The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI ROSNI MAD HASHIM, 2019-12-09 22:37:08

E-BUKU PENGURUSAN SAMTTAJ 2020

E-BUKU PENGURUSAN SAMTTAJ 2020

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 1
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

Diterbitkan oleh:
JK Buku al-Muzdahir, SAMTTAJ

@Hakcipta Terpelihara SAMT Tengku Ampuan Jemaah
Cetakan Tahun 2020

JK Buku al-Muzdahir
SAMT Tengku Ampuan Jemaah,
Persiaran Bandar Raya, Seksyen 11,
40100 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

Tel : 03-5510 2505
Faks : 03-5510 2506

Email : [email protected] | [email protected]
Laman Web :-

Dicetak oleh:

Print Hub Design,
No.21-2,Level 1, Jalan Tasik Raja Lumu U4/1,

Seksyen U4, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 016-2444496 / 010-8204284

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 2
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

MAKLUMAT PERIBADI

Nama :

No. K/P : (Baharu) (Lama)
Jawatan :

Alamat Rasmi :

Telefon : Emel :

Tarikh Lahir : No. Cukai Pendapatan :

Tarikh Lantikan Pertama : Tarikh Pergerakan Gaji :

Tarikh Disahkan Jawatan : No. Gaji :

Tarikh Masuk Ke Jawatan : No. KWSP :
Berpencen (Jika berkenaan) :
:
Tarikh Isytihar Harta No. Pasport

Bank Gaji : No. Akaun :

Bank 2 : No. Akaun :

Koperasi : No. Ahli :

Koperasi : No. Ahli :

Tarikh Ahli YGMB : No. Tabung Haji :

No. Ahli Kesatuan Guru : Kumpulan Darah :

Tarikh Tamat Lesen : No. Kenderaan :
Memandu

Orang Yang Boleh Dihubungi Semasa Kecemasan

Nama 1 :

Hubungan : Telefon :

Alamat :

Nama 2 :

Hubungan : Telefon :

Alamat :

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 3
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

SENARAI TUGAS GURU

BAHAGIAN A

1. TUGAS 1 : KURIKULUM Kelas Minit Seminggu Bil Murid
1.1 Mata Pelajaran Minit Orang
Minit Orang
a) Minit Orang
b) Minit Orang
c)
d) Orang
e)

Jumlah Kelas Minit

2. TUGAS 2 : PENTADBIRAN / KHAS 2.3
2.1 2.4
2.2

3. TUGAS 3 : HAL EHWAL MURID 3.3
3.1 3.4
3.2

4. TUGAS 4: KOKURIKULUM & SUKAN 4.3
4.1 4.4
4.2

BAHAGIAN B

5. KEGIATAN DAN SUMBANGAN (AKTIVITI LUAR)
5.1 Sukan
5.2 Pertubuhan / Kesatuan Guru
5.3 Sumbangan Kreatif dan Kemasyarakatan

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 4
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

SURAT AKU JANJI

Saya, .........................................................................., No. Kad Pengenalan ............................................,

yang beralamat di .............................................................................

dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan
arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang
perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di
bawah Peraturan 4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

I. akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
II. akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur,

amanah dan bertanggungjawab;
III. tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
IV. tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

bercanggah dengan tugas awam saya;
V. tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah

bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi
sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam;
VI. tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
sendiri;
VII. tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama
perkhidmatan awam;
VIII. tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau
memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam dan;
IX. tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib)
1993.

(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

............................................... ..........................................
(Nama Pegawai)

()

Di hadapan:

..........................................................
(Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan)

Tarikh:

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 5
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

KANDUNGAN

MAKLUMAT PERIBADI 3

SENARAI TUGAS GURU 4

5

SURAT AKU JANJI 5

KANDUNGAN 6

A. MAKLUMAT ASAS SEKOLAH............................................................................... 11

B. SEJARAH SEKOLAH................................................................................................ 13

ASPIRASI DAN WAWASAN 18

RUKUN NEGARA............................................................................................................ 18

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA............................................................................. 18

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM ................................................................................. 18

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) .................................... 19

NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN ............................................................... 21

PIAGAM PELANGGAN .................................................................................................. 22

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020 24

CUTI PERAYAAN 2020 25

TAKWIM CUTI UMUM SELANGOR 26

JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2020 27

PANDUAN AM 29
1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH 29
2. KEDATANGAN 29
3. KELUAR WAKTU BERTUGAS 29
4. MELAKUKAN KERJA LUAR 29
5. CUTI 30
6. PAKAIAN 31
7. TANDA NAMA 31
8. BILIK GURU 31
9. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN 31
10. TUGAS GURU 31
11. BUKU REKOD MENGAJAR 32
12. JADUAL WAKTU MENGAJAR 32
13. KESELAMATAN HARTA BENDA 32

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 6
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

14. KEBERSIHAN 32
15. SURAT – MENYURAT 32
16. SURAT YANG DITERIMA 32
17. URUSAN DENGAN JPN/PPD 33
18. PELAWAT / JURUJUAL 33
19. PEMBELIAN BARANG 33
20. KEGIATAN KOKURIKULUM 33
21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 33
22. MESYUARAT GURU 33
23. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH/MESYUARAT/KURSUS DALAMAN 34
24. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT 34
25. KEAHLIAN KELAB GURU/PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG) 34
26. ARAHAN DAN PEKELILING 34
27. PENGGUNAAN ALAT-ALAT 34
28. TELEFON 34
29. KUNCI 34
30. BUKU STOK / INVENTORI 34
31. KOMPUTER RIBA / LCD PROJEKTOR 35

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020 37

MAKLUMAT GURU DAN AKP 2020 44

MAKLUMAT GURU......................................................................................................... 44

MAKLUMAT ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA .................................................. 45

ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH 47

LATAR BELAKANG ....................................................................................................... 47

CARTA ORGANISASI SEKOLAH.............................................................. 48

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SEKOLAH ..................................................... 49

PENTADBIRAN SEKOLAH 55

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH 55

JAWATANKUASA PENGURUSAN (SYURA) SEKOLAH 55

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) 55

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2) 56

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK 56

JAWATANKUASA AL-MUZDAHIR - BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SEKOLAH 56

JAWATANKUASA JARINGAN DAN JALINAN 57

JAWATANKUASA FIZIKAL DAN ASET 57

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP) 57

JAWATANKUASA TMK 57

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 7
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

JAWATANKUASA DATA DAN STATISTIK 58
JAWATANKUASA MESYUARAT GURU 58
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH 58
JAWATANKUASA PBPPP 59
JAWATANKUASA DOKUMENTASI 59
JAWATANKUASA SAMBUTAN, ETIKA & PROTOKOL 59
JAWATANKUASA LAWATAN SEKOLAH (e-STRIP) 59
JAWATANKUASA PIBG 60
JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN 60
JAWATANKUASA ANGOTA KUMPULAN SOKONGAN ( AKP ) 60

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 62
JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 71
JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 72
JAWATANKUASA BIDANG BAHASA 72
JAWATANKUASA BIDANG KEMANUSIAAN 72
JAWATANKUASA BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 72
JAWATANKUASA BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL 73
JAWATANKUASA BIDANG PENDIDIKAN ISLAM 73
JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 74
JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 74
MENENGAH RENDAH 74
JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 75
(PBS/ULBS) MENENGAH ATAS & TING. 6 75
JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK 75
JAWATANKUASA COOGLE CLASSROOM 75
Profesional Learning Community (PLC) 76
JAWATANKUASA PEMBELAJARAN ABAD KE-21 / i-THINK / KBAT 76
JAWATANKUASA MBMMBI 76
MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN TAHUN 2020 77

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 80
MAJLIS HAL EHWAL MURID 93
JAWATANKUASA KESIHATAN, KESELAMATAN & KECERIAAN (3K) 93
JAWATANKUASA DISIPLIN 94
JAWATANKUASA SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR) 95
JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING 96
JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN DATA MURID (APDM) 96
JAWATANKUASA KAFETARIA AS-SAFIYYAH 96
JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 96

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 8
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N 97
97
JAWATANKUASA KEBAJIKAN & BIASISWA 97
JAWATANKUASA ASRAMA 98
JAWATANKUASA PERHIMPUNAN 98
JAWATANKUASA BADAN KETUA KELAS 98
JAWATANKUASA INVENTORI KELAS
GURU KELAS 2020 101
105
CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM 105
JAWATANKUASA KOKURIKULUM 105
JAWATANKUASA SUKAN SEKOLAH 106
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KOKURIKULUM & SUKAN SEKOLAH 106
JAWATANKUASA PENGURUSAN RIMUP SEKOLAH 106
AHLI LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH 107
JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH 107
JAWATANKUASA PROTOKOL 107
JAWATANKUASA REDAKSI AL IJTIHAD 108
KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 110
JAWATANKUASA PASUKAN BADAN BERUNIFORM 111
RUMAH SUKAN 112
KELAB & PERSATUAN 113
JAWATANKUASA KEMAHIRAN AMAL ISLAMI (KAMIL)
LOKASI-LOKASI PERJUMPAAN 116

KALENDAR PERANCANGAN AKTIVITI 153

PELAN SEKOLAH

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 9
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya saya berpeluang mengabadikan kata alu-aluan dalam AL-
MUZDAHIR - Buku Panduan Pengurusan & Takwim Sekolah Tahun 2018, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan
Jemaah, Shah Alam. Syabas dan tahniah kepada semua pihak terutamanya Jawatankuasa AL-MUZDAHIR yang bermaksud
‘EXCELLENCE – UNGGUL dan BERWAWASAN’ dan guru-guru yang terlibat dalam penyusunan organisasi dan aktiviti sekolah
bagi tahun 2020.

