The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nawa izzati, 2021-11-09 00:38:34

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16 SESI 2020/2021

1

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1 Senarai Kandungan
2
2 Atur cara Majlis 3
4
3 Kata Aluan Pengetua 5
6
4 Kata Aluan Yang DiPertua PIBG 7
8 - 13
Agenda Mesyuarat Agung Tahunan PIBG
5 Ke-16 Sesi 2021/2022 14 - 49

6 Surat Jemputan Mesyuarat 50 - 61
Minit Mesyuarat Agung Tahunan

7 PIBG Ke-15 Sesi 2019/2020
Laporan Aktiviti:
 Laporan Kegiatan PIBG

8  Laporan Kurikulum
 Laporan Hal Ehwal Murid
 Laporan Kokurikulum

9 Laporan Penyata Kewangan Berakhir 31
Disember 2019 dan 31 Disember 2020

10 Pelantikan Barisan AJK PIBG Sesi 2021/2022 62

11 Usul Dan Cadangan 63
12 Lampiran 64 - 70

2

MASA ATUR CARA

2.45 petang Para jemputan mengambil tempat
Tetamu /VIP mengambil tempat
YBhg. Datuk Syed Mahaza bin Syed Dakian

3.00 petang Ucapan Aluan Pengacara Majlis

Bacaan doa

Ucapan Aluan YDP PIBG
YBhg. Datuk Syed Mahaza bin Syed Dakian

Ucapan Pengetua
Yang Berusaha Pn. Nor Hafizah binti Musa

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-16 Sesi
2020/2021
5.00 petang Bersurai

3

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan izin-
Nya maka kita dapat bertemu sekali lagi dalam Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-16 ini.
Sesungguhnya, perbincangan yang diadakan pada hari ini adalah amat penting bagi
merealisasikan kecemerlangan yang telah dirancang untuk sekolah ini.

KSIB atau lebih tepat disebut sebagai Kumpulan Sokongan Ibubapa di sekolah
berperanan sebagai saluran kerjasama bagi merapatkan hubungan antara ibu bapa,
murid, sekolah, komuniti, agensi awam dan swasta. PIBK pula disebut sebagai
Penglibatan Ibu Bapa Komuniti di sekolah yang merupakan satu keadaan di mana ibu
bapa dapat berhubung dengan kakitangan sekolah yang bertanggungjawab memberi
perkhidmatan kepada murid-murid untuk memberi pendidikan, melibatkan murid-murid
dalam aktiviti yang dibentuk dan bertujuan untuk menggalakkan ibu bapa memainkan
peranan dalam pendidikan anak masing-masing. Oleh itu, perkongsian dan kerjasama
pintar kedua pihak ini menjadi pemangkin bagi memastikan murid terdidik dengan
cemerlang di rumah mahupun di sekolah.

Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada
semua AJK PIBG serta para ibu bapa yang telah bekerjasama membantu pihak sekolah
dalam menjayakan pelbagai program. Pihak sekolah amat berterima kasih atas segala
sokongan daripada PIBG yang dihulurkan selama ini dan berharap ianya a k a n
berterusan bagi menjamin dan meningkatkan lagi kecemerlangan anak-anak yang belajar
di sekolah ini.

Mesyuarat Agung PIBG kali ini diharapkan dapat meningkatkan permuafakatan
yang sedia ada bagi mencapai kemenjadian murid dalam bidang akademik,
kokurikulum dan sahsiah unggul murid pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.

“Sahsiah Menjana Kecemerlangan Akademik & Kokurikulum”

PN. NOR HAFIZAH BINTI MUSA
PENGETUA
SMK AYER KEROH

4

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Bersyukur kita terhadap Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNya, kita sekali lagi
dapat mengadakan Mesyuarat Agung P I B G Ka l i K e - 1 6 dan secara tidak langsung
dapat mengeratkan perhubungan silaturrahim di antara ahli-ahli PIBG dengan guru-
guru di sekolah kita. Saya bagi pihak ahli-ahli jawatankuasa ingin mengucapkan ribuan
terima kasih kepada ahli-ahli yang hadir pada mesyuarat Agung kali ini dan juga
mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang telah memberi banyak
bantuan dan kerjasama kepada ahli jawatankuasa dalam melaksanakan aktiviti
akademik dan gerak kerja luar untuk faedah pelajaran dan pendidikan anak-anak kita.

Diucapkan tahniah dan syabas di atas kejayaan demi kejayaan yang telah
dapat dicapai oleh sekolah ini pada tahun-tahun yang lepas. Pengiktirafan tersebut
membuktikan bahawa segala usaha dan kerjasama mantap dalam kalangan AJK dan ahli
PIBG sekolah ini menampakkan keberkesanannya demi kebaikan masa hadapan anak-
anak didik kita. Kejayaan sekolah adalah kejayaan kita bersama.

Dengan adanya gandingan yang baik antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa
akan menjadikan SMK Ayer Keroh lebih berinspirasi untuk meningkatkan pencapaian
akademik dan kokurikulum pelajar agar terus cemerlang serta dapat meningkatkan
penglibatan dan rasa kepunyaan ibu bapa serta komuniti terhadap sekolah ini.

Saya berharap M esyuarat Agung P I B G tahun ini akan berjalan dengan lancar
dan dapat memberikan pandangan dan cadangan untuk kita sama-sama
memartabatkan warga Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Keroh. Sekian, terima
kasih. Wassalam.

“ S elamat Maju Jaya ”

YBhg.DATUK SYED MAHAZA BIN SYED DAKIAN
YANG DIPERTUA PIBG
SMK AYER KEROH

5

Bil Perkara
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

6

AHUNAN PIBG

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU, Kod Sekolah : MEA 2100
SMK AYER KEROH, No. Telefon : 06-2325157
TAMAN TASIK UTAMA,
75450 AYER KEROH, MELAKA No. Faks : 06-2313271
E-mail sekolah : 1GOVuc\mea2100.edu

__________________________________________________________________________________

Rujukan Kami : SMKAK/PIBG/20 ( )

Tarikh : 22 Oktober 2021

Kepada :

Ibu Bapa / Penjaga
(Ahli PIBG SMK Ayer Keroh )

YBhg.Datuk /Datin/Tuan/Puan,

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16 SESI 2020/2021 SMK AYER KEROH

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan kami ingin menjemput semua Ibu Bapa/Penjaga (Ahli PIBG
SMK Ayer Keroh ) untuk hadir ke majlis tersebut pada ketetapan berikut :

2.1 Tarikh : 09 November 2021 ( Selasa )

2.2 Masa : 3.00 petang

2.3 Tempat : Kediaman masing-masing

2.4 Medium : Google Meet

(Pautan akan diberi 15 minit sebelum mesyuarat)

2.5 Perasmi : YBhg. Datuk Syed Mahaza bin Syed Dakian

YDP PIBG SMK Ayer Keroh

3. YBhg.Datuk/Datin/Tuan/Puan adalah dialu-alukan untuk menyatakan usul ( jika
ada )dan menghulurkan sumbangan ikhlas bagi menjayakan majlis ini.

4. Kehadiran YBhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan amat diharapkan. Segala kerjasama yang
diberikan didahului dengan ucapan terima kasih.

