The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by russita latip, 2019-01-07 18:49:32

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH

PENGURUSAN KURIKULUM

Keywords: KURI

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

1

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN ASTANA RAJA
CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2019

GURU BESAR
PN. RUSSITA BT. LATIP

GPK HA;L EHWAL MURID GPK KURIKULUM GPK KOKURIKULUM
EN. NOR AZMAN BIN MD HJ. AHMAD BIN SHAPIEE EN. ABD HASNIRA BIN

NOR ABDUL RAHIM

SETIAUSAHA
PN. ROHANA BT. MOHD SAUD

2

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

PANITIA MATA PELAJARAN

EN. MOHD AZMI B. YUNUS PN.HASNIZAH BINTI ABU KARIM PN.ROHANA BINTI MOHD SAUD
KP BAHASA MELAYU & PSV KP PANITIA BAHASA INGGERIS
KP PANITIA MATEMATIK

PN. NURUL SHARINI BT. ISMAIL PN. ROHANI BT. HOOD PN. ARNI IRDAWATI BT. AHMAD GHANI
KP PANITIA SAINS KP PANITIA PEND. ISLAM
KP PANITIA RBT

EN.ABDUL HASNIRA B. ABDUL RAHIM EN.HAMIZA BIN ZAINI PN. ARNI IRDAWATI BT. AHMAD GHANI
KP PANITIA PENDIDIKAN MORAL KP PANITIA PJPK KP PANITIA SEJARAH

3

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

HJ. SOFIAN BIN ALIAS PN.SITI HALIJAH BINTI RASHID EN. ISA KAMIL B. ALI
KP PANITIA TMK KP PANITIA MUZIK KP PANITIA BAHASA ARAB

PENYELARAS

EN. HAMIZA B. ZAINI EN. MOHD AZMI B. YUNUS PN.SITI HALIJAH BINTI RASHID
PENYELARAS FIZIKAL PENYELARAS PUSAT AKSES/ GURU PERPUSTAKAAN MEDIA/

SEKOLAH MBMMBI /TRANSISI PBD/ PBPPP

EN.SOFIAN BIN ALIAS PN.NURUL JANNAH BT. NGAPDI ISA KAMIL B. ALI
PENYELARAS BESTARI/ICT PENYELARAS PLC/PAK21/ PENYELARAS DATA/SPS

MESYUARAT GURU/BILIK GERAKAN

4

PENYELARAS

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

PN.ROHANI BINTI HOOD EN. MOHD RASHID B. MUHAMMAD PN.AZIAN BINTI ABDULL

PENYELARAS JQAF/ PENGHAYATAN ISLAM PENYELARAS PRA SEKOLAH PENYELARAS PEMULIHAN/LDP/NILAM

PN.HASNIZAH BT. ABU KARIM PN.ROHANA BINTI MOHD SAUD PN. ZARINAH BINTI ZAKARIA

PENYELARAS PROG. THN. 6/ PENYELARAS FROG VLE/ PENYELARAS KAP
HIP PERAN. STRATEGIK/DOKUMENTASI

PN.NURUL SHARINI BT. ISMAIL PN. RASHIDAH BT. ABD RAHMAN EN. WAN MOHD IRSYAM FITRI B. WAN JOHARI

PENYELARAS PEPERIKSAAN/ PENYELARAS PPKI/INVENTORI PENYELARAS KBAT/I THINK
JADUAL WAKTU

5

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

PN. AMIE SHARMIMIE BT. YAACOB PN. ARNI IRDAWATI BT. AHMAD GHANI

PENYELARAS PBS PENYELARAS BILIK GURU

6

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

GURU KELAS 2019

EN. MOHD AZMI B. YUNUS EN. ISA KAMIL B. ALI PN. UMMI HANIFAH BT. AHMAD
TAHUN 1 BESTARI TAHUN 2 BESTARI TAHUN 3 BESTARI

PN. AMIE SHARMIMIE BT. YAACOB PN. ROHANI BT. HOOD PN. ROHANA BT. MOHD SAUD
TAHUN 4 BESTARI TAHUN 5 BESTARI TAHUN 6 BESTARI

EN. MOHD RASHID B. MUHAMMAD PN. RASHIDAH BT. ABD RAHMAN EN. WAN MOHD IRSYAM FITRI B. WAN JOHARI
PRASEKOLAH PPKI ARIF PPKI BESTARI

7

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

8

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

1.0 PENDAHULUAN
Buku pengurusan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Astana Raja ini dihasilkan sebagai dokumen
rujukan rasmi yang perlu ada dalam sesebuah sekolah. Buku ini mengandungi maklumat yang
memberi gambaran menyeluruh mengenai perjalanan Unit Kurikulum sepanjang tahun 2019 ini.
Dokumen ini juga merupakan alat pengurusan penting yang dapat menyumbang kepada peningkatan
produktiviti Unit Kurikulum keseluruhannya. Diharap dengan adanya buku pengurusan Kurikulum ini
dapatlah membantu unit ini untuk sentiasa lebih fokus dan sentiasa di atas landasan yang betul bagi
mencapai hasrat sekolah.

2.0 DASAR KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN ASTANA RAJA

2.1 LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah ‘Core Business’ bagi guru dan murid yang belajar di sekolah ini.
Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan harapan sekolah yang
menjurus ke arah pencapaian sekolah Elit. Dasar kurikulum yang ditetapkan ini akan
menjadi garis panduan kepada pentadbiran dan pengurusan akademik sekolah .

2.2 OBJEKTIF

Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan :

2.2.1 Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah

2.2.2 Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah

2.2.3 Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Pejabat Pendidikan Daerah
Rembau, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Kementerian Pendidikan
Malaysia

3.0 DASAR

3.1 Dasar Kurikulum sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus
perdana, sistem dan dasar pendidikan kebangsaan.

3.2 Kurikulum yang dilaksanakan mestilah memenuhi kehendak Kementerian
Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Pejabat
Pendidikan Daerah Rembau.

3.3 Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini mengenai pendidikan dan
kurirulum semasa. Program-program akademik lebih diberi keutamaan jika ada
pertembungan dengan program lain.

9

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

4.0 MESYUARAT

4.1 Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat minimum 4 kali setahun
mengikut standard piawaian jabatan.