Sistem pendidikan merupakan sistem penting yang turut sama memacu pembangunan negara. Menjelang tahun 2018
merupakan titik tengah menunjukkan kejayaan pelaksanaan gelombang ke dua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2015 -2020. Selaras dengan perkembangan pesat Malaysia di samping memenuhi keperluan generasi abad ke 21 pada
masa ini Pelbagai usaha telah dirancang oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, manakala menjadi tanggung jawab pihak
sekolah untuk melaksanakan program tersebut demi mencapai matlamat dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan yang
memenuhi keperluan generasi masa kini terhadap sistem pendidikan yang lebih dinamik, kreatif dan relevan.

Meskipun pelbagai program yang dirangka berbeza dengan program-program terdahulu, namun matlamat sistem
pendidikan semakin ditambah baik bagi memenuhi keperluan negara pada masa akan datang malahan juga di peringkat global.
Program Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) sebagai contoh, merupakan sistem pendidikan yang berasaskan
kepada konsep mendidik murid dalam empat bidang; Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik dengan mengintegrasikan
dan mengaplikasikannya dalam konteks dunia sebenar. Perkembangan dunia pendidikan dengan pelbagai program yang lebih
komprehensif ini bukan sahaja mengambil kira faktor kecemerlangan akademik semata-mata tetapi turut memberi penekanan
kepada membangunkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi, berhemah tinggi, kreatif, inovatif dan kompetitif.

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia
ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan
pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) selari dengan hasrat yang
terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025. TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan
modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, disokong kepimpinan yang
berkualiti/berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi dan komitmen komuniti yang padu.

Di peringkat sekolah pula, diharapkan semua guru dapat mengambil bahagian yang aktif dalam setiap program yang

diatur oleh setiap unit dalam usaha menggilap potensi murid ke tahap optimum. . Demi menjaga kepentingan guru-guru pula,

diharapkan pembahagian tugas khas yang adil dan saksama sebagai usaha meningkatkan kepuasan kerja guru-guru dan

seterusnya menyumbang kepada usaha mencapai matlamat menyediakan sistem pendidikan yang menarik, menyeronokkan dan

bermakna kepada murid-murid. Akhir kata, saya yakin warga sekolah ini dapat meneruskan usaha membawa sekolah ini

ke mercu kejayaan. Sekian, terima kasih.

‘ISTIQAMAH MENCIPTA KEUNGGULAN’

HJ HASHIM FAHMI BIN AHMAD SHAUKI, PPT
Pengetua
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Shah Alam.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 10
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

PROFIL SEKOLAH

A. MAKLUMAT ASAS SEKOLAH SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI TENGKU AMPUAN JEMAAH,
SHAH ALAM (SAMTTAJ)
NAMA SEKOLAH
PENGETUA TN. HAJI HASHIM FAHMI BIN AHMAD SHAUKI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PENOLONG KANAN HEM PN HJH SITI NGOKISON BT ABD HAMID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PN HJH ZAINAB BT OSMAN @ HUSIN
PENOLONG KANAN TINGKATAN
ENAM PN SITI ASIAH BT MD ISA
MUKIM
DAERAH PN ROZANNA BT AZHAR
LOKASI
GRED PETALING PERDANA
STATUS
BAND SKPM (2018) SHAH ALAM
KELUASAN
NO. LOT BANDAR
PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN
NO. TELEFON | NO FAKSIMILI A
E-MAIL
KOD SEKOLAH SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK)
PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
SESI PERSEKOLAHAN 3

KURIKULUM DIAJAR 10.0 EKAR

PEPERIKSAAN AWAM 9251

JUMLAH KELAS JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS)

03 - 5510 2505 | 03 - 5510 2506

[email protected] | [email protected]

BFT8003

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KPM

SATU SESI (PAGI)

KBSM (TINGKATAN 5)

KSSM (TINGKATAN 1-4)

KURIKULUM DINI (TINGKATAN 1-5)

STAM (TINGKATAN 6)

PT3 (PENTAKSIRAN TINGKATAN 3)

SMA (SIJIL MENENGAH AGAMA)
SPM (SIJIL PELAJARAN MALAYSIA)
STAM (SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA)

TING. 1, 4 KELAS

TING. 2, 4 KELAS

TING. 3, 4 KELAS JUMLAH = 23 KELAS

TING. 4, 5 KELAS

TING. 5, 5 KELAS

TING. 6, 1 KELAS

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 11
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

JUMLAH GURU Lelaki (16) Perempuan (45) = 61 ORANG
JUMLAH MURID 800 ++ ORANG
JUMLAH MURID ASRAMA 525 ORANG : L ( 230 ) P ( 295 )
Nusaputra Security Services Sdn. Bhd.
SYARIKAT PENGAWAL
KESELAMATAN (SEK & ASRAMA) B Kiub Enterprise

SYARIKAT PEMBERSIH KAWASAN Ascl Resources
(SEK & ASRAMA) Pelangi Indah Niaga

SYARIKAT PENGUSAHA DEWAN Inspektor Hazwan (011-10322390)
MAKAN Samttaj.blogspot.com

SYARIKAT PENGUSAHA KANTIN

PEGAWAI PERHUBUNGAN
SEKOLAH (Pegawai Polis Seranta)

Blog

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 12
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

B. SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah, Shah Alam, mula dibina pada 30 Ogos 1982
oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan telah siap pada November 1983. Ia mulai beroperasi pada
tahun 1984 dengan sejumlah 320 murid lelaki yang diambil dari Sekolah Agama Menengah Tinggi
Hishamuddin Klang dengan 24 orang guru. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor (D.Y.M.S) telah berkenan
merasmikan sekolah ini pada 19 Mac 1987. Pada tarikh itu juga, nama SAMT Tengku Ampuan Jemaah telah
mula digunakan menggantikan nama Sekolah Menengah Agama Tinggi Shah Alam.

Pada tahun 1996, SAMTTAJ telah berpindah dan beroperasi secara sementara di Sekolah
Rendah Agama Medan Harun, Petaling Jaya apabila JAIS menubuhkan sebuah IPTS yang diberi nama
Kolej Islam Darul Ehsan (KISDAR) yang beroperasi pada tahun-tahun 1996-2000. KISDAR kemudiannya
berpindah ke Bangi setelah kampus baru siap dibina dan SAMTTAJ kembali beroperasi semula ke Shah
Alam.

Pada 24 Disember 2004, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara
kerajaan negeri Selangor dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Berdasarkan memorandum tersebut
kerajaan negeri telah bersetuju untuk mendaftarkan kesemua 23 buah sekolah agama menengah negeri
Selangor termasuk SAMTTAJ di bawah Kementerian Pendidikan sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
(SABK) dengan mengekalkan kurikulum Azhari. Sejak itu, SAMTTAJ mula mengorak langkah di persana
pendidikan arus perdana dan menikmati pelbagai kemudahan yang diterima oleh sekolah-sekolah bantuan
modal yang lain.

Kemudahan yang disediakan di SAMTTAJ ialah Pusat Sumber, Makmal Sains, Fizik, Kimia dan
Biologi, Bengkel Kemahiran Hidup, Musolla, Dewan Seminar, Dewan Anggerik, Kafetaria, Dewan Makan,
Pejabat, Bilik Guru, Bilik Mesyuarat, Bilik Operasi SP, Bilik Kaunseling, Bilik Disiplin, Stor Kokurikulum, Bilik
ICT, Dobi, Koperasi Sekolah, Padang, Gelanggang Sepak Takraw, Gelanggang Futsal, Gelanggang Bola
Jaring, Pondok Rehat dan Bilik Peperiksaan. Jumlah guru dan kakitangan terkini ialah seramai 73 orang.

Sesungguhnya, usaha untuk memacu kecemerlangan SAMTTAJ adalah usaha yang berterusan
dan memerlukan komitmen serta kerjsama semua warga SAMTTAJ; guru, murid dan anggota kumpulan
sokongan sekolah serta para pembekal perkhidmatan. Semoga SAMTTAJ akan terus cemerlang di tahun-
tahun mendatang.