Saya Yang Menjalankan Amanah,

( MAZUAN BIN HASSAN )
Setiausaha PIBG SMK Ayer Keroh

S. K 1 Penasihat PIBG SMK Ayer Keroh
2 YDP PIBG SMK Ayer Keroh
3 Unit Perhubungan & Maklumat PPD/ JPN

7

MIN ________________IBG
SMK AYER KEROH
17/2018

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG SMK AYER KEROH
KALI KE-15 SESI 2019/2020

Tarikh : 04 April 2019 ( Khamis )
Masa : 2.30 petang
Tempat : Anjung Ilmu, SMK Ayer Keroh

Kehadiran : YBhg. Datuk Syed Mahaza Bin Syed Dakian
: YBhg. Tn Hj Mohd Arif bin Hj Yusa
1. YDP : En. Mohd Yusri bin Seman (Pengetua)
2. Naib YDP : Pn. Hjh Kamisah binti Ali (GPK 1)
3. Ex Oficio : En. Muhammad Radhi bin Masah (GPK HEM)
4. Ex Oficio : En. Zulkifli bin Amil (GPK KOKU)
5. Ex Oficio : Pn. Norma binti Ahmat (GKMP Bahasa)
6. Ex Oficio : Pn. Zaiton binti Shaari (GKMPTeknik & Vokasional)
7. Ex Oficio : Pn. Hjh Shahrizam binti Mansor (GKMP Sains &
8. Ex Oficio Matematik)
9. Ex Oficio : Pn.Haslinda binti Lop Osman (GKMP Kemanusiaan)
: En. Mazuan bin Hassan (PK)
10. Ex Oficio : En. Mohamad Sufian bin Abu Hassan
11. Setiausaha : Pn. Suriani bt Mohd Zain
12. Pen. Setiausaha I : Pn. Noraslinda binti Othman
13. Pen. Setiusaha II : YBhg. Prof Datuk Dr. Hj. Mohd Taib bin Hj. Dora
14. Bendahari : En. Mustafa bin Abdul Rashid
15. Ahli Jawatankuasa : En. K Karuppannan a/l Kolandapayan
16. Ahli Jawatankuasa : En. Nizam bin Darmawi
17. Ahli Jawatankuasa : Tn. Dr. Hj. Mohd Nazri bin Hj. Mohd Noor
18. Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Zaini bin Mohd Ashri
19. Ahli Jawatankuasa : En. Abu Hassan bin Ismail
20. Ahli Jawatankuasa : Cik Norliah binti Ali
21. Ahli Jawatankuasa : Pn. Mazni bin Naim
22. Ahli Jawatankuasa : Tn. Hj. Haris bin Mohd Yunos
23. Ahli Jawatankuasa : Pn. Choo Ee Liew
24. Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh Shaliza binti Hj Habib Mohamed
25. Ahli Jawatankuasa : Pn. Saraspathy a/p Kannan
26. Ahli Jawatankuasa : Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Azman bin Abdullah
27. Ahli Jawatankuasa : Pn. Sharifah Nurul Faridah binti Syed Abu Bakar
28. Ahli Jawatankuasa
29. Ahli Jawatankuasa

8

Kehadiran Ahli PIBG (Ibu Bapa)

1. Mat Amin bin Hassan
2. Madeha Zaid @ Kamaruddin
3. Suhaila binti Mohammad Noor
4. Rozita binti Ab Jalil
5. Zulkiflee bin Zakaria
6. Pushpa a/p Krishnan
7. Zainon binti Baba
8. Hanita binti Hamdzah
9. Kamesah binti Abu
10. A. Rajanteran
11. Zulkiflli
12. Ruhaya
13. Zaidah binti Abd. Hadi
14. Noranita binti Abu Kassim
15. Andi Anggeriani binti Andi Asri
16. Halilah binti Sulaiman
17. Norinah binti Osman
18. Noor Khairiah binti Rauf
19. Rosli bin Mohamed
20. Rosli bin Khamis
21. Sazali bin Abd. Wahab
22. Norizah binti Ismail
23. Sinthamani
24. Hamzah bin Ahmad
25. Mohd Sukri bin Sidek
26. Noorismazatul Aqtar bin Ismail
27. Nik Ab Halim bin Nik Mat
28. Fauziah binti Samad
29. Mazlina binti Zakaria
30. Azlan bin Dalib
31. Julini binti Hasanudin
32. Azziddin bin Mohd Razali
33. Jayalatchime a/p Palianappan
34. Dato Mokhtar Haron
35. Norlia binti Yahya
36. Halizah binti Basiron
37. Abdul Ghani bin M. Nor
38. Harizah binti Md Yunus
39. Arumugam a/l Ponniah
40. Lee Le Shia
41. Jamrus Ishak
42. M. Shaiedi bin Ishak
43. Siti Zaitun binti Abu Zarin
44. Anita Akmar binti Kamarulzaman
45. Zolkarnain
46. Parameswary Ayappen
47. Mohd Fauzi bin Kamaruddin
48. Meena
49. Ghazali bin Said
50. Razuam bin Ibrahim

9

51. Selvarani Narayanan
52. Sharifah Nurul Faridah binti Syed Abu Bakar
53. Siti Aishah binti Yaakob
54. Suhaiza bin Abdullah
55. Noor Adilah binti Abu Shah
56. Md. Faudzi bin Md Jamil
57. Ida Hermayati
58. Maslinda binti Mansoor
59. Ume Ruman binti Ahmad
60. Samad bin Ahmad
61. Selva Mani
62. Nurhayati binti Mohamed Nor
63. Marni Suhaila binti Sabtu
64. Noraini binti M. Zain
65. Rozilah binti Kamidi
66. Zaiton binti Abdul Rahman
67. Rinah Othman
68. Noormah
69. Nik Marina binti Nik Abd Malik
70. Mohd Yusoff bin Sulaiman
71. Mazlina Mirus
72. Patricia Sari Iang
73. Salwani binti Yusof
74. Sazilah binti Salam
75. Hanifa Talib
76. Mazlinee binti Mohd
77. Kathirasan
78. Mohd Zaimi
79. Nazri
80. Asok Kumar
81. Nor Zam Zam
82. Regina Mary
83. Rajendran
84. Azila binti Zahari
85. Santhi
86. Fauzi bin Mat Adan
87. Norasikin binti Rasol
88. Liza Zainon
89. Rozita binti Yusuff
90. Sapridawati binti Yasirni

Kehadiran Ahli PIBG (Guru-guru)
1. Pn. Norma binti Ahmat
2. Pn. Hjh Shahrizam binti Mansor
3. Pn. Andi Anggeriani binti Andi Asri
4. Pn. Anis Ashikin binti Datuk Atan
5. Pn. Anizawati binti Zainal
6. Pn. Aslamiah binti Abu Bakar
7. Pn. Azmatun binti Mustapha
8. En. Azmi bin Baharom
9. Pn. Halizah binti Ibrahim

10

10. En. Hasbullah bin Md Sukur
11. Pn. Kharyati binti Hassan
12. Pn. Lee Pei Ying
13. En. Low Sau Ming
14. Pn. Maisarah binti Mustafa
15. Pn. Mazlina binti Zakaria
16. En. Mohd Norhisham bin Shadan
17. En. Mohd Sufian bin Abu Hassan
18. Pn. N. Kala A.P Nadean
19. Pn. Nawa Izzati binti Ahmad Zaki
20. Pn. Nik Mazidah binti Nik Ahmad
21. Pn. Norfaeizah binti Khalid
22. Pn. Nordaimah binti Mohd Manzor
23. Pn. Hjh Norhara binti Ahmad
24. Pn. Norhaznita binti Abu Bakar
25. Pn. Norliza binti Mohd Noor
26. Pn. Hjh Norliza binti Sarijo
27. Pn. Nur Maziah binti Abd Rahman
28. Pn. Nur Radziah binti Salim
29. Pn. Nurullashikin binti Ree
30. Pn. Nurul Aula binti Othman
31. Pn. Roslina binti Wahidin
32. Pn. Hjh Rozita binti Mohd Sa’ad
33. Pn. Sabberina binti Sobberi
34. Pn. Salmah binti Abu Bakar
35. Pn. Salwani binti Yusof
36. Pn. Saraspathy A/P Kannan
37. Pn. Sazliza binti Kamasan
38. Pn. Siti Noraishah binti Mueedin
39. Pn. Siti Khatijah binti Yamin
40. Pn. Suriani binti Mohd Zain
41. Pn. Tan Bee Wee
42. Pn. Tan Lee Ching
43. Pn. Tee Chai Hui
44. Cik Tee Huay Sin
45. Cik Teh Siew Yong
46. Pn. Wah Wan Yin
47. Pn. Yusainie Asnidah binti Kamis
48. En. Yusuf bin Muhammad
49. Pn. Zaiton binti Shaari
50. En. Zulkifli bin Amil
51. Pn. Zulhaini binti Abdul Mutalib
52. Pn. Shaliza binti Habib Mohamed

11

1.0 : Ucapan Aluan YDP - Y.Bhg. Dato’ Syed Mahaza bin Syed Dakian

1.1 YDP PIBG mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu bapa dan guru-guru ke Mesyuarat
Agung Kali ke - 15 kali ini.

