The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siti Mariam Sulaiman, 2019-12-16 23:47:40

BP 2020 SMKPP

BP 2020 SMKPP

MANUAL

PENGURUSAN

Tel: 03-83202921 Faks 03-83202922 SMK
PUTRA
PERDANA

EDISI 2020

[email protected]

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIL PERKARA 7
8
UNIT PENTADBIRAN 9
9
1 STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPIMPINAN PENGETUA 9
2 STRUKTUR ORGANISASI DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 10
3 IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 11
4 IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM 12
5 IKRAR KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN 13
6 NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN 13
7 PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KUALITI 14
8 KALENDAR 2020 15
9 HARI PELEPASAN AM 16-27
10 TAKWIM PERSEDIAAN AWAL TAHUN 28
11 TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 29
12 TAKWIM PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN TAHUN 30-32
13 TAKWIM SMKPP 32
14 WAKTU PERSEKOLAHAN SESI PAGI DAN SESI PETANG 32-34
15 WAKTU PERSEKOLAHAN (RAMADHAN) SESI PAGI DAN PETANG 34-36
16 SENARAI NAMA GURU AKADEMIK SESI PAGI 37-39
17 SENARAI NAMA GURU PPKI 39-43
18 SENARAI NAMA GURU AKADEMIK SESI PETANG 43
19 PENYELARAS TINGKATAN DAN GURU KELAS 44-48
20 PAKEJ MENGIKUT TINGKATAN 49
21 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 50
22 JAWATANKUASA SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 51
23 JADUAL PENCERAPAN DAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 51
24 PELAN LANTAI BLOK AKADEMIK SESI PAGI 52
25 PELAN LANTAI BLOK AKADEMIK SESI PETANG 52
26 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
27 JAWATANKUASA MAJLIS TINDAKAN SEKOLAH 53
28 JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT
29 BIDANG TUGAS STAF SOKONGAN 53

JAWATANKUASA PENILAIAN PRESTASI SUMBER MANUSIA DAN LEMABAGA 54
30

TATATERTIB SEKOLAH
JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
31
(PBPPP)
32 JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

33 JAWATANKUASA LATIHAN PERSONEL DAN PERKEMBANGAN STAF 54
34 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH 55
35 JAWATANKUASA SKPMg2 SEKOLAH 55
36 JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA SEKOLAH 56
37 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) 57
38 JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA MURID 57
39 JAWATANKUASA ORIENTASI GURU BAHARU/ PELATIH/ GURU GANTI 58
40 JAWATANKUASA PENGURUSAN MESYUARAT DAN TAKLIMAT GURU 58
59
JAWATANKUASA MANUAL PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH & TAKWIM 59
41 60
61
2020/2021 61
42 JAWATANKUASA PENYUSUNAN ASET DAN STOR 61
43 PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS 62
63
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN KEROSAKAN FIZIKAL/ PERABOT SEKOLAH/
44 66

PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN PAIP 67 - 70
45 JAWATANKUASA JURU FOTO SEKOLAH
46 JAWATANJUASA PROGRAM POST PT3 71
47 JAWATANKUASA PROTOKOL DAN ACARA RASMI SEKOLAH 72
48 JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU 2020/2021 73
74
UNIT KURIKULUM 74
75
STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 75
49 76
76
JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 77-78
3.1.1 PASUKAN PELAKSANA STANDARD (PPS) KURIKULUM
50 3.1.2 PENGURUSAN PELAKSANA STANDARD : PENGURUSAN MATA PELAJARAN
3.1.3 PENGURUSAN PELAKSANA STANDARD : PENGURUSAN KEBERADAAN GURU
3.1.4. PENGURUSAN PELAKSANA STANDARD : PENGURUSAN PENTAKSIRAN DAN

PENILAIAN
51 JAWATANKUASA ICT & PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER
52 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH
53 JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
54 JAWATANKUASA PEMBELAJARAN ABAD KE-21
55 JAWATANKUASA HEADCOUNT/ GROW SEKOLAH
56 JAWATANKUASA STEM, TIMSS, PISA DAN PKLSMB
57 JAWATANKUASA PROGRAM SUKSES
58 JAWATANKUASA INTERVENSI
59 JAWATANKUASA JARINGAN DAN JALINAN SEKOLAH
60 SENARAI PENCALONAN PENGAWAS PT3 DAN SPM 2020

3

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

UNIT HEM 80
81-82
61 STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
62 FOKUS UNIT HEM 83
63 JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 84-85
64 JAWATANKUASA PEMBINAAN SAHSIAH
65 LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH 86
66 JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 86
67 JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH 87

JAWATANKUASA 3K(KESELAMATAN, KEBERSIHAN , KESIHATAN) & PENGURUSAN 88
68
88
BENCANA 89
69 JAWATANKUASA KESELAMATAN MURID 90
70 JAWATANKUASA KESIHATAN/ BABAS DENGGI 90
71 JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 91
72 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 91
73 JAWATANKUASA KANTIN 92
74 JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDA) 93
75 JAWATANKUASA KEBAJIKAN 94
76 JAWATANKUASA MAJLIS KETUA TINGKATAN 94
77 JAWATANKUASA SISTEM PESANAN RINGKAS SEKOLAH 95
78 JAWATANKUASA PENGURUSAN PERHIMPUNAN
79 JAWATANKUASA ’BE A BETTER PERSON” 97
98-99
UNIT KOKURIKULUM 100
101
80 STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 102
81 FOKUS UNIT KOKURIKULUM 103-104
82 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH 105-106
83 JAWATANKUASA KOKURIKULUM 107-108
84 MAJLIS SUKAN SMK PUTRA PERDANA 2017 / 1MURID 1SUKAN 109-110
85 SENARAI GURU PEMIMPIN PASUKAN BADAN BERUNIFORM 111-112
86 SENARAI GURU PENASIHAT KELAB/PERSATUAN 113
87 SENARAI GURU PENASIHAT SUKAN PERMAINAN 113
88 SENARAI NAMA GURU RUMAH SUKAN 114
89 SENARAI NAMA GURU PASUKAN SEKOLAH 114
90 JAWATANKUASA PEMANTAUAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH 115
91 JAWATANKUASA PAJSK KOKURIKULUM SEKOLAH 116
92 JAWATANKUASA DATA KOKURIKULUM SEKOLAH
93 JAWATANKUASA PERUNTUKAN KOKURIKULUM SEKOLAH
94 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH
95 JAWATANKUASA KOPERASI SMKPP BERHAD

4

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

96 JAWATANKUASA RIMUP 116

UNIT PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 118
119
97 FALSAFAH, VISI,MISI, MATLAMAT & MOTO PENDIDIKAN KHAS 120
98 STRUKTUR ORGANISASI PPKI 120
99 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PPKI 121
100 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN PPKI 122
101 JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT & PPM PPKI 123
102 PEMBAHAGIAN TUGAS GURU PPKI 124
102 PEMBAHAGIAN TUGAS KHAS PPM 125
103 STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM PPKI 125
104 JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM PPKI 126
105 GURU KELAS PPKI 127
106 GURU MATA PELAJARAN PPKI 127
107 JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH 129
108 JAWATANKUASA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 130
109 STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PPKI 130
110 JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PPKI 131-132
111 JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN IBU BAPA PPKI 133
112 JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU PPKI & PPM 134
113 STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM PPKI 134-135
114 JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM PPKI 136-137
115 SENARAI GURU PENASIHAT KOKURIKULUM PPKI
116 PERINCIAN TAKWIM PROGRAM PPKI

5

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

UNIT

PENTADBIRAN

SMK
PUTRA
PERDANA

EDISI 2020

6

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENGETUA

PENGETUA
TN HJ. ABDUL WAHID

BIN BAHARON

KAUNSELOR PIBG

PEN. KANAN PEN. KANAN PEN.KANAN PEN. KANAN PEN. KANAN
PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PETANG PPKI

PN WAN KHIRANI PN NORFARANI EN MUSTAFA PN RIZA EN MOHAMAD
BINTI BINTI MAT ISA KAMAL BIN BINTI JUPRY ZAIDI BIN MASRI
MAHSUROM
WAN MUHAMMAD

Pengurusan Pengurusan Hal Pengurusan Pengurusan Sesi Pengurusan PPKI
Kurikulum Ehwal Murid Kokurikulum Petang
• Kurikulum
• GKMP Bahasa, • Disiplin • Unit • Kurikulum • Hal Ehwal
GKMP Sains & • Badan Beruniform • Hal Ehwal
Matematik, Murid
GKMP Pengawas • Kelab & Murid • Kokurikulum
Kemanusiaan, • Biasiswa, Persatuan • Kokurikulum
GKMP Teknik &
Vokasional Kebajikan, • Permainan
SPBT & • Sukan
• Panitia Mata Kesihatan • Unit Koperasi
Pelajaran Murid • Redaksi &
• Kantin
• Penilaian & • Infrastruktur & Majalah
Pentaksiran Bangunan
• Pembersihan
• Program Kawasan
Kegemilangan • Keceriaan
Akademik Fizikal Sekolah
• Pendaftaran &
• MBMMBI Penempatan
• Pusat Sumber Murid
• Program 3K
Sekolah • Budaya
• Jadual Waktu, Penyayang &
Warga Emas
Relief MMI,
KBAT,I-Think,
PLC & PAK 21
• Kokurikulum
Dalam Kurikulum

PENGURUSAN PEJABAT
STAF SOKONGAN

7

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

PENGETUA
TN HJ. ABDUL WAHID BIN BAHARON

PEN. KANAN PENTADBIRAN
PN. WAN KHIRANI BINTI WAN MUHAMMAD

PEN. KANAN HEM PEN.KANAN PEN. KANAN PETANG PEN. KANAN PPKI
PN. NORFARANI KOKURIKULUM PN. RIZA BINTI JUPRY EN. MOHAMAD ZAIDI
BINTI MAT ISA
EN. MUSTAFA KAMAL BIN MASRI
BIN MAHSUROM

GURU KANAN MATA PELAJARAN BAHASA GURU KANAN MATA PELAJARAN
PN. ROHANA BINTI MOHAMUD SAINS & MATEMATIK
PN. SHAMSIHANI
GURU KANAN MATA PELAJARAN BINTI AB RAHIM HALIMI
TEKNIK & VOKASIONAL
GURU KANAN MATA PELAJARAN
KEMANUSIAAN

PN. NORLINA BINTI ISMAIL

8

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan
selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan
semasa menjalankan tugas ke arah ini kami:

▪ Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan
▪ Bekerja dengan penuh tanggungjawab
▪ Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
▪ Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
▪ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
▪ Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara
▪ Berpegang teguh kepada ajaran agama.IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan
memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah

salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan yang berikut :

▪ Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah
▪ Menutup semua ruang dan peluang yang memdedahkan kepada amalan rasuah
▪ Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan
▪ Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah

rasuah
▪ Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam
▪ Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran

agama dalam melaksanakan tugas

IKRAR KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Bahawa kami warga Kementerian Pendidikan berjanji bahawa :

▪ Menunaikan tanggungjawab kepada agama dan negara
▪ Menjunjung cita-cita Rukun Negara
▪ Berpegang teguh kepada teras perkhidmatan Cemerlang dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Kami Berikrar
Berusaha dengan penuh ketekunan, amanah, dedikasi, dan semangat berpasukan serta berhemah ke arah
meningkatkan kualiti kerja

Kami Berazam
Meningkatkan prestasi cemerlang ke arah merealisasikan

▪ Kualiti pendidikan bertaraf dunia
▪ Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan
▪ Wawasan 2020

9

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

10

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KUALITI

MATLAMAT STRATEGI PETUNJUK KEJAYAAN UTAMA
1.MEMPEROLEHI
• PENGURUSAN PERANCANGAN STRATEGIK
PENGIKTIRAFAN YANG MANTAP, SISTEMATIK DAN BERKESAN

2.MENINGKATKAN • PENDOKUMENTASIAN SEGALA MAKLUMAT
KECEMERLANGAN DAN AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN DI
AKADEMIK SEKOLAH

3.MENINGKATKAN • PENCAPAIAN AKADEMIK YANG CEMERLANG
KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM • PERANCANGAN STRATEGIK UNIT • PENINGKATAN KUANTITI
KURIKULUM DAN KUALITI DALAM
4. MENINGKATKAN PEPERIKSAAN SPM, PT3 DAN
KECEMERLANGAN • PEMBANGUNAN KEPROFESIONALAN GURU PEPERIKSAAN DALAMAN
PEMBANGUNAN • PENGUNAAN BBM YANG EFEKTIF DALAM PDP
MODAL INSAN
• MELESTARIKAN ICT DALAM PDP

• PELAKSANAAN PROGRAM PEMANTAPAN
AKADEMIK

• MEMASTIKAN SEMUA MURID MENGUASAI
LITERASI DAN NUMERASI

• PEMANTAUAN DAN SISTEM PENILAIAN
BERKESAN

• KE ARAH MEWUJUDKAN SEKOLAH
BERKUALITI

• PERANCANGAN STRATEGIK UNIT • PENINGKATAN KEJAYAAN
KOKURIKULUM DALAM PERTANDINGAN /

• PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM YANG PENGLIBATAN PELAJAR DI
MENARIK DAN BERKESAN PERINGKAT ZON / DAERAH /
NEGERI / KEBANGSAAN /
• MENERAPKAN KONSEP 1 MALAYSIA DALAM ANTARABANGSA
AKTIVITI KOKURIKULUM
• MENDAPAT PENGIKTIRAFAN
• MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PERALATAN KUALITI PPD /NEGERI
MODEN UNTUK MENARIK MINAT BELAJAR

