The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Husna, 2019-01-05 19:36:39

BUKU PENGURUSAN SMKSAC 2019_Neat

1 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. ANNE’S CONVENT
JALAN BUKIT AWI ,09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN.

TEL & FAKS : 04-4904075
EMAIL : [email protected]

NAMA :1

2 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA M/S
1 Kata Aluan Pengetua 2
2 Aku Janji 3
3 Watikah Pelantikan 4
4 Visi, Misi ,Piagam Sekolah, Moto Sekolah, Nilai-Nilai Sekolah, Lagu Sekolah, Falsafah Pendidikan 5
Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sekolah
5 Profil Sekolah 7
6 Pelan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Anne’s Convent 8
7 Data Guru, Data Staf Sokongan dan Enrolmen Murid 9
8 Kalendar Persekolahan 11
9 Hari Kelepasan Am Negeri Kedah 12
10 Tarikh Cuti Peristiwa dan Cuti Berganti 13
11 Senarai Nama , No. Telefon Dan Alamat e Mel Sekolah-Sekolah Menengah DKBB, PPD Dan IPD 13
12 PENGURUSAN PENTADBIRAN,DAN PERKHIDMATAN 14
13 Visi, Misi, Matlamat dan Dashboard Sekolah 15
14 Carta Organisasi 16
15 Senarai Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 17
16 Carta Gantt Unit Pentadbiran 22
17 TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 23
18 Jadual Bertugas Kumpulan Pengurusan Semasa Cuti Persekolahan Sesi 2019 35
19 PENGURUSAN AKADEMIK DAN KURIKULUM 37
20 Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Kurikulum 38
21 Jawatankuasa Kurikulum / Ketua Panitia 39
22 Guru Tingkatan 42
23 Senarai Tugas Jawatankuasa Induk Kurikulum 43
24 Takwim Peperiksaan Awam 47
25 Pakej Mata Pelajaran 48
26 PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB) 49
27 Analisis Peperiksaan Awam (SPM / PT3) 2011-2018 65
28 Perancangan Kurikulum 2019 66
29 Takwim Kurikulum 2019 67
30 Takwim Ujian / Peperiksaan 68
31 Panduan Am Untuk Staf Sekolah 69
32 PUA 531 – Kurikulum Kebangsaan 73
33 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 76
34 Carta Organisasi Unit Hal Ehwal Murid 2019 77
35 Jawatankuasa Induk Unit Hal Ehwal Murid 2019 78
36 Takwim Unit Hal Ehwal Murid 2019 88
37 Guru Bertugas Mingguan Sesi Pagi dan Petang 2019 89
38 Amalan Sekolah Penyayang / Jadual Info Perhimpunan Harian 94
39 Mesyuarat JK Hal Elwal Murid Mengikut Kumpulan/Program Pembangunan Sahsiah Murid 95
40 PENGURUSAN KOKURIKULUM 96
41 Carta Organisasi dan Ahli Jawatankuasa Kokurikulum /Carta Organisasi Majlis Sukan Sekolah 97
42 Carta Organisasi JK Pembangunan Sukan Sekolah 2019 /Ahli JK Induk Kokurikulum 99
43 Guru Rumah Sukan/ Guru Penasihat Unit Beruniform/Persatuan/Kelab/Sukan & Permainan 102
44 Senarai Tugas Aktiviti Koakademik/Unit Beruniform/Kelab/Persatuan/Pengunjuran Sukan & Permainan 107
45 Anggaran Perbelanjaan Unit Beruniform /Takwim Kokurikulum/Carta Gantt 109
46 Takwim Kejohanan Sukan MSSDKBB,MSSKdan MSSM 2019 117
47 Takwim Koakademik DKBB/Negeri/Kebangsaan/Antarabangsa 2019 1192

3 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019KATA ALUAN PENGETUAPENGETUA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. ANNE’S CONVENT
PN. MAZNA BINTI SULAIMANBismillahirahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dan Salam Sejahtera.
Assalamualaikum wmt dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur ke
hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izin-Nya, saya berpeluang untuk bersama-sama warga
SMK. St. Anne’s Convent menyahut cabaran yang bakal dihadapi pada tahun 2019. Semoga tirai 2019
akan lebih memberi inspirasi dan semangat kepada semua warga SMK St. Anne’s Convent untuk
menabur bakti mendidik murid . Kita sebagai warga pendidik memikul amanah yang besar untuk
mendidik dan melahirkan murid yang berkualiti dari aspek jasmani dan rohani selaras dengan
aspirasi negara. Kekalkan semangat kerja sepasukan dan kejelekitan antara kita untuk meneruskan
kecemerlangan SMK Anne’s Convent dalam pelbagai bidang sama ada kurikulum , kokurikulum
mahupun sahsiah.

Tugas kita sebagai pendidik mestilah sentiasa peka dan fokus terhadap program-program dan dasar
yang telah diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) demi merealisasikan
hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pendidikan Abad
ke-21, HEBAT, Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), KBAT, STEM, DLP adalah antara
agenda pendidikan yang diperkenalkan oleh KPM supaya taraf pendidikan negara kita setanding
dengan negara maju yang lain. Guru-guru mestilah kreatif dalam pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran untuk menarik minat murid .

Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada
secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan Buku Manual Pengurusan SMK St. Anne’s
Convent 2019. Semoga pada tahun ini semua warga SMK St. Anne’s Convent akan meneruskan
sikap positif dan proaktif, berfikir secara kreatif dan inovatif dan bertindak dengan penuh rasa
tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Terapkan visi “Pendidikan
Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera” dalam budaya kerja warga SMK St. Anne’s Convent.
Insya Allah.

“Merealisasikan Agenda Transformasi Pendidikan Negara”
“Berkhidmat Untuk Negara”

Sekian, terima kasih.
Saya yang menjalankan amanah ,


…………………………………………...
(MAZNA BINTI SULAIMAN)
Pengetua
SMK.St. Anne’s Convent3

4 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
SURAT AKU JANJI

Saya………………………………………………….… Kad Pengenalan No. ……………………
Beralamat di …………………………………………………………………………………………..

Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling
dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan
dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan
saya dengan kerajaan.

Maka dengan ini saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4
Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib ) 1993 bahawa saya:

( i ) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
( ii ) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap,
jujur, amanah dan bertanggungjawab;
( iii ) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
( iv ) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan
peribadi saya bercanggah dengan tugas awam saya;
( v ) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah
bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan
tugas rasmi saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam ;
( vi ) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri
saya sendiri;
( vii ) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan
nama perkhidmatan awam;
(viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan
luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam
lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
( ix ) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan
sebagai ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji
ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
( Kelakuan danTatatertib ) 1993.

………………………… ………..……………
( Tandatangan Pegawai ) ( Jawatan Pegawai )

Di hadapan saya

…………………………………………….
( Tandatangan Ketua Jabatan )
Pengetua
SMK St. Anne’s Convent
4

5 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. ANNE’S CONVENT
JALAN BUKIT AWI, 09000 KULIM
KEDAH DARUL AMAN
TEL : 04 - 4904075 / FAX : 04 – 4904075
e-mel : [email protected]


Rujukan Kami : SMKSAC/30/005/50 ( )
Tarikh : 01 Januari 2019

Semua Guru dan Staf
SMK . St. Anne’s Convent
Jalan Bukit Awi,
09000 Kulim,
Kedah Darulaman.

Tuan/Puan,

WATIKAH PELANTIKAN JAWATAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan dengan rasminya dilantik dan
dipertanggungjawabkan untuk memegang jawatan yang diamanahkan dalam bidang
pengurusan Kurikulum, HEM dan Kokurikulum seperti yang tercatat dalam Manual
Pengurusan Sekolah bagi tahun 2019.

3. Jawatan, amanah dan tanggungjawab dalam Manual Pengurusan Sekolah SMKSAC
boleh diubah, dikurang atau ditambah oleh pihak pentadbiran dari semasa ke semasa.

4. Pelantikan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019.

5. Pihak sekolah amat berbesar hati dan berharap agar tuan/puan menerima pelantikan ini
dan tugas ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menjalankan amanah,


….…………………………..
Pengetua,
SMK. St. Anne’s Convent.

5

6 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019VISI, MISI, PIAGAM SEKOLAH, MOTO SEKOLAH, NILAI-NILAI
SEKOLAH, FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH
PENDIDIKAN SEKOLAH.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahunan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan
keluarga serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan St Anne’s Convent berusaha gigih ke arah memajukan
potensi setiap individu secara menyeluruh berteraskan prinsip-prinsip Rukun Negara
dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berilmu, berdisplin,
berakhlak mulia dan berbakti untuk agamanya, dirinya, keluarganya, masyarakatnya
dan negaranya.

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

MISI SEKOLAH

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu
bagi memenuhi aspirasi negara.

MOTO SEKOLAH

Tulus dengan Fadhilah, Azam dengan Bakti.

PIAGAM SEKOLAH

Seluruh Warga SMK. St.Anne’s Convent dengan Keazaman dan Iltizam yang kukuh
berikrar dan usaha kami untuk :-
• Memastikan setiap anak didik mendapat pendidikan sebaiknya
• Meningkatkan usaha untuk meninggikan mutu pencapaian murid
• Menjaga kebajikan dan kepentingan staf dan pelanggan dengan cekap
• Menguruskan Sekolah ke tahap Sekolah Cemerlang.6

7 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019NILAI-NILAI KAMI

• Kepimpinan yang cemerlang dan dinamik
• Budaya ilmu dan pemuafakatan
• Kesetiaan dan keikhlasan
• Iltizam dan wawasan
• Inisiatif, proaktif dan kreatif.


LAGU SEKOLAH


Kami Putri-putri Sekolah St Anne’s Convent
Menuntut ilmu demi kejayaan
Hidup beretika dan berakhlak mulia
Insan nan kamil misi bersama
Tulus dan fadhilah moto sekolah kami
Tekad iltizam menjadi pegangan
Terus berusaha, cekal hati jati diri
Hidup cemerlang jadi wawasan kami
Sekolahku yang tercinta
Kami selalu menjaga namamu
Sekolahku, sekolahku
Bergemalah oh namamu sentiasa
Majulah, maju, majulah wargaku
Marilah kita jayakan
Bersatu kita berjanji bersama
Dirgahayu sekolahku

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi
kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa
menjalankan tugas . Ke arah ini kami:-➢ Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
➢ Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
➢ Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
➢ Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
➢ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara;
➢ Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara;
➢ Berpegang teguh kepada ajaran agama;

7

8 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019PROFIL SEKOLAH

Nama : Sekolah Menengah Kebangsaan

St. Anne`s Convent
Alamat : Jalan Bukit Awi09000 Kulim, Kedah.

Kod Sekolah : KEB5029
No. Telefon/ Fax : 04-4904075
Tarikh ditubuhkan : 30 Julai 1952

Kod pembayaran : 0108
Nombor Rujukan cukai pendapatan majikan : E 0092848500

No pendaftaran majikan KWSP : 0194867
Tarikh perasmian sekolah : 16 Januari 1953
Luas kawasan : 2 ekar
Tapak : Lot 957 & 958, Mukim Kulim.

