The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

flajer PIRLS 2021 u Bosni i Hercegovini

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-23 05:39:58

PIRLS 2021 u Bosni i Hercegovini

flajer PIRLS 2021 u Bosni i Hercegovini

Keywords: PIRLS,BiH,APOSO,Agencija,Istraživanja

Prednosti istraživanja PIRLS 2021 BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
PIRLS omogućuje zemljama sudionicama donošenje odluka zasnovanih na Agencija za predškolsko, osnovno i
dokazima u cilju poboljšanja čitalačke pismenosti. Agencija za pred{kolsko, osnovno i
srednje obrazovanje sredwe obrazovawe
Podatci iz istraživanja mogu biti korišteni u svrhu:
PIRLS u Bosni i Hercegovini
praćenja trendova postignuća učenika na razini obrazovnih sustava u
međunarodnome kontekstu Međunarodno istraživanje razvoja
praćenja utjecaja novih i revidiranih obrazovnih politika čitalačke pismenosti
otkrivanja nedostataka obrazovnoga sustava i poticanja reforme kurikuluma
unapređenja podučavanja i učenja čitanja AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO,
analize podataka o učenju i čitanju u obiteljskome i školskom kontekstu OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

PIRLS u BiH
Istraživanje PIRLS 2021 u BiH provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje u suradnji s obrazovnim vlastima. Probno istraživanje bit će
provedeno 2020. godine, a glavno istraživanje 2021. godine. Međunarodni
rezultati istraživanja bit će objavljeni u prosincu 2022. godine.

Nadležna ministarstva obrazovanja i Odjel za obrazovanje Brčko distrikta BiH
imenuju PIRLS školske koordinatore koji predstavljaju sponu u komunikaciji
Agencije i škola.

U istraživanju PIRLS 2021 sudjeluje preko 50 zemalja, a Bosna i Hercegovina
sudjeluje po prvi put.

Ko sudjeluje u PIRLS-u 2021?
U PIRLS 2021 istraživanju sudjeluje reprezentativni uzorak učenika četvrtoga
razreda osnovne škole.

Kontakt
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
[email protected]
tel. 033 942 852

Što je PIRLS? Rezultati istraživanja PIRLS 2016

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Međunarodno istraživanje Učenici koji uspješno čitaju imaju poticajno obiteljsko okružje za čitanje.
razvoja čitalačke pismenosti) procjenjuje čitalačku pismenost učenika u četvrtome Učenici koji su od ranog uzrasta uključeni u aktivnosti čitanja i predškolski odgoj i
razredu osnovnoga obrazovanja. Istraživanje je prvi put provedeno 2001. godine i od obrazovanje pokazuju bolji uspjeh u čitanju.
tada osigurava podatke o postignućima učenika svake pete godine. Istraživanje predvodi Učenici koji uspješno čitaju pohađaju sigurne i dobro opremljene škole orijentirane
IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement– na bolja postignuća.
Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća) u suradnji s Učenici koji uspješno čitaju imaju pozitivan stav prema čitanju.
Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston koledžu. Učenice imaju veća prosječna postignuća u čitanju.

Značaj PIRLS-a PIRLS tekstovi za čitanje

PIRLS prikuplja informacije o mogućnostima koje obrazovni sustavi pružaju učenicima, PIRLS je zasnovan na sveobuhvatnome metodološkom okviru razvijenome u saradnji sa
kao i o čimbenicima koji utječu na ta postignuća. PIRLS pruža međunarodno usporedive zemljama sudionicama. Okvir uključuje dvije svrhe čitanja koje se ispituju u istraživanju:
podatke o obrazovnim politikama i primjeni kurikuluma u čitanju, nastavnoj praksi, čitanje u svrhu književnoga iskustva i čitanje u svrhu stjecanja i korištenja informacija.
školskim resursima te o iskustvu unutar obitelji i unutar škole po pitanju učenja čitanja.
Do ovih informacija dolazimo testiranjem učenika i popunjavanjem upitnika za učenike, Postoje četiri široko zasnovana procesa razumijevanja u svaku svrhu čitanja: fokusiranje
nastavnike, ravnatelje škola i roditelje. na i pronalaženje eksplicitno navedenih informacija, izvođenje jasnih zaključaka,
tumačenje i integriranje ideja i informacija, te procjena i kritika sadržaja i tekstualnih
Čitalačka pismenost u PIRLS-u elemenata.
Učenici četvrtoga razreda dobijaju test-knjižicu u kojoj se nalaze dva teksta za čitanje sa
Čitalačka pismenost u PIRLS-u odnosi se na sposobnost razumijevanja i upotrebe ispitnim pitanjima. Učenici imaju ukupno 80 minuta za čitanje tekstova i odgovore na
pisanih jezičnih formi koje društvena zajednica zahtijeva i koje pojedinac vrednuje. pitanja, za svaki tekst po 40 minuta. Nakon toga, popunjavaju upitnik za učenika do 30
Podrazumijeva, također sposobnost razumijevanja različitih vrsta tekstova, te čitalačke minuta.
navike i stavove koji potiču čitanje tijekom života. Mladi čitatelji mogu razumjeti različite
vrste tekstova i čitaju kako bi učili, sudjelovali u čitalačkim aktivnostima u školi i
svakodnevnome životu, te iz zabave.


Click to View FlipBook Version