The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorthib, 2018-11-21 03:51:17

TANA Patrika - Nov. 2018

TANA Patrika - Nov. 2018

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-26 Issue-9 "To identify and address social, cultural and educational

November-2018 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Immediate Past President
Sai Brahmanandam Gorti Dr. V. Chowdary Jampala
Satish Vemana (937) 475-7809
Email: [email protected] (703) 731-8367; [email protected]
Regional Coordinators
Associate Editor Executive Vice President Lakshminarayana Surapaneni
Naveen Vasireddy (India) Jayasekhar Talluri Canada - (519) 496-6500
Email: [email protected] (631) 523-1999; [email protected]
Mallikarjuna Vemana
The opinions expressed in Secretary Appalachian - (646) 824-3349
TANA Patrika belong to the Anjaiah Chowdary Lavu
individual authors and do not (770)235-2709; [email protected] Raghudeep Meka
necessarily reflect those of Capital - (804) 490-3171
TANA or the Editorial Board. Treasurer
Ravi Potluri Nagaraju Nalajula
(267) 252-2496; [email protected]
Mid-Atlantic - (973) 610-4385
Joint Secretary
Sreekanth Doddapaneni Harish Kolasani
(510) 593-1054 Midwest - (847)-890-3828

Joint Treasurer Viswanath Nayunipati
Ashok Babu Kolla New England - (518) 951-9989
(270) 293-0003
Vidya Garapati
Coordinator, Community Services New York - (732) 997-9193
Sateesh Vemuri
(925) 989-4536 Sunil Pantra
North - (248) 469-2349
Coordinator, Women Services
Laxmi Devineni Rajendra Lodhisetty
(732)822-2493 North Central - (612) 325-8488

Councilor-at-large Chandrika Nimmagadda
Vinoz Chanamolu Northwest - (503) 810-2510
(630) 608-0003
Srinivas Sanga
Coordinator, Cultural Services Ohio Valley - (614) 893-3810
Dr. Rajesh Adusumilli
(732) 406-6980 Vijay Kommineni

Chairperson, Board of Directors Rocky Mountains - (480) 747-0348
Chalapathi Kondrakunta
(469) 323-8789 Seshu Babu Enturu

Chairman, Foundation South Central - (314) 583-5380
Dr. Prasad Nalluri
(409) 504-4666 Bharath Maddineni
Southeast - (678) 772-1681

Sugan Chagarlamudi
Southwest - (972) 393-3680

Madhu Ravela
West - (832) 771-6464

3 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA TANA Mana
Fundraising Voori Kosam

16 22

CPR Training TANA Batukamma
Program &

29 Dasara Sambaralu

26

TANA TLM TANA Bonemarrow
Program
at San Jose
30
32
Editorial
President Message Ç+ø±...
TANA Executive Committee ... 05 ø£<∏ä: eTè‘·T´+»j·TT&ÉT
TANA Board of Directors
TANA Foundation ... 07 ÄsY. X¯s¡à <ä+‘·T]Ô `... 34
Donors of TANA Patrika ... 08 Poem: Where I'm From ... 45
TANA Accounts Tanvi Popuri ... 46
... 09 ... 50
n{≤¢+{≤˝À ‘êHê 5¬ø yêø˘ yÓ÷≥sYu…’ø˘ ô|’ j·T÷s√˝≤>¥ ... 54
‘êHê n{≤¢+{≤ $Vü‰s¡j·÷Á‘· ... 10 ` l ãkÕã‹Ôq ... 62
#·]Á‘· düèwæº+∫q ‘êHê ... 13
eT÷&ÉT e+<ä\ sêe÷j·TD≤\T
... 14 ` düTπsXŸ ø=*#ê\
... 24 ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE
` #·+Á<äVü‰dt
... 25 Hê ø√]ø£, Hê ÁbÕs¡úq

... 33 ` kÕsTTÁãVü‰àq+<ä+ >=]Ô

dü+bÕ<äø°j·T+

eTT+<Tä >± ‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \+<]ä ø° BbÕe[ Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!

Á|Cü ≤kÕ«e÷´ìøÏ Á|rü ø£ z≥T V≤ü ≈î£ ÿ. nyTÓ ]ø±˝À á H\Ó »]–q mìïø˝£ À¢
z≥T V≤ü ≈î£ ÿ ñqï ‘\Ó T>T∑ yêfi+¢¯ <sä ÷¡ d«ü ~«ìj÷Ó >|∑ sü T¡ #T· ≈î£ H˚ ñ+{≤sT¡ .
Çøÿ£ &˚ ø±<Tä — eTq ‘\Ó T>T∑ Hê≥ ≈L£ &Ü mìïø\£ y&˚ ç yTÓ T<\ä sTT´+~. @+
#k˚ ÕsÔ ÷¡ , #jÓ T· ´˝<Ò ÷ä nqï$ |øü ÿ£ qu&… ‘ç ,˚ HêjT· ≈î£ \øÏ #øÓ ˘ ô|fºÒ~ e÷Á‘+·
z≥T ˇøf£ .Ò |<ü $ä ˇøÿ£ fÒ HêjT· ø‘£ «· + ø±<Tä — n~ ø=+&+É ‘· u≤<´äÛ ‘· ≈L£ &Ü
H‹Ó Ô MT<ä ô|&TÉ ‘T· +~. n~ ìã<‘∆ä ‘· √ ìs«¡ ]+Ô ∫q|ü &˚ eT+∫ |*üò ‘ê\T
ekÕsÔ TT.
á d+ü ∫ø˝£ À- bÕ‘ø· ±\|⁄ü V≤æ +B q≥T&TÉ ã˝sŸ êCŸ kÕV≤ü ì, 1972 ø±\+˝À
&©çÛ ¢ $X«¯ $<ë´\jT· kÕï‘ø· √‘‡· e Á|dü +ü >∑ bÕs+¡ƒ nqTyê<+ä e⁄+~. Ç|Œü {øÏ °
ÄjT· q ˝eÒ H‹Ó qÔ n+XÊ\T n˝≤>π ñHêïsTT.
‘êHê|üÁ‹ø£øÏ eT+∫ Ä<äs¡D \_Ûk˛Ô+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T #ÓbÕŒs¡T. eT]ìï
n+XÊ\T ô|+#ê\ì nHêïsT¡ .
M\Tqï+‘e· s≈¡ L£ m≈î£ ÿe n+XÊ\T n+~+#ê\qï<˚ e÷ Á|jü T· ‘ï· +.
MT n_ÁÛ bÕj÷· \q÷, d\ü V‰ü \q÷ e÷‘√ |+ü #T· ≈î£ +{≤sì¡ Ä•d÷ü .Ô ..

n_qÛ +<qä \‘√...

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+äPresident's Message

SATEESH VEMANA
President

‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \ø,° ‘êHê ø±s´¡ esêìZ ø,° duü TÑÛ ´\ø,° n+<]ä ø° BbÕe[ Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!

qe+ãsT¡ e∫Ã+<+ä fÒ #ê\T, nyTÓ ]ø±˝À |+ü &>É ∑ yê‘êesD¡ + e#Ã˚ dTü +Ô ~. eTT+<Tä <ë∏ +ø‡˘ –$+>,¥
yqÓ Ty+˚ ≥H˚ ÁødÏ àü d—t y+Ó ã&˚ ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ .
<ë∏ +ø‡˘ –$+>¥ ˇø£ e´ekÕjT· d+ü ã+~‘Û y· TÓ qÆ |+ü &>É .∑ |+ü ≥ ø√‘\· T nj÷· ´ø£ #d˚ Tü ≈î£ H˚ ˇø£ d+ü ãs+¡ .
Ç~ ÁbÕNqyTÓ qÆ <H’Ó ê, nÁãV≤ü + *+øH£ é n<´äÛ ≈îå£ &q’Ó |Œü {Ï qT+&û Á|ür @{≤ »sT¡ |⁄ü ø√e&+É ø<£ Tä .› ˇø£
|ìü ø,° <ëì yqÓ Tø£ ÁXe¯ Tø° Ç#Ã˚ >T∑ ]+Ô |⁄ü øè£ ‘»· ‘„ .· n~ nedsü +¡ ø±<Tä - d+ü kÕÿs+¡ . eTìwæ eTqT>&∑ øÉ Ï
Ädsü ê Ç#Ã˚ H\˚ ‘*· ì¢ >T∑ sT¡ Ô #d˚ Tü ≈î£ H˚ d+ü <sä “¡ +¤ .
nyTÓ ]ø±˝À ñqï ‘\Ó T>T∑ yês+¡ <]ä ø° ≈î£ ≥T+ã dyü T˚ ‘+· >± d+ü ‘√wü+ |+ü #T· ≈î£ H˚ ª<ë∏ +ø‡˘ –$+>μ¥
Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!
á H\Ó qe+ãsT¡ eT÷&√ ‘B˚ q eØì® j÷· ôV≤+&HÉ ˝é À »]–q ‘êHê 22e eTV‰ü duü \ÑÛ dHü êïV≤ü ø£
ø±s´¡ Áøe£ ÷ìøÏ V‰ü »ss¡ TT dVü ≤ü è<jä T· +‘√ $sêfi≤\T n+~+∫q <ë‘\· ≈î£ øè£ ‘»· ‘„ \· T. MT #j˚ T· ÷‘˚
e÷≈î£ ø=+&+É ‘· Xø¯ ,Ô° ñ‘»Ô˚ eT÷.
@ <X˚ y¯ TÓ [H¢ ê eTq‘√ bÕ≥T eTq d+ü dÿü è‹˙ y+Ó ≥ ‘#Ó T· Ã≈î£ +{≤+. >‘∑ · q\ujÑÛ T˚ ´fió¯ >¢ ± eTq d+ü dÿü è‹
Á|‘ü ´˚ ø‘£ ì· ‘êHê m|ü &÷É Áb˛‘‡· V≤æ d÷ü HÔ ˚ ñ+~. nyTÓ ]ø±˝À u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ n+<]ä ø° Çwyºü TÓ qÆ n‹
ô|<›ä Ä≥. ákÕ] Cleveland Cavaliers Ä≥ ÁbÕs+¡ u+ÑÛ ˝À ª»jT· ¨μ bÕ≥øÏ kÕ+Á|<ü ëjT· qè‘ê´ìï
Á|<ü ]ä Ù+#êsT¡ . Ç+‘≈· î£ eTT+<Tä |+ü C≤; qè‘ê´\T Á|<ü ]ä Ù+∫Hê, ˇø£ NBA Ä≥˝À- ≈L£ ∫|Pü &,ç
usÑÛ ‘¡ H· ê≥´+ qè‘´· + Á|<ü ]ä Ù+#&· +É Ç<˚ yTÓ T<{ä kÏ Õ]. dVü ≤ü è<jä T· +‘√ BìøÏ nqTeT‹+∫q NBA
Commissioner, Adam Silver - Dan Gilbert, Owner of Cavaliers, Ç+ø± ‘êHê ø±s´¡ øs£ \Ô¡ ø°
Á|‘ü ´˚ ø£ <qäÛ ´yê<ë\T.
‘êHê d+ü døúü Ï yqÓ TïeTTø£ ‘êHê bÂò +&w˚ Hü .é mH√ï Á|Cü ≤V≤æ ‘· ø±s´¡ Áøe£ ÷\øÏ eT÷\d+úü u+ÑÛ . nø√㺠sY
31q ‘êHê bÂò +&w˚ Hü é e÷J #s’Ó à¡ Hé &Üøsº£ Y nøÿÏ Hì˚ dTü <sä Ù¡ qsêe⁄ ~e+>‘∑ T· \j÷· ´sT¡ . yê] Ä‘à· øÏ
XÊ+‹ ø\£ >±\ì eTq+<]ä ‘s· |¡ ⁄ü Hê ÁbÕ]dú Tü HÔ êïqT.
MTs+¡ <sä ÷¡ MT ≈î£ ≥T+ã duü TÑÛ ´\‘√ á X\¯ e\T Äq+<+ä >± >&∑ bÉ Õ\ì Ä•d÷ü Ô -

MT

drü wt ye˚ Tq

7 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA

EXECUTIVE
COMMITTEE

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 8

TANA BOARD OF DIRECTORS

9 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 10

11 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£DONORS OF TANA PATRIKA

Thanks to the below donors for TANA Patrika. If you would like to donate for TANA
Patrika please donate in www.tana.org

https://www.tana.org/donate

Please select Patrika from make my donation to dropdown.

Paparao Undavali $5,000 Kiran Duggirala $51
Rajesh Adusumilli $500 Satish Meka $51
Sagar Malisetti $150 Satish Tummala $51
Vidyadhar Garapati $116 Rao Yalamanchili $50
Sriram Alokam $116 Bobby Yerra $50
Nagendra Srinivas Kodali $116 Ramakrishna Vasireddy $50
Satish Vemana $116 Surendra Adusumalli $50
Ravi Potluri $116 Vijay Atluri $50
Ramchowdary Upputuri $116 Nrc Naidu $50
V Chowdary Jampala $101 Chandra S Reddy Police $50
Jayasekhar Talluri $101 Naga Devineni $50
Harish Koya $100 Raja Surapaneni $50
Ashok Kolla $100 Kishore Yarlagadda $50
Ramakanth Koya $100 Sridhar Polavarapu $50
Niranjan Srungavarapu $100 Srinivas Oruganti $50
Ravi Mandalapu $100 Sashidhar Jasty $50
Sivaram Yarlagadda $100 Murali Thalluri $50
Vinoz Chanamolu $100 Jagadish Prabhala $50
Nagaraju Nalajula $100 Dileep Kumar Chandra $50
Venkata Subba Rao Uppuluri $100 Rajani Akurati $50
Sasi Vallepalli $100 Tagore Mallineni $50
Srinivasa Sanga $100 Krishna Nandamuri $50
Srinivasa Lavu $100 Mallikarjuna Vemana $50
Seshu Enturi $100 Venkateswararao Singu $50
Laxmi Devineni $100 Satish Chundru $50
Raghu Meka $100 Raja Kasukurthi $50
Chalapathi Kondrakunta $100 Saibabu Jarugula $50
Murali Vennam $100 Vamsi Krishna Vasireddyy $50
Prasada Nalluri $100 Nagarjuna Nalabothu $25
Anjaiah Chowdary Lavu $100 Yesasvi Bodduluri $10
Sunil Pantra $100
Gopala Vagvala $100 13 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£
Naveen Ratakonda $60
Kumar Nandigam $51

TANA ACCOUNTS

TANA BOD Assets and Liabilities statement as of 30th September 2018 (in dollors)

Assets 1,292,193.38 Liabilities / Equity 1,212,179.50
Bank Account Balance 150,000.00 Life Member Fund * 230,013.88
Advance to Conference Century Fund

TANA EC Balance Sheet as of 30th September 2018 33,814.97
919,218.26
Total Assets
Current Assets 19,625.55
Bank Accounts 972,658.78
Bank of America - Current 8795 972,658.78
Chase Bank - Online Payments - 1393 972,658.78
Chase Bank - Regular Check - 1934
Total Bank Accounts 974,305.84
Total Current Assets (16,546.51)
Total Assets
Liabilities & Equity 14,899.55
Liabilities - Total Liabilities 972,658.78
Equity 972,658.78
Retained Income - Previous Yrs
Retained Income - Current Yrs
Net Income
Total Equity
Total Liabilities and Equity

TANA EC Profit and Loss Statement for the Period of 07-01-2018 - 09-30-2018

Total Income 64,128.00
Donations Received 2,625.00
Membership Receipts 600.00
TANA Patrika Receipts
Regional Programs Receipts 25,500.00
Total Income 92,853.00
Gross Profit 92,853.00

Expenses 44,500.00
Donations & Charitable Contributions 25,628.45
Regional Programs Expenses
Operating Expense 7,825.10

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 14

Total Expenses 77,953.55
Net Operating Income 14,899.45
Net Income 14,899.45

Expenses 44,500.00
Donations & Charitable Contributions 25,628.45
Regional Programs Expenses
Operating Expense 7,825.10
Total Expenses 77,953.55
Net Operating Income 14,899.45
Net Income 14,899.45

TANA FOUNDATION BALANCE SHEET AS OF 09-30-2018 (in dollors)

ASSETS 1,644,518.47
Current Assets 1,068,507.27
Bank Accounts 2,713,025.74

Loutus Bank 395,626.36
Merrill Lynch 395,626.36
Total Bank Accounts 3,108,652.10
Other Current Assets - Vanguard Mutual Funds 3,108,652.10
Total Other Current Assets
Total Current Assets 459,256.82
Total Assets 459,256.82
LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities (8020.15)
Current Liabilities 584,413.00
Accounts Payable 576,392.85
Total Current Liabilities
Long-Term Liabilities 1,035,649.67
L.T. Gain/Loss in Stocks&Bonds (26662.23)
Transfer to Endowment
Total Long-Term Liabilities 1,999,806.56
Total Liabilities 99,858.10
Equity
Opening Bal Equity $2,073,002.43
Retained Earnings $3,108,652.10
Net Income
Total Equity
Total Liabilities and Equity

15 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA raised $3.2 Million for the 22nd TANA Conference

The Telugu Association of North America (TANA) under the leadership of President

Satish Vemana organized the kick-off/fundraiser banquet at the Hyatt Regency, Herndon,
VA with pomp and grandeur on Saturday November 3rd, 2018. A record amount of
$3.2 Million was raised- a new record for conference donations in the 42 year history
of the TANA. The donors were very extremely generous, and the attendees were ecstatic
and enjoyed the wonderful event. It was a full house banquet dinner with very good
ambiance, smiling faces, great food, music and donations for the conference which will
be held at Walter E. Washington Convention Center from July 4th to 6th 2019.

The delightful fundraiser was graced by more than 800 people. The program began
with a traditional 'Jyothi Prajwalana.' After the lighting of the auspicious lamp, there
was a presentation of an artistically choreographed invocation dance by talented women
performers from the DC metro area. Consequently, teaser introducing the venue and
the expected highlights was displayed to the audience followed by a 6 minutes
documentary on TANA history and activities in the past four decades received thundering
applause from the audience.

TANA President Satish Vemana thanked the attendees, introduced the EC, BOD
and Foundation members and Past Presidents and praised their services to the community.
He commended the support of the the local community leaders and The DC area business
leaders for their hard work and service to the community and explained significance of
the celebrations in great detail. He single-handedly conducted and executed the
fundraising amidst cheers and applause by taking time to introduce and recognize every
single donor.

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 16

Hero Sunil attended the event and thanked warmth was evident in the pleasant
TANA and donors for inviting him to the way the TANA leadership greeted
prestigious fundraiser banquet in support of the all of the attendees in a fun filled
22nd Conference and he encouraged the audience atmosphere exhibiting respect and
to step forward and support the organization and gratitude. The positive energy that
its service initiatives. Singers Sruthi Nanduri and generated from this charged
Dhiraj Barla enthralled the audience with haunting atmosphere leaves no doubt that the
melodies. 22nd TANA Conference will set a
new benchmark and take the
The TANA culture of positive thinking and organization and its hugely popular
impact oriented service initiatives
to greater heights.

The 22nd TANA Conference
is expected to welcome over 15,000
people of Telugu origin to the
Walter E. Washington Convention
Center in downtown Washington
DC during July 4th – 6th 2019.
Preparations are underway to
ensure a historic mega-event with
state of the art cultural, social,
educational and religious programs.

