The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Program Majlis Konvokesyen Politeknik Kuching Sarawak Kali Ke-30 Tahun 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azhar.hamid, 2022-08-08 23:09:34

Buku Program Majlis Konvokesyen Politeknik Kuching Sarawak Kali Ke-30 Tahun 2022

Buku Program Majlis Konvokesyen Politeknik Kuching Sarawak Kali Ke-30 Tahun 2022

Keywords: konvokesyen,pks,politeknik kuching sarawak

YAB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) KATA ALU-ALUAN
Abang Abdul Rahman Zohari bin PREMIER SARAWAK

Tun Datuk Abang Openg Bismillahirrahmanirrahim
Premier Sarawak
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.
1
Terlebih dahulu saya merafak sembah syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya dapat kita
bersama-sama menjayakan Majlis Konvokesyen ke 30 Politeknik Kuching Sarawak (PKS) yang bersejarah ini.

Saya amat merasa bangga di atas keupayaan serta kejayaan PKS mengharungi pelbagai halangan dan
rintangan selama 34 tahun penubuhannya dalam memperkasakan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan
Vokasional (TVET) di Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.

Sesungguhnya, kejayaan PKS hari ini adalah kejayaan semua pihak merangkumi tenaga kerjanya, para pelajar,
ibu bapa, industri dan pihak-pihak berkepentingan yang telah menjadikan PKS sebagai sebuah institusi TVET
yang sentiasa dipandang tinggi. Justeru itu, suka saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang
telah sama-sama berganding bahu demi meningkatkan kecemerlangan PKS membangunkan modal insan
negara.

Penubuhan PKS pada 1988 adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk melihat anak bangsa maju dan
terkehadapan dalam bidang TVET. Berpaksikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran latihan dan
kemahiran, disamping memperkasa kemahiran insaniah, PKS terus mengorak langkah untuk menjadi institusi
TVET yang responsif dan relevan di negara ini. Saya turut berbangga dengan keupayaan PKS mengeluarkan
lebih 30,000 tenaga separa professional dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan perdagangan sepanjang
penubuhannya.

PKS juga sentiasa bersedia menyesuaikan keadaan terhadap sebarang perubahan dan perkembangan pola
pendidikan semasa, Tenaga kerjanya yang komited dan dedikasi sentiasa bertekad untuk terus berusaha
meneroka pelbagai bidang ilmu serta kemahiran baharu. Sehingga kini, graduan PKS telah diterima
berkhidmat dan diiktiraf kepakaran mereka di pelbagai sektor kerajaan mahupun swasta. Kecemerlangan para
graduan ini telah meningkatkan keupayaan PKS sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi yang
terkemuka di negara ini.

Saya berharap agar PKS dapat terus menghayati dan mendokong falsafah, misi, visi dan matlamat penubuhan
institusi tercinta ini dan terus menjadi azimat untuk kita mencapai kecemerlangan pendidikan serta latihan
kemahiran pada masa akan datang.

Akhir kata, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua graduan atas kejayaan ini serta semua pihak yang
sama-sama menjayakan majlis Konvokesyen kali ke-30.

Sekian, Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SEKAPUR SIREH
KETUA PENGARAH

Bismillahirrahmanirrahim Ts. Zainab binti Ahmad
Ketua Pengarah
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera
Jabatan Pendidikan Politeknik dan
Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT hingga
membolehkan kita semua meraikan Majlis Konvokesyen Politeknik Kuching Sarawak (PKS) ke-30 tahun Kolej Komuniti
2022.

Sekalung ucapan tahniah kepada para graduan di atas segala usaha dan pengorbanan sepanjang menjadi
pelajar PKS akhirnya telah berjaya membuahkan hasil. Pada hari yang amat bermakna dan bersejarah ini,
para graduan diberi penghormatan untuk menaiki pentas ini bagi menerima diploma masing-masing.

Tahniah kepada seluruh warga kerja PKS yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam merealisasikan
majlis yang bermakna ini bagi meraikan kejayaan para graduan. Tahniah juga kepada ibu bapa serta semua
pihak berkepentingan di atas pengorbanan bersama-sama membentuk pemimpin masa depan yang murni
sahsiahnya.

Perjalanan dan langkah untuk menimba ilmu seharusnya tidak terhenti setakat ini. Proses pembelajaran
dan menimba ilmu adalah satu proses berterusan yang harus dilihat secara berfikiran terbuka dalam
mempelajari sesuatu. Oleh itu, gunakanlah peluang ini untuk melatih diri agar berupaya menjadi individu
yang melihat dan menilai sesebuah situasi keadaan dari pelbagai pandangan dan sudut. Sesungguhnya,
ilmu adalah bekalan hidup bagi para graduan untuk membina kecemerlangan kerjaya dan menabur bakti
kepada negara. Segala pengorbanan, kegigihan, usaha, dedikasi, sokongan serta dorongan haruslah
dihayati dan dihargai oleh para graduan sebaik mungkin. Gunakanlah segala peluang untuk membalas
semula segala usaha dan pengorbanan yang telah diberikan kepada pembangunan negara.

Saya juga yakin terdapat para graduan yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah. Oleh itu, saya
berharap agar para graduan menggunakan sepenuhnya masa dan usaha anda bagi menimba ilmu. Para
graduan bertanggungjawab untuk mempersiapkan diri dalam meningkatkan jati diri sebagai insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Akhir kata, adalah menjadi harapan saya agar graduan PKS terus membantu dalam mengharumkan nama
TVET agar pendidikan TVET akan terus disegani di mata masyarakat.

2

SEULAS PINANG
PENGARAH POLITEKNIK KUCHING SARAWAK

Hikmatullah bin Hajid Ahmad Khan Bismillahirrahmanirrahim
Pengarah Politeknik Kuching Sarawak
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan izin dan limpah
rahmatNya, dapat kita bersama-sama meraikan kejayaan para graduan dalam Majlis
Konvokesyen ke-30 Politeknik Kuching Sarawak (PKS) yang bermula pada 12 hingga 13
September 2022. Tahniah dan syabas kepada semua graduan yang menerima diploma
masing-masing kali ini.

Majlis konvokesyen ini pastinya amat bermakna kepada bukan sahaja kepada para graduan
malah juga ibu bapa. Majlis konvokesyen hari ini adalah langkah permulaan ke fasa kehidupan
yang lebih mencabar selepas graduan melangkah keluar dari PKS. Perubahan suasana
pendidikan kepada kebergantungan kepada teknologi dalam memudahkan pelbagai urusan
seharian telah menyaksikan perkembangan dunia digital yang amat pesat. PKS khususnya telah
menyaksikan bukan sahaja pelajar, malah graduan dapat meningkatkan kemahiran
menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan interaksi seharian dalam masa yang singkat
yang merupakan rahmat di sebalik sebarang dugaan.

Bersandarkan azam untuk membangunkan modal manusia yang berkualiti, PKS sentiasa
berusaha menerapkan pelbagai kaedah dan pendekatan terkini yang relevan dan bersesuaian.
Ia termasuk dengan mengambil kira keperluan industri dan kehendak semasa organisasi
berkaitan bagi memastikan graduan sentiasa peka dengan perubahan dalam industri. Justeru,
saya yakin bahawa setiap graduan telah bersiap sedia untuk mengorak langkah ke dunia
pekerjaan. Biarpun sebesar mana rintangan, segagah itu jugalah saya mendoakan para graduan
sekalian agar meneruskan perjuangan dengan penuh keyakinan, keazaman dan iltizam yang
tinggi.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada semua graduan yang berjaya
menamatkan pengajian dan bergraduat pada hari yang bersejarah ini.

Salam hormat dan selamat maju jaya.

3

LEMBAGA PEPERIKSAAN & PENGANUGERAHAN SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
SESI DISEMBER 2020

TS. PUAN ZAINAB BINTI AHMAD ENCIK ROSLEE BIN YAHYA ENCIK HIKMATULLAH BIN HAJID AHMAD KHAN
Ketua Pengarah, Pengarah Kanan (Kompetensi), Pengarah,
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Politeknik Kuching Sarawak.
Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi.
(Pengerusi) PROF. IR. TS. DR. REZUWAN BIN HJ. KAMARUDDIN
DR. NORHAYATI BINTI IBRAHIM Profesor Gred Khas VK6 (Jusa B),
DR. ZUBAIDAH BINTI AMAN Pengarah, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses,
Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan), Bahagian Peperiksaan dan Penilaian, Universiti Malaysia Perlis.
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, (Wakil Universiti Awam)
Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi.
(Setiausaha) ENCIK OOI BOON PIN
TS. HAJI MOHAMAD AMIN BIN HAMAT CEO Prodelcon Sdn. Bhd.
Timbalan Ketua Pengarah (Governan), HAJI MOHD FISAL BIN HAROON (Vice Chairman
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Pengarah, Penang Skills Development Centre)
Kementerian Pengajian Tinggi. Politeknik Ungku Omar. (Wakil Institusi Pengajian Tinggi Swasta)

ENCIK MOHD NOOR BIN SHAHUDIN ENCIK KAMALUDIN BIN DAUD DATO’ PROF. IR. DR. HASSAN BIN BASRI
Pengarah, Ahli JK Peperiksaan dan Kelayakan (JKP&K)
Pengarah Kanan (Akademik), Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah. Lembaga Jurutera Malaysia
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, (Wakil Badan Pengawalselia Profesion)
Kementerian Pengajian Tinggi.

LEMBAGA PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN
SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Dalam mesyuarat pada 09 NOVEMBER 2021 mengesahkan keputusan peniliaian 4
dan seterusnya menganugerahkan
Sijil/Diploma kepada

GRADUAN-GRADUAN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK
bagi

SESI DISEMBER 2020

LEMBAGA PEPERIKSAAN & PENGANUGERAHAN SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
SESI I:2021 2022

TS. PUAN ZAINAB BINTI AHMAD EN. ROSLEE BIN YAHYA ENCIK HIKMATULLAH BIN HAJID AHMAD KHAN

Ketua Pengarah, Pengarah Kanan (Kompetensi), Pengarah,

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Politeknik Kuching Sarawak.

Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi.

(Pengerusi) PROF. IR. TS. DR. REZUWAN BIN HJ. KAMARUDDIN

DR. NORHAYATI BINTI IBRAHIM Profesor Gred Khas VK6 (Jusa B),

TS. HAJI MUHAMAD RUMZI BIN MAMAT Pengarah, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses,

(Menjalankan tugas) Bahagian Peperiksaan dan Penilaian, Universiti Malaysia Perlis.

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan), Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, (Wakil Universiti Awam)

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi.

Kementerian Pengajian Tinggi. (Setiausaha) ENCIK OOI BOON PIN

CEO Prodelcon Sdn. Bhd.

TS. HAJI MOHAMAD AMIN BIN HAMAT HAJI MOHD FISAL BIN HAROON (Vice Chairman

Timbalan Ketua Pengarah (Governan), Pengarah, Penang Skills Development Centre)

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Politeknik Ungku Omar. (Wakil Institusi Pengajian Tinggi Swasta)
Kementerian Pengajian Tinggi.

ENCIK MOHD NOOR BIN SHAHUDIN ENCIK KAMALUDIN BIN DAUD DATO’ PROF. EMERITUS IR. DR. HASSAN BIN BASRI
Pengarah Kanan (Akademik), Pengarah, Ahli JK Akta Pendaftaran Jurutera,
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah. Lembaga Jurutera Malaysia
(Wakil Badan Pengawalselia Profesion)

Kementerian Pengajian Tinggi.