4.2 Isi kandungan mesyuarat mengikut garis panduan yang diberikan berdasarkan
keperluan semasa.

4.3 Mesyuarat Panitia 4 kali setahun dan minit mestilah disediakan dalam
tempoh seminggu selepas mesyuarat.

4.4 Pemakluman mesyuarat perlu diedarkan kepada guru selewat-lewatnya 2 hari
sebelum tarikh mesyuarat.

4.5 Kehadiran mesyuarat adalah wajib. Sebarang ketidakhadiran hendaklah
dimaklumkan kepada Guru Besar/GPK 1 sehari sebelum mesyuarat.

5.0 SISTEM FAIL

5.1 Fail jawatankuasa kurikulum disimpan di bilik GPK 1 dan diurus oleh
S/U Kurikulum.

6.0 PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN

6.1 Tahap 1 - 9 mata pelajaran yang dipelajari

6.2 Tahap 2 - 14 mata pelajaran yang dipelajari

Tahap 1 Tahap 2
Bahasa Melayu Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Sains Matematik
Matematik Sains
Pend. Islam Pend.Islam
Pend. Moral Pend. Moral
Bahasa Arab Bahasa Arab
Pendidikan Keseniaan Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Pendidikan Muzik
Kesihatan
Pend. Jasmani
Pend. Kesihatan
Sejarah
Teknologi Maklumat Komunikasi
Reka Bentuk Teknologi

10

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

7.0 SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

7.1 Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia hendaklah diperolehi dan disimpan oleh setiap guru mata pelajaran.

7.2 Salinan Sukatan untuk Panitia bagi setiap tahun disimpan dalam Fail Panitia.

7.3 Rancangan Pelajaran Harian mengandungi 7 perkara asas iaitu:
7.3.1 Tema/tajuk
7.3.2 Kandungan
7.3.3 Standard Kandungan
7.3.4 Standard Pembelajaran
7.3.5 Objektif Pembelajaran
7.3.6 Aktiviti
7.3.7 Refleksi

7.4 Buku Rekod Mengajar hendaklah dihantar oleh semua guru setiap hari Jumaat
setiap minggu berkenaan

7.5 Buku rekod mengajar dihantar ke pejabat untuk semakan Guru Besar.

7.6 Semua guru mesti membawa Buku Rekod Persediaan Mengajar setiap kali
masuk ke kelas.

7.7 Pengajaran dan Pembelajaran Merentas Kurikulum adalah digalakkan

7.8 Menghabiskan sukatan

7.8.1 Tahun 1 hingga tahun 5 - Sukatan dihabiskan sehingga akhir bulan
Oktober.

7.8.2 Tahun 6 - Sukatan dihabiskan sehingga akhir bulan April.

7.9 PdP Abad 21 – Kaedah pengajaran hendaklah kepada ‘Student centered’ /
berpusatkan kepada murid dan menggunakan ABM / ICT yang disediakan.
Kualiti Pengajaran dan pembelajaran dipertingkatkan dengan guru juga
dikehendaki menggunakan kaedah KBAT dan iThink dan menguasai kaedah-
kaedah terkini dan pengamalannya dilaksanakan setiap masa. Perkembangan
staf dan latihan dalam perkhidmatan akan dibuat dari semasa ke semasa bagi
memperkasakan PdPc guru mengikut keperluan.

7.10 Penerapan nilai-nilai murni perlu dalam pengajaran dan pembelajaran bagi
pembentukan sahsiah murid.

11

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

8.0 JADUAL WAKTU

8.1 Jadual waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan 1996
(Akta 550)

8.2 Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan
sekolah dengan persetujuan mesyuarat jawatankuasa kurikulum.

8.3 Jadual waktu anjal dan jadual waktu blok boleh digunakan mengikut keperluan
dan persetujuan mesyuarat jawatankuasa kurikulum.

8.4 Dasar pengagihan mata pelajaran – keutamaan kepada guru opsyen dan
kepakaran guru diambil kira mengikut keperluan.

9.0 GURU GANTI

9.1 Penyediaan guru ganti dibuat oleh GPK 1 / Jawatan kuasa Jadual waktu.

9.2 Guru ganti wajib masuk ke kelas dan bersama pelajar serta menandatangani
salinan slip jadual guru ganti.

9.3 Guru ganti hendaklah memastikan pelajar menyiapkan tugas yang ditinggalkan
oleh guru subjek/mata pelajaran.

9.4 Guru ganti akan dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku kemalangan
pelajar dalam tempoh seliaannya, jika gagal berada dalam kelas berkenaan.

10.0 GURU KELUAR ATAS URUSAN RASMI

10.1 Guru yang dipanggil berkursus atau keluar sekolah atas urusan rasmi
dikehendaki menyediakan bahan untuk kelas yang ditinggalkan. Satu salinan
bahan hendaklah diserahkan kepada GPK 1.

10.2 Guru yang keluar atas urusan rasmi hendaklah merekodkan nama di dalam
Buku Kebenaran Keluar Waktu Bertugas Rasmi di pejabat dan menuliskan
rekod pergerakan pada papan kenyataan selewat-lewatnya sehari sebelumnya.

10.3 PdPc yang tertunggak perlu diganti dan dicukupkan pada waktu lain di mana
sesuai, agar pelajar tidak rugi. (termasuk guru yang bercuti)

10.4 Pelaksanaan PdPc direkodkan dalam borang indeks PdPc di hujung minggu
dalam Buku Ringkasan Mengajar Guru.

12

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

11.0 WAKTU PERSEKOLAHAN 7.40 pagi - 1.05 petang
7.40 pagi - 1.35 petang
11.1 Isnin - Khamis
Tahap 1 7.40 pagi - 12.05 tengahari
Tahap 2

Jumaat

11.2 Waktu rehat Tahap 1 & 2 10.10 pagi - 10.35 pagi

Waktu berubah mengikut Akta/pekeliling Iktisas semasa

12.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

12.1 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

12.1.1 Pentaksiran berdasarkan perkembangan pembelajaran murid
secara menyeluruh dari aspek proses pembelajaran, hasil kerja
murid dan amalan nilai murni.

12.1.2 Perekodan PBD akan diserahkan kepada ibu bapa/penjaga 2 kali
setahun iaitu pertengahan tahun (Jun) dan akhir tahun
(November). Ibu bapa/penjaga dijemput hadir untuk
membincangkan kemajuan pelajaran anak masing-masing.