Jarak dari pusat Bandar Kulim : 1 KM
Jarak dari ibu negeri : 115 KM

Bahasa penghantar : Bahasa Melayu
Sesi persekolahan : Sesi pagi & sesi petang (2 sesi)
Bilangan guru : 36 orang

Bilangan staf sokongan : 5 orang
Bilangan pekerja kontrak : 4 orang

Bilangan murid : 297 orang (November 2018)
Nama Pengetua sekarang : Pn. Mazna Binti Sulaiman8

9 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019PELAN SEKOLAH

9

10 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
DATA GURU DAN STAF SOKONGAN

Bil No. Nama Pegawai Jawatan. Gred Opsyen Tarikh
JPK(P) Khas Lantikan
1 32451 Mazna Binti Sulaiman Pengetua DG52 1. Perakaunan 01.07.1996
2. Kewangan
3. Matematik
2 40441 Rosliza Binti Ghazali PKP DG52 1. P.Melayu 01.09.1993
2. Sejarah
3 48442 Azuraini Binti Md. Din PKHEM DG52 1. P.Melayu 01.08.1996
2. Sejarah
4 Mohamad Asri Bin Mansor PKKK DG52 1. P.Melayu
2. Sejarah
5 43487 Fatimah Binti Tengah PKPtg DG52 1.B Melayu 01.09.1994
2. Geografi
6 54266 Ang Kheer Sing GKMS DG48 1. Kimia 08.01.1998
2.Perdagangan
7 74504 Abd Rauf Bin Hasan GKKK DG52 1.Sejarah 01.08.1995

8 31268 Nor Jannah Binti Mohd Jaafar GKB DG48 1.B Inggeris & 01.03.1989
2.Kest. Inggeris
9 38980 Siti Aminah Binti Hussen GKTV DG52 1. Kimia 01.08.1991
2. Matematik
10 72737 Rosmalina Binti Wan Ibrahim Kaunselor DG44 1.Bimbingan&K 23.09.2002
2.Perdagangan
11 45080 Nafisah Binti Maudin KPMat DG48 Matematik 06.01.1997

12 49403 Naimah Binti Elias KP Tswr DG48 1. P.Islam 01.02.1999
2. B. Inggeris
13 44713 Noorsiah Binti Halid KP B.Melayu DG54 1. B. Melayu 01.08.1991
2. Kest. Melayu
14 48954 Norziha Binti Ibrahim KP PAkaun DG48 1. Perakaunan 23.09.1998
2.Perdagangan
15 74853 Asmidar Binti [email protected] Guru Data DG41 1.ICT 01.07.2013
2.P.Moral
16 65516 Hanizawati Binti Rozali Ketua Guru DG44 1. Matematik 02.08.2004
Displin 2. Fizik
KP Mat Tam
17 45122 Husna Binti Hashim KP SRT DG48 1. SRT 06.01.1997
2. KH2 (ERT)
18 36325 Jacinta Flora Augustin SU Pep Dlmn DG52 B.Inggeris 16.06.1991

19 57390 Moganasundiri a/p SU PSS DG48 1. B. Melayu 19.09.2000
Surianarayanan 2.Ekonomi
20 77230 Nismahatini Binti Baba AlJohari MBMMBI DG41 TESL 17.8.201510

11 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
21 36766 Mohana a/p Sanjirayan KP BTamil DG48 1. B.Tamil 01.01.1990
2. P. Moral
22 69182 Mugiliswary a/p Murugaya KPPMoral DG44 1.B.Melayu 19.07.2010
2.P.Moral
23 54928 Noor Asyikin Binti Md Ibrahim KP Elektif DG44 1. Biologi 23.09.2002
Sains Tulen 2. Sains
24 61271 Nur Atina Binti Abdullah SU Koperasi DG44 1. ERT 03.01.2007
KP KHB 2.Perdagangan
25 57142 Rahayu Binti Abdul Rashid Peny. ICT DG44 1. Sains 04.01.2004
2. Mat. Tamb
26 49196 Khalilah Binti Md Sharip GMP DG44 Geografi 11.12.1998

27 55924 Suhaila Binti Mohd Yusoff SU SPM DG44 Perakaunan 06.04.2003
KP Perniagaan
28 59812 Wahida Binti Omar KP Pend Islam DG44 1.Pendidikan Islam 01.03.2006
2.B.Arab
29 32964 Zaiton Binti Mat SU PT3 DG38 1. Fizik 02.12.1989
KP SAINS 2. Matematik

30 68580 Zurina Binti Abdullah SU Sukan DG44 1.Sains Sukan 02.01.2004
KP PJK 2.PJK
31 35980 Zauwiah Binti Ramli KP PSV DG38 SRT 01.03.1988
32 76069 Madeline Choo Mei Ching S/U PKB DG44 1.Matematik 10.11.2008
Guru Nilam 2.Kimia
33 72134 Noor Azrima Binti Mohd Azit Peny. LDP DG44 1. Sejarah 01.11.2007
Guru NILAM 2. B. Melayu
34 76940 Nor Aishah Binti Sharif Ketua Guru DG41 1.Perdagangan 20.01.2014
Pengawas 2. B. Melayu

35 74861 Anitha a/p Noel Guru DG41 1.Biotek/Sains 01.04.2014
Penyelaras 2.Perdagangan
Media/Perpust
36 Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Guru DG44 TMK 1.10.2003
Wahab Penyelaras
Bestari
37 78963 Norafizah Binti Shahidan SUPBS DG44 1.Perniagaan 29.03.2007
2.Ekonomi

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

Bil No. Nama Pegawai Jwt.Khas Tarikh Lantikan
JPK(P) Gred
1 68844 Noorashikin Binti Che Ros PTPerkhidmatan N19 05.06.2007
2 57523 Rosayu Binti Jab Pemb Makmal C22 14.08.1997
3 Norizah Binti Ahmad Pemb Makmal C19 25.03.2014
4 Mohd. Sobri Bin Ismail Pen Peg Tek Maklumat FA29 27.05.2009
5 77352 Norlida Binti Mohd Noor Pemb Am Pejabat N11 01.02.2002
6 78053 Raja Kawita Binti Raja Ismail Pemb Am Pejabat N11 03.12.2000

11

12 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019KALENDAR HARI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019


KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu
TAHUN 2019


PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH

PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
01.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 21.03.2019 15

JUMLAH HARI 58

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1
22.03.2019 30.03.2019 9
1
31.03.2019 31.03.2019 1

01.04.2019 30.04.2019 22 8

01.05.2019 23.05.2019 17

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
24.05.2019 08.06.2019 16


09.06.2019 30.06.2019 16
01.07.2019 31.07.2019 23
9
01.08.2019 08.08.2019 6

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
1

09.08.2019 17.08.2019 9

2
18.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 22
01.10.2019 31.10.2019 23 14

01.11.2019 21.11.2019 15

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN
5

22.11.2019 31.12.2019 40
Kumpulan A :Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am - 214 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal - 82 hari
* Hari Ganti adalah hari persekolahan bagi menggantikan Cuti Berganti Sempena hari
perayaan utama.

12

13 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019HARI-HARI KELEPASAN AM DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN 2019


Adalah dimaklumkan bahawa hari-hari yang tersebut di bawah ini menjadi Hari-Hari Kelepasan Am di dalam
Negeri Kedah Darul Aman bagi tahun 2019.(1440-1441H)TARIKH
BIL HARI KELEPASAN AM HARI
MASIHI HIJRAH

1 Ulang Tahun Hari Keputeraan Ke AHAD 20 Januari 2019 14 Jamadilawal 1440
Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku
Sultan Kedah
2 Tahun Baru Cina SELASA 5 Februari 2019 30 Jamadilawal 1440
RABU 01 Jamadilakhir 1440
6 Februari 2019
3 Israk dan Mikraj (*) RABU 3 April 2019 27 Rejab 1440
4 Hari Pekerja RABU 1 Mei 2019 25 Syaaban 1440
5 Awal Ramadan (* +) ISNIN 6 Mei 2019 1 Ramadan 1440
6 Hari Wesak AHAD 19 Mei 2019 14 Ramadan1440
7 Hari Raya Puasa (+) RABU 5 Jun 2019 1 Syawal 1440
KHAMIS 6 Jun 2019 2 Syawal 1440
8 Hari Raya Qurban (+) AHAD 11Ogos 2019 10 Zulhijah 1440
ISNIN 12 Ogos 2019 11 Zulhijah 1440
9 Hari Kebangsaan SABTU 31 Ogos 2019 30 Zulhijah 1440
10 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda ISNIN 9 September 2019 9 Muharram 1440
Yang Di-Pertuan Agong
11 Awal Muharram (Maal Hijrah) AHAD 1 September 2019 1 Muharram 1441
12 Hari Malaysia ISNIN 16 September 2019 16 Muharam 1441
13 Hari Deepavali AHAD 27 Oktober 2019 28 Safar 1441
14 Hari Keputeraan Nabi Muhamad S.A.W SABTU 9 November 2019 12 Rabiulawal 1441
( Maulidur Rasul )
15 Hari Krismas RABU 25 Disember 2019 28 Rabiulakhir 1441

(* ) Kelepasan Am Negeri
(+)Tertakluk Kepada Perubahan

i. Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan(Jumaat) atau hari kelepasan yang lain, maka
hari itu diganti dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari kemudiannya itu juga merupakan hari kelepasan,
maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.

ii. Jika hari kelepasan am jatuh pada hari rehat Sabtu, ianya tidak diganti dengan hari berikutnya.


13

14 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
TARIKH CUTI PERISTIWA DAN CUTI BERGANTI SEKOLAH 2019


BIL PERKARA TARIKH HARI TARIKH CUTI PERISTIWA
PERISTIWA
1 Mesyuarat Agung PIBG 24.02.2019 Ahad 24.02.2019
2 Hari Kejohanan Olahraga 07.03.2019 Khamis 07.03.2019
3 Hari Anugerah Cemerlang (HAC) 21.04.2019 Ahad 21 .04.2019


SENARAI NAMA,NO. TELEFON DAN ALAMAT EMAIL SEKOLAH-SEKOLAH
MENENGAH DKBB,PPD DAN IPD

Bil Nama Sekolah No. Telefon Dan Alamat Email
1. SMK St. Anne's Convent 044904075 [email protected]
2. SMK Sultan Badlishah 044903709 [email protected],
3. SMK Kulim 044892676 [email protected]
4. SMK Chio Min 044907552 [email protected]
5. SMK Keladi 044953497 [email protected]
6. SMK St. Patrick 044907503 [email protected]
7. SMK Junjong 044871659 [email protected]
8 SMK Taman Selasih 044950503 [email protected]
10 SMK Dato' Lela Pahlawan 044855410 [email protected],
11 SMK Sungai Karangan 044855590 [email protected]
12 SMK Serdang 044077895 [email protected]
13 SMK Labu Besar 044032709 [email protected]
14 SMK Sultan Ahmad Tajudin 057161055 [email protected]
15 SMK Sungai Kob 044036193 [email protected]
16 SMK Padang Serai 044857140 [email protected]
17 SMK Mahang 044041081 [email protected]
18 SMK Selama 058394700 [email protected]
19 SMK Lunas 044844567 [email protected]
20 SMK Lubuk Buntar 044077895 [email protected]
21 SMK Tunku Panglima Besar 044891090 [email protected]
22 SM Vokasional 044905432 [email protected]
23 MRSM PDRM 044905640
25 SMK Taman Hi-Tech 044037369 [email protected]
26 SMK Taman Jelutong 044955839 [email protected]
27 SMK Air Merah 04495703 [email protected]
28 SMK Taman Mutiara 044032270 [email protected]
29 SMK Mahsuri 04400024
29 SMA Islahiah 044170054
29 Pejabat Pelajaran Daerah Kulim Bandar Baharu 04-4907662 Laman web: http://www.ppdkbb.net Email : [email protected]

Bilik Komputer 04-4900704
30 Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim 04-4906222 Email :[email protected]
31 Bhg. Pentadbiran TrafikKulim 04-4902447 Email :[email protected]


14

15 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

PENGURUSAN ,
PENTADBIRAN
DAN
PERKHIDMATAN


15

16 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019VISI & MISI UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Setiap Sumber Manusia Mampu Menjana Potensi Diri Secara Holistik Untuk Mencapai
Kecemerlangan Diri Dalam Bidang Tugas Masing-Masing.MISI UNIT PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Menggembeleng Tenaga Secara Bersepadu Dan Proaktif Ke Arah Membudayakan Unit
Pengurusan Dan Pentadbiran Yang Mesra, Cekap , Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia.


