The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มประเมินครั้งที่ 2 ปี 2561 (จิราพร)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aimmika.p, 2018-08-27 02:36:36

แฟ้มประเมินครั้งที่ 2 ปี 2561 (จิราพร)

แฟ้มประเมินครั้งที่ 2 ปี 2561 (จิราพร)

Keywords: แฟ้มประเมินครั้งที่ 2 ปี 2561 (จิราพร)

แฟม ประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน ป ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๒

นางสาวจิราพร ย่ิงมที รพั ย
ตาํ แหนง เจา หนา ท่งี านสวสั ดกิ ารนกั เรียน นกั ศกึ ษา

วิทยาลัยเทคนคิ ระยอง
สถาบันการอาชวี ศกึ ษาภาคตะวนั ออก
สํานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

21 A 1 lu wniuLiiejti( Li

V L' a a aa C a qi a Li a

AJ flflJ fl1fl1Y

nJ (O (o flj) J6
(o
flThfl TO M.M
JT5-J
G)J nntj GrLct
aI a a
. [email protected] cn.b

- UTJ 4i

- TO c

n. (bo fi)

(tD Ftauu)

Li i

Q1.cn (

Gfl. ( n) cc

Gfl.c (o o
(en ftLLUU) cn
nb nnJm
cn
fl' fl ( LL1fl)

. 1tJ'JL1 IMUMIJIFJ ( (

n)

Li t Li I Ia a a

-4Y fl4LLJ 1J1 flW1

- nrnn inJ n1ii

- Open House nJ'

- LflflWfl 'L1A'9

- flJU61 (o ijtj)
i'

tt (b F1 LLUu)

nNg1 -n ( in)

21

FJ

. An,-)u.'u ii - wth L4 nnLuu ntmri tJ1JU lxb&

4t1 fl1'lJ flJ - aio

Mmum 0

c) ffln 0 mil

I!

(rni'rn Ix

fl4113J

IQJ VV

fliflTh4Tfl 1U11fl1flJ

I galflW 2560 - 31 U141flU 2561

iuiiiuiuuiiiiuiuiiuiiuiimiuuuuuiiiauuiiiuiuuiiuiuuiiiuiuiuiuiuuuuuuuiuiuuuuuuiuiiuuiuiiiiuiiiauuiuuuuuuuiuuiuuniuiuii•iiiiuuui•u•uuu•uum••uuu
IuIIiUuihiuIUuuIuiiUuUuuuuIIuUuuiIiIuluuIuUisIUiuuiuIIuIIuIuInU••maRaaUunl

uiiiiuiiiuuuiuuiiiuiiiuuuuiiuuiu••i
iUiiuiiuuuIiiluuuIuliiIuuuIuIiiiiIiuiuliIuuiIiuIuiliuiIiuuuIIuuiUiuiuiuIuiUuuuuuiUuuuiIuuiIuuUuuuiuUuuiuuuIiUiuuiiiiIiuiiI•uB•u•uuuS••uI

IIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIUIIIlIIIIIR•RU•

1 (1 ci.n. 60 - 31 u.n. 61)

iiJ - j 0 lu fliffl) o lu nu o

2 (1 W.H. 61 - 24 Lfl. 61)

I11l)J 0 11. 11flil 0 114 grlfj 0 114

5114 2 fl-I 0410 0 '1'14 0 i'i-g ni 0 i'14 0 9)

cul

ryp-

(rntu hii)