1.2 Beliau meminta untuk terus membincangkan agenda mesyuarat.
Makluman

2.0 : Membentang dan Menerima Minit Mesyuarat Agung PIBG ke-15 Sesi 2019/ 2020

2.1 Pn Sarifah Nurul Faridah binti Syed Abu Bakar mencadangkan menerima dan mengesahkan
minit mesyuarat yang ke-14. Minit Mesyuarat diterima dengan sebulat suara oleh semua ahli
mesyuarat.

Makluman
3.0 : Perkara-perkara Berbangkit

Tiada perkara berbangkit

4.0 : Membentang Laporan Kegiatan PIBG Sesi 2019/2020

4.1 YDP meminta ahli mesyuarat untuk merujuk muka surat 16 hingga 20 pada buku program.
Beliau membentangkan laporan kegiatan PIBG yang telah dijalankan sepanjang tahun 2019.

4.2 YDP kemudiannya meminta ahli mesyuarat untuk merujuk muka surat 21 hingga 28 sebagai
rujukan laporan Hal Ehwal Murid (HEM) dan muka surat 29 hingga 31 dalam buku program untuk
laporan dan pencapaian kegiatan kokurikulum.

Makluman

5.0 : Membentang dan Menerima Laporan Penyata Kewangan Berakhir 31 Disember 2019

5.1Bendahari, Puan Saripah binti Basiron membentangkan laporan kewangan bagi tahun

berakhir 31 Disember 2019 seperti yang dilampirkan dalam buku program muka surat 38-44.

Jumlah terkumpul adalah sebanyak RM 184,705.00. Jumlah yang telah digunakan adalah

sebanyak RM 154,637.98 dan baki adalah sebanyak RM30,0671.02.

5.2YDP meminta ibu bapa mengemukakan cadangan dan pandangan tentang laporan kewangan

ini.

5.3En. Zulkifli bin Amil mencadangkan untuk menerima penyata kewangan disokong sebulat

suara.

6.0 : Membentang dan Membahas Usul

6.1 Usul yang pertama menyediakan pengawal keselamatan untuk anak-anak melintas diluar
kawasan sekolah pada waktu pagi dan balik didapati pengawal keselamatan hanya mengawal di
pintu masuk utama tetapi kawalan lalu lintas anak-anak ke sekolah adalah kurang. Tindakan
pihak sekolah telah diambil.

6.2 En. Shahrul Izwan Bin Adnan mengusulkan mohon untuk membaiki atau menyelenggara
penutup longkang pada parkir belakang tempat (OKU) kerana dikhuatiri tidak selamat. Pengetua
telah memaklumkan penutup longkang telah ditukar sebanyak 3 kali. Diminta ibu bapa perlu
mencari kawasan yang lain yang difikirkan selamat untuk menurunkan anak mereka
supaya.keadaan ini tidak terlalu bahaya.

12

6.3 En. Azlisham Bin Hashim mengusulkan aktiviti kokurikulum diadakan sekali seminggu sahaja
pada sebelah petang dan bukannya pada dua kali. Mohon juga sekiranya murid yang mendapat
sekurang-kurangnya 3A3B dalam UPSR terlibat sama dalam kelas Rancangan Khas. Pengetua
memaklumkan aktiviti kokurikulum mengikut Akta Pendidikan Seksyen 15 (1996) aktiviti
kokurikulum wajib dilakukan selama 180 minit setahun. Jika dibuat selama sehari tempoh masa
akan jadi lebih lama dan pelajar akan pulang lewat dalam jam 5 petang. Namun begitu pihak
pengurusan telah membuat kajian untuk membuat aktiviti kokurikulum pada waktu pagi.

6.4 Pn. Rinah Binti Othman mengusulkan agar aktiviti merentas tasik atau hari sukan dilakukan
pada waktu pagi. Tuan pengetua, memaklumkan bahawa permohonan untuk mendapatkan cuti
peristiwa melibatkan aktiviti pada waktu petang. Jadi semua aktiviti seperti hari sukan dan
merentas tasik perlu dijalankan pada waktu petang.

Tindakan: PIBG dan sekolah
7.0 : Ucapan Penangguhan

7.1 YDP PIBG mengucapkan terima kasih mewakili AJK PIBG dan guru-guru atas kerjasama semua
ahli PIBG atas kejayaan menghadiri dan menunggu hingga saat akhir mesyuarat. Segala usul akan
diambil tindakan dan akan memberikan yang terbaik bagi untuk warga SMK Ayer Keroh dan ahli
PIBG sekolah.

7.2 Tuan Pengetua memaklumkan akan mengambil tindakan di pihak sekolah bagi usul-usul yang
dicadangkan.

Makluman

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.30 petang.

Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;

(PN. IZZATI BINTI MOHD @ NOOR) (PN. YUZIANA BINTI MOHD LAWEE) (EN. MAZUAN BIN HASSAN)
Pencatat Minit Pencatat Minit Setiausaha PIBG
SMK AYER KEROH

13

BIL TARIKH PERKARA SASARAN

1 06.01.20 Cenderahati Buku Catatan Semua guru

2 06.01.20 Papan tanda Mercu 3D Sekolah

3 06.01.20 ZMZ Belimbing Kantin
Ketua dan Penolong kelas
4 08.01.20 Majlis Watikah Ketua dan Penolong
Tingkatan Kaunselor

