The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU_PENGURUSAN,_PENTADBIRAN_&_TAKWIM 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by FATIN FATIHA MD ZAIN -, 2018-12-25 16:51:06

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SMKSA 2019

BUKU_PENGURUSAN,_PENTADBIRAN_&_TAKWIM 2019

Keywords: TAKWIM

1 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ALAUDDIN
78300 MASJID TANAH, MELAKA
ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA HALAMAN
ISI KANDUNGAN 1
KATA-KATA ALUAN PENGETUA 2
4
1. PENGENALAN 4
1.1 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 4
1.2 MISI & OBJEKTIF KPM 5
1.3 PRINSIP KERJA X-PLUS 6
1.4 PRINSIP ETIKA KERJA & NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KPM 7
1.5 MBMMBI & PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 8
1.6 PROGRAM TRANSFORMASISEKOLAH TS25 9
1.7 SARANA SEKOLAH & SARANA IBU BAPA 10
1.8 NILAI TERAS SEKOLAH MENENGAH & HALA TUJU SEKOLAH 11
1.9 IKRAR GURU 12
1.10 TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG 13
1.11 IKRAR PERKHIDMATAN AWAM 14
1.12 PEMBELAJARAN ABAD KE-21
15 - 16
2. PENGENALAN SEKOLAH 17
2.1 SEJARAH SEKOLAH 18
2.2 VISI & MISI SEKOLAH 19
2.3 OBJEKTIF & MOTO SEKOLAH
2.4 LENCANA 20 - 25
2.5 PIAGAM PELANGGAN SMK SULTAN ALAUDDIN 26
2.6 PERATURAN KHAS SEKOLAH 27
2.7 PELAN LOKASI BANGUNAN 28
2.8 PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN DAN KELAS
2.9 PELAN KEBAKARAN SEKOLAH 29 - 38
2.10 SENARAI NAMA GURU 39
2.11 SENARAI NAMA STAF SOKONGAN 40
2.12 ANALISIS BILANGAN GURU DAN STAF
2.13 SENARAI NAMA GURU TINGKATAN 41 - 42
2.14 GURU BERTUGAS MINGGUAN 43 - 48
2.15 JADUAL PENYELIAAN & PEMANTAUAN PdP 49 - 51
54 - 72
3. SENARAI AGIHAN TUGAS 74 - 87
3.1 PENGURUSAN & PENTADBIRAN 89 - 106
3.2 PENGURUSAN KURIKULUM 108 - 124
3.3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 127 - 139
3.4 PENGURUSAN KOKURIKULUM
141
4. TAKWIM PERSEKOLAHAN 2016 142
4.1 TAKWIM SEKOLAH
4.2 PERINCIAN PERSEKOLAHAN
4.3 HARI CUTI AM MELAKA

2 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

KATA –KATA ALUAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulilllah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan hidayahnya, saya diberi
kesempatan untuk memberi sepatah dua kata di dalam Buku Pengurusan, Pentadbiran & Takwim
Sekolah 2019 ini. Terlebih dahulu, ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan
kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan, Pentadbiran & Takwim Sekolah 2019 yang telah bertungkus
lumus menyiapkan buku ini. Buku ini sangat penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru-
guru dan staf untuk melaksanakan tugas dengan lebih terarah dan berkesan. Oleh itu, buku ini tampil
dengan menyediakan pembahagian tugas yang praktikal sepadan dengan pengalaman, pengetahuan,
kemahiran dan gred jawatan guru-guru. Beberapa pembaharuan dan perubahan perlu dibuat supaya ia
menjadi lebih relevan dengan kehendak semasa, In Sha-Allah.

Saya ingin mengucapkan selamat datang ke sesi persekolahan baharu tahun 2019. Terima kasih
juga diucapkan kepada semua warga kerja SMK Sultan Alauddin kerana telah bertungkus lumus serta
berpenat lelah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk sesi persekolahan 2019 yang lalu.
Berkat komitmen dan kerjasama semua warga sekolah, banyak kejayaan yang telah dicapai pada sessi
persekolahan 2019 Diharap kejayaan ini akan terus dikekalkan serta ditingkatkan untuk tahun-tahun
yang akan datang. Pembelajaran murid tidak akan berlaku jika tidak diiringi dengan perancangan rapi di
peringkat sekolah. Sehubungan itu, komitmen dan kerjasama dalam menjalankan tugas, mampu
melahirkan modal insan cemerlang serta menjamin kecemerlangan sesebuah sekolah.

Diharapkan pada tahun 2019, semua warga sekolah akan sama-sama mengembleng tenaga
dalam melaksanakan apa jua program dan aktiviti yang telah dirancang agar semuanya dapat dijalankan
dengan sempurna dan berjaya hingga ke peringkat yang tertinggi. Saya juga mengharapkan agar kita
dapat memupuk semangat kerjasama dan permuafakatan dalam apa jua tugasan yang diberikan. Berkat
usaha yang gigih dan istiqamah daripada semua guru, saya percaya SMKSA akan terus cemerlang dan
menjadi sekolah yang terbilang. In Sha-Allah .

“MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH INTEGRITI”

“ SMKSA TERBILANG ”

……………………………...............

PN. HJH SALBIAH BINTI AHMAD
PENGETUA SMK SULTAN ALAUDDIN
MASJID TANAH, MELAKA

3 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PENGENALAN

MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH INTEGRITI

4 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

5 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

6 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

7 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

8 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

9 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

Rajin
Usaha
Berilmu
Berfikir
Amanah
Berakhlak Mulia
Ikram

BUDAYA KERJA SEKOLAH
1. Memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Objektif

Sekolah.
2. Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, Jabatan dan Kementerian Pelajaran

setiap masa.
3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
4. Menentukan objektif (setiap tugas).
5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.
6. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.
7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.
8. Mengamalkan sikap perkhidmatan penyayang.
9. Kepimpinan melalui teladan.
10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
12. Kerja adalah ibadah.