Qj V

tDoo un [email protected] lu

). *flJnft)1rnJ a n ad C o I tJ a ui ad a Qd a

a

' 1tJ Y1LWU' 1fl'JflJU Uf1flfl

-

1UinJI

) T53J
1.G flfl

-ndunu1111iL 'LU

Thfl1ULQ U3Jfl U

V tad a

in

tJ 1i1U1L1 1U'UJY4
U3JIfl WW1J

J1 JflU 'iUflfl
-fliiiU
-u Ui€wgrl 'LiiiU
iiu
LI

-UufvThfl flW1%UJV1'1 1'4flh iU1%1VJ13J11

cn Uflflifli1Li1J [email protected] LN

(Uii'Mirn
1c WIf)3J TIM. lx

n-i n1nwi

nirn n1 n
nwU - n'
11 It)

b*&n, svo~, ~ . _- - I as - U
It

Qj

n-1nY_l ctbc

a aa a aa 21 aa a aa 21 a

UfY1.1

IM ~fl oAD AMWI ll ct'b,

4S± -

\

RX'

QJ QI 0

'nrn flflYi n flflJtJ flfl12fl fl fl
iii mlk Lwi flflJo4 Q flfl O LJfrJJ

n

IMV QI

1WWJ d2jg

J. 1)

(l&fl

QJ 11 01 01 fl 0)

nnJ4 lflflfl

4 v- tin I, i- 4 t1 C

flUUU1Jrijnsc1

nciujiaunss:uo
flsfl1flu25!j

Vw
2F

C- ad OR
- Co
Lf9D C-
07
07 C- C-
C— C
Co jo
C-
C- 07 07

C 1; am Co

C- Co qco p
'p
C.-
C-
CD C-
C-

C—

07

C- -' 07
C

C-

p
p

C

I

C_ ca C- -;D C_
0077 C- Co
C- C- C- CCD
- C-0
C- — Vo
—D
77 cc C- rv
C—.
C- o( tro
tro c-0
C- 10 C-
C- -
g- Vo
tro 1I
t- V•0 C
2 u-D (0 — 'I C2
XG
O7 11 ' Co C-° I—I
= La
C- C— ED C— 07

(D C-0 Co

C

—o

-o 07 -7 , 0

C (t C--
0
I- ;DCID

tra 07

CD
C- 07

C—.

Co

C-

CC-_
q
p

S

lm

E

— CIO CIO

LJ imp

w_

—-

F - CIO

CIO N..W,

[g gc Ir

1

-—, tz
NC-

C,,
en

N

I

9

I;

I C-

Im C- C— -
- Co CG07 CD
07 Up C-
191
—o -o C- C-
C-07
.0 V•0o• pO
(0
u-00v 07 (?cIlkI\
uC--o
try 07 C- o 07 uu--vo
C- 2
s1D .j•° p C- c c-° uC--v
14J r° C-
M 4s /D
rtro c > I 0
tr-
qc? cc
C-0 -_ •07

. Co

20 C-o t—roo
caCroo P1-o cm
C0—7
-

CD tro

r0 C—. C-°

;t—

CD 07

-0

- C—

O XG

C-

-.
I..

:1 07
(
Co
-ø 07 -;D

Co u-0 U- Q07
- ,-' (
. 07
07 V
C— - —o 0 C-
C- '. 0 C--
-C-0 C
0 (M
07
C-0
C- C-0

C- C-

C— CCD C--
ACP- (1
NOj Ac- 07 r0
9K \ C-0 C-
C— Co \
C- C- C- C.- \ C-
l C-

tro \

C-0

'4 07 C.

'S

00

C- I -D C-

-0 C-0 2

0 '- C- 07 c C--
07 -
CD 0 — C-
u-0 F
C— C tj -cøc
C- tf- 07 VID C-- 2
C7 C- C- C-0
C-0
--o( °
C-0

07

C-

-

C— tro

C- C-0

C-

t (ro
C_

-D C-10

CT; C-
0

0

07 C_ C-U C- 07
C- C-
ca 07 CD CD
CD CCD
ro 07 Co 7JI-o cc; wD

-o C- -D C- I
CP CP
C_ U•0 C- 07
IC'D CCD 0 C-
dc?
Co 07 C- Co
C- IC-o
Ccc-; (0 om
07 (I-b
C- C- C-
C_ CD C- C-
COD CD CD C°
CD vo CU
C- C-
C- C-
co07 -;
u-o °CD
CG0
C- (f-0
07 C- -D

u-o 07 PON
CP

0

C-

CD

CU

C-

Co

tro C- CD
CD
tro

C-

CPI IFIilit

'I ,( -

I

, (_

ct; g

en -
C—.
(_
C-
c

,

C

1? F- tc

c -D a.

