The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Przystanek Horyniec 2019 - Regulamin - czesc 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by astaldohil, 2018-12-28 07:35:15

Przystanek Horyniec 2019 - Regulamin - czesc 1

Przystanek Horyniec 2019 - Regulamin - czesc 1

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„CO W SERCU, TO NA PAPIERZE”

REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU ​PRZYSTANEK HORYNIEC 2019

1. Organizatorami Konkursu Literackiego „Co w sercu, to na papierze” są:

– Inicjatywa Lokomotywa – Stacja Northampton.
– Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Aktywności – Przystanek Horyniec.

2. Patronat nad Konkursem obejmują:

– Robert Serkis – Wójt Gminy Horyniec-Zdrój.
– Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

3. W Konkursie wziąć udział mogą:

– Dorośli i dzieci mieszkające na terenie Gminy Horyniec-Zdrój.
– Dorośli z terenu całej Wielkiej Brytanii.
– Dzieci i młodzież do lat 18 z hrabstwa Northampton w Wielkiej Brytanii.

3. Głównymi celami Konkursu są:

– Zwiększenie zainteresowania Ojczyzną i jej walorami kulturowymi, językowymi, oraz
krajobrazowymi, zwłaszcza wśród Polaków żyjących na emigracji.

– Wzmacnianie więzi i miłości do Ojczyzny – szczególnie w środowiskach polonijnych w Wielkiej
Brytanii.

– Propagowanie piękna języka polskiego w kraju i zagranicą
– Rozwijanie kreatywności, talentu, zainteresowań i pasji w sferze literackiej.
– Ciekawe, rozwojowe i pożyteczne organizowanie czasu wolnego w środowisku dzieci, młodzieży i

dorosłych.
– W przypadku dzieci i młodzieży powrót do tradycji pisma ręcznego.

4. Prace będą przyjmowane i oceniane w ramach trzech kategorii wiekowych:

– Kategoria I – dzieci od lat 10 do 14.
– Kategoria II – młodzież od lat 15 do 17.
– Kategoria III – dorośli od lat 18.

5. Prace przyjmowane i oceniane będą w dwóch kategoriach literackich:

– utwór wierszowany – forma dowolna
– proza (opowiadanie)

6. Akceptowane formaty i zasady zgłaszania prac w Kategorii I (dzieci) i II (młodzież):

– Przyjmowane będą wyłącznie prace napisane odręcznie.
– Prace muszą zostać napisane tuszem koloru czarnego, lub niebieskiego na arkuszach formatu A4 w

kratkę, lub linię.
– Utwór wierszowany nie może przekraczać 700 wersów pisma odręcznego.
– Utwór pisany prozą musi mieścić się w zakresie od 5 do 40 stron, z uwzględnieniem marginesów o

wymiarach 2,5 centymetra.
– Pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora.
– W nagłówku należy podać wybrany temat pracy (patrz punkt 11 Regulaminu), oraz własny tytuł.
– Wraz z oryginałem pracy należy złożyć / przesłać jej kserokopię.

7. Sposoby zgłaszania prac w Kategorii I (dzieci) i II (młodzież):

– Wielka Brytania: LOKOMOTYWA – STACJA NORTHAMPTON, 37 ALEXANDRA ROAD NN1 5QP,
NORTHAMPTON.

– Polska / Horyniec-Zdrój: SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU – ZDROJU, UL. JANA III SOBIESKIEGO 8, 37-620
HORYNIEC-ZDRÓJ.

8. Prace w Kategoriach I (dzieci) i II (młodzież) przyjmowane będą w okresie od 11 LUTEGO do 31 MARCA
2019 ROKU.

9. Akceptowane formaty i zasady zgłaszania prac w Kategorii III (dorośli):

– Prace przyjmowane będą drogą elektroniczną.
– Preferowanym formatem dokumentu jest PDF.
– Utwór wierszowany nie może przekraczać długości 700 wersów.
– Utwór prozatorski mieścić się musi w zakresie od 10 tysięcy do 40 tysięcy znaków

standaryzowanego tekstu.
– Pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora.
– W nagłówku należy podać wybrany temat pracy (patrz punkt 12 Regulaminu), oraz własny tytuł.

10. Sposoby zgłaszania prac w Kategorii III (dorośli) – pracę należy załączyć do wiadomości e-mail opatrując
ją tematem KONKURS - „Co w sercu, to na papierze”, podając w treści temat i tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, adres pocztowy, oraz numer telefonu kontaktowego i przesłać na adres:

– Wielka Brytania: l​[email protected]
– Polska: ​[email protected]

11. Prace w Kategorii III (dorośli) przyjmowane będą w okresie od 11 LUTEGO do 26 KWIETNIA 2019
ROKU.


Click to View FlipBook Version