The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sakaloka, 2018-12-25 09:37:42

Buku Pengurusan SKS5 2019

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019BUKU
PENGURUSAN &
TAKWIMPERSEKOLAHAN


2019
ISI KANDUNGAN


SEKOLAH KEBANGSAAN simpang lima
INFO SEKOLAH
M/SURAT
45300 sungai besar, Selangor

BBA6003 / 03-32243342P a g e 1 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
1. Isi Kandungan 1
2. Falsafah Pendidikan Negara 2
3. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 3
4. Pembelajaran Profesional (PLC) 4
5. Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK 12) 5
6. Logo ,Visi, Misi dan Slogan Sekolah 6
7. Lagu Sekolah 7
8. Matlamat Sekolah dan Falsafah Sekolah 8
9. Sejarah Penubuhan Sekolah 9
10. Piagam Pelanggan 11
11. Ikrar Rukun negara & Ikrar Guru 12
12. Ikrar Murid & Ikrar Keselamatan Jalan Raya 13
13. Panduan Am Guru dan Budaya Murid SK SK Simpang Lima 14
14. Pelan Bangunan Sekolah 16
15. Kalendar Persekolahan ,Cuti Umum dan Analisis Cuti Perayaan 17
16. Pengurusan Kelas 20
17. Pengurusan Am dan Pejabat 26
18. Senarai Nama PPP dan AKP 27
19. Petunjuk Prestasi Utaka (KPI) 29
20. Analisis Mata Pelajaran UPSR 2018 30
21. Guru Bertugas dan Jadual Guru Bertugas Mingguan 31
22. Program Amalan Guru Penyayang 36
23. Jadual Bertugas Mingguan Pasukan Badan Beruniform 37
24. Projek Khas 39
PENGURUSAN UNIT PENTADBIRAN DAN UNIT KURIKULUM
25. Carta Organisasi Pengurusan Pentadbiran dan Unit Kurikulum 42
26. Pentadbiran Sekolah dan Pentadbiran Unit Kurikulum 43
PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
27. Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid 51
28. Pentadbiran Unit Hal Ehwal Murid 52
PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM
29. Carta Organisasi Pengurusan Unit Kokurikulum 57
30. Pentadbiran Unit Kokurikulum 58
PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
31. Carta Organisasi Pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi 63
32. Pentadbiran PPKI 75
TARIKH-TARIKH PENTING
33. Tarikh-tarikh penting Unit Pentadbiran, Unit Kurikulum , Unit HEM,
Unit Kokurikulum 79
34. Pencerapan dan Penyemakan Buku Latihan Murid
P a g e 2 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
"Pendidikan di Malaysia adalah

satu usaha berterusan

ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu, untuk mewujudkan insan

yang seimbang dan harmonis dari segi

intelek,rohani, emosi dan jasmani (JERI).

Usaha ini adalah bagi

melahirkan rakyat Malaysia yang

berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab, berketrampilan dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara."

P a g e 3 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)P a g e 4 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY(PLC)
P a g e 5 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
• Kemahiran Maklumat & Komunikasi

KEMAHIRAN Literasi maklumat & media

Kemahiran berkomunikasi
BELAJAR • Kemahiran Berfikir dan Menyelesaikan Masalah

ABAD Pemikiran kritikal & bersistem
KE-21 Penyelesaian masalah

Kreativiti & semangat meneroka

• Kemahiran Interpersonal & Arah Kendiri
Kemahiran interpersonal & kolaborasi

Arah kendiri
Akauntabiliti & adaptasi

Tanggung jawab sosial
P a g e 6 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
LOGO SEKOLAH DAN DEFINISIA. COGAN KATA : Pengetahuan Asas Kemajuan

B. LAMBANG, WARNA DAN PENGERTIAN.

i. Warna Kuning - Semangat kesetiaan kepada Raja.
ii. Warna Merah - Gagah dan berani

iii. Buah Padi -Kemakmuran kawasan persekitaran
dengan tanaman padi

iv. Pen dan Buku - Alat pengetahuan pengukur kemajuan.


VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera


MISI SEKOLAH

Melestarikan
Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan
Potensi Individu
Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara


SLOGAN SEKOLAH

Sederap Melangkah Berjuang
Kejayaan Mutlak Terbilang
Mengapai Puncak CemerlangP a g e 7 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
LAGU SEKOLAH
Pendidikan asas kemajuan

Inilah aspirasi kami

Bertekad mencapai cita-cita

Lahir insan cemerlangTekun berusaha, berilmu

Berakhlak, beramal

Menjana insan harmonisSK Simpang Lima,

Kebanggaan kami

SK Simpang Lima,

Kebanggaan kami


Penulis Lirik :
Roba’aiah bt Ambiah
Arman Putera bin Amry
Che Sham bt Bahari
Norlizan bt Ahmad

Susunan Muzik:
Affian bin Mat Hassan

P a g e 8 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
MATLAMAT SEKOLAH1. Melahirkan insan yang berbudaya ilmu, berdaya maju dan berdaya saing, serta

boleh berubah terhadap persekitaran dan perkembangan semasa.

2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, berdikari dan berhemah

tinggi.

3. Melahirkan dan menyediakan insan yang berwawasan serta bersemangat waja

dalam menghadapai cabaran globalisasi/ dunia tanpa sempadan.

FALSAFAH SEKOLAHBerpandukan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, warga sekolah berpegang

kepada:

1. Semua murid mempunyai potensi dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

2. Setiap murid dibentuk melalui pendidikan yang seimbang, meneraGPKan nilai-nilai

murni dengan penuh kasih sayang.

3. Usaha yang gigih akan melahirkan insan yang berpengetahuan yang membawa

kepada kemajuan, kebanggaan diri, keluarga, warga sekolah dan menjadi

warganegara yang berwawasan di tanah air sendiri.


P a g e 9 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH


Nama sekolah : Sekolah Kebangsaan Simpang Lima
Tempat : Parit 15, Simpang Lima
Tarikh Dibuka : 1948
Mukim : Simpang Lima
Sejarah Ringkas :


Sekolah Kebangsaan Simpang Lima, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan adalah sebuah

sekolah rendah luar Bandar gred A. Sekolah ini telah ditubuhkan sejak tahun 1948 dan dikelilingi
oleh komuniti Melayu yang mana pekerjaan utama mereka adalah sebagai petani. Pada masa itu,

penduduk kampong amat menyedari betapa pentingnya pendidikan secara formal kepada anak-anak

mereka. Mereka juga sanggup bergotong-royong mendirikan sekolah sebelum pihak kerajaan

mengambil inisiatif untuk memikul tanggungjawab seterusnya.

Usaha-usaha mendirikan sekolah ini telah didokong oleh beberapa orang tokoh-tokoh

tempatan, antaranya Allahyarham Tuan Haji Noor, Allahyarham Tuan Haji Sanusi, Allahyarham Datok

Sidang Ngah Leman, Allahyarham Datok Sidang Seman, Allahyarham Datok Sidang Haji Yaakob dan

Allahyarham Sham bin Haji Nawi yang telah mewakafkan kawasan sekolah sedia ada sekarang.

Pada awal penubuhannya, mereka dapat mengumpulkan seramai 50 orang murid dari kawasan
kampong ini dan kampong-kampong di persekitarannya. Maka dengan itu lahirlah sekolah yang

diberi nama Sekolah Rakyat Simpang Lima.


Pada tahun 1951, Pejabat Kerajaan Selangor telah mengambil alih Sekolah Rakyat Simpang

Lima dan menukarkan namanya kepada Sekolah Melayu Simpang Lima. Pada tahun 1956, nama

sekolah ini sekali lagi bertukar kepada Sekolah Umum Simpang Lima. Pada tahun 1958, selepas

negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, nama sekolah ini ditukar pula kepada Sekolah
kebangsaan Simpang Lima dan nama ini kekal hingga ke hari ini.


P a g e 10 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
Di awal penubuhannya, bangunan sekolah merupakan bangunan binaan yang berdindingkan

papan, berbumbungkan atap nipah dan berlantaikan tanah. Apabila Kerajaan Negeri Selangor

mengambil alih pada tahun 1951, sebuah bangunan dibina bersetentangan bangunan lama yang
mengandungi lima bilik darjah. Bangunan yang dibina ini berbumbung zink, berdinding papan dan

berlantaikan lepaan sim


Pada tahun 1955, sebuah bangunan tambahan didirikan secara bergotong-royong oleh

penduduk tempatan apabila bilangan murid semakin bertambah. Pada tahun 1957 sekali lagi
penduduk kampong secara bergotong-royong mendirikan sebuah bangunan yang mengandungi tiga

bilik darjah untuk memenuhi keperluan pembelajaran anak-anak tempatan. Di atas daya usaha

tokoh-tokoh tempatan juga, maka pada tahun 1961, Kementerian Pelajaran telah meluluskan

pembinaan bangunan kekal batu yang mengandungi dua bilik darjah, yang kemudiannya

ditambahkan satu bilik darjah lagi pada tahun 1963.

Pada tahun 1964, bangunan binaan tambahan yang didirikan pada tahun 1955 hasil gotong-

royong penduduk kampong telah runtuh dilanda ribut dan menyebabkan sebahagian murid

menumpang belajar di Balai Raya Simpang Lima sehingga bulan Ogos 1977. Pada tahun 1968,

Kementerian Pelajaran telah meluluskan lagi pembinaan bangunan tambahan separuh kayu

mengandungi lapan bilik darjah. Bangunan ini telah dirasmikan pada tahun 1969 oleh Menteri
Pelajaran pada masa itu, iaitu Yang Berhormat Khir Johari.P a g e 11 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PIAGAM PELANGGAN


Kami warga Sekolah Kebangsaan Simpang Lima dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji
akan memberi perkhidmatan kepada :

❖ Ibu Bapa / Penjaga
❖ Murid
❖ Komuniti
❖ Stakeholder

IBU BAPA / PENJAGA


➢ Ibu bapa / Penjaga yang datang ke sekolah dilayan dalam tempoh 5 minit.
➢ Segala maklumat tentang aktiviti sekolah akan dimaklumkan secara bertulis sekurang-
kurangnya dua hari sebelum program dijalankan.
➢ Segala aduan atau rayuan akan diambil tindakan dalam masa 3 hari bekerja (bergantung
kepada kes).
➢ Ibu bapa akan mendapat maklumat terkini tentang pencapaian akademik dalam masa 3 – 4
minggu selepas sesuatu ujian / peperiksaan dalaman.

