The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-56171724, 2022-05-11 00:38:33

LAPORAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG 2021

LAPORAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG 2021

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG
SJK(C) WAN HWA 1
Sesi 2021/2022

Tarikh : 18.05.2021 (Selasa)
Masa : 8:00 malam
Tempat : ZOOM
Pengerusi : En. Tan Kok Soong
Pencatat : Pn. Chan Soot Feng
Kehadiran : 750 orang

1. Ucapan Yang Dipertua PIBG
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa dan guru yang
hadir kerana menjayakan mesyuarat agung pada kali ini.

1.2 Beliau ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada
semua AJK yang lalu atas kerjasama yang diberikan. Beliau juga menyeru
agar AJK baru yang akan dilantik dapat meneruskan rancangan-rancangan
dan aktiviti-aktiviti yang dirancang dengan sepenuh tanggungjawab.

2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung PIBG Tahun 2020 /2021
2.1 Setiausaha membentangkan Minit Mesyuarat Agung Tahun 2020/2021 tanpa
sebarang pindaan.

2.2 Minit mesyuarat telah disahkan atas cadangan Chan Soot Feng dan ianya
disokong oleh Pn. Leong Yoon Yee.

3. Perkara Berbangkit
Tiada.

4. Membentang dan Menerima Laporan Jawatankuasa PIBG
4.1 Setiausaha PIBG membentangkan laporan aktiviti PIBG tahun 2020/2021.

4.2 Pn. Phang Kam Yin mencadangkan laporan tersebut dan ianya diterima serta
disokong oleh En. Chan Chee Kean.

5. Membentang dan Meluluskan Penyata Kewangan PIBG Tahun 2020
5.1 Bendahari PIBG membentangkan akaun bagi sepanjang tahun 2020.
Hadirin-hadirin telah membangkitkan beberapa soalan, kemudian dijawab oleh
Bendahari.

5.2 Pn. Lai Yook Keng telah mencadangkan penyata kewangan 2020 dan ianya
diterima serta disokong oleh Pn.Woo Wen Qian, seterusnya diterima dengan
sebulat suara oleh semua hadirin.

6. Membincang Usul-Usul
6.1 Pn. Tan Pooi Boon bercadang supaya PIBG mengadakan kutipan bulanan
sebanyak RM2.50 (jumlah setahun sebanyak RM30) daripada ibu bapa untuk
tujuan kebajikan murid-murid yang miskin. Cadangannya disokong oleh Pn.
Lee Li Chau.

6.1.1 Ahli-ahli mesyuarat yang hadir setuju sebulat suara atas usul ini.

6.2 Pn. Wong Yin Yin bercadang pembelian buku kerja sekolah bagi Mata
pelajaran Bahasa English (super mind) bagi murid Tahun 1, 2 dan 3 patut
diteruskan tanpa sangsian dan paksaan. Cadangannya disokong oleh Pn. Tham
Kheng Yin.

6.2.1 Usul ini disokong dan diterima sebulat suara.

7. Pembubaran AJK PIBG Sesi 2020/2021
7.1 YDP mengisytiharkan pembubaran AJK PIBG. Beliau juga mengucapkan
terima kasih kepada semua AJK PIBG 2020/2021 yang telah menjalankan
tanggungjawab mereka sepanjang tahun 2020.

8. Lantikan Pengerusi Sementara
8.1 En. See Zhun Jiat bercadang En. Loh Xzi Phen dilantik sebagai pengerusi
sementara dan ianya disokong dengan sebulat suara.

9. Pemilihan AJK PIBG Sesi 2021/2022
9.1 Pihak ahli mesyuarat telah bersetuju memilih ahli - ahli jawatankuasa baru
seperti berikut :

Yang Dipertua : En. Tan Kok Soong
Naib Y. Dipertua : En. Chin Chee Leong
Setiausaha : Pn. Chan Soot Feng
Naib Setiausaha : Pn Leong Yoon Yee
Bendahari : En. Fam Teck Onn
Naib Bendahari : Pn. Chew Ching Ling
AJK(Ibu Bapa) : En. Cheng Wing Cheong
En. Goh Swee Leong
AJK(Guru) Pn. Choong Chew Yoon
En. Ou Swee Hin
Juruaudit Ibu Bapa En. Koy Wui Khee
Juruaudit Guru : Pn. Phang Kam Yin

Pn. Tan Pooi Boon
Pn. See Kah Ing
Pn. Ng Pic Ly
: Pn. Chin Pike Wai
: Pn. Lim Lai Fun

9.2 Berikut adalah ahli-ahli jawatankuasa yang diberi kuasa untuk
menandatangani cek-cek akaun PIBG SJK(C) Wan Hwa 1, Menglembu dari
cawangan CIMB Bank, Menglembu.

A. Yang Dipertua : Tan Kok Soong

(No.KP: 800304-08-6241)

B. Naib Bendahari : Chew Ching Ling

(No.KP: 820508085636)

C. Bendahari : Fam Teck Onn

(No.KP: 810929-08-6339)

9.3 Syarat-syarat dalam menandatangani cek-cek akaun PIBG SJK(C) Wan Hwa
1, Menglembu dari cawangan CIMB Bank adalah seperti berikut:
i. Cek-cek yang ditandatangani mestilah sekurang-kurangnya terdiri
daripada 2 orang ahli jawatankuasa yang ditulis dalam para 9.2.

ii. Penandatangan Fam Teck Onn (No.KP: 810929-08-6339) adalah
diwajibkan.

iii. Penandatangan yang kedua, mestilah terdiri daripada Tan Kok Soong
( No.KP : 800304-08-6241 ) atau Chew Ching Ling
( No.KP : 820508-08-5636 ) seperti yang ditulis dalam para 9.2.

10. Ucapan Penangguhan
10.1 YDP En. Tan Kok Soong mengucapkan terima kasih atas kerjasama kepada
semua pihak dalam menjayakan mesyuarat agung pada hari ini. Beliau juga
berterima kasih atas kepercayaan yang diberinya untuk memikul
tanggungjawab memimpin PIBG SJK(C) Wan Hwa 1.

10.2 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10:00 malam.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

….……………………. ….…………………..
(CHAN SOOT FENG) (TAN KOK SOONG)
Setiausaha, Yang Dipertua,
Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Ibu Bapa dan Guru,
SJK(C) Wan Hwa 1, SJK(C) Wan Hwa 1,
31450 Menglembu, 31450 Menglembu,
Perak. Perak.


Click to View FlipBook Version