5 08.01.20 Keceriaan Bilik Kaunseling

6 08.01.20 Backdrop Dewan Sekolah Dewan

7 08.01.20 Majlis Budimu Disanjung 6 guru yang berpindah

8 08.01.20 Pembelian Kerusi Kantin Kantin

9 08.01.20 Partition Kelas Pendidikan Khas Pendidikan Khas

10 08.01.20 Pembelian Hadiah Guru Bertukar Sekolah 4 orang guru

11 09.01.20 Program Back To School Sekolah

12 17.01.20 Toner printer Sekolah

13 17.01.20 Duit Angpow Tahun Baru Cina Murid tiong hua

14 17.01.20 Pembelian tong air dan gayung Tandas sekolah

15 20.01.20 Makan Minum - ZMZ BELIMBING Kantin

16 22.01.20 Penyelenggaraan paip sekolah Sekolah

17 03.02.20 Pendahuluan Pili Air Wudhu Surau

18 04.02.20 Program Kejora Penyelaras 3K

19 05.02.20 ZMZ Belimbing (Makan minum) Kantin

20 19.02.20 Menaik taraf Lompat Jauh Padang sekolah

21 21.02.20 Saguhati Penceramah PAJSK Penceramah

22 21.02.20 Majlis Guru Penyayang (Tuntutan Pertama) Kaunselor

23 Mac 2 Majlis Pelantikan Pengawas Sekolah 2020 Pengawas sekolah

24 06.03.20 Kerja membaiki laluan rosak Sekolah

25 06.03.20 Makan Minum Majlis Penyerahan Bantuan Murid yang berkelayakan
Khas

26 06.03.20 Menaik Taraf Pili Air Wudhuk (Baki) Surau

27 11.03.20 Pemasangan Air Cond Bilik Guru 3 Pn. Rozita binti Md. Sa’ad

28 13.03.20 Sumbangan saguhati murid (Kokurikulum) Setiausaha kokurikulum

29 13.03.20 Majlis Penyerahan Keputusan SPM 2019 Murid Tingkatan 5

14

30 13.03.20 Program Sarana Ceramah Perdana Sarana PIBG

31 13.03.20 Yuran Pendaftaran Bengkel Asctimetable Peserta Bengkel

32 19.05.20 Sewa pembesar suara Dewan

33 29.05.20 Pembayaran Bil & Pemasangan Unifi Sekolah

34 18.06.20 Megatrends office System -Almari TS25 Bilik TS25

35 18.06.20 Signboard Selamat Datang Sekolah
Sekolah
36 18.06.20 Alpha Tech Computer Sales & Services - Sekolah
Printer & CCTV

37 18.06.20 Alfa Seri Alam - Naik Taraf Paip Air

38 26.06.20 Bahan & Peralatan COVID Sekolah

39 26.06.20 Pembelian Batu Kikir Sekolah

40 26.06.20 Bahan & Peralatan Program TS25 Bilik TS25

41 26.06.20 Papan Tanda & Backdrop TS25 Bilik TS25
Penyelaras TS25
42 26.06.20 Jamuan Gotong Royong Persediaan Buka
Sekolah & Sekolah

44 26.06.20 Jamuan Lawatan Ketua Menteri Melaka

45 10.07.20 Pembelian Thermometer Sekolah

46 13.07.20 Bayaran Penceramah eRPH En. Kamarul Zamri ( SMK
Tunku Jaafar )
47 14.07.20 Majlis Segunung Kasih Selaut Rindu
En. Zulkefli bin Amil

48 20.07.20 Pembelian peralatan dan bahan covid19 Sekolah

49 24.07.20 Pembelian Cabutan Bertuah dan hadiah En. En. Zulkifli bin Amil
Zulkifli B. Amil

50 05.08.20 Pembelian Door Gift/Cabutan Bertuah Sekolah

51 05.08.20 Pertandingan Anakku Hebat Sekolah

52 10.08.20 Kerja baik pulih pagar sekolah Sekolah
Kantin
53 17.08.20 ZMZ Belimbing- Jamuan mesyuarat Sekolah
PIBG

54 15.10.20 Pembelian Hadiah Guru Berpindah

55 03.11.20 Saguhati Pelajar Combo Ke Kebangsaan Sekolah

56 03.11.20 Majlis Anugerah Kualiti 2020 Sekolah

57 03.11.20 Kerja Pemasangan Singki dan Paip Sekolah

58 03.11.20 Majlis Apresasi Bakat Murid Sekolah

59 04.11.20 Majlis Hari Deepavali Pelajar India

60 10.11.20 Pembelian LCD Projektor Sekolah

61 23.11.20 Buku Resit PIBG 2021 Semua kelas

62 30.11.20 Rostrum Sekolah Sekolah

63 30.11.20 Rakaman Lagu Sekolah & Rukun Negara Sekolah

64 30.11.20 Keceriaan Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat

65 30.11.20 Pertandingan F1 in Schools Peserta F1

15

Sepanjang tahun 2020 dan 2021, Unit Kurikulum SMK Ayer Keroh telah berjaya
melaksanakan program-program kecemerlangan seperti berikut:

BIL NAMA PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TINDAKAN
Program Orientasi Tingkatan 4 Tahun PELAKSANAAN UBK AKSES
2 & 6 Jan 2020 UBK AKSES
1 Unit Bahasa
21 Jan 2020
2020 D KEHADIRA UBK AKSES
2. ProgramIBOGrieSnKtasi Pelajar Baru 2020
UBK AKSES
Program Bulan Bahasa, PSS Dan 3 Feb 2020
3. Unit Kurikulum

Nilam 2020 UPP AKSES

Laporan Bengkel Kemahiran Belajar 19 Feb 2020 UBK AKSES
4 Panitia

Tingkatan 5 2020 Pendidikan
Islam
Laporan Program Kemahiran Belajar 19 Feb 2020
5 Sarana PIBG

Tingkatan Tiga 2020 Sarana PIBG

Laporan Program Motivasi Gemilang Unit Kurikulum
6 21-22 Feb 2020 Panitia Kimia

Sains Dan Matematik Tingkatan 3 KRK

Majlis Pengumuman Dan Penyerahan 5 Mac 2020
7 5 Mac 2020

Keputusan SPM Tahun 2019
Program Pameran Kerjaya Tahun
8
2020

9 Program Ceramah Israk Mikraj 1441H 13 Mac 2020

Motivasi Belajar Bersama Dr. Hj. Nazri 15 April 2020
10 19 April 2020
14 Julai 2020
Bin Hj. Mohd Noor Siri 1 22 Julai 2020
Motivasi Belajar Bersama Dr. Hj. Nazri
11
Bin Hj. Mohd Noor Siri 2
Majlis Apresiasi Kecemerlangan
12
Akademik PT3 Dan SPM 2019

13 Laporan Program Skor A Kimia

14 Penataran Mindscapping Sekolah 14 Ogos 2020 Unit Kurikulum

16

BIL NAMA PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TINDAKAN
PELAKSANAAN

1 Mesyuarat Kurikulum 1/2021 19 Jan 2021 Unit Kurikulum

Program Orientasi Tingkatan 4 20-22 Jan 2021 Unit Bimbingan
2 Dan Kaunseling

Dalam Talian

Perbincangan Profesional 22 Jan 2021 Penyelaras T4 &
3 UPP

Pemilihan Pakej STEM Oleh JPN

4 Program Transisi Tingkatan 1 1 Feb – 5 Feb UBK AKSES
2021

5 Program Celik Sejarah 1 Feb -18 Feb Panitia Sejarah
2021

6 Program Pelita Bahasa 1 Feb -18 Feb Panitia BM
2021

7 Kelas Tambahan SPM 2020 10 Feb - 19 Mac Calon SPM

8 Program Solat Hajat Dan Bacaan 11 Feb & 19 Feb Panitia

Yasin SPM 2020 Pendidikan Islam

Pelancaran Bulan Bahasa, PSS, 1 Mac 2021 Panitia BM
9

Nilam Dan HIP Tahun 2021

10 Agihan Modul 2 Mac 2021 Calon SPM 2021

11 Program Lambaian Kasih 03 - 24 2021 Calon SPM 2020

12 Majlis Anugerah Hari Kualiti 2020 5 Mac 2021 Unit Kurikulum

13 Perkampungan Biologi 11 & 12 Mac Panitia Biologi
14 Program Israk Mikraj 2021
Panitia
12 Mac 2021 Pendidikan Islam

17

15 Program Lambaian Kasih ( Calon UPP AKSES
03 - 24 Mac 2021

SPM 2020 )

Latihan Dalam Perkhidmatan 22 Mac 2021 Unit Kurikulum
16

(LDP) Pengurusan Fail 2021

17 Koakademik Essay Writing 2021 23 Mac 2021 Unit Bahasa

18 LDP – Kajian Tindakan Dan Pbd 24 Mac 2021 Unit PBD / PBS

19 Koakademik Reader’s Theatre 2 April 2021 Unit Bahasa

20 Koakademik Book Review 2021 2 April 2021 Unit Bahasa

21 Program Penetapan Hala Tuju 7 April 2021 UPP Akses

E-LDP : Pembudayaan Kajian 7 April 2021 Unit PLC/Kajian
22 9 April 2021 Tindakan
22 April 2021
Tindakan Tahun 2021 7 Mei 2021 Panitia
Majlis Pelancaran Ihya’ Pendidikan
23 Islam, UBK
Ramadan PSS, Warga
24 Jom Baca Bersama 10 Minit
25 Majlis Khatam Quran AKSES

Panitia
Pendidikan Islam

26 Koakademik Book Review 2021 6 Jun 2021 Unit Bahasa

Pengumuman Rasmi Keputusan 10 Jun 2021 UPP AKSES
27

SPM 2020

Pertandingan Fotografi Sains 14 Jun – 8 Ogos Panitia Sains
28

2021

Pelancaran Bulan STEM Dan Eco 16 Jun 2021 Warga AKSES
29 18 Jun 2021
27 Jun 2021 Panitia Biologi
School AKSES 2021 Guru Kelas
Program Bual Bicara Bersama 5 MPV
30 Pakar 1.0 : Covid-19 Anda
Cakna?