17 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 18

19 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 20

21 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA FOUNDATION

"To Share, To Care and to Serve the Needy"

Mana Voori Kosam 5k Walk/Run 2018
was successful in Los Angeles

TANA Los Angeles team conducted "Mana Vinod Bhurugupalli, for great food co-ordi-
nation and distribution. Medals were pro-
Voori Kosam 5k Walk/Run" successfully on vided by ladies to the winners in Kids, La-
October 27th, 2018 in Tustin Sports Park, dies and Mens.
Tustin, CA. TANA Los Angeles team con-
gratulates all the winner in the 5k race we TANA Los Angeles team extended the
are very thankful for each and every one who special thanks to Ram Yalamanchili, Ajay
participated in 5K Walk to support the vil- Chava, Suresh Mallina,, Raju guru and many
lages in INDIA. more for coming early in the morning to
make all the arrangements. Special thank for
Event started with kids run, Ladies providing a nice breakfast by Surya Bami-
walk/run and followed by Men's Run/Walk. dapati from flavors of South.
Suresh Kandepu explained the overall TANA
achievements and Goals for this year fol- Thanks' to Srinivas Popuri, Chandra
lowed by the need of Mana Voori Kosam Sekhar Palliboyina, Srikanth Moparthy,
program plans. Suresh Kandepu explained Ravindra Jangala.This program wouldn't be
the local TANA activities how effectively the happened with your great planning, execu-
team is helping the people. tion, support as a dedicated TANA volunteer.
Thank you All.
Special thanks for providing a nice
breakfast by Surya Bamidapati from flavors Thanks to all the national and local
of South. Thanks to Srikanth Moparthy, sponsors for making this program success-

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 22

Run for your village this summer
MANA VOORI KOSAM

ful. Team extended the special thanks to

LATA, NATA and LA Telugu for their great

support. TANA Los Angeles team was elated

with the presence & great support of LATA-

EC, TASC-EC, and NATA-Board for their

presence at 5k walk and support during the

flyer distribution. b

23 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

n{≤¢+{≤˝À $»j·Te+‘·+>± ‘êHê bòÂ+&˚wüHé 5πø yêø˘

Ä>d∑ Tü º 19q n{≤+¢ {≤ q>s∑ +¡ ˝Àì q÷´{ÖHé bÕsÿY ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ á 5πø yêø˘ì ìs¡«Væ≤+∫q
˝À ñ‘sÔ· ¡ nyTÓ ]ø± ‘\Ó T>T∑ d+ü |Tüò + ª‘êHêμ bÂò +&w˚ Hü é ‘êHê ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T $qjYT eT~›H˚ì, uÛÑs¡‘Y
Ä<Ûä«s¡´+˝À 5πø yêø˘ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTq+ |ü⁄{Ϻ eT~›H˚ì, Áoìyêdt ˝≤e⁄, n+»j·T´ #Í<ä] ˝≤e⁄,
ô|]–q dü«+‘· }] Á|ü»\ ùde ø√dü+ ‘êHê nì˝Ÿ j·T\eT+∫*, eTTs¡[ u§&ÉT¶, sêE
bÂò +&w˚ Hü é @sêŒ≥T#d˚ qæ á ø±s´¡ Áøe£ T+˝À dTü e÷sT¡ eT+<äbÕ{Ï, qπ>wt <=&ܶø£, yÓ+ø° >∑<Ó›, sêyYT eT~›,
300 eT+~øÏ ô|>’ ± bÕ˝§HZ êïsT¡ . ñ<jä T· + 7 >+∑ ≥\øÏ eTTs¡[ øÏ˝≤s¡T, Ä~‘·´ >±*, uÛÑs¡‘Y n$πsïì,
ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqïyê]øÏ _uŸ‡, {°wüsYº‡ sê»X‚KsY #·T+&É÷], sêCÒwt »+bÕ\ ‘·~‘·s¡T\qT
Çe«&É+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä\sTT+~. eTT+<äT>± n+<äs¡÷ Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#·&É+ $X‚wü+.
u≤+uÒ C≤yYT &ÜHé‡ {°yéT qT+∫ Á‹|ü⁄s¡ eT+∫ yêø˘ ‘·<äq+‘·s¡+ Áoìyêdt ìeTà>∑&ɶ
mq]®{Ïø˘ qè‘ê´\‘√ &ÜHé‡ #˚sTT+#·>± n+<äs¡÷ kÕs¡<Ûä´+˝À dü+Áø±+‹ ¬skÕº¬s+{Ÿ yês¡T n+~+∫q
yêsYà n|t nj·÷´s¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ |æ\¢\ø√dü+ ‘˚˙{Ï $+<äT nyÓ÷|òüT+. ∫e]>± ‘êHê n&éVü‰ø˘
@sêŒ≥T#˚dæq 1πø yêø˘ yÓTT<ä\Tô|≥º&É+‘√ ø£$T{° düuÛÑT´\T yÓ+ø° >∑<Ó›, Ä&çjÓ÷ eT]j·TT
|æ\¢\+<äs¡÷ m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Zq&É+ bò˛{ÀÁ>∑|ò” ùde\+~+∫q ÁøÏdüº˝Ÿ øÏ¢j·TsY Ábı&Éø£åHé‡
n+<ä]ì Äø£≥Tº≈£î+~. ‘·sê«‘· ô|<ä›\ ø√dü+ <y˚ êq+<é ø=+&÷É sT¡ , y~˚ øq£ T n+~+∫q q÷´{ÖHé
@sêŒ≥T#˚dæq 5πø yêø˘ ˝À ej·TdüT‡‘√ dü+ã+<Ûä+ bÕsYÿ ìsê«Vü≤≈£î\T, dü+Áø±+‹ ¬skÕº¬s+{Ÿ n~ÛH˚‘·
˝≈Ò î£ +&Ü n+<sä ÷¡ b˛{≤b˛{>° ± q&eÉ &+É >e∑ THêsΩ¡+. Áoìyêdt ìeTà>∑&ɶ, kÕúìø£ düeTs¡Œ≈£î\T &Ó˝≤º
‘·<äq+‘·s¡+ u≤\\T, eTVæ≤fi¯\T eT]j·TT ÇqŒ¤πsàwüHé dædüºyYT‡ n~ÛH˚‘· Áoìyêdt ˝≤e⁄, yê\+
|⁄ü sT¡ wßü \ $u≤Û >±\˝À yTÓ T<{ä Ï |~ü eT+~ $C‘Ò \· ≈î£ {°s¡T¢ eT]j·TT á yêø˘˝À bÕ˝§Zqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ
n{≤¢+{≤ ô|<ä›\ #˚‘·T\ MT<äT>± yÓT&É˝Ÿ‡ eT]j·TT ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ ø±s¡´Áø£eT+
–|ºtò ø±s‡¶Y n+~+#êsT¡ . ùde‘√bÕ≥T Äs√>´∑ |sü +¡ >± eTT–dæ+~. b

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 24

nÄ{V≤¢+ü‰¢<{äø≤£s$¡+V>ü‰±s‘¡jêH·÷êÁ‘·
ñ‘sÔ· ¡ nyTÓ ]ø± ‘\Ó T>T∑ d+ü |Tüò + ª‘êHêμ n{≤+¢ {≤
»≥Tº Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä>∑düTº 3 qT+∫ 5 es¡≈£î ôV≤˝…Hé
˝Àì j·T÷ìø±jYT ùdº{Ÿ bÕsYÿ˝À |æøÏïø˘ ìs¡«Væ≤+
#ês¡T. düTe÷s¡T 150 eT+~ bÕ˝§Zqï á $Vü‰s¡
j·÷Á‘·˝À |æ\¢\≈£î ô|<ä›\≈£î eT+∫ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T
@sêŒ≥T#X˚ ÊsT¡ . Ä>d∑ Tü º 3 kÕjT· +Á‘+· 6 >+∑ ≥\ø˝£ ≤¢
n+<äs¡÷ ôV≤˝…Hé #˚s¡Tø=ì e÷{≤eT+‹‘√ $Vü‰s¡ eT]j·TT &çqïsY düsY« #Ój·T´&É+ $X‚wü+.
j÷· Á‘· yTÓ T<\ä Tô|{≤sº T¡ . ÄV‰ü <¢ øä s£ ¡ yê‘êesD¡ +˝À y˚dü$ $&ÉT|ü⁄>± Ç+‘· #·ø£ÿì |æøÏïø˘ì ‘êHê
Ä>∑düTº 4q ìs¡«Væ≤+∫q yê≥sY k˛ŒsYº‡, ø±j·TøÏ+>¥, ‘·s¡|ü⁄q ìs¡«Væ≤+∫q n{≤¢+{≤ düuÛÑT´\T uÛÑs¡‘Y
Äsá Ø, msTTsY >H∑ ,é bÕ&˝ç Ÿ uÀ]+¶ >,¥ yê≥sY u\… ÷H‡é , eT~›H˚ì, $qjYT eT~›H˚ì, n+»j·T´ #Í<ä] ˝≤e⁄,
ô|òÌ¢sTT+>¥ |òæwæ+>¥, wü{Ï˝Ÿ, XÊø˘ πsdt ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ Áoìyêdt ˝≤e⁄, nì˝Ÿ j·T\eT+∫*, _\ΩHé Ä\
ø£˝≤bÕ\˝À ∫qï\T ô|<ä›\T ñ‘ê‡Vü≤+>± s√»+‘ê bÕ{,Ï eTTs[¡ u§&TÉ ,¶ y+Ó ø° ><∑ ,›Ó Ä~‘´· >±* ‘~· ‘s· T¡
bÕ˝§ZHêïs¡T. á eT<Ûä´H˚ ø=‘·Ô>± yÓTT<ä\Tô|{Ϻq \qT n+<sä ÷¡ n_qÛ +~+#êsT¡ . Ä>d∑ Tü º 5q ìs«¡ V≤æ +
Áoìyêdt ìeTà>∑&ɶ>±] dü+Áø±+‹ ¬skÕº¬s+{Ÿ yês¡T ∫q kÕÿyÓ+»sY Vü≤+{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–+#·Tø=ì
˝…’yY ≈£îøÏ+>¥, Á–*¢+>¥ e+≥ø±\‘√ ÁuÒø˘bòÕdtº, \+#Y n+<äs¡T ‹]– Ç+{ÏeTTK+ |ü{≤ºs¡T. b

25 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA New England
Bathukamma &

Dasara Sambaralu

ªª‘·sê\T, n+‘·sê\T nH˚ uÛÒ<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£î\eT‘ê\ø£r‘·+>± ÄdüTÔ\T, n+‘·düTÔ\≈£î
<ä÷s¡+>± &ÜãT, <äs¡Œ+, Vü≤≈£îÿ\≈£î ‘êMj·T≈£î+&Ü düe÷»+˝À n+<äs¡T e´≈£îÔ\T @<√
ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À düVü≤Jeq+ #˚j·÷*. n<˚ |ü+&ÉT>∑. n˝≤+{Ï |ü+&ÉT>∑\˝À n‹ Á|ü<Ûëq
yÓTÆq$ <ädüsê, ã‘·Tø£eTà. <˚e‘êsê<Ûäq ù|s¡T‘√ eTq+ ÇdüTÔqï HÓ’y˚<ä´+ dü«s¡Z+˝À ñqï
<˚e⁄fi¯¢≈£î #˚sê\+fÒ <ädüsê, ã‘·Tø£eTà ˝≤+{Ï |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄≈£îì düe÷»+˝À ø£\dæ
yÓT\dæ ã‘·ø±*. n~ ø=+‘·ùdù| ø±e#·TÃ, ø=ìï s√E\T ø±e#·TÃ, nsTTHê ‘·|üŒìdü]μμ.

TANA New England team celebrated A very special thanks to all who have
brought colorful, beautiful, auspicious Bathu-
‘Bathukamma & Dasara Sambaralu’ in the kamma’s and made this event a huge suc-
town of West Hartford, on October 13th , cess with traditional Aata (dance), Paata
2018 with Telugu family members from all (music).
over New England, NY, NJ, PA states. It was
a traditional, joyous and fun filled event with Congratulations to all the winners of
participation of over 650 plus people of all best bathukamma competition. Special Ku-
age groups. dos to all the performers who have enter-

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 26

tained the audience with their energetic, joy- e÷ n+<]ä e÷s<Z¡ ]ä Ù, m~>π ø=B› ˇ~– ñ+&Ü
ous performances. \ì, M˝q’… +‘· deü ÷C≤ìøÏ ‹]– ùdes÷¡ |+ü ˝À ‹]–
Ç#ÓÃj·÷´\ì nqT ì‘·´+ Ä#·s¡D‘√ eTeTà\+
Many thanks to all sponsors who have <ä]ì q&ç|æ+#˚ e÷ »jYT>±s¡T (Sri Jayashekar
supported us, we wish them huge success in
their business endeavors. May Gowramma Talluri, TANA executive Vice President),
shower them with abundant success.
thank you for being there for all of us and

27 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

making the event special with your presence. Last but not least... We feel fortunate
Also special thanks to our dynamic leader
and energetic Sri Sateesh Vemana Garu and deeply honored to have a wonderful,
(President TANA), for his best wishes in
valuable guidance, encouragement to bring hardworking, selfless, dedicated team to
all Telugu people in New England together
with “Batukamma & Dasara” occasion. work with, more than a team together we
Thanks to Sri. Lakshmi Devineni Garu for
gracing the occasion with her presence and grew as a family over the years. Together we
all the encouragement.
will strengthen TANA in our region, help the
Special thanks to TANA NH, RI, MA,
VT, ME, CT local coordinators for all the needy through Team Square, Mahila Raksha,
hard work and efforts in making this a huge
success. Bone Marrow Drive and helping farmers

back home through Raitu Kosam, 5k, mana

vooru programs.

I thank you each and everyone of you

for making this yet another successful event

for TANA. TANA leader-ship is proud of this

team. b

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 28

CPR TRAINING PROGRAM TANA Backpack Committee Chair
IN Sri Ramchowdary Upputuri organized

VATTI CHERUKURU CPR Training Program for
school children in Vatti Cherukuru,

Guntur District.

29 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA TEACHING AND LEARNING
MATERIALS (TLM) PROGRAM

Telugu Association of North America came up with TANA Teaching Learning
Materials (India) initiative to help kids in our schools by providing visual aids to
help in making students good observer. Learning is a complex process and visual
aids stimulate the interest of learners and help the teachers to explain the con-
cepts easily. Visual aids are those instructional aids which are used in the class-
room to encourage teaching learning process. This program will help connecting
NRI's to their villages/schools and make them part of their village/town educa-
tional system.

At TANA, we're working to give every child a chance to gain knowledge in schools
with confidence and pride. TANA Teaching Learning Materials (India) initiative
provide hands-On Classroom, hands-on activities all day, every day, to let all
students shine. Visual aids are tools that help to make an issue or lesson clearer or
easier to understand and know (pictures, models, charts, maps, real objects etc.).
There are many visual aids available these days and TANA picked materials what
is needed for our kids to learn.

Participate in TANA Teaching Learning Materials (India) initiative and help pre-
pare children in need for a successful school year! Hope to see this program will
get great success with all your help and support. Please spread the word and flyer
in all the groups. Please contact Ram Chowdary Upputuri or Raja Kasukurthi for
more details.

Here are the ways you can make a donation

Make a donation online: www.tanafoundation.com/donate
Select TANA Teaching Learning Materials in Projects /Campaign field

Write District/mandal/Village
which you want to contribute in Comments section

(OR)

Make Check Payable to
'TANA FOUNDATION' and mail to:

Treasurer, TANA Foundation,
26233 Taft Road
Novi, MI 48374

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 30

31 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Tana Bonemarrow at San Jose
(AIA Diwali Event)

TANA Bone Marrow Drive was conducted at AIA Diwali Event in San Jose, CA on 27th
October 2018. For this drive we were conducted from 12:00 PM -9:30 PM. TANA volun-
teers explained about Bonemarrow donation and how it is important to Indian community.

Jayaram Komati garu who is special representative to Andhra Pradesh Government
visited our booth and appreciated all the volunteers for doing very good cause. For this
event TANA and BATA team helped us to make succeed.

TANA Team: Madhu Ravela, Srikanth Doddapaneni, Sathish Vemuri, Rajanikanth
Kakarla, Hari Nallamala, Jithendra Kothapally, Vinay Parachuri, Ram Thota, Venkat
Koganti, Yaswanth Kudaravalli, Suresh Babburi.

BATATeam: Sireesha Bathula, Prasad Mangina, Veeru Uppala, Vijaya Asuri, Yaswanth
Kudaravalli, Kalyan Kattamuri, Sumanth Pusuluru, Sridevi Pasupuleti, Ramesh Konda,
Karun Veligeti.

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 32

#·]Á‘· düèwæº+∫q
‘êHê

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ª‘êHêμ #·]Á‘· düèwæº+∫+~. zVæ≤jÓ÷˝À »]–q u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ
π>yYT ÁbÕs¡+uÛÑ y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹ì Á|ü‹_+_+#˚˝≤ uÛÑs¡‘·Hê≥´+, ≈£L∫|üP&ç qè‘·´

Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+∫ ]ø±s¡T¶\¬øøÏÿ+~. ªÇ+&çj·THé HÓ’{Ÿμ ù|s¡T‘√ ìs¡«Væ≤+∫q á Á|ü<äs¡Ùq\T

u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ #·]Á‘·˝ÀH˚ ‘=*kÕ] ø±e&É+ $X‚wü+. øÏ«¬øÿHé˝ÀHé mØHê ùdº&çj·T+˝À ø°¢yY˝≤´+&é

ø±´e*j·TsY‡, &Óq«sY q¬>Z{Ÿ‡ »≥¢ eT<Ûä´ »]–q e÷´#Y dü+<äs¡“¤+>± á Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

∫Hêïs¡T\T ‘=\T‘· nyÓT]ø± C≤rj·T ^‘·+ bÕ&ç, Ä ‘·sê«‘· qè‘ê´\T Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 20

y˚\eT+~ Áù|ø£å≈£î\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï ‹\øÏ+#ês¡T. qe+ãsY 1q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+ nìï

C≤rj·T #Ûêqfi¯¢˝À Á|ükÕs¡yÓTÆ+~.

á dü+<äs¡“¤+>± ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ dürXŸ y˚eTq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘êHê dü]ø=‘·Ô #·]Á‘·

düèwæº+∫+<äHêïs¡T. uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹ì ô|+bı+~+#˚˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À ª‘êHêμ

‘·q≈£î ‘êH˚ kÕ≥ì ìs¡÷|æ+#·T≈£î+<äHêïs¡T. ‘êHê ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ‘êfi¯S¢] »j·TX‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷...