MURID

➢ Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berlandaskan sukatan pelajaran terkini yang
ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia.

➢ Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan pada waktu yang ditetapkan
➢ Memastikan keprihatinan terhadap kebajikan murid.
➢ Memastikan setiap murid berasa selamat dan selesa sepanjang semasa berada dalam
kawasan sekolah.

KOMUNITI

➢ Memberikan kerjasama erat kepada semua aktiviti kemasyarakatan.
➢ Melibatkan diri dalam kerja-kerja amal yang dianjurkan oleh masyarakat luar.
➢ Menjayakan program yang dianjurkan oleh jabatan-jabatan lain.STAKEHOLDER

➢ Menerima dan melaksanakan setiap arahan PPD / JPN / KPM mengikut tempoh masa yang
ditetapkan.
➢ Menyebarkan maklumat kepada warga sekolah selewat-lewatnya sehari selepas surat

diterima.
➢ Melaporkan sebarang kejadian kepada pihak atasan mengikut peraturan yang ditetapkan.

P a g e 12 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
IKRAR RUKUN NEGARA


Maka kami rakyat Malaysia

berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami

untuk mencapai cita-cita tersebut

berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

• Kepercayaan kepada Tuhan

• Kesetiaan kepada Raja dan Negara

• Keluhuran Perlembagaan

• Kedaulatan Undang-Undang


• Kesopanan dan KesusilaanIKRAR GURU

Bahawasanya kami, guru-guru SK Simpang Lima dengan ini berikrar dan berjanji bahawa
kami akan:


1. Sentiasa taat dan patuh kepada Tuhan, Raja dan Negara.
2. Sentiasa mengamalkan tatasusila profesional perguruan.
3. Sentiasa melaksanakan tugas dengan kreatif, inovatif dan efektif dalam usaha

mencapai kejayaan terbilang untuk menjadikan sekolah tersohor.
4. Mengamalkan budaya “Biasakan Yang Betul dan Betulkan Yang Biasa” dalam
melaksanakan pendidikan terancang dan berkualiti menepati Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

5. Kami mempunyai kebolehan dan keupayaan serta komitmen untuk memberikan
pendidikan berkualiti dan terbaik kepada setiap anak didik yang diamanahkan
kepada kami.


P a g e 13 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019


IKRAR MURID


Kami, murid-murid SK Simpang Lima berikrar, bahawa kami akan sentiasa:

• Taat dan patuh pada ajaran agama.

• Berakhlak mulia, berilmu dan komited untuk memajukan diri sendiri.


• Menghormati kedua ibu bapa dan guru.

• Menjaga imej keluarga dan nama baik sekolah.

• Menjadi warganegara yang berdisiplin dan berwawasan

berdasarkan Prinsip-prinsip Rukun Negara.
IKRAR KESELAMATAN JALAN RAYA


Kami pengguna jalan raya yang berwawasan berikrar akan:


• Patuh kepada undang-undang

• Mengutamakan keselamatan

• Mempertingkatkan kemahiran


• Menjaga tatatertib di jalan raya

• Menjadi pengguna jalan raya yang berhemahP a g e 14 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PANDUAN AM GURU

1. REKOD KEHADIRAN

i. Semua guru hendaklah sampai dan berada di sekolah seperti berikut;
Hari Isnin hingga Khamis - sebelum 7.20 pagi hingga 1.20 petang
Hari Jumaat - sebelum 7.20 pagi hingga 11.50 pagi
(kecuali Guru Bertugas)
ii. ‘Key in’ di hadapan pusat Akses atas nama masing-masing (tidak diwakilkan) setiap hari ketika
sampai dan sebelum balik.
iii. Hadir awal di Dataran Perhimpunan setiap pagi.
iv. Guru–guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah sewaktu bertugas kecuali mendapat
kebenaran daripada Guru Besar dan mengisi Buku Kebenaran Keluar.
v. Guru-guru yang mendapat arahan bertugas rasmi di luar sekolah, mesti memaklumkan kepada
Guru Besar atau GPK yang berkaitan.
vi. Guru-guru yang tidak hadir bertugas kerana sakit hendaklah memaklumkan DENGAN KADAR
SEGERA kepada Guru Besar dan GPK Pentadbiran.
vii. Hadir dalam setiap program sekolah(tidak hadir hanya dengan kebenaran Guru )
viii. Hadir program 5 minit bersama pentadbir pada hari Isnin.

2. AKTIVITI PEMBIMBING DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)
i. Guru waktu pertama membawa murid masuk ke kelas.
ii. Hadir di kelas awal 5 minit / tepat waktu dan laksanakan aktiviti PdPc mengikut Jadual Waktu
Persendirian/ Jadual Guru Ganti.
iii. PdPc dijalankan mengikut garis panduan KSSR dan Pendidikan Abad ke-21.

3. CUTI SAKIT DAN CUTI REHAT KHAS
i. Cuti Sakit Swasta tidak melebihi 15 hari dalam tahun semasa.
ii. Sijil Perakuan Doktor hendaklah ditampal pada Borang Cuti Sakit dan diserahkan kepada
Pembantu Operasi untuk ditandatangani oleh Guru Besar.
iii. Cuti Rehat Khas sila rujuk SPP Bil 3/2005.
iv. CRK hanya boleh diambil setelah permohonan diluluskan oleh Guru Besar.

4. PAKAIAN GURU SEMASA BERTUGAS.
i. Guru-guru adalah wajib mematuhi SPI Bil 6/1985, termasuk pemakaian tanda nama/kad ID
ii. Pemakaian pakaian batik Malaysia (berlengan panjang sahaja) adalah diwajibkan pada hari
Khamis dan berbaju Melayu (lelaki) pada hari Jumaat selaras mematuhi SPP Bil 1/2008.


P a g e 15 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
BUDAYA MURID SK SIMPANG LIMA


1. WAKTU PAGI
i. Hadir ke sekolah sebelum 7.20 pagi..
ii. Berkumpul di Dataran Perhimpunan.
iii. Laksanakan aktiviti ilmiah.
iv. Hari Isnin perhimpunan Rasmi.
v. Hari Jumaat Bacaan Yasin.
vi. Bergerak ke kelas dalam barisan dengan kawalan guru waktu pertama.

2. WAKTU PEMBELAJARAN
i. Sentiasa berada dalam kelas dan mengikuti PdPc mengikut Jadual Waktu yang ditetapkan dan
dalam suasana Pendidikan Abad ke 21.
ii. Keluar kelas hanya dengan kebenaran guru dan memakai Kad Kebenaran Keluar.
iii. Tidak dibenarkan ke tandas (kecuali kecemasan) sewaktu PdPc sedang berlangsung.
iv. Pergerakan ke Bilik Khas dalam keadaan terkawal dan bergerak dalam barisan.
v. Memberi/menjawab salam guru dan mengucapkan terima kasih.
vi. Sentiasa memberi perhatian dan respon kepada PdPc yang disampaikan oleh guru.

3. WAKTU REHAT.
i. Makan dan minum hanya di kantin sahaja.
ii. Peralatan makan dan minum diletakkan dalam bekas yang disediakan dan bersama menjaga
kebersihan kantin.
iii. Urus diri di tandas sebelum masuk ke kelas.
iv. Bila loceng dibunyikan, segera masuk ke dalam kelas.


4. WAKTU BALIK
i. Kemas dan susun atur kelas serta tutup suis kipas dan lampu 5 minit sebelum loceng balik.
ii. Beratur di luar kelas dan ucapan Terima Kasih / salam kepada guru.
iii. Bergerak ke luar dari kelas dalam keadaan senyap dan beratur.
P a g e 16 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PELAN BANGUNAN SEKOLAH


PELAN SK SIMPANG LIMA


TEMPAT BASIKAL
SURAU BILIK MUZIK 4C 4B BLOK G MAKMAL TAMAN
SAINS
5B
SAINS
BILIK
PUSAT SUMBER BILIK KH KAUNSELING TANDAS
PEMULIHA
BLOK F 6B 6C 6K PENTAS TANDAS
TANGGA TANGGA
BLOK BOMBA
H JALAN PARIT 15
BENDERA
BLOK I

TANDAS BLOK E MAKMAL
DATARAN
KORIDOR KOMPUTER PERHIMPUNAN

BLOK D BLOK J
BLOK K
PEJABAT BILIK GERAKAN TANDAS
PONDOK
KANTIN PUSAT AKSES BILIK GURU KESIHATAN TANGGA JAGA
BILIK
TANDAS
TANGGA
KEDAI PINTU UTAMA
PIBG
5C
BILIK PPKI
PENGAWAS
SETOR
5K
SUKAN PPKI
3C PRA
PADANG BOLA
SEKOLAH
3B SEPAK PRA
BLOK 2C SEKOLAH
C GARAJ KERETA TEMPAT TAMAN
PRA
2B BERKUMPUL SEKOLAH
1C KECEMASAN BLOK A
1B
BILIK J-
QAF
TANDAS
PUSAT IT
RUMAH GURU RUMAH GURU KAMPUNG
BLOK B SIMPANG
LIMA


