The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

penerangan mengenai pengurusan sekolah kebangsaan sungai rokam

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by amiey_177, 2021-04-21 22:55:49

buku pegurursan SK Sg Rokam

penerangan mengenai pengurusan sekolah kebangsaan sungai rokam

Keywords: takwim, buku pengurusan

m/s 1

m/s 2

1

Maklumat
sekolah

sekolah

m/s 3

BAB 1
PENGENALAN

1.1 Pengenalan

1.1.1 Kata Alu-aluan PGB
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera.
Segala puji bagi Allah S.W.T. Setinggi-tinggi ucapan kesyukuran dan dengan
limpah kurniaNya kita akan melangkah ke tahun 2021. Syukur nikmat jua untuk
kita seluruh warga SK Sungai Rokam kerana telah berjaya mengharung segala
onak, segala liku dan cabaran pada tahun 2020.

Penghargaan tulus ikhlas saya tujukan kepada pihak yang terlibat dalam
menerbitkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah Sesi 2021. Semoga Buku
Panduan Pengurusan Sekolah Sesi 2021 ini menjadi manual penting kepada
guru-guru dan staf untuk melaksanakan tugas dengan lebih terarah dan
berkesan.

Pendidikan ialah untuk semua dan tanggungjawab semua. Bersamalah kita
mengorak langkah untuk kecemerlangan SK Sungai Rokam berasaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menjunjung Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2025. Wahai keluarga besar SK Sungai Rokam,
andalah harapan sekolah andalah pencorak sejarah masa depan kita bersama.

Sekian, wabillahi taufiq, walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

1.1.2 Maklumat Sekolah

m/s 4

NAMA SEKOLAH SK SUNGAI ROKAM
KOD SEKOLAH ABA2003
ALAMAT JALAN KENANGA,
31350 IPOH,
PPD PERAK DARUL RIDZUAN
GRED KINTA UTARA
TELEFON A
FAKS 05-3121890
EMAIL 053115806
[email protected]

1.1.3 Sejarah Sekolah

Kampung Sungai Rokam adalah satu kawasan perumahan yang
letaknya lebih kurang 6 kilometer ke selatan bandar Ipoh. Kawasan ini
dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Perak pada tahun 1960. Pada
awalnya, sebanyak 413 buah rumah di mana dengan penduduk utamanya
kebanyakan terdiri daripada orang-orang Melayu.

Rumah di Kampung Sungai Rokam pada tahun 60-an

m/s 5
Pada peringkat permulaan kanak-kanak kampung Sungai Rokam belajar di Sekolah
Kebangsaan Sungai Rapat, iaitu Kampung Melayu yang terletak di Jalan Lapangan
Terbang, Ipoh .
Pada tahun 1962, satu rombongan Ahli Jawatankuasa Pengasas Sekolah yang
diketuai oleh Encik Mohd Yusoh b. Hj. Ahmad bersama-sama dengan Encik Mat b.
Taman, Encik Kassim bin Ali, Encik Mohd Yusof b. Abu dan Encik Uteh bin Abdul Aziz,
telah menemui Yang Berhormat Kapten Abd. Hamid Khan yang ketika itu ialah
Menteri Pelajaran Malaysia.
Atas usaha mereka dan sokongan dari beberapa pihak, akhirnya pada awal tahun
1964 terbinalah sebuah sekolah yang berukuran 210’ X 24’ persegi yang
mengandungi tujuh buah bilik darjah dan dilengkapi dengan kemudahan bekalan air
dan elektrik.
Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam yang dibangunkan pada tahun 1964 itu siap
sepenuhnya pada akhir tahun itu juga dan dapat digunakan pada 1 Januari
1965. Pada peringkat permulaan, sekolah ini adalah cawangan Sekolah
Kebangsaan Sungai Rapat yakni ianya ditadbirkan oleh Guru Besar sekolah tersebut.
Pada 1 Jun 1965, barulah sekolah ini diiktiraf dan dinamakan Sekolah Kebangsaan
Sungai Rokam, Ipoh. Nama tersebut diambil berdasarkan nama kampung itu sendiri.
Guru Besar pertama yang mentadbir pada masa itu ialah Tuan Hj. Sulaiman b. Ngah
Ali

Perkarangan sekolah

m/s 6

1.1.4 Lencana Sekolah

1.1.5 Lagu Sekolah

Kami murid Sungai Rokam
Berikrar dan berjanji

Berusaha gigih tak pernah letih
Mencapai cita-cita murni
Pelajaran juga sukan
Menjadi perhatian
Berbudi tinggi, berhati suci
Berkhidmat kepada Ilahi

Taat setia, berkhidmat, mulia
Sepanjang masa

Bersatu-bersatu, berusaha-berusaha
Sehingga kami berjaya

m/s 7

1.1.6 Pelan Bangunan Sekolah

m/s 8

1.1.7 Pelan Kebakaran Sekolah

NOTA :

Semua berkumpul di padang sekolah
L1 : Laluan untuk Pra Sekolah
L2 : Laluan untuk Pra Pendidikan Khas \ Pendidikan Khas
L3 : Laluan untuk Pendidikan Khas \ Makmal Komputer
L4 : Laluan untuk PAK 21 \ 3CG \ 3BJ \ 6CG \ 6BJ
L5 : Laluan untuk 3BES \ 3AF \ 6BES \ 6AF \ Bilik Guru
L6 : Laluan untuk 5BJ \ 5BES \ 2BJ \ 2CG \ 4CG \ Bilik Gerakan
L7 : Laluan untuk 4AF \ 4BES \ 2AF \ 2BES \ 5AF \ 5CG \ 1AF \ 1BES\ Pejabat
L8 : Laluan untuk Pusat Akses \ Pusat Sumber \ Surau
L9 : Laluan untuk Bilik Kaunseling \ Bilik Disiplin \ Bilik SPBT \ Bilik Pemulihan Khas
L10 : Laluan untuk Makmal Sains \ Bilik Muzik
L11 : Laluan untuk Bilik RBT \ Bilik Pendidikan Seni
L12 : Laluan untuk Dewan \ Bilik J-QAF \ Kantin

m/s 9

1.2 Hala Tuju Sekolah

1.2.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara.

1.2.2 Visi, Misi dan Matlamat
Visi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan

Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Matlamat
Melahirkan Bangsa Malaysia yang Taat Setia dan Bersatu Padu.
Melahirkan Insan yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketerampilan dan Sejahtera.
Menyediakan Sumber Tenaga Manusia untuk Keperluan Kemajuan Negara.
Memberi Peluang Pendidikan kepada Semua Warganegara Malaysia.

1.2.3 Objektif Sekolah

Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam sebagai institusi untuk mendidik murid-murid
peringkat sekolah rendah sebagai persediaan ke sekolah menengah selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bidang-bidang yang dicakupi adalah seperti yang
berikut :
● Pengajaran
● Pembelajaran
● Bimbingan dan pembentukan sahsiah
● Gerakerja luar
● Pentadbiran
● Perhubungan dengan komuniti dan agensi luar

m/s 10

1.2.4 Piagam Pelanggan

• Berusaha memberi pendidikan berkualiti kepada semua murid dengan adil dan
saksama.

• Menyediakan kemudahan fizikal, peralatan, bahan sokongan pengajaran dan
pembelajaran yang mencukupi.

• Bertanggungjawab menjaga keselamatan, kesihatan, kebersihan dan disiplin murid
di sekolah.