MATLAMAT UNIT PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Menguruskan sekolah secara cekap dan berkesan berlandaskan budaya kerja beragama,
berilmu serta berakhlak mulia


DASHBOARD SEKOLAH


TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021
AksesKehadiran pelajar 95.00% 96.00% 97.00% 98.00 99.00Disiplin pelajar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%KualitiGPS Sek. Men. 2.99 2.984 2.891 2.79 2.70Skor komposit 80.0% 80.0% 81.0% 84.0% 85.0%EkuitiBand 3 2 2 2 216

17 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2019


PENGETUA


PK Hal Ehwal PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang
MuridKETUA PEMBANTU TADBIRJT Komputer PT Perkhidmatan P. Makmal 1 P. Makmal 2

Pembantu Am Pembantu Am
Pejabat Makmal17

18 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019SENARAI JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH


1. JAWATANKUASA PENGURUSAN


Pengerusi : Pn.Mazna Binti Sulaiman Pengetua
Naib Pengerusi : Pn.Rosliza Binti Ghazali PK Pentadbiran
Pn.Azuraini Binti Md Din PK HEM
En. Mohamad Asri Bin Mansor PK Kokurikulum
Pn.Fatimah Binti Tengah PK Petang
Jawatankuasa : Pn.Nor Jannah Binti Mohd Jaafar GKM Bahasa
Pn.Ang Kheer Sing GKM Matematik Sains
Pn.Siti Aminah Binti Hussen GKM Teknik Vokasional
En.Abd Rauf Bin Hasan GKM Kemanusiaan


SETIAUSAHA TUGAS-TUGAS KHAS

Setiausaha PPPM : En. Abd Rauf Bin Hasan
Setiausaha SKPMG2 : Pn. Siti Aminah Binti Hussein
Setiausaha Kurikulum : Pn. Ang Kheer Sing
Setiausaha HEM : Pn. Siti Aminah Binti Hussen
Setiausaha Kokurikulum : Cik Husna Binti Hashim
Setiausaha Data/Data My SPATA : Cik Asmidar Binti Ahmad @ Md.Nor
Setiausaha Peperiksaan(SPM/HCOUNT) : Pn.Suhaila Binti Mohd Yusoff
Setiausaha PBS : Pn.Norafizah Binti Shahidan
Setiausaha PT3 : Pn.Zaiton Binti Mat
Setiausaha Peperiksaan Dalaman : Pn.Jacinta Flora Augustine
Setiausaha Sukan : Pn.Zurina Binti Abdullah
Setiausaha Protokol, Majlis dan Upacara Sekolah : Pn .Rosmalina Binti Wan Ibrahim
Guru Pusat Sumber Sekolah : Cik Moganasundiri a/p Surianarayanan
Guru Bestari : Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Wahab
Setiausaha Disiplin : Pn. Hanizawati Binti Rozali
Setiausaha Pengawas : Pn. Nor Aishah Binti Sharif
Setiausaha LDP : Pn. Noor Azrima Binti Mohd Azit
Setiausaha Pemantapan Moral dan Sahsiah : Pn. Madeline Choo Mei Ching
Setiausaha Penghayatan Islam : Pn. Wahida Binti Omar
Setiausaha Koperasi : Pn. Nur Atina Binti Abdullah
Setiausaha Kebajikan : Pn. Noor Asyikin Binti Md Ibrahim
Setiausaha Dual Languange Program (DLP) : Pn. Norziha Binti Ibrahim
Setiausaha Sekolah Penyayang : En. Abd Rauf Bin Hasan
Setiausaha STEM : Pn. Ang Kheer Sing

18

19 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


2. JAWATAN PENGURUSAN PEJABAT 3. JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA(PPPM)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Norshikin Binti Che Ros Setiausaha : En. Abd Rauf Bin Hasan
(Pembantu Tadbir) (GKM Kemanusiaan)
AJK : Pn. Norlida Binti Mad Nor AJK : PK HEM
: Pn. Raja Kawita Binti Raja Ismail : PK Kokurikulum
: PK Petang
: Guru Kanan Mata Pelajaran


4. JAWATANKUASA PENYELIDIKAN DAN 5. JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN
PEMBANGUNAN SEKOLAH (JPKA)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En.Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi 3 : Pn. Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi : Pn. Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : En. Abd Rauf Bin Hasan Setiausaha : Pn. Norashikin Binti Che Ros
AJK : Pn. Ang Kheer Sing AJK : Guru Kanan Mata Pelajaran
Pn. Siti Aminah Binti Hussen : Ketua Panitia
Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar : Guru PSS
En. Abd Rauf Bin Hasan : Guru Penyelaras Bestari
Juru Audit Dalaman : Pn. Norziha Binti Ibrahim


6. JAWATANKUASA PENGURUSAN STANDARD 7. JAWATANKUASA PEMANTAUAN KURIKULUM
KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2) BERKUALITI (PKB)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi :Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Setiausaha : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din AJK : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor (Pemantauan Bilik Darjah)
Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah : Pn. Ang Kheer Sing
Setiausaha : Pn.Siti Aminah Binti Hussen (Pemantauan Buku Rekod)
AJK : Semua Guru Kanan : Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar
: Kaunselor (Pemantauan Pencerapan PdPc)
: Pembantu Tadbir : Pn. Siti Aminah Binti Hussen
: Pembantu Makmal (Pemantauan Prestasi Murid)
: Guru SPBT : En.Abd Rauf Bin Hasan
: Semua Guru Tingkatan (Pemantauan Buku Latihan Murid)
: Guru Data dan Maklumat
:Juruteknik komputer
19

20 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

8. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH 9. JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT
DAN INVENTORI /DATA SEKOLAH (JPMS)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Pn.Rosliza Binti Ghazali Setiausaha : Pn. Norashikin Binti Che Ros
Pendaftar Aset : Pn.Norashikin Binti Che Ros AJK
Pemeriksa Harta Modal Dan Inventori OPMEN/APDM/e-PANGKAT/e-OPERASI/SPS
Pemeriksaan Pelupusan : Penolong Kanan Petang : Cik Asmidar Binti Ahmad @ Md Nor
AJK Aset Alih Kerajaan/ Jawatankuasa Eg Tukar/HRMIS
Pemverifikasi Stor : : Pn. Norashikin Binti Che Ros
➢ Pn. Azuraini Binti Md Din – PK HEM Data SSDM
➢ En. Abd Rauf Bin Hasan – Guru Kanan Kemanusiaan : Nor Aishah Binti Sharif
➢ Pn. Ang Kheer Sing – Guru Kanan Sains & Matematik Data Kokurikulum
➢ Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar – Guru Kanan : Cik Husna Binti Hashim
Bahasa Data SPBT
➢ Pn.Norashikin Binti Che Ros – Pembantu Tadbir : Pn. Mohana a/p Sanjirayan
➢ En.Mohd Sobri Bin Ismail – Juruteknik Komputer Data Pelajar Miskin/ Data Anak Yatim
➢ Pn. Rahayu Binti Abdul Rashid – Penyelaras ICT : Pn. Zauwiah Binti Ramli
➢ Pn. Rosayu Binti Jab – Pembantu Makmal Data My SPATA
➢ Cik Moganasundiri A/P Surianarayanan – Penyelaras : Pn. Siti Aminah Binti Hussen
PSS Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Wahab
➢ Pn. Norafizah Binti Shahidan – Unit PBS
➢ Pn. Jacinta Flora Augustin – Unit Peperiksaan
➢ Pn. Zurina Binti Abdullah - Unit Sukan

Zurin 10. JAWATANKUASA DOKUMENTASI DAN 11. JAWATANKUASA PROGRAM PERKEMBANGAN
MULTIMEDIA STAF(LDP)

Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Pn.Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Setiausaha : Pn. Noor Azrima Binti Mohd Azit
Wahab AJK : Pn. Nafisah Binti Maudin
AJK : Pn. Ang Kheer Sing
Pn. Siti Aminah Binti Hussen
Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar
En. Abd Rauf Bin Hasan20

21 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


12. JAWATANKUASA PENILAIAN PRESTASI STAF 13. JAWATANKUASA UPACARA SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Setiausaha : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi 3 : Pn. Fatimah Binti Tengah
AJK : Pn. Ang Kheer Sing Setiausaha : Pn. Rosmalina Binti Wan Ibrahim
: Pn. Siti Aminah Binti Hussen : En.Abd. Rauf Bin Hasan
: Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar AJK : Pn. Ang Kheer Sing
: En. Abd Rauf Bin Hasan : Pn. Siti Aminah Binti Hussen
: Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar
: En. Abd Rauf Bin Hasan


14. JAWATANKUASA MAJLIS GURU DAN STAF 15 . JAWATANKUASA ICT

Penasihat : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Pengerusi : Pn.Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Wahab Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Bendahari : Pn.Nor Aishah Binti Shariff Naib Pengerusi 2 : En.Mohamad Asri Bin Mansor
Setiausaha :Cik Asmidar Binti Ahmad@ Mohd Noor Naib Pengerusi 3 : Pn. Fatimah Binti Tengah
AJK : Pn.Noor Azrima Binti Mohd Azit Setiausaha : Pn. Rahayu Binti Abdul Rashid
: Cik Moganasundiri a/p Surianarayanan : Cik Asmidar Binti Ahmad
: Cik Husna Binti Hashim AJK : En. Mohd Sobri Bin Ismail
: Pn. Anitha a/p Noel
: Pn. Ros Ayu Binti Jab
: Pn. Raja Kawita Binti Raja Ismail


16. JAWATAKUASA STEM/INOVASI 17. JAWATANKUASA MINIT MESYUARAT
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn.Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn.Rosliza Binti Ghazali. Naib Pengerusi : Pn.Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn.Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn.Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Pn. Ang Kheer Sing SU Mesy Pengurusan: Pn.Rosmalina Binti Wan Ibrahim
AJK : Pn. Siti Aminah Binti Hussen SU Mesyuarat Guru: Pn. Zurina Binti Abdullah
: Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar Pn.Mohana a/p Sanjirayan
: En. Abd Rauf Bin Hasan SU Mesy Kurikulum: Pn.Ang Kheer Sing
: Ketua Panitia Sains : Pn.Nor Aishah Binti Sharif
: Ketua Panitia Matematik SU Mesy HEM : Pn.Siti Aminah Binti Hussen
: Ketua Panitia Fiz/Kim/Bio : Pn.Norziha Binti Ibrahim
: Ketua Panitia KHB SU KOKU :Cik Husna Binti Hashim
: Pn Norziha Binti Ibrahim : Cik Jacinta Flora Augustin
: Pn Rahayu Binti Abdul Rashid
21

