT BIN AHMAD

62 ROHANA BINTI ABDULLAH

63 ROHAYA BT ARSHAD

64 ROSLAN BIN AHMAD

65 ROSMITA BT SARJONO

66 RUKMONY A/P SHUNMUGAM

67 RUSYATI BINTI OMAR

68 SALEHAH BINTI HASHIM

69 SAMSIAH BINTI MAT NOOR

70 SHAHAROM BINTI AHMAD

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

40  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  39

BIL NAMA GURU NO KP JAWATAN GRED PENEMPATAN
71 SHAIFUL ANUAR BIN HARON G.A.B DG44 DI SKUSES
72 SITI NUBAILAH BINTI HANAFI 720129015197 G.A.B DG41 16/01/2010
73 SOFIAH BINTI OMAR ALI 810712035362 G.A.B DG44 12/02/2018
74 SUHANA BINTI IBRAHIM 800624125684 G.A.B DG44 16/04/2012
75 SURAYA BINTI MD. ALI 770127145006 G.A.B DG44 01/03/2007
76 SURIANI BINTI SULAIMAN 701129106378 G.A.B DG48 03/01/2005
77 SURIAWATI BT MUHAMMAD 720720086216 G.A.B DG48 01/01/2009
78 WAN AZIZAN BINTI WAN SALLEH 740126115254 G.A.B DG41 01/01/2012
79 WAN NOR SYUHADA BINTI WAN GHAZALI 851008065286 G.A.B DG44 12/02/2018
80 ZURIAZAY BINTI KAMARUDDIN 820722035752 G.A.B DG44 01/06/2010
750429075594 03/01/2004

SENARAI STAF BUKAN AKADEMIK TAHUN 2020

BIL NAMA NO KP JAWATAN GRED PENEMPATA
1 PN NORLIANA BT MD KHALID KPT N22 N DI SKUSES
2 PN WAHIDA NOOR BT WALAT 690707015726 PT N22
3 PN ZULAIHA BT IBRAHIM 820712085342 PT N17 01/10/2018
4 PN CHE ROKIAH BT CHE ROSE 710830085848 PM C22 02/04/2007
5 PN SITI SANIAH BT JAIMUN 770321115038 PM C22 01/04/2011
6 EN RUSDEYI BIN OMAR 710617105758 PM C22 01/07/2003
7 PN ZARINA BT RIZAL EDGAR 681022065443 PM C19 01/08/2012
8 EN MOHAMAD HAIZAD BIN ABAS 851122146258 PM C19 07/04/2004
9 PN NORAFIZAWATI BT MD PUAD 831111105399 PAP N11 09/08/2011
10 EN FAIZUAKMA BIN MOHAMMAD SAHUDDIN 831231025318 PO N11 21/10/2019
11 PN SABARIAH BT ABDUL KAHAR 811116085173 PRA R1 11/11/2003
631011085718 26/07/2011
16/04/2007

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

 BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  4041

PAKEJ TAWARAN MATA PELAJARAN 2019

BIL TING TERAS MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 JUM
SAS
SAINS IKT BIO KIMIA FIZIK TANI MT MORAL

1 4 SAINS 5 1 1 0.5 0.5 1 9
SC
EKON PNGN AK SKN MT MORAL TAS SENI JUM

2 4 AKAUN 61 11 9

3 4 SS 61 1 8

4 4 EKON 611 8

5 4 TASAWUR 6 0.5 1 0.5 8

6 4 ARTISTIK 6 0.5 0.5 7

7 4 DIMENSI 6 17

8 4 EKSPRESI 6 17

BIL TING TERAS JUM
SAS
1 5 SAINS BIO KIMIA FIZIK TANI MT MORAL
SAINS IKT
2 5 AKAUN 5 1 11 11 10
3 5 SS EKON PNGN AK SC
4 5 SS/PSV 6 SKN MT MORAL TAS SENI JUM
5 5 PNGN 6
6 5 ARTISTIK 6 1 11 9
7 5 DIMENSI 6
8 5 EKSPRESI 6 11 1 9
6
6 11 19