• Memberi khidmat nasihat dan kaunseling kepada murid yang bermasalah.
• Mengadakan aktiviti kokurikulum meliputi persatuan, unit beruniform, sukan dan

permainan untuk semua murid.
• Mengadakan kelas tambahan dan pelbagai insentif untuk murid-murid menghadapi

UPSR.
• Melahirkan murid yang menguasai 3M, beriman dan berakhlak mulia.
• Mengadakan program pemulihan kepada murid yang lemah di dalam pembelajaran

dan program maju diri kepada semua murid.
• Mengadakan hubungan baik dengan ibu bapa / penjaga murid, mempertingkatkan

pemuafakatan dan penglibatan masyarakat untuk mencapai matlamat bidang
pendidikan.
• Perkhidmatan kaunter yang cekap dan mesra serta bersedia menghadapi cabaran
pengurusan dan kepimpinan pendidikan Islam dalam keadaan krisis, ekstrim dan
terintang.
• Berusaha memberi pendidikan berkualiti kepada semua murid dengan adil dan
saksama.
• Menyediakan kemudahan fizikal, peralatan, bahan sokongan pengajaran dan
pembelajaran yang mencukupi.
• Bertanggungjawab menjaga keselamatan, kesihatan, kebersihan dan disiplin murid
di sekolah.
• Memberi khidmat nasihat dan kaunseling kepada murid yang bermasalah.
• Mengadakan aktiviti kokurikulum meliputi persatuan, unit beruniform, sukan dan
permainan untuk semua murid.
• Mengadakan kelas tambahan dan pelbagai insentif untuk murid-murid menghadapi
UPSR.
• Melahirkan murid yang menguasai 3M, beriman dan berakhlak mulia.
• Mengadakan program pemulihan kepada murid yang lemah di dalam pembelajaran
dan program maju diri kepada semua murid.

m/s 11

• Mengadakan hubungan baik dengan ibu bapa / penjaga murid, mempertingkatkan
pemuafakatan dan penglibatan masyarakat untuk mencapai matlamat bidang
pendidikan.

• Perkhidmatan kaunter yang cekap dan mesra serta bersedia menghadapi cabaran
pengurusan dan kepimpinan pendidikan Islam dalam keadaan krisis, ekstrim dan
terintang.

1.2.5 Moto Sekolah

Cemerlang, Gemilang, Terbilang.

m/s 12

1.3 Takwim Persekolahan
1.3.1 Takwim Kementerian Pendidikan Malaysia

m/s 13

1.3.2 Cuti Perayaan

m/s 14

1.3.3 Hari Kelepasan Am dan Negeri

Hari-Hari Kelepasan Am Negeri

i) Tahun Baru 2021 1 Januari 2021 Jumaat
Khamis
ii) Hari Thaipusam 28 Januari 2021 Khamis

iii) Hari Nuzul Al-Quran 29 April 2021 Jumaat

iv) Hari Keputeraan DYMM Paduka Seri 5 November 2021 Jumaat - Sabtu
Sultan Perak Darul Ridzuan Sabtu

Hari-Hari Kelepasan Am Persekutuan Khamis - Jumaat
Rabu
i) Tahun Baru Cina (2 hari) 12 dan 13 Februari 2021
Isnin
ii) Hari Pekerja 1 Mei 2021
Selasa
iii) Hari Raya Puasa (*) (2 hari) 13 dan 14 Mei 2021 Selasa
Selasa
iv) Hari Wesak 26 Mei 2021 Khamis

v) Hari Keputeraan Seri Paduka 7 Jun 2021 Selasa
Baginda Yang di-Pertuan Agong
Khamis
vi) Hari Raya Qurban (*) 20 Julai 2021 Sabtu

vii) Awal Muharram (Maal Hijrah) 10 Ogos 2021

viii) Hari Kebangsaan 31 Ogos 2021

ix) Hari Malaysia 16 September 2021

x) Hari Keputeraan Nabi Muhammad 19 Oktober 2021
S.A.W (Maulidur Rasul)

xi) Hari Deepavali (*) 4 November 2021

xii) Hari Krismas 25 Disember 2021

*Catatan:
(*)Tertakluk kepada perubahan

1.Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan
maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am dan jika hari
demikian adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang selepas menjadi
hari kelepasan am.

2. Jika hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah
merupakan Hari Kelepasan Am dan tidak akan digantikan pada hari-hari yang lain.

1.3.4 Takwim Peperiksaan
Rujuk takwim Kementerian Pendidikan Malaysia

1.3.5 Takwim Sekolah
Rujuk Lampiran Takwim Sekolah

1.4 Senarai Guru / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) m/s 15

1.4.1 Senarai Nama Guru Tahun Semasa Gred
DG44 (KUP)
SENARAI NAMA PENTADBIR DG42 (KUP)
Bil. Nama DG44 (KUP)
DG44 (KUP)
1 En. Ayub Bin Don (Guru Besar) DG44 (KUP)
2 En. Mat Yusri Bin Md Saad (PK Pentadbiran) DG44 (KUP)
3 En. Hishamuddin Bin Zakaria (PK Hal Ehwal Murid)
4 Pn. Norhaida Binti Noorsam (PK Kokurikulum) Gred
5 Pn. Nor Afza Binti Harun (PK Petang) DG48 (KUP)
6 Pn. Norliza Binti Muhamed (PK Pendidikan Khas) DG44 (KUP)
DG44 (KUP)
SENARAI NAMA GURU SESI PAGI DG44 (KUP)
Bil. Nama DG44 (KUP)
DG44 (KUP)
7 En. Ahmad Zaidi Bin Baharuddin DG44 (KUP)
8 En. Ahmad Fadli Bin Shaharum DG44 (KUP)
9 En. Alias Bin Ismail DG44 (KUP)
10 Pn. Ayu Hartini Binti Arifen DG44 (KUP)
11 Pn. Jamilah Binti Hashim DG44 (KUP)
12 Pn. Mahani Bt Ab. Wahab DG44 (KUP)
13 En. Nik Mohd Rosdi Bin Jaafar DG44 (KUP)
14 Cik Noor Azrina Binti Anwar DG48 (KUP)
15 Pn. Noor Faizan Binti Mohamad Azmi DG44 (KUP)
16 Cik Fazrina Hanum Binti Sahol Hameed DG44 (KUP)
17 Pn. Norhana Binti Abd. Hamid DG44 (KUP)
18 En. Norisham Bin Mat Isa DG44 (KUP)
19 Pn. Nor Asma Bt Hussin DG44(KUP)
20 Pn. Santha Devi A/P Krishnan DG42 (KUP)
21 En. Shahril Anuar Bin Sahabudin DG42 (KUP)
22 Pn. Siti Hairanyi Binti Md Sujak DG42 (KUP)
23 Pn. Siti Radzian Binti Amer DG42 (KUP)
24 Tn. Syed Mohd Akmal Bin Syed Mohd DG42 (KUP)
25 Pn. Raihan Hamiza Bt Jalaludin DG42 (KUP)
26 En. Elmi Ikhwan Bin Nasruddin
27 Pn. Noor Akmar Binti Jaafar DG41
28 Pn. Noor Hayati Binti Nan DG41
29 Pn. Rokiah Binti Abdullah DG41
30 Cik Rozana Binti Zamri DG38 (KUP)
31 Pn. Zaleha Binti Abdul Ghani
32 En. Muhammad Husaini Bin Hamdan
33 Cik Nor Shuhada Binti Abu Hassan
34 Cik Siti Aisyah Binti Che Hassan
35 Pn. Che' Su Binti Abdul Rahman

m/s 16

SENARAI NAMA GURU SESI PETANG Gred
Bil. Nama DG44 (KUP)
36 En. Ahmad Faiz Bin Murad DG44 (KUP)
37 En. Dzulnizar Bin Abdul Jabar DG44 (KUP)
38 Pn. Haslinda Bt Omar DG44 (KUP)
39 Cik. Norehan Binti Ahmad Jalaluddin DG44 (KUP)
40 Pn. Najibah Bt As'ari DG44 (KUP)
41 Pn. Nur Syuhada Binti Ahmad Othman DG44 (KUP)
42 Pn. Saripah Binti Abdul Ghani DG44 (KUP)
43 Pn. Siti Norimah Binti Jaafar DG44 (KUP)
44 Pn. Nor Aidawati Bt Yusuf DG42 (KUP)
45 En. Anuar Junaidi Bin Md Isa DG42 (KUP)
46 En. Gunalan A/L Rajahgobal DG42 (KUP)
47 Pn. Nor Intan Narmiz Binti Mohamad Tamizi DG42 (KUP)
48 Pn. Shahrilliza Binti Md Yunus DG42 (KUP)
49 Pn. Victoria A/P Nalliah DG42 (KUP)
50 Pn. Suriati Binti Mohd Hussin DG44(KUP)
51 Pn. Anis Iryani Binti Che Soh
52 Pn. Norhafizah Bt Mohd Othman DG41
53 Cik. Rosidah Binti Abu Hassan DG38 (KUP)
54 Pn. Sumarni Binti Sharuddin DG38 (KUP)
55 Pn. Norsham Binti Mahmud
56 Pn. Nurhidayah Bt Ajri DC41
DC41
SENARAI NAMA GURU PENDIDIKAN KHAS
Bil. Nama Gred
57 Pn. Aida Suhani Binti Sulaiman DG44 (KUP)
58 En. Fairuz Bin Mohd. Hambali DG44 (KUP)
59 Pn. Hafizah Binti Abdullah DG44 (KUP)
60 Pn. Khozaimah Binti Ahmad DG44 (KUP)
61 Pn. Noor Hayati Binti Mat Akhir DG44 (KUP)
62 Pn. Nurul Wahida Binti Abdul Latif DG44 (KUP)
63 En. Mohamad Raziz Bin Johari DG44 (KUP)
64 Pn. Wan Fatimah Binti Wan Hassan DG44 (KUP)
65 Pn. Nazariah Binti Md Isa DG44 (KUP)
66 Cik. Syahriliza Binti Ahmad Dairubi DG44 (KUP)
67 En. Mohd Faizul Bin Ali DG42 (KUP)
68 En. Mohd. Nazri Bin Muhammad Napis DG42 (KUP)
69 Pn. Azreen Hartini Binti Ahmad Rathuan
70 Pn. Norhasliza Binti Elias DG41
71 Pn. Nor Intan Baizura Bt Zubir DG41
72 Pn. Sabrina Binti Zainul Kamal DG41
73 Pn. Nor Zuhaida Binti Zulkhipli DG41
74 Pn. Nor Liyana Bt Muhmad DG41
DG41