12.2 Penilaian dan Peperiksaan Bertulis Sumatif (Thp. 2 Tahun 4, 5 & 6 sahaja)

12.2.1 Ujian/Peperiksaan Penggal

12.2.1.1 Mac - Ujian 1

12.2.1.2 Mei - Peperiksaan Pertengahan Tahun

12.2.1.3 Sept. - UPSR (Tahun 6 sahaja)

12.2.1.4 Okt. - Peperiksaan Akhir Tahun

12.2.2 Dasar Peratusan Markah /Gred markah

Gred Skor
A 80-100
B 65-79
C 50-64
D 40-49
E
TH 0-39
0

13

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

12.2.3 Jadual Peperiksaan*
12.2.3.1 Jadual aliran kerja disediakan oleh S/U Peperiksaan

dan diedarkan kepada semua guru.
12.2.3.2 Jadual pengawasan peperiksaan disediakan jika

ujian/peperiksaan dijalankan serentak.

12.2.4 Rekod Markah *
12.2.4.1 Guru subjek memasukkan markah ke dalam sistem

yang telah disediakan (SAPS).
12.2.4.2 Slip peperiksaan dikeluarkan oleh Guru Kelas.
12.2.4.3 Markah ujian dan peperiksaan disimpan dalam Buku

Rekod Mengajar dan dimasukkan ke dalam sistem atas
talian (SAPS).
12.2.4.4 Keputusan ujian/peperiksaan akan dicatat dalam Buku
Pelaporan Profil/Kemajuan Murid dan disimpan oleh
guru kelas.
12.2.4.5 Penyerahan Buku Pelaporan Profil/Kemajuan akademik
pelajar dibuat selepas Peperiksaan Pertengahan dan
Akhir Tahun. Ibu bapa/penjaga dijemput hadir untuk
membincangkan kemajuan pelajaran anak masing-
masing. (Penyerahan perekodan PBD juga dilakukan)

12.2.5 Jadual Spesifikasi Ujian*
12.2.5.1 Semua penyedia soalan ujian/peperiksaan diminta

menyediakan JSU mengikut tahap kesukaran seperti
yang telah ditetapkan dalam mesyuarat panitia .
12.2.5.2 Semua soalan mesti disemak dan disahkan oleh
PK1/GB sebelum dicetak.

12.2.6 Post Mortem untuk Peperiksaan
12.2.6.1 Mesyuarat Post Mortem diadakan setiap kali selepas

ujian / peperiksaan dijalankan.
12.2.6.2 Kekuatan dan kelemahan hendaklah dikenal pasti

secara individu dan didokumentasikan.

* hanya untuk ujian/peperiksaan dalaman sahaja. UPSR tidak terlibat
12.3 PAJSK (Tertakluk kepada pekeliling sedia ada) – Tahap 2 sahaja
12.4 SEGAK (Dilaksanakan 2 kali setahun iaitu Mac dan Ogos) – Tahap 2 sahaja

12.5 UJIAN PSIKOMETRIK (Tahun 3 dan 6 sahaja)

14

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

13.0 PEMANTAUAN

13.1 Pengajaran dan Pemudahcaraan

13.1.1 Pengajaran dan Pemudahcaraan guru/murid di bilik darjah akan diselia
tiga (3) kali dalam setahun secara rasmi(wajib). Namun penyeliaan
secara berskala bebas boleh dilaksanakan oleh pihak pentadbir jika
berkeperluan.

13.1.2 Guru-guru akan diselia oleh Guru Besar dan semua GPK. Jadual
penyeliaan rasmi (wajib) akan dikeluarkan setiap tahun.

13.1.3 Ketua-ketua Panitia adalah digalakkan menyelia guru-guru panitia
masing-masing.

13.1.4 Penyelia dan guru hendaklah berbincang selepas penyeliaan untuk
penambahbaikan.

13.1.5 Format pemantauan adalah berdasarkan SKPMg2 Standard 4.

13.2 Pengurusan Panitia

13.2.1 Pengurusan panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan
GPK 1.

13.2.2 Semua fail akan disemak dan berada di bilik GPK1. Kandungan fail perlu
dikemaskini sepanjang tahun.

13.2.3 Pengurusan Panitia mestilah mengikut elemen yang dikehendaki dalam
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2 ).

13.3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS)

13.3.1 Penolong Kanan bertanggungjawab sepenuhnya membantu Guru Besar
dalam pengurusan dan penyeliaan PBS.

13.3.2 Jawatankuasa Unit Penilaian dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
dibentuk seperti dalam senarai tugas tahunan.

13.4 Bilik-bilik khas

13.4.1 Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna.
13.4.2 Rekod-rekod penggunaan, stok/ inventori dan peraturan penggunaan

serta jawatankuasa mesti diwujudkan.
13.4.3 Keselamatan bahan dan peralatan hendaklah sentiasa diutamakan.
13.4.4 Jadual penggunaan bilik mestilah disediakan dan dipamerkan.
13.4.5 Penggunaan bilik-bilik khas mestilah direkodkan di dalam buku rekod

penggunaan.

15

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

13.5 Jawatankuasa Pemantauan

Jawatankuasa tetap Pemantauan Akademik adalah terdiri daripada:

13.5.1 Guru Besar
13.5.2 Penolong Kanan Pentadbiran dan Akademik
13.5.3 Penolong kanan Hal Ehwal Murid
13.5.4 Penolong Kanan KoKurikulum
13.5.5 Ketua Panitia

13.6 Penyeliaan Buku Latihan Murid

13.6.1 Kerja bertulis murid akan dicerap oleh pengurusan 2 kali setahun.
13.6.2 Semua guru akan menyerahkan semua buku dari setiap kelas

yang diajar untuk semakan.
13.6.3 Rekod penyeliaan buku tulis murid akan disimpan oleh Guru Besar/Guru

Penolong Kanan Pentadbiran dan Akademik.

14.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA

14.1 Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat
14.2 Kewangan Sekolah.
14.3 Setiap Panitia boleh mengemukakan cadangan pembelian buku dan peralatan
14.4 bahan bantu mengajar.
Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan
mestilah mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.
Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan SUWA yang ada.

15.0 BUKU TEKS, PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN

15.1 Buku teks yang dibekalkan dimaksimumkan penggunaannya.
15.2 Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun.
15.3 Masuk ke PSS dengan tujuan pengajaran berfokus dibenarkan.
15.4 Program NiLAM Pusat Sumber diselia Jawatankuasa NiLAM.
15.5 Semua guru dan murid digalakkan untuk memanfaatkan PSS sepenuhnya.