31 Program Sentuhan Kasih 5MPV

18

32 Pertandingan Pembinaan Model 28 Jun –2 Jul Panitia Fizik

Roket Air Bulan STEM 2021

33 Taklimat Sistem PdPr Peringkat 9 Julai 2021 Unit Kurikulum
Sekolah Kali Pertama

34 Taklimat Sistem Pdpr Peringkat 27 Julai 2021 Unit Kurikulum
Sekolah Kali Kedua
2 Julai 2021 Panitia Biologi
35 Program Bio Booster

36 Program 1 Hari 1 Konsep 19-23 Julai 2021 Panitia Biologi

Taklimat Modul Kehadiran Murid 27 Julai 2021 Unit Kurikulum
37 UPP AKSES

SPdPr

Program Penyerahan Sijil SPM
38 28 Julai 2021

2020

Program Bual Bicara Bersama En. Mohd Farid

39 Pakar 3.0; Meneroka Rahsia STEM 30 Julai 2021 Bin Mohamed

Dalam Al-Quran Nordin

Program Maal Hijrah 1443H 13 Ogos 2021 Panitia
40 Pendidikan Islam

/2021M

Pertandingan Pembinaan Model Panitia Sains
28 Jun – 2 Julai

41 Roket Air Peringkat Sekolah
2021

Sempena Bulan STEM

Program Bual Bicara : Minda 2 Julai 2021 UBK AKSES
42

Sejahtera PdPr Bermakna

43 Koakademik Essay Writing 2021 1 Ogos 2021 Unit Bahasa

Program Bual Bicara Bersama

44 Pakar 4.0; Malaysia Prihatin- 10 Sept 2021 Panitia Sejarah

Aspirasi Generasi Muda

Program Bual Bicara Sarana PIBG UBK AKSES
45 24 Sept 2021

‘ A Winning Mentality ‘

19

BIL AKTIVITI / PERKARA TARIKH SASARAN

UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) Semua Murid
Pengawas SPBT
Agihan Buku SPBT Kepada Murid Minggu Pertama Murid Tingkatan 4
1. Tingkatan 1- 5 Persekolahan

Mengenalpasti Kekurangan Buku Januari
2. Bagi Setiap Tingkatan

Operasi “Spot Check” di dalam 10 Mac 2020
3. Kelas

4. Menceriakan Bilik BOSS Sepanjang Tahun Pengawas SPBT

Memproses Buku Teks Yang Baru November-Disember Pengawas SPBT
5. Diterima dari Pembekal 2020

Memungut Semula Buku Teks Jan-Mac Semua Murid
6. Daripada Murid Tahun 2021 Semua Murid
Jun dan Disember
7. Mengemaskini Buku Stok SPBT
2020

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

1. Mesyuarat Unit JK PPDa 2 Mac 2020 Semua JK PPDa
Minggu PPDa

- Majlis Pelancaran
Minggu PPDa

- Ceramah AADK
- Ceramah Pendidikan Kesihatan:

2. Bahaya Rokok Dan Vape 9 - 12 Mac 2020 Semua Pelajar SMKAK
- Pameran PPDa

- Lawatan Sambil Belajar

- Pertandingan Melukis

Poster PPDa

20

Saringan Ujian Urin 01 Oktober 2020 33 Orang Murid
3. Berisiko.

UNIT PENGAWAS Semua Pengawas

Mesyuarat Agung Pengawas Kali 6 Februari 2020 Setiausaha
1. 1 JK Tertinggi Pengawas

Majlis Penyerahan Watikah 28 Februari 2020 Semua Pengawas
2. Pelantikan Pengawas Guru Pengawas

Guru Disiplin
Guru Bimbingan Dan

Kaunseling

3. Mesyuarat Badan Pengawas 14 Januari 2020 Setiausaha
3 Februari 2020 Semua Pengawas
25 September 2020

4. Taklimat Bersama Pengawas Setiap Minggu Setiausaha
Pertama Sesi JK Tertinggi Pengawas
Persekolahan Selepas

Cuti PKP

Kursus kepimpinan Perdana 7-8 Mac 2020 Setiausaha
5. (Pengawas) JK Tertinggi Pengawas

Semua Pengawas

Kursus Kepimpinan Pengawas 7 Mac 2020 10 Orang Pengawas
6. Peringkat Sekolah

Perhimpunan Rasmi Hari Isnin Dan Setiap Hari Isnin Dan Ketua Pelajar
Semua Pengawas
7. Perhimpunan Harian Setiap Hari

Persekolahan

Mengikut Arahan

Guru Disiplin

8. Menjalankan Spot Check Membantu Guru Penyelaras Disiplin
Disiplin Melaksanakan

Spot Check

21

Majlis Khatam Al- Quran 22 Mei 2020 GPK HEM
Pengawas Guru Pengawas
9. Google Meet Semua Pengawas
Muslim Dan Semua

Murid Muslim.

10. Pencalonan Pengawas Baru Oktober 2020 GPK HEM
Semua Gurutingkatan

Pengawas
Guru Disiplin

Bacaan Doa Dalam Bahasa September Pengawas Muslim
11. Inggeris Lelaki

Temuduga Pengawas Baru 11 Disember 2020 Guru Pengawas
12. Ketua Pengawas
Setiausaha Pengawas
Pemilihan dan Penyerahan Surat 15 Disember 2020
Setiausaha
13. Pelantikan Pengawas 2021
Kepada Ibubapa

UNIT KANTIN

1. Mesyuarat Kantin 29 Januari 2020 Semua Ajk Kantin
10 Jun 2020 Pengusaha Kantin

26 November 2020

2. Pemantauan SOP Oleh Pihak KKM 8 Mac 2020 Semua Ajk Kantin
Pengusaha Kantin
Pemantauan Unit Pemakanan 12 Mac 2020 Semua Ajk Kantin
3. KKM Pengusaha Kantin
Sepanjang Tahun
4. Program Kantin Ceria Berinformasi 2020 Semua Ajk Kantin
Pengusaha Kantin

22

Lawatan Penanda Aras Mac 2020 Pentadbir
April- Jun 2020 Semua Ajk Kantin
Ke SMK Malim, Melaka ( Naib Pengusaha Kantin

5. Johan Anugerah Amalan Semua Ajk Kantin
Perkhidmatan Kantin Terbaik Pengusaha Kantin
Semua Ajk Kantin
Peringkat Kebangsaan 2019 ) Pengusaha Kantin

Penyediaan SOP Di Kantin Semua Ajk Kantin
6. Pengusaha Kantin

7. Program Say No To Junk Food Jun 2020 Semua Ajk Kantin
Pengusaha Kantin
Program Kolaboratif Dengan 23 April 2020
Kelab Seni Visual Dan Kelab 8 Mac 2020 Guru Biasiswa
Teknologi Hijau Semua Pemohon
8. Tajuk : Pertandingan Melukis
Poster Hari Bumi Guru Biasiswa
( Dalam Talian ) Guru Biasiswa

Program Kolaborasi Dengan
9. Agensi Luar / NGO

Pasukan Bomba Dan Penyelamat.