SENARAI NAMA GURU PRA SEKOLAH m/s 17
Bil. Nama
75 Pn. Suriani Binti Saidin (Pra Pendidikan Khas) Gred
76 Pn. Zainora Binti Jaafar (Pra Perdana) DG42 (KUP)
77 Ym. Raja Nor Mizan bt Raja Abdullah (Pra Perdana) DG44 (KUP)
78 Pn. Nurul Balqisy Binti Mohd Yusof (Pra Perdana) DG42 (KUP)
DG42 (KUP)

1.4.2 Senarai Nama AKP Tahun Semasa

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN

Bil. Nama Jwtn/Gred

1 Pn. Nor Azizah Bt Zahari KPT N22

2 Pn. Zuraini Binti Musa PT(P/O) N22 (KUP)

3 En. Mohamad Hasnizam Bin Hasan PT N19

4 Pn. Nor Rahimah Binti Abdul Halim JTK FA29 (KUP)

5 En. Mohd Fariz Bin Hassan Shokri PO N11

6 Pn. Norayu Binti Nordin PPM N22 (KUP)

7 Cik Rahayu Binti Omar PPM N22 (KUP)

8 Pn. Rokiah Binti Mohd Salleh PPM N22 (KUP)

9 Pn. Wan Noor Azlina Binti Wan Muhammad PPM N22 (KUP)

10 Pn. Noor Azlina Binti Ahad PPM N19

11 Pn. Fazlil Hanazah Binti Hamidi PPM N19

12 Pn. Anis Maisarah Binti Ahmad PPM N19

13 Pn. Azura Binti Ahmad Termidi PPM N19

14 Pn. Nooraini Binti Mohammad Daud PPM N19

15 Pn. Siti Baizura Binti Zulkifli PPM N19

1.4.3 Rumusan / Statistik Perjawatan
Analisis Statistik Kumpulan Perkhidmatan

* B = Bumi * C = Cina * I = India * LL = Lain-lain
Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Pengurusan dan Kumpulan Lain-Lain
Tertinggi LL B C I
Profesional Pelaksana

B C I LL B C I LL B C I LL

69 3 19 0

Nota :

• Pengurusan Tertinggi : GRED 54

• Pengurusan dan Profesional : GRED 41 - 53

• Kumpulan Pelaksana : GRED 1 - 40

m/s 18

2

PENGURUSAN
sekolah

2.1 Carta Fungsi BAB
PENGURUSAN

Pengetua /

PK PK PK P
Pentadbiran HEM Kokurikulum Tingka

• Pengurusan • Pengurusan • Pengurusan • Pengur
Kurikulum Disiplin dan Kokurikulum Kemas
Sahsiah Murid
• Pengurusan • Koperasi
Aset • Kebajikan • Majalah • Pengur
• Keselamatan Kurikulu
• Pengurusan Sekolah
Kewangan (Keselamatan • Pengurusan • Pengur
Fizikal / Kokurik
• Pengurusan Kontrak Maklumat T6
Sumber Keselamatan) (PAJSK,
Manusia / • Kesihatan I-KePS) • Pengur
Sumber • Kebersihan • Sambutan / Pentak
Pendidikan (Murid dan Acara / Acara
Persekitaran Khas / Hari
• Pengurusan Kawasan) Sukan Negara/
Perpaduan • Kaunseling Maal Hijrah /
• Asrama Kemerdekaan
• Pengurusan • Pengurusan
Pejabat Maklumat Ketua Pemb
Murid
• Hubungan Luar (Psikometrik, • Pengurusan Pejabat
dan Sarana SSDM, SMA / • Pengurusan Sumber Manusia
SKPA) • Pengurusan Kewangan
• Kemajuan • Kehadiran / • Pengurusan Data
Sekolah Ponteng
(SKPMg2, • Kantin
Perancangan • SPBT
Strategik) • Pendaftaran &
Rekod
• Pengurusan
Maklumat
(SEGAK)

• MPK dan FM

m/s 19

B2 9 Bidang Tugas &
N ORGANISASI 26 kompetensi PGB

Guru Besar

PK PK PK Pendidikan PK
atan 6 Petang Khas Kesenian

rusan • Pengurusan • Pengurusan • Pengurusan
sukan Kurikulum Pendidikan Kesenian
Khas Integrasi (Peralatan,
rusan • Pengurusan Latihan,
um Disiplin dan • Pengurusan Pertandingan,
rusan Sahsiah Sumber Pentaksiran,
kulum Manusia PK Pemilihan)
• Pengurusan Khas (Guru,
rusan Sumber Jurupulih, • Pengurusan
ksiran Manusia Juruterapi, Fizikal
PPM,
bantu Tadbir Jururunding)
a / Perkhidmatan
• Pengurusan
Kurikulum PK
Khas

• Pengurusan
Kokurikulum
PK Khas

• Pengurusan
EMK, RPI

• Pengurusan
Sumber
Pendidikan
(Peralatan,
BBM)

2.2 Carta Organisasi

Lembaga Disiplin

Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Pe
Pentadbiran Hal Ehwal Murid Kokurikulum

Setiausaha Pentadbiran Setiausaha Setiausaha
Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum

GKMP JPKA Pengurusan Setiausaha
Disiplin Murid Sukan

Ketua JKPAK Pengurusan Penyelaras
Panitia Keselamatan Murid Kelab / Persatuan

Guru JPIMS Pengurusan Penyelaras
Akademik Kesihatan Murid Badan Beruniform

SKPMg2 Pengurusan Penyelaras
Bantuan Pelajaran Sukan / Permainan

LADAP Bimbingan dan Penyelaras
Kaunseling Program Kecemerlangan

PSS Pengurusan Penyelaras
Murid Sukan Untuk Semua

Pengurusan Penyelaras
Organisasi Kelas Pentaksiran Kokurikulum

Pengurusan Setiausaha
Iklim Sekolah Koperasi

Pemuafakatan Setiausaha
Strategik Majalah

Pengurusan Setiausaha
Asrama Pengurusan Maklumat

Setiausaha
Acara & Sambutan

m/s 20

Pengetua / Guru Besar

Guru Kaunseling

enolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan
Tingkatan 6 Petang Pendidikan Khas Kesenian

Penyelaras Pengurusan Penyelaras Acara
Kokurikulum Pentadbiran Kurikulum Kesenian

Penyelaras Pengurusan Penyelaras
HEM Kurikulum HEM

Pengurusan Penyelaras
HEM Kokurikulum

Pengurusan
Kokurikulum

n

m

m/s 21

2.3 Dasar Pengoperasian
Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING
1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Garis Panduan Pengurusan Sumber Manusia KPM
Penilaian Bersepadu Pegawai Prosedur Operasi Standard (SOP)
Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) kepada Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) bagi
guru-guru Pegawai yang Berprestasi Rendah dalam
Perkhidmatan Awam
Penyediaan dan penilaian Sasaran Kerja (Pekeliling Perkhidmatan Bil.7/2015)
Tahunan (SKT) AKP dan Juruteknik Surat Pelaksanaan Penilaian Komponen
Melaksanakan Latihan Dalam Keberhasilan PBPPP KPM 2016 (KP(BPPK) 112/40
Perkhidmatan (LADAP) sekurang- Jld 2(5))
kurangnya 7 hari setahun Pelaksanaan Penilaian Bersepadu PBPPP
Menggantikan Penilaian Prestasi sedia ada di KPM
Pengurusan Cuti (KPM-500-5/5/1 Jld 6(19))
Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi
Pengisytiharan harta Pegawai Perkhimatan Awam (SPP 2/2009)
Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan
Menguruskan kes-kes Tatatertib (jika ada) Awam di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam
(SPP 8/2011)

Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam
(Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2005)

Kemudahan Cuti Kuarantin
(Pekeliling Perkhidmatan Bil.11/2016)
Cuti Rehat Khas bagi Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan daripada 7 hari kepada 10 hari
(Pekeliling Perkhidmatan Bil.8/2017)
Kemudahan Cuti Umrah Tanpa Rekod untuk
Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang
Beragama Islam (Pekeliling Perkhidmatan
Bil.3/2017)
Pemilikan dan Pengisytiharan Harta oleh Pegawai
Awam
(Pekeliling Perkhidmatan Bil.3/2002)
Perintah Am Bab D
(kelakuan dan tatatertib)
Perlembagaan Persekutuan, Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Menguruskan perkara-perkara lain Panduan Urusan Persaraan dan Pencen
berkaitan perkhidmatan (seperti pencen, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.4/2003
cuti belajar, perubahan gaji)

m/s 22

BIL KETETAPAN PEKELILING

2 PENGURUSAN ASET

Pengurusan Aset Alih Kerajaan Semua Pekeliling Perbendaharaan berkaitan
dengan
Laporan Tahunan Harta Modal dan Aset Arahan Perbendaharaan Am 1.1
Bernilai Rendah (Kew.PA8)
Pekeliling Perolehan Bil.1/2009
Laporan Kedudukan Stok (Kew.PS13)
Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/2009
Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal
dan Aset Bernilai Rendah (Kew.PA12) Pekeliling Perolehan dan Pengurusan Aset
Laporan Pemeriksaan / Bil.3/2009
Verifikasi Stor (Kew.PS14)
Laporan Tahunan Penyelenggaraan Harta
Modal dan Aset Bernilai Rendah
KEW.PA14(B)
Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan
Stor (KEW.PS-15)
Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih LGM
KEW.PA-20
Laporan Tahunan Verifikasi Stor (KEW.PS-
16)
Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus
Kira / Tindakan Surcaj / Tatatertib Bagi
Aset Alih LGM KEW.PA-32
Laporan Tahunan Pelupusan Stok (KEW.PS-
20)

Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus
Kira Stok (KEW.PS-22)

3 PENGURUSAN KEWANGAN * Rujukan: sila lihat lampiran

Menyediakan anggaran perbelanjaan Pekeliling Perbendaharaan Bil.10/2008
tahunan Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/2007
Mengawal Terimaan, Bayaran dan Pekeliling Baru Panjar Bil.2/2002
Menyimpan Wang Awam
Membayar bil dalam tempoh 14 hari
dengan sokongan butiran dan dokumen
lengkap yang mengikut prosedur
Menyelesaikan pembayaran bil di bawah
AP 58(a) dan AP 59

Mengurus dan menyelenggarakan akaun

Mengemukakan Laporan Perbelanjaan
Suku Tahun yang dikehendaki oleh
Perbendaharaan Malaysia dikemukakan
dalam tempoh yang ditetapkan
Mengemukakan Laporan Kelewatan
Bayaran Bil kepada Perbendaharaan secara
bulanan

m/s 23

BIL KETETAPAN PEKELILING

Menyelenggara buku vot mengikut
Tatacara Penyelenggaraan
Buku Vot
Mengesahkan penyata perbelanjaan
bulanan dan tahunan

Menguruskan Panjar Wang Runcit

Menguruskan tatacara Perolehan Bekalan,
Perkhidmatan dan Kerja
Menguruskan perolehan mengikut
prosedur yang berkuat kuasa tanpa
dipecah kecil (untuk mengelak daripada
pengurusan sebut harga atau tender)
Menguruskan Audit, Kehilangan dan
Hapus kira

4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

Menguruskan bahan-bahan guru

Menguruskan bahan-bahan PdPc Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2011
Pelaksanaan dasar MBMMBI
Menguruskan Bahan-bahan peperiksaan
(termasuk kertas ujian/ peperiksaan) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2000
Menguruskan bahan (cetak dan bukan
cetak) dan alatan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2008
(contoh: di Pusat Sumber Sekolah, Bilik
Akses, Makmal, Bilik Guru, Kelas dan lain-
lain)

5 IKLIM

Pemantauan dan tindak susul terhadap Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2008
pematuhan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1997
Kontrak Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2003
Menyediakan sekolah yang berinformasi,
mempunyai ciri-ciri fizikal yang menarik,
bersih, aman dan teratur

3K Buku Panduan 3K KPM

Pemantauan Kantin / Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah
Dewan Makan / Asrama Buku Panduan Pengurusan Asrama Sekolah
Garis Panduan Pemberian Anugerah
Penghargaan kepada guru dan murid Perkhidmatan Cemerlang
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2/2002

6 PENGURUSAN PERPADUAN

RIMUP Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2005 Rancangan
Integrasi Murid-murid untuk Perpaduan (RIMUP)

BIL KETETAPAN m/s 24
7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK
PEKELILING
Pengurusan PIBG
Batasan Kuasa Persatuan Ibu bapa dan Guru
PIBK (PIBG) di Sekolah
Hari Pendaftaran (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2001)
Hari Penetapan Target Perlembagaan Persatuan Ibu bapa Guru (PIBG)
Mesyuarat Agung PIBG (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2014)
Hari Pelaporan / Hari Komunikasi
Hari Sukan Kertas Konsep PIBK oleh BPSH
Hari Anugerah Kecemerlangan
Menguruskan jalinan dan jaringan Kutipan Yuran PIBG
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1989

Perlembagaan PIBG Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil.4/2004

Batasan Kuasa PIBG di Sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2001

m/s 25

2.4 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha NOR AZIZAH BINTI ZAHARI

Anggota Jawatankuasa KETUA PANITIA, PENYELARAS PSS

Senarai Tugas :

▪ Menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah

▪ Menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur

▪ Menyelenggara harta modal dan infrastruktur

▪ Mengambil tindakan terhadap hasil

▪ Pemeriksaan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur

▪ Merekodkan perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan

▪ Menguruskan aset alih kerajaan (penerimaan, pendaftaran, pemeriksaan, penyelenggaraan,
pelupusan dan hapuskira)

▪ Mengawal selia pengurusan stor

▪ Menyediakan Laporan Tahunan Aset Alih Kerajaan

▪ Menyediakan Laporan Tahunan Verifikasi Stor

Kekerapan mesyuarat:
Suku Tahun Pertama : April - Mei
Suku Tahun Kedua : Julai - Ogos
Suku Tahun Ketiga : Oktober - November
Suku Tahun Keempat : Januari - Februari (tahun berikutnya)

Agenda Mesyuarat JKPAK

1. Ucapan Pengerusi
2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat
3. Perkara-perkara Berbangkit
4. Laporan Peruntukan bagi Perolehan Aset

m/s 26

5. Kedudukan semasa Aset Alih Kerajaan
6. Laporan pemeriksaan aset alih yang melaporkan pelantikan Pegawai Pemeriksa,

jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan
7. Laporan kedudukan stok suku tahun dan tahunan
8. Laporan pemeriksaan dan verifikasi stok meliputi pelantikan Pegawai Pemeriksa,

jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan
9. Kedudukan aset hidup haiwan, ikan dan tumbuhan (jika berkaitan)
10. Laporan pemeriksaan aset hidup meliputi pelantikan Pegawai Pemeriksa, jadual

pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan (jika berkaitan)
11. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor kerajaan

Pengerusi JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)
*berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil.10/2008

AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha NOR AZIZAH BINTI ZAHARI

Ahli Jawatankuasa ZURAINI BINTI MUSA

Senarai Tugas :

▪ Menyediakan anggaran perbelanjaan

▪ Melaksanakan perbelanjaan

▪ Melaksanakan pemantauan perbelanjaan

▪ Mengambil tindakan susulan

▪ Pengurusan Bajet

▪ Pengurusan Perakaunan

▪ Pengurusan Perolehan

▪ Pengurusan Aset dan Stor

▪ Prestasi Perbelanjaan Peruntukan kerajaan

▪ Pemeriksaan mengejut dua (2) kali setahun

Kekerapan Mesyuarat:
JPKA hendaklah mengadakan mesyuarat setiap tiga (3) bulan sekali.

m/s 27

Penyediaan Laporan Suku Tahun:

Laporan Suku Tahun hendaklah dihantar ke PPD dan JPN mengikut tarikh (selewat-lewatnya)
seperti yang berikut:

Suku Tahun Pertama : 15 Mei

Suku Tahun Kedua : 15 Ogos

Suku Tahun Ketiga : 15 November

Suku Tahun Keempat : 1 Mac (tahun yang berikutnya)

Perkara-perkara penting
Pengerusi Mesyuarat sahaja YANG DIBENARKAN untuk menandatangani Laporan JPKA.

JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha NOR AZIZAH BINTI ZAHARI

AJK : SU LADAP FAZRINA HANUM BINTI SAHOL HAMEED

Senarai Tugas :

▪ Merancang program pembangunan profesionalisme

▪ Melaksanakan program pembangunan profesionalisme

▪ Menilai keberkesanan program

▪ Mengambil tindakan susulan

▪ Merancang dan menetapkan bilangan latihan dalam perkhidmatan untuk guru dan staf
sokongan

▪ Mengemas kini data latihan dalam perkhidmatan (e-SPLG)

▪ Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun

▪ Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa

m/s 28

JAWATANKUASA SUMBER PENDIDIKAN

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Guru Penyelaras Media DZULNIZAR BIN ABDUL JABAR

Setiusaha RAIHAN HAMIZA BINTI JALALUDIN
Penyelaras NILAM
Guru Perpustakaan / Media ZALEHA BINTI ABDUL GHANI (SESI PAGI)
SUMARNI BINTI SHARUDDIN ( SESI PETANG)

ZALEHA BINTI ABDUL GHANI

Guru Penyelaras Bestari / ICT AYU HARTINI BINTI ARIFFEN

Makmal Komputer 1&2 AYU HARTINI BINTI ARIFFEN

Bilik STEAM NOOR HAYATI BINTI NAN

Bilik Gerakan SITI AISYAH BT CHE HASSAN

Makmal Sains 1&2 MAHANI BINTI AB WAHAB

Bengkel RBT AHMAD FADLI BIN SHAHARUM

Bilik BUKU Teks (BOSS) NOR SHUHADA BINTI ABU HASSAN

Senarai tugas :

Jawatankuasa Pusat Sumber

▪ Menyediakan carta organisasi JK Penyelaras Pusat Sumber dan mempamerkan pada papan kenyataan

▪ Mengetahui dan menghebahkan pusat sumber terdiri daripada Perpustakaan dan Unit Teknologi
Pendidikan (UTP) dan UTP pula terdiri daripada APD, Bilik Tayangan, Bilik Komputer dan Makmal
Bahasa

▪ Menyelaras semua program media yang dirancang pelaksanaannya

▪ Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan Pusat Sumber, perbelanjaan pengurusan,
penyelenggaraan dan pembangunan

▪ Memberi khidmat dan kepakaran PdPc berhubung dengan teknologi pendidikan dan bidang latihan

▪ Membantu merancang dan melaksanakan program perkembangan staf

▪ Memberi motivasi kepada guru dan pelajar ke arah menggunakan pelbagai media pendidikan

▪ Merancang untuk mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat
Sumber Sekolah

▪ Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi luar yang berkaitan dengan Pusat
Sumber

▪ Menyediakan Laporan Tahunan dan Penyebaran

m/s 29

▪ Mendapatkan maklum balas penggunaan Pusat Sumber daripada Guru - guru Panitia Mata Pelajaran
dan menyebarkan maklumat tersebut semula

Perpustakaan / Media
▪ Mengagihkan peruntukan perpustakaan untuk setiap aspek yang diperlukan seperti buku, akhbar,

majalah, alatan, perabot dan pengawas perpustakaan
▪ Menyediakan senarai buku yang dibeli atas nasihat ketua panitia, AJK perpustakaan dan menyemak

daripada katalog buku
▪ Mengisi borang pesanan daripada katalog buku
▪ Menyediakan dan mengisi senarai peralatan dalam buku stok / buku peralatan
▪ Memberikan nombor-nombor pengkelasan mengikut Sistem Dewey
▪ Menjalankan kerja-kerja pemprosesan seperti membuat poket, kad pinjaman dan kad katalog
▪ Memasukkan dan mengemas kini buku dan majalah di rak yang berkenaan
▪ Menyediakan fail tegak untuk sesuatu bidang pelajaran
▪ Mempamerkan keratan-keratan alih bahasa dan lain-lain pada papan lembut perpustakaan
▪ Menyediakan sudut buku-buku baharu dan poster-poster
▪ Melantik pengawas perpustakaan secara rasmi
▪ Menyediakan jadual bertugas pengawas
▪ Memastikan pengawas perpustakaan menjaga kebersihan dan keceriaan bilik perpustakaan
▪ Menyediakan peraturan-peraturan perpustakaan dan dihebahkan kepada semua murid dan satu

salinan peraturan dipamerkan di papan kenyataan
▪ Mempamerkan jadual penggunaan bilik perpustakaan pada papan kenyataan
▪ Menyemak buku-buku semula berpandukan senarai perolehan dan membaiki atau membuat cadangan

pelupusan buku-buku yang rosak kepada PGB
▪ Mengesan buku-buku yang hilang atau yang belum dipulangkan oleh murid / guru pada setiap akhir

penggal
▪ Menyediakan rekod dan graf pinjaman mengikut jenis buku
▪ Mengendalikan Pameran Buku pada peringkat sekolah

Makmal Komputer
▪ Menentu dan menetapkan murid yang akan mengikuti kelas-kelas komputer
▪ Menetapkan kursus dan tajuk-tajuk komputer yang akan diikuti oleh murid dan guru
▪ Membantu guru-guru yang menghadapi masalah dalam ICT
▪ Mengenal pasti guru yang boleh dan sanggup mengajar tajuk-tajuk komputer yang telah ditetapkan
▪ Mengambil langkah-langkah menambah bilangan komputer untuk kelas komputer
▪ Memastikan pelajaran komputer tidak melalaikan ibadah solat murid
▪ Menguruskan kekemasan, keceriaan dan kebersihan bilik komputer
▪ Menyusun jadual penggunaan bilik komputer dan menyimpan rekod penggunaannya
▪ Menetapkan peraturan-peraturan menggunakan bilik dan memastikan murid mematuhi peraturan

tersebut

m/s 30

▪ Menjaga keselamatan murid di dalam bilik komputer
▪ Melaporkan kepada PGB jika ada alat yang perlu dibaiki atau ditambah
▪ Menjaga keselamatan alat dalam bilik ini dan memastikan bilik ini sentiasa berkunci jika tidak

digunakan
▪ Mengemas kini stok di dalam bilik ini
▪ Menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan ICT

Bilik APD, Bilik SAL, Bilik Sejarah, Bilik Matematik, Bilik Pendidikan Islam, Makmal Bahasa, Makmal
Sains, Bengkel RBT, Bilik ERT, Bilik PSV, Bilik Muzik, Bilik J-Qaf
▪ Menguruskan kekemasan, keceriaan dan kebersihan bilik-bilik ini
▪ Menyediakan jadual penggunaan bilik-bilik ini dan menyimpan rekod penggunaannya
▪ Menentukan peraturan-peraturan menggunakan bilik dan memastikan murid mematuhi peraturan

tersebut
▪ Menjaga keselamatan pelajar di dalam bilik-bilik ini
▪ Melaporkan kepada PGB jika ada alat yang perlu dibaiki atau diganti
▪ Mengemas kini stok alatan dalam bilik-bilik ini

JAWATANKUASA PERPADUAN

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha AHMAD ZAIDI BIN BAHARUDDIN

Anggota Jawatankuasa 1. VICTORIA A/P NALLIAH
Senarai Tugas : 2. SITI AISYAH BINTI CHE HASSAN
3. GUNALAN A/L RAJAHGOBAL

▪ Menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat Malaysia

▪ Merancang program yang berteraskan perpaduan / silang budaya

▪ Melaksanakan program yang berteraskan perpaduan / silang budaya

▪ Merancang program jaringan / jalinan yang berteraskan perpaduan / silang budaya