10 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

11 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

12 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

13 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

14 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

SEJARAH AWAL PENUBUHAN SEKOLAH MENENGAH

KEBANGSAAN

SULTAN ALAUDDIN, MASJID TANAH, MELAKA

Sejarah awal bermula tahun 1962 dan dikenali sebagai sekolah Pelajaran Lanjutan yang
mengandungi empat kelas. Pada tahun 1964, nama sekolah ini telah ditukar kepada Sekolah Menengah
Rendah (SMR 26) yang mempunyai dua aliran iaitu Melayu dan Aliran Inggeris.

Pada tahun 1965, bilangan kelasnya bertambah daripada lima belas bilik darjah kepada dua puluh
tiga bilik darjah (1966). Pada tahun 1967 pula, bilangan bilik darjahnya sebanyak tiga puluh empat kelas.
Pada tahun ini juga, sekolah ini telah menumpang dan berkongsi bangunan di Sekolah Menengah
Kebangsaan Ghafar Baba.

Menjelang tahun 1968, sekolah ini mempunyai bangunan sendiri yang terdiri daripada tiga blok
bangunan dan sebuah kantin. Ketiga-tiga bangunan terdiri daripada bilik-bilik darjah yang boleh dibuka
sebagai dewan, dua buah makmal sains, sebuah bilik guru,sebuah perpustakaan, dua buah bilik sains rumah
tangga, sebuah bilik lukisan teknik serta dua buah bengkel pertukangan kayu, logam dan elektrik.

Pada tahun 1969, murid-murid aliran Melayu ke Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba,
manakala murid-murid sekolah ini terdiri daripada murid-murid aliran Inggeris.

Pada tahun 1974, sebuah kediaman rasmi pengetua telah dibina. Pada tahun yang sama juga, dua
buah blok bangunan tambahan yang dibina dan terdiri daripada satu blok bilik darjah, makmal dan sebuah
surau.

Nama sekolah Pelajaran Lanjutan telah ditukar kepada Sekolah Menengah Rendah (SMR 26) dan
bangunan-bangunan sekolah ini telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan ketika itu, iaitu YB. Dato’ Hussien
Onn. Nama sekolah ini juga telah ditukar kepada Sekolah Menengah Masjid Tanah (SMMT).
Walau bagaimanapun nama SMMT juga telah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan
Alauddin (SMKSA) pada 1 Januari 1988. Pelajar aliran Bahasa Inggeris yang lulus LCE layak meneruskan
pelajaran ke tingkatan 4 dan seterusnya ke tingkatan 5 Sains. Manakala pelajar-pelajar Melayu yang lulus
SRP layak meneruskan pelajaran mereka ke tingkatan 4 dan seterusnya ke tingkatan 5 Sastera.

Penubuhan kelas tingkatan 6 Aliran Sastera dimulakan pada tahun 1977 dan pada tahun 1978
pelajar perintisnya mengambil Peperiksaan STPM.

Kini SMKSA mempunyai murid lebih daripada 1300 orang dengan 44 buah bilik darjah. Terdapat
Kelas Aliran Agama yang pengambilan terdiri daripada murid-murid perempuan sahaja. Mereka yang
mendapat 3A dan ke atas UPSR sahaja yang layak dipertimbangkan memasuki kelas Aliran Agama ini.

Terdapat satu blok dua tingkat yang disediakan sebagai asrama khas untuk murid-murid perempuan
sahaja. Keutamaannya hanya untuk murid-murid Aliran Agama dan rancangan khas sahaja. Pada November
2006 sebuah makmal komputer bagi keperluan Pengajaran dan Pembelajaran telah dibina.

Bermula Ogos 2007, kompleks Asrama Putera yang lengkap dengan rumah warden dan surau serta
dewan makan kini dalam pembinaan. Pembangunan fizikal sekolah ini bertambah pesat dengan pembinaan
bengkel MPV Automotif bernilai RM 700,000.00 yang telah siap pembinaannya sebelum sesi 2009 bermula.
Paling manis, Dewan Berbumbung telah berjaya dibina dan disiapkan hasil kerjasama guru-guru, PIBG dan
semua murid SMKSA pada Julai 2012 dengan kos yang amat kompetetif iaitu RM116.000.00. Mudah-
mudahan berkat kerja kuat serta solidariti kita akan menjadi pedoman pada masa akan datang.

15 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK,

NEGARA SEJAHTERA.

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

16 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

MISI DAN VISI SEKOLAH

Misi dan Visi sekolah direalisasikan melalui :

A. PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
1. Mengamalkan sistem pentadbiran dan pengurusan yang cekap dengan menggunakan multimedia

yang terkini.
2. Mengekalkan pengurusan dan pentadbiran yang telus, cekap dan berkesan.
3. Cemerlang dalam pengendalian pengurusan kewangan sekolah dengan memenuhi arahan

perbendaharaan dan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
4. Memupuk budaya kerja cemerlang dengan mengekalkan persekitaran yang kondusif, bersih dan

menyegarkan.
5. Mengamalkan budaya kerja berpasukan, perkongsian idea dan sentiasa bersifat terbuka.
6. Mempertingkatkan kemahiran ICT dalam kalangan semua guru dan staf menerusi pelaksanaan

perkembangan staf yang berterusan.
7. Menaiktaraf infrastruktur sekolah.