22 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 201918. JAWATANKUASA TATATERTIB 19. JAWATANKUASA PIBG
Pengerusi : Pn.Mazna Binti Sulaiman Ex-Oficio : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn.Rosliza Binti Ghazali Pengerusi : YDP PIBG
Naib Pengerusi 1 : Pn.Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi : NYPD PIBG
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Setiausaha : Pn. Noorsiah Binti Halid
Setiausaha : Pn.Fatimah Binti Tengah Bendahari : Pn. Madeline Choo Mei Ching
: Pn. Ang Kheer Sing AJK Guru : Pn. Naimah Binti Elias
AJK : Pn. Siti Aminah Binti Hussen : Pn. Rosmalina Binti Wan Ibrahim
: Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar : Pn. Zurina Binti Abdullah
: En. Abd Rauf Bin Hasan


20. JAWATANKUASA PERANCANGAN 21. JAWATANKUASA INFRASTRUKTUR
STRATEGIK SEKOLAH/OPMT/OPPM ,BLOK DAN KAWASAN

Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
: Pn. Azuraini Binti Md Din : Pn. Azuraini Binti Md Din
: En. Mohamad Asri Bin Mansor : En. Mohamad Asri Bin Mansor
: Pn.Fatimah Binti Tengah : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Pn. Ang Kheer Sing BILIK STOR SUKAN : Pn. Zurina Binti Abdullah
Pen Setiausaha : Pn. Madeline Choo Mei Ching BILIK PENDIDIKAN SENI : Pn. Zauwiah Binti Ramli
AJK : 1) Semua Guru Kanan BILIK SPBT : Pn. Mohana a/p Sanjirayan
2) Semua Ketu Panitia BILIK PEPERIKSAAN,
3) Semua Guru PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
: Cik Jacinta Flora Augustin
BILIK GERAKAN DISIPLIN :Pn. Nor Aishah Binti Sharif
SURAU : Pn. Wahida Binti Omar
BILIK KESIHATAN : Pn. Nafisah Binti Maudin
KOPERASI : Pn.Nur Atina Binti Abdullah
KANTIN : Pn. Zaiton Binti Mat
PUSAT SUMBER SEKOLAH:Cik Moganasundiri a/p
Surianarayanan
BENGKEL RBT
●BILIK MASAK : Cik Husna Binti Hashim
●BILIK JAHIT : Pn. Nur Atina Binti Abdullah
●BILIK BENGKEL: Pn. Zauwiah Binti Ramli

BLOK BANGUNAN

●BLOK A : PK Pentadbiran
●BLOK B : PK Kokurikulum
●BLOK MAKMAL : Pn. Ang Kheer Sing
●PUSAT AKSES : En. Mohd Sobri Bin Ismail
●BLOK ICT : Pn. Rahayu Binti Abdul Rashid
●BILIK GURU : Pengerusi Majlis Staf
BLOK MAKMAL
●MAKMAL BIOLOGI :Pn. Noor Asyikin Binti Md Ibrahim
●MAKMAL KIMIA : Pn. Ang Kheer Sing
●MAKMAL FIZIK : Pn. Zaiton Binti Mat


22

23 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


CARTA GANTT UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2019

D J F M A M J J O S O N
BIL PERKARA I A E A P E U U G E K O
S N B C R I N L O P T V
1 Mesyuarat Penyediaan Buku Panduan Guru & Taqwim / /
2 Mesyuarat Pengurusan / / / / / / / / / /
3 Mesyuarat JK Pentadbiran / /
4 Mesyuarat Guru / / / /
5 Mesyuarat JK Kewangan / / / /
6 Mesyuarat Pengurusan Aset & Stok Sekolah / / / /

7 Mesyuarat JK Pengurusan Maklumat Sekolah / /
8 Mesyuarat JKPenyelidek & Pembangunan Sekolah / / /
9 Mesyuarat PBS/PBD /JK Penjaminan Kualiti / / /
10 Mesyuarat JK Upacara Sekolah / /
11 Mesyuarat JK SKPM/PKB / / / /
12 Mesyuarat JK Dokumentasi /MultiMedia / / /
13 Mesyuarat JK Penilaian Prestasi / / /

14 Mesyuarat AJK PIBG / / /
15 Mesyuarat Agung PIBG /
16 Mesyuarat JK Majlis Staf / /
17 Mesyuarat Staf Sokongan / / /
18 Mesyuarat JK LDP / /
19 Kursus Dalaman Guru / / / / / / /
20 Taklimat Guru / / / / /
21 Mesyuarat Guru -guruTingkatan 3 / / / / / / /

22 Mesyuarat Guru-guru Tingkatan 5 / / / /
23 Mesyuarat Guru-guru Tingkatan 1 /
24 Mesyuarat Guru -guru Tingkatan 2 /
25 Mesyuarat Guru-guru Tingkatan 4 /
26 Perjumpaan Pentadbir dgn murid T5 / / / / /

27 Perjumpaan Pentadbir dgn murid T3 / / / / / /
28 Perjumpaan Pentadbir dgn murid T4 / /
29 Perjumpaan Pentadbir dgn muridT1 / /
30 Perjumpaan Pentadbir dgn murid T2 / /
31 Pengiktirafan & Ganjaran /
32 Pemantauan program/aktiviti 2019 / / / / / / / / / / /
33 Pelaporan program /aktiviti 2019 / / / /23

24 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
TAKWIM


PERSEKOLAHAN201924

25 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

BULAN JANUARI
PERISTIWA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Selasa Perhimpunan Budaya Buka Sekolah
2 Rabu
3 Khamis Penghayatan Islam/Nilai Murni
4 Jumaat
5 Sabtu
6 Ahad
7 Mesyuarat Panitia Kum 1
Isnin B.Melayu, B.Inggeris, Perhimpunan Rasmi
P.Islam/T.Islam, B.Tamil/K.Tamil
8 Mesyuarat Panitia Kum 2 Perhimpunan Rasmi
P.Perakaunan
Selasa Mesy Penyelia Ting, Guru Ting
P.Perniagaan/SRT/ RBT/,
M.Tambahan
9 Mesyuarat Panitia Kum 3 Mesyuarat Agung Rumah Sukan /
Sains/Matematik Unit Beruniform /Sukan Permainan
Rabu
P.Fizik/Kimia/Biologi / Kelab Persatuan /Pendaftaran
semula
10 Mesyuarat Panitia Kump 4
Khamis P.Moral, PSV, Geografi, Spot-Check 1
Sejarah,PJK
11 Jumaat
12 Sabtu
13 Taklimat Merentas
Ahad Mesy. JK HEM K1/Bil1/2019
Desa/Sukantara
14 Pelancaran Jom Ke Sekolah
Isnin
Mesy. JK HEM K2/Bil1/2019
15 LatihanRumah Sukan Tun Teja &
Selasa LDP 1:PLC Mesy. JK HEM K3/Bil1/2019
Tun Kudu
16 Aktiviti Kokurikulum : Unit
Rabu Mesyuarat Pengurusan 1 Mesy. JK HEM K4/Bil1/2019
Beruniform /PIKeBM/KBAT
17 Latihan RumahSukan Tun Anum
Khamis Bengkel Kemahiran Belajar Ting 1 & 2
dan Tun Fatimah
18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad KEPUTERAAN SULTAN KEDAH
21 Isnin THAIPUSAM
22 LatihanRumah Sukan Tun Teja &
Selasa
Tun Kudu
23 A ktiviti Kokurikulum : Kelab
Rabu
Persatuan / PIKeBM/KBAT
24 Kem Pemantapan Kepimpinan Latihan Rumah Sukan Tun Anum
Khamis
Pengawas/PRS dan Tun Fatimah
25 Kem Pemantapan Kepimpinan
Jumaat
Pengawas/PRS
26 Sabtu
27 Ahad
28 Perhimpunan Rasmi
Isnin Mesyuarat PBS & PBD 1
Pelancaran Mentor Mentee
29 Latihan RumahSukan Tun Teja &
Selasa
Tun Kudu
30 Aktiviti Kokurikulum : Sukan &
Rabu Permainan (Latihan Mengenal
Laluan Merentas Desa)
31 Gotong-Royong Keceriaan Kelas
Khamis Spot-Check 2 Merentas Desa /Sukantara25

26 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN FEBRUARI
PERISTIWA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Jumaat
2 Sabtu
3 Ahad CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
4 Isnin CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
5 Selasa CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
6 Rabu CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
7 Khamis CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
8 Jumaat
9 Sabtu
10 Ahad Mesyuarat JK MAPIBG
Perhimpunan Rasmi
Pelancaran Amalan Guru
Penyayang/Mentor Mentee Berfokus
11 Isnin
Aspirasi SPM/Program Lonjakan
Kehadiran 2019
Watikah Pelantikan PRS 2019
Latihan Rumah Sukan Tun Teja &
12 Selasa
Tun Kudu
Aktiviti Kokurikulum : Unit
13 Rabu Mesyuarat Pengurusan 2
Beruniform / PIKeBM/KBAT
Aktiviti Latihan Rumah Sukan Tun
14 Khamis Program Pembangunan Sahsiah
Anum & Tun Fatimah
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad Mesyuarat AJK PIBG
Perhimpunan Rasmi
18 Isnin Mesyuarat Guru Ke-2 Pelancaran Bulan Pendidikan
Pencegahan Dadah (PPDa)
Latihan RumahSukan Tun Teja &
19 Selasa
Tun Kudu
Spot-Check 3 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
20 Rabu
Bengkel Kemahiran Belajar Ting 3 Persatuan / PIKeBM/KBAT
Bengkel Kemahiran Belajar Ting 4 & Latihan Rumah Sukan Tun Anum
21 Khamis 5 & Tun Fatimah
Program Pembangunan Sahsiah
22 Jumaat
LDP 2 :
23 Sabtu
PLC & PAK 21
24 Ahad Mesyuarat Agung PIBG
Perhimpunan Rasmi
25 Isnin
Mentor Mentee Pertama
Pentaksiran Psikometrik Ting 1 Latihan RumahSukan Tun Teja &
26 Selasa
IMK & ITP Tun Kudu
Aktiviti Kokurikulum : Sukan
27 Rabu
Permainan / PIKeBM/KBAT
Kem Kemanisan Iman/ Bestari Solat Latihan Rumah Sukan Tun Anum
28 Khamis
& Tun Fatimah

26

27 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN MAC
PERISTIWA: MINGGU TEKNOLOGI & VOKASIONAL
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Jumaat
2 Sabtu
3 Ahad Ujian 1 Ting 4 & 5
Taklimat Hari Kejohanan
4 Isnin Ujian 1 Ting 4 & 5
Olahraga Ke -21
Latihan Rumah Sukan Tun Teja &
5 Selasa Ujian 1 Ting, 1,2,3,4 & 5
Tun Kudu
Aktiviti Kokurikulum : Unit
6 Rabu Ujian 1 Ting, 1,2,3,4 & 5
Beruniform / PIKeBM/KBAT
Latihan Kawat Kebakaran Latihan Rumah Sukan Tun Anum &
7 Khamis Ujian 1 Ting, 1,2,3,4 & 5
Tun Fatimah
8 Jumaat
9 Sabtu
Ujian 1 Ting, 1,2,3,4 & 5
10 Ahad

Ujian 1 Ting 1,2,3,4 & 5
11 Isnin Ceramah Polis
Mesyuarat Guru 2
Pentaksiran Psikometrik Ting 4
12 Selasa Penyelesaian Acara Padang
ITP
Mesyuarat Pengurusan 3 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
13 Rabu
Persatuan / PIKeBM/KBAT
14 Khamis Program Pembangunan Sahsiah Penyelesaian Acara Padang
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad Saringan 1 Minda Sihat Ting 4
Perhimpunan Rasmi
18 Isnin
Saringan 1 Minda Sihat Ting 4
Raptai KOT kali ke-21
19 Selasa Saringan 1 Minda Sihat Ting 4