▪ Melaksanakan program jaringan / jalinan yang berteraskan perpaduan / silang budaya

▪ Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara sedar dan
terancang

▪ Merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti yang menjurus kepada perpaduan dan
kerjasama antara kaum

▪ Mesyuarat JK RIMUP sebanyak dua (2) kali setahun

▪ Memantau kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan

m/s 31

JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN STRATEGIK

Penasihat AYUB BIN DON

YDP ABD AVIS SUKURNY BIN AB KADIR

Timbalan YDP SRI HARTINI BINTI MOHAMED SAMSUDIN

Setiausaha SABRINA BINTI ZAINUL KAMAL

Bendahari TN SYED A’ZMAN BIN SYED AHAMD ZAHARI

Juruaudit Ahli yang dilantik dalam AGM

Anggota Jawatankuasa Lantikan dalam AGM

Senarai Tugas :

▪ Merancang program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta

▪ Melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta

▪ Mendapatkan sumbangan / sokongan / khidmat kepakaran

▪ Mewujudkan rangkaian komuniti

▪ Merancang program tahunan PIBG dengan mengutamakan aspek kesejahteraan pelajar
dalam bidang akademik dan sahsiah

▪ Menjadi penyalur maklumat antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa

▪ Menjalankan mesyuarat peringkat AJK secara berkala serta Mesyuarat Agung Tahunan

▪ Membantu pihak sekolah melengkapkan prasarana sekolah

▪ Membantu sekolah dalam menyalurkan dana untuk pelaksanaan aktiviti yang berkaitan
dengan murid

▪ Membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan
murid

JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi AYUB BIN DON

Naib Pengerusi 1 MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha SKPMg2 ZAINORA BINTI JAAFAR

Anggota Jawatankuasa SU Kurikulum, SU HEM, SU Kokurikulum,
Senarai Tugas : Ketua Panitia,Penyelaras ICT

▪ Rujuk carta aliran pelaksanaan SKPMg2

m/s 32

Aliran Kerja Pelaksanaan SKPMg2 TINDAKAN
PGB
PROSES
1 Mengeluarkan arahan berkenaan proses penilaian kendiri SKPMg2

kepada JKSS dan PPS

2 Menyediakan salinan Aspek / TUMS yang mencukupi bagi PPS mengikut Semua
bidang masing-masing setiausaha
(Kurikulum / Kokurikulum / HEM / Pentadbiran)
PGB / PK
3 Mengedarkan salinan Aspek / TUMS kepada PPS yang berkenaan
dengan arahan tugas yang jelas

4 Membuat penilaian dan menyatakan evidens menggunakan salinan PPS
Aspek / TUMS dan mengembalikan hasil penilaian yang telah
ditandatangan oleh PPS kepada JKSS Semua
setiausaha
5 Mengumpul semua hasil penilaian mengikut bidang masing-masing dan
serah kepada PK masing-masing

6 Menyemak hasil penilaian dan menyerahkan kepada Guru Data dan PK
Guru ICT untuk dimasukkan (key-in) ke portal

7 Key-in data ke portal dan kembalikan dokumen penilaian (Salinan Aspek Guru Data /
/ TUMS) kepada PK untuk disimpan Guru ICT

8 Menyemak dan membuat verifikasi hasil penilaian bagi semua Aspek / PGB
TUMS

9 Skor Pengoperasian sekolah dimuktamadkan JKKS

m/s 33

JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT & MAKLUMAT SEKOLAH (JPIMS)

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Penyelaras AYU HARTINI BINTI ARIFFEN

Setiausaha NORISHAM BIN MAT ISA

Anggota Jawatankuasa ROZANA BT ZAMRI – S/U KURIKULUM

SITI AISYAH BINTI CHE HASSAN- S/U HEM

NOOR FAIZAN BINTI MOHAMAD AZMI- S/U PAJSK

ZALEHA BINTI ABDUL GHANI – GURU MEDIA

SANTHA DEVI A/P KRISHNAN – GURU KWAPM

PENYELARAS TAHUN 1-6

Senarai Tugas :
▪ Menguruskan data utama sekolah
▪ Memantau dan menyelaraskan kemasukan data dengan guru-guru
▪ Menyediakan data enrolmen murid sekolah
▪ Menyediakan data atau maklumat guru
▪ Menyediakan laporan sahsiah dan disiplin
▪ Merancang program-program teknologi maklumat

m/s 34

JAWATANKUASA IKLIM SEKOLAH

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 2 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha ALIAS BIN ISMAIL

Anggota Jawatankuasa 1. MUHAMMAD HUSAINI BIN HAMDAN
Senarai Tugas : 2. AHMAD FADLI BIN SHAHRUM

3. SYED MOHD AKMAL BIN SYED MOHD

▪ Mengemas kini stok perabot setiap bulan

▪ Menyediakan laporan stok perabot dan kemudahan elektrik setiap bulan

▪ Menguruskan penyelenggaraan perabot dan elektrik sekolah

▪ Melabel aset sekolah

▪ Menjalankan pemeriksaan

▪ Menyediakan pelan kemudahan elektrik setiap bangunan

▪ Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan

m/s 35

2.5 Prosedur Operasi Standard (Standard Operating Procedure)
2.5.1 Perolehan Terus

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
Pegawai Aktiviti
1 Mendapatkan sebut harga Sebut harga Pegawai Aktiviti
KPT
2 Mengisi Borang Permohonan Nota Minta Nota Minta KPT
PGB
(critical process) KPT
KPT / Pegawai
3 Menyemak peruntukan (critical process) Rekod Kewangan Aktiviti
Pegawai Aktiviti
4 Memperakukan permohonan Nota Minta KPT
Nota Minta KPT
5 Kelulusan permohonan jika peruntukan Pesanan Tempatan KPT
mencukupi Pegawai Aktiviti
Nota Serahan (DO)
6 Mengeluarkan pesanan tempatan Invois TINDAKAN
Baucar Pembayaran PGB
7 Memaklumkan pembekal untuk Borang Prestasi Pegawai Aset /
pembekalan AKP
Pegawai Aset /
8 Menerima dan memeriksa AKP
bekalan / perkhidmatan Pegawai
Penerima
9 Menerima invois
TINDAKAN
10 Proses pembayaran (critical process) dalam
tempoh 14 hari PGB

11 Menilai prestasi pembekal

12 Merekod stok

2.5.2 Pengurusan Aset Alih

BIL PROSES DOKUMEN
Kew.PA1
Memohon pelantikan Pegawai Aset,
1 Pegawai Pemeriksa Aset, Lembaga

Pemeriksa Pelupusan

2 Menerima senarai aset

3 Memeriksa aset

Sediakan laporan penerimaan jika

4 terdapat perkara yang tidak menepati Kew.PA2

piawai

5 Daftar aset (critical process) dalam Kew.PA2/3/4/5/6/7
tempoh 2 minggu

BIL PROSES DOKUMEN

6 Rekod pergerakan aset Kew.PA9
Kew.PA10
7 Melaporkan kerosakan (critical process) Kew.PA11
aset

8 Memeriksa aset alih

9 Mengambil tindakan terhadap hasil
Kew.PA11

m/s 36

10 Melapor pemeriksaan aset untuk Kew.PA12 Pegawai Aset
dilapor dalam mesyuarat JKPAK

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN

11 Menyediakan Sijil Pemeriksaan Aset Kew.PA13 Pegawai Aset
Alih Kew.PA14/15/16 Pegawai Aset

12 Menyelenggara dan melaporkan
penyelenggaraan aset

Menyediakan Laporan Tahunan: Pegawai Aset

▪ Laporan Tahunan Harta Modal dan Kew. PA 8
Aset Bernilai Rendah

▪ Laporan Kedudukan Stok Kew.PS 13

▪ Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Kew.PA12
Modal dan Aset Bernilai Rendah

▪ Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Kew.PS 14
Stor

▪ Laporan Tahunan Pemeriksaan

Penyelenggaraan Harta Modal dan Kew.PA 14(B)

13 Aset Bernilai Rendah
▪ Laporan Tahunan Keseluruhan
Kew.PS 15
Pengurusan Stor

▪ Laporan Tahunan Pelupusan Aset Kew.PA 20
Alih Kerajaan

▪ Laporan Tahunan Verifikasi Stor Kew.PS 16

▪ Laporan Tahunan Kehilangan / Kew PA 32
Hapus kira / Tindakan Surcaj /
Tatatertib bagi Aset Alih Kerajaan