• MENAIKTARAF PADANG DAN GELANGGANG
PERMAINAN

• PEMANTAUAN DAN SISTEM PENILAIAN YANG
BERKESAN

• MENGGALAKKAN PENGLIBATAN MURID
DALAM PROGRAM 1M1S

• PERANCANGAN STRATEGIK UNIT HAL EHWAL • BILANGAN SALAHLAKU
MURID PELAJAR BERKURANGAN

• PEMANTAPAN SISTEM KAWALAN DISIPLIN • PELAJAR MEMPAMERKAN
PELAJAR BUDAYA AMALAN NILAI NILAI

• MENGURANGKAN KADAR PONTENG MURNI

SEKOLAH • MELAHIRKAN PEMIMPIN

• PROGRAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN BERWIBAWA

YANG MANTAP

• PROGRAM PENYAYANG DAN WARGA EMAS

• MEMBENTUK KEPERIBADIAN KEPIMPINAN
YANG HOLISTIK DI SAMPING PEMUPUKAN

NILAI PEMBENTUKAN SEMANGAT 1 MALAYSIA

• PEMANTAUAN DAN SISTEM PENILAIAN YANG
BERKESAN

11

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

KALENDER 2020

12

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

HARI KELEPASAN AM 2020

AGENDA TARIKH HARI
TAHUN BARU 2020 1 JANUARI RABU

HARI THAIPUSAM 8 FEBRUARI SABTU

TAHUN BARU CINA 25 – 27 JANUARI SABTU – ISNIN

HARI PEKERJA 1 MEI JUMAAT

HARI WESAK 7 MEI KHAMIS

NUZUL QURAN 10 MEI AHAD

HARI RAYA PUASA 24 -26 MEI AHAD – SELASA

HARI RAYA HAJI 6 JUN SABTU

HARI KEBANGSAAN 31 JULAI JUMAAT

AWAL MUHARRAM 31 OGOS ISNIN

HARI KEPUTERAAN YDPA 20 OGOS KHAMIS

HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER RABU

HARI DEEPAVALI 29 OKTOBER KHAMIS

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SAW 14 NOVEMBER SABTU

HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR 11 NOVEMBER RABU

HARI KRISMAS 25 DISEMBER JUMAAT

TAKWIM PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2020

24 DISEMBER 2019 MESYUARAT PENGURUSAN
BIL 1/2020

26 DISEMBER 2019 MESYUARAT GURU
BIL 1/2020

27 DISEMBER 2019 MESYUARAT PANITIA
GOTONG ROYONG
PERSEDIAAN PERSEKOLAHAN

30 DISEMBER 2019 HARI PENDAFTARAN
TINGKATAN 1/2020

31 DISEMBER 2019 UJIAN KELAYAKAN KAA
TINGKATAN 1/2020

02 JANUARI 2020 HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN

13

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

2 02.01.2020 31.01.2020 19 11
20 1
01.02.2020 29.02.2020 10 9
49
01.03.2020 13.03.2020 2
7
JUMLAH HARI 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 16
(14 – 22 MAC 2020)
(9 HARI) 6

23.03.2020 31.03.2020 7
22
01.04.2020 30.04.2020 11
40
01.05.2020 22.05.2020

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(23 MEI – 7 JUN 2020)

(16 HARI)

08.06.2020 30.06.2020 17
18
01.07.2020 24.07.2020 35

JUMLAH HARI

03.08.2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 19
(29 JULAI – 2 OGOS 2020)
(9 HARI) 21
31.08.2020 21
13
01.09.2020 30.09.2020 74

01.10.2020 31.10.2020

01.11.2020 20.11.2020

JUMLAH HARI

21.11.2020 CUTI AKHIR TAHUN 41
31.12.2020

14

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

TAKWIM PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN TAHUN 2020

BIL PEPERIKSAAN TARIKH TARIKH PENGUMUMAN
4 – 30 JUN 2020 KEPUTUSAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 5 SEPT 2020
(SPMU)
28 NOVEMBER 2020
1 I. UJIAN LISAN
12 DISEMBER 2020
II. UJIAN BERTULIS 18 – 20 JUN 2020
19 SEPT & 23 – 26 SEPT 2020 STAM 2019
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 17 JANUARI 2020
1 – 30 OGOS 2020
(UPSR) SPM 2019
10 SEPT – 11 OKTOBER 2020 13 MAC 2020
I. PENTAKSIRAN ALTERNATIF
28 JAN – 12 JULAI 2020
2 SEKOLAH RENDAH 1 – 30 OGOS 2020
(PASR) PROKHAS 1
19 – 20 OGOS 2020
II. PENTAKSIRAN ALTERNATIF
17 – 27 SEPT 2020
SEKOLAH RENDAH 30 SEPT – 8 OKT 2020
(PASR) PROKHAS 1 30 SEPT – 2 OKT 2020

PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3)

II. PENTAKSIRAN PENDIDIKAN
KESENIAN PT3

II. UJIAN LISAN BERTUTUR
[BM,BI,BA(KBD)]

BAH3A III. UJIAN LISAN MENDENGAR
BAHASA MELAYU

BA BAHASA INGGERIS
BAHAS BAHSAA ARAB

IV. MAHARAT AL-QURAN & HIFZ AL-QURAN
(KBT)

V. UJIAN BERTULIS PT3 (BM, BI, SEJARAH,
GEO)

4 PENTAKSIRAN ASAS VOKASIONAL (PAV)

5 SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 15, 16,17, 21 & 22 OKT 2020
4 NOV – 4 DIS 2020
6 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 24 JULAI 2020
UJIAN BERTULIS
14, 18, 19 & 20 NOV 2019
7 UJIAN PENCAPAIAN BAHASA
ANTARABANGSA (UPBA)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(STPM)

I. SEMESTER 2 (2019)

8 II. SEMESTER 3 (2019) 6, 12, 13 & 14 MEI 2020

III. SEMESTER 1 (2020) 3, 4, 5, 9 & 10 N0V 2020
29, 20 SEPT &
IV. UJIAN LISAN BAHASA ARAB
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 1, 5, 6 & 7 OKT 2020

(ULANGAN) 18, 19, 23 & 24 NOV 2020
9 I. ULANGAN 1 (2020)

II. ULANGAN 2 (2020) 25, 26, 27 , 30 NOV & 1 DIS 2020

15

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

TAKWIM SMKPP 2020

MT DISEMBER PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

HARI MESYUARAT 1

1 AHAD PENTADBIRAN

2 ISNIN

3 SELASA

4 RABU

5 KHAMIS

6 JUMAAT

7 SABTU

8 AHAD

9 ISNIN

10 SELASA

11 RABU KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

12 KHAMIS

13 JUMAAT

14 SABTU

15 AHAD

16 ISNIN

17 SELASA

18 RABU

19 KHAMIS

20 JUMAAT

21 SABTU

22 AHAD

23 ISNIN

24 SELASA

25 RABU HARI KRISMAS
MESYUARAT GURU 1 / HEM / KOKURIKULUM
26 KHAMIS
MESYUARAT PANITIA
27 JUMAAT

28 SABTU

29 AHAD

30 ISNIN PENDAFTARAN TINGKATAN 1
UJIAN KELAYAKAN KELAS KAA
31 SELASA

JANUARI

MT HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

11 RABU TAHUN BARU 2020

2 KHAMIS MESYUARAT PANITIA ORIENTASI TING. 4 UJIAN
2-9/1/2020 ORIENTASI PPKI DIAGNOSTIK &
3 JUMAAT CAKNA DISIPLIN
4 SABTU ORIENTASI
5 AHAD BACAAN YAASIN PPKI
6 ISNIN SEMUA
2
7 SELASA TAKLIMAT PAKEJ T4 ORIENTASI T1

16

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

8 RABU PENDAFTARAN
KOKU T2-T5
UB1 KP1 SP1

AGM UB, KP DAN
SP

UB2 KP2 SP2

9 KHAMIS BACAAN YASSIN AGM RUMAH MAJLIS
10 JUMAAT SEMUA SUKAN PEMUAFAKATAN
LADAP 1 IBUBAPA GURU
11 SABTU KEM KEPIMPINAN
(TEAM BUILDING) MUDA PPKI
12 AHAD
3 13 ISNIN BACAAN YASSIN KOKURIKULUM
SELASA SEMUA
14 RABU MESYUARAT UBK KALI 1 PERHIMPUNAN MESYUARAT
15 KOKU-KDT POLIS PENGURUSAN
KHAMIS
16 LATIHAN RUMAH PPKI 02
JUMAAT SUKAN 1
17 SABTU
18 AHAD LATIHAN RUMAH
19 ISNIN SUKAN 1
4 20 SELASA
21 GOTONG
RABU ROYONG
22 PERDANA
KHAMIS UB3 KP3 SP3
23 JUMAAT
24 SABTU LARIAN PERDANA
25 KP4 SP4
26 AHAD
27 ISNIN CERAMAH MANISNYA LATIHAN RUMAH
5 28 SELASA MENJADI GADIS SUKAN 2
29 RABU
30 KHAMIS CERAMAH HEBATNYA LATIHAN RUMAH
MENJADI TERUNA SUKAN 2

TAHUN BARU CINA

31 JUMAAT MESYUARAT DISIPLIN
KALI 1

GOTONG ROYONG
PERDANA

PROGRAM 3K
PENYUSUNAN FAIL
PERIBADI MURID

FEBRUARI PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

MT HARI MESYUARAT
PENGURUSAN 2
1 SABTU
MESYUARAT
2 AHAD KEWANGAN

63 ISNIN & ASET 1 KELAS GEMILANG PELANCARAN AGP/
BACAAN YAASIN FEB -SEPT JOM KE SEKOLAH

4 SELASA T2,T4 & T5 SUKANTARA
SUKANTARA
5 RABU
SUKANTARA
6 KHAMIS

7 JUMAAT MENTOR MENTEE
T1 & T3

17

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

8 SABTU HARI THAIPUSAM PERHIMPUNAN KOKU
9 AHAD MENTOR-MENTEE KRS
T2 & T4
7 10 ISNIN ACARA AKHIR
11
12 SELASA ACARA AKHIR
13 RABU
KHAMIS ACARA AKHIR
KEJOHANAN
14 JUMAAT BACAAN YAASIN OLAHRAGA KEJOHANAN
T1, T3 & T5 OLAHRAGA
TAHUNAN TAHUNAN
UB4 KP5 SP5

15 SABTU PELANCARAN SUKSES &
16 AHAD TUISYEN RAKYAT
ISNIN
8 17 KURSUS KEPIMPINAN
18 SELASA PENGAWAS

19 RABU BOLING &
TERAPI
VISUAL 01

20 KHAMIS KURSUS KEPIMPINAN
MUDA
21 JUMAAT BACAAN YAASIN PENDAFTARAN KOKU
T1,T2,T3 & T4 MENTOR MENTEE T1
PERALIHAN & T5
22 SABTU
AHAD MESYUARAT AGUNG PIBG
23 ISNIN
MOTIVASI PECUTAN SUKANEKA
24 SELASA AWAL PT3 PPKI
9
MOTIVASI PECUTAN MESYUARAT
25 AWAL SPM PENGURUSAN

26 RABU MENTOR MENTEE PERJUMPAAN KOKU PPKI 03
T1 & T3 UB5 KP6

27 KHAMIS

28 JUMAAT BACAAN YAASIN
29 SABTU T2, T4 & T5

LADAP KOKU

MAC PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
M T HARI

1 AHAD

2 ISNIN
10
MESYUARAT
3 SELASA PENGURUSAN 3

4 RABU PERJUMPAAN KOKU
SP7 UB6

5 KHAMIS BACAAN YAASIN MENTOR MENTEE
6 JUMAAT T1, T3 & T5 T2 & T4
7 SABTU

8 AHAD

11 9 ISNIN UJIAN BULANAN 1
9 – 13/3/2020

10 SELASA MESYUARAT GURU 2

11 RABU

12 KHAMIS

13 JUMAAT • PSIKOMETRIK SAMBUTAN
ITP & IMK HARI LAHIR
TING 1
01

18

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

• PSIKOMETRIK
ITP TING 4

• PSIKOMETRIK
IKK TING 5.

14 SABTU

15 AHAD

12 16 ISNIN

17 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14/3/2020 – 22/03/2020
18 RABU

19 KHAMIS

20 JUMAAT

21 SABTU

22 AHAD

13 23 ISNIN SEMINAR TEKNIK
MENJAWAB 23/3 – 10/4
24 SELASA AMALAN TERBAIK
SEMINAR TEKNIK PROJAID T2
25 RABU MENJAWAB 23/3 – 10/4 PERJUMPAAN KOKU
MENTOR MENTEE UB7 KP8
26 KHAMIS SEMINAR TEKNIK PERALIHAN & T5
MENJAWAB 23/3 – 10/4 MESYUARAT JK
KOKU 2
SEMINAR TEKNIK
27 JUMAAT BACAAN YAASIN MENJAWAB 23/3 – 10/4
T1,T2,T3 &T4
SEMINAR TEKNIK
MENJAWAB 23/3 – 10/4

28 SABTU

29 AHAD

14 30 ISNIN PELANCARAN BULAN
AKADEMIK
31 SELASA
SEMINAR TEKNIK
MENJAWAB 23/3 – 10/4

M APRIL PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
T HARI
PERTANDINGAN
1 RABU SEMINAR TEKNIK KAWAD KAKI
MENJAWAB 23/3 – 10/4 UB8

MESYUARAT SEMINAR TEKNIK
MENJAWAB 23/3 – 10/4
2 KHAMIS KEWANGAN &
ASET 2 SEMINAR TEKNIK
MENJAWAB 23/3 – 10/4
3 JUMAAT BACAAN YAASIN MENTOR MENTEE
T2,T4 &T5 T1 & T3

4 SABTU

5 AHAD

15 6 ISNIN SEMINAR TEKNIK MINGGU
MENJAWAB 23/3 – 10/4 LITERASI &
7 SELASA NUMERASI
DIALOG PRESTASI 1
MESYUARAT KURIKULUM 2

8 RABU MESYUARAT PANITIA 2 PERJUMPAAN KOKU MOBILITI
8 – 15/4/2020 KP9 SP8 PENGANGKUTAN

9 KHAMIS SEMINAR TEKNIK AWAM &
MENJAWAB 23/3 – 10/4 KESEDARAN
10 JUMAAT BACAAN YAASIN MENTOR MENTEE PENGGUNA
T1,T3 &T5 SEMINAR TEKNIK T2 & T4
MENJAWAB 23/3 – 10/4 MINGGU
LITERASI &
NUMERASI