#SAMTTAJ : Menerus Keunggulan | #SAMTTAJ : Bergandingan Menuju Kecemerlangan

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 13
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

VISI, MISI, MOTO DAN SLOGAN SEKOLAH

VISI SEKOLAH

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera.”

MISI SEKOLAH

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.”

MOTO SEKOLAH

“Beriman, Berilmu, Beramal, Berdakwah”

SLOGAN SEKOLAH

" ‫ استقامة‬، ‫ عمل‬، ‫" قراءة‬

BATTLE CRY
“ SAMTTAJ UNGGUL “

U Utuhkan keimanan
N Nyahkan kemalasan
G Genggam keazaman
G Garap ilmu
U Ukhuwwah dipererat
L Laluan menuju kejayaan

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 14
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

LENCANA SEKOLAH

1 BENTUK KESELURUHAN
Melambangkan keseluruhan warga SAMTTAJ bergabung dalam mencapai cita-cita murni
bagi memperoleh kejayaan hidup di dunia dan di akhirat.

2 PERISAI BUCU ENAM
Melambangkan ketahanan dan kejituan dalam memperjuangkan syiar Islam berteraskan
rukun Iman yang enam.

3 BENTUK BUNGA RAYA KELOPAK LIMA DAN PERKATAAN “IQRA’”
Melambangkan kesungguhan dalam melaksanakan rukun Islam yang lima yang berteraskan
kepada budaya ilmu dan amalan membaca

HIJAU : Melambangkan penguasaan ilmu dunia dan akhirat.
MERAH : Melambangkan ketegasan dan kekuatan.
KUNING : Melambangkan kesetiaan kepada agama, sekolah dan bangsa.
PUTIH : Melambangkan nilai-nilai murni dalam semua aspek kehidupan.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 15
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

LAGU SEKOLAH

Tengku Ampuan Jemaah
Maahad kebanggaan kami

Teguh indah ia berdiri
Seindah namanya

Surah Al-Alaq Iqra’ berbunyi
Cogan kata kami

Iring doa pada Ilahi
Agar diberkati

Melahir insan bertaqwa
Itulah cita-cita kami

Mendukung Quran dan Sunnah
Tanpa diragui

Membentuk akhlak islami
Peribadi tinggi

Dengan tekun rajin usaha
Pastikan kejayaan
Ya Allah Ya Ilahi
Sinari hati kami

Dengan cahaya ilmu sejati
Suluh hidup kami

Datang pergi silih berganti
Dengan senyum duka

Tabur jasa pada sekolah
Moga dikenangi
(Ulang Rangkap 3)

Pencipta lagu/lirik:
Lagu : Mohd. Nasir Othman

Lirik: Saripudin/Jumali

*Alumni SAMTTAJ 1987

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 16
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

 

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 17
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

ASPIRASI DAN WAWASAN

RUKUN NEGARA

 Kepercayaan kepada Tuhan
 Kesetiaan kepada Raja dan Negara
 Keluhuran Perlembagaan
 Kedaulatan Undang-Undang
 Kesopanan dan Kesusilaan

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran
dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap,
kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai
tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam dan negara ke arah mencapai
kebaikan di dunia dan di akhirat.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 18
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA (PPPM)

APAKAH DIA PPPM?

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025
(PPPM) merupakan dokumen lengkap yang
mengandungi strategi 13 tahun untuk menaiktaraf sistem
pendidikan supaya selaras dengan system pendidikan
terbaik di negara maju.

Pelan ini mengenalpasti 100 inisiatif yang akan
dilaksanakan dalam 3 fasa atau ‘gelombang’ dalam
tempoh 13 tahun yang akan datang. Pelan ini telah turut
menggariskan 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid
yang perlu dicapai dalam tempoh 13 tahun pelaksanaannya.

5 ASPIRASI SISTEM 5 Aspirasi Sistem PPPM

PPPM berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan bagi
sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu
akses, kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan.
Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah selari dengan
aspirasi yang turut disuarakan oleh peserta semasa
Dialog Nasional dan setanding juga dengan keberhasilan
yang ditetapkan oleh system pendidikan berprestasi
tinggi yang lain.

Tindakan bagi merealisasikan lima aspirasi berkenaan
adalah penting, dan tidak ada inisiatif dalam mana-mana
aspek berkenaan yang boleh menjejaskan atau
menghalang kemajuan yang lainnya.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 19
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N PPPM turut mendukung hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan untuk pendidikan
6 ASPIRASI MURID seimbang sebagai asas aspirasi setiap murid
yang merangkumi perkembangan intelek, rohani,
5 Aspirasi Sistem PPPM emosi dan jasmani. Pelan ini juga merujuk sistem
pendidikan berprestasi tinggi lain untuk membina
perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang
boleh diterapkan kepada murid bagi
membolehkan mereka menerajui pembangunan
ekonomi dan dunia global masa hadapan.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN KPM

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 20
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 21
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

PIAGAM PELANGGAN

Kami, warga SAMT Tengku Ampuan Jemaah, akan menumpukan seluruh usaha dan
tenaga kami bagi memenuhi keperluan dan perkhidmatan berasaskan piagam
pelanggan sebagaimana berikut;

1. Meningkatkan kecemerlangan akademik (PT3, SMA, SPM, 6 DINI) ke tahap
maksimum.

2. Memperkasa sahsiah pelajar berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah demi
mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

3. Sentiasa membimbing murid dari segenap aspek untuk mencapai kecemerlangan
dunia dan akhirat.

4. Membimbing dan mengembangkan potensi pelajar selaras dengan minat dan
kebolehan ke arah kerjaya dan masa depan mereka serta melahirkan muslim
kamil.

5. Mewujudkan suasana kerja berpasukan dan kesetiakawanan di antara warga
sekolah.

6. Melaksanakan segala khidmat dan tanggungjawab dengan penuh ikhlas
disamping mengharapkan keredhaan Allah

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 22
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

 

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 23
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,

Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI JUMLAH
PENGGAL 1 MINGGU
02.01.2020 31.01.2020 23
01.02.2020 28.02.2020 20 12
01.03.2020 22.03.2020 16
59 1
JUMLAH HARI 8
9 2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22
18 9
23.03.2020 31.03.2020 40

01.04.2020 30.04.2020 16
01.05.2020 24.05.2020 15
23
JUMLAH HARI 7

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2020 09.06.2020

10.06.2020 30.06.2020
01.07.2020 31.07.2020
01.08.2020 09.08.2020

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 9 1
10
PENGGAL 2 10.08.2020 18.08.2020 21 14
23
19.08.2020 31.08.2020 16 5
01.09.2020 30.09.2020 70 43
01.10.2020 31.10.2020
01.11.2020 22.11.2020 39

JUMLAH HARI 214

23.11.2020 CUTI AKHIR TAHUN
31.12.2020

JUMLAH KESELURUHAN HARI /
MINGGU PERSEKOLAHAN

Sumber : http://www.kabinet.gov.my/bkpp/pdf/takwim_persekolahan/tp2020.pdf

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 24
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

CUTI PERAYAAN 2020

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 25
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

TAKWIM CUTI UMUM SELANGOR

Tarikh Hari Cuti
1 Jan Rabu Tahun Baru
25 Jan Sabtu Tahun Baru Cina
26 Jan Ahad Tahun Baru Cina Hari Kedua
27 Jan Isnin Cuti Tahun Baru Cina
8 Feb Sabtu Hari Thaipusam
1 Mei Jumaat Hari Pekerja
7 Mei Khamis Hari Wesak
10 Mei Ahad Hari Nuzul Al-Quran
11 Mei Isnin Cuti Nuzul Al-Quran
24 Mei Ahad Hari Raya Aidilfitri
25 Mei Isnin Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
26 Mei Selasa Cuti Hari Raya Aidilfitri
6 Jun Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong
31 Jul Jumaat Hari Raya Haji
20 Ogos Khamis Awal Muharram
31 Ogos Isnin Hari Kebangsaan
16 Sep Rabu Hari Malaysia
29 Okt Khamis Maulidur Rasul
14 Nov Sabtu Hari Deepavali
11 Dis Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor
25 Dis Jumaat Hari Krismas

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 26
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2020

BULAN TARIKH HARI CATATAN

JANUARI 16.01.2020 KHAMIS Tahun Baru 24,25 dan 26 Jan

FEBRUARI 24.02.2020 ISNIN

MAC 25.03.2020 ISNIN

APRIL 23.04.2020 KHAMIS

MEI 14.05.2020 KHAMIS Hari Raya Aidilfitri 25, 26 Mei

JUN 22.06.2020 SELASA

JULAI 23.07.2020 KHAMIS

OGOS 25.08.2020 SELASA

SEPTEMBER 24.09.2020 RABU

OKTOBER 26.10.2020 KHAMIS Hari Deepavali | 14 Nov 2020

NOVEMBER 25.11.2020 ISNIN

DISEMBER 17.12.2020 RABU Hari Krismas | 25 Dis 2020

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 27
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

 

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 28
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

PANDUAN AM

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

2.1 Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, objektif Kementerian Pelajaran, Falsafah Pendidikan Islam.