P a g e 17 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
KALENDAR PERSEKOLAHAN
MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2019 31.01.2019 23

01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 16.03.2019 16

JUMLAH HARI 59
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1
1 23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22
01.05.2019 24.05.2019 18 8

JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25.05.2019 09.06.2019 16 2

10.06.2019 30.06.2019 15
01.07.2019 31.07.2019 23 9
01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
10.08.2019 18.08.2019 9 1
2
19.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 21
01.10.2019 31.10.2019 23 14
01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70
CUTI AKHIR TAHUN
5
23.11.2019 31.12.2019 39P a g e 18 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

CUTI UMUM


BIL PERISTIWA TARIKH HARI NEGERI


1 Tahun Baru 2019 1 Jan Selasa Seluruh negara

2 Hari Thaipusam 21 Jan Isnin Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor,
Negeri Sembilan, Perak, Pulau
Pinang dan Selangor


3 Tahun Baru Cina 5 Feb Selasa Seluruh negara
6 Feb Rabu

4 Hari Pekerja 1 Mei Rabu Seluruh negara

5 Hari Wesak 19 Mei Ahad Seluruh negara


6 Hari Keputeraan YDP Agong 9 Sept Isnin Seluruh negara

7 Hari Nuzul Al-Quran 22 Mei Rabu Kuala Lumpur, Labuan,
Putrajaya, Kelantan, Pahang,
Perak, Perlis, Pulau Pinang,
Selangor dan Terengganu


8 Hari Raya Puasa 5 Jun Rabu Seluruh negara
6 Jun Khamis

9 Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu Seluruh negara


10 Hari Raya Qurban 11 Ogos Ahad Seluruh negara

11 Hari Malaysia 16 Sept Isnin Seluruh negara

12 Awal Muharram (Maal Hijrah) 1 Sept Ahad Seluruh negara

13 Hari Deepavali 27 Okt Ahad Kecuali Sarawak


14 Sambutan Maulidur Rasul 9 Nov Sabtu Seluruh negara

15 Hari Keputeraan Sultan Selangor 11 Dis Rabu Selangor

16 Hari Krismas 25 Dis Rabu Seluruh negaraP a g e 19 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019ANALISIS CUTI PERAYAAN 2019KUMPULAN B HARI
CUTI JENIS CUTI
Selangor

TAHUN BARU CINA 04.02.2019 Isnin

05. 02.2019 (Selasa) dan CUTI PERAYAAN YANG 07.02.2019 Khamis
06.02.2019 (Rabu) DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
08.02.2019 Jumaat

HARI RAYA AIDILFITRI 10.06.2019 Isnin
05.06.2019 (Rabu) dan CUTI PERAYAAN YANG
DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
06.06.2019 (Khamis)

HARI DEEPAVALI CUTI PERAYAAN YANG 25.10.2019 Jumaat
DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
27.10.2019 (Ahad) 29.10..2019 Selasa
Catatan:

Hari Raya Aidil Fitri : 5 & 6 Jun 2019 ( Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Kaamatan: 30 & 31 Mei 2019 ( Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Gawai Dayak: 1 & 2 Jun 2019 ( Dalam Cuti Pertengahan Tahun)

Perayaan Hari Krismas: 25 Disember 2019 (Dalam Cuti Akhir tahun)
P a g e 20 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PENGURUSAN AM / PEJABATCARTA ORGANISASI INDUK


P a g e 21 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
ANALISIS MATA PELAJARAN UPSR 2018A B C D A+B+C+D E T Bil. R
Mata
Bil. Pelajaran Bil. Daftar Bil. Ambil

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 011 BAHASA 54 53 13 24.53 20 37.74 13 24.53 3 5.66 49 92.45 4 7.55 1 1.89 0
MELAYU -
PEMAHAMAN
SK
2 012 BAHASA 54 53 20 37.74 15 28.3 10 18.87 5 9.43 50 94.34 3 5.66 1 1.89 0
MELAYU -
PENULISAN
013 BAHASA
SK
INGGERIS -
3 PEMAHAMAN 54 53 3 5.66 6 11.32 21 39.62 13 24.53 43 81.13 10 18.87 1 1.89 0
SK
4 014 BAHASA 54 53 4 7.55 3 5.66 14 26.42 19 35.85 40 75.47 13 24.53 1 1.89 0
INGGERIS -
PENULISAN
SK
5 015 MATHEM 54 53 11 20.75 13 24.53 13 24.53 10 18.87 47 88.68 6 11.32 1 1.89 0
ATICS SK
018 SCIENC
6 E SK 54 53 8 15.09 20 37.74 17 32.08 7 13.21 52 98.11 1 1.89 1 1.89 0


PENCAPAIAN KESELURUHAN SEKOLAH
(CEMERLANG, MENGUASAI, BELUM MENGUASAI)
Belum Belum
Cemerlang Menguasai Menguasai Menguasai Menguasai

Tahun Bil. Daftar Bil. Ambil Bil. (Semua T) (Semua A) (B+C+D) (ABCD) (A-E) (A-T/R) Semua E
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %


2018 54 53 1 1 1.89 38 71.7 39 73.6 14 26.42 0 0 0 0

2017 84 84 0 3 3.57 51 60.71 54 64.3 30 35.71 0 0 0 0

Beza -30 -31 1 -2 -1.7 -13 10.99 -15 9.29 -16 -9.29 0 0 0 0
P a g e 22 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SENARAI NAMA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ( PPP )BIL NAMA OPSYEN

1 FATHOR RAHMAN BIN AHMAD HAIRI Pendidikan Muzik
2 AHMAD AZMAN BIN JOHAR Matematik
3 AZMI BIN MOHD ISA Matematik

4 SITI NORRASIDAH BINTI MD RAMLI Bahasa Inggeris
5 ABDUL AZIZ AFKAR BIN MOHD RAWI Bahasa Inggeris

6 ALIAS BIN SIDEK Pendidikan Islam
7 ARBAIENAH BINTI MD YUSOP Pendidikan Islam
8 AZIMAH BINTI ABDUL AZIZ Pendidikan Islam

9 CHE ZAKARIA BIN CHE MOOD Kajian Tempatan / Sejarah
10 FARIDAH BINTI BORHAM Bahasa Melayu

11 FARIDAH BINTI JAMALUDDIN Sains
12 FARIDATULAKMAR BINTI MOHAMED NORDIN Matematik
13 FATIN NAJIHAH BINTI MOHAMMAD ZAID Bahasa Inggeris

14 FAUZIAH BINTI SAIAN Pendidikan Islam
15 IZZATI SYAFIQAH BINTI MANSOR Pendidikan Khas
16 JULIYANTI BINTI ABDULLAH Prasekolah

17 M. RASHID BIN OSMAN Matematik
18 MAHAYU BINTI AHMAD JAIS Bahasa Inggeris
19 MARINAH BINTI MOHAMED YUSOF Pendidikan Islam

20 MD SABRI BIN SANIKIN Pemulihan khas
21 MISRI BIN ROSMIN Kaunseling

22 MOHAMAD ABDULLAH BIN MOHD ZAIN Pendidikan Islam
23 NOOR HAYATI BINTI SARWANI Bahasa Melayu
24 NOR HAYATI BINTI HASHIM Sains

25 NOR ‘AZIMAH BINTI SAMSURI Pendidikan Islam
26 NORIAH BINTI AMRI Bahasa Inggeris

27 NORIZAH BINTI ABU BAKAR Matematik
28 RAFIDAH HELEN BINTI ABDUL WAHAB Bahasa Melayu
29 ROBA’AIAH BINTI AMBIAH Pendidikan Muzik

30 RUZI BINTI BERO Bahasa Melayu
31 SAMAAYAH BINTI HASAN Bahasa Melayu
32 SAMAT YAHYA BIN BAHRAN Bahasa Melayu


P a g e 23 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
33 SAYANIM BINTI KADAR Bahasa Melayu
34 SHARIFAH MAHANI BINTI SEMAWI Bahasa Melayu

35 SITI SOLEHA BINTI MOHD HASHIM Pendidikan Islam
36 SITI HAJAR BINTI TAIB Bahasa Arab

37 ZALEHA BINTI JAHARI Prasekolah
SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA (AKP)BIL NAMA JAWATAN
1 WIRADINARTATI BINTI MOHAMAD Pembantu Tadbir Perkhidmatan dan Operasi (N17)

2 MOHD ZIKRI BIN SAJALI Juruteknik Komputer (FT17)
3 JUNAINAH BINTI IDRIS Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah (N17)

4 NURUL HUSNA BINTI RUSLAN Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah (N17)
5 SUHAIDAH BINTI MOKHTAR Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah (N17)

6 NOR HANISAH BINTI MOHAMAD SUHUT Pembantu Operasi (N11)
7 NAGENDRAN A/L MUTHUSAMY Pekerja rendah Awam (H11)
P a g e 24 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019


PENGURUSAN KELAS
1.0 OBJEKTIF
1.1 Memastikan pengurusan kelas yang teratur, sempurna dan kondusif seperti yang disarankan
dalam Pendidikan Abad 21.
1.2 Menjamin PdP berjalan lancar seperti termaktub dalam FGPK.
1.3 Memastikan organisasi kelas berfungsi dengan sempurna.

2.0 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KELAS


Guru BesarPK Pentadbiran PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum
SU Pendaftaran/APDM Guru Bimbingan Sepenuh
Masa (GBSM)Semua Guru Kelas

3.0 SENARAI TUGAS
3.1 Pengurusan dan Organisasi Kelas
3.1.1 Membentuk organisasi yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas,
Bendahari dan AJK Kebersihan serta Keceriaan Kelas. Guru Kelas hendaklah
memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif dan ceria sepanjang masa.
3.1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut berada di dalam kelas
i. Jadual Waktu
ii. Jadual Tugas
iii. Senarai Inventori
iv. Moto Kelas
v. Alatan untuk kebersihan kelas
vi. Pelan Kecemasan dan Kebakaran
vii. Hasil kerja murid terutama yang berkaitan PAK 21P a g e 25 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
3.1.3 Menentukan pendawaian elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan
selamat digunakan.
3.1.4 Melaporkan kerosakam perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang
berkenaan.
3.1.5 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.
3.1.6 Memastikan kedudukan meja murid seperti kehendak Pendidikaan Abad 21.