á ø±s¡´Áø£e÷ìï nyÓT]ø±˝Àì eT]ìï sêÅcÕº˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. <˚X¯

dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\T, $\Te\qT Á|ü|ü+#êìøÏ #ê≥&É+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ m+‘·>±H√ ñ|ü

jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ª‘êHêμ‘√ bÕ≥T ªHêsYÔ ádtº ˇVæ≤jÓ÷ ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+μ ≈£L&Ü ø±s¡´Áø£eT+

ìs¡«Vü≤D˝À bÕ\T|ü+#·T≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ä dü+|òüT+ düuÛÑT´\≈£î ‘êHê düuÛÑT´\T ø£è‘·»„‘·\T

‘*Ó bÕsT¡ . eTs√y|’… ⁄ü Hw˚ qü ˝Ÿ u≤ôdÿ{uŸ ≤˝Ÿ nk˛wjæ T˚ wHü é ≈L£ &Ü ª‘êHêμ ô|’ Á|Xü +¯ d\ü »\T¢ ≈î£ ]|+æ ∫+~.

j·TTe‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+˝À ª‘êHêμ eTT+<äT+<äì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D˝À

‘êHê C≤sTT+{Ÿ Áf…»s¡sY ø=˝≤¢ nXÀø˘ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. b

33 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

eTè‘·T´+»j·TT&ÉT

ÄsY. X¯s¡à <ä+‘·T]Ô

kÕj·T+Á‘·+ Hê\T–+{ÏøÏ

Ç+{Ïø=∫Ãq õ‘˚+Á<ä ≈£î\ø£]íøÏ
>s∑ êCŸ ‘\· T|⁄ü <–ä sπZ d<æ +∆ä >± ñqï
|<ü fi˚ ¢¯ ø=&TÉ ≈î£ ø±ØøÔ ˘ øì£ |+æ #&˚ TÉ .
kÕj·T+Á‘·+ Ä]+{ÏøÏ yÓfi¯¢uÀj˚T
kÕøs£ Y >π yTY øÏ n|ü &˚ ‘j· ÷· sT¡ >±
ñqï ≥TºHêï&ÉT. ‘·+Á&ç ø±s¡T
‘\· T|⁄ü yd˚ æ Ä|d”ò Tü u>Ò ‘¥ √ ˝À|\ü øÏ
sê>±H˚ yêfdÒ Tü ≈î£ ì #ùÓ|Œ&TÉ , ªª&Ü&é
Çyêfi¯ Hê kÕøs£ Y >π yTY >T∑ sT¡ +Ô <ë?μμ

#˚‹˝À ñqï uÒ>¥, yÓTsTT˝Ÿ
u≤ø˘‡˝À+∫ ‘Ó∫Ãq Äs√E
yÓTsTT˝Ÿ fÒãT˝Ÿ MT<ä ô|{Ϻ
qe⁄«‘·÷ #Óù|Œ&ÉT õ‘˚+Á<ä,
ªªqTyÓ«|ü&ÉT eT]Ãb˛ì#êÃe⁄sê
Hêj·THê? Ä ø±¢düT˝À ìqTï
mHsé √˝Ÿ #d˚ qæ s√E qT+∫ Çyêfi¯
<ëø± s√EøÏ |~ü kÕsT¡ ¢ >T∑ sT¡ Ô #d˚ ÷ü HÔ ˚
ñHêïe⁄ ø£<ë? n+<äTπø z >∑+≥
eTT+<äT e#êÃqT. ø±düÔ ã≥º\T
e÷sT¡ Ã≈î£ ì {° ‘ê– ãjT· ˝s›Ò T¡ <ë+
dsπü Hê?μμ

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 34

ªªdsπü ,μμ ≈î£ Ásê&TÉ ‘q· >~∑ ˝ÀøÏ |sü T¡ >¬ {≤&º TÉ . ôdq’ ÷‡, ˝ø… ÿ£ \÷ #|Ó Œü sê<Tä — #|Ó Œü eTHêï yêfiø¢¯ Ï sê<Tä .
∫øÿ£ ì bÕ\T ‘ê–‘˚ ø=˝d… sºü ê\÷ nM n+≥T ø±˙ #<· Tä e⁄≈î£ H˚ |Bü , |ìü ï+&fi˚ ¢¯ ≈î£ Ásêfió¯ ¢ e÷Á‘+·
≈£î+{≤sTT ø£qø£ yÓTÆÁø√y˚yY˝À ø£|ü ˙fi¯¢bÕ\÷, Á|ür düã®≈£îº˝Àq÷ |òüdtº e÷s¡Tÿ ‘Ó#·TÃø√yê*.
n+<Tä ˝À z {° ù|ø¬ ≥÷º bÕsπ dæ ã≥\º T e÷sT¡ Ãø√e ô|<y›ä êfiq¢ÌË eTqøÏ #‘˚ ø· ±ì |ìü ≈î£ Ásêfió¯ ¢ e÷Á‘+· m˝≤
&ÜìøÏ y˚T&É MT<ä u…Á&É÷+˝ÀøÏ <ä÷πs&ÉT õ‘˚+Á<ä. #˚kÕÔs√? |òüø±\ï qe⁄« e∫Ã+~ nqTø√≈£î+&Ü
ãjT· ≥øÏ e#Ã˚ d]ü øÏ ãjT· ≥ ø±sT¡ #|· ü &TÉ $ì|+æ H√{À+¢ ∫.
∫+~. ÄcÕ Ä|ò”düT qT+∫ e∫Ãq≥Tº+~. Ä$&É qe⁄«‘T· qï ‘+· Á&ìç n&>πç &TÉ ø±ØøÔ ,˘ ªªm+<Tä ≈î£
˝À|\ü øÏ sê>±H˚ |\ü ø]£ +∫ n&>πç &TÉ õ‘+˚ Á<,ä ªª{° HêHêï qe⁄«‘T· Hêïy?Y μμ
‘ê>T∑ ‘êyê? Ç|ü &˚ Hq˚ ÷ ‘ê>T∑ <ëeTqT≈î£ +≥THêï.μμ ªª@+ ˝Ò<äTsê, á kÕø£sY ÁbÕø°ºdt mH˚ïfi¯ó¢
ªªdsπü , ô|≥+º &,ç Hq˚ ÷ |~ü ìeTTcÕ˝À¢ ‘j· ÷· s¬ ’ kÕ>T∑ ‘T· +<ë, ˙≈î£ eTT+<Tä eTT+<Tä J$‘+· ˝À m˝≤
ekÕ.Ô MT]<s›ä ÷¡ kÕøs£ Y ÁbÕødº° øt Ï yfiÓ ó¯ HÔ êïsê? e#Ã˚ d]ü øÏ ñ|jü ÷Ó >|∑ &ü TÉ ‘T· +<ë nì Ä˝À∫dTü HÔ êïqT n+‘.˚ μμ
@<√ #d˚ æ ô|&‘É êqT &qç ïsøY .Ï μμ ≈î£ Ásê&øç ° e÷≥ nsy∆¡ TÓ +Æ <√ ˝<Ò √ ø±˙ z yÁÓ ]
ns>¡ +∑ ≥ b˛j÷· ø£ ‘*· ø¢ √ eTT~∫› à ãjT· ˝]›Ò q qe⁄« qy˚«&ÉT. $T>∑‘ê Á|üj·÷D+ e÷eT÷\T>±
ø±ØøÔ ì˘ rdTü ≈î£ ì ≈î£ Ásê&ç kÕøs£ Y ÁbÕødº° t ø√d+ü , |~ü kÕ–+~, Äs√E d÷ü ÿ˝À¢ @+ #X˚ Ê&TÉ , {#° s· Y m˝≤
yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+˝À ñqï yÓTÆ<ëHêìøÏ Á&ÓÌyY #˚j·T&É+ #|Ó ⁄ü HÔ êï&TÉ nH$˚ e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· , yê{øÏ Ï ø±ØøÔ ˘ Ç#Ã˚
yTÓ T<\ä Tô|{≤&º TÉ õ‘+˚ Á<.ä <ë]˝À nHø˚ ±Hø˚ £ Ä˝À deü ÷<ëÛ q+ $+≥÷. yTÓ <Æ ëq+ <–ä sZ ¡ ≈î£ ÁsêDíÏ ø√#øY Ï
#q· \T. nd\ü T M&øç Ï á kÕøs£ Y ÁbÕødº° t m+<Tä ø√? n|üŒ–+∫ nø£ÿ&˚ ñqï u…+N MT<ä ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT
Ä Ä≥˝À m˝≤>± Ábıô|wò qü ˝Ÿ ne˝&Ò TÉ . #<· Tä e⁄˝À õ‘˚+Á<ä. |üø£ÿH˚ $T–*q ≈£îÁs¡yêfi¯¢ ‘·˝À¢, ‘·+Á&√
eTT+<Tä +fÒ n<˚ #ê\T. J$‘+· ˝À nd\ü T mø‡£ sôYdC’ Ÿ ø±uÀ\T ≈L£ s=Ãì ñHêïsT¡ . n+<]ä ø° V‰ü jTY nì #|Ó Œæ
nH~˚ m+<Tä ø√, n~ s√p #j˚ ÷· \˙ ‘*Ó ùdÔ ‘s· ê«‘· bò˛Hé rdæ ÄcÕøÏ yÓTùdCŸ ø=fÒº&ÉT, ªªÇ|ü⁄Œ&˚ ÁbÕø°ºdt
yê&˚ <ës√¢ |&ü ‘É ê&TÉ . kÕøs£ Y ÁbÕødº° t n˙ udÒ ut ≤˝Ÿ yTÓ T<˝ä +’… ~, @$T #d˚ Tü HÔ êïyY V≤ü ˙,μμ n+≥÷.
n˙, dæ«$Tà+>¥ n˙, Ç<ä˙, n<ä˙ |æ\¢*ï }<äs¡ V≤ü ˙>±] <–ä sZ T¡ ï+∫ n+‘· rjT· >± ˝ìÒ deü ÷
ø=≥&º +É . yêfió¯ ¢ d]ü >±Z #j˚ T· ˝øÒ b£ ˛‘˚ eTs√ @&TÉ |⁄ü — <ëÛ q+ e∫Ã+~ y+Ó ≥H.˚ ªªe+≥ yTÓ T<\ä Tô|{≤.º <ë˝Ÿ
m+<äTø=∫Ãq >√\. ‘=$Tà<˚fi¯¢ ej·TdüT˝À ‘êeTT Áô|,Ìò ìqï $T–*q ≈L£ s,¡ ø=ìï s√{\° T, e÷eT÷\T>±
Ç+&çj·÷˝À @$T #˚j·T>∑*>±s¡T? eTVü‰ nsTT‘˚ s¬ d’ .t μμ
u≤+u˝Ò À á‘· ø=≥&º +É Hs˚ T¡ Ã≈î£ Hêïsπ y÷Ó . Ä eTV‰ü ªªdsπü , ÁbÕødº° t nsTTb˛j÷· ø£ ãjT· ˝sπ›Ò eTT+<Tä
q>s∑ +¡ ˝À ñqï ˇø£ uÁ… &÷É +, V‰ü ˝Ÿ Ç+{˝Ï À ø±\T eTs√kÕ] yTÓ ùdCŸ |+ü |kæ Õ,Ô μμ b˛ò Hé CãÒ T˝À ô|{ºÏ kÕøs£ Y
ø<£ bä Õ\Hêï, @+ #j˚ ÷· \Hêï ÇsT¡ ≈î£ . n+<Tä øπ Hy˚ ÷Ó #·÷&É&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. ≈£îÁsêfi¯ó¢ n≥÷ Ç≥÷
‘e· TøÏ n+<Tä u≤≥T˝À ˝ìÒ neø±XÊ\˙ï á ‘s· +¡ |sü T¡ >T∑ \T ô|&TÉ ‘÷· +fÒ ø√#Y m˝≤ øøÏ ˘ Çyê«˝À, m˝≤
≈î£ Ásêfiø¢¯ Ï ñHêïjT· ì, yêfi좯 Ç~ #s˚ TT n~ #s˚ TT bÕdt Çyê«˝À #|Ó ⁄üHÔ êï&TÉ . ns>¡ +∑ ≥ b˛j÷· ø£ ∫qï ÁuøÒ .˘
n+≥÷ ‘√jT· &+É . #≥· T≈î£ ÿq z CÀ≈î£ >T∑ s=∫Ô Ã+~ Ä ‘s· ê«‘· dsü <¡ ë>± ∫qï kÕøs£ Y yT˚ #Y ≈î£ Ásêfi¢¯ eT<´äÛ .
õ‘+˚ Á<øä .Ï Ä dsü <¡ ë yT˚ #Y ˝À ‘©· ¢ ‘+· Á&û n+<sä ÷¡ , m+øsπ£ CŸ
d÷ü ÿ˝À¢ bÕsêƒ \T #ùÓ |Œ {#° s· T¡ ¢ ˇøπ ˇø£ dãü ø® º˘ #˚j·T&ÜìøÏ, ª>√, >√...μ nì ns¡Tdü÷Ô+fÒ ‘êq÷
#bÓ ÕŒ*. ˇø£ dãü ≈® î£ º $T+∫ yêfió¯ ¢ #|Ó Œü sT¡ . ˝ø… ÿ£ \T nse¡ &+É yTÓ T<\ä Tô|{≤&º TÉ õ‘+˚ Á<.ä <ë<ë|⁄ü yT˚ #Y
#ùÓ |Œyê&TÉ ôdq’ T‡ #|Ó Œü &TÉ . n˝≤>π V≤æ dغü #ùÓ |Œyê&TÉ eTT>T∑ d÷ü +Ô &>É ± |sü T¡ >¬ fºÒ ø±ØøÔ ˘ ˇøÿ£ kÕ] eTT+<Tä øÏ

35 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

|&ü Ü&¶ TÉ . mes÷¡ ‘√dqæ ≥Tº ˝<Ò Tä . yTÓ TV≤ü + MT<ä ∫qï ≈£î+≥THêï&ÉT. @<√ ˙s¡dü|ü&ܶ&˚yÓ÷ >∑+≥ ÁbÕø°ºdt
<ãÓ “‘√ sø¡ +Ô£ ø±s&¡ +É yTÓ T<˝ä +’… ~. ø√#Y ˇøÿ£ kÕ] e\.¢ μμ
eTT+<äT¬ø[¢ ≈£îÁsêDÏí ô|’øÏ ˝ÒbÕ&ÉT. ø±ØÔø˘ ø£fi¯ó¢ |~ü ìeTTcÕ\T |~ü jT· T>±\T>± >&∑ #ç ø˚ £ e∫Ãq
eT÷‘|· &ü ç ñHêïsTT. y+Ó ≥H˚ yTÓ &MÉ T<,ä #êÛ rMT<ä @+ãT˝…Hé‡ ≈£îÁsê&çøÏ Äøχ»Hé e÷dtÿ ‘·–*+∫
Hê&ç ø=≥T≈º î£ +{À+<ë ˝<Ò ë #÷· XÊ&TÉ . n+‘ê u≤>±H˚ #eÓ ⁄\T –+>T∑ s¬ ‘¢ ˝Ô˚ ≤ ôds’ H¡ é y÷Ó –+#T· ≈î£ +≥÷ }s√¢
ñ+~ ø±˙ ≈î£ Ásê&TÉ dŒü èV≤ü ˝À ˝&Ò TÉ . yT˚ #Y y+Ó ≥H˚ ñqï u≤|dºæ ºt V‰ü dŒæ ≥˝øŸ Ï ãjT· ˝]›Ò +~. yqÓ øH£ ˚ õ‘+˚ Á<ä
Ä|⁄ü #ù˚ dd]ü øÏ õ‘+˚ Á<ä yTÓ <Æ ëq+˝ÀøÏ |sü T¡ >¬ ≥T≈º î£ ì ‘q· ø±sT¡ ˝À <ëìï nqTd]ü +#&˚ TÉ . ãjT· ˝sπ›Ò eTT+<Tä
yfiÓ ≤&¢ TÉ ø±ØøÔ ˘ <–ä sZ ø¡ .Ï eTs√ ≈î£ Ásê&ç ‘+· Á&,ç ø√#Y ≈L£ &Ü nedsü y¡ TÓ ‘Æ ˚ ‘e· Tì
ªª@yTÓ +Æ <√ ‘*Ó jT· <+ä &.ç Hq˚ T #÷· d÷ü HÔ ˚ ñHêï. ns¡∆sêÁ‘ÓÌHê, n|üsêÁ‘ÓÌHê |æ\eeTì bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢
mes÷¡ ‘√jT· ˝<Ò Tä . m+<Tä øπ Hê eT+∫~ @+ãT˝H… ‡é Ç#êÃsì¡ ø±˙, eTs√{Ï ø±˙ >T∑ sT¡ ˝Ô <Ò Tä eTqdTü dãúü T>› ±
øÏ b˛ò Hé #<˚ ë+› ,μμ nbÕ\J #|Ó ⁄ü qÔ ï≥÷º n+≥÷ b˛ò Hé nsTTb˛sTTq õ‘+˚ Á<øä .Ï
rdæ 911øÏ ø±˝Ÿ #d˚ æ @+ãT˝H… ‡é |+ü |eü Tì #ùÓ |Œ&TÉ
ø√#.Y bÕ]ÿ+>¥˝À ø±s¡T ô|{Ϻ meTs¡®˙‡˝ÀøÏ |üs¡T
õ‘˚+Á<äøÏ @$T#˚j·÷˝À ‘Ó*j·T˝Ò<äT. ‘·q >¬ {≤&º TÉ õ‘+˚ Á<.ä eT<´äÛ ˝À qsT¡ ‡ n&TÉ ≈¶ î£ ì eTT+<Tä

eDÏπø #˚‘√Ô ≈£îÁsê&ç #˚sTT|ü≥Tº≈£îì nø£ÿ&˚ yÓTÆ<ë >~∑ ˝ÀøÏ |+ü |+æ ∫+~. nøÿ£ &É ‘q· ≈î£ qï Çq÷‡´s¬ q÷‡
q+˝À ≈L£ sT¡ ÃHêï&TÉ . ø˙£ ïfi§ø¢ ÿ£ fÒ ‘≈· î£ ÿe. |øü ÿ£ H˚ nM #·÷|æ+#ê*≥. ˇfi¯ó¢ eT+&ÉT‘·T+fÒ n]#˚&ÉT
ñqï eTs√ ≈î£ Ásê&ç ‘+· Á&ç #bÓ ÕŒ&TÉ , ªª@MT ø+£ >±sT¡ õ‘+˚ Á<,ä ªªne‘\· ≈î£ Ásê&øç Ï ÁbÕD+ MT<øä Ï eùdÔ Ç<+˚
|ü&Éø£+&ç. Ç≥Te+{Ï$ ≈£îÁsêfi¯¢˝À düs¡«kÕ<Ûës¡D+. >√\ eTT+<Tä ?μμ
y˚TeTT @+ãT˝…Hé‡ e#˚Ã<ëø± MT <ä–Zs¡ ñ+{≤+. ªªMT ≈£îÁsêDÏí &Üø£ºsY n|ü&˚ #·÷düTÔHêïs¡T.
≈£îÁsê&çøÏ Hê&ç u≤>±H˚ Ä&ÉT‘√+~. }|æ] rdüT MTøπ MT ø+£ >±sT¡ ˝<Ò Tä . MTsT¡ ˝À|\ü øÏ yfiÓ Ô‚ &Üøغ£ ï, qs‡Y