16.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

16.1 Semua program utama yang berlangsung dalam PdPc dibuat berdasarkan
16.2 keperluan panitia.
16.3 Dasar Kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik
16.4 yang bertunjang ke arah kecemerlangan murid.
Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik adalah nadi yang membantu semua
panitia dalam merancang dan melaksanakan program akademik.
Guru diminta bekerjasama bagi menjayakan program akademik sesuatu
panitia.

16

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

16.5 Penglibatan Guru Bimbingan membantu sepenuhnya program peningkatan
akademik.

16.6 Guru Cemerlang dilibatkan sepenuhnya dalam program peningkatan akademik.

17.0 PERKEMBANGAN STAF

17.1 Kursus Dalaman

17.1.1 Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan laporan ringkas
kepada Guru Besar/GPK1 apabila pulang daripada berkursus dengan
menggunakan format Minit Curai.

17.1.2 Kursus dalaman dianjurkan mengikut keperluan berdasarkan peruntukan
sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

17.1.3 Bahan kursus boleh diperbanyakkan untuk keperluan guru lain.

17.2 Kursus Perkembangan Staf

17.2.1 Dirancang mengikut keperluan tahun semasa dan diprogramkan dalam
Takwim Tahunan mengikut panitia dan unit masing-masing.

17.2.2 Lawatan Penanda Aras diadakan untuk mendapatkan maklumat dan
perkongsian pintar mengikut keperluan.

17.3 Bahan-bahan Ilmiah Kursus
17.3.1 Diperbanyakkan untuk keperluan guru panitia berkenaan.
17.3.2 Disimpan untuk rujukan panitia berkaitan dan tidak menjadi hak

peribadi tetapi hak milik sekolah sepenuhnya.

18.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR

18.1 Guru dan murid digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan luar bilik
18.2 darjah (ko akademik) ke arah memartabatkan nama sekolah.
18.3 Murid yang terlibat hendaklah diberi latihan dan bimbingan secukupnya untuk
bertanding.
Pelajaran yang tertinggal kerana latihan/pertandingan hendaklah digantikan
semula supaya murid tidak tercicir atau merosot prestasi.
(bimbingan khas perlu diberikan kepada murid terbabit).

19.0 PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM

19.1 Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku
19.2 keperluan pendidikan negara.
Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan
pentadbir melalui mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kurikulum.

17

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

20.0 DASAR DAN KUANTITI LATIHAN

20.1 Latihan memantapkan PdPc dan bilangan kuantiti diberi perlu mencukupi
20.2 semasa atau selepas PdPc sepanjang tahun.
Latihan yang diberi hendaklah diperiksa dan dipantau supaya setiap murid
20.3 membuat dan mengambil berat dan seterusnya mendapat manfaat darinya.
20.4 Kegagalan murid menyempurnakan latihan termasuk dalam kesalahan atau
perlanggaran disiplin sekolah yang perlu dimaklumkan kepada
ibubapa/penjaga. Penglibatan ibubapa/penjaga perlu untuk memastikan dasar
ini berkesan.
Sumber latihan adalah bebas dan pelbagai, kualiti soalan mesti sesuai dengan
tahap murid serta dapat membantu mengukuh, memantapkan dan mencabar
kebolehan murid.
Latihan yang diberi perlu didokumentasikan dan difailkan dengan kemas dan
sistematik supaya boleh diakses pada bila-bila masa sebagai eviden. Satu fail
hendaklah disimpan oleh guru mata pelajaran.

20.5 Pelaksanaan latihan melalui;

Pengajaran dan pemudahcaraan
Latihan harian dan mingguan
Riang ria cuti sekolah
Latihan topikal
Ujian topikal
Ujian bulanan
Peperiksaan

21.0 KELAS TAMBAHAN & KELAS BIMBINGAN

21.1 Kelas tambahan dan kelas bimbingan dapat membantu guru dan murid dalam
meningkatkan prestasi akademik setiap tahun. Pelaksanaannya perlu
21.2 diperkasa agar lebih berkesan. Guru yang terpilih perlu melaksanakannya
21.3 mengikut jadual yang disusun agar tidak berlaku pertembungan masa.
21.4 Pengisian kelas tambahan/kelas bimbingan adalah untuk memperkasa PdPc
iaitu ulang kaji dan latih tubi serta bimbingan secara intensif.
Bahan edaran perlu disediakan dan digunakan secara maksimum. Buat
perancangan yang rapi dan elakkan pembaziran. Bahan boleh dicetak
mengikut keperluan dan mematuhi tatacara percetakan sekolah.
Kehadiran ke kelas tambahan / kelas bimbingan perlu direkodkan dalam jadual
kehadiran yang disediakan.

22.0 Tugas dan Fungsi Jawatankuasa Kurikulum:

 Bertanggungjawab merancang dan menyelaras aktiviti kurikulum sekolah.
 Membincangkan kelemahan dan kekuatan dalam pengajaran dan

pemudahcaraan.
 Menganalisis prestasi pencapaian murid bagi semua mata pelajaran.

18

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

 Menganalisis setiap kelemahan murid bagi semua mata pelajaran.
 Mengadakan program khusus bagi murid-murid yang lemah dan cemerlang

dalam pencapaian akademiknya.
 Mengadakan program peningkatan profesionalisme untuk guru-guru panitia

bagi meningkatkan prestasi kecemerlangan guru dan panitia.
 Memastikan semua panitia mata pelajaran berfungsi dan bergerak.
 Sebagai tempat rujukan segala maklumat yang berkaitan dengan

kurikulum sekolah.

Prosedur Pengurusan Unit Kurikulum:

 Mengadakan mesyuarat AJK induk sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 Membuat panggilan mesyuarat kepada semua AJK sebelum mengadakan

mesyuarat.
 Menyiapkan minit mesyuarat selepas seminggu mesyuarat diadakan.
 Mengedarkan minit mesyuarat kepada semua guru.
 Menyerahkan minit mesyuarat ke pejabat untuk fail sekolah.

23.0 PERANAN DAN TUGAS AHLI JAWATANKUASA INDUK

23.1 GURU BESAR:

 Sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
 Mengarahkan mesyuarat diadakan mengikut ketetapan.
 Memantau dan memastikan aktiviti program dijalankan seperti yang dirancang.
 Mengadakan penilaian atau refleksi terhadap semua aktiviti sekolah.

23.2 GURU PENOLONG KANAN KURIKULUM:

 Membantu Guru Besar dalam menjalankan aktiviti program kurikulum sekolah
 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar sewaktu ketiadaannya.
 Bertanggungjawab secara menyeluruh atas perjalanan aktiviti program kurikulum

sekolah.
 Memastikan semua minit mesyuarat jawatankuasa di dalam unit kurikulum diminit

dan difailkan mengikut ketetapan.