3.2 Jadual Kedatangan dan Buku Pemantauan Kelas
3.2.1 Menanda dan menghantar Jadual Kedatangan Murid selewat-lewatnya sebelum jam
08:30 pagi ke pejabat.
3.2.2 Key-in kehadiran murid ke dalam Sistem APDM sebelum jam 08:30 pagi.
3.2.3 MelengkaGPKan dan mengemaskini semua butir yang dikehendaki dalam Jadual
Kedatangan Murid.
3.2.4 Memastikan kelas mempunyai Buku Pemantauan Kelas dan memastikan guru mata
pelajaran melengkaGPKan segala butiran yang diperlukan serta menjamin
keselamatan buku tersebut.
3.2.5 Memastikan Guru Kelas / Guru Besar / Guru Penolong Kanan / Guru Disiplin
menyemak dan membuat catatan dalam buku pemantauan kelas.

3.3 Fail Peribadi Murid
3.3.1 Guru Kelas memastikan setiap murid mempunyai:
3.3.1.1 Kad Kemajun Murid
3.3.1.2 Kad kokurikulum
3.3.1.3 Kad Kesihatan Murid
3.3.1.4 Borang APDM
3.3.1.5 Menyediakan Sijil Berhenti / Surat Akuan kepada murid

3.4 Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri dan Disiplin
3.4.1 Menjadi fasilitator kepada murid
3.4.2 Mengembangkan potensi murid selaras dengan JERI
3.4.3 Prihatin terhadap kebajikan dan kesihatan murid
3.4.4 Merujuk murid yang memerlukan motivasi dan rangsangan kepada Unit Bimbingan
& Kaunseling.
3.4.5 Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat murid yang melanggar disiplin
sekolah.
3.4.6 Melaporkan kes ketidakhadiran / ponteng sekolah mengikut prosedur kepada ibu
bapa / waris.
P a g e 26 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
3.5 Buku Teks dan Bantuan
3.5.1 Memastikan skim SPBT diagihkan kepada semua murid. Guru juga memastikan
buku-buku dibalut dan ditulis nama murid.
3.5.2 Mengemaskini fail SPBT.
3.5.3 Memastikan murid mengembalikan buku teks pada akhir tahun persekolahan dan
mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan bersama guru SPBT.
3.5.4 Mengenalpasti murid yang layak menerima sebarang bantuan / biasiswa kepada
guru-guru yang berkenaan.

3.6 Kutipan Bayaran Tambahan dan Derma
3.6.1 Mengutip Bayaran Tambahan pada awal tahun dan menggalakkan murid membayar
kesemua bayaran lain sekaligus.
3.6.2 Mengeluarkan resit kepada murid bagi pembayaran yang telah dibuat.
3.6.3 Menyerahkan semua kutipan berkenaan kepada Bendahari PIBG untuk di bank in.

3.7 Pendaftaran Murid Baru
3.7.1 Menerima kemasukan murid baru dari Pengurusan pejabat / GPK HEM.
3.7.2 Mendaftarkan murid baru ke dalam buku pendaftaran murid dan Sistem APDM..
3.7.3 Memastikan semua murid warganegara mendapat buku teks.
3.7.4 Menyemak jika murid ini menerima sebarang bantuan termasuk KWAPM, e-kasih
dan lain-lain.
3.7.5 Menentukan bahawa murid membawa fail peribadi dari sekolah asal.
3.7.6 Mengambil butir-butir murid menerusi APDM.

3.8 Murid Keluar
3.8.1 Memastikan surat kelulusaan telah diterima.
3.8.2 Menyerahkan fail peribadi kepada murid berkenaan.
3.8.3 Menentukan maklumat peperiksaan telah disempurnakan.
3.8.4 Memastikan segala bayaran dan jika ada masalah, telah diselesaikan.
P a g e 27 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
4.0 PROSES KERJA PENGURUSAN KELAS

SeksyenU
Pegawaiyangm
ndang-
Bil ProsesKerja eluluskan/diruj Undang
uk
/Peratura
1 Melantik Guru Kelas. Guru Besar n

2 Menempatkan murid-murid kekelasdanmendapatkan GPK HEM /
maklumatperibadimurid. Setiausaha HEM

3 Menguruskan pengagihan buku SPBTdanlain- GuruSPBT
lainperkarayangberkaitan dengannya.

4 Menyediakan dan mengemaskiniJadualKedatanganMurid GuruKelas

5 MenandaJadualKedatanganMuridsetiap haripersekolahan GuruKelas
danmenyiaGPKanpenyatabulananpadapenghujungbulan.

6 Menguruskan halpentadbiran kelas. GuruKelas

7 Mengutipbayaran tambahan sekolah danlain–lain GuruKelas
bayaranyangtelah diluluskan.

8 Menguruskanhal-halkesihatan, kebajikan dandisiplin murid GuruKelas

9 Memantau kebersihankelas. GuruKelas

10 Mengumpulkan markah-markah GuruKelas
ujiandanpeperiksaan,menguruskan kedudukan
dalamkelas,menyediakan buku kemajuan,
mengedarkankepadaibu bapadanmengumpulkannyasemula

11 Mengurusdan mengemaskini markahujian GuruKelas /
PAJSKdanBukuKemajuan untuksimpananGuru Bimbingan. Setiausaha
Sukan

12 Menguruskan penyediaan SijilBerhenti/SuratAkuan. GuruKelas

13 Mencatatkan dalam Buku Daftar Masuk Sekolah berhubung GuruKelas
murid berhenti atau keluar.

14 Menguruskan agihan dan kutipan buku SPBT serta perkara lain GuruKelas
yang berkaitan.

15 Mengisi borang-borang data kelas dari semasa ke semasa. GuruKelas

P a g e 28 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019


5.0 CARTA ALIR KERJA PENGURUSAN KELASMulaMenerima Murid dan Mendapatkan Maklumat (APDM)
Mengagihkan Buku Teks dan Mengemaskini Borang SPBTMengemaskini Jadual Kedatangan MuridMenguruskan Pembentukan Jawatankuasa KelasMengutip Bayaran TambahanMengurus Kebajikan Murid
Memantau Kebersihan dan Keceriaan KelasMenguruskan Rekod Kemajuan MuridMenguruskan Sijil Berhenti SekolahMenguruskan Pertukaran MuridMenguruskan Borang APDMTamat


P a g e 29 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019


6.0 SENARAI SEMAK PENGURUSAN KELAS

Bil Tindakan Tanda ( /) Catatan


1. Menerima Lantikan sebagai Guru Kelas

2. MenerimaMuriddanMengemaskini Data Murid (APDM)


3. MengagihkanBuku Teksdan MengemaskiniBorangSPBT


4. MengemaskiniJadualKedatanganMurid

5. Menguruskan Pembentukan JawatankuasaKelas

6. MengutipSumbangan PIBG


7. MengurusKebajikanMurid


8. Memantau KebersihandanKeceriaanKelas


9. Menyusun atur kelas mengikut PA 21

10. Menguruskan RekodKemajuanMurid


11. Mengemaskini Buku Pendaftaran Sekolah

12. Menguruskan SijilBerhentiSekolah


13. Menguruskan Pertukaran MuridP a g e 30 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN

7.0 Senarai Tugas

1. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan
bermula.
2. Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti pada waktu rehat dan waktu sebelum loceng
pertama dibunyikan, di sekitar sekolah dan mengambil tindakan segera dan munasabah jika perlu.
3. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.
4. Mengurus rawatan murid yang sakit dan menghantar mereka ke hospital / ke rumah dengan izin ibu
bapa.
5. Mengawasi murid menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa rehat dan masa pertukaran
guru atau mata pelajaran.
6. Mengurus hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
7. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.
8. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit beruniform dan
aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan di sekolah.
9. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari / minggu
persekolahan ke Buku Laporan Bertugas. Antara perkara-perkara yang dicatat ialah:
10.1 kedatangan murid, guru dan staf sokongan
10.2 murid ponteng, tidak hadir atau sakit
10.3 lawatan-lawatan / pelawat
10.4 ucapan / pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan
10.5 laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan
10. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu laporkan terus
kepada Guru Besar supaya tindakan segera dapat diambil.
11. Perhimpunan
12.1 Memastikan semua guru menghadiri perhimpunan
12.2 Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah
disediakan
12.3 Memastikan murid telah beratur dengan kemas
12.4 Memastikan perhimpunan rasmi dijalankan mengikut aturcara:
12.4.1 Nyanyian lagu rasmi Lagu Negaraku, Negeri Selangor dan Lagu Sekolah
12.4.2 Bacaan doa
12.4.3 Ikrar Rukunegara, KJR, Ikrar Murid, Ikrar Guru
12.4.4 Laporan Guru bertugas minggu lepas
12.4.5 Ucapan Guru Bertugas
12.4.6 Pengumuman/pelancaran program
12.4.7 Ucapan Pentadbir
12.4.8 Bacaan Doa

P a g e 31 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

JADUAL BERTUGAS PENGGAL PERTAMA 2019
(MINGGU 1-11)

