The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Program prednášok tohtoročného podujatia HOYA Faculty Víkend 2019.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by DANAE VISION, 2019-03-12 04:40:02

HOYA Faculty Víkend 2019

Program prednášok tohtoročného podujatia HOYA Faculty Víkend 2019.

KÉZIKÖNYV

Pozývame Vás na 10. rocˇník

HOYA FACULTY VÍKEND 2019

13.–14. APRÍLA 2019

Kongresový hotel Tenis**** vo Zvolene

Predstavujeme

www.yuniku.com

HOYA FACULTY VÍKEND 2019PREDNÁŠAJÚCILEKTORI

Gábor Dózsa Ivan Vymyslický

Konzultant a lektor Optometrista, očný optik a lektor

Po štúdiu ekonómie zastával pozí- Očnú optiku a optometriu vyštudoval
ciu obchodného a marketingového na Univerzite Palackého v Olomouci.
riaditeľa v medzinárodnej firme pô- Na Inštitúte Karlsruhe v Mníchove ab-
sobiacich na trhu kontaktných šošoviek. Štyri roky bol solvoval kurzy refrakcie. Pracoval ako učiteľ očnej optiky
obchodným riaditeľom HOYA Vision Care pre partnerské a optometrie a obchodný riaditeľ. Je súdnym znalcom
trhy. Je zakladateľom konzultačnej firmy The Frog com- v odbore očná optika, venuje sa lektorskej činnosti
pany, venuje sa poradenstvu a rozvoju firiem a značiek a vedie vlastné optiky.
na medzinárodnom trhu.
Marta Boráková
Sharbel Abi Ephrem Odborná špecialistka a metodička
Riaditeľ vzdelávania Hoya EMEA v oblasti priamych daní
Partner Business
Dlhoročná pracovníčka daňového
Optiku a optometriu vyštudoval úradu v Žiline, špecializujúca sa
na Univerzite v Libanone. Viac ako na metodiku daní z príjmu, závislú činnosť a elektronic-
8 rokov sa aktívne venoval optometrii. Od roku 2012 ké registračné pokladnice.
pracuje ako lektor, školiteľ a od minulého roka tiež riadi-
teľ pre vzdelávanie partnerskej siete firmy Hoya. Herman Čadil
Školiteľ a tréner v oblasti podpory
Claudia Unger predaja a komunikácie

Šéfka vývoja projektu Yuniku Po štúdiu psychológie na Univerzite
Palackého v Olomouci a MBA na Trent
Po štúdiu optometrie v Kolíne nad University v Nottinghame pôsobil na rôznych riadiacich po-
Rýnom pracovala 7 rokov na oddele- zíciách. Dnes vedie vlastnú spoločnosť BrainTools Group.
ní výskumu a vývoja firmy Buchman. Lektorsky sa venuje riadeniu ľudských zdrojov, individu-
Od roku 2011 zastáva pozíciu projektovej manažérky álnemu a tímovému tréningu. Pravidelne hosťuje v rádiu
v Hoya Vision Care Europe. Podieľala sa tiež na vývoji a televízii.
a uvedení zariadení VisuReal portable a Eyegenius.

Martin Suder Michael Szatmary

Optometrista, očný optik a lektor Moderátor, humorista, skladateľ

Po štúdiu fyziky a optometrie praco- Vyštudoval politológiu na Trnavskej
val ako prevádzkový manažér a opto- Univerzite v Trnave. Deväť rokov
metrista v renomovanej očnej optike, pôsobil ako televízny spravodaj-
neskôr na obchodnej pozícii vo veľkoobchodnom sekto- ca a novinár. V súčasnosti sa venuje najmä humoru
re. Vzdelanie si rozšíril štúdiom práva a managementu ako stand-up komik. Popri vystúpeniach v kluboch
na Nottingham Trent University. Pôsobí ako nezávislý či v televízii skladá hudbu a vedie aj známe Slovensko-
konzultant, školiteľ, externý lektor na Univerzite Palac- -Židovské noviny DELET.
kého a majiteľ prémiových očných optík.