B. KURIKULUM
1. Pengurusan kurikulum yang cemerlang berasaskan teknologi maklumat terkini.
2. Pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer, website dan internet.
3. Masalah pengajaran dan pembelajaran di atasi secara bersama, bijaksana dan berhemah.
4. Pemantauan pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara konsisten berasaskan SKPM.
5. Pengurusan peperiksaan dan penilaian berasaskan slogan maklumat boleh diakses dengan mudah.
6. Pengurusan panitia yang cekap dan sistematik .
7. Penyediaan program-program yang sesuai kepada semua murid sejak awal hingga akhir tahun.
8. Memastikan semua pelajar menguasai 3M dengan sokongan program yang sesuai.
9. Meningkatkan kecekapan guru dalam penggunaan BBM yang berasaskan ICT seperti penggunaan

internet, laman web dan lain-lain.
10. Menjadikan Pusat Sumber Sekolah sebagai Pusat Sumber yang mudah diakses dan lengkap supaya

menjadi tempat rujukan utama guru dan murid.
11. Mengalakkan guru, staf sokongan dan murid mengadakan ‘benchmarking’ ke sekolah cemerlang

lain bagi menambahkan idea yang kreatif dan inovatif.

C. HAL EHWAL MURID
1. Pengurusan disiplin murid dijalankan dengan cekap dan efisyen melalui perisian yang disediakan.
2. Sijil Berhenti Sekolah dan Surat Akuan Pelajar diperolehi dengan satu sentuhan yang mudah iaitu

tidak secara manual / konvensional.
3. Data mengenai kes-kes disiplin murid seperti ponteng sekolah, ponteng kelas, bergaduh dan
4. lain-lain boleh diakses dengan mudah.
5. Pengurusan Biasiswa dan Kebajikan pelajar dijalankan dengan sistematik dan cekap dengan
6. bantuan teknologi maklumat.
7. Pengurusan asrama dijalankan dengan sistematik dan efisyen serta data-data pelajar asrama
8. sentiasa kemaskini.

D. KOKURIKULUM.
1. Data-data kejayaan kokurikulum boleh didapati dengan segera dan cepat .
2. Budaya multimedia seperti power point diamalkan dalam pengendalian mesyuarat / taklimat kokurikulum.
3. Meningkatkan dan mengaktifkan aktiviti-aktiviti kokurikulum supaya lebih bermakna.
4. Mempertinngkatkan kursus kepegawaian dalam kalangan guru.

17 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

MENDIDIK GENERASI MUDA KE ARAH
PEMBANGUNAN

BANGSA MALAYSIA YANG BERILMU,
BERKETERAMPILAN

DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI:

Peningkatan pencapaian akademik
Menjayakan kegiatan kokurikulum

Mengukuhkan disiplin diri
Meningkatkan daya kepimpinan
Mengamalkan nilai-nilai murni
Membina watak sekolah berkesan dan dapat dibanggakan

“USAHA PASTI JAYA”

18 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

KUNING

(SEDIA MENGHADAPI CABARAN)

BIRU

(KESUCIAN DAN KEBERANIAN)

MERAH

(KEBERANIAN DAN SEMANGAT WAJA)

19 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PIAGAM PELANGGAN SMK SULTAN ALAUDDIN

Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin Masjid Tanah Melaka,
dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk:

1. Mengurus dan mentadbir perkhidmatan pendidikan dengan cekap dan
berkesan dari segi pengajaran, pembelajaran, kurikulum, ko-kurikulum dan hal
ehwal pelajar, berteraskan ciri-ciri Falsafah Pendidikan Negara.

2. Sentiasa mewujudkan suasana kondusif untuk meningkatkan mutu bimbingan
di kalangan guru-guru, kakitangan dan pelajar-pelajar dalam pelbagai aspek
selaras dengan matlamat sekolah penyayang dan perkhidmatan penyayang.

3. Memberikan layanan segera, mesra dan memuaskan kepada semua guru,
kakitangan, pelajar, ibu bapa dan masyarakat.

4. Bekerjasama sepenuhnya dengan semua agensi yang membantu
perkhidmatan kami.

5. Berusaha meningkatkan sahsiah dan kualiti kepimpinan guru-guru, kakitangan
dan pelajar-pelajar.

6. Mengekalkan perasaan muhibah dan perpaduan sepanjang masa.
7. Bergandingan bahu dengan semua pihak untuk mencapai matlamat

kecemerlangan.

20 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PERATURAN KHAS SEKOLAH

1. ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat
dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami
dan juga mematuhi Perintah Am tersebut.

1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya memahami dan boleh mentafsir
dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan / mata pencarian semata-mata.

1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-
prinsip Perkhidmatan Cemerlang.

1.5 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan
Negara.

1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.

1.7 Bertanggungjawap menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di
sekolah dan menjaga harta benda sekolah.

1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

2. KEDATANGAN

2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.
2.2 Guru di kehendaki berada dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu belajar dan

memastikan kehadiran direkod (thumb print) semasa sampai dan waktu balik sekolah.
2.3 Guru yang tidak dapat hadir dan terpaksa datang lewat hendaklah memberikan

kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru dikehendaki memaklumkan terus kepada
Pengetua/GPK1/HEM secepat mungkin.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam
keadaan kecemasan.

3. KELUAR WAKTU MENGAJAR

3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar
kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan
Pendidikan / Pejabat Pendidikan Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada
Pengetua / penolong kanan.

3.2 Guru dikehendaki mengisi borang kebenaran dan catatkan dalam Buku Rekod Keluar.
Dapatkan tandatangan Pengetua / Guru Penolong Kanan sebelum keluar.

3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk
pelajar melalui Guru Penolong Kanan.