23.3 SETIAUSAHA:

 Membuat surat-surat panggilan mesyuarat.
 Mencatat minit mesyuarat kurikulum.
 Mencatat laporan aktiviti kurikulum.
 Memastikan fail-fail jawatankuasa kurikulum sentiasa dikemaskini.

19

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

23.4 JAWATANKUASA / KETUA PANITIA:

 Bertanggungjawab memberitahu AJK peranan dan agihan tugas mereka.
 Bekerjasama dengan AJK bagi memastikan program kurikulum sekolah berjalan

lancar.
 Pemangkin perjalanan aktiviti panitia di bawah kelolaannya.
 Mengemukakan segala cadangan/masalah AJK panitianya ke dalam mesyuarat JK

kurikulum dan seterusnya mengadakan tindakan susulan.

23.5 SENARAI TUGAS JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM SEKOLAH

 Mengkaji sukatan pelajaran baru jika ada dan membuat syor-syor terhadap
kesesuaiannya.

 Mengkaji dan menilai buku kerja dan buku tulis yang digunakan oleh murid-murid
untuk menentukan kesesuaiannya.

 Menentukan perjalanan panitia mata pelajaran.
 Membincang dan menilai prestasi murid-murid dan mengambil tindakan

susulan untuk mengatasinya.
 Mewujudkan suasana/persekitaran yang sesuai ke arah pengajaran dan

pembelajaran
 Membaiki dan meningkatkan mutu pendidikan pengajaran dan

pembelajaran.
 Meninggikan mutu pencapaian akademik dan prestasi sekolah dalam

peperiksaan khususnya UPSR dari segi kuantiti dan kualiti.
 Merancang dan mengelola kursus-kursus dalaman untuk semua guru.
 Sentiasa mengikuti perkembangan terbaru mengenai kursus-kursus

berkaitan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
 Berusaha menambah dan mempelbagaikan bahan-bahan bantu

mengajar serta menggalakkan penggunaannya dengan lebih berkesan.
 Menyelaras peperiksaan dan penilaian.
 Menyelaras latihan murid.
 Memberi sumber rujukan terkini kepada guru-guru mata pelajaran.

23.6 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

A. PEPERIKSAAN DALAMAN

 Menyediakan jadual aliran kerja.
 Menyediakan takwim / jadual peperiksaan.
 Menyediakan jadual pengawasan / gantian peperiksaan.
 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan soalan dan

menanda kertas jawapan setelah dipersetujui oleh guru kanan mata pelajaran.
 Memastikan semua kertas soalan disimpan dengan selamat.
 Bertanggungjawab untuk melicinkan perjalanan peperiksaan.
 Mendapatkan analisis keputusan peperiksaan dan menyerahkan kepada

20

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

 Guru Besar/GPK1.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/GPK 1 dari

semasa ke semasa.

B. PEPERIKSAAN BERPUSAT (UPSR )

 Menentukan bilangan calon.
 Mempastikan borang calon diisi dengan lengkap dan betul dan di

kumpul sebelum atau pada tarikh yang telah ditetapkan oleh Lembaga
 Peperiksaan Malaysia.
 Mempastikan borang yang telah dilengkapkan diserah kepada

Lembaga Peperiksaan Malaysia sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan.
 Menyedia dan melengkapkan keperluan pusat peperiksaan seperti

diarahkan oleh Lembaga Peperiksaan.
 Mengedarkan jadual waktu peperiksaan kepada murid dan memberi

taklimat mengenai peraturan peperiksaan.
 Mengedarkan slip menduduki peperiksaan kepada calon.
 Menyediakan jadual guru bertugas sepanjang tempoh peperiksaan.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/GPK 1 dari

semasa ke semasa.

23.7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PUSAT SUMBER
SEKOLAH

a. Pembelian Alat / Bahan:

- Membuat senarai alat / bahan yang diperlukan oleh semua bahagian.
- Mendapatkan sebut harga barang-barang yang dikehendaki.
- Memesan barang-barang yang telah diluluskan.
- Menerima alat / bahan dan menyemak bilangan serta spesifikasinya.

b. Menyimpan Stok:

- Memasukkan stok alat / bahan yang diterima.
- Menyediakan buku rekod pinjaman.
- Memastikan alat / bahan yang dikeluarkan dalam keadaan baik dan

dikembalikan dalam keadaan baik.
- Menyediakan tempat menyimpan alat / bahan.
- Mengawasi dan menyelenggara keselamatan alat / bahan.
- Membaikpulih alat / bahan yang rosak.
- Menyimpan rekod penggunaan alat / bahan.

c. Pengeluaran Alat / Bahan:

- Memberi bimbingan kepada guru-guru dan murid-murid berhubung
dengan pengeluaran alat / bahan.

- Menyelenggara alat dan perkakas yang digunakan di dalam

21

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

pengeluaran.
- Merancang dan menyelaras pengeluaran alat / bahan.
- Menilai kesesuaian alat / bahan dengan keperluan sekolah.

d. Pentadbiran:
- Menguruskan penggunaan bilik media dan bilik kerja.
- Merancang anggaran perbelanjaan tahunan.
- Menyelia, menasihat dan merancang perkhidmatan yang sesuai melalui

perkhidmatan sebaran pendidikan.
- Berhubung rapat dengan Bahagian Sebaran Perkhidmatan JPNNS dan

lain-lain agensi pendidikan berkaitan.