LEMBAGA PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN
SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Dalam mesyuarat pada 26 MEI 2022 mengesahkan keputusan peniliaian
dan seterusnya menganugerahkan
Sijil/Diploma kepada

GRADUAN-GRADUAN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK
bagi

5 SESI I: 2021/2022

ATURCARA KONVOKESYEN

ATUR CARA : MAJLIS KONVOKESYEN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK KALI KE 30

[SIDANG PERTAMA / 1.00 PETANG]

GRADUAN : GRADUAN TAMAT SESI DISEMBER 2020

TARIKH : 12 SEPTEMBER 2022 [ISNIN]

MASA : 1.00 PETANG

MASA AKTIVITI

1.00 PETANG Ketibaan dan pendaftaran graduan
Ketibaan ibu bapa
1.50 PETANG Ketibaan para jemputan
2.00 PETANG
2.15 PETANG Perarakan Masuk Graduan

Ketibaan Tetamu Kehormat
Perarakan masuk Ketua Jabatan Politeknik Kuching Sarawak
Perarakan masuk Tetamu Kehormat
Nyanyian Lagu Negaraku
Nyanyian Lagu Ibu Pertiwiku
Bacaan doa
Ucapan aluan oleh Pengarah Politeknik Kuching Sarawak
Ucapan perasmian oleh Tetamu Kehormat
Penyampaian diploma Sesi Disember 2020 [Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan
Perdagangan dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi]
Rehat dan persembahan
Penyampaian diploma Sesi Disember 2020 [Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan
Perdagangan dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi]
Penyampaian Anugerah Graduan Cemerlang
Nyanyian Lagu Politeknik Malaysia
Perarakan keluar Tetamu Kehormat

5.00 PETANG Bersurai 6

ATURCARA KONVOKESYEN

ATUR CARA : MAJLIS KONVOKESYEN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK KALI KE 30

[SIDANG KEDUA / 7.00 PAGI]

GRADUAN : GRADUAN TAMAT SESI I : 2021/2022

TARIKH : 13 SEPTEMBER 2022 [SELASA]

MASA : 7.00 PAGI

MASA AKTIVITI

7.00 PAGI Ketibaan dan pendaftaran graduan
Ketibaan ibu bapa
Ketibaan para jemputan

8.30 PAGI Perarakan Masuk Graduan
8.40PAGI
Ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk
9.00PAGI Abang Haji Openg, Premier Sarawak
Perarakan masuk Ketua Jabatan Politeknik Kuching Sarawak
Perarakan masuk Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun
Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak

Nyanyian Lagu Negaraku
Nyanyian Lagu Ibu Pertiwiku
Bacaan doa
Ucapan aluan oleh Pengarah POLITEKNIK KUCHING SARAWAK
Ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin
Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak
Penyampaian diploma Sesi I:2021/2022 [Jabatan Perdagangan, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
dan Jabatan Kejuruteraan Petrokimia]
Rehat dan persembahan
Penyampaian diploma Sesi I:2021/2022 [Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Jab-
atan Kejuruteraan Elektrik]
Penyampaian Anugerah Graduan Cemerlang
Nyanyian Lagu Politeknik Malaysia
Perarakan keluar Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun
Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak
7 12.30 TENGAHARI Bersurai

ATURCARA KONVOKESYEN

ATUR CARA : MAJLIS KONVOKESYEN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK KALI KE 30

[SIDANG KETIGA / 1.00 PETANG]

GRADUAN : GRADUAN TAMAT SESI DISEMBER 2020

TARIKH : 13 SEPTEMBER 2022 [SELASA]

MASA : 1.00 PETANG

MASA AKTIVITI

1.00 PETANG Ketibaan dan pendaftaran graduan
Ketibaan ibu bapa
1.50 PETANG Ketibaan para jemputan
2.00 PETANG
2.15 PETANG Perarakan Masuk Graduan

Ketibaan Tetamu Kehormat
Perarakan masuk Ketua Jabatan Politeknik Kuching Sarawak
Perarakan masuk Tetamu Kehormat
Nyanyian Lagu Negaraku
Nyanyian Lagu Ibu Pertiwiku
Bacaan doa
Ucapan aluan oleh Pengarah Politeknik Kuching Sarawak
Ucapan perasmian oleh Tetamu Kehormat
Penyampaian diploma Sesi Disember 2020 [Jabatan Kejuruteraan Petrokimia, Jabatan
Kejuruteraan Awam & Jabatan Kejuturetaan Elektrik]
Rehat dan persembahan
Penyampaian diploma Sesi Disember 2020 [Jabatan Kejuruteraan Petrokimia, Jabatan
Kejuruteraan Awam & Jabatan Kejuruteraan Elektrik]
Penyampaian Anugerah Graduan Cemerlang
Nyanyian Lagu Politeknik Malaysia
Perarakan keluar Tetamu Kehormat

5.00 PETANG Bersurai 8

STATISTIK TABURAN GRADUAN

JABATAN/PROGRAM JUMLAH LULUSAN JUMLAH LULUSAN
SESI DISEMBER 2020 SESI I: 2021/2022
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Diploma Geomatik 31 24
Diploma Kejuruteraan Awam 134 101
Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan 36
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 7
Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 68
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) 33 50
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 7
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 75
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 101 26
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan) 13 72
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 18 10
JABATAN KEJURUTERAAN PETROKIMIA 16
Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia) 48
JABATAN PERDAGANGAN 36
Diploma Akauntansi 85
Diploma Pengajian Perniagaan 105 39
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 49
Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital) 104
851 71
JUMLAH 508

9

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

1 Abang Faizzat bin Emran Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 41 Mueller anak Four

2 Abdul Afizi bin Abdul Rahman 21 Ellvynia Esther anak Moris 42 Muhamad Aiman bin Aziz
22 Glenson anak Jerry
3 Abner Jawih anak Michael 23 Gyprian Ichai anak Jeffery 43 Muhammad Hakimi Faqihi bin Abu Bakar
24 Hasuwat Raudah binti Arbi
4 Adrian Nico anak Rayan 25 Howard Kuruk anak Henrix 44 Muhammad Rasydan bin Mat Sain
26 Jasnie bin Zaini
5 Ahmad Haidil bin Harun 27 Jerell anak Siti @ Peter Jonian 45 Muhammad Sabri bin Sera`ee @ Sahari
28 Jonvi Megong bin Judy
6 Aminuddin bin Berawi 29 Kelvin Chan Chong Loong 46 Muhammad Wafiq bin Yahaya
30 Kennieson Franky
7 Amira Suhada binti Jamalludin 31 Khong Zhen Hui 47 Nathania Ng Sie Hui
32 Larson anak Petrus
8 Andrew Sim Soon Lung 33 Lim Kim Yuan 48 Nazatul Nurain binti Abdillah
34 Mark Clarence anak Sengiang
9 Annur Rahimah binti Ajaip 35 Marshall Wallace anak Munan 49 Nelson Jeff Angkin anak Meling
36 Mohamad Hasmanizam bin Raba`Ie
10 Arfemina Santya Ungan Ayup 37 Mohamad Irfan bin Mohamad Ikram 50 Ng Wei Chia
38 Mohd Asri Arriffin bin Taip
11 Arif Akmal bin Abdul Raini 39 Mohd Ikhmal Izzad bin Osman 51 Ngu Shin Kai
40 Morni bin Ramlie
12 Awang Muhammad Nurikhwan bin 52 Nickperson anak Lambadulai
Awang Khusdy

13 Azizi bin Morshidi 53 Nur Aisyah binti Zulkipli

14 Barbra anak Roger 54 Nur Fahani binti Abd Rahman

15 Carlson anak Fredrick 55 Nur Haryanie binti Abdullah

16 Carolline Santih anak Jerry 56 Nur Iman bin Faudzan

17 Cyril Kevin anak Abraham 57 Nurul Shalini Fazeera binti Navin
Iswandi

18 Cyril Lawai Christopher 58 Ossca anak Rima

19 Delinia anak Duyun 59 Penny Goretti anak Marthius Mark

20 Eddie Kasa anak Munjie 60 Remmyson Empading anak Geyong

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 10
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

61 Roderick anak Joneg Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 67 Vanessa Bulan Mazuin Laii
62 Suhaimi bin Majeri
63 Supina binti Ismail 64 Theyshegen a/l Parthipan 68 Wan Muhammad Hamizan bin Wan
65 Uwais Nassaruddin bin Arahman Nasir
66 Valentine Teo Jin Lung

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

1 Abang Mohamad Aliff bin Abang Jeffry 12 Francy Asmila anak Stephen Storen 23 Mohd. Nasrullah bin Mazlan
13 Gabbie Deborah Chai 24 Mohd. Raihan bin Narawi
2 Alisa Hazwani binti Abu Bakar 14 Jeremmy Rebknapp anak Jimmy Rano 25 Nglai anak Satu
15 Jonathan Kiing Chew Ong 26 Nur - Naja Syamimi binti Yusop
3 Amanda Tan Siew Yi 16 Joseph anak Murin 27 Nurin Nabilah binti Abdul Rahman
17 Lenny anak Kennedy 28 Olivia Sherin anak Duli
4 Ambros Tuvak Awang 18 Marieni Raca Ugang 29 Shadrach Perez Alla anak Nosim
30 Shaniea Fray anak Peter Lubis
5 Chang Lee Yong 19 Mark Sydney anak Banyah 31 Stephanie Angelina anak Tonny Sherbern
32 Ting Poh Suh
6 Chiew Chen Teck 20 Mcirvine Igoh anak Gumis 33 Wong Syie Jie
21 Mohamad Ahmad Ridzuan bin Nizam
7 Darrel anak Samsul 22 Mohammad Iqhram bin Smail @ Maidin

8 Dayang Nurshaidatul Fiza binti Awang
Sahpura

9 Dexter Chuk Pai

10 Dickson ak Jonathan

11 Doheriaty Erong

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
11 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

Diploma Geomatik

1 Abang Muhammad Uqail bin Abang Mustapha 12 Fadhli Dzul Ikram Taif 22 Ng Wei Zhe
2 Angelia Nurie Shere`Lu anak Joshua Gerang 13 Joan Joanna anak Smith 23 Nur Iesya Sabrina binti Kelali
3 Arina Rizkia binti Masron 14 Kim Dahiyah Ibrah Shah binti Akim 24 Nur'atikah binti Rosli
4 Arkasyafiq bin Arman 15 Lo Fang Yong 25 Nurjariah binti Kepeni
5 Chai Yan Ru 16 Marrion Catherine anak Daniel 26 Nurul Fatihah Adiba binti Roslan
6 Chai Zhi Woon 17 Mohd Izzat Hanafi bin Mahali 27 Ronaldo Mac Leish anak Raymond
7 Chung Zheng Xuan 18 Mohd Suhaimi bin Sapari 28 Siti Asha Fatiezah binti Rabol @ Kabol
8 Danielson Jasmin 19 Muhamad Akmal Danish bin Zaiden 29 Theodora Joan anak Frazie
9 Debora anak Sulutan 20 Muhd. Hanif bin Halem 30 Venissa anak Taman
10 Drffouzer anak Dickie 21 Nalmira anak Raily Benedict 31 Zulfadhli bin Vina
11 Edmilson Neville anak Perry

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 12
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

Diploma Kejuruteraan Awam

1 Abdul Aziz bin Mohamad 21 Bobciano Avitte Paul 41 Ewani binti Jarawi
42 Fahmi bin Mohamad Norhanim
2 Abdul Rahman bin Paijol 22 Caressa anak Fabian 43 Fatimah binti Jamali
44 Fatin Fatihah binti Johan
3 Abflisha Islykha binti Iskandar 23 Carolyn anak Agas 45 Fazillah Zahid bin Nasir
46 Fedillia Paya Alex
4 Adams Jampu anak Apin 24 Chalsyler anak Richard Linup 47 Felicia Jane anak Nyulim
48 Fierderick Exzellvier anak Rudi
5 Adry Isaac anak Guntor 25 Charleson Maripa Rugu 49 Fitgerald Joffhanes anak Joseph
50 Florence Celfrin anak Juhem
6 Aiman Azad bin Ahmad 26 Christina Chelsea anak Silvester 51 Foong Zhi Yee
52 Francis Gian
7 Alexander Tan Kok Seng 27 Christina Richard 53 Gildas Alexis anak Ronyson
54 Gloria Easter Farina anak Hadeepa
8 Alicia Awing Jero 28 Chua Boon Ping 55 Hajar Natasha binti Jahar
56 Helmei Leo anak Gendie
9 Alister Siong 29 Daniel Irvine anak Ritchie 57 Iman Nur Hakim bin Kemi
58 Jaroindra Balan James
10 Alvez Ajang 30 Dave Banyui anak Pura 59 Jefferson Chantong anak Jemat
60 Jessica Cindy anak Jarry
11 Alwani binti Abdullah 31 Dayang Alya Farzana binti Awang
Mohmard @ Mohamad