8:30 –9:30 SOBOTA – 13. apríl 2019

9:30 –10:00 Registrácia hostí, ubytovanie, coffee break
10:10 – 10:40
10:40 – 11:10 PREDNÁŠKY I.
11:10 – 11:50 Gábor Dósza
12:00 – 12:30 Prémiové značky okuliarových rámov a ich podpora predaja v optike
12:30 – 13:45 Sharbel Abi Ephrem
Nové portfólio polarizačných šošoviek značky Hoya

Coffee break

Sharbel Abi Ephrem
Korekcia presbyopie v dnešnom digitálnom svete
Claudia Unger
Visureal Master - premiéra nástenného centrovacieho systému

Obed, coffee break v kongresovej časti

13:45 – 14:20 PREDNÁŠKY II.
14:30 – 15:10 Sharbel Abi Ephrem
Najnovšie poznatky o zrakovej únave a používaní digitálnych zariadení
15:20 – 16:20
16:20 – 16:50 Martin Suder
Správna voľba medzi multifokálnou, interiérovou a šošovkou
s akomodačnou podporou

Claudia Unger
Budúcnosť s plne personalizovanými okuliarmi

Coffee break

SEMINÁRE I.

miestnosť A Claudia Unger

16:50 / 17:40 / 18:30 Yuniku - budúcnosť začína dnes!

miestnosť B Sharbel Abi Ephrem

16:50 /17:40 Posúdenie zrakovej únavy a aplikácia vhodných šošoviek

18:30 Príklady úspešnej adaptácie na multifokály

miestnosť C Martin Suder - pokročilá optometria

16:50 Meranie chýb stereopsie

17:40 Motorické versus senzorické fórie

18:30 Nočná Myopia

19:30 VEČERNÝ PROGRAM
20:30
21:30 - 01:00 Večera
Spoločenský program - standup v podaní Michaela Szatmaryho
Voľná zábava - bowling, posedenie pri víne, wellness (do 24:00)

7:00 –9:00 NEDEĽA – 14. apríl 2019
Raňajky
9:00 –9:40
9:50 –10:30 PREDNÁŠKY III.
10:30 – 11:00 Ivan Vymyslický
11:00 – 11:40 Marketing s malým rozpočtom pre očnú optiku
11:50 – 12:40 Marta Boráková
12:40 – 14:00 Systém eKasa – príprava na online registračné pokladnice

miestnosť A Coffee break
14:00 /14:50
Ivan Vymyslický
miestnosť B Ako čeliť masívnym zľavám konkurencie a zaistiť si lojalitu zákazníkov?
14:00 /14:50 Herman Čadil
16:00 Ego v komunikácii a v prístupe ku klientovi (Transakčná analýza)
Obed, coffee break v kongresovej časti

SEMINÁRE II.

Herman Čadil
Transakčná analýza v praxi očnej optiky - ako byť presvedčivý,
zrozumiteľný a nenechať sa manipulovať

Ivan Vymyslický
Analýza stavu vizuálneho systému a jednoduché očné cvičenia
na zlepšenie jeho kondície        

Check-out z hotelových izieb, ukončenie víkendu

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Účastnícky poplatok za víkend (fakturovaný ako 2-dňové školenie):
• pre ubytovaného hosťa v 2-posteľovej izbe: 165,80 € bez DPH (199 € s DPH)

• príplatok za 1-posteľovú izbu: +25 € bez DPH (30 € s DPH)
• pre neubytovaného hosťa: 132,50 € bez DPH (159 € s DPH)

Jednodňová účasť:
• sobota: 82,50 € bez DPH (99 € s DPH), nedeľa: 60 € bez DPH (72 € s DPH)

Pre účastníkov je zabezpečené stravovanie, občerstvenie medzi prednáškami,
večerný program a hotelové wellness centrum.

Uzávierka prihlášok: 5. 4. 2019
Poplatok je potrebné uhradiť vrátane DPH do 8. 4. 2019
bankovým prevodom na účet SK1475000000004001111181,
variabilný symbol: 888 + Vaše celé zákaznícke číslo (napr. 88849501).

Účastnícky poplatok je možné hradiť z marketinového konta len
v celosti (vrátane DPH), nie čiastkovo.

Prihlášky eviduje:
Monika Buchtová, tel.: 0949 318 608, fax: 041 72 33 088,

e-mail: [email protected]

Stornovacie podmienky:
Zrušenie účasti je možné do 8. 4. 2019, po tomto termíne

účastnícky poplatok nebude vrátený.

smer smer Lučenec
Žiar nad Hronom Hotel Tenis****

Hotel Tenis****, Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen,
tel.: 045/532 23 72, www.hoteltenis.sk

GPS súradnice: 48,5659424 N, 19,1352787 E


Click to View FlipBook Version