▪ Laporan Tahunan Pelupusan Stok Kew PS 20

▪ Laporan Tahunan Kehilangan dan Kew. PS 22
Hapus Kira Stok

Nota :

Critical process bermaksud proses yang sangat penting dan mesti dipatuhi. Kegagalan
mematuhi proses ini membawa kepada tindakan tatatertib terhadap PGB.

m/s 37

2.5.3 Ketidakhadiran Bertugas

▪ Tidak hadir bertugas dan dapat dikesan

▪ Tidak hadir bertugas tujuh (7) hari berturut-turut dan tidak dapat dikesan
Tidak hadir bertugas dengan meminda sijil cuti sakit atau mengemukakan sijil
cuti sakit palsu

▪ Tidak hadir pada masa dan tempat yang ditetapkan (ponteng kerja)

Prosedur tindakan terhadap kes tidak hadir bertugas dan dapat dikesan

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN

1 Mendapatkan penjelasan bertulis / lisan (dalam PGB
tempoh 1 hari) PGB
PGB
2 Menimbang penjelasan yang diberikan (dalam
tempoh 1 hari) PGB

Mengarahkan pegawai mengambil cuti rehat jika

penjelasan diterima dengan asas-asas yang kukuh

dan disokong oleh keterangan berkaitan (contoh:

3 surat kematian ahli keluarga terdekat dll) ATAU

Melaporkan kepada Ketua Jabatan mengenai

ketidakhadiran pegawai jika penjelasan pegawai

ditolak

Tindakan lanjut di peringkat Jabatan:

Membuat laporan kepada Bahagian Kewangan Ketua
4 untuk pemotongan gaji di bawah Perintah Am 14A, Jabatan

Bab C Ketua
Jabatan
5 Melaporkan kepada Lembaga Tatatertib

Nota :

Ketidakhadiran pegawai tanpa cuti / tanpa kebenaran / tanpa sebab yang
munasabah pada waktu bertugas, tidak boleh ditolak daripada cuti rehat
pegawai.

m/s 38

3

KURIKULUM

BAB
PENGURUSAN
3.1 Carta Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah

Guru Besar

Penolong Kana
Pentadbiran

Setiausaha Kurikulum

Ketua Panitia
Mata Pelajaran

m/s 39

B3
N KURIKULUM

an
n

Setiausaha Kecemerlangan Akademik
Setiausaha Pencerapan PdPc

Setiausaha
Peperiksaan, Penilaian dan Pentaksiran

Setiausaha Penjaminan Kualiti PBS
Setiausaha Peningkatan

Profesionalisme Pengajaran Guru
Setiausaha Jadual Waktu
Setiausaha MBMMBI
Setiausaha PLaN
Setiausaha J-QAF

m/s 40

3.2 Dasar Pengoperasian Kurikulum
Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING

1 Tujuan utama Akta 550 : Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996
pendidikan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/86 : Pengurusan Panitia
2 Pengurusan panitia Surat Pekeliling Kewangan Bil.8/2012:
Kewangan Panitia
3 Penyediaan rekod Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/99 : Buku Rekod Mengajar
mengajar
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/87 : Pencerapan
4 Pencerapan guru Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/87 : Penyeliaan PdPc Dalam
Kelas Oleh PGB
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2016 : Pelaksanaan KSSM

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2016 : Semakan KSSR

5 Pelaksanaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2016 : Pelaksanaan
kurikulum baharu Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara
Berperingkat-peringkat 2017

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2017 : Common European

Framework of Reference for Languages (CEFR)

6 Pemberian kerja Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2004 : Garis Panduan Kerja
rumah murid Rumah Murid

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1993:

Penggunaan Buku Kerja

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2000:

7 Penggunaan buku Penggunaan Buku Kerja Di
kerja murid Sekolah Rendah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1999 : Penggunaan Buku

Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Yang Diperakukan Oleh

Kementerian Pendidikan

8 Penggunaan masa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/81 : Penggunaan Waktu
waktu tidak mengajar Tidak Mengajar

9 Penggunaan ICT Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2003 : Dasar Penggunaan
dalam PdPc ICT Dalam PdPc

10 Melindungi masa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 : Ketetapan Masa
instruksional

Peruntukan masa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1991 : Sukatan Pelajaran
11 KSSR dan KSSM dan Peruntukan Masa KBSM

subjek elektif

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2002 : Pelaksanaan PAFA

12 Pelaksanaan PAFA di Di SK dan SM
SK dan SM Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1994 : Penilaian PAFA dalam

UPSR, PT3, dan SPM

13 Bahasa Arab Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1998 : Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan

Penawaran bahasa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2002 : Penawaran Mata
14 tambahan di sekolah Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan(SK)

kebangsaan

m/s 41

BIL KETETAPAN PEKELILING

Program pendidikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 : Pelaksanaan
15 keselamatan jalan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)
Dalam Bahasa Malaysia Di Sekolah Rendah
raya (PKJR) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1995 : Pelaksanaan Jadual
Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Menengah
16 Jadual waktu anjal
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2002 : Penggunaan
Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah
17 kalkulator di sekolah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2010 : Pelaksanaan Dasar
menengah Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh
Bahasa Inggeris (MBMMBI)
18 MBMMBI

19 Pelaksanaan PBS di Surat Siaran LPM 3/2011
SK dan SM Surat Pekeliling LPM 1/2014

20 Pengurusan PTPA 2/2018 : Ekosistem Pengurusan Mesyuarat
Mesyuarat
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2008 : Standard Kecergasan
21 SEGAK Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia
(SEGAK))
22 Pemakaian baju PJ Surat Siaran KP/KPPM/5(49) tarikh: 26.7.2010
sepanjang hari Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2016 : Pelaksanaan
Kurikulum Standard
Pelaksanaan Bahasa Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1994 : Pelaksanaan Bahasa
23 Malaysia di SRJKC Malaysia Di SRJKC dan SRJKT

dan SRJKT Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2010 : Pengajaran Mata
Pelajaran Bahasa Malaysia Di SJKC dan SJKT)

24 Jumlah mata pelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2010 : Pelaksanaan Dasar
maksimum Menghadkan Maksimum 10 Mata Pelajaran dan
Penambahan 2 Mata Pelajaran Tambahan Dalam SPM

m/s 42

3.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kurikulum

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha ROZANA BINTI ZAMRI

Anggota Jawatankuasa KETUA PANITIA ,PENYELARAS PSS (PUSAT SUMBER SEKOLAH)

Senarai tugas :

▪ Membuat ketetapan Kurikulum sekolah

▪ Mendokumenkan ketetapan

▪ Menyebarluaskan ketetapan

▪ Menyemak ketetapan

▪ Merancang, melaksanakan dan memantau program kurikulum sepanjang tahun

▪ Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai

▪ Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran berteraskan PAK21

▪ Mencadang, membina dan mengurus bahan bantu mengajar

▪ Membuat penilaian prestasi pembelajaran murid

▪ Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran

▪ Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja

▪ Melaksanakan mesyuarat

▪ Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan prestasi murid

▪ Merancang dan melaksanakan kelas bimbingan dan pemulihan

▪ Membuat pemantauan pelaksanaan DSKP

▪ Merancang kursus dan membuat pendedahan tentang maklumat baharu dalam pendidikan

▪ Menyebar bahan bacaan dan maklumat tentang pendidikan

▪ Membuat analisis keputusan UPSR, PT3, SPM, STPM, STAM dan peperiksaan dalaman serta merangka
program jangka pendek / intervensi dan jangka panjang bagi mengatasi kelemahan

▪ Membuat penilaian buku latihan yang digunakan oleh murid untuk menentukan kesesuaian dan membuat
pembetulan jika terdapat kesalahan

▪ Berusaha untuk membanyakkan bahan sumber pendidikan di sekolah

▪ Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran

▪ Menghantar satu (1) salinan minit mesyuarat ke PPD.

m/s 43

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA KETUA PANITIA SETIAUSAHA

Matematik NOR ASMA BINTI HUSSIN DZULNIZAR BIN ABDUL JABAR

Sains MAHANI BINTI AB. WAHAB ANIS IRYANI BINTI CHE SOH

Bahasa Arab SARIPAH BINTI ABDUL GHANI NORSYAM BINTI MAHMUD

Bahasa Melayu JAMILAH BINTI HASHIM SUMARNI BINTI SHARUDDIN

Bahasa Inggeris ELMI IKHWAN BIN NASRUDDIN VICTORIA A/P NALLIAH
AHMAD FADLI BIN SHAHARUM SYED MOHD AKMAL BIN SYED MOHD
Reka Bentuk NOOR AKMAR BINTI JAAFAR NOOR AZRINA BINTI ANWAR
Teknologi

