The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bahanj2, 2019-12-25 21:43:56

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Melestarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

KBAT

Meningkatkan Kualiti Pendidikan Yang Cemerlang
Melalui Pelaksanaan PAK21 dan

Memperkasa Pembudayaan Amalan KBAT di Kalangan Warga
Sekolah.

SERONOK KITA KERJA BERSAMA

BPS 1

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

PIAGAM PELANGGAN

Bahawa kami warga Sekolah Kebangsaan Kampong
Berangan berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang
terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut :
MURID

Memastikan murid-murid menguasai 3M
sebelum Tahun 3
Mendidik dan membentuk kemenjadian murid
yang seimbang dari segi JERI.
Melayan keperluan semua murid dengan adil
Keselamatan dan kesihatan murid diutamakan
Bantuan akan diuruskan kepada semua murid
yang layak
GURU DAN AKP
Setiap guru dan AKP akan diberi peluang dan
agihan tugas yang saksama
Kebajikan guru dan AKP diberi perhatian
Latihan perkembangan guru dan AKP diadakan
sekurang-kurangnya 7 hari setahun
Setiap guru dan AKP diberi galakan untuk
peningkatan profesionalisme
Ganjaran dan anugerah diberi berdasarkan
keberhasilan dan kecemerlangan guru dan AKP

BPS.2

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

IBU BAPA:
Mempastikan ibubapa dan pihak yang berurusan
dengan kami dilayan dengan mesra ,cepat dan
memuaskan hati.
Memastikan segala aduan daripada ibubapa /
penjaga mendapat perhatian dan tindakan segera.
Memastikan rekod SAPS murid dikemaskini dua
minggu selepas peperiksaan.

STAKEHOLDER:
Memberi maklumbalas kepada semua surat arahan
daripada stakeholder dalam tempoh 3 hari bekerja.

KOMUNITI:
Memberi kerjasama erat kepada semua aktiviti
kemasyarakatan.

BPS.3

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencapai suatu
masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaan yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami, untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip
yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
KedaulatanUndang-undang
Kesopanan Dan Kesusilaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

P endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani,
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan Warga Negara Malaysia yang berilmu
pengetahuan,berketerampilan,berakhlakmulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

BPS.4

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

SEJARAH SK KAMPONG BERANGAN

Pada tahun 1948 satu mesyuarat penubuhan sekolah diadakan di rumah Wan Salleh b.
Wan Hussin iaitu Pengerusi Pertubuhan Sukarela di Kampong Berangan dengan
dihadiri oleh :

1. Wan Leh b. Wan Isa. (Penghulu Kampong Berangan)
2. Haji Ibrahim b. Haji Ali (Imam Surau Kampong Berangan).
3. Semua ahli jawatankuasa Pemuda Setia Kampong Berangan.
4. Sebahagian penduduk Kampong Berangan.
Dengan persetujuan semua pihak dan kebenaran Tuan Imam Kampong Berangan, maka
lahirlah sebuah sekolah sementara di surau Kampong Berangan dengan murid seramai
30 orang dan seorang tenaga pengajar iaitu En. Nik Muhamad b. Nik Isa [ Setiausaha
pertubuhan itu] sebagai guru).
Pada bulan Januari 1949, dengan persetujuan Penghulu Kampong Berangan telah
membenarkan bangunan dibuat bersambung dengan serambi rumahnya. Penduduk
kampung bergotong –royong untuk membina bangunan tersebut dengan keluasan 40
kaki x 20 kaki persegi yang boleh dijadikan dua bilik darjah. Bangunan ini beratapkan
nipah, berdinding buluh dan bertiangkan batang nibung. Segala perbelanjaan adalah
sumbangan ibubapa pelajar dan juga penduduk kampung yang agak berada.
Sumbangan adalah berupa wang dan bahan – bahan untuk binaan .
Pada awal Februari 1949 , murid – murid yang belajar di surau mula berpindah ke
bangunan tersebut. Murid - murid mula bertambah hingga 60 orang. Dengan
persetujuan ramai guru lain telah dilantik untuk menampung kekurangan di sekolah
itu iaitu Encik Wan Mohd Salleh b. Wan Hussin [Pengerusi Pertubuhan Pemuda Setia ]
dan Encik Nik Muhamad Isa sebagai Guru Besar.Sekolah ini dinamakan ‘Sekolah Rakyat
Kampong Berangan’. Selepas itu berubah kepada ‘ Sekolah Melayu Kampong Berangan
’. Kemudian berubah pula mengikut perubahan sistem pelajaran iaitu Sekolah Umum
Kampong Berangan.
Pada tahun 1950 sekolah ini telah memohon didaftarkan kepada Pejabat
Pelajaran Kelantan namun tidak diluluskan kerana bangunannya bersambung dengan
serambi rumah. Justeru itu, pihak jawatankuasa telah bermesyuarat dengan penduduk
kampung dan telah mengambil kata sepakat untuk membina bangunan baharu di
tapak yang baru. Oleh kerana ketiadaan tanah kosong untuk mendirikan bangunan
sekolah maka beberapa orang penduduk kampung telah mewakafkan tanah mereka
sebagai tapak sekolah.Tanah yang diwakafkan itu bermula dari tebing sungai hingga
ke tapak sekolah sekarang. Di tapak inilah didirikan sebuah bangunan baharu hasil
kerja gotong-royong penduduk kampung. Setelah bangunan ini digunakan maka
satu permohonan baru dikemukakan kepada Pejabat Pelajaran Kelantan.
Permohonan ini telah mendapat kelulusan daripada

Pihak Pejabat Pelajaran Kelantan dengan nama
Sekolah Kebangsaan Kampong Berangan
sehingga ke hari ini.

BPS.5

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

LOGO SEKOLAH

1. Penjelasan Warna
Warna kuning
Melambangkan kesetiaan kepada raja yang berdaulatdan Negara yang
tercinta.
Warna hijau (Obor)
Melambangkan ketaatan kepada Allah, kebersihan, kesucian,
keikhlasan dan kejujuran dalam segala aspek.
Warna merah
Melambangkankeberanian, kegagahan dan ketabahan hati dalam
melaksanakan sesuatu tugas.
Warna biru
Melambangkan ikatan perpaduan yang erat, persefahaman dan
harmoni.

2. Penjelasan Lambang
Buku biru di tengah lencana
Sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk menuju kejayaan dalam
kehidupan.
Obor
Penyuluh semangat mara kehadapan bagi menuju kearah
kecemerlangan.

3. Cogan Kata : Sentiasa Cemerlang

BPS.6

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BENDERA SEKOLAH

KETERANGAN LAMBANG-LAMBANG
PADA BENDERA

Bendera Sekolah Kebangsaan Kampong
Berangan hanya mengandungi satu warna
iaitu warna biru turqqoise. Warna tersebut
membawa maksud tersendiri iaitu:-
i.Melambangkan intelektual warga sekolah.
ii.Semangat mengejar kecemerlangan
dalam semua bidang.
iii.Melambangkan keharmonian semua
warga sekolah.

BPS.7

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

LAGU SEKOLAH

Berangan Gemilang

Wahai putera puteri bangsaku
Ayuh kita berikrar
Bersama kita menuntut ilmu
Dengan satu wawasan

Sedarilah kita semua
Ilmu penyuluh hidup
Setelah berilmu Taburkan jasa
Untuk agama dan negara

Chorus :

Di Sekolah Kebangsaan Kampong Berangan
Kita rajin berusaha agar kita berjaya
Taat bersyukur pada Tuhan
Jadi insan beriman

Di bidang akademik dan kokurikulum
Aturkan langkah dengan yakin
Berkat tawakal doa dan usaha
Moga kita berjaya (2X)

Lagu : Ahmad Sabri b. Yusuff
Lirik : Nik Yusaini bt. Nik Ismail,

Siti Roslina bt. Jusoh
Hasnoma bt. Hassan (2005)

BPS.8

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

MATLAMAT AM SEKOLAH

Secara am, pendidikan di Sekolah Kebangsaan Kampong Nara bertujuan untuk
melahirkan murid-murid yang berupaya:

1. Menguasai kemahiran asas 3M ( Membaca,Menulis,Mengira)
2. Menguasai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
3. Memperolehi ilmu pengetahuan seluas mungkin
4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni dan agama
5. Membentuk sahsiah dan keperibadian yang positif
6. Membina kemahiran komunikasi dan sosial yang positif
7. Memupuk semangat kewarganegaraan dan jati diri unggul
8. Menanam rasa cinta akan alam sekitar dan ciptaan Tuhan
9. Memupuk serta meningkatkan kreativiti,bakat dan kemahiran
10. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan fizikal

serta kecerdasan mental
11. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi serta rekacipta

MATLAMAT KHAS SEKOLAH

1. Meningkatkan kualiti Pengajaran dan Pemudahcaraan melalui
pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke 21 (PAK21)

2. Melaksanakan Pembudayaan Amalan KBAT dalam setiap bidang dengan
berkesan.

3. Meningkatkan peratus murid Melepasi Tahap Minimum (MTM)
UPSR dan semua mata pelajaran UPSR.

4. Melahirkan 100% murid yang khatam Al-Quran di Tahun 6. 5.
Meningkatkan hubungan berkesan dengan komuniti setempat

BPS.9

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BARISAN PENTADBIR SEKOLAH SESI 2020

NOOR AZIZAH BT HARUN

Kategori DG44

Akademik IJAZAH

Ikhtisas PSR BI

Subjek Mengajar BI Tahun 3

NIK ISMAIL BIN NIK SOH ( D 28925 )