ANUGERAH HARI
11 SABTU KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN

MURID PPKI

12 AHAD

16 13 ISNIN PELANCARAN KARNIVAL PERHIMPUNAN
SLAD & PROGRAM 3K KOKU

19

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

PANDU PUTERI

14 SELASA MESYUARAT
PENGURUSAN 4

15 RABU PPSDM SIRI 1 PERJUMPAAN KOKU
SP9 UB9
MESYUARAT UBK
16 KHAMIS KALI KE 2 MESYUARAT
PENGURUSAN
MENTOR MENTEE
PERALIHAN & T5 PPKI 04

17 JUMAAT BACAAN YAASIN PENETAPAN TARGET SPM
T1,T2,T3 &T4

18 SABTU

19 AHAD

17 20 ISNIN

21 SELASA CERAMAH KESIHATAN
MENTAL
22 RABU PERJUMPAAN KOKU
LATIHAN KEBAKARAN UB10 KP10
MENTOR MENTEE
23 KHAMIS T1 & T3

24 JUMAAT BACAAN YAASIN
T2,T4 &T5

25 SABTU

26 AHAD

18 27 ISNIN PENUTUPAN BULAN PELANCARAN
AKADEMIK IHYA’

RAMADHAN

28 SELASA MESYUARAT HEM &
29 RABU DISIPLIN KALI KE-2

30 KHAMIS

MEI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
M T HARI PENTADBIRAN

1 JUMAAT HARI PEKERJA

2 SABTU

3 AHAD

19 4 ISNIN PPT MENENGAH RENDAH PEPERIKSAAN
04/5 –15 /5/2020 PERTENGAHAN

5 SELASA MESYUARAT TAHUN PPKI
PENGURUSAN 5

6 RABU

7 KHAMIS HARI WESAK

8 JUMAAT BACAAN YAASIN
SEMUA

9 SABTU

10 AHAD CUTI NUZUL AL-QURAN
20 11 ISNIN

12 SELASA

13 RABU BACAAN YAASIN PPT MENENGAH RENDAH
14 KHAMIS SEMUA 14 – 22/5/2020
15 JUMAAT
16 SABTU PSIKOMETRIK IMK
TINGKATAN 3

17 AHAD
21 18 ISNIN

20

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

19 SELASA
20 RABU

21 KHAMIS IHYA’ RAMADHAN MAJLIS KHATAM
AL-QURAN &

PENUTUP IHYA’
RAMADHAN

22 JUMAAT BACAAN YAASIN
SEMUA

23 SABTU

24 AHAD HARI RAYA AIDILFITRI
22 25 ISNIN HARI RAYA AIDILFITRI HARI KEDUA

26 SELASA CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

27 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2020
23/5/2020 HINGGA 7/6/2020
28 KHAMIS

29 JUMAAT

30 SABTU

31 AHAD

JUN HARI PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
MT
ISNIN HARI KEPUTERAAN YDP AGONG MESYUARAT
23 1 SELASA PENGURUSAN
2 RABU MESYUARAT AMALAN TERBAIK PERJUMPAAN KOKU
3 KHAMIS PENGURUSAN 6 PROJAID TING 5 KP11 SP10 PPKI 05
4 JUMAAT
5 SABTU MESYUARAT GURU 3 TEKNIK MENJAWAB SAMBUTAN
6 AHAD BACAAN YAASIN SOALAN SPM HARI RAYA &
7 ISNIN T1,T3 &T5 JUN - SEPT HARI LAHIR 02
SELASA
24 8 RABU MENTOR MENTEE
9 T2 & T4
KHAMIS
10 DIALOG PRESTASI 2 DWEN – DASAR PERHIMPUNAN
JUMAAT MESYUARAT KURIKULUM WARGA EMAS KOKU
11 SABTU
AHAD 3 NEGARA PENGAKAP
12
13 ISNIN MESYUARAT PANITIA 3 PERJUMPAAN KOKU
14 17 – 24 /6/2020 SP11 UB11
25 SELASA
15 SAMBUTAN HARI RAYA
RABU & HARI LAHIR
16
KHAMIS PELANCARAN MINGGU
17
JUMAAT
18
SABTU
19 AHAD
ISNIN
20
21
26 22

21

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

KERJAYA

23 SELASA PERJUMPAAN KOKU PERTANDINGAN
24 RABU UB12 KP12 MASTER CHEF
25 KHAMIS
MESYUARAT JK HARI
KOKU BIL KE-3 KECEMERLANGAN

26 JUMAAT BACAAN YAASIN HARI JALINAN KASIH PPKI
SEMUA

27 SABTU

28 AHAD
27
PERLANTIKAN PERLANTIKAN
29 ISNIN PEMIMPIN MUDA PEMIMPIN

SEKOLAH MUDA SEKOLAH
PPKI

30 SELASA

JULAI PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KO KURIKULUM PPKI
M T HARI
BACAAN YAASIN PERKAMPUNGAN ILMU PPSDM SIRI 2 PERJUMPAAN KOKU
1 RABU T1,T2,T3 & T4 MENTOR MENTEE KP13 SP12
PERALIHAN & T5
2 KHAMIS MESYUARAT
PENGURUSAN 7 AMALAN TERBAIK
3 JUMAAT PROJAID TING. 3
BACAAN YAASIN
4 SABTU T2,T4 &T5 MENTOR MENTEE PERKHEMAHAN PERKHEMAHAN
T1 & T3 PERDANA PERDANA
5 AHAD BACAAN YAASIN
28 6 ISNIN T1,T3 &T5 PERKHEMAHAN PERKHEMAHAN
PERDANA PERDANA

7 SELASA

8 RABU PROGRAM BULAN
KECERGASAN
UB13 KP14 SP13

9 KHAMIS MESYUARAT
PENGURUSAN

PPKI 06

10 JUMAAT

11 SABTU PERDANA FUN RUN
AHAD
12 PERHIMPUNAN
29 ISNIN KOKU
BSMM
13

14 SELASA • PSIKOMETRI
K IKP TING.3

15 RABU PERJUMPAAN KOKU AKTIVTI
SP13 UB14 BERKUDA

16 KHAMIS

17 JUMAAT MENTOR MENTEE
T2 & T4

18 SABTU
AHAD
19
30 MAJLIS
PERASMIAN
20 ISNIN
MINGGU
PENDIDIKAN

KHAS

21 SELASA MOTIVASI PECUTAN
22 RABU AKHIR PT3

PERJUMPAAN KOKU MINGGU
KP15 SP14 PENDIDIKAN

22

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

23 KHAMIS MESYUARAT HEM KHAS
KALI KE 3
24 JUMAAT BACAAN YAASIN
T1,T2,T3 &T4 MENTOR MENTEE
PERALIHAN & T5
25 SABTU
CUTI
26 AHAD PERJUMPAAN KOKU
31 27 ISNIN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
28 SELASA 25/7/2020 – 2/8/2020P13

29 RABU HARI RACCCUTICU

30 KHAMIS

31 JUMAAT

OGOS KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
M T HARI PENTADBIRAN

1 SABTU

2 AHAD

32 3 ISNIN

4 SELASA MESYUARAT
PENGURUSAN 8

5 RABU PERJUMPAAN KOKU
SP15 UB15
6 KHAMIS MESYUARAT DISIPLIN
KALI KE-3 PERASMIAN BULAN
7 JUMAAT BACAAN YAASIN KEMERDEKAAN
T2,T4 &T5 MENTOR MENTEE &KIBAR JALUR
T1 & T3 GEMILANG
UB16 KP16 SP16

8 SABTU

9 AHAD PERCUBAAN SPM PERHIMPUNAN KOKU
33 10 ISNIN 10 – 28/8/2020 PUTERI ISLAM

11 SELASA MOTIVASI PECUTAN PERJUMPAAN KOKU
AKHIR PT3 UB17 KP17

12 RABU

13 KHAMIS MESYUARAT
KEWANGAN &

ASET 3

14 JUMAAT BACAAN YAASIN MENTOR MENTEE
T1,T3 &T5 T2 & T4

15 SABTU

16 AHAD
34 17 ISNIN

18 SELASA

19 RABU PERJUMPAAN KOKU
KP18 SP17

20 KHAMIS AWAL MUHARRAM

YASSIN & MENTOR MENTEE
SAMBUTAN MAAL PERALIHAN & T5
21 JUMAAT HIJRAH

T1,T2,T3 &T4

22 SABTU

23 AHAD
35 24 ISNIN

25 SELASA LAWATAN
PENANDA ARAS
26 RABU PERJUMPAAN KOKU
SP18 UB18

27 KHAMIS MESYUARAT UBK KALI 3

28 JUMAAT BACAAN YAASIN
SEMUA

23

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

29 SABTU HARI KEBANGSAAN

30 AHAD
36 31 ISNIN

SEPTEMBER PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
M T HARI
BACAAN YAASIN PROGRAM TRANSFORMASI SAMBUTAN
1 SELASA SEMUA MINDA PENGURUSAN BULAN
2 RABU EMOSI
3 KHAMIS MESYUARAT KEBANGSAAN
4 JUMAAT PENGURUSAN 9
5 SABTU BACAAN YAASIN JADUAL ANJAL SPM PERHIMPUNAN
6 AHAD 14/9 – 30/10/2020 KOKU
37 7 ISNIN SEMUA HARI MALAYSIA
8 SELASA KADET BOMBA
9 RABU BACAAN YAASIN MAJLIS PENUTUPAN
SEMUA
10 KHAMIS BULAN
BACAAN YAASIN KEMERDEKAAN &
11 JUMAAT SEMUA
12 SABTU KIBAR JALUR
13 AHAD GEMILANG
38
MESYUARAT
14 ISNIN PENGURUSAN

15 SELASA PPKI 07
16 RABU

17 KHAMIS

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD

39 21 ISNIN PAT MENENGAH ATAS
21/9 – 30/10/2020
22 SELASA
DIALOG PRESTASI 3
23 RABU HARI
KOKURIKULUM

PPKI

24 KHAMIS

25 JUMAAT

26 SABTU

27 AHAD

40 28 ISNIN PERHIMPUNAN KOKU

29 SELASA PERJUMPAAN KOKU
SP16 UB16

30 RABU BOLING &
TERAPI VISUAL

02

24

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

OKTOBER PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI
M T HARI
PERHIMPUNAN MESYUARAT
1 KHAMIS KOKU PENGURUSAN

2 JUMAAT BACAAN YAASIN MAJLIS RESTU ILMU PT3 HARI APRESIASI PPKI 08
KOKURIKULUM
3 SABTU PENTAKSIRAN
AKHIR TAHUN
4 AHAD
PPKI
41 5 ISNIN
JAMUAN AKHIR
6 SELASA MESYUARAT TAHUN / MAJLIS
PENGURUSAN 10
7 RABU GRADUASI &
MESYUARAT SAMBUTAN
8 KHAMIS KEWANGAN & ASET 4 HARI LAHIR 3

9 JUMAAT BACAAN YAASIN PPKI

10 SABTU MAJLIS GRADUASI

11 AHAD
42

12 ISNIN

13 SELASA MESYUARAT KURIKULUM
14 RABU 4

MESYUARAT PANITIA 4
14 – 21/10/2020

15 KHAMIS MESYUARAT HEM KALI
KE- 4

16 JUMAAT BACAAN YAASIN
SEMUA

17 SABTU

18 AHAD
43 19 ISNIN

19 ISNIN PAT MENENGAH ATAS
19 – 30/10/2020

20 SELASA MESYUARAT GURU 4
21 RABU BACAAN YAASIN

22 KHAMIS MESYUARATDISIPLIN KALI
KE 4

23 JUMAAT

24 SABTU

25 AHAD
44 26 ISNIN

27 SELASA

28 RABU

29 KHAMIS MAULIDUR RASUL
30 JUMAAT
31 SABTU YASSIN & SAMBUTAN MAJLIS RESTU ILMU SPM
MAULIDURRASUL

NOVEMBER PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

MT HARI MESYUARAT

1 AHAD
45 2 ISNIN

3 SELASA

25

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

PENGURUSAN
11

4 RABU MESYUARAT UBK KALI
KE-4
5 KHAMIS
HARI DEEPAVALI
6 JUMAAT
7 SABTU PERHIMPUNAN
8 AHAD KOKURIKULUM
46 9 ISNIN
10 SELASA MESYUARAT
11 RABU PENGURUSAN
12 KHAMIS
13 JUMAAT PPKI 09
14 SABTU
15 AHAD CUTI AKHIR TAHUN 2020 (21/11/2020 HINGGA 31/12/2020)
47 16
17 ISNIN
SELASA
18
RABU
19
20 KHAMIS
21 JUMAAT
22 SABTU
23
24 AHAD
25 ISNIN
26 SELASA
27 RABU
28 KHAMIS
29 JUMAAT
30 SABTU
AHAD
ISNIN

DISEMBER PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PPKI

MT HARI

1 SELASA

2 RABU

3 KHAMIS

4 JUMAAT

5 SABTU

6 AHAD

7 ISNIN

8 SELASA

9 RABU

10 KHAMIS

11 JUMAAT HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

12 SABTU

13 AHAD

14 ISNIN

15 SELASA

26

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

16 RABU HARI KRISMAS
17 KHAMIS
18 JUMAAT
19 SABTU
20 AHAD
21 ISNIN
22 SELASA
23 RABU
24 KHAMIS
25 JUMAAT
26 SABTU
27 AHAD
28 ISNIN
29 SELASA
30 RABU
31 KHAMIS