12 Alwani binti Basni 32 Dayang Nurfarahain binti Abang
Mohamad Alikanapiah

13 Ambrose Douglas Anyi 33 Dayang Putri Siti Aishah binti Abang
Sulong
14 Amelia Edward Mamut
Dayangku Nurshahira binti Awang
15 Angelyna anak Jackson 34 Shahferi

16 Aronald Changgan anak Augustine 35 Delaney Dinang binti Henry Litong

17 Augustine Manyin anak Jampi 36 Ellvinna Evy anak Timothy

18 Awang Mohammad Shahmirul bin 37 Elvien Phiong
Awang Razali
38 Emeronicka anak Rabin
Awangku Shahmim bin Awangku Abdul
19 Salam 39 Ericallynne Dubau anak Kuling

20 Beatrice Emilio anak Nipis 40 Evinner Christer anak Abe

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
13 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

61 Jesyya Jeta anak Leho 81 Mohammad Zafharul Hasnizal bin Zaluhi 101 Nur Rafizah binti Mohd Hidayat Wong
62 Jeurane Alto anak Jarup 102 Nur Razila binti Abdullah
63 Jimmy Along Chen Sei Sing 82 Mohd. Nazreen bin Lokman 103 Nur Shafiqah binti Rosli
64 Johnathan Joseph 104 Nur Suhada Affendi
65 Johnathen Then Jit Leong 83 Muhammad Amir Hamzah bin Azizan 105 Nur Suhadah binti Abu Supian
66 Joshua Peter 106 Nur Syahindah Radhiah binti Rosli
67 Jucella Michelle anak Jumat 84 Muhammad Azlizam Salifin bin 107 Nur Zahirah binti Zainudin
68 Lisa Anne Callista Sung Abdullah 108 Nurul Alya Syahirah binti Zulkiflee
69 Lolly anak Remulus 109 Nurul Fazila binti Mohammad
70 Lydia Luncha anak Gruntang 85 Muhammad Faqih Haziq bin Mohd 110 Nurul Hafizah binti Mohamad Shafudin
71 Mazmuria Aussie Emang Zulfairuz 111 Palestrina Mesah anak Langie
72 Melissa Ballerina anak Kabang 112 Prescilla Zenna anak Palfrey
73 Mesline anak Dingah 86 Muhammad Fikri bin Mohamad Osman 113 Pui Shi Ying
74 Mexdeline Bulan Ajeng 114 Raphaella Alexandra binti Charles
75 Michael Owen anak Haring 87 Muhammad Irzan bin Nazri 115 Rashidah binti Mali
76 Mohamad Izat bin Iderus 116 Rona Eryza anak Tana
77 Mohamad Khairul Anwar bin Abdul Aziz 88 Muhammad Syaiful Abidin bin Yahya 117 Rowena Jacquelyn anak Isa
78 Mohamad Nur Hilmi bin Shafie 118 Roykin anak Jafarine
79 Mohammad Hilimi bin Ibrahim 89 Muhd. Azrie bin Muhammad Azuan Tiong
80 Mohammad Hishamudin bin Mohtar 119 Rusydi bin Raba'ie
90 Myra Natasha anak Peter Geotono 120 Shevinthon Martinovits Evan Borol

91 Naszrullah bin Azman

92 Noelle Izzinta anak Nor

93 Nor Farah Wahida binti Mohamad

94 Norena binti Ali

95 Norsophia Azellina binti Mohd Nasib

96 Nur Ain Nadhirah binti Sofiani

97 Nur Aisyah binti Hassan

98 Nur Clara anak Thomas

99 Nur Karmila binti Zaidi

100 Nur Quratul Ain binti Dullah

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 14
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

121 Siti Aishah binti Zainalabidin 126 Teresa Dayang anak Amit 131 Verosita Ubang anak George
127 Teroni Anal Lina 132 Victoria Rachel anak Aloysius
122 Siti Nur Zikrina binti Jeffery 128 Thierry Nyanggau anak Genam 133 Winston Poq anak Linggam
129 Verceliza Beatrice anak Ricky 134 Zahid Tarmidzi bin Mohamad Lai
123 Sitti Mashitah Yong binti Mohd Nasir 130 Veronica anak Milliamso
Yong

124 Sofia anak Sait

125 Syai'qal bin Ramli

Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

1 Abdul Aziz bin Norhanid 13 Mel Gabvinlen anak Cannsyken 25 Siti Masitah binti Jobli
14 Mohadir bin Budiman
2 Ackady anak Karuka 15 Muhd Aqib Nabil bin Naseli 26 Siti Nafzulfida Mohamad Taufek
16 Nor Armadilla binti Medan
3 Alberta Adeep anak Anis 17 Nur Afrina binti Mohamad Amin 27 Siti Nur Marsitah binti Roslan
18 Nur Fatin Izzati binti Sitam @ Ahmad
4 Allexzandro Juing anak Micheal Wong 19 Nur Filzatunnafsiah binti Zaidi 28 Siti Nur Syamsina binti Jahari
20 Nurul Aini Anirah binti Mohamad Hanif
5 Dayang Nur Amira Batrisya Abang 21 Nurul Shahira binti Jinal 29 Siti Zulaihah binti Kabir
Zahiden binti Abdullah 22 Nurul Syafiqah binti Madni
23 Sabilillah Naqiuddin bin Sarip
6 Elizabeth Alice anak Bujang 24 Sharifah Shahira binti Wan Amin 30 Syazatul Nazirah binti Saroji

7 Fizatilakma binti Ahamat Bakeri 31 Syed Muhammad Nasiruddin bin Syeed
Zainal Abidin

8 Gloria Esther Niah anak Lembang 32 Syed Nazzmi Akmal bin Wan Ahmady

9 Huril Ain binti Asrin 33 Tay Jia Hui

10 Jackqualine Tala anak Joseph 34 Tay Jia Xian

11 Jynztheea Shzirrley Suring 35 Teresa Ombok anak Jimmy

12 Lester Leesoon 36 Wafa Shyakinah binti Wahab

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
15 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

1 Adrian Johnius 21 Ellison Christy anak Frankie 41 Mohamad Hafizzuddin bin Kamil
2 Aeronclay Dawat bin George 22 Ellvien Dylien Marcellus
3 Affezzul Amry bin Abdul Rahim 23 Erni Natlie anak Robin 42 Mohamad Rahman bin Muhammad
4 Afif Abbasy bin Bassri 24 Falin binti Reim
5 Alex Chua Miny Kwong 25 Fernandez Gendang Yutam 43 Mohd Asrul bin Sohipin
6 Alford bin Lajim 26 Freddy Jeffrey
7 Allyster Robbie anak Mimek 27 Ivan Tan Kang Jet 44 Mohd Haziqrie bin Asman
8 Alvin Clement anak Vencent 28 Izyan Zul bin Juhari
9 Andy Anyi Epoi 29 Jackie Chin Jing Wen 45 Mohd. Arish Afzan bin Mohd. Zaidi
10 Azran bin Tilsu
11 Azrul Amri bin Kamarudin 30 Jacoby Willy Sikui 46 Mohd. Mujahid bin Abdullah
12 Azwandie bin Julyhie 31 Jusrizal Akmal bin Ajju
13 Brian Nicklos anak Shiring 32 Kanvy Madin 47 Mohd. Syahrul Nizam bin Jony
14 Bridget Nillenie anak Barton 33 Khair Azim bin Hasbullah
15 Chai Charng How 34 Kong Ka Liang 48 Muhammad Afiq bin Elias
16 Chieng Chou Sond 35 Masni binti Ismail
17 Colin Shaun Boyou 36 Matthias Kugak anak Michael Pojan 49 Muhammad Aziz Syazwan bin Baharuddin
18 Cornelius Blaun anak Daniel 37 Maxwell Melldy anak Korek
19 David Lau Hong Kiong 38 Maynard Ling Tiew Hie 50 Muhammad Haikal bin Suparmang @
20 Edwin Ejim anak Jopen 39 Mervyn Balon anak Michael Apong Herman
40 Mixcon Leo Michael
51 Muhammad Hasnun bin Yusof

52 Muhammad Nurafiq Qawiem bin Abdol
Hamid

53 Muhammad Shahril Fudin bin Bardin

54 Muhammad Syahril bin Yacho

55 Muhammad Syawal Zaqwan Abdul Halim

56 Muhammad Zailani bin Miru

57 Muhd. Ameerudin bin Ibrahim

58 Nazari Fazrul bin Ramli

59 Oliver Macos anak Musa

60 Randol anak Buli

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 16
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

61 Raymond Lasum anak Anthony Gawong 66 Steffer Jata anak Sli 71 Wan Mohd Afiq bin Wan Abd Rahim
62 Rex Mone bin Saimon 67 Suliman bin Sugiman 72 Weaverer Jebih Dandie anak Agam
63 Shahrul Naim bin Parulah 68 Syamirul Afiq bin Jasmi 73 Wenceslaus anak Thomas Liyun
64 Simon Chai Chien Lung 69 Syazziman bin Abu Bakar 74 Yehezkiel Lian Kajan
65 Stanley Sarmiento 70 Thiruvelan a/l Ramasamy 75 Zain Hazeeq bin Zaidi

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

1 Aaron Liban Sarau 13 Arnold Eustace anak Denis 25 Dylan Sebai anak Bob
2 Adib Afif bin Jamil 26 Eddy anak Juming
3 Adzhar bin Pozan 14 Ayu Farhana Nazirah binti Mohammad 27 Emanuel Carlos anak Masdi
4 Afiq Aizat bin Zainal Abeden Ramzi Faizol 28 Erma Timina binti Wahi
5 Ahmad Danial bin Zainal
6 Ahmad Idham bin Mansur 15 Bartheztuta Owen Zidand anak Ladde 29 Esmeralda anak Mathew
7 Alfia Nurasna binti Abu Hassan
8 Alistair Lah Anyie 16 Billon anak Peres 30 Evlyen Nyra binti Jaitun
9 Allyia Nurtasya Mohamad Amin 31 Ezad bin Bohari
10 Andrie Jawan anak Chulin 17 Bradner Ashlee Liew 32 Ezzra Epoi Wan
11 Angelina Michelle anak Biddy 33 Genuine Chin Shan Yu
12 Aqid Azrid bin Abdul Latip 18 Chai Kian Hau 34 Goh Zhen Siang
35 Hafiz bin Moryadi
19 Charles Usang Ding 36 Halbert Rhandell Madai anak Henry

20 Chong Li Lian Veonny

21 Cosmas Sakalai anak Lunie

22 Dayangku Nur Farzana binti Awangku
Hishamuddin

23 Declan Ginning anak Patrick

24 Dominic Nicholas anak Frankie

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
17 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