r° Lt

_ ZG
CG

- .w -

C_

C-

c-

c c- 1

C- CN
Cir;D
-

C- '. (C
I-
IJ pj-C

C— C-

w
i
- n-
flfl'V

fl fl1

lmulk) -1lj1 €J VitJ'1J 1 fl VUfl

11 11 ffl ¶I, Yfl7fl.3'iU1fl1, v ,42114, aniwju4i

. ¶ 11fl1 iJT flumi

-n tFyJkeJwJ flT5

J 1JflflL flfl2J n3j nii

J,JJnU

Lfl1 J1 L' 000 - & oo U.

LLL .00 - o.oc U.

fl fl4W iflJ fl'flJ

fl i'1'J

. ULL9

L' Wvv1rn
-' Q.& flinleFi (nu)

k3. fl41Vfl1, JiIm uu.A3j11flflL nuqn
niv (L1w.m1)
flv
o.oc - .oc ¶4.
lox, 'J 1L

niniinn IUMEJOI

. fl1 1 114
fl L
) ob.00 - ¶4.
.00 - ob.oc U

k.. lflC4Thflq'

L1

gL Lfl fll 1 flfl

LO -1

3J34J m.i

Lfl1Ct lu ti•

G.oO t.

aL u lu n - ninieni

-fln1 atJa If 4Jflflfl
ai.
'n. 1 flt1Lfl
nfl' JiJ TVL

. 'kT5 (nini)

flLflUflJ

. _3J

LY3J U fl1

G) - flo r1JILJ .

I nJ 'no . 'n

(nY

V0 01
•mn -r nn'im

Vo a ti a

LT nnii i'vinv flUt

)1514 V c.00 - o.00 .

nrnii

UWLJ€)U 3.jflJ
w1
fln . J

v long

' 1J Lflfl1 11 sL I Fj I WLJEJ JJflJ
G)O T1'.I L€LJ1 WJ .JflLI
tj'J 1JYW
) 1- LJI

n rn uin
cx U'
flflil -1 UU%
G
07 iIji J1JWfl
uI lith z
vl ljiu lqu J1J
wl
)c

o 110 UV55L UULQJ JY 1.V1
1fl i U.41
fl11 L1EJJ
n UJJ i3JN J114

t luluMM uwL4rn ijrn
thJ
tnuMn

_1fl L11fl' ii
'no 1LQJ
LI C I a( 4'
Jf91
4'fl
flWJ
J119Y1

IS: IS
C CD

. --; - - .7

C --
C C-
C-

C- C- C-

*7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7
r C- C. C C--
C- C-

—----- —

C- o. C- 'C qs

1 j .7 C.- F *7
isGo
0C P C- C-'
- CK
.7 p C- P *7
0 -; (C
-
C-

C- C--
C V'

; C- V. 9 A C c.-.
C-. 3 C) ICP ru
Ci-'
(
c-l

C, C- C- C- C- C- C- C.- C
C- C- C- C- C-
c

*7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *7
C- C- C- C- C- C- C

_2 22.---

C.-

C- *7 Ci
C-
TG
C-

Q U'

- --
•7 C-

C

.'C ç- ' fp C C- -
<; F
AF r' C-
C- c
C- C-
c *7 *7 (? C.
*7 C. C- rG
w c *7 .- *7 *7 *7 *7 *7
C C. C- C-
aa is m C- C.
Ito -
C? _ E2
-
(; C, --;
- v- C--

