The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zaf_kamipunya, 2019-09-16 21:55:53

SEMESTI-converted (1)

SEMESTI-converted (1)

SMK SERI
MU

I MENANTI,
UAR

WARGA SEMESTI

P . Terdiri daripada 39 guru

dan 8 orang anggota

R . Bilanpgealank4sa4n1aorang
O pelajar

F

I

L

S PENUBUHAN PENDA
E
K Ditubuhkan pada . Penduduk
O 17 Oktober 1966 berpendapat
L
A dan sede
H

2

LOKASI

•Koordinat 1.9186090,
102.6779780

• Sekolah luar bandar

•. Terletak 25km dari Bandar
Muar

APATAN HUBUNGI

kampung Tel : 06-9882823
tan rendah Fax : 06-9882989
erhana.
E-mail :
[email protected]#oSEmMESTIDIHATI

Ditubuhkan

Sekolah lu

39 39 oran
pelajar

Terdiri
sederhan

Tel : 06-9882
Email : smks

Prof
3 SMK SERI ME

n pada 17 Oktober 1966.

uar bandar .Terletak 21km dari Bandar Muar.

ng guru 8 orang kakitangan dan 441 orang

daripada keluarga yang berpendapatan
na dan rendah
2823, Fax : 06-9882989,
[email protected]/jea5021.moe.edu.my

file
ENANTI, MUAR

Visi & Misi

VISI

Pendidikan Berkualiti ,
Insan Terdidik, Negara
Sejahera

4

MISI

Melestarikan Sistem
Pendidikan yang
Berkualiti untuk
Membangunkan
Potensi Individu bagi
Memenuhi Aspirasi
Negara

SMK SERI MENANTI, MUAR

Bari
P

“#semest

5

isan
Pentabir

tidihati mengorak langkah””

1 Pengetu

Pn Hjh Normala Bin

ua

nti Abd Rahman

SMK SERI MENANTI, MUAR

Guru Pen

2 Kanan 1

En Khudari Bin Ahm

nolong

mad

SMK SERI MENANTI, MUAR

3 GPK HEM

En Hasri Bin Supian

M

4 GPK KO

Pn Zuhriyah Binti A

OKO

Ab HamidGURU KANAN
BIDANG BAHASA
TN HJ MOHD KHAIRUDDIN BIN MA

10

ASTOR GURU KANAN
BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL

EN SHAMSUDIN BIN MAHMAD

SMK SERI MENANTI, MUAR

“ GURU KANAN BIDANG SA
MATEMATIK
11
PN HJH HANIZA BINTI HAS

AINS & GURU KANAN
SSAN BIDANG KEMANUSIAAN

PN NORAISHAH BINTI YUSOF

SMK SERI MENANTI, MUAR

K

12

KURIKULUM

HARI PENETAPAN TARGET

13

SMK SERI MENANTI, MUAR

HARI TERBUKA

14

SMK SERI MENANTI, MUAR

PR
KEC

PT3

15

ROGRAM

CEMERLANGAN

3 & SPM

FASA STARDO
1
• Mensasarkan pe
dalam pelajaran

• MP: Sejarah, Ma
, Perakaunan dan

• Hari Ahad – Kha

• Masa : 7.05 pagi

• Tempat : Kelas m

OM

elajar Tingkatan 5 yang lemah (mendapat C-G)
kritikal

atematik , Matematik Tambahan,
n Kimia.
amis
i - 7.30 pagi
masing-masing.

SMK SERI MENANTI, MUAR

17

SMK SERI MENANTI, MUAR

FASA AWAK P
1
• Mensasarkan pe

• Masa : 8.30 mala

• Hari : Setiap mal

• Program ini meru
dimana guru bert
juga membuat te
Guru akan meng
( JSI/J ARAS KE

PINTAR

elajar Tingkatan 3 dan 5.
am - 10.30 malam
lam mengikut jadual guru yang bertugas di asrama.
upakan dua dalam satu,
tugas meronda prep malam asrama
eknik menjawab berkesan bagi matapelajaran tersebut.
gajar bagi kertas yang pelajar menapat markah rendah
ESUKARAN SOALAN) .

SMK SERI MENANTI, MUAR

19

SMK SERI MENANTI, MUAR

FASA TOUCH A
1
• Mensasarkan pe

• Masa : 7.10 pagi

• Hari : Ahad – Kh

• Memberi bimbing
(mendapat D-G)

• MP : Matematik
dan Bahasa Ara
dan ujian penges

AND TEACH (TNT)

elajar Tingkatan 3 ..
i - 7.30 pagi
hamis (April-Julai)
gan secara klinik dan individu bagi pelajar yang lemah
mengikut topik tertentu mengikut matapelajaran.
k, Bahasa Inggeris, Sains, Sejarah, Geografi, RBT
ab(berubah mengikut keputusan ujian 1, setengah tahun
sanan tahap penguasaan band 4/5/6.

SMK SERI MENANTI, MUAR

21

SMK SERI MENANTI, MUAR

FASA LATIH TO
2
• Mensasarkan pe
• Masa : 7.10 pagi
• Hari : Ahad – Kh
• Tempat : Kantin
• Melibatkan semu

Susunan penggi

• KONSEP : Mem

O A(L to A)

elajar Tingkatan 3
i - 7.30 pagi
hamis ( Ogos - Oktober )
sekolah
ua matapelajaran ujian bertulis PT3.
iliran dibuat secara tersusun dan adil.
mbuat latihan kertas 2/bertulis bagi semua matapelajaran.

SMK SERI MENANTI, MUAR

23

SMK SERI MENANTI, MUAR

FASA DIRI SIHA
2
• Mensasarkan se

• Masa : 7.10 pagi

• Hari : Setiap har

• Tempat : Waktu

• KONSEP :- Pen
dan

- Pem
- Me

den
- Pa

AT MINDA CERGAS

emua pelajar Tingkatan 3 & Tingkatan 5
i - 7.30 pagi
ri persekolahan .
perhimpunan rasmi dan waktu senggang pelajar.
ntadbir memberi tip-tip pemakanan yang betul
n seimbang semasa ucapan.
mantauan kantin sekolah.
embuat pemantauan pemakanan semasa berbual
ngan pelajar.
antau kehadiran dan lawat cakna pada pelajar yang sakit.

SMK SERI MENANTI, MUAR

25

SMK SERI MENANTI, MUAR


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ส่งงานPROJECT ทรงพล เอกพันธ์ 302
Next Book
PENUTUP BULAN KEMERDEKAAN