The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Azri Zulfadhli, 2019-04-16 00:11:30

BUKU PROGRAM HARI SUKAN SMK ALAM BERAJA

HARI SUKAN SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020

KEJOHANAN BALAPAN
DAN PADANG
SMK ALAM
BERAJA
2020

4 HINGGA 5 MAC 2020

1

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA M/SURAT

1 PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 3 – 12
13 – 16
2 REKOD-REKOD KEJOHANAN SMK ALAM BERAJA
17
3 ATURCARA MAJLIS PERASMIAN 18
19
4 ATURCARA MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH
20
5 JAWATANKUASA PENGELOLA
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG 21 – 23
SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020
24 – 25
6 JAWATANKUASA KERJA 26 – 34
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG 35 – 56
SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020
57
7 JAWATANKUASA TEKNIKAL DAN KEPEGAWAIAN
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG
SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020

8 ATURCARA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG
SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020

9 MAKLUMAT KONTIJEN YANG MENGAMBIL BAHAGIAN

10 SUSUNAN ATURCARA KEJOHANAN BALAPAN DAN
PADANG SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020

11 PENGHARGAAN

2

PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN KEJOHANAN OLAHRAGASMK ALAM BERAJA TAHUN 2020
KATEGORI UMUR 10 TAHUN, 11 TAHUN DAN 12 TAHUN KE BAWAH

4 HINGGA 5 MAC TAHUN 2020 – STADIUM BUKIT JALIL

1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

Kejohanan ini dijalankan mengikut Undang-Undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM),
Peraturan-Peraturan Am Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) dan Peraturan-Peraturan
PertandinganKejohanan OlahragaMajlis SukanSekolah-SekolahMalaysia(MSSM) yangterkini.

2. ACARA-ACARA DAN UKURAN SERTA TIMBANGAN ALAT-ALAT PERTANDINGAN

BIL ACARA LELAKI PEREMPUAN
11 TKB
10 TKB 12 TKB 10 TKB 11 TKB 12 TKB
- -
1 60 M X X X X- -
X X
2 100 M X X - XXX
0.762 M
3 200 M - - X - XX
0.762 M
4 70MLari Berpagar - X -X-
X X
X X 0.762 M
X X
5 80MLari Berpagar - X X - -X
2.72 Kg X
8 2.72 Kg 0.762 M
8
6 4 X 100 M X XXX
7 4 X 200 M -
8 Lompat Tinggi X - XX
9 Lompat Jauh X
10 Melontar Peluru X XXX
2.00 Kg
JUMLAH 6 XXX

XXX

2.00 Kg 2.72 Kg 2.72 Kg

688

3

2.1 ACARA 70 M & 80 METER LARI BERPAGAR

KATEGORI BIL. PAGAR TINGGI PAGAR 1 DARI PAGAR PAGAR KE GARISAN
PAGAR GARISAN PERMULAAN KE PAGAR PENAMAT
11 TKB 7 (70 M) 12.00 M 7.50 M
(L&P) 0.762 M 13.00 M
12 TKB 8 (80 M)
(L&P) 0.762 M 12.00 M 8.00 M 12.0

2.2 ACARA 4 X 200 METER

2.2.1 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan bermula di garis1½ stagger – seperti
2.2.2 pelari pertama dalam acara 4 X 400 M.
2.2.3 Pelari Kedua akan bersedia di garisan satu stagger yang akan disediakan (di kawasan
permulaan 200 M).
2.2.4 Pelari Ketiga akan bersedia di garisan ½ stagger (seperti pelari kedua dalam Acara 4 X 400 M).
Selepas menerima baton daripada pelari kedua, pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing-
masing sehingga ke selekoh pertamadan kemudiannya beliau boleh memotong masuk ke lorong
pertama.
Pelari Akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton (kawasan permulaan200 M) mengikut
urutan senarai permulaan pelari pertama dan berbaris darilorong dalam ke luar dan menerima
baton dengan syarat dia tidak menukar kedudukan tempat penerima dan menghalang atau
menolak peserta lain.

2.3 ACARA LOMPAT TINGGI

KATEGORI LELAKI PEREMPUAN
10 TKB 0.9 M 0.9 M
11 TKB 1.00 M 1.00 M
12 TKB 1.10 M 1.10 M

4

3 HADIAH-HADIAH

3.2 AcaraIndividu – Pingat untuk pemenang tempat Pertama, Kedua dan Ketiga.
3.3 Acara Berpasukan – Empat pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya menduduki tempat

Pertama, Kedua dan Ketiga.

3.4 Hadiah Khusus

3.4.1 Atlit Terbaik Lelaki Kategori 10, 11 &12 TKB
3.4.2 Atlit Terbaik Perempuan Kategori 10, 11 & 12 TKB
3.4.3 Olahragawan
3.4.4 Olahragawati
3.4.5 Piala Keseluruhan Terbaik bagi setiap Kategori (lelaki dan perempuan)
3.4.6 Piala Pusingan bagi yang mendapat skor yang tertinggi
3.4.7 Johan Keseluruhan
3.4.8 Naib Johan
3.4.9 Ketiga

4 CARA PERTANDINGAN

4.2 Setiap Zon dibenarkan menghantar tidak lebih daripada DUA (2) orang peserta bagi setiap acara
individu(TIADA SIMPANAN) dan SATU (1) pasukan bagi Acara Lari Berganti-Ganti.

4.3 Bilangan maksima penyertaan seseorang peserta adalah seperti berikut:

KATEGORI INDIVIDU LARI BERGANTI-GANTI
10 TKB 2 1
11 TKB 2 2
12 TKB 2 2

5

5 PENDAFTARAN PESERTA

5.1 Pendaftaran peserta hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Penyertaan Rasmi yang
disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah
dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Kejohanan MSS Bahagian JEMPOL TAHUN
2020.

5.2 Tarikh Tutup : 19 Februari TAHUN 2020 (Rabu)
5.3 Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:

Urusetia Pengelola,

Kejohanan Olahraga SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020

SK Tanjung Batu, Jalan Tanjung Kidurong, 97000

JEMPOL Tel: 086 – 251731 Fax: 086 –251696

5.4 Peserta-peserta yang menyertai Acara Lari Berganti-ganti dikehendaki mendaftar juga.

5.5 Umur dan Tahun Lahir Peserta

5.5.1 10 TKB – Lahir pada 1.1.2004 dan selepasnya.
5.5.2 11 TKB – Lahir pada 1.1.2003
5.5.3 12 TKB – Lahir pada 1.1.2002 dan selepasnya.

5.6 Dokumen Pengesahan
5.6.1 Kad Peserta yang telah disahkan.
5.6.2 Borang Khas Penyertaan (Borang R01) beserta gambar dan satu salinan Surat
Beranak yangtelahdisahkanolehGuru BesarSekolah yangberkenaan.

6 PENGESAHAN PESERTA-PESERTA

6.1 6.1 MESYUARAT PENGUNDIAN

6.1.1 MesyuaratPengundianakandiadakanpada 24FebruariTAHUN 2020 jam9.00pagi
diPejabat Pendidikan Daerah JEMPOL.

6.1.2 Pengerusi Teknik dan pembangunan Olahraga MSS Bahagian JEMPOL serta semua
Ketua Jurulatih Pasukan dijemput untuk pengundian tersebut.

6.1.3 Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah
disahkan selewat-lewatnya dalam mesyuarat tersebut.