MINGGU / GURU BERTUGAS TAJUK BICARA Ucapan
TARIKH Pentadbir
En Mohamad Abdullah b Mohd Zain (B)
1 Kembali ke
( 02 – 04 Jan ) Pn. Faridah binti Jamaludin (C) Sekolah Guru Besar
Pn. Juliyanti binti Abdullah (L)
Pn. Sayanim binti Kadar (B)
2 Misi dan Visi PK
( 07 – 11 Jan ) En. Misri bin Rosmin (C) Sekolah Pentadbiran
Pn. Ruzi binti Bero (L)
Pn. Azimah binti Abdul Aziz(B)
3 Pn. Siti Soleha binti Mohd Hashim (C) Hormati peraturan PK HEM
( 14 – 18 Jan ) sekolah
Pn. Samaayah binti Hasan (L)
En. Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi (B)
4 Pn. Faridatulakmar binti Mohamed Nordin (C) Azam dan Cita-cita PK KOKU
(22 – 25 Jan)
En. Alias bin Sidek (L)
Pn. Hjh. Fauziah binti Saian (B)
5 Pn. Arbaeinah binti Md Yusop (C) Kewajipan Guru Besar
(28 Jan – 01 Feb) Menuntut Ilmu
Pn. Faridah binti Borham (L)

(4-8 Feb) CUTI TAHUN BARU CINA

En. Che Zakaria bin Che Mood (B)
6 Peranan ICT Masa PK
(11 – 15 Feb) Pn. Hjh Roba’aiah binti Ambiah (C) Kini Pentadbiran
Pn. Mahayu binti Ahmad Jais (L)
Pn. Siti Hajar binti Mohd Taib (B)
7 Fadhilat Membaca
(18 – 22 Feb) Pn. Hjh.Noriah binti Amri ( L) Al-Quran PK HEM
Pn. Cg PPKI baru (C)
En. Samat Yahya bin Bahran (B)
8 Pentingnya Aktiviti
(25 Feb - 01 Mac) Pn. Nor Hayati binti Hashim (C) Kokurikulum PK KOKU
Pn. Rafidah Helen binti Abdul Wahab (L)
En. Md Sabri bin Sanikin (B)
9 Menghormati ibu
(04 – 08 Mac) Pn Hjh Sharifah Mahani binti Senawi (C) bapa dan guru Guru Besar
Pn. Marinah binti Mohamed Yusof (L)
Pn. Norizah binti Abu Bakar (B) Pentingnya
10 Pn. Izzati Syafiqah binti Mansor (C) Matematik dalam PK
(11 – 15 Mac) Pentadbiran
En.. Mohd. Rashid bin Osman (L) kehidupan seharian

Cik Fatin Najihah binti Muhammad Zaid (B) Amalan Baik –
11
Menjaga
(18 – 22 Mac) Pn. Cg PPKI baru (C) Kebersihan PK HEM

Pn.. Nor Azimah binti Samsuri (L)

( 23 – 31 Mac ) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
P a g e 32 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
JADUAL BERTUGAS PENGGAL PERTAMA 2019
(MINGGU 12-19)

MINGGU / Ucapan
TARIKH GURU BERTUGAS TAJUK BICARA Pentadbir
En. Alias bin Sidek (B)
12 Pn. Sayanim binti Kadar (C) Keperibadian Nabi PK KOKU
( 01 – 05 Apr ) Muhammad s.a.w
Pn. Juliyanti binti Abdullah (L)
En. Mohd. Rashid bin Osman (B)
13 Pn. Faridah binti Jamaludin (C) Hidup Biar berjasa Guru Besar
( 08 – 12 Apr )
Pn Hjh Sharifah Mahani binti Senawi (L)
Pn. Faridatulakmar binti Mohamed Nordin (B)
14 Sikap yang baik PK
( 15 – 19 April ) Pn. Siti Soleha binti Mohd Hashim (C) amalan mulia Pentadbiran
En Mohamad Abdullah b Mohd Zain (L)
Harta benda
Pn. Ruzi binti Bero (B)
15 Pn. Samaayah binti Hasan (C) sekolah PK HEM
( 22 – 26 Apr ) tanggungjawab
En. Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi (L
bersama
16 Pn. Mahayu binti Ahmad Jais (B)
(29 Apr – 03 Mei) Pn. Arbaeinah binti Md. Yusop (L) Puasa di bulan PK KOKU
Ramadhan
Pn. Nor Hayati binti Hashim (C)
Pn. Faridah binti Borham (B)
17 En. Che Zakaria bin Che Mood (C) Bersederhana Guru Besar
( 05 – 10 Mei ) ketika berbuka
Pn. Hjh Roba’aiah binti Ambiah (L)
Pn. Rafidah Helen binti Abdul Wahab (B)
18 Amalan yang baik PK
( 13 – 17 Mei ) Pn. Hjh Fauziah binti Saian (C) di bulan Ramadhan Pentadbiran
Pn. Cg Ganti Hjh Noriah binti Amri (L)
19 En. Misri bin Rosmin (B) Turunnya
( 20 – 24 Mei ) Pn. Azimah binti Abdul Aziz (L) PK HEM
Pn. Faridah binti Jamaludin (C) AL-QURAN
CUTI PENGGAL 1
(25 Mei – 10 Jun)


P a g e 33 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

JADUAL BERTUGAS PENGGAL KEDUA 2019
(MINGGU 20-28)


MINGGU / GURU BERTUGAS TAJUK BICARA Ucapan
TARIKH Pentadbiran
Pn. Noor Hayati binti Sarwani (B)
20 Amalan di bulan
( 11 – 14 Jun ) En. Samat Yahya bin Bahran (C) Syawal PK KOKU
Pn. Siti Hajar binti Mohd Taib (L)
Pn. Marinah binti Mohamed Yusof (B)
21 Pn. Norizah binti Abu Bakar (C) Membazir amalan Guru Besar
( 17 – 21 Jun ) syaitan
Cik Fatin Najihah binti Muhammad Zaid (L)
Pn Cg PPKI baru (C)
22 Pn. Nor Hayati binti Hashim (C) Amalan menabung PK
( 24 – 28 Jun ) ketika muda Pentadbiran
Pn. Zaleha binti Jahari (L)
Pn. Izzati Syafiqah binti Mansor (B)
23 En. Md Sabri bin Sanikin (C) Adab semasa di PK HEM
( 01 – 05 Jul ) kantin
Pn. Nor Azimah binti Samsuri (L)
Pn. Siti Soleha binti Mohd Hashim (B)
24 Kebersihan
( 08 – 12 Jul ) Pn. Ruzi binti Bero (C) Sekolah PK KOKU
En. Mohd. Rashid bin Osman (L)
En Mohamad Abdullah bin Mohd Zain (B)
25
( 15 – 19 Jul ) En. Alias bin Sidek (C) Sahabat Nabi SAW Guru Besar
Pn. Faridatulakmar binti Mohamed Nordin (L)
En. Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi (B)
26 Budaya Memberi PK
( 22 – 26 Jul ) Pn. Azimah binti Abdul Aziz (C) Salam Pentadbiran
Pn. Mahayu binti Ahmad Jais (L)
27 Pn. Samaayah binti Hassan (B)
Amalan

(29 Jul – 02 Ogo) Pn. Faridah binti Borham (C ) Bersedekah PK HEM
Pn. Zaleha binti Jahari (L
Pn. Arbaeinah binti Md Yusop (B)
28
( 05 – 09 Ogo ) En. Che Zakaria bin Che Mood (C) Sahabat Nabi SAW PK KOKU
Pn. Hjh Roba’aiah binti Ambiah (L)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
( 10 – 18 Ogos )


P a g e 34 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
JADUAL BERTUGAS PENGGAL KEDUA 2019
(MINGGU 29-42)

MINGGU / GURU BERTUGAS TAJUK BICARA Ucapan
TARIKH Pentadbiran
Pn. Pn. Nor Azimah binti Samsuri (B)
29
( 19 – 23 Ogos ) Pn. Siti Hajar binti Mohd Taib (C) Rukun Islam dan Guru Besar

Pn. Rafidah Helen binti Abdul Wahab (L)
Rukun Iman
Pn. Hajah Fauziah binti Saian (B) PK
30 Semangat
( 26 – 30 Ogos ) En. Samat Yahya bin Bahran (L) Patriotisme Pentadbiran
En. Md Sabri bin Sanikin (C)
Pn. Sayanim binti Kadar (B)
31 Pn Hjh Sharifah Mahani binti Senawi (C) Tips Menghadapi PK HEM
( 03 – 06 Sept ) Peperiksaan
Pn. Zaleha binti Jahari (L)
Pn Juliyanti binti Abdullah (B)
32 Pn. Marinah binti Mohamed Yusof (C) Perangi Aedes dan PK KOKU
( 10 – 13 Sept ) Denggi
Pn. Ganti Cg Noriah binti Amri(L)
Cik Fatin Najihah binti Muhammad Zaid (B)
33
( 17 – 20 Sept ) Pn. Noor Hayati binti Sarwani (C) Hari Malaysia Guru Besar
En. Misri bin Rosmin (L)
Pn. Norizah binti Abu Bakar (B)
34 Pentingnya Budaya PK
( 23 – 27 Sept ) Pn. Izzati Syafiqah binti Mansor (C) Membaca Pentadbiran
Pn. Juliyanti binti Abdullah (L)
35 En. Che Zakaria bin Che Mood (B) Bahaya Rokok dan PK HEM
(28 Sept- 04 Okt) Pn. Faridah binti Jamaluddin ( L) dadah
Pn Cg PPKI baru (C)
En. Alias bin Sidek (B)
36 Pn. Siti Soleha binti Mohd Hashim © Kecemerlangan Diri PK KOKU
( 07 – 11 Okt )
Faridatulakmar binti Mohamed.Nordin (L)