23.8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PANITIA MATA PELAJARAN

i. Menyediakan rancangan mengajar untuk satu tahun berasaskan sukatan
pelajaran.

ii. Mengkaji dan menilai buku pilihan yang baru untuk dipilih dan
digunakan oleh sekolah.

iii. Mencadangkan buku-buku rujukan, bahan bacaan tambahan dan
bahan bantuan mengajar yang sesuai untuk disediakan di Pusat Sumber
Sekolah.

iv. Menyelaras program/aktiviti dan menyediakan sudut-sudut mata
pelajaran di dalam bilik darjah serta bertanggungjawab dalam menyediakan
bahan-bahan atau alat-alat untuk pameran jika ada.

v. Menyelaras soalan-soalan untuk ujian, peperiksaan dan pemeriksaan
kertas jawapan murid.

vi. Mengkaji keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan
membuat tindakan susulan untuk meningkatkan taraf pencapaian dari semasa
ke semasa seperti mengadakan :
a. Kelas tambahan
b. Kelas bimbingan
c. Ceramah motivasi
d. Bengkel/teknik menjawab soalan
e. Program & aktiviti tambahan

vii. Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan/kerja bagi tiap-tiap aliran
jika diperlukan.

viii. Mengambil tindakan terhadap setiap perubahan baru yang diperlukan
seperti sukatan pelajaran baru, kaedah pengajaran dan pemudahcaraan baru
dan lain-lain jika ada.

ix. Mengumpul soalan-soalan peperiksaan dalam dan luar sekolah untuk
semakan dan rujukan di Pusat Sumber Sekolah.

x. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan atas persetujuan pihak
sekolah.

xi. Menggubal dan melaksanakan peraturan panitia mata pelajaran.
xii. Mengadakan mesyuarat panel sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
xiii. Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

22

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM SK ASTANA RAJA 2019

GPK HAL EHWAL MURID GURU BESAR GPK KOKURIKULUM

EN. NOR AZMAN BIN MD NOR PN. RUSSITA BINTI LATIP EN ABDUL HASNIRA B. ABDUL
RAHIM
GPK PENTADBIRAN DAN KURIKULUM

TN HJ AHMAD BIN SHAPIEE

SETIAUSAHA KURIKULUM

PN ROHANA BINTI MOHD SAUD

SPS / GURU DATA PENYELARAS PBS

EN ISA KAMIL B. ALI PN AMIE SHARMIMIE BT. YAACOB

PENYELARAS NILAM/LDP GURU PERPUSTAKAAN MEDIA PANITIA MATAPELAJARAN

PN AZIAN BT. ABDULLAH PN SITI HALIJAH BT. MOHAMED RASHID

S/PUN PFAEIPQEARHIKHSUADAANBI&NTPI EJUNSIOLHAIAN PN. SITI HALIJAH BT. MOHAMED RASHID BAHASA MELAYU BAHASA ARAB
EN ISA KAMIL B. ALI
PN NURULSHARINI BT. PENYELARAS PROG. TRANSISI EN MOHD AZMI B. YUNUS
ISMAIL
EN MOPHNDNOAOZRMAIINBA. YMUONHDUSRAJILI
PENYELARAS HIP
PPNEFNAYREIDLAAHRABTSMKDAPNOR BAHASA INGGERIS MATEMATIK
PN HASNIZAH BT. ABU PN HASNIZAH BT. ABU KARIM PN ROHANA BT. MOHD
KARIM PN ZARINAH BT. ZAKARIA
SAUD
PN ROFIZA ABU BAKAR
PENYELARAS SAINS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PENYELARAS MBMMBI JQAF/PENGHAYATAN ISLAM PN NURULSHARINI BT. ISMAIL PN ROHANI BT. HOOD

EN MOHD AZMI B. YUNUS PN ROHANI BT. HOOD PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN SENI VISUAL
PN SITI HALIJAH BT. MOHAMED EN MOHD AZMI B. YUNUS
PENYELARAS PROG. TAHUN 6 PENYELARAS MAKMAL
KOMPUTER/BESTARI/ICT RASHID REKA BENTUK TEKNOLOGI
PN HASNIZAH BT. ABU PN ARNI IRDAWATI BT.
KARIM TN HJ SOFIAN B. ALIAS PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
EN HAMIZA B. ZAINI AHMAD GHANI
PENYELARAS PEMULIHAN KHAS PPENNNEBYNIEUNALRSADAURIPSLAAYSRJAAUPZDNWLDCANI/NNAPHAKB2T1.
NGAPDI SEJARAH TMK
PN AZIAN BT. ABDULLAH PN ARNI IRDAWATI BT. TN HJ SOFIAN B. ALIAS

PPNEANZYLIENLAAWRAATSI FBTRMOGRAVZLLEI AHMAD GHANI

PN ROHANA BT. MOHD S/U JADUAL WAKTU PENDIDIKAN MORAL
SAUD EN ABDUL HASNIRA B. ABDUL
PN NURULSHARINI BT. ISMAIL
PENYELARAS PPKI RAHIM

PN RASHIDAH BT. ABD CPI ESNITIYMELAADRIHAASHPBRINATSI EISKMOALILAH
RAHMAN
EN MOHD RASHID B. MOHAMMAD
PENYELARAS PUSAT AKSES
PENYELARAS KBAT/I-THINK
EN MOHD AZMI B. YUNUS
EN WAN MOHD IRYSAM FITRI B. WAN JOHARI

23

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

2. KURIKULUM

2.1 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)

Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK
: En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

: Pn. Rohana binti Mohd Saud

: Pn. Hasnizah binti Abu Karim

Pn. Nurulsharini binti Ismail

En. Isa Kamil bin Ali

Pn. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani

Tn. Hj. Sofian bin Alias

Pn. Siti Halijah binti Rashid

En. Hamiza bin Zaini

En. Mohd Azmi bin Yunus

Pn. Rohani binti Hood

Pn. Amie Sharmimie binti Yaacob

Pn. Azian binti Abdullah

En. Mohd Rashid bin Muhammad

Pn. Rashidah binti Abd Rahman

Pn. Nurul Jannah binti Ngapdi

En. Wan Mohd Irysam Fitri bin Wan Johari

2.2 JAWATANKUASA PEPERIKSAAN & PENILAIAN

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)

Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK
: En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

: Pn. Nurulsharini binti Ismail

: Semua Ketua Panitia

Pn. Rohani binti Hood - Penyelaras PKSR

j-QAF/PAFA

Pn. Azian binti Abdullah - Pemulihan Khas

Pn. Zarinah binti Zakaria - Penyelaras KAP/UPKK

En. Mohd Rashid bin Muhammad - Penyelaras Prasekolah

Pn. Rashidah binti Abd Rahman - Penyelaras PASR PPKI

Pn. Nurul Jannah binti Ngapdi - Prokhas PPKI

En. Wan Mohd Irysam Fitri bin Wan Johari - Prokhas PPKI

24

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

2.3 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

a) PANITIA BAHASA MELAYU

Ketua : En. Mohd Azmi bin Yunus

Setiausaha : Pn. Siti Halijah binti Rashid

AJK : Semua guru Bahasa Melayu

b) PANITIA BAHASA INGGERIS

Ketua : Pn. Hasnizah binti Abu Karim

Setiausaha : Tn. Hj. Sofian bin Alias

AJK : Semua guru Bahasa Inggeris

c) PANITIA MATEMATIK

Ketua : Pn. Rohana binti Mohd Saud

Setiausaha : En. Hamiza bin Zaini

AJK : Semua guru Matematik

d) PANITIA SAINS

Ketua : Pn. Nurulsharini binti Ismail
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim
Setiausaha : Semua guru Sains