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 36

˙ ø+£ >±sT¡ ô|&‘É êsT¡ ‘|· Œü eTs√ ñ|jü ÷Ó >+∑ ˝<Ò Tä . CMÒ TdHü é õ‘+˚ Á<‘ä √ e÷{≤&¢ TÉ ‘T· Hêï&TÉ ã&¢ é ]b˛sºY
MT Çq÷‡´s¬ H‡é d+ü >‹∑ #÷· ùd˝À|⁄ü $TeTà*ï |\æ T #˚‘√Ô |ü≥Tº≈£îì. n|ü&˚ ø±ØÔø˘ ø£fi¯ó¢ ‘Ó]∫ ‘·qøÏ
kÕsÔ T¡ . Á|Xü Ê+‘+· >± ñ+&+É &,ç μμ øö+≥s˝Y À ne÷àsTT ‘–· *+∫q ôd˝H’… é u≤{˝Ï ,Ÿ |øü ÿ£ H˚ ñqï ‘+· Á&˙ç , ‘*· ˙¢
#|Ó Œæ +~. #·÷dü÷Ô, ªªe÷yYT HêπøyÓTÆ+~?μμ nHêï&ÉT <ë<ë|ü⁄
CãÒ T˝À+∫ ø±s¶Y rdæ Ç#Ã˚ &TÉ õ‘+˚ Á<.ä $T>‘∑ ê @&TÉ |⁄ü yTÓ TV≤ü +‘√.
$wjü ÷· \˙ï sêdTü ≈î£ Hêïø£ ô|≥eº *‡q #√≥ d+ü ‘ø· ±\T õ‘+˚ Á<,ä ÄcÕ ˇøπ kÕ] #bÓ ÕŒsT¡ , ªª@MT ø±˝<Ò Tä .
ô|fdºÒ ]ü øÏ ˝À|\ü qT+∫ &Üøsº£ Y ãjT· ≥ø=d÷ü Ô øì£ |+æ kÕøs£ Y Ä&TÉ ‘÷· +fÒ ø+Ï <|ä &ü Üe¶ ⁄. ‘\· MT<ä ∫qï <ãÓ “
#˚&ÉT, ªªMTπsHê |æ˝≤¢&ç ‘·+Á&ç,μμ n+≥÷. ÁbÕD+ ‘–· *+~. Ç+ø√ ns>¡ +∑ ≥˝À Ç+{øÏ Ï y[Ó b¢ ˛‘T· Hêï+,μμ
˝∫Ò e∫Ãqf+ºÌ… ~. õ‘˚+Á<ä Ç≥T ‹]– eT∞¢ &Üø£ºsY‘√ e÷{≤¢&ɶ+
ªªHê ù|sT¡ &Üøsº£ Y CMÒ TdHü .é s+¡ &ç ˝À|\ü øÏ yfiÓ ≤+› .μμ yTÓ T<\ä Tô|{≤&º TÉ , ªªã&¢ é ]b˛sºY e∫Ã+<ë?μμ ÄcÕ ø±dÔü
˝À|\ü ≈î£ Ásê&øç Ï n|⁄ü Œ&˚ ôd˝H’… é ‘–· *+∫q≥Tº ø+£ >±sT¡ >± &Üøsº£ Y yTÓ TV≤ü +˝ÀøÏ #÷· d+æ ~.
HêïsT¡ . yTÓ TV≤ü + ‘≥˚ >± ñ+~. ªªm˝≤ ñ+~ Ç|ü &TÉ ? ªª]b˛sºY e∫Ã+~. ø±dÔü ‘&˚ Ü>± ñ+~ ã&¢ é ‘\Ó ¢
@yTÓ +Æ ~ nd\ü T M&øç ?Ï μμ n&>πç &TÉ õ‘+˚ Á<ä ≈î£ ÁsêDíÏ øD£ ≤\ øö+{Ÿ nBqT. áeT<´äÛ q ≈î£ Ásê&øç Ï ˙sd¡ +ü ,
#÷· dæ &Üøsº£ ‘Y √ ø+£ >±sT¡ >±. yê+‘T· \T, ‘÷· *|&ü &É +É ˝≤+{$Ï ne⁄‘T· Hêïj÷· ?μμ
ªªˇø=ÿøÿ£ |ü &TÉ Ç˝≤ |\æ \¢ T eT÷sá b¤ ˛‘÷· ªª˝<Ò ?˚ ‘\Ó ¢ øD£ ≤\T m+<Tä ≈î£ @ ø±sD¡ + e\¢
ñ+{≤s¡T Ä≥˝À¢. n+‘· eÁØ nyê«*‡q<˚MT m≈î£ ÿe ñ+&=#T· Ã?μμ
øì£ |+æ #<· Tä . ≈î£ Ásê&TÉ Äs√>´∑ +>±H˚ øì£ |dæ Tü HÔ êï&TÉ . kÕ˝À#·q>± #·÷dæ #Óù|Œ&ÉT &Üø£ºsY CÒMTdüHé,
m+<Tä ø¬ H’ ê eT+∫<ìä ∫qï ã&¢ é kÕ+|˝æ Ÿ rXÊ+. <ëì ªªnHø˚ ±Hø˚ £ ø±sD¡ ≤\T ñHêïsTT. ys’… ˝¡ Ÿ ˝øÒ £ u≤ø]º° jT· ˝Ÿ
]»˝ºŸ sêe&Üìø√ bÕe⁄>+∑ ≥ |&ü TÉ ‘T· +~. Á|dü Tü ‘Ô êìøÏ ÇHé ô|øò Hå£ é ø±y=#T· Ã, eTs√{° ø±y=#T· Ã. Ç|ü &TÉ &kç ÕÃs®Y
≈î£ Ásê&øπç MT |süò ê«˝<Ò Tä . Çøÿ£ &˚ ≈L£ s√Ã+&.ç >+∑ {≤, #k˚ Õø£ á @+{° ãj÷Ó {øÏ ˘ eT+<Tä yj˚ T· +&.ç ÇHé
s¬ +&TÉ >+∑ ≥˝À¢ Ç+{ø¬Ï [b¢ ˛e#T· Ã. ≈î£ Ásê&ç ‘*· ¢ Çøÿ£ &˚ ô|øò Hå£ é nsTT‘˚ ‘>· T∑ ‘Z T· +~. sπ |⁄ü eT]Ãb˛≈î£ +&Ü MT
ñHêïsê?μμ ≈£îÁsê&çì |”&çj·÷Á{°wæj·THé <ä–Zs¡øÏ rdüT¬øfi¯¢+&ç,
n|Œü {<Ï ëø± ãTÁs¡ |ìü #j˚ T· ì õ‘+˚ Á<ä b˛ò Hé Äj·Tq eT]ø=ìï f…dtº\T #˚dæ
ãjT· ≥øÏ rd÷ü Ô #ùÓ|Œ&TÉ , ªª‘*· ¢ Ç+{À¢ ñ+~. Hq˚ T nd\ü T ø±sD¡ + #bÓ ÕsÔ T¡ .μμ
≈î£ ÁsêDíÏ rdTü ≈î£ ì kÕøs£ Y ÁbÕødº° øt Ï yfiÓ ≤q¢ T. nøÿ£ &É ªªÇ|ü &TÉ Ä fd… \ºt T n˙ï
qT+∫ d]ü >±Z Çøÿ£ &øπÉ sêe&+É . Hê≈î£ ø±\÷ #s˚ T÷ MTπs #˚j·Te#·TÃ>±?μμ ÄcÕ
Ä&É˝Ò<äT Ç|üŒ{Ïes¡≈£L. Ç|ü&˚ s¡eTàì #ÓbÕÔ n&–ç +~.
Ä$&‘É √.μμ ªªmeTs¡®˙‡˝À ne˙ï
ªªdsπü , MTsT¡ Ä$&‘É √ e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· ñ+&+É &,ç #j˚ T· se¡ ÷à. Á|dü Tü ‘Ô +· ≈î£ Ásê&ìç
Hq˚ T ã&¢ é ]»˝ºŸ e#êÃø£ n$ |≥ü T≈º î£ ì ekÕ,Ô μμ eTs√ f+… |sü Ø¡ >± Á{{° Ÿ #d˚ æ |+ü |kæ ÕeÔ TT.
ù|ôw+{ìŸ #÷· &Üì› øÏ ø~£ ˝&Ò TÉ &Üøsº£ Y CMÒ TdHü .é $T>∑‘ê $wüj·÷\T MTs¡T MT
b˛ò Hé rdæ ÄcÕ‘√ neø‘£ e· >±Z »]–+~ #|Ó Œæ &Üøsº£ ‘Y √ #]· Ã+#ê*‡ ñ+≥T+~.
y+Ó sH¡ƒ ˚ V‰ü dŒæ ≥˝øŸ Ï se¡ Tàì #bÓ ÕŒ&TÉ õ‘+˚ Á<.ä Ä$&É Äj·TqøÏ MT ≈£îÁsê&ÉT
ø+£ >±sT¡ >± e+≥ nB eT<´äÛ ˝À møÿ£ &<ç øä ÿ£ &É Ä|æ ∫qï|Œü {qÏ T+&û ‘\Ó TdTü øq£ ø£ Ä
ñqï |fiü +¯ >± ãjT· ˝]›Ò +~. ÄcÕ e#Ã˚ d]ü øÏ &Üøsº£ Y yTÓ &øç ˝£ Ÿ V≤æ dغü ã{ºÏ @+ #j˚ ÷· ˝À

37 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

ÄjT· q #bÓ ÕsÔ T¡ . nB |<ü ‹∆ä ,μμ CMÒ TdHü é ˝#Ò ê&TÉ Ç+ø£ ø+£ >±sT¡ øq£ ã&TÉ ‘÷· H˚ ñ+~.
#ùÓ |Œ<M˚ T ˝<Ò qä ï≥÷.º ªª@MT ‘*Ó jT· ˝<Ò Tä . sπ |⁄ü Ä|d”ò Tü ôd\e⁄ ô|{ºÏ
eTs√ >+∑ ≥øÏ ôd˝H’… é u≤{˝Ï ˝Ÿ À Á&|ç t |Pü ]>Ô ± á d+ü >‹∑ &Üøsº£ ‘Y √ e÷{≤&¢ <É ë+. &Üøsº£ Y #|Ó Œæ q≥÷º
U≤∞ nj÷· ´ø,£ d÷ü <Tä \÷ nM e+{À+¢ ∫ rdæ ≈î£ ÁsêDíÏ H˚qT ≈£L&Ü Ç~ ÇHé ô|òø£åHé nqT≈£î+≥THêï. n<˚
ø±sT¡ <ëø± rdTü ø=∫Ã+~ qs‡Y . eTT>T∑ sZ ÷¡ Ç+{øÏ Ï nsTT‘˚ eT÷&ÉT s√E˝À¢ eT∞¢ kÕø£sYøÏ ãj·T˝Ò›s¡
#˚sês¡T Vü‰dæŒ≥˝Ÿ Ç∫Ãq ø±sTT‘ê\T |ü≥Tº≈£îì. e#T· Ã,μμ ˝ìÒ qe⁄« yTÓ TV≤ü + MT<øä Ï ‘#Ó T· Ã≈î£ ì rjT· ì
ø±ØøÔ ø˘ Ï Äø*£ ˝<Ò +ä fÒ bÕ\T ‘ê–+∫ yê&TÉ |&ü TÉ nã<+∆ä #ùÓ|Œ&TÉ õ‘+˚ Á<ä ÄcÕì ñ‘ê‡V≤ü |sü á &Üìø.Ï
≈î£ Hêïø£ >÷∑ –˝Ÿ MT<ä |&ü Ü&¶ TÉ õ‘+˚ Á<,ä ã&¢ é ]b˛sºY
#‘˚ √Ô |≥ü T≈º î£ ì.
eTsêï&TÉ ˝dÒ ÷ü HÔ ˚ bı<Tä q› ï õ‘+˚ Á<ä yTÓ T<≥ä >±
yTÓ T<{ä >Ï ± ‘*Ó dqæ ~ ‘\Ó ø¢ D£ ≤\T m≈î£ ÿe ñ+fÒ #d˚ qæ b˛ò Hé ø±˝Ÿ ø±ØøÔ ˘ &Üøsº£ øY .Ï yTÓ T<{ä À¢ Äs√EøÏ
n~ \Tπø$Tj·÷ ne&ÜìøÏ #ÛêHé‡ ñ+~. #˚‘·T\T nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ˝Ò<äHêïs¡T ø±˙ ÁøÏ‘·+s√E
eDT≈î£ ‘÷· +fÒ $T>‘∑ ê~ #<· eä &+É yTÓ T<\ä Tô|{≤&º TÉ . meTs¡®˙‡ s¡÷yYT $õ{Ÿ >∑T]+∫ #Óù|Œdü]øÏ eTs√
nq+‘·ø√{Ï <ä]Á<ë\˝À eT∞¢ X¯‘·ø√{Ï <ä]Á<ë\T s¬ +&TÉ >+∑ ≥\T b˛j÷· ø£ &Üøsº£ Y #÷· &>É \∑ &TÉ ≥ ø±ØøÔ ì˘ .
ys˚ q¡ ï≥÷º á \Tøπ $Tj÷· ˝À eT∞¢ sø¡ s£ ø¡ ±\T *+b˛ò ã¢&é ]b˛sYº #·÷dæq &Üø£ºsY yÓTTVü≤+˝À @ uÛ≤e+
ôd{’ øÏ ,˘ yTÓ ˝Æ ≤sTT&,é yTÓ ˝Æ ÀCq… d,t yTÓ ˝Æ Ày÷Ó H√ôd{’ øÏ ˘ n˙— ˝≈Ò î£ +&Ü #ùÓ|Œ&TÉ , eT]ìï ã&¢ é fd… \ºt T #s˚ TT+#ê\ì.
eT∞¢ n+<äT˝À, Bì ÁXÊ<ä∆+, <ëì |æ+&Ü≈£L&É÷ n$ d]ü >±Z ñ+fÒ dsπü ˝øÒ b£ ˛‘˚ n|ü &TÉ Ä˝À∫+#T·
n+≥÷ Áø±ìø,˘ m≈L£ ´{Ÿ nH˚ sø¡ ±\T. eTìwæ ÁbÕD+ ø√e#T· Ã. Á|dü Tü ‘Ô êìøÏ meTs˙®¡ ‡ s÷¡ + &Üøsº£ Y Ç∫Ãq
rjT· &ÜìøÏ s¬ øÿ£ \T $|ü ≈î£ ì $ø≥£ Vº ‰ü d+ü ‘√ #ê|ü eT+<äT yê&ÉT‘·÷+&Ü*. ≈£îÁsê&ÉT e÷eT÷\T>±
ø+Ï <ä ˙sT¡ ˝≤ ø<£ Tä \÷Ô yqÓ Tï˝À #*· |⁄ü {+ºÏ #˚ eT÷&TÉ d÷ü ÿ\TøÏ yfiÓ §#¢ T· Ã. kÕøs£ Y ÁbÕødº° t Á|dü Tü ‘Ô êìøÏ e<Tä .›
nøså£ ê\ yê´~Û øπ q‡s.Y sêø,£ sêø£ á |<ü fi˚ ¢¯ ø±ØøÔ ˘ øπ eT÷&ÉT s√E˝À¢ $T>∑‘ê ã¢&é ]»˝Ÿº n+‘ê
sêyê˝≤? ø£fi¯¢eTà≥ sêuÀj˚T ˙fi¯¢ì ã\e+‘·+>± e#êÃø£ |&” jç ÷· Á{w° Hæ é b˛ò Hé #k˚ Õ&TÉ õ‘+˚ Á<øä Ï e÷{≤¢
n~$Tô|&TÉ ‘÷· ø+£ |Pü ´≥sY øf£ dºÒ æ ≈î£ ØÃ˝À yqÓ øÿÏ &Üì¶ øÏ zkÕ] y+Ó sH¡ƒ ˚ se¡ Tàì. ≈L£ &Ü ≈î£ Ásy¡ êDíÏ rdTü ≈î£
yê˝≤&ÉT õ‘˚+Á<ä ≈£î\ø£]í. sêeø£ÿπs¢<äT. ÄcÕ eùdÔ eT+∫~. bò˛Hé ô|fÒºdæq
˙fiM¢¯ T<ä |&ü eÉ ˝À ≈î£ ˝≤kÕ >± õ‘˚+Á<ä eTqdüT @<√ ø°&ÉT X¯+øÏ+∫+~ m+<äT≈£î
yfiÓ ó¯ qÔ ï|ü &TÉ |&ü eÉ ˇøÿ£ kÕ] ‘q· ˙, ÄcÕ˙ se¡ TàHêï&TÉ &Üøsº£ T¡ ? eTs√ >+∑ ≥øÏ
‹s¡>∑ã&çb˛‘˚ }|æsê&Éø£ ÄcÕ‘√ &Üø£ºsY Ä|ò”düT˝À ≈£Ls¡TÃHêïø£ Äj·Tq
nq+‘·yÓTÆq n>±<Ûä+˝ÀøÏ #ùÓ|Œ&TÉ , ªªÇ<+ä ‘· eT+∫ q÷´dt ø±<Tä . á ã&¢ é ]»˝ºŸ
eTTì–b˛‘·T qï|ü&ÉT ø£*π> #÷· d÷ü +Ô fÒ MT ≈î£ Ásê&øç Ï \Tøπ $Tj÷· nì ‘\Ó Tk˛+Ô ~.
|*”ò +>.¥ ø±˙ Hq˚ T øπ q‡sY ôdŒw*ü dºt qT ø±<Tä . y+Ó sH¡ƒ ˚ |\æ \¢

ø±ùd|{ü øÏ Ï e∫Ãq ÄcÕ ÄdŒü Á‹˝À øπ q‡sY ôdŒw*ü dºt &Üøsº£ Y @Á|˝æ Ÿ |≥” s‡¡ Hé nH˚
n&–ç +~, ªª@$T #÷· XÊsT¡ ? á Ä$&É ñHêïsT¡ , Ä$DíÏ ø\£ e+&.ç Hq˚ T á ]b˛s\ºY ˙ï
ã¢&é ]»˝Ÿº eT÷˝≤q Ä$&øÉ Ï |+ü |kæ ÕqÔ T Ç|ü &.˚ μμ
>∑÷>∑T˝Ÿ˝À, Ç+≥¬sï{Ÿ˝À ªªø±ØøÔ ˘ #ì· b˛‘ê&Ü Ç|ü &TÉ ?μμ ÄcÕ <ë<ë|⁄ü
@yÓTÆHê ‘Ó*dæ+<ë? Ç<˚yÓTÆHê @&TÉ d÷ü Ô n+~. õ‘+˚ Á<ä Ä$DíÏ #‘˚ √Ô |≥ü T≈º î£ ì }s¡
d”] j·TkÕ‡?μμ yÓTTVü≤+˝À &+ç #&· ÜìøÏ Á|jü T· ‘ï· + #k˚ Õ&TÉ .