*7 •• C-

_•7 .7 CD C
C C-
C--
.7 C C? *7
C-
.7 IE C; ..; ;
GD V' C- CCrr,'

jk-

(C C- C- Cr'
Cr,
Cr' FC- "
C-- F (t C- C-
g *7 C C C-
(F C- C- .7
C?
'2 *7 *7 *7 *7 *7
2 Cr'
C.' C- C- C- C-

*7 *7 -C--
C C-

C- - E 0

____

Si 5ib / rit 14- I-Ela
SI
- -
-- 4 4
S
T1 -
-4
gs tT' /
fl1n1 (2•)
I ')

• -7 QTI'N T-

flni1 ,

1nn1 ..\./ .
n1nJ,
5-, .
(-; (\
nwjn1
4

0 0 Nod
0 Iliad
er J
Iliad
.0 I 0 bIj

jj

dd d Irm)

,- 1'fl1-3Th 1Y1 14Y (1fwcifi
iflJ

(m!s iLf r 4 s. .

ic4t)

I

/

n1 j
:4 ninn-r

1 flJlJ bo lu ni 1nn1n'rnm4114
fl1LLflL '1J Y1J LWJ1J
U u1n1LLi'rn
TJ1n1
Uinl (ni)

LLLUfl to be number one

Th?1. 10 Lh411J

Jfl'WT tIJ c W.?1.


(iU L'12)

rnxj

F

LID , fl fliniu'ii'1.

- A L vp r

j•! t- Ai

AwQ1.) nq 511
flY Wi MILMIul
-if
'j) ajbflUU - no nU UflJl ItG
G)
Jfl ThJN€N -U flLU fl1WflENTLJ

fl?1flW1

(j'ln ii6)

WWJ bg

1U fl 1TJfl1%1J1U 3

tIe a q,
n , -flJ

a 41

nJn - 1flJ

4-rum 'tr5nwq I I '1 41
I
flL1J'Uflfl1

1n1TnLJ1J *A IUN 914 u $'fl'1Y
1
nh1.nn
LU hU€YiW t'i niiunu nnn

tflflUflfrcfl fl1hThflT5

ct

2. AlL 4a 4 .1 it a Ia a,
LLLflU1 1 lLU LL?fl'V5 fllflfThflLJtJ U ffl1fl

flhlfl3JW1' i

3. fl1 fli 11LEU fl flllfllflUflJ f1f1Y1

in flUfltfl

a, tJnn oint' 4t4nu01 niyi4j1 uj0€1 iu I iinit 4n01in -ri

4. l

nJ04 n01')LUL1J1'1't4

6.

7.thiiliuuiwii
8. iuniiu LIniiUiUnhiiiJ'ffU

9. iLL ihThn

'flflfl

wfw

I,

F!!

L11 fl1

j1

. flLJ J1 91
k. flLfl LL flLil. 4flflfl
n. 5

. J

. flU flfl1Jfl fl 11J fl1fl1fl

b. flLJJ flflW1 1) 4 I1 Wa_I 0)

. LflJJ nn JL1P1 6)

6_I 0) I) I

c. fl1fl JflL
U U

. flfl nJ2H u'ij

0) cI1 2'qJ

flfl UVJ'J

()G). JY]fl1 L 0 0) 0.) 6)

1flU'1J JWi VI

A,g)tJ. LLn 01II0. 016)a0 0)0)

lAvulm

G)fl. 1J lu fl fl EY1J1 flLfl4 flflfl
c. flJJ]tJfl1flJflbUJ

. 1Vfll4

)b. Lfl11L

&)9I. 1U U

inrni

-njj'i nni 6un1rnv' -tnn11n'i
Uq

- u_

~ W-a lull fl flfl1Jfl flN fl

. UJ4JflJ
U

U,o 3

a11
n1flJ

?I fut njnii Fill gj

•ininniinn

11 1 1tffl nlJ 1 1 F -tni 1 1 iim
JL iI JJ

TIfl1TtThL1VU lun fl1 UU1Jd I

1 fl1flh14fl) qflçfl

i'iwr i'ij n11th LThflfl Jflflfl

n1n 1 flfl.flThfTWl 151fl15

fi fl1fl1fl1U1LJ

2.lA1 m.n nini nrn iThni

i

3. flUfl1 1$fll flJU 1flf111

inigritnn uJn1

4.