6.1.4 Sebarang penggantian untuk peserta yang menarik diri (jika ada) hendaklah dibuat dalam
mesyuarat pengundian ini. Selepas ini, sebarang pertukaran dan penggantian TIDAK
AKAN DILAYAN.

6

7 TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

7.1 Taklimat Pengurus Pasukan juga akan diadakan pada 24 Februari TAHUN 2020 jam 9.00 pagi
di Pejabat Pendidikan Daerah JEMPOL.

7.2 Semasa taklimat ini, hanya perkara-perkara berikut yang berkaitan dengan senarai peserta boleh
dilakukan:
7.2.1 Penarikan diri dan penggantian dibenarkan (Pendaftaran baru tidak dibenarkan)
7.2.2 Pengesahan peserta (Penyemakan Sijil Lahir, Kad Peserta dengan gambar dan maklumat
yang lengkap.)

8 PENARIKAN DIRI SEMASA KEJOHANAN DIJALANKAN

8.1.1 Jika didapati seseorang peserta setelah disahkan semasa Taklimat Pengurus Pasukan, tidak
mengambil bahagian dalam sesuatu acaranya, KECUALI jika dapat mengemukakan surat
pengesahan sakit/cedera daripada Pegawai Perubatan

8.1.2 Kejohanan, atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang
didaftarkan atas namanya.

8.1.3 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil
bahagian dalam pusingan awal tanpa surat pengesahan sakit/cedera daripada Pegawai
Perubatan Kejohanan adalah dianggap telah menarik diri daripada semua acara seterusnya
yang didaftar atasnamanya.

8.1.4 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat Pegawai
Perubatan Kejohanan hanya boleh mengambil bahagian sterusnya dalam semua acara
yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan surat pengesahan daripada
Pegawai Perubatan Kejohanan kepada Pengurus Kejohanan.

9 BORANG ACARA LARI BERGANTI-GANTI

Borang Penyertaan Rasmi Lari Berganti-ganti mestilah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta 30
Minit sebelum pertandingan dimulakan.

10 MELAPOR DIRI PESERTA

10.1 Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi Acara Balapan dan 45 Minit
bagi Acara Padang sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung. Selepas itu mereka akan
dibawa ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta.

10.2Peserta-peserta TIDAK DIBENARKAN melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena
pertandingan.

10.3Hebahan kepada peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka TIDAK AKAN
DIBUAT. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau
program kejohanan.

10.4Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan
dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing.

7

10.5Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara, seseorang peserta mesti menunjukkan KADPESERTA
kepada Penyelia Peserta berkenaan. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi, peserta berkenaan TIDAK
AKAN DIBENARKAN menyertai acara itu.

10.6 Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri akan dianggap sebagai telah menarik diri.

11 PROSEDUR MASUK DAN KELUAR ARENA PERTANDINGAN

11.1Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar ke / dari arena pertandingan
oleh Penyelia Peserta.

11.2Untuk Acara Balapan, selepas acara itu tamat, peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-
masing, berpusing balik dan menghadap hakim-hakim Balapan untuk menunjukkan nombor mereka
dan setelah isyarat diberi akan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang.

12 MEMANASKAN BADAN

Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditetapkan.

13 PERMULAAN DAN PERALATAN

13.1Bagi acara-acara Balapan, mulaan dekam (Croach Stat) MESTI DIGUNAKAN tetapi penggunaan Blok
Permulaan (Starting Blocks) tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri.

14 PAKU KASUT (SPIKES) DAN PERALATAN

14.1Paku Kasut:Panjang maksimum paku kasut (spikes) tidak boleh melebihi 6 mm bagi acara Balapan dan
tidak melebihi 9 mm bagi acara Padang dan Lompatan.

14.2Peralatan:Pihak Pengelola akan menyediakan semua peralatan pertandingan. Penggunaan peralatan
sendiri dibenarkan dengan syarat peralatan itu diserahkan kepada Pengurus Teknik terlebih dahulu.

15 CARA MENANDA DI TEMPAT-TEMPAT PERTANDINGAN
Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau lain-lain bahan sepertinya untuk menanda di
tempat-tempat pertandingan. Mereka hendaklah menggunakan pita (disediakan sendiri).

8

16 CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEJOHANAN DAN PENENTUAN

16.1 Pembahagian mata bagi acara individu dan pasukan adalah seperti berikut:

KEDUDUKAN MARKAH
PERTAMA 6
KEDUA 4
KETIGA 3
KEEMPAT 2
KELIMA 1

16.1.1 Johan Keseluruhan Setiap Peringkat Umur ialah MSSR Zon yang mendapat mata yang
tertinggi berdasarkan pencapaian semua acara individu danpasukan dalamkumpulan

umur tersebut. Jika berlaku seri, maka pungutan pingat akan diambil kira.

16.1.2 Jika berlaku kedudukan yangsama (seri)dalam satu acara maka pemberian mata akan
dibuat mengikut sistem seperti berikut:

a. Dua (2) peserta/pasukan yang akan mendapat kedudukan yang sama iaitu kedudukan
yang sama jumlah mata bagi kedudukan tempat kedua dan ketiga dicampur dan
kemudiannya dibahagikan. Contohnya (4 + 3) ÷ 2 = 3.5 mata bagi setiap seorang
peserta atau pasukan.

b. Tiga (3) peserta/pasukan yang mendapat kedudukan yang sama iaitu kedudukan kedua,
ketiga-tiga peserta/pasukan tersebut akan diberi empat (4) mata. Peserta/pasukan
berikutnya akandiberi kedudukankelimaiaitu memperoleh jumlahmata terbanyak.

17 KELAYAKAN KE PERINGKAT AKHIR
17.1 Semua peserta yang menyertai kejohanan ini sama ada untuk acara padang atau acara balapan terus
layak ke peringkat akhir. Tiada saringan akan dijalankan.

9

18 NO PESERTA

18.1Kod nombor Zon-Zon adalah seperti berikut;

BIL ZON LELAKI PEREMPUAN
1 KEMENA (KM) 001 – 050 051 – 100
2 KIDURONG (KD) 101 – 150 151 – 200
3 TATAU (TA) 201 – 250 251 – 300
4 SEBAUH (SE) 301 – 350 351 – 400

KUMPULAN UMUR WARNA NOMBOR
10 TKB (LELAKI DAN PEREMPUAN) (Warna biru atas kain putih)
11 TKB (LELAKI DAN PEREMPUAN) (Warna merah atas kain putih)
12 TKB (LELAKI DAN PEREMPUAN) (Warna hitam atas kain putih)

18.2Nombor-nombor tersebut hendaklah disediakan oleh Zon masing-masing.
18.3Semua nombor mesti dicetak di atas kain putih yang berukuran 20 sentimeter X 14 sentimeter dengan

warna hitam (Lettering Arial Black). Nombor tersebut boleh dicetak di atas baju T atau singlet peserta
menggunakan ukuran dan warna yang sama.

10

TA001

14CM

20 SM

19 BANTAHAN
Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM kecuali perkara-perkara berikut.
19.1Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) sesorang peserta yang tidak dapat diselesaikan
dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian
di bawah bantahan (under protest) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Sarawak
kelak.
19.2Bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta-
merta dan tidak lewat daripada;
19.2.1 Lima belas (15)minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara pusingan awal.
19.2.2 Tiga puluh (30) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara peringkat akhir
19.2.3 Sebarang bantahan bertulis kepada Juri Rayuan mesti disertai dengan Wang Pertaruhan
sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia:Dua Ratus Sahaja).

