The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-23402696, 2022-05-17 00:11:32

BUKU PENGURUSAN 2022/2023

pengurusan 2022

PENGURUSAN PANITIA SAINS 2022

Mukadimah
Pengurusan pendidikan melalui Rancangan Peningkatan Prestasi Pdpc subjek
Sains tahun 2022 ini diharap dapat meningkatkan minat dan penguasaan murid
terhadap mata pelajaran sains sekolah ini.
Pihak pentadbiran sekolah seiring dengan Panitia Sains terbabit secara langsung
dalam merancang pelbagai program yang dapat membantu meningkatkan prestasi
Pdpc Sains bagi memenuhi kehendak dan aspirasi masa depan.
Perancangan setahun ini diharap dapat membentuk budaya kerja yang lebih
dinamik dan produktif di kalangan guru dan murid ke arah mencapai
kecemerlangan secara menyeluruh.

1

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARI SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTTO SEKOLAH

● BERUSAHA
● BERTAQWA
● BERJAYA

2

CARTA ORGANISASI
PANITIA SAINS DAN PENGURUSAN BILIK SAINS 2022/2023

3

SENARAI NAMA GURU SAINS MENGIKUT KELAS
SESI 2022

NAMA GURU KELAS

Encik Ahmad Bukhari bin Baharuddin 1 Anggerik
1 Mawar
2 Anggerik
2 Mawar
2 Teratai
5 Anggerik
5 Mawar

Encik Azmajisham bin Nor 4 Anggerik
4 Mawar
4 Teratai
6 Anggerik
6 Mawar

Puan Harnani Bt Abd Ghani 3 Anggerik
3 Mawar
3 Teratai

ANALISIS UPSR 2018 dan 2019

GRED UPSR 2018 UPSR 2019
A
B 4 0
C (8.51%) (0%)
D 15 org 18
(31.91%) (40.91%)
% LULUS 17 org 15
(36.17%) (34.09%)
E 11 org 10 org
(23.40%) (22.73%)
% GAGAL
JUMLAH 47 43
CALON (100%) (97.73%)

GPS 0 1
(0%) (2.27%)

0 1
(0%) (2.27%)

47 ORANG 44

2.74 2.86

4

ANALISIS PBD BAGI MATA PELAJARAN SAINS 2022

bli kelas Bil calon meTnigduaaksai peratus Menguasai peratus

Darfta amlbi HT T1P T2P T3P T4P T5P T6P
1 TAH1UN 82 000 000

2 TAH2UN 115 0 0 22 19% 15 81%
3 TAH3UN 111 0 0 1 <1% 10 99%
4 TAH4UN 96 0 0 8 8.33% 10 91.66%
5 TAH5UN 72 0 0 4 5.6% 9 94.4%
6 TAH6UN 67 0 0 4 6.0% 7 94%

5

SENARAI MURID TIDAK MENGUASAI TP1,TP2 DAN TP 3

KELAS NAMA MURID TAHAP PENGUASAAN
TAHUN 2 TP 1 TP 2
TP 3
TAHUN 3 MMMMANSRPMMMMPMMRMAPTMMHUUUUOANRUUUUUUUUUUUUUUAATTTYYZRIHHHHHHHHHHHHHQREEAQNFAUAAAAAAAAAAAAAIRRINILAARMMMMMMMMMMMMMMNSAALAAMASYUMMMMMMMMMAMMMMAYSQIZSHM33DHALAAAAAAAAAAAAWUYIAILAHDDDDDDDDDDDDAIFHAAIRMNINRAFNSDAFFAIPUAUANFHSMAZAAYIMUBBAMMRLMMAZRBBAAKNAIIITYSEKNMAFNNAAISMINARMNARNDDYYISARRARAASRUAINTBIARSSRFYQHHMDUQARLIZIIAMAIRYARNYALRHDIWZAFARARHBAIANAAFFDAAZISYIZERDANARUNMHZNIQIHRLUBYLAZIFANNQRAIZHSBIAAIUKBFHSNQNMNYAIIABITHRHMBNIBNAABADMITAINB33IRBNIZIBUNRAMNNBIMNZUIINIBNFTIRMMANBOFNBOAMIMIINCLMBIEOHBNLMMHNOMAOIHEIMHAOTNBDNOONHHOMUIAIMDHONZAHHFDKMMHUFAAAAH333PMDARDTZHOOKMUDZIAIMAURAAIHHLHKTSSMMANUNDMIMAHEHDDASNLMIARIAAHAZZFARASHDAAALMAPDAIDUUZRYIDIDNMFSFOLKZMUAN33IEHIARRNHLRMAUNAILDADUNRDMAZRIIIRZUZISAT3333333333333 22
TAHUN 4
QAIREL DANISH BIN MOHD ISMA DANIAL 3 1
8
MMMNNAADFAUUUURRZAHHHIAMNZAAARAAMMMDUHHMMMLARUNAAAAAMIDDDDAYAAARAASIMLAOQIRMYABFIBLAYIEHINNABNABINJMNBTEHTAMAOKMSMFHIHOLYIADOZIRHUIHBARDNSIUDFANKLBJNHMMAIINANZOIIWAWARHMZUADAHLKR33RAHNERIADSIZZRUIAN3333
3