37 Jason anak Dusit 59 Monic Tiffany Sindun anak Tom 81 Ravier Ridley anak Blucewalker
38 Joachim anak Thomas 60 Monica Jenai anak Asan 82 Richel Linol Pandi
39 Joanna Nisha anak John Bosco 61 Muhammad Azizul bin Yusof 83 Robbie Keane anak Romi
40 Joehaness Junior Joshua 62 Muhammad Hanif bin Hasbi Jaya 84 Ronan Ng Wei Zhi
41 Kennedy Along Katan 63 Muhammad Haziq bin Suhaili 85 Rowzian Havit Hemang
42 Khairul Wafy bin Mohamad Jamal 64 Muhammad Nadzmi Fahmi bin Kaderi 86 Samuel Lidom anak Brian
43 Krisma Rani anak Dawi 65 Muhammad Zul Iman bin Julaihi 87 Shania Ruran Herman
44 Lazarus Lee 66 Muhd Azree Abadi Mohamad Ali 88 Siti Faranah binti Zaini
45 Lou Goudella anak Jimbai 67 Nasrulhaq Akmal bin Kamal 89 Stanley Saging anak Tiles
46 Mary Hany Kuimui 68 Natelie Aliceia anak Christopher Enggol
47 Mohamad Azri bin Mohamad Ali 69 Nepoleon Jaimin 90 Stephen anak Badon
48 Mohamad Nazmi bin Sulaiman 70 Neszra Awe Jalong 91 Tay Tze Seng
49 Mohamad Zainorin bin Adenan 71 Nicholas Goyak anak Leo 92 Ted Russell anak Anthony
50 Mohammad Fikri bin Rosli 72 Nicole Max anak Sumping 93 Ten Kim Siang
51 Mohammad Shahril Fahmi bin Abdillah 73 Nur Batrisha binti Nawawi 94 Thierry Matheaus anak Thomas
52 Mohammad Syafiq bin Mohamad Rapie 74 Nurdalila Diyana binti Zaidi 95 Tracy Ernest Satik anak Henry
53 Mohammed Suffiandy bin Sanidi 75 Nurfatihah binti Ibarahim 96 Valiant Seman anak Richmond Jins
54 Mohd Fadil bin Mohd Iskandar 76 Patraylyn anak Jemat 97 Vevila Chong Li Qi
55 Mohd Husaini bin Husin 77 Peter Ronaldie anak Bender 98 Wan Muhd. Aliff Hakimi bin Wan Jenudin
56 Mohd Ramaddil Fitri bin Salleh 78 Petrus Eaga Ling 99 Whitellmina Vatha anak Patrick Layong
57 Mohd. Faiz Amerul bin Abdul Hadi 79 Phang Yien Li 100 Yngwie Bong
58 Mohd. Fareedz Iqmal bin Zainuddin 80 Rafisyah binti Rosman 101 Zahirah binti Amin

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 18
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

1 Aaron Gibson anak Harri 6 Izzarul Naseem bin Hussain 10 Sarifuddin bin Mohd Said
2 Arwin bin Kauhinin 7 Jeevin Ladioi 11 Sean Randall Janius
3 Denn Audrey bin Danil Fram 8 Mike Joel Pilin 12 Shayne O'Neil anak Sidney
4 Eldadielvern Jelmon 9 Mohd Wazir bin Wasipin 13 Voon Yen Yen
5 Hani Ezanny bin Hamden

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

1 Abang Mohd. Azri bin Abang Bohari 7 Mimi binti Emot 13 Nurul Halisa binti Halid
2 Bong Chun Leong 8 Mohd. Azrie Unchu bin Mohd. Amirul 14 Russell Turner anak Egong
3 Christopher anak Embing 9 Mohd. Ruzaini bin Rali 15 Samuel Stanislaus
4 Christopher Mendro anak Jeemy 10 Muhammad Faris bin Samat 16 Syahmi Rahmat bin Buang
5 Harricane Randy anak Leman 11 Nurainnisa Huda binti Abdul Kadir 17 Thian Wei Han
6 Marshal Laing Michael Salim 12 Nurfaiqah Faizie binti Ibrahim 18 Zahiruddin bin Kamil

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
19 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

1 Alexsandra Ngang Diploma Akauntasi 41 Lesleysia Wei Wei Jong
42 Leslie Teo Zhen
2 Alice Elvira anak Kiang 21 Dayang Nurfatini binti Abang Salman 43 Liew Siat Jing
22 Deenovenson Jambi anak Frankey 44 Lim Ching Nie
3 Angeline Sherlyn anak Franky 23 Efenmelda anak Biyun 45 Lorna Liew Jie Xin
24 Elizabeth Mayang anak Jimbar 46 Lucinda Cherira anak Johannes
4 Anis Safwanah binti Saufi 25 Elka Dungan anak Undi 47 Maghtelda anak Anggul
26 Ellyza Jaquelina anak Peter 48 Mark Anthony Kenai Agi
5 Audreynna anak Rongai 27 Elvira Lai Nean Zee 49 Mohamad Shahreza bin Mohamad Rizal
28 Fiona Saygonia anak A-Ong 50 Mohd. Fakhruddin Syazwan bin Samshuri
6 Austin Dima anak Ambrose Karim 29 Florins Jeanie anak Letar 51 Muhammad A`dib bin Musa
30 Franner Candly Fedelish 52 Muhammad Amirul Zikri Japeri
7 Aziah binti Abdul Aziz 31 Geloyria anak Gerunsin 53 Muhammad Hudzaifah bin Mohd Kamal
32 Gerald Reyno anak Piro 54 Muhammad Irfan bin Ismail
8 Bong Hui Lian 33 Girling Liong Mee Yee 55 Nooratikah binti Has'ah
34 Imelda Olga anak Jonathan Charles 56 Norizan binti Ason
9 Bong Yee Kai 35 Irene Tang Mei Wen 57 Nur Atikah binti Mohamad Ali
36 Ivylina Singgok anak Samuel 58 Nur Azalina binti Talip
10 Callesia anak Jeneta 37 Janescy Symber anak John
38 Kevita Nokiea 59 Nur Eliana binti Mohamad Mansor
11 Caroline Toh Syeen Siu 39 Kong Pei Ying 60 Nur Habella binti Mohamed Zulkipliee
40 Kuan Lee Na
12 Carollyna Michele anak Vincent

13 Celestia Unyang anak Gilbert Terry

14 Chen Lee Joo

15 Chiew Chai Jing

16 Christabelle Charlotte Suling Jok Fabian
Jok

17 Chua Zhi Ying

18 Chung Siaw Pei

19 Crystal Chong Khui Khee

20 Cynthia anak Julian

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 20
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

61 Nur Rasidah binti Roslan 70 Raymond Tang Bing Kee 78 Vatreacia anak Seli
62 Nur Zharif Fikri bin Mohamed Zailan 79 Vellenther Ben anak Pandik
63 Nur-Nabihan Bt Hosen 71 Sallyvia Olivia anak Timen 80 Vicky Lau Yi Ching
64 Nursarlinas binti Makasara 81 Victor Choong Zong Ze
65 Nurul Nurasikin Sayo binti Md Rohaidi 72 Sandra Jeritish 82 Wennis Rachel anak James Kendy
66 Patrick Lai Zien Yung 83 Wilma anak Apeng
67 Polly Bong Po Yee 73 Sharisther Bunyi anak Geoffery Jumaat 84 Winnie Tiong Ing Min
68 Puteri Asha binti Musa 85 Wong Su Weng
69 Puteri Nursyuhada binti Kamberi 74 Siti Nurul Sophia 'Aliyah binti Mohmed
Razip

75 Stephanie May anak Herrie

76 Stepheny A/K Obrine

77 Tay See Shing

Diploma Pengajian Perniagaan

1 `Infazah binti Iskandar Zulkarnain 11 Bibi Amalia binti Mohamad Walid 21 Derrencia Misher anak Baru
12 Bong Kee Chan 22 Diveyanie Desurtasia anak Parang
2 Abang Muhammad Fadhil bin Abang 13 Bong Le Xin 23 Elizabeth Kimberly Teng May Yee
Zainoren 14 Calvin Liew Jun Tat 24 Elizabeth Senia anak Medan
15 Chelsie Umbai anak Christopher 25 Elvinson anak Iling
3 Albert anak Jilan 16 Claudia Oilviana Eyaj anak Mengga 26 Enrique Singai anak Achi
17 Clayshenta anak Nippy 27 Errinna binti Mohd Erwan
4 Amirul Arsyad bin Abdull Majid 18 Courtney Antania binti Andre 28 Farah Aini binti Zaidi
19 Dayang May Sandra binti Awang Yakub 29 Fiqqa Nuraniera binti Syafiee
5 Angelee Francis 20 Dayang Syahira binti Awang Murni 30 Florestza Chyntia Galvin Tegong

6 Anis Izzati binti Mohamad Fauzi

7 Antring anak James Sebeli

8 Armand Nathaniel anak Alister Australia

9 Atina Catherine anak Michael

10 Azizie Aiman bin Razeman

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
21 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

31 Freeshila Jarra ak Matu 51 Nadia Ijut anak Harry 71 Nurasyikin binti Abdul Rahman
32 Hafizan bin Abdul Mutalip 52 Nazira binti Mohamad Arsad 72 Nuratasha Nabiella binti Suhaimi
33 Herveyrin Sisillia Henry 53 Nealine Emilyn anak Balai 73 Nurfatin Farhana binti Taip
34 Hon Moi Fung 54 Noor Suhaili binti Sulaiman 74 Nurin Syamimi binti Fadillah
35 Ina Asmida binti Hasbi 55 Nooraflin Afiq bin Rosli 75 Nurshaheza binti Suuit
36 Jeniffer Senia Jacky Asi 56 Noorfatihah binti Abd Mutalib 76 Nursorfiena binti Saifuddin
37 Jessy Nagie anak Richip 57 Norliaha binti Mohd Hairol Nizam Abdullah 77 Nursyazwani Najihah binti Julani
38 Khairil Mizuar bin Abdul Wahid 58 Nur Adlina Athirah binti Yusop Han 78 Nurul Afikah binti Awg Mohd Zulkifli
39 Khairul Afzahidah binti Mohd Ikram 59 Nur Afiqah binti Aron 79 Nurul Efina binti Rosman
40 Lai Siaw Ching 60 Nur Afiqah binti Julaihi 80 Nurul Huda binti Abdullah
41 Lilisiana anak Ali 61 Nur Ainn Irdina binti Ismail 81 Nurul Izzah Atirah binti Mohammad Redzuan
42 Liu Lee Lee 62 Nur Amesha binti Zainalabidin 82 Nurzulaika binti Junid
43 Maceleen Ann anak Undin 63 Nur Atikah binti Shahjehan
44 Melynnia Kupa anak Braoh 64 Nur Erffa Zalicka bt. Chambri 83 Peter Movee anak Fabian
45 Minnic Liaw Chuen Qing 65 Nur Farhana binti Abdul Wahed 84 Prestina Kebang ak Petrus
46 Mohamad Azim Firdaus bin Abdul Aziz 66 Nur Munirah Ahmad 85 Puteri Nur Aisyah Mohamad Sam
47 Mohamad Tarmizie bin Mohamad Taib 67 Nur Nilam binti Azizi 86 Riskah binti Omar
48 Mohammad Haikal bin Abdullah 68 Nur Sabrina Nazira binti Jaman 87 Ruth Nayan anak Roger
49 Muhamad Aimannurhakim bin Yahya 69 Nur Shafiqah binti Nasir 88 Shafira binti Safri
50 Nabila Syahirah binti Iman Noor Rizki 70 Nur Shere'en binti Shafi'ie 89 Sharifah Aziemah binti Wan Jamaludin
90 Sharifah Nurdiana binti Wan Baderi

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 22
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

91 Sharul Nizam bin Abu Hassan 96 Steward Laue anak Ronis 101 Vivian Yu Ee Fen
92 Siti Amnasari binti Ali 97 Suzaifa Elisha binti Abdul Rahman 102 Viviana Arecca Serawa anak Janin
93 Siti Nur Anisa binti Jenuren 98 Sydnycia Jeriah anak Sen 103 Yasmin binti Ahmad Daud
94 Siti Nur Asha binti Firdaus 99 Tricia Usun Jok 104 Zakry bin Muhammad Sabri
95 Siti Nurhafidzah Ayub 100 Vicky Lu Yee Ting 105 Zaquan Hakim bin Mahmud

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
23 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