1 18

17

17

17

TING B W K6 K5 K4 K3 K2 K1
ASK 1 1
KAA 8 8 8 8 8 8 88
TERAS
9 9 8 8 8 8 88
BM
BI
SEJ

GEO
PI/PM

MAT

SC

RBT

JUM

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====

42  BAB 1 : Maklumat Am & Etika Perguruan  41

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

BULAN MINGGU TARIKH PERHIMPUNAN / BANGUNAN& PAGAR & KANTIN
KECEMASAN KECERIAAN
& ROLL CALL

JAN 1 2-3 JAN EN. ABD RAHMAN PN.NOOR HAZIRA PN.LAILA
FEB 2 6-10 JAN
MAC 3 13- 17JAN PN.SITI NUBAILAH CIK NORLAILA PN.NOR ESHAH
4 20- 24JAN PN.RUSYATI PN.SUHANA PN.FAUZIAH
5 27-31 JAN
1 3-7 FEB PN.MUSLIMAH PN.NORMASDUHA PN.ANITA ROSE
2 10 - 14 FEB
3 17- 21 FEB PN.SAMSIAH PN.NORMALA CIK AZIZAH
4 24-28 FEB
1 2-6 MAC PN.MAZILAH PN.NURJULIANA CIK AZLINA
2 9-13 MAC
3 16-20 MAC PN.MAZLIANA PN.RAFIDAH PN.SHAHAROM

PN.FAIZAH NOR PN.RIZATULRISHAH PN.MAZURA
EN.ROHAIZAT PN.FATIMAH PN.MICHELE

EN.RAZWAN PN.ROHANA PN.KHADIJAH

EN.MOHD FAIZAL PN.FILDZA PN.SOFIAH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

4 23-27 MAC EN.MOHD PN.ROSMITA PN.NORAZMAWATI
KAMARUL
5 30-3APR PN.HARYATI EN.ROSLAN
1 6-10 APR PN.MASLIZA
2 13-17 APR
APRIL 3 20-24 APR PN.NASRIAH PN.RUKMONY CIK AIMAN SYAMIMI
MEI 4 27-1 MEI
JUN 1 4-8 MEI PN.HALIMAH PN.ROHAYA PN.JULAINA
2 11-15 MEI
JULAI 3 18-22 MEI EN.NIZAM PN.RUSYATI EN.SHAIFUL ANUAR
4 25-29 MEI
1 1-5 JUN PN.NOLIDA PN.SALEHAH PN.MAHANI
2 8-12 JUN
3 15-19 JUN PN.NOOR HAZIRA PN.MUSLIMAH PN.MARIANI
4 22-26 JUN
5 29-3 JUL PN.NOOR LIZA PN.ZURIAZAY PN.SURIAWATI
1 6-10 JUL
2 13-17 JUL PN. NOR HANIZAH PN.KHADIJAH CIK MAZIDAH
3 20-24 JUL
4 27-31 JUL CUTI PERTENGAHAN TAHUN

PN.MALINA PN.SITI NUBAILAH PN.MAZILAH

PN.SOFIAH PN.NOORZIAH EN.ABD RAHMAN

PN.NOR AIFAA PN.SUHANA PN.MAZURA

EN.AHMAD PN.SURAYA PN.MICHELE

PN.NOR ZURAIDA PN.SURIANI EN.RAZWAN

EN.MOHD FAIZAL PN.SURIAWATI PN.NORAINI

PN.LAILA PN.WAN AZIZAN EN.MOHD KAMARUL

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

OGOS 1 3-7 OGOS PN.NORAZMAWATI PN.WAN NOR PN.SAMSIAH
SYUHADA

2 10-14OGOS PN.NORIZAN PN.MAZLIANA EN.AHMAD
3 17-21OGOS
4 24-28OGOS CIK NORLAILA PN.NASRIAH PN.NIHAN
5 31-4 SEPT
1 7-11 SEPT CIK AZIZAH PN.AHZAISHIMA PN.SALEHAH

PN.NORMASDUHA PN.ANITA ROSE PN.NOLIDA

SEPT PN.SURIANI PN.FILDZA PN.NORMALA

==== Manual Pengurusan Sekolah 2020 – SMK Seri Kundang ====


Click to View FlipBook Version