AJK :

e) PANITIA PENDIDIKAN ISLAM/ j- QAF

Ketua : Pn. Rohani binti Hood

Setiausaha : Pn. Ummi Hanifah binti Ahmad

AJK : Semua guru Pendidikan Islam

f) PANITIA SEJARAH

Ketua : Pn. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani
Tn Hj. Ahmad bin Shapiee
Setiausaha : Semua guru Sejarah

AJK :

g) PANITIA PEND. JASMANI & PEND. KESIHATAN

Ketua : En. Hamiza bin Zaini

Setiausaha : En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim

AJK : Semua guru PJPK

h) PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

Ketua : Pn. Siti Halijah binti Rashid

Setiausaha : Pn. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani

i) PANITIA REKABENTUK & TEKNOLOGI ( RBT )

Ketua : Pn. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani

Setiausaha : Pn. Nurul Jannah binti Ngapdi

25

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

j) PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

Ketua : En. Mohd Azmi bin Yunus

Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor

k) PANITIA BAHASA ARAB

Ketua : En. Isa Kamil bin Ali

Setiausaha : Pn. Amie Sharmimie binti Yaacob

l) PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI ( TMK )

Ketua : Tn. Hj. Sofian bin Alias

Setiausaha : Pn. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani

m) PANITIA MORAL

Ketua : En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim

2.4 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
Bendahari :
AJK : En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Pn. Siti Halijah binti Rashid (Penyelaras PSS)

Pn. Mawar binti Ahmad Shah (Pembantu Tadbir)

Pn. Amie Sharmimie binti Yaacob - Penyelaras PBS

Tn. Hj. Sofian bin Alias - Penyelaras Bestari / ICT

En. Mohd Rashid bin Muhammad - Penyelaras Prasekolah

Pn. Rashidah binti Abd Rahman - Penyelaras PPKI

Pn. Azian binti Abdullah - Pemulihan Khas/NiLAM

Pn. Rohani binti Hood - Penyelaras j-QAF

En. Isa Kamil bin Ali - S/U Data

Semua Ketua Panitia

2.5 JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

En. Mohd Azmi bin Yunus

Semua guru Bahasa Melayu

Semua guru Bahasa Inggeris

26

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

2.6 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH (PBS)

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Pn. Amie Sharmimie binti Yaacob

Pn. Nurulsharini binti Ismail - S/U Penilaian & Peperiksaan

Pusat(UPSR)/Dalaman

Pn. Siti Halijah binti Rashid - Penyelaras PBD

Pn. Azian binti Abdullah - Penyelaras Psikometrik/NiLAM

En. Hamiza bin Zaini - SEGAK

Semua Ketua Panitia

Semua guru mata pelajaran

Semua penyelaras unit kokurikulum

2.7 JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
Naib Pengerusi : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
: En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Mohd Azmi bin Yunus
AJK :
Semua guru Tahun Satu

2.8 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
Naib Pengerusi : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
: En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Nurulsharini binti Ismail
AJK : Semua Ketua Panitia

2.9 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH/DATA

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)

En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

27

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

AJK : En. Isa Kamil bin Ali
En. Mohd Azmi bin Yunus
Pn. Mawar binti Ahmad Shah (PT)

2.10 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN(LDP)

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Pn. Azian binti Abdullah

Pn. Mawar binti Ahmad Shah (PT)

Semua guru

Semua AKP

2.11 JAWATANKUASA KOMUNITI PEMBELAJARAN

PROFESIONAL(PLC)

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)

Naib Pengerusi : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)

: En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Nurul Jannah binti Ngapdi

AJK : Semua ketua panitia

Semua guru mata pelajaran

2.12 JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Pn. Azian binti Abdullah

Ketua Panitia Bahasa Melayu

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Ketua Panitia Matematik

Semua guru BM

Semua guru BI

Semua guru Matematik

28

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

2.13 JAWATANKUASA FROG VLE

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)

En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Pn. Rohana binti Mohd Saud

Tn. Hj. Sofian bin Alias – Penyelaras Bestari/ICT

AJK : Semua Ketua Panitia

Semua guru mata pelajaran

2.14 JAWATANKUASA PROGRAM TAHUN 6

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Pn. Hasnizah binti Abu Karim

Pn. Amie Sharmimie binti Yaacob - Penyelaras PBS

Pn. Nurulsharini binti Ismail - SU Peperiksaan

Pn. Azian binti Abdullah - Guru Bimbingan

Semua Ketua Panitia

Semua guru tahun 6

2.15 JAWATANKUASA j-QAF/PROG. PENGHAYATAN ISLAM

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Pn. Rohani binti Hood

Semua guru PI dan BA

2.16 JAWATANKUASA MAKMAL KOMPUTER/BESTARI DAN ICT

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Tn. Hj. Sofian bin Alias

En. Mohd Azmi bin Yunus - Penyelaras PUAS

29

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

Pn. Rohana binti Mohd Saud – Penyelaras FrogVLE

En. Mohd Roslyzan bin Mansor – Juruteknik Komputer

En. Mohd Rashid bin Muhammad - Penyelaras Prasekolah

Pn. Rashidah binti Abd Rahman - Penyelaras PPKI

Semua Ketua Panitia

Semua Guru Bilik-bilik Khas

Semua Guru Kelas

2.17 JAWATANKUASA PUSAT AKSES SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

En. Mohd Azmi bin Yunus

Tn. Hj. Sofian bin Alias - Penyelaras Bestari/ICT

Pn. Rohana binti Mohd Saud – Penyelaras FrogVLE

En. Mohd Roslyzan bin Mansor – Juruteknik Komputer

Semua Ketua Panitia

2.18 JAWATANKUASA PAK 21

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

Pn. Nurul Jannah binti Ngapdi

Tn. Hj. Sofian bin Alias - Penyelaras Bestari/ICT

Pn. Rohana binti Mohd Saud – Penyelaras FrogVLE

Semua Ketua Panitia

2.19 JAWATANKUASA KBAT DAN i-THINK

Pengerusi : Pn. Russita binti Latip (Guru Besar)
Timb. Pengerusi :
Naib Pengerusi : Tn. Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
:
Setiausaha : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)
AJK :
En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Kokurikulum)