1 Abigayle Alyshia anak Joseph 21 Carl Isaac anak Kelbin 41 Haifa Syatirah binti Jamil
22 Chai Siaw Hung 42 Hasrul Syafik bin Hairan
2 Adznie Adzmiera binti Mut 23 Daniel Aiman Fiqri bin Hut 43 Haxxel D`Hewitts Liaw anak Henry
24 Dayang Maisarah binti Abang Bajury 44 Hazwani binti Alfian
3 Afizah binti Naharullah 25 Diana Trin anak Sudok @ Reggie 45 Ian Kong Shi Ping
26 Dzuliskandar bin Mohamad 46 Iffah Majidah binti Effendi
4 Agnes Aren Periddie 27 Edwin anak Bandang 47 Ijaz Dylan Ahmed bin Zainal Abidin
28 Elizebeth Southwell Peterus 48 Irteira Firza binti Rozman
5 Ahmad Fauzi bin Saree 29 Fatin Nazirah binti Sapuani 49 Ivy Chelsy anak Michael Elton
30 Felicia Ivy anak Jon @ John 50 Izwan Hakim bin Abdul Tahar
6 Ahmed Khalid bin Suffian 31 Ferdinand Alex anak Atang 51 Jerry Ray anak Philipsen Jeff
32 Fernandez Sung 52 Joeyner Varlean anak Siba
7 Alexander Hee Chun Fu 33 Flarelynn anak Kalong 53 Jong Jia Chee
34 Franciscca anak Ubin 54 Jong Thian Fu
8 Alisa binti Mohamad Nor 35 Frederick Jack anak Umin 55 Kiew Chiong Huat
36 Frederick Zharyll bin Kumeng
9 Allysha binti Jeffriy 37 Freedy Fooster anak Basil 56 Lee Shan Yung
38 Gennevy Gill anak Mackenzie 57 Liew Yi Hong
10 Alvin Hawkins anak Mentri 39 Grace anak Liman 58 Marcello anak Miga
40 Gwendolyn Ria Fam 59 Marriane Carrie Jurani
11 Anjelica Mary anak Hictson 60 Md Iqmal bin Izlan Gampuka

12 Armann Waganer bin Mohamad Mustaqim

13 Asma Arifah binti Berawi

14 Asmira Shazleena binti Ismawi

15 Awang Nazzatul Nasrudin bin Awang
Ridzwan

16 Azneesha binti Aziz

17 Azuriani binti Khairul Hisyam

18 Beckham Gilbert Juing anak Benson Jelang

19 Berolin anak Tindin

20 Candelini anak Michael Tio

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 24
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

61 Michelia Ambak anak Mong 76 Noor Azahary Afif bin Samawi 91 Patrica Olivia Sundai anak Padang
77 Nuqman Hakem bin Yusup 92 Peggie Anggan anak Puso
62 Millennia anak Sawing 78 Nur Afiqah binti Haba 93 Safrina binti Bohel
63 Mohd Hazwan bin Hashim 79 Nur Ain Shafieykha Najwa binti Mahadir 94 Saidatul Norasikin binti Md. Zainal
64 Mohd Ruzaini bin Abu Bakar 80 Nur Alysa Athyra binti Nordin 95 Sharol Nazren bin Sarkawi
81 Nur Asshima binti Sukardi 96 Shawn Fum Jun Xuan
65 Mohd. Syaafi Affnan bin Abdul Buhat 82 Nur Diana binti Mustapha 97 Siti Nuraisyah Abdullah
83 Nur Fatiha binti Burahim 98 Syahirah binti Yaman
66 Muhamad Audi bin Pasha 84 Nur Syaza binti Habib 99 Vanessa anak Richard
85 Nuranissa binti Mat 100 Viveiga a/l Thandayuthapani
67 Muhammad Adzmizan Tan bin Muhammad 86 Nurazfariezah binti Azmi 101 Vivian anak Whitlam
Asmali Tan 87 Nurin Nazihah binti Zulkanain 102 Wimven Chu Wei Feng
88 Nurul Eranaziera Shamimi binti Samra 103 Yap Zuo Yin
68 Muhammad Hafiz Haziq bin Harini 89 Nurul Ibtisyam bin Suhardi 104 Zulhelmi bin Bolhi
90 Olivia Hussey ak Jimmy
69 Muhammad Hanafi bin Sahrimin

70 Muhammad Hayyqal bin Jeffry

71 Muhammad Nur Aiman Haqimi bin Romainoor

72 Muhammad Rabani bin Drahman
73 Natashiea anak Bala
74 Ned Deon Barantau
75 Nicole Vivienne Voo

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
25 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI DISEMBER 2020

Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)

1 Ahmad Fikri bin Madlan 17 Jennifer Shalry Than 33 Nur Fateha binti Marsuki
2 Aina Farzana binti Shahbudin 18 Jivithah a/p Ramesh 34 Nurul Hazlinda binti Sulaiman
3 Andi Suriana binti Momang @ Zubair 19 Low Yee Sinn 35 Nurziana binti Junaidi
4 Angelina anak Wong 20 Marvin Sanjaeyraaj Saravanan 36 Raaghini a/p Subramaniam
5 Azreen binti Abdul Razak 21 Mohamad Naqib Izzat bin Affendi 37 Rosmadiana binti Mohamad
6 Caine Rudolf George Kamijan 22 Mohd Norizal bin Egal 38 Satish a/l S Suresh
7 Clarissa Frances Lo 23 Mohd Rais Nabil bin Hidrin 39 Selvester Silo anak Kelly
8 Danniele Elias Zafry Wong 24 Muhammad Amri bin Suhaili 40 Shatis Reddy a/l Mani
9 Dekres anak Tecost 25 Muhammad Fikhri bin Yusri 41 Siti Nur Alia binti Jenuren
10 Don Bosco Julian 26 Muhammad Haziq bin Nasarudin 42 Siti Nurdzuraidah Aini binti Mohd Dzulkhibri
11 Ellmilyn anak Michael John 27 Muhammad Syawal bin Hanifah Dharmalingam 43 Siti Nursuhana binti Affendi
12 Erick Paterson anak Joel 28 Nason anak Lambi 44 Suren a/l Chandramohan
13 Fernandez Chrispel anak Ronald Raket 29 Nick Maxwell anak Manai 45 Then Yih Hien
14 Hemashini a/p Manimaran 30 Nur Ain Fitri binti Ismail 46 Veron Alfontsius Awok
15 Ivy-Necka Yong Ling Po 31 Nur Ameera Syafika binti Khamzah 47 Vickyneshwar a/l Rajendran
16 Izi Izuwan bin Puteh 32 Nur Atiqah binti Mohammad Latip 48 Yugenthiran a/l Hari Krishnan

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 26
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

1 Alexander anak Kenneth 18 Iqhwan Nizam bin Masli 35 Muhammad Sharmiezi bin Wahap
2 Ambrose Langgie anak Andong 19 Jefferson Jimbau anak Maxwell 36 Muhammad Syarifuddin bin Edwen
3 Ameerul Akmar bin Mohamad Naidzrul 20 Kenneth Atai anak Nicholas 37 Muhd. Aminur Rahim bin Johari
4 Amirul Syafiq bin Ardi 21 Kenneth Kana anak Joseph 38 Nadzman Amini bin Razali
5 Andrew Lidy anak Saleh 22 Madelin Dorina anak Den 39 Noor Fais Aiman bin Sapri
6 Augustine anak Panjang 23 Masjidil bin Sepik @ Sipik 40 Nur Elisha binti Hasmadi
7 Azmil Hakim bin Amran 24 Milenium anak Lipa 41 Nur Syafiqa Yusup
8 Azzrie Nasyiran bin Hang Tuah 25 Mohamad Amirnur bin Abidin 42 Paul Harry anak Diyus
9 Clairio Avit Desmond 26 Mohamad Farid Aiman bin Ahmad Zaidi 43 Roderick Kachun anak Petrus
10 Claydius Sebang anak Jaie 27 Mohammad Syafiqzaki Mohammad Taib 44 Rosmaiza binti Hasan
11 Darren Seria anak Deckson 28 Mohd Izhar bin Masleh 45 Seth anak Tarang
12 Emalson Renggi anak Empikau 29 Mohd. Arif Aizuddin bin Ramian 46 Sharon Sia anak Charles Entigu
13 Ethaneil Dung Rukit 30 Mohd. Firdaus bin Jefridin 47 Van Arit anak Velintine
14 Fakhri Nizzam bin Ipandi 31 Mohd. Nur Haqeem bin Bolhassan 48 Wan Amirul Shazuan bin Wan Abdul Razak
15 Francesco anak Kama 32 Muhamad Haziq Azri bin Rosman
16 Gary Jalong Joana 33 Muhammad Akmal bin Ariffin 49 Yoel Ngau Ing
17 Humphrey Ham Anyi 34 Muhammad Nur Firdaus bin Lui @ Alwi 50 Zul Na'immie bin Mohamad Ratno Hermanto

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

1 Abang Mohamad Azib bin Abang Mohamad 4 Mechelle Addison 6 Nur Syahirah binti Mustaffa
Yusuf 5 Muhammad Izz Farhan bin Subohi 7 Rosenalisha Lengkan

2 Geryko Emor anak Gumbang

3 Jalilah binti Zuraimi

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
27 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

Diploma Geomatik

1 Aidil Sauffi 9 Joey Maxmillen Sim Lee Heng 17 Nur Atikah binti Salbi
2 Annie Chelsea anak Glen 10 Joshua anak Jugo 18 Nur Fazielah binti Sulaiman
11 Kelvin anak Roby
3 Fedrick anak Dennil 12 Kelvin Kay anak George @ John 19 Nur Qasdina binti Samsudin
13 Kimberly Galatia anak David
4 Florence anak Gelayan 14 Lily Moris 20 Nurizzah Azifah Syaffa binti Moslim
5 Florence Scholastica anak Ricky 15 Malissa anak Marcos Juat
6 Hazirah Syafiqah binti Zebidi 16 Mohamad Syazwan bin Mohamad Sahari 21 Sharifah Nor Hussaina binti Wan
7 Hedrickhexlyn Kaneh anak Chaok Ibarahim
8 Jasmin bin Bohari
22 Spancer Katat anak Muling

23 Switcher anak Mainis

24 Tinnyle Keen anak Kamer

Diploma Kejuruteraan Awam

1 Abang Affan Wafiuddin bin Abang Johan 11 Atla Alessandro anak Raymond 21 Charles Branion anak Jingkai
2 Adrianna Lissa anak Welino 12 Axcelineny anak Kundi 22 Cherlyline Chawla anak Arrick
3 Aezsya Annis binti Mosihi 13 Azlan Shah bin Abdul Malik 23 Chester Gumbang anak Ningkan
4 Ajrul Muhaimin bin Nik Mohd Zamri 14 Bernard Entalai anak Enggong 24 Claudia Eliana Naya anak Bujang
5 Alyna binti Adilah Akhbar 15 Bob Westly anak Brandah 25 Cylia Ann anak Angie
6 Ambrose Jawing anak Guang 16 Branco Arun anak Belong 26 Cyril Bruno
7 Amisha Rani Shipa anak Kudang 17 Brandern anak Nuing 27 Danielson anak Joshua Mariyam
8 Andrien anak Anggat 18 Britney Min Saging 28 Diana Umang anak Ali
9 Ariyani Izni binti Ibon 19 Broyston Bryan anak Leaders 29 Donovan Annan anak Ah Kim
10 Athanasius Vincent anak William 20 Burneth Balan Chae 30 Elizabeth Bulan Tony

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 28
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

31 Ellicesia anak Achai 51 Kishen anak Jubli Rinja 71 Nadila binti Wahap
52 Mat Ali Zamren bin Mohamad 72 Natasha anak Mexwell
32 Ellismury anak Edmund 53 Mathew Akin anak Along 73 Neil Ivan anak Mambai
33 Elvin Sim Kuan Zheng 54 Mathilda anak Mawan 74 Nicholas Sumbang anak Seran
34 Emelda Morissa anak Robi 55 Maxwell Kuja Anis 75 Nick Nelson anak Resick
56 Meldrid Naja anak Mark 76 Norshahida binti Hossen
35 Emichel Nahah Anyie 57 Mohamad Hakim bin Azman 77 Nur Assyakilla Farisha binti Abdullah
58 Mohamad Izwani bin Rahim 78 Nur Atira binti Hang Tuah
36 Enrico anak Joe 59 Mohamad Zulfikri bin Abdullah Faizul 79 Nur Shaeva binti Buchu
60 Mohd Nur Fikri bin Ahmad 80 Nur Shahirah Azizul binti Abdullah
37 Felicia Hurly anak Christie 61 Mohd Nur Firdaus bin Matnor 81 Nurfauzana binti Roslan
62 Mohd Zulniqman Mohd Ibrahim 82 Nurul Athirah binti Mazlan
38 Felimina Menda anak Peterscot 63 Muhammad Amin Maher bin Hamdan 83 Nurul Syafina binti Shafferi
64 Muhammad Arif bin Mohd Haziq 84 Philelia Sheentu anak Uwe
39 Flora anak Tait 65 Muhammad Azim bin Mohd Faizal 85 Pretty Embong anak Maramat
66 Muhammad Hafidz bin Muhaiyadin 86 Rabecca Aggnes anak Yusop
40 Flycia Lenny anak Fredrick 67 Muhammad Haziq bin Fathely 87 Richeal Mau anak Liap
68 Muhammad Rafi bin Johan 88 Roger bin William
41 Hanie Maisyarah binti Kamaruddin 69 Muhammad Syarif bin Japar 89 Sebashtian anak Sulaiman
70 Muhammad Zulkarnain bin Nazeman 90 Seblina Sebli
42 Hasrundin bin Wahi