Kategori DG42

Akademik IJAZAH

Ikhtisas PSR PM

Subjek Mengajar BM Tahun 4

HJ. BAHARUDIN B TAHIR ZAITOON BT CHE SULAIMAN

Kategori DG48 Kategori DG38

Akademik IJAZAH Akademik SPM

Ikhtisas MATEMATIK Ikhtisas PSRPM

Subjek Mengajar Matematik Tahun 4 Subjek Mengajar B.Melayu Tahun 3

BPS.10

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BPS.11

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

CARTA ORGANISASI UNIT PENTADBIRAN

PENGERUSI
PN. NOOR AZIZAH BT HARUN ( GB )

TIMBALAN PENGERUSI
EN. NIK ISMAIL BIN NIK SOH (PKP)

TATATERTIB / INTERGRITI JK PBPPP JK KEWANGAN DAN AKAUN
EN. NIK ISMAIL B. NIK SOH ( PKP ) EN. NIK ISMAIL B. NIK SOH ( PKP ) EN.W. MOHAMAD B. W. ABDULLAH

PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH JK. SKPMg2 JK PENGURUSAN PEJABAT
EN.RUSLAN B. ABD. MANAF EN.RUSLAN B. ABD. MANAF EN.W. MOHAMAD B. W. ABDULLAH

ASET DAN INVETORI MESYUARAT GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH
EN. MOHD SOLAHUDDIN B. MOHAMED PN.SARIDA BT. MUHMAD PN. NORFARIHAH BT. IBRAHIM

JK PEMBUDAYAAN KBAT CPD / PLC / LADAP/ SPLKPM PIBG
PN. SUHAILA BT JUSOH PN. ZANITA BT HASSAN EN. MOHD RIZALUDIN B. AWANG

JK PERAYAAN BUKU PENGURUSAN JK LAWATAN
EN. MOHD MAZWAN B M. NARADIN EN. RUSLAN B ABD MANAF EN. MOHD SOLAHUDIN B MOHAMED

JK PEMBESTARIAN / ICT JK KEBERADAAN GURU 3K
PN. MAHIZAN BT IBRAHIM EN.W. MOHAMED B. W. ABDULLAH EN. ADNAN B CHE ABDULLAH

JK BILIK GERAKAN JK KELAB GURU & KAKITANGAN PRA SEKOLAH
PN. SITI NORMARJAN BT. AZIZ EN. OSMAN B. MOHAMED PN. HASNAH BT. MOHAMAD

JK BILIK GURU JK MUSALLA AL- HANIF DEWAN CHESNUT
PN. NORYAINI BT CHE HAT EN. ADNAN B CHE ABDULLAH EN.MOHD RIZALUDIN B. AWANG

BPS.12

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

VISI

Sekolah Cemerlang Menjana Generasi Gemilang

MISI

Memberi Perkhidmatan Pendidikan Berkualiti
Kepada Semua Murid Bagi Melahirkan Generasi

Cemerlang Yang Seimbang Dan Mewujudkan
Keharmonian Melalui Semangat Kebersamaan Dalam

Kalangan Warga Sekolah Dengan Masyarakat

BPS.13

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BPS.14

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BPS.15

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BPS.16

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BPS.17

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

JAWATANKUASA PENTADBIRAN

1. JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha : En. Ruslan b Abd Manaf
Ahli Jawatankuasa :
: Pn. Mahizan bt Ibrahim
: En. Wan Mohamad b Wan Abdullah

BIDANG TUGAS
1.Melantik Ahli Jawatankuasa
2.Mengadakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
3.Menyediakan perancangan pengurusan sekolah
4.Menyusun takwim sekolah
5.Mengurus, memantau dan menilai aktiviti Kewangan dan Akaun
6.Membuat ketetapan Guru Kelas 2020
7.Membuat ketetapan Jadual waktu 2020

2. JAWATANKUASA SEKOLAH KBAT

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha : Pn. Suhaila bt Jusoh
Penolong Setiausaha : Pn. Hasnah bt Budin
Ahli Jawatankuasa :
: Semua Ketua Panitia

BIDANG TUGAS
1.Merancang Program Pembudayaan KBAT.
2.Merancang, membuat jadual dan merekod data Learning Walk , PLC dan CPD.
3.Merekodkan aktiviti Program Pembudayaan KBAT
4 Mengemaskini fail KBAT
5.Menerbitkan Buletin sekolah
6.Memastikan aktivit PAK 21 berjalan mengikut ketetapann yang telah dibuat
7.Merancang program pembestarian sekolah.
8.Merancang dan memantau penerapan KBAT sekolah
9. Merancang dan memastikan pengunaan i-think
10 Lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa

BPS.18

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

3. JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha : En. Ruslan b Abd Manaf ( Guru Data )
Ahli Jawatankuasa :
: En. Anuar b Ab Ghani (SU Kurikulum)
: En. Mohd Awi b Seman ( SU Sukan )
: Pn. Rosniza bt Ismail (SU HEM)
: Pn. Suhaila bt Jusoh (SU KO)
: Pn. Hasnah bt Muhamad (PRA SEK)
: En. Mohd Solahuddin bt Mohamed (KAUNSELING)
: En. Wan Mohamed b Wan Abdullah (PT)

BIDANG TUGAS

1. Memastikan maklumat yang dikumpul untuk penarafan sekolah tepat

2. Mengemaskini maklumat sekiranya ada perubahan dalam
data pengisian “Standard”

3. Mencetak satu salinan “Standard” yang diiisi untuk rujukan sekolah

4. Mengisikan maklumat dalam portal NKRA secara on-line ke KPM

5. Lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa

4. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha : En. Wan Mohamed b Wan Abdullah ( PT )
Ahli Jawatankuasa :
: Semua Ketua Panitia

BIDANG TUGAS
1. Merancang anggaran belanja mengurus bagi tahun semasa
2. Mesyuarat kewangan 3x setahun
3. Merancang pembelian alatan pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain
4. Memastikan pengurusan kewangan berjalan dengan baik
4. Mengurus, memantau dan menilai aktiviti Kewangan dan Akaun
5. Lain-lain tugas yang diarah semasa ke semasa

BPS.19

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

5. JAWATANKUASA ASET & INVENTORI

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha 1 . En. Wan Mohamed b Wan Abdullah ( PT )
Setiausaha 2 : Pn. Wan Azilina b Wan Yusof (Pembantu Operasi ))
Ahli Jawatankuasa :
: En. Mohd Solahuddin b Mohamed (Pegawai Pemeriksan Aset )
: En. Osman b Mohmaed (Pegawai Pemeriksa Pelupusan)
: Tn. Hj. Wan Mazlan b Wan Shafei (Pegawai Penyiasat Kehilangan)
: En. Mohd Habir b Mohd Asri ( Juru Teknik )

BIDANG TUGAS
1. Merekod setiap penerimaan aset dan harta ke dalam buku stok
2. Melabelkan aset dan harta modal yang diterima
3. Menyemak dam memeriksa stok sekurang-kurangnye dua kali setahun
4. Menguruskan pelupusan peralatan / barangan yang tidak boleh digunakan
5. Menyediakan borang senarai peralatan dalam bilik darjah dan bilik-bilik khas dan
dipaparkan
6. Memastikan semua keperluan fizikal berada dalam keadaan baik
7. Melaporkan kepada pentadbir dan mengambil tindakan ke atas sebarang kerosakan
atau kehilangan
8. Lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa

6.JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha : En. Ruslan b Abd Manaf ( Guru Data EMIS )
Ahli Jawatankuasa :
: En. Osman b Mohamed ( SU PEP/ SAPS )
: En. Anuar b Ab Ghani (Setiausaha Kurikulum)
: Pn. Rosniza bt Ismail (Setiausaha HEM/ APDM )
: Pn. Suhaila bt Jusoh (Setiausaha Kokurikulum / Ikeps )
: Pn. Roslina bt Ab Rahman (SSDM)
: En. Mohd Awi b Seman ( PAJSK/SEGAK )
: Pn. Zanita bt Hassan ( LADAP / SPLKPM )
: Pn. Mahizan bt Ibrahim ( SSQS )
: Pn. Siti Normarjan bt Aziz ( PBD )
: Pn. Rofia’ah bt Yusoff ( SPBT )
: En. Mohd Solahudin b Mohamed ( Psikometrik/ J-QAF )
: En. Mohamed b Wan Abdullah ( Hrmis/ e-operasi )

: Semua Guru Kelas ( APDM / e- Kehadiran )

BPS.20

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BIDANG TUGAS
1. Merekodkan data murid.
2. Merekod dan mengemaskini data dlm e-operasi.
3. Merekod dmengemaskini data dlm APDM
4. Merekod dan mengemaskini data dalam emis
5. Merekodkan aktiviti yang berlaku disekolah mengikut unit masing-masing.
6. Merekodkan Data Latihan Kecemerlangan
7. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

7.JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )

Setiausaha : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )

Ahli Jawatankuasa :

: Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid)

: Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )

: En. Ruslan b Abd Manaf ( Guru Data )

Urusetia : En. Wan Mohamed b Wan Abdullah ( PT )

BIDANG TUGAS
1. Menyediakan fail Ppengurusan PBPPP
2. Membuat Pemantauan mengikut jadual/penjajaran masa penilaian olen PP
3. Merekod dan menyerahkan salinan borang markah kepada PYD
4. Menyediakan rekod PP menyerahkan salinan borang keberhasilan kepada PYD
5. Mesyuarat Plarasan markah akhir PYD bagi tahun sebelumntya

8. JAWATANKUASA SPLGKPM / LADAP

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )

Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )

Setiausaha : Pn. Zanita bt Hassan

Ahli Jawatankuasa :

: Pn. Mahizan bt Ibrahim ( Penyelaras Bestari )

: Pn. Suhaila bt Jusoh ( SU KBAT )

: En. Mohd Solahuddin b Mohamed (Bimbingan &Kaunselling)

: Semua Ketua Panitia

BIDANG TUGAS
1. Mendapatkan maklumat khusus yang diperlukan oleh guru
2. Menentukan tarikh dan tempat khusus
3. Menentukan penceramah mengikut keperluan khusus
4. Menyedia dan menghantar surat jemputan kepada penceramah
5. Menyediakan sijil penghargaan dan cenderamata
6. Menyediakan laporan bergambar selepas setiap kursu
7.