21 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

4. CUTI

4.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP(PP)0046SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal untuk menggantikan cuti
rehat.Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga
daripada jumlah cuti satu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada
tugas mengajar.

Cuti Sakit

4.1.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari
4.1.2 berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
4.1.3 Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari
dalam setahun.
Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian
Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.

4.2 Cuti Tanpa Gaji

4.2.1 Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-
4.2.2 sebab persendirian yang mustahak.
4.2.3 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas
4.2.4 habis semua cuti rehatnya.
4.2.5 Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun tahun
perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.
Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam
masa 4 tahun.
Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah
diluluskan oleh Pengarah Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari
diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang permohonan
hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum tarikh
mula bercuti.

4.3 Cuti Rehat Khas
.
4.3.1 CRK tidak melebihi 10 hari diberikan kepada Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 tahun 2005.
4.3.2 CRK yang tidak dapat dihabiskan boleh dibawa ke tahun berikutnya bagi
tujuan Pemberian Ganjaran Wang Tunai semasa pencen.
4.3.3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak ialah :-
I. Semua pegawai yang mengajar dan diberi kemudahan cuti penggal
atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran atau pengajian
tinggi.
II. Guru Sandaran Terlatih

22 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

4.3.4 III. Guru Kontrak.
4.3.5 Kuasa meluluskan permohonan Cuti Rehat Khas ialah pengetua bagi pegawai
yang mengajar di sekolah.
Sepanjang perkhidmatan seseorang pegawai, jumlah keseluruhan Cuti Rehat
Khas dan Cuti Rehat yang dibenarkan untuk dikumpulkan bagi tujuan
pemberian Ganjaran Wang Tunai hendaklah tidak melebihi 120 hari.

4.4 Cuti Ke Luar Negeri

4.4.1 Semua guru yang hendak ke luar negeri mesti mendapat kelulusan dari
Jabatan. Sila isikan borang permohonan yang ada di pejabat selewat-
lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

5. REKOD PERKHIDMATAN

5.1 Semua guru yang mengajar mempunyai Rekod Perkhidmatan di Jabatan
Pelajaran Negeri. Rekod ini perlu disemak dan dikemaskini maklumatnya
setiap tahun.

6. PAKAIAN DAN RAMBUT

6.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan
masyarakat timur.

6.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.

6.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut yang kemas dan sesuai.
6.4 Guru yang mengajar pendidikan jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai,

seperti:-

6.4.1 Guru perempuan – seluar trek panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan,
baju trek, kasut getah atau kasut getah tanpa tumit.

6.4.2 Guru lelaki – seluar pendek, seluar trek atau seluar panjang yang sesuai.
Kemeja T, kemeja sukan, baju trek atau jersi. Kasut getah atau kasut getah
tanpa tumit.

7. DISIPLIN KELAS / SEKOLAH

7.1 Disiplin lebih baik diberi erti usaha memulihkan kelakuan yang negatif,
mengukuhkan kelakuan yang baik dan meningkatkan dan menghargai kelakuan
positif. Usaha mendisiplinkan pelajar ialah dalam “area of influence” semua guru.
Sekiranya ada berlakunya kelakuan yang “deviant” yang mengganggu keharmonian
sekolah, guru tingkatan dan guru mata pelajaran akan diminta mengambil langkah-
langkah yang berbentuk mendidik. “Victimization” penderaan dan “Corporal
Punishment” adalah perkara-perkara yang mungkin menghasilkan reaksi yang
bertentangan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

23 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

7.2 Merokok tidak dibenarkan langsung di kawasan sekolah.
7.3 Mengajar sambil duduk adalah pengajaran yang tidak berkesan kecuali guru yang

uzur.
7.4 Guru digalakkan memberi salam kepada pelajar sebelum memasuki kelas.
7.5 Semua guru adalah guru disiplin.

8. PERHUBUNGAN SESAMA GURU

8.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan professional serta perasaan
kekitaan

yang baik dan sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata.
8.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman /
pendapat /

kepercayaan kepada guru ataupun pelajar atau staf sokongan sekolah yang lain.
8.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status

sosial,
ekonomi, kelulusan atau sebagainya patut dihindarkan.

9. BILIK GURU

9.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru.
9.2 Guru hendaklah berada bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini

hendaklah dianggap sebagai “non-teaching period” dan bukannya “free period”.
Oleh itu, guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-
perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.
9.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
9.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak menggangu ketenteraman mana-mana
pihak.

10. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

10.1 Jikalau guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh
berurusan dengan Pembantu Tadbir atau Pengetua.

10.2 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan
Guru Ketua Panitia, Guru Kanan Dan Penolong Kanan.

11. FAIL REKOD MENGAJAR

11.1 Setiap guru akan diberikan dua Fail Rekod Mengajar dan bertanggungjawab terhadap
keselamatan fail tersebut. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti,
kemas dan lengkap. Fail ini hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Jumaat
untuk disemak dan ditandatangani oleh Pengetua / Penolong Kanan / GKMP..

11.2 Jika seseorang guru bercuti, fail tersebut hendaklah diserahkan kepada
Penolong Kanan.

11.3 Fail Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir
tahun persekolahan.

24 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

12. JADUAL WAKTU

12.1 Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkan dalam kelas sendiri.

12.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran.

13. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR

13.1 Jadual ini adalah dokumen rasmi dan rekod penting dalam pengurusan pelajar.
Jadual ini digunakan oleh Kementerian untuk mengira Perkapita Grant / Kemahiran
Hidup / Sains / Perpustakaan dan lain-lain. Juga akan digunakan oleh pihak
mahkamah untuk kes juvana (mengesan ponteng dan menguatkan kes dan lain-lain).