43 Haziq Aiman bin Nazaruddin

44 Hendrawan bin Abdullah

45 Hesta Bong Wen Tze

46 Hidayatull Armannida binti Abdul
Rahman

47 Ivy Evnice anak Gobek

48 Joliveirar Laga Johny

49 Juninho Sta anak Lidang

50 Khaty binti Andrew

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
29 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

91 Shalyer anak Fredrick Timen 95 Stephennie Victoria anak Jonathan 99 Zahrah binti Razuki
92 Shazlina Yuzali Radhi 96 Syukri bin Jefri 100 Zaidel Ikhwan bin Zainal Abidin
93 Siti Noraishah binti Matzen 97 Thierry Fiore anak Michael 101 Zizie Hazmeena binti Suhardi
94 Sonia Reba anak Batu 98 Vasilis Sven anak Sylvester

1 Angelina Usun Louis Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
2 Hamizan Akmal bin Affandi
3 Lee Li Ling 4 Nicollette anak Elson 6 Putri Nur Aleeya Antasha binti Ini
5 Nurul Izzati binti Dorzani 7 Syaza Syahira binti Mohamad Ali

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 30
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

1 Abang Haikal Najmie bin Abang Iskandar 21 Catherina Sunggau anak Joseph 41 Mark Wong Wizhe
Bolhassan 22 Chanda anak Sabang
23 Denilson Dylan anak Demendraa
2 Abdul Azeez bin Abdul Rahim 24 Devlyna anak Clancey 42 Mary Magdline anak Dewai
3 Adamz Lugun Andrias 25 Easter anak Dickie
4 Adriel Jayl Selutan Juk 26 Ellimarshall Ellie anak Ugol 43 Maxcellouise Unting anak Filipino
27 Emmenuel Essai anak Lingoh
28 Evelynley anak Atta 44 Mc Jordance ak Maccure
29 Fabian anak Kensa
5 Afiq Fahmi bin Armizan 30 Fernandez Una anak Munong 45 Melisha anak Silim
31 Fred Pengkuan anak Douglas Kanyan
6 Ahmad Harith Adwar bin Mohamad 32 Harrold Irvine anak Rasid 46 Mohamad Adli bin Mawandi
Peridar 33 Hazizy bin Hamdan
34 Jacqureen Allura anak Taam
7 Ahmad Saiful bin Darwis 35 Johannes Balan Francis Jau 47 Mohammad Fakhrul Haziq bin Alim
36 Joicson Milet anak Jimmy
8 Alicecandra Lly Alexander 37 Khairiyah binti Zailani 48 Mohammad Ramli bin Rusli
38 Lawrence Sigau Liah
9 Amalsyhelawati binti Ahamad 39 Leon Judat anak Petrus 49 Mohd Hisyam bin Appandi
40 Magdelina Paul
10 Amirul Akmal bin Muhamad Sebri 50 Mohd. Rusydi bin Mohamad Muliady

11 Andros Drewry Andrew 51 Muhamad Khairullah bin Raduan

12 Anthonio Garu anak Frankie 52 Muhammad Azizi bin Yusri

13 Audrey anak Ambrose 53 Muhammad Fadzli Haqim bin Muhammad
Hamzah

14 Awang Ismail bin Awang Kamis 54 Muhammad Haziq Asyraaf bin Hood

15 Barry Arson Sim 55 Muhammad Nasiruddin bin Parsit

16 Bernard Barling Kamis 56 Muhammad Syuhada bin Nasib

17 Billy Othniel anak Rimon 57 Muhammad Yusuf bin Mohd Ali

18 Bradley anak Talie 58 Muhammad Zarul Fiqri bin Ahmad

19 Bryan Nolland anak Erick 59 Muhd. Firuzuwanshah bin Jamain

20 Calvin anak Fredrick 60 Neggar Bareng anak Thomas

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
31 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

61 Nicholas anak Saneu 65 Sabrina Mapong anak Surau 69 Timothy Ramon anak Banggit
66 Stephine Corrin anak Langkah 70 Veron Vincent
62 Nihayatul Zulaika binti Mohamad 67 Syafiq bin Ahmad 71 Wayne Nigel anak Norman Suntai
Kamal 68 Terry Martius anak Lawrence Tali 72 Wellington Bunyau anak Joseph

63 Noami Dinggu anak Insing

64 Nur Sakinah binti Saroji

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

1 Abang Haszali bin Abang Morshidi 10 Francis Nuang anak Agan 19 Mohamad Nazrul bin Zulkipli
2 Abang Muhammad Irfan bin Abg Asmadi 20 Mohd Azreel Ameer bin Arifin
3 Adzrul Haizien bin Ayub 11 Geovani Gunung anak Jamit 21 Mohd Faizal bin Baco
4 Aisar bin Asri 22 Mohd Fazrin bin Japar
5 Alvin Baking anak Engom 12 Gregory Justin anak Robert Tella 23 Mohd Shahrul Ziman bin Abd Malik
6 Annas 24 Ronaldo Emang Lawai
7 Boniface Rowen anak Suring 13 Harraz Iqbal bin Iquebaal 25 Vetrice Ejoy Juvinik
8 Bonifcis anak Dawi 26 Zaidi bin Zainen
9 Felicia Catherine anak Frederick Gadal 14 Johannes Laing

15 Jovint Jaypee

16 Louis Dhamon anak David Disam

17 Loxsley anak Jimbun

18 Mohamad Aliffuddin Yassin bin Zainal
Abidin

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 32
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

1 Abdul Rahman bin Mohd `Adli Wong 5 Mohamad Fikry bin Barloon @ Bahron 8 Muhammad Haakim bin Khalik
2 Abu Izwanni bin Abu Bakar 6 Mohd . Fairuz bin Satem 9 Sheikh Azim Shazkhan bin Seikh Muhamad
3 Imanuel anak Lugum 7 Muhammad Al-Azeem bin Baharim 10 Uzair bin Zulkefle
4 Mentino anak John

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
33 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

Diploma Akauntasi

1 Aina Nadhira binti Sham 14 Ericson Si 27 Nur Aqilah binti Morney
28 Nur Lailatul Nasuha binti Mohamad Nasibun
2 Aisyah Natasha binti Abdul Malek 15 Evarina Evelyn Dumang anak Edward 29 Nurfarahanim binti Jamuri
3 Amyllia Mazlynn anak Dublin Muyang 30 Nurul Afiqah binti Taib
4 Angeline anak Kanu 31 Nurul Azzah binti Muda
16 Fransilla anak Andrew 32 Rabi'atul Zeenatun Nisa binti Wasali
33 Raveena a/p Rajenderew
17 Hanani Zafirah Zaizul Amri 34 Scholastica anak John Hyzzer
35 Shannon anak Michael
5 Briteney anak Beren 18 Kenneth Andison anak Geteh 36 Sim Leong Lian
37 Sonia Tay Yee
6 Connie Timothy anak Robert Bakery 19 Marion Usun Benjamin 38 Vincent Foo
39 Voon Hui Ting
7 Dania Errissya binti Ismaili 20 Mary Anne Jemmry

8 Dayang Elliana Athirah Zakaria 21 Mohd Badrul Amin bin Mohd Jalaluddin

9 Dayangku Hidayatul Hasikin Aliwiyyin 22 Muhammad Ikhmal Rizal bin Abdul Mutalif
binti Awgku Mohd. Salleh

10 Deniella Mering Wan 23 Muhammad Iman Farhan bin Mawardi

11 Diana Nia anak Jimi 24 Muhammad Rezuan bin Rakawie

12 Dolfina binti Hong 25 Muhammad Zhafrie bin Zulfrin

13 Elizabeth Lynn anak Andrew 26 Nicole anak Niven

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 34
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

Diploma Pengajian Perniagaan

1 Ahmad Khafizulrahman bin Fahzmie 18 Herlyn Clean binti Stimus @ Stinus 34 Muhammad Hasif bin Wahab
2 Aidelton Dawal anak Sidi 19 Jacklyn Sayu anak Empau 35 Muhd Zulhisham bin Wasli
3 Alicia Miew Shi Ting 20 Joe Sherow anak Juraini 36 Nicole Antonia anak Jes Dimondno
4 Anathasa Senorita ak Bujal 21 Josephine Liah anak Stephen Kalong 37 Nur Ainin Sofiya binti Abd Halim
5 Anglia Munga Rugo 22 Khairul Badlishah bin Esa 38 Nur Ainun Fatihah binti Mohamad Ismail
6 Aqil Athaullah bin Jossli 23 Kong Jia Jia 39 Nur Ilya Sofea binti Sulaiman
7 Awgku Zamani Kassim bin Awgku Rabaee 24 Lenard Abun anak Nelson Ningkan 40 Nurul Faqrulnissa binti Mohd Saiful
8 Brenda Sue anak Alui 25 Liyana Syazwani binti Sapaai 41 Nurul Mashyitah binti Mohamad
9 Cornelia Niesha Bill 26 Lyka Josefina Lacsamana 42 Patrickson Jimbau anak Bayat
10 Dayangku Fatin Najihah binti Subhi 27 Mac Darrent anak Grinson 43 Richie Shineker anak Sidi
11 Debra Marie anak Jes Dimondno 28 Marie Macbeth anak Dominic 44 Saszahirah binti Saman
12 Easter Calista anak Dabin 29 Marina Lo Siew Ling 45 Siti Nurul Fetri binti Dzulkefre
13 Elisa Lia anak Adie 30 Melanie William Nyurang 46 Siti Rohayu binti Bujang
14 Fazleen Farini binti Taib 31 Michelle Crystal Carly 47 Sorfia binti Mahidi
15 Fionaura Dessy anak Jana 32 Mohamad Azul Hatta bin Jamalee 48 Suzanne anak Anthony
16 Frances Ninie anak Adar 33 Mohammad Irfan bin Hasssan 49 Zetty Nur Elicqa Bt Hassan
17 Garael Anderson anak Nelson

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
35 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

1 Abang Aqmal Irfan bin Abang Idris 16 Fatin Syakirah binti Ahmad 31 Kamaruzzaman bin Roseberth @
2 Alexson Lim 17 Flavian Then Fei Jie Mohammad
3 Alicia Maria anak Kudi 18 Garbil Mardie
4 Alowinna Sonia anak Johnny 19 Graffenny Lua anak Eddy 32 Karysma Sugarman
5 Andy Aizwan Juanis 20 Gydeon Balan Andrias
6 Angelica Stella anak Jensen 21 Harith Zulqarnain bin Abdul Razak 33 Kelly anak Siliew
7 Anjelina anak Augustine 22 Helvy anak Dorem
8 Arif Hamizan bin Sedi 23 Illency Baru 34 Khadijah binti Sepini
9 Azziana binti Affendy 24 Ivy Jong Zi Eng
10 Carlos Vaildon David 25 Jati bin Sungkin 35 Khairool Azman bin Suhaili
26 Jee Jia Wen
11 Cecilia Sangan anak Kallung 27 Jerald bin Willison 36 Lidymark anak Batu
12 Chu Hui Won 28 Jeremy Janang Ridu
13 Cindy Bellina anak Girin 29 John Lahang 37 Linda Andrias
14 Danny Yeoh Kheng Kwang 30 Judith Yew Mei Zhen
15 Dayang Nur Sahreen binti Awang Rosli 38 Liz Susanne anak David