20 HAK-HAK JAWATANKUASA PENGELOLA
20.1Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan tetapi
Jawatankuasa Pengelola dengan persetujuan Pegawai Teknik dan Pembangunan Olahraga MSS
Bahagian JEMPOL berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku
pemindaan, Pengurus-pengurus Pasukan akandiberitahu.
20.2Jawatankuasa Pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-
Undang KOAM terkini, Peraturan-Peraturan Am MSSM atau Peraturan-Peraturan Pertandingan
Kejohanan Olahraga MSSM termasuk TIDAK MEMBENARKAN penglibatan pelajar warga asing dalam
kejohanan ini

11

21 HAL-HAL LAIN
21.1Khemah akan disediakan untuk Pengurus Pasukan, Jurulatih-jurulatih dan peserta-peserta.
21.2Selain daripada Pegawai-pegawai Teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil
bahagian, TIDAK ADA SESIAPA PUN YANG DIBENARKAN MASUK KE ARENA PERTANDINGAN KECUALI
DENGAN KEBENARAN PENGURUS KEJOHANAN.
21.3Jawatankuasa Pengelola tidak akan bertanggungjawab ke atas kemalangan, kecuaian, kecacatan
anggota, kehilangan anggotabadan / hartabendaatau sebarangkecederaan lain yang berlaku:
21.3.1 Semasa perjalanan pergi dan balik dari penginapan ke stadium.
21.3.2 Semasa kejohanan dijalankan.
21.3.3 Di dalam dan di luar kawasan stadium.
21.4Walau bagaimanapun, pihak Pengelola Kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah
bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai-pegawai terjamin setakat mana
yang munasabah.

12

REKOD-REKOD KEJOHANAN SMK ALAM
BERAJA PADA 1 JANUARI
TAHUN 2020

KATEGORI : LELAKI 12 TAHUN

Bil Acara Rekod Pemegang Zon Tahun
1 100M 2009
2 200M 12.68s Hazwan Kemena 2009
3 80M Pagar 2006
4 4 x 100M 26.25s Hazwan Kemena 2009
5 4 x 200M 2007
6 Lompat Jauh 14.20s Limen Mujan Tatau 2007
7 Lompat Tinggi 2007
8 Melontar Peluru 55.53s Kidurong Kidurong 2006

1:55.01s Kidurong Kidurong

4.69m Nur Hazmi Kemena

1.41m Anthony Joseph Sebauh

10.49m Jacky Lau Kemena

KATEGORI:LELAKI 11 TAHUN

Bil Acara Rekod Pemegang Zon Tahun
1 100M 2013
2 200M 12.72s Someone Malit Tatau 2006
3 70M Lari Berpagar 2007
4 4 x 100M 28.20s Henrry Kidurong 2009
5 4 x 200M 2007
6 Melontar Peluru 13.55s Jimmy Raymond Ludan Sebauh 2009
7 Lompat Jauh 2007
58.60s Kidurong Kidurong
13
2:05.48s Kemena Kemena

9.12m Andrian Kidurong

4.19m Jimmy Raymond Ludan Sebauh

8 Lompat Tinggi 1.28m Nickles Sanggau Tatau 2006

14

KATEGORI: LELAKI 10 TAHUN

Bil Acara Rekod Pemegang Zon Tahun
1 60M 2007
8.59s Edward Kubu Sebauh
Masam 2007
2007
6 Melontar Peluru 7.69m Andre Michale Sebauh
7 Lompat Jauh 2007
4.29m Edward Kubu Sebauh
Masam

8 Lompat Tinggi 1.28m Darren Ling Kidurong

14

KATEGORI : PEREMPUAN 12 TAHUN

Bil Acara Rekod Pemegang Zon Tahun
1 100M 2007
14.18s Wenny Dangat Sebauh 2009
2 200M
29.56s Eureeka Bawe Justin Tatau 2013
3 80M Pagar Musa 2006
4 4 x 100M 2006
5 4 x 200M 15.63s Siti Aina Ngieng Kidurong 2009
6 Lompat Jauh 2007
7 Lompat Tinggi 1: 00.03s Kidurong Kidurong 2007
8 Melontar Peluru
2:08.18s Kidurong Kidurong

3.85m Mislyana Aping Sebauh

1.34m Azreenisa Sanis Sebauh

10.46m Lalai Justin Abas Sebauh

KATEGORI: PEREMPUAN 11 TAHUN

Bil Acara Rekod Pemegang Zon Tahun
2007
1 100M 14.63s Siti Farhana Kemena 2009
2012
2 200M 30.00s Alissa Bangan Ngan Tatau 2007
2013
3 70M Lari Berpagar 14.46 Siti Aina Kidurong 2007
2013
4 4 x 100M 1:59.96s Tatau Tatau 2009

5 4 x 200M 2:10.50s Kidurong Kidurong

6 Melontar Peluru 8.77m Venassa Amah Patrick Sebauh

7 Lompat Jauh 3.83m Frendlyn Ringa Kidurong

8 Lompat Tinggi 1.28m Lizberth Tan Mei Ling Sebauh

15

KATEGORI: PEREMPUAN 10 TAHUN

Bil Acara Rekod Pemegang Zon Tahun
1 60M 2006
2 Melontar Peluru 9.12s Nur Nasuha Kemena 2006
3 Lompat Jauh 2007
4 Lompat Tinggi 7.30m Vanessa Amah Patrick Sebauh 2006

3.63m Angela Sarika ambok Tatau

1.12m Joanna Bonny Sebauh

16

ATURCARA MAJLIS PERASMIAN

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SMK ALAM BERAJA 4 MAC

TAHUN 2020

9.30am -Semua kontijen bersedia di padang

-Ketibaan tetamu jemputan

-Ketibaan tetamu kehormat

-Perbarisan lintas hormat kontijen
-Lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku

-Bacaan Doa

-Persembahan (SK Kidurong)

- Melafaz ikrar kejohanan

-Ucapan Aluan oleh Pengerusi MSS Bahagian JEMPOL
(Encik Abdul Mu’in Bin Abdul Kassim, Pegawai Pendidikan Daerah
JEMPOL)

-Ucapan Perasmian Pembukaan oleh Tetamu Kehormat
(Yang Berhormat Dato’ Tiong King Sing)

-Penyampaian cenderamata kepada tetamu kehormat

-Perbarisan keluar padang

-Jamuan

-Bersurai

17

ATURCARA MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SMK ALAM BERAJA

5 MAC TAHUN 2020

4.00 pm -Kontinjen-kontijen berbaris di padang

-Penyampaian Hadiah-hadiah utama Kejohanan
 Atlet Terbaik Lelaki Kategori 10,11 dan 12 Tahun ke Bawah
 Atlet Terbaik Perempuan Kategori 10,11 dan 12 Tahun ke Bawah
 Olahragawan
 Olaharagawati

 Piala Keseluruhan Terbaik Kategori Lelaki
 Piala Keseluruhan Terbaik Kategori Perempuan
 Piala Pusingan
 Johan Keseluruhan
 Naib Johan
 Ketiga
 Pengumuman nama-nama atlet yang terpilih mewakili bahagian JEMPOL
-Bersurai