2.2 Berusaha memahami, berkongsi dan menghayati Visi,Misi sekolah.
2.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, Matlamat dan Objektif Sekolah.
2.4 Bertekad dan beriltizam melaksanakan Piagam Pelanggan Sekolah.
2.5 Dalam melaksanakan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi

kepentingan peribadi.
2.6 Semua guru adalah guru disiplin.
2.7 Semua guru adalah guru kaunseling.

2. KEDATANGAN

2.1 Jadual waktu persekutuan/waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
2.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan

merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah di Pejabat.
2.3 Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat hadir

atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam

keadaan kecemasan.
2.5 Waktu bekerja staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang sedang

berkuatkuasa.

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS

3.1 Pada waktu persekolahan/kerja guru dan staf sokokngan tidak dibenarkan meninggalkan
kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan
daripada Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabar Pelajaran Daerah
dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Guru Penolong Kanan.

3.2 Guru hendaklah mengisi dua salinan Borang Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan
Ketua Bidang masing-masing (untuk menyediakan guru ganti) dan tandatangan
Pengetua/Guru Penolong Kanan. Satu salinan disimpan dalam fail di Pejabat manakala satu
salinan lagi diserahkan kepada jaga bertugas di pondok jaga untuk direkodkan (Rujuk
Lampiran A)

3.3 Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
3.4 Staf sokongan dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau

wakilnya dan mengisi borang kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda
kebenaran.
3.5 Guru dan staf sokongan hendaklah merakamkan waktu semasa keluar dan masuk semula.

4. MELAKUKAN KERJA LUAR

4.1. Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi
Perintah Am Bab ‘D’ seperti ;
4.1.1. Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
Permohonan boleh dibenarkan dengan syarat :-
a) Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/Pejabat
b) Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam
c) Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan
kepentingan jabatan

4.2. Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan
tersebut adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79 (1) dan

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 29
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

subseksyen 132(g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM50,000 (Ringgit Malaysia: Lima

Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya
sekali.

5. CUTI

5.1. Cuti Rehat / Cuti Penggal mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia
KP(PP)0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti
penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh
Penggetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan
tugas-tugas selain daripada mengajar biasa.

5.1.1. Cuti Rehat Khas (CRK)
i. Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh (7) hari yang diberikan kepada
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh (7)
hari dalam satu tahun kalender.
ii. Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun

berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang
Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
iii. Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Tidak Terlatih
dan Guru Kontrak.
iv. Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan
keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
v. Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh
perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan ( Rujuk Perintah
Am (ix) Bab C ).

5.1.2. Cuti Sakit

i. Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-
turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

ii. Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 14 hari dalam

setahun.
iii. Cuti Sakit melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus

akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.

5.1.3. Cuti Keluar Negara
i. Semua guru yang hendak bercuti Keluar Negara mesti mendapatkan
kelulusan. Sila isikan borang permohonan yang ada di Pejabat sekolah
selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

5.1.4. Cuti Khas – Isteri Bersalin
i. Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti rekod kepada anggota
perkhidmatan lelaki. Perngiraannya termasuk semua hari rehat dan
kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali tertakluk
kepada kepentingan perkhidmatan.

5.1.5. Cuti Tanpa rekod
i. Cuti Tanpa Rekod yang dibenarkan adalah gantian kerana lebih masa, cuti
latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahun
pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan,
mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian dalam sukan, tugas
khas perubatan.

5.1.6. Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
i. Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga
(3) hari sebagai cuti tanpa rekod sebagai cuti tanpa rekod selama tujuh (7)

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 30
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki.
Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan
ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.

6. PAKAIAN

6.1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat
timur.

6.2. Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi
guru perempuan.

6.3. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
6.4. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu. Guru perempuan juga dikehendaki

memakai sepatu (kasut sarung/bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.
6.5. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

7. TANDA NAMA

7.1. Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan,
majlis di sekolah atau diluar sekolah.

8. BILIK GURU

8.1. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa tersebut
hendaklah dianggap ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Masa tersebut
sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti berunsur
perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.

8.2. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan
suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman orang lain.

8.3. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
8.4. Kebersihan dan keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
8.5. Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer,

lampu, air-cond dipadam dan semua pintu dikunci.

9. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

9.1. Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau bolehlah berurusan
dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.

9.2. Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan
Ketua Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan.

10. TUGAS GURU

10.1. Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran.
Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertanggungjawabin

10.2. Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di Jabatan Pelajaran atau Pejabat
Pelajaran Daerah atau sekolah lain hendaklah dipatuhi. Guru yang bertugas tidak boleh
mengarahkan guru lain melaksanakannyatanpa pengetahuan Pengetua.

10.3. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curia
hendaklah dikemukakan kepada Pengetua di Pejabat Sekolah.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 31
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

10.4. Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus ‘In House Training’ kepada guru dan
dimaklumkan kepada guru Penolong Kanan/Pengetua tarikh dan masa perlaksanaannya.

10.5. Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis
untuk pelajar dan memaklumkan kepada Ketua Bidang.

11. BUKU REKOD MENGAJAR

11.1. Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. Semua butiran
hendaklah disempurnakan dengan teliti,kemas dan lengkap. Buku ini hendaklah diserahkan
kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran pada setiap hujung
minggu untuk disemak dan ditandatangani.

11.2. Guru yang bercuti, buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan,
untuk urusan guru pengganti.

11.3. Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat
sekolah.

12. JADUAL WAKTU MENGAJAR

12.1. Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
12.2. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.
12.3. Guru Tingkatan (Akademik) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu induk untuk

dipamerkan di dalam kelas.

13. KESELAMATAN HARTA BENDA

13.1. Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah.
Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak
hendaklah dimaklumkan kepada Guru Kanan HEM.

14. KEBERSIHAN

14.1. Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar
handaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. Alat-alat
membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik.

14.2. Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas /
tempat khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal sains, makmal bahasa dan lain-lain )
bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.

14.3. Semua guru, staf sokongan dan pelajar sama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan
kawasan sekolah.

15. SURAT – MENYURAT

15.1. Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani oleh
Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkenaan.

16. SURAT YANG DITERIMA

16.1. Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil
tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat
tersebut.

16.2. Jika surat tersebut ditujukan kepada gutu berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada Pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri selepas diambil tindakan.

16.3. Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan
guru berkenaan, maka guru itu hendaklah:

16.3.1. Memastikan sama ada surat itu diterima salinan atau fotostat, jika salinan asal sila
minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 32
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

16.3.2. Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang
yang dilampirkan, maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap diisi
hendaklah disediakan surat iringan (Covering) yang boleh di dapati di pejabat
sekolah. Adalah tidak wajar borang dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa
surat iringan dari sekolah walaupun dihantar dengan serah tangan. Satu salinan
borang berkenaan dan surat iringan hendaklah disimpan dalam fail sekolah di
pejabat untuk rekod atau rujukan bila perlu.

17. URUSAN DENGAN JPN/PPD

17.1. Guru dan staf sokongan tidak digalakkan pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat
Pelajaran Daerah untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat demikian.

18. PELAWAT / JURUJUAL

18.1. Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Guru Penolong Kanan terlebih
dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali
dengan kebenaran Pengetua / Wakilnya.

19. PEMBELIAN BARANG

19.1. Setiap pembelian barang mesti dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan
borang pesanan dalaman yang boleh didapati di pejabat.

19.2. Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran / Guru Penolong
Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua.

19.3. Pembantu Tadbir yang menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang
Pesanan Tempatan ( Local Order / LO ).

19.4. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekodkan no. daftar
stok dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. Borang yang diterima hendaklah
direkodkan serta merta dalam buku stok dengan tepat dan kemas.

20. KEGIATAN KOKURIKULUM

20.1. Semua guru adalah Penasihat Kegiatan Kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan
dengan teratur mengikut jadual yang ditetapkan.

20.2. Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran yang
disediakan.

21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

21.1. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada hari dan masa yang
ditetapkan.

21.2. Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher.
21.3. Guru akan bersama-sama pelajar menasyidkan Asma al-Husna, menyanyikan Lagu Negaraku,

Lagu Negeri dan Lagu Sekolah.

22. MESYUARAT GURU

22.1. Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa.
22.2. Guru DIWAJIBKAN menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong Kanan /

Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia.
22.3. Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja. Kemaja ‘T’, Seluar

trek dan selipar tidak dibenarkan.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 33
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

23. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH/MESYUARAT/KURSUS DALAMAN

23.1. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara / majlis rasmi sekolah dan juga kursus
dalaman.

23.2. Guru yang tidak hadir dikehendaki mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran
kepada Pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

24. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT

24.1. Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan professional yang baik
dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata supaya wujud perasaan kekitaan
dalam organisasi.