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 38

ªªπøq‡sY @ ùdºCŸ˝À ñ+<√ ‘Ó*<äe÷à Hê≈£î. ªª#Ó|üŒ˝ÒeT+&ç. ø°yÓ÷<∏Ós¡|”øÏ m˝≤ ¬skÕŒ+&é
yÓTT<ä{Ï ùdºCŸ nsTT‘˚ ‘·>∑TZ‘·T+~. MT≈£î &Üø£ºsY ne⁄‘ê&√ <ëìï ã{ºÏ #|Ó Œü >\∑ +. ø±˙ yTÓ T<{ä Ï eT÷&TÉ
|≥” s‡¡ Hé #bÓ ÕsÔ T¡ $T>‘∑ ê $esê\T. nj÷· + k˛ kÕØ, H\Ó \T MT≈î£ øw£ +ºü >± ñ+≥T+~. eT+<Tä \T |ìü #ù˚dÔ
Hq˚ T øπ q‡sY ôdŒw*ü dºt ì ø±<Tä . Ç+‘ø· H£ êï Hq˚ T @MT ≈î£ Ásê&TÉ ø√\Tø√e#T· Ã,μμ &Üøsº£ Y |≥” s‡¡ Hé #|Ó Œæ +~. øÁ£ s¡
#|Ó Œü ˝qÒ T.μμ $s¡≈£îÿ+&Ü, bÕeTT #êe≈£î+&Ü #Ó|üŒ&É+ n+fÒ
Ç<H˚ ê?
s¬ +&TÉ yêsê\T >&∑ #ç êsTT. eT∞¢ ã&¢ é fd… \ºt T. Ä eTsêï{Ï qT+&ç ø±ØÔø˘≈£î ø°yÓ÷<∏Ós¡|”
eTs√kÕ] |Øü ø\å£ T. Ç|ü &TÉ ø=‘>Ô· ± nHø˚ ±Hø˚ £ sø¡ ±\ yTÓ T<˝ä +’… ~. õ‘+˚ Á<,ä ÄcÕ\˝À me]øÏ ≈î£ ~]‘˚ yêsT¡
kÕÿHé \T, ãj÷· |‡” \T. øπ q‡sY @ ùdCº ˝Ÿ À ñ+B, mìï X\Ë e⁄ ô|≥&º +É , ≈î£ ÁsêDíÏ <sÓ∏ |¡ ø” Ï rdTü ø¬ fi&¢¯ +É . ø±ØøÔ ì˘
#√≥¢ ñ+B, møÿ£ &H’Ó ê >&∑ \¶É THêïj÷· , ñ‹Ô \Tøπ $Tj÷· dü÷ÿ\T e÷ì|æ+∫ yêsê\T ø±ek˛Ô+~. ÁbÕDy˚T
ˇø£ÿfÒHê ˝Òø£b˛‘˚ ∫qïbÕ{Ï >∑&ɶ\T ‘·\qT+∫ b˛‘÷· +fÒ d÷ü ÿ˝Ÿ z ˝ø… ±ÿ? d÷ü ÿ˝Ÿ |\æ \¢ T n+<sä ÷¡
bÕ<ë\<ëø± møÿ£ &H’Ó ê ñHêïj÷· nHe˚ ˙ï #÷· &Ü*. ø*£ dæ M\Tqï|⁄ü Œ&˝É ≤¢ z ø±s÷¡ ,¶ >¬ {Ÿ y˝Ó Ÿ u\… ÷q÷¢
n|⁄ü Œ&TÉ ‘*Ó dqæ $wjü ÷· \ Á|øü ±s+¡ &Üøsº£ Y @Á|˝æ Ÿ Çd÷ü HÔ ˚ ñHêïsT¡ . d÷ü ÿ˝Ÿ Á|ìæ ‡bÕ˝,Ÿ ø±ØøÔ ˘ {#° s· ÷¡
|≥” s‡¡ H>é ±sT¡ #|Ó Œæ q$ Ç$. ø±ØøÔ ø˘ Ï øπ q‡sY nH~˚ ì»+. Ä|d”ò Tü qT+∫ b˛ò qT #d˚ æ øq£ T≈î£ ÿ+≥÷H˚ ñHêïsT¡
<ëì nd\ü T ù|sT¡ |\æ ˝¢ À¢ e#Ã˚ m≈L£ ´{Ÿ *+b˛ò u≤d¢ øºæ ˘ m|Œü {øÏ |£ ü &TÉ . øπ q‡sY n˝≤ bÕ≈î£ ‘÷· H˚ ñ+~ ø±ØøÔ ˘
\Tøπ $Tj÷· . >&∑ \¶É ÷ nM˝eÒ ⁄ ø±˙ n≥T yTÓ T<\ä ÷ e+{À.¢
ø±˙, Ç≥T ∫esê ø±ì- eT÷&√ ùdºCŸ˝À ñ+~. C≤‘d· ´ü V≤æ <èäÛ y√ eTèÁ‘T· ´sY <èäÛ e+
yTÓ T<{ä >Ï ± #j˚ T· e*‡+~ øy° ÷Ó <sÓ∏ |¡ ,” Ç+Á{≤Mqdt »qà eTè‘d· ´ü #·
eT+<äT\T— Vü‰dæŒ≥˝À¢ ìÁ<ä, ‹+&û ‹|üŒ\÷ ˝Òì ˇø√ÿkÕ] ø±ØÔø˘øÏ ns¡∆sêÁ‹ @<Ó’Hê nsTT‘˚
ã‘T· ≈î£ \T. á eT+<Tä \÷, Á{{° Ÿ yTÓ +{Ÿ ù|s÷¡ ¢ #÷· ùdÔ meTs˙®¡ ‡øÏ |sü T¡ >¬ &TÉ ‘÷· H˚ ñHêïsT¡ õ‘+˚ Á<,ä ÄcÕ.
q÷´øj¢Ï ÷· sY ø|åÏ Dü T\ ù|sq¢¡ ï≥Tº Ç+≥sY ø±+{HÏ +Ó ≥˝Ÿ yTÓ T<{ä À¢ kÕøs£ Y ÁbÕødº° t ˝À ø±ØøÔ ˘ øfi£ ó¯ ¢ ‹]–|&ü bç ˛‘˚
u≤*døºæ ˘ $Tôd˝’ ,Ÿ cÕsºY sπ +C,Ÿ $T&é sπ +C,Ÿ ˝≤+>¥ sπ +C,Ÿ #÷· dqæ &Üøsº£ Y CMÒ TdHü é ≈î£ ÁsêDíÏ s¬ >T∑ ´\sY >± meTs˙®¡ ‡
&yç ÷Ó *wHü é H√sT¡ ‹|ü ø√˝ìÒ yqÓ Tï eDøÏ +Ï #˚ ù|sT¡ ¢ ˝À #÷· d÷ü HÔ ˚ ñHêï&TÉ . f+… |sü Ø¡ >± @<√ #d˚ æ Ç+{øÏ Ï
ø√b¢ Õò s;¡ H,é &ÜH√ s÷¡ _dHæ ,é &√ø√‡ s÷¡ _dHæ ,é yTÓ <√∏ |+ü |dæ ÷ü HÔ ˚ ñHêï&TÉ . ˇø|£ ü &TÉ ã+‹˝≤ ñ+&˚ ø±ØøÔ ˘
Áf…πø‡{Ÿ, $Hé ÁøÏw”ºHé— Ç$ø±ø£ ø±]ºø√ ôdºsêsTT&é‡ Ç|ü &TÉ E≥Tº ˝≈Ò î£ +&Ü qTqï{Ï >T∑ +&TÉ ‘√, ãsT¡ e⁄
nqã&˚ &Óø±‡ $T<∏ëk˛Hé, Áô|&çïk˛Hé ˝≤+{Ï$. dü>±ìøÏ dü>∑+ |ü&çb˛sTT Je#·Ã¤e+˝≤>± ‘·j·÷s¡
j·TeTT&çø°, ∫Á‘·>∑T|ü⁄Ô&çø°, ÄK]øÏ \j·Tø±s¡T&Ó’q jT˚ ´&TÉ . ã÷] ãT>\Z∑ ‘√ $Td$ü Td˝ü ≤&˚ ˇø|£ Œü {Ï ø±ØøÔ ˘
•e⁄&çøÏ ≈£L&Ü Ç+‘·{Ï ø£wüºyÓTÆq ù|s¡T¢ ˝Òy˚? #êe⁄ Ç|ü &TÉ <ë<ë|⁄ü ãjT· ≥øÏ ‘q· Tïø=#Ã˚ u§$Tø\£ ‘√
sêe&+É ≈L£ &Ü Ç+‘· øw£ eºü ÷? ˇøπ kÕ] ø±sT¡ Á|eü ÷ ˇø£ nd|úæ +ü »s|¡ ⁄ü b˛>T∑ . ø=&TÉ ≈î£ J$‘+· Ç˝≤ nsTT
<ä+˝À rdüT≈£îb˛e#·TÃ>± n˝≤ s√p Á|ür ø£åD+ q+<äT≈£î õ‘˚+Á<ä, ÄcÕ yÓTTVü‰\˝À ˇø£|ü&ÉT
#+· |øü b£ ˛‘?˚ øì£ |+æ #˚ y\Ó T>T∑ Ç|ü &TÉ u÷ÑÛ ‘<· +›ä ô|{HºÏ ê ˝<Ò Tä . @$T
ÄcÕ ø£˙ïfi¯ó¢ Ä|ü⁄ø√˝Òø£b˛‘·÷+fÒ õ‘˚+Á<ä ‹+≥THêïs√, @$T ‘ê>∑T‘·THêïs√ #·÷düTø√˝Òì
n&>πç &TÉ &Üøsº£ Y |≥” s‡¡ Hìé , ªªeT<´äÛ ùdCº ˝Ÿ À ñ+<Hä êïsT¡ J$‘+· . øπ e\+ eT÷&øÉ så£ ê\ øπ q‡sY yê´~Û u≤Û ~‘Û T· ˝À¢
ø£qø£ eTVü‰ nsTT‘˚ ø±ØÔø˘ Ç+ø± m+‘·ø±\+ me]ï n&–ç Hê #ùÓ|Œ deü ÷<ëÛ q+ Ç<.˚ øπ q‡sY - e∫Ãq
ã‘ø· =#T· Ã?μμ meØï ˇø£ÿkÕ] #·+|ü<äT. e+{Ïì, Ç+{Ïì, uÒ+ø˘

39 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

møö+≥ì¢ , #T· {≤\º ˙, V≤æ ‘T· ©ï, ùdïV≤æ ‘T· ©ï |*” à ||æ Œæ qT+∫ #|Ó Pü HÔ ˚ ñ+~. eT∞¢ ∫qï ÄX.¯ Ä$&É »|+ü
#d˚ æ eTØ #+· |⁄ü ‘T· +~. b˛sTTqyê&TÉ n<èä weºü +‘T· &TÉ — |*üò +∫ øπ q‡sY ‘–· ‘Z ?˚ ÄcÕ ys˚ TT <e˚ ⁄fiø¢¯ Ï yTÓ T≈î£ ÿ
ˇπøkÕ] b˛‘ê&ÉT. eT] $T–*qyês√? yêfi¯ó¢ J$ ≈î£ +~.
‘ê+‘+· ≈î£ $T*b˛‘÷· s√p #d· ÷ü HÔ ˚ ñ+&Ü*. s√E\T >∑&ÉTdü÷ÔH˚ ñHêïsTT. zs√E eT∞¢
ÄsT¡ H\Ó \T ô|q’ >&∑ #ç êø£ &Üøsº£ Y |≥” s‡¡ Hé ô|<$ä ns¡∆sêÁ‹ meTs¡®˙‡˝À &Üø£ºsY CÒMTdüHé #·÷XÊ&ÉT
$]∫+~. n|ü &TÉ #|Ó Œæ q Á|øü ±s+¡ eTV‰ü nsTT‘˚ ø±ØøÔ ì˘ . ákÕ] nìï #êe⁄\T #÷· dqæ CMÒ TdHü é
ø±ØÔø˘ eTs√ @&ÉT yêsê\T ã‘·ø=#·TÃ. |æ\¢˝À¢ 85 ≈£L&Ü düqï>± eDÏπø&ÉT ø±ØÔø˘ ne‘ês¡+ #·÷dæ.
XÊ‘·+ u≤>± |üì#˚ùd ø°yÓ÷<∏Ós¡|” ø±ØÔø˘øÏ |üì eTè‘T· ´øfi£ ¯ eTT+<˚ e#Ã˚ d+æ <ë nì|+æ #˝˚ ≤>± ñHêï&TÉ
#˚j·TfÒ¢<äT. ˇπø ˇø£ <ë] ñ+~. meTTø£˝À¢ >∑TE® ≈î£ Ásê&TÉ .
e÷]Œ&ç ˝Ò<ë uÀHé e÷s√ Á{≤Hé‡bÕ¢+{Ÿ. m+&çq
y÷Ó &TÉ ∫>T∑ ]+#˚ ÄX.¯ nsTT‘˚ Ç+<Tä ˝À ñqï ∫≈î£ ÿ Äs√E V‰ü dŒæ ≥˝Ÿ &÷É ´{° eTT–+∫ Ç+{øÏ =∫Ãq
ds¬ü q’ <ë‘· <=sø¡ ±*. ø±ØøÔ ø˘ Ï d]ü |&ü ˚ uÀHeé ÷s√ Ç#Ã˚ CMÒ TdHü é {.Ï $ ÄHé #d˚ æ k˛bÕò ˝À ≈L£ sT¡ ÃHêï&TÉ . ø±ØøÔ ˘
<ë‘· mes¡T? m+‘·ø±\+ yÓ~øÏ‘˚ <=s¡T≈£î‘ê&ÉT? s¡÷|ü+ eTqdüT˝À yÓT<äT\T‘·÷H˚ ñ+~ s√»+‘ê.
<=]øÏHê ø±yê*‡q+‘· ø±\+ ÇkÕÔ&Ü? ∫>∑T]+#˚ m≥Te+{Ï ≈î£ Ásê&TÉ m˝≤ njT˚ ´&TÉ ? eTqdTü ˝À @<√
ÄXø¯ ,° <ëìï yTÓ T>˝Z∑ ÀH˚ ‘T· +#ù˚d ]jT· *{ø° Ï m+‘· ø√|+ü . @MT #j˚ T· ˝ìÒ ìd‡ü V‰ü jT· ‘.· #‹˚ ˝À >H∑ é
‘&˚ Ü? ˇøÿ£ |~ü ôdøq£ T˝HÒ ê? ñ+&ç øπ q‡sY nH˚ e´øÔÏ øq£ ø£ m<Tä sT¡ >± øq£ |&ü ç ñ+fÒ
Ä s√E sêÁ‹ ÄcÕ, õ‘+˚ Á<\ä øÏ ìÁ<˝ä <Ò Tä . >H∑ ˝é À >T∑ fió¯ ¢ n˙ï Ä øπ q‡sY MT<ä ø±˝ÃÒ jT· &ÜìøÏ @MT
ÄcÕ Ç+&jç ÷· ˝À ñqï ‘*· ø¢ Ï m|Œü {øÏ |£ ü &TÉ b˛ò Hé nqTe÷q+ nøÿ£ sπ <¢ Tä . |øü ÿ£ H˚ ÄjT· q |<ü eä T÷&fi˚ ¢¯
#d˚ Tü HÔ êï, eTs√kÕ] #d˚ æ #|Ó Œæ +~ á $wjü ÷· \˙ï. ≈£L‘·Ts¡T C…ìï|òüsY ◊-ù|&é MT<ä @<√ Ä≥ Ä&ÉT
Ä$&É bÕ‘ø· ±\+ eTìw.æ @MT |süò ê«˝<Ò Tä ªHq˚ T Hêdøæ ˘ ≈î£ +{À+~. ªª@e÷à d÷ü ÿ˝Ÿ m˝≤ ñ+~ á s√E?μμ
˝À ñqï Á‘´· jT· +ãøπ X«¯ sT¡ &ç >T∑ &øç Ï y[Ó ¢ eTè‘T· ´+»jT· n&>πç &TÉ &Üøsº£ ,Y @<√ e÷{≤&¢ Ü* øq£ ø.£
»|+ü #d˚ ÷ü Ô ñ+{≤ ø+£ >±sT¡ |&ü øÉ +£ &μç nì nøÿ£ &É ªªu≤H˚ ñ+~, e÷ {#° s· Y ô|{qºÏ fd… ˝ºt À Hq˚ T

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 40

yTÓ T<{ä Ï sπ +ø˘ d+ü bÕ~+#ê,μμ ñ‘ê‡V≤ü +>± #|Ó Œæ +~ ‘\Ó TdTü ≈î£ +<ëeTqT≈î£ H˚ $wjü T· + eT]Ãb˛sTT yTÓ T<{ä Ï
bÕ|,ü yTÓ TV≤ü + ◊ù|&˝é À+∫ ãjT· ≥øÏ rjT· ≈î£ +&Ü, *+≈£îqT+∫ n˝≤ #·÷dü÷Ô+fÒ CÒMTdüHé u≤Á‘·÷+
ªªeT] ˙ V‰ü dŒæ ≥˝Ÿ ñ<√´>+∑ m˝≤ ñ+~ á s√E?μμ ˝À+∫ ãjT· ≥ø=∫à ≈L£ ‘T· ] |øü ÿ£ H˚ ≈L£ sT¡ ÃHêï&TÉ
ªªu≤>±˝<Ò eä ÷à. ˙≈î£ #bÓ ÕŒH√kÕ] >T∑ sT¡ +Ô <ë? {M° #÷· &Üì¶ ø.Ï
z ≈î£ Ásê&TÉ ã+‹˝≤>± ñ+&y˚ ê&TÉ ã÷] ãT>\Z∑ ‘√— ªª&Ü&é Ç~ #÷· &TÉ ,μμ bÕ|ü ◊ù|&é n+~+∫+~.
n‘ì· øÏ øπ q‡sY e∫Ã+<ìä ? n‘ì· øÏ Ç|ü &TÉ u≤>± {$Ï d+ü >‹∑ eT]Ãb˛sTT CMÒ TdHü é ø±sY {Ï nH˚ ø=‘Ô·
eTT~]b˛sTT+~. n‘ì· ï #÷· ùdÔ ø&£ TÉ |⁄ü <e˚ ⁄‘√+~. øπ q‡sY Á{{° yŸ TÓ +{Ÿ >T∑ ]+∫ #<· eä &+É yTÓ T<\ä Tô|f&ºÒ TÉ .
u>ÑÛ e∑ +‘T· &TÉ Ç+‘· ø]£ qƒ T&Ü nì|kæ ˛+Ô ~ ≈L£ &Ü,μμ Ç<√ ø=‘sÔ· ø¡ +£ ÇeT÷´H√<sÓ∏ |¡ .” k˛H¢ é ø¬ ≥]+>¥ øπ q‡sY
ñÁø√w+ü yfiÓ >¢¯ øπ∑ ÿ&TÉ CMÒ TdHü .é ôd+≥sY qT+∫ ˇø=ÿøÿ£ øπ q‡sY ôdŒw*ü d÷ü º á eT<´˚Û
|øü ÿ£ H˚ ñqï ø#Ï HÓ ˝é À+∫ $+≥T+<y˚ ÷Ó , nøÿ£ &É Á|jü ÷Ó >±‘à· ø+£ >± yTÓ T<\ä Tô|{qºÏ ~. $T>‘∑ ê eT+<Tä
qT+∫ u≤D+˝≤>± ]e⁄«eTì e∫Ã+~ CÒMTdüHé ˝MÒ |ìü #j˚ T· q|ü &TÉ Ç~ ∫e] ÄjT· T<+äÛ . eTìwæ
yêfi≤$¢ &É nsT¡ |⁄ü , ªªÄ e÷≥ |\æ ˝¢ ÀÔ #|Ó Œü &yÉ T˚ $T{?Ï m˝≤>± b˛‘ê&ìÉ ‘*Ó dqæ |ü &TÉ #‹˚ ˝À ñqï ∫e]
ãT<Tä +∆ <ë?μμ ÄjT· T<+äÛ Á|jü ÷Ó –+#&· +É ˝À ‘|· ü ˝<Ò Tä ø<£ ë?
ªªnj÷· yTY k˛ kÕØ, eTqdTü ˝À~ m+‘· nDT#T· |~ü ìeTTcÕ\T øfi£ ≤s¢ Œ¡ ≈î£ +&Ü n˙ï #~· yêø£
≈î£ +<ëeTqT≈î£ Hêï ákÕ] nqTø√≈î£ +&Ü H√{À+¢ ∫ bÕ|øü Ï ◊ù|&é Ç#Ã˚ dæ Ç~ eTsêï&TÉ #j˚ ÷· *‡q yTÓ T<{ä Ï
e#Ã˚ d+æ ~,μμ nbÕ\J Ç#T· Ã≈î£ Hêï&TÉ &Üøsº£ .Y |ìü >± ‘q· b˛ò H˝é À ]yTÓ +Æ &sÉ Y ô|≥T≈º î£ Hêï&TÉ &Üøsº£ Y
ªª≈î£ Ásê&ç ù|sT¡ @$T{Ï HêHêï?μμ CMÒ TdHü .é
ªªÇ+&jç ÷· qT+∫ e#êÃse¡ ÷à yêfió¯ .¢ yêfi¢¯ ù|sT¡ ¢ ‘s· y¡ ê‘· s√E bı<Tä q› ï ˝dÒ ÷ü HÔ ˚ CMÒ TdHü é #d˚ qæ
ø±dÔü $∫Á‘+· >± H√sT¡ ‹s≈¡ î£ ÿ+&Ü ñ+{≤sTT eTqø.Ï yTÓ T<{ä Ï |ìü øπ q‡sY ôdŒw*ü dTü º &Üøsº£ Y |≥” s‡¡ Hé øÏ b˛ò Hé
ø±sY {ø° ˘ nH√ @<√ nHêïsT¡ . yT˚ eTT V‰ü dŒæ ≥˝À¢ H√sT¡ #˚dæ ø±s-Y {Ï >∑T]+∫ n&>É ∑&+É . CMÒ TdüHé #Ó|Œæ q~
‹s>¡ &∑ ÜìøÏ ø±sºY n+≥THêï+.μμ $Hêïø£ Ä$&É n+~, ªªne⁄qT Hq˚ T ≈L£ &Ü ≈î£ Ásê&ç
ªªø±sYº n+fÒ eTq cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ˝À ù|¬s+{Ÿ‡ì n&ÉT>∑T<ë+ Bì>∑T]+∫ nqT≈£î+≥T
ø±s˝ºY ≤+{<Ï ë? ˝øÒ b£ ˛‘˚ ø±s{Y ø° ˘ n+fÒ ns+ú¡ @yTÓ Æ HêïqT. ∫e] <Xä ˝¯ À ø=+‘e· T+~
ñ+&=#T· Ã?μμ ˇ|üø√s¡T. m+<äT ø£+fÒ
ªªqTy«˚ #bÓ ÕŒ* eT]. #‹˚ ˝À ◊ù|&é ñ+~ ø<£ ë, Ç≥Te+{Ï <äX¯˝À Ä ø±sY-{Ï
>÷∑ –˝Ÿ #d˚ æ #÷· &TÉ . Hq˚ T Ç|ü &˚ ekÕ,Ô μμ u≤Á‘÷· +˝ÀøÏ ≈£L&Ü |üì#˚j·Tø£ b˛e#·TÃ.
<÷ä sπ &TÉ &Üøsº£ Y CMÒ TdHü é eTs√kÕ] yêfi≤$¢ &É n]∫q nsTTHê n&–ç #÷· kÕqÔ T˝+… &.ç μμ
nsT¡ |⁄ü $ì. n<˚ s√E CMÒ TdHü é ÄcÕ,
bÕ|ü ◊ù|&é MT<ä d-æ m-Äs-Y {Ï ø±sºY nì f|Æ… t õ‘+˚ Á<\ä øÏ b˛ò Hé #d˚ æ #bÓ ÕŒ&TÉ ,
#j˚ T· &ÜìøÏ Á|jü T· ‹ï+∫+~. n˝≤ f|Æ… t #j˚ T· &+É ˝À ªªz kÕ] &Üø£ºsY |”≥s¡‡Héì
m+<Tä ø√ Äs,Y {Ï nH˚ nøså£ ê\ eT<´äÛ z &w˚ t |&ü +ç ~. ø£\e+&ç. ∫e]>± á
n˝≤ f…Æ|t #˚dü÷Ô+&É>±H˚ >∑÷–˝Ÿ ø±sYº <∏Ós¡|”, ø±sYº Á{°{ŸyÓT+{Ÿ Çwüº+ ñ+fÒ
eTT*|º ⁄ü ˝Ÿ yTÓ ˝Æ Àe÷, *+b˛ò e÷ nH$˚ Ä{ÀyT˚ {øÏ >˘ ± yTÓ T<\ä Tô|≥eº #T· Ã.μμ
#÷· |dæ ÷ü +Ô fÒ bÕ|ü øfi£ ó¯ ¢ ô|<e›ä j÷· ´sTT. Ç<H˚ ê ‘+· Á&ç Ç+‘· »]>±ø£ õ‘˚+Á<ä,
#Ó|æŒq πøq‡sY? ndü\T ≈£îÁsê&ç ù|s¡T, <ëì ns¡ú+ ÄcÕ\‘√ e÷{≤¢&ç+~ πøq‡sY