18

JAWATANKUASA PENGELOLA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SMK
ALAM BERAJA TAHUN 2020

PENAUNG
Encik Abdul Mu’in bin Abdul Kassim
Pegawai Pendidikan Daerah JEMPOL

PENASIHAT
Encik Fred Anak Entau
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah JEMPOL

PENGERUSI BERSAMA
Encik Leo Sebli Anak Boyong (GB SK Tanjung Batu)
Encik Ali Sabri bin Saber Ali Khan (GB SK Sg.Tisang)

SETIAUSAHA
Encik Salleh Anak Mawat (Penyelia Sukan, PPD JEMPOL)
Encik Mohd Lutfi @ Let bin Hj.Upit (PK KK SK Tanjung Batu)

AHLI-AHLI
Guru Besar SK Kidurong 2
Guru Besar SK Desa Lavang

Guru Besar SK Agama
Guru Besar SK Kidurong
Guru Besar SK Asyakirin
Guru Besar SJK Sebiew (C)
Guru Besar SK Kampung Nyalau
Guru Besar SK Kuala Nyalau
Guru Besar SK Sungai Kem Batu 18

19

JAWATANKUASA KERJA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SMK
ALAM BERAJA TAHUN 2020

Urusetia : En. Salleh Anak Mawat
(Pejabat Pendidikan Daerah JEMPOL)
Protokol / Usher Majlis En. Mohd Lutfi @ Let Hj Upit
Perasmian (SK Tanjung Batu)
Peralatan
Keputusan Rasmi : SK Sungai Tisang/Semua Guru Besar MSSR Zon Kidurong
Siaraya/Dokumentasi/
Jurufoto : SK Tanjung Batu
Teknik dan Pertandingan : SK Kidurong 2
: SK Sungai Tisang
Pengacara
Kecemasan : En. Ibrahim bin Setok
Kebersihan (Pegawai Teknik dan Pembangunan MSS
Makanan dan Minuman Bhg JEMPOL )
Buku Program
Hadiah/Sijil/Cenderamata : SK Agama dan SK Asyakirin
Persembahan : SK Kampung Nyalau dan SK Kidurong
Perhiasan Pentas : SK Desa Lavang dan SJK Sebiew Chinese
Kemudahan logistik : SK Sg Kem Batu 18 dan SK Kuala Nyalau
: SK Tanjung Batu
: SK Asyakirin
: SK Kidurong
: SK Sungai Tisang dan SK Kampung Nyalau
: SK Agama (MIS)

20

JAWATANKUASA TEKNIKAL DAN KEPEGAWAIAN KEJOHANAN BALAPAN
DAN PADANG SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020

PengurusKejohanan:En .Leo SebliakBoyong(Guru Besar, SKTanjungBatu)

Setiausaha : En. Mohd Lutfi @ Let Hj. Upit (PK Kokurikulum SK Tanjung Batu)

Pengerusi Teknik : Encik Ibrahim Setok (Guru Besar SK Penyarai, Tatau)

Referi Balapan : En. Razlie bin Maidin (PK KK SK Kem Batu 18)
Referi Padang : En. Joseph Chabu (SK Tanjung Batu)

Pelepas : En. Sujang anak Bawan (PK Kokurikulum SK St. Anthony)

Penolong Pelepas : En. Awang Dahlan bin Awang Lai (PK Kokurikulum SK Agama )

Pemanggil Balik : En. James ak Duyun (SK Kidurong)

Pembantu : 4 orang pengakap

Penyelia Peserta : En. Erik bin Meligat (SK Tanjung Batu) - KETUA
Pn.Rofina Christopher(SKTanjungBatu)
Cikgu Aminah binti Ibrahim (SK Kidurong)
Cikgu Barbara Okin (SK Desa Lavang)
CikWan SalamahbtWae Ali Etam(SK Tanjung Batu)
Encik Ngian Diman (PKKK SK SgKem Batu18)
Encik Daini bin Che Dom (PK KK SK Kuala Nyalau)

Kuarantin : En. Hasfarizal Bin Baki (PK Kokurikulum SK DesaLavang)
Pembantu UstazTolahhah b. Mohd Hanafi(SK Kuala Nyalau)
: 4 orangpengakap

Hakim Penamat : En. Mohd Zairi b. Okeg (SK Kuala Nyalau) - KETUA
Pembantu : En.Tinggie ak Badang (SK Sungai Kem Batu 18)
En.Saharudin bin Arbi (SK Agama)
En.Mohd Zaidi bin Ismail (SK Asyakirin)
En.Mohd Fahmi bin Mohd Isa (SK Kidurong 2)
En.Mohd Amin bin Alias (SK Kidurong)
Ustaz Anuar bin Hashim (SK Kidurong)
En.Mohamad Syafik bin Abd Rahim (SK Agama)
Cikgu Fung Lung Ciek (SJK Sebiew Chinese)
Encik Rahmat b. Salleh (SK Sg. Tisang)
2 orang pengakap

21

Pengadil Balapan : En. MohdSaifuddinbinRazali–Ketua(SKAsyakirin)
En. Ritchie Ryan Wee Ah Him ( SKAsyakirn)
En. Mohd Azam (SK Kidurong)
En. Mohd DajmieAzani bin Azizan(SK Kg. Baru)
En. Jefri Sani (SK JEMPOL)
En. Andring ak Singam (SK
JEMPOL) En.IsabinSapiee(SK
St. Anthony)
En. Mohamed Forzai bin Ibrahim (SK St. Anthony)
En. Abdul Rahman bin Saibi (SK Asyakirin)

Penjaga Masa : En. Muhammad Jeffri bin Muhammad Nasir – Ketua (SK Agama)
En.Mohd Nasrun (SJK Sebiew Chinese)
En.Mohd Shaiful b Nizam (SK Sungai Kem Batu 18)
En.Mohd Fairus bin Basrol (SK Asyakirin)
En.Muhamad Zaki b. Abd Rahman (SK Kampung Nyalau)
Pn/Cik Pauline Nyadeh (SK Kidurong 2)
Cik Aniza binti Nordin (SK Kidurong)
Cik Hasnul Huda binti Yaacob (SK Kidurong)
Cik Nur Ain bt Dolhan (SK Agama)

Pembantu : 2 orangpengakap

Hakim Lontar Peluru : Encik Mohamed Forzai bin Ibrahim – Ketua (SK St. Anthony)

Cikgu Mary Teo Ai May (SJK Sebiew Chinese)

Encik Jamshari bin Ayu (SK Sungai Kem Batu 18)

Pembantu : 2 orang pengakap

Hakim Lompat Jauh : En. Muhamad Aliff b. Ahmad – Ketua (SK Kampung Nyalau)

En. Muhd Yusri b. Shadan (SK Sungai Tisang)

Pn. Goh Pey Yu (PK KK SJK Sebiew Chinese)

Pembantu : 2 orang pengakap

Hakim Lompat Tinggi : En. Kong Kie Soon (SK OKM)

En. Mohd Randdy Sandhu b. Termizi (SK Tanjung Batu)

Cik Ling JeaHoon (SJK Sebiew Chinese)

Pembantu : 2 orang pengakap

22

Keputusan Rasmi : En. Sulaiman Sabdi – Ketua (PK Kokurikulum SK Kidurong 2)
Cikgu Nurul Bahrin bin Hossin (SK Kidurong 2)
Cikgu Margaret Moren anak Akun (SK Kidurong 2)
Cikgu Tan Wei Chee (SK Kidurong 2)
En. Faizal Ali (SK Kidurong 2)
Cikgu Noriah Lani (SK Kidurong 2)