6

SYG NIZZNATHALIA BT MUHAMAD NIZAM 3

TAHUN 5 RRRZAAAIHYFJAARYDAAKANHNTAHZUYIALQRZAURIMIINSBNYBIANIBNSIANMABTIDOIRUSYHALSDSIHBABAOZIKNLEITHAMIAZRIRMAJAAN33HAIRUL MIZAN 3 4
TAHUN 6 3 4

NNWSIUUTARRINNSKYNUHIURFAARSIRYAQIANMAFAIAISQLAAIAURNHNAIIZBBBZTTIANZAHATZIIBHLMTAEWOSRYHAADNMKMAOMH33ADRIUSZMAAMILAN 3
3

Jadual Penyediaan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT)
Sains 2022

Bil Aliran Nama Guru
1 Tahun 1 Encik Ahmad Bukhari bin Baharudin
2 Tahun 2 Encik Ahmad Bukhari bin Baharudin
3 Tahun 3
4 Tahun 4 Pn Harnani Bt Abd Ghani
5 Tahun 5 Encik Azmajisham bin Nor
6 Tahun 6 Encik Ahmad Bukhari bin Baharudin
Encik Azmajisham bin Nor

7

Contoh Rancangan Pelajaran Harian Sains KSSR

MATA Sains MINGGU 40
PELAJARAN

KELAS 4 mawar MASA 11.40-12.40

TARIKH 23/11/2021 HARI SELASA

Sains fizikal

KOD STANDARD 5.1 KOD 5.1.1 Menyatakan cahaya
KANDUNGAN Cahaya Bergerak Lurus STANDARD bergerak lurus dengan
PEMBELAJAR menjalankan aktiviti.
OBJEKTIF Menyatakan cahaya
PEMBELAJARAN bergerak lurus, boleh AN Murid dapat menunjukkan satu
dipantulkan dan dibiaskan. contoh fenomena cahaya
KRITERIA bergerak lurus dengan betul.
KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

Bersemuka 1. Murid melihat aktiviti yang dijalankan oleh guru

8

Pdpr 2. Murid membuat inferens mengenai fenomena tersebut.
Pentaksiran 3. Murid memberikan contoh lain cahaya bergerak lurus.

1. Murid log in ke google classroom masing-masing.
2. Murid menonton video dan nota yang disediakan
3. Murid menjawab kuiz yang diberikan.

Tp 3 Tp 4

BAHAN BANTU Lampu,
BELAJAR (BBB) layar

REFLEKSI € Pentaksiran setara sains tahun 4

SENARAI TUGAS
PROGRAM PANITIA SAINS 2022/23

BIL AKTIVITI TUGAS TINDAKAN
1 Minggu Sains 1. Penyediaan slide En Azmajisham b Nor

2 Karnival STEM perasmian. En Azmajisham b Nor
2. Aktiviti Tahun 1 En Ahmad Bukhari b Baharuddin
3. Aktiviti Tahun 2 En Ahmad Bukhari b Baharuddin
4. Aktiviti Tahun 3 En Azmajisham b Nor
5. Aktiviti Tahun 4 En Ahmad Bukhari b Baharuddin
6. Aktiviti Tahun 5
7. Aktiviti Tahun 6 En Azmajisham b Nor
8. Buku Program & En Ahmad Bukhari b Baharuddin

Dokumentasi En Azmajisham b Nor
9. Jurugambar En Ahmad Bukhari b Baharuddin

1. Aktiviti akan dijalankan
selepas UPSR.

9

Pn Harnani Bt Abd Ghani

3 Kelas Tambahan 1. Menjalankan aktiviti Kelas En Azmajisham b Nor
Sains T6
Tambahan untuk En Ahmad Bukhari b Baharuddin
4 Pertandingan
Inovasi persediaan UPSR 2020

5. Bengkel Teknik 1. Menyediakan kertas kerja En Ahmad Bukhari b Baharuddin
Menjawab Soalan dan projek inovasi.

6. Keceriaan Bilik 1. Menjemput penceramah En Ahmad Bukhari b Baharuddin
Sains daripada luar untuk
memberi ceramah.

1. Memastikan Bilik Sains En Ahmad Bukhari b Baharuddin
bersih, ceria dan kondusif En Azmajisham b Nor
untuk keselesaan murid Pn Harnani Bt Abd Ghani
semasa belajar.