BPS.21

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

9. JAWATANKUASA KESELAMATAN,KESIHATAN, KEBERSIHAN (3K)

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha
: En. Adnan b Che Abdullah (Kebersihan)

Pen Setiausaha 1 : En. Khor Chong Shean (Keselamatan)
Pen Setiausaha 2 : En. Mohd Mazwan b Mohd Naradin (Kesihatan)

Ahli Jawatankuasa : En. Osman b Mohamed

En. Zawawi b Mamat

Pn. Safwati bt Mohamed

Pn. Siti Roslina bt Jusoh

Pn. Yusuhaini bt Yusoff

Pn. Nur Farihah bt Ibrahim

Pn. Hasnoma bt Hassan

Tugas dan peranannya

1. Merancang dan melaksanakan Program Sekolah Selamat:

a. Keselamatan lalulintas

b. Keselamatan bangunan, bilik darjah, dan perabot.

c. Program mencegah kebakaran dan melaksanakan demoksrasi ’fire drill’ dengan kerjasama

kadet bomba.

2. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis/bomba/JKR/TNB dan lain-lain.

3. Menyelia bangunan dan pagar sekolah agar sentiasa berkeadaan baik dan tidak diceroboh.

4. Memastikan alat pencegahan kebakaran berada dalam keadaan baik.

5. Mengambil langkah yang perlu bagi memastikan tempat letak kereta guru dan basikal murid

sentiasa selamat.

6. Mempamerkan poster/ papan tanda/arahan amaran/ keselamatan di sekitar sekolah.

7. Meletakkan tanda ’Bahaya ’ di kawasan yang kurang selamat kepada warga sekolah.

8. Merancang program pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.

9. Memastikankebersihan & keceriaan bilik segar sentiasa terjaga.

10. Merancang dan melaksana program keselamatan dengan agensi kerajaan dan komuniti

setempat.

11. Menyediakanlaporan tentang pelaksanaan Program Sekolah Selamat.

12. Menganjurkan dan menguruskan pertandingan kebersihan dan keceriaan antara kelas .

13. Menyediakan rekod pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.

14. Mengumumkan dan menguruskan pemberiaan piala kepada pemenag kelas terbersih setiap

minggu.

15. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan sediakan minit berkenaan.

BPS.22

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

10. JAWATANKUASA MUSALLA AL-HANIF

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Penyelaras
: En. Adnan b Che Abdullah

Setiausaha : En. Mohd Solahuddin b Mohamed

Bendahari : Pn. Yusuhaini bt Yusoff

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

11. JAWATANKUASA KELAB GURU DAN KAKITANGAN

Penasihat : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Pengerusi : En. Osman b Mohamed

Setiausaha : Pn. Zanita bt Hassan

Bendahari : Pn. Rosniza bt Ismail

Ahli Jawatankuasa : Pn. Roslina bt Ab Rahman

: Pn. Hasnah bt Budin

: Pn. Wan Azilina bt Wan Yusoff

: En. Mohd Mazwan b Mohd Naradin

: En. Mohd Solahuddin b Mohamed

12. JAWATANKUASA PIBG / PIBK 2017/2018

Ex Officio : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Yang Dipertua PIBG : En. Mohd Zamzuri b Hj Mustafa
Naib Yang Dipertua : Tn. Hj Wan Jusoh b Berahim
Setiausaha Kehormat : En. Mohd Rizaluddin b Awang
Bendahari Kehormat : Pn. Roslina bt Ab Rahman
Ahli Jawatankuasa :
En. Che Satar b Nor
En. Mohamed b Mat Ail :
En. Azmi b Che Wel
Pemeriksa kira-kira : Pn. Wan Azilina bt Wan Yusoff
: Pn. Yusuhaini bt Yusoff
Pn. Roslina bt Abdullah
Pn. Hasmoh bt Zakaria
Tn. Hj. Baharudin b Tahir
En. Wan Abdullah b Wan Abdullah

BPS.23

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

GURU BERTUGAS MINGGUAN

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2

1. Mohd Rizaludin b Awang 1. Wan Mazlan b wan Shafei
2. Khor Chong Shean 2. Mohd Mazwan b Md Naradin
3. Mahizan bt Ibrahim 3. Anuar b ab Ghani
4. Zanita bt Hassan 4. Roslina bt Ab Rahman
5. Hasnoma bt Hassan 5. Hasnah bt Muhamad
6. Yusuhaini bt Yusoff 6. Nur Farihah bt Ibrahim
7. Hajaratul Asmei bt Mat Nor 7. Siti Normarjan bt Aziz

KUMPULAN 3 KUMPULAN 4

1. Adnan b Che Abdullah 1. Osman b Mohmaed
2. Mohd Solahudin b Mohamed 2. Ruslan b Abd Manaf
3. Zawawi b Mamat 3. Mohd Awi b Seman
4. Hasnah bt Budin 4. Nik Rusni bt Nik Abdullah
5. Noryaini bt Che Hat 5. Rofia’ah bt Yusoff
6. Suhaila bt Jusoh 6. Rosniza bt Ismail
7. Siti Roslina bt Jusoh 7. Srida bt Muhmad
8. Safwati bt Mohamed

BPS.24

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU 2020

M TARIKH K PETUGAS 1 PETUGAS 2 PETUGAS 3 PETUGAS 4 PETUGAS 5 PETUGAS 6 PETUGAS 7 KPW
I U Perhimpunan Laporan Penyeliaan Guru Yaasin, Guru Kelas Penyeliaan AEA
N M Loceng, Harian, RMT Penyayang, Kesihatan Ganti, Kantin DRK
G P Majlis Rasmi, Rekod Laporan RMT Laporan Murid, Kebersihan Sapaan
G U Laporan Kehadiran Laporan Harian Laporan Keceriaan Program HIP AT
U L Perhimpunan Murid Dan Harian Senamrobik, Harian KU
A Kawalan A
N Murid M

1 01.01.20- 1 M. Rizaludin Mahizan Khor Hasnoma Yusuhaini Hajaratul Zanita PKP
02.01.20 Asmei

2 05.01.20 – 2 W. Mazlan Roslina Siti Normarjan Nur Farihah Anuar M.Mazwan Hasnah PK
09.01.20 Suhaila Noryaini Zawawi HEM
Rosniza Rofia’ah M. Awi PK KO
3 12.01.20- 3 Adnan M. Solahudin Hasnah Siti Roslina
16.01.20 PKP

4 19.01.20- 4 Osman / Ruslan Nik Rusni Sarida
23.01.20 Safwati

5 26.01.20- 1 Mahizan Khor Hasnoma Yusuhaini Hajaratul Zanita M. Rizaludin PK
30.01.20 Asmei HEM

6 02.02.20- 2 Roslina Siti Nur Farihah Anuar M.Mazwan Hasnah W. Mazlan PK KO
06.02.20 Normarjan Noryaini Zawawi
Rofia’ah M. Awi Adnan PKP
7 09.02.20- 3 M. Solahudin Hasnah Siti Roslina Suhaila Osman / PK
13.02.20 Safwati HEM

8 16.02.20- 4 Ruslan Nik Rusni Sarida Rosniza
20.02.20

9 23.02.20- 1 Khor Hasnoma Yusuhaini Hajaratul Zanita M. Rizaludin Mahizan PK KO
27.02.20 Asmei

10 01.03.20- 2 Siti Normarjan Nur Farihah Anuar M.Mazwan Hasnah W. Mazlan Roslina PKP
05.03.20 Noryaini
Rofia’ah Zawawi Adnan
11 08.03.20- 3 Hasnah Siti Roslina Suhaila Zanita M. Awi Osman / M. Solahudin PK
12.03.20 Hasnah M. Rizaludin Safwati HEM
Zawawi W. Mazlan Mahizan
12 22.03.20- 4 Nik Rusni Sarida Rosniza M. Awi Adnan Ruslan PK KO
26.03.20 M. Rizaludin Osman / Roslina
W. Mazlan Safwati
13 29.03.20- 1 Hasnoma Yusuhaini Hajaratul Mahizan M. Solahudin Khor PKP
02.04.20 Asmei Roslina

14 05.04.20- 2 Nur Farihah Anuar M.Mazwan Siti Normarjan PK
09.04.20 HEM

15 12.04.20- 3 Siti Roslina Suhaila Noryaini Hasnah PK KO
16.04.20

16 19.04.20- 4 Sarida Rosniza Rofia’ah Ruslan Nik Rusni PKP
23.04.20 Khor Hasnoma
PK
17 26.04.20- 1 Yusuhaini Hajaratul Zanita HEM
30.04.20 Asmei
PK KO
18 03.05.20- 2 Anuar M.Mazwan Hasnah Siti Normarjan Nur Farihah
07.05.20