13.2 Setiap guru tingkatan akan diberi sebuah buku kedatangan pelajar. Guru
bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang di perlukan dan
hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendaknya mengenai yang
terletak di bahagian dalam kulit hadapan.

13.3 Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada
setiap hari oleh guru tingkatan pada waktu pertama. Sekiranya guru tingkatan tidak
hadir, penyelaras tingkatan bertanggungjawab menandanya. Pelajar-pelajar tidak
dibenarkan menulis atau mencatat sesuatu dalam jadual ini.

13.4 Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat selewat-lewatnya pukul 9.00 pagi.
13.5 Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang-seli dalam satu

minggu. Ibu bapa / penjaga hendaklah dihubungi secara bertulis.
13.6 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru yang

bertanggungjawab.

14. PERHIMPUNAN SEKOLAH

14.1 Perhimpunan sekolah adalah majlis rasmi. Semua guru diwajibkan menghadiri
perhimpunan sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan.

14.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang
manakala guru perempuan hendaklah memakai pakaian mengikut pekeliling yang
dibenarkan.

14.3 Guru tidak dibenarkan meninggalkan tapak perhimpunan sehingga majlis selesai.

15. TANDA NAMA

Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di
sekolah / di luar sekolah.

16. KEAHLIAN KELAB GURU / PIBG

16.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah.
16.2 Jumlah yuran kelab guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat Agong PIBG semasa.

25 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

17. TELEFON
Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk tujuan rasmi sahaja. Guru hendaklah
menggunakan telefon awam atau telefon bimbit atas urusan peribadi.

18. KUNCI
16.2 Semua kunci hendaklah disimpan di pejabat.
16.3 Sekiranya guru hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, mestilah mendapat
kebenaran daripada Pengetua. Guru berkenaan bertanggungjawab terhadap bilik
tersebut sepenuhnya.

26 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PELAN LOKASI BANGUNAN SMK SULTAN ALAUDD

DEWAN MAKAN TANG ASRAMA
PUTERI KI PUTERA
AIR
ASRAMA SURAU
PUTERI (L)

SURAU DEWAN MAKAN
(P) PUTERA

PONDOK
JAGA

JALAN MASUK

STOR
SUKAN

PADANG
LOT 1897 & 1898

27 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

DIN

BENGKEL AUTOMOTIF

BENGKEL TAPAK PARKING
GURU
GALERI
SENI BLOK
PEND
KHAS

MAKMAL DATARAN BLOK IBNU SINA BLOK IBNU MAKMAL
ALAUDDIN BATTUTAH KOMPUTER

ANJUNG ILMU BLOK IBNU KANTIN
KHALDUN
BLOK AL-
GHAZALI

BLOK BLOK AL-
KHAWARIZMI FARABI

PELAN KEDUDUKAN

BLOK KANTIN 2 KAA1 STO 2 KAA2 2
P. KHAS R 2B
KO - 2 BILIK
MAKMAL OP KESI-
KOMPUTER
D HATAN

BEN 6 PPU 2 BILIK BILIK 1D BILIK
GKE E SENI ERT SPBT
L STOR
AUT LUKISAN BENGKE PEJABA TANDA
L K. T S
OMO MAKMAL SAINS HIDUP M/LELA
TIF PANDUAN

BILIK UNIT
GURU PEPERIKS

DEWAN TERBUKA PEJABAT

4 BEN 3 5 ST1 5 ST2
PS GKE PA
V
L V
KIMP

ALA

MAKMAL PUSAT SUMBER

SAINS TULEN MAKMAL M
S
28 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019 SAINS

BANGUNAN DAN KELAS

KAA3 2A 1 KAA1 1 KAA2 1 KAA3 3 KAA1
B 2C
TANDAS BENGKEL 3 3
GKT KAA3
M/PEREMPUA KAA
2
NN

STOR 6 PPU 1 P 6 PPU 1 6 PPU 2 P 6 PPU 1 S TANDAS
KOKU 4 KAAS E 5 KAAS 5 AI
TANDAS
BILIK 4 AI
KERJA TANDAS
KURSUS T6 B 6 BILIK BILIK GURU PEREMPUAN GURU
BILIK PP BAHASA
SAINS T U1 TANDAS
SUKAN (P)

BILIK 6
CETAK
BILIK 3C
MESYUARAT BILIK KKQ

BILIK KETUA 3A 3B 3 RKA 2 RKA
BIDANG 1C 1B 1A
SAAN
5 SRT
TANDA BILIK 4 SS 1RKA BILIK
S KAUNS 4 ST2 SUKAN
-LING
GURU /KOKU

L/P

5 PA 5 SS 5 BILIK TANDAS
KSI BUKHA
RI

BILIK TAYANG 4 SRT TANDAS
4 ST1
MAKMAL 4 PA BILIK TANDAS
SAINS DISIPLI PEREMP
N
UAN

PELAN KEBAK

TANGGA

29 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

KARAN SMKSA

TANGGA TANGGA

TEMPAT BERHIMPUN/
BERKUMPUL
(PADANG)

SENARAI NAMA DA

Bil Nama Gred Pentadbiran
Pengetua
1 Pn. Hjh Salbiah Binti Ahmad DG54 GPK 1
2 En. Zullkifli Bin Hassan DG52 GPK HEM
3 Pn. Hjh Roslina Binti Deraman DG52 GPK KOKU
4 Pn. Talizah Binti Tahir DG48
DG48 GPK Ting 6
5 Pn. Marsyitah Binti Abdul Rahim
DG44 Penyelaras Pend.
6 Cik Hjh Azni Noraznee Binti Khas
Mokhtar