UNIT BANTUAN & BIASISWA

Menghadiri Taklimat Tentang Januari 2020
1. Borang Permohonan Online

Mengumpul Borang Permohonan Februari 2020
2. Daripada pelajar Februari 2020
Februari 2020
Memproses Borang Permohanan
3. Biasiswa Pelajar (BKP) / (TAPEM)

Taklimat Pengisian Borang

4. Permohonan Secara Online
(TAPEM)

23

5. Kemasukan Data Borang Dalam Mac 2020 Guru Biasiswa
Internet Dan Penyerahan Borang Mac 2020 Guru Biasiswa
Lampiran Ke TAPEM Julai 2020 Guru Biasiswa
Disember 2020 Guru Biasiswa
Menghadiri Taklimat Pengurusan
6. Biasiswa Oleh Unit HEM JPM

Pengurusan Pembayaran BKP
7. Tertanggung 2020

Pengurusan Pembayaran TAPEM
8. Anugerah Baru 2020

UNIT 3 K ( KEBERSIHAN / KESIHATAN / KESELAMATAN )

1. Mesyuarat Unit 3K Februari Semua Guru Unit 3K

Mesyuarat Unit Kesihatan Bawah Februari Semua Guru Unit
2. Unit 3K Kesihatan
Sepanjang Tahun
Pengemaskinian Rekod Dan Data Semua Pelajar
3. - Pengemaskinian Berdasarkan 31 Januari 2020 Tingkatan 1 dan
Pelajar Baharu
Senarai Nama Pelajar Terkini. 31 Januari 2020 Semua Pelajar
24 Februari 2020 Perempuan Tingkatan
Ceramah Suntikan HPV Pelajar
4. Perempuan Tingkatan 1 Hingga 1
25 Februari 2020
Ceramah Talasemia Pelajar 24 Februari 2020 Pelajar Tingkatan 4
5. Tingkatan 4
11-12 Mac 2020 Pelajar Perempuan
Suntikan HPV Pelajar Tingkatan 1 Tingkatan 1
6. ( Dos 1)
Semua Murid
Pameran Kesedaran Penyakit HIV
7. dan Aids Serta Demam Denggi Pelajar Tingkatan 4

Pengambilan Darah Untuk
8. Saringan Talasemia Pelajar

Tingkatan 4

24

Pemeriksaan AEDES Di Sekitar 02 Mac 2020 Kawasan Persekitaran
9. Kawasan Sekolah Oleh Pegawai dan SMKAK

Kesihatan Ayer Keroh 08 September 2020

10. Suntikan ATT Pelajar Tingkatan 3 10 Ogos 2020 Pelajar Tingkatan 3
Hingga

13 Ogos 2020

Suntikan HPV Pelajar Tingkatan 1 14-15 Sept 2020 Pelajar Perempuan
11. (Dos 2) Tingkatan 1

Pemeriksaan Gigi Bagi Semua 20 Oktober 2020 Semua Murid
12. Pelajar SMKAK Hingga
Semua Guru Unit
Mesyuarat Unit Keselamatan 05 November 2020 Keselamatan
13. Bawah Unit 3K
Februari
Taklimat Keselamatan
14. Kecemasan Kebakaran 27 Februari 2020 Semua Warga AKSES

Advokasi Keselamatan Jalan Mac 2020 Semua Warga AKSES
15. Raya
Sebelum Cuti Semua Warga AKSES
16. Gotong Royong Perdana Pertengahan Penggal
Semua Ahli Kelas
17. Program KEJORA Dan Cuti Tingkatan 1 –
Pertengahan Tahun Tingkatan 5

Feb – Julai 2020

Gotong Royong Keceriaan Semasa PKPB Semua Guru 3K
18. Kawasan Sekolah (November Dan Semua Guru 3K

Pengemaskinian Inventori dan Disember)
19. Pelan Lantai Bilik Air
Sepanjang Tahun

25

20. Program Keceriaan dan Mei 2020 Semua Warga AKSES
Kebersihan Bilik Selesa (Bilik Air) Ogos 2020
Semua JK Unit
UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING Bimbingan Dan

Mesyuarat AJK Unit Bimbingan 2 Feb 2020 Kaunseling
1. Dan Kaunseling 3 Ogos 2020 Semua Guru
Bimbingan Dan
2. Bimbingan & Kaunseling Individu Jan – Okt 2020 Kaunseling
Jan – Okt 2020 Semua Guru
Bimbingan & Kaunseling Bimbingan Dan
3. Kelompok Kaunseling
Semua Guru
4. Pengurusan dan Pentadbiran Januari – November Bimbingan Dan
Kaunseling (GBKSM)
5. Kelas Ganti / Relief Januari – November Semua Guru
Bimbingan Dan
6. Program Haluan Kasih Tingkatan 1 2 – 4 Januari 2020 Kaunseling (GBKSM)
Semua Murid
7. Program Orientasi Tingkatan 4 2 – 4 Januari 2020 Tingkatan 1
13 Februari 2020 Semua Murid
Program Kolaboratif Bersama Tingkatan 4
8. Micost : Campus Tour
31 Murid Ting 5

Pelancaran Program Guru Semua Murid Dan
Guru
Penyayang, Program Dasar 17 Februari 2020
9. Warga Emas Negara (DWEN) & Semua Murid Lelaki

Program Jom Ke Sekolah

Program Diriku Permata Berharga

10. Siri 1 Kolaboratif Bersama KYS, 18 Februari 2020
Melaka.

26

Program Diriku Permata Berharga 26 Februari 2020 Semua Murid
11. Siri 2 Kolaboratif Bersama LPPKN, 9 Mac 2020 Perempuan
10 Mac 2020
Melaka. Murid Berisiko

Program Pemantapan Sahsiah 10 Orang Murid Ting 5
12. Program Kolaboratif Bersama

Oriental Nursing College

Program Teentalk : Remaja Dan
13. Stress

Kolaboratif Bersama LPPKN, UTC

14. Program Cakna Hadir 24 Jun – 30 Nov 2020 Murid Ting 5

15. Program Minggu Ppda 27 – 31 Mac 2020 Semua Warga SMK
Jun – Julai 2020 Ayer Keroh
16. Program Minda Sihat 3 Januari 2020
17. Program Kemahiran Belajar April – Oktober 2020 Semua Murid Ting 5

18. Pentaksiran Psikometrik ITP & IMK Semua Murid Ting 3
Semua Murid
Tingkatan 1

19. Pentaksiran Psikometrik IKP & IMK Jun – Oktober 2020 Semua Murid
Tingkatan 3
20. Pentaksiran Psikometrik ITP Ogos – Oktober 2020 Semua Murid
Oktober-November Tingkatan 4
Pentaksiran Psikometrik Inventori
21. Kematangan Kerjaya (IKK) 2020 Semua Murid
Tingkatan 5
Pelaporan Dan Dokumentasi Jan - November
22. Aktiviti Dan Program Semua Guru
Bimbingan Dan
Kaunseling (GBKSM)

27

BIL AKTIVITI / PERKARA TARIKH SASARAN

1 Persediaan SOP Pembukaan 11 – 15 Januari Semua Murid Ting 5

Sekolah 2021 Kohort 2020

Perbincangan Profesionalisme 11 – 15 Januari
2 Semua Murid Ting 4
Pembahagian Kelas Ting 4 2021

3 Program Guru Penyayang Sepanjang Semua Murid
Tahun

4 Program Orientasi Murid Ting 4 20 – 22 Januari Semua Murid Ting 4

2021

5 Program Transisi Murid Ting 1 1 – 5 Februari Semua Murid Ting 1

2021

6 Agihan Buku Teks Ting 1-5 Februari 2021 Semua Murid

Memproses Borang Februari 2021 Ibu Bapa Murid Yg
7 Permohonan Biasiswa (BKP Berpendapatan
Bawah RM 1500
dan KWAPM) (BKP)
RM 940 (KWAPM)

8 Anugerah HEM Tahun 2020 9 Februari Murid Ting 5 Kohort
2021 2020

Penyerahan Sumbangan 9 Februari Murid Ting 5
9 2021 Berbangsa Tionghua

‘Angpau’.