27

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

WAKTU PERSEKOLAHAN SESI PAGI

WAKTU TINGKATAN 3 WAKTU TINGKATAN 4 & 5
1 MASA 1 MASA
2 2
3 7.25 - 7.55 3 7.25 - 7.55
4 7.55 - 8.25 4 7.55 - 8.25
5 8.25 - 8.55 5 8.25 - 8.55
8.55 - 9.25 6 8.55 - 9.25
6 9.25 - 9.55 9.25 - 9.55
7 9.55 - 10.15 (REHAT) 7 9.55 - 10.25
8 10.15 - 10.45 8 10.25 - 10.45 (REHAT)
9 10.45 - 11.15 9 10.45 - 11.15
10 11.15 - 11.45 10 11.15 - 11.45
11 11.45 - 12.15 11 11.45 - 12.15
12.15 - 12.45 12 12.15 - 12.45
12.45 - 1.10 12.45 - 1.10
1.10 - 1.40

WAKTU PERSEKOLAHAN SESI PETANG

TINGKATAN 1 & 2 (ISNIN – KHAMIS) TINGKATAN 1 & 2 (JUMAAT)

WAKTU MASA WAKTU MASA

1 1.20 – 1.50 1 2.20 – 2.50

2 1.50– 2.20 2 2.50 – 3.20

3 2.20 - 2.50 3 3.20 – 3.50

4 2.50 - 3.20 4 3.50 – 4.20

5 3.20 – 3.50 3.50 – 4.20 (REHAT T1)

3.20 – 3.50 (REHAT T1) 5 4.20 – 4.50

6 3.50 – 4.20 4.50 – 5.10 (REHAT T2)

7 4.20 – 4.50 6 4.50 – 5.10 (REHAT T2)

4.20 – 4.50 (REHAT T2) 7 5.10 – 5.40

8 4.50 – 5.10 8 5.40 – 6.10

9 5.10 – 5.40

10 5.40 – 6.10

11 6.10 – 6.40

28

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

WAKTU PERSEKOLAHAN (RAMADHAN) SESI PAGI

ISNIN – KHAMIS

TINGKATAN 3 TINGKATAN 4 & 5
MASA
WAKTU MASA WAKTU
1 7.25 - 7.50
1 7.25 - 7.50 2 7.50 - 8.15
3 8.15 - 8.40
2 7.50 - 8.15 4 8.40 - 9.05
5 9.05 - 9.30
3 8.15 - 8.40 6 9.30 - 9.55
9.55 - 10.15 (REHAT)
4 8.40 - 9.05 7 10.15 - 10.40
8 10.40 - 11.05
5 9.05 - 9.30 9 11.05 - 11.30
10 11.30 - 11.55
9.30 - 9.50 (REHAT) 11 11.55 - 12.20
12 12.20 - 12.45
6 9.50 - 10.15

7 10.15 - 10.40

8 10.40 - 11.05

9 11.05 - 11.30

10 11.30 - 11.55

11 11.55 - 12.20

HARI JUMAAT, WAKTU PDPC SEPERTI BIASA.

WAKTU PERSEKOLAHAN (RAMADHAN) SESI PETANG

TINGKATAN 1 & 2 (ISNIN – KHAMIS) TINGKATAN 1 & 2 ( JUMAAT)

WAKTU MASA WAKTU MASA

1 12.30 – 1.00 1 2.20 – 2.45

2 1.00 – 1.30 2 2.45 – 3.10

3 1.30 – 1.55 3 3.10 – 3.30

4 1.55 – 2.20 3.30 – 3.50 (REHAT T1)

2.20 – 2.50 (REHAT T1) 4 3.30 – 3.50

5 2.50 – 3.20 5 3.50 – 4.10

3.20 – 3.50 (REHAT T2) 4.10 – 4.30 (REHAT T2)

6 3.20 – 3.50 6 4.10 – 4.30

7 3.50 – 4.15 7 4.30 – 4.50

8 4.15 – 4.40 8 4.50 – 5.10

9 4.40 – 5.05 9 5.10 – 5.30

10 5.05 – 5.30

29

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

SENARAI NAMA GURU AKADEMIK SESI PAGI 2020

BIL NAMA GURU EMAIL GRED NO TELEFON
1 ABDUL WAHID BIN BAHARON [email protected] DG 52 019-2664075
2 WAN KHIRANI BT WAN MUHAMMAD [email protected] DG48 013-5219574
3 NORFARANI BT MAT ISA [email protected] DG52 011-12359703
4 MUSTAFA KAMAL BIN MAHSUROM [email protected] DG48 014-2669288
5 NORLINA BT ISMAIL [email protected] DG44 012-6659975
6 SHAMSIHANI BT HJ. AB RAHIM HALIMI [email protected] DG44 019-3821564
7 ROHANA BT MOHAMUD [email protected] DG48 012-9833016
8 AFIDA BT ABDUL GHANI g-6237[email protected] DG48 019-2818075
9 ANIZAH BT AHMAD [email protected] DG52 019-3181530
10 ANIZA BT ABDULLAH [email protected] DG48 016-9035045
11 ARKIAH BT SANDI [email protected] DG52 016-3221344
12 BAHAGIA KUMARI BIN MAMAT [email protected] DG44 019-6091666
13 CHE NORRASIDAH BT RAHMAT [email protected] DG44 012-9169395
14 ESTEALA BT DANI [email protected] DG48 013-6679531
15 FAIZAH NOOR BT ISHAK [email protected] DG44 012-5050784
16 FARASYA ‘ADILIAH BT JAAFAR [email protected] DG48 017-8855321
17 FARUSYA AZMA BT JAAFAR [email protected] DG48 019-6161202
18 FAUZIAH BT PARDIMIS WANDI [email protected] DG44 017-6142550
19 HABIBAH BT BAKAR [email protected] DG48 016-3591522
20 HALIMATUN SA’ADIAH BT AKHIRUDDIN [email protected] DG44 019-3752852
21 HAMIZAH LIYANA BT ANWAR [email protected] DG44 012-6107523
22 HILWANI BT ABDUL RAZAK [email protected] DG41 013-4841021
23 IRWAN EFFENDY B ABD RANI [email protected] DG44 012-9663410
24 ISLINAH BT BAKAR [email protected] DG44 018-2434799
25 KARIMAH BT ABD WAHAB [email protected] DG44 019-3848900
26 KASUMAWATI BT MOHD [email protected] DG44 011-21270553
27 LOW SOK YONG [email protected] DG44 017-2821168
28 LYDIAWATI BT WAKANAN [email protected] DG44 012-3686104
29 MARIANI BT MOHAMED [email protected] DG41 019-3926171
30 MARRIATI BT JAHAYA [email protected] DG44 019-4733394
31 MASNIN BT AINUL MASLIH [email protected] DG44 019-2708991
32 MAZILA BT ABD MALIK [email protected] DG48 012-5792499
33 MAZLINA BT MOHD AHIR [email protected] DG48 019-3517374
34 MAZZURA BT MOHAMMAD [email protected] DG44 019-3370339
35 MIDYAWATI BT MOHAMAD [email protected] DG44 017-2980685
36 MOHD REDZWAN KHUSYAIRI B A. GHANI [email protected] DG44 012-3433813
37 MONA AFTINAWATY BT AMAT PARDI [email protected] DG44 013-5321017
38 MUHAINI BT CHE MAT ISA [email protected] DG44 017-3762293
39 MUHAMAD HAFIZ BIN DERUS [email protected]
40 MUHAMMAD YUNUS BIN MUHSIN [email protected] DG44 017-9065365
41 NAZARIYAH BT MOHD HALID [email protected] DG44 013-2223189
42 NIK SALWANI BT ABDUL RAHIM [email protected] DG41 012-7825478
43 NOOR ADILLA BT MOHD SALLEH [email protected] DG48 019-2795176
DG41 013-6263526

30

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

45 NOOR AZIAN BT AB MUGHAT [email protected] DG41 019-6695819
46 NORA’IDA BT GHAZALI [email protected] DG44 019-2666301
47 NOR ADILAH BT HASSAN [email protected] DG44 019-5167760
48 NOR AZIAN BT MOHD YASIN [email protected] DG44 019-6695819
49 NOR AZIRAH BT AZIZUL RAHMAN [email protected] DG44 013-9926222
50 NOR HARLINA BT MOHAMED [email protected] DG44 013-6297010
51 NOR LIYANNA BT ZAKARIA [email protected] DG44 019-3221344
52 NOR MALA BT MAHADI [email protected] DG48 0126349124
53 NOR SHITA BT A RASHAD [email protected] DG48 013-3423407
54 NOR SYAHIDA BT SAIDIN [email protected] DG44 012-5376089
55 NORAINI BT MUSTAFA [email protected] DG44 013-3657598
56 NOREHAN BT [email protected] [email protected] DG41 014-5227697
57 NORLIZA BT GHAZALI [email protected] DG48 012-6047378
58 NORMALA BT MOHAMMED SALLEH [email protected] DG48 016-2305301
59 NUR HAFIZA BT AHMAD SHUKRI DG44 0123847479
60 NURUL FADZNIDA BT OSMAN [email protected] DG48 013-3972214
61 NURUL HAKIIMA BT ABDULLAH [email protected] DG41 010-2255631
62 RASYIDAH BT RAMLI [email protected] DG44 017-6171678
63 RINA MARLINDA BT AB RAUF [email protected] DG44 013-6725235
64 ROSLINA BT SALLEH [email protected] DG44 013-2087890
65 SALMAH BT MOHD YUSOF [email protected] DG48 017-9306906
66 SANKAR A/L MUNIANDY [email protected] DG48 016-5020765
67 SENGGUTUAN A/L VEERAN [email protected] DG44 016-6170809
68 SHUHANA BT MOHAMED [email protected] DG48 013-9290002
69 SITI NORBAYAH BT SAYUTI [email protected] DG44 019-3915748
70 SITI RAFAHAH LIANA BT RAMLI [email protected] DG44 018-2219395
71 SITI RASYIDAH BT MOHAMED PAUZI [email protected] DG44 013-8652350
72 SITI WAN SHAHARIAH BT WAN IBERAHIM [email protected] DG44 017-6984753
73 SUHIDA BT CHE ADNAN [email protected] DG44 012-9146797
74 SYAHANIZA BT ENDUT [email protected] DG44 012-3660875
75 TAN WEE WEE [email protected] DG44 016-2930725
76 SITI WAN SHAHARIAH BT WAN IBERAHIM [email protected] DG44 017-6984753
77 SUHIDA BT CHE ADNAN [email protected] DG44 012-9146797
78 SYAHANIZA BT ENDUT [email protected] DG44 012-3660875
79 TAN WEE WEE [email protected] DG44 016-2930725
80 TAUFEEQ BIN MOHAMMED AMIN [email protected] DG44 012-6434122
81 UMA DEVI A/P RAMAIAH [email protected] DG44 012-3430235
82 UMI SAZILAH BT MOD BAKRI [email protected] DG44 012-6273655
83 UMMIHANI BT MOKHTAR [email protected] DG52 019-6631040
84 WAN KHAIRATUL HANUM BT WAN HASSAN [email protected] DG44 019-2390616
85 WAN MALLIATI BT WAN MUSTAFA [email protected] DG44 019-2553350
86 WAN RUGAYAH BT WAN ABDULLAH [email protected] DG44 013-2088626
87 WAN SITI FATIMAH BT W. ABDUL RAHIM [email protected] DG44 013-3999957
88 WAN ZARINI SURIATI BT WAN HASSAN [email protected] DG44 019-3823062
89 YUSSAINIZAWATI BT MOHD YUSOF [email protected] DG44 012-6554048
90 ZAITON BT AWANG KARI [email protected] DG52 013-3851371
[email protected]

31

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

91 ZAITON BT MAAROF [email protected] DG48 012-5808674
92 ZALEHA BT KAMIS [email protected] DG44 012-4300548
93 ZOL AMRI BIN MOH SARKONI [email protected] DG48 019-2292900
94 ZURIANI BT ABD RAHMAN [email protected] DG44 019-2635476
95 ZURIYATI BT ABD RAHIM [email protected] DG44 019-3668377
96

SENARAI NAMA GURU PPKI 2020

BIL NAMA GURU EMAIL GRED NO TELEFON
1 MOHAMAD ZAIDI BIN MASRI [email protected] DG44 013-3005268
2 AZRINA BT MUHAMMAD [email protected] DG41 019-2832772
3 DZULKAFLI BIN SHARIF [email protected] DG44 014-8224033
4 FATHIMAH BT ZAMANI [email protected] DG44 013-3300144
5 HAMDI BIN MAMAT [email protected] DG44 014-5378847
6 JURIAH BT JAAFAR [email protected] DG41 019-2003923
7 KHATIJAH BINTI SAMIAN [email protected] DG44 019-6116147
8 MOHD ERY JOHAIZAL BIN RAMLI [email protected] DG44 012-3128617
9 NORLAILA BT MOHD NOORDIN [email protected] DG44 012-7804320
10 NURUL AIMIE BT ABD RAHMAN [email protected] DG44 019-6029590
11 SASIRA BT NORDIN [email protected] DG41 012-2721576
12 ZULFAKARUDDIN BIN SIDEK AHMAD [email protected] DG44 011-19926425

SENARAI NAMA GURU AKADEMIK SESI PETANG 2020

BIL NAMA GURU EMAIL GRED NO TELEFON
1 RIZA BT JUPRY [email protected] DG48 019-2258987
2 AMIRAH BT ZAINAL ABIDIN [email protected]
3 AZLIN BT MOHD DALAL [email protected] DG41 011-14253255
4 CHOONG HONG FOI [email protected] DG44 013-3409384
5 ELIANA BT AZMI [email protected] DG44 017-6350393
6 FATIMAH BT MUSENI [email protected] DG41 014-3039441
7 HAFIZAH BT WASIKON [email protected] DG44 019 -2428431
8 HAIRUNNISHAH BINTI YUSOF [email protected] DG41 017-2451894
9 HALIMAH BT ARIFFIN [email protected] DG41 011-37069122
10 HANISAH BT ABIDIN [email protected] DG41 013-9791392
11 HASLIZA BT HASSAN [email protected] DG41 017-5370724
12 HASNITA BT HASSAN [email protected] DG41 017-4571103
13 HARTINI BT MOHD TAHIR [email protected] DG48 016-3069836
14 HARYANI FAIDZA BT AHMAD NAJIB [email protected] DG44 019-3381043
15 HASLIN BT SALLEH [email protected] DG44 013-2580226
16 HASNIZA BT KENOH [email protected] DG44 012-5006196
17 HAYATUNNAIM BT MUHD SUPIAN [email protected] DG44 019-7765683
18 IMAN BT ISMAIL [email protected] DG44 017-7568954
19 INTAN SHAFINAZ BT AHMAD [email protected] DG44 013-8514177
20 JAMILAH BT ABD [email protected] [email protected] DG44 016-4226477
DG41 014-8107592