Sejarah

Teknologi Maklumat AYU HARTINI BINTI ARIFEN

Pendidikan Muzik NORISHAM BIN MAT ISA XXXX

Pendidikan Seni AHMAD ZAIDI BIN BAHARUDDIN SHAHRILLIZA BINTI MD YUNUS
Visual
NOOR FAIZAN BINTI MOHAMAD AZMI GUNALAN A/L RAJAHGOBAL
PJK

Pendidikan Islam SITI HAIRANYI BINTI MD SUJAK NURHIDAYAH BT AJRI

Pendidikan Moral NOOR HAYATI BINTI NAN

Bahasa Cina SITI AISYAH BINTI CHE HASSAN

Senarai tugas :

▪ Memperoleh dokumen Kurikulum terkini

▪ Menyelaras penyediaan RPT dan RPH

▪ Menyelaras pentaksiran sekolah

▪ Menyelaras pentaksiran bilik darjah

▪ Menganalisis data dan maklumat pentaksiran

▪ Mengambil tindakan susulan

▪ Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemas kini fail panitia mata pelajaran

▪ Memastikan salinan minit mesyuarat panitia dihantar kepada pihak pentadbir sekolah

▪ Bertanggungjawab untuk pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan

▪ Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitia

▪ Membantu dalam membuat pemilihan jenis buku dan bahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah

▪ Menentukan penggunaan bahan bantu mengajar dan kaedah-kaedah pembelajaran terkini

▪ Menyelaraskan penyediaan JSU, soalan peperiksaan / ujian, skema dan pemeriksaan kertas jawapan

▪ Menyemak dan mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dicetak

▪ Membuat analisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan untuk tindakan susulan

▪ Menyediakan koleksi soalan untuk rujukan

▪ Melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang oleh pihak sekolah

▪ Memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada guru mengikut keperluan

m/s 44

▪ Bertanggungjawab untuk menyediakan murid ke pertandingan anjuran PPD, JPN, Kementerian Pendidikan
dan lain-lain

▪ Menyelaras aktiviti persatuan akademik
▪ Menyediakan data / maklumat tentang mata pelajaran yang berkenaan dan dipamerkan
▪ Menyimpan salinan jadual waktu peribadi guru
▪ Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan PdPc
▪ Bertanggungjawab untuk meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian murid dalam peperiksaan

dalaman dan peperiksaan pusat.
▪ Mengemas kini buku stok panitia
▪ Penyelenggaraan bahan bantu mengajar agar mudah diakses
▪ Menyedia dan menyimpan dokumentasi program

JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIAN

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha NIK MOHD ROSDI BIN JAAFAR

Penyelaras Tahun 6 CHE ‘ SU BINTI ABDUL RAHMAN

SUP Awam SANTHA DEVI A/P KRISHNAN

SUP Dalaman ROKIAH BINTI ABDULLAH

AJK SEMUA KETUA-KETUA PANITIA
Senarai tugas :
▪ Merancang, melaksana dan memantau program akademik sekolah
▪ Menyediakan laporan ringkas setiap program
▪ Menilai keberkesanan dan membuat penambahbaikan bagi program yang diadakan

m/s 45

JAWATANKUASA PENCERAPAN PdPc

Pengerusi AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha ROZANA BINTI ZAMRI

Anggota Jawatankuasa MIDDLE LEADER (KP & GURU SENIOR)

Senarai tugas :

▪ Merancang jadual pencerapan

▪ Mencerap proses PdPc

▪ Memeriksa Rekod Persediaan Mengajar Guru dan buku latihan murid

▪ Memberi maklum balas dan bimbingan kepada guru

▪ Mengisi borang pencerapan SKPMg2 Standard 4 dan menyerahkan sesalinan kepada guru
data

▪ Mengambil tindakan susulan jika perlu

Pengerusi JAWATANKUASA PENGURUSAN PEPERIKSAAN,
PENILAIAN & PENTAKSIRAN (PBS)

AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BT NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha ROKIAH BINTI ABDULLAH

Penolong Setiausaha HASLINDA BT OMAR

PBD NORHANA BT ABD HAMID

UPSR SANTHA DEVI A/P KRISHNAN

PAJSK NORISHAM BIN MAT ISA

PSIKOMETRIK NIK MOHD ROSDI BIN JAAFAR

SEGAK NOOR FAIZAN BINTI MOHAMED AZMI

Peperiksaan Dalaman ROKIAH BINTI ABDULLAH

m/s 46

AJK KETUA PANITIA & GURU KELAS

Headcount / Analisis Data Setiausaha Peperiksaan Dalaman / Awam
Peperiksaan Dalaman dan Ketua Panitia
Awam
Senarai tugas :

▪ Merancang jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah

▪ Menyelaras peperiksaan dan pentaksiran

▪ Melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran

▪ Menguruskan pentadbiran peperiksaan awam

▪ Menganalisis data / maklumat peperiksaan dua (2) minggu setelah tamat peperiksaan

▪ Menghadiri taklimat peperiksaan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan

▪ Mengedar, mengumpul, menyemak borang kemasukan peperiksaan UPSR / PT3 / SPM /
STPM dengan kerjasama guru tingkatan

▪ Membuat pendaftaran kemasukkan calon peperiksaan awam

▪ Menyediakan Headcount untuk rujukan akademik sekolah

▪ Menganalisis keputusan peperiksaan dan mengambil tindakan susulan / intervensi

Pengerusi JAWATANKUASA
PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

AYUB BIN DON

Timbalan Pengerusi MAT YUSRI BIN MD SAAD

Naib Pengerusi 1 NOR AFZA BINTI HARUN

Naib Pengerusi 2 HISHAMUDDIN BIN ZAKARIA

Naib Pengerusi 3 NORHAIDA BINTI NOORSAM

Naib Pengerusi 4 NORLIZA BINTI MUHAMED

Setiausaha ROKIAH BINTI ABDULLAH

Pementoran JAMILAH BINTI HASHIM ( KP BAHASA MELAYU)

Penyelarasan NOR ASMA BINTI HUSSIN ( KP MATEMATIK)

Pemantauan MAHANI BINTI AB.WAHAB (SAINS)

Pengesanan ELMI IKHWAN BIN NASRUDDIN ( KP BAHASA INGGERIS)

Anggota Jawatankuasa Semua Ketua Panitia

Pementoran

▪ Membimbing guru menyediakan modul tahap penguasaan murid

▪ Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran

▪ Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen pentaksiran

▪ Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan pengajaran dan pembelajaran

▪ Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan PdPc

m/s 47

Penyelarasan
a) Sebelum Penyelarasan
Mengadakan perbincangan tentang:
▪ Kebolehfahaman Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
▪ Kesesuaian instrument mengikut panduan pembinaan item
▪ Kefahaman tentang penskoran
▪ Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor
b) Semasa Penyelarasan
▪ Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian
▪ Membanding skor yang diberikan oleh guru
▪ Menyelaraskan pemberian skor
c) Selepas Penyelarasan
▪ Menyediakan laporan penyelarasan
▪ Menyelaras skor murid (jika perlu)

Pemantauan
a) Sebelum Pemantauan
▪ Menyediakan instrumen pemantauan
b) Semasa Pemantauan
▪ Menyemak bahan dan maklumat melalui aktiviti pemantauan untuk pengisian Dokumen Tahap

Penguasaan Murid
▪ Membuat pemerhatian pelaksanaan PBD
▪ Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi khidmat

nasihat
c) Selepas Pemantauan
▪ Melaporkan dapatan pemantauan kepada setiausaha PBSMR
▪ Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan PBD
▪ Memberikan cadangan untuk tindakan susulan tentang pelaksanaan PBD atau

penambahbaikan PBD
Pengesanan
a) Sebelum Pengesanan
▪ Menyediakan instrumen pengesanan
b) Semasa Pengesanan
▪ Menyenaraikan isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen pentaksiran
▪ Mencadangkan penyelesaian
c) Selepas Pengesanan
▪ Memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan
▪ Membuat penambahbaikan instrumen pentaksiran
▪ Melaksanakan program pengesanan semula


Click to View FlipBook Version