41 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

ôdŒw*ü dºt &Üøsº£ Y |≥” s‡¡ H.é Ä$&É #|Ó Œü &+É Á|øü ±s+¡ , y+Ó ≥H,˚ ªª‘|· Œü ≈î£ +&Ü yTÓ T<\ä Tô|≥+º &,ç μμ nHd˚ +æ ~.
ªªÇ~ Ç+ø± Á|jü ÷Ó >±\ ùdJº ˝À ñ+~. $T–*q ˇøÿ£ ø±˙ õ‘˚+Á<ä eTqdüT˝À ¬s+&ÉT Ä˝À#·q\T
ÄX¯ Ç<˚. MT≈£î Çwüº+ ñ+fÒ CÒ]Œ+#·+&ç. ˝Ò<ë, ‘–· ˝≤sTT. nd˝ü Ò ≈î£ Ásê&øç Ï ˙sd¡ +ü >± ñ+~, <ë<ë|⁄ü
b˛jT˚ <M˚ T ˝<Ò Tä . ≈î£ Ásê&øç Ï ‘>· T∑ ‘Z T· +<ìä @MT >±s+¡ {° Á|‹ü s√E øy° ÷Ó <sÓ∏ |¡ ” nH√ eTs√{À nH√ d÷ü <Tä \T
˝Ò<äT. |üì#˚j·Te#·TÃ, ˝Òø£b˛e#·TÃ. Ç+ø£ u≤<Ûä >∑T#·TÑ·THêïs¡T. á dæú‹˝À Ç+ø± u≤<Ûäô|≥º&É+
ô|≥≈º î£ +&Ü n˝≤ e~˝kÒ Õ+Ô n+fÒ MT Çw+ºü . |ìü #d˚ æ <ì˚ ø?° b˛˙ á eT+<Tä e\¢ ‘>· T∑ Z ‘T· +<ë n+fÒ
≈î£ Ásê&øç Ï u≤>T∑ |&ü ‘ç ˚ |Pü ]>Ô ± Äs√>´∑ + sêe&ÜìøÏ >±s+¡ {° ˝<Ò ìä Ä$&˚ n+{À+~. Ç˝≤ |~ü ìeTTcÕ\T
eTs√ ÄsT¡ H\Ó \ qT+∫ @&Ü~ ô|q’ |≥ü eº #T· Ã.μμ n≥÷ Ç≥÷ øπ q‡sY ÄdŒü Á‹ ø±] &Üs˝¢¡ À ‹]>π &TÉ ,
@+ #bÓ ÕŒ˝À ‘*Ó jT· ø.£ ∫e]øÏ ÄcÕ yTÓ TV≤ü + #÷· dæ
ªªnd©ü eT+<Tä m˝≤ |ìü #d˚ Tü +Ô ~? Ç|Œü {eÏ s≈¡ L£ ˇ|ü ø√ø£ ‘|· Œæ +~ ø±<Tä . n<s˚ √E á Á{{° Ÿ yTÓ +{Ÿ
yê&qç $ @M |ìü #j˚ T· ˝<Ò Tä ø<£ ë?μμ õ‘+˚ Á<ä n&>πç &TÉ . e\¢ ≈î£ Ásê&TÉ b˛sTTHê ø√sT¡ ˝º À øπ dTü yj˚ T· + n˙,
eTs=ø£≥˙ ø±sTT‘ê\ MT<ä nìï dü+‘·ø±\T
‘·q ˝ÒuŸ˝ÀøÏ rdüT¬ø[¢ nø£ÿ&ÉTqï #Ûês¡Tº\÷ ô|{+ºÏ #T· ≈î£ Hêïø£ ø±s-Y {Ï Á{{° yŸ TÓ +≥T yTÓ T<\ä Tô|{≤sº T¡
u§eTà\÷ #÷· |dæ ÷ü Ô &Üøsº£ Y |≥” s‡¡ Hé #|Ó Œü &+É yTÓ T<\ä T ø±ØøÔ ˘ MT<.ä
ô|{Ϻ+~. ªªMT ≈£îÁsê&ç s¡ø£Ô+˝À+∫ ø=ìï {Ï-ôd˝Ÿ‡
ãjT· ≥øÏ rkÕ+Ô yTÓ T<{ä >Ï ±. yê{ìÏ ˝uÒ ˝Ÿ À CH… {Ó øÏ ˘
>± e÷sêÃ*, ø¬ e’ T]ø˘ Ä+{C° H… é ]ôd|sºü Y (d.æ @. Äs)Y
˝≤>±. á {Ï ôd˝‡Ÿ ˝À+∫Û ‘j· ÷· sT¡ #d˚ qæ d.æ @.Äs.Y H˚ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ kÕ>∑T‘·÷+fÒ yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À
ø±s-Y {Ï ôd˝‡Ÿ n+≥THêï+. yê{ìÏ m≈î£ ÿe>± ‘j· ÷· sT¡ ø±ØÔø˘øÏ $|üØ‘·yÓTÆq »«s¡+, }|æ] Ä&Éø£b˛e&É+
#d˚ æ eT∞¢ ø±ØøÔ ˘ sø¡ +Ô£ ˝ÀøÏ e<Tä \T‘êeTT. n$ øπ q‡sY njT˚ ´d]ü øÏ Ç+fì… ‡yY øπ s˝Y ÀøÏ e÷sá ã&Ü&¶ TÉ . Ä d]ü øÏ
øD£ ≤\˝À Áb˛{H° ‡é ì #≥· T≈î£ ÿq |≥ü Tøº √>\∑ e⁄. z kÕ] qsT¡ ‡\T e÷{≤&¢ TÉ ø√e&+É Á|øü ±s+¡ õ‘+˚ Á<øä Ï ‘*Ó dæ
ø±sY {° ôd˝‡Ÿ øπ q‡søY Ï n‘T· ≈î£ ÿ+fÒ yê{ìÏ nøÿ£ &ç q~, ≈î£ Ásê&TÉ eTs√ s¬ +&TÉ yêsê\T ã‹ø‘Ï ˚ >=ù|Œ.
øø£ ÿ£ &˚ #+· ù|kÕsÔ TT. M{eÏ \¢ eTs√ dTü K+ @$T≥+fÒ |⁄ü * MT<ä |⁄ü Á≥˝≤ Ç|ü &TÉ ø±ØøÔ ø˘ Ï ø&Ï ïû \T bÕ&eÉ ⁄
á ø±s-Y {Ï ôd˝‡Ÿ Xد s+¡ ˝À #ê˝≤ø±\+ ñ+{≤sTT. ‘·Tqï≥Tº ã¢&é ]»˝Ÿº #·÷|æk˛Ô+~. Ä yês¡+˝ÀH˚
|≥” s‡¡ Hé #|Ó Œæ +~, V≤æ ‘T· \÷ ùdïV≤æ ‘T· \÷, #T· {≤\º ˙
n+<äTe\¢ ndü\+≥÷ |\æ eeTì ∫e] #÷· |⁄ü ø.Ï z eT+<Tä øÏ Á|jü ÷Ó >+∑ #d˚ æ
|üì#˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ q|ü &TÉ |*üò ‘ê\T Ç˝≤ ñ+{≤jT· ì ‘*Ó jT· &ÜìøÏ
<ë<ë|ü⁄ J$‘ê+‘·+ n$ eTT+<Tä mes√ Ä eT+<Tä yd˚ Tü ≈î£ ì ñ+&Ü* ø<£ ë?
eTs√kÕ] πøq‡sY sê≈£î+&Ü ø±˙ Ç~ yÓTT<ä{ÏkÕ] á Á|üjÓ÷>∑+ #˚j·T&É+.
ø±bÕ&É‘êsTT. nsTTHê yÓTT<ä{Ï ù|ôw+≥T ø±ØÔø˘. nsTT‘˚ &Üø£ºsY |”≥s¡‡Hé
#bÓ ÕŒqTø<£ ë, Ç~ |ìü #d˚ Tü +Ô <ë nqT≈î£ qï≥÷º ø±ØøÔ ø˘ Ï ÁbÕD+ b˛˝<Ò Tä . eTs√ s¬ +&TÉ
nH~˚ Ç+ø± @B Ç‘$· T‘+ú· >± s√E\T Ç+fì… ‡yY øπ s˝Y À ñHêïø£ ø±dÔü d$úæ T‘|· &ü Ü&¶ TÉ .
‘*Ó jT· <Tä . MT ≈î£ Ásê&˚ yTÓ T<{ä Ï ø±˙ ãjT· ≥øÏ e÷eT÷\T yês¶Y ˝ÀøÏ |+ü |&ü ÜìøÏ &Üøsº£ Y
ù|ôw+≥T e÷ ˝uÒ ˝Ÿ À. n+fÒ Ç$ |”≥s¡‡HéøÏ eTqkı|üŒ˝Ò<äT. ≈£îÁsêDÏí nø£ÿ&˚ ñ+#·T
|üì#˚kÕÔj·÷ ˝Ò<ë nH˚~ <ëeTì ìssí¡ TT+#T· ≈î£ Hêïø£ Ç≥Te+{<Ï ˚ eTs√ øπ dTü
MT‘√bÕ≥T y˚TeTT ≈£L&Ü #˚‹˝ÀøÏ e∫Ã+~ Ä$&ÉøÏ. <ë<ë|ü⁄ ø±ØÔø˘ πødüT
Hs˚ T¡ Ãø√yê*.μμ ˝≤+{<Ï ,˚ nìï ÄX\¯ ÷ b˛j÷· ø£ ∫e]>± ø±s-Y {Ï |ìü
ø£qï‘·*¢ ø£qø£ ÄcÕ #d˚ Tü +Ô <y˚ ÷Ó qì #÷· &Üì¶ øÏ e#Ã˚ sT¡ .

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 42

Ä ¬s+&√ ≈£îÁsê&ç≈£Lÿ&Ü á Á{°{ŸyÓT+{Ÿ »]–q<+ä ‘ê $qï ÄcÕ ‘*· ¢ b˛ò qT˝À #|Ó Œæ +~,
yTÓ T<\ä Tô|{≤øº £ eT∞¢ Ç<˚ |<ü ‹∆ä . »«s+¡ , ø&Ï ïû bÕ&eÉ ⁄ ªªHq˚ T #bÓ ÕŒqT ø<£ ,˚ eTèÁ‘T· ´+»jT· »|+ü #d˚ Tü HÔ êï
‘·Tqï≥Tº #Óù|Œ ã¢&é ]»˝Ÿº! á ]»˝Ÿº #·÷dæq q˙? Ç+&jç ÷· e∫Ãq|ü &TÉ ≈î£ ÁsêDíÏ Hêdøæ ˝˘ À >T∑ &øç Ï
|≥” s‡¡ Høé Ï ˇøÿ£ kÕ] @<√ jT· Tsπ ø± nqï≥Tº ‘{· +ºÏ ~. rdTü ø¬ fi≤+› . @MT ø+£ >±sT¡ ˝<Ò Tä .μμ
Ç<ä›s¡T ≈£îÁsêfi¯¢ø° ˇπøs¡ø£yÓTÆq Á{°{ŸyÓT+{Ÿ, Ç<ä›]ø°
ˇøπ ˝≤>∑ »«s+¡ , ø&Ï ïû bÕ&eÉ ⁄‘T· qï≥÷º #÷· |kæ ˛+Ô ~. á ‘‘· +· >+∑ >&∑ ∫ç q mì$T~ H\Ó \øÏ õ‘+˚ Á<ä
eT+<äTø±˙ |üì#˚k˛Ô+<ë? eTs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT eTT+<Tä q&TÉ d÷ü Ô ñ+f,Ò ø±ØøÔ ˘ ‘*· ¢ #s˚ TT |≥ü T≈º î£ ì
yêsê\T Ç<Ø›ä ï n˝≤>π Ç+fì… ‡yY øπ s˝Y À ñ+#e· Tì &Üøsº£ Y |≥” s‡¡ Hé Ä|d”ò Tü ø=#êÃ&TÉ eTs√kÕ] ã&¢ é fd… ºt
#|Ó Œæ ‘q· ≈L£ &Ü |ìü #ù˚ d &Üøsº£ ‘¢¡ √ $esê\T e÷{≤¢ #˚sTT+#·Tø√e&ÜìøÏ. Ç+ø± efi¯ó¢ #˚j·T˝Ò<äT ø±˙,
&Üì¶ øÏ y[Ó +¢ ~. øfi£ ˝¢¯ À y\Ó T>T∑ øì£ |kæ ˛+Ô ~. qsT¡ ‡ ã&¢ é kÕ+|˝æ Ÿ rdTü
Ä e÷≥˝À¢ ‘Ó*dæe∫Ãq<˚$T≥+fÒ <ë<ë|ü⁄ ≈î£ Hêïø£ &Üøsº£ Y Ä|d”ò Tü ˝À ≈L£ sT¡ Ãqï|ü &TÉ #|Ó Œæ +<ë$&.É
eT+<Tä |ìü #k˚ ˛+Ô ~. eT] ø=ìïyêsê\ <ëø± #÷· &+¶É ªªø±s-Y {Ï ôd˝‡Ÿ |ìü #d˚ Tü HÔ êïjT· qïe÷≥ ì»eTì
eT+∫~. m˝≤>± |\æ *¢ <s›ä ÷¡ b˛‘êsì¡ ‘*Ó dqæ |ü &TÉ ‘Ó\Tk˛Ô+~ ø£<ë, nsTT‘˚ Ç|ü&Éy˚ ôd˝Ÿ‡ ≈£îÁsê&ç
eTs√ ø=~s› √E\T y∫˚ #÷· &+¶É ˝À ‘ù· |ŒeTT+~? e+{À¢ ÇeT÷´Hé ddæ +ºü MT<ä |ìü #d˚ ÷ü Ô ñ+&eÉ #T· ×
n+fÒ @ ôd˝Ÿ‡ yÓTT<ä{À¢ πøq‡sY>± e÷sêjÓ÷ ny˚
Äs¡Tyêsê\T >∑&ç#êø£ |æ\¢\T Ç<ä›s¡÷ ø√\T ÇeT÷´Hé ôd˝‡Ÿ ì á ø±s-Y {Ï #+· ù|d÷ü Ô ñ+≥T+~.
ø√e&+É yTÓ T<\ä Tô|fdºÒ ]ü ø,Ï n|ü &TÉ #d˚ qæ ãs√ ã&¢ é n+<Tä e\¢ |Püò ,¢ <>ä T∑ ,Z qT´y÷Ó ìj÷· ˝≤+{$Ï $T>‘∑ ê
f…dtº˝À ‘Ó*dæe∫Ãq~ $ì &Üø£ºsY |”≥s¡‡HéøÏ H√≥ yêfiø¢¯ H£ êï á ≈î£ Ásê&øç Ï sêe&ÜìøÏ neø±X+¯ m≈î£ ÿe.
e÷≥ sê˝Ò<äT. ø±sY-{Ï ôd˝Ÿ‡ ø±ØÔø˘ s¡ø£Ô+˝À ñqï Çìï yêsê\ø£ì #=|üq zkÕ] e∫à ÇeT÷´H√
<ë<ë|⁄ü s¬ +&TÉ eT÷&TÉ bÂqT\ øπ q‡sY ôd˝‡Ÿ ì #+· ù| >√¢ãT*Hé <∏Ós¡|” ˝≤+{Ï~ rdüT≈£î+≥÷ ñ+&Ü*.
XÊsTT. ≈£îÁsê&çøÏ »«s¡+, øÏ&ûï Áb˛u…¢+ ñqï≥Tº ˇø√ÿkÕ] Ç+C…ø£åHé, n~ ≈£î<äs¡ø£b˛‘˚ ∫qïbÕ{Ï
#÷· |æ+∫q~ Ç˝≤ #·∫Ãb˛sTTq πøq‡sY ôd˝‡Ÿ e˝Ò¢. Çq÷Œ´¤ »Hé #j˚ ÷· *. e∫Ãq Á|rü kÕØ >+∑ {≤ s¬ +&TÉ
ø±sY-{° ôd˝Ÿ‡ |üì#˚düTÔHêïsTT, nB e÷eT÷\T>± >+∑ ≥˝À¢ Ç+{øÏ Ï y[Ó b¢ ˛e#T· Ã. dsπü Hê?μμ
ø±<Tä , n<Tä “‘¤ +· >±! øy° ÷Ó <sÓ∏ |¡ ˝” À ≈L£ &Ü Ç+‘· y>˚ +∑ >± ÄcÕ n+~ y+Ó ≥H,˚ ªªHq˚ T yTÓ T<{ä kÏ Õ] øq£ &É
]»˝ºŸ øì£ |+æ #<· Tä . efió¯ ¢ >>∑ T∑ s=Œ&TÉ d÷ü +Ô &>É ± y[Ó ¢ ÄcÕ yÓTÆ‘˚ yêDÏí ø£Hêïq+&ç. ø±˙ MTs¡T yê&çøÏ ÁbÕD+
õ‘˚+Á<ä\‘√ #Ó|æŒ+~ á e÷≥. nsTT‘˚ Ç+ø± b˛XÊsT¡ . á ∫qï ∫qï d÷ü <Tä \ e\¢ »]>π qw+ºü
|Pü ]>Ô ± ‘>· ˝Z∑ <Ò Tä øq£ ø£ ø±dÔü C≤Á>‘∑ >Ô· ± #÷· d÷ü Ô @bÕ{~Ï yê&ç ÁbÕD+˝À b˛*ùd?Ô MTsπ + #ùÓ|Ô n<.˚ μμ
ñ+&Ü*. ø±s-Y {Ï ôd˝‡Ÿ e\¢ eTs√ ÇeT÷´Hé ]j÷· øHå£ é
eùdÔ? n+<äTπø eTØ n+‘· dü+‘√wü+ |üìøÏsê<äT ªªdüπs nsTT‘˚ $TeTà*ï #·÷<ë›eTì eTs=ø£
n|ü &.˚ $õ≥sY e#êÃs¡T ás√E. ø£\TkÕÔsê?μμ &Üø£ºsY
|≥” s‡¡ Hé n&–ç +~ yTÓ TV≤ü +˝À e#Ã˚ ∫sT¡ qe⁄« <ë∫
eTs√ H\Ó >&∑ #ç êø£ ø±ØøÔ ì˘ Ç+{øÏ Ï |+ü |+æ #s˚ T¡ . ô|{.ºÏ
˙sd¡ +ü >± ñHêï&TÉ ø±˙ øπ q‡sY ‘>· T∑ ‘Z √+~. eTè‘T· ´e⁄
e&ç˝ÀøÏ yÓ[¢ <ë<ë|ü⁄ HÓ\\ ‘·sê«‘· <ëì eTTK+ ªª$õ≥sê‡? e÷ø±? MT Ä|d”ò Tü ˝ÀHê?μμ õ‘+˚ Á<ä
˝À+∫ ~–«»j·T+‘√ ãj·T≥øÏ sêe&ÜìøÏ dæ<ä∆ n&>πç &TÉ ÄXï s´¡ +>±.
eTÚ‘T· Hêï&TÉ . n~ #ê\<ë?
&Üøsº£ Y |≥” s‡¡ Hé ‘q· ≈L£ &Ü se¡ Tà+≥÷ @MT
e÷{≤&¢ ≈É î£ +&Ü ˝∫Ò |øü ÿ£ s÷¡ eTT˝ÀøÏ q&∫ç +~. Ä$&É