32

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

21 JEYEM THIRAM A/L MANIAM [email protected] DG52 012-5763124
010-9545415
22 KALPANA A/P RAMASAMY [email protected] DG44 013-3421068
23 KAMAL SHA’ARI BIN ABDULLAH [email protected] DG48 012-6370019
24 KHAFIZAH BT AMAT NOH [email protected] DG44 013-4024798
23 KHAIRUL ANUAR BIN HUSIN [email protected] DG44 014-6238235
24 MOHAMMAD AMIRUL ASHRAFF BIN ROHANA [email protected] DG41 019-3304897
25 MOHANA VALLI D/0 LOKANATHAN [email protected] DG41 011-10943314
26 MOHD NOR BIN MAT SALLEH [email protected] DG48 012-2761654
28 MOHD SHAWAL BIN MOHD ZUKRI [email protected] DG41 014-8265007
29 MOHD YUSOF BIN ABD MANAN [email protected] DG44 016-3736968
29 NAS AMIRA BT DAUD [email protected] DG41 011-27572084
30 NIK NAJIBAH BT NIK MOHD GHAZI [email protected] DG41 013-2429831
31 NOOR HASWANI BT OTHMAN [email protected] DG44 013-3419546
32 NOOR SURIYA BT OTHMAN [email protected] DG41 013-5125266
33 NOR FAZILAH BT YUSOF [email protected] DG44 017-4621585
34 NOR SAMIDA BT RAMLI [email protected] DG48 019-3532442
35 NOR HASLINA BT LAJIN [email protected] DG44 012-6249528
36 NORAZLIN BT ZULKIFLI ABDUL RAHMAN [email protected] DG44 017-6484807
37 NORAZLINA BT MOKHTAR [email protected] DG44 013-2826499
38 NORAZLINA BT ABD GHANI [email protected] DG44 019-8877144
39 NORHAFIZA BT SAIDIN [email protected] DG44 012-6449412
40 NORHAZLINA BT MAT DAUD [email protected] DG44 013-5326419
41 NORIZAH BT KHALID [email protected] DG44 013-2838026
42 NORLIYANA BT SAIDDON [email protected] DG41 017-6021806
43 NORLIZA BT MOHAMMAD ZAHID [email protected] DG44 019-3905600
44 NORZAFIRAH BT ABD RAHIM [email protected] DG44 010-2315376
45 NUR HIDAYAH BT MOHD AZMY [email protected] DG44 011-32615549
46 NURASHIKIN BT TUKIRAN [email protected] DG41 012-7037149
47 NURAZLIN BT MUHAMMAD [email protected] DG48 019-6555403
48 NURUL ASYIKIN BT SARJI DG44 013-4224496
49 NURUSSAADAH BT ABD GHANI [email protected] DG41 016-6987168
50 NURULHIDAYAH BT KASIM [email protected] DG41 012-5057014
51 PHANG SHEAU YANN [email protected] DG44 018-9884036
52 RAJA AISAH BT RAJA OMAR [email protected] DG44 018-3239001
53 RAJA KAMARHISHAM B RAJA KAMARUDIN [email protected] DG48 019-2161178
54 RUZANNA BT OTHMAN [email protected] DG44 013-8480177
55 ROZIANA BT NGALI [email protected] DG44 012-9399097
56 ROSENAH BT MAIL [email protected] DG48 012-6951004
57 SARINA BT CHE HARUN [email protected] DG44 012-9269164
58 SHARAIDA BT ABU BAKAR [email protected] DG44 013-3391447
59 SITI FILDAUS BT MOHD ELIAS [email protected] DG44 013-8603846
60 SITI HANIS BT ABDUL RAHMAN [email protected] DG44 019-8191280
61 SITI JULIANA BT MOHAMED [email protected] DG44 019-6691636
62 SITI MARIAM BT SULAIMAN [email protected] DG44
63 SITI SARAH BT [email protected] [email protected] DG44
[email protected]

33

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

64 SUHAIDA BT AHMAD [email protected] DG41 019-5753277
65 SUWAIBAH BT OTHMAN [email protected] DG48 013-2061505
66 WAN NURUL ANIDA BT WAN ABDUL HALIM [email protected] DG44 011-58131860
67 ZARAH BINTI AHMAD [email protected] DG48 013-3663633
68 ZARINA BT ZAINUN [email protected] DG48 016-2164912
69 ZURINA BT RAMLI [email protected] DG44 012-7483369

PENYELARAS TINGKATAN DAN GURU KELAS 2020

PERALIHAN & TINGKATAN 1

PENYELARAS PERALIHAN : PN PHANG SHEAU YANN

PENYELARAS TINGKATAN 1 : PN NOR SAMIDA BT. RAMLI / PN NOOR SURIYA BT. OTHMAN

KELAS GURU KELAS

ZENOBIA PER (Z) PN. CHOONG HONG FOI

1 AZ-ZAHRA 1KAA PN. HASNITA BT. HASAN

1 ALAMANDA 1A PN. ZARAH BT. AHMAD

1 BEGONIA 1B PN. HAYATUNNAIM BT. MUHD SUPIAN

1 CARNATION 1C PN. MOHANA VALLI A/P LOKANATHAN

1 DAISY 1D PN. SARINA BT. CHE HARUN

1 ERICA 1E PN. AMIRAH BT. ZAINAL ABIDIN

1 FELICIA 1F PN. NORAZLINA BT. ABD GHANI

1 HIBISCUS 1H PN. NURAZLIN BT. MUHAMMAD

1 JASMIN 1J CIK HARTINI BT. MOHD TAHIR

1 KAMELIA 1K PN. NORHASLINA BT. LAJIN

1 LILY 1L PN. NORLIYANA BT. SAIDDON

1 MARIGOLD 1M PN. HARYANI FAIDZA BT. AHMED NAJIB

1 NONA 1N PN. NURUSSAADAH BT. ABD GHANI

1 PETUNIA 1P PN. JAMILAH BT. ABD [email protected]

1 ROSE 1R PN. ZURINA BT. RAMLI

1 SUNFLOWER 1S PN. NURUL ASYIKIN BT. SARJI

1 TULIP 1T PN. IMAN BT. ISMAIL

1 VIOLET 1V PN. SITI FILDAUS BT. MOHD ALIAS

1 WATERLILY 1W PN. NURASHIKIN BT. TUKIRAN

34

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

TINGKATAN 2

PENYELARAS TINGKATAN 2 : PN ROSENAH BT. MAIL / PN HAIRUNNISAH BT. YUSOF

KELAS GURU KELAS

2 AZ-ZAHRA 2KAA PN. ZARINA BT. ZAINUN

2 ALAMANDA 2A PN. NORIZAH BT. KHALID

2 BEGONIA 2B PN. NURUL HIDAYAH BT. KASIM

2 CARNATION 2C PN. NIK NAJIBAH BT. NIK MOHD GHAZI

2 DAISY 2D PN. NAS AMIRA BT. DAUD

2 ERICA 2E PN. INTAN SHAFINAZ BT. AHMAD

2 FELICIA 2F PN. NOOR HASWANI BT. OTHMAN

2 HIBISCUS 2H PN. NURHIDAYAH BT. AZMY

2 JASMIN 2J PN. NOOR SURIYA BT. OTHMAN

2 KAMELIA 2K PN. RUZANNA BT. OTHMAN

2 LILY 2L PN. NORAZLINA BT. MOKHTAR

2 MARIGOLD 2M PN. WAN NURUL ANIDA BT. WAN ABDUL HALIM

2 NONA 2N PN. NORZAFIRAH BT. ABDUL RAHIM

2 PETUNIA 2P PN. HAIRUNNISHAH BT. YUSOFF

2 ROSE 2R PN. HAFIZAH BT. WASIKON

2 SUNFLOWER 2S PN. SUHAIDA BT. AHMAD

2 TULIP 2T PN. NORHAFIZA BT. SAIDIN

2 VIOLET 2V PN. KHAFIZAH BT. AMAT NOH

2 WATERLILY 2W CIK SITI MARIAM BT. SULAIMAN

TINGKATAN 3

PENYELARAS TINGKATAN 3 : PN KASUMAWATI BT. MOHD/ PN CHE NORRASIDAH BT. RAHMAT

BIL KELAS NAMA GURU KELAS
1 3AZZAHRA PN SITI NORBAYAH BT SAYUTI
2 3 ALAMANDA PN WAN KHAIRATUL HANUM BT WAN HASSAN
3 3 BEGONIA PN NURUL SYAZANA BT SHADIN
4 3 CARNATION PN SITI WAN SHAHARIAH BT WAN IBERAHIM
5 3 DAISY PN UMA DEVI A/P RAMAIAH
6 3 ERICA PN HAMIZAH LIYANA BT ANWAR
7 3 FELICIA PN MARRIATI BT JAHAYA
8 3 HIBISCUS PN NAZARIYAH BT MOHD HALID
9 3 JASMINE PN MAZZURA BT MOHAMMAD
10 3 KAMELIA PN SALMAH BT MOHD YUSOFF
11 3 LILY PN NOR SYAHIDA BT SAIDIN
12 3 MARIGOLD PN NORLIZA BT GHAZALI
13 3 NONA PN NORHAFIZA BT MOHD SHUKRI
14 3 PETUNIA PN WAN SITI FATIMAH BT WAN ABD RAHIM
15 3 ROSE PN NORLIYANNA BT ZAKARIA

35

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

TINGKATAN 4

PENYELARAS TINGKATAN 4 : PN NORA’IDA BT. GHAZALI/ PN HAMIZAH LIYANA BT. ANUAR

BIL KELAS GURU KELAS

1 4 STEM 1 PN RASYIDAH BT RAMLI

2 4 STEM 2 PN MONA AFTINAWATY BT AMAT PARDI

3 4 STEM 3 PN SHUHANA BT MOHAMED

4 4 SG 1 PN SITI RASYIDAH BT MOHAMED PAUZI

5 4 SG 2 PN WAN ZARINI BT WAN HASSAN

6 4 KEM 1 PN WAN MALLIATI BT WAN MUSTAFA

7 4 KEM 2 PN NIK SALWANI BT ABDUL RAHIM

8 4 PI 1 EN IRWAN EFFENDY BIN ABD RANI

9 4 KEM 3 PN FARUSYA AZMA BT JAAFAR

10 4 KEM 4 PN AFIDA BT ABDUL GHANI

11 4 PI 2 PN MAZLINA BT MOHD AHIR

12 4 IKH 1 PN LYDIAWATI BT WAKANAN

13 4 IKH 2 PN MIDYAWATI BT MOHAMAD

14 4 IKH 3 PN CHE NORRASIDAH BT RAHMAT

15 4 IKH 4 EN SANKAR A/L MUNIANDY

TINGKATAN 5

PENYELARAS TINGKATAN 5 : PN ESTEALA DANI / PN MARIANI BT. MOHAMED

BIL KELAS GURU KELAS

1 5 STEM 1 PN NORMALA BT MOHAMMED SALLEH

2 5 STEM 2 PN MARIANI BT MOHAMED

3 5 STEM 3 PN MASNIN BT AINUL MASLIH

4 5 STEM 4 PN MAZILA BT ABD MALIK

5 5 STEM 5 PN NOREHAN BT [email protected]

6 5 KEM 1 PN NURUL FADZNIDA BT OSMAN

7 5 KEM 2 PN NOOR ADILLA BT MOHD SALLEH

8 5 PI 1 PN HILWANI BT ABDUL RAZAK

9 5 KEM 3 PN ROSLINA BT SALLEH

10 5 PI 2 PN NOR AZIRAH BT AZIZUL RAHMAN

11 5 IKH 1 PN NOOR AZIAN BT MUGHAT

12 5 IKH 2 PN NORHARLINA BT MOHAMED

13 5 TERAS 1 PN NURUL HAKIIMA BT ABDULLAH

14 5 TERAS 2 PN UMMIHANI BT MOKHTAR

36

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

PAKEJ MENGIKUT TINGKATAN 2020

TINGKATAN 1

BIL KELAS SINGKATAN ALIRAN ISLAM
1 ZENOBIA PER (Z) PERALIHAN B (RBT)
2 1 AZ-ZAHRA 1 KAA C (RBT)
3 1 ALAMANDA 1A ALIRAN AGAMA& ASK A (RBT)
4 1 BEGONIA 1B ASK/RBT
5 1 CARNATION 1C ASK/RBT
ASK/RBT
6 1 DAISY 1D RBT
7 1 ERICA 1E RBT
8 1 FELICIA 1F RBT
9 1 HIBISCUS 1H RBT ISLAM
10 1 JASMIN 1J RBT
11 1 KAMELIA 1K RBT
12 1 LILY 1L RBT
13 1 MARIGOLD 1M RBT
14 1 NONA 1N RBT ISLAM
15 1 PETUNIA 1P RBT
16 1 ROSE 1R RBT
17 1 SUNFLOWER 1S RBT
18 1 TULIP 1T RBT
19 1 VIOLET 1V RBT
20 1 WATERLILY 1W RBT ISLAM

TINGKATAN 2

KELAS SINGKATAN ALIRAN ISLAM
BIL B&C(ASK)
1 2 AZ-ZAHRA 2KAA ALIRAN AGAMA& ASK A&B(RBT)
2 2 ALAMANDA 2A ASK/RBT
3 2 BEGONIA 2B ASK/RBT
4 2 CARNATION 2C ASK
5 2 DAISY 2D ASK
6 2 ERICA 2E ASK
7 2 FELICIA 2F RBT
8 2 HIBISCUS 2H RBT
9 2 JASMIN 2J RBT
10 2 KAMELIA 2K RBT ISLAM
11 2 LILY 2L RBT
12 2 MARIGOLD 2M RBT