5.

6. inwr iujtz

7.thu 1 F1

8. tn niiiiiiu
9. th$n1

r

-

o 05 a U1 •1 a

J

M o mflfl 15'fl

4 15 fl 'VIflT

J11iflT

11JTI

LJN fl1fl1fl co JWJ

J' J

n J1flJ fl1J4T
l!cn Lrci
iflflWl VIA lo&&m 11n'V

IJJiJ u ijr4iej L1U1 1

Vo V

LLV1U

iflJL a 4) Va 1•Jn1• a
U U
a 4)

nil

Llfll ii rncwin

luamugnwi u niinr n ninJhij—ow ma mifiiijm f1?J oiwm nwi nu
lu
n-m3wi ,5m5%-im7 iiiijuvicu n u11fl n itv'tiJ

i un nn - ni - nn ni 'itfmr1

NM. 1c1 I€3

nrjni

.ulFj Fj m5ul dnqi inn ininru 'iThn'n

T1.VIACA5 ,1 15ti ffi q~r1Q qlm um, iuniiinni

. 1111.fli n1 4

a V4 41 0 a Va Pa,
L1flfl1WJ11I JT LU$1U11L
1 J1J

fl Nfl11 f1JfJ

iit uiu n1ui 11U

1L cct1 n

&. 4i iti nilJ

0). 111 1

C

G))

cs. 1Ufl€

. ii'ni Will [email protected]

)Gfl. fltJ rnJ'

1fl1'€

)tt 11flf€'

q ,6 M1 ul

@)Q. J1 flJ

UflfH

. Jw1nrn4 V

o. 51fl c9

G. JflJU

l&*. 41I ji

Iai. lflJfl lu v 21

v 0V 0 0)

UNJJ

i*- innirni YM. 4ij a

4..

. 1fl1141'1'U

G). 111111,51M 1flW1ul4

. flJ1fl 8"4fi NVI filAIMUITM W= LL147109TA

n. U11U *UflI4 1m in nwnu

. U11''tR3J o1will LLU flflfl1'flU
4.
IV

ULU1fl1 1U

b. U1'1J1

i. irtmn lu

c. U11flfl UYfl 1/ V LLmflA1'1U
V
VV •1
'. Ui flt1U1 flfl'l L11
a flfl11TLJ
)o. J'i a a

31Ji

a 0) a
AUiLiW1U

JiUflfl YM.

,. 41 fliUflLJU 'flfli
'cii 'IY4fl114
1414i fliUflLJ 1flflW1
Uifl1Ji 'flfl

(7 /ntI

a a V V4 1a ua 4j
inu
m W1fl niiJi n,lnri

. ui a a V( V V4 Va V Vnitmn
-r'e
a 01J
t, 4 V_ Va
LLJJJ

"UD Gnn

b. 1t fliL

). JL%11 fl itni LLfl1.1

. nrini vt4 rutr ni niprn

a IV VI V V a a

n. ULIJi rnnn WpIu

t1 'flL 1bfl1J n1lq

c.t J%fl In1 n1JJ1J

b.

LLW tnl flhJJfl.