Senarai nama penggubal dan pemeriksa soalan Sumatif 1
Sains 2022/23

Bil Aliran Nama Guru Penggubal & Pemeriksa

1 Tahun 4 Kertas 1 Kertas 2

Encik Ahmad Bukhari bin Encik Ahmad Bukhari bin
Baharuddin Baharuddin

2 Tahun 5 En Azmajisham b Nor En Azmajisham b Nor

3 Tahun 6 En Azmajisham b Nor Encik Ahmad Bukhari bin
Baharuddin

Senarai nama penggubal dan pemeriksa soalan Sumatif 2
10

Sains 2022/23

Bil Aliran Nama Guru Penggubal & Pemeriksa

1 Tahun 4 Kertas 1 Kertas 2
2 Tahun 5
3 Tahun 6 Encik Ahmad Bukhari bin Encik Ahmad Bukhari bin
Baharuddin Baharuddin

En Azmajisham b Nor En Azmajisham b Nor

Encik Ahmad Bukhari bin En Azmajisham b Nor
Baharuddin

p/s : semua guru diharap dapat menyiapkan draf soalan DUA MINGGU sebelum tarikh
peperiksaan bagi semakan Ketua Panitia.

Senarai nama penggubal dan pemeriksa soalan PPT
Sains 2022/23

Bil Aliran Nama Guru Penggubal & Pemeriksa

1 Tahun 4 Kertas 1 Kertas 2

Encik Ahmad Bukhari bin Encik Ahmad Bukhari bin
Baharuddin Baharuddin

2 Tahun 5 En Azmajisham b Nor En Azmajisham b Nor

3 Tahun 6 En Azmajisham b Nor Encik Ahmad Bukhari bin
Baharuddin

Senarai nama penggubal dan pemeriksa soalan PAT
Sains 2022/23

11

Bil Aliran Nama Guru Penggubal & Pemeriksa

1 Tahun 4 Kertas 1 Kertas 2
2 Tahun 5
3 Tahun 6 Encik Ahmad Bukhari bin Encik Ahmad Bukhari bin
Baharuddin Baharuddin

En Azmajisham b Nor En Azmajisham b Nor

Encik Ahmad Bukhari bin En Azmajisham b Nor
Baharuddin

p/s : semua guru diharap dapat menyiapkan draf soalan DUA MINGGU sebelum tarikh
peperiksaan bagi semakan Ketua Panitia.

TAKWIM PROGRAM PANITIA SAINS (2021)

BIL AKTIVITI TARIKH
1 Mesyuarat Panitia
21 /01/ 2022
2 Pertandingan Inovasi 23/04/2022
20/07/2022
22/10/2022

Mac-Sept 2022

3 Ujian Sumatif tiada
4 Minggu Sains Ogos

5 Kelas Tambahan Harian (T6) Feb – Ogos 2020

6 Kelas Tambahan Cemerlang (T6) Feb – Ogos 2020
7 Peperiksaan (Setiap Sabtu)

12

8 Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR (T6) 11/1/2020
9 Pencerapan dan Penyemakan Buku Latihan Mulai Julai 2020
10 Keceriaan Bilik Sains

11 Gerak Gempur UPSR Sains Tahun 6

12 Gerak Gempur Sains Tahun 4 & 5
(sebelum PPT & PAT)

13 Percubaan UPSR Tahun 6

14 Karnival Jualan STEM

13

BIL AKTIVITI CARTA GANTT PERANCAN
 1. Mesyuarat Panitia Sains
JAN FEB MAC

2. Data Pbd

3. Minggu Sains

4. PPT / PAT

5 Lawatan tahap 1

6 Pencerapan dan Penyemakan
BukuLatihan

7 Kelas nadi

9 Pertandingan Inovasi

10 Karnival STEM

11 Gerak Gempur

12 Gerak Gempur Sains T4-T5
13 Bengkel Teknik Menjawab bahagian B
14 Keceriaan Bilik Sains

1

NGAN PANITIA SAINS 2022

C APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
      
     
 
      

14

Cadangan Belanjawan Panitia Sains (PCG) / 2022/23

BIL PERKARA JUMLAH
1 PERUNTUKAN
2 Pembelian Bahan Keceriaan : RM 200. 00
(i) cat minyak RM 300.00
3 (ii) Double Sided Tape RM 300.00
(iii) Papan tanda RM 300.00

Pembelian Bahan Bantu Mengajar : RM 1100.00
(i) landasan
(ii) lampu suluh
(iii) bikar 250 ml
(iv)
(v)

Pembelian BBM KSSR
a) model peparu

4 Perbelanjaan Minggu Sains:
a) Pembelian Hadiah

Tahap 1:
Tempat Pertama: RM 70
Tempat Kedua : RM 50
Tempat Ketiga : RM 30

Tahap 2 ;
Tempat Pertama: RM 70
Tempat Kedua : RM 50
Tempat Ketiga : RM 30

JUMLAH KESELURUHAN

15

Penutup
Aktiviti yang dijalankan ini tidak mungkin berjaya mencapai objektifnya jika tidak
disertai dengan kerjasama dari semua guru yang terlibat. Menerusi perancangan
yang dirangkakan ini diharap dapat meletakkan Panitia Sains sebagai panitia
yang cemerlang dan gemilang.

SEKIAN.
Disediakan oleh,

(AHMAD BUKHARI BIN BAHARUDDIN)
KETUA PANITIA SAINS
SK PADANG TEMBAK (1)
JALAN SULTAN YAHYA PETRA
54100 KUALA LUMPUR.

s.k
Guru Besar
GPK (1)

16


Click to View FlipBook Version