37 Pn. Samaayah binti Hassan (B)
( 14 – 18 Okt ) En. Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi (L) Adab ketika makan Guru Besar
Pn. Ruzi binti Bero (C)
Pn. Mahayu binti Ahmad Jais (B)
38 Pn. Arbaeinah binti Md. Yusop (C) Sekolah Selamat PK
( 21 – 25 Okt ) Pentadbiran
Pn. Faridah binti Borham (L)
En. Misri bin Rosmin (B)
39 Pn. Hjh Roba’aiah binti Ambiah (C) Hormati Orang Tua PK HEM
(28 Okt - 01 Nov) / Warga emas
Pn Siti Hajar binti Mohd. Taib (L)
Pn. Azimah binti Abdul Aziz (B)
40
( 04 – 08 Nov ) Pn Hjh Sharifah Mahani binti Senawi (C) Sahabat Nabi SAW PK KOKU
En. Samat Yahya bin Bahran (L)
41 Pn. Rafidah Helen binti Abdul Wahab (C) Amalan-amalan
( 11 – 15 Nov ) Pn. Hajah Fauziah binti Saian (B) baik dalam Guru Besar
Pn. Marinah binti Mohamed Yusof (L) kehidupan
42 Pn. Pn. Nor Azimah binti Samsuri (B) PK
( 18 – 22 Nov ) Pn. Noor Hayati binti Sarwani (C) Sedekah
Pn. Norizah binti Abu Bakar (L) Pentadbiran


P a g e 35 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019


PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG

Hari Pentadbir Guru Kaunseling Guru Bertugas
Rafidah Helen binti Abdul Wahab
Samat Yahya bin Bahran

Alias bin Sidek
Isnin Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Misri bin Rosmin
Azimah binti Abdul Aziz
Roba’aiah binti Ambiah
Marinah binti Mohamed Yusof

Faridah binti Jamaluddin
Mohd. Rashid bin Osman
Che Zakaria bin Che Mood
Selasa Ahmad Azman bin Johar Misri bin Rosmin
Siti Soleha binti Mohd Hashim

Mahayu binti Ahmad Jais
Nor Hayati binti Hashim
Fatin Najihah binti Muhammad Zaid

Samaayah binti Hasan
Izzati Syafiqah binti Mansor
Rabu Azmi bin Mohd. Isa Misri bin Rosmin
Siti Hajar binti Mohd. Taib
Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi

Juliyanti binti Abdullah
Mohamad Abdullah b Mohd Zain
Arbaeinah binti Md. Yusop

Sharifah Mahani binti Senawi
Khamis Norrashidah binti Md. Ramli Misri bin Rosmin Noor Hayati binti Sarwani
Faridatulakmar binti
Mohamed.Nordin
Fauziah binti Saian
Sayanim binti Kadar

Norizah binti Abu Bakar
Sabri bin Sanikin
Jumaat Azmi bin Mohd. Isa Misri bin Rosmin
Noriah binti Amri

Zaleha binti Jahari
Faridah binti Borham

P a g e 36 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

JADUAL BERTUGAS MINGGU PASUKAN BADAN BERUNIFORM


TARIKH PASUKAN BADAN BERUNIFORM GURU BERTUGAS

Mohamad Abdullah b Mohd Zain

14 01 2019 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA Arbaeinah binti Md. Yusop

18 01 2019 Pengakap Kanak- Kanak Azimah binti Abdul Aziz

Izzati Syafiqah binti Mansor

Alias bin Sidek

18 02 2019 KADET REMAJA SEKOLAH Che Zakaria bin Che Mood

22 02 2019 Tunas kadet Remaja Sekolah Sayanim binti Kadar

Norizah binti Abu Bakar

Siti Soleha binti Mohd Hashim

18 03 2019 PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA Zainab binti Ali

22 03 2019 Puteri Bongsu Siti Hajar binti Mohd. Taib

Samaayah binti Hasan

Juliyanti binti Abdullah

15 04 2019 PERSEKUTUAN PANDU PUTERI Faridatulakmar binti Mohamed.Nordin

19 04 2019 Tunas Puteri Fatin Najihah binti Muhammad Zaid

Fauziah binti Saian

Samat Yahya bin Bahran

13 05 2019 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA Nor Hayati binti Hashim

17 05 2019 Pengakap Kanak- Kanak Noriah binti Amri

Faridah binti Borham

Misri bin Rosmin

24 06 2019 KADET REMAJA SEKOLAH Zaleha binti Jahari

28 06 2019 Tunas kadet Remaja Sekolah Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi


Mahayu binti Ahmad Jais
P a g e 37 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
Noor Hayati binti Sarwani

15 07 2019 PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA Marinah binti Mohamed Yusof

19 07 2019 Puteri Bongsu Faridah binti Jamaluddin

Ruzi binti Bero

Sharifah Mahani binti Senawi

19 08 2019 PERSEKUTUAN PANDU PUTERI Roba’aiah binti Ambiah

23 08 2019 Tunas Puteri Rafidah Helen binti Abdul Wahab

Fatin Najihah binti Muhammad Zaid

Mohd. Rashid bin Osman

16 09 2019 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA Arbaeinah binti Md. Yusop

20 09 2019 Pengakap Kanak- Kanak Azimah binti Abdul Aziz

Mohamad Abdullah b Mohd Zain

Alias bin Sidek

14 10 2019 KADET REMAJA SEKOLAH Che Zakaria bin Che Mood

18 10 2019 Tunas kadet Remaja Sekolah Sayanim binti Kadar

Norizah binti Abu Bakar

P a g e 38 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PROJEK-PROJEK KHAS

Jawatankuasa Induk
Pengerusi : FATHOR RAHMAN BIN AHMAD HAIRI
Timbalan Pengerusi : AHMAD AZMAN BIN JOHAR
Naib Pengerusi : AZMI BIN MOHD ISA
: SITI NORRASIDAH BINTI MD RAMLI
Setiausaha : MARINAH BINTI MOHAMED YUSOF
AJK : AZIMAH BINTI ABDUL AZIZ Laluan Kurikulum
: CHE ZAKARIA BIN CHE MOOD Laluan PPDa
: MD SABRI BIN SANIKIN Laluan Linus / Pemulihan Khas
: ABDUL AZIZ AFKAR BIN MOHD RAWI Laluan KBAT Kokurikulum
: MOHAMAD ABDULLAH B MOHD ZAIN Surau


Laluan Kurikulum
Pengerusi : AHMAD AZMAN BIN JOHAR GPK Pentadbiran
Penyelaras : AZIMAH BINTI ABDUL AZIZ SU Kurikulum
AJK : NOOR HAYATI BINTI SARWANI KP Bahasa Melayu
: MAHAYU BINTI AHMAD JAIS KP Bahasa Inggeris
: NORIZAH BINTI ABU BAKAR KP Matematik
: NOOR HAYATI BINTI HASHIM KP Sains
: FAUZIAH BINTI SAIAN KP Pendidikan Islam
: SITI HAJAR BINTI MOHD. TAIB KP Bahasa Arab
: SAMAT YAHYA BIN BAHRAN KP P. Jasmani
: RAFIDAH HELEN BINTI ABD WAHAB KP Sejarah
: ROBA’AIAH BINTI AMBIAH KP Kesesenian/Muzik/
: SHARIFAH MAHANI BINTI SEMAWI KP Pend. Seni Visual
: CHE ZAKARIA BIN CHE MOOD KP RBT/TMK
: ROBA’AIAH BINTI AMBIAH Pusat Sumber Sekolah


Laluan KBAT Kokurikulum
Pengerusi : SITI NORRASIDAH BINTI MD RAMLI GPK Kokurikulum
Penyelaras : ABDUL AZIZ AFKAR BIN MOHD RAWI SU Kokurikulum
AJK : SAMAT YAHYA BIN BAHRAN SU Sukan / Bola Tampar
: ALIAS BIN SIDEK TKRS
: SITI SOLEHA BINTI MOHD HASHIM PPIM /Koakademik MTQ
: MUHAMAD ABDULLAH BIN MOHD ZAIN Pengakap Kanak-Kanak
: JULIYANTI BINTI ABDULLAH Tunas Puteri
: FARIDAH BINTI BORHAM Koakademik BM
: NORIAH BINTI AMRI Koakademik BI
: FARIDAH BINTI JAMALUDDIN Koakademik Sn
: SITI HAJAR BINTI MOHD. TAIB Koakademik Marhajan j-QAF
: FATIN NAJIHAH BINTI MUHAMMAD ZAID Olahraga
P a g e 39 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019


Surau
Pengerusi : AHMAD AZMAN BIN JOHAR GPK Pentadbiran
Penyelaras : MOHAMAD ABDULLAH B MOHD ZAIN Pengerusi
AJK : FAUZIAH BINTI SAIAN Setiausaha
: MARINAH BINTI MOHAMED YUSOF Bendahari
: ABDUL AZIZ AFKAR BIN MOHD RAWI AJK
: SAMAT YAHYA BIN BAHRAN AJK
: SAYANIM BINTI KADAR AJK
: SITI SOLEHA BINTI HASHIM AJK
: SITI HAJAR BINTI MOHD. TAIB AJK
: MD SABRI BIN SANIKIN AJK
: ALIAS BIN SIDEK AJK
: ZALEHA BINTI JAHARI AJK
: NORIAH BINTI AMRI AJK
: FARIDAH BORHAM AJK


Laluan PPDa
Pengerusi : AZMI BIN MOHD ISA GPK HEM
Penyelaras : CHE ZAKARIA BIN CHE MOOD Penyelaras PPDa
AJK : ABDUL AZIZ AFKAR BIN MOHD RAWI Dadah
: ROBA’AIAH BINTI AMBIAH Arak
: MOHAMAD ABDULLAH B MOHD ZAIN Rokok/Vape
: SHARIFAH MAHANI BINTI SENAWI Inhalen
: NOOR HAYATI BINTI SARWANI HIV