10 Persediaan Dewan/ Bilik-Bilik 9 Februari Semua Murid Ting 5

Peperiksaan SPM Kohort 2020. 2021 Kohort 2020

Jamuan Pengawas- 9 Februari Semua Pengawas
11 2021 Ting 5 Kohort 2020

Pengawas Sekolah.

28

12 4 Mac 2021 Ibu Bapa Murid Yang
Majlis Penyerahan Bantuan Berpendapatan
Awal Persekolahan 2021 Bawah RM 3000

13 Hari Kualiti 2020 5 Mac 2021 Semua Warga AKSES

Program Malaysia Future 5 Orang Murid Ting
14 5 – 9 April 2021
Leaders School (MFLS) Kohort 4MPV

4.

15 Program Transisi Ting 1 5 April 2021 Semua Murid Ting 1

Semua murid ting
Majlis Pelancaran Program
16 9 April 2021 1RK1,1RK2,2RK1,2RK2
SUMUR dan Guru Penyayang

,2O,3G,4A dan 4G1

Kempen Pemakaian Baju 16 April 2021 Semua Murid Lelaki
17 Beragama Islam.

Melayu Lengkap.

Program Pemantapan 19 April 2021 Semua Murid Lelaki
18 Ting 5

Sahsiah 1.

19 Taklimat SOP Penyuraian 22 April 2021 Semua Murid Ting 4

Lawatan Penyuraian Sekolah Semua Murid
20 27 April 2021
Murid Yg Layak
Oleh Pegawai KPM. Dapat Bantuan

Majlis Penyampaian Bantuan Semua Murid

21 Pembelian Baju Melayu 29 April 2021

Sekolah.

Pengagihan Face Mask Dan 3 Mei 2021
22

Hand Sanitizer untuk Murid.

23 Perjumpaan SUMUR Kali 2 3 Mei 2021 Semua Murid

Program Bubur Lambuk 5 Mei 2021 Guru Yang Terlibat.
24
6 Mei 2021 Semua Pengawas
Ramadan Sekolah
Majlis Penyerahan Watikah
25
Pelantikan Pengawas.

29

26 Majlis Penyampaian Infak
Murid Yang Layak

Ramadan & Sumbangan Hari 6 Mei 2021
Dapat Sumbangan

Raya.

Program Gotong-Royong 7 Mei 2021 Semua Murid Dan
27 Guru.

Kelas.

15 Orang Murid

Majlis Sumbangan Mangsa 20 Mei 2021 Yang Terlibat
28 Dengan Bencana

Banjir Banjir.

29 Program Minggu PPDa 24 – 28 Mei Semua Murid Secara
2021 Dalam Talian.

Semua Warga SMK
Program Bual Bicara : Minda
30 2 Julai 2021 Ayer Keroh Secara

Sejahtera Pdpr Bermakna
FB Live.

28 Jun – 2

31 Program Cakna Hadir Julai 2021 Murid Yg Kerap Tidak

(Panggilan Cakna) 12 – 16 Julai Hadir Pdpr Ting 1-5.

2021

Agihan Wang KWAMP & Murid Yang Layak
32 29 Julai 2021
Ekasih Dapat Bantuan.

Pelaksanaan Saringan Minda 26 – 30 Julai
33 Semua Murid Ting 1-
Sihat 2021
5.
2- 6 Ogos 2021

34 Program Bakti AKSES 30 Julai 2021 Murid Yang Layak

Dapat Bantuan.

Program Malaysia Future 7 Orang Murid.
2 – 6 Ogos

35 Leaders School (MFLS) Kohort
2021

4.

36 Pelaksanaan Ujian Inventori 6 – 10 Sept Semua Murid
Ting 1,3.4 & 5
Psikometrik 2021

30

Program Bual Bicara Sarana
Semua Warga SMK

PIBG ‘A Winning Mentality’
37 24 Sept 2021 Ayer Keroh Secara

Oleh Dr. Haji Mohd Nazri Bin
FB Live.

Haji Mohd Noor.

Program Malaysia Future 5 Orang Murid.
27 – 30 Sept

38 Leaders School (MFLS) Kohort
2021

18.

Program Imunisasi Covid-19 30 Sept & 1 Semua Murid Ting 1-5
39 Okt 2021

Murid SMK Ayer Keroh Dos 1

Program Gotong-Royong 29 Sept 2021 Semua Guru Dan
40 Sempena Pembukaan 4 – 8 Okt 2021 Staf

Sekolah

41 Program Gotong-Royong 3K 9 Okt 2021 Semua AJK 3K
11 – 13 Okt

2021

Program Imunisasi Covid-19 21 & 22 Okt
42 Semua Murid Ting 1-5
Murid SMK Ayer Keroh Dos 2 2021

Program Gotong-Royong 10 Disember Semua Guru Dan
43 2021 Staf

Perdana

31

BIL NAMA MURID KELAS
1 Ainun Najiha Binti Ahmad Anas 4A
2 Fadhlin Ilyana Binti Ahmad Idil
3 Aimi Batrisyia Binti Suhaimi 2 RK 1
4 Huda Rafia Binti Md Isa 5A
5 Sidaarth A/L Jivagaran 4B
6 Nurul Nabilah Binti Suhairol 1A
3B
7 Izzati Husna Binti Mohd Zul - Izzi 3 RK2
3A
8 Natra Binti Eddy
1 RK 1
9 Najibatul Mysha Binti Karim
32

KELAB / PERSATUAN PENCAPAIAN PERINGKAT
Keempat Kebangsaan
Kelab Robotik Ketiga Kebangsaan
Johan
Kelab Stem Kedua Negeri
Keempat Negeri
Kelab Muzik Negeri
Persatuan Bahasa Penyertaan Antarabangsa

Melayu Penyertaan Antarabangsa

Kelab Robotik Penyertaan Antarabangsa

Kelab Kecekapan Penyertaan Antarabangsa
Tenaga

Kelab Kecekapan
Tenaga

Kelab Kecekapan
Tenaga

Kelab Kecekapan
Tenaga

BIL NAMA KELAS
1 Siti Hurul Aini Binti Hisham Effendy 4A
2 Muhammad Hariz Hilman Bin Md Nadzari
3 Ahmad Johan Hanafi Bin Mohd Nazri 2 Rk 1
3A
4 Khairul Redha Bin Khairil Shazri
2 Rk 2
5 Muhammad Syairie Bin Taufik
6 Muhammad Haziq Hilman Bin Nadzari 5D
7 Ainun Najiha Binti Ahmad Anas 5B
8 Shafa Sahirah Binti Mohd Earwin 4A
9 Nur Firzanah Binti Zainal 4G1
10 Ahmad Dinie Syazwan Bin Nasir 3B
11 Daniel Bin Norman Faizal 30
12 Muhammad Shuqran Ichlas Bin Mohd Fadil 5d
4D1