7 Pn. Hjh. Norhana Hj. Yusof DG52 Ketua Bidang
Bahasa

8 Pn. Hamizah Binti Ibrahim DG48 Ketua Bidang Sc &
Math

9 Datin Hjh Hasnidar Binti Ab. DG48 Ketua Bidang
Ghafar Kemanusiaan

30 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

AN TUGAS GURU 2019

Jawatan HEM Koku No. Tel
Kurikulum
Penyelaras 012-6180375
KP GKT Sukan Permainan 016-3365498
013-6131835
Penyelaras 013-6911519
Persatuan Kelab 019-5737044

013-6099557

KP Penyelaras 019-3851107
Kesusasteraan Badan Beruniform

Melayu, Penyelaras 017-2583171
Ketua Projek Kec Persatuan Kelab

SPM

Ketua Projek Kec
PT3

Ketua Projek Kec Penyelaras 013-9844846
SPM Badan Beruniform

10 Pn. Norsaiyah Binti Omar DG44 Ketua Bidang Tek &
Vokasional

11 Pn. Hjh Norlaili Binti Bidin DG48 GBKSM,

12 Pn. Hjh. Umi Kalthom Binti Buang DG44 Ketua GBKSM

13 En. Mohd Faisal Bin Ruslan DG41 GBKSM

14 En. Abdul Kahar Bin Kamarudin DG48 Penyelaras VLE
Frog

15 En. Abu Zakiah Bin Ab Jaffar DG52

16 En. Ahmad Bin Arshad DG48 KP Sekolah Lestari

17 En. Ahmad Za’im Bin Abd Wahid DG44 SU Surau

31 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

Ketua Projek Kec Penyelaras 019-5639344
PT3 Sukan Permainan

Penyelaras SU Prog. Ketua Kelab 019-6564945
Psikometrik Guru Penyayang, Bimbingan 013-6204976
& Kaunseling 017-6347500
KP Kec PT3, Ketua Projek 010-8658599
SU Jadual Waktu Ponteng Sifar, SU Ketua Kelab
Pengurusan Murid Muzik (Ukulele)

Cicir Koperasi (Belian)

SU Pembangunan
Sahsiah Diri,

SU DWEN, Pen SU
Guru Penyayang
KP Pemantapan

HEM

Pen SU
Pembangunan
Sahsiah Diri,
Pen SU Pengurusan

Murid Cicir

SU PROBIM (BM) KP Kesihatan & Ketua Kelab 017-2798806
Rawatan Bola Sepak
KP BI (MR),
SU PT3 SU Bimbingan Koperasi (Saham), 011-
Kerohanian Ketua Pers B. Arab 10590869
Penyelaras KAA
(MR) 013-9722132

18 Tn. Hj. Azman Bin Che Long DG44
19 Tn. Hj. Baharuddin Bin Dolmat
20 En. Abdull Halim Bin Busno DG52 KP Pembestarian
Sekolah

DG44

21 En. Ishak Bin Abdul Manaf DG48 SU Bilik Ibnu Sina

22 En. Lai An Heang DG48 SU SKPM

23 En. Mouswari Bin Mustafa DG41 SU Mesyuarat Guru

24 En. Mohamad Azli Bin Ismail DG44
25 Tn. Hj Mohd Akhir Bin Wahab
26 En. Mohd. Asrul Bin Ishak DG48 Pen SU
DG32 Inventori Sekolah
27 En. Mohd Hidzir Bin Salleh
DG52 KP Inventori

28 En. Mohd. Syahrul Bin Jainal DG44 Pen SU LADAP
29 En. Nor Yusmadi Bin Abd Malek DG44
SU Inventori
Sekolah

32 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

SU PROBIM (Mat) SU Data EMIS, Ketua Rumah 012-2247380
KP Penyelidikan Penyelaras Pahlawan 019-6083180
MyPortfolio SU Majalah 018-2950636
STPM Sekolah, 012-3601164
KP Seni Visual (T6) SU Keselamatan Ketua Kelab 012-3539601
Kebakaran Bola Baling 016-9869674
KP Kec MUET
KP Kec Mat Tamb Warden ASPURA, Ketua Rumah
SU Bencana Bendahara
Penyelaras PAV Sekolah
KP Disiplin Penyelaras
KP PVMA Koku & PAJSK (T6)

Ketua Rumah
Hulubalang
Ketua Pers

St. John
Ambulans Malaysia

Penyelaras Unit
Beruniform,

Ketua Kelab Hoki

SU Sukan 019-6454516

Ketua PKBM-Darat 013-6136428
013-6440261
Koperasi (Belian),
Ketua Kelab 017-6435130
Koperasi &
017-2069458
Kepenggunaan 019-6096094
Ketua Kelab Muzik

(Kompang)
Kelab Fotografi

/Ting 6

30 En. Rahman Bin Sudin DG48 SU Siaraya
31 En. Rashid Bin Kasim DG41

32 Tn. Hj. Rosli Bin Jamari DG44
33 En. Sulaiman Bin Md Kassim DG48

34 En. Yunos bin Omar DG 48 SU Kajian Tindakan
dan Inovasi

35 Pn. Aini Munira Binti Zakaria DG41

36 Pn. Aishah Binti Mohd Jalil DG41 SU PIBG
37 Pn. Asmahani Binti Hussein KP Pusat Sumber
38 Pn. Azariah Binti Raya DG44
DG44
39 Pn. B. Leela A/P Balakrishnan
DG48