P a g e 40 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PENGURUSAN


UNIT


PENTADBIRAN


DAN


UNIT KURIKULUMP a g e 41 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN


PENTADBIRAN DAN UNIT KURIKULUM


PENGERUSI
Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
GURU BESARNAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
Azmi bin Mohd Isa Ahmad Azman bin Johar Siti Norrasidah binti Md Ramli Izzati Syafiqah binti Mansor
GPK Hal Ehwal Murid GPK Pentadbiran GPK Kokurikulum Penyelaras PPKI

Setiausaha Kurikulum
Azimah binti Abdul Aziz


PENTADBIRAN / TUGAS KHAS PROGRAM KHAS PANITIA

Mesyuarat Guru Marinah bt. Mohamed Yusof UPSR Faridah binti Borham Bahasa Melayu Noor Hayati binti Sarwani
Mesyuarat AKP Wiradinartati binti Mohamad LADAP Siti Soleha binti Hashim Bahasa Inggeris Mahayu binti Ahmad Jais

Kewangan Wiradinartati binti Mohamad PAK 21 Noor Hayati binti Sarwani Matematik Norizah binti Abu Bakar

Pejabat Wiradinartati binti Mohamad MBMMBI Mahayu binti Ahmad Jais Sains Nor Hayati bibti Hashim
Prasekolah Zaleha binti Jahari “The Champion” Misri bin Rosmin Pendidikan Islam Fauziah binti Saian

PSS Roba’aiah binti Ambiah ICT / VLE Frog Che’ Zakaria bin Che Mood Bahasa Arab Siti Hajar binti Mohd. Taib
Pemulihan Khas Md Sabri bin Sanikin LINUS 2.0 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid Sejarah Rafidah Helen bt Abd Wahab

Bilik-Bilik Khas Mahayu bnti Ahmad Jais KBS/KCJ/ Siti Soleha binti Hashim Pend. Jasmani/Kesihatan Samat Yahya bin Bahran

Aset Faridah binti Jamaluddin 5 Projek Khas Marinah binti Mohamad Yusof Pend. Muzik/Kesenian Roba’aiah binti Ambiah
Data Atas Talian Faridatulakmar Mohd.Nordin Pendidikan Seni Visual Sharifah Mahani binti Semawi
PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
Jadual Waktu Che Zakaria bin Che Mood RBT/TMK Che Zakaria bin Che Mood
SAPS Arbaienah binti Md Yusop
SKPMg2/PBPP/SPSK Faridah binti Jamaluddin
UPSR Faridah binti Jamaluddin
PBS Samaayah binti Hasan

P a g e 42 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN


PENTADBIRAN DAN UNIT KURIKULUM


PENGERUSI
Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
GURU BESARNAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
Azmi bin Mohd Isa Ahmad Azman bin Johar Siti Norrasidah binti Md Ramli Izzati Syafiqah binti Mansor
GPK Hal Ehwal Murid GPK Pentadbiran GPK Kokurikulum Penyelaras PPKI

Setiausaha Kurikulum
Azimah binti Abdul Aziz


PENTADBIRAN / TUGAS KHAS PROGRAM KHAS PANITIA

Mesyuarat Guru Marinah bt. Mohamed Yusof UPSR Faridah binti Borham Bahasa Melayu Noor Hayati binti Sarwani
Mesyuarat AKP Wiradinartati binti Mohamad LADAP Siti Soleha binti Hashim Bahasa Inggeris Mahayu binti Ahmad Jais

Kewangan Wiradinartati binti Mohamad PAK 21 Noor Hayati binti Sarwani Matematik Norizah binti Abu Bakar

Pejabat Wiradinartati binti Mohamad MBMMBI Mahayu binti Ahmad Jais Sains Nor Hayati bibti Hashim
Prasekolah Zaleha binti Jahari “The Champion” Misri bin Rosmin Pendidikan Islam Fauziah binti Saian

PSS Roba’aiah binti Ambiah ICT / VLE Frog Che’ Zakaria bin Che Mood Bahasa Arab Siti Hajar binti Mohd. Taib
Pemulihan Khas Md Sabri bin Sanikin LINUS 2.0 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid Sejarah Rafidah Helen bt Abd Wahab

Bilik-Bilik Khas Mahayu bnti Ahmad Jais KBS/KCJ/ Siti Soleha binti Hashim Pend. Jasmani/Kesihatan Samat Yahya bin Bahran

Aset Faridah binti Jamaluddin 5 Projek Khas Marinah binti Mohamad Yusof Pend. Muzik/Kesenian Roba’aiah binti Ambiah
Data Atas Talian Faridatulakmar Mohd.Nordin Pendidikan Seni Visual Sharifah Mahani binti Semawi
PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
Jadual Waktu Che Zakaria bin Che Mood RBT/TMK Che Zakaria bin Che Mood
SAPS Arbaienah binti Md Yusop
SKPMg2/PBPP/SPSK Faridah binti Jamaluddin
UPSR Faridah binti Jamaluddin
PBS Samaayah binti Hasan

P a g e 42 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PENTADBIRAN SEKOLAH

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa GPK HEM
: Siti Norrasidah binti Md Ramli GPK Kokurikulum
: Izzati Syafiqah binti Mansor Penyelaras PPKI
Setiausaha : Marinah bt. Mohamed Yusof Setiausaha
Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Zaleha binti Jahari Pra Sekolah
2 Wiradinartati binti Mohamad Pengurusan AKP dan Pejabat
3 Wiradinartati binti Mohamad Pengurusan Kewangan
4 Che Zakaria bin Che Mood MMI / Jadual Waktu
5 Faridatulakmar binti Mohamed Nordin SPS/ Data Atas Talian
6 Faridah binti Jamaluddin SPSK/ SKPMg2/PBPPP
7 Siti Soleha binti Hashim SPLG KPM (LADAP)


JAWATANKUASA
JAWATANKUASA PRASEKOLAH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Zaleha binti Jahari Penyelaras : Izzati Syafiqah binti Mansor
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Juliyanti binti Abdullah 1 Sayanim binti Kadar
2 Marinah binti Mohamad Yusof 2 Marinah binti Mohamed Yusof
3 Arbaienah binti Md Yusop 3 Arbaeinah binti Md. Yusop
4 Junainah bin Idris 4 Md Sabri bin Sanikin
5 Nurul Husna bt Ruslan 5 Suhaidah binti Mokhtar


JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN JAWATANKUASA PENGURUSAN AKP DAN PEJABAT
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Wiradinartati binti Mohamad Penyelaras : Wiradinartati binti Mohamad
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Juliyanti binti Abdullah 1 Mohd. Zikri bin Sajali
2 Izzati Syafiqah binti Mansor 2 Junainah bin Idris
3 Samat Yahya bin Bahran 3 Nurul Husna bt Ruslan
4 Mohamad Abdullah bin Mohd Zain 4 Suhaidah binti Mokhtar
5 Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi 5 Noor Hanisah bt Mohamad Shurut
6 Ketua-Ketua Panitia 6 Nagendran a/l Muthusamy
P a g e 43 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
JAWATANKUASA SPLG (LADAP) JAWATANKUASA MMI / JADUAL WAKTU
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Siti Soleha binti Hashim Penyelaras : Che’ Zakaria bin Che Mood
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Md Sabri bin Sanikin 1 Azimah binti Abdul Aziz
2 Marinah binti Mohamad Yusof 2 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid
3 Mohd Rashid bin Osman 3 Marinah binti Mohamad Yusof
4 Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi 4 Arbaienah binti Md Yusop
5 Mahayu binti Ahmad Jais 5 Faridah binti Jamaluddin
6 Mohd. Zikri bin Sajali 5.

JAWATANKUASA (SPS) DATA ATAS TALIAN JAWATANKUASA SPSK/ SKPMg2/PBPPP
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Faridatulakmar bintiMohamad Nordin Penyelaras : Faridah binti Jamaluddin
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Wiradinartati binti Mohamad SU Kewangan / Aset 1 Azimah binti Abdul Aziz SU Kurikulum
2 Noor Hayati binti Sarwani SU Bantuan HEM 2 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid SU HEM
3 Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi SU Kokurikulum 3 Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi SU Kokurikulum
4 Siti Soleha binti Hashim SU LADAP 4 Samat Yahya bin Bahran SU Sukan
5 Semua Guru Kelas APDM 5 Siti Soleha binti Hashim SU LADAP
6 Mohamad Abdullah bin Mohd Zain SU PIBG 6 Faridatulakmar binti Mohamad Nordin Guru Data

JAWATANKUASA MAJLIS RASMI
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Mohd. Rashid bin Osman
Ahli Jawatankuasa :

1. Azimah binti Abdul Aziz (HARI ANUGERAH CEMERLANG)
2. Mohamad Abdullah bin Mohd. Zain (HARI GURU)
3. Fatin Najihah binti Mohammad Zaid ( HARI KANAK-KANAK SEDUNIA)
4. Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi (PERKHEMAHAN)
5. Samat Yahya binti Bahran (SUKAN TAHUNAN)
6. Mohamad Abdullah bin Mohd. Zain (MESYUARAT PIBG)


P a g e 44 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli
: Izzati Syafiqah binti Mansor
Setiausaha : Azimah binti Abdul Aziz
Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Arbaienah binti Md Yusop Peperiksaan dan Penilaian / Transisi
2 Faridah binti Borham Kecemerlangan UPSR
3 Misri bin Rosmin ‘The Champion’
4 Noor Hayati binti Sarwani Pendidikan Abad 21
5 Mahayu binti Ahmad Jais MBMMBI
6 Md Sabri bin Sanikin Pemulihan Khas
7 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid LINUS 2.0
8 Che’ Zakaria bin Che Mood Pembestarian Sekolah ( VLE Frog)
9 Roba’aiah binti Ambiah Pusat Sumber Sekolah (PSS)
10 Mohamad Abdullah bin Mohd. Zain Surau