43 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

yÓqπø eTT>∑TZs¡÷ q&ç#˚s¡T. nø£ÿ&É ø£ì|æ+∫q~ Á|jü ÷Ó >+∑ MT<,ä μμ &Üøsº£ Y |≥” s‡¡ Hé n+~.
ˇø|£ ü &TÉ ø±ØøÔ ì˘ s¬ >T∑ ´\sY >± meTs˙®¡ ‡˝À #÷· dqæ CMÒ TdHü é nHêï&TÉ , ªªHêød£ \ü T á ø±s-Y {Ï nH<˚ ˚
&Üøsº£ Y CMÒ TdHü ,é ÄjT· q ≈L£ ‘T· sT¡ C˙… ï|süò .Y ‘*Ó jT· <Tä . Hê ñ<√´>+∑ ˝À m|ü &÷É _J>± ñ+&&É +É
e\¢ ndü\T Ç$>±˙ ø=‘·Ô>± e#˚Ã @ $wüj·÷\÷
õ‘+˚ Á<ä y[Ó ¢ #s˚ TT ø*£ ù|&TÉ CMÒ TdHü øé .Ï CMÒ TdHü é ‘Ó*j·T≥+˝Ò<äT. nsTT‘˚ e÷ bÕ|ü C…˙ï|òüsY MT
nHêï&ÉT, ªª≈£îÁsê&ÉT u≤>∑THêï&É+&ç, eTs√ eT÷&ÉT ≈£îÁsê&ç ù|s¡T n&ç–‘˚ #ÓbÕŒqT. Ä ù|s¡TøÏ ns¡ú+
Hê\T>T∑ H\Ó ˝À¢ d÷ü ÿ*ø¬ fi§#¢ T· Ã.μμ n≥T ‹]– ø±ØøÔ ˘ @$T{≤ nì #÷· &uÉ À‘˚ á ø±s`Y {Ï >T∑ ]+∫ ‘*Ó
‘√ #˚sTT ø£\T|ü⁄‘·÷ n&çπ>&ÉT, ªªø±sYº, eTs√kÕ] d+æ ~. n+<Tä e\¢ MT≈î£ dVü ‰ü jT· + #d˚ qæ ~ Hq˚ Tø±<Tä ,
kÕøs£ øY Ï yfiÓ ≤yÔ ê ˝øÒ b£ ˛‘˚ nyTÓ ]øH£ é |⁄üò {uŸ ≤˝Ÿ q#T· à e÷ C˙… ï|süò .Y μμ
‘T· +<ë? Ç~ e÷ bÕ|ü C˙… ï|süò ,Y μμ |]ü #j· T· + #X˚ Ê&TÉ . ªªÇ+‘·ø° ø±ØÔø˘ n+fÒ @$T≥+&ç ns¡ú+?μμ
C˙… ï|süò Y n&–ç +~.
ªªnyTÓ ]øH£ é |⁄üò {uŸ ≤˝Ÿ Hê≈î£ q#÷ <Tä . kÕøs£ øπY ªªV≤æ +<Tä e⁄\˝À eTT>T∑ sZ T¡ <e˚ ‘\· T ñHêïse¡ ÷à.
yfiÓ ≤,Ô μμ ø±ØøÔ ˘ #ùÓ |Œ&TÉ CMÒ TdHü é Ç∫Ãq #‹˚ ì n+<Tä n+<äT˝À ˇø±j·Tq •e⁄&ÉT. Äj·Tqì eTè‘·T´+
≈î£ ì. »j·TT&ÉT n+fÒ eTs¡D≤ìï »sTT+∫qyê&ÉT
n+{≤sT¡ . ÄjT· qøÏ |⁄ü {qºÏ ≈î£ Ásê&ç ù|sπ ø±ØøÔ .˘ Ä
õ‘˚+Á<äøÏ ÄcÕø° @eTHê˝À ‘Ó*j·T˝Ò<äT. ≈£îÁsê&çì wüDTàKT&É˙, ≈£îe÷sY n˙ ≈£L&Ü
>=+‘T· ˝À+∫ e÷≥ @<√ >s∑ T¡ >±Z ed÷ü +Ô fÒ õ‘+˚ Á<ä |\æ TkÕsÔ T¡ ,μμ õ‘+˚ Á<ä #ùÓ|Œ&TÉ .
nHêï&TÉ , ªªMT Ç<]›ä dVü ‰ü jT· + ˝øÒ b£ ˛‘˚ M&TÉ ã‹øÏ ªªn+fÒ d]ü b˛sTT+~ ø<£ ë? eTè‘T· ´+»jT· T&TÉ
ñ+&y˚ ê&TÉ ø±<Tä . yT˚ eTT #s· à¡ + e*∫ Ç∫ÃHê MT ‘q· nu≤“sTT ù|sπ ñqï eTq ø±ØøÔ ì˘ øπ q‡sY @MT
ãTTD+ m|üŒ{Ïø° rs¡TÃø√˝ÒeTT. ne⁄Hê ÄXÊ?μμ #j˚ T· ≈î£ +&Ü n&TÉ ≈¶ î£ Hêï&TÉ ø<£ ë?μμ C˙… ï|süò Y n+~.
n+≥÷ yêfi≤$¢ &øπÉ dæ #÷· XÊ&TÉ . Ä$&É @MT e÷{≤&¢ É n+<]ä ø° qy=«∫Ã+~ bÕ|ü nqï e÷≥ø.Ï
˝øÒ £ |øü ÿ£ øÏ ‹]– ø˙£ ïfió¯ ¢ ‘T· &TÉ #T· ≈î£ +{À+~. m+<Tä ø√ ˇøÿ£ kÕ] ÄcÕøÏ ‘q· ‘*· ¢ ‘q· ‘√
eTè‘·T´+»j·TT&çøÏ #˚dæq »|ü+, Hêdæø˘˝À >∑T&ç`
ªªu˝ÑÛ yÒ êsπ , e÷≈î£ #‘˚ H· q’Ó ~ yT˚ eTT #X˚ Ê+. Bì ne˙ï Ä$&É ‘q· øÏ b˛ò qT˝À #|Ó Œü &+É >T∑ s=#Ô êÃsTT.
e\¢ eT]ø=+‘e· T+~øÏ J$‘+· MT<ä ÄX\¯ T ∫>T∑ ] eTqdTü ˝ÀH˚ ˇø£ <Dä +í ô|≥T≈º î£ ì n+<]ä ‘√ #|Ó Œæ
kÕsÔ TT. &Üøsº£ Y CMÒ TdHü øé Ï #|Ó ü ø√yê* MTsT¡ øè£ ‘»· ‘„ \· T ãjT· ≥ø=∫Ã+~.
m+<äTø£+fÒ $TeTà*ï ø±sY-{Ï yÓTT<ä\Tô|≥ºeTì b
Áb˛‘ê‡Væ≤+∫q~ Äj·TH˚. H˚qT yÓTT<ä≥ n&ÉT>∑T
<ëeTqT≈£îHêïqT, ø±˙ MT≈£î #Óù|Ô @eT+{≤s√
‘Ó*j·T<äT. ndü˝Ò ø±ØÔø˘ yÓTT<ä{Ï ù|ôw+{Ÿ á

f…ÆyYT |üÁ‹ø£, Ä>∑düTº 21, 2017 yês¡T Á|ü#·T]+∫q Ä]ºøÏ˝Ÿ (πøq‡sYøÏ ø=‘·Ô eT+<äT, ù|J\T 34-37) Ä<Ûës¡+>±
á ø£<Ûä n˝≤¢qT. ø±sY-{Ï nH˚~ ì»+>±H˚ Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± πøq‡sYì s¡÷|ü⁄e÷|ü&ÜìøÏ yê&ÉT‘·THêïs¡T.
ø±yê*‡qyêsT¡ >÷∑ >T∑ ˝Ÿ #ù˚dÔ $wjü ÷· \T ‘\Ó TkÕsÔ TT. á ø<£ ä∏ eT÷˝≤q @ ˇøÿ£ ]øÏ Ä ø±s-Y {Ï øπ q‡sY Á{{° yŸ TÓ +{Ÿ
>∑T]+∫ ‘Ó*dæHê, yês¡T u≤>∑T|ü&ܶ, n+‘·ø£Hêï á ø£<∏äøÏ Á|üjÓ÷»q+ eTs=ø£{Ï ñ+&ÉuÀ<äT.

j·TTe‘· Á|ü‹uÛÑøÏ |ü≥º+
eTq |æ\¢\T m+<äs√ nH˚ø£ s¡+>±\˝À nkÕ<Ûës¡D Á|ü‹uÛ≤ bÕ≥yê\ì
Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï nkÕ<Ûës¡D Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…e¬s’Hê MT≈£î ‘Ó*ùdÔ

<äj·T#˚dæ e÷≈£î ‘Ó*j·T#Ój·T´+&ç. ‘êHê|üÁ‹ø£˝À |ü]#·j·T+ #˚<ë›eTT.
Please email to [email protected]

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 44

Where I'm from

Tanvi Popuri

I was born in the country of red, white, and blue

But am originally from rich jewelry and tasty food that you attach to
All of my sweet family lives on the other side of the world
Whenever I visit, I sleep on my grandma's lap with my back curled
I am from venerations and temples that satisfy my mind
There you are in peace and answers to everything you can find
I am from all the festivals, woven textiles, and colors
It is so majestic and full of wonders
I am from the place with many languages and melodious songs
There are so many to know, the list just prolongs
I am from Navratri, Dasara, and Diwali
With all these traditions, you'll never be melancholy
I am from jambolan, jackfruit, and custard apple
They taste really good as they slide down your thrapple
I am from Charminar, Taj Mahal, and the Golden Temple
They are magnificent and are definitely not simple
I also have another side of me
That you would unmistakably want to see
I am from cents and dollars
Here, there are also many scholars
I am from mockingbirds, bluebonnets, and pecan trees
It is wilderness that dances with the plants and bees
I am from the Alamo, Perot Museum, and Water Garden
If you don't visit these structures, your heart will harden
I am from the Gulf Coastal Plains
The wet and populated region gives you no complains
I am from TEA, TEKS, and the STAAR
It is a helpful but nervous way of seeing where you are
I am from red grapefruit, sweet onion, and jalapeno just take a glance
From longhorns, armadillo, Guadalupe bass, and square dance
I am from both sides of the Earth
I am proud that I am unique and know what it's worth

Tanvi is in 7th grade at Roach Middle School, from her childhood she liked
reading books and listening moral stories. She started writing poems and
fictional short stories since she was eight years old. She is interested in
knowing about the Indian history. She likes to play sports, act in dramas and
music. She likes learning languages and she knows both Telugu and Hindi.

45 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

yÓ÷≥sY u…’ø˘ ô|’

j·T÷s√˝≤>¥

l ãkÕã‹Ôq

11 pHé 2017, ñ<äj·T+ ñ+~. n˝≤π> X¯Á‘·Te⁄\qT m<äTs√ÿe&ÜìøÏ nqTe⁄
ã&çj·÷, Ç≥© >± ø=+&Éô|’ ø=ìï eTs¡ |òæs¡+>∑T\T ñHêïsTT.
ã&çj·÷ ˇø£ ∫qï |ü˝…¢≥÷s¡T. Ä~yês¡+ Á|üdüTÔ‘·+ á Á|ü<˚X¯+ Ç≥©˝À ñHêï ˇø£|ü&ÉT á
ñ<äj·÷H˚ï ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\T yÓ÷{≤sY ôd’øÏfi¯¢‘√ ÁbÕ+‘·eT+‘ê ÄÅdæºj·÷ <˚XÊì~. Á|ü|ü+#· j·TT<ä∆+
d+ü <&ä >ç ± ñ+~. ã&jç ÷· qT+&ç <øä DåÏ Ç≥© es≈¡ î£ ˝À z&çb˛sTTq ø±s¡D≤q á ÁbÕ+‘·+ Ç≥©˝À
|üs¡«‘·ÁbÕ+‘ê\‘√ #·÷&É eTT#·Ã≥>± ñ+≥T+~. ø£*dæb˛sTT+~.
u…’ø£s¡¢øÏ ≈£L&Ü Á|üj·÷D+ ÄVü‰¢<ä+>± ñ+≥T+~. n+<äs¡+ Çø£ÿ&É bò˛{À\T rdüT≈£î+≥÷ ñ+fÒ
|ü#·Ãì ø=+&É\T <ë≥T≈£î+≥÷ C≤Á>∑‘·Ô>± yÓfi¯ó sêyéT Hê <ä>∑Zs¡øÏ e∫à ìqï dü>∑+ ‘ê–q kÕÿ#Y
‘·THêïeTT. s√&é yÓ&É\TŒ>± ø±≈£î+&Ü ø=+#Ó+ u≤{Ï˝Ÿ >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô, ªª˙ \π>J˝À ô|≥Tº≈£îHêïyê?μμ
ÇsT¡ ≈î£ >± ñ+~. eT\T|⁄ü ˝À¢ m<Tä sT¡ >± edTü qÔ ï Á{≤|øæò ˘ nHêï&ÉT.
#÷· dTü ≈î£ +≥÷, Á|øü è£ ‹˝À |sü e¡ •d÷ü Ô eTT+<Tä ≈î£ yfiÓ ó¯ Hê≈£î n|üŒ{ÏøÏ ø±˙ >∑Ts¡TÔ sê˝Ò<äT, Ä u≤{Ï˝Ÿ
‘·THêïeTT. nø£ÿ&˚ eT]∫b˛j·÷qì.
<ë]˝À ˇø£ »\bÕ‘·+ <ä>∑Zs¡ Ä>±eTT. u…’≈£î ªªrdüT≈£îsê˝Ò<äT,μμ nì #ÓbÕŒqT.
bÕsÿY #d˚ Tü ø√e&ÜìøÏ d\úü + ˝<Ò Tä . m&eÉ Ty|’… ⁄ü ‹sT¡ >T∑ n‘·qT ∫sê>±Z yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.
‘·Tqï eT\T|ü⁄, nø£ÿ&É u…’≈£î Ä|æ ôd’&é kÕº+&é y˚ùdÔ n‘ì· u≈’… î£ ˝À #√≥T ˝øÒ £ Ä u≤{˝Ï Ÿ Hê u≈’… î£ ˝À
ø+Ï <ä eT{ºÏ yTÓ ‘>Ô· ± ñ+&ç u≈’… î£ ì\ã&˝É <Ò Tä . ø=+#+Ó dsü e›¡ \dæ e∫Ã+~. ªmsø¡ ÿ£ b˛sTT, ÇsT¡ ≈î£ ÿb˛j÷· H,˚ μ
eTT+<äT≈£î yÓ[¢ sêfi¯¢ MT<ä ã+&ç ì*bÕqT. ø=+#Ó+ nì H˚qT ø=+#Ó+ |ò”˝Ÿ nj·÷´qT.
bı{Ϻ>± ñ+&É&É+ e\¢ Hê≈£î Ç≥Te+{Ï Çs¡T≈£î Äø£* y˚ùd düeTj·÷ìøÏ u§˝≤®H√ #˚s¡T
Á|ü<˚XÊ\˝À ø=+#Ó+ Çã“+~. ‘√{Ï u…’ø£s¡T¢ nedüs¡ ≈£îHêïeTT. e÷ø£+fÒ eTT+<äT>± nø£ÿ&ÉøÏ #˚s¡T≈£îqï
yÓTÆq|ü⁄&ÉT düVü‰j·T+ #˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T. ø=+‘·eT+~ }s¡T˝ÀøÏ yÓ[¢ eT+∫ ¬skÕº¬s+{Ÿ <ä>∑Zs¡
n+<äs¡+ ø±ùd|ü⁄ »\bÕ‘·+ <ä>∑Zs¡ >∑&çbÕeTT. Ä>±sT¡ . e÷≈î£ ˝§øπ wHü é ùwsY #X˚ ÊsT¡ . }sT¡ ø=+#+Ó
Ä »\bÕ‘·+ |üø£ÿH˚ ˇø£ |ü⁄sê‘·q ø£≥º&É+ ñ+~. ô|<ä›~>±H˚ ñ+~. ô|<ä› ô|<ä› #·]à ø£≥º&Ü\T ø£ì|æ
Á||ü +ü #· jT· T<+∆ä ˝À ã+B\qT ñ+#˚ #sÓ k¡ Õ\ Çøÿ£ &É düTÔHêïsTT. e÷≈£î bÕ]ÿ+>¥ <=s¡ø£ÿ #ê˝≤ùd|ü⁄

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 46

n≥÷, Ç≥T ‹]>±eTT. ˇø£ bÕsYÿ <ä>∑Zs¡ u…’≈£î\T, ≈£îHêïeTT. e÷≈£î Çø£ÿ&É qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ ãdü
ôd’øÏfi¯ó¢ Ä|æ ñ+&É&É+ #·÷dæ e÷ u…’≈£î\T ≈£L&Ü #˚s¡&ÜìøÏ ¬s+&ÉT e÷sêZ\T ñHêïsTT. ˇø£{Ï >∑$j·÷
nø£ÿ&É ÄbÕeTT. #·T≥Tº|üø£ÿ\ eTqTwüß*ï #·÷ùdÔ bÕd,t s¬ +&TÉ ‘=+<sä >¡ ± ¨≥\T #s˚ T¡ ≈î£ ì Äs√EøÏ
u…’≈£î\T nø£ÿ&É Ä|ü&É+ n+‘· eT+∫~ ø±<˚yÓ÷ ôd\Mj·T&É+. uÛÀ»Hê\T |üP]Ô #˚düT≈£îì eT∞¢ e÷
nì|+æ ∫+~. Á|‹ü u≈’… î£ ˝À ø=+‘· kÕe÷qT ‘ê&TÉ ‘√ Á|üj·÷D+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºeTT.
ø£{Ϻ ñ+#êeTT. yê{Ïì yÓ÷düT≈£îì yÓfi‚¢ z|æø£ ˝Ò<äT. ø±sT¡ ˝À Á|jü ÷· D+Ï #&· Üìø,° y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ \Ï Tô|’
n+<äTπø Ç<ä›]ï ø±|ü˝≤>± ñ+∫ $T–*q yêfi¯ó¢ Á|üj·÷DÏ+#·&Üìø° #ê˝≤ ‘˚&Ü\THêïsTT. Ç+<äT˝À
‹q&ÜìøÏ yÓfi≤¢eTT. dæ{° eT<Ûä´˝À nìï y…’|ü⁄˝≤ eTTK´yÓTÆq~ @$T≥+fÒ, ø±s¡T˝À eTqøÏ ø±e\dæq
s¬ kÕs¬º +≥T.¢ ãjT· ≥ ≈î£ ØÃ˝dÒ Tü ≈î£ ì n+<sä ÷¡ ø㣠TsT¡ ¢ ñcıÁí >‘∑ q· T ìjT· +Á‹+#T· ø√e#T· Ã. y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ \Ï T
#Ó|ü≈£î+≥÷ uÛÀ»Hê\T #˚dü÷Ô ñHêïs¡T. ô|’ yÓfi‚¢≥|ü⁄&ÉT eTqøÏ á dü<äTbÕj·T+ n+<äT
eT+∫ yê‘êes¡D+! n+<äs¡÷ düs¡<ë>± u≤≥T˝À ñ+&É<äT. BìøÏ |ü]cÕÿs¡+, yê‘ês¡D≤ìøÏ
ø㣠TsT¡ ¢ #|Ó ü ≈î£ +≥÷ ‹+≥÷ ñ+&&É +É #÷· dæ e÷≈î£ ‘·–q ã≥º\T y˚düTø√e&É+. u…’≈£î q&çù|≥|ü⁄&ÉT #·*,
ñ‘ê‡V≤ü + ô|]–+~. yT˚ eTT ≈L£ &Ü V‰ü sTT>± ø㣠TsT¡ ¢ yêq, m+&ÉøÏ ‘·>∑Z≥Tº ã≥º\T eTqøÏ n+<äTu≤≥T˝À
#|Ó ü ≈î£ +≥÷ ‹HêïeTT. ñ<jä T· + qT+&ç kÕ>T∑ ‘T· qï ñ+#T· ø√yê*. ás√E ñ<jä T· + yT˚ eTT ã&jç ÷· ˝À
Á|üj·÷D+ >∑T]+∫ eTT#·Ã{Ï+#·T≈£î+≥÷ ãj·T\T<˚]q|ü⁄&ÉT #·*>± ñ+&ç+~. eT<Ûë´Vü≤ï+
eT<Ûë´Vü≤ï+ $T–*q Á|üj·÷D+ >∑T]+∫ #·]Ã+#·T #·* ‘·–Z ñø£ÿb˛‘· yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~.