19 10.05.20- 3 Suhaila Noryaini Zawawi Adnan M. Solahudin Hasnah Siti Roslina PKP
14.05.20 Sarida
Osman / PK
20 17.05.20- 4 Rosniza Rofia’ah M. Awi Safwati Ruslan Nik Rusni HEM
21.05.20

BPS.25

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU 2020

M TARIKH K PETUGAS 1 PETUGAS 2 PETUGAS 3 PETUGAS 4 PETUGAS 5 PETUGAS 6 PETUGAS 7 KPW
I U Perhimpunan Laporan Penyeliaan Guru Yaasin, Guru Kelas Penyeliaan AEA
N M Loceng, Harian, RMT Penyayang, Kesihatan Ganti, Kantin DRK
G P Majlis Rasmi, Rekod Laporan RMT Laporan Murid, Kebersihan Sapaan
G U Laporan Kehadiran Laporan Harian Laporan Keceriaan Program HIP AT
U L Perhimpunan Murid Dan Harian Senamrobik, Harian KU
A Kawalan A
N Murid M

21 07.06.20- 1 Hajaratul Zanita M. Rizaludin Mahizan Khor Hasnoma Yusuhaini PK KO
11.06.20 Asmei

22 14.06.20- 2 M.Mazwan Hasnah W. Mazlan Roslina Siti Normarjan Nur Farihah Anuar PKP
18.06.20

23 21.06.20- 3 Noryaini Zawawi Adnan M. Solahudin Hasnah Siti Roslina Suhaila PK HEM
25.06.20

24 28.06.20- 4 Rofia’ah M. Awi Osman / Ruslan Nik Rusni Sarida Rosniza PK KO
02.07.20 Safwati

25 05.07.20- 1 Zanita M. Rizaludin Mahizan Khor Hasnoma Yusuhaini Hajaratul PKP
09.07.20 Asmei

26 12.07.20- 2 Hasnah W. Mazlan Roslina Siti Normarjan Nur Farihah Anuar M.Mazwan PKP
16.07.20 M. Solahudin Suhaila Noryaini PK HEM
Adnan Ruslan Rosniza Rofia’ah PK KO
27 19.07.20- 3 Zawawi Osman / Hasnah Siti Roslina
23.07.20 Safwati

28 02.08.20- 4 M. Awi Nik Rusni Sarida
06.08.20

29 09.08.20- 1 M. Rizaludin Mahizan Khor Hasnoma Yusuhaini Hajaratul Zanita PKP
13.08.20 Asmei

30 16.08.20- 2 W. Mazlan Roslina Siti Normarjan Nur Farihah Anuar M.Mazwan Hasnah PK HEM
20.08.20 Suhaila Noryaini Zawawi PK KO
Rosniza Rofia’ah M. Awi PKP
31 23.08.20- 3 Adnan M. Solahudin Hasnah Siti Roslina
27.08.20

32 30.08.20- 4 Osman / Ruslan Nik Rusni Sarida
03.09.20 Safwati

33 06.09.20- 1 Mahizan Khor Hasnoma Yusuhaini Hajaratul Zanita M. Rizaludin PK HEM
10.09.20 Asmei

34 13.09.20- 2 Roslina Siti Nur Farihah Anuar M.Mazwan Hasnah W. Mazlan PK KO
17.09.20 Normarjan Siti Roslina Suhaila Noryaini Zawawi PKP
Sarida Rosniza Rofia’ah M. Awi Adnan PK HEM
35 20.09.20- 3 M. Solahudin Hasnah Osman /
24.09.20 Safwati

36 27.09.20- 4 Ruslan Nik Rusni
01.10.20

37 04.10.20- 1 Khor Hasnoma Yusuhaini Hajaratul Zanita M. Rizaludin Mahizan PK KO
08.10.20 Asmei

38 11.10.20- 2 Siti Normarjan Nur Farihah Anuar M.Mazwan Hasnah W. Mazlan Roslina PKP
15.10.20 Noryaini Zawawi
Rofia’ah M. Awi
39 18.10.20- 3 Hasnah Siti Roslina Suhaila Zanita M. Rizaludin Adnan M. Solahudin PK HEM
22.10.20 Hasnah W. Mazlan PK KO
Zawawi Adnan Osman / Ruslan PKP
40 25.10.20- 4 Nik Rusni Sarida Rosniza Safwati Khor
29.10.20
Mahizan
41 01.11.20- 1 Hasnoma Yusuhaini Hajaratul
05.11.20 Asmei

42 08.11.20- 2 Nur Farihah Anuar M.Mazwan Roslina Siti Normarjan PK HEM
12.11.20

43 15.11.20- 3 Siti Roslina Suhaila Noryaini M. Solahudin HasnahP K KO
19.11.20

BPS.26

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

JADUAL PENCERAPAN PdPc DAN
PEMERIKSAAN BUKU LATIHAN MURID

2020

GURU BESAR : PN. NOOR AZIZAH BT HARUN

BIL NAMA GURU SUBJEK TARIKH TARIKH

1. PN. NORYAINI BT CHE HAT P.ISLAM 05.04.2020-09.04.2020 16.08.2020 -20.08.2020

2. PN. ZANITA BT HASSAN B. ARAB 12.04.2020-16.04.2020 30.08.2020 -03.09.2020

3. CIK HAJARATUL ASMEI BT MAT NOR B. MELAYU 03.05.2020-0705.2020 13.09.2020 -17.09.2020

4. PN. HASNOMA BT HASSAN SAINS 10.05.2020-14.05.2020 20.09.2020 - 24.09.2020

5. PN. YUSUHAINI T YUSOFF P.ISLAM 14.06.2020-18.06.2020 04.10.2020 –08.10.2020

6. PN. ROFIA’AH BT YUSOFF B. INGGERIS 28.06.2020-02.07.2020 11.10.2020 – 15.10.2020

7. EN. RUSLAN B ABD MANAF SAINS 12.07.2020-16.07.2020 18.10.2020 –22.10.2020

8. MOHD MAZWAN B MOHD NARADIN B. INGGERIS 19.07.2020-23.07.2020 25.10.2020 – 29.10.2020

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN : EN. NIK ISMAIL B NIK SOH

BIL NAMA GURU SUBJEK TARIKH TARIKH

1. PN. ROSLINA BT AB RAHMAN B.MELAYU 12.04.2020-16.04.2020 09.08.2020 -13.08.2020

2. PN. MAHIZAN BT IBRAHIM SAINS 19.04.2020-23.04.2020 23.08.2020 -27.08.2020

3. PN. NIK RUSNI BT NIK ABDULLAH SAINS 26.04.2020-30.04.2020 06.09.2020 -10.09.2020

4. PN. SITI ROSLINA BT JUSOH B.MELAYU 03.05.2020-07.05.2020 13.09.2020 – 17.09.2020

5. PN. SAFWATI BT MOHAMED PRA 14.06.2020-18.06.2020 20.09.2020 - 24.09.2020

6. EN. ANUAR B AB GHANI MATEMATIK 21.06.2020-25.06.2020 04.10.2020 –08.10.2020

7. PN. SITI NORMARJAN BT AZIZ P.ISLAM 28.06.2020-02.07.2020 11.10.2020 – 15.10.2020

PENOLONG KANAN HEM : PN. ZAITOON BT CHE SULAIMAN

BIL NAMA GURU SUBJEK TARIKH TARIKH

1. PN. NUR FARIHAH BT IBRAHIM PSV 05.04.2020-09.04.2020 16.08.2020 -20.08.2020

2. PN ROSNIZA BT ISMAIL MATEMATIK 12.04.2020-16.04.2020 30.08.2020 -03.09.2020

3. EN. MOHD SOLAHUDIN B MOHAMED P.ISLAM 03.05.2020-0705.2020 13.09.2020 -17.09.2020
4. PN. SARIDA BT MUHMAD PEMULIHAN 10.05.2020-14.05.2020 20.09.2020 - 24.09.2020
5. PN. HASNAH BT MUHAMMAD 14.06.2020-18.06.2020 04.10.2020 –08.10.2020
6. TN. HJ. WAN MAZLAN B WAN SHAFEI PRA 28.06.2020-02.07.2020 11.10.2020 – 15.10.2020
7. EN. KHOR CHONG SHEAN SAINS 12.07.2020-16.07.2020 18.10.2020 –22.10.2020
MATEMATIK

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : TN. HJ. BAHARUDIN B TAHIR

BIL NAMA GURU SUBJEK TARIKH TARIKH

1 EN. MOHD AWI B SEMAN PJ 12.04.2020-16.04.2020 09.08.2020 -13.08.2020

2 EN. OSMAN B MOHAMED MATEMATIK 19.04.2020-23.04.2020 23.08.2020 -27.08.2020

3 EN. ZAWAWI B MAMAT B.MELAYU 26.04.2020-30.04.2020 06.09.2020 -10.09.2020

4. EN.MOHD RIZALUDIN B AWANG B. MELAYU 03.05.2020-07.05.2020 13.09.2020 – 17.09.2020

5. PN SUHAILA BT JUSOH P.ISLAM 14.06.2020-18.06.2020 20.09.2020 - 24.09.2020

6. PN. HASNAH BT BUDIN B. INGGERIS 21.06.2020-25.06.2020 04.10.2020 –08.10.2020

7. EN. ADNAN B CHE ABDULLAH P. ISLAM 19.07.2020-23.07.2020 11.10.2020 – 15.10.2020

BPS.27

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BPS.28

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

VISI

Menggarap kecemerlangan murid
berpengetahuan dengan mithali selari
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