24.2. Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman
/ pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.

24.3. Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosial
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

25. KEAHLIAN KELAB GURU/PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)
25.1. Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG.

26. ARAHAN DAN PEKELILING

26.1. Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti
dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

26.2. Sekiranya arahan itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di dalam fail khas.

27. PENGGUNAAN ALAT-ALAT

27.1. Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.
27.2. Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok yang direkodkan.
27.3. Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta

berkeadaan baik.
27.4. Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantikannya.

28. TELEFON

28.1. Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru dan staf sekolah tidak
dibenarkan menggunakan telefon sekolah untuk urusan peribadi.

28.2. Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdP di dalam bilik darjah dan semasa
mesyuarat.

29. KUNCI

29.1. Semua kunci mesti disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi
Buku Rekod di Pejabat.

29.2. Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran
daripada Pengetua dan mendaftar nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

30. BUKU STOK / INVENTORI

30.1. Ketua Panitia atau Ketua Unit bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan
memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa
dikemaskini. (setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta
merta).

30.2. Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini
dari masa ke masa dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh Guru
Penolong Kanan / Pengetua.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 34
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

31. KOMPUTER RIBA / LCD PROJEKTOR

31.1. Guru yang diberikan kemudahan komputer riba dan LCD projektor hendaklah mematuhi
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Sebarang penggunaan
yang menyalahi etika akan dapat dikesan.

31.2. Pastikan komputer berkenaan benar-benar di manfaatkan untuk PdP sebagai mana objektif
penggunaannya.

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 35
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

 

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 36
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

KUMP NAMA GURU MINGGU CATATAN
1 Abd Hallid b Bari
Fatihah bt Mohammad Sis Ucapan 1
2 Mohd Luqman Nurhakim bin Adil
Norfazilah bt Alias Laporan Perhimpunan 02 - 03
3 Nurul Amirah bt Mohd Sharif JAN
Guru Penyayang
4 Syazlin Elisa bt.Abdullah Guru Penyayang 2  Mesyuarat Agung
Sazali b Muhamad Persatuan, Kelab
5 Siti Nurhajariah bt Md Isa Kebersihan 06 - 10
6 Irdayafiza bt Hashim Keceriaan JAN dan Badan
7 Hidayat b Ayub Laporan Mingguan Beruniform
8 Muhammad Haikal b Muhamad Ucapan
Ramlan 3  Perhimpunan
Noor Diyana bt Mukhali Laporan Perhimpunan
Rosilawatee bt. Abd. Kadir 13 - 17 rasmi PBB :
Guru Penyayang JAN Kadet Remaja
Nurul Khalis bt Othman Guru Penyayang Sekolah
Sahrul Lail b Mohd Shahir
Siti Rosni bt Mad Hashim Kebersihan 4  23 -24 Jan :
Alwiyah bt Mohamad Sahudi Keceriaan Tahun Baru Cina
Haryati bt Zainunddin Laporan Mingguan 20 - 24
Mohamad Nizam b Ahmad Sadali Ucapan JAN

Rozana bt. Samsuri Laporan Perhimpunan 5
Norazura bt Haron
Norhanna Zuhairah bt Mohamad Guru Penyayang 27 JAN – 31
Nordin Guru Penyayang JAN
Siti Syamsyah bt Abdul Halim
Azah Haryati bt Abbas Kebersihan 6 9 hb Feb :
Ali Zakri b Abdul Karim Keceriaan
Mohamad Kamal b Misdar Laporan Mingguan 3 – 7 Mesyuarat Agung
Siti Munirah bt. Mohd. Sahudi Ucapan FEB PIBG

Norwati bt Che Othman Laporan Perhimpunan 7
Radhiah bt Bachik
Guru Penyayang 10 – 14
Farah Wahida bt Saleh Guru Penyayang FEB
Azamiah bt Tumiran
Juriah bt Abdullah Kebersihan 8
Muhammad Noor Firdaus b Noor Keceriaan
Asmadi Laporan Mingguan 17 - 21
Norazliana bt Mohd Nazri Ucapan
Ruslina bt Mansur Laporan
Siti Sarah bt Ismail Guru Penyayang
Maziyaton bt Kasim Guru Penyayang
Kebersihan
Dalila bt Sijot
Mohd Khairil b Mohd Mispan Keceriaan
Norhidayah bt Tulus Ucapan
Fadzlunesa bt Isa Laporan
Maizaroh bt Talib Guru Penyayang
Mohd Najib b Siam Guru Penyayang
Norhidayah bt Lukman Kebersihan
Rozana bt Samsuri Keceriaan
Zanariah bt Marthan Ucapan
Laporan
Siti Kamariah bt Kamari Guru Penyayang
Siti Nabila bt Yahaya Guru Penyayang
Mohamad Rahim b Markum Kebersihan
Keceriaan
Ucapan
Laporan
Guru Penyayang

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 37
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

KUMP NAMA GURU Guru Penyayang MINGGU CATATAN
1 Mohd Safuan b Mohammad Kebersihan FEB
2 Keceriaan 26-28 FEB -MAITAJ
3 Nor Hazlin bt Hassim 9
4 Ruzana bt Masbor Laporan Perhimpunan  Perhimpunan
5 Abd Hallid b Bari 24 – 28 rasmi PBB :PPIM
6 Fatihah bt Mohammad Sis Guru Penyayang FEB
7 Mohd Luqman Nurhakim bin Adil Guru Penyayang  12hb : Cuti
8 Norfazilah bt Alias 10 Peristiwa
Nurul Amirah bt Mohd Sharif Kebersihan sempena
Sayzlin Elisa bt. Abdullah Keceriaan 2–6 Kejohanan
Sazali b Muhamad Laporan Mingguan MAC Sukan
Siti Nurhajariah bt Md Isa Ucapan
Irdayafiza bt Hashim 11  Kejohanan
Laporan Perhimpunan Sukan SAMTTAJ
Hidayat b Ayub 9 – 13
Muhammad Haikal b Muhamad Guru Penyayang MAC 19 April-MAKSU
Ramlan Guru Penyayang  20hb : Cuti
Noor Diyana bt Mukhali 12
Kebersihan Peristiwa
Rosilawatee bt. Abd. Kadir 23 – 27
Nurul Khalis bt Othman Keceriaan MAC
Laporan Mingguan
Sahrul Lail b Mohd Shahir 13
Siti Rosni bt Mad Hashim Ucapan
Alwiyah bt Mohamad Sahudi 30 MAC – 03
Laporan Perhimpunan APR
Haryati bt Zainunddin
Mohamad Nizam b Ahmad Sadali Guru Penyayang 14
Rozana bt. Samsuri Guru Penyayang
Norazura bt Haron 06 – 10
Norhanna Zuhairah bt Mohamad Kebersihan APR
Nordin Keceriaan
Laporan Mingguan 15
Siti Syamsyah bt Abdul Halim Ucapan
Azah Haryati bt Abbas 13 – 17
Ali Zakri b Abdul Karim Laporan Perhimpunan APR
Mohamad Kamal b Misdar
Siti Munirah bt. Mohd. Sahudi Guru Penyayang 16
Norwati bt Che Othman Guru Penyayang
Radhiah bt Bachik
Farah Wahida bt Saleh Kebersihan
Azamiah bt Tumiran Keceriaan
Laporan Mingguan
Juriah bt Abdullah Ucapan
Muhammad Noor Firdaus b Noor Laporan
Asmadi Guru Penyayang
Norazliana bt Mohd Nazri Guru Penyayang
Ruslina bt Mansur Kebersihan
Siti Sarah bt Ismail Keceriaan

Maziyaton bt Kasim Ucapan
Dalila bt Sijot Laporan
Mohd Khairil b Mohd Mispan Guru Penyayang
Norhidayah bt Tulus Guru Penyayang
Fadzlunesa bt Isa Kebersihan
Maizaroh bt Talib Keceriaan
Mohd Najib b Siam Ucapan
Norhidayah bt Lukman Laporan
Rozana bt Samsuri Guru Penyayang
Guru Penyayang
Zanariah bt Marthan Kebersihan
Siti Kamariah bt Kamari Keceriaan
Siti Nabila bt Yahaya Ucapan
Laporan
Guru Penyayang

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 38
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

