The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Завршни рад_Часопис_ Марина Луковић

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marinarlukovic, 2019-04-13 10:05:39

Завршни рад_Часопис_ Марина Луковић

Завршни рад_Часопис_ Марина Луковић

ОШ «Милорад Мића Марковић» Мала Иванча

Број I Април 2019. година

Овележен Савиндан у нашој школи

Обележен је
Савиндан у нашој
школи. Ученици су
припремилили лепу
приредбу, изложбу
радова и паное.

Пројекат «Манастири Космаја»

Ученици старијих разреда у Малој Иванчи
реализовали су са својим вероучитељем
пројекат «Манастири Космаја». Ученици су се
упознали са историјом ових простора, са
животом и делом Стефана Лазаревића,
ктитором вечине манастира на Космају, писали
су реферате, извештаје, цртали су цркве и
иконе и од презентовали радове на часу.

2

ОШ «Милорад Мића Марковић» Мала Иванча

Прослава Светог Саве

Иван Пантелић У нашој школи је и ове посвећени првом српском
године свечано обележен просветитељу и приказали
Сара Живковић IV2 Савиндан. један дужи драмски сегмент о
животу светитеља. С обзиром
Пре припремљеног на то да Српска православна
програма ученици и наставници црква ове 2019. године
учествовали су у молитви и прославља 800 година своје
резању колача. Приредбу су самосталности, за коју се
припремили ученици старијих изборио управо Свети Сава,
разреда из Мале Иванче. На посебан сегмент у програму био
самом почетку сви заједно су је посвећен обележавању овог
отпевали Химну Светом Сави, а великог јубилеја.
затим је прочитана посланица
коју је ђацима, наставницима и Програм је завршен уз
родитељима упутио др Томислав пригодне мелодије које је на
Јовановић, некадашњи ђак наше хармоници свирао ученик Лука
школе, а данас редовни професор Ширник и хорску песму „Ми смо
на Филолошком факултету у деца неба“ .Наша школа је
Београду. Потом су ученици петог поводом обележавања
разреда рецитовали песме о Савиндана расписала ликовни и
Светом Сави и извели једну литерарни конкурс и награђено
кратку драмску тачку. А онда су је четрдесеет ученика књигом.
старији ђаци надахнуто
рецитовали стихове наших Данка Стојановић,
највећих песника који су наставник српског језика

Пред иконом Светог Саве извршава своје обавезе и моли
се њему да му помогне да буде
На једној дрвеној плочи бољи.Иако је један сасвим
дубоко су урезане линије једног обичан човек урадио његов лик
човека. Ког човека? Светог Саве, у дуборезу,он живи.
не само човека већ и свеца,првог
архиепископа српског. Дрвена Живи он, живи његов дух
плоча његова икона пред којом који помаже свима и свакоме ко
пламти кандило, симбл његових му се усрдно моли.
молитви. На његовом лицу види
се осмех, онај који је помирио Лазар Поповић VI2
браћу, као када вредан ученик
Вишња Ићитовић III2

Page 2

3

Свети Сава

Број I

Свети Сава – светло име наше културе и традиције Пред иконом
Светог Саве
Најмлађи од три сина Стефана Немање, Растко Немањић је из Клањају се
малог дечака израстао у једног од наших првих српских многе главе.
просветитеља, у првог српског срхиепископа, у човека чисте душе Клањају се
који је отварао школе, болнице, манастире и који је свом народу
чинио само добро.

Његово име и данас се помиње и слави и једно је од наши људи
најзначајнијих имена српске историје, културе и традиције. Савин
живот био је скроман. Није желео ни круну ни власт. Као малли Јер светињу
маштао је смо о животу у манастиру. Замонашио се у манастиру
Светог Пантелејмона, На Светој Гори, где је добио име Сава. Волео Сава нуди.
је да чита, али поред тога је и писао. Написао је једно дело о своме
оцу Светом Симеону. Са њим је обнављао многе манастире, али је и Изборио
основао први српски манастир на Светој Гори, Хиландар. Савин отац самосталност,
је сваком од своја три сина доделио по једну област на управљање.
Међутим, Сава је имаомного других жеља. Путовао је и помагао Темељио
људима што је и сачувано у многим причама и легендама. Неслогу православност,
међу својом браћом Сава је заменио миром. Његов живот био је
чист и неискварен. Тежио је томе да служи Богу и да свој народ Изградио манастире
приведе Богу и постао је човек који је био спреман да уради све за
спас свог народа. Зарад српске
домовине.

Није хтео он

Маријана Милетић VII2 да влада

Па на Гору

Бежи тада.

Наталија Микић V1

Михаило Милетић VIII1 Лена Ристић I1

Наталија Микић V1
Page 3

4

Пројекат “Манастири Космаја”

Током октобра, новембра и децембра вероучитељ је са ученицима старијих разреда
у Малој Иванчи реализовао пројекат „Манастири Космаја“. Циљ пројекта је упознавање
ученика са манастирима свога краја и потреба да схвате да црква, иако није од овога
света ипак се налази у овоме свету и брине о спасењу света. Ученици су добили задатке
да истраже биографске податке Светог Стефана Лазаревића, ктитора већине манастира на
Космају, да прикупе информације о манастирима Тресије, Кастељан, Павловац и
манастиру Свете Петке у Сибници, да направе паное и презентацију. Свако одељење од
петог до осмог разреда је добило свој задатак, манстир о коме треба писати реферате о
изградњи манастира, обнављању попаљених манастира током турских освајања, о
легендама у вези са њима, цртати и направити пано. Ученици су били мотивисани за рад и
радо прихватили задатке. Радили су у групама и током рада користили различите изворе
информација, предавања са часова верске наставе, интернет и школску библиотеку. Како
су ученици завршавали задатке, тако су излагали припремљени материјал на часовима
верске наставе. Током пројекта ученици су стекли позитивне радне навике радећи у
групи, развили критички став према одабиру информација, развијали комуникацијске
вештине и дигиталне компетенције.

По завршетку пројекта, панои су изложени у холу школе где ће сви ученици и
запослени моћи да их погледају.

Бојан Миленовић, вероучитељ

Извештај са часова веронауке

Сузана Стевановић VIII1 Током рада на одељењу седмог
овон интересантном разреда сви смо се
Манастири Космаја су Тресије, пројекту, упознао сложили да ће бити
Кастељан, Павловаи и манастир Свете сам манастире из најзабавније да
Петке у Сибници. наше околине за које радимо у групама.
нисам ни знао да Користили смо књиге
постоје. Научио сам и литературу коју
доста о историје смо пронашли у
нашег краја, и о школској библиотеци
животу и раду Светог као и информације
Стефана Лазаревића. које смо добили од
Вероучитељ нам је вероучитеља и оне
оставио слободу при са интернета.
избору начина
реализације Драган Ољача VII2
пројекта. У нашем


Click to View FlipBook Version