MISI

Memantapkan budaya kerja profesional
dalam suasana kondusif ke arah melahirkan

murid cemerlang dalam akademik dan
akhlak

MOTO
KURIKULUM

SKKB

S K K BEMARAK EILMUAN EUTUHAN ANGSA

BPS.29

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BPS.30

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM

PENGERUSI
PN. NOOR AZIZAH BT HARUN (GB)

NAIB PENGERUSI
EN. NIK ISMAIL BIN NIK SOH (PKP)

KBAT/ i-THINK SETIAUSAHA KURIKULUM PENILAIAN/PENTAKSIRAN/ PBS
PN. SUHAILA BT JUSOH EN ANUAR B AB. GHANI EN.OSMAN B. MOHAMED

PLC/ LADAP KECEMERLANGAN UPSR KSSR
PN. ZANITA BT HASSAN EN. MOHD RIZALUDIN B AWANG PN. SITI ROSLINA BT JUSOH

PEMBESTARIAN SEKOLAH PEMULIHAN / IPP2M GURU PENYAYANG & TRANSISI
PN. MAHIZAN BT IBRAHIM PN.SARIDA BT. MUHMAD PN.SITI ROSLINA BT. JUSOH

JADUAL WAKTU / P.AKSES / ICT PAK 21/ / MBMMBI/ HIP PRA SEKOLAH
PN. MAHIZAN BT IBRAHIM PN.HASNAH BT. BUDIN PN. HASNAH BT MUHAMAD

PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK
EN RIZALUDIN B. AWANG EN. MOHD MAZWAN MOHD NARADDIN PN. ROSNIZA BT ISMAIL

SAINS PEND. ISLAM / BAHASA ARAB SEJARAH
EN. RUSLAN BIN ABD MANAF EN. ADNAN B CHE ABDULLAH PN. ROSLINA BT AB RAHMAN

TEK. MAKLUMAT & KOMUNIKASI RBT PENDIDIKAN MUZIK DAN PSV
EN. RUSLAN B ABD MANAF EN. OSMAN B MOHAMED PN. NUR FARIHAH BT IBRAHIM

PENDIDIKAN BAHASA CINA PEND. JASMANI DAN KESIHATAN
EN. KHOR CHONG SHEAN EN MOHD AWI B SEMAN

BPS.31

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

UNIT KURIKULUM

1.0 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun
Timb.Pengerusi (Guru Besar)
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II : En.Nik Ismail b. Nik Soh
Setiausaha (Penolong Kanan Pentadbiran)
Ahli Jawatankuasa
: Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman
BIDANG TUGAS (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

: Tn. Hj. Baharudin b. Tahir
( Penolong Kanan Ko-kurikulum )

: En.Anuar b. Ab. Ghani
: En. Mohd Rizaludin b Awang (S/U UPSR)
: En. Osman b Mohamed (SUP Dalaman(SAPS) /PBS)
: Pn. Roslina bt Ab Rahman(KP Panitia Sejarah)
: En. Mohd Mazwan b Mohd Narradin ( KP Panitia BI)
: Pn. Yusuhaini bt Yusoff (Penyelaras KAFA)
: En. Adnan b Che Abdullah (KP Panitia Pendidikan Islam)
: Pn. Nur Farihah bt Ibrahim (KP Pend. Seni / Muzik & PSS )
: Pn. Hasnah bt Muhmad (PraSekolah)
: Pn. Suhaila bt Jusoh (SU KBAT)
: En. Ruslan b Abd. Manaf (KP Panitia Sains & KP TMK )
: Pn. Rosniza bt Ismail (KP Panitia Matematik)
: En. Osman b Mohamed (KP Panitia RBT)
: En. Mohd Awi b Seman(KP Panitia PJPK dan Segak)
: Pn. Sarida bt Muhmad (Pemulihan)
: En. Zawawi b Mamat (KP Bahasa Melayu )
: En. Khor Chong Shean ( KP Bahasa Cina )

1. Menjadi pengerusi panitia mata pelajaran.
2. Memastikan Sukatan Pelajaran yang diterima adalah betul dan mengedarkannya kepada

semua anggota panitia.
3. Mengetuai Panitia Mata Pelajaran bagi merangka Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian
4. Bermesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat panitia untuk diedarkan kepada ahli dan salinan

kepada pengurusan sekolah.
5. Mengagih pembahagian tugas di antara anggota panitia mengenai penyediaan

soalan-soalan, ujian, peperiksaan bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun.
6. Merangka Takwim Panitia setahun – mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
7. Menentukan target mata pelajaran berasaskan peperiksaan akhir tahun.
8. Berusaha menambah ABM dan memastikan penggunaan yang maksimum dan berkesan.
9. Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran, rancangan, sukatan pelajaran,

ujian dan lain-lain.
10. Menentukan anggaran perbelanjaan bagi program kurikulum dan panitia mata pelajaran.
11. Menyediakan maklumat serta laporan guru-guru dalam panitianya.
12. Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran,rancangan/sukatan pelajaran,

ujian dan lain-lain.
13. Membantu dalam pengurusan,penyediaan peralatan Teknologi Pendidikan,

Pusat Sumber, Makmal dan bengkel.
14. Merangka dan melaksanakan Program Kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah seperti Projek UPSR

dan sebagainya.
15. Memberi input yang imaginatif dan inovatif, contoh membina instrumen penilai yang berkesan

BPS. 32

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

1.1 PANITIA- PANITIA MATA PELAJARAN

1.1.1 PANITIA BAHASA MELAYU

Ketua Panitia : En. Zawawi b Mamat

Setiausaha : Cik Hajaratul Asmei bt Mat Nor

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu

: Guru Pemulihan

1.1.2 PANITIA BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia : En. Mohamed Mazwan b. Mohamed Naraddin
Setiausaha : Pn. Rofia’ah bt. Yusoff

Ahli Jawatankuasa : Pn. Mahizan bt. Ibrahim

: Pn. Hasnah bt. Budin

1.1.3 PANITIA MATEMATIK

Ketua Panitia : Pn. Rosniza bt Ismail

Setiausaha : Pn. Siti Roslina bt Jusoh

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Mata Pelajaran Matematik

: Guru Pemulihan

1.1.4 PANITIA SAINS

Ketua Panitia : En.Ruslan bin Abdul Manaf

Setiausaha : Pn.Mahizan Bt Ibrahim

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Mata Pelajaran Sains

1.1.5 PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB

Ketua Panitia : En. Adnan b. Che Abdullah

Setiausaha : Pn. Noryaini bt Che Hat

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Mata Pelajaran P.Islam

: Guru Bahasa Arab

1.1.6 PANITIA SEJARAH

Ketua Panitia : Pn. Roslina bt. Ab. Rahman

Setiausaha : Pn. Hjh. Nik Rusni bt Nik Abdullah

AJK : Semua guru Mata Pelajaran Sejarah

1.1.7 PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI(TMK)

Ketua Panitia : En.Ruslan bin Abdul Manaf

Setiausaha : Pn.Mahizan Bt Ibrahim

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Mata Pelajaran TMK.

1.1.8 PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI ( RBT )

Ketua Panitia : En. Osman b. Mohamed

Setiausaha : Tn. Hj. Wan Mazlan b. Wan Shafie

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Mata Pelajaran RBT

1.1.9 PANITIA PENDIDIKAN SENI DAN MUZIK

Ketua Panitia : Pn. Nurfarihah bt Ibrahim

Setiausaha : Pn. Hasnoma bt Hassan

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni

1.1.10 PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Ketua Panitia : En. Mohd Awi b Seman

Setiausaha : En. Zawawi b Mamat

Ahli Jawatankuasa : Guru-Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani

: Guru-Guru Mata Pelajaran Kesihatan

1.1.11 PANITIA BAHASA CINA

Ketua Panitia : En. Khor Chong shean

BPS. 33

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BIDANG TUGAS

1. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini.
2. Bertanggungjawab mrnyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan mingguan.
3. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran .
4. Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar ke pihak pentadbir sekolah dan PPD.
5. Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut

keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu.
6. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.
7. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan–bahan rujukan

untuk Pusat Sumber Sekolah.
8. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar,kaedah-kaedah pembelajaran terkini.
9. Penyelaras menyediakan soalan –soalan peperiksaan/ ujian dan pemeriksaan kertas jawapan.
10.Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak.
11.Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan

menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak
mencapai tahap yang dikehendaki.
12. Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.
13.Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan
oleh pihak sekolah.
14. Membantu dalam melaksanakan PPJ akademik untuk PMR dan SPM.
15.Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan yang diperlukan.
16. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman
kepada ahlinya apabila diperlukan.
17.Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD
,JPN,Kementerian Pendidikan dan lain-lain.
Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik .
18.Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran
yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan.
19.Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya.
20.Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan P&P.
21.Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar
bagi peperiksaan dalaman dan luar seperti PMR dan SPM.
22.Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat alat bantu mengajar
diselenggarakan dengan baik.