40 Pn. Chong Kwee Yau DG52
41 Pn. E Yang Mei DG42

42 Pn. Faridah Binti Ahmad Kamal DG44 Bendahari PIBG

33 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

KP Pend Islam (MR) KP Keceriaan 3K Ketua Kelab 013-6252211
KP Kec SPM Lanskap 012-6414317
Warden ASPURA
Penyelaras PBD Ketua Kadet 013-6413510
(MR) SU Disiplin Bomba & 010-9812997
SU PBS Penyelamat
KP SPBT, 018-7778206
KP Kimia Penyelaras Ting 5 Ketua Olahraga
Pend Khas 014-7452082
KP BI (MA) Pen SU Tapak 013-3659381
Perhimpunan, Ketua Kelab 013-6177939
KP Geografi Malaysiaku 017-6577674
KP Bahasa Cina, SU Kelab Ketua Kelab 012-2600959
Penyelaras BBM Pencegahan Tarannum
012-6504911
Jenayah Ketua Kelab Bola 017-8113031
SU Kantin Sekolah Keranjang
017-2430422
Pencegahan AEDES Ketua Pers B. Cina

Pen SU Bendahari
Pembangunan Majalah Sekolah

Sahsiah
Diri dan Moral
KP Kebersihan
SU Pembangunan

Sahsiah Diri
dan Moral

Pen SU
Keselamatan
Kebakaran

43 Pn. Fatin Fatiha Binti Md Zain DG41 Penyelaras Portal
DG44 dan Blog,
44 Pn. Fazilawati Binti Ab Rahman
45 Pn. Hamidah Binti Ariffin PSU Makmal
Komputer

Audit Wang SUWA

DG44 SU Taman Sains

46 Pn. Hjh. Hayati Binti Mawi DG52
DG48
47 Pn. Junainah Binti Jananat @ DG44
Jumaat

48 Pn. Khairawati Binti Mohd
Dawood

49 Pn. Ku Azmiza Binti Ku Bahadon DG52

50 Pn. Munah Binti Sharif DG48

51 Pn. Noorakhmar Binti Ridzuan DG41

52 Pn. Noorliza Binti Mohd Noor DG44

53 Pn. Nor Azizah Binti Amin DG48

34 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

013-9828779

KP Kec SPM Kendiri Tandas Ketua KASPA 012-9522382
KP BM (MA) Pen SU Bantuan 012-6653518
Ketua Kadet Polis 012-3894330
Ketua Unit PBS T6, Sekolah 018-2580673
SU KK STPM KP Koakademik, 013-7001771
SU SPBT Pen SU
KP Tapak
Perhimpunan, Majalah Sekolah
Suntikan HPV (T6)
Ketua Kelab SPBT

Pen SU Disiplin Ketua Silat Gayong 010-7749278

KP Sejarah (T6) Pen SU HEM, Ketua Kadet 019-7769347
SU Kec PT3 BKPU Perhananan Awam 012-7609215
013-2047110
Penyelaras NILAM Penyelaras Ting 1 Pra-Universiti 019-6232786
KP Sains (MR) Juruaudit Dalaman
Penyelaras
Kebersihan Koperasi,
Ketua Kelab
Kesihatan Memanah
(Suntikan)
Ketua Pers Sains
Falak,

Astronomi dan
Matematik

54 Pn. Noor Quistina Binti Ahmad DG41

55 Pn. Nor Farhana Binti Ahmad DG44

56 Pn. Nor Mazila Binti Yaacob DG44

57 Pn. Hjh. Nor Safura Binti Mohd DG48
Yusof

58 Pn. Norain Binti Mastari DG44 SU
59 Pn. Noraziah Binti Abd. Aziz Makmal Komputer
60 Pn. Norazlina Binti Adam
DG44

DG 44

61 Pn. Norhafidzah Binti Kasim DG44

62 Pn. Norhana Binti Talha DG44
63 Pn. Norhaniza Binti Nordin DG48

64 Pn. Norhayati Binti Mohd Kassim DG52 KP Papan
Kenyataan

35 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

Pen. SU KWAMP Ketua PBSM 013-4299728
Pep Dalaman
Insurans SU Koperasi, 011-
KP Perniagaan, KP Ketua Kelab 20815510
Penyelaras PBD Kewangan &
Keselamatan Keusahawanan 013-6087371
(MA) Kebakaran Ketua Pengakap

Pen. SU Kurikulum Istimewa
II
KP Unit 013-9805720
KP Kec STPM, Kokurikulum,
KP P. Perniagaan Koperasi (Jurujual)

(T6) 012-6955090
Penyelaras

Bestari,
KP ASK

KP Pend Islam (MA) Penyelaras SUMUR 017-7471056

KP Prinsip Akaun SU Koku Pend 017-3692782
Khas,
Pen SU Kurikulum I 012-3977066
SU STPM / MUET Ketua Pers 012-9115738
Pend Khas 019-7285110

Bendahari
Koperasi,
Ketua Kelab
Petanque/Boling
Tenpin

Penyelaras Ting 6 012-6538100

65 Pn. Norhazalida Binti Ab Ghani DG44

66 Cik Norhaziah Binti Hussain DG48

67 Pn. Norlyda Binti Baharudin DG41
68 Pn. Normah Binti Mansor DG48
69 Cik Norramlah Binti Ali DG41
70 Pn. Norul Aizam Binti Ibrahim DG44

71 Pn. Norsalwa Binti Alias DG 41

72 Pn. Nur Farhana Binti Ab.Razak DG44 Audit Wang
Asrama
73 Pn. Nur Fazrina Binti Kamarudin DG 41
Pen SU Bilik
74 Pn. Nurul 'Ain Binti Zailan DG41 Ibnu Sina