39 Malvinsia anak Michael

40 Mirza Faizi Shahmir bin Faizal Ashikin

41 Mohammad Aazam bin Abdullah

42 Mohd Fazlil bin Mohd Bill

43 Muhamad Adz Dzariyat bin Mohamad
Raya

44 Muhamad Zulfattah bin Mohd Fikri

45 Muhammad Haziq bin Fathi

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 36
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

46 Muhammad Hazman Khan bin Aktar Khan 55 Nurhafizah binti Bolia 64 Sharifah Humaira Nazariah binti Wan
56 Nurul Ainizah binti Ahed Abdul Latip
57 Nurul Hidayah binti Timbang
47 Muhammad Zharif bin Borhanuddin 58 Palmelia Dalphi anak Philip 65 Thaddeus anak Greenson
59 Rivaldo anak Lucas
48 Noorismaliza binti Ismail 60 Safree bin Husaini 66 Umi Kalsum binti Mohamad Nor
49 Nor Safarina binti Annuar 61 Sallen Liu Yee Ling
62 Sarwaniza binti Hamsi 67 Vidigal Figo Selutan
63 Seri Zamrud anak Endin
50 Nur Ain Fatihah binti Yussof 68 Vyanie Ellya anak Lancy

51 Nur Emiliana binti Razduan 69 Wan Mubarak bin Wan Jamaluddin

52 Nur Irdina binti Ahmad Jais 70 Wani Adiba binti Darmadie

53 Nur Liyana Insyirah binti Johari 71 Zetty Emylia binti Abdullah

54 Nurashira Elyana Mohamad Nazrul binti
Bahari

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan
37 Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

SENARAI GRADUAN
SESI I:2021/2022

Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)

1 Addam Jesley Jonis 13 Grace Mitchell anak Dien 25 Nories Fadzlyn binti Abdul Sallam
14 Gregorey Will Steve Lajim 26 Nur Hannani binti Mahdar
2 Ahmad Aidiel Azhar bin Azmiwadi 15 Hani Filzatul Izzah binti Kasbon 27 Nurul Iffah binti Roslan
3 Aiman bin Sharkawi 16 Hazrat Taqiyuddin bin Bohan 28 Nurul Syahirah binti Rasdi
4 Azalina binti Mohamad 17 Manisha Fiorentiana anak Klining 29 Rebecca Sinang Suriya
5 Carolynn Nawan anak Dusip 18 Marina John Baptist 30 Rudolpho Rudolf Balanun
6 Dayang Faridah binti Abg Mohamad 19 Masitah binti Jamaludin 31 Sahadan bin Abdul Manan
7 Edrick Ragai anak Cosmas Salanjat 20 Medilin Geramok anak Engkot 32 Selviana Kelly
8 Estear Christy anak Anthony 21 Mitchell Jelian anak Mawat 33 Shahida binti Idris
9 Evelyn Minda anak Chimie 22 Mohamad Rizuanshah 34 Shu Anne J. Yong
10 Farah Huwaida binti Reinto 23 Muhammad Irfan bin Raby 35 Siti Afiifah binti Bidin
11 Fernandez Gadser anak Warae 24 Noremilia binti Napin 36 Siti Nordiana binti Junit
12 Florence anak Tangu

Penerima Pingat Ketua Jabatan - Anugerah kepada pelajar yang mencapai tahap prestasi akademik yang cemerlang dengan 38
Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bersamaan atau melebihi 3.50 pada semester akhir pengajian

ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM

PENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN PENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN
AKADEMIK & KOKURIKULUM (JABATAN) AKADEMIK & KOKURIKULUM (JABATAN)

SESI DISEMBER 2020 SESI I: 2021/2022

Jabatan Kejuruteraan Awam Jabatan Kejuruteraan Awam
ADRY ISAAC ANAK GUNTOR KELVIN ANAK ROBY
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
FRANCY ASMILA ANAK STEPHEN STOREN Jabatan Kejuruteraan Elektrik
SHARON SIA ANAK CHARLES ENTIGU
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
DAVID LAU HONG KIONG Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
AUDREY ANAK AMBROSE
Jabatan Kejuruteraan Petrokimia
JIVITHAH A/P RAMESH Jabatan Kejuruteraan Petrokimia
FLORENCE ANAK TANGU
Jabatan Perdagangan
AZIAH BINTI ABDUL AZIZ Jabatan Perdagangan
SONIA TAY YEE
Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
SAIDATUL NORASIKIN BINTI MD. ZAINAL Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
DANNY YEOH KHENG KWANG
39

ANUGERAH PROJEK TERBAIK

PENERIMA ANUGERAH PROJEK TERBAIK

SESI DISEMBER 2020 SESI I 2021:2022

NAMA PROJEK NAMA PROJEK
FLOOD WARNING SIREN
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM EMERGENCY LINE GLOW IN THE DARK
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKHIDMATAN
NAMA PELAJAR BANGUNAN
BETRICE EMILIO ANAK NIPIS
VERONICA ANAK MILIAMSO JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

NAMA PELAJAR
NURUL IZZATI BINTI DORZANI
HAMIZAN AKMAL BIN AFFANDI

HUDSON HUAN JOHN
LEE LI LING

40

ANUGERAH KHAS INDUSTRI
SESI DISEMBER 2020

20dB HEARING SDN. BHD. ONE MEDICARE SDN. BHD. SCHLUMBERGER WTA SDN. BHD.

ELIZABETH KIMBERLY TENG MAY YEE NURUL SHAHIRA BINTI JINAL CHAI YAN RU
SUHAIMI BIN MAJERI
AUTO COUNT SDN. BHD PERUNDING GEOMATIK SDN. BHD. FRANCY ASMILA ANAK STEPHEN STOREN
MONIC TIFFANY SINDUN ANAK TOM
ANIS SAFWANAH BINTI SAUFI NALMIRA ANAK RAILY BENEDICT SYAHIRAH BINTI YAMAN
AZIAH BINTI ABDUL AZIZ NG WEI ZHE
ANGELIA NURIE SHERE’LU ANAK JOSHUA SEPADU MANAGEMENT SDN. BHD.
DAL HCM SDN. BHD. GERANG
ARINA RIZKIA BINTI MASRON WAN MUHAMMAD HAMIZAN BIN WAN NASIR
JOHNATHEN THEN JIT LEONG MUHAMAD AKMAL DANISH BIN ZAIDEN NG WEI CHIA
RONALDO MAC LEISH ANAK RAYMOND NUR - NAJA SYAMIMI BINTI YUSOP
HATIKA ENGINEERING SDN. BHD.
TALISMAN TECHNOLOGY SDN. BHD. TRIFORK EQUIPMENT COMPANY
ELIZEBETH SOUTHWELL PETERUS
FRANCY ASMILA ANAK STEPHEN STOREN PATRICIA ANAK JOCELYN
IDRIS IBRAHIM & CO
LAND SURVEYORS BOARD SARAWAK MONSTER GARAGE MOTORSPORTS
SANDRA JERITISH
CHAI YAN RU DAVID LAU HONG KIONG
JOEYEES TRADING SDN. BHD.

LORNA LIEW JIE XIN
NURUL EFINA BINTI ROSMAN

41

ANUGERAH KHAS INDUSTRI
SESI I:2021/2022

AUTO COUNT SDN. BHD. PERUNDING GEOMATIK SDN. BHD. SCHLUMBERGER WTA SDN. BHD.

SIM LEONG LIAN HAZIRAH SYAFIQAH BINTI ZEBIDI KELVIN ANAK ROBY
SONIA TAY YEE SHARIFAH NOR HUSSAINA BINTI WAN IBRAHIM SHARON SIA ANAK CHARLES ENTIGU
SWITCHER ANAK MAINIS NUR SYAHIRAH BINTI MUSTAFFA
DAL HCM SDN. BHD. KIMBERLY GALATIA ANAK DAVID ANDROS DREWRY ANDREW
NUR QASDINA BINTI SAMSUDIN ANGELICA STELLA ANAK JENSEN
HANIE MAISYARAH BINTI KAMARUDDIN NUR ATIKAH BINTI SALBI
SEPADU MANAGEMENT SDN. BHD.
HATIKA ENGINEERING SDN. BHD. PROMISSO SOLUTION SDN. BHD.
AZZRIE NASYIRAN BIN HANG TUAH
SITI AFIIFAH BINTI BIDIN AUDREY ANAK AMBROSE
ONE MEDICARE SDN. BHD.
IDRIS IBRAHIM & CO SMART PC ENTERPRISE
NICOLLETTE ANAK ELSON
ERICSON SI SAFREE BIN HUSAINI

LAND SURVEYORS BOARD SARAWAK

KELVIN ANAK ROBY

MONSTER GARAGE MOTORSPORTS

CHAI CHARNG HOW

42

ANUGERAH PENGARAH POLITEKNIK

PENERIMA ANUGERAH PENGARAH POLITEKNIK
ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK & KOKURIKULUM (POLITEKNIK)

SESI DISEMBER 2020 SESI I:2021/2022

AZIAH BINTI ABDUL AZIZ SONIA TAY YEE
Diploma Akauntasi Diploma Akauntasi
Jabatan Perdagangan
Jabatan Perdagangan

43

CARTA ORGANISASI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK

44

SENARAI AHLI JAWATANKUASA

Penaung : En. Hikmatullah bin Hajid Ahmad Khan
Penasihat : En. Samsudin bin Mohd. Saleh
Pengerusi : En. Ahmady bin Solong
Ketua Setiausaha : En. Marcus Kho Gee Whai
Pen. Ketua Setiausaha : Pn. Fadhlina binti Mohamad Ahmad

Bendahari Pn. Surya Adliza binti Abdul Kadir
Pen. Ketua Bendahari 1 : Pn. Khatijah binti Ibrahim
Pen. Ketua Bendahari 2 : Pn. Baizura binti Tiai
Pen. Ketua Bendahari 3 (HEP) : Pn. Hartyni binti Mastor
: En. Khairul Fahmi bin Rosli

JAWATANKUASA AUDIO, VISUAL, JAWATANKUASA PENGESANAN GRADUAN JAWATANKUASA PENGURUSAN MEDIA, PROMOSI
SIARAYA, REKABENTUK, KONSEP DAN JAMUAN DAN TEKS UCAPAN
DAN CETAKAN En. Khalid Husseine bin Tuah (KJKPK) En. Nicholas Balawing anak Ibas (KUKK)
En. Sharafi bin Mohamed Yusoff (KJTMK) Pn. Nur Lydia binti Othman Pn. Mas Safrina binti Masrol
Pn. Norbaizura binti Mokhtar Pn. Sabrina binti Milan En. Mohammad Azmi bin Bentanie
Pn. Norfazilah binti Mohamad Pon Pn. Noorhasmah binti Yahya En. Mohamad Hadzli bin Othman
Pn. Adlin Yusnita binti Ilyas En. Johari Ahmad bin Ghazali Pn. Moreen anak Chaing
Pn. Muliyani binti Abdullah En. Al Stanley anak Nohe
Pn. Siti Fatia binti Mohamad Ali En. Hatta Azuwar bin Dahlan JAWATANKUASA JEMPUTAN DAN PENGURUSAN
Pn. Safinah binti Nawawi Pn. Maslina binti Buang GRADUAN
Pn. Surafah binti Mos Pn. Khairulfadilah binti Mohd Sazali
Pn. Kedung Fletcher Pn. Kintan binti Othman En. Mahathir bin Mohamad Kamin (KJHEP)
Ts. Ng Boon Ding Pn. Nor Hakimah binti Ahmad Subri
Pn. Anita Ajang Pn. Daisy anak Augustine Pedang En. Abdul Yazid bin Ibrahim
En . Mohamad Shahrin L Bari Pn. Siti Hawa binti Ismawi En. Khairul Fahmi bin Rosli
En. Azhar bin Abd Hamid En. Donald anak Juan Pn. Jenniecia Irdrinnie anak Allay
En. Azrin bin Razali Robert En. Muhammad Azri Izani bin Mohamad Halim En. Mohd Zahirudin bin Mohammed Na’aim
En. Mohd Razaleigh bin Saberin Sr. Lee Kong Fah Pn. Kamisiah binti Rambli
En. Awang Ahmad bin Awang Hairi
45 Pn. Dayang Sylawati binti Abang Mostafa