1.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN JADUAL WAKTU & JADUAL GANTI

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun
(Guru Besar)
Timb.Pengerusi
: En.Nik Ismail b. Nik Soh
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi II : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Setiausaha : Tn. Hj. Baharudin b. Tahir
AJK ( Penolong Kanan Ko-kurikulum )
: Pn. Mahizan bt Ibrahim
: En. Osman b. Mohamad
: Pn. Yusuhaini bt Yusoff
: Pn.Sarida bt Mohmed
: Pn.Safwati bt.Mohamed

BPS. 34

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BIDANG TUGAS
1.Menyediakan Jadual Waktu Induk sekolah/Persendirian dan Kelas.
2.Mengubah jadual waktu dari masa ke semasa mengikut keperluan.
3.Menyedia jadual waktu ganti guru yang tidak hadir sekolah

1.3 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN / PBD

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun
(Guru Besar)
Timb.Pengerusi
: En.Nik Ismail b. Nik Soh
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi II : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Setiausaha : Tn. Hj. Baharudin b. Tahir
AJK ( Penolong Kanan Ko-kurikulum )
: Osman b. Mohamad ( Pep. UPSR / PBD )
: Pn.Siti Normarjan bt. Aziz ( PBD )
: En. Mohd Awi b Seman ( PAJSK / SEGAK )
:En. Mohd Solahudin b Mohamed ( Psikometrik & e-Pelaporan J-QAF )
: Pn. Yusuhaini bt Yusoff ( UPKK )

BIDANG TUGAS
1.Menyedia takwim/Jadual peperiksaan (Tahap 2) yang seimbang dan adil serta mengedarkannya.
2.Menguruskan kutipan soalan dari MGB
3.Mengurus peperiksaan dan memastikan keselamatan soalan.
4.Menganalisa dan melapor keputusan peperiksaan dalaman dan luaran.
5.Memberi taklimat terperinci kepada pelajar pengedaran borang sementara.
6.Menyedia,mengisi,menyemak borang kemasukan dan menghantar borang peperiksaan ke JPN.
7.Menyedia /melengkapkan bilik-bilik peperiksaan.
8.Menjalankan kajian sosioekonomi pelajar sebagai faktor penyebab kecemerlangan.
9.Menyediakan pelaporan pelaksanaan PBS di sekolah
10.Menyedia dan melengkapkan fail induk PBS
11.Mengumpul bahan /soalan latih tubi UPSR
12.Mengadakan kolaborasi dengan sekolah-sekolah berhampiran(dalam zon) dalam rogram UPSR yang
dianjurkan
13.Mengumpul data PBD
14.Memuat turun keputusan UPSR dan mencetak Profil murid tahun 6
15.Mengisi Data online(SEGAK/PAJSK/PSIKOMETRIK)

1.4 JAWATANKUASA MBMMBI ( CEFR/HIP/PROGRAM BIJAK KELAS PEMULIHAN
BAHASA MELAYU )

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun
Timb.Pengerusi (Guru Besar)
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II : En.Nik Ismail b. Nik Soh
Setiausaha (Penolong Kanan Pentadbiran)
Ahli Jawatankuasa
: Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman
BPS. 35 (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
: Tn. Hj. Baharudin b. Tahir
( Penolong Kanan Ko-kurikulum )
: Pn. Hasnah bt. Budin
: Pn. Rofia’ah bt. Yusoff
: Pn. Nik Rusni bt. Nik Abdullah
: Cik Hajaratul Asmie bt. Md Nor
: En. Anuar b. Ab Ghani
: En. Mohd Mazwan b. Mohd Naraddin
: En. Mohd Awi b Seman

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BIDANG TUGAS
1.Merangaka aktiviti Program.
2.Mengadakan jadual perlaksanaan aktiviti sepanjang tahun.
3.Merekodkan kemajuan murid setelah mengikuti aktivit yang dirancang.
4.Mengadakan minggu bahasa
5.Melaksanakan aktiviti m[nggu membaca.

1.5 JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI & GURU PENYAYANG

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun
(Guru Besar)
Timb.Pengerusi
: En.Nik Ismail b. Nik Soh
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi II : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman
(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Setiausaha : Tn. Hj. Baharudin b. Tahir
AJK ( Penolong Kanan Ko-kurikulum )
: Pn. Siti Roslina Bt. Jusoh
: Guru Tahun1

BIDANG TUGAS
1.Menguruskan Program selama dua minggu pertama persekolahan.
2.Menetapkan aktivit yang hendak dijalankan sepanjang tempoh program.
3.Menetapkan jadual program dan memastikan dipatuhi oleh

semua guru yang mengajar tahun
4.Mengadakan majlis penutup Program Transisi di akhir tempoh program .

1.6 JAWATANKUASA KELAS PEMULIHAN

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun
(Guru Besar)
Timb.Pengerusi
: En.Nik Ismail b. Nik Soh
Naib Pengerusi I (Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi II : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman
Setiausaha (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
AJK : Tn. Hj. Baharudin b. Tahir
( Penolong Kanan Ko-kurikulum )
: Pn. Sarida bt. Muhmad
: En. Anuar b. Ab Ghani ( Pemulihan LINUS )
: Cik Hajaratul Asmie bt. Md. Nor ( PBKPBM )
: Pn. Zanita bt Hassan ( KCJ )
: Guru Matematik & B.Melayu Tahun 1,2 dan 3

BIDANG TUGAS
1.Merancang dan melaksanankan Program Pemulihan Khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan
2.Memastikan murid tahap 1 dan 2 menguasai kemahiran asas 3M sebagai SKT
3.Menjalankan (IPMBDP) dan ISD kepada murid yg kebanrangkalian mempunyai ciri-ciri keperluan khas.
4.Membantu guru-guru MP dalam mengenalpasti murid-murid yang perlu mengikuti Program Pemulihan.
5.Berjumpa dan berbincang dengan guru matapelajaran,guru bimbingan,ibubapa dan pihak-pihak lain untuk
mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku,tahap kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latar
belakang murid.
6.Mengadakan latihan perkembangan staff mengenai Program Pemulihan Khas diperingkat sekolah.

BPS. 36

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

1.7 JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun
Timb.Pengerusi (Guru Besar)

Naib Pengerusi I : En.Nik Ismail b. Nik Soh
(Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi II
: Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman
Setiausaha (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
AJK : Tn. Hj. Baharudin b. Tahir
( Penolong Kanan Ko-kurikulum )
: En. Mohd Rizaluddin b. Awang
: En.Ruslan bin Abdul Manaf
:Tn.Hj. Wan Mazlan bt.Wan Shafie
: En. Mohamed Mazwan b. Mohamed Naraddin
: En. Adnan bin Che Abdullah
: En. Mohd Solahuddin b. Mohamed
: En. Khor Chong Shean
: Pn. Hasnah bt Budin
: Pn. Rosniza bt Ismail
: Pn.Roslina bt. Ab. Rahman

1.8 JAWATANKUASA KSSR

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun

(Guru Besar)

Timb.Pengerusi : En.Nik Ismail b. Nik Soh

(Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi I : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman

(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Baharudin b. Tahir

( Penolong Kanan Ko-kurikulum )

Setiausaha : Pn. Siti Roslina bt Jusoh

AJK : Semua Setiausaha Panitia

BIDANG TUGAS
1.Mengadakan ”in-house training”kepada guru-guru setiap kali berlaku semakan KSSR
2.Mengumpul DSKP mengikut tahun semakan KSSR berlaku
3.Menentukan sama ada perlu ada peperiksaan /ujian atau tidak
2.Menetapkan kekerapan pelaporan formatif dan sumatif bagi PS
3.Menetapkan tempoh penyimpanan eviden bahan PS
4.Menetapkan kaedah menyimpan dan mengakses fail
5.Menetapkan kaedah dan menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan PBS

kepada ibu bapa (simpan bukti dalam fail)
6.Merancang aspek pementoran, penyelarasan, pemantauan

(kekerapan,personel yang terlibat, jadual.

BPS. 37

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

1.9 JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi :Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )

Timbalan Pengerusi : En. Nik Ismail b Nik Soh ( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 1 : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal EhwalMurid)

Naib Pengerusi 2 :Tn. Hj Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )

Setiausaha :Pn. Hasnah bt Muhamad

Ahli Jawatankuasa :

: Pn. Noraliza bt Sidek (Pem. Pengurusan Murid)

: Pn. Nik Rozilah bt Mansor (Pem. Pengurusan Murid

: Pn. Siti Normarjan bt Aziz (Guru P.Islam)

: Pn. Noryaini bt Che Hat (Guru P.Islam)

: Pn. Sarida bt Muhmad ( Pemulihan)

: En. Anuar b Ab. Ghani ( Pemulihan LINUS)

: En. Wan Mohamed bt Wan Abdullah (Pembantu Tadbir)

: YDP PIBG

BIDANG TUGAS

1. Merancang dan mengurus program Pra Sekolah

2. Mengurus Pemilihan pelajar Pra Sekolah (Wakil Ibu/Bapa hendaklah dilibat dalam mesyuarat

Pemilihan Pelajar Pra Sekolah).