Foto Penamat : Mohd Firdhaus b. Yahya –Ketua (SK Tanjung Batu)
Mohamad Shahril b. Mohamad Nadzri (SK Tanjung Batu)

Juruacara : Muhamad Syarif bin Mohd Nor (SK Agama)

Pembantu Juruacara : Ustazah Siti Nur A’inaa binti Md. Musa (SK Asyakirin)

Peralatan : Ustaz Mohd Nasir bin Abd Patah – Ketua (SK Tanjung Batu)
: Ustaz Muhammad Fuad bin Jaafar (SK Tanjung Batu)
: En. Zulhairi Johari bin Zulkaply( SK Tanjung Batu)

Hadiah /Sijil/Cenderamata : Encik Efendi bin Soon (PK KK SK Asyakirin)
Cikgu Nurhafizah bt Uteh (SK Asyakirin)
Cikgu Suzilawati bt Zakarno (SK Asyakirin)
Cikgu Audryella ak Henry (SK Asyakirin)

Siaraya/HiasanPentas/Dokumentasi :Hasmah bt Mohammad (PK KK Sg Tisang)
Nur Asyilah bt Musta’ain (SK Sg. Tisang)
En. Abdul Muluk b. Abd Rani (PPD
JEMPOL) En. Mayini b. Mechang (PPD
JEMPOL)
En. Masleh bin Jaya (SK Kidurong )
En. Wardy bin Rabaiee (SJK Sebiew Chinese)
En. Hafizul bin Ali (SMK JEMPOL)
En. Mohd Sofee b. Hj. Kederi (SK Asyakirin)
En.Muhd Syafiq b. Muhd Surur (SK Sg. Tisang)

Juri Rayuan
Pengerusi : Encik Abdul Mu’in bin Abdul Kassim (PPD

JEMPOL) Setiausaha : Encik Leo Sebli ak Boyong (Guru Besar ,

SKTanjungBatu) Ahli-ahli : En. Ali Sabri Saber Ali Khan (Guru Besar

SK Sg Tisang)

: En.Salleh ak Mawat (Penolong Penyelia Sukan PPD JEMPOL)

: Mohd Lutfi @ Let Hj. Upit (PK KK SK Tanjung Batu)

23

ATURCARA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SMK ALAM BERAJA
TAHUN 2020

HARI PERTAMA (PAGI) - 4 MAC TAHUN 2020

NO ACARA MASA ACARA KATEGORI PERINGKAT
100 0700 LOMPAT JAUH L10 AKHIR
101 0700 LOMPAT TINGGI P11 AKHIR
102 0700 LONTAR PELURU L12 AKHIR
103 0730 100M P10 AKHIR
104 0735 100M P11 AKHIR
105 0740 100M P12 AKHIR
106 0745 100M L10 AKHIR
107 0750 100M L11 AKHIR
108 0755 100M L12 AKHIR
0800
0930 1100 LOMPAT JAUH RAPTAI AKHIR
109 1100 LOMPAT TINGGI MAJLIS PERASMIAN AKHIR
110 1100 LONTAR PELURU AKHIR
111 1100 70M LARI BERPAGAR P12 AKHIR
112 1110 70M LARI BERPAGAR L11 AKHIR
113 1120 80M LARI BERPAGAR L10 AKHIR
114 1130 80M LARI BERPAGAR P11 AKHIR
115 L11
P12
L12

REHAT

HARI PERTAMA (PETANG) - 4 MAC TAHUN 2020

NO ACARA MASA ACARA KATEGORI PERINGKAT
116 1430 LOMPAT JAUH L12 AKHIR
117 1430 LOMPAT TINGGI P10 AKHIR
118 1430 LONTAR PELURU L11 AKHIR
119 1510 4 X 100M P10 AKHIR
120 1520 4 X 100M P11 AKHIR
121 1530 4 X 100M P12 AKHIR
122 1540 4 X 100M L10 AKHIR
123 1550 4 X 100M L11 AKHIR
124 1600 4X 100M L12 AKHIR

24

ATURCARA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSR JEMPOL

TAHUN 2020 HARI KEDUA (PAGI) - 5 MAC TAHUN 2020

NO ACARA MASA ACARA KATEGORI PERINGKAT
200 0730 LOMPAT JAUH P11 AKHIR
201 0730 LOMPAT TINGGI L12 AKHIR
202 0730 LONTAR PELURU P12 AKHIR
203 0800 60M P10 AKHIR
204 0810 60M L10 AKHIR
205 0820 200M P11 AKHIR
206 0830 200M P12 AKHIR
207 0840 200M L11 AKHIR
208 0850 200M L12 AKHIR
209 0900 LOMPAT JAUH P10 AKHIR
210 0900 LOMPAT TINGGI L10 AKHIR
211 0900 LONTAR PELURU P11 AKHIR

REHAT

HARI KEDUA (PETANG)-5 MAC TAHUN

2020

NO ACARA MASA ACARA KATEGORI PERINGKAT
212 1400 LOMPAT JAUH L11 AKHIR
213 1400 LOMPAT TINGGI P12 AKHIR
214 1400 LONTAR PELURU P10 AKHIR
215 1430 4 X 200M P11 AKHIR
216 1440 4 X 200M P12 AKHIR
217 1450 4 X 200M L11 AKHIR
218 1500 4 X 200M L12 AKHIR

MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH

25

26

27

28

29

30

31

32

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG

MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN JEMPOL

KATEGORI 10TKB, 11TKB DAN 12TKB
04 – 05 MAC TAHUN 2020 STADIUM JEMPOL

Zon MSSR SEBAUH No.H/P
Pengurus Pasukan Tero Anak Bayel 0138159018
Pen.Pengurus Pasukan Abdul Rahim Bin HJ Harmi 0198363835
Ketua Jurulatih Affendy Bin Awang Ramain 0198645837
Pen.Ketua Jurulatih Doris Jana 0135630288
Jurulatih Elvis Mehid 0142022461
Vasantarao a/l Apalasamy 0146108558
Pegawai Kebajikan/Chaplon Mohd. Azrul Nizam B. Md Tahir 0125938825
Boniface Unting ak Ta’ 0148851080
Ghouse Raqib Ibrahim 0198723767
Ruduan Ahim 0105905482
Kusson Anak Beki 0148762087

Bil Nama Jantina Kategori No Sijil Lahir No Peserta
SK086353 SE301
1 ALEC SMCLAIR Melaka L 10TKB SK214318 SE302
SK192589 SE303
2 VICKY CARLOS YUSNITA L 10TKB SK217685 SE304
SK217600 SE305
3 ANDY COLL ANAK JEMAT L 10TKB
SK086349 SE306
4 ATHANASIUS KENAWANG L 10TKB
SK217765 SE307
5 JOSHUA JACK L 10TKB SK211677 SE308
SK211612 SE309
6 RAYMOND SEKALAI ANAK L 10TKB
SE310
CHAKUNG SE311
SE312
7 MCGIBSON TAHIR L 10TKB SE313
SE314
8 ANDREW DANISH MARAN L 10TKB SE315
SE316
9 HAREL HANS HAVIT L 10TKB SE317

10 CHRISTOPER LIUS L 11TKB SK089536 SE318
SE319
11 BENNIE WESLEY L 11TKB 030425-13-1245 SE320
SE321
12 HAIRIL AKMA ABDULLAH L 11TKB SK164134
33
13 JACKSON TONNY L 11TKB SK138993