75 Pn. Nurul Aini Binti Razali DG44

76 Pn. Nurul Hamizah Binti Mahat DG41
DG41
77 Pn. Nurul Qutrunnada Binti DG41
Baharudin

78 Pn. Nurul Sima’a Binti Ismail

36 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

KP Kec BI KP Kelab Ketua Kelab Sepak 019-3867475
Pencegahan Takraw
KP Pengajian 013-6187041
Am (T6) Jenayah Ketua Kadet
KP PSK SU Tapak Remaja Sekolah 017-6744167
Perhimpunan, 017-5796383
KP Pend Moral Penyelaras Ting 4 Ketua Kelab 012-9350043
SU Kesihatan dan Bola Jaring 013-6163272
KP RBT Rawatan Pen SU Koku,
KP Kebajikan, Penyelaras Kelab 019-2629482
KP Mat Tambahan Pen SU DWEN Persatuan
KP Sains Rumah 019-6153077
TAPEM, SU SUMUR Ketua Rumah 019-7777295
Tangga Laksamana 012-3054375
KP Bahasa SU APDM, 013-2711939
Melayu (T6) Penyelaras Ting 3 Ketua Kelab Teater 017-7998370
KP BM (MR) & Kebudayaan
SU Pep Dalaman, SU HEM Ketua Pers Sej & 011-
KP Sejarah (MR) Pen SU SPBT, Geog 23289546
Kesihatan (Tibi) Ketua Kelab Ping 013-7924919
SU Pep Dalaman Pong
PVMA/PAV Pen SU Kantin
Sekolah, Ketua Olahraga

79 Pn. Nurulhuda Binti Ab Rahman DG44

80 Pn. Rafidah Binti Muhamad Noor DG44

81 Pn. Rohaizad Binti Adan DG44 SU HEBAT, TIMSS,
PISA

82 Pn. Hjh. Rohanah Binti Abu DG52
Hassan

83 Pn. Rozihan Binti Abu Samah DG52
DG52
84 Pn. Rubiah Binti Sarham DG44
DG48
85 Pn. Hjh. Sarina Binti Mohamad DG52
Yusof
DG44
86 Pn. Shakinah Binti Noh

87 Pn. Hjh. Sharifah Binti Khamis

88 Pn. Shariffah Intan Sapura Binti Pen SU SKPM
Abdullah

37 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

Penyelaras Ting 2

KP Bahasa Arab, Bendahari Ketua Bola Tampar 019-7281275
KP Pemb Abad ke- Kebajikan
Ketua Pergerakan 012-3725931
21 SU Bantuan Puteri Islam
SU SPM, Sekolah,
Penyelaras Bestari BKP 012-8774798

ICT KP Kantin Sekolah 017-6579176
KP Kerohanian
KP Sains (MA) Pen SU APDM Ketua Kelab 012-6902454
Pen SU HEM Badminton 012-2574617
KP Peperiksaan KP Badan
STPM Pengawas Ketua Pers Agama
Islam
KP Kesusasteraan
Melayu 019-9841600

Komunikatif 011-
(T6) 20814251

KP Ekonomi (T6) 019-6795258

SU Kec SPM Penyelaras Sukan 019-9502528
Permainan
KP Kec Sains,
KP Biologi

KP Kec STPM

Penyelaras PAJSK,
KP Sains
Sukan

89 Pn. Siti Arfah Binti Safaruddin DG48

90 Pn. Siti Hadijah Binti Esmon DG41 SU Dokumentasi,
91 Pn. Siti Haziah Binti Zaiton DG41 Pen SU

Keceriaan Tandas

92 Pn. Siti Khalijah Binti Senin DG41 SU Keceriaan
Tandas
93 Pn. Siti Noorus Sa’adah Md Ramli DG44 Pen SU

94 Pn. Siti Nurazmira Binti Yusoff DG44 Mesyuarat Guru
DG41
95 Pn. Siti Nursahidah Binti Mohd DG44 Pen SU Taman
Bahari Sains

96 Pn. Siti Rahimah Binti Borhan Pen SU Surau

97 Cik. Siti Syafawani Hanani Binti DG41
Mohd Sharif DG44

98 Pn. Siti Zakiah Binti Ghazali

99 Pn. Suhaila Binti Siron DG41 Audit Wang
Kerajaan
100 Pn. Sumathy A/P Samy DG44
101 Pn. Suzanah Binti Othman DG52
102 Pn. Syakirah Binti Mat Saad DG44

38 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

KP Kec PT3, KP Kelas Abad ke- Ketua Pers 019-6684840
Penyelaras NILAM 21 Seni Visual
SU Koku 017-7421346
(BI) SU Kelas Abad ke- 013-7332627
21 Ketua Kelab
KP PJK Doktor Muda 019-6880466
Penyelaras SEGAK SU Kebajikan Ketua Pergerakan
Pengakap Laut 019-6550442
KP Pend Seni, 012-9660095
Penyelaras NILAM Ketua Taekwando 010-2140571
012-6660469
(BM) Koperasi (Saham), 018-3944717
SU Pend. Abad ke- Ketua Pergerakan 012-7695473
019-6462106
21 Pandu Puteri 012-3774868
Ketua Pers BI 012-3472630
SU SPM 010-8323853
Ketua Kelab Catur
SU PT3

Penyelaras KAA SU Asrama
(MA)
Pen SU Bimbingan
Penyelaras KAA Kerohanian, Pen
(MR)
SU SUMUR
KP Matematik (MR) Pen SU Abad ke-21

KP Ekonomi Bantuan RM100

SU Kurikulum Pen SU Kesihatan
KP Fizik dan Rawatan
Pen SU

Bencana Sekolah

SU Badan


Click to View FlipBook Version