3. Mengadakan kerjasama dengan ibubapa melalui jawatankuasa pewaris pra sekolah

4. Mengurus bilik dan kewangan pra sekolah

:

1.10 JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun (Guru Besar)

Timb.Pengerusi : En.Nik Ismail b. Nik Soh (Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi I : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Baharudin b. Tahir ( Penolong Kanan Ko-kurikulum )

Setiausaha : Pn. Mahizan bt Ibrahim

AJK : Pn. Rosniza bt Ismail ( Makmal Komputer )

: En. Ruslan b. Abdul Manaf ( Guru Data )

: En. Mohd Habir b. Mohd Asri ( Juruteknik )

: Pn. Nurfarihah bt Ibrahim ( PSS )

: Pn. Hasnah bt Budin ( PAK 21 & MBMMBI )

: Pn. Siti Normarjan bt Aziz ( GM1M )
: Pn. Rofia’ah bt Yusoff ( BOSS )

1.11 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun
Timb.Pengerusi (Guru Besar)
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II : En.Nik Ismail b. Nik Soh
Setiausaha (Penolong Kanan Pentadbiran)
AJK
: Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman
BPS. 38 (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
: Tn. Hj. Baharudin b. Tahir
( Penolong Kanan Ko-kurikulum )
: Pn. Nurfarihah bt. Ibrahim
( Guru Media I / Perpustakaan)
: Pn. Mahizan bt Ibrahim ( Penyelaras Bestari )
: Pn. Roslina bt Ab Rahman ( APD )
: Pn. Hasnah bt Muhammad ( Pra Sekolah )
: Pn. Sarida bt Muhmad ( Pemulihan )
: Semua Ketua Panitia

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

1.11.1 JAWATANKUASA KERJA PSS
i. PERPUSTAKAAN

Setiausaha : Pn Nurfarihah bt Ibrahim
AJK : En. Khor Chong Shean ( Pinjaman dan Pemulangan)
: Pn. Siti Normarjan bt.Aziz (Perolehan buku)
: Pn. Zanita bt Hassan (Proses teknik)
: Pn. Rofia’ah bt Yusoff ( Seranta/hapus kira bahan)
: Pn. Siti Roslina bt. Jusoh (Pengkatalogan)
: Pn. Mahizan bt Ibrahim (Rekod /Graf penggunaan)
: Pn. Sarida bt Muhmad ( Penglabelan/Keceriaan )
: Pn. Nik Rusni bt Nik Abdullah ( NILAM )

ii. BILIK BBM

Setiausaha : Pn.Yusuhaini bt Yusoff
AJK : Pn. Hasnoma bt Hassan
: Pn. Safwati bt Mohamed
: En. Osman b. Mohamed
: En. Mohd Awi b Seman

iii. BILIK TAYANG

Setiausaha : Pn. Roslina bt. Ab. Rahman
AJK : Pn. Noryaini bt Che Hat
: En. Mohd Rizaluddin b. Awang
: Tn. Hj Wan Mazlan b Wan Shafei

1.12.2 MAKMAL KOMPUTER

Setiausaha : Pn. Rosniza bt Ismail
AJK : En. Zawawi b. Mamat
: En. Mohd Mazwan b. Mohd Naraddin
: En. Anuar b Ab Ghani
: Cik Hajaratul Asmei bt Mat Nor
: En. Mohd Habir b. Mohd Asri ( Juruteknik )

1.12.3 BILIK PAK 21 / FROG CLASSROOM
Setiausaha : Pn. Hasnah bt Budin
AJK : En. Adnan b. Che Abdullah
: En. Mohd Solahuddin b Mohamed
: En. Ruslan b Abd Manaf
: Pn. Hasnah bt, Muhammad
: Pn. Suhaila bt Jusoh

BIDANG TUGAS
1. Menyediakan jadual penggunaan PSS
2. Merancang pembelian bahan bacaan
3. Merancang pembelian BBM
4. Memastikan murid mempunyai Kad Pinjaman Buku Perpustakaan
5. Menjalankan promosi fungsi PSS
6. Memastikan kebersihan, keceriaan dan keselamatan PSS
7. Menyusun Jadual Bertugas Pustakawan

BPS. 39

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

VISI HEM

MELAHIRKAN MURID YANG MEMPUNYAI
SAHSIAH TERPUJI, BERKETERAMPILAN

DAN
BERKEYAKINAN TINGGI SERTA BERSIFAT

BERDAYA SAING.

MISI HEM

MENGAMALKAN BUDAYA KERJACEMERLANG
DENGAN MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK
DALAM ASPEK KEBAJIKAN, BIMBINGAN, KESELAMATAN

DAN
SAHSIAH MURID-MURID.

MOTO HEM
SKKB

S K K Bemai erohanian omuniti erkat

BPS. 40

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BPS. 41

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

JAWATANKUASA
HAL EHWAL MURID

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 2 ::JPTAnn..WRHojA.snBTiazhaAabrNut dIKsimnUabilATaShiAr ( PK Kokurikulum )
Setiausaha H: AL EHWAL MURID
Ahli Jawatankuasa
1. En. Mohd Rizaludin b Awang (DISIPLIN)
2. Pn. Roslina bt Ab Rahman (PENGAWAS)
3. En. Adnan b Che Abdullah ( 3K, Keselamatan)
4. En. Mohd Mazwan b Mohd Naradin (Kesihatan)
5. En. Mohd Solahuddin b Mohamed ( Bimbingan & Kaunseling )
6. Pn. Hasnah bt Budin ( Kebajikan )
7. Pn. Sarida bt Muhmad (Kantin )
8. Pn. Rofia’ah bt Yusoff ( SPBT )
9. En. Ruslan b Abd Manaf (PPDa)
10. Pn. Siti Normarjan bt Aziz ( RMTS & PSS )

2. JAWATANKUASA KEBAJIKAN
Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )

Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )

Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )

Setiausaha : Pn. Hasnah bt Budin - BKAP1M
Ahli Jawatankuasa : Pn. Zanita bt Hassan– KWAPM, eKASIH
Pn. Rofia’ah bt Yusoff Abdullah – SPBT
Pn. Yusuhaini bt Yusoff - ZAKAT
En. Mohd Solahudin b Mohamed – Bimbingan Kaunseling
Pn. Siti Normarjan bt Aziz – RMTS/PSS

Tugas dan peranannya.

1. Mengenal pasti murid-murid yang benar-benar layak untruk menerima bantuan daripada
kerajaan atau NGO.

2. Menyediakan, mengedar, mengumpul borang permohonan dan membuat keputusan
melalui mesyuarat.

3. Mengeluarkan bantuan dalam bentuk wang, pakaian, peralatan, makanan dan lain-lain.
4. Mengurus semua derma dari dalam dan luar dari masa kesemasa.
5. Menyimpan data dan rekod murid berkenaan.
6. Menjalankan tugas-tugas lain yang dirahkan oleh Guru Besar / PK HEM dari masa

kesemasa.
7. Mengemaskini data anak yatim dan murid miskin.
8. Mengadaklan ceramah motivasi kepada penerima bantuan.
9. Menguruskan bantuan kepada murid khas.

BPS. 42

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

3. JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PENGAWAS

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha 1
Setiausaha 2 : En. Mohd Rizaludin b Awang ( Disiplin )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Roslina bt Ab Rahman ( Pengawas )
: En. Mohd Awi b Seman

En. Anuar b Ab Ghani
En. Mohd Solahuddin b Mohamed
Pn. Rosniza bt Ismail
Pn. Nur Farihah bt Ibrahim
Semua Guru Kelas

Tugas dan peranannya

1. Bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas sekolah.
2. Bertanggungjawab terhadap perlantikan Ketua Pengawas ,Penolong KetuaPengawas, Ketua

Darjah dan Penolong Ketua Darjah.
3. Merancang dan menentukan jadual bertugas untuk pengawas.
4. Merancang dan melaksanakan kursus, seminar dan bengkel bagi tujuan memantapkan

tahap ketugasan para pengawas.
5. Membantu Guru Besar /PK Hem dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
6. Menjadi penasihat kepada Lembaga Pengawas Sekolah.
7. Mengenalpasti murid-murid yang bermasalah disiplin dan merujuk kes-kes tersebut kepada

Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling untuk tindakan selanjutnya
8. Mengenalpasti murid-murid yang kerap tidak hadir kesekolahdan mengambil tindakan

susulan. Serupa juga dengan murid-murid yang selalu lewat kesekolah.
9. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pas Kebenaran Keluar Kelas.
10. Menjalankan pemeriksaan mengejut dan tugas-tugas lain yang diperlukan dari semasa ke

semasa.
11. Mendapatkan bantuan pihak polis sekiranya murid terlibat dalam kes jenayah.
12. Membantu Guru Besar /PK Hem dalam surat-menyurat atau melalui telefon menghubungi

ibubapa/waris murid-murid yang bermasalah disiplin.
13. Bertanggungjawab keatas penghantaran data kes disiplin ke JPN dan PPD.
14. Menubuhkan Kelab Pencegah Jenayah dan bertanggungjawab keatas pelaksanaannya.
15. Bertanggungjawab keatas disiplin sekolah supaya keadaan kondusif untuk pengajaran dan

pembelajaran pada setiap masa.
16. Bersama-sama bertanggungjawab dengan guru bertugas mingguan untuk mengawal disiplin

murid semasa perhimpunun pagi dan semasa rehat
17. Setiausaha bertanggungjawab memantau guru kelas mengisi SSDM mengenai salah laku

murid.
18. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan sediakan minit mesyuarat

BPS. 43

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

4. JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Ahli Jawatankuasa
: En. Mohd Solahudin b Mohmaed
Tugas dan peranannya : En Mohd Rizaludin b Awang

En. Adnan b Che Abdullah
En. Ruslan b Abd Manaf
Pn. Mahizan bt Ibrahim
Pn. Hasnah bt Muhamad
Pn. Hasnah bt Budin

1. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling.

2. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

3. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang
menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan
sebagainya.

4. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan.

5. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-
pelajar baru.

6. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun sekurang-kurangnya dan sediakan minit mesyuarat.

5. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )

Setiausaha : Pn. Rofia’ah bt Yusoff
Ahli Jawatankuasa : Pn. Suhaila bt Jusoh
Semua Guru Kelas
Tugas dan peranannya
1. Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiran peribadi para pelajar yang
bakal menerima buku teks.
2. Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan
hapuskira buku-buku teks di sekolahnya.
3. Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks
4. Memastikan buku teks mencukupi untuk kegunaan murid-murid.
5. Mengagihkan buku teks kepada semua murid.
6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan sediakan minit mesyuarat
berkenaan.
7. Memilih dan Melantik Pengawas SPBT/ BILIK BOSS
8. Melapor sebarang keperluan buku teks.
9. Melaksanakn arahan Guru Besar / PK HEM dari masa kesemasa.