Spot-Check 4 Raptai KOT kali ke-21
20 Rabu
Saringan 1 Minda Sihat Ting 4
Kejohanan Olahraga Tahunan
21 Khamis Program Pembangunan Sahsiah
Kali ke -21
22 Jumaat Cuti Per. Penggal 1
23 Sabtu Cuti Per. Penggal 1
24 Ahad Cuti Per. Penggal 1
25 Isnin Cuti Per. Penggal 1
26 Selasa Cuti Per. Penggal 1
27 Rabu Cuti Per. Penggal 1
28 Khamis Cuti Per. Penggal 1
29 Jumaat Cuti Per. Penggal 1

30 Sabtu Cuti Per. Penggal 1
Tarikh Akhir ‘key-in’ markah
31 Ahad
MyStudent


27

28 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN APRIL
PERISTIWA : BULAN BAHASA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Isnin Perhimpunan Rasmi
Selasa Pentaksiran Psikometrik Ting 5 1M1S (Bola Tampar,Bola Jaring, Catur)
2 Mesyuarat HAC 2
IKK
3 Rabu CUTI ISRAK MIKRAJ CUTI ISRAK MIKRAJ CUTI ISRAK MIKRAJ
Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton, Gimnastik)
4
Spot-Check 5
5 Jumaat
6 Sabtu
7 Ahad
Mesyuarat Panitia 2: Kump 1
B.Melayu, B.Inggeris, Sains, Perhimpunan Rasmi
8 Isnin Pelancaran Hari Koperasi
P.Islam/B.Arab/T.Islam, Mentor Mentee Kedua
B.Tamil/K.Tamil
Mesyuarat Panitia 2: Kump 2
9 Selasa Matematik, Sejarah, PJK, 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring ,Catur)
P.Perniagaan/SRT/ RBT/KHB
Mesyuarat Panitia 2: Kump 3
P.Moral, PSV, Geografi, Aktiviti Kokurikulum : Sukan dan
10 Rabu
P.Fizik/Kimia/Biologi & Permainan / PIKeBM/KBAT
M.Tambahan
Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton, Gimnastik)
11 Khamis
Mesyuarat JK Induk HEM 2
12 Jumaat
13 Sabtu
Mesyuarat Kokurikulum 2
14 Ahad

Perhimpunan Rasmi
15 Isnin Pelancaran Bulan Kesedaran Minda
Sihat
Mesyuarat Kurikulum 2 & 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring ,Catur)
16 Selasa
Mesyuarat Kewangan 2
17 Rabu Mesyuarat PBS & PBD 2 Perhimpunan Kokurikulum 2 (KASPA)
Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton, Gimnastik)
18 Khamis Program penyayang 1
( lahir bulan 1,2,3,4)
19 Jumaat
20 Sabtu
Konferansi Waris 1
21 Ahad
Ting. 1,2,3,4 & 5
Perhimpunan Rasmi
22 Isnin
Mentor Mentee Ketiga
23 Selasa 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring ,Catur)
Aktiviti Kokurikulum : Unit Beruniform /
24 Rabu RAPTAI 1 Spot-Check 6
PIKeBM/KBAT
25 Khamis RAPTAI 2 Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton, Gimnastik)
26 Jumaat
27 Sabtu
28 Ahad HARI ANUGERAH CEMERLANG
29 Isnin
Selasa Program Motivasi Kecemerlangan 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring ,Catur)
30
Ting 4 & 5 Fasa I

28

29 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN MEI
PERISTIWA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Rabu CUTI HARI PEKERJA CUTI HARI PEKERJA CUTI HARI PEKERJA
2 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S (Bola Tampar,Bola Jaring,
Pentaksiran Psikometrik Ting 3 Catur)
IMK
3 Jumaat
4 Sabtu
5 Pep. Pertengahan Tahun
Ahad Mesy. JK HEM K1/Bil2/2019
Tingkatan 4 & 5
6 Isnin 1 RAMADHAN
7 Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Selasa
Tingkatan 4 &5 Mesy. JK HEM K2/Bil2/2019
8 Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Rabu
Tingkatan 4 & 5 Mesy. JK HEM K3/Bil2/2019
9 Mesyuarat Pengurusan 4 Program Ihya Ramadan
Khamis Pep. Pertengahan Tahun Program Pembangunan Sahsiah
Tingkatan 4 & 5
10 Jumaat
11 Sabtu
12 Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Ahad
Tingkatan 4 & 5 Mesy. JK HEM K4/Bil2/2019
13 Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Isnin
Tingkatan 4 & 5
14 Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Selasa
Tingkatan 4 & 5
15 Mesyuarat Pengurusan 5 Perhimpunan Rasmi /Mesy Penyelia
Rabu Pep. Pertengahan Tahun Ting, Guru Ting,JK Pendaftaran dan
Tingkatan 4 & 5 Kedatangan Bil.3 2019
16 Khamis SAMBUTAN HARI GURU Program Pembangunan Sahsiah
17 Jumaat
18 Sabtu
19 Pep. Pertengahan Tahun
Ahad
Tingkatan 4 & 5
20 Pep. Pertengahan Tahun
Isnin
Ting 1,2,3,4 & 5
21 Pep. Pertengahan Tahun
Selasa
Ting. 1,2,3,4 & 5
22 Pep. Pertengahan Tahun
Rabu
1,2,3,4 & 5
23 Pep. Pertengahan Tahun Program Penutup Ihya Ramadan
Khamis
Ting 1,2,3,4 & 5 & Tautan Kasih
24 Jumaat Cuti Pertengahan Tahun
25 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun
26 Ahad Cuti Pertengahan Tahun
27 Isnin Cuti Pertengahan Tahun
28 Selasa Cuti Pertengahan Tahun
29 Rabu Cuti Pertengahan Tahun
30 Khamis Cuti Pertengahan Tahun
31 Jumaat Cuti Pertengahan Tahun
29

30 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN JUN

PERISTIWA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun
2 Ahad Cuti Pertengahan Tahun
3 Isnin Cuti Pertengahan Tahun
4 Selasa Cuti Pertengahan Tahun
Cuti Pertengahan Tahun
5 Rabu
HARI RAYA AIDILFITRI
Cuti Pertengahan Tahun
6 Khamis
HARI RAYA AIDILFITRI
7 Jumaat Cuti Pertengahan Tahun
8 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun
9 Ahad
Perhimpunan Rasmi
10 Isnin
Mentor Mentee Keempat
Tarikh Akhir ‘key-in’ markah PPT 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
11 Selasa
MyStudent Catur)
Dialog Prestasi T 4 & 5 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
12 Rabu
PILL & PM1 Persatuan /PIKeBM/KBAT
Program Pembangunan Sahsiah Spot- 1M1S(Olahraga,Badminton,
13 Khamis
Check 7 Gimnastik)
14 Jumaat
15 Sabtu
16 Ahad
MESYUARAT GURU KE-3
17 Isnin
Mesyuarat PBS & PBD 3
1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
18 Selasa
Catur)
Mesyuarat Pengurusan 6 Aktiviti Kokurikulum : Sukan
19 Rabu
Permaianan / PIKeBM/KBAT
Taklimat Peluang Pendidikan di 1M1S(Olahraga,Badminton,
20 Khamis
IPTA/Matrikulasi Selepas SPM Gimnastik)
21 Jumaat
22 Sabtu
23 Ahad
Perhimpunan Rasmi
24 Isnin
Mentor Mentee Kelima
1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
25 Selasa
Catur)
Kokurikulum : Aktiviti Unit
26 Rabu Spot-Check 8
Beruniform /PIKeBM/KBAT
1M1S(Olahraga,Badminton,
27 Khamis Program Pembangunan Sahsiah
Gimnastik)
28 Jumaat
29 Sabtu
30 Ahad30

31 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN JULAI
PERISTIWA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Isnin MESYUARAT HAC 2 Perhimpunan Rasmi
Mesyuarat Panitia 2: Kum 1
B.Melayu, B.Inggeris, Sains, 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
2 Selasa
P.Islam/B.Arab/T.Islam, Catur)
B.Tamil/K.Tamil
Mesyuarat Panitia 2: Kum 2
3 Rabu Matematik, Sejarah, PJK, Aktiviti Kokurikulum : Kelab
Persatuan / PIKeBM /KBAT
P.Perniagaan/SRT/ RBT/KHB
Mesyuarat Panitia 2: Kum 3
4 Khamis P.Moral, PSV, Geografi, Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
P.Fizik/Kimia/Biologi & M.Tambahan Gimnastik)
5 Jumaat
6 Sabtu
7 Ahad
Perhimpunan Rasmi
8 Isnin
Mentor Mentee Keenam
1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
9 Selasa
Catur)
Mesyuarat Kurikulum 3 & Mesyuarat Aktiviti Kokurikulum : Sukan
10 Rabu
Kewangan 3 Permainan /PIKeBM /KBAT
Program Pembangunan Sahsiah Spot- 1M1S(Olahraga,Badminton,
11 Khamis
Check 9 Gimnastik)
12 Jumaat
13 Sabtu
Konferansi Waris 2
14 Ahad
Ting. 1,2,3,4 & 5
15 Isnin Perhimpunan Rasmi
Pentaksiran Psikometrik Ting3 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
16 Selasa
IKP 1 & 2 (Semua Ting 3) Catur)
Perhimpunan Kokurikulum 3
17 Rabu Mesyuarat Pengurusan 7
(Pengakap Puteri)
Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
18 Khamis Taklimat Peluang Pendidikan Di Gimnastik)
Politeknik Malaysia Selepas SPM
19 Jumaat
20 Sabtu
21 Ahad
Perhimpunan Rasmi Mesyuarat Kokurikulum
Mentor Mentee Ketujuh 3/Taklimat Perkhemahan
22 Isnin
Perdana/Krnival 1M1S/Hari
Keusahawanan
Karnival 1M1S(Bola Tampar,Bola
23 Selasa
Jaring, Catur)
Spot-Check 10 Aktiviti Kokurikulum : Unit
24 Rabu
Uniform /PIKeBM /KBAT
Program Pembangunan Sahsiah Karnival1M1S(Olahraga,
25 Khamis
Latihan Kawat Kebakaran Badminton, Gimnastik)
26 Jumaat
27 Sabtu
28 Ahad
29 Isnin Perhimpunan Rasmi
Program Motivasi Kecemerlangan Ting 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
30 Selasa
3 Catur)
Aktiviti Kokurikulum : Kelab
31 Rabu
Persatuan /PIKeBM /KBAT31

32 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN OGOS
PERISTIWA : BULAN KEMANUSIAAN
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
Ujian Bertutur BM,BI & BA
1 Khamis Program Pembangunan Sahsiah Hari Keusahawanan
PT3 : 01-30 Ogos 2019
2 Jumaat
3 Sabtu
Mesyuarat JK Induk HEM 3
4 Ahad