• Lfl1 UflJJtJ
)o, UNVITAoIllcu fThJLUtS

Va 'EJUS1 An-di

1fl LUN0011 J VV
1JflW1 NM. ti!

ctj It IIflMflfl3J q1uqn

•1 a4

4Ufl1114tJU1 LQ

*1 aI C

). 1JiI

!. 11'iq

. uitt ri mu
r. uin thnl aC
b. 1flW1Iifl5 Lfl
W. tfltflJTL uFj:jnfiu lLLNfl1J
e. . 1V5 f4VlU1l4flWJW
d. u'nn
CS) o' flJ J14 ILL fl
) UI,JtL 'YIJ1U11 9i I11'
)IV. Ui JWfl 10'1LJ m5T'14 LLNUniJiJU
n. U'1=115 1ii1 LLNUf1'1YHEJ1J

fft 0601/

4V fl I QJ Cl 0 Cl 44 t

3) 0 Cl 44

44 44 3! Cl Cl Cl
tff. 2552 LJ JN1 L
IIIJI LLfl1nfl 2552

Cl

?-riTht5m - jni

k1Y0 2281 5555 1800, 1802, 1803

IYMMI 0 2281 5555 1803

(9) 1t11J 1iJ1Wfl 1J1Jfl

1,nfl

(10)i1fl Th L fl11fl1JU1'U

13Jt1T1J'u

(11) LL innn O1frnJ11 IJJflfl1J1fJ

(12)11 Jtflfl1J1U

IN 33 i niiXniu ,.Thmn D, IIIQ'I 1hi

1fl1fl1lJflh114l11 '] mulu

r(cflufl41 liw 1, 114allill 1411 fill m nJfl14 flh1fl J1L11 fl1Y1

1ijiii nil to di 191tiff 1111 -0 uiii'

(2) 1 L V.AC

uiiiinino,ii

(3) A i u nil Infillfflinildrniuiui n1?nhlnmLnrn

1flfffli Hiluillifillimmi 1flft)1Ufil

4910 I. C

(4) NlfJ'flhJ

JnTh I fliot'imrnn
(5)

JLJ1J ninJwm1

LtIfl1 (6) bomi -nmu iuLL

ifliflltfiUflIeJ1flJnfYfmji

9) I 9)
(7) i1Ll m nuiiwii 1

fllUWOflft)TW 1

0 C.' C.! (8) 1 fllJ1m ulnniiiiThnj

l lflJfl4

(9) uI innn IL JN O1)1'I4flflJ1'fl IUJO11}1J1J
(1O)1inli I1fljJrnflj

- 29 -

"IT30 5
tflflfl1'

' 'e 5611 1nfi

I 4 o

50 i1YI

flflJflh11fl4 3,

'I

iJ

'1fli'fl1J t UflJf)1 1iJ1iU'fl41 3,

vin 1-whig 14111w-lw fill U911 UflT1J'fl

W0111% nXitiIju

thfl1ftiU 11 23 LJU 1'(.fI. 2552

1

-

Cun ii'm)
'um0 niu rn inini i -JfrImJ 1

II II JI II II
I4- IIIi
I'Ii I( ll 'jI 4-Il
Il 07 11
Ii rGz J
II ji II
II I q; JI II

4- Il IIII 4-

ll-lj II

C! Il
Il1 IIiI JJ 4-Il

iIiI4- I .1 Ii 1I II
Z IiIl IIII r'Il
;JIII 'I C
Ii
ClIJi II II q.' II
Ii j1 II
— IJ 0,11 jj
lI ii
Il
' Ii

4- 4- C CI4.-,
C C
4- C C r-
C
kn 4- TC1ip C 4-
4-. 4-
ell 4- 4- C 07
4.' C fe
CID C-' C4- CC r

4- 4- C 07
4- 07 •1_,
41 07
1 4- C
J3 C4,
11 .7
CC C
4- 44

- 4- C

0, C 1•

4- C '47-
07
CC C

4.- 4,

07 %

--

07 07

1

4- 4- - •0

4-

I-

407- 4' CI-. A
4- 0
4' C'

4.' C

4-

4.' 1 C4- Sc -4-
07 07 07
4- 1 14-

07 07 7

UUflflU91U

a a a ti ( 0 I V V fl LI a Ua -a

j- tg 51Y U NU Il LL4U'