33

BADAN BERUNIUFROM PENCAPAIAN PERINGKAT
Kadet Koreksional (Johan Bantu Mula) Antarabangsa
Pbsm (Johan Runut Rimba) Antarabangsa
Antarabangsa
Jpam (Johan Pandu Arah)
Antarabangsa
Kadet Remaja Sekolah (Naib Johan
Keusahawanan) Antarabangsa
Antarabangsa
Kadet Bomba (Johan Runut Rimba) Antarabangsa

Pengakap (Naib Johan Ikhtiar Hidup) Negeri
Negeri
Pandu Puteri (Johan Bantu Mula) Negeri

Seni Silat Pusaka Silat Kelas C

Seni Silat Pusaka Silat Kelas C

Seni Silat Pusaka Silat Kelas C

Seni Silat Pusaka Silat Kelas D Negeri

Seni Silat Pusaka Kelas Bebas Negeri

BIL NAMA KELAS SUK

Nur Syamiera Narisya Binti 3 B Ren
1 Rohissyam

2 Sofea Najla Binti Shamsul Bahrin 1O Ren
3 Fatin Maisarah Fadil 1D Ren
4 Malyanah Sarah Binti Mohd Mazri 2 RK 1 Ren

5 Alyssa Renai Binti Aziz 4 D1 Sku

Fadhlin Ilyana Binti Ahmad Idil 2 RK 1 Sku
6

34

KAN PENCAPAIAN PERINGKAT
nang Johan : 400 Kuak Lentang, N. Negeri
nang Johan: Terbuka, 400m Gaya Bebas, Negeri
100m Gaya Bebas, Ketiga 400m Negeri
Negeri
Medley Negeri

Ketiga 400m Medley Negeri

nang Ketiga 400m Medley

nang Ketiga 200m Medley
uasy
uasy Pingat Emas : Individu Perempuan
(B18)

Pingat Emas : Berkumpulan
Perempuan(B18)

Pingat Perak : Individu Perempuan
(B15) Pingat Emas : Berkumpulan

Perempuan(B18)

7 Fatin Aliyah Binti Din 2 Rk 1 Sku
Go
Muhammad Naqiuddin Bin Abdul 5 Mpv Go
8 Halim

9 Nurli Huril Ain Binti Selamat 2G

10 Afeef Irfan Bin Khairol Tajaldin 2 Rk 2 Go

35

uasy Pingat Perak : Individu Lelaki (L18) Negeri
Negeri
olf Pingat Perak : Individu Lelaki (L18) Negeri
Pingat Emas : Individu Perempuan Negeri

olf
(B15)

olf Pingat Emas : Individu Lelaki (B15)

BIL NAMA KELAS

1 Aiman Hakeem Bin Adam PKT 1
Muhammad Faiz Bin Anuar
PKT 4
2 PKT 1
Nur Balqis Elianie Binti Hisham PKT 1
Aiman Hakeem Bin Adam PKT 3

3
Muhammad Zaim Bin Zadidi

36

ACARA PENCAPAIAN PERINGKAT

Nyanyian Solo Johan Negeri
Kemerdekaan
Johan Negeri
Tarian Berduet
Kemerdekaan Ketiga Negeri

Tarian Berduet
Kemerdekaan

BIL. NAMA PERTANDINGAN ANTARABANGSA PERINGK
Penyertaan KEBANGSA
1 1st Youth Conference On
Asean And Italy Partner Gangsa
Stem Digital Ideation Naib Joha
Competition Using Ar On

2
Ipad (Myipad Stem Idea)

3 Book Review

4 Speedy Mathematics Penyerta
Sekolah Menengah 37

Pertandingan Misteri New
5

Age Learner Virtual
Conference (Mei 2021)
Stem Online-Eco Friendly
4
Totebag Smk Negeri
Melaka

KAT PENCAPAIAN NAMA
PERSATUAN/KELAB &
AAN NEGERI ZON/DAERAH
GURU PENASIHAT

Kelab Doktor Muda

Pn Hjh Nur Radziah

a Persatuan Stem
an Pn Haslinawati

Penyertaan Persatuan Bahasa
aan Inggeris

Pn Nawa Izzati

Persatuan Stem
Pn Haslinawati

Persatuan Stem
Pn Haslinawati

Penyertaan Persatuan Stem
Pn Khatijah

5 Penyerta
Sunway-Oxbridge Essay Penyerta
Competition Penyerta
Readers Theatre Penyerta

6 38

Essay Writing
7

8 World Environment Day-
Teen Virtual Gathering
Book Review

9

Innovation Robotic &
10

Coding Competition 2021
Pertandingan Seni Khat
11
Speedy Mathematics
Kategori Sekolah
12
Menengah

aan Persatuan Bahasa
aan Inggeris
aan
aan Pn Nawa Izzati
Persatuan Bahasa
Penyertaan
Penyertaan Inggeris
Pn Kala
Penyertaan Persatuan Bahasa
Inggeris
Pn Kala
Kelab Kecekapan
Tenaga & Tek Hijau
Pn Hjh Anizawati
Persatuan Bahasa
Inggeris
Pn Kala
Kelab Robotik &
Inovasi
Pn Azzira Shahida

Kelab Seni Visual
Pn Suriani Mohd Zain

Persatuan Stem
Pn Salmah Abu Bakar

Kuiz Melakaku Dalam Penyerta
13 Talian Hari Melaka Perak

Bandaraya Bersejarah 39

14 Storytelling Competition

Pertandingan Inovasi Sk
15 Interclass

Kuiz Melakaku Dalam
Talian Sempena Hari
16
Melaka Bandaraya
Bersejarah
Speedy Mathematics
17
Sekolah Menengah

18 Book Review

Short Video Competition
& Festival Celebration
19
During Mco 2021

Penyertaan Kelab Malaysiaku
aan Pn Kharyati Hassan

Penyertaan Persatuan Bahasa
Penyertaan Inggeris
Penyertaan
Pn Nawa Izzati
Kelima
Kelab Stem
Pn Anizawati

Kelab Malaysiaku
Pn Kharyati Hassan

Persatuan Stem
Pn Salmah Abu Bakar

Persatuan Bahasa
Inggeris

Pn Nawa Izzati
Persatuan Bahas

Inggeris
Pn Nawa Izzati

Innovation Robotic &
Coding Competition 2021
20

Pertandingan Poster
21

Digital
Cartoon Creation
22 Competition 2021

23 Pertandingan Menulis Esei
Stem Decathlon

24
Eat, Pray And English 2021

25
(E-Camp)

26 Public Speaking Workshop

27 English Nasyid
Competition

40

Penyertaan Kelab Robotik Dan
Inovasi
Penyertaan
Ketiga Pn Azzira Shahida

Penyertaan Persatuan Bahasa
Penyertaan Melayu
Penyertaan
Penyertaan Pn Norhaznita

Keempat Persatuan Bahasa
Inggeris

Pn Nawa Izzati
Persatuan Bahasa

Melayu
Pn Hjh Mazlina
Persatuan Stem
Pn Haslinawati
Persatuan Bahasa

Inggeris
Tn Hj Haris
Persatuan Bahasa

Inggeris
Pn Nawa Izzati
Persatuan Bahasa

Inggeris
Pn Nawa Izzati

Pertandingan Menulis
Cerpen Menengah
28
Rendah Sempena
Temasya Bahasa Jpn
Online English Language
29 Poetry Writing
Competition
Poetry Recitation For
30
Secondary
Online English Languang
31 Poetry Writing
Competition 2021

32 Digital Poster Competition

33 Essay Writing

Sayembara Puisi Dan
34

Lagu Sekolah Menengah

41


Click to View FlipBook Version