5 Isnin Taklimat Perkhemahan Perdana
6 Selasa Peperiksaan Percubaan PT3 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring Catur)
Peperiksaan Percubaan PT3 Aktiviti Kokurikulum : Sukan
7 Rabu
Permainan / PIKeBM/KBAT
8 Khamis Peperiksaan Percubaan PT3 Program Pembangunan Sahsiah PERKHEMAHAN PERDANA
9 Jumaat Cuti Penggal 2 PERKHEMAHAN PERDANA
10 Sabtu Cuti Penggal 2 PERKHEMAHAN PERDANA
Cuti Penggal 2
11 Ahad
HARI RAYA AIDILADHA
12 Isnin Cuti Penggal 2
13 Selasa Cuti Penggal 2
14 Rabu Cuti Penggal 2
15 Khamis Cuti Penggal 2
16 Jumaat Cuti Penggal 2
17 Sabtu Cuti Penggal 2
18 Ahad Mesy. JK HEM K1/Bil3/2019
Ujian Lisan Mendengar PT3 BM,BI &
19 Isnin Mesy. JK HEM K2/Bil3/2019
BA
Ujian Lisan Mendengar PT3 BM,BI & 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
20 Selasa Mesy. JK HEM K3/Bil3/2019
BA Catur)
Aktiviti Kokurikulum : Unit
21 Rabu Mesy. JK HEM K4/Bil32019
Uniform/PIKeBM / KBAT
Program Pembangunan Sahsiah
22 Khamis Taklimat Peluang Pendidikan Di ILKA 1M1S(Olahraga,Badminton,
Gimnastik)
Malaysia Selepas SPM
23 Jumaat
24 Sabtu
25 Ahad
Perhimpunan Rasmi
26 Isnin MESYUARAT GURU KE-4
Mentor Mentee Kelapan
1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
27 Selasa
Catur)
Program Motivasi Kecemerlangan Ting Perhimpunan Kokurikulum 4 (St.
28 Rabu
5 Fasa II John Ambulans)
Program Pembangunan Sahsiah
Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat 1M1S (Bola Tampar,Bola Jaring
29 Khamis
Sekolah Catur)

30 Jumaat
31 Sabtu HARI KEBANGSAAN HARI KEBANGSAAN HARI KEBANGSAAN


32

33 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN SEPTEMBER
PERISTIWA : BULAN KEMANUSIAAN
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK KOKURIKULUM
1 Ahad 1 MUHARRAM
2 Isnin Peperiksaan Percubaan SPM
3 Selasa Peperiksaan Percubaan SPM
4 Rabu Peperiksaan Percubaan SPM
5 Khamis Peperiksaan Percubaan SPM Program Pembangunan Sahsiah
6 Jumaat
7 Sabtu
Peperiksaan Percubaan SPM
8 Ahad Konferansi Waris 3
Tingkatan 3
9 Isnin HARI KEPUTERAAN YDP AGONG HARI KEPUTERAAN YDP AGONG HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
10 Selasa Peperiksaan Percubaan SPM
11 Rabu Peperiksaan Percubaan SPM
12 Khamis Peperiksaan Percubaan SPM Program Pembangunan Sahsiah
13 Jumaat
14 Sabtu

15 Ahad Peperiksaan Percubaan SPM
16 Isnin HARI MALAYSIA HARI MALAYSIA HARI MALAYSIA
17 Selasa Peperiksaan Percubaan SPM
18 Rabu Peperiksaan Percubaan SPM
Mesyuarat Pengurusan 8
19 Khamis
Peperiksaan Percubaan SPM
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
Perhimpunan Rasmi
23 Isnin
Mentor Mentee Kesembilan
Program Pembangunan Sahsiah
24 Selasa Taklimat Peluang Pendidikan Di TVET 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
MARA Selepas SPM Catur)
Spot-Check 11 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
25 Rabu
Persatuan /PIKeBM / KBAT
Bacaan Yasin Perdana dan Solat Hajat 1M1S(Olahraga,Badminton,
26 Khamis
(PT3 & SPM) Gimnastik)
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad
Tarikh Akhir ‘key-in’ markah PPCSPM
MyStudent/SAPS
30 Isnin Peperiksaan Bertulis PT3 Majlis Mohon Restu Ilmu PT3
BM, BI, Sej & Geo
30 Sep-08 Okt 2019


33

34 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN OKTOBER

PERISTIWA : BULAN BAHASA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Selasa Peperiksaan Bertulis PT3
2 Rabu Peperiksaan Bertulis PT3
3 Khamis Taklimat Halatuju & Kelebihan Ting 6
4 Jumaat
5 Sabtu
Peperiksaan Bertulis PT3
6 Ahad Konferansi Waris 3
Tingkatan 5
Mesy Panitia 4: Kum 1
B.Melayu, B.Inggeris, Sains, Perhimpunan Rasmi Taklimat Hari Anugerah
7 Isnin
P.Islam/B.Arab/T.Islam, Kecemerlangan Koku/HEM
B.Tamil/K.Tamil
Mesyt Panitia 4: Kump 2
Matematik, Sejarah, PJK,
8 Selasa
P.Perniagaan//SRT/ RBT/KHB &
Peperiksaan Akhir Tahun T4
Mesy Panitia 4: Kump 3
P.Moral, PSV, Geografi, Perhimpunan Kokurikulum 5
9 Rabu Spot-Check 12
P.Fizik/Kimia/Biologi & M.Tambahan (Pergerakan Puteri Islam)
Peperiksaan Akhir Tahun T4
Program Pembangunan Sahsiah Mesy
10 Khamis Peperiksaan Akhir Tahun T4
Penyelia Ting, Guru Ting.Bil3
11 Jumaat
12 Sabtu Hari Sukan Negara
13 Ahad Peperiksaan Akhir Tahun T4 e-RPI PPKI
14 Isnin Peperiksaan Akhir Tahun T4 Mentor Mentee Perdana
Mesy JK Disiplin, Pengawas, Kelab
15 Selasa Peperiksaan Akhir Tahun T4 Pencegah Jenayah, Kaunseling,
Perhimpunan Bil 4, 2019
Mesyuarat Pengurusan 9 Bengkel Penulisan Resume & Tatacara
16 Rabu
Peperiksaan Akhir Tahun T4 Menghadiri Temuduga Ting 5
Peperiksaan Akhir
17 Khamis Hari Anugerah Kokurikulum/HEM
Tahun T4
18 Jumaat
19 Sabtu
Program Halatuju & Laluan Pendidikan
20 Ahad Peperiksaan Akhir Tahun T4
Selepas Ting 3
Peperiksaan Akhir Tahun
Ting. 1,2 & 4
21 Isnin
Mesyuarat Kurikulum 4 & Mesyuarat Pengisian Markah PAJSK Dan SEGAK
Kewangan 4
Peperiksaan Akhir Tahun Secara Atas Talian (Perubahan
22 Selasa Tertakluk Kepada Arahan KPM)
Ting. 1,2 & 4
Peperiksaan Akhir Tahun
23 Rabu
Ting. 1,2 & 4
Peperiksaan Akhir Tahun
24 Khamis Mesy JK Induk HEM 4
Ting. Peralihan,1,2 & 4
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad DEEPAVALI
28 Isnin DEEPAVALI
29 Selasa DEEPAVALI
30 Rabu Mesyuarat Kokurikulum 4
31 Khamis34

35 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN NOVEMBERPERISTIWA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Jumaat
2 Sabtu
3 Ahad Mesy. JK HEM K1/Bil4/2019
Tarikh Akhir ‘key-in’ markah PAT Majlis Mohon Restu IlmuSPM
4 Isnin T1,2 & 4 MyStudent/SAPS Pengisian Markah PAJSK Dan SEGAK
PEPERIKSAAN SPM Mesy. JK HEM K2/Bil4/2019 Secara Atas Talian (Perubahan
5 Selasa PEPERIKSAAN SPM Mesy. JK HEM K3/Bil4/2019 Tertakluk Kepada Arahan KPM)
6 Rabu PEPERIKSAAN SPM Mesy. JK HEM K4/Bil4/2019
7 Khamis PEPERIKSAAN SPM Program Pembangunan Sahsiah
8 Jumaat
9 Sabtu MAULIDUR RASUL
MESYUARAT GURU 5
10 Ahad
Mesyuarat PBS & PBD 4
11 Isnin Pengisian Markah PAJSK Dan SEGAK
12 Selasa Spot-Check 13 Secara Atas Talian (Perubahan
Tertakluk Kepada Arahan KPM)
13 Rabu Mesyuarat Pengurusan 10
14 Khamis Program Pembangunan Sahsiah
15 Jumaat
16 Sabtu
Konferansi Waris 3
17 Ahad
Tingkatan 1, 2 & 4
PEPERIKSAAN SPM Pencetakan Markah PAJSK Dan
18 Isnin Tarikh Akhir ‘key-in’ SEGAK (Perubahan Tertakluk Kepada
PBD T1,2 & 3 Arahan KPM)
19 Selasa PEPERIKSAAN SPM
20 Rabu PEPERIKSAAN SPM
21 Khamis PEPERIKSAAN SPM Budaya Tutup Sekolah

CUTI AKHIR TAHUN
24 NOVEMBER HINGGA 31 DISEMBER 2019 -

BULAN DISEMBER

PERISTIWA
TARIKH HARI
KURIKULUM HEM/UBK KOKURIKULUM
22 Ahad Mesyuarat Pengurusan 1/2020
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu KRISMAS
Mesyuarat Guru 1/2020
26 Khamis Mesyuarat Kurikulum 1 & Mesyuarat Mesyuarat Hem 1/2020 Mesyuarat Kokurikulum 1/2020

Kewangan 1/2020
27 Jumaat
28 Sabtu
Pendaftaran Ting 1/2020
29 Ahad

Pendaftaran Ting 2,3,4,5/2020
30 Isnin

31 Selasa35

36 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
JADUAL BERTUGAS KUMPULAN PENGURUSAN


Waktu
Bil Cuti Nama Hari Tarikh

Penolong Kanan Pentadbiran Ahad 24.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan HEM Isnin 25.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg

I Pertengahan Penolong Kanan Kokurikulum Selasa 26.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Penggal
Pertama Penolong Kanan Petang Rabu 27.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Guru Kanan Sains & Khamis 28.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Matematik
Guru Kanan Bahasa Ahad 26.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Guru Kanan Kemanusiaan Isnin 27.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Guru Kanan Teknik & Selasa 28.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Vokasional
Pertengahan Penolong Kanan Pentadbiran Rabu 29.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Tahun
Penolong Kanan HEM Khamis 30.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan Kokurikulum Ahad 02.06.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan Petang Isnin 03.06.2019 8.00 pg –5.00 ptg
II
Guru Kanan Sains & Ahad 11.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Matematik
Guru Kanan Bahasa Isnin 12.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Pertengahan Guru Kanan Kemanusiaan Selasa 13.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Penggal Kedua
Guru Kanan Teknik & Rabu 14.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Vokasional
Penolong Kanan Petadbiran Khamis 15.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg

36

37 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


Bil Cuti Nama Hari Tarikh Waktu
Penolong Kanan HEM Ahad 24.11.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Isnin 25.11.2019
Penolong Kanan Kokurikulum Selasa 26.11.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Rabu 27.11.2019
Penolong Kanan Petang Khamis 28.11.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Ahad 01.12.2019
Guru Kanan Sains & Isnin 02.12.2019
Matematik Selasa 03.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Guru Kanan Bahasa Rabu 04.12.2019
Khamis 05.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Guru Kanan Kemanusiaan Ahad 08.12.2019
Isnin 09.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg

III Guru Kanan Teknik & Selasa 10.12.2019
Akhir Tahun Vokasional Rabu 11.12 .2019 8.00 pg –5.00 ptg


