The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sawittri, 2021-05-11 03:26:32

F1_MA_Penyiasatan_Rancangan Pengajaran Harian_Empathise_BM VERSI 1.docx

Penyiasatan Tingkatan 1 Matematik

BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENGGUNAKAN DATA UNTUK MENINGKATKAN PENGURUSAN SISA DI MALAYSIA?

PELAJARAN: 1 daripada 5 PELAJARAN: 2 daripada 5 PELAJARAN: 3 daripada 5 PELAJARAN: 4 daripada 5 PELAJARAN: 5 daripada 5

DESKRIPSI: Ini adalah satu pelajaran untuk memperkenalkan murid kepada cabaran penyiasatan dan untuk berempati dengan sistem

pengurusan sisa semasa Malaysia.

SUBJEK: Subjek utama: (1) Matematik Subjek komplementari: (2) Geografi dan (3) Bahasa Melayu MASA: 60 minit

O Murid perlu tahu… A Untuk disediakan:
B 1. pengumpulan data (Matematik) B
J M 1. Buku Penanda Aras dan Petunjuk Genosis untuk Sekolah, Guru
E dan Pelajar (atau yang boleh dimuat turun dari bahagian Buku
2. jenis sisa domestik di Malaysia (Geografi)

K Panduan di gEMS).
TI Murid boleh…
F 1. berempati dan memahami pengurusan sisa di Malaysia 2. Video 51 Sungai di Malaysia Sudah Tercemar:

https://youtu.be/hxaTqlASsOY

2. memungut data mengenai sistem pengurusan sisa di Malaysia 3. Lembaran kerja 1 (F1_MA_INV_EMP_S2)

4. Templat garis masa pengumpulan data (F1_MA_INV_EMP_S3)

Murid faham bahawa…

1. pengurusan sisa merupakan masalah di seluruh dunia

2. kita boleh menggunakan data untuk membantu kita memahami sesuatu

masalah dengan lebih baik

Hak Cipta Terpelihara 2018 © Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Genovasi

SUMBER TAMBAHAN: NOTA:
-
1. Sebuah perusahaan sosial yang memberi tumpuan kepada pengurusan sisa
https://www.gsbiobus.org/

PENGAJARAN PENGENALAN (15 minit) ABM

PEMBELAJARAN 2

Pengenalan kepada Design Thinking
Guru mengingatkan murid tentang 5 peringkat Proses
Design Thinking dan menjelaskan bahawa mereka akan

mengikuti proses inkuiri untuk menyelesaikan masalah

kehidupan sebenar.

Guru menjelaskan kepada murid bahawa mereka akan
memuat naik pelbagai produk pada setiap 5 peringkat
pada e-portfolio gEMS dan pada akhir kelima-lima
peringkat, mereka akan menilai diri mereka terhadap
kriteria Genosis, di mana selepas itu guru akan juga
menilai kerja mereka dan memberikan maklum balas.

Guru berkongsi Atribut Pelajar khusus yang akan dinilai
melalui penyiasatan ini dan secara ringkas menerangkan
tentang setiap atribut yang dikenal pasti. (Nota: Rujuk

Hak Cipta Terpelihara 2018 © Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Genovasi

kepada Buku Penanda Aras dan Petunjuk Genosis untuk Buku Penanda Aras dan
Sekolah, Guru dan Pelajar (atau yang boleh dimuat turun Petunjuk Genosis untuk
dari bahagian Buku Panduan di gEMS). . Guru Sekolah, Guru dan Pelajar (atau
mengingatkan murid bahawa mereka harus mencari yang boleh dimuat turun dari
peluang untuk menunjukkan bagaimana mereka telah bahagian Buku Panduan di
membangunkan atribut-atribut tersebut sepanjang gEMS).
penyiasatan.
3
Pengenalan kepada Empathise
Guru mengingatkan murid bahawa mereka kini akan
bermula dengan Peringkat 1 Proses Design Thinking iaitu
Empathise dan dalam fasa ini mereka akan
membangunkan pemahaman yang lebih mendalam
tentang masalah itu, terutamanya bagaimana ia
mempengaruhi orang. Jelaskan bahawa sangat penting
untuk membangunkan pemahaman yang mendalam
terhadap masalah dan keperluan orang sebelum
penyelesaian yang sesuai dan relevan dapat dirancang.

Guru memberitahu murid bahawa ia juga penting untuk
mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat dalam
fasa ini.

Murid berempati dengan komuniti / pengguna melalui
pemerhatian video dan artikel untuk mengumpulkan

Hak Cipta Terpelihara 2018 © Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Genovasi

data dan pemahaman yang lebih mendalam tentang
masalah yang mungkin mereka alami.

Aktiviti: Pemerhatian Video Aktiviti: Pemerhatian Video
● Guru menunjukkan kepada murid video mengenai ● Murid ditunjukkan video mengenai

masalah sisa dunia masalah sisa dunia.
● Guru meminta murid menulis fakta menarik ● Semasa menonton video, murid

daripada video mencatat nota penting mengenai

video tersebut. Video 51 Sungai di Malaysia
sudah tercemar
Perbincangan Selepas Video Kelestarian
● Guru mengemukakan soalan perbincangan berikut: Kesan Manusia Terhadap Persekitaran: Murid (F1_MA_INV_EMP_S1)
diperkenalkan kepada cara pengurusan sisa memberi
1. Apakah yang anda pelajari daripada video kesan kepada persekitaran 4
tersebut?
Perbincangan Selepas Video
2. Apakah yang mengejutkan anda? ● Murid berpasangan dan
3. Jika anda boleh bertanya soalan tambahan, membincangkan soalan yang
dikemukakan oleh guru.
apakah yang akan anda tanya? ● Murid berkongsi perbincangan
4. Bagaimanakah kita boleh menggunakan apa yang berpasangan mereka

dipelajari dalam video ini untuk merumuskan
masalah?