SENARAI AHLI JAWATANKUASA

JAWATANKUASA JEMPUTAN TETAMU, JAWATANKUASA MAJLIS PINGAT KETUA Pn. Zaihan binti Sulaiman
SAMBUTAN DAN PROTOKOL JABATAN DAN CENDERAHATI GRADUAN & Pn. Khairunissa binti Mostafa
En. Maxwell March Joseph (KJPA) TETAMU Pn. Nor Zuliana binti Abdul Latif
En. Andy anak Dan Ts. Aidawati binti Mustapha (KJMSK)
Pn. Zainab binti Mohamad Ahmad En. Mohamad Fairulnizam bin Mohd Idaham JAWATANKUASA PERSEMBAHAN, FOTOGRAFI,
En. Mohd Azahar bin Jantan En. Charles Muling anak Libau VIDEO DAN MULTIMEDIA
Pn. Nor Syahidzan binti Mohammad Ridzuan En. Wan Mohd Hakimin bin Wan Shafie En. Mohd Hazry bin Ismail (KJSKK)
Sr. Tiong Hua Sang Pn. Azlina binti Morshidi En. Petrus Julini anak Goel
Sr. Lee Kong Fah Pn. Rohaida binti Abu Bakar En. Mohd. Razaleigh bin Saberin
En. Mohd Faizal bin Ahmat Pn. Halimah binti Robert En. Syed Mohd Hashim bin Wan Othman
Pn. Faridah binti Husain Sr. Che Khairil Yusri bin Yusof En. Azrin bin Razali Robert
Pn. Sharifah Khuzaimah binti Wan Yusup Dr. Ling Ying Leh En. Mohammad Ali bin Mohamad Sharif
Pn. Natrah binti Mat Noor Pn. Farah binti Abdul Malek En. Mohammad Azmi bin Bentanie
Pn. Siti Zuriah binti Osman Pn. Fatma Azura binti Mamat En. Mohamad Hadzli bin Othman
En. Alfred Valentine Bakrin Pn. Halimah binti Robert En. Ahmad Ikhmal bin Johar
Pn. Ann anak Report En. Jeffery Abat anak Maramat En. Muhammad Bilal bin Mokhtar
Pn. Eudary Roland Cik Liyana binti Rosli En. Razeli bin Sani
En. Azari bin Masili En. Matieu bin Ah Kim En. Stuart Otto anak Wilson Munan
Pn. Elsie anak Atau En. Mohd Rizal bin Abdul Raman En. Adzrul Izwan bin Abdullah
Pn. Phylliscia anak Toman Pn. Nadia binti Ahim Pn. Sujanuriah binti Sahidi
Pn. Fatin Izati binti Mohd Taher Pn. Nor Syahidal Arshaini binti Shamsudin En. Saiful Irwan bin Sarkawi
Pn. Nur Syafiqa Aqiera Pn. Nurul Azyra binti Said@Idrus Pn. Hafizah binti Dahlan
En. Duke anak Michael Dangat Pn. Nurul Liyana binti Mahmod Pn. Liyana binti Murni
En. Ngui Hwa Hung Pn. Pang Siow Juen En. Jamel bin Sulaiman
Pn. Nurizan binti Saury En. Salthihie bin Zeni Pn. Siti Jazaniah Aljas binti Mohd Japar
En. Andy bin Haman Pn. Siti Nurul Hazwani binti Kamal En. Tan Hang Khen
Pn. Nurshakhuzaimah binti Sahmat En. Suhaizi bin Ramli En. Jamirin bin Asoi
En. Wan Faisal bin Wan Ahmad Mohtasa Pn. Syamsiah Erina binti Ab Ghani En. Mohammad Johirwan bin Jolhi
Pn. Zahratun Sakinah binti Jamaluddin En. Syamsul Anuar bin Abu Kasim Pn. Suzilawati binti Kasim
En. Noor Fhakurulzee bin Abd Talib En. Syarizal bin Bakri
Cik Mornita Deri Cik Wee Chiau Yen 46
En. Yap Tek Chuan

SENARAI AHLI JAWATANKUASA

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAJLIS Cik Hjh. Juliana binti Nawawi En. Afham Zulhusmi bin Ahmad
Ts. Muliadi bin Wahid (KJKE) En. Nik Shahrul Faizal bin Nik Mat En. Shahrizal bin Shabuddin
En. Abang Syafiqnurain Abang Shokeran Ts. Kang Chia Yang Pn. Nazmiah binti Nawi
En. Nizar bin Ahmad Ts. Nor Asiah binti Mat Yunus Pn. Norain binti Ali
En. Mike Joe ak Juing Pn. Aida Nurazalilla binti Ali Hassan En. Shahrulnizam bin Bahari
En. Mohd Nezuan bin Othman Pn. Dayang Khayrunsalihaty Bariyyah binti Abang Othman En. Lukman Nul Hakim bin Md Terasid
En. Mohd Rosli bin Mat Isa Pn. Fariza binti Mahyan En. Muhamad Waridi bin Hadzali
Pn. Norkiah binti Mat Zaki Ustaz Shahidan bin Shafie Cik Suzana binti Isenen
Pn. Bibie anak Neo En. Zaini bin Sulaiman En. Sarbinie bin Sikap
Ts. Mardiana binti Mohamad En. Muahmaad Alias bin Omar Abdul Aziz Pn. Jocelyn anak Medoi
Pn. Aeida Nurhafidzah binti Zahili En. Mohd Fauzi bin Hassan En. Syed Ismail bin Wan Pathan
En. Mohd Nor Fadli bin Abu Kassim En. Abdul Rahman bin Ghazali
En. Boniface Domian Ding JAWATANKUASA PERSIAPAN TEMPAT DAN KEBERSIHAN En. Emanuel anak Rake
Ts. Mohd Sarhan bin Othman Sr. Che Zaidi bin Che Hassan (KJKA) En. Yunus bin Wahab
Pn. Nur Zuleikha binti Zakaria En. Redzuan Safri bin Abdul Rahman
Pn. Mas Safrina binti Masrol Pn. Nur Syamsinar Fadhilah binti Mohamad Jaya JAWATANKUASA PENGURUSAN JUBAH
En. Rexca anak Jamit Pn. Ledia anak Angul En. Rosland Buja (PENGERUSI KOPERASI)
En. Ahmad Zambree bin Abdul Ghani En. Ayub bin Abdullah En. Hasri bin Hamdan
Pn. Francisca anak Kevin Akeu Pn. Normala binti Sulliaman Pn. Magdalyne Egan
Cik Siti Sunaidah Sukma binti Subri Pn. Suriati binti Ibrahim Pn. Shanty anak Emerson Gerijih
En. Muhammad Khairi bin Aziz Pn. Nur Alwani binti Abdul Latif Pn. Hairulhana binti Zawawi
Dr. Nur Zakiah Hani binti Kamarolzaman Pn. Hamidah binti Mohamad Yunus En. Aliff bin Ab Tahir
Pn. Nur Mardiana binti Ramli En. Azlan bin Mohd Ali
Pn. Noor Adziella binti Mohamad En. Mohd Nizar bin Hashim JAWATANKUASA SIJIL DAN FOLDER
Pn. Azarina binti Azman Pn. Munirah binti Dawi Saifuddin Pn. Siti Rozana binti Romali (KUPEP)
Ts. Faizal bin Ahmad Pn. Zainap binti Haji Lamat En. Chen Hong Liung
Pn. Wan Siti Aisyah binti Wan Ibrahim En. Che Ku Ahmad Fuad bin Che Ku Abdullah Pn. Fatimah binti Leman
Pn. Jane anak Motal En. Mohd Fadli bin Che Adenan Pn. Imelda binti Biding
Pn. Deffany Kong Suk Lan En. Mohd Nadzrie bin Ahmad En. Edwin Joseph Toh
Pn. Rosniza binti Ramli Pn. Azrina binti Madihi Pn. Dyg Sharfinaz binti Abg Hassan
47 Pn. Azzyati binti Basrol En. Mohammad Pauzi bin Mokhtar En. Helmi bin Abd Kadir
En. Joshua anak Ribi Pn. Normah binti Jainudin @Mohamad

SENARAI AHLI JAWATANKUASA

Pn. Flora anak Albert Daud Pn. Siti Fatia binti Mohamad Ali JAWATANKUASA PAMERAN, JUALAN,
En. Muhamad Zakwan bin Zakariah Pn. Farrah Waheda binti Abdullah LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN
En. Mohd Zawawiv bin Aziz En. Mohamad Shahrin bin L Bari Pn. Normala binti Jaya (KJP)
Pn. Siti Farahiah binti Mohamed Pn. Neelam Amelia binti Mohamad Rejeni En. Mohamad Haniz bin Osman
En. Hyril Farithz bin Ahmad En. Ermizam bin Edni
En. Ahmad Hasmudin bin Ahmad Azzudin JAWATANKUASA PENDAFTARAN, En. Kaswadi bin Ali
Pn. Nor Haizan binti Jamali PEMANDU GRADUAN, KESELAMATAN En. Zaidi bin Basli
En. Ahmad Sapuan bin Hasan DAN LALULINTAS En. Azrin bin Ladis
En. Ahmad Syahmi bin Juwaini Pn. Dasima binti Nen @ Shahinan (KJKM) Pn. Didi Reena binti Matzen
En. Mohd Nor Hakim bin Ab Wahab Pn. Lailatul Hamidah binti Haji Md Hamdan Pn. Zalzalah binti Mohamed Harudin
En. Zikri bin Zakaria En. Muhammad Zahid bin Mainur Pn. Jeckie Jepat Chang
Pn. Nor Hafiza binti Ismail En. Ahmad Fairuz bin Mohamad Pn. Zuleikha binti Zakaria
En. Azrul Nizam bin Azhar En. Al Stanley anak Nohe Pn. Nurhani Abdullah @Florence Fletcher
Pn. Hidayah binti Julaihi En. Azlan bin Adam Pn. Noor Hafizah binti Azali
Pn. Nur Aifaa binti Azman En. Chew Yueh Seng Pn. Siti Nurfaizah binti Abu
En. Nuraiman bin Abd Rahman En. Dino Sebastian ak Mawang Pn. Helen Unyan anak Embul
En. Nuzul Ardzan bin Mokhtar Pn. Jane Daniela Mugan Pn. Suraya binti Yope@ Yahya
En. Arfieen bin Mokhtar En. Jaslin bin Rasin Pn. Zainah binti Seman
Pn. Helen Unyan anak Embul En. Mohamad Amri bin Mat Jusoh Pn. Noorhasmah binti Yahya
Pn. Nur Azreen binti Zaidel En. Mohamad Shafiq bin Mohamad Radzuan Pn. Suhana Matlin
Pn. Jeckie Jepat Chang En. Mohamad Shukri bin Muda Pn. Faridah binti Che In
Pn. Faidatul Akma binti Che Kamarudin En. Mohd Fazrullah bin Zakaria En. Muhammad Nuruddin bin Azhar
Pn. Nur Zuleikha binti Zakaria En. Mohd Fitri bin Safe’i En. Mohd. Zaini bin Hj Lek
Pn. Noorhafizah binti Akup En. Mohd Hazwan bin Rosdi En. Zaini bin Bakawi
En. Kaswadi bin Ali En. Mohd Yusri bin Ibrahim En. Zamir Ambia bin Sabol
Pn. Safinah binti Nawawi En. Muhammad Ridhwan bin Ishak En. Yayah bin Mohd Osman
En. Johari Ahmad bin Ghazali Pn. Nurhidayu binti Azhari En. Hasri bin Bohari
En. Razeli bin Sani En. Suhaimi bin Said En. Jamari bin Enen
Pn. Zenty Razilanaty binti Sahari En. Raby bin Mohamad
En. Wu Jia Hang En. Nizam bin Wa'ajuli

48


Click to View FlipBook Version