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Arbaienah binti Md Yusop Penyelaras : Faridah binti Borham
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Faridah binti Jamaluddin SU UPSR 1 Norizah binti Abu Bakar 8. Mohd.Abdullah Mohd Zain
2 Samaayah binti Hj. Hasan PBS 2 Noor Hayati binti Sarwani 9. Azimah Abdul Aziz
3 Abdul Aziz Afkar bin Mohd. Rawi PASJK 3 Mahayu binti Ahmad Jais 10. Misri bin Rosmin
4 Samat Yahya bin Bahran SEGAK 4 Faridah binti Jamaluddin
5 Misri bin Rosmin Psikometrik 5 FaridatulakmarbintiMohamed Nordin
6 Semua Ketua Panitia SOP Soalan 6 Abdul Aziz Afkar bin Mohd. Rawi
7 Nagendran a/l Muthusamy Operasi 7 Sharifah Mahani binti Semawi
8

JAWATANKUASA ‘THE CHAMPION’ JAWATANKUASAPENDIDIKAN ABAD 21
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Misri bin Rosmin Penyelaras : Noor Hayati binti Sarwani
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Faridah binti Borham 1 Semua Ketua Panitia
2 Mahayu binti Ahmad Jais 2 Roba’aiah binti Ambiah
3 Norizah binti Abu Bakar 3 Che’ Zakaria bin Che Mood
4 Faridah binti Jamaluddin 4 Siti Soleha binti Hashim
5 Mohamad Abdullah bin Mohd. Zain 5 Mohd Zikri bin Sajali

P a g e 45 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
JAWATANKUASA MBMMBI JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Mahayu bnti Ahmad Jais Penyelaras : Roba’aiah binti Ambiah
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Faridah binti Jamaludin 1 Faridah binti Borham
2 Noor Hayati binti Sarwani 2 Noriah binti Amri
3 Rafidah Helen binti Abdul Wahab 3 Norizah binti Abu Bakar
4 Roba'aiah binti Ambiah 4 Faridah binti Jamaluddin
5 Samaayah binti Hj Hasan 5 Fauziah binti Saian
6 Samat Yahya bin Bahran 6 Siti Hajar binti Mohd. Taib
7 Abdul Aziz Afkar bin Mohd. Rawi 7 Ruzi binti Bero
8 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid 8 Samat Yahya bin Bahran
9 Mahayu binti Ahmad Jais 9 Mohd Rashid bin Osman
10 Nor Hayati binti Hashim 10 Nor ‘Azimah binti Samsuri
11 Zainab binti Ali 11 Che Zakaria bin Che Mood
12 Juliyanti binti Abdullah 12 Md Sabri bin Sanikin


JAWATANKUASA LINUS 2.0 JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Fatin Najihah binti Mohammad Zaid Penyelaras : Md Sabri bin Sanikin
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Rafidah Helen binti Abdul Wahab 1 Rafidah Helen binti Abdul Wahab
2 Samaayah binti Hj Hasan 2 Samaayah binti Hj Hasan
3 Nor Hayati binti Hashim 3 Faridah binti Jamaludin
4 Samat Yahya bin Bahran 4 Samat Yahya bin Bahran
5 Mahayu binti Ahmad Jais 5 Fatin Najihah bt Mohammad Zaid
6 Azmi bin Mohd Isa 6 Nor Hayati binti Hashim
7 Noriah binti Amri 7 Noriah binti Amri
8 Faridah binti Jamaludin 8 Faridah binti Jamaludin
9 Noor Hayati binti Sarwani 9 Noor Hayati binti Sarwani
P a g e 46 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH JAWATANKUASA SURAU
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Che’ Zakaria bin Che Mood Penyelaras : Mohamad Abdullah bin Mohd. Zain
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Faridatulakmar binti Mohamad Nordin Data 1 Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi
2 Noor Hayati binti Sarwani PAK 21 2 Misri bin Rosmin
3 Roba'aiah binti Ambiah PSS 3 Samat Yahya bin Bahran
4 Azimah binti Abdul Aziz Makmal Komputer 4 Siti Soleha binti Hashim
5 Mahayu binti Ahmad Jais MBMMBI 5 Siti Hajar binti Mohd. Taib
6 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid Pusat Akses 6 Mohd Rashid bin Osman
7 Siti Soleha binti Hashim LADAP 7 Alias bin Sidek
8 Fauziah binti Saian Pendidikan Islam 8 Md Sabri bin Sanikin
9 Siti Hajar binti Mohd. Taib Bahasa Arab 9 Noriah binti Amri
10 Mohd Zikri bin Sajali Teknikal Komputer 10 Faridah binti Borham

JAWATANKUASA BILIK BILIK KHAS JAWATANKUASA PANITIA
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Penyelaras : Mahayu binti Ahmad Jais Penyelaras : Azimah binti Abdul Aziz
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Nor Hayati binti Hashim Makmal Sains 1 Noor Hayati binti Sarwani KP Bahasa Melayu
2 Azimah binti Abdul Aziz Makmal Komputer 2 Mahayu binti Ahmad Jais KP Bahasa Inggeris
3 Che Zakaria bin Che Mood Bilik Akses 3 Norizah binti Abu Bakar KP Matematik
4 Faridah binti Borham Bilik Gerakan 4 Nor Hayati binti Hashim KP Sains
5 Mahayu binti Ahmad Jais Bilik Guru 5 Fauziah binti Saian KP Pendidikan Islam
6 Fauziah binti Saian Bilik Kesihatan 6 Siti Hajar binti Mohd. Taib KP Bahasa Arab
7 Samat Yahya bin Bahran Bilik PJ 7 Rafidah Helen Abd Wahab KP Sejarah
8 Roba’aiah binti Ambiah Bilik Muzik 8 Samat Yahya bin Bahran KP Pend. Jasmani/Kesihatan
9 Noor Hayati binti Sarwani Bilik PAK21 9 Sharifah Mahani Semawi KP Pendidikan Seni Visual
10 Misri bin Rosmin Bilik UBK 10 Roba’aiah binti Ambiah KP Pend. Muzik/Kesenian
11 Alias bin Sidek Bilik BOSS 11 Che Zakaria bin Che Mood KP RBT/TMK
12 Che Zakaria bin Che Mood Bengkel RBT
13 Wiradinartati binti Mohamad Pejabat


P a g e 47 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
PANITIA BAHASA MELAYU BAHASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Ketua Panitia : Noor Hayati binti Sarwani Ketua Panitia : Fauziah binti Saian
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Rafidah Helen binti Abdul Wahab 1 Alias bin Sidek
2 Samaayah binti Hj Hasan 2 Arbaienah binti Md Yusop
3 Faridah binti Borham 3 Azimah binti Abdul Aziz
4 Noor Hayati binti Sarwani 4 Fauziah binti Saian
5 Samat Yahya bin Bahran 5 Marinah binti Mohamad Yusof
6 Ruzi binti Bero 6 Mohamad Abdullah bin Mohd Zain
7 Siti Soleha binti Mohd Hashim

8. Nor ‘Azimah binti SamsuriPANITIA BAHASA INGGERIS PANITIA MATEMATIK
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Ketua Panitia : Mahayu binti Ahmad Jais Ketua Panitia : Norizah binti Abu Bakar
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Noriah binti Amri 1 Mohd Rashid bin Osman
2 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid 2 Azmi bin Mohd Isa
3 Mahayu binti Ahmad Jais 3 Faridah binti Jamaludin
4 Siti Norrasidah binti Md Ramli 4 Misri bin Rosmin
5 Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi 5 Faridatulakmar binti Mohamed NordinPANITIA SAINS PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Ketua Panitia : Nor Hayati binti Hashim Ketua Panitia : Sharifah Mahani binti Semawi
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Fathor Rahman bin Ahmad Hairi 1 Fatin Najihah binti Mohammad Zaid
2 Faridah binti Jamaluddin 2 Mahayu binti Ahmad Jais
3 Noor Hayati binti Sarwani 3 Noriah binti Amri
4 Sharipah Mahani binti Semawi 4 Misri bin RosminP a g e 48 | 92

SK SIMPANG LIMA, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR
BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PANITIA BAHASA ARAB PANITIA SEJARAH
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Ketua Panitia : Siti Hajar binti Mohd Taib Ketua Panitia : Rafidah Helen binti Abd Wahab
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Mohamad Abdullah bin Mohd Zain 1 Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
2 Nor ‘Azimah binti Samsuri 2 Che Zakaria bin Che Mood
3 Ahmad Azman bin Johar
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI/KESIHATAN
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli
Ketua Panitia : Samat Yahya bin Bahran
Ahli Jawatankuasa Kecil :
1 Che Zakaria bin Che Mood
2 Alias bin Sidek
3 Abdul Aziz Afkar bin Mohd Rawi
4 Ahmad Azman bin Johar
PANITIA PENDIDIKAN MUZIK / KESENIAN PANITIA RBT/TMK
Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi Pengerusi : Fathor Rahman bin Ahmad Hairi
Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar Timbalan Pengerusi : Ahmad Azman bin Johar
Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa Naib Pengerusi : Azmi bin Mohd Isa
: Siti Norrasidah binti Md Ramli : Siti Norrasidah binti Md Ramli
Ketua Panitia : Roba’aiah binti Ambiah Ketua Panitia : Che Zakaria bin Che Mood
Ahli Jawatankuasa Kecil : Ahli Jawatankuasa Kecil :
1. Sharifah Mahani binti Semawi
2. Ruzi binti Bero
1. Sharifah Mahani binti 1. Mohd Rashid bin Osman
2. Misri bin Rosmin
3. Samat Yahya bin Bahran

P a g e 49 | 92


Click to View FlipBook Version