● Guru memberikan murid 5 minit untuk Kemahiran Hidup & Kerjaya
membincangkan soalan tersebut secara Inisiatif: murid berasa empati dengan cara pengurusan
berpasangan sisa menjejaskan persekitaran

Hubungan

Hak Cipta Terpelihara 2018 © Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Genovasi

● Guru memilih atau pasangan menawarkan diri untuk Murid mula menyiasat hubungan antara cara manusia
berkongsi pendapat mereka selepas perbincangan menguruskan sisa dan kesannya terhadap persekitaran.

Berbelas kasihan
Murid mengembangkan empati untuk manusia dan
alam semulajadi setelah mendapat pemahaman yang
lebih mendalam mengenai kesan sisa

PENGAJARAN AKTIVITI UTAMA (30 minit) ABM

PEMBELAJARAN Lembaran kerja 1
(F1_MA_INV_EMP_S2)
Bulatan- Segi Tiga- Segi Empat Bulatan- Segi Tiga- Segi Empat (Lembaran
● Guru menyediakan artikel untuk murid berempati Kerja 1) 5
Murid diberikan sebuah artikel melalui
dengan masalah sisa Malaysia. Lembaran Kerja 1 untuk berempati dengan
● Guru membantu murid berliterasi rendah dengan

memasangkan mereka dengan rakan untuk masalah sisa Malaysia.
membaca bersama ● Murid bekerja secara individu
● Murid melukis segi tiga dan bulatan yang

besar pada buku latihan mereka
● Semasa membaca artikel tersebut, murid

melukis segi empat pada fakta-fakta yang

mereka setujui.
● Murid menulis dalam segi tiga, tiga isi

penting yang ingin mereka ingati

mengenai artikel tersebut

Hak Cipta Terpelihara 2018 © Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Genovasi

● Murid menulis soalan yang terlintas di Templat garis masa
fikiran mereka semasa membaca artikel pengumpulan data
di dalam bulatan. (F1_MA_INV_EMP_S3)

Pengumpulan Data Pengumpulan Data 6
● Guru membahagikan murid kepada kumpulan ● Murid bekerja dalam kumpulan
berempat untuk mengumpulkan data.
berempat. Murid bekerja dalam kumpulan berempat ● Murid digalakkan untuk menggunakan
cara pengumpulan data yang berbeza
yang sama untuk keseluruhan penyiasatan. untuk membantu mereka memungut
● Guru memberikan arahan kepada murid untuk kebanyakan data (Mengimbas kembali
cara pengumpulan data yang
melakukan pengumpulan data-data berikut di dipelajari dalam pelajaran Matematik)
● Murid menjana dan menulis pilihan
kawasan tempat tinggal mereka: kaedah pengumpulan data mereka
○ Bilangan isi rumah yang mengasingkan sampah (contoh survei, wawancara)
● Murid melengkapkan templat garis
mereka (sampah organik dan bukan organik) masa pengumpulan data untuk
○ Apa yang membuat penduduk di sini mahu memastikan tugas mereka lengkap
dalam tempoh yang diberikan.
mengasingkan sampah? Bagi yang tidak

mengasingkan sampah, apa sebab-sebabnya?
○ Bilangan isi rumah yang mengitar semula.

○ Apa yang membuat penduduk di sini mengitar

semula? Bagi mereka yang tidak kitar semula,

apa sebab-sebabnya?
○ Berapa kerap sampah dipungut di kawasan ini?
○ Lokasi pusat kitar semula di kawasan ini
○ Bilangan pusat kitar semula di kawasan ini.
○ Data-data lain yang berkaitan (tidak wajib)

Hak Cipta Terpelihara 2018 © Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Genovasi

● Guru menyemak garis masa pengumpulan data
setiap murid untuk memastikan setiap kumpulan
mempunyai jangka masa realistik dan kaedah
pengumpulan data yang sesuai untuk
menyelesaikan tugas mereka.

PENGAJARAN PENUTUP (15 minit) ABM

PEMBELAJARAN

Perkara Paling Penting (PPP) Perkara Paling Penting (PPP)

● Guru meminta murid mengimbas kembali apa yang ● Murid merumuskan apa yang telah

telah dipelajari hari ini mengenai masalah dan mereka pelajari hari ini dalam nota lekit
● Murid kemudian melekatkan nota lekit
pengurusan sisa
● Guru meminta murid melekatkan nota lekit mereka pada papan putih untuk guru menyemak

di papan putih atau papan kenyataan untuk pemahaman murid untuk hari tersebut.

menyemak pemahaman mereka untuk hari tersebut
● Secara alternatif, guru boleh meminta murid untuk

menulis PPP mereka pada buku latihan dan

mengutip buku latihan tersebut pada akhir kelas

7

Hak Cipta Terpelihara 2018 © Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Genovasi

ATRIBUT PELAJAR:

Pemikir Inovator Penyiasat Kolaborator Komunikator Berakhlak Pemimpin Berani Berbelas
kasihan
✓ ✓ ✓


PENILAIAN: (Untuk dimasukkan ke dalam Penyiasatan di ePortfolio Murid di Portal GEMS)

Empathise: Pengumpulan data: Guru menilai jenis data yang dikumpul oleh murid dari segi perkaitan data dan kaedah pengumpulan data

Tambah ke ePortfolio:
❖ Data yang dikumpulkan
❖ Jawapan kepada soalan - (fail media - imbasan / gambar)

REFLEKSI:

8

Hak Cipta Terpelihara 2018 © Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Genovasi


Click to View FlipBook Version