?Ilflflfl$fl1Jflfl flfl . ;) W Iefl FJIJ 1!3cc) - 'no fl flUt Itb

) 1U1flflJW1

1n 1u UflfUflfIJ ltb'n

Ia

LI,t1J IJR.01

do - 1fi uqlgmum nThiit nn-&n

LIfl Nflfl Th

14-18 61 1 flJt 1.fl1fl1fl
2
3 'nnfl

4 2561 01 01 flflLfl nn,J °'it
5
6 0 flLJ 0 0.1 OIa
7
-tj1 flLJ

fl

yJrnJl9

lu aloe . . . . . .................................................. 0101

i') uiuh 01 _ Nnfl)
'nn1fl
t1 11 01 01

ln1n-1

UUiJ lip.01

- 1qi fl5m 1i JN fl1flLEJt 'fnfl

LJl

' 21-25 °vt. 61 1 vnn

2 nrn nn1n

3 i'nnn

4 fl flLJ flflfl

5 6 Jfl . °L. J 2561

6 i 2561

7

8 I''1

9 flj9 J6j

v --~ r-;'i.4 2101

Nlu 5 1 li I ~l .................................................... V

(nrn i) NflWN)

flflLJl 'nnfl 01 21 01 01 01
flflLJ inirnn

u;i.nj 1.i.O1

to - ifg '1 5 IJ JJThJ J'fl. n'iThii 'nni

1*Th

'u 28 .-1J.61 1 fl1flefl

' l2 ~ ntjivu-m n i'nnn

3 VLLN1flLJt fl1flfl

4 flfl1')

5

6 flLJ

4 flLJ 40 01

7

4 2101

lu (fli Ivnl -N)

) 0) 21 0) 0) 0)n1n

Iluo I?TI n'nLrn. 'nrnn

wuJ iw.O1

- grni tii Numim mvml -vunniu tjnnr1

4-8 J. 61 1 nji uw4lnLfl

2 flLfl fW1fl'fl

3 fl flLi° flfl1fl

4 °flfl

5

6 1 flJl

gI ..........................•.•.........................• (lUQ*l

(imrn QJ V QJ fl V

QJ Q.. 1flflLJl lfl1fl1Y]

flcjlflLJl °Ufl1fl1fl

LLUIJ IJcL01

4 - gif fl'1ThU fl1flVJt fl1flW1

L1 /Jl gi n rn
'flflfl
'i 11 - 15 Fi. 61 1

2 flgi VV

TUfl

3 nnJt 'nnn

4 flLJ1 ¶fl1flfl

5 wirnyi

6 flfl Tfl
flfl1 fl
7 UflJ

4141

lu

iw) _41 Nfl1'f)

ninrn 'nnn 41 V 41 0 41 0
flflVJtd flfl1

LUJ IJ A .01

h1fl fl 1

- gingi vmgmwa iim iii"i"EjWtU4'11. fl1flJ 'nnW1

lu L1 1Ngifl W

2 - 6 n.e. 61 u,n m, n L4i

2 flfl1fl

3 inu

4 NflJ fl1fl1fl Arnii. i
5 flJ°U

6 1JrnJ 01 01 IV

_7 a 01 010 flLJ

8

/

~~.4 ~4~ 91

qj

'1Y /1NJ) Aflgi-).)

flflLJl 'nnfl 01 21 01 0 01 _01

flflLJ nrnn

vU,J tJL01

- ir iiiw ninu Thnn
°u
°ifl1fl)
lum 16 - 20 fl.FL 61 1
nni4i2561
2 nLJ fl1flfl
3 Y*fluwilV'U'nLln l7nmhIfl
4L
5 AJJ9
6 nJi

/

.......................... V N1J
qJ

(irn 1N) (21l flnn)

llum?Vf falflL'U'u lfl1fl1Y1 V a/ ad a) a

fl1fl1J


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MD Luminex
Next Book
MD Skander