14 CYPRIAN JOE DING L 11TKB 030807-13-0930

15 MUHD. HAZIQ HAZIM L 11TKB SK125795

16 CLIF DANZIG BAJAU L 11TKB 030912-13-0789

17 ROY ARYAN ENTALAI L 11TKB SK192109

18 ALBERT KENDAWANG L 12TKB SK086034
19 JUSTINE WAN IMUT L 12TKB SK087117
20 KEANEGIBSON UPING L 12TKB SK088992
21 SYLESTER DONNY L 12TKB SK087038

22 FERNANDEZ SUMBAI L 12TKB SK087530 SE322
23 NELSON CHRISTOPER SE323
24 EKINZIE SUBOH L 12TKB 020724-13-0459 SE324
25 SEPTEN ANJHUNG SE325
26 ALVIN FERNANDEZ L 12TKB SK085962 SE326

L 12TKB SK088009 SE351

L 12TKB SK086012 SE352
SE353
27 CHRISTYNIE JULAN P 10TKB SK192610 SE354
CLEMENT SE355
P 10TKB SK086418 SE356
28 ESTHER SHANTY AGANG P 10TKB SB193809 SE357
29 ISNIKAH ABTULLAH P 10TKB SK212086 SE358
30 EMIELLY CHRISTY P 10TKB SK086348
31 PEGGY TEO MEI CHIENG P 10TKB SK086354 SE359
32 MADELIN RUDY P 10TKB SK559193
33 ELYNDIAWATI SAMY P 10TKB SK211890 SE360
34 MONICA LUDANG
P 11TKB SK191740 SE361
35 SOFIA MUJAN P 11TKB SE362
36 JENNIFER PAULINA ANAK SK174439 SE363
P 11TKB SE364
JUGAM P 11TKB 030411-13-0350 SE365
37 THRISSIA NANTIE P 11TKB SK089593 SE366
38 ELIZEBETH RAMLI P 11TKB SK192076
39 ELLYVIANA LUHONG SALI P 11TKB SE367
40 FELISCIANA SAPURA P 11TKB 030620-13-0488 SE368
41 EVELYN BUNGA SK086249 SE369
42 CORINA SANGAN P 12TKB SE370
P 12TKB 030424-13-0712 SE371
43 JACQUELINE ETAD P 12TKB SE372
44 MONICA JIMIN P 12TKB 021023-13-0776 SE373
45 MAXDELLYNNA PUYANG P 12TKB 020107-13-1210 SE374
46 DIANA SENDI P 12TKB SE375
47 EVELYN LAYING P 12TKB SK088486
48 AIRIENNELINE MAYANG P 12TKB SK086068
49 SULIZER ANAK LAWAI P 12TKB SK086959
50 FELISTYRA MATHASA RABAI 020106-13-0064
51 GLORIA DAU SK085618
SK086157
SK086029

34

SUSUNAN ATURCARA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG
SMK ALAM BERAJA TAHUN 2020

ACARA : 60 M

NO. ACARA : 204 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 10TKB MASA : 0810

REKOD KEJOHANAN : 8.59s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
SE304 2
1 ATHANASIUS KENAWANG SE309 SEBAUH 7
KD101 3
2 HAREL HANS HAVIT KD102 SEBAUH 5
T202 4
3 DONNY SALANG T205 KIDURONG 6
KM025 1
4 MOHD NAJIB KM026 KIDURONG 8

5 ANDRIANDO LUSAT NAN TATAU

6 ANDRIAN CARLOS TATAU

7 FARID SYUKRI BIN IDIL KEMENA

8 MOHD.ZULKHAIRI BIN ZULMIZAM KEMENA

ACARA : 100 M

NO. ACARA : 106 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 10TKB MASA : 0745

REKOD KEJOHANAN : - REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
SE304 5
1 ATHANASIUS KENAWANG SEBAUH 8
SE306
2 RAYMOND SEKALAI ANAK SEBAUH 4
CHAKUNG KD103 6
KD104 1
3 MOHD SHAHMIRUL B. NAJIB T201 KIDURONG 2
4 MOHD FARDZAL B. JEMA’AN T205 KIDURONG

5 ALEXSON LIAN TATAU
TATAU
6 ANDRIAN CARLOS

35

ACARA : LOMPATJAUH

NO. ACARA : 100 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 10TKB MASA : 0700

REKOD KEJOHANAN : 4.29 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

1 ALEC SMCLAIR MELAKA SE301 SEBAUH

2 VICKY CARLOS YUSNITA SE302 SEBAUH

3 BASIL ALISTER BANYING KD107 KIDURONG

4 GEORGE AK GALANG KD108 KIDURONG

5 ALEXSON LIAN T201 TATAU

6 ANDRIAN LUSAT NAN T202 TATAU

7 MOHD.ZULKERNAIAN BIN ZAIDIL KM031 KEMENA

8 CONSTANTIAN BANDA AK KAWI KM032 KEMENA

ACARA : LOMPAT TINGGI

NO. ACARA : 210 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 10TKB MASA : 0900

REKOD KEJOHANAN : 1.28 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

1 VICKY CARLOS YUSNITA SE302 SEBAUH

2 JOSHUA JACK SE305 SEBAUH

3 ROBERT TEO KD105 KIDURONG

4 ANTONIO COOPER KD106 KIDURONG

5 NATTHANIEL ALONG UJIN T206 TATAU

6 ALEXSON BERINAU T207 TATAU

7 AZMIL BIN KAMIL KM029 KEMENA

8 BONIFACE BAKUL AK.GERUNSING KM030 KEMENA

ACARA : LONTAR PELURU

NO. ACARA : 111 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 10TKB MASA : 1100

REKOD KEJOHANAN : 7.69 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

1 ANDY COLL ANAK JEMAT SE303 SEBAUH

2 ANDREW DANISH MARAN SE308 SEBAUH

3 DEXNICHIE KD109 KIDURONG

4 AZFAR KD110 KIDURONG

5 JOE NATHAN JAU WAN T203 TATAU

6 SEBASTIAN TUKAUAK LANI T204 TATAU

7 MOHD.ZULKERNAIAN BIN ZAIDIL KM031 KEMENA

8 VINCENT LEE YAN FENG KM033 KEMENA

36

ACARA : 4 X100 M

NO. ACARA : 122 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 10TKB MASA : 1540

REKOD KEJOHANAN : - REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

1 SEBAUH

6

2 KIDURONG 4

3 TATAU 5

4 KEMENA 3

ACARA : 100 M

NO. ACARA : 107 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 11TKB MASA : 0750

REKOD KEJOHANAN : 12.72 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
SE310 7
1 CHRISTOPER LIUS SE316 SEBAUH 1
KD111 5
2 CLIF DANZIG BAJAU KD112 SEBAUH 8
T212 2
3 MELVIN LEE T213 KIDURONG 4
3
4 MARCELLO AK MOSES KM013 KIDURONG
6
5 JACK BUNYAM KM014 TATAU

6 FRANCIS AK ULI TATAU

7 KHAIRIL SALIHIN BIN ABDULLAH KEMENA
ROSLAN

8 ELVA JALIE LUNANG KEMENA

37

ACARA : 200 M

NO. ACARA : 207 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 11TKB MASA : 0840