KUMP NAMA GURU Guru Penyayang MINGGU CATATAN
Mohamad Rahim b Markum Kebersihan
1 Keceriaan 20 – 24 sempena
2 Mohd Safuan b Mohammad Ucapan APR MAKSU
3 Nor Hazlin bt Hassim
4 Ruzana bt Masbor Guru Penyayang 17 1hb : Cuti Umum
5 Abd Hallid b Bari Guru Penyayang Persekutuan –
6 Fatihah bt Mohammad Sis 27 APR – 01 Hari Pekerja
7 Mohd Luqman Nurhakim bin Adil Kebersihan MEI
8 Norfazilah bt Alias Keceriaan PPT 4,5
Nurul Amirah bt Mohd Sharif Laporan Mingguan
Syazlin Elisa bt. Abdullah Ucapan 18  7 Mei- Hari
Sazali b Muhamad Wesak
Siti Nurhajariah bt Md Isa Laporan Perhimpunan 04 – 8
MEI  PPT 1,2,6
Irdayafiza bt Hashim Guru Penyayang
Hidayat b Ayub Guru Penyayang 19
Muhammad Haikal b Muhamad
Ramlan Kebersihan 11 – 15
Keceriaan MEI
Noor Diyana bt Mukhali
Rosilawatee bt, Abd. Kadir Laporan Mingguan 20  Perhimpunan
Ucapan rasmi PBB :
Nurul Khalis bt Othman 18 – 22 Bulan Sabit
Sahrul Lail b Mohd Shahir Laporan Perhimpunan MEI Merah
Siti Rosni bt Mad Hashim
Guru Penyayang  16hb : Sambutan
Alwiyah bt Mohamad Sahudi Guru Penyayang Hari Guru
Haryati bt Zainunddin
Mohamad Nizam b Ahmad Sadali Kebersihan 21
Rozana bt. Samsuri Keceriaan
Norazura bt Haron Laporan Mingguan 8 – 12
Norhanna Zuhairah bt Mohamad Ucapan JUN
Nordin
Siti Syamsyah bt Abdul Halim Laporan Perhimpunan 22  Perimpunan
Azah Haryati bt Abbas rasmi PBB :
Ali Zakri b Abdul Karim Guru Penyayang 15 – 19
Mohamad Kamal b Misdar JUN Kadet Bomba
Siti Munirah bt. Mohd. Sahudi Guru Penyayang
Norwati bt Che Othman Kebersihan  Dialog Prestasi
Radhiah bt Bachik Keceriaan PPT
Farah Wahida bt Saleh
Laporan Mingguan 23
Azamiah bt Tumiran Ucapan
Juriah bt Abdullah 22 – 26
Muhammad Noor Firdaus b Noor Laporan Perhimpunan JUN
Asmadi
Norazliana bt Mohd Nazri Guru Penyayang 24
Ruslina bt Mansur Guru Penyayang

Siti Sarah bt Ismail Kebersihan
Maziyaton bt Kasim Keceriaan
Dalila bt Sijot Ucapan
Mohd Khairil b Mohd Mispan
Norhidayah bt Tulus Laporan
Fadzlunesa bt Isa Guru Penyayang
Maizaroh bt Talib Guru Penyayang
Mohd Najib b Siam
Norhidayah bt Lukman Kebersihan
Keceriaan
Rozana bt Samsuri Ucapan
Zanariah bt Marthan Laporan
Siti Kamariah bt Kamari Guru Penyayang
Guru Penyayang
Kebersihan
Keceriaan
Ucapan
Laporan
Guru Penyayang

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 39
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

KUMP NAMA GURU MINGGU CATATAN
Siti Nabila bt Yahaya
1 Guru Penyayang 29 JUN – 03
2 Mohamad Rahim b Markum Kebersihan JULAI
3 Mohd Safuan b Mohammad Keceriaan
4 Nor Hazlin bt Hassim Ucapan 25
5 Ruzana bt Masbor Laporan
6 Abd Hallid b Bari 06– 10
7 Fatihah bt Mohammad Sis Guru Penyayang JULAI
Mohd Luqman Nurhakim bin Adil Kebersihan
Norfazilah bt Alias Keceriaan 26
Nurul Amirah bt Mohd Sharif
Syazlin Elisa bt. Abdullah Laporan Mingguan 13 – 17
Sazali b Muhamad Ucapan JULAI

Siti Nurhajariah bt Md Isa Laporan Perhimpunan 27  20 Jul -
Irdayafiza bt Hashim Pelancaran
Hidayat b Ayub Guru Penyayang 20 – 24 Bulan
Muhammad Haikal b Muhamad Guru Penyayang JULAI Kebangsaan
Ramlan
Noor Diyana bt Mukhali Kebersihan  UP 2 (Ting.1,2)
Keceriaan
Rosilawatee bt, Abd. Kadir Laporan Mingguan 28  PPC PT3, STAM
Nurul Khalis bt Othman & SPM
Sahrul Lail b Mohd Shahir Ucapan 03 – 07
OGOS
Siti Rosni bt Mad Hashim Laporan Perhimpunan
Alwiyah bt Mohamad Sahudi 29  PPC PT3, SMA
Haryati bt Zainunddin Guru Penyayang
Mohamad Nizam b Ahmad Sadali Guru Penyayang 10 – 14 ,SPM
Rozana bt. Samsuri OGOS  Ujian Mendengar
Norazura bt Haron Kebersihan
Keceriaan PT3
Norhanna Zuhairah bt Mohamad Laporan Mingguan
Nordin Ucapan 30 Perhimpunan PBB
Siti Syamsyah bt Abdul Halim
Azah Haryati bt Abbas Laporan Perhimpunan 17 – 21
Ali Zakri b Abdul Karim OGOS
Mohamad Kamal b Misdar Guru Penyayang
Siti Munirah bt. Mohd. Sahudi Guru Penyayang 31 31 Ogos: Hari
Norwati bt Che Othman Kebangsaan
Radhiah bt Bachik Kebersihan 24 – 28
Keceriaan OGOS
Farah Wahida bt Saleh Laporan Mingguan
Azamiah bt Tumiran Ucapan
Juriah bt Abdullah
Muhammad Noor Firdaus b Noor Laporan Perhimpunan
Asmadi
Norazliana bt Mohd Nazri Guru Penyayang
Guru Penyayang
Ruslina bt Mansur
Siti Sarah bt Ismail Kebersihan
Maziyaton bt Kasim Keceriaan
Dalila bt Sijot Ucapan
Mohd Khairil b Mohd Mispan Laporan
Norhidayah bt Tulus
Fadzlunesa bt Isa Guru Penyayang
Maizaroh bt Talib Guru Penyayang
Mohd Najib b Siam
Kebersihan
Norhidayah bt Lukman Keceriaan
Rozana bt Samsuri Ucapan
Zanariah bt Marthan Laporan
Guru Penyayang
Guru Penyayang
Kebersihan
Keceriaan
Ucapan
Laporan
Guru Penyayang

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 40
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

KUMP NAMA GURU Guru Penyayang MINGGU CATATAN
8 Siti Kamariah bt Kamari Kebersihan
1 Keceriaan 32 
2 Siti Nabila bt Yahaya Ucapan
3 Mohamad Rahim b Markum Laporan 01 – 4 16 hb : Cuti Umum
4 Mohd Safuan b Mohammad SEPT Persekutuan - Hari
5 Nor Hazlin bt Hassim Guru Penyayang Malaysia
6 Ruzana bt Masbor Kebersihan 33
7 Abd Hallid b Bari Keceriaan  STAM Bertulis
Fatihah bt Mohammad Sis 07 – 11  PAT Ting. 1& 2
Mohd Luqman Nurhakim bin Adil Laporan Mingguan SEPT  STAM Bertulis
Norfazilah bt Alias Ucapan  25hb : Cuti khas
Nurul Amirah bt Mohd Sharif 34
Syazlin Elisa bt. Abdullah Laporan Perhimpunan Perayaan -
14 – 18 Deepavali
Sazali b Muhamad Guru Penyayang SEPT  28 & 29hb : Cuti
Siti Nurhajariah bt Md Isa Guru Penyayang Umum Negeri -
Irdayafiza bt Hashim 35 Deepavali
Hidayat b Ayub Kebersihan
Muhammad Haikal b Muhamad Keceriaan 21 – 25
Ramlan Laporan Mingguan SEPT
Ucapan
Noor Diyana bt Mukhali 36
Rosilawatee bt. Abd. Kadir Laporan Perhimpunan
Nurul Khalis bt Othman 28 SEPT – 02
Guru Penyayang OKT
Sahrul Lail b Mohd Shahir Guru Penyayang
Siti Rosni bt Mad Hashim 37
Alwiyah bt Mohamad Sahudi Kebersihan
Haryati bt Zainunddin Keceriaan 05 – 09
Mohamad Nizam b Ahmad Sadali Laporan Mingguan OKT
Rozana bt. Samsuri Ucapan
38
Norazura bt Haron Laporan Perhimpunan
Norhanna Zuhairah bt Mohamad 12 – 16
Nordin Guru Penyayang OKT
Siti Syamsyah bt Abdul Halim Guru Penyayang
Azah Haryati bt Abbas 39
Ali Zakri b Abdul Karim Kebersihan
Mohamad Kamal b Misdar 19 – 23
Siti Munirah bt. Mohd. Sahudi Keceriaan OKT
Norwati bt Che Othman Laporan Mingguan