Penolong Kanan Petadbiran Khamis 12.12.2019
Ahad 15.12 .2019 8.00 pg –5.00 ptg
Penolong Kanan HEM Isnin 16.12 .2019
Selasa 17.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan Kokurikulum Rabu 18.12..2019
Khamis 19.12..2019 8.00 pg –5.00 ptg

Semua Pentadbir Ahad 22.12.2019
Isnin 23.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Selasa 24.12.2019
Cuti Hari Krismas Rabu 25.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Semua Pentadbir Khamis 26.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg


Semua Pentadbir Ahad 29.12.2019
Isnin 30.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Selasa 31.12.201937

38 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

PENGURUSAN
AKADEMIK
DAN
KURIKULUM

38

39 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


CARTA ORGANISASI DAN JAWATANKUASA KURIKULUM


Pengerusi
Pn. Pengetua

Timbalan Pengerusi
PK Pentadbiran


Naib Pengerusi I
PK Petang

Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III

PK HEM PK Kokurikulum
Setiausaha
GKMMS

Bendahari
PT KewanganJ/K J/K Pengurusan Penilaian, MBMMBI TIMSS & J/K
Pengurusan Peperiksaan & Headcount Pn.Nismahatini PISA SKPMG2
Jadual Waktu: Pen PBS : Pn. Norafizah Pn. Noorsiah S/U : Pn.Siti
Pn. Nor Atina S/U PT3: Pn. Zaiton Pn. Anitha Aminah
Pn. Rahayu S/U SPM: Pn. Suhaila Hussen
Pn. Hanizawati S/U Pep dalaman: Cik Jacinta
S/U SAPS : Pn. Rahayu J/K Pengurusan Pusat Sumber
Penyelaras Media: Pn.Anitha
J/K Peningkatan J/K Pengurusan Guru Pusat Akses: En. Mohd Sobri

Prestasi SPM & PT3: Panitia Guru Makmal Bahasa : Pn. Nismahatini

Kaunselor & S/U Guru Makmal Komputer: Pn. Nur Ainul

Peperiksaan Waheeda
Guru Perpustakaan :Cik Moganasundiri
Guru Nilam: Pn. Noor Azrima/Cik Jacinta


Bidang Bahasa Bidang Sains/Matematik Bidang Teknik Vok Bidang Kemanusiaan

GK Bahasa GK M/Sn GK TV GK Kemanusiaan


KP BM, BI, BT KP Mat/MT, Sn, SE KP KH, Ert, Pgn, PA KP Sej, Geo, PI, PM, TI


Setiausaha Setiausaha Setiausaha Setiausaha


Psv, PJK, Siv
Bendahari
AJK Bendahari Bendahari


AJK AJK AJK 39

40 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


JAWATANKUASA KURIKULUM1. JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM
Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Petang
: Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Ang Kheer Sing
Pen. Setiausaha : Pn. Nor Aishah Binti Sharif
Bendahari : PT. Kewangan
AJK :Penolong Kanan HEM
:Penolong Kanan Kokurikulum
:Semua Guru Kanan
:Kaunselor Sekolah
:Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
:Setiausaha Peperiksaan PT3/ SPM /Dalaman/PBS)
:Semua Penyelia Tingkatan
:Guru Penyelaras Media
:Setiausaha SAPS
:Guru Penyelaras Media
:Guru Jadual Waktu
:SU DLP
: Gur
2. J/KUASA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI 3. J/KUASA PENILAIAN, PENTAKSIRAN DAN
PEPERIKSAAN.
Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Petang
: Penolong Kanan : Penolong Kanan Kokurikulum
Kokurikulum Setiausaha Pep. Sekolah : Cik Jacinta Flora
AJK (JADUAL WAKTU) : Pn. Nor Atina Binti Augustin
Abdullah Setiausaha Pep. SPM : Pn. Suhaila Binti Mohd
: Pn. Rahayu Binti Abd Yusoff
Rashid Setiausaha Pep. PT3 : Pn. Zaiton Binti Mat
: Pn. Hanizawati Binti Setiausaha Pep. Dalaman (Pagi) T4/5
Rozali : Pn. Suhaila Binti Mohd
AJK (GURU GANTI) : PKP / PKKK (Ahad) Yusoff
: PKP / GKMS (Isnin) Setiausaha Pep. Dalaman (Pagi)T3
: PKP / GKTV (Selasa) : Pn. Zaiton Binti Mat
: PKP / GKK (Rabu) Setiausaha Pep. Dalaman (Petang)T1/2
: PKP / GKB (Khamis) : Cik Jacinta Flora Augustin
Setiausaha PBS T1,T2,T3:
Pn.Norafizah Binti Shahidan
Setiausaha SAPS / My Students:
Pn.Rahayu Binti Abd Rashid40

41 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
6. J/ KUASA PENGURUSAN PUSAT SUMBER 7. J/KUASA PENGURUSAN HEADCOUNT & KPI, PBS

Pengerusi : Pengetua Setiausaha : Pn.Suhaila Binti Mohd Yusof
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Pn.Norafizah Binti Shahidan
: Penolong Kanan HEM AJK
: Penolong Kanan Petang (Pengesanan) :Guru Kanan Sains /Matematik
: Penolong Kanan Kokurikulum (Penyelarasan) :Guru Kanan Kemanusiaan
Penyelaras PSS :Cik Moganasundiri a/p Surinarayanan (Pementoran) :Guru Kanan Tek/ Vok
Guru Media /BBM : Pn. Anitha a/p Noel (Pemantauan) :Guru Kanan Bahasa
Penyelaras Pusat Akses : En. Sobri Bin Ismail (Pemantauan Sekolah dan Pemantauan Pusat))
Guru Makmal Komputer : : Ketua Panitia
Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Wahab : Guru Cemerlang
(Penyelaras ICT) : Kaunselor Murid (Penilaian PSikometrik)
Guru Makmal Bahasa:Pn.Nismahatini Binti Baba AlJohari : Guru Tingkatan (PAJSK)
Guru NILAM : Pn. Noor Azrima Binti Mohammed Azit
: Cik Jacinta Flora Augustin

8. J/KUASA TIMSS DAN PISA 9. J/KUASA PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI PT3


Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Petang
: Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras : GK Sains Matematik Setiausaha : Kaunselor
Setiausaha : Pn. Anitha a/p Noel : SU PT3 - Pn. Zaiton Binti Mat
AJK : Guru-guru Sains & Matematik Pen. Setiausaha : Penyelia Ting 3
AJK : Semua Guru MP Ting 3


10. JAWATANKUASA PROGRAM PENINGKATAN 11. JAWATANKUASA MBMMBI/HIPS
PRESTASI SPM

Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Petang
: Semua Guru Kanan : Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Kaunselor Penyelaras : Guru Kanan Bahasa
S/Usaha SPM : Pn.Suhaila Binti Mohd Yusof Setiausaha : Pn .Noorsiah Binti Halid
Pen. S/usaha : Penyelia Tingkatan 5 : Pn.Nismahatini Binti Baba AlJohari
AJK : Semua Guru Subjek Tingkatan 5 Pen. S/usaha : Cik Jacinta Flora Augustine (HIPS)
AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia Bidang Bahasa
: Semua Setiausaha Peperiksaan41

42 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


12. JAWATANKUASA VLE- FROG/I-THINK 13. JAWATANKUASA KBAT/PAK 21

Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong KananPentadbiran Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Penyelaras : Semua Guru Kanan
Abdul Wahab Setiausaha : Pn. Mugiliswary a/p Murugaya
AJK : Pn. Rahayu Binti Abdul Rashid AJK : Pn. Hanizawati Binti Rozali
:Cik Asmidar Binti Ahmad @ Md Noor : Pn. Wahida Binti Omar
: Pn. Naimah Binti EliasKETUA PANITIA MATA PELAJARANBil Mata Pelajaran Nama Ketua Panitia

1. Bahasa Melayu Pn. Noorsiah Binti Halid
2. Bahasa Inggeris Pn. Nismahatini Binti Baba AlJohari
3. Sains Pn. Zaiton Binti Mat

4. Matematik Pn. Nafisah Binti Maudin
5. Geografi Cik Asmidar Binti Ahmad@Mohd Noor

6. Sejarah Pn. Noor Azrima Binti Mohd Azit
7. Pendidikan Islam Pn. Wahida Binti Omar
8. Pendidikan Moral Pn. Mugiliswary A/P Murugaya

9. Pendidikan Jasmani Pn. Zurina Binti Abdullah
10. RBT Pn. Nur Atina Binti Abdullah

11. Prinsip Akaun Pn. Norziha Binti Ibrahim
12. Perniagaan Pn. Suhaila Binti Mohd Yusoff

13. Sains Rumah Tangga Cik Husna Binti Hashim
14. Bahasa Tamil Pn. Mohana a/p Sanjirayan

15. Pendidikan Seni Pn. Zauwiah Binti Ramli
16. Elektif Sains Tulen Pn. Noor Asyikin Binti Md Ibrahim
17. Pendidikan Sivik & Kewarganegaan Cik Moganasundiri a/p Surinarayanan

18. Tasawwur Islam Pn.Na’imah Binti Elias
19. Matematik Tambahan Pn. Hanizawati Binti Rozali
42

43 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


GURU TINGKATAN


Kelas Nama Guru Tingkatan Penyelia Tingkatan
1 Mawar Pn. Anitha a/p Noel

1 Melur Pn. Norafizah Binti Shahidan Pn. Wahida Binti Omar
1 Melati Pn. Mugiliswary a/p Murugaya

2 Mawar Pn. Zurina Binti Abdullah
2 Melur Pn. Madeline Choo Mei Ching Pn. Zauwiah Binti Ramli

2 Melati Pn. Rahayu Binti Abd Rashid

3 Mawar Pn. Noor Azrima Binti Mohd Azit

3 Melur Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Wahab Pn. Nor Aishah Binti Sharif

3 Melati Pn.Nismahatini Binti Baba AlJohari

4 Sains Pn. Noorsiah Binti Halid
4 Sains Teknologi Pn. Noor Asyikin Binti Md. Ibrahim Pn. Norziha Binti Ibrahim
4 Sains Sosial Cik Husna Binti Hashim

5 Sains Pn. Hanizawati Binti Rozali
5 SainTeknologi Pn. Nafisah Binti Maudin Pn. Naimah Binti Elias
5 Sains Sosial Pn. Mohana a/p Sanjirayan

JADUAL PENYEDIAAN GURU KELAS GANTI

BIL HARI TINDAKAN CATATAN
SESI PAGI SESI PETANG

1. AHAD PKP / PKKK Menyediakan guru ganti
2. ISNIN PKP/ GKSM bagi guru :
PKPTG/ GURU
3. SELASA PKP/ GKTV Bercuti/ berkursus/
BERTUGAS
4. RABU PKP/ GKK bermesyuarat dll
5. KHAMIS PKP/ GKB


43

44 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM


1. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

a. Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai.
b. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang konduksif.
c. Mencadang , membina dan mengurus bahan bantuan mengajar
d. Membuat penilaian tentang prestasi pengajaran dan pembelajaran.
e. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran
f. Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja
g. Menetapkan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual waktu
h. Mengadakan mesyuarat
i. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan lagi prestasi murid.
j. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan
k. Mengesan dan memastikan supaya sukatan dan Perancangan Pelajaran dilaksanakan dengan
sempurna.
l. Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru
dalam pendidikan
m. Menyebarkan bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru.
n. Mengkaji analisis keputusan PT3,SPM dan peperiksaan dalaman dan merangka program
jangka pendek dan panjang mengatasi kelemahan.
o. Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh murid-murid
untuk menentukan kesesuaian dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan
p. Berusaha untuk membanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah.
q. Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran.
r. Menggalakkan guru-guru menggunakan kamputer (ICT) dan internet dalam pengajaran dan
pembelajaran
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan Pengetua dari masa ke semasa.