37

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

13 2 NONA 2N RBT B&C(RBT)
14 2 PETUNIA 2P RBT
15 2 ROSE 2R RBT
16 2 SUNFLOWER 2S RBT
17 2 TULIP 2T RBT
18 2 VIOLET 2V RBT
19 2 WATERLILY 2W RBT ISLAM

BIL KELAS TINGKATAN 3 ELEKTIF BAHASA
1 3 AZ-ZAHRA BC/BT
2 3 ALAMANDA ELEKTIF BC/BT
3 3 BEGONIA ASK BC/BT
4 3 CARNATION ASK BC/BT
5 3 DAISY ASK BC/BT
6 3 ERICA ASK BC/BT
7 3 FELICIA ASK BC/BT
8 3 HIBISCUS ASK BC/BT
9 3 JASMIN RBT BC/BT
10 3 KAMELIA RBT BC/BT
11 3 LILY RBT BC/BT
12 3 MARIGOLD RBT BC/BT
13 3 NONA RBT BC/BT
14 3 PETUNIA RBT BC/BT
15 3 ROSE RBT BC/BT
RBT
RBT

TINGKATAN 4

BIL KELAS ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 ELEKTIF 3 ELEKTIF 4
KIMIA BIOLOGI MATEMATIK TAMB
1 4 STEM 1 FIZIK KIMIA BIOLOGI/SN KOMP MATEMATIK TAMB
SN KOMP/P AKAUN MATEMATIK TAMB
2 4 STEM 2 FIZIK BIOLOGI
EKONOMI — —
3 4 STEM 3 KIMIA SN RT/SN KOMP — —
EKONOMI — —
4 4 SG 1 SN KOMP/P AKAUN EKONOMI — —
PEND SENI VISUAL — —
5 4 SG 2 PEND SV/P AKAUN PEND SENI VISUAL — —
SASTERA — —
6 4 KEM 1 PERNIAGAAN SASTERA — —
— —
7 4 KEM 2 SN RT/PEND SENI VISUAL — — —
— — —
8 4 PI 1 TASAWUR — — —

9 4 KEM 3 GEOGRAFI

10 4 KEM 4 GEOGRAFI

11 4 PI 2 TASAWUR

12 4 IKH 1 PERNIAGAAN

13 4 IKH 2 PERNIAGAAN/SN RT

14 4 IKH 3 PERNIAGAAN

15 4 IKH 4 PEND SENI VISUAL

38

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

TINGKATAN 5

BIL KELAS ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 ELEKTIF 3 ELEKTIF 4
1 5 STEM 1 FIZIK KIMIA BIOLOGI MATEMATIK TAMB
2 5 STEM 2 FIZIK KIMIA BIOLOGI MATEMATIK TAMB
3 5 STEM 3 FIZIK KIMIA P AKAUN MATEMATIK TAMB
4 5 STEM 4 MATEMATIK TAMB
5 5 STEM 5 P AKAUN/ SN KOMP EKONOMI PEND SV /SN RT —
6 5 KEM 1 P AKAUN / SN KOMP EKONOMI PEND SV /SN RT —
7 5 KEM 2 EKONOMI —
8 5 P1 1 P AKAUN EKONOMI — —
9 5 KEM 3 GEOG TASAWUR — —
10 5 P1 2 SASTERA — —
11 5 IKH 1 PERNIAGAAN PERNIAGAAN / TASAWUR — —
12 5 IKH 2 PERNIAGAAN — —
13 5 TERAS 1 PEND SENI VISUAL — — —
PERNIAGAAN — — —
14 5 TERAS 2 PERNIAGAAN —
— —
— —JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

M TARIKH TUGAS NAMA GURU (PAGI) NAMA GURU (PETANG)

2/1/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. AFIDA BT ABDUL GHANI 1. PN. AMIRAH BT ZAINAL ABIDIN
2. PN. AZLIN BT DALAL
- PERHIMPUNAN 2. PN. ANIZA BT ABDULLAH 3. PN. CHOONG HONG FOI
1 4/1/2020 PAGAR A & B
3. PN. ANIZAH BT AHMAD 4. PN. ELIANA BT AZMI
1. PN. FATIMAH BT MUSENI
PAGAR C & 2. PN. HASNITA BT HASAN
3. PN. HAFIZAH BT WASIKON
KANTIN 4. EN. BAHAGIA KUMARI B MAMAT 4. CIK HALIMAH BT ARIFFIN
1. PN. HANISAH BT ABIDIN
6/1/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. CHE NORRASIDAH BT RAHMAT 2. PN. HARYANI FAIDZA BT AHMAD NAJIB
3. PN. HASLIN BT SALLEH
- PERHIMPUNAN 2. PN. ARKIAH BT SANDI 4. PN. HASLIZA BT HASSAN
2 3. PN. AZRINA BT MUHAMMAD 1. PN. HASNIZA BT KENOH
2. PN. HAYATUNNAIM BT MUHD SUPIAN
11/1/2020 PAGAR A & B 3. PN. IMAN BT ISMAIL
4. PN. INTAN SHAFINAZ BT AHMAD
PAGAR C/ KANTIN 4. EN. DZULKAFLI BIN SHARIF 1. PN. JAMILAH BT ABD LATIF @ KADIR
2. EN. JEYEM THIRAM A/L MANIAM
13/1/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. FAIZAH NOOR BT ISHAK 3. PN. KALPANA A/P RAMASAMY
4. EN. KAMAL SHA'ARI B ABDULLAH
- PERHIMPUNAN 2. PN. ESTEALA DANI 1. PN. KHAFIZAH BT AMAT NOH
3 3. PN. FATHIMAH BT ZAMANI 2. EN. KHAIRUL ANUAR B HUSIN
3. PN. MOHANA VALLI A/P LOKANATHAN
18/1/2020 PAGAR A & B

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. FARASYA 'ADILIAH BT JAAFAR

20/1/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. FARUSYA AZMA BT JAAFAR

- PERHIMPUNAN 2. PN. HABIBAH BT BAKAR
4 3. EN. HAMDI B MAMAT

25/1/2020 PAGAR A & B

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. HILWANI BT ABDUL RAZAK

27/1/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. ISLINAH BT BAKAR

5 - PERHIMPUNAN 2. EN. IRWAN EFFENDY B ABD RANI

2/1/2020 PAGAR A & B 3. PN. JURIAH BT JAAFAR

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. KARIMAH BT ABD WAHAB

3/2/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. KASUMAWATI BT MOHD

6 - PERHIMPUNAN 2. PN. HAMIZAH LIYANA BT ANWAR

8/2/2020 PAGAR A & B 3. PN. KHATIJAH BT SAMIAN

39

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. LOW SOK YONG 4. EN. MOHD NOR B MAT SALLEH

10/2/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. LYDIAWATI BT WAKANAN 1. EN. MOHD SYAWAL B MOHD ZUKRI

- PERHIMPUNAN 2. PN. FAUZIAH BT PARDIMIS WANDI 2. EN. MOHD YUSOF B ABD MANAN
7 3. PN. MARIANI BT MOHAMED 3. PN. NOOR HASWANI BT OTHMAN

15/2/2020 PAGAR A&B

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. MARRIATI BT JAHAYA 4. PN. NOOR SURIYA BT OTHMAN

17/2/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. MAZILA BT ABD MALIK 1. XXXX

- PERHIMPUNAN 2. PN. MASNIN BT AINUL MASLIH 2. PN. NOR FAZILAH BT YUSOF
8 3. PN. NURUL SYAZANA BT SAIDIN 3. PN. NOR HASLINA BT LAJIN

22/2/2020 PAGAR A&B

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. MIDYAWATI BT MOHAMED 4. PN. NOR SAMIDA BT RAMLI

24/2/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. MAZZURA BT MOHAMMAD 1. PN. NORAZLIN BT ZULKIFLI ABDUL RAHMAN

- PERHIMPUNAN 2. PN. MAZLINA BT MOHAMED AHIR 2. PN. NORAZLINA BT ABD GHANI
9 3. EN. M REDZWAN KHUSYAIRI A. GHANI 3. PN. NORAZLINA BT MOKHTAR

29/2/2020 PAGAR A & B

PAGAR C/ KANTIN 4. EN. MOHD ERY JOHAIZAL B RAMLI 4. PN. NORHAZLINA BT MAT DAUD

2/3/2020 BLOK AKADEMIK 1 .EN. MUHAMMAD YUNUS B MUHSIN 1. PN. NORIZAH BT KHALID

- PERHIMPUNAN 2. PN. MONA AFTINAWATY BT AMAT PARDI 2. PN. NORLIYANA BT SAIDDON
10 3. PN. MUHAINI BT CHE MAT 3. PN. NORLIZA BT MOHAMMAD ZAHID

3/7/2020 PAGAR A & B

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NAZARIYAH BT MOHD HALID 4. PN. NORZAFIRAH BT ABD RAHIM

9/3/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NOOR ADILLA BT MOHD SALLEH 1. PN. NURAZLIN BT MUHAMMAD

- PERHIMPUNAN 2. PN. NIK SALWANI BT ABDUL RAHIM 2. PN. NUR HIDAYAH BT MOHD AZMY
11 3. EN. MUHAMAD HAFIZ B DERUS 3. NURASHIKIN BT TUKIRAN

13/3/2020 PAGAR A & B

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NOR ADILAH BT HASSAN 4. NURUL ASYIKIN BT SARJI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14 - 22 MAC 2020

23/3/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NOR AZIAN BT MOHD YASIN 1. PN. NURULHIDAYAH BT KASIM
2. PN. NURUSSAADAH BT ABD GHANI
12 - PERHIMPUNAN 2. PN. AZIRAH BT AZIZUL RAHMAN 3. PN. PHANG SHEAU YANN
27/3/2020 PAGAR A & B 4. YM RAJA AISAH BT RAJA OMAR
3. PN. NOOR AZIAN BT AB MUGHAT 1. YM RAJA KAMARHISHAM B RAJA KAMARUDIN
2. PN. ROSENAH BT MAIL
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NOR HARLINA BT MOHAMED 3. PN. ROZIANA BT NGALI
4. PN. RUZANNA BT OTHMAN
30/3/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NOR MALA BT MAHADI 1. PN. NURHAFIZA BT SAIDIN
2. PN. SARINA BT CHE HARUN
13 - PERHIMPUNAN 2. PN. NOR LIYANNA BT ZAKARIA 3. PN. SHARAIDA BT ABU BAKAR
3/4/2020 PAGAR A & B 4. PN. SITI FILDAUS BT MOHD ELIAS
3. PN. CHE ARIANI BT AHMAD 1. SITI JULIANA BT MOHAMED
2. CIK SITI MARIAM BT SULAIMAN
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NORSHITA BT A RASHAD 3. PN. SITI SARAH BT AYOB @ AYUB
4. PN. SUHAIDA BT AHMAD
6/4/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NOR SYAHIDA BT SAIDIN 1. PN. SUWAIBAH BT OTHMAN
2. PN. W. NURUL ANIDA BT W. ABDUL HALIM
14 - PERHIMPUNAN 2. PN. NORAINI BT MUSTAFA 3. XXXX
10/4/2020 PAGAR A&B 4. PN. ZARAH BT AHMAD
3. PN. NORA'IDA BT GHAZALI 1. PN. ZARINA BT ZAINUN

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NORLAILA BT MOHD NOORDIN

13/4/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NURUL FADZNIDA BT OSMAN

15 - PERHIMPUNAN 2. PN. NOREHAN BT [email protected]
17/4/2020 PAGAR A&B
3. PN. NORLIZA BT GHAZALI

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NURUL AIMIE BT ABD RAHMAN

20/4/2020 BLOK AKADEMIK 1. XXXX

16 - PERHIMPUNAN 2. PN. NUR HAFIZA BT AHMAD SHUKRI
24/4/2020 PAGAR A&B
3. PN. NORMALA BT MOHAMMED SALLEH

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. RINA MARLINDA BT AB RAUF

17 27/4/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. ROSLINA BT SALLEH

40

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

- PERHIMPUNAN 2. PN. RASYIDAH BT RAMLI 2. PN. ZURINA BT RAMLI
3. PN. HARTINI BT MOHD TAHIR
1/5/2020 PAGAR A&B 3. PN. NURUL HAKIIMA BT ABDULLAH 4. EN. MOHAMAD AMIRUL ASHRAFF B ROHANA
1. PN. AMIRAH BT ZAINAL ABIDIN
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. SALMAH BT MOHD YUSOFF 2. PN. AZLIN BT DALAL
3. PN. CHOONG HONG FOI
4/5/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. SHUHANA BT MOHAMED 4. PN. ELIANA BT AZMI
1. PN. FATIMAH BT MUSENI
18 - PERHIMPUNAN 2. EN. SANKAR A/L MUNIANDY 2. PN. HASNITA BT HASAN
8/5/2020 PAGAR A&B 3. PN. HAFIZAH BT WASIKON
3. EN. SENGGUTUAN A/L VEERAN 4. PN. HAIRUNNISHAH BT YUSOF
1. CIK HALIMAH BT ARIFFIN
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. SASIRA BT NORDIN 2. PN. HANISAH BT ABIDIN
3. PN. HARYANI FAIDZA BT AHMAD NAJIB
11/5/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. SITI NORBAYAH BT SAYUTI 4. PN. HASLIN BT SALLEH

19 - PERHIMPUNAN 2. XXXX
15/5/2020 PAGAR A&B
3. XXXX

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. SITI W. SHAHARIAH BT W. IBERAHIM

18/5/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. SUHIDA BT CHE ADNAN

20 - PERHIMPUNAN 2. PN. SITI RAFAHAH LIANA BT RAMLI
22/5/2020 PAGAR A&B
3. PN. SITI RASYIDAH BT MOHAMED PAUZI

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. SYAHANIZA BT ENDUT

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23 MEI - 7 JUN 2020

8/6/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. UMA DEVI A/P RAMAIAH 1. PN. HASLIZA BT HASSAN