En. Wan Mohd Irysam Fitri bin Wan Johari

Pn. Siti Halijah binti Rashid (Penyelaras PSS)

Tn. Hj. Sofian bin Alias - Penyelaras Bestari/ICT

Pn. Rohana binti Mohd Saud – Penyelaras FrogVLE

Semua Ketua Panitia

30

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

2.20 BILIK KHAS /SUDUT KHAS

LOKASI PENYELARAS
BIL.
1 Pusat Sumber Sekolah Pn. Siti Halijah binti Rashid
2 Bengkel RBT Pn. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani
3 Makmal Sains Pn. Nurulsharini binti Ismail
4 Makmal Komputer Tn. Hj. Sofian bin Alias
5 Bilik j-QAF Pn. Ummi Hanifah binti Ahmad
6 Bilik SALC Tn. Hj. Sofian bin Alias
En. Mohd Azmi bin Yunus
7 Pusat Akses Sekolah En. Roslyzan bin Mansor
En. Isa kamil bin Ali
8 Musolla As Salam Pn. Hasnizah binti Abu Karim
9 Bilik BOSS En. Hamiza bin Zaini
10 Bilik Operasi Sukan Sekolah Pn. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani
11 Bilik Guru En. Mohd Rashid bin Muhammad
12 Bilik Kesihatan Pn. Amie Sharmimie binti Yaacob
13 Bilik Doktor Muda Pn. Siti Halijah binti Rashid
14 Bilik Muzik Pn. Nurulsharini binti Ismail
15 Bilik Peperiksaan Pn. Azian binti Abdullah
16 Bilik Pemulihan Khas En. Wan Mohd Irysam Fitri bin Wan Johari
17 Bilik Pengawas Semua Guru Kelas Yang Terlibat
18 Bilik Darjah Pn. Nurulsharini binti Ismail
19 Dewan Peperiksaan Pn. Rohani binti Hood
20 Bilik BOSS Daerah Pn. Rohani binti Hood
21 Bilik Pemulihan Jawi Tn. Hj. Sofian bin Alias
22 Kedai Buku Pn. Rashidah binti Abd Rahman
23 Bilik PPKI Pn. Rohana binti Mohd Saud
24 Bilik FrogVLE En. Nor Azman bin Md Nor
25 Bilik Kesenian Pn. Nurul Jannah binti Ngapdi
26 Bilik Gerakan En. Mohd Rashid bin Muhammad
27 Bilik Prasekolah Pn. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani
28 Galeri Sejarah En. Mohd Azmi bin Yunus
29 Sudut MBMMBI Pn. Nurulsharini binti Ismail
30 Sudut PPDA

31

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

2.21 MAJLIS - MAJLIS RASMI SEKOLAH

i) HARI PENDAFTARAN

Penyelaras : Pn. Nurulsharini binti Ismail (S/U Pep)

Setiausaha : Pn. Hasnizah binti Abu Karim

ii) MESYUARAT AGUNG PIBG
Penyelaras : En. Nor Azman bin Md Nor (GPK HEM)

Setiausaha : Pn. Ummi Hanifah binti Ahmad (S/U PIBG)

iii) MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR
Penyelaras : Tn Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
Setiausaha 1 : Pn. Rohana binti Mohd Saud
Setiausaha 2 : En. Mohd Rashid bin Muhammad

iv) HARI GURU / MAJLIS PERPISAHAN
Penyelaras : En. Hamiza bin Zaini (Pengerusi BKGK SKAR)
Setiausaha : Pn. Rohani binti Hood

v) SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
Penyelaras : En. Abdul Hasnira bin Abdul Rahim (GPK Koku)
Setiausaha : En. Hamiza bin Zaini

vii) MESYUARAT / TAKLIMAT GURU
Penyelaras : Tn Hj Ahmad bin Shapiee (GPK 1)
Setiausaha 1 : Pn. Nurul Jannah binti Ngapdi
Setiausaha 2 : Pn. Amie Sharmimie binti Yaacob

32

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

2.22 CARTA GANTT KURIKULUM 2019

BIL AKTIVITI DIS JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV
2018
1 MESYUARAT GURU & KURIKULUM √ -ke2 √ -ke3 √–ke4


2 MESYUARAT PANITIA √ √ -ke2 √-ke3 √-ke4

3 MESYUARAT PENINGKATAN TAHUN 6 √ √ √√

4 MESYUARAT KEWANGAN √ √ √√

5 MESYUARAT PBS √ √ √√

6 KLAQ √

7 KEM BESTARI SOLAT √√ MZ/ PSS/ SEJ/ SEJ/ √
PJPK PSV PSV √
8 BULAN PANITIA BM/ RBT/
9 UJIAN & PEPERIKSAAN SEMESTER MT/ BM/BA BI/PI PI TMK
10 UJIAN BERFOKUS (TAHUN 6) SNS
11 PEPERIKSAAN UPSR
12 PEPERIKSAAN UPKK (KAP) √√
13 TRANSISI
√√√ √√√ √ √

PRA UPSR
UPSR
UPKK
PRA
UPKK14 PEKA/ PAFA √√ √√√ √ √

15 PKSR: BA & JAWI √√

16 MOTIVASI PELAJAR UPSR √√√ √√√ √ √ √

17 BENGKEL UPSR √ √√

18 KELAS BIMBINGAN UPSR √√√ √√√ √ √ √

20 PENYELIAAN & PENCERAPAN PdPc √ √√ √

21 PERJUMPAAN 3 PENJURU/PENETAPAN √ √
TARGET √√

22 SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID √√√ √ √ √

23 BACAAN YASIN √√√ √√√ √ √ √ √ √

24 SOLAT HAJAT & YASIN PERDANA √

25 PERKEMBANGAN STAF/ LDP/PLC √√√ √√√ √ √ √ √

26 HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN √

27 IHYA’ RAMADHAN √√

28 KHATAM PERDANA √

29 PAMERAN KESENIAN TAHAP 1 √√

30 KEM CEMERLANG JAWI √

33

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

31 KEM CILIK HAJI √
32 PROG. BACALAH SAYANG PPKI
33 BENGKEL PENGHASILAN BBM PPKI √


* Tertakluk kepada perubahan semasa

34

_________________________________________________________________________________________ Kurikulum SKar 2019

0


Click to View FlipBook Version