REKOD : 28.20 s REKODMSSS :
KEJOHANAN

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
SEBAUH 2
1 BENNIE WESLEY SE311 SEBAUH 6
KIDURONG 4
2 CLIF DANZIG BAJAU SE316 KIDURONG 7
TATAU 3
3 MELVIN LEE KD111 TATAU 5
KEMENA 1
4 MARCELLO AK MOSES KD112 KEMENA 8

5 JACK BUNYAM T212

6 FRANCIS AK ULI T213

7 BAKHTIAR BIN ABDILLAH KM015

8 HAKIM BIN ISMAIL KM016

ACARA : 70 M LARI BERPAGAR

NO. ACARA : 113 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 11TKB MASA : 1110

REKOD KEJOHANAN : 13.55 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

1 HAIRIL AKMA ABDULLAH SE312 SEBAUH 5

2 MUHD. HAZIQ HAZIM SE315 SEBAUH 6

3 SETH SIKI TOH KD114 KIDURONG 1

4 FERNANDO AK DAVID KD115 KIDURONG 8

5 JACQUEZE JORDANE T208 TATAU 2

6 RANGGA AK JUANITA T216 TATAU 7

7 MOHD.NUR NASRULLAH BIN OSMAN KM017 KEMENA 3

8 MOHD.FADHRUL B.MD.NORMAN KM018 KEMENA 4

ACARA : LOMPAT JAUH

NO. ACARA : 212 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 11TKB MASA : 1400

REKOD KEJOHANAN : 4.19 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
38
1 CHRISTOPER LIUS SE310 SEBAUH

2 BENNIE WESLEY SE311 SEBAUH

3 FERNANDO ANAK DAVID KD115 KIDURONG

4 AWANG NAZMI KD118 KIDURONG

5 DOUGLAS AK MERING T215 TATAU

6 IMANUEL FERNANDES T217 TATAU

7

8

ACARA : LOMPATTINGGI

NO. ACARA : 110 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 11TKB MASA : 1110

REKOD KEJOHANAN : 1.28 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN

1 HAIRIL AKMA ABDULLAH SE312 SEBAUH

2 CYPRIAN JOE DING SE314 SEBAUH

3 LUQMANUL HAKIM KD117 KIDURONG

4 MOHD ZIZULHAKIM KD116 KIDURONG

5 JACQUEZE JORDANE T208 TATAU

6 YUNUS AK DIAN T209 TATAU

7 MOHD.NUR NASRULLAH BIN KM017 KEMENA
OSMAN

8 BENSON WONG KM022 KEMENA

ACARA : LONTAR PELURU

NO. ACARA : 118 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 11TKB MASA : 1430

REKOD KEJOHANAN : 9.12 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN

1 JACKSON TONNY SE313 SEBAUH

2 ROY ARYAN ENTALAI SE317 SEBAUH

3 AXEL OLIER KD119 KIDURONG

4 PATRICK SAWING KD120 KIDURONG

5 GEGORY JABANG T210 TATAU

6 CHARZERON DIBAM T211 TATAU

7 NILSON JABU ANAK JELAWAI KM023 KEMENA

8 HAZRIN MOKHTAR KM024 KEMENA

39

ACARA : 4 x 100 M PERINGKAT : AKHIR

NO. ACARA : 123

KATEGORI : L 11TKB MASA : 1550

REKOD KEJOHANAN : 58.60 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

1 SEBAUH

4

2 KIDURONG 6

3 TATAU 3

4 KEMENA 5

40

ACARA : 4 X 200M

NO. ACARA : 217 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 11TKB MASA : 1450

REKOD KEJOHANAN : 2:05.48 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

CHRISTOPER LIUS SE310

BENNIE WESLEY SE311

HAIRIL AKMA ABDULLAH SE312

1 JACKSON TONNY SE313 SEBAUH 1
CYPRIAN JOE DING SE314

MUHD.HAZIQ HAZIM SE315

CLIF DANZIG BAJAU SE316

ROY ARYAN ENTALAI SE317

MELVIN LEE KD111

MARCELLO ANAK MOSES KD112

2 PAZINIA FET ANAK SAWANG KD113 KIDURONG 3
TATAU 4
SETH SIKI TOH KD114 KEMENA 2

FERNANDO ANAK DAVID KD115

YUNUS AK DIAN T209

JACK BUNYAM T212

3 FRANCIS AK ULI T213

MORISSON MILI T214

DOUGLAS AK MERING T215

BAKHTIAR BIN ABDILLAH KM015

4 HAKIM BIN ISMAIL KM016
MOHD.FADHRUL B.MD.NORMAN KM018

JASON INGOL KM020

ACARA : 100 M

NO. ACARA : 108 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 12TKB MASA : 0755

REKOD KEJOHANAN : 12.68 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
4
1 ALBERT KENDAWANG SE318 SEBAUH 6
1
2 KEANEGIBSON UPING SE320 SEBAUH 5
7
3 FRANCIS TEO KD121 KIDURONG 8
2
4 WILLIAM MAWAN KD122 KIDURONG 3

5 BERRY GUY BARAN AK EMPENIT T218 TATAU

6 SAMEONE MALIT T222 TATAU

7 EXPRANZA ASSOCH UNTING KM001 KEMENA

8 ABNER ELEAZER SETH TOGANG KM022 KEMENA

41

ACARA : 200 M

NO. ACARA : 208 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 12TKB MASA : 0850

REKOD KEJOHANAN : 28.20 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
SEBAUH 1
1 ALBERT KENDAWANG SE318 SEBAUH 8
KIDURONG 2
2 NELSON CHRISTOPER SE323 KIDURONG 4
TATAU 3
3 RAMLES EROK AK HENDRY KD123 TATAU 7
5
4 DAREN HANSEN KD124 KEMENA

5 SAMEONE MALIT T222 KEMENA

6 JOHNY ANYI T227

7 EXPRANZA ASSOCH KM001
UNTING

8 MATHEW MATU ANAK KM003 6
BULUGAN

ACARA : 80 M LARI BERPAGAR

NO. ACARA : 115 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 12TKB MASA : 1130

REKOD KEJOHANAN : 14.20 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
5
1 JUSTINE WAN IMUT SE319 SEBAUH 6
2
2 SEPTEN ANJHUNG SE325 SEBAUH 7
4
3 WILLIAM MAWAN KD122 KIDURONG 8
1
4 JOSFENO MAXREERE KD125 KIDURONG 3

5 JOSHUA SAMSAN T22O TATAU

6 YELDARY BLIKAU T225 TATAU

7 STEWARD ANAK MICHAEL KM004 KEMENA

8 ROCKY ANAK MINGGU KM005 KEMENA

42

ACARA : LOMPAT JAUH

NO. ACARA : 116 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 12TKB MASA : 1430

REKOD KEJOHANAN : 4.69 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN

1 SYLESTER DONNY SE321 SEBAUH

2 NELSON CHRISTOPER SE323 SEBAUH

3 RAMLES EROK KD123 KIDURONG

4 VICK VIKIE JOSEPH KD127 KIDURONG

5 JOSHUA SAMSAN T220 TATAU

6 DAUGLAS ANCHA T221 TATAU

7 MATHEW MATU ANAK BULUGAN KM003 KEMENA

8 MORIS LAN MORTENSEN KM011 KEMENA

ACARA : LOMPAT TINGGI

NO. ACARA : 201 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 12TKB MASA : 0730