BPS. 44

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

6. JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Ahli Jawatankuasa
: Pn. Sarida bt Muhmad
Tugas dan Peranannya
: En. Mohd Mazwan b Mohd Naradin

: Pn. Hasnoma bt Hassan

: Pn. Siti Normarjan bt Aziz

: Pn. Yusuhaini bt Yusof

: Cik Hajaratul Asmei bt Mat Nor

1. Memastikan makanan yang dijual di kantin mengikut piawai harga standard kantin yang
dikeluarkan oleh JPN

2. Memastikan makanan yang dijual di kantin berkhasiat, bersih dan tidak mengandungi
bahan yang tidak halal.

3. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat dalam
perjanjian.

4. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta
menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.

5. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas,berinformasi dan ceria.
6. Memastikan tiada pekerja asing dan semua pekerja kantin telah mendapat suntikan dan

menjalani pemeriksaan kesihatan.
7. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
8. Memastikan semua penjual dan pekerja sentiasa memakai apron, tutup kepala yang bersih

dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
9. Memastikan senarai harga makanan dipamerkan dan makanan ditutup dan tidak

didedahkan kepada lalat.
10.Memastikan makanan yang disediakan mencukupi.
11. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan dan aktiviti-aktiviti

yang akan dijalankan pada hari Sabtu.
12.Memastikan murid-murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat

dan sesuai.
13.Mengatur jadual tugas mengawas murid-murid semasa rehat untuk ahli-ahli jawatankuasa
14.Penggunan plastik tidak dibenarkan semasa berurusan membeli makanan dan minuman di

kantin.
15.Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun dan sediakan minit

mesyuarat.

BPS. 45

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

7. JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) / PETI ADUAN

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha
: En. Ruslan b Abd Manaf

Ahli Jawatankuasa: : En. Mohd Rizaludin b Awang

: En. Osman b Mohamed

: En. Zawawi b Mamat

: En. Adnan b Che Abdullah

: Pn. Rosniza bt Ismail

: Pn. Roslina bt Ab Rahman

Tugas dan peranannya

1. Pastikan sudut atau bilik PPDa disediakan
2. Pamerkan poster atau gambar yang bersesuaian berkaitan dengan bahayanya dadah.
3. Sediakan buku penggunaan bilik PPDa
4. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat.
5. Menjalankan aktiviti yang telah ditetapkan oleh JPN.
6. Mengadakan minggu PPDa peringkat sekolah.
7. Mengadakan program minggu kesedaran tentang penyalahgunaan dadah.
8. Menyebarkan maklumat PPDa kepada semua warga sekolah termasuklah mengedar buku-

buku, risalah, CD, dan lain-lain bahan elektronik.
9. Menjayakan 5 minit PPDa.
10. Mengemas fail dari masa kesemasa .
11. Takwin aktiviti tahunan semua kegiatan yang berkaitan.
12. Pastikan Peti aduan disediakan dan diletakkan di tempat yang sesuai.
13. Menyediakan borang aduan dan menghantar laporan melalui Guru Besar kepada

PPD/JPPN/KPM.

8. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

Pengerusi : Pn. Noor Azizah bt Harun ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : Pn. Zaitoon bt Che Sulaiman ( PK Hal Ehwal Murid )
Naib Pengerusi 1 : En. Nik Ismail b Nik Soh( PK Pentadbiran )

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Baharudin b Tahir ( PK Kokurikulum )
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Normarjan bt Aziz
: Pn. Sarida bt Muhmad
: Pn. Hasnah bt Budin
: Pn. Noryaini bt Che Hat
: En. Mohd Mazwan b Mohd Naradin
: En. Khor Chong Chean

BPS. 46

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

Tugas dan peranannya
1. Memilih dan menentukan murid-murid yang layak menerima bantuan RMT
2. Memilih dan menyediakan senarai nama murid ganti sekiranya murid yang menerima

RMT tidak hadir ke sekolah pada hari tertentu.
3. Merekod, mengemaskini serta menyimpan rekod murid-murid yang layak menerima

bantuan di bawah RMTS.
4. Merangka Jadual Bertugas bagi guru-guru RMT untuk mengawasi murid-murid di bawah

RMTS.
5. Memantau pelaksanaan RMT agar program berjalan mengikut perancangan yang teratur

dan tersusun.
6. Mengadakan perjanjian dengan pengusaha kantin untuk menyediakan makanan kepada

bilangan murid yang layak menerima RMT sepanjang tahun.
7. Memastikan pengusaha kantin mematuhi kehendak menu serta syarat selalu menjaga

kebersihan dan kesegaran makanan murid.
8. Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun persekolahan.
9. Mengawasi murid supaya amalkan sebelum sesi persekolahan bermula setiap hari.
10. Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
11. Mengemaskini rekod, fail, surat menyurat serta maklumat berkaitan.
12.Melengkapkan dan menceriakan papan kenyataan di sudut RMT dengan maklumat-

maklumat berkaitan.
13.Memberi taklimat dan peringatan kepada murid RMT dari masa kesemasa

9. KELAB PENCEGAHAN JENAYAH ( KPJ )

Ketua Penasihat : Tn. Hj Wan Mazlan b Wan Shafie
Guru Penasihat : En. Mohd Rizaludin b Awang
: En. Khor Chong Shean
: En. Mohd Solahudin b Mohamed
: En. Adnan b Che Abdullah
: Pn. Roslina bt Ab Rahman
: Pn. Rosniza bt Ismail
: Pn. Nik Rusni bt Nik Abdullah
: Pn. Zanita bt Hassan

BPS. 47

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BIL NAMA GURU KELAS NAMA KELAS NAMA GURU PEMBANTU
1 SAFWATI BT MOHAMED PRA BESTARI NIK ROZILAH BT MANSOR

2 HASNAH BT MUHAMMAD PRA PINTAR NORALIZA BT SIDEK

3 SITI ROSLINA BT JUSOH 1 SAPPHIRE Rofia’ah bt yusoff

4 HAJARATUL ASMEI BT MAT NOR 1 EMERALD Siti normarjan bt aziz

5 NORYAINI BT CHE HAT 2 SAPPHIRE ZANITA BT HASSAN

6 NIK RUSNI BT NIK ABDULLAH 2 EMERALD Hasnoma bt hassan

7 SUHAILA BT JUSOH 3 SAPPHIRE Nur farihah bt ibrahim

8 WAN MAZLAN B WAN SHAFEI 3 EMERALD Mahizan bt ibrahim

9 HASNAH BT BUDIN 4 SAPPHIRE Yusuhaini bt yusoff

10 MOHD MAZWAN B MD. NARADIN 4 EMERALD Mohd awi b seman

11 ZAWAWI B MAMAT 5 SAPPHIRE Ruslan b abd manaf

12 OSMAN B MOHAMED 5 EMERALD Adnan b che abdullah

13 ROSLINA BT AB RAHMAN 6 SAPPHIRE Rosniza bt ismail

14 MOHD RIZALUDIN B AWANG 6 EMERALD Khor chong shean

BIL NAMA GURU TAHUN

1. SITI ROSLINA BT JUSOH SATU
2. NORYAINI BT CHE HAT DUA
3. SUHAILA BT JUSOH TIGA
4. HASNAH BT BUDIN EMPAT
5. ZAWAWI B MAMAT LIMA
6. ROSLINA BT AB RAHMAN ENAM

BPS. 48

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

BIL NAMA GURU BILIK
1 SARIDA BT MUHMAD PEMULIHAN
2 NURFARIHAH BT IBRAHIM PERPUSTAKAAN
3 SITI ROSLINA BT JUSOH KEDAI SEKOLAH
4 ROSNIZA BT ISMAIL MAKMAL SAINS
5 ROFIA’AH BT YUSOFF BOSS
6 HASNOMA BT HASSAN MAKMAL SAINS
7 ZANITA BT HASSAN J-QAF
8 SUHAILA BT JUSOH KBAT / PLC
9 HASNAH BT BUDIN PAK 21
10 MAHIZAN BT IBRAHIM PUSAT AKSES
11 NORYAINI BT CHE HAT BILIK GURU
12 SITI NORMARJAN BT AZIZ BILIK MESYUARAT
13 ROSLINA BT AB RAHMAN APD & BILIK PENGAWAS
14 YUSUHAINI BT YUSOFF BILIK BBM
15 OSMAN B MOHAMED BILIK RBT & DEWAN BESTARI
16 MOHD MAZWAN B MOHD NARADIN KESIHATAN
17 ADNAN B CHE ABDULLAH MUSALLA AL-HANIF
18. MOHD AWI B SEMAN BILIK SUKAN
19 ANUAR B AB GHANI PEMULIHAN LINUS
20 MOHD SOLAHUDDIN B MOHAMED B. KAUNSELING
21 WAN MAZLAN B WAN SHAFEI MUZIK

BPS. 49

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH | 2020

Menjana Kecemerlangan
Kokurikulum ke Peringkat Negeri

Merancang dan melaksanakan
Program Kokurikulum dengan menitikberatkan perkembangan
jasmani, emosi, rohani, dan intelek secara holistik demi mencapai

kecemerlangan Sekolah.

S K K Bepakat ita embangkan akat

BPS. 50


Click to View FlipBook Version