47 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

m‘·TÔ, ÁuÒ≈£î, π>s¡T, Vü‰+&ç˝Ÿ, Ĭø‡˝…πs≥sY eTqøÏ
n\yê≥T |ü&É&ÜìøÏ ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~.
ø=ìï yÓ÷&É˝Ÿ‡˝À ÁuÒø˘‡ >∑{Ϻ>± yÓj·÷´*‡ edüTÔ+~.
ø=ìï+{Ï˝À yÓT‘·Ô>± yÓj·÷´*‡ edüTÔ+~. ãs¡Ty…’q
u…’≈£î\T bÕ]ÿ+>¥ #˚ùd≥|ü⁄&ÉT C≤Á>∑‘·Ô>± #Ój·÷´*‡
edüTÔ+~. π>s¡T e÷s¡Ã&É+, d”Œ&é ô|+#·&É+ ˝≤+{Ï$
n\yê≥T |ü&É&ÜìøÏ ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~.
#˚dæq |üH˚ eT∞¢, eT∞¢ #˚dæq|ü⁄&ÉT eTqøÏ u…’≈£î u≤>±
n\yê≥sTTb˛‘·T+~. BìH˚ eTõ˝Ÿ yÓTyÓTTØ
ˇø£ ∫qï }] eT<Ûä´˝À qT+&ç yÓfi¯SÔ ñ+fÒ n+{≤s¡T.
ø=+‘·eT+~ u…’ø£s¡T¢ ˇø£ ˙fi¯¢ ≈£îfi≤sTT <ä>∑Zs¡ Ä–
<ëVü≤+ rs¡TÃ≈£î+≥÷ ø£ì|æ+#ês¡T. ≈£îfi≤sTT˝À eT\T|ü⁄ì ã{Ϻ d”Œ&é ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ‘·≈£îÿe
qT+&ç ˙fi¯ó¢ H˚s¡T>± ˇø£ 10 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ ñqï π>sY y˚düT≈£î+≥÷, eT\T|ü⁄ ‹]–q yÓ+≥H˚ d”Œ&é
‘={Ϻ˝À |ü&ÉT‘·THêïsTT. <ë]qb˛j˚T yêfi¯¢ <ëVü≤+ ô|+#·&ÜìøÏ π>s¡T ô|+#·T≈£î+≥÷ yÓfi¯SÔ ñHêïeTT.
rs¡Ã&É+ ø√dü+ Ç˝≤ ‘=f…º\T nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü e÷≈£î πøπø, s¡y˚Twt Hê eTT+<äT yÓfi¯SÔ ñHêïs¡T. u≤;, qÁoHé
ø£ì|æ+#êsTT. ˙fi¯ó¢ ‘ê– e÷ <ä>∑Zs¡ ñqï u≤{Ï˝Ÿ‡˝À Hê yÓqø£ edü÷Ô ñHêïs¡T. s¡y˚Twt >√Áb˛˝À >∑$j·÷
˙fió¯ ¢ ì+|⁄ü ≈î£ HêïeTT. nøÿ£ &É qT+&ç s¬ +&TÉ Á>÷∑ |⁄ü \T n+<ë\qT ã+~Û+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&ÉT. u≤;
>± $&çb˛j·÷eTT. u≈’… î£ q&TÉ |⁄ü ‘÷· ñ+fÒ qÁoHé ‘q· b˛ò qT˝À b˛ò {À\T,
M&çjÓ÷\T rdü÷Ô ñ+~. ìqï #·÷dæq &√\yÓTÆ{Ÿ‡øÏ
$T≥ºeT<Ûë´Vü≤ï+ nø£ÿ&É qT+&ç ¬s+&ÉT s¡Vü≤<ë] #·ø£ÿ>± ñ+~. >∑$j·÷ bÕdt s√&é e÷Á‘·+
Á>∑÷|ü⁄\T>± $&çb˛sTT` H˚qT, s¡y˚Twt, πøπø, u≤;, u≤>± ÇsT¡ ≈î£ >± ñ+~. ø±ùd|{ü øÏ Ï >$∑ j÷· bÕdt #s˚ T¡
qÁoHé >$∑ j÷· bÕdt y|’… ⁄ü <ë] eT[+¢ #êeTT. |süò ÷¡ U,Ÿ ≈î£ HêïeTT. s√&é ÇsT¡ ≈î£ >± ñHêï, >$∑ j÷· #ê˝≤ $XÊ
ìXÊ+‘,Y yTÓ ÁV≤” H,é sêyTé , w‘” ˝· Ÿ ¨≥˝Ÿ y|’… ⁄ü yfiÓ ≤s¢ T¡ . \+>± ñ+~. Ä˝ŸŒ‡ |üs¡«‘ê\˝À s√&é kÂø£s¡´eTTqï
>∑$j·÷ bÕdtøÏ yÓfi‚¢ <ë] u≤>± Çs¡T≈£î>± ñ+~. |üs¡«‘ê\˝À >∑$j·÷ bÕdt |ü<äe kÕúq+˝À ñ+~.
m<äTs¡T>± ø±s¡T eùdÔ e÷ yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ\T |ü≥º&É+ >∑$j·÷ #˚s¡T≈£îH˚dü]øÏ #·* ≈£L&Ü u≤>± ô|]–+~.
˝Ò<äT. y˚TeTT <ë] |üø£ÿq Ä–‘˚ ø±s¡T eTeTà*ï >∑$j·÷ bÕdt düeTTÁ<äeT{≤ºìøÏ 8700 n&ÉT>∑T\
<ë≥T≈£îì yÓfi¯óÔ+~. s√&ÉT¶øÏ Çs¡Ty…’|ü⁄˝≤ <ä≥ºyÓTÆq m‘·TÔ˝À ñ+~.
#Ó≥T¢. ˇø£y…’|ü⁄ ø=+&É, eTs√ y…’|ü⁄ ˝Àj·T. á s√&é
MT<ä yfiÓ &¢¯ +É ì»+>± ô|<›ä kÕV≤ü deü Tì e÷≈î£ ‘*Ó dæ #·T≥÷º eT+#·T |üs¡«‘ê\‘√ >∑$j·÷ ‘Ó\¢ Ns¡
b˛sTT+~. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E\ qT+&ç q&ÉT|ü⁄ ø£≥Tº≈£îqï |ü˝…¢ |ü&ÉT#·T˝≤ n+<ä+>± ñ+~. 1918
‘T· qï u≈’… î£ Ç|⁄ü &TÉ |Pü ]>Ô ± Hê n<Tä |⁄ü ˝ÀøÏ e∫Ã+~. ˝À >$∑ j÷· ˝À ÄÅdjºæ ÷· , V≤ü +>π Ø <X˚ Ê\T ø*£ dæ Ç≥©
&Ü\düT˝À H˚qT q&çù| j·TeTVü‰ u…’≈£î ãs¡Te⁄ ¬s+&ÉT MT<ä XÊHé e÷{ÏjÓ÷ j·TT<ä∆+ #˚dæ+~. Ç+‘· m‘ÓÌÔq
e+<ä\ ns¡y…’ πøJ\T. ≥Øÿ˝À y˚TeTT ¬s+{Ÿ #˚dæq Á|ü<˚X¯+˝À j·TT<ä∆+ »s¡>∑&É+ Á|ü|ü+#·+˝À Ç<˚
¨+&Ü u…’≈£î ãs¡Te⁄ ¬s+&ÉTe+<ä\ |ü~ πøJ\T. yÓTT<ä{ÏkÕ]! á ]ø±s¡T¶ì eTq ø±]Z˝Ÿ j·TT<ä∆+
Ç|ü⁄&ÉT H˚qT q&çù| ;m+&Éã÷¢´ u…’≈£î ãs¡Te⁄ ¬s+&ÉT 1999˝À ã<ä›\T ø={Ϻ+~. ø±ùd|ü⁄ Çø£ÿ&É eT+#·T˝À
e+<ä\ πøJ\T. u…’≈£î e÷]Ãq|ü⁄&ÉT, <ëì ãs¡Te⁄, Ä&TÉ ≈î£ ì nøÿ£ &É ñqï ˇøπ ˇø£ ø±|”ò cÕ|⁄ü ˝À ø¬ |Nü H√
‘ê>±eTT.

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 48

Ç≥Te+{Ï #ê]Á‘ê‘·àø£ Á|ü<˚XÊ\˝À u…’ø£s¡T¢ kÕ+Á&çjÓ÷ #˚s¡T≈£îHêïeTT. ¨≥\T uÒdtyÓT+≥T˝À
‘e· T Á|jü ÷· D≤ìøÏ >T∑ sT¡ >Ô ± døºæ ÿ£ sT¡ ¢ ø=qT≈î£ ÿ+{≤sT¡ . u…’≈£î\T bÕs¡Tÿ #˚düT≈£îHêïeTT. ¨≥\T qT+&ç
yê{Ïì ‘·eT u…’≈£îøÏ n+{Ï+#·T≈£îì ‘√{Ï u…’ø£s¡¢øÏ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ñqï ã÷¢ H√{Ÿ ¬skÕº¬s+≥TøÏ q&ÉT#·T≈£îì
>s∑ «¡ +>± #÷· |+æ #T· ≈î£ +{≤sT¡ . døºæ ÿ£ s‘¢¡ √ bÕ≥÷ bÕ#Y yÓ[¢ |”C≤ ‹HêïeTT. Äs√»+‘ê H˚qT mø£ÿ&É ‘ês¡dü
\T ≈L£ &Ü <=sT¡ ≈î£ ‘êsTT. M{ìÏ ‘e· T ˝<… sä Y C≤ø¬ ≥Tøº Ï |&ü Hç ê sêyTé ‘q· kÕÿ#Y u≤{˝Ï Ÿ >T∑ sT¡ #Ô d˚ ÷ü Ô ñHêï&TÉ .
≈£î{Ϻ+#·T≈£î+{≤s¡T. Ç˝≤ mìï dæºø£ÿs¡T¢, bÕ#Y\T kÕj·T+Á‘êìøÏ Hê z|æø£ q•+∫ n‘·ìøÏ ø=+‘·
ñ+fÒ uø’… s£ ø¢¡ Ï n+‘· >=|Œü ! Hq˚ T &=\yTÓ {Æ ‡Ÿ ˝À ˇø{£ Ï &É_“∫à ø=‘·Ô u≤{Ï˝Ÿ ø=qTø√ÿeTì rÁe+>± düe÷
rdüT≈£îHêïqT. Çø£ÿ&É >∑$j·÷˝À ≈£L&Ü ø=ìï <Ûëq$T#êÃqT. Bì‘√ n‘·qT nyêø£ÿj·÷´&ÉT.
rdüT≈£îì uÛÑÁ<ä|üs¡T#·T≈£îHêïqT. e÷ d+ü ã+<ëÛ \T yTÓ sT¡ >e∑ &ÜìøÏ ø=ìï s√E\T
|ü{Ϻ+~. b
>∑$j·÷ qT+&ç >∑+≥ùd|ü⁄ Á|üj·÷DÏ+∫

j·TTe s¡#·sTT‘·\ s¡#·q\≈£î ÄVü‰«q+

ôV’≤dü÷ÿ\T, ø±˝Òõ $<ë´s¡T∆˝…’q ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· qT+∫ ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T, yê´kÕ\T
ÄVü‰«ìdüTÔHêï+. ‘Ó\T>∑T˝À ø±˙, Ç+^¢wüß˝À ø±˙ sêj·Te#·TÃ.
$esê\≈£î: [email protected]

49 qe+ãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

eT÷&ÉT e+<ä\ sêe÷j·TD≤\T

s¡#·q: düTπsXŸ ø=*#ê\
eT÷\+: m. ¬ø. sêe÷qT»Hé

mìï sêe÷jT· D≤\THêïsTT? eT÷&TÉ
e+<ä˝≤? eT÷&ÉTy˚˝≤? ø=ìï
sêe÷j·TD≤˝À¢ ∫es¡, ªÇ+‘· es¡≈£L
mìï sêe÷jT· D≤˝§#êÃsTT?μ nqï Á|Xü ï¯
n&>πç yêsT¡ . á Á|Xü ï¯ ≈î£ deü ÷<ëÛ q+ #ùÓ|Œ
ø<£ \ä∏ T ≈L£ &Ü n+<Tä ˝À ñ+&$˚ . n˝≤+{Ï
ø<£ \ä∏ ˝À ˇø£ ø<£ ä∏ $q+&.ç
ˇøs£ √E sêeTT&TÉ d+æ V‰ü dqü +
n~wÛ +ºæ ∫ ñ+&>É ±, bısb¡ Õ≥Tq n‘&· ç
ñ+>s∑ +¡ C≤] ø+Ï <ä |&ü bç ˛sTT+~. á
ñ+>s∑ +¡ u÷ÑÛ $TMT<ä |&ü &É +É ‘√H,˚ n~
ˇø£ düqï{Ï ∫\T¢ #˚dæ uÛÑ÷$T ˝À|ü*øÏ
‘=\T#T· ≈î£ +≥÷ #=#T· Ã≈î£ ìb˛sTT øq£ T ∫ìï ø√‹ì #÷· dæ ÄXï s´¡ b˛sTTq nøÿ£ &ç jT· Te‘T· \T, n‘&· ïç
eTsT¡ >¬ b’ ˛sTT+~. n~ #÷· dæ sêeTT&TÉ yê] bÕ‘êfis¯ êE≈î£ |fiü +¢Ë ˝À ÄV‰ü s+¡ >± deü T]Œ+#êsT¡ .
‘·q q$Tàqã+≥T nsTTq Vü≤qT Ç~ Ç˝≤ ñ+&>É ±, nøÿ£ &É u÷ÑÛ ˝Àø+£ ˝À d+æ V‰ü dqü + MT<ä
eT+‘·T&ÉT‘√ ªªVü≤qTe÷, Hê ñ+>∑s¡+ ≈L£ sT¡ Ãqï sêeTTì e<≈›ä î£ e•wßü &˜ TÉ , ÁãV≤ü à <e˚ ⁄&TÉ e#êÃsT¡ . e∫Ã
|ü&çb˛sTT+~. yÓ‹øÏ rdüT≈£îsê,μμ nì ªªsêe÷, yT˚ eTT ø=ìï $wjü ÷· \T ˙‘√ sV¡ ≤ü d´ü +>± e÷{≤&¢ Ü*.
|⁄ü se¡ ÷sTT+#ê&TÉ . á d+ü u≤Û wDü me«s÷¡ $q≈L£ &<É Tä , u+ÑÛ >+∑ ø*£ –+#≈· L£ &<É Tä .
Vü≤qTeT+‘·T&ÉT m+‘· ∫qï mes¬ H’ ê Ä≥+ø+£ ø*£ –ùdÔ yê]ì •s#¡ Ã˚ <¤ qä #j˚ ÷· *‡ ñ+≥T+~.
∫\T¢˝À¬ø’Hê Á|üy˚•+#·>∑\&ÉT. nedüs¡ deü Tà‘y· T˚ Hê?μμ nì n&>ç ±sT¡ .
eTsTT‘˚ q\Td+ü ‘· ∫qï>± e÷s¡ >\∑ &TÉ . ªªdeü Tà‘y· T˚ ,μμ nHêï&TÉ sêeTT&TÉ . <ë«s+¡ ø±|˝ü ≤ ø±jT· &ÜìøÏ
˝<Ò ë, yT˚ sT¡ |sü «¡ ‘e· T+‘· ô|<>›ä ± m<>ä ∑ V≤ü qTeT+‘T· &TÉ ˝&Ò ÜjTÓ . n+<Tä øì£ , sêeTT&TÉ \øàå£ DTì |*æ |+æ ∫,
>∑\&ÉT. sêeTTì Ä»„ $ì, Vü≤qT n‘&· ìç >T∑ eTà+ e<›ä ø±|˝ü ≤≈î£ ì\u{… ºÏ me]˙ ˝ÀìøÏ sêìe«e<ì›ä
eT+‘·T&ÉT yÓ+≥H˚ q\Tdü+‘· ∫qï>± ÄC≤|„ +æ #ê&TÉ .
e÷]b˛sTT Ä ∫qï s+¡ Á<+äÛ ˝À qT+∫ \øàå£ DT&TÉ <ë«sêìøÏ ø±|˝ü ≤ ø±dTü +Ô &>É ±, $XÊ«$TÁ‘· eTV≤ü ]¸
‘q· ÷ <÷ä dTü ≈î£ b˛j÷· &TÉ . b˛sTTb˛sTT e∫Ã, ªªH˚qT yÓ+≥H˚ sêeTTDÏí #·÷&Ü*. Ç~ #ê˝≤ eTTK´+.
‹qï>± bÕ‘êfi¯˝Àø£+˝À |ü&ܶ&ÉT. á sêeTT&øÓ ÿ£ &?É μμ nì >~∑ +› #ê&TÉ .

‘êHê|üÁ‹ø£ qe+ãsY 2018 50


Click to View FlipBook Version