The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-23 05:15:28

TIMSS 2019 u Bosni i Hercegovini

TIMSS flajer

Keywords: TIMSS,BiH,Istraživanja,Agencija

TIMSS istraživanjem se dobijaju podatci o učeničkim TIMSS 2019 kao suradnički program BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i
postignućima iz matematike i prirodnih znanosti, te Istraživanje TIMSS 2019 u BiH provodi Agencija za Agencija za pred{kolsko, osnovno i
podatci o čimbenicima koji utječu na ta postignuća. predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u suradnji srednje obrazovanje sredwe obrazovawe
Ove informacije se dobijaju testiranjem učenika i s obrazovnim vlastima.
popunjavanjem upitnika za učenike, nastavnike, TIMSS u Bosni i Hercegovini
ravnatelje škola i roditelje. Nadležna ministarstva obrazovanja i Odjel za
obrazovanje Brčko distrikta BiH imenuju TIMSS školske
Zemlje i obrazovni sustavi koji sudjeluju u koordinatore koji predstavljaju sponu u komunikaciji
istraživanju TIMSS 2019 Agencije i škola.

Albanija Cipar Tko sudjeluje u TIMSS 2019? Međunarodno istraživanje trendova u znanju
Australija Koreja matematike i prirodnih znanosti
Austrija Kosovo* U istraživanju TIMSS 2019 sudjeluje reprezentativni
Azerbejdžan Kuvajt uzorak učenika četvrtoga razreda osnovne škole.
Bahrein Letonija Glavno istraživanje TIMSS 2019 obuhvatit će 178
Belgija (Fl) Liban osnovnih škola s 336 odjela, odnosno 6 023 učenika.
Bosna i Hercegovina Litvanija
Bruneji Darussalam Mađarska Međunarodni rezultati istraživanja bit će objavljeni
Bugarska Malezija u prosincu 2020. godine.
Crna Gora Malta
Češka Republika Maroko Kontakt:
Čile Nizozemska Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Danska Norveška [email protected]
Engleska Novi Zeland tel. 033 942 852
Egipat Njemačka
Filipini Oman
Finska Pakistan
Francuska Poljska
Gruzija Portugal
Hong Kong Republika Slovačka
Hrvatska Rumunija
Iran Ruska Federacija
Irska Saudijska Arabija
Italija Singapur
Izrael Sjedinjene Američke Države
Japan Sjeverna Irska
Armenija Sjeverna Makedonija
Jordan Srbija
Južna Afrika Španjolska
Kanada Švedska
Katar Turska
Kazahstan Kineski Taipei
Ujedinjeni Arapski Emirati

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO,
i sukladno je Rezoluciji Vijeća sigurnosti 1244/1999 OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
i Mišljenju MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova.

TIMSS istraživanje TIMSS ispitni zadatci TIMSS, kroz utvrđena područja sadržaja za četvrti

TIMSS (Trends in International Mathematics and TIMSS ispitni zadatci u test-knjižicama zasnovani su na: razred, omogućuje identificiranje kvalitete kurikuluma
s oko 350 ispitnih zadataka, od čega dvije trećine
Science Study) je međunarodno istraživanje • sadržajnim područjima koja obuhvaćaju nastavne teme i zahtijeva upotrebu vještina primjene i zaključivanja.
trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti • kognitivnim područjima koja se odnose na činjenično
u četvrtome i osmom razredu osnovnoga Također, dijagnostičke informacije, dane za svaki
obrazovanja. znanje, primjenu i zaključivanje. ispitni zadatak, čine bogat resurs za profesionalni
Istraživanje je prvi put realizirano1995. godine i razvoj nastavnika.
od tada osigurava podatke o postignućima učenika
svake četvrte godine. TIMSS predvodi IEA Primjer zadatka iz matematike Primjer zadatka iz prirodnih znanosti
(International Association for the Evaluation of za četvrti razred za četvrti razred
Educational Achievement - Međunarodno udruženje
za evaluaciju obrazovnih postignuća) u suradnji s Tri tisuće ulaznica za košarkašku utakmicu su numerirane Metalna žlica i drvena žlica koriste se za miješanje
Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i od 1 do 3 000. Osobe čije ulaznice završavaju brojem vruće juhe u posudi za kuhanje. Nakon nekoliko minuta,
PIRLS na Boston koledžu. 112 dobit će nagradu. metalna žlica je toplija od drvene žlice.
Napiši sve nagrađene brojeve. Kako ovo objasniti?
Važnost TIMSS-a
Nagrađeni brojevi: _____________ A. Metal je uvijek topliji od drveta.
TIMSS omogućuje praćenje postignuća u matematici B. Metal provodi toplinu bolje od drveta.
C. Metal provodi električnu energiju bolje
i prirodnim znanostima u globalnome kontekstu i
pomaže zemljama širom svijeta u donošenju odluka od drveta.
zasnovanih na dokazima za poboljšanje obrazovnih D. Metal zagrijava vodu bolje od drveta.
postignuća.
Procjena postignuća učenika otkriva nedostatke Točan odgovor: 112, 1112, 2112 Točan odgovor: B
obrazovnog sustava i potiče reformu kurikuluma.
TIMSS prikuplja sveobuhvatne informacije o
obiteljskome i školskom kontekstu učenika. Istraživanje
omogućuje zemljama usporedbu svojih obrazovnih
sustava i nastavne pristupe i istraživanje relevantnih
varijabli, kao što su:
• Struktura i organizacija sustava
• Kurikulum
• Praksa podučavanja
• Tehnologija u učionici
• Stavovi učenika o učenju


Click to View FlipBook Version