2. SENARAI TUGAS GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

a. Bertanggungjawab kepada pengetua sekolah atas perjalanan PSS yang efektif sesuai
dengan hasrat serta dasar yang ditentukan.
b. Menggalakkan murid-murid membaca luas dengan berbagai teknik.
c. Sentiasa berada di PSS apabila ia dibuka dan memberi bimbingan yang diperlukan
disamping mengawasi tiada penyelewengan / kehilangan buku.
d. Menerima permintaan buku daripada guru-guru kanan matapelajaran, menyusun dan
mengemukakan kepada Pengetua untuk kelulusan sebelum buku ditempah, stok dan bil
dihantar untuk dibayar kepada kerani sekolah dalam tempoh 20 hari dibeli.
e. Buku stok sentiasa dikemaskini dan buku-buku yang dibeli mestilah digunakan oleh murid-
murid dalam tempoh 20 hari dibeli.
f. Menguruskan segala peraturan serta pengendalian bacaan dan skim galakan.
g. Melatih pengawas PSS untuk mengendalikan PSS secara cekap.
h. Menyimpan rekod penggunaan PSS dan berikan maklum balas yang perlu.
i. Sentiasa berusaha untuk membaiki perkhidmatan PSS dari berbagai segi dan pengetahuan
murid tentang cara-cara penggunaan PSS.
j. Mengkatalogkan alatan-alatan mengajar yang ada di sekolah dan memastikan semua
diuruskan secara baik, guru-guru diberi maklumat yang perlu, segala pinjaman dan
peraturannya ditentukan.
k. Berusaha untuk menambahkan lagi alatan mengajar/ sumber pendidikan secara berikhtiar
membuat / membeli dengan kerjasama guru-guru kanan dan guru-guru
44

45 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


.

3. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA JADUAL WAKTU.
a. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru
b. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
c. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
d. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
e. Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu
blok.
f. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.
g. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar.
h. Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu yang tertentu.
i. Membuat pindaan jika perlu.
j. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada pengetua dan dipaparkan untuk makluman
semua.


4. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN

a. Menyediakan Buku Panduan peperiksaan untuk diedarkan kepada semua guru dalam
mesyuarat guru kali pertama sesi persekolahan baru.
b. Menyediakan takwim ujian/peperiksaan tahunan pada awal sesi persekolahan.
c. Mengingatkan guru dan pelajar tentang tarikh ujian/peperiksaan sebelum ujian /peperiksaan
berkenaan.
d. Menyediakan jadual waktu ujian / peperiksaan.
e. Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan kertas soalan ujian / peperiksaan seperti
yang ditentukan oleh Guru Kanan mata pelajaran.
f. Memastikan semua kertas soalan dan JSU disediakan mengikut format yang betul dan pada
masa yang ditetapkan.
g. Menguruskan pengumpulan dan pembahagian kertas soalan.
h. Menyediakan tempat ujian / peperiksaan.
i. Menyediakan semua bahan yang diperlukan dalam ujian / peperiksaan seperti benang, kertas
label dan lain-lain.
j. Menerangkan peraturan-peraturan ujian / peperiksaan dan memberitahu arahan-arahan /
amaran-amaran kepada murid sebelum / semasa peperiksaan.
k. Memastikan ujian / peperiksaan dijalankan dengan licin dan sempurna.
l. Mengumpulkan kertas-kertas soalan tiap mata pelajaran setiap kali ujian / peperiksaan
dalaman untuk difailkan untuk rujukan masa depan.
m. Mendapatkan dan menyimpan keputusan setiap ujian / peperiksaan.
n. Menganalisiskan keputusan setiap ujian / peperiksaan.
o. Berdasarkan analisis keputusan ujian / peperiksaan, memaklumkan dan berbincang dengan
Pengetua dan Penolong Kanan untuk tindakan susulan.
p. Membuat pengunjuran, merancang dan berusaha meningkatkan pencapaian pelajar dalam
ujian / peperiksaan.
q. Menyediakan senarai nama murid-murid yang memerlukan perhatian khas untuk tindakan
susulan.
r. Membuat cadangan kepada Pengetua dan Penolong Kanan berkenaan dengan segala hal
peperiksaan.
45

46 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
5. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PEPERIKSAAN AWAM / LUAR

a. Menyedia dan menyemak borang masuk peperiksaan PT3, SPM dan lain-lain dan memastikan
murid-murid mengambil mata pelajaran yang betul dan mencukupi.
b. Menganalisiskan mata pelajaran dan bayaran yuran peperiksaan yang diambil oleh murid-
murid.(bukan warga negara / murid ulangan )
c. Menyemak Borang Masuk Komputer dan kemasukan nama dalam sistem online.
d. Menyediakan tempat peperiksaan PT3 dan SPM, mengaturkan kerusi dan meja, melabelkan
tempat duduk calon dan menyediakan pelan kedudukan calon.
e. Menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk peperiksaan PT3, SPM seperti almari,
sistem pembesar suara, jam dinding, langsir dan lain-lain.
f. Memastikan semua tempat peperiksaan PT3 dan SPM diatur balik selepas peperiksaan
bertulis.
g. Mencetak sijil ujian lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta sijil-sijil lain yang berkaitan
dengan peperiksaan.
h. Menganalisiskan keputusan peperiksaan PT3 dan SPM secara terperinci.
i. Berdasarkan analisis keputusan peperiksaan yang telah dibuat, memaklumkan, berbincang
dan membuat cadangan kepada Pengetua dan Penolong Kanan untuk meningkatkan prestasi
murid dalam peperiksaan.
j. Menyimpan rekod keputusan dan senarai nama murid yang mempunyai pencapaian cemerlang
dalam peperiksaan PT3 dan SPM.
k. Menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan peperiksaan percubaan PT3 dan SPM.
l. Mengaturkan tugas guru-guru penolong.
m. Mengurus hal murid mengulang tingkatan 5
n. Menguruskan hal permohonan rayuan belajar di tingkatan 6 untuk murid yang tidak ditawarkan
masuk ke tingkatan 6.
o. Menguruskan hal murid memohon menyemak semula kertas jawapan peperiksaan awam.
p. Menyediakan laporan bahagian peperiksaan kepada Pengetua merangkumi semua ujian dan
peperiksaan untuk pelbagai tujuan mengikut keperluan.
q. Mengaturkan sesi bimbingan / taklimat kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 5 sebelum
peperiksaan PT3 dan SPM.
r. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari
masa ke semasa.

6. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PENINGKATAN PRESTASI PT3 & SPM

a. Menyelaras semua program/rancangan peningkatan prestasi PT3 SPM.
b. Membantu Unit Bimbingan dan Kaunseling merancang dan melaksanakan program
peningkatan prestasi PT3 /SPM seperti ceramah teknik menjawab soalan dan program
motivasi murid.
c. Menyelaras penyenaraian pelajar kumpulan sasaran PT3 /SPM( keseluruhan) dan mengikut
mata pelajaran.
d. Mengatur dan menyediakan jadual kelas tambahan untuk murid PT3 /SPM


7. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA MBMMBI
a. Merancang pelaksanaan program
b. Merancang peruntukan sumber kewangan
c. Mengadakan mesyuarat dalam jangka masa program dilaksanakan
46

47 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
8. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA HEADCOUNT
a. Merancang pelaksanaan program
b. Mengadakan mesyuarat selepas keputusan peperiksaan dikeluarkan
c. Melaksanakan tugasan mengikut senarai semak Headcount seperti di ruangan Lampiran.


9. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PKB

a. Merancang Jadual Pemantauan
i. Buku rekod pengajaran
ii. Pencerapan PdPc guru
iii. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah
iv. Prestasi murid
v. Agihan kekerapan latihan murid
b. Menjadualkan pencerapan sepanjang tahun
c Menganalisis hasil pencerapan dan membuat rumusan buku
d. Mengambil tindakan pembetulan

10. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PBS

a. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa PBS peringkat sekolah
b. Mengadakan taklimat penyebaran PBS peringkat sekolah
c. Menguruskan fail PBS
d. Memuat turun pengurusan pengoperasian PBS
e. Sentiasa mengemaskini
i. Maklumat dalam sistem pengurusan
ii. Data murid dari semasa ke semasa
iii. Penggunaan sistem Aplikasi PAJSK
f. Sentiasa mengemaskini Instrumen pemantauan PBS
g. Memastikan guru mata pelajaran mengemaskini skor murid ke dalam SPPBS
h. Menghantar skor pencapaian murid mengikut prosuder pengskoran dan penghantaran
yang ditetapkan
i. Menjalankan pengesanan dan pementoran pentaksiran.


47

48 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM TAHUN 2019
PEPERIKSAAN ASPEK TARIKH PEPERIKSAAN

1.Penilaian Instrumen Geografi Jun 2019
2.Penilaian Instrumen Sejarah Jun 2019

3. Ujian Lisan BM/BI 20.8.2019 (Selasa )

PEPERIKSAAN PT3 4.Ujian Lisan BM/BI 21.8.2019 (Rabu)
5.Peperiksaan PT3 7.10.2019 (Isnin)

6.Peperiksaan PT3 8.10.2019 (Selasa)

7.Peperiksaan PT3 9.10.2019 (Rabu)

1.Ujian lisan BM/BI(ULBS) Januari
2.Ujian lisan BM/BI(ULBS) Februari
3.Ujian lisan BM/BI(ULBS) Mac
PEPERIKSAAN SPM
4.Ujian lisan BM/BI(ULBS) April
5.Percubaan SPM 25.8. 2019 - 12.9.2019

6.Peperiksaan SPM 13. 11.2019 (Rabu)

48

49 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


PAKEJ MATA PELAJARAN 2019TINGKATAN TERAS ELEKTIF CATATAN

BAHASA MELAYU BAHASA TAMIL
BAHASA INGGERIS DLP
SAINS
MATEMATIK
TINGKATAN 1 MAWAR SEJARAH
TINKATAN 2 MAWAR GEOGRAFI
TINGKATAN 3 MAWAR PENDIDIKAN SENI VISUAL
PJPK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
RBT
BAHASA MELAYU BAHASA TAMIL
BAHASA INGGERIS
SAINS
MATEMATIK
TINGKATAN 1 / 2 /3 SEJARAH
MELUR /MELATI GEOGRAFI
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PJPK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
RBT
BAHASA MELAYU MATEMATIK
BAHASA INGGERIS TAMBAHAN DLP (4SN)
SAINS BIOLOGI
MATEMATIK BAHASA TAMIL
FIZIK
TINGKATAN 4 SN / 5SN KIMIA
SEJARAH
PJK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
PSK
BAHASA MELAYU MATEMATIK
BAHASA INGGERIS TAMBAHAN
SAINS PRINSIP
MATEMATIK PERAKAUNAN
TINGKATAN 4ST/5ST
SEJARAH SRT/PERNIAGAAN
PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN SENI
PENDIDIKAN MORAL
PSK
BAHASA MELAYU TASAWWUR ISLAM
BAHASA INGGERIS SRT/PERNIAGAAN
SAINS PENDIDIKAN SENI
MATEMATIK BAHASA TAMIL
TINGKATAN 4SS/5SS SEJARAH
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
PSK

49

50 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


PEMANTAUAN
KURIKULUM
BERKUALITI
(PKB)50


Click to View FlipBook Version