REKOD KEJOHANAN : 1.41 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN

1 SYLESTER DONNY SE321 SEBAUH

2 EKINZIE SUBOH SE324 SEBAUH

3 FRANCIS TEO KD121 KIDURONG

4 BONNY KD126 KIDURONG

5 ALBERT AK ALO T219 TATAU

6 JOSUA AK BETI T226 TATAU

7 ERIC TING CHEE DATT KM009 KEMENA

8 MAMBAI DINGGAI KM010 KEMENA

ACARA : LONTAR PELURU

NO. ACARA : 102 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 12TKB MASA : 0700

REKOD KEJOHANAN : REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN

1 FERNANDEZ SUMBAI SE322 SEBAUH

2 ALVIN FERNANDEZ SE326 SEBAUH

3 VICK VIKIE JOSEPH KD127 KIDURONG

4 DAREUS DUNA PETRUS KD128 KIDURONG

5 BERRY GUY BARAN AK EMPENIT T218 TATAU

6 JOHNY ANYI T227 TATAU

7 ERIC TING CHEE DATT KM009 KEMENA

8 IAN LAU YIE ONG KM012 KEMENA

43

ACARA : 4 X 100M PERINGKAT : AKHIR
NO. ACARA : 124
KATEGORI : L 12TKB MASA : 1600
REKOD KEJOHANAN :
REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
PESERTA

1 SEBAUH
4

2 KIDURONG 6

3
3 TATAU

5
4 KEMENA

44

ACARA : 4 X 200M

NO. ACARA : 218 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : L 12TKB MASA : 1500

REKOD KEJOHANAN : 1:55.01 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

1 SEBAUH
3

2
2 KIDURONG

1
3 TATAU

4
4 KEMENA

45

ACARA : 60 M

NO. ACARA : PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : P 10TKB MASA :

REKOD KEJOHANAN : 9.12 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
SEBAUH 3
1 ELYNDIAWATI SAMY SE357 SEBAUH 5
KIDURONG 1
2 MONICA LUDANG SE358 KIDURONG 4
TATAU 2
3 VALENTINA SARA KD151 TATAU 7
6
4 ALICESIA SABRINA KD152 KEMENA

5 FLORENCE LAUNG T252 KEMENA

6 JASMONRINA MIJAH T254

7 EMILYA ALYANA ANAK KM078
CHIRY

8 AUDREY ADELLYNE ANAK KM079 8
JOHNSON

ACARA : 100 M

NO. ACARA : 103 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : P10TKB MASA : 0730

REKOD KEJOHANAN : - REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
2
1 ELYNDIAWATI SAMY SE357 SEBAUH 8
1
2 MONICA LUDANG SE358 SEBAUH 5
3
3 VALENTINA SARA KD151 KIDURONG 7

4 NURUL AFIFAH KD153 KIDURONG

5 FLORENCE LAUNG T252 TATAU

6 BIBIANA JULAN T253 TATAU

7

8

46

ACARA : LOMPAT TINGGI

NO. ACARA : 117 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : P 10TKB MASA : 1430

REKOD KEJOHANAN : 1.12 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN

1 PEGGY TEO MEI CHIENG SE355 SEBAUH

2 MADELIN RUDY SE356 SEBAUH

3 MINIC ATIAH KD155 KIDURONG

4 DARINA DOBU KD156 KIDURONG

5 SONITA AK CHAU T251 TATAU

6 FELLYCITY AMYRA ANTHONY ABON KM084 KEMENA

7 VERONICA LUYA JOSEPH KM085 KEMENA

ACARA : LONTAR PELURU

NO. ACARA : 214 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : P 10TKB MASA : 1400

REKOD KEJOHANAN : 7.30 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN

1 ISNIKAH ABTULLAH SE353 SEBAUH

2 EMIELLY CHRISTY SE354 SEBAUH

3 CORINA LENJAU KD159 KIDURONG

4 EDRIANNA MIRA PAULUS KD160 KIDURONG

5 JASMONRINA MIJAH T254 TATAU

6 GLORIA TIPUNG T256 TATAU

7 NUR FASLILAH MOHAMAD FAUZI KM087 KEMENA

8 STEPINIE LEEN AK BETTY KM088 KEMENA

ACARA : LOMPAT JAUH

NO. ACARA : 209 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : P 10TKB MASA : 0900

REKOD KEJOHANAN : 3.63 m REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN

1 CHRISTYNIE JULAN CLEMENT SE351 SEBAUH

2 ESTHER SHANTY AGANG SE352 SEBAUH

3 ASMAA’ MAIRAH KD157 KIDURONG

4 SELINA INCHING KD158 KIDURONG

5 BIBIANA JULAN T253 TATAU

6 LYDIA AK JALI T255 TATAU

7 VALENTINA CHING ZHE CHIN KM083 KEMENA

8 WONG YU FUNG KM086 KEMENA

47

ACARA : 4 X 100 M

NO. ACARA : 119 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : P10TKB MASA : 1510

REKOD KEJOHANAN : - REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG

1 SEBAUH
5

2 KIDURONG 6

3 TATAU 3

4 KEMENA 4

48

ACARA : 100 M

NO. ACARA : 104 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : P 11TKB MASA : 0735

REKOD KEJOHANAN : 14.63 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
4
1 JENNIFER PAULINA ANAK JUGAM SE360 SEBAUH 8
6
2 CORINA SANGAN SE366 SEBAUH 7
2
3 LOUISSA KD161 KIDURONG 5
1
4 WAFA WAFRAH KD162 KIDURONG 3

5 VIVIANA ERICA T259 TATAU

6 DULLENA DURITH T260 TATAU

7 MUJAN JOSEPH KM065 KEMENA

8 EILDELLWEIS MENAI AK THOMAS KM066 KEMENA

ACARA : 200 M

NO. ACARA : 205 PERINGKAT : AKHIR
MASA : 0820
KATEGORI : P11TKB REKOD MSSS :
KEPUTUSAN KEDUDUKAN
REKOD KEJOHANAN : 30.00 s

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN LORONG
SEBAUH 3
1 EVELYN BUNGA SE365 SEBAUH 4
KIDURONG 1
2 CORINA SANGAN SE366 KIDURONG 5
TATAU 6
3 LOUISSA KD161 TATAU 8
KEMENA 2
4 WAFA WAFRAH KD162 KEMENA 7

5 VIVIANA ERICA T259

6 JULIA SURI T264

7 MUJAN JOSEPH KM065

8 ELISA LUYAP ANAK GERUNSIN KM067

ACARA : 70 M LARI BERPAGAR

NO. ACARA : 112 PERINGKAT : AKHIR

KATEGORI : P11TKB MASA : 1100

REKOD KEJOHANAN : 14.46 s REKOD MSSS :

BIL NAMA PESERTA NO. PESERTA KONTIJEN KEPUTUSAN KEDUDUKAN LORONG
1
1 ELLYVIANA LUHONG SALI SE363 SEBAUH 6
4
2 EVELYN BUNGA SE365 SEBAUH 8
2
3 FELICITY CANDY ZAID KD163 KIDURONG 7
3
4 EMYLYA EVA KD164 KIDURONG
5
5 ZINTA ARYANTI AKAMDDELINA T262 TATAU

6 JENNIFER AK RICKY T263 TATAU

7 MONICA SHEERA ANAK KM068 KEMENA
ANTHONY

8 DAYANG SHAKIRA KM069 KEMENA

49


Click to View FlipBook Version