Radhiah bt Bachik Ucapan
Farah Wahida bt Saleh
Azamiah bt Tumiran Laporan Perhimpunan
Juriah bt Abdullah
Muhammad Noor Firdaus b Noor Guru Penyayang
Asmadi Guru Penyayang

Norazliana bt Mohd Nazri Kebersihan
Ruslina bt Mansur Keceriaan
Siti Sarah bt Ismail Ucapan
Maziyaton bt Kasim Laporan
Dalila bt Sijot Guru Penyayang
Mohd Khairil b Mohd Mispan
Norhidayah bt Tulus Guru Penyayang
Fadzlunesa bt Isa Kebersihan
Maizaroh bt Talib Keceriaan
Ucapan
Mohd Najib b Siam Laporan
Norhidayah bt Lukman
Rozana bt Samsuri Guru Penyayang
Guru Penyayang

Kebersihan
Keceriaan
Ucapan
Laporan
Guru Penyayang

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 41
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

KUMP NAMA GURU Guru Penyayang MINGGU CATATAN
8 Zanariah bt Marthan Kebersihan
1 Keceriaan 40  SPM Bertulis
2 Siti Kamariah bt Kamari Ucapan  Sambutan
3 Siti Nabila bt Yahaya Laporan 26 -30
Mohamad Rahim b Markum OKT Maulidur Rasul
Mohd Safuan b Mohammad Guru Penyayang
Nor Hazlin bt Hassim Guru Penyayang 41  SPM & SMA
Ruzana bt Masbor Bertulis
Abd Hallid b Bari Keceriaan 02 – 06
Fatihah bt Mohammad Sis Laporan Mingguan NOV  SPM Bertulis
Mohd Luqman Nurhakim bin Adil
Norfazilah bt Alias Ucapan 42
Nurul Amirah bt Mohd Sharif
Laporan Perhimpunan 09 – 12
Syazlin Elisa bt. Abdullah NOV
Sazali b Muhamad Guru Penyayang
Siti Nurhajariah bt Md Isa Guru Penyayang 43
Irdayafiza bt Hashim
Hidayat b Ayub Kebersihan 16 – 20
Muhammad Haikal b Muhamad Keceriaan NOV
Ramlan Laporan Mingguan
Noor Diyana bt Mukhali Ucapan
Rosilawatee bt. Abd. Kadir
Laporan Perhimpunan
Nurul Khalis bt Othman
Sahrul Lail b Mohd Shahir Guru Penyayang
Siti Rosni bt Mad Hashim Guru Penyayang
Alwiyah bt Mohamad Sahudi
Haryati bt Zainunddin Kebersihan
Mohamad Nizam b Ahmad Sadali Keceriaan
Laporan Mingguan
Rozana bt. Samsuri Ucapan
Norazura bt Haron
Laporan Perhimpunan

Guru Penyayang
Guru Penyayang

Kebersihan

CUTI AKHIR TAHUN (21 NOV – 31 DIS 2020)

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 42
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

 

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 43
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

MAKLUMAT GURU DAN AKP 2020

MAKLUMAT GURU

Bil Jawatan Nama Gred Email No. Telefon
[email protected] 019-2599166
1 PENGETUA HASHIM FAHMI BIN AHMAD DG54
SHAUKI [email protected] 016-2968870
DG48 [email protected] 019-6181206
2 PENOLONG KANAN SITI NGOKISON BINTI HAJI ABD DG48 [email protected] 012-5432570
HAMID DG48
[email protected] 019-3858961
3 PENOLONG KANAN HEM ZAINAB BINTI OSMAN @HUSIN DG44
[email protected] 018-3131572
4 PENOLONG KANAN SITI ASIAH BINTI MD ISA DG44 [email protected] 013-3385466
KOKURIKULUM DG44 019-3026516
DG44 [email protected] 018-3764351
5 PENOLONG KANAN ROZANNA BINTI AZHAR DG44 [email protected] 013-3921075
TING. 6 DG44 [email protected]
013-3007208
6 KETUA BIDANG SAINS ABDULLAH BIN HASMAM DG44 [email protected]
DAN MATEMATIK 013-7336357
DG44 [email protected]
7 KETUA BIDANG AGAMA NORLIZA BINTI SHARMEN 012-6840634
DG44 [email protected]
8 KETUA BIDANG TEKNIK & NORLIZA BINTI HUSIN 012-9187313
VOKASIONAL DG44 [email protected]
016-6602240
9 KETUA BIDANG BAHASA SUNDUSIAH BINTI BOHARI DG44 [email protected]
017-6372687
10 KETUA BIDANG HAMIDAH BINTI PONIRAN DG44 [email protected] 017-6533013
KEMANUSIAAN DG41 [email protected] 019-6051106
DG44
11 GURU KAUNSELING SAZALI BIN MUHAMAD [email protected] 012-2736414
(SEPENUH MASA) DG44 013-9695889
DC41 [email protected] 017-9052072
12 GURU KAUNSELING FADZLUNESA BINTI ISA DG44 [email protected]
(SEPENUH MASA) [email protected] 013-6676036
DG44
13 GURU AKADEMIK BIASA / ABD HALLID BIN BARI [email protected] 019-3893739
GURU PENOLONG DG44
[email protected] 012-2575161
14 GURU AKADEMIK BIASA / ALI ZAKRI BIN ABDUL KARIM DG44 012-2649983
GURU PENOLONG DG44 [email protected] 016-2814778
DG44 [email protected] 012-2264654
15 GURU AKADEMIK BIASA / ALWIYAH BINTI MOHAMAD DG44 [email protected]
012-3624944
GURU PENOLONG SAHUDI DG42 [email protected]
010-4028789
16 GURU AKADEMIK BIASA / AZAH HARYATI BINTI ABBAS DG41 [email protected]
GURU PENOLONG 017-2670958
DG44 [email protected] 019-2456923
17 GURU DINI AZAMIAH BINTI TUMIRAN DG44 013-2748845
DC41 [email protected] 019-2382370
18 GURU AKADEMIK BIASA / DALILA BINTI SIJOT DG41 [email protected]
GURU PENOLONG [email protected] 013-2420069
DG44 [email protected]
19 GURU AKADEMIK BIASA / FARAH WAHIDA BT SALEH 019-9383202
GURU PENOLONG DG41 [email protected] 012-3251856
DG42 017-2951698
20 GURU DINI FATIHAH BINTI MOHAMAD SIS DG41 [email protected] 019-3110893
DG41 [email protected]
21 GURU AKADEMIK BIASA HARYATI BINTI ZAINUNDDIN [email protected]
/ GURU PENOLONG [email protected]

22 GURU AKADEMIK BIASA HIDAYAT BIN AYUB
/ GURU PENOLONG

23 GURU AKADEMIK BIASA IRDAYAFIZA BINTI HASHIM
/ GURU PENOLONG

24 GURU AKADEMIK BIASA JURIAH BINTI ABDULLAH
/ GURU PENOLONG

25 GPI SEK MENENGAH MAZIYATON BINTI KASIM

26 GURU DINI MAIZAROH BINTI TALIB

27 GURU AKADEMIK BIASA MOHAMAD NIZAM BIN AHMAD

/ GURU PENOLONG SADALI

28 GURU DINI MOHAMAD RAHIM BIN
MARKUM

29 GURU DINI MOHD KHAIRIL BIN MOHD
MISPAN

30 GURU AKADEMIK BIASA MOHD LUQMAN NURHAKIM BIN

/ GURU PENOLONG ADIL

31 GURU DINI MOHD. NAJIB BIN SIAM

32 GURU DINI MOHD. SAFUAN BIN MOHAMAD

33 GURU DINI MUHAMMAD HAIKAL BIN
34 GURU DINI MUHAMAD RAMLAN
35 GURU DINI MUHAMMAD KAMAL BIN
36 GURU AL-QURAN MISDAR

MUHAMMAD NOOR FIRDAUS
BIN NOOR ASMADI

NOOR DIYANA BINTI MUKHALI

37 GURU AKADEMIK BIASA NOR HAZLIN BINTI HASSIM
/ GURU PENOLONG

38 GURU AKADEMIK BIASA NOR HIDAYAH BINTI LUKMAN

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 44
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

