The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 64203080001, 2022-09-07 23:32:25

E066398A-8107-4CB2-A440-1C054F1437C5

E066398A-8107-4CB2-A440-1C054F1437C5

KRABIเกาะพีพีเล

หมู่เกาะพีพี เป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาติ หาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้
ว่า “ปูเลาปิอาปิ” คำว่า “ปู
เลา” แปลว่าเกาะ คำว่า “ปิ
อาปิ” แปลว่าต้นไม้ทะเล
ชนิดหนึ่งจำพวกแสม และ

โกงกาง


ต่อมาเรียกว่า “ต้นปีปี” ซึ่งภายหลัง
กลายเสียงเป็น “พี พี" ซึ่งได้ ชื่อว่า
เป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ส่วน
ใหญ่มาเพื่อดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้้
ทะเลและปลาหลากสีสันที่สวยงามเกาะทับ

ทะเลเเหวกอีกหนึ่งสถานที่ท่อง
เที่ยวสุด Unseen Thailand
ของชาวกระบี่ที่มีจุดสวยงาม
อย่างมหัศจรรย์ ที่เราสามารถ
เดินเหยียบทรายขาวละเอียด
จากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่ง
ได้เวลาน้ำลด ทะเลแหวกเกิด
จาก สันทรายจากเกาะสามเกาะ
คือเกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ
ทั้งสามเกาะนี้เป็น3 เกาะเด่นที่

อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ

มีสันฐาณติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมา
พบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็น แนว
สันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้

ถึงกัน สันทราย นี้จะจมหายไปเมื่อน้ำ
ขึ้นสูง เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะ

ค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเล
ให้้แยกออกกันเป็นสามส่วน สันทรายจะ
โผล่ในช่วงที่น้ำทะเล ลดต่ำสุด แต่ถึง
แม้ว่าสันทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถ
เดินเล่น ได้ หาดทรายของทะเลแหวกนี้

ขาวสะอาดน่าเล่นน้ำเกาะปอดะ

เกาะปอดะ เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่
เป็นเกาะที่ยังคงความงดงาม เป็น
หนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเล
กระบี่เกาะปอดะ ตั้งอยู่ในทะเลด้าน
หน้าอ่างนาง อยู่ห่างจากฝั่งอ่าว
นางประมาณ 8 กิโลเมตรหาก ยืน
อยู่ริมหาดที่ อ่าวนางหรือ หาดพน
รัตน์ธารา แล้วมองออกไปในทะเล
จะเห็นหมู่เกาะเล็กใหญ่กระจุกตัวอยู่
ในบริเวณใกล้ๆ กัน เกาะใหญ่ที่สุด
ในนั้นคือเกาะปอดะ เกาะใกล้ๆ กัน


ได้แก่เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ ซึ่งเป็น
4 เกาะไฮไลท์สำหรับการท่องทะเลกระบี่
เกาะปอดะ มีชายหาดล้อมรอบทั้งสาม
ด้านยกเว้นทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็น
ด้านที่รับคลื่นด้านนี้เป็นหน้าผาหิน สูง
ชันชาดหาด ด้านหน้าเกาะหาดทรายที่
ขาวละเอียด น้ำทะเลใสถึงแม้จะอยู่ไม่ไกล
จากฝั่ง นักท่องเที่ยว นิยม แวะ ขึ้นเกาะ
เพื่อไปพักผ่อนเดินเล่น ชาดหาดและเล่น

น้ำอ่าวปิเละ

อ่าวปิเละลากูนเป็นอ่าวที่มีท้องทะเล
ที่มีธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่มี
ความสมบูรณ์ จึงทำให้อ่าวปิเละลา
กูนนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมสูงมากๆ เพราะนักท่อง
เที่ยวมากมายเดินทางมาล่องเรือ
ชมปิเละลากูนและความสวยงาม
ของหน้าผาในอ่าว ทั้งนี้อ่าวปิเละ
ลากูนยังเป็นอ่าวที่ประกอบไปด้วย

น้ำทะเลสีเขียวมรกตสดใส

ซึ่งสีน้ำทะเลเขียวมรกตสวยงามขนาด
นี้นั้น มีแค่เพียงในจังหวัดกระบี่เท่านั้น
เป็นสีที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์

ทางธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าเป็น
สถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน
อุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ดังนั้นหากอยากชมน้ำทะเลสี
เขียวมรกต ขอแนะนำว่ามาล่องเรือ
เที่ยวเล่นในอ่าวปิเละลากูนได้เลย ท่าน

จะได้ชมอย่างเต็มที่หาดไร่เลย์

หาดไร่เลย์ เป็นคาบสมุทรขนาด
เล็กระหว่างเมือง กระบี่ และ ตำบล
อ่าวนาง ในประเทศไทย สามารถ

เข้าถึงได้โดยทางเรือเท่านั้น
เนื่องจากมีหน้าผา หินปูน สูง
ตัดทางเข้าแผ่นดินใหญ่ หน้าผา
เหล่านี้ดึงดูดนักปีนเขาจากทั่วทุก
มุมโลก แต่พื้นที่นี้ยังเป็นที่นิยม
เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงามและ
บรรยากาศที่ผ่อนคลายที่เงียบสงบ
ที่พักมีตั้งแต่บังกะโลและรีสอร์ท
ราคากลางในหาดไร่เลย์ตะวันออก
ไปจนถึงรีสอร์ทหรูที่เน้นพื้นที่หาดไร่

เลย์ตะวันตกแม้ว่าอย่างหนึ่ง รอยวดี, ครอบคลุมทั้ง
ริมน้ำและยังมีร้านอาหารริมชายหาดที่
อ่าวพระนาง พื้นที่หลัก 4 แห่งของไร่เลย์
ประกอบด้วยพระนาง ไร่เลย์ตะวันตก ไร่
เลย์ตะวันออก และต้นไทร ต้นไทรเหมาะ
สำหรับนักปีนเขาและชุดแบ็คแพ็คเกอร์และ
มีลักษณะเป็นแบบชนบทมากกว่าความ
หรูหราของไร่เลย์ตะวันตก และร้านค้าและ
ร้านอาหารบริเวณทางเดินริมทะเลไร่เลย์

ตะวันออก

SEE YOU


Click to View FlipBook Version