21 - PERHIMPUNAN 2. EN. TAUFEEQ B MOHAMMED AMIN 2. PN. HASNIZA BT KENOH

12/6/2020 PAGAR A&B 3. PN. W.KHAIRATUL HANUM BT W. HASSAN 3. PN. HAYATUNNAIM BT MUHD SUPIAN

PAGAR C/ KANTIN 4. EN. TAN WEE WEE 4. PN. IMAN BT ISMAIL

15/6/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. UMMIHANI BT MOKHTAR 1. PN. INTAN SHAFINAZ BT AHMAD

22 - PERHIMPUNAN 2. PN. UMI SAZILAH BT MOD BAKRI 2. PN. JAMILAH BT ABD LATIF @ KADIR
19/6/2020 PAGAR A&B 3. EN. JEYEM THIRAM A/L MANIAM
3. PN. WAN MALLIATI BT WAN MUSTAFA

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. WAN RUGAYAH BT WAN ABDULLAH 4. PN. KALPANA A/P RAMASAMY

22/6/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. SITI FATIMAH BT W. ABDUL RAHMAN 1. EN. KAMAL SHA'ARI B ABDULLAH

23 - PERHIMPUNAN 2. PN. WAN ZARINI SURIATI BT WAN HASSAN 2. PN. KHAFIZAH BT AMAT NOH
27/6/2020 PAGAR A&B
3. PN. YUSSAINIZAWATI BT MOHD YUSOF 3. EN. KHAIRUL ANUAR B HUSIN

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. ZAITON BT MAAROF 4. PN. MOHANA VALLI A/P LOKANATHAN

29/6/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. ZAITON BT AWANG KARI 1. EN. MOHD NOR B MAT SALLEH

24 - PERHIMPUNAN 2. PN. ZALEHA BT KHAMIS 2. EN. MOHD SYAWAL B MOHD ZUKRI
3/7/2020 PAGAR A&B 3. EN. MOHD YUSOF B ABD MANAN
3. EN. ZOL AMRI B MOH SARKONI

PAGAR C/ KANTIN 4. EN. ZULFAKARUDDIN BIN SIDEK AHMAD 4. PN. NAS AMIRA BT DAUD

6/7/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. ZURAINI BT ABD RAHMAN 1. PN. NIK NAJIBAH BT NIK MOHD GHAZI

25 - PERHIMPUNAN 2. PN. ZURIYATI BT ABD RAHIM 2. PN. NOOR HASWANI BT OTHMAN
10/7/2020 PAGAR A&B 3. PN. NOOR SURIYA BT OTHMAN
3. PN. AFIDA BT ABDUL GHANI

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. ANIZA BT ABDULLAH 4. PN NORHAFIZA BT SAIDIN

13/7/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. ARKIAH BT SANDI 1. PN. NOR FAZILAH BT YUSOF

26 - PERHIMPUNAN 2. PN. CHE NORRASIDAH BT RAHMAT 2. PN. NOR HASLINA BT LAJIN
17/7/2020 PAGAR A&B 3. PN. NOR SAMIDA BT RAMLI
3. PN. AZRINA BT MUHAMMAD

PAGAR C/ KANTIN 4. EN. DZULKAFLI BIN SHARIF 4. PN. NORAZLIN BT ZULKIFLI ABDUL RAHMAN

27 20/7/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. ESTEALA DANI 1. PN. NORAZLINA BT ABD GHANI
- PERHIMPUNAN 2. PN. FARASYA 'ADILIAH BT JAAFAR 2. PN. NORAZLINA BT MOKHTAR

41

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

24/7/2020 PAGAR A&B 3. PN. FAIZAH NOOR BT ISHAK 3. PN. NORHAZLINA BT MAT DAUD
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. FATHIMAH BT ZAMANI 4. PN. NORIZAH BT KHALID

CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA
27/7/2019 - 2/8/2019

3/8/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. FARUSYA AZMA BT JAAFAR 1. PN. NORLIYANA BT SAIDDON
2. PN. NORLIZA BT MOHAMMAD ZAHID
28 - PERHIMPUNAN 2. PN. HILWANI BT ABDUL RAZAK 3. PN. NORZAFIRAH BT ABD RAHIM
7/8/2020 PAGAR A&B 4. PN. NURAZLIN BT MUHAMMAD
3. EN. HAMDI B MAMAT 1. PN. NUR HIDAYAH BT MOHD AZMY
2. NURASHIKIN BT TUKIRAN
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. HABIBAH BT BAKAR 3. NURUL ASYIKIN BT SARJI
4. PN. NURULHIDAYAH BT KASIM
10/8/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. KARIMAH BT ABD WAHAB 1. PN. NURUSSAADAH BT ABD GHANI
2. PN. PHANG SHEAU YANN
29 - PERHIMPUNAN 2. EN. IRWAN EFFENDY B ABD RANI 3. YM RAJA AISAH BT RAJA OMAR
14/8/2020 PAGAR A&B 4. YM RAJA KAMARHISHAM B RAJA KAMARUDIN
3. PN. ISLINAH BT BAKAR 1. PN. ROSENAH BT MAIL
2. PN. ROZIANA BT NGALI
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. JURIAH BT JAAFAR 3. PN. RUZANNA BT OTHMAN
4. XXXX
17/8/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. HAMIZAH LIYANA BT ANWAR 1. PN. SARINA BT CHE HARUN
2. PN. SHARAIDA BT ABU BAKAR
30 - PERHIMPUNAN 2. PN. KASUMAWATI BT MOHD 3. PN. SITI FILDAUS BT MOHD ELIAS
21/8/2020 PAGAR A&B 4. SITI JULIANA BT MOHAMED
3. PN. LOW SOK YONG

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. KHATIJAH BT SAMIAN

24/8/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. FAUZIAH BT PARDIMIS WANDI

31 - PERHIMPUNAN 2. PN. LYDIAWATI BT WAKANAN
28/8/2020 PAGAR A&B
3. PN. MARIANI BT MOHAMED

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. MARRIATI BT JAHAYA

1/9/2019 BLOK AKADEMIK 1. PN. MASNIN BT AINUL MASLIH

32 - PERHIMPUNAN 2. PN. NURUL SYAZANA BT SAIDIN
4/9/2019 PAGAR A&B
3. PN. MAZILA BT ABD MALIK

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. MIDYAWATI BT MOHAMED

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

7 - 13 SEPTEMBER 2020

14/9/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. MAZLINA BT MOHAMED AHIR 1. CIK SITI MARIAM BT SULAIMAN

33 - PERHIMPUNAN 2. PN. MAZZURA BT MOHAMMAD 2. PN. SITI SARAH BT AYOB @ AYUB
18/9/2020 PAGAR A&B 3. PN. SUHAIDA BT AHMAD
3. EN. M REDZWAN KHUSYAIRI A. GHANI

PAGAR C/ KANTIN 4. EN. MOHD. ERY JOHAIZAL B RAMLI 4. PN. SUWAIBAH BT OTHMAN

21/9/2020 BLOK AKADEMIK 1. EN. MUHAMMAD YUNUS B MUHSIN 1. PN. WAN NURUL ANIDA BT WAN ABDUL HALIM

34 - PERHIMPUNAN 2. PN. NAZARIYAH BT MOHD HALID 2. XXXX
25/9/2020 PAGAR A&B 3. PN. ZARAH BT AHMAD
3. PN. MUHAINI BT CHE MAT

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. MONA AFTINAWATY BT AMAT PARDI 4. PN. ZARINA BT ZAINUN

28/9/2020 BLOK AKADEMIK 1. EN. MUHAMAD HAFIZ B DERUS 1. PN. ZURINA BT RAMLI

35 - PERHIMPUNAN 2. PN. NOOR ADILLA BT MOHD SALLEH 2. PN. HARTINI BT MOHD TAHIR
2/10/2020 PAGAR A&B 3. EN. MOHAMAD AMIRUL ASHRAFF B ROHANA
3. PN. NIK SALWANI BT ABDUL RAHIM

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NOR ADILAH BT HASSAN 4. PN. AZLIN BT DALAL

36 5/10/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NOR HARLINA BT MOHAMED 1. PN. ELIANA BT AZMI

42

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

- PERHIMPUNAN 2. PN. NOOR AZIAN BT AB MUGHAT 2. PN. FATIMAH BT MUSENI
3. PN. NURHAFIZA BT SAIDIN
9/10/2020 PAGAR A&B 3. PN. NOR AZIRAH BT AZIZUL RAHMAN 4. CIK HALIMAH BT ARIFFIN
1. PN. HASLIN BT SALLEH
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NOR AZIAN BT MOHD YASIN 2. PN. HASLIZA BT HASSAN
3. PN. HASNIZA BT KENOH
12/10/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NOR LIYANNA BT ZAKARIA 4. EN. JEYEM THIRAM A/L MANIAM
1. PN. KALPANA A/P RAMASAMY
37 - PERHIMPUNAN 2. PN. NOR MALA BT MAHADI 2. EN. KAMAL SHA'ARI B ABDULLAH
16/10/2020 PAGAR A&B 3. EN. KHAIRUL ANUAR B HUSIN
3. PN. NORSHITA BT A RASHAD 4. EN. MOHD NOR B MAT SALLEH
1. EN. MOHD SYAWAL B MOHD ZUKRI
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. FAUZIAH BT PARDIMIS WANDI 2. EN. MOHD YUSOF B ABD MANAN
3. XXXX
19/10/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NORA'IDA BT GHAZALI 4. PN. NOR FAZILAH BT YUSOF
1. PN. NOR SAMIDA BT RAMLI
38 - PERHIMPUNAN 2. PN. NOR SYAHIDA BT SAIDIN 2. PN. NORAZLIN BT ZULKIFLI ABDUL RAHMAN
23/10/2020 PAGAR A&B 3. PN. NORHAZLINA BT MAT DAUD
3. PN. NORAINI BT MUSTAFA 4. PN. NORLIZA BT MOHAMMAD ZAHID
1. YM RAJA AISAH BT RAJA OMAR
PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NORLAILA BT MOHD NOORDIN 2. YM RAJA KAMARHISHAM B RAJA KAMARUDIN
3. PN. ROSENAH BT MAIL
26/10/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NORLIZA BT GHAZALI 4. XXXX
1. PN. SHARAIDA BT ABU BAKAR
39 - PERHIMPUNAN 2. PN. NOREHAN BT [email protected] ISMAIL 2. SITI JULIANA BT MOHAMED
30/10/2020 PAGAR A&B 3. PN. SITI SARAH BT AYOB @ AYUB
3. PN. NURUL AIMIE BT ABD RAHMAN 4. PN. SUWAIBAH BT OTHMAN

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NURUL FADZNIDA BT OSMAN

2/11/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. RINA MARLINDA BT AB RAUF

40 - PERHIMPUNAN 2. PN. NORMALA BT MOHAMMED SALLEH
6/11/2020 PAGAR A&B
3. PN.CHE ARIANI BT AHMAD

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. NOR HAFIZA BT AHMAD SHUKRI

9/11/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. NURUL HAKIIMA BT ABDULLAH

41 - PERHIMPUNAN 2. PN. SALMAH BT MOHD YUSOFF
13/11/2020 PAGAR A&B
3. PN. RASYIDAH BT RAMLI

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. ROSLINA BT SALLEH

16/11/2020 BLOK AKADEMIK 1. PN. SHUHANA BT MOHAMED

42 - PERHIMPUNAN 3. EN. SENGGUTUAN A/L VEERAN
20/11/2020 PAGAR A&B 3. EN. SANKAR A/L MUNIANDY

PAGAR C/ KANTIN 4. PN. SASIRA BT NORDIN

CUTI AKHIR TAHUN

21 NOVEMBER - 31 DISEMBER 2020

JAWATANKUASA SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

PENGERUSI TN HJ ABDUL WAHID BIN BAHARON PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI PN WAN KHIRANI BINTI WAN MUHAMMAD PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 1 PN NORFARANI BINTI MAT ISA PK HEM
NAIB PENGERUSI 2 EN MUSTAFA KAMAL BIN MAHSUROM PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI 3 PN RIZA BINTI JUPRY PK PETANG
NAIB PENGERUSI 4 EN MOHAMAD ZAIDI BIN MASRI PK PPKI
PENYELARAS PN NORLINA BINTI ISMAIL GKMP KEMANUSIAAN
AJK SEMUA GKMP
SEMUA KETUA PANITIA

SENARAI TUGAS

▪ SEMUA GURU PERLU MEMBUAT LAPORAN BERTULIS UNTUK SETIAP LATIHAN YANG DIBERI KEPADA MURID
SETIAP HARI SEPANJANG TAHUN PEMBELAJARAN.

▪ LAPORAN HARIAN TERSEBUT PERLU DIISI DALAM BORANG SPSK 06 DAN PK 01.

43

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

▪ BORANG SPSK 06 PK 01 YANG TELAH LENGKAP DENGAN LAPORAN SEBANYAK 25 LATIHAN HENDAKLAH DIHANTAR
KEPADA PENTADBIR / KETUA PANITIA UNTUK DISAHKAN SETERUSNYA DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA SATU
SALINAN DAN SATU SALINAN LAGI KEPADA PENYELARAS FAIL INDUK.

▪ SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID SEBANYAK 10 BUAH DIJALANKAN SEKALI SETAHUN OLEH PENYEMAK YANG
TELAH DITETAPKAN SEPERTI DALAM JADUAL DENGAN MENGGUNAKAN BORANG SPSK 06 PK 02.

▪ SENARAI SEMAK PENGHANTARAN BUKU LATIHAN MURID SETIAP GURU OLEH PENTADBIR /KETUAPANITIA ADALAH
MENGIKUT BORANG SPSK 06 PK 03.

▪ SEMUA PENTADBIR DAN KETUA PANITIA PERLU MENYERAHKAN BORANG SPSK 06 PK 03 KEPADA PENYELARAS.
▪ BORANG SPSK 06 BOLEH DIAKSES MELALUI EMEL ATAU SALINAN DI BILIK GKMP KEMANUSIAAN.

JADUAL PENCERAPAN DAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

BIL NAMA GURU PENGGAL 1 (JAN-MEI) PENGGAL 2 (JUN-OKT)
1. WAN KHIRANI BT WAN MUHAMMAD PENGETUA PENGETUA

1. 2. NORFARANI BT MAT ISA
3. MOHAMAD ZAIDI BIN MASRI
4. MUSTAFA KAMAL BIN MAHSUROM
5. RIZA BINTI JUPRY
6. ROHANA BT MOHAMUD
7. KHAIRUDDIN BIN OTHMAN
8. SHAMSIHANI BT HJ. AB RAHIM HALIMI
9. NORLINA BT ISMAIL

2. 1. ARKIAH BIN SANDI PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
2. FARASYA’ADILIAH BT JAAFAR PENTADBIRAN PENTADBIRAN
3. NOR ADILAH BT ASSAN
4. ANIZAH BT AHMAD
5. MAZLINA BT MOHAMED AHIR
6. HASNITA BT HASAN
7. ZAITON BT MA’AROF
8. ZAITON BT AWANG KARI

3. 1. NOR AZIAN BT MOHD YASIN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
2. NORFAZILAH BT YUSOF HAL EHWAL MURID HAL EHWAL MURID
3. MAZZURA BT MOHAMMAD
4. SITI HANIS BT ABDUL RAHMAN
5. NORLIZA BT GHAZALI
6. HANISAH BT ABIDIN

4. 1. BAHAGIA KUMARI BIN MAMAT PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
2. MUHAMAD HAFIZ BIN DERUS KOKURIKULUM KOKURIKULUM
3. CHONG HONG FOI
4. MOHD YUSOF BIN ABD MANAN
5. PHANG SHEAU YANN
6. SHARAIDA BT ABU BAKAR
7. MUHAINI BT CHE MAT ISA
8. ZOL AMRI BIN MOH SARKONI

44

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

3. 1. AZLIN BT MOHD DALAL PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN

2. HAIRUNNISHAH BT YUSOF PETANG PETANG

3. NOR SAMIDA BT RAMLI

4. NURAZLIN BT MUHAMMAD

5. NORIZAH BT KHALID

6. KALPANA A/P RAMASAMY

7. NOOR SURIYA BT OTHMAN

8. RAJA KAMARHISHAM BIN RAJA KAMARUDIN

9. HASNIZA BT KENOH

10. NURUL ASYIKIN BT SARJI

11. ZARAH BT AHMAD

4. 1. FAIZAH NOOR BT ISHAK GKMP BAHASA GKMP BAHASA
2. YUSSAINIZAWATI BT MOHD YUSOF
3. LOW SOK YONG
4. IRWAN EFFENDY B ABD RANI
5. MASNIN BT AINUL MASLIH
6. ZURIANI BT ABD RAHMAN
7. NIK SALWANI BT ABDUL RAHIM
8. LYDIAWATI BT WAKANAN
9. SHUHANA BT MOHAMED
10. SENGGUTUAN A/L VEERAN
11. TAUFEEQ BIN MOHAMMED AMIN
12. HALIMAH BT ARIFFIN

5. 1. MIDYAWATI BT MOHAMAD KP BM KP BM
2. SITI WAN SHAHARIAH BT WAN IBERAHIM
3. NAS AMIRA BT DAUD
4. RUZANNA BT OTHMAN
5. AMIRAH BT ZAINAL ABIDIN
6. NURUL SYAZANA BT SAIDIN

6. 1. JAMILAH BT ABD LATIF KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS
2. HARYANI FAIDZA BT AHMAD NAJIB
3. MONA AFTINAWATY BT AMAT PARDI GKMP KEMANUSIAAN GKMP KEMANUSIAAN
4. INTAN SHAFINAZ BT AHMAD
5. UMMIHANI BT MOKHTAR

1. UMA DEVI A/P RAMAIA
7 2. MARRIATI BT JAHAYA

3. HABIBAH BT BAKAR
4. SUWAIBAH BT OTHMAN
5. ANIZA BT ABDULLAH
6. RASYIDAH BT RAMLI
7. WAN SITI FATIMAH BT W. ABDUL RAHIM
8. HASLIN BT SALLEH
9. HALIMATUN SA’ADIAH BT AKHIRUDDIN
10. NURUL FADZNIDA BT OSMAN
11. NURUL HAKIIMA BT ABDULLAH

45

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

8 1. NORAZLIN BT ZULKIFLI ABDUL RAHMAN KP PEND. ISLAM KP PEND. ISLAM
2. NURUSSAADAH BT ABD GHANI
3. RAJA AISAH BT RAJA OMAR
4. ROZIANA BT NGALI
5. ZARINA BT ZAINUN

9 1. SARINA BT CHE HARUN KP SEJARAH KP SEJARAH
2. NOOR ADILLA BT MOHD SALLEH
3. NOR AZIRAH BT AZIZUL RAHMAN
4. NORMALA BT MOHAMMED SALLEH
5. NUR HAFIZA BT AHMAD SHUKRI

10 1. MOHANAVALLI A/P LOKANATHAN KP P.MORAL KP P.MORAL

11 1. SALMAH BT MOHD YUSOFF KP GEOGRAFI KP GEOGRAFI
2. JEYEM THIRAM A/L MANIAM
3. NORLIYANA BT SIDDON

12 1. ELIANA BT AZMI KP. PSV KP. PSV
2. SUHAIDA BT AHMAD
3. NORZAFIRAH BT ABD RAHIM
4. NOR SHITA BT A RASHAD
5. KHAIRUL ANUAR BIN HUSIN

13 1. WAN RUGAYAH BT WAN ABDULLAH KP TASAWWUR KP TASAWWUR ISLAM
2. FATIMAH BT MUSENI ISLAM

14 1. KAMAL SHA’ARI BIN ABDULLAH KP PJPK KP PJPK
2. MOHD SHAWAL BIN MOHD ZUKRI
3. NURULHIDAYAH BT KASIM

15 1. TAN WEE WEE KP PSK KP PSK
2. ROSLINA BT SALLEH

16 1. ISLINAH BT BAKAR GKMP TEKNIK & GKMP TEKNIK &
2. WAN MALLIATI BT WAN MUSTAFA VOKASIONAL VOKASIONAL
3. WAN ZARINI SURIATI BT WAN HASSAN
4. ZURIYATI BT ABD RAHIM
5. NOOR AZIAN BT AB. MUGHAT
6. RINA MARLINDA BT AB RAUF
7. MAZILA BT ABD MALIK
8. MOHD NOR BIN MAT SALLEH
9. ROSENAH BT MAIL

17 1. MOHD REDZWAN KHUSYAIRI B A. GHANI KP PA KP PA

46

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

2. NURASHIKIN BT TUKIRAN

18 1. MOHAMMAD AMIRUL ASHRAFF BIN ROHANA KP PERNIAGAAN KP PERNIAGAAN
2. SYAHANIZA BT ENDUT

19 1. WAN KHAIRATUL HANUM BT WAN HASSAN KP SAINS KOMPUTER KP SAINS KOMPUTER
2. SITI MARIAM BT SULAIMAN
3. NIK NAJIBAH BT NIK MOHD GHAZI

20 1. HAYATUNNAIM BT MUHD SUPIAN KP RBT KP RBT
2. NORAZLINA BT MOKHTAR
3. CHE ARIANI BT AHMAD KP EKONOMI KP EKONOMI

1. IMAN BT ISMAIL
21 2. AFIDA BT ABDUL GHANI

22 1. NORHAFIZA BT SAIDIN KP SRNT KP SRNT
2. KASUMAWATI BT MOHD

22 1. NOR HARLINA BT MOHAMED GKMP SAINS & GKMP SAINS &
2. ZALEHA BT KAMIS MATEMATIK MATEMATIK
3. UMI SAZILAH BT MOD BAKRI
4. SANKAR A/L MUNIANDY
5. SITI RAFAHAH LIANA BT RAMLI
6. NOREHAN BT [email protected]
7. MARIANI BT MOHAMED
8. HAMIZAH LIYANA BT ANWAR

23 1. CHE NORRASIDAH BT RAHMAT KP MATEMATIK KP MATEMATIK
2. HAFIZAH BT WASIKON
3. ZURINA BT RAMLI
4. NORAZLINA BT ABD GHANI
5. KHAFIZAH BT AMAT NOH
6. NOR HASLINA BT LAJIN

24 1. FARUSYA AZMA BT JAAFAR KP MATE. TAMB KP MATE. TAMB
2. SITI RASYIDAH BT MOHAMED PAUZI
3. NUR HIDAYAH BT MOHD AZMY
4. NORHAZLINA BT MAT DAUD
5. NORA’IDA BT GHAZALI
6. NOR MALA BT MAHADI

25 1. SUHIDA BT CHE ADNAN KP BIOLOGI KP BIOLOGI
2. SITI SARAH BT [email protected]
3. HILWANI BT ABDUL RAZAK
4. NOR LIYANNA BT ZAKARIA

47

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

26 1. SITI NORBAYAH BT SAYUTI KP KIMIA KP KIMIA
2. SITI FILDAUS BT MOHD ELIAS KP FIZIK KP FIZIK
3. ESTEALA DANI KP SAINS KP SAINS

27 1. NORLIZA BT MOHAMMAD ZAHID PPKI PPKI
2. NOR SYAHIDA BT SAIDIN
3. NOOR HASWANI BT OTHMAN

28 1. HARTINI BT MOHD TAHIR
2. NAZARIYAH BT MOHD HALID
3. FAUZIAH BT PARDIMIS WANDI
4. WAN NURUL ANIDA BT WAN ABDUL HALIM

29 1. DZULKAFLI BIN SHARIF
2. FATHIMAH BT ZAMANI
3. JURIAH BT JAAFAR
4. KHATIJAH BT SAMIAN
5. MOHD ERY JOHAIZAL BIN RAMLI
6. NORLAILA BT MOHD NOORDIN
7. NURUL AIMIE BT ABD RAHMAN
8. SASIRA BT NORDIN
9. ZULFAKARUDDIN BIN SIDEK AHMAD
10. AZRINA BT MUHAMMAD
11. HAMDI BIN MAMAT

48

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

PELAN LANTAI BLOK AKADEMIK SESI PAGI

5 STEM 4 5 STEM 3 5 STEM 2 5 STEM 1 BLOK
BAHARU
BLOK B 4 IKH 1 4 IKH 2 4 IKH 3 4 IKH 4 4 SG 1
4 SG 2 4 PI 1 4 KEM 3 4 KEM 4 4 PI 2 TANDAS
TANDAS 4 KEM 2 4 KEM 1 5 TERAS 1 5 IKH 1 5 P1 2 TANDAS
TANDAS 5 STEM 5 5 KEM 1 5 KEM 2 5 KEM 3 TANDAS
TANDAS 5 PI 1 TANDAS PPKI
TANDAS

BLOK A X 3 PETUNIA 3 NONA 3 MARIGOLD 3 LILY
3 ERICA 3 FELICIA 3 HIBISCUS 3 JASMIN 3 KAMELIA
3 ROSE
3 DAISY 3 BEGONIA 3 ALAMANDA 4 STEM 3 4 STEM 2 4 STEM 1

3 CARNATION

5 IKH 2 5 TERAS 2 LALUAN PENDIDIKAN KHAS SURAU
PEREMPUAN

BLOK BILIK TAYANG BILIK UBK 3 AZ-ZAHRA
BILIK DISIPLIN

BLOK PSS BILIK PUSAT SUMBER BILIK PENGAWAS
KEDAI BUKU KOKURIKULUM

BLOK MAKMAL ICT

MAKMAL ICT MAKMAL ICT MAKMAL ICT
BILIK KEMASAN KHB KHB

DIRI KHB KHB
KHB

49

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020

PELAN LANTAI BLOK AKADEMIK SESI PETANG

BLOK BAHARU X 1 ALAMANDA X
(1A)
X

BLOK B

TANDAS 1 DAISY 1 WATERLILY 1 VIOLET X 1 AZ-ZAHRA TANDAS
(TUTUP) (1D) (1W) (1V) (1KAA) (TUTUP)
TANDAS 1 MARIGOLD
(TUTUP) 1 ERICA 1 ROSE PERALIHAN (1M) 1 KAMELIA TANDAS
TANDAS (1E) (1R) ZENOBIA (1K) (TUTUP)
(LELAKI) 1 NONA
TANDAS 1 FELICIA 1 SUNFLOWER 1 CARNATION (1N) 1 JASMIN TANDAS
(PEREMPUAN) (1F) (1S) (1C) (1J) (GURU
1 PETUNIA 1 LILY LELAKI)
1 HIBISCUS 1 TULIP 1 BEGONIA (1P) (1L) TANDAS
(IH) (1T) (1B) (PPKI)

BLOK A BILIK 2 PETUNIA 2 WATERLILY 2 VIOLET 2 DAISY ARAS 3
ISTIRAHAT (2P) (2W) (2V) (2D)
2 FELICIA ARAS 2
(2F) GURU 2 ROSE 2 TULIP 2 SUNFLOWER 2 NONA ARAS 1
2 ERICA (2R) (2T) (2S) (2N) ARAS BAWAH
2 MARIGOLD
(2M) (2E) 2 CARNATION 2 KAMELIA 2 ALAMANDA 2 AZ-ZAHRA
(2C) (2K) (2A) (2KAA)
2 JASMIN 2 HIBISCUS
(2J) (2H) LALUAN PENDIDIKAN KHAS SURAU
PEREMPUAN
2 BEGONIA 2 LILY
(2B) (2L)

BLOK PSS BILIK PUSAT SUMBER BILIK PENGAWAS
KEDAI BUKU KOKURIKULUM

BLOK MAKMAL ICT

BILIK KEMASAN KHB MAKMAL ICT
DIRI KHB KHB
KHB
KHB

50

MANUAL PENGURUSAN SMK PUTRA PERDANA EDISI 2020


Click to View FlipBook Version