Bil Jawatan Nama Gred Email No. Telefon

/ GURU PENOLONG DG44 [email protected] 013-6424403

39 GURU AKADEMIK BIASA NORAZLIANA BINTI MOHD DG44 [email protected] 019-2503859

/ GURU PENOLONG NAZRI DG41 [email protected] 019-2394324
DG44
40 GURU DINI NORAZURA BINTI HARON [email protected] 012-9635335
DG44
41 GURU PENGURUSAN NORFAZILAH BINTI ALIAS [email protected] 019-3007857
DATA / MAKLUMAT DG44
DG44 [email protected] 013-3509923
42 GURU PERPUSTAKAAN NORHANNA ZUHAIRAH BINTI DG41
DAN MEDIA MOHAMAD NORDIN DG44 [email protected] 019-2923314
DG44 [email protected] 017-2948433
43 GURU AKADEMIK BIASA NORHIDAYAH BINTI TULUS DG41 [email protected] 010-3340357
/ GURU PENOLONG DG44 019-9457616
DG44 [email protected]
44 GURU TING. 6/PRA NORWATI BINTI CHE OTHMAN DG44 019-3549278
UNIVERSITI (AKADEMIK) DG44 [email protected] 011-58070790
DG44 [email protected] 019-3356580
45 GURU AKADEMIK BIASA NURUL AMIRAH BINTI MOHD DG41 [email protected] 012-2620938
DC41 [email protected] 016-9147490
/ GURU PENOLONG SHARIF DG44 [email protected] 012-3792276
DC41 [email protected]
46 GURU DINI NURUL KHALIS BINTI OTHMAN DG41 019-5904083
DG44 [email protected]
47 GURU DINI RADHIAH BINTI BACHIK DG44 012=3596984
[email protected] 017-2507209
48 GURU AKADEMIK BIASA ROSILAWATEE BINTI ABD [email protected] 013-2877523
[email protected] 017-5166536
/ GURU PENOLONG KADIR [email protected]
019-2634353
49 GURU AKADEMIK BIASA ROZANA BINTI SAMSURI [email protected] 012-2948220
/ GURU PENOLONG [email protected]

50 GURU DINI RUSLINA BINTI MANSUR

51 GURU DINI RUZANA BINTI MASBOR

52 GURU AKADEMIK BIASA SAHRUL LAIL BIN MOHD

/ GURU PENOLONG SHAHIR

53 GURU DINI SITI KAMARIAH BINTI KAMARI

54 GURU AKADEMIK BIASA SITI MUNIRAH BINTI MOHAMAD

/ GURU PENOLONG SAHUDI

55 GURU AKADEMIK BIASA SITI NABILA BINTI YAHAYA
/ GURU PENOLONG

56 GURU DINI SITI NURHAJARIAH BINTI MD
ISA

57 GURU DINI SITI ROSNI BINTI MAD HASHIM

58 GURU DINI SITI SARAH BINTI ISMAIL

59 GURU AKADEMIK BIASA SITI SYAMSYAH BINTI ABDUL

/ GURU PENOLONG HALIM

60 GURU AKADEMIK BIASA SYAZLIN ELISA BINTI

/ GURU PENOLONG ABDULLAH

61 GURU DINI ZANARIAH BINTI MARTHAN

MAKLUMAT ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

Bil Jawatan Nama Gred Email No. Telefon
[email protected]
1 KETUA PEMBANTU NORHAFIZAH HANIM BINTI N26 016-2203191
TADBIR (P/O) NASAR C19 [email protected]
[email protected] 011-26417356
2 PEMBANTU MAKMAL SITI NORHIDAYAH ASRIN BINTI [email protected]
SHAMSUDIN [email protected] 012-6710031
019-6121022
3 PEMBANTU TADBIR SURYANIE BT. CHE JUHARI N19 [email protected] 012-3019819
(P/O) [email protected] 016-2641209
[email protected] 017-6051639
4 PENYELIA ASRAMA (K) MOHD RADZI BIN MAHMOOD N19 013-9862489
[email protected] 012-3165973
5 PENYELIA ASRAMA SALINA BINTI MINGAN N19 [email protected]
010-2437059
6 PEMBANTU MAKMAL TUSINAH BINTI SAHID C19 [email protected] 012-3101917
[email protected] 019-6486457
7 PEMBANTU MAKMAL ROSMINAH BINTI KELIWON C19 019-3205200

8 PEMBANTU MAKMAL MUNIRAH BT JA'AFAR C19

9 PEMBANTU MAKMAL SITI AZNUR BINTI MOHD C19
ANUAR

10 PEMBANTU TADBIR WAN AZLINA BINTI WAN A. N11
(KUP) BAKAR

11 PEMBANTU OPERASI AZREENA BT ISMAIL N11

12 PEMBANTU OPERASI IDRUS BIN ABDULLAH N11

13 PEMBANTU OPERASI SHARIFFAH NOOR HALIZA BINTI N11
ISHAK

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 45
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

 

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 46
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH

LATAR BELAKANG

Berdasarkan kepada Arahan Kementerian Pendidikan, takrifan organisasi sekolah
adalah meliputi empat (4) bidang utama; pentadbiran sekolah, kurikulum, hal ehwal murid dan
kokurikulum. Bidang pentadbiran sekolah bertanggungjawab kepada urusan pentadbiran pejabat
dan hal ehwal personel bagi guru dan anggota khidmat sokongan.

Bidang kurikulum bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan kurikulum
kebangsaan dan kurikulum lain yang telah diarah untuk dilaksanakan di sekolah, berdasarkan
kepada Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)
1997.

Bidang hal ehwal murid (HEM) bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan
aktiviti dan program perkembangan murid meliputi sahsiah, emosi dan rohani murid. Ia turut
bertanggungjawab terhadap kebajikan murid dan keselamatan persekitaran sekolah serta
memastikan suasana yang sentiasa kondusif bagi menyokong pembelajaran murid sepanjang
masa mereka berada di sekolah.

Bidang kokurikulum pula bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan
aktiviti yang melibatkan kegiatan kokurikulum murid meliputi aktiviti sukan, permainan, badan
beruniform, kelab, dan persatuan bagi menyokong perkembangan jati diri dan perkembangan
individu murid secara holistik. Ia turut bertanggungjawab untuk mengendalikan penyertaan murid
dalam setiap aktiviti kokurikulum, sama ada di dalam atau di luar sekolah.

Berdasarkan kepada empat bidang ini, maka organisasi pengurusan sekolah adalah
seperti berikut;

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬ Halaman 47
SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

CARTA ORGANISASI SECKAORTLAAHORG

ALUMNI PENOLONG KA
PENTADBIRA
PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID

SU HAL EHWAL MURID BIDANG PENGAJIAN
ISLAM
LEMBAGA DISIPLIN
JAWATANKUASA DISIPLIN BIDANG BAHASA
SPBT
KEBAJIKAN& BIASISWA BIDANG KEMANUSIAAN
PEMBANGUNAN & 3K
ASET & INVENTORI BIDANG TEKNIK&
KAFETARIA VOKASIONAL
BIASISWA
BIDANG
BADAN KEPIMPINAN PELAJAR SAINS&MATEMATIK

DATA DAN APDM KELAB KEBAJIKAN STAF &GURU

PERKEMBANGAN STAF

BADAN KETUA TING KETUA PE

UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING

ASRAMA

PERJAWATAN KEWANGAN

PEMBANTU OPERASI PEMBANTU O

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬

SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-55

GANISASI SEKOLAH

PENGETUA

ANAN PENOLONG KANAN SU SUKAN PIBG
AN KOKURIKULUM
SUKAN DAN PENOLONG KANAN
SU KURIKULUM SU KOKURIKULUM PERMAINAN 6 STAM

PENTAKSIRAN &PEPERIKSAAN BADAN FIRQAH KURIKULUM 6 STAM
PERPUSTAKAAN & MEDIA BERUNIFORM
PENDAFTARAN DAN REKOD
JADUAL WAKTU PERSATUAN & 6 STAM
MMI KELAB
PAK21 PEPERIKSAAN 6 STAM
iTHINK& KBAT KAMIL|MISS|MTQ
MBMMBI KEBAJIKAN 6 STAM
PLC PROTOKOL
GOOGLE CLASSROOM KOPERASI BIASISWA 6 STAM

MAJALAH PIIMPINAN PELAJAR 6
LAWATAN (ESTRIP) STAM
PENGURUSAN KELAS 6
STAM
DOKUMENTASI SEKOLAH

EMBANTU

PENYELIA ASRAMA PEMBANTU MAKMAL

OPERASI PEMBANTU OPERASI

Halaman 48

510 2505 | [email protected] | [email protected]

:SAMTTAJ M E N E R U S K E U N G G U L A N

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SEKOLAH

CARTA ORGA

PE
HJ.HASHIM FAHM

PK HEM PK PENTADBIRAN

HJH ZAINAB BT OSMAN @ HUSIN HJH SITI NGOKISON BT ABD HAM

KETUA PE

PN. NORHAFIZAH

PENYELIA ASRAMA (N19) P
PN.
PN. SALINA BINTI MINGAN

EN. MOHD. RADZI BIN MAHMOOD (K)

PEMBANTU OPERASI (N1

EN. IDRUS BIN ABDULLAH
PN. SHARIFFAH NOOR HALIZA BIN

CIK AZREENA BINTI ISMAIL
PN. WAN AZLINA BINTI W. ABU

al-Muzdahir | 2020 | ‫المزدهر‬

SAMT Tengku Ampuan Jemaah, Pers. Bandar Raya, Sek. 11, 40100 Shah Alam. Tel : 